2013.08.14. 21:00 Szerző: Moin Moin

Rendszerváltás újratöltve?

Rendszerváltás újratöltve.jpg

…Ha hiszünk a magunk erejében, képesek vagyunk véget vetni a… diktatúrának…

Részlet Orbán Viktor Nagy Imre temetésén mondott beszédéből – 1989. június 16.

 

…Hogy juthattunk idáig? Hogy süllyedhettünk ilyen mélyre? Sokan kérdezgetik ez manapság a magyarok közül.

Hogyan történhetett meg az, hogy ez a „szabadságszerető nép” nem tiltakozik milliószámra a jogai csorbítása miatt? Hogyan lehet az ország legtámogatottabb pártja az, amelyik ennyire korrupt, álszent, hatalommániás és amely képtelen az ország gazdaságát kezelni? Hogy lehet az, hogy a jövő évi választások után megmaradhat a hatalomban ez a párt, noha a kevesebb, mint tízmilliós országban négymilliónál többen élnek a hivatalos szegénységi szint alatt?

Mi van a magyarokkal? Megbolondultak talán? Nem akarok én itt a heves vérű mediterrán népekkel példálózni, de azért ez a temetői csend mégiscsak gyanús: lehet, hogy a magyarok egyszerűen csak félnek? Ha így van: hogy félhet több millió ember néhány száztól? Mi értelme van ennek? Mit tudna tenni Orbán, vagy a TEK egy általános sztrájkkal? Talán kirúgnák az összes pedagógust, vagy orvost, vagy elbocsátanák az önkormányzati hivatalnokokat? Ugyan már!

Az eszükkel persze tudják a magyarok, hogy ez az igazság: tudják és megértik, hogy ennek a hatalomnak az ereje az ő gyengeségükben, gyávaságukban, engedelmességükben és összefogás-képtelenségükben van és semmi másban. Tudják és megértik, mert tudnak számolni, hogy a talán kétmilliós támogatottságú Fidesz „normális helyzetben” esélytelen lenne a következő választáson, hiszen Magyarországon csak bőven két és félmillió feletti szavazatszámmal lehetett nyerni az elmúlt 2-3 alkalommal. Most pedig ezzel a kétmillió szavazattal meglehet akár az újabb kétharmad is!

…Mi lesz a magyarokkal?

Persze, vannak, akik „emelkedésnek”, „fejlődésnek” és „szabadságnak” élik meg azt, hogy megint lehet valós teljesítmény nélkül is „büszke magyarnak” lenni – és persze lehet a „magyar hegemóniát” is emlegetniük egy olyan országban, amely egy óra alatt bukna meg, ha nem lenne benne a gazdaságában legnagyobb szövetségese, Németország. De ezek az emberek, akik örülnek ennek, jelentős kisebbségben vannak: ha látunk az utcán 10 felnőtt magyart, abból legfeljebb 2-3 hiszi, hogy itt minden fasza…

Miért lehet az, hogy egy huszonszázalékos kisebbségre támaszkodó (és a valóságban e kisebbség jelentős részének is káros) politikai erő mindent a kezében tarthat egy országban? Ennek a huszonszázaléknak nincs fegyvere, nincsenek rohamosztagai – ugyanolyan átlagos életű emberek, mint bárki más.

Azért lehetséges mindez ma Magyarországon, mert a meglévő ellenzéki pártok lélekben már rég letették a fegyvert. Mesterházy, Bajnai, Schiffer nap mint nap úgy kelnek fel, hogy biztosak a Fidesz 2014-es győzelmében. Úgy kelnek fel, hogy nem éreznek magukban erőt ahhoz, hogy ezen fordítsanak. Nem érzik elégnek önmagukat ehhez a feladathoz. …És az emberek ezt megérzik rajtuk! Ugyan ki hinne egy olyan vezetőben, amelyik nem hisz a győzelmében, abban, hogy képes győzni? Az emberek, legyenek bármely demokraták is, csak győzni tudó vezető mögé sorakoznak be – ez így van már néhány millió éve. Még egy Gyurcsány Ferenc mögé is hányan álltak be, mert éreztek benne erőt és elszántságot a győzelemre – mármost vajon mekkora „győzelmi erő” árad Bajnaiból, vagy a szocik kedves Attilájából?  Szerintem ezek a faszik egy magabiztosabb csincsilla elől is elmenekülnének és csak „reagálnának rá”, mint teszi azt Bajnai napi többször, bármilyen blőd Fidesz-közleményre.

Az a vezér, akinek az összes tudománya annyi, hogy követi az ellenséget, csak veszíthet. Tisztelettel megkérdem: hogyan győzné le a Fidesz-alkotta alkotmányos („alaptörvényes”?) dzsungel indáit és bebetonozott ragadozóit az a „vezér”, aki még egy sima választási küzdelemben sem képes átvenni a tematizálást?

Mára világossá kellett váljon minden ellenzéki erőnek, hogy úgy, ahogy elgondolták korábban, nem fognak tudni győzni. Hiába tárgyalnak egymással e túlhaladott stratégia mentén és hiába osztják egymás között a számukra gyakorlatilag reménytelen választókörzeteket, ez csak látszattevékenység: hogy mégse mondhassák rájuk a híveik, hogy meg sem próbálták… De sem Mesterházynak, sem Bajnainak, sem pedig összes alvezéreiknek fogalmuk sincs, hogyan kellene győzni 2014-ben, és hogy utána valójában mihez is kezdenének egy Fidesz-törvényekkel és Fidesz-emberekkel körülvett közjogi helyzetben? Magyarán: az ellenzék úgy készül a választásra, hogy tudja: azt el fogja veszíteni – de ha még meg is nyerné, akkor sem tudná, hogyan kormányozzon és mit is lehet valójában kezdeni a Fidesz-örökséggel?

…De lehet-e egyáltalán győzni?

Ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy lehetséges lenne-e 2014-ben egy komplett, fejlett, jól működő és az emberek által a sajátjuknak érzett demokráciát csinálni, akkor erre csak nemmel lehet felelni!

Az a lendület, amelyet 1989-ben a rendszerváltással kapott az ország, 2010-re elenyészett. További átalakulás, demokratizálódás és polgárosodás helyett ismét egy tekintélyuralmi alapú irányított demokráciában találta magát a magyarság. Ez azért történt meg, mert a magyarok jelentős többségében még az „évszázados” nemdemokrata reflexek működnek és e reflexek dolgoznak a legtöbb magyar politikai aktorban is. Nincs „demokratikus közhangulat” – alattvalói, alkalmazkodó közhangulat van. Nincsenek mélyen, a szellemiségükben demokratikus pártjaink sem (vagy amik esetleg akadnának, marginálisak és „ezoterikusak”). Mármost, ebben a helyzetben ugyan kitől-mitől ugrana elő egyszeriben a demokrácia?

A mai helyzetben, a mai állapotokból kiindulna nem lehetséges Magyarországon egyetlen lépésben „perfekt” teljesítménylevű demokráciát teremteni. Sem az ellenzék felkészültsége, sem az egy részüket uraló szellemiség, sem pedig a választási rendszer nem teszi ezt lehetővé – nem is beszélve magának a magyar társadalomnak a „ledermedt” állapotáról, passzív, szorongó és visszahúzódó hozzáállásáról.

Ebben a helyzetben külön kell választanunk a Fidesz-rendszer felszámolását és magának a demokratikus Magyarországnak a létrejöttét. Az első, 2014-ben esedékes lépés az ország fidesztelenítése.

Ehhez, a közhiedelemmel ellentétben, nem kellenek feltétlenül mélyen demokratikus politikai erők – elegendő az, ha a Fidesz-leváltásra vállalkozók (még azt sem mondom, hogy „szövetkezők”!) érdekeinek inkább megfelel egy fidesztelen, mintsem egy fideszes magyar közhatalom. És persze kell egy olyan politikai szereplő/tényező is, amely megmozgatja a ma ugyan a Fideszt szívből utáló, ám önmagukban (értsd: külső kontrolláló tényező nélkül) a különféle szoci-pártvariánsokban bízni egyszerűen nem tudó, az LMP-n pedig átlátó polgárokat.

Akkor lehet 2014 tavaszán leváltani a Fideszt, ha mától számítva legfeljebb 2-3 hónapon belül létre tud jönni egy, a kapitalizmust és polgári demokráciát óhajtó, érdekeiket egy ilyen politikai erőben megtaláló választók bizalmát és támogatását megszerző új politikai mozgalom. Ha ez meglesz, akkor reális esély van arra, hogy ez a „zsírúj” erő olyan elvek vállalására tudja kényszeríteni a szocialistákat (és más „szatelliteket), amelyek elfogadhatóvá tesznek egy választási összefogást e pártokkal. Ne feledjük: a kormányra kerülés nagy csáberő: sok „vállalást” megérne a szociknak! Még talán azt is, hogy a leendő hatalom elé olyan, előzetesen felvállalt és meghirdetett korlátokat emelnek, amelyen ellehetetleníti a „hagyományos”, holdudvaros magyar politizálgatást.

…De lehet-e 2-3 hónap alatt közismertté tenni egy új politikai erőt?

Van egy olyan - meglehetősen elterjedt - vélemény, hogy a rendelkezésre álló idő alatt már nem lehet egy új „országos” ellenzéki erőt megszervezni. Akik így vélekednek, azok talán elfelejtik, hogy a rendszerváltáskor is hónapok alatt szerveződtek országossá az addigi „szobapártok”, mint az MDF, az SZDSZ és persze a jó öreg fiatal demokraták is! Volt a helyzet és volt akarat – helyzet most is van, csak akarni kell és ismét sikerülni fog!

…És hogyan kellene kormányozni az esetleges választási győzelem után?

Erre van egy másik, a fentihez hasonlóan szintén a rendszerváltás korából származó analógiai is: az „átmeneti kormány”. Akkor a Németh Miklós vezette kabinet és a mögötte álló parlament volt ez a szerv, 2014-ben pedig egy olyan átmeneti parlamenti többség és kormány kell, amely tulajdonképpen előkészíti a demokratikus kormányzást: szabályokat alkot, alkotmányoz és kivezeti a magyar jogrendből az oktrojált Fidesz-törvényeket.

Ám nem csupán ez lesz a feladata, mert ha itt megállna az új kormány (úgy, ahogy azt még 2011 júniusában Karácsony Gergely is javasolta a „technikai koalíciót”), akkor maga a Fidesz, mint szervezet, gyakorlatilag bármikor visszaszerezhetné a hatalmat, még annak ellenére is, hogy a bebetonozott embereit az új átmeneti kormány már kipenderítette a pozícióikból. Megmaradna a pénze, megmaradna a vezetése és megmaradna a szervezete-szervezettsége is, továbbá megmaradnának azok a gazdasági érdekkörök, amelyek mögötte állnak. Mindezek szétzúzása nélkül nincs igazi visszademokratizálódás, hiszen az ország legnagyobb politikai ereje továbbra is az „irányított demokráciát” akaró Fidesz maradna…

És még ezzel sincs vége az átmeneti időszak teendőinek. Mert hiába tűnik el/ erőtlenedik el/szakad részekre a demokráciát irányítani vágyó politikai erő, azzal még nem lesznek igazi, mind belső struktúráikban, mind pedig politikai céljaikba-eszközeikben demokrata pártjaink – illetve: a létezők nem erősödnek meg. Enélkül pedig ugyanúgy csak visszaállna a jelenleg létező, nem teljesítményelvű magyar politikai világ.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy egy-egy szervezet alapvetően nem szokott megváltozni. Ez igaz a pártokra, a pártjainkra is. Megváltozhat a felszín, a jelmez, a kommunikáció, de az igazi célok és az alapvető, a szervezetet meghatározó mentalitás (ahogy fentebb már volt erről szó) nem – hiszen ezek az adott szervezet létrehozóiba, fenntartóiba és üzemeltetőibe vannak kódolva. Az emberek pedig gúnyát ugyan válthatnak, de jellemet nem. Ahogyan a Fidesz igazi célja kezdetektől a hegemón hatalom volt – mert ez a vágy élt a Fideszt mindenkor alapvetően meghatározó, a „bizalmi kört” alkotó figurákban -, ugyanúgy az MSZP sem változott: megmarad mindenkor „átlagosnak”, mint amilyen átlagos, nivelláló, kontraszelektív, a valódi vitákat lefolytatni nem akaró, a konfliktusokat vállalni nem merő, invenciótlan és kreatívtalan közeg volt, pontosan olyan a mai és mindenkori MSZP is. Hiszen ahhoz, hogy változzon, embereknek kellene távozniuk a valódi vezető közegéből: embereknek, akik abból éltek és élnek, hogy „valakik” ebben a pártban. Aki ott ma (akár formális, akár informális módon) „vezető”, az éppen azon a valódi tehetségeket nem befogadó, a karakteres figuráktól elhatárolódó közegben jutottak (juttatták őket) egyre feljebb, ami ezt a pártot folyamatosan jellemezte. Amikor ez a párt „megújulásról” beszél, akkor legfeljebb „új trükkökre” gondol: új kommunikációs stratégiára, újabb, de a régiekkel gyökeresen szakító világot biztosan „rájuk nem hozó” programra – de arra sohasem gondolnak, hogy a párt sikerét sikerre, teljesítményre, kreativitásra képes emberek adhatnák.

…Új célokra új szervezetet kell létrehozni – ez alapvető szervezetstratégiai igazság. Amikor egy társadalom meg kell változzon, ezt a változást nem hozhatják el és nem menedzselhetik olyan szervezetek és vezetők, akik éppen abból a régiből jönnek és éppen azt a régit hordozzák magukban is, amelyet le kell váltani. A legtöbb, ami elvárható tőlük és a legtöbb, amivel szolgálhatják a közérdeket jelentő változást csupán az, hogy megteszik azt, amit az új „rendszer” felállítása és az ehhez szükséges szabályok megalkotása érdekében megtehetnek. Hogy ezt megteszik-e, attól függ, felfogják-e, hogy személy szerint is ez az egyetlen igazi esélyük? Németh Miklós felfogta, megtette, amit kellett – és ma élvezi „az utókor háláját”, anyagi téren is. Megtette Horn Gyula is, pedig ez nála nyilván komoly „filozófiai aggályokkal” mehetett csak…

A mai MSZP-nek és vezetőinek helyzete sem különbözik az 1988-’89-es MSZMP-jétől és az akkori vezető politikusokétól. Az a világ, amelyben eddig (jól) éltek, vagy így, vagy úgy, de véget ér szűk egy év múlva. Vagy győz a Fidesz – és akkor azért nem, vagy pedig azért, mert ha győz a Fidesz-váltó koalíció, akkor az csak úgy képes győzni, ha a ma még senkit sem támogató választók bizalmát és támogatását megszerzi, azzal, hogy feltételek, cselek és kibúvók nélkül vállalják a transzparens és teljesítménycentrikus politizálást.

Nyilvánvaló, hogy szükség és igény is van egy baloldali magyar tömegpártra, de hogy ez lehet-e majd az MSZP egy igazi átalakulás után, vagy valamilyen új formáció jön létre, ma tulajdonképpen mindegy is. Nem az a kérdés most, hogy kik lesznek a holnapután baloldalijai, hanem az, hogy mire lesznek alkalmasak a mai, magukat baloldalinak valló politikusok? Nagyrészt az ő belátásukon fog múlni, hogy 2014-ben le lehet-e váltani a Fidesz-rezsimet és utána elindulhat-e a magyarság a demokratizmus útján, vagy tolódik mindkét dolog, valahová a bizonytalan jövőbe?

A bejegyzés trackback címe:

https://progressziv.blog.hu/api/trackback/id/tr865461077

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Uva 2013.08.15. 17:02:33

mindenki baloldali partot csinal orban levaltasara, pedig egy igazi polgari jobboldali kapitalista parttal lehetne valami elerni. ugyanis magyarorszagon jobboldali part nincs. a jobbik egy nemzetszocialista-populista faszfejhorda, a fidesz meg egy szintisztan nacionalista-populista part. a baloldalon meg tul nagy a kinalat.
jobbos part kell uraim, magyarkodo es bullshit kereszteny maszlag nelkul, a liberalis piacgazdasag es a magantulajdon vedelmeben.

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.08.15. 17:02:45

@R_Gábor:

Ez a tömegdemokrácia alapja. A tömegember szavának van súlya, s őt nem érdekelnek pártprogramok, eszmék, érvek, viták.

Moin Moin 2013.08.15. 17:03:25

@... zöld levelecske, ...:

Gratulálok és köszönöm a hozzászólásodat!

savanyujóska 2013.08.15. 17:03:46

@a mór: "a hülye Soros kiknek adta a sutyi támogatást, istenem?"

Például: vilag.transindex.ro/?hir=13774&nyomtat=1

Rive 2013.08.15. 17:04:15

Dunvori.

Nem lesz még vége az évnek, hogy újra csődhelyzetről szólnak majd a hirek. Egész jól össze fog érni a dolog egy csomó korábbi baki társadalmi hatásainak begyűrűzésével.

lyia (törölt) 2013.08.15. 17:06:05

@nemigenértem:

"Az emberek azt kérdezik, hogy miért nincs börtönben a szocialista-szabad demokrata elit?"

Azért ne általánosíts, biztosan sokan vannak a közeledben, akik (még mindig) ezt kérdezgetik, de hidd el, Orbánékat is legalább annyian szeretnék rács mögött látni, de szavazni majd csak 2014-ben fogunk róla.

Szerintem várjuk ki az eredményhirdetést, aztán majd beszéljük meg, kinek az éve lesz 2014.

gipsz.jakab 2013.08.15. 17:07:01

1013 év feudalizmus + fides = álamcsőd + belháború

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.08.15. 17:07:20

@Moin Moin:

Hiába van igény váltásra, ha a váltási igény nem konkrét. S méginkább így van, ha a fő ellenzéki erő nem népszerűbb a kormánypártnál.

Persze lehet csodában reménykedni... de nem valószínű a csoda. Ha megjelenne egy új erő, az ellen ugyanis a mostani ellenzék is kampányolna, hiszen neki sem érdeke.

Nekem meggyőződésem: a Fideszt csak a jobboldal tudja leváltani. Azaz amíg nem jelenik meg egy új jobboldali erő, addig ez esélytelen. A baloldalnak nincs üzenete, nincsenek érvei, s le van járatva teljesen.

Moin Moin 2013.08.15. 17:07:23

@Uva:

Ugye elolvastad a posztot? Mert ha igen, akkor talákoznod kellett az alábbi kulcsmondattal is:

"Akkor lehet 2014 tavaszán leváltani a Fideszt, ha mától számítva legfeljebb 2-3 hónapon belül létre tud jönni egy, a kapitalizmust és polgári demokráciát óhajtó, érdekeiket egy ilyen politikai erőben megtaláló választók bizalmát és támogatását megszerző új politikai mozgalom."

...Ennek tükrében fuss neki ismét!:-)

bulista 2013.08.15. 17:08:11

@... zöld levelecske, ...: Hogy aranyköszörűs költőnk, Frady Endre stílusában válaszoljak magas röptű kommentedre:

"Zöld levelecske - b@szzon meg egy(ezer) kecske!"

Kim Jong Un 2013.08.15. 17:09:42

"Hogy süllyedhettünk ilyen mélyre?"

8 ev boszme+libas.
Ennyi.

lyia (törölt) 2013.08.15. 17:10:12

A Kenderike utcában mindig jóra való népek éltek, kistisztviselők, művezetők, egy tanár, két orvos, szolidabb vállalkozók. Mind ismerték egymást, páran össze is járogattak grillezni. Anélkül, hogy valaha is megbeszélték volna, természetesnek tartották, hogy szombat délután és vasárnap nem használnak robbanómotoros kerti gépet, éjfél után nem hangoskodnak, és nem mosnak autót az utcán. A legtöbb ház előtt gondozott virágágyás díszlett, és a dohányosok inkább hazavitték a csikket, mintsem eldobják az utcán. Mindenki köszönt mindenkinek, és, ha egy-két neveletlen kutya miatt össze is különböztek olykor, mindig jött egy pártatlan az utca másik oldaláról, akik összebékítette őket. Egyszóval fasza kis utca volt, na.

Aztán amikor a Weingruber néni meghalt, és az örökösök eladták a házát a Nagy Embernek, minden megváltozott.

A Nagy Ember is vállalkozó volt, de nem a szolidabb fajtából, sötétített üvegű terepjáróval közlekedett, tele volt tetoválva, kigyúrt izmain feszült az izompóló. A szomszédain átnézett, hajnalig bömböltette a tévéjét, rendszeresen úgy parkolt az utcán, hogy ne lehessen tőle elférni, vasárnap ebéd után kistraktorral nyírta a füvet, a csikket ott dobta el, ahol éppen végzett vele.

A régi lakók a háta mögött pusmogtak csak róla, de senki sem szólt rá, miután egyszer a Lakalics bácsit, aki megkérte, hogy kicsit csendesebben éljen, elküldte a jó kurva anyjába.

Így megy ez.

Te meg MoinMoin, azt kérdezed, hogyan történhetett meg az, hogy ez a „szabadságszerető nép” nem tiltakozik milliószámra a jogai csorbítása miatt.

Hát úgy, hogy ilyen kis beszariak vagyunk, nincs nagy terepjárónk, meg amúgy sem szeretünk veszekedni (verekedni pláne nem), majd elmegyünk szépen szavazni, és kipenderítjük a Jogcsorbító Kisnagy Embert a helyéről.

Addig meg a közvélemény-kutatók higgyenek amit akarnak.

Uva 2013.08.15. 17:11:13

@Moin Moin:
Igen, igen, amit irsz azt en is igy gondolom, csak az a baj, hogy minden uj part azt hangoztatja, hogy o baloldali, meg baloldali fordulat kell, meg blablabla, szerintem meg egy hatarozott _jobboldali_ brand tudna orbantol szavazokat elcsipni. a jobboldalon van eros kinalati hiany.

Moin Moin 2013.08.15. 17:11:15

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca: Olvasd el Uvának írott válaszomat!:-)

...Lehet, hogy azt a bizonyos mondatot pirossal ki kellene vastagítanom a szövegben?:-)

Egyébként: az, hogy a többi ellenzéki párt (pontsabban: az MSZP - mert a többi nem sok vizet zavar!) kampányolna-e egy ilyen párt ellen, az attól függ, hogy ez a párt miképpen kezdi tematizálni a közéletet és hogyan tudja ráébrezsteni az MSZP vezetését arra, hogy annak az egytelen esélye, ha összefog e párttal. (És arról sem kell elfeledkezni, hogy az MSZP-szavazók egy részére is vonzóan hat egy magabiztos, kezdeményezőképed Fidesz-ellenes párt!)

Szűtté mamá? Szűjjé! 2013.08.15. 17:12:08

@Moin Moin: Jajj, hát ezt hallotta a 100 holdas Habonyban. Most meg harsogja. :-)

a mór 2013.08.15. 17:13:53

@Moin Moin: Fölösleges , nekifutni nektek kell! Meg kellene dolgoznotok azért a fél milliárd EU-éeórt , amit leszakítottatok, hogy a libásék leváltsák a regnáló kormányt!!! Nem gondolod,hogy ilyen sehol Európában nincs, legalábbis nem bevett dolog?
Viszont, majd 1 év múlva szarba lesztek, amikor vissza kell adnotok amit bezsebeltetek, a többi kukabúvárral közösen! A nevük megvan, már régóta jegyezve vagytok, gáz lesz , inkább meneküljetek patkányok

Marcangoló Korelnök 2013.08.15. 17:15:50

"…Hogy juthattunk idáig? Hogy süllyedhettünk ilyen mélyre?" - akkor és az által süllyedtetek ilyen mélyre, hogy abszurd hosszúságú ideig kitartottatok Gyurcsány mellett. Ha Gyurcsány időben képes megválni a hatalomtól, ma nem lennétek a béka feneke alatt.

lyia (törölt) 2013.08.15. 17:17:14

@Moin Moin:

Igen, én is egy ilyen pártra várok, csak az a baj, hogy senki sem csinálja meg helyettünk.

És ennek az új pártnak a szavazói is hiányoznak: tisztességes, szorgalmas és takarékos népek, protestáns (evangélikus) erkölcsökkel, akik számára fontos a környezet tisztasága, a természetvédelem, az energiatakarékosság. Sok gyermeket nevelnek, magabízók, keveset várnak az államtól, de hajlandóak közösségi munkára, nyíltan vállalják a véleményüket, és amellett érvelni is tudnak, részt vesznek a közéletben, beszélnek idegen nyelven, toleránsak és szeretik a szabadságot.

Az nem egy másik nép?

Uva 2013.08.15. 17:17:14

@a mór:
kedves fideszes droid. szerintem te nem latod a fatol az erdot. azon picsogsz, hogy bajnaiek allitolag kapnak innen-onnan apropenzt, mikozben szeretett fuhrered kertjeben allami milliardokbol epul egy boszme nagy stadion. javaslom vedd le narancsos szemellenzodet

Marcangoló Korelnök 2013.08.15. 17:17:40

@Moin Moin: ja, átlendültünk a mesék birodalmába? :D

Magánvéleményem · http://maganvelemenyem.blog.hu/ 2013.08.15. 17:18:11

@lyia: "... majd elmegyünk szépen szavazni, és kipenderítjük a Jogcsorbító Kisnagy Embert a helyéről. ... "

Ha elsőre nem fog menni, akkor másodjára, harmadjára, vagy negyedjére bizton sikerül....

Marcangoló Korelnök 2013.08.15. 17:18:46

@csárli hárper: már nagyon várnak. Kanadát viszont nem javaslom.

Moin Moin 2013.08.15. 17:20:11

@lyia:

ondolom, te is jól tudod, hogy ez nem így működik. Aki gyáva, az passzív is. Egy passzív emberek alkotta társadalom pedig igen könnyen "ledominálható" egy "terepjárós tahók" alkotta Fidesz-szerű "gang" által.

Ha az emberek passzívak (mert gyávák), akkor az ún "ellenzéki pártok" nem lezsnek erősek és cselekvőképesek - az pedig humánetológiai alaptétel, hogy a gyengék nem szeretnek más ygengét melé állni, mert nem hisznek abban, hogy az a gyenge meg tudja majd őket védeni. Ezért (sem) nem támogatja a gyáva és gyenge nép a gyáva és gyenge ellenzéket.

Önfelmentő meséket pedig ugyan lehet gyártogatni a Kenderike utcaiakról - de ha valódi eredményt akartok, akkor előbb-utóbb ki kell rángatnotok a tahót a SUV-ból... Ma Magyarországot kb. 500 tahó uralja - gondolkozz el ezen!És ajánlom neked Schiller sorait:

"Korcs lett a világ; csupa szolga meg úr,
Odalett a drága szabadság,
A gyávaság szepegve, remegve lapul,
A sötétben győz a ravaszság.
Csak egy szabad, egy nem fél: a vitéz,
Nem ijeszti a halál szeme sem, belenéz.”

Magánvéleményem · http://maganvelemenyem.blog.hu/ 2013.08.15. 17:20:46

@Uva: Neked az a stadion fáj? De kurvajó neked! Csak ennyi bajod van, hogy a Bonsai Duce kertjében kici sztadijon épül...

Uva 2013.08.15. 17:22:04

@Magánvéleményem:
miert ne fajna? ez egy pelda volt. az osszes fideszes faszsag faj.

Marcangoló Korelnök 2013.08.15. 17:24:16

@Uva: kár, kár, kár volt Gyurcsányt hatalomközelbe ereszteni, sőt ott tartani... Ez lett belőle!

Szevasztok 2013.08.15. 17:25:34

@Moin Moin: Gratulálok a poszthoz! Olyan jó, hogy nyíltszíni beszédnek is beillik. Már csak hely, meg alkalom kellene hozzá...

Moin Moin 2013.08.15. 17:26:51

@Uva:

K@va egyszerű:

-Mi termeli a GDP-t?: a versenyszféra
-Milyen a versenyszféra?: kaiptalista
-Akkor mi a társadalom mozgatóereje és alapja?: a kapitalizmus
-Akkor miylen pár(ok) kell(enek)?: kapitalisták

Marcangoló Korelnök 2013.08.15. 17:27:29

@Szevasztok: és közönség. Mármint a standard 7-8 álrokin túlmenően...

Moin Moin 2013.08.15. 17:27:56

@Marcangoló Korelnök: Hm... azt hiszem számodra a rémmesék kora következik!:-)

Marcangoló Korelnök 2013.08.15. 17:28:30

@Moin Moin: kapitalista párok? Az egyiken cilinder van, a másik dagadt és szivarozik?

Magánvéleményem · http://maganvelemenyem.blog.hu/ 2013.08.15. 17:29:06

@Moin Moin: Hát, a jelenlegi politikai állóvíz elposványosodott. Itt nem nő ki egyhamar új párt, mert jelenleg minden szlogen foglalt, amire igény lenne, az pedig az az Ájrópaji Junijó és a libernyákok mindenféle konvencióiba ütközik.

A mindenkori hatalmat nem lehet "csak úgy" megdönteni, mert akkor nemzetközileg puccsot kiáltanak és amúgy is alkotmányellenes. Marad majd az újabb "fülkeforradalom" csak ahhoz még érnie kell a politikai sz@rnak, hogy nagyot durranjon...

Van itt néhány MSZMP-s vezetővel megrakott párt, ahol a volt MSZMP-s gazemberek átmentették az állami vagyont a családba, és azóta is folyamatosan csapolják az államkincstárt...

Amíg ezek nincsenek elszámoltatva, addig itt nem lesz normális kormányzás, csak az egyik rablóbanda váltja a másik rablóbandát!

Marcangoló Korelnök 2013.08.15. 17:29:25

@Moin Moin: tartok tőle erősen. Mármint hogy jövőre megint csúnyán padlót fog a ballib.

is 2013.08.15. 17:29:45

Van ebben a posztban három állítás:
1. Az ellenzék vezeti már letették a fegyvert 2014 ügyében.
2. A FIDESZ mindig is a hatalomért nyomult csak.
3. Az MSZP ugyanaz, mint 1989-ben volt.

Namost mind a három a posztíró saját képzelgése, és amennyire az én elmúlt 25 éves tapasztalatom mondja, egyik sem igaz egy cseppet sem, ezek mind saját rögeszmék a saját világkép megtámasztásához. vagyis előbb van a kiábrándult világkép, aztán ezek lennének az indokok hozzá, amikor valaki megkérdezi, hogy miért is nem tetszik valamit tenni, csak kiábrándulni.

Kár, hogy van ez a hozzáállás. Jobb lenne nélküle.

Moin Moin 2013.08.15. 17:31:03

@Szevasztok: Arra egy másik szöveg született:

"Véreim, magyarok!

Vessünk üszköt az árulók honára!"

:-)

Mr. Mojo 2013.08.15. 17:31:08

"elindulhat-e a magyarság a demokratizmus útján" :))) Érdekes, tudtommal a jelen kormány az ország nagy többségének kívánságára alakult. Most aztán mi lesz? Milyen kurva nagy szó lett a "demokrata", ezzel sugallva, hogy mindenki más diktátor. Bárcsak valóban az lenne, diktatúra, már vonulnék is, hogy tarkónlövögessem az ilyen fizetett fosbloggereket, meg a saját kis károgó sleppjét.

Moin Moin 2013.08.15. 17:32:56

@Marcangoló Korelnök:

Kit érdekel a ballib?

Engem ugyan nem!

...Mondd: olvastad te a posztot?:-)

Marcangoló Korelnök 2013.08.15. 17:33:03

@is: a te hozzáállásod sem fog győzelemmé érni egyhamar.

is 2013.08.15. 17:33:15

@... zöld levelecske, ...: teljesen igazad van. a magyar ember tájékozottsága pontosan addig tart, hogy észre sem veszi, hog ymibe dugja a fejét, sőt még büszkén veri is a mellét, hogy ő aztán 'épelméjű', és aki szól, az az 'elmebeteg'. nos, rács az biztos van, de hogy te melyik oldalán állsz, azon azért időről időre gondolkodj el. eddig kb. 300 millióan mondják, hogy te vagy belül 3 millió magaddal, és 3 millióan, hogy nem, a másik 300 millió van belül.

Marcangoló Korelnök 2013.08.15. 17:33:44

@Moin Moin: hol állítottam, hogy téged érdekel? :)

tisztapista 2013.08.15. 17:34:05

Baromi hosszú cikk, érzelgős ömlengés a rendszerváltásról.

Aktualitása, értelme: semmi. Legalábbis amíg a kommunista utódpárt MSZP létezik, és az ügynöklista nincs nyilvánosságra hozva.

Igen, ez a Fidesz sara is.

a mór 2013.08.15. 17:34:44

@Uva: én vegyem le a szemellemzőt, te szerencsétlen, hát a hírt mindenki elismeri! Soros Úr a nagy demokrata, a szocik kedvence, még továbbra is szeretne az országból tőkét kiszivattyúzni!!! Ezért hajlandó volt fél milliárdot rászánni, hogy az ellenzéket jutassa hatalomra és akkor szabad a gazda!!!
Csőstől jönne vissza neki is a privatizációból a pénze, bajnaiéknek pedig hízna a ciprusi ofshort számlájuk. Mint nem látsz ezen tisztán , te süket és néma - hallgatag majom!?

Moin Moin 2013.08.15. 17:36:03

@Marcangoló Korelnök:

Rosszul emlékszel, mert a törikönyvekben a cilinderes és a dagadt, szivarozó egy személy volt - és dolláros zsákon ült!:-)

Ja, és a "Világnézetünk alapjai" c., a gimnáziumok 4. osztályának szóló könyvből a kedvenc idézetem: "A kommunizmusban az emberek úgy fognak tekinteni az érdekházasságra, mint mi manapság az emberevésre."

...Nem csoda, ha ennyi hülye lett köztünk!:-)))

tisztapista 2013.08.15. 17:39:08

Régi véleményem, hogy ha a "rendszerváltáskor" nem az a nemzetközi környezet, ami - gyk: a Szovjetúnió szétbomlóban, a CIA és a KGB együtt készíti elő az országok békés átalakítását és lerablását, a hazai titkosszolgálatok szépen kezdik átmenteni magukat, stb. - akkor itt semmi nem lett volna.

Orbán Viktor, a Fidesz, a Szadesz, a Madef, és az összes söpredék kb. olyan szinten lenne, mint az Együtt-PM. Szépen lengetnék a zászlókat, néha megmozgatnák az embereket az utcán, de egy erős kormány ellen semmit sem tehetnének.

NoNight · http://anothernonight.blog.hu/ 2013.08.15. 17:40:13

A probléma lényegét már sokan leírták itt. Az embereknek valóban tele van sok mindenük a figyusszal - ez nem is csoda, hiszen ugyanott folytatták a dolgot, ahol 2002-ben abbahagyták, azaz ugyanazzal a rózsaszín szemüveges retorikával, szimbólumrendszerrel, kommunikációval, csak most nem a "polgári", hanem a "nemzeti" a nagy varázsszó. Csak ehhez most hozzájött a kétharmad nyakló nélkülisége is, tehát sokkal jobban megnyilvánulnak tettekben is.

Ha viszont letaszítjuk őket a trónról, tényleg ki ül a helyükbe? Mesterházy, Bajnai és Gyurcsány még mindig szitokszó, ha pedig a még előttük lévő levitézlett emberekből - akiknél mindegy, hogy MDF, SZDSZ vagy más volt a táblára írva - esetleg a 2002 és 2008 közötti sameszok közül jönne vissza bárki, az még náluk is nagyobb bukást jelentene.

A zöldséges libarealizmust néhány alter arcon kívül senki nem tudja komolyan venni, és szerencsére annyira nem ment az emberek agyára a szar, hogy a jobbikra akarjanak szavazni. De hiába is szavaznának, mert velük aztán biztos nem fog senki leállni, még ha esetleg jobbra húz is, hiszen kinek kell az, hogy kifocizza magát az európai zsírosbödön mellől.

Ez utóbbi kapcsán viszont én egy rohadt nagy patthelyzetet látok magam előtt jövőre. A figyusznak nem lesz többsége, de nem lesz a mostani "baloldali ellenzék" nevű katyvasznak sem. A Jobbik lesz a mérleg nyelve, de mint mondtam, velük senki nem áll majd szóba (vagy ha a figyusz megteszi, akkor igen nagy baj lesz) - és majd erre kell gombot varrni.

De mondom, ez a jelenlegi állapotok mellett lehet csak. Ha tényleg lenne valaki, aki tanul a mostani kínálat, valamint az eggyel előtte lévő süllyesztősök hibáiból, és tudna egy olyan programot kitalálni, amely merően szembemegy az eddigi gyakorlattal (mutyizás, lopás, sógor-koma újraelosztás, és az egésznek a legrosszabb hozadéka, hogy a többiekkel fizettetik meg mindezek következményeit), akkor az tudna nyerni. Lehet persze, hogy aztán az embereivel együtt ugyanolyan korrupt disznó lesz, mint az elődei, vagy hogy azok még ezen folyamat előtt ki fogják túrni a kondér mellől (hiába, a rutin) - de amíg nincs normális alternatíva, addig itt nem érdemes változást várni a jelenlegi szereplőkkel.

Uva 2013.08.15. 17:40:20

@a mór:
ajjjajjjajjajaj. pont errol beszelek. kepzelegsz mikozben fuhrered es tisztjei milliardokat vagnak zsebre (stadion, allami foldberlet, trafikbiznisz, TEK, kozgepes szarok, tanacsadoi szerzodesek, allamparti sajto, soroljam meg?). nos a te fantazmagaroriaiddal szemben sajna tenyek allnak. soros meg azt tamogat akit akar, a sajat penze, ellentetben orbannal, aki meg adofizetoi penzen epitteti a stadiont a sajat kertjebe

Magánvéleményem · http://maganvelemenyem.blog.hu/ 2013.08.15. 17:41:54

@Marcangoló Korelnök: Tartok tőle, hogy nuku alternatíva. Magyarországon nincsen hagyománya a demokráciának, az emberek sosem láttak olyat működés közben, így bármit hajlandóak annak nevezni, a komcsik hatalmától kezdve a fityisz láncain át az esetleges szélsőjobbikos "reform" elképzeléseket is.

Kimondottan jót tett a demokráciának a 2006-os karhatalom, ami elültette az emberekben a félelmet az utcai politizálástól.

Szerintem a Kurcsányi kormányának az volt a legnagyobb hibája, hogy Őszöd után nem mondott le, és írt ki újabb választást, mert ha kiírja, akkor a fityesz nem kap 2/3-os erőt a parlamentben, mert akkor nem lett volna akkora reklámértéke a "tüntetők közé lövésnek" a fidesz oldalán. Szóval, szerintem ezt a jelenlegi hatalmon levő harácsbandát az MSZP-nek köszönhetjük, mert foggal-körömmel ragaszkodtak a hatalmukhoz.

Magánvéleményem · http://maganvelemenyem.blog.hu/ 2013.08.15. 17:47:38

@no-night: Igen valószínű (kb 60%), hogy a fidesz icipici többséget szerez, és így "normálisan" kormányozhat tovább a saját zsebére, a maradék valószínűség pedig az, hogy kicsivel elmarad a többségi kormányzás lehetőségétől, ezért kisebbségi kormányt alakít, és az ellenzék összeférhetetlen tagjai (jobbik - maszop) egymás elleni kijátszásával sikeresen intézi tovább a saját zsebének tömését...

Moin Moin 2013.08.15. 17:49:13

@Mr. Mojo:

"Az ország nagy többsége" nem azonos 2,7 millió szavazóval - így a Fideszt csak egy relatív többség választotta meg.

Továbbá: a demokratikus rendszer jellemzője, hogy bárki, aki az egyik választáson valakire szavazott, a következő választáson meggondolhatja magát és másvalakire szavazhat. A jelek szerint a 2010-ben a Fideszre szavazók közül többszázezren ma már nem szavaznának a Fideszre.

Ami pedig az én általad történő tarkónlövésemet illeti: készséggel találkozom veled - ha óhajtod a "sleppem" kíséretében! Aztán majd, látván engem/minket, lesz módod eldönteni, hogy van-e realitása az elképzelésednek?:-)

... zöld levelecske, ... (törölt) 2013.08.15. 18:06:39

@Moin Moin: De, bizony azonos, mivel a politikailag inaktívok nem részesei a játéknak. De engem nem zavar ez a ballib hülyeség, amit mantráztok minden alkalommal, mikor buktátok a választást ...

dr. Kóser Malac™ (a legnagyobb demokrata civil)! 2013.08.15. 18:07:46

Akinek esetleg nem lenne világos. Az ellenzék 2018-ra készül, tudják, hogy még esélytelenek.

tamas11 2013.08.15. 18:07:58

@Uva:
nem lehet, nem maradhat kulcskérdés, hogy valamely képződmény jobb, vagy baloldali. Egyszerűen azért, mert ezen a "nyelven" nem fogalmazható meg semmi tuti, hiszen nincsenek egzakt, közös fogalmaink az "oldaliasságról", miként lehetne róla beszélgetés? Aki ezt használja, sőt, bevezette, az meg akarta téveszteni az embereket, mert hallgatott arról, hogy az egyenlőség szolidaritás és igazságosság eszményét barmolja, illetve, hogy pl egy szoci is lehet keresztény, vagy konzervatív...Nem lehet eleve buta vagy szörnyeteg a baloldalas, és nem lehet szent a fidesznyik, (hajjaj!!) akit jobbként fixált a propaganda - persze ugyanúgy ez sem igaz.Ezt vissza kell vezetni a köztudatba - nyerő stratégia.

dr. Kóser Malac™ (a legnagyobb demokrata civil)! 2013.08.15. 18:08:54

@Magánvéleményem: "Szerintem a Kurcsányi kormányának az volt a legnagyobb hibája, hogy Őszöd után nem mondott le, és írt ki újabb választást, (...)"
Szvsz. ebben teljesen igazad van.

gipsz.jakab 2013.08.15. 18:09:06

minden politikus bűnöző

2013.08.15. 18:11:03

@gipsz.jakab: Demokráciában, ha úgy vesszük, mindenki politikus, hiszen részt vesz a közhatalom gyakorlásában.:-)

Frőczy Sanyi 2013.08.15. 18:13:22

Menjünk döntsük le a kordonokat a Kossuth téren és füstöljük ki õket!

Vombatus Ursinus 2013.08.15. 18:14:39

@Mr. Mojo: Hű de kemény gyerek vagy te b+...

Gera 2013.08.15. 18:15:51

Azért jutottunk idáig, mert a magyarok többségének erre van igénye. Éppen ezért felesleges a fideszt démonizálni, ők egyszerűen csak gyengék ahhoz, hogy ne feküdjenek le ezeknek az igényeknek. Az mszp dettó, csak kicsit másképp, mert hülyék voltak és azt hitték, hogy a demokratikus intézményrendszer lebontását azért már nem engedhetik meg maguknak, pedig ugye de, itt a példa.

Van egy 10-20 százalék, akiknek egy polgári kapitalista országra van igénye, ők nem képezik célcsoportját egyik pártnak sem. Az ember azt hinné, hogy csak akad valami pénzes figura, aki szintén erre vágyik, de úgy látszik, nekünk csak ilyen zavarosban halászó milliárdosok jutottak, akiknek tökéletesen megfelel ez a mutyiország. Pedig tényleg nem lenne rossz egy ilyen párt. Attól, hogy jelenleg nem nyerhetnek, még lehetnének megkerülhetetlen tényezők és szép lassan változtathatnának a közgondolkodáson.

a mór 2013.08.15. 18:20:41

@Uva: Épp most vallottad be - faszfej!! Európában melyik regnáló kormány ellen indult intervenció, akár pénzzel, akár médiában, újságcikkekkel ..stb?
Ennek ellenére az emberek hisznek a Fidesz-KDMP kormányban és nem hiszik el amit fröcsögtök rá!!!!
Ez a stílus a tietek "demokraták" gyurcsótánnyal az élén!!!
Jövő májustól szarba lesztek, kidobtatok több milliárdot!! és még azt hiszed és fröcsögöd, hogy a Fidesz stadionokat épít, Ők legalább arra költik, nem a magyar kormány lejáratására, bravó "magyar értelmiségi" aljas szennyládák..

Brix 2013.08.15. 18:21:19

A baloldal is hibás, hogy Orbán ki tudta alakítani autoriter rendszerét. 2006-ban " engedni " kellett volna Orbánt hogy hatalomhoz jusson, és akkor a világgazdasági válság a fideszt kinyírta volna mint politikai pártot.
2010-ben a körülmények együtt voltak, hogy Orbán 2/3-ot elérjen, ezzel a felhatalmazással mára odáig jutottunk, hogy Magyarország nem tekinthető köztársaságnak és demokratikus politikai rendszernek. Amit maga után hagy Orbán, azt nem is lehet megváltoztatni csak egy rendszerváltással. A Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökét, a legfőbb ügyészt, a Médiatanács elnökét és tagjait 9 évre, az alkotmánybírákat és az Állami Számvevőszék elnökét és alelnökét pedig 12 évre választja meg a parlament. Ők mindig Orbán érdekeit fogják képviselni, ha új kormány lesz akkor is... Az Alaptörvény teremtette kaloda szintén meg fogja kötni az új kormány kezét.
Ha valamilyen módon mégis sikerülne leváltani Orbánt- ami az általa kreált választási rendszerben nem lesz egyszerű- ,akkor azonnal bele kell kezdeni az alkotmányozásba. A fidesz által létrehozott korporációs fasiszta rendszer teljes leépítése így is éveket fog igénybe venni, hiszen ma már a legkisebb iskolát sem lehet vezetni fidesz párttagkönyv nélkül és nincs pályázati pénz sem fideszes kapcsolatok nélkül
A 2014 rendkívüli sorsfordító év lesz. Az ellenzék nagy veszélyben van, hiszen pl. az Együtt-PM-nek 10%-ot kell elérni listán, ha be akarnak kerülni a parlamentbe. Ha nem lesznek képesek ellenzéki oldalon egy nagyon felfokozott választási kampányt csinálni, akkor erre kicsi az esély.
A jobboldali elit pártját csak úgy lehet leváltani, ha a szavazók olyan rétegei is elmennek szavazni, akik nem kötődnek a politikához, és már beletörődtek a sorsukba. Nem szabad elfelejteni hogy amikor igazán sokan mentek el szavazni, 2002-ben és 2006-ben, akkor mindig vesztett a fidesz.

rasztaszív 2013.08.15. 18:23:36

egy programrészlet:

hosszútávú célunk a bázisdemokratikus működés kereteinek kialakítása.

ez egy lépésben biztosan nem megvalósítható,ezért először egy stabilan működő átmeneti forma kialakítása a cél.
első lépésben az évenkénti választások bevezetését javasoljuk,alacsony(pl. 1%-os) bejutási küszöbbel.
nyilvánvaló,hogy ez eleinte a parlamentbe bejutó pártok számának megsokszorozódásával fog járni.a stabil kormányozhatóság érdekében ezért a parlamenti szabályok rendszerének átalakítása is szükséges.azt gondoljuk,ha úgyis évente megújul a parlament,akkor nem kell az 50%-ot meghaladó kormánytöbbséget megkövetelni.a legnagyobb együtt szavazó tömb jelölhessen kormányfőt.ilyenkor éven belül a kormányfő leváltására másik tömb által akkor legyen lehetőség,ha a másik tömb valamilyen előre meghatározott arányban megelőzi az előtte jelölő tömböt.
emellett biztosítani kell a köztisztviselői kar stabilitását.
eleve ki kellene zárni a pártpolitika beszüremlését a közszolgálatba.ezért korlátozni kell a nyertes pártok ráhatását a köztisztviselői karra.meg kell szüntetni a politikai államtitkári rendszert!
természetesen a parlamenti többség mértékétől is függővé kell tenni a kormány lehetőségeit.kisebbségi kormányzás esetén a miniszteri szintig kell szabad kiválasztási jogot biztosítani a kormányfőnek.többségi kormányzásnál ezt valamelyest ki kell terjeszteni,de korlátok közé szorítva(a részletes szabályozás kidolgozásába természetesen mindenkit be kell vonni).
kisebbségi kormányzás esetén miniszteri szint alatt,többségi kormányzás esetén a más pártokkal közösen meghatározott szint alatt,és mindkét esetben egy közösen meghatározott szintig pályázati rendszerben kell a munkavállalókat kiválasztani.a pályázatok elbírálását paritásos parlamenti bizottságra kell bízni.a stabilitás biztosítása érdekében viszont egy cikluson belül az elbocsájtottak ne legyenek pótolhatók!ez mindig a következő ciklusban megválasztottak feladata kell legyen.
ezen alapelvek mentén kialakítható lenne egy professzionális,pártpolitikától mentes,stabil közszolgálati kar.

HaFr · http://hafr.blog.hu 2013.08.15. 18:26:01

Nem es tudom, miért nem a rózsaszín a nemzeti színünk -- egy 93 ezer km2-es büdös nagy rózsaszín zászlóval szépen betakarhatnánk mindent, és rózsaszín gumibugyiban feküdne alatta minden magyar, gőgicsélve

Moin Moin 2013.08.15. 18:33:53

@rasztaszív: Leheteet volna tömörebb is ez a program: Anarchiát akarunk!

A bázisdemokrácia lehetetlenségéről itt olvashatsz - hátha segít: progressziv.blog.hu/2012/11/19/az_lmp_politikaja_lehetetlen

Moin Moin 2013.08.15. 18:34:37

@Gera: Épp erre született ez a poszt - és maga a blog is!

Muzsikok közt 2013.08.15. 18:36:11

@Moin Moin: '…Hogy juthattunk idáig? Hogy süllyedhettünk ilyen mélyre? Sokan kérdezgetik ez manapság a magyarok közül.'

- Fel vagy háborodva hogy a magyarok ilyeneket kérdeznek tőletek? Botrány...:DD

stefiapo 2013.08.15. 18:37:47

Nem tudom hol vannak az értelmes jobboldali politikusok, szakemberek stb...? Mert jelenleg nem hallatják a hangjukat. És hol vannak az értelmes jobboldali szavazók? Az nem lehet, hogy mindenre rábólintanak amit a fidesz csinál. Mert ha mindent rájuk hagytok egyre szemtelenebbek lesznek.

stefiapo 2013.08.15. 18:40:27

Bocs, a lényeg az, hogy a fidesztől csak akkor szabadulunk meg, ha lesz egy értelmes jobboldali párt.

rasztaszív 2013.08.15. 18:45:34

@Moin Moin: kevered a szezont a fazonnal.
nincs lehetetlen,csak tehetetlen.

Moin Moin 2013.08.15. 18:47:03

@stefiapo: Ne haragudj, de tévedsz. Hadd idézzek egy közelmúltbeli írásunkból (Ki lesz az ellenzék?):

"Vannak, akik abban gondolkodnak, hogy úgy kell egy „új modernizációpárti politikai pólust” képezni, hogy az elfogadható, netán „csábító” legyen a jobboldali, nemzeti-konzervatív választók szemében is, ám ez „lehetetlen küldetés”. Azonban az a helyzet, hogy a konzervatív oldal foglalt – éspedig emocionálisan az. Így nincs értelme még egy konzervatív oldalt gründolni. (Gründolni modernizáló oldalt kell – mert az, mint írtam, nincs jelenleg.)

A konzervatív oldal azért foglalt emocionálisan, mert akik ma odatartozóknak érzik magukat, azoknak mindenkor fontosabb lesz az, hogy valamiképpen (valósan vagy legalább szimbolikusan) kivételesnek, kivételezettnek érezhessék magukat, mint az, hogy az ország jól teljesítsen és valóban is sikeres legyen, ne csak a HírTV-ben. A modernizáló oldal pedig sohasem fogja „államilag garantálni” nekik ezt az érzést. Inkább lenyomják a tudatalattijukba azt, hogy egy végtelenül korrupt és önző – és persze egyáltalán nem demokrata – politikai elitet támogatnak, mert ez az elit engedi őket „isten választott népének” szerepében tetszelegi, anélkül, hogy ezért cserébe valóságos teljesítményt, tudást, kiemelkedő képességeket, stb. várna el tőlük. Nem: ehhez elég a hűség – ebben meg van bőven gyakorlatuk: ez egy alapvetően „aulikus” társaság! Hiába tudják az eszükkel ezek az emberek, hogy igazi erőt, az ország valódi felemelkedését modernizáció híján nem lehet elérni, mert ők - minden nemzetieskedésük ellenére - bármikor készek egy olyan politikához adni a nevüket-szavazatukat, amely úgy garantál nekik „középosztálybeli létet”, hogy még egyet szorít a szegényeken. Igen: ezek a „nemzetiek” valójában nem tekintik a nemzet részének a szegényeket – amiben a „nemesi nemzet”-fogalom és -felfogás él bennük tovább.

Akik abban bíznak, hogy közülük jelentős számban csábíthatók át egy „CDU-típusú” konzervatív erő oldalára a Fidesztől, azok nem ismerik ezt a társaságot és nem értik a motivációikat. Hiszen egy „européer jobboldali párt” legalább annyira teljesítményelvű, mint a „modernizálók”, és nem ad-osztogat „kivételezettséget” „állami pénzből”. Egy olyan politikai erő, amely ugyan fontosnak tekinti a nemzeti identitást és a polgári-konzervatív értékeket és akár még keresztény szellemiségű is, de nem garantál kivételezettséget és nem működtet a „nemzeti-keresztény szimpatizánsoknak” kedvező állami kontraszelekció, az aligha számíthat e „nemzetiek” támogatásra!"

...Nos, ezért elhibázott ötlet a magyar politika fidesztelenítését egy, a (nem "CDU-s" mentalitású) magyar jobbolali érzelmű választóknak gründolt poárttól remélni!

Moin Moin 2013.08.15. 18:49:46

@rasztaszív:

Esztet meine Großmutti sagte mir - aber ő volt ety terék, okosch Schvabin és tutta, hoty Basisdemokratie fan tejesen ganz unmöglich.:-)

Vombatus Ursinus 2013.08.15. 18:50:16

@a mór: "Ennek ellenére az emberek hisznek a Fidesz-KDMP kormányban és nem hiszik el amit fröcsögtök rá!!!!" Dehogy hisznek...

rasztaszív 2013.08.15. 18:55:28

@Moin Moin: hadd ne kelljen sorolnom,nem túl rég még mi mindent tartottak lehetetlennek...:)

Muzsikok közt 2013.08.15. 19:00:00

@Moin Moin: Grosmutti így belédverte a jiddist? És még mit tanított? Általános népfelkelést?

Don Quixote de la Ferko 2013.08.15. 19:01:48

"Hogy lehet az, hogy a jövő évi választások után megmaradhat a hatalomban ez a párt, "

Ennél mocskosabb orbánseggnyaló cikket már rég olvastam.

Moin Moin 2013.08.15. 19:08:11

@rasztaszív: Nem kell sorolnd - de ezek között a korábban lehetetleneknek tartott, ám később mégis megvalósult és sikeresnek bizonyult társadalmi szerveződések között nincs egy sem, amely ellentétes lenne az ember, mint faj genetikus örökségével.

...Elolvastad az ajánlott irodalmat?:-)

Moin Moin 2013.08.15. 19:13:12

@Zuckerbrot:

Mei Groaßmudda' woar koa Jüdin, sonda' oa Schwoabin. So konnt'i net jiddisch, sonda' deutsch lern'a.

...Na, joa, a bisschl in Mundoa'd.:-)

ekat 2013.08.15. 19:43:15

@Moin Moin: Moin Moin! Hát én ezt nem németnek, hanem osztráknak nevezném. :)

jet set 2013.08.15. 19:43:35

Ezt a cikket is a pártszékházból diktáltál?
Alapvető tévedések vannak benne. Az emberek jogai nem csorbultak, ez csak demagóg duma, az emberek alapvetően leszarják, hogy pl. az AB-nak épp mekkora a jogköre (mellesleg nagyobb, mint pl. Szlovákiában). Miért nincs tiltakozás? Mert az emberek belefásultak abba, hogy bármelyik párt is van hatalmon, nekik nem lesz jobb. Az emberek többsége már csak ilyen önző, hogy a saját boldogulása fontosabb annál, hogy épp lesz-e klubrádió holnapután.
Tévedés, nem fidesztelenítés kell, hanem tiszta politika. Ami ebben az országban elképzelhetetlen sajnos. Az mszp pedig eléggé bemocskolta magát ahhoz, hogy soha többet ne férhessenek oda a zsírosbödönhöz. Tudod, mi lenne az igazán demokratikus lépés? Ha megszüntetné magát az mszp és akkor lenne hely a baloldalon egy új formációnak.

ekat 2013.08.15. 19:46:52

@jet set: Érdekes, én nem kormányoktól várom, ho9gy nekem jobb legyen, hanem tenni szoktam érte. Ezért aztán van energiám akár az AB jogkörével is foglalkozni. :)

rasztaszív 2013.08.15. 20:17:17

@Moin Moin:
olvastam.
ha jól értelmezem,két tézisen alapul a tagadásod.
1 "emberekből, homo sapiens sapiensekből álló közösség egyszerűen nem létezhet és nem működhet csupán „horizontális kapcsolati hálóval”."
ha jól megnézed,a javasolt modell nem is ilyen.
2 "A létezés oka és célja ugyanis az élővilágban nem más, mint a gének továbbörökítése"
emberek vagyunk,nem csak élőlények.a galileai ember egyik alaptanítása volt,hogy NEM A VÉR SZÁMÍT(más szavakkal:nem a származás,nem a genom számít).csak az számít,hogy mind emberek vagyunk.a saját anyját is megtagadta,hogy nyomatékosítsa ezt a tanítást...
más kérdés,hogy sokaknál még mindig nem esett le a tantusz.
emberként képesnek kell lennünk meghaladni a puszta genetikai örökségünket.ez különböztet meg minket az állatoktól.

HowAreYouOneAVet;ésün? 2013.08.15. 21:06:52

Hogy mi történt, arra a választ megtaláljuk a svájci trezorokban.

Csetepaté márki 2013.08.15. 21:09:22

„zsírúj” erő

Szerintem itt nem kell semmit mondani.

VadMacs 2013.08.15. 21:14:03

@tisztapista:
>Aktualitása, értelme: semmi. Legalábbis amíg a kommunista utódpárt MSZP létezik, és az ügynöklista nincs nyilvánosságra hozva.
Igen, ez a Fidesz sara is.

Mégis mit vártál egy kommunistákkal megrakott párttól, ami demokratának nevezi magát? Levetett komcsik, tanítványaik, akik nevükben a "fiatal"-t hordozzák? Melyik komcsi lesz olyan hülye, hogy hozzájáruljon az akták nyilvánosságra hozásához?

Amíg nincs elkergetve, felelősségre vonva (minimum a gengszterváltás utáni rablásokért) az összes, pártoktól függetlenül, csak folytatódni fog ez az agymenés, ami ebben az elqrt országban megy...

VadMacs 2013.08.15. 21:21:29

@jet set:
>Alapvető tévedések vannak benne. Az emberek jogai nem csorbultak, ez csak demagóg duma, az emberek alapvetően leszarják, hogy pl. az AB-nak épp mekkora a jogköre (mellesleg nagyobb, mint pl. Szlovákiában).

Már megbocsáss, de eléggé trágya megoldás ez attól a párttól, ami olyan jogköröket vett el, amelyeket korábban aktívan kihasznált saját politikai céljainak elérésére. Másrészt ne példálózzál szlovákiával, ha az tetszik, költözz oda.

Tehát nem csorbult a vélemény nyilvánítás szabadsága sem, lásd amikor a gyökér tőzsdézős, meg a luxuxbudis feljelenti a kommentelőt, holott korábban ezeket röhögve dobták vissza a bíróságok - már amikor nem létezett még a kúroda, meg a többi ejtőernyős lerakat.

Természetesen nem sérült a munkavállalók joga sem, amikor gyakorlatilag lehetetlenné tette az olyan jellegű sztrájkolást, amire korábban ellenzékből ő maga is elég szépen ráakaszkodott.

komplikato 2013.08.15. 22:04:22

@a mór: " Ők legalább arra költik, nem a magyar kormány lejáratására, ..."

Te is a Cseh kettest nézted anno, amikor hetente jártak Orbánék feljelentgetni Brüsszelben az akkori kormányt és pénzelvonásokért lobbiztak? :D

Másrészt meg amit stadionra költöttek és máshonnan vették el (azaz mind) költsék gyógyszerre ...

Moin Moin 2013.08.15. 22:05:54

@rasztaszív:

Hm… Látom, sokat tudsz az emberi agy működéséről!:-)

…Azért egy kétezer évvel ezelőtti, többé-kevésbé legendás alakot belehozni egy, a XXI. századi társadalomról szóló vitába több mint bizarr… A Jézus-példa azért érdekes, mert rámutat arra, hogy az emberi tulajdonságok nem azonos arányban vannak jelen minden embernél – ez az oka, hogy egyesek jobban, míg mások kevésbé képesek az ősibb ösztöneiket tudatosan kontrollálni. (Azt most nem nyitnám ki, hogy e tudati kontroll „akarása”, az erre való törekvés mennyiben érzelmi indíttatású – azaz: mennyiben éppen az „ősi”, vagyis nem tudatos agyterületek hatása…) És emiatt a nem egyenlő eloszlás miatt lehetetlen az is, hogy a jézusi tanok általánossá váljanak a társadalmakban, és az is emiatt lehetetlen, hogy „különbségek nélküli társadalom” létezhessen. (Azt se nyissuk most ki, hogy az egész Univerzumban érvényes törvények is „tiltják” a teljes homogenitást és hogy e törvények miképpen determinálják az élő szervezetek felépítését és működésüket…, mert félek, hogy ha az emberi agyszerkezet és –működés ismeretlen számodra, akkor ez a téma még idegenebb lenne.)

A bázisdemokrácia hívei abban is tévednek, hogy a demokrácia lényege nem abban áll, hogy mindenki „egyenlően” szóljon-szólhasson bele a polgárok a közügyekbe, hanem az, hogy miféle módon választja ki az adott közösség a vezetőit.

(Ami pedig a „puszta genetikai örökségünk meghaladását” illeti, nos, ez nincs messze – de nem valamiféle „spirituális úton” fog ez megtörténni és nem hiszem, hogy a hozzád hasonlók örömmel fogadják majd…)

…Akarsz még erről a témáról beszélni?:-)

2013.08.15. 22:10:50

@komplikato:

Amikor a nacionalisták és bigott vallásosok visítják tele a világot, az nemzetmentés - amikor viszont az europérerek hozzák szóba, hogy ezek a derék, keresztény, nemzeti magyar urak az egész országot maguknak akarják és ennek érdekében szétbasszák a stabil, demokratikus-alkotmányos jogrendet, az már magyargyilkolás!:-)

komplikato 2013.08.15. 22:19:31

@jet set: "Az emberek jogai nem csorbultak, ez csak demagóg duma, az emberek alapvetően leszarják, hogy pl. az AB-nak épp mekkora a jogköre (mellesleg nagyobb, mint pl. Szlovákiában)."

Most akkor leszarják vagy nem sérült? :D

Ja ha meg szlovákoknál sérül minden jog, akkor tippelj a két ország közül melyikben tudod a hivatali ügyeidet anyanyelveden intézni az EU előírásoknak megfelelően és melyikben jönnek azzal, hogy pár hét és szereznek tolmácsot?

Moin Moin 2013.08.15. 22:39:28

@komplikato:

Egyszer, még a '90-es évek végén, egy földhivatali ügyintézés közben megszállt a Szentlélek és egy különösen slamposan dolgozó hivatalnoknak feltettem a kérdést, hogy ugye, kitölthetem az adatlapot az alkotmányban biztosított jogommal élve az anyanyelvemen, németül is? Úgy nézett rám, mint aki még nem látott embert és azt volt képes kipréselni magából, hogy "A Földhivatalban nem érvényes az alkotmány, mert rájuk magasabb minisztériumi jogszabályok vonatkoznak." Biztosan az Isteni Törvényekre gondolt...:-)

rasztaszív 2013.08.15. 22:41:42

@Moin Moin:

nézd,ha az emberi agy működéséből próbálod levezetni a bázisdemokrácia lehetetlenségét,hát állok elébe.érdekes lesz.
nem hinném,hogy az általam írottak "teljes homogenitást",vagy "különbségek nélküli társadalmat" feltételeznének,vagy követelnének meg.de ha ragaszkodsz ehhez az állításhoz,nem ártana néhány érv mellette.
embermivoltunk lényegi része a genetikai meghatározottságok meghaladásának képessége.ez ugyanúgy nem a galileai ember tanításától van így,ahogy a gravitáció sem Newton miatt működik.

gondolom,az első ponton meg már túl vagyunk...

Sweet And Full Of Grace 2013.08.16. 22:02:52

@Moin Moin:

"Így, ha megjelenik a megfelelő ajánlat, akkor lesz kit támogatniuk azoknak is, akik ugyan kormányt akarnak váltani, de nem találnak ma számukra elfogadható kormányváltó pártot."

Én például szívesen váltanék kormányt. Pompás lenne egy számomra elfogadható kormányváltó párt, csak az a probléma, hogy valószínűeg az nem lenne elfogadható a jelenlegi kormányváltó pártok hívei számára. Ugyanis sine qua non lenne, hogy semmiféle együttműködésre ne legyen hajlandó se a szélsőjobbal, se a magát talányos okokból demokratikusnak becéző bukott kurzussal.

jet set 2013.08.22. 12:24:20

@komplikato: Leszarják és nem sérült. :-) A korábbi tágabb jogkör szűkült.
Nem írtam, hogy Szlovákiában minden jog sérül, csak annyit, hogy konkrétan az AB-nak ott még szűkebb a jogköre, mégsem pattog senki, hogy mekkora diktatúra van ott.

jet set 2013.08.22. 12:26:17

@VadMacs: A te agyad sérült. Ne te mondd már meg, hogy hol éljek, seggfej!
Nagyon helyes, hogy nem lehet megbénítani a vasutat mindenféle idióta indokkal.

VadMacs 2013.08.22. 12:59:03

@jet set:
seggfej a droid fajtád, az.

Még egyszer, lassan mondom: akkor rohadt jó volt a régi sztrájktörvény, amikor a vasutasokba kapaszkodva lehetett politikai tőkét kovácsolni? Most meg szar lenne, ha mernének a "tökéletes modell" ellen sztrájkolni? Idióta bégető droid...

jet set 2013.08.26. 10:32:30

@VadMacs: Te mondod meg a tutit? Seggfej vagy, én meg ezt mondom!
süti beállítások módosítása