2013.02.02. 17:17 Szerző: Fuorcontrasti

Demokratikus tévedés

Buszsofőrök.jpg

„Egy népet csak úgy lehet vezetni, ha jövőt mutatunk neki. A vezető: reménységmondó.”

Napóleon – 1769-1821

 

A ma létező demokratikus ellenzék tagjai vagy pártokraták (az MSZP-ben nevelkedettek, akik ki sem látnak onnan), vagy technokraták (szintén a szocik, esetleg a liberálisok berkeiből származó közgazdászok), vagy pedig értelmiségi mozgalmárok (általában erős humánértelmiségi-liberális, netán alternatív-balos attitűddel, kevés gyakorlati érzékkel és szervezőkészséggel). Ha igaz van Marxnak, hogy t. i. „A lét határozza meg a tudatot”, akkor máris érthetővé válik, hogy az előbb felsorolt létformákban élők miért gondolják úgy, hogy az egész társadalomnak az fontos, ami nekik. Aki kávéházi-egyetemi, netán művész-„érzelmiségiként” filozofálja végig az életét, az csupán az életnek az a szeletét látja és azt a gondolkodásmódot ismeri. Aki „yuppie”-közgazdászként, bizonyos értelemben a magasból és a mindennapok valóságától eltávolodva szakemberkedett, annak szemében az élet csupa trend, elemzés, Excel-tábla és számára talán a társadalom is csupán azért létezik, hogy legyen miben működnie a gazdaságnak addig is, amíg nem válik 100%-ossá a robotizáltság. A pártkádernek pedig csak egy a fontos: odaférni a közpénzekhez és ennek érdekében bármit megígér bárkinek, párton belül és társadalomban egyaránt.

…Szóval: ki is látja és ki is képviselné itt a maga teljességében, igényeivel, fogyatékosságaival és valóságos lehetőségeivel együtt azt a katyvaszt, amit „magyar társadalomként” szoktunk nevezni?

Senki – viszont többen is jelentkeznek arra, hogy vezessék. Mármost: hogyan és merre lehet vezetni valamit, amit nem is ismerünk? A válasz önmagától adódik: szakadékba, tévútra, vagy ködben bolyongva – és ha ráhagyjuk a „létező demokratikus ellenzékre” a dolgot, akkor e három valamelyike – vagy akár ezek tetszőleges kombinációja – lenne az eredmény. (Megjegyzés: a Fidesz pedig most épp „a fellegekbe” vezette-vezeti: szárnyak és hatómű nélkül – jön is majd a zuhanás!)

Az a baj, hogy az egyes ellenzéki figurák úgy vannak a magyar társadalommal, mint a mondabeli vakok az elefánttal: ki-ki csak az általa szorgosan, ám vakon tapogatott részből következtetnek az egészre – így az egyik egy hatalmas ormánynak, a másik egy vaskos lábnak, a harmadik pedig egy kemény, görbe agyarnak képzeli… És ezekből a „parciális igazságokból” lesz a programjuk.

Gyakran elég nehéz megmondani, hogy az egyes ellenzéki „résztapogatók” vajon direkt nem akarják az egészet látni, vagy képtelenek azt felfogni? Közben pedig szegény társadalom szintén vakon botorkál

Tegyünk már fel végre néhány alapvető, de kényelmetlen és eddig sokak által tabuként kezelt kérdést!

  1. Lehet-e itt mobilizálni tömegeket azzal, hogy „Vissza a jogállamot!”?
  2. Hiányzanak-e a magyar népnek (a kávéházi értelmiség + hivatásos demokraták kivételével) az utóbbi bő két évben elvett demokratikus jogok és intézmények?
  3. Lemondana-e a jogairól ez a nép a jólétéért cserébe?

A válaszok:

  1. Nem lehet a visszademokratizálás ígéretével mobilizálni a választók ma passzív tömegeit – mert ők nem attól passzívak, hogy lebénította őket a Fidesz antidemokratikus „rémtett-sorozata”, hanem azért, mert minden gondolatukat-energiájukat leköti az egzisztenciájuk fenntartása a megnehezedett viszonyaik közepette. Ők azért inaktívak, mert senki sem mutat nekik hihető jövőt – és mivel ők, maguktól, vagy akár egymással összefogva, önállóan nem tartják magukat képesnek egy efféle jövőkép megalkotására, ezért a régi magyar társadalmi és egyéni reflexek szerint „valakitől fentről” várnak egy ilyenre. Azért inaktívak, mert az ő hagyományuk nem a cselekvő polgáré, hanem (elődeik életét „másolva”), hanem az irányított-kiszolgáltatott alattvalóé – és a frász töri ki őket, ha a helyzet kilépésre kényszeríti őket ebből a szokott szerepből. Ők a szorongástól bénultak – bárki, aki látott már elveszett gyereket, tudja, hogyan viselkedik: passzív-agresszív lesz, akár a magyar „bizonytalan szavazó”!
  2. A bizonytalan szavazóknak nem a jogok hiányoznak, hanem a perspektíva – amelyet egy „erős ellenzéki párt” adhat meg nekik. Ők nem a Negyedik Köztársaságra várnak, hanem egy „ellenzéki Orbánra”. Nem szakpolitikus kell nekik, hanem karizmatikus vezető (még ha büszkeségből természetesen tagadják is ezt, sőt…!), aki magával ragadná őket, legalább annyira, mint a 2006. eleji Gyurcsány. (Persze, mivel Gyurcsányt már megtapasztalták, szeretnék azt is, ha az új vezér nem verné át őket és meggyőzné őket arról, hogy van koncepciója, programja - és ereje is annak végrehajtására!) Ami pedig az elvett jogokat illeti: inkább elbizonytalanítja őket, ha „túl sok döntést” várnak el tőlük – hiszen nemigen tanulhatták meg azt, hogy miképpen lehet helyesen dönteni! Nem erre szocializálta őket a létező magyar társadalom, hanem sokkal inkább idomulásra és lavírozásra – a „döntéseik” pedig legtöbbnyire valahogy maguktól „alakultak ki”: nem tényszerű mérlegelés, hanem hangulatok, kiskapuk, remények, vagy épp „tuti ötletek” nyomán.
  3. Igen, a legtöbben lemondanának a jogaikról, ha cserébe legalább a jólétüket garantálná valaki. Aztán hogy ez mennyire polgári mentalitás, az más kérdés – mint ahogy az is, hogy ugyan miért gondolták sokan (politikusok, társadalomtudósok), hogy ez egy demokrata nép? De tény: még a kvalifikált szavazók jelentős része is úgy gondol a politikusokra, hogy azok dolga a nép helyett megteremteni a jólétet és a kiszámíthatóságot.

Jó lenne, ha a demokratikus ellenzék végre felfogná és el is fogadná azt, hogy Magyarország előtt a demokráciához nem az az út vezet, amit ők gondolnak. Attól, hogy esetleges győzelmük után restaurálnák a jogállamot, még nem teremne itt stabil demokrácia. Ha az emberek ismét rendelkezhetnének mindama személyes és kollektív jogokkal, amikkel az elmúlt két évtizedben sem tudtak mit kezdeni és általuk megalapozott, megfontolt döntéseket hozni, akkor csak ismét ott lennénk, ahol 2010-ben: egy populista hatalomátvétel kapujában. Mert az embereknek nem az a perspektíva kell, hogy „Van jogod!”, hanem az, hogy „Jól élhetsz, ha engem követsz!”, és mint 2010-ben, úgy legközelebb sem a jogokra, hanem a hihetőnek remélt ígéretekre szavaznának, ha magukra hagynánk őket…

Magyarországon a demokráciához a jólétet és stabilitást megalapozni képes államvezetésen át vezet a járható út. Ha az út elején megint a lovak közé vetjük a gyeplőt (vagy: „kutyákra” bízzuk azt…), akkor megint jön egy újabb (vagy épp a régi) Orbán egy újabb (vagy épp a régi) Fidesz élén és a kezébe fogja venni…

…Nem szabad odaadni neki, nem szabad odaengedni a gyeplőhöz megint egy demagóg, hatalomvágyó, frusztrált alakot, aki egy önérdek-vezérelt maffia élén áll. Ha a demokratáink bölcsen akarnak eljárni, akkor nem játszanak demokráciát olyan társadalomban, ahol alig-alig akadnak igazi demokraták. (Olyanok persze vannak, akik annak képzelik/hirdetik magukat – de ez nem a valóság!) Olyan hatalomra van szükségünk, amely tisztában van a helyzettel (a magyar társadalom nem-demokrata mivoltával) és kész vállalni az ebből következő, a (bázis-)demokrata ideálnál sokkal koncentráltabb hatalom létrehozását-gyakorlását. Egy társadalomban, amely történelmében sosem volt demokrácia, hosszú tanulási folyamat vezet el a jól működő köztársasághoz – és aki ezzel nem, számol, az felelőtlen kalandba viszi bele a népet!

A történelem arra tanít, hogy minden nagy, pozitív változásnál ott vannak azok a kiváló képességű és széles látókörű emberek, akik megalapozzák és vezetik a változást. A história nem ismer olyan sztorit, ahol ilyen vezetők nélkül ment volna végbe ilyen folyamat1. Lehet, hogy ez csípi a bázisdemokraták szemét, de attól még tény. Mivel pedig a magyar társadalomnak nagy és pozitív változásra van szüksége, ki kell mondanunk az igazságot: kell(enek) ehhez kiváló vezető(k) is, enélkül nem fog menni a dolog!

Ha az ellenzék nem találja meg a maga karizmatikus politikai vezetőjét és az nem állhat szembe úgy Orbánnal, hogy a választók többsége szemében szinte automatikusan nyilvánvalóvá váljon az emberi minőség különbsége, akkor (tekintettel a magyarok vágyára egy jó vezető iránt) semmi esélye nem lesz 2014-ben – és mindaddig, amíg ez az ember meg nem lesz és az ellenzék vezetőjévé nem válik!  Nem azt mondom, hogy ez az ember önmagában elég akár a győzelemhez, akár utána a sikeres kormányzáshoz, de enélkül sem győzelem, sem jó kormányzás nem lehet. Tekintettel a magyar közgondolkodás milyenségére (arra, hogy még a „legdemokratábbjainkban” is automatikusan, ösztönösen ott az igény egy ilyen vezetőre) és a leendő kormányzat előtt álló nagyon komplex feladatokra, nem nélkülözhető egy rendkívül széles látókörrel bíró, ugyanakkor nem személyes hatalmi ambíciókból kormányozni akaró ember. (Ambíciónak éppen elég az, ha tudja magáról, hogy rá és a képességeire, a tudására van szükség – és hogy ebben ő az elérhető legjobb.)

…Akik pedig erre azt mondják, hogy „…de ez nem demokratikus, ez így nem lenne demokrácia!”, azt üzenem: a demokrácia az, amikor a pozíciót a képességek határozzák meg és nem pedig a származás, vagy az összeköttetések, kontraszelektív módon – és minél inkább a legjobbak kerülhetnek pozícióba, annál jobban működik az a demokrácia. Ne féltsék tehát a demokráciánkat a tehetséges vezetőktől! Avagy: a létező „középszerű, marakodó demokratáinkkal” vajon működött-e és fog-e itt működni igazán a demokrácia? …Akik pedig éppen a saját középszerűségükkel tisztában lévén nem szeretnék a vezetést a náluk tehetségesebbnek átengedni, azok vajon mekkora demokraták? Ha rájuk hallgatunk, ha elhisszük nekik, hogy az az „igazi demokrácia”, ha ők vannak-lesznek pozícióban, akkor csak egy ugyanolyan kontraszelektált társadalomban fogunk élni, mint a Fidesz-kontraszelektáltak alatt – márpedig épp az előbb tisztáztuk, hogy demokrácia és kontraszelekció nem férnek össze!

…De hogyan lehet szert tenni erre a nélkülözhetetlen vezetőre? Hogyan lehet felkutatni, megtalálni? Erre csak azt mondhatom: elég hagynunk őt vezetni, ha magától megjelenik. És: minden „közepes figurát” jól kupán kell verni, aki a saját presztízsét-pozíciócskáját védendő akadályozza ezt -  az ilyen „törpéket” ki kell penderíteni a demokratikus szervezetekből! …Reméljük, nem várat soká magára az alkalmas emberünk és nem választ magának valami kevésbé stresszes melót!

 

 

 

 

1 Léteznek persze olyan társadalmak, amelyekben a mai jólét és demokrácia belső előfeltételei hosszú, spontán társadalomfejlődés eredményeképp jöttek létre. Ezekben nem volt feltétlenül szükség arra, hogy az említett kiváló képességű és széles látókörű emberek vegyék a vállaikra ezen előfeltételek megteremtésének feladatát. Ám a magyar nem ilyen szerencsés múltú társadalom: ha itt is várnánk az önszerveződésre és az említett jólét- és demokrácia-előfeltételek spontán kifejlődésére, akkor bizony hiába várnánk. Egy társadalom mentalitása igen lassan változik, nagyon szilárd képződmény és generációról generációra szinte változatlanul továbböröklődik. (Pl. hiába van huszonvalahány éve demokrácia, jogállam és szabadság, a mai tizen- és huszonévesek ugyanolyan egyéni, nem közösségben gondolkodó utakat járnak be, mint az előző generációk és hozzájuk hasonlóan nemigen tartanak ki szervezetten és hosszan a nehezen elérhetőnek érzett közös célok mellett.

A bejegyzés trackback címe:

https://progressziv.blog.hu/api/trackback/id/tr775058844

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Kövér a Marsra készül 2013.02.03. 17:15:31

A meg nem értett géniusz, Matolcsy György legújabb találmányának köszönhetően a NASA kutatóit is meghazudtolva, magyar ember érhet elsőként földet a Marson. Nem is akárki, hanem az országgyűlés rendíthetetlen hitű elnöke, Kövér László. Helyszíni tudósí...

Trackback: Kinek kell itt megdögleni? 2013.02.03. 12:23:12

Hárommillió-háromszázezer magyar van útjában a kormánynak, akiktől bármi áron szabadulna. El nem tüntetheti őket fizikailag, kezdeni velük semmit nem tud, ezért csatateret, sőt katasztrófát vizionáltat, ahol ezeknek az embereknek el kellene pusztulniuk...

Trackback: Éhségmenet menetrend 2013.02.03. 12:22:00

Éhségmenet menetrend: időpontok, állomások összegyűjtve egy helyen. Éhségmenetek indulnak 2013. január 31. és február 9. között 48 település érintésével, 12 városból. Sellyéről január 31-én, Békéscsabáról és Nyíregyházáról február 2-án, Polgárról, Kap...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

dolgozni kék 2013.02.03. 12:13:27

Platon szerint, az a vezető, aki meg akarja szerezni a hatalmat, merthogy ő aztán jó vezető, az nem lesz jó vezető.

szellemkor 2013.02.03. 12:34:57

Ismerjük a klasszikus mondást: valaki nem lehet egyszerre okos, tisztességes és MSZP-s. Ebben a feltételrendszerben nehéz lesz karizmatikus és hiteles vezetőt találni! :-)

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.02.03. 12:49:45

Alapvető különbség van a nyugati és a keleti mentalitás között. A nyugati mentalitás abban hisz, hogy a jólét a demokrácia és a jogállam következménye. A keleti meg abban, hogy legyen előbb jólét, mindegy hogyan, s aztán már lesz időnk foglalkozni demokráciával meg jógállammal.

Magyarország alapvetően keleti társadalom, egy vékony nyugati elittel.

Ennek következmény: aki értelmesen beszél, annak semmi esélye sikeres politikussá válni, hiszen az, amit mond, a többséget úgysem érdekli. Így sikeres politikus az lesz, aki össze-vissza beszél és demagóg.

hungarisztan 2013.02.03. 12:53:56

Teljesen korrekt meglátások. Más ezt úgy foglalja össze 1 tőmondatban, hogy a magyar nép birka. :)

„Lemondana-e a jogairól ez a nép a jólétéért cserébe?”
Az a rossz hír, hogy ez a kérdés így nagyon hibás, mert a kettő kéz a kézben jár. Ahol nincs jogtudat/jogönérzet, ott bármit meg lehet tenni (ez folyik), ott folyamatosan kifosztják a buta népet. Ahol meg kifosztják a népet, ott nem lesz jólét.

Meg lehet nézni, hogy a világban hol van jólét. Skandináv államok, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland. Magyarul ott, ahol iszonyatos erős demokratikus tudat van. Ennyi.

wmiki · http://kigondoltam.blog.hu/2014/07/20/stephen_hawking_538 2013.02.03. 12:54:36

azt nem értem, ez az ellenzék miért hazudja magát demokratikusnak?

azon kívül, hogy eleve hazudnak reggel-délben-meg este, de semmi közük se a demokráciához, se a liberalizmushoz, se az értelmiséghez

sárkányfő 2013.02.03. 12:55:13

@szellemkor: valami tévedésből kihagytad a fideszest :) vagy te tudsz csak egyet is mondani, amelyiknek van gerince? de most komolyan.

zia77 2013.02.03. 13:07:48

Ez egy nagyon jó elemző írás. Azoknak is el kellene olvasniuk, akiknek valójában szól. nem csak olvasniuk, hanem elgondolkodniuk. A sajtóból tulajdonképpen csak az ilyen bloggokat hozzászólásokat érdemes olvasni, a többi többnyire politikusi vágyálom, rendelésre készült újságcikk. Ez az ellenzéki újságírás. A jobboldalnak titulált (de nem az), neobolsevik sajtó még ennyit sem ér. Ők az utasításikat közlik. Ami a karizmatikus vezetőt illeti, ennek a népnek tényleg ilyen Orbán Viktor-féle kell. Hangzatos, üres szólamok, süketelés, és akkor még egy háborúba is örömmel mennek katonának, szívesen harcolnak saját érdekeik ellen, és azt sem bánják, ha a józan eszűek hülyének nézi Őket.

vakapad 2013.02.03. 13:18:35

Tulajdonképpen a magyar értelmiség (az értelmiség arról ismerszik meg, hogy blogol, mert valamennyire tud írni, megasztán gondolatai vannak, még ha jobb lenne is, ha nem lennének) alapvető lehetősége a nép gondolkodásmódjának az irányítása. A nép világa sokkal inkább a hitvilág, mintsem a racionalitásé, és úgy van vele, hogy ha sokszor és sokan mondanak neki valamit, akkor az nála úgy lesz. Akár igaz, akár nem ("nép" alatt nem az egyik vagy a másik oldal hívőit értem, mert azoknak tökmindegy, hogy kik, hányszor és mit mondanak, hanem a nemértelmiségi többieket). Vegyük napéldául Gyurcsány esetét. Gyurcsány nem azért sátáni figura, mert tényleg az, hanem mert elterjesztették róla. A FIDESZ hívőknek persze nem kellett, az ellenoldal híveinek meg nem lehetett, de a középső zöm az bizony "meg lett győzve".

Fenti okból, ha valaki tényleg akarná a változást a fent jellemzett értelmiségből, akkor ne siránkozzon azon, hogy magától a karizmatikus vezető "nem nevelődött ki", hanem tessenek tenni a kinevelése érdekében. Nopersze, ha nem ez a cél, hanem Orbán hatalomban tartása, az mingyá más.

Khonsu 2013.02.03. 13:26:07

Sok igazság van benne, de pl. azzal hogy egy konkrét erős vezetőre lenne szükség alternatívaként vitatkoznék. Mert látjuk mi lett ennek a gondolkodásmódnak az eredménye, most is ennek isszuk a levét. Ez a gondolkodásmód része annak a negatív mentalitásnak amit épp megtörni kéne végre. Ennek köszönhettük Gyurcsányt és Orbánt is. Sokan várják persze ezt a vezetőt, de az ismétlődő csalódás egyre több ember szemét nyitja fel mára. Illetve az épp hogy az adott "vezető" gerinctelenségének első jele lenne, ha szerencsétlen emberek elkeseredettségét, egy meggyötört társadalmat meglovagolva törne hatalomra.

Amire most szükségünk van, az egy "feltaláló", egy szabad elme, egy "építész". Aki megalkotja azt, amiben az emberek megláthatják végre a szebb jövőt. Egy szerkezet, ami működik. Majd amikor ez kész háttérben maradva átadja ezt a népnek, hogy használják boldogulásukra. És örömét nem a hatalomban leli, hanem abban ha látja, műve működik, és jobbra fordulnak tőle a dolgok. Nem egy újabb vezérre van szükségünk, hanem egy "ajándékra", és ezt meglátnák az emberek, ha oda jutnánk egyszer.

Khonsu 2013.02.03. 13:29:17

@wmiki:

"azon kívül, hogy eleve hazudnak reggel-délben-meg este, de semmi közük se a demokráciához, se a liberalizmushoz, se az értelmiséghez"

Látod ez az ország igazi tragédiája, hogy az ellenzék se jobb a kormányunknál.

Ezt így mindenestől kéne lecserélni, ami az országban van politikai elit címszó alatt.

eßemfaßom meg áll · http://tahobloggerek.blog.hu 2013.02.03. 13:36:39

@szabadmagyarnép: "cselekvőképes szerveződés"

6db facebookos kedvelőd van, miféle cselekvőképességről blabla?

Khonsu 2013.02.03. 13:37:33

@wmiki: Na itt a gond. Azt kéne megalkotni.

Mária 2013.02.03. 13:44:49

"Igen, a legtöbben lemondanának a jogaikról, ha cserébe legalább a jólétüket garantálná valaki."

Ha lemondanak a jogaikról, akkor mi lesz a garancia a beígért jólétükre?

manhattan (c) · http://manhattan.webspawner.com/ 2013.02.03. 14:31:17

Az az 50% bizonytalan azért marad bizoyntalan 2014 áprilisáig, mert a legföbb kérdésére nem kap választ:

NA ÉS KI AZ AKI ÉRT A GAZDASÁGHOZ?

Nyilvánvaló, hogy ez a komplett gazdasági idióta tandem (Ovi meg Jobbkéz eftárs) nem. Az is nyilvánvaló, hogy a maszop szintén en bloc nem. A Jobbik meg az LMP az óvodás hülyegyerekek pártja.
Libás és háttérországa makrogazdasági ismeretekben messze kiemelkedik az osztályharcos pártok mocsárvilágából. Csak hogy Libásnál az erkölcs nem létezö kategória. Csak a stex.

Szóval ki is lesz akkor a megváltó?

Occam beretvája 2013.02.03. 14:31:51

@wmiki: Vodkára.
Az legalább meglátszik rajtunk.:-)

manhattan (c) · http://manhattan.webspawner.com/ 2013.02.03. 14:36:26

@vakapad:

Gyurcsány nem azért sátáni figura, mert elterjesztették róla, hanem tényleg az - így helyes a mondatod.

Egyébként gyúrtcsótánynál (meg veresjaninál) erkölcstelenebb, tehetségtelenebb és hazudozóbb elsö polgárt nem látott még Mo.

És tegyük hozzá, hogy gyúrtcsótány az öszödi beszédében bevallotta, hogy az elkúrókurzushoz a maszop mintegy tucatnyi vezetöje a nevét adta.
Na ezért nem alternatíva a maszop amikor a lendvaik, kovácslacák, szekeresek meg a fajtájuk vigyorognak le a népre a parlamenti listás helyekröl.

Együtt 2014 különítmény 2013.02.03. 14:45:20

Kezdődik a választási kampány, oszt mindenkinek mondania kell valami nagyot, amivel tromfolni tudja a többieket. Minden egyes szerepért harc folyik a baloldalon, mert senkinek sincs biztos pozíciója, sőt még pozíciója sincs. Sőt még az egzisztenciája is kérdéses

Gyurcsótány haver, az MSZP-t most éppen belovagolni próbáló Meseházy, Libajnai, Millás füstcimborák, meg a többi sok-sok belepofázó éhségbajnok, diákvezérkezdemény, egy torokkal üvölti: csakis én!

Mr. Waszabi 2013.02.03. 14:56:19

Nem tudom, mi lett az emberek agyával. Mérgezi a kormány vezetékes vizet, vagy csak sima klóros vízzel locsolják az értelem maradék szikráit titkos kormányügynökök?
A kampány időszak lényegében már elkezdődött és azt gondolom, hogy aki rendelkezik az értelem szikrájával, annak lámpást kell gyújtania a fejekben, nem játszadozni a herélőkéssel.
A kormány láthatóan kárára van a nemzetnek, annak minden szintjén (kivéve a fideszt és üzleti holdudvarát, nekik hasznos), le kell tehát váltani.
Ez a feladat. Lehet ugyan összemosni akarni Orbánt és az ellenzékben politizálókat, de hadd jegyezzem meg, hogy az Alkotmányt Orbán elődei nem hágták át és nem módosítgatták aktuális politikai szándékaik szerint akár hetente. Az Alkotmánybíróságot szintén nem piszkálgatták, s ha az valamit elkaszált, akkor nem fordulhatott elő, hogy 12 dühös ember reakciójaként újabb jogkorlátozással ártalmatlanítsa a testületet.
Most meg gyakorlatilag egy tucat ember irányítja az országot és a törvénykezést is, beleértve az Alaptörvény napi szintű faragását aktuálpolitikai érdekeik szerint. Nincsenek tervek - azoknak az a jellemzőjük, hogy később azokat valósítják meg -, csak látomások vannak, ötletelések, adhoc döntések, amelyekről sorozatban derül ki, hogy át sem lettek gondolva.
Szóval, aki nyakig ül a szarban, az ne válogasson, hogy ki fogja belőle kihúzni.

vakapad 2013.02.03. 15:01:10

@Khonsu:

Megjegyzés: az ellenzék messze jobb a jelenlegi kormányunknál, csak addig mondták róla a megmondóemberek, hogy ugyanolyan rossz, amíg szó nélkül be tetszettek nyelni.

vakapad 2013.02.03. 15:03:13

@manhattan (c):

Te szavazz Orbánra, oszt jól van. Létezik még lejjebb a hitelminősítőknél.

wmiki · http://kigondoltam.blog.hu/2014/07/20/stephen_hawking_538 2013.02.03. 15:10:15

@Mr. Waszabi: Te szavazz Gyurcsányra, oszt jól van. Létezik még lejjebb a hitelminősítőknél.

Khonsu 2013.02.03. 15:14:16

@vakapad: "az ellenzék messze jobb"
A legjobb meg az lenne, ha jelen kormányunkkal együtt jó messze lennének a hatalomtól, minél messzebb annál jobb...

Khonsu 2013.02.03. 15:18:06

@Mr. Waszabi: "az Alkotmányt Orbán elődei nem hágták át és nem módosítgatták aktuális politikai szándékaik szerint akár hetente."

Ez az egyik pont, amivel csúnyán tökön lőtték magukat(is), majd meglátják. Ugyanis ledöntöttek egy tabut, innentől bárkinek is lesz meg ehhez a hatalma, hasonlóképp tartja majd "tiszteletben" az alkotmányt. Mert hát ugye, ha nekik szabad...

HaCS 2013.02.03. 15:22:15

@Khonsu:

"innentől bárkinek is lesz meg ehhez a hatalma, hasonlóképp tartja majd "tiszteletben" az alkotmányt. "

Nem, nem teszi, ha van egy csöpp esze, és a gerince is ép.

Khonsu 2013.02.03. 15:23:41

@HaCS: És ez pont jellemző a magyar politikusokra, vagy bárhol a politikusokra?

vakapad 2013.02.03. 15:24:04

"(Persze, mivel Gyurcsányt már megtapasztalták, szeretnék azt is, ha az új vezér nem verné át őket és meggyőzné őket arról, hogy van koncepciója, programja - és ereje is annak végrehajtására!)"

1./ Emlékeim szerint a FIDESZ 2006-ban másfélszer annyit ígért, mint az ellenoldal (holott Járaitól tudhatták ők is, hogy mi a helyzet), magyarán, a becsületesebb pártok nyertek. Olyan hülye politikust meg nem kívánnék országirányítónak, aki, mikor az ellenfél hajóágyúval jön szembe, rendkívül becsületesen csak egy tízparancsolatot venne elő a zsebéből.

2./ Gyurcsányról csak onnan tudjuk, hogy "hazudott", hogy ő maga mondta. Mégpedig egy belső használatra készült, kizárólag a frakció megfegyelmezésére szolgáló, ehhez mért hangnemű, kicsempészett beszédből tudjuk (a beszéd egyébként sikeres volt, Gyurcsánynak a frakció megszavazta a megszorításokat is, meg a kezdeti reformlépéseket is). Más bizonyíték nincs.

3./ Gyurcsánynak lett volna ereje végigvinni, amit elkezdett, ha derék értelmiségünknek nem tetszett volna karakterileg leannullálni. Ennek köszönhető az elbukott "szociális" népszavazás, azaz a reformfolyamat megfeneklése. A világválság ugyan nem ennek köszönhető, de szokásjog szerint a FIDESZ vezérletével annak hatásait is gondosan az akkori regnálók nyakába tetszenek varrni (ha már lúd ...).

vakapad 2013.02.03. 15:26:26

@Khonsu:

Aha. És majd 2186. karácsonyán Dabas-alsón megszületik a Messiás. Addig van időnk bőven. Lehet Orbánra szavazni.

HaCS 2013.02.03. 15:31:41

@Khonsu:

Annyi ész és gerinc amennyi minimálisan ahhoz kell, hogy ne alakítgassanak hetente oktrojált alkotmányokat azért a világ legtöbb országában jellemző.
Még kis hazánkban sem veszett el a remény.

vakapad 2013.02.03. 15:32:53

@wmiki:

Úgy hallottam, 2008 augusztusában az adósság 65 % volt, a várható hiány 3 % körüli, a CHF 160 forintot ért, volt 13. havi nyugdíj meg fizetés és nem voltunk bóvli kategóriában.

Jelenleg a MANYUP lenyúlás nélküli államadósság 87 %, a kategória bóvli, a beruházási ráta 14 - 15 % körüli (még az amortizációt se fedezi), a GDP kb. a 2005-ös szinten van, a CHF-ről meg nem is beszélnék.

épészmérnök 2013.02.03. 15:36:45

Az, hogy egy személy testesítse meg a vágyott változást, kommunikációs szükségszerűség. A hétköznapi gondolkodás - az iskolázott embereké is - nem logikai levezetésekben történik, hanem analógiákban, szimbólumokban, metaforákban. A vezető - szimbólum, ugyanúgy, mint a többi celeb. Rá lehet vetíteni a vágyakat.
Személyes, face-to-face kisközösségekben egyszerűbb a személyes kiválóság ellenőrzése, ezért születik újjá újból meg újból a nosztalgia a bázisdemokrácia iránt. Azonban tömegtársadalomban élünk, és a vezető képességeiről csak áttételesen tudunk megbizonyosodni. Gyakorlatilag látatlanban kell megbízni valakiben.

Khonsu 2013.02.03. 15:41:20

@vakapad: Ki mondta, hogy Orbánra szavaznék, vagy bárkire is. Az én szememben egyformán bűnös az összes azért ahová jutottunk. Ha addig nem születik meg valami értelmes alternatíva, akkor kisakkozom a kutatások eredményéből az állásokat, és úgy szavazok, hogy azzal az arányok mind nagyobb szétterítését segítsem egy icipicit. :)

Az egész 23 éves elkúrás bedőléséhez az ideális állapot az lenne ugyanis, ha kis szavazati különbségekkel körbevernék egymást a pártok 14'-ben.
Ekkor az összes bénultan tehetetlen lenne, amikor majd unortodoxia, meg elkúrtuk összedől. Akkor kicsit rossz lenne mindenkinek, de utána ezek a történelem szemétdombjára kerülnek, mi meg nevetünk. :)

Khonsu 2013.02.03. 15:51:13

@épészmérnök:

"Azonban tömegtársadalomban élünk"

Az egyik fő hiba, sejtes szerveződésűvé kell formálni.

Az új rendszert ne úgy értsétek, hogy egy új ellenzéki párt, vagy egy karizmatikus vezető, hanem új rendszer mint ténylegesen új rendszer. A parlamentáris demokrácia, köztársaság, kapitalizmus utódja, a következő szint. Ezt kell megteremteni, akinek még nem világos.

Vortumnus (törölt) 2013.02.03. 15:52:16

normálisan induló végül hülye tréfává fajuló blogbejegyzés

manhattan (c) · http://manhattan.webspawner.com/ 2013.02.03. 15:53:02

@vakapad:

Na ezért vagy te vakegér. Mert csak egy elvakult osztályharcos gerilla vagy. Haver, ha én azt kifogásolom, hogy gyúrtcsótány az fertö, az nem azt jelenti, hogy éjjen Orbán. Vagy hogy éjjen Schiffer. Hanem azt jelenti, hogy gyúrtcsótány egy fertö. Pont.

épészmérnök 2013.02.03. 15:54:31

@Khonsu: A "tiszták" a bölcsödében játszadoznak, az angyalok pedig a mennyekben unatkoznak.

Azokból választhatunk, akik elénk állnak. Abszolút tisztaságot hiába várnánk el, rangsorolni kell, hogy mik a legfontosabb tulajdonságok, amelyeknek meg kell feleljen a jelentkező.

Fuorcontrasti 2013.02.03. 15:57:26

@vakapad:

1.) Nem azt értettem „átverés” alatt Gyurcsány esetében, hogy „többet ígért” volna, mint a Fidesz, hanem azt, hogy meghirdette az ország modernizációjának programját úgy, hogy ez a program még legalapvetőbb vonalaiban sem állt készen. Ebben pedig őt nem az akadályozta meg, hogy „derék értelmiségünk karakterileg leannullálta” őt, hanem az, hogy eszébe sem jutott: ki kellene dolgozni részletesen a programot. (A híres választási kampánybeli „aktalobogtatása” – „Ebben van az Új Magyarország programja” – sima blöff volt: nyilvánvaló, hogy egy vékony dossziéban egy ilyen program vázlata sem férne el…) Gyurcsány az el nem végzett munkával verte át a magyar társadalom benne addig bízó részét.
2.) Mi annál erősebb bizonyíték, mintha az illető maga vallja be, amit elkövetett?:-) De komolyan: az első Gyurcsány-éra döntései (vagy azok hiánya) és gazdasági adatai mutatják, hogy „hazudott”, amikor jó állapotúnak és komoly változtatásokat nem, igénylőnek mondta az országot. Persze az más kérdés, hogy tehette ezt azzal a szándékkal, hogy megakadályozza a Fidesz kormányra kerülését, jól sejtve azt, hogy a Fidesz mit művelne a hatalom birtokában. Így akár államférfiúi áldozatvállalásnak is lehet látni/láttatni, hogy „tudatosan vállalva a bűnt”, „magát feláldozva” tette, amit tett 2004 ősze és 2006 tavasza között. Azonban ezt utólag csak az mentette volna, ha valóban kidolgozza és meg is valósítja a modernizációt. (Ha – saját szavait idézve – „nem kormányzott” az első félciklusában, akkor igazán lett volna ideje-energiája kidolgozni/kidolgoztatni egy ilyen modernizáció programját!)
3.) „Ereje” annak lehet, akinek van koncepciója, rátermett emberekből csapatot épít a feladat végrehajtására és van (hogy úgy mondjam) megfelelő munkakultúrája is. Gyurcsány koncepció helyett rögtönzött (hiszen koncepció nélkül vágott bele a 2. ciklusába), megfelelő emberek helyett MSZP-s pártkáderekkel (azok között Molnár Csaba-, Ficsor Ádám-, Szigetvári Viktor-féle, önmagukat „technokratákként” definiáló „ifjútörökökkel”) vette körül, nem látva át, hogy ezektől komplex koncepció nem telik ki…

…A modernitáspárti, teljesítményelvű magyarok EZEKET nem bocsájtják meg Gyurcsánynak, nem pedig azért határolódnak el tőle, mert a Fidesz-propaganda hatott rájuk!

épészmérnök 2013.02.03. 15:58:14

@Khonsu: Sejtes szerveződésű...

kifejtenéd?

manhattan (c) · http://manhattan.webspawner.com/ 2013.02.03. 16:00:26

@vakapad:

gyúrtcsótány apád 2006-tól futószalagon szállította a megszorításokat, amit a pártja egységbe zárva rendre megszavazott. gyúrtcsótány abban számította el magát, hogy azt hitte, hogy a megszorításokat 2007-ben letudja, aztán onnan kezdve indulhat újra a szavazat vásárlás, megspékelve a haveri leosztásokkal (eü priv. stb)
Csak hogy gyúrtcsótány túl nagy szarhegyet hagyott hátra gyúrtcsótánynak, amit gyúrtcsótány 2007-ben még mindig nem tudott eltakarítani. Meg még az utódai se.
gyúrtcsótány magas erkölcsi hozzáállására mi sem utal jobban, hogy a szartakarítás kellös közepén 2009-ben fogta magát aztán lelépett. Takarítsa más tovább gyúrtcsótány szarát. A biztos választási kudarcig.

Khonsu 2013.02.03. 16:01:57

@épészmérnök: Nem értem ez hogy jön ide, csak megjegyeztem, hogy a magam részéről, ha választanom kell a Fidesz, a jelenlegi ellenzék, vagy az összeomlás között, akkor én az összeomlásra fogadok. Az előző két csapatot már ismerjük, az utóbbi eseményből meg még bármi születhet. :)

épészmérnök 2013.02.03. 16:05:33

@Khonsu: az összeomlásból? Egy olyan országban, ahol hetven év nem volt elég a fővárosi házak vakolatán a belövések nyomainak eltüntetésére, egy összeomlás száz évre vetne vissza mindent.

Fuorcontrasti 2013.02.03. 16:05:34

@Khonsu:

Amit szeretnél, az lehetetlen, mert nem fér össze az ember genetikus örökségével - hogy miért, azt itt megtalálod:

progressziv.blog.hu/2012/11/19/az_lmp_politikaja_lehetetlen

épészmérnök 2013.02.03. 16:08:29

@Khonsu: "Nem értem ez hogy jön ide"

Te írtál a társadalom sejtes újjászervezéséről. Ami egy metafora, és ha továbbgondolod, teljesen értelmetlen. A sejttelepek lehetnek rákos daganatok, vagy amőbák. Ezeket tekintenéd követendő mintának?

Az igaz, hogy az embrió is sejttelepből fejlődik, de továbbfejlődik, differenciálódik, növekszik. Ha lebomlik sejtekre, azt halálnak hívják.

Vigyázni kell a metaforákkal, becsapósak.

Khonsu 2013.02.03. 16:08:30

@épészmérnök: Nem centralizált, központilag vezetett szerveződés, hanem elosztott hálózatos struktúra. A társadalom önszerveződő csoportjainak önkormányzatai, közvetlen, vagy közvetlenebb demokráciával (vagy épp amiben élni akarnak) párhuzamosan egymás mellett működve és versengve, egymást át nem fedő hatalomkörrel.

no successful 2013.02.03. 16:09:04

@Mr. Waszabi:

"Szóval, aki nyakig ül a szarban, az ne válogasson, hogy ki fogja belőle kihúzni. "

De bizony hogy válogasson !

A szocikra, vagy szocikat is tartalmazó koalícióra semmiképp.

épészmérnök 2013.02.03. 16:12:33

@Khonsu: A hálózat minden eleme minden egyes funkcióval rendelkezik, avagy egyes funkciókat átruház, közösen más elemekkel, erre szakosodó intézményekre bíz?

wmiki · http://kigondoltam.blog.hu/2014/07/20/stephen_hawking_538 2013.02.03. 16:12:59

@Khonsu: :x
én addig maradok a Fidesznél, de egyetértek... az összeomlás elkerülhetetlen
Hála istennek...

de nyilvánvaló is, hogy a pénz alapú, kizsákmányolásra épülő társadalmi rendszer nem tartható fent tartósan, ahogy egyetlen piramisjáték sem

politikus-omm 2013.02.03. 16:14:11

A demokráciáról:

A mai világunk leggazdagabb államai közük egy sem volt demokratikus, amikor elérte a mai világgazdasági pozícióját. Azóta stagnálnak, örökölnek.

A mai világunk előretörő nemzetei közül egy sem demokratikus.

Ennyit a demokrácia és a jólét összefüggéséről. A demokrácia a szerencsés örökösök ideális társadalomberendezkedése, nem az anyagilag fejlődni vágyóké. Már csak ezért sem ismeri a cégvezetés a szót - demokrácia.

Khonsu 2013.02.03. 16:16:32

@épészmérnök: Nem alkothatunk tökéleteset. Mindenben ott rejlik a veszély, amiben emberek vannak, hogy rossz irányt vesz, ezt nem lehet teljesen kiküszöbölni. De ha a rendszer felépítéséből kifolyólag olyan, hogy nincs benne egy mindent lefedő központi hatalom, akkor ezzel már eleve nagyban megnehezítettük a leendő diktátorok vagy egyéb rossz szándékú elemek dolgát. És ez csak egyike a számtalan előnynek.
Aki pedig azt hiszi, hogy a társadalom egy egységes valami, hát azt kell mondjam, sajnos ő él álomvilágban.

Fuorcontrasti 2013.02.03. 16:16:52

@Khonsu:

Javaslom, olvasd át az alábbi posztunkat, amely éppen arról szól, hogy a "diktátor" nem szükségképp azonos a "zsarnokkal", aki tönkretesz mindent maga körül:

progressziv.blog.hu/2012/10/03/a_koztarsasag_diktatora

Frady Endre · http://fradyendre.blogspot.com/ 2013.02.03. 16:20:59

Jól hangzik ez a karizmatikus vezetőre vágyási elmélet, csak nem magyarázza meg a Megyó 2002-es győzelmét. Ő aztán minden volt, csak karizmatikus nem. Viszont jóval hitelesebbnek tűnt, mint az akkoriban még bizonyos szögből és erős ellenfényben valamelyest demokratának látszó Orbán.
Én például simán szavazok a Bajnaira, pedig nem hajlítja meg a tekintetével a kiskanalat, viszont elhiszem neki, hogy ellopni sem akarja.
:)

Fuorcontrasti 2013.02.03. 16:21:31

@politikus-omm:

Dehogynem: pl. USA, Németország, Ausztria, Hollandia, Svájc, Svédország, Norvégia, Dánia, Finnország, Kanada, Ausztrália, Dél-Korea... Folytassam a sort?:-)

Ráadásul a feltörekvők közül pl. Brazília és India is demokráciák!

Khonsu 2013.02.03. 16:22:31

@épészmérnök: is-is

Most nem akarok regényt írni, majd egyszer kifejtem bővebben valahol, lehet egy saját oldalon. De nézz utána a "holon"-nak és a "fraktál" szervezetnek.
Az ihletett meg. Szerintem az a jövő.

Fuorcontrasti 2013.02.03. 16:22:55

@Frady Endre:

A 2002-es történetet most ne nyissuk ki, ui. ez ma egyáltalán nem releváns. Akkor nem egy karizmatikus vezető győzött le egy másik karizmatikust, hanem (nevezzük talán így) "véletlenek sorozata"...:-)))

politikus-omm 2013.02.03. 16:25:23

@Fuorcontrasti: Nem megyek túl az első példán.

Az USA mai vg-i pozícióját 1900 körül érte el, amikor is nem volt demokratikus állam.

A többire is térjek ki sorban, vagy ne szégyenítselek meg?

HaCS 2013.02.03. 16:26:24

@Fuorcontrasti:

Jaja!

Véletlenül 10-15%-kal többen mentek el szavazni, mint bizonyos más választásokon.
Kéne is a FIDESZ-nek a választási regisztráció.

épészmérnök 2013.02.03. 16:27:31

@wmiki: A kaurikagyló alapú gazdaság sem fenntartható?

Egy zsák búza - egy pár csizma alapú gazdaságra szavazol?

Fuorcontrasti 2013.02.03. 16:28:18

@no successful:

Ha csak azt az egy szempontot követed, hogy „szocikkal nem!”, akkor ezzel a Fidesz hatalmát segítesz fenntartani.

Rosszul teszed fel a kérdést: nem az a kérdés, hogy „benne vannak-e a szocik a leváltó koalícióban, vagy sem?”, hanem az, hogy ha benne vannak/ha beleengedjük őket, akkor miképpen vehetők rá arra, hogy ne a 2002-2010 közötti módon politizáljanak.

A politika, ha jó politikára vágysz, nem érzelmi kérdés, hanem feltételek és feladatok sorozata. Neked, mint aktív választópolgárnak is feladatod az, hogy jó elvek mentén és a gyakorlatban is jól működő koalíció jöjjön össze. Végezetül ne feledd azt sem, hogy egy akár szocikat is tartalmazó koalíciót leváltani is sokkal könnyebb lesz (ha elkurvulnak), mint a mai Fidesz-hatalmat!

épészmérnök 2013.02.03. 16:29:23

@politikus-omm: "A mai világunk leggazdagabb államai közük egy sem volt demokratikus, amikor elérte a mai világgazdasági pozícióját."

Mesélj, melyik országban született az első parlament, és mi volt a célja?

Khonsu 2013.02.03. 16:29:48

@wmiki:
Jól látod a dolgokat. :)
Az új rendszernek úgy kell működnie, hogy figyelembe vegye a sajnos gyarló emberi alaptermészetet is, és olyan visszacsatolásokat valósítson meg, amik mérséklik ennek negatív hatásait. Mindez pedig programozottan van benne, nem vezetők kényére kedvére bízva. Ez a világ az utolsókat rúgja, és ki kell találni valami értelmes alternatívát, mielőtt őrültek teszik meg. Láttuk a XX. században, hova vezetne az.

HaCS 2013.02.03. 16:30:11

@politikus-omm:

Az USA nagyhatalmi pozícióját a függetlenségi háborúban érte el.
A Szuperhatalmi pozíciót pedig a II. vh. következményeiként.

Csak hogy pontosak legyünk.

épészmérnök 2013.02.03. 16:30:47

@Khonsu: Nézz utána te, és fejtsd ki, ha tudod, hogyan lehet oda eljutni (ha lehetséges).

Fuorcontrasti 2013.02.03. 16:31:08

@politikus-omm:

Barátom, az USA megalakulása óta demokrácia - ne szégyensítsd meg magad a kommentezők serege előtt azzal, hogy ezt nem tudod!:-)

Mai világgazdasági pozícióit pedig részben az I., részben pedig a II, vh. után érte el, mivel az addigi 1. számú világhatalom, a Brit Birodalom mindkét háborúból erősen legyengülve került ki.

épészmérnök 2013.02.03. 16:33:09

@Khonsu: Miből gondolod, hogy egy korlátozott létszámú csoportban nem alakulhat ki diktatúra?

manhattan (c) · http://manhattan.webspawner.com/ 2013.02.03. 16:34:29

@wmiki: "de nyilvánvaló is, hogy a pénz alapú, kizsákmányolásra épülő társadalmi rendszer nem tartható fent tartósan"

Jaj de szép marcista nyelvezeted van neked miki! Már csak a sarló meg kalapács hiányzik az avatarodról.
Nem is csodálom, hogy örök hüséget fogadtál a Pártnak. Tutira jól érezheted magad aközött a halom kivénhedt MSZMP-s eftársaid között: matolcsi, Hoffmann, Pintér, Fónagy, Hegedüs Zsuzsa, bukott Schmitt pali, hogy csak a creme de la creme-t említsük.

Ez már kérem nem csak hogy polgári-nemzeti felállás, hanem egyenesen 21. század is!

Khonsu 2013.02.03. 16:44:49

@épészmérnök: Semmiből, kialakulhat. De a csoport sokkal homogénebb mint a társadalom, így sokkal esélyesebb, hogy ami kialakult, azt ők akarták úgy. Illetve másokat ezzel nem zavar. Ha pedig biztosított az átjárás, akkor akinek nem tetszik kilép. Ugyanakkor előfordulhat, hogy egy csoport tagjai diktatúrában akarnak élni, mert hatékonyabbnak tartják. Mint ahogy lennének akik királyságban akarnak élni, vagy olyan formában amire még szó sincs. "Egység a sokféleségben."

HaCS 2013.02.03. 16:49:20

@Khonsu:

Nem tudom mennyire analóg, de az élővilágban vezérlés nélkül a különböző sejtek legtöbbször egymásnak esnek, és felfalják egymást.

épészmérnök 2013.02.03. 16:50:03

@Khonsu: A kommunák nem élték túl az alapítóikat. A kibucok is teljesen mások mint ahogy kezdték. A gyakorlatban ez a dolog nem működik.

A tömegtársadalom azért tömegtársadalom, mert nagyon sokan vagyunk itt a Földön, baromi gyorsan nő a népesség, és elsősorban a városi népesség.

Megnézném, ahogy például Sao Paolo-ban, vagy Rioban te bevezetnéd a sejteket. Illetve, van ilyesmi Latin-Amerikában, Colombiában és Brazíliában. A drogkartellek tartják fenn őket. Erre vágynál?

Khonsu 2013.02.03. 16:52:28

@épészmérnök: Majd felrakom egyszer a netre, aztán akinek tetszik csinálhatja, fejlesztheti. Nyilván egy része hülyeség lesz, mert nem vagyok szakértő csak egy álmodozó, aki sokat (éveket) agyalt már ezen, és úgy gondoltam "közkinccsé" teszem a dolgot, hátha van benne használható. Open source lesz, annak minden tulajdonságával. Majd jöhetnek a profik, és kikalapálják a hibákat. :)

épészmérnök 2013.02.03. 16:53:55

@Khonsu: kis csoportokban személyes függések szabályozzák a csoportot, és emiatt esélyes, hogy egyféle kritériumon alapuló erősorrend alapján választódik ki a vezető. Amivel azt akarom mondani, hogy az erősebb kutya baszik.

Demokrácia ott lehetséges, ahol nem személyes érdemek és érzelmek, hanem eljárási szabályok alapján történik a csoport irányítása. Ez nagyobb létszámú társadalmakban esélyesebb.

Khonsu 2013.02.03. 16:54:19

@HaCS: Meg vannak a mechanizmusok, amik ezt kivédik.

épészmérnök 2013.02.03. 16:54:42

@Khonsu: Álmodozás helyett tanulj.

épészmérnök 2013.02.03. 16:56:04

@wmiki: mikikém, drága, leesett a cumi? Azért makogsz itten?

Khonsu 2013.02.03. 16:59:18

@épészmérnök: Alapvetően a kommunikációs kapcsolatháló már ma is ezeket a sejteket rajzolja ki. Az egyetlen hiányosság, amiért eddig nem működhetett ilyen rendszer szinten az a kommunikáció nehézségei, és az adatfeldolgozás lassúsága volt. Mára az informatika mindezt megoldotta.

Khonsu 2013.02.03. 17:00:52

@épészmérnök: Aki nyitott szemmel jár, tanul. ;)

politikus-omm 2013.02.03. 17:06:30

@Fuorcontrasti: Az USA egyáltalán nem volt demokrácia a megalapítása óta, sőt az I. vh előtt sem, amikor már a vg. 1. számú ipari hatalma volt Németország előtt.

Köztársaság volt.

Khonsu 2013.02.03. 17:06:38

Egyébként meg akinek nincs saját ötlete, az ne hurrogja le azt akinek van, még ha olyan is amilyen. Én legalább megpróbáltam. Várom az ötleteket a kedves kritikusoktól..., Orbán vagy Bajnai? Mert ők még itt tartanak... :)

Mr. Waszabi 2013.02.03. 17:20:01

@no successful: véletlenül se használd a saját eszed, nehogy kopjon:)
Ha mi, választók szépen megosztjuk a parlamenti arányokat, akkor egymással lesznek elfoglalva. Értem ezalatt az első parlament arányait, ahol senkinek sem volt 50 %-a sem.
Igaz, kicsit lassabban születnek meg az elbaszott,agyonpolitizált döntések, viszont nem lesz kétharmada egyiknek sem, amit a mi nyomorgatásunkra használhat. Kevesebbe kerül nekünk, választóknak 200-400 képviselő egymással hadakozása, akár fejenként 1 milcsi/hónap, mint a kár, amit egy 2/3-dos parlamenti többség okozhat. Erre precedens az MSZP és a FIDESZ is, mindkettő kétszer. Ha ebből nem tanultál, akkor semmiből sem fogsz.
Szerencsére, még van időd átgondolni a dolgot, hogy mi lenne jó:)
A politikus mindig lopott itt (is), fog is tehát, ám ami nem mindegy, hogy mennyit. Ami itt most folyik, az a törvényesített lopás, mérték nélkül. S ráadásul még beleszólásod lehetőségét is elvették, ugyanis te, mint magán ember, nem fordulhatsz az Alkotmánybírósághoz. Nem tudom, hogy eme apróság feltűnt-e neked. Magyarul Orbán részéről le vagy szarva, meg a jogaid is. Ezt jelenti.
Szerintem gondolkodj. A voks, amit teszel 1 év múlva, az a tiéd lesz, hacsak addig el nem törli a Fidesz a parlamenti választás intézményét.

Mpatikus Eszetlenellenes 2013.02.03. 17:26:19

@wmiki:
Ezt fejbe találtad Mikikém.
Egy igen kicsi lépésre állsz attól, hogy akkor azt is észrevedd, miszerint "Orbán sosem hazudik", és ha mégis akkor "ne azt nézzék mit mondok, hanem amit csinálok", oszt.jónapot.

Az mszp és a fidesz ugyanazt a populista nép- (és következményesen ország.) rontó politikát folytatja.
Az mszp 50 év fásultságával és rutinjával, meg büdösszájú kádereivel, a fidesz meg a lejárt szavatosságú de arrogáns, agressziv és cinikus PR és marketing tankönyvi elemekkel zsonglörködő dilettáns kollaboránsokkal.

Ez a "szinvonalas" iszapbirkózás szerű előadás, amit nézni kell, mert ezt eteti a két nagy maffia, miközben röhögnek a markukba. Ügynökök köszi jól vannak hála SILÁNY TETTEKRE KONCENTRÁLÓ NAGYJAINKNAK, közpénzt meg herdálhatjuk váltógazdaság keretei között.
...és ne gyere azzal jó szokásodhoz híven, hogy "...de akkor mondjál már mást...", mert DIREKT AKADÁLYOZOTT annak a MÁSNAK szárba szökkenése, valamint a Te felelősséged is lenne azt a MÁST kitalálni, erősíteni! (már ha akarnád és érdekedben állna)

Mpatikus Eszetlenellenes 2013.02.03. 17:38:27

@manhattan (c):
Politikuson vicces dolog erkölcsöt számonkérni, ahogy ha egy részvényes vagy egy vállalatnál akkor sem fetétlenül az igazgató morális és etikai minőségét mérlegeled, hanem az EREDMÉNYT.
A ppolitikusioknál bőven elég a feltételrendzsert és az elvárásokat megfoglmazni, s ahhoz következetesen tartani magad.
Netto idealizmus ÁLLAMFÉRFIAKAT vizionálni ebbe a fidesz és mszp maffia által tematizált egyre nyomorultabb országba.
Minél több választó KÖVETELJE a felelős, elszámoltatható, nem ügynökmúltú és a visszahívhatóságát is elfogadó képviselőt, s lám lám előbb utóbb lesz olyan, aki látva ezt a tömegbázis azért a "szaros 1,5 millió ft-ért" bevállalná és MEG IS CSINÁLNÁ a munkát.
Csodavárás!? Önérzetes valódi polgárok kellenek.

Khonsu 2013.02.03. 17:52:57

@Fuorcontrasti: Félreértettél. Az általam elképzelt szerveződés nem úgy néz ki mint aminek lehetetlenségét bizonyítod, az valóban lehetetlen, teljesen egyetértek. Ez a szerveződés azonban épp ellenkezőleg működik, sokkal inkább szabadjára engedi ezt az ösztönt. Hagyja, hogy bizonyos laza keretek között a társadalom kikristályosodhasson, felvegye azt a szerkezetet, amit ösztönösen felvenne, így minimalizálódik a feszültség, a társadalom felveszi egyensúlyi állapotát, akár egy fizikai rendszer.

Mr. Waszabi 2013.02.03. 17:54:58

@Mr. Waszabi: az államszocializmusban éltem. Szar volt. Ezért akarta Orbán is leváltani, aki szintén élt benne.
Most meg elhiszed, hogy ez lesz a jó? AMikor akapitalizmusban is lopnak a szerencsétlenek mérték nélkül?
Mert el ne hidd, hogy a rohadt nyugati tőkés lopott itten az elmúlt 20 évben. Nem. A politikusok loptak és a harc azon megy, ki lophat többet. Ezért kellett a 3/3, nem másért. A probléma az, hoyg a mérték nő, egyre feljebb és feljebb. MSZP olajozás, aztán fidesz közbeszerzések - korona úsztatás 1 milliárdért - később tizmilliós nagyságrandű EU-s pénzekl sikasztása ala MSZP, most meg 100 milliárdos nagyságrendű közbeszerzések. Megszorító csomagok, meg 37%-os ÁFA mellett.
Egytől egyig téged loptak meg, ami nem mindegy, az a mennyi. Nos, ezek most nagyságranddel többet lopnak tőled. És te szavaztad meg, ráadásul. Na, ki a hülye? Nem kell megválaszolnod, nem hibáztatlak. Csak ne legyél hülye 2014-ben. Mindannyian jobban járunk, ha mi osztjuk meg őket egymás ellen, mint ha bármelyikük, minket egymás ellen.
Nem bonyi logika. Szerintem.
A dolog a pénzről szól, mindig és mindenkinek. Szó nincs itt nemzetről vagy hasonlókról, el ne hidd!
Szóval, használd a saját fejed. Vannak benne dolgok, amiket eddig nem használtál, ám hasznos lehet a nemzetnek. Nagy N-nel.:)

déjá vu39 2013.02.03. 18:11:37

Sokan sulykolják belénk azt, hogy az ellenzék rossz, rosszul csinálja.

Az igaz, hogy a demokrácia rossz, de jobbat még nem találtak ki.

Az igaz, hogy minden diktatórikusan vezetett szervezet (Csak az egyszerűség kedvéért fogalmazok így) szétesik, amikor a vezető ("diktátor") elbukik.

Majd meglátjuk mi lesz. Én mindenesetre jobban szeretnék egy vitázó és megegyező vezetést, mint ha valaki megmondja hogy mi a tuti.

no successful 2013.02.03. 18:19:12

@Fuorcontrasti:
"feladatod az, hogy jó elvek mentén és a gyakorlatban is jól működő koalíció jöjjön össze."

Hát ez az. Ezért hagynám ki a szocikat.
Egyébként jól látod a dolgot, csak a végkövetkeztetésig nem jutottál el.
Azok a negatívumok, amiket elmondtál, igazak bizonyos vonatkozásban mindkét oldalra, azzal a különbséggel, hogy míg a jobboldal bizonyos koncepciót azért kitűzött maga elé, a Szociál liberális oldal erre képtelen. Egyfajta "nyugati mintájú" liberális demokrácia lebeg a szemük előtt, elfeledkezve arról, hogy a lényeg nyugaton is elveszett, a szabad véleményalkotás lehetősége. (A jog meg van, de lehetőség nincs. A médiát, és a tömegtájékoztatást oly mértékben szövi át a nagytőke befolyása, hogy az emberek nem mindig képesek saját érdekeik szerint dönteni. Gondolj csak az öbölháborút megelőző botrányos tömegtájékoztatásra.
Nos, a magyar ballib oldal egy olyan modellt akar követni, ami nem létezik, s ha mégis létezne, keleteurópának az túl bő ruha.
Különösen ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy a környező országokban pl. milyen erős a nacionalizmus, ami belőlük ismét farkast, belőlünk meg bárányt formál.
A baloldalon tényleg nincs karizmatikus ember, de ez nem abból fakad, hogy nem engedik érvényesülni, hanem abból, hogy az a közeg, az a káderállomány képtelen kitermelni. A magyar focihoz hasonlíthatnám, ahol a régről megörökölt játékosok lehúzzák maguk mellé az esetleg elvétve felbukkanó tehetségeket is.
Abban igazad van, hogy az hogy Gyurcsány a butuska kis füllentéseivel anno nyerni tudott a választáson, az a magyar szavazók gyenge kvalitását jelöli.
Még valami, az 50% bizonytalan, nem bizonytalan, csak nem mondja meg ki felé húz. Számomra ezek a számok csak üres számok, tartalom nélkül.

Fuorcontrasti 2013.02.03. 18:39:50

@déjá vu39:

Miért, szerinted jól csinálja az ellenzék?:-)

A demokrácia szerintem nem rossz – csak éppen a magyar népnek történelme során mindeddig nem volt módja tartósan megtapasztalni, hogy miért is jó és hogy miképpen kell azzal bánni. Éppen ezért kell egy átmeneti, tanulási periódus, amely alatt a posztban is említett vezetési módszer szükséges. Hiszen az elmúlt 22 év bebizonyította, hová vezet, ha jogsi nélkül ül egy nép az ajándékba kapott Ferrari volánjához…:-)

A „diktátor” által vezetett szervezet pedig korántsem egyenlő sem a „diktatórikusan vezetettel”, sem pedig az antidemokratizmussal, a zsarnoksággal, noha ezeket rendre összekeverik, ill. szinonimaként használják. (Részletesen erről itt: A Köztársaság diktátora - progressziv.blog.hu/2012/10/03/a_koztarsasag_diktatora) Kiélezett, veszélyes helyzetekben (mint amilyenben ma Magyarország akár társadalmi, akár gazdasági, akár pedig mentalitásbeli-politikai kultúrabeli téren van), szükséges lehet a koncentrált hatalom – természetesen megfelelő alkotmányos és egyéb automatikus kontrollmechanizmusokkal.

…Ami pedig a „vitázó és megegyező vezetést” illeti: egyáltalán nem mindegy, miben egyeznek meg!:-) Azzal pedig semmi baj, ha a tutit a legtehetségesebb mondja meg. A demokrácia ui. nem az, hogy kollektíve hozzuk a döntéseket (ez a bázisdemokrácia), hanem az a társadalmi rendszer, amelyben a vezető pozíciókat a képesség és a tudás, nem pedig valami kontraszelektált módszer alapján lehet megszerezni. De maga a vezető poszt nem ellentétes a demokráciával, sem elméleti, sem gyakorlati téren.

Fuorcontrasti 2013.02.03. 18:57:52

@no successful:

Több komoly tévedés is van a kommentedben…
1. A „nyugati mintájú liberális demokrácia” mindazokban a társadalmakban jól működik, ahol a polgárok többsége megfelelő tudatossággal él és dönt. Ez egyébként megtanítható a társadalommal.
2. Az internet korában értelmetlen az, hogy „a médiát, és a tömegtájékoztatást oly mértékben szövi át a nagytőke befolyása, hogy az emberek nem mindig képesek saját érdekeik szerint dönteni” – hiszen már egyszerűen nem létezik „információs monopólium”. Te is azt írsz és terjesztesz, amit akarsz…
3. Az Öbölháború előtt az USA és Nagy-Britannia által „bevetett”, a tömegpusztító fegyverekre vonatkozó dezinformációk nem a társadalmat „vezették meg” (nem is ez volt a funkciójuk), hanem a brit Alsóház tagjaira gyakoroltak ezzel nyomást. Ráadásul épp a média volt az, amely lebuktatta a Bush-kabinetet és a brit miniszterelnököt is e téren.
4. Az, hogy „a magyar ballib oldal” mit akar, megfogalmazhatatlan, hiszen annak része az MSZP, a DK, az Együtt 2014, bizonyos értelemben a régi és a szakadt LMP is – ezek pedig mind-mind mást akarnak, még társadalomideál terén is!
5. A „Kelet-Európára bő a ruha” megjegyzésed annyiban igaz, hogy a legtöbb kelet-európai társadalomnak nincs gyakorlata a demokratikus mentalitásban – de mint fentebb írtam, ez pótolható és megtanulható, ha maga a kormányzat ezt támogatja.
6. A Magyarországot körülvevő népek közül korántsem mindegyik „nacionalista”(pl. Ausztria, Szlovénia). Ráadásul az egyik nacionalizmusra nem a másik nacionalizmus a helyes válasz – ez ugyanis hosszabb távon mindkét társadalmat-gazdaságot elszegényíti. A nacionalizmus mindig akkor jelenik meg (a XX., ill. a XXI. században), amikor egy-egy társadalom valamiért frusztráltnak érzi magát és nem képes elegendő erőforrást megtermelni a saját gazdaságában. Így a helyes antinacionalista módszer nem a saját nacionalizmusunk „feltámasztása” és erősítgetése, hanem éppenséggel a polgári-vállalkozói attitűd, a munkakultúra, a tervező-szervezőképesség, az innováció és a tudásalapúság fejlesztése. Ezek ui. az erős és hatékony versenyszféra alapfeltételei. Persze tanulni és önmagunkat fejleszteni sokkal megerőltetőbb, mint nacionalista lózungokat eregetni és hőzöngeni…
7. Hogy a baloldalon miért nincs karizmatikus vezető, arról egy nemrégi posztunk szól, íme: progressziv.blog.hu/2013/01/29/az_mszp-aszok_a_mi_voros_baroink
8. A választói preferenciákra, párt-támogatottságokra vonatkozó felmérések nagyon jól mutatják a valóságot (kivéve azok, amelyeket valamely párt direkt szubjektíve rendelt meg, pl. Századvég). Az, ha ezek nem esnek egybe a te véleményeddel/vágyaiddal/reményeiddel, a te hibád!

takács bálint (törölt) 2013.02.03. 19:26:36

@Fuorcontrasti:
a szlovének jelentős része is népnemzeti. vagyis keleti-európai nacionalista. csak azért nem tűnnek annak, mert szlovénia nagyjából egy osztrák tartománynak felel. és a szlovén nacionalizmus kompatibilis az osztrák szövetségi politikával. de amúgy egész kelet-európa ilyen.

en.wikipedia.org/wiki/File:Haplogroups_europe.png

takács bálint (törölt) 2013.02.03. 19:31:31

@Frady Endre:
abban van igaza a szerzőnek, hogy itt a diktátorok kézikönyvét kell alkalmazni. ami röviden összefoglalva: "minimális jólétet kell teremteni. a többit felejtsd el". magyarországon fidelt simán megválasztanák.

Torkosborz 2013.02.03. 20:05:06

Nem akarok a "nagyok" dolgában igazságot tenni, mert itt aztán minden ami logikusnak tetszik az már logikátlan is egyben.
A szellemileg túlcsordult vitatkozók nem veszik ezt tudomásul!
Annyi lenne a hozzáfűzni valóm, hogy felvezetésben megfogalmazottak objektíven tükrözik a napi valóságot.
A felvetett problémákra viszont csak a megszokott kliséket kapjuk válaszul. Ami azt mutatja nem lehet megoldás az amit az otthon ülő, magukat "képzettnek" gondolt politika tudományokban jártas NET társadalom művel.

Bővebben: a 3. pont felvetése szempontjából a megoldás érdektelen, mert egy "bölcs" múltba látót idézve a rosszul feltett kérdésre csak rossz következtetést kínál. Persze van akit ez nem zavar!

Az ELSŐ ponthoz annyit ,hogy 20 éve nem demokrácia, hanem a kapitalizált "társadalom" az uralkodó "nézet".
Azok, akik az utóbbi 2 év elveszett demokráciáját keresik, már 20 éve azt kellett volna keresniük nem ma megvilágosodni. Aki véletlenül a kapitalizált világrendet demokráciával azonosítja az még nem biztos, hogy demokrata.

Az utóbbi kettő??? évben nem elvettek a demokráciából, hanem kiteljesítették azzal, amit elvettek a tömegek (dolgozók?) jogaiból. A mobilizálás ilyen környezetben kétséges, de hazudni nem szégyen kis országunk kis elitjében a "megoldás" érdekében.

Az hogy hiányoznak-e az elvett (nem csak az utóbbi 2 évben!) jogok és "intézmények?" nem kétséges. Véleményem, hogy a jogok jobban hiányoznak mint az intézmények, mert az intézmények a jogok elvételével kerültek a demokráciának mondott süllyesztőbe.
Kérdés az kik erőltetik ezt a demokráciát mindegy,hogy keletről vagy nyugatról a "tömegeknek" elfogadásra? Ez az amit az istenadta nép nem kell, hogy tudjon! És erről gondoskodni is fognak az ebben a sötétben bujkáló, jól fizetett strómanok!
Pénzzel és pénzért mindenre képes nem csak a jóéért, a homo sapiens elitje.

takács bálint (törölt) 2013.02.03. 20:11:53

@manhattan (c):
ahhoz, hogy értelmes gazdaságpolitika legyen el kellene dönteni, hogy mihez igazodunk.

biológiai-természeti igazodás:
en.wikipedia.org/wiki/File:Haplogroups_europe.png

történeti-földrajzi igazodás:
commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_1914.png

vallási-kulturális igazodás:
en.wikipedia.org/wiki/File:Grossgliederung_Europas-en.svg

és ezek után kellene eldönteni, hogy mit akarunk. kell egy fed. de milyen?
-- kelet-európai?
-- "osztrák-magyar"?
-- közép-európai?
döntsük el. és akkor ezek után kell szövetségi fiskális és monetáris tanács. szövetségi bank, befektetési és tartalék alap. aminek a cselekvési tervét értelmezni tudja a piac. hogy most akkor ezek mit akarnak.

most értem persze, hogy lehetne persze kárpát-medencei fed is. aminek az alapja tisztán a földrajz:
tiles.mapbox.com/mapbox/map/natural-earth-hypso#5.00/47.162/19.503
csak az politikai értelemben nem kivihető.

tehát előbb az igazodási pontot kellene megtalni. kicsit pontosabban, hogy a "világ" és azon belül "ejrópa". meg kellene mondani, hogy melyik "ejrópa". de az se lesz jó, amit a jobb és széljobb mond: legyünk "ősmagyarok", vagy "világmagyarok".

azt kellene eldönteni, hogy milyen szövetségi keretek között akarunk létezni. illetve persze még ekkor is kérdés, hogy a többiek akarnak-e velünk összefogni.

Fuorcontrasti 2013.02.03. 20:17:06

@takács bálint:

A szlovének „népnemzetiségéről” csak annyit, hogy közép-Európa első fekete polgármestere, Peter Bossmann az ország egyik legszebb városa, Piran élén áll, 2010 óta, egyébként szociáldemokrata színekben – szeretnénk mi ekkora nacionalizmust itthon!:-)

…Azt viszont nem tudom értelmezni, hogy „a szlovén nacionalizmus kompatibilis az osztrák szövetségi politikával”. Mi köze az egyik társadalom nacionalizmus-fokának egy másik ország államberendezkedéséhez?

no successful 2013.02.03. 20:18:03

@Fuorcontrasti:
"Az internet korában értelmetlen az, hogy „a médiát, és a tömegtájékoztatást oly mértékben szövi át a nagytőke befolyása, hogy az emberek nem mindig képesek saját érdekeik szerint dönteni” – hiszen már egyszerűen nem létezik „információs monopólium”. Te is azt írsz és terjesztesz, amit akarsz…"

Tudod, hogy ezzel a jelenlegi ellenzék kormánnyal szembeni kritikájának (mármint azt hogy antidemokratikus, és hogy leépítette a demokráciát) méregfogát is kihúztad ?

aranyláz 2013.02.03. 21:03:59

"Mert az embereknek nem az a perspektíva kell, hogy „Van jogod!”, hanem az, hogy „Jól élhetsz, ha engem követsz!”

Hát, ha tényleg így van, akkor megette a fene az egészet. Mert ha önként lemondunk a jogainkról, akkor lehet hogy először dobnak cserébe pár morzsát, de utána úgy vágnak pofán, hogy arról koldulunk. És még reklamálni se fogunk, hiszen beleegyeztünk.

Amúgy meg értelmetlen így kiélezni ezt, hogy "jólét" vagy "jogok". Nem fekete-fehér a világ. Ez az írás is csak részigazságokat tartalmaz. Szóval nem lehet megúszni a változást, de abban mindenkinek részt kell vennie. Nem jön a varázsló a csodapálcával.

takács bálint (törölt) 2013.02.03. 23:10:12

@Fuorcontrasti:
ha jól értem, akkor azzal érvelsz, hogy isztrián egy nagyközség polgármesterének választott egy gaboni születésű orvost. és akkor mi van. itt egy libanoni országgyűlési képviselő. tehát a kormányzópárt nem nacionalista?

a szlovének többsége ugyanúgy előrébb valónak tartja a szlovénia rövid távú érdekeit, mint egész európa jövőjét. és ez igaz a horvátokra, a szlovákokra, csehekre, a lengyelekre, a magyarokra. és hatványozottan érvényes a románokra, szerbekre, bulgárokra. akik vallásukban is népnemzetiek. keleti keresztények.

de ugyanez nem igaz a németekre és a franciákra. a spanyolok és a portugálok se mondják, hogy minek nekünk az unió. a többi nép nélkül voltunk nagyok. pedig elvben mondhatnák, de mégse ezzel érvelnek.

ez a népnemzeti gondolkodás alapvetően biológiai tulajdonság, és nem tanult magatartás. racionálisan szinte mindig mindenki belátja, hogy a "nyugatosoknak" van igazuk. tehát még a leghülyébb jobbikos is. ezért van az, hogy a jobboldal mindig az érzelmeket korbácsolja fel. és egyébként bajnainak is azzal kellett előállnia, hogy ő lesz a nemzeti közép kormánya. "meseházy" is azt találta ki, hogy tegyék ki a kossuth címert. ez tetszik a népeknek. és ha még a kackiás bajszát visszanövesztené és fogyna öt kilót, akkor ő lenne a magyar d'artagnan. és erre a szintre kell lemenni.

most persze a nemzeti populizmussal kéz a kézben jár a szociális demagógia. és ez tetszik a népnek. és nem az, hogy kiáll egy akadémikus valamit logikusan levezet. az itt majdnem érdektelen. "bajnai elvtárs úr izé, jobb lesz vagy nem lesz jobb. eztet mondja meg. ugye jobb". és erre olyasmit kell felelni: "ha mindannyian összefogunk mi magyarok". mert a nép egy jelentős része erre gerjed.

nem azt kell mondani, hogy ha mindenki teszi a dolgát a maga kis mikrokörnyezetében. a bácsi megmetszi a fát a kertjében, és a néni főz az unokáknak, akik ha egy kicsit többet tanulnak. a szüleik pedig jobban dolgoznak. hanem ha mi magyarok összefogunk.

és errefelé ez jellemzi a népeket. fico, ponta, zeman baloldaliak. és túl sokban nem különböznek orbántól. a térségben tusk az egyetlen értelmes. de őt is csak azért választják meg, mert elhiteti a lengyelekkel, hogy ha ő nem közeledne berlinhez, akkor moszkva átgázolna belorusszián és leigázná a lengyel népet.

de ez az egész nem jelenti azt, hogy nem lehetne a kelet-középeurópai közéletet értelmessé tenné. a jogrendet úgy kell összerakni, hogy a keleties közegnek is tessék.

Fuorcontrasti 2013.02.03. 23:35:16

@takács bálint:

„Isztriai nagyközség” – ezt azért ott ne nagyon hangoztasd.:-) Ui. ez a város Szlovénia (kvázi) „Sopronja”, mind a lakosság mentalitását tekintve, mind pedig kulturális öröksége révén. (Peter Bossman egyébként nem gaboni, hanem ghánai…)

„ez a népnemzeti gondolkodás alapvetően biológiai tulajdonság, és nem tanult magatartás” – látom, sokat tudsz az egyes társadalmakra jellemző mentalitás, társadalmi stratégiák kialakulása és az adott társadalmak történelme közötti összefüggésekről!:-) Ez a „biológiailag determinált nacionalizmus” szerintem még Heinrich Himmlernek is bejött volna!:-) …De különösen érdekes az, hogy egyszer leírod ezt a biológiai determináltságot (ami ugye ezek szerint neveléssel nem változtatható, hiszen a génekben rögzített), azután pedig azt írod, hogy „de ez az egész nem jelenti azt, hogy nem lehetne a kelet-közép európai közéletet értelmessé tenné. a jogrendet úgy kell összerakni, hogy a keleties közegnek is tessék”. Na, akkor most génekben, vagy jogszabályokban áll a determináció?

…Azt hiszem, hogy a blog fennállása óta a tiéd a legzavarosabb komment kitüntető címe!:-)))

takács bálint (törölt) 2013.02.04. 03:02:33

@Fuorcontrasti:
az emberek alapvető közpolitikai attitűdjei "zsigeriek". az alapvető politikai irányultság biológiai tulajdonság. ez egy kényes kérdés. mert azt is tudjuk, hogy mit kell vizsgálni, hogy ezt a zsigeri ösztönt majdnem biztosan megmondjuk.

az embereket a politikában alapvetően az ösztöneik mozgatják. ebbe belejátszanak az érdekek és a neveltetés. nincs teljes determináltság. az érdekek, a neveltetés ebbe belejátszhatnak.

tehát mondjuk egy újságíró gondolhatja, hogy neki objektívnek kell lennie, mert ezt tanulta az újságíróiskolában. és esetleg lehet ez az érdeke (magyarországon nem nagyon de mondjuk) nagy-britanniában. ettől még ösztönösen gondol mindig valamit a világról. de az nem a neveltetés, hanem a biológia.

nagyjából úgy működik ez, ahogyan a szexualitásban. van heteroszexuális, homoszexuális, biszexuális és aszexuális. vagy az, hogy valaki eredendően balkezes, jobbkezes, kétkezes, vagy ügyetlen.

ha valaki apolitikus, aszexuális vagy ügyetlen, akkor persze alapvetően a környezeti nevelés határozza meg, hogy milyen irányultsága lesz. és ők általában a többséghez igazodnak. tehát van olyan, hogy a biológia egy tulajdonság mellé üres betűt rak. de a többségnél bele van kódolva, hogy balos, jobbos, vagy mindkét irányba nyitott.

a kormányhivatalokban nyilván sokan eljátsszák, hogy hű de ide tartoznak, közben meg amoda, vagy sehova sem. mert esetükben van egy egzisztenciális függés. de az átlag választónál ez nincs. hanem bizony van egy alapvető attitűd. ami persze lehet az is, hogy nem érdekli az egész.

de mindennap tapasztaljuk, hogy a többség "meggyőződéses" ilyen vagy olyan. vagy épp ellenkezőleg azt mondja, hogy őt éppenséggel mindenről meg lehetne győzni. csak álljon már össze a kép. és van aki azt mondja, hogy nem érdekli az egész. és ez ösztönös.

de ezek az alapvető politikai attitűdök nemzetiségre vetítve alapvetően eltérőek. mondhatod, hogy nem. de. ezért hülyeség az, hogy nyugati típusú liberális demokrácia kellene mindenhová. nem lehet.

de azt állítom, hogy európában mégis csak lehetne. a jelenlegi európai (és nem a magyar) jogrend kevés módosításával. lehet olyan közjogot találni, amelyiknek a támogatása ha nem is túl magas, de legalább az elutasítottsága rendkívül alacsony. és nagyjából minden politikai irányultság szocik, liberók, konzik, nacionalisták (legyenek nyugatosok, vagy keletiesek) találnak benne egy vagy néhány elemet, amibe úgymond szerelmesek lehetnek. ezt gondolom.

egyezzünk meg abban, hogy kölcsönösen hülyének tartjuk egymást :-)))

Zka77 2013.02.04. 13:25:35

@wmiki: akkor pont olyanok, mint te :)

Husz_János_Puszita 2013.02.05. 17:33:30

A jogállam, a demokratikus keretek a közelmúltig adottak voltak. Élni kellett volna velük + mellérakni a kötelességeinket, a felelősséget mindenkinek a saját sorsáért. Anélkül csak színpadi díszlet.
süti beállítások módosítása