2010.12.30. 11:30 Szerző: piefke

Ice-T(ilos!)

 

Figyelem: felnőtt tartalom!

18 éven aluliaknak és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál dolgozó mimózáknak nem ajánlott!

 

 

Elkezdődött…

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egy szeptember 3-án, a Tilos Rádióban sugárzott Ice-T-szám kapcsán „törvénysértést valószínűsít, amely közigazgatási eljárás lefolytatását indokolja”.

Nem részletezem az ügyet – úgyis tele van már vele az internet; a legkülönfélébb blogok – igen helyesen – nyilvánosan tárgyalják az esetet és megadják mind azt a „tiszteletet” az NMHH-nak, amit megérdemel.

Ami az NMHH levelében az én figyelmemet felkeltette, az a szám szövegében kifogásolt tény, hogy „A szexuális aktusra történő verbális utalások is durva módon, obszcén szavakkal kerülnek bemutatásra…”. Ennek kapcsán a levél felhívja arra a figyelmet, hogy „A kiskorúak gyorsan elsajátítják a nyelvi fordulatokat, továbbá a vulgáris, szexuális töltetű és lealacsonyító beszédmód negatív hatással lehet a kialakulóban lévő gondolkodásmódjukra, valamint embertársaik megítélésére.” Mindez pedig azért reális veszély, mivel Magyarországon (az NMHH által hivatkozottak szerint) milliószámra élnek immár idegen nyelveket magas szinten elsajátított fiatalok…

Igaz, igaz…

Védeni kell a fiatalokat a számukra káros és a személyiségfejlődésüket, ízlésüket és kifejezésmódjukat torzító, a durvaság irányába taszító hatásoktól és az erre alkalmas művektől és művészektől.

Csakhogy.

Amit Ice-T esetében a Magas Médiahatóság kifogásol – szóhasználat, durva utalások a szexuális aktusra, obszcenitás, stb. – mind-mind kivétel nélkül és hiánytalanul megtalálhatók Janus Pannoniusnál is – aki pedig, köztudottan, általános iskolai törzsanyag!

Íme, néhány idézet tőle, melyek akár az interneten, akár közkönyvtárainkban igen könnyen fellelhetők:

EGY FEHÉRMÁJÚRA

Hashoz a has, ha tapad, comb combhoz, száj meg a szájhoz,
    és ha tövig becsuszott már a punádba botom,
nincsen olyan lány több, aki ily remekül herebélne:
    bármit is óhajtok, megteszed egyszeriben.
Repkény így nem ölel, kagyló így nem tapad egybe,
    szorgos a markod, a szád, friss a farod, kicsikém.
Ám, amikor kielégültél már, s únod a hajtást,
    egyszeriben: "Ne tovább!" - így nyekeregsz - "Ne tovább!"
Mért ne csinálnánk hát? Mit iparkodsz úgy befejezni?
    Lúcia, várj addig, míg nekem is sikerül.

Közlöm a latin eredetit is, hiszen az NMHH adatai szerint 4663 fő rendelkezik latin nyelvvizsgával – ők a megmondhatói, hogy a magyar fordítás mennyit „finomított” az eredeti „(be-)veretes” latin szövegen:

IN MERETRICEM LASCIVAM

Cum ventrem ventri, femori femur, ora labellis
    Conserui, et cunno mentula delituit,
Principio cunctas vincis lasciva puellas,
    Nequitiae, et cedit nostra libido, tuae.
Amplexus hederas superant, et basia conchas,
    Nec deest officio, dextera, lingva, natis.
Postquam effusa tibi est nimium festina voluptas,
    Iam satis est, clamas, Lucia, iam satis est!
Quid medium praecidis opus? quid inepta repugnas?
    Expecta, nondum, Lucia, defutui.

Na, ha magunkhoz tértünk akkor íme, jöjjön a következő, ahol már a szintén NMHH-kifogás tárgyát képező „anális szex” is említtetik koszorús költőnk, középkorunk és reneszánszunk nemzeti büszkesége által:

A FARCICERÉT JAVALLÓ LINUSRA

Lánglelkű Linusom, mondd, üdvösséges igéddel,
    azt hiszed, eltérítsz bárkit a bűneitől?
Iszkol az ördög - ilyent magyarázol - a farcicerétől.
    Hát, ha igaz, mért nem farcicerél kicsi, nagy?

Latinul:

IN LINUM DOCENTEM PAEDICARE

Praeco salutiferi, Line flagrantissime, verbi,
    Siccine deterres turpibus a vitiis?
Cum quis paedicat, fugere inquis daemonas omnes,
    Quis non paedicet, si, Line, vera refers?

…És ismét a „hátsó behatolás”-ról:

UGYANARRA A LINUSRA

Szent könyvek tömegét tudó Linus, te,
zord rendjében a jó Ferenc atyánknak,
szándék nélkül a fültanúja voltál,
hogy meggyóntam: elég gyakorta űztem
egy-egy farcicerét ramaty buzikkal.
Szentséges dühöd oly magasra hágott,
hogy mindenfele prédikációdban
megróttad nyomorult viselkedésem.
Nem tettem, Linus, én bujálkodásból:
a csúf ördögöket riasztom ezzel.

A latin eredeti:

IN EUNDEM

Interpres, Line, codicum sacrorum,
Francisci rigidam secute sectam;
Audires mea forte confitentem
Dum me crimina; saepe non negavi,
Lascivo cubuisse cum cinaedo.
Tu zelo, ilicet, ac furore plenus,
Clamasti subito per omne templum,
Cur tantum facinus miser patrassem?
Hoc egi, Line, non libidinose,
Sed tetros uti daemonas fugarem.

…Hú, vazze: itt meg má’ „buzizik” is!

Ja, van „rasszista-szexista” szöveg is, íme:

A FAJTALAN URSUSRÓL

Nincs a fiúk közt kéjvágyóbb, mint Ursus, az etruszk,
    rettentő bujaság hergeli szüntelenül.
Hogyha elébekerül nyáréjt egy lány, magafajta,
    egyvégtébe kilenc fordulatot lezavar.
Vagy ha legényt lel, s már hét fart széttúrt a dorongja,
    vígan tűri, hogy ők rajta tegyék ugyanezt.
Ennélfogva szerintünk nem jó név ez a "Medve",
    mert ő, Rufus, nem medve. Mi hát? Biza: nyúl.

Latinban:

DE URSO CINAEDO

Nemo est Etrusco iuvenum lascivior Urso,
    Possedit mollem tanta libido virum.
Lascivam aestiva nactus qui nocte puellam,
    Nil putat esse vices continuare novem.
Idem septenos discidit ut inguine culos,
    Quae fecit maribus, sustinet ipse libens.
Ergo, vera licet nobis si dicere: non est,
    Non est hic Ursus, Rufe; quid ergo? lepus.

Ja, kérem, hogy itt a „rassz” nem „nigger”, hanem etruriai az mit sem számít, hiszen ugye ember és ember között nem teszünk különbséget…?

…Nem folytatom ezt az ocsmányságot – de aki netán további borzalmakra is kíváncsi lenne, itt kedvére kiélheti:

http://mek.oszk.hu/04200/04297/04297.htm#88

Akit pedig a téma teljes feneketlen – vagy akár éppenséggel nagyseggű – dimenziói érdekelnek, annak ajánlom a Magyar Erato c. gyűjteményes kötetet (Magvető Kiadó, 1986, a Magyar Hírmondó sorozatban; http://www.antikvarium.hu/ant/book.php?konyv-cim=magyar-erato&ID=5914). Itt megtalálja az idézett Janus-verseket „illő és szöveghű”, „kifejezésgazdag” fordításban (A „Farcicerét javalló Linusra” ott pl. „A seggbebaszást prédikáló Linusról” címmel szerepel…)

Hát bizony, bizony, kedves, tisztelt Médiahatóság, a „jelenség” legalább fél évezredes múltra tekint vissza és – a jelek szerint – integráns része a magyar magaskultúrának is…

…Azzal kezdtem a posztot, hogy „elkezdődött” – nos, kedves Médiahatóság: itt be is kéne fejezni(ük)! Mielőtt végleg közröhej tárgyává válnának…

 

 

 

 

 

 

Update:

Azt már láttuk, hogy miként vélekedik a Nemzeti Média- és Hírközlési hatóság stílus dolgában – talán nem érdektelen, hogyan foglal ebben állást a világirodalom egyik méltán becsült klasszikusa, Jaroslav Hasek, a Svejk írója.

Alább szó szerint közlöm a Svejk c. regénye I. része után írott Utószót, ahol épp „napi témánk”, a nyelv és az élet viszonyáról ír:

UTÓSZÓ
"A HÁTORSZÁGBAN" CÍMŰ ELSŐ RÉSZHEZ

Végére érve a "Švejk - egy derék katona kalandjai" című könyvem első részének (A hátországban), bejelentem, hogy nemsokára még két rész fog megjelenni gyors egymásutánban: "A fronton" és "Hadifogságban". Mind a katonák, mind a lakosság e következő részekben is úgy fognak beszélni és viselkedni, ahogy a valóságban szoktak.

Az élet nem illemtani iskola. Mindenki úgy beszél, ahogy tud. Dr. Guth szertartásmester úr másképpen beszél, mint Palivec vendéglős a "Kehely"-ben, és ez a regény nem akar szalon-nemesítő segédeszköz lenni, sem pedig illemkódex, amelyből ki-ki megtanulhatja, hogy milyen kifejezések használhatók a jó társaságban. Ez a könyv egy meghatározott korszak történelmi képe.

Ha esetleg valamilyen erősebb kifejezést kellene használnom, amely valóban elhangzott, habozás nélkül vissza fogom adni, pontosan úgy, ahogyan elhangzott. A körülírást vagy a kipontozást a legostobább képmutatásnak tartom. Ilyen szavakat még a parlamentekben is használnak.

Helyesen mondotta valaki, hogy a jól nevelt ember mindent elolvashat. Olyasmin, ami természetes, csak a legdisznóbb fráterek és a rafinált trágárok botránkoznak meg, akik alávaló álszentségükben nem nézik a tartalmat, és dühödten vetik rá magukat egyes szavakra.

Évekkel ezelőtt olvastam egy novella kritikáját, amely felháborodottan megrótta a szerzőt, amiért ilyeneket írt: "Kifújta és megtörölte az orrát." Állítólag megsértette ezzel mindazt, ami esztétikus, ami magasztos, amit a nemzet az irodalomtól vár.

Ez csak egy kis példa arra, hogy milyen nagy az isten állatkertje.

Az olyan emberek, akik megbotránkoznak egy erős kifejezésen, gyáva kutyák, mert elképednek a való élettől, és éppen az ilyen gyönge emberek ártanak a legtöbbet a kultúrának és a jellemnek is. Ezek túlérzékeny babák gyülekezetévé nevelnék a nemzetet, egy olyasféle álkultúra önfertőzőivé, amilyet Szent Alajos képviselt, róla ugyanis azt írja Eustachius barát, hogy amikor Szent Alajos meghallotta, hogy egy férfi nagy zajjal kiereszti a szeleit, mindjárt sírva fakadt, és csak egy imától vigasztalódott meg.

Az ilyen emberek nyilvánosan felháborodnak, de roppant előszeretettel járnak a nyilvános árnyékszékekre, hogy elolvassák a falakon látható illetlen feliratokat.

Mikor néhány erős kifejezést használtam könyvemben, azt állapítottam meg futólag, hogy az emberek hogyan beszélnek a valóságban.

Palivec vendéglőstől nem kívánhatjuk, hogy olyan finoman beszéljen, mint Laudová asszony, dr. Guth, Olga Fastrová, és még egy sor más, akik a legszívesebben az egész Csehszlovák köztársaságot egy nagy parkettes szalonná változtatnák, melyben mindenki frakkosan-kesztyűsen járna, választékosan beszélne, és ápolná a szalonok kifinomult erkölcsét, amelynek leple alatt éppen a szalonok arszlánjai űzik a legfeslettebb és legkicsapongóbb életet.

A bejegyzés trackback címe:

https://progressziv.blog.hu/api/trackback/id/tr192547875

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: A sajtószabadság vége? 2010.12.30. 20:20:57

Ténytár A “médiaalkotmánynak” nevezett törvény jelentősen átalakítja a magyar elektronikus médiumok rendszerét, változtat

Trackback: Ice-T(ilos!) 2010.12.30. 15:44:39

Figyelem: felnőtt tartalom! 18 éven aluliaknak és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál dolgozó mimózáknak nem ajánlott!

Trackback: 2011, öcsém a káros rap antiéve, yeee:) 2010.12.30. 15:41:08

„Szép szöveget, erkölcsi témát! Ezeréves múlthoz hű magatartást! Mert pornós, kábítós hip-hop nekünk nem kell, neveljünk etikus, hazafias rappel!” Soha, de soha nem gondoltam volna, hogy Belgáék talán egyik legnagyobb sikert aratot...

Trackback: Feljelenteni Tilos 2010.12.30. 15:15:34

Vajon ki lehetett, aki felnyomta a Tilost? Szerintem ő.nyman válasz | megnéz | könyvjelző 2010.09.03 09:24:34 (351) http://tilos.hu/archivum/listen.php?file=2010/09/02/1730.m3u21:25-tol halgassatok bele. Ez tegnap este hat elott m...

Trackback: ICE-T mégsem kapja meg a magyar állampolgárságot? 2010.12.30. 15:12:50

A népszerű afro-amerikai rapper ICE-T döbbenettel fogadta a Tilos Rádió és személye, pontosabban egyik dalszövege ellen a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által indított vizsgálatot. Mint köztudott a zenész az egyik leglelkesebb támogatója volt a k...

Trackback: Ice-T & Tilos rádió & józan ész & nyelvtudás vs. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (szövegelemzéssel!) 2010.12.30. 14:58:16

(Avagy erősebb kutya baszik, itt vajh' melyik lesz az?) Esetleg, stílusosan fogalmazva: it's on! Ahogy a comment.blog.hu megírta (én ott futottam bele), a Tilos rádió kapott egy

Trackback: "Kettőt mingyár agyonlőttem..." 2010.12.30. 14:03:12

Nemcsak a fiatalkorúak, hanem a felnőttek köznyugalmának megzavarására is alkalmas, a rendvédelmi hatóság tagjainak meggyilkolására bujtogató kultúrszenny, melyet nem átallottak külföldön is terjeszteni! A magam és a Nincs irgalom minden jóérzésű olvas...

Trackback: "A LIDL eládtá magát az ördögnek!" - Gianni tiltakozik az ezotéra és diszkórobbanás ellen 2010.12.30. 13:58:38

- Na, rágádzi, rohádt életbe, nem hiszem el, hoj hívő kátolikusként ennek a cégnek votam reklámacca idájig! Ezek mind sátánista okkultisták vaj erköltstelen diszkos partiacok! - fakadt ki Gianni Annoni , Pannonföld olasz sztárszakácsa a LIDL áruházlánc...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

piefke 2010.12.30. 14:22:04

@apika01:

Mi még általánosban tanultuk, 6.-ban...

Etruriáról pedig senki sem állította, hogy Afrikában lenne és "niggerek" laknák.:-) "Rasszista szöveg"-ről volt szó - egyébként nyilvánvalóan ironikusan, mielőtt még "rájönnél", hogy J. P. "antietrurista" lett volna...:-)

starace 2010.12.30. 14:23:00

Innen: www.hetkrajcar.hu/konyv/azujirashoskora.html

Ez:
"1961 márciusában jelent meg az Új Írás című irodalmi folyóirat első száma, ez a lap volt akkor 'a legkisebb, harmadik testvér' a Kortárs meg az Élet és Irodalom mellett. Első felelős-, majd főszerkesztője, Illés Lajos most kitűnően dokumentált emlékezések formájában idézi föl a folyóirat 1964 tavaszáig tartó 'hőskorát', amikor is Szirmai István, akkori főideológus utasítására leváltották Weöres Sándor Antik ekloga című erotikus versének közlése ürügyével"

És innen:
mult-kor.hu/20090806_pornograf_vers_miatt_biraltak_weores_sandort

Ez:
"1964-ben többen is a fiatalság erkölcsös nevelésével ellentétesnek vélték Weöres Sándor "pornográf" versét, ám a témában írt levelek egyben kultúrpolitikai támogatásukról biztosították Kádár elvtársat"

A cikk címe: "A kommunista kultúrpolitika mocsarában"

Még egy idézet:
(Az egyik levél szerzője) " a felháborodott kritikán túl saját szerény módján megoldást is talál a hivatalos szervek felé: kommunista hitből és alkotókedvből táplálkozó munkaerejét és tehetségét felajánlva kész harcot folytatni a „kultúrpolitikai fronton”."

Mocca · http://manzardcafe.blog.hu/ 2010.12.30. 14:27:07

@Mikrobi:
Mikrobi fiam! Úgy látom, van párhuzam a fejedben lévő csipp mérete és a neved között! Mennyé má inkább vissza a rajzfilmbe, ha kérhetlek!

Misa76 2010.12.30. 14:27:26

Igen, igen lényeglátó poszt. Engem is zavar, mikor Janus Pannoniust nyomatnak a rádiókban orrba-szájba. Rengetegszer elhangzottak a fenti versek a Valóvilágban is, felháborító!
Lehet magyarázkodni, de mindenki tudja, hogy egyre több szar dől az emberre a médiából és egyre alpáribb beszéd. Régen, (egyszer valaki azt mondta, hogy a Dáridó előtti időkben) a tv és a rádió próbálta egy minimális kultúrára nevelni az embert. Mostanra ez eltűnt, a szemetet kapjuk az arcunkba. Nincs már önkontroll, a reggeli rádióműsorba is belefér az anyázás. Régeben simán kisípolták a durva beszédet a rádióban, most már nem számít, hisz a "művész" szabadsága a fontos.
Az ilyen mellébeszélés, hogy Petőfi és Ice-T egykutya, színtiszta képmutatás.
Ettől függetlenül a cenzúra az cenzúra, a politikai cenzúra, meg még sokkal rosszabb, de akkor meg azt kell mondani, nem a demagóg dumát nyomatni.

morrisal_ · www.plafoncsapszeg-gyalu.com 2010.12.30. 14:31:18

Nagyon jó a poszt, sehol sem lehet belekötni. Nyilván van, akinek sikerül, de ezt nem róhatjuk fel a hűkebelű pártkatonáknak.

Gratulálok, jó cikk, tényleg.

Ewet 2010.12.30. 14:32:14

@starace: Milyen érdekes, hogy minden korszaknak megvoltak a maga erkölcscsőszei: Középkorban az egyház, 50 éve az akkori politikai vezetőség (aki üldözte az egyházat), most meg a másik oldal politikai elitje - akik az előző korszak eszméjét üldözi.

Hiába, nah, mindig is fontos volt, hogy csak akkor kamatyoljunk, ha tényleg (burokban nevelt) gyereket akarunk!

Orvenyhivo 2010.12.30. 14:35:10

@Kis ember:
"Nem. Iskolában tanítják.
Ahogy azt is, hogy "Éljünk, Lesbia, és szeressük egymást"."

Nem mellesleg aki trágár latin szavakat és kifejezéseket kíván olvasni, az bátran folyamodhat jó Catullushoz is (szintén tananyag, ámbátor nem azok a versei, természetesen).

"Hallottad-e, hogy Lesbia, a drága,
kit mindenkinél különbnek tartottam
– magamnál is –, Catullus Lesbiája
most úton-útfélen római gazdag
úrfiak farkát feji térden állva?"

fakopács 2010.12.30. 14:35:54

Valaki húzza már ki ezt a faszfej mikrobit a konnektorból!

raven_seldon 2010.12.30. 14:36:55

Namost az itt a tárgyi tévedés, hogy Janusnak nem ezeket a műveit tanítják az iskolában :) Ice-T is mehet a rádióban, a kifogásolt részt kicenzúrázva. Minthogy az MTV-n és a VIVA-n sem mehet napközben "madafaka". Szóval igazából megint szarkeverés van részetekről :)

PiszkosFreddy 2010.12.30. 14:41:21

Felháborító,hogy a posztíró feltételezi,hogy a NMHH erkölcs-védő héroszai ily kultúrmocskot olvassanak mint a fent említett(fujj,de nagyon gusztustalan)Janus P.,vagy az a másik középkori,az a Villon,vagy a Hasek is.
Jól teszi az NMHH,ha máglyán égeti el az általa nemkívánatosnak ítélt műveket.
Gondolom a Biblia is sorra kerül előbb-utóbb.

Ewet 2010.12.30. 14:43:41

@Misa76: Teljesen egyet értek veled abban, hogy világunk egyre jobban züllik, mi több nem hogy fékezni próbálnánk ezt, még "hangszórokon" keresztül ordítjuk, hogy ez így okés, mintaképekkel alátámasztva.
Ellenben ne feledjük, hogy a művészet (legyen szó költészetről, zenéről, vagy bármilyen képzőművészetről) mindig is előrébb járt az adott korszakánál - e miatt a kortárs emberek nehezebben fogadták el az alkotókat. Most nem azt állítom, hogy Ice-T egy zseni, de biztos vagyok benne, hogy 50-100 év múlva nem egy zenei almanachban, tankönyvben fel fog bukkanni. Persze a hagyományokhoz híven nem a szókimondó műveivel (ahogy az összes eddig felemlített költőnél is észrevehetjük), hanem inkább a kevésbé vulgáris alkotásaival.
Szerintem ez a fajta "cenzúra" a képmutatás: nem kell az összes költő, író, zenész, és egyéb művész "tintát nem tűrő" alkotásait bemutatni, de mindenképpen támogatom, hogy igen is említsék meg az oktatásban, miszerint nem csak csillogó-villogó alkotásaik voltak, hanem olyanok is, amiktől a mimóza lelkűek bizony azonnal összecsinálták volna magukat.

kn2009 2010.12.30. 14:48:25

Radnóti meg a Dekameron is simán mehetne a tiltólistára. De onnan már csak egy lépés, hogy majdnem mindenkit be kellene tiltani.

TROLLFORGATÓ!!!!!!!!!44négy | problem? · http://akinemmekintosthasznalazbuzi.blog.hu 2010.12.30. 14:48:41

Nagy itt a zűrzavar, rendnek nincs itt helye
Vadász rád az alvilágnak a legnagyobb feje
Kábulatba menekülsz, kiszáradt a szád
Tehetnél már valamit, gyilkolhatnál már

Sebed még vérzik, megfagy majd a havon
A jelentésben az áll majd, itt lőttek csak agyon
Rándulsz még kettőt, fennakad a szemed
Rádlépnek, ha segítségért nyújtanád a kezed

Minden balhét megcsinálunk, minimumért hajtunk
Nem kell félni, Washington fog segíteni rajtunk
Luxusvilla, Cadillac, tisztelt Boros úr
A portás már a nőével is állva kúr

Vér folyik a folyón, fertőzött a hegy
Túl sok lesz itt már, az amnesztia kegy
Tömeggyilkos szaladgál szabadon az utcán
Három szatír gyakorol az utcasarki kurván

Az ifjúság drogozik, az ér vágás a farc
Beindul a választás, kezdődhet a harc
Pofáznak a szebb jövőről, ugat a sok csürhe
Hogyha rajtam múlna, az egész ülne

Ez a mocskos élet, ez a rohadt élet
Ez a mocskos, rohadt, kurva élet
Ez a mocskos élet, ez a kurva élet

Ez a mocskos élet, ez a rohadt élet
Ez a mocskos, rohadt, kurva élet
Ez a mocskos élet, ez a kurva élet

Ez a mocskos élet, ez a rohadt élet
Ez a mocskos, rohadt, kurva élet
Ez a mocskos élet, ez a kurva élet

Ez a mocskos élet, ez a rohadt élet
Ez a mocskos, rohadt, kurva élet
Ez a mocskos élet, ez a kurva élet

www.youtube.com/watch?v=DymRP8ssL_M

Martian (törölt) 2010.12.30. 14:50:48

@Misa76: "hogy Petőfi és Ice-T egykutya"

Az irodalomórán tanult "nagy költők" a maguk idejében éppen olyan botrányhuszárok voltak, mint ma Ice-T.

immortalis · http://immortalis.blog.hu/ 2010.12.30. 14:54:32

A Szappho-i verseket is be kéne tiltani. Amúgy Szappho egyik ribancának....ööö, akarom mondani barátnőjének a neve Teleszippa volt.

Ez egyértelmű orális aktusra való utalás, kérem a Hatóságot fenti erkölcstelen költőnő betiltására, utólagos megbüntetésére.

dozen 2010.12.30. 14:55:41

Mindenki megnyugodhat!
A hatóság közbenjárásával LETARTÓZTATTÁK ICE-T-t...

Remélem kap pár évet...
Bizonyíték? Most írta a felesége, COCO a twitteren:

twitter.com/cocosworld/status/19020552738

Na.

ingenium rusticus /nyomokban félázsiait tartalmaz! · http://kigondoltam.blog.hu/ 2010.12.30. 14:55:46

Herebél, farcicere! Zseniális! Már belém is épült! Például:

Szalai Annamáriát farcicerézze meg egy szamár, villamoson!
Ezért jövőre lecsuknak?

LIU TEH-ZSEN: HÁZITANÍTÓ LETTEM

Versírásra tanítom a nagyúr gyermeklányát.
Nem könnyű, mert butácska. Tatár herélt vigyáz ránk.A magas, kerti fűben fekszünk. Ezt is elértem!
Elébb a lánnyal játszom, utána a herélttel.

Oknyomozó 2010.12.30. 15:02:28

Ha be is tiltják, nekem mindkét könyv régóta megvan.
1. Guillaume Apollinaire - Tizenegyezer vessző
data.hu/get/2835994/apollinaire_guillaume_tizenegyezer_vesszo.pdf

2. Lőwy Árpád
dtp.atomki.hu/~ecsedi/Lowy/Lowy-1.html
---------------
Boldoggá tenne, ha megszavaznák gyorsan, hogy Magyarországon ezentúl (és örökké) minden utca, út, körút, híd, stb.
Orbán Viktor nevét viselje.

Napkutya 2010.12.30. 15:02:44

Gyűlölöm és leverem. Kérded tán, mért teszem én ezt,
Nem tudom, érzem csak: Viktor messze repít feleim!

gpetersz 2010.12.30. 15:05:15

@Misa76: Pont a lényeget nem érted. Ha angolul volt, és az 1500 hallgatóból feltehetően 2 olyan volt aki a veszélyeztetett célcsoportban (kor alapján) lehetett és érthette (minden csupa fikció, mert lehetett 3 vagy 0 is) akkor minek a nyálverés egy ANGOL NYELVŰ szám miatt, ami este 6 -kor ment le?!

Ez a (túl)reakció inkább RÖHEJES. Persze, ne bazmegoljanak a gyerekek előtt (magyarul, érthetően). De ezért egy ilyen hallgatott rádiót kell letámadni? Mi a helyzet pl. a ValóVilággal? Vagy az Fellegi inhouse? Nemzetnek hozza a pénzt?

Használd az eszed.

gpetersz 2010.12.30. 15:05:53

A hallgatott az "hallgatott" akart lenni. Szubkultúra, nincs is.

oázis · http://mindenamino.blog.hu/ 2010.12.30. 15:06:48

Ki fordította le a Janus Pannonius verseket? Nem látom sehol kiírva, és ezt NAGYON FÁJLALOM! a fordítót nem kell lenullázni! az egy mesterség, és munkát végez, minimum el kell ismerni egy feltüntetéssel!

PLUSZ, kérdezem a blog gazdájától, hogyan kell egy ilyen 18 plusz jelet kitenni a blogomra, mert nekem is szükségem volna rá a "biztonság" kedvéért. Nem akarok azon gondolkozni, hogy akkor van e, vagy nincs e olyasmi a blogomon, ami nem való 18 éven aluliaknak...

Martian (törölt) 2010.12.30. 15:07:32

@dozen: puff neki, Villon-t meg anno halálra ítélték! :))

Napkutya 2010.12.30. 15:11:11

@Martian: "puff neki, Villon-t meg anno halálra ítélték! :)) "

Köztörvényesen. Pedig nem is nyúlt le annyit, mint ami nálunk most megy...

Ez van. Haladunk.

daniferi 2010.12.30. 15:14:52

Na, hát nem csak Janus Pannonius, akiről tanulni kell és obszcén dolgokról is ír:

Kosztolányi Dezső: Kis bordélyház

Picike kéjnők, ti kiket kifestett

fantáziám, tiétek ez a dal,

egy férfitől, kinek az álma feslett

s útszélre vágta már a viadal.

Kis bordélyházam, túl az óperenciákon,

hadd lássa más is, nyíljék kapuja

s lépjen ki onnan százezer buja

kislány gyűrött selyembe haloványon.

Sáros angyalkák, ti hüvelyknyi lányok,

piskótatestek, kapualjban állók,

idézzetek halálos éjeket,

és piszkos, parfümös ruháitokban

készítsetek mocsaras kéjeket.

Hegyes cipőcskétek bús vágyra koppan,

ha izzadt kéj mézibe forrotok,

gyönyört szaglász kis sáros orrotok.

A seggecskétek két kis gumilabda,

és szörp a nyálatok ezüst patakja,

kéj, hogyha ültök s terpedt lábbal álltok,

aranyt pisiltek és habot kakáltok.

Ti vagytok nekem a láz és a vakság,

ti cukraim és gyilkos mérgeim,

tejen hízott kis rózsaszín malackák,

patkánykák, gyíkok, édes férgeim,

csiklandozzatok, ne hagyjatok árván,

takarjatok be, hogy senki se lásson,

violaszemetek legyen a lámpám,

a testetek legyen meleg kalácsom.

És hogyha majd őszen, lerongyolódva,

az ablakotokon bezörgetek,

eresszetek be rongyos ágyatokba,

az agg költőnek adjatok helyet.

twollah / bRoKEn hOPe, sUppLeX · http://freewaresoftwarenews.blogspot.com/ 2010.12.30. 15:17:09

A Tilos mindig is a jobberek kedvelt celpontja volt.
Most mar legalabb meg van a megfelelo eszkoz a kezukben, hogy vegleg ellehetetlenitsek a radiot.

2010 vegen itt tart az orszag.

dr kíváncsivagyok 2010.12.30. 15:20:06

@endike: És ha adnák Janus Pannoniust a rádióban ,.....visszamenőlegesen ( mert ez felétek nagy divat !) ..posztumusz megbírságolnák ?

BlahBlah 2010.12.30. 15:20:56

a felkapott hír ékes példája a magyar ember szövegértésének, és ferdítésének, mivel szerintem senki nem olvasta el, hogy miről is szól.

1. Nem Ice-T-t tiltották le
2. A csúnya szavak csak közvetve voltak problémák

Mivel, ha elolvasná valaki, és nem egyből vádaskodna, láthatná, hogy a gond ott volt, hogy a rádió lefelejtette a karikát, (nem mondta be, hogy most a kicsit fogják be a fülöket) amit a TVnél látunk, a műsor előtt is bemondani, és évekóta mennek az ilyen miatt a perek

Martian (törölt) 2010.12.30. 15:26:16

alig-alig fogjuk fel az ellentmondást, hogy a (valójában az élet egyik "megszentelt funkcióját" jelentő) szexualitást az "európai keresztény kultúra" mennyire beteges akarattal próbálta meg elfojtani, korlátozni.... pedig éppen a Bibliában (Márk 14:51) akár a getszemáni kertben tartott homoszexuális rituálé nyomaira is bukkanhatunk: "Egy ifjú mégis követte (Jézust), meztelen testét csak egy gyolcslepel fedte. Amikor meg akarták fogni, otthagyta a gyolcsleplet és meztelenül elfutott."
:))

Arvedui 2010.12.30. 15:32:51

@Mikrobi: ez egy Blog, nem magyarázom el neked de hidd el nem Cikk, Blog!

taecleau 2010.12.30. 15:34:23

Kár is Pannikának a magas irodalommal példálózni, nem hatja meg az ilyen. Büntették meg már a Tilos rádiót Puskin miatt is, nem érdekelte őket, hogy mi irodalom és mi nem.

index.hu/kultur/pol/pus0917/

Ez egy koncepciós ügy, Ice-T csak ürügy. A Tilos rádiónak meg kell szűnnie, mindegy, hogy miért. A felszabaduló frekvenciájukat majd megkapja a Mária rádió, vagy a reformátusok, vagy valaki más, a lényeg, hogy "S.z.e.n.t." legyen.

fuhur 2010.12.30. 15:38:23

Nem gondoljátok, hogy az egésznek bármi köze van a szöveg tartalmához?. A TILOS ellenséges média. A Nemzeti Elhülyülés Rendszere nem tűrhet ilyet. Legkésőbb februárra elveszik tőle a frekvenciát. Akár játszanak ICE T-t akár nem. Én a helyükben elkezdeném felújítani a kalóz adóval felszerelt kisbuszt, szükség lesz rá. :-)

oázis · http://mindenamino.blog.hu/ 2010.12.30. 15:42:05

Oké, ezt az infót küldték most nekem.

Az eredetileg latinul írt Janus Pannonius vers fordítója:

Csorba Győző

mek.oszk.hu/04200/04297/04297.htm

KÖSZÖNJÜK!

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2010.12.30. 15:44:04

Ez egy van rajta sapka, nincs rajta sapka játék csak. Amit az alábbi hozzászólás is bizonyít:

"Melee 2010.12.30. 14:20:58
Egy multiban ma délelőtt leemeltem egy Ice-T albumot, betettem a gyerek (10 év alatti) kosarába, kezébe nyomtam neki egy ötezrest - hogy lássák, hogy van nála pénz -, és odaállítottam a pénztárhoz. Simán megvette.
Ezek után roppant kíváncsi vagyok, hogy az NMHH miért nem bünteti a multikat amiért nincs kiírva, hogy mely zene hány éves korosztálynak szól, illetve mert meg lehet vásárolni azon albumokat, melyek miként a szóban forgó eset is mutatja nem árusíthatóak kiskorúak részére. "

piefke 2010.12.30. 15:45:42

@oázis:

18-as karika:

Egyszerűen képként töltöd fel. A figyelmeztető szöveget meg melléírod.

De készíthetsz is egy minden szükséges alkalommal feltölthető képfile-t, szöveggel együtt.

nem várt fordulat 2010.12.30. 15:49:51

@dozen: látod, milyen messzire ér ennek a médiatanácsnak a keze? :)

mingyábehalok 2010.12.30. 15:54:44

egy ilyen zeneszám ebben a műsoridőben sem amerikában, sem angliában nem mehetett volna le következmények nélkül. és ezek azért nem sötét diktatúrák...

ReWriter · http://miazhogy.blog.hu 2010.12.30. 15:55:18

Erre Janus Pannonius csak azt tudná mondani, hogy: Odabasz! Bár nem tudom hogy latinul hogy mondják.

oázis · http://mindenamino.blog.hu/ 2010.12.30. 15:56:19

@piefke:

piefke, sajnos nem tudok ilyen képfilet gyártani, ebben nem vagyok jó... tudsz egy útmutató linket küldeni?

Dr.Bio74 2010.12.30. 16:00:34

@BlahBlah:
Nem mondták be?
És ezt ki veszi észre? Van direkt ilyen hivatalnok, vagy jó magyar állampolgár?

taecleau 2010.12.30. 16:11:07

@mingyábehalok: magyarul simán lemehetett volna.

breach tru di walls 2010.12.30. 16:12:29

Fordítót leírnád? Ha leírtad, akkor TL;NR volt, bocsi.

Mikrobi 2010.12.30. 16:15:13

@Arvedui: na, pont ezért kell, hogy vonatkozzon a médiatörvény a blogokra is. Különben nyugodtan lehet gyalázkodni és csak annyit kell mondani nagy boci szemekkel, hogy "hiszen ez nem cikk, ez egy blog! Jaaaa, hogy kinn van az Index címoldalán 5 másik ilyen témájú "bloggal" együtt? Shit happens!"

new york, new york 2010.12.30. 16:15:27

Mozartnak van egy "Lecken Sie mich am Arsch" címet viselő kantátája, amit, ha jól emlékszem, pont az ilyen erkölcscsőszöknek írt. Most dobjam ki a Mozart-összes CD-imet is?

piefke 2010.12.30. 16:17:30

@oázis:

Adj egy e-mailt, elküldöm!

aritus 2010.12.30. 16:17:54

www.huszadikszazad.hu/cikk/karinthy-frigyest-aprilis-elsejen-a-vadlottak-padjara-ultetik

Varga Katalin
"...ÜSSE LAPOSRA ÔKET AZ ISTENNYILA"
Radnóti Miklós sajtópere
HOLMI, XXI. évfolyam 11. szám, 2009. november, pp. 1508-1528 (80-100)

www.holmi.org/pdf/holmi2009-11.pdf (90. oldaltol)

Huszonkét éves vagyok. Így
nézhetett ki ősszel Krisztus is
ennyi idősen; még nem volt
szakálla, szőke volt és lányok
álmodtak véle éjjelenként!

A kir. Torvenszek a nyilvanossag kizarasat a fotargyalas egesz tartamara elrendeli, mert a fotargyalas nyilvanossaga a kozerkolcsiseget veszelyeztetne.
Kilencrendbeli szeméremsértés és kétrendbeli vallásgyalázás miatt 8 napi elzárásra ítélték, aminek végrehajtását - fellebbezés után - 1 év próbaidőre felfüggesztették

borovi 2010.12.30. 16:23:10

Ez a történet nem az inkriminált dalszövegről szól, hanem a Tilos Rádióról, ami nyilván az emlékezetes állítólagos kereszténygyalázás óta szálka a kereszténydemokraták szemében. Akik most, hogy végre tehetik, bosszút lihegnek. A dalszöveg csak ürügy.

Nem tudom, nem is érdekel! 2010.12.30. 16:34:13

A hitelminősítő hülye, az EU hülye, az média hülye, csak ezek a simlis, forradalmi orbánista majmok a világ eszei.

Állítsuk már meg ezt az ámokfutást!

Android 2010.12.30. 16:42:42

A szavazást köszönöm, ilyen jót rég röhögtem! :-D

dagiiron 2010.12.30. 16:43:57

csak tanulságként, hogy mennyire nevetséges ez a bejegyzés:

"Obszcén nyelvezetű magyar rapszöveg sugárzása miatt 2003-ban és 2005-ben is kiszabtak már pénzbírságot a Tilos Rádióra, sőt a műsorszolgáltatás három órás felfüggesztésére is sor került."

Magyarán, a Medgyessy és az első Gyurcsány kormány alatt is meg lettek bírságolva.

"A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 41. § (1) bekezdése b.) pontjának felhatalmazása alapján hatósági ellenőrzés keretében vizsgálta a Tilos Kulturális Alapítvány Műsorszolgáltató Tilos Rádió csatornájának műsorszolgáltatását"

Egy 1996-os , tehát a Horn kormány idején hozott törvény alapján.

szemtanú 2010.12.30. 16:51:01

Értem én, hogy nagyon progresszív vagy, de ez a poszt velejéig demagóg! Gondolom ezzel te is tisztában vagy.

bőrmók 2010.12.30. 16:51:38

@borovi:
"a Tilos Rádióról, ami nyilván az emlékezetes állítólagos kereszténygyalázás óta szálka a kereszténydemokraták szemében"

Ott a pont!!

AdamT · http://durva.blog.hu 2010.12.30. 17:03:10

a poszt egy hatalmas tévedés, de feltételezem, hogy ezzel a szerzője is tisztában van!

nem véletlen ugyanis, hogy Janus Pannonius itt közölt írásai nem képezik a tananyag részét sehol a 18 évet be nem töltöttek körében

pofátlanul primitív dolog ez az összemosás, meg az egész, ami itt megy a téma körül...

máshol is elmondtam már: van egy egyértelmű szabályozás, amit a Tilos egyértelműen megszegett, ezért a hatóság eljárást indított ellene... ez nem lehetősége, hanem KÖTELESSÉGE.. ilyen a törvény, de már vagy 15 éve :)

ennek semmi köze az új hatósághoz, sem semmi máshoz, ez ez egyszerű jogi kérdés... Belgától a "kurva anyád" sem ment sehol nap közben és ez nem véletlen...

de persze egy hangosan sipítozó libsinek sokan bedőlnek, szerencsére azonban nem mindenki

piefke 2010.12.30. 17:04:13

@dagiiron:

Nem az a baj a mostani esettel, hogy „a Fidesz” vizsgálódik – a bajt egyébként is csak másodsorban az NMHH „túldimenzionált” beavatkozása okozta… Az igazi „bajkeverő” az, aki az NMHH-hoz fordult, ahelyett, hogy egyenesen a Tilos Rádiót kereste volna meg a kifogásával! nem hiszem, hogy "elhajtották volna", nem az a stílusuk...

…Mert, tudod, polgári ideálok szerint az emberek egymás között intézik el a vitás kéréseiket, lehetőség szerint megfontoltan, higgadtan megbeszélve azt és feltételezve egymásról, hogy a másik nem „direkt” hibázott (ha hibázott valóban).

Mi, magyarok, ezzel szemben a Hatósághoz futkosunk, meg sem próbálva a „polgári módszert”. Felhívom a figyelmedet arra, hogy a „feljebbvalóhoz” az alattvalók szoktak folyamodni, ez tehát a bejelentést tévő részéről nem vall épp polgári mentalitása. (Hogy mire vall, abba nem mennék most bele…)
Az már csak következmény (akár most, akár a korábbi, „szoci” eseteknél), hogy a Hatóság vevő erre és „működésbe helyezi” magát. Ezt érzi „természetesnek”, hiszen bizony onnan is hiányzik a belátó és az „eset” súlyát mérlegelni akaró polgári attitűd.

kyanzes (törölt) 2010.12.30. 17:04:50

Felőlem be is tilthatják.

AdamT · http://durva.blog.hu 2010.12.30. 17:05:56

@BlahBlah:

végre valaki érti a dolgokat és átlátja a helyzetet...

ciki, hogy a blogoszférában ez egy nagy szó, de gratulálok a felismeréshez!

piefke 2010.12.30. 17:08:47

@AdamT:

"...de persze egy hangosan sipítozó libsinek sokan bedőlnek, szerencsére azonban nem mindenki" - eddig 96%-ban "dőltek be" a poszt olvasói...

Vigyázzá: mindgyá átvesszük a Hatalmat - majnem 100%-kal!!!:-)))

pucros 2010.12.30. 17:09:07

Szerintem az az összemosás helytelen, ami a szexualitást és az erőszakot veszi egy kalap alá. A jeges tea szövegben nem a szex a kifogásolható, hanem az, ahogyan az élet normális részeként ábrázolja az erőszakot.

AdamT · http://durva.blog.hu 2010.12.30. 17:10:53

@dagiiron:

jól van, látom, hogy szerencsére nem csak én látom így a dolgokat...

komolyan nem tudom, hogy sírjak, vagy nevessek, hogy egyből mindenki szalaiannamáriázik azon, hogy egy hatóság végzik a számára előírt feladatot

AdamT · http://durva.blog.hu 2010.12.30. 17:12:44

@piefke: hát ja, egyébként sokszor eszembe is jut, hogy nem kéne mindenkinek alanyi jogon szavazati jogot adni :)

somogyig · http://kotelezok.blog.hu 2010.12.30. 17:44:19

Nincs igaza a posztolónak, igaz, hogy mindkét művész obszcén, de ha egy lapon említi a szerző Pannoniust és Ice-T-t, akkor nem is értheti, mi a különbség, és ezáltal azt sem értheti, Pannoniust miért nem "tiltja" a hatóság, a másik "művész urat" meg miért. Amúgy az iskolában a középkori költő kevésbé explicit műveit oktatják. Nem a vulgáris szavakért részesítik hátrányban az egyes alkotókat, hanem azért, hogy MIRE és HOGYAN használják.

lastoneleft 2010.12.30. 17:48:56

@Napkutya: Ja es a Dekameron, meg a hajnalig csattogo fulemule :-) ifjukorom irodalomorainak kedves emleke....

danielsilva 2010.12.30. 17:54:27

@piefke: polgári attitűd...:D kicsit eltértél a cikk eredeti mondanivalojától a sok magyarázkodás közben:D

egyébként ebből csak egy jogos bírság lesz sajnos.pedig megérdemelnék a tiltást.a kereszténygyalázás nem menő:)

taecleau 2010.12.30. 17:56:32

@AdamT: Ha olyan egyértelmű a szabályozás, akkor 15 év alatt miért ez az első ilyen eljárás? Kereskedelmi rádiók miért nem kapnak ilyet az Eminem meg Rihanna számok miatt? Azokat nem értik a fiatalok? Bazmegolnak abban is, és nincs kisípolva. Vagy csak most hirtelen tanult meg a magyar diák ennyire angolul, fél éve még nem? Ha franciául lett volna szerinted arra is rámozdulnak? Hollandul? Arabusul? Van rajtuk sapka vagy nincs?

Vagy inkább az van, hogy keresztény kurzus van, és amelyik rádió akárcsak 5 évvel ezelőtt is "keresztényellenesnek" lett megbélyegezve azt száműzni kell a magyar médiából? (Mellesleg, miért is ne lehetne valaki akár "keresztényellenes"??)

Ez egy boszorkányüldözés, annak minden bornírtságával együtt. De ne legyen senkinek illúziója, az ítélet már megszületett, ez a "nyilatkoztatgatás" meg "meghallgatás" rész puszta formalitás. A nyilvánvaló cél a Tilos rádió megszüntetése. Lehetőleg egy időben a Klubrádióval, hogy mindkét frekvenciát egyszerre hirdethessék meg (egyet a katolikus, egyet a református egyháznak.)

danielsilva 2010.12.30. 17:58:34

@taecleau: micsoda tragédia. nem kell mártírt csinálni abból a szarból.

AdamT · http://durva.blog.hu 2010.12.30. 18:03:12

@taecleau:

melyik -rádióban is főműsoridőben játszott- Rihanna, vagy Eminem szám mérhető ehhez?

Tökre lehet, hogy van ilyen, csak én nem tudok róla, mert nem ismerem behatóan e két szerző munkásságát.

15 év alatt bizony nagyon sok esetben járt el az ORTT...

Egyébként - mint azt Te is jól tudod - nem a bazmegolás a gond, hanem az erőszak és az agresszió, illetve a felbujtás vagy a bűn pártolása, illetve pozitív színben történő feltüntetése, avagy a céltalan agresszió, meg hasonlók...

taecleau 2010.12.30. 18:10:25

@AdamT: Relativizálsz. Ha ott van, hogy fuck akkor az fuck. Ha ott mehet, mindenhol mehet. Ha sehol se mehet, sehol se mehet. Egyelőre az "itt mehet, ott nem mehet" a rendszer és ez a probléma maga.

jani74 2010.12.30. 18:13:32

Csak kérdezni szeretnék, mert nagyon beszari vagyok, a Jancsó filmek is a tilalmi listán vannak már? Mert, ha igen akkor én most rejtegető lettem. Nekem azt mondták régen, hogy az "isten" észt is ad a hivatalhoz, ezeknek nem kellene visszaállni a sorba?

taecleau 2010.12.30. 18:25:38

@jani74: Jancsó szadeszos. Egyértelműen tiltott.

danielsilva 2010.12.30. 18:37:09

ehhh ice t hez képest rihanna ipari tanulo:) a családos mártírkodokat kérdezem beleférne ha gyerek suli után ezt kezdené hallgatni kocsiban mobilon stb? mert kb ugyanaz a szint. még szerintem finomabb is

www.youtube.com/watch?v=vZahwczrTCY

jani74 2010.12.30. 18:39:45

@taecleau: Köszi, viszem a máglyára, a "többiek" mellé.

namkuzu 2010.12.30. 18:42:29

remélem nemsokára minden magyarországról elérhető weboldalra beépít annamari egy a fél képernyőt betöltő piros gombot, amit megnyomva jelenthetjük a kifogásolt tartalmat, valamint a biztonság kedvéért az összes többi megnyitott oldalunkat valamint a teljes levelezőlistánkat is ellenőrzik, háhtha átsiklottunk valami fölött.
a többi élő adást meg fel kell venni egy nappal korábban, nem hal az meg addigra
na decc on lenne

sprenczl 2010.12.30. 19:10:25

A Tilos szar. Akár ki is lehetne végezni őket? Ugye?..:-)

31/48 2010.12.30. 19:30:31

@Misa76: maxirespect. :)

Amúgy tetszik a poszt. Én magam azon a véleményen vagyok, hogy ha JP is csak az Eratoban megjelentethető műveket hagyott volna maga után, akkor nem lenne tananyag, és személy szerint ki nem állhatom a rappet.

Ez azonban a személyes véleményem. Nem hallgatok olyan zenét ami nem tetszik, és nem engedem a gyerekemet, hogy akármi vackot nézzen/hallgasson. Amíg az ember kéretlenül nem kapja az ilyesmit, addig ez felesleges kulturkampf, méghozzá piszkos, aljas módon a jelenlegi politikai előnyt kihasználva.

A cenzúra az cenzúra.

rupertwinston · http://kanadaihirlap.com 2010.12.30. 19:45:47

A médiatörvénynél már csak a leváltárak és az ún. ügynöklista sorsa aggasztóbb. A médiatörvényeken változtatni lehet, az elveszett, szétszórt levéltári anyagon már nem.

Akit értedel, aláirhat egy erről szóló peticiót, az alábbi lapon.

hungarianarchives.com

alasehir 2010.12.30. 19:52:18

Gyerekek, mondjatok egy példát, hogy egy 10 éves gyerek a Tilos Rádiót hallgatta? Bármely napszakban, beleértve az éjjel két órát? :)

tucano 2010.12.30. 19:52:25

Komolyan mondom a majd tízmillió műkritikus hazája lettünk! Megértem nehéz elfogadni, ha valaki odaszarik egy vászonra, akkor az lehet művészet. Meg azt is, hogy mindennek megvan a maga helye. Ilyen nehéz dolog ez a műértés. Ha valaki soha életében nem hallott Ice-T hájas rendőrgyilkos nyomozótól egy zenét sem, akkor minek lázadozik ellene? Nem kellett meghallgatnia, ezután sem kell. A mai napon több rendkívül jó és nagyon trágár magyar és külföldi zenét ismertem meg, már megérte a cirkusz.

Ez volt már?
www.youtube.com/watch?v=0D0-ddbQ4F4&NR=1

bebe tv 2010.12.30. 19:55:38

@Ewet: Ezek az idióták azt feltételezik a csipet csapat cserkészgenerációról, hogy mindegyikük Harlemben járt hittanórára.
Azért ennyire nem kéne túlbecsülni az egyébként összes világnyelvet anyanyelvi
szinten beszélő nemzeti együttműködéses népünket. Na jó a nyockeresekről elhiszem, hogy még álmukban is vágják a
Newark-i getto szlenget. Én a Tilos helyében szereznék valami frankó szecsuáni tájszólásban kiadott számot, oszt nyomatnám reggeltől estig egyfolytában.Hagy törjék a fejüket ott abban a főhivatalban.

bebe tv 2010.12.30. 20:07:44

@alasehir: Cimbi pl. az enyém se. Pedig kértem, hogy keresse meg, mert én már hívtam a sógorom, hogy lassan kezdődhet a motherfucker, én meg zenére nézni akarom.
Hát nem a Mária rádiót találta meg helyette? Most szóljál hozzá, milyen rendes kölyköm van? Tudta hogy nem szabad, mert Annamarinak piszkosul nem tetszik.

büdösmackó 2010.12.30. 20:18:27

ÉLJEN AZ ÍZLÉSRENDŐRSÉG!
IMÁDOM SZALAI ANNAMÁRIÁT, SZÚRNÁM A FOSÓKÁJÁT!

szamarhegy 2010.12.30. 20:33:52

@borovi: Időnként szoktam Tilost hallgatni, az un. kereszténygyalázás ügy is nagy képmutatás volt, ott sem arról volt már szó, hogy milyen kontextusban és hogyan hangzott el az a mondat, már is egy mesterségesen felfújt, Tilos betiltására hajtó politikai akció volt. Mindenesetre a Tilos azóta érezhetően odafigyel, hogy még csak szóba se kerüljön olyan téma, ami miatt támadhatóak lennének, és az se fordul már elő, hogy spontán jelleggel odakerüljön valaki a mikrofonhoz.

dr. Trebitsch 2010.12.30. 20:36:06

@dagiiron: Nagyon örülök, hogy mint a polgári oldal szavazója a hozzászólásoddal alátámasztod, hogy az korábbi MSZP és a FIDESZ ugyanazt csinálja. Persze azt nem értem, hogy akkor miért voltatok olyan lelkesek? Bizonyára kaptatok a zsákmányból. Én viszont egyiktől sem, talán nem meglepő, ha én meg egyszerűen egy európai kormányt szeretnék. Nem győz meg az Orbán mellett, hogy ha Gyurcsány gazember volt, és Gyurcsányt sem sírom vissza, ha Orbán tényleg egy diktátor. Én egy normális kormányt szeretnék, de ezt azt hiszem csak a határon túl találom meg még legalább 20-30évig.

BlahBlah 2010.12.30. 21:48:12

ül fekszik, kultúrátlan viselkedik.

Fogjátok már fel, hogy nincs senki betiltva, letiltva,kitiltva lehet kurvaanyázni is, eddig is lehetett, ezentúl is lehet

DE!!!

ha káromkodni akarsz,ami a gyengébbek kedvérét 16 éven aluliak számára nem ajánlott (ami azt jelenti, hogy ha a szülő engedi, akkor engedje)

akkor előtte ezt jelezni kell.

Ez minden értelmes országban így van

Nincs tiltva, otthon a 2 éves gyerekednek is nyomhatod 3000 dB-el, hogy szét menjen a feje, úgy neveled ahogy akarod

de egy rádióban, be kell tartani a törvényt (szabályokat), és ha az azt mondja, hogy amikor 12 éves hallgathatja akkor nem adhatsz le olyan elemet, ami nem lesz rá jó hatással, de ha mégis, akkor azt előbb közöld a hallgatókkal

Aki ezt képtelen felfogni, azzal sajnos nem lehet mit kezdeni, csak reménykedni, hogy a farkastörvény és a genetika hatására ki fog halni

Napkutya 2010.12.30. 22:58:06

Volt nekem valaha egy nagyon jó irodalomtanárom, leírom a nevét, mert tényleg büszke vagyok rá, hogy tanított. Úgy hívták, Kelemen Márton.
Sajnos már nem él.

Na, ő mondta egyszer: Nem kell mindent elolvasni, amit valaha is leírtak, -de nem árt, ha tudja az emberfia, mit is vetettek már eddig papírra, mert csakis így tud válogatni.

Szerintem ez a lényeg. Az, hogy válogathatunk.

Ami a Tilost illeti, engem elszomorít, hogy valaki ezt a formát választja ahhoz, hogy kicsináljon egy rádiót, ami nem tetszik neki.

Különösen most, hogy nem is csak egy rádió van, hanem több tucat...

Persze, ha az a cél, hogy később már csak egy legyen, -vagy esetleg több, de mind az ugyanazt mondja, akkor ez is egy módszer...

Jut eszembe, most majd bedarálják az összes Ganxta CD-t is?

Legelő Őse · http://legeloose.blog.hu/ 2010.12.31. 10:16:31

@Mikrobi: Totális támadás? Franciaországban két év nyugdíj emelésért szétverték a fél országot a tüntetők...kicsiny hazánkban kétszer shortoltak, alkotmánybírósg korlátozása, módosítás, sztrájktörvény, folyamatos képviselői indítványokban benyújtott törvénymódosítások vita nélkül, médiatörvény, melyet Európa meghatározó politikusai, illetve szinte az összes meghatározó orgánuma elítélt, lenyúlt magánynyugdíjpénzek, a benzinárak sosem látott magasságban, növekvő munkanélküliség, és semmilyen terv sincs kibontakozóban! Most komolyan - szerinted totális támadás ha a média megírja a véleményét arról ami itt folyik? Ennyire nem lehetsz elfogult, Soha életemben nem gondoltam volna hogy olyan gondolataim lesznek hogy az utcára kéne menni, de mostanában többször eszembe jutott - ez egyszerűen ijesztő...

Legelő Őse · http://legeloose.blog.hu/ 2010.12.31. 10:22:29

@BlahBlah: ez most komoly? Ecsém - a szülők felelőssége hogy mit enged meg a gyereknek, nem másé. A média folyamatosan elérhető - internet, rádió, megállítható és felvehető tv adás, stb. A szülő felelőssége, nem amédiáé! Minden normális országban figyelmeztetnek? De az nem a gyereknek szól, hanem a szülőnek nem? A gyerek nem fogja abbahagyni a fogyasztást, mert figyelmeztetik rá! A Tilos egy rétegrádió, korlátozottan lehet elérni ráadásul! Miért kellene figyelmeztetni bárkit is? A doq nevű csatornán folyamatosan napközben sorozat gyilkosságokat elevenítenek fel, és bemutatják a nyomozást. Egy hete délben e gy kéjgyilkosról volt szó, és színészekkel játszották el az eseményeket! Nem a szülő felelőssége, hogy egy 16 év alatti gyermek mit fogyaszt???? Ne legyél már ilyen elfogult!! Németországban vannak hiphop rádiók, ahol ennél sokkal durvább cuccok szólnak napközben, ott sem büntetik meg őket, mert a szülök felelőssége hogy figyeljenek, és beszéljenek a gyerekkel ha kell. Amiről te beszélsz az a legrosszabb út - mindent korlátozni, mindre jeleket rakni, illetve kinek van joga eldönteni hogy kire mi nem lesz jó hatással???

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2010.12.31. 10:22:52

"A rádióból meg ömlik a genny (18+)
Írta: rajcsányi.gellért (ergé)

mandiner.blog.hu/2010/12/30/a_radiobol_meg_omlik_a_genny_18

"Mondom, csak 18+!

Tényleg elmúltál 18?

A Tankcsapdát emlegettem az előbb, de a debreceni rockerek is jobban teszik, ha meghúzzák magukat, ilyen sorokkal, hogy:

„Itt is ez megy, csak durvában,
Ahogy csuklóig vagy a kurvában”

„A kopó, ha vérszagot érez, először üt, aztán kérdez,
Az idő jó, de rossz a hely, dugd fel a botodat magadnak, seggfej!”

„Lássuk, milyen az áru? Igen, szép zöld, hosszú szárú,
Remélem, elrepít délnek, ahol a többiek henyélnek”"

...

"A magyar Rihanna rajongói fórumon ír girl1997, aki idéz egy Rihanna-számot, s benne a rapszöveget: „13 éves vagyok szeptember óta tanulok angolt a német mellett, még nem tudok sokat angolul, ezért ezt nem én fordítottam.De remélem jól van fordítva. A helyesírási hibákat kijavítottam. :)”

„Bébi emeld fel a segged,mert eltakarja a g-pontodat,
emelkedj,most 2 "fullánkot" is kapsz,
állatian megbaszlak,
s addig a n*gger haverjaim megjelölik a területem!”"

Mikrobi 2010.12.31. 12:14:28

@Legelő Őse: pár hozzáfűzés a kommentedhez:
- Franciaország tele van bevándorlókkal, egy-két éve 5000(!) autót gyújtottak fel sokkal kevesebbért, mint a nyugdíjrendszer megnyirbálása
- az alkotmánybíróság jogkörének megnyirbálásával nem értek egyet
- a sztrájktörvényben az elégséges szolgáltatást épp ideje volt szabályozni. Vagy te élvezted a Gaskóék gördülősztrájkját? Tegyük hozzá, a szakszervezetek MSZ(M)P-irányítás alatt állnak, tehát (főleg emlékezve az első Fidesz-ciklusra) politikai alapú sztrájkok tömegére lehet számítani. Ezt ésszerű és jogos korlátozni.
- a médiatörvényre már nagyon vártam, minden betűjével mélyen egyetértek és nem érdekel, hogy mit pofáznak róla a nyugati pénzügyik körök érdekeiben álló politikusok és sajtótermékek. Mellesleg sokan támogatják, csak ezt a ballib média persze nem hozza le:-)
- a magánnyugdíjpénztárakat eszetlenül vezették be, az ország pedig a gyurcsány-banda miatt végletesen el volt adósodva, szükséges és helyes lépés volt megszüntetni őket. Majd pár év múlva újra bevezetik, valami működőképes konstrukcióban
- a benzinárak a gazdaság élénkülése miatt emelkednek, persze, lehetne csökkenteni a jövedékadót, esetleg emeljék meg helyette az SZJA-dat? Azt hiszem, aki akar dolgozni és vállal gyerekeket, az jobban jár a magas benzinárakkal is. Csak hosszútávú felelősség kellene, én pont ezt látom a kormányban, míg a megyó meg a gyurcsányi egyik napról a másikra éltek, közben "majd belehaltak, hogy úgy tűnjön, mintha kormányoznának".

Legelő Őse · http://legeloose.blog.hu/ 2010.12.31. 12:59:12

@Mikrobi: ne haragudj, de prbóálom értelmezni amit írtál, és nem tudom hogy komolyan gondolod, vagy tényleg ennyire elfogult vagy, esetleg van-e értelme érveket felsorakoztatni...de nem is tudom..
- Franciaországban azok a bevándorlók, akik részt vesznek az egyébként EGYETIMSTÁK által szervezett tüntetésen, Franca állampolgárok!
- örülök hogy nem értesz egyet az alkotmánybíróság jogkörének megnyirbálásával, de érdemes-e egyáltalán továbbmenni, ennél mi fontosabb lehet? de sajnos érdemes..
- Vicces hogy Gaskót hozod fel, aki egyértelműen elfogult Fidesz érdekeket szolgálva sztrájkolt, nem is értem miről írsz...A sztrájktörvénnyel pont az a baj, hogy az elégséges szolgáltatásra hivatkozva gyakorlatilag ellehetetleníthető lesz a sztrájkolás. És nem azért fognak tömegek sztrájkolni mert az MSZP kezében vannak a szakszervezetek, az MSZP egy 16%-os párt, erősen lecsökkent tömegbázissal. Azért fognak sztrájkolni az emberek, mert egyre nagyobb a baj körülöttünk!
- Az hogy téged nem érdekel hogy ki mit pofáz, azért nem azt jelenti hogy másokat sem..néhány példa: www.facebook.com/pages/Egymillioan-a-magyar-sajtoszabadsagert/169854769717975?v=info

Konkrétan nincs olyan jelentős orgánum amelyik ne ítélte volna el...milyen pénzügyi körök, te jó ég!! Kérlek ezt fejtsd már ki bővebben? A média szabadsága alkotmányos jog!!! Milyen pénzügyi körök???
- A magánynyugdíjpénztárak működését valóban szabályozni kellett volna, de nem megszüntetni, mert ezzel Európában az egyedüli már eredményeket is felmutatni tudó reformunkat sikerült szétverni, a piac pedig, amiről finanszírozza magát az országunk, erősen jelezte is hogy mit gondol erről. A jövőnket esszük most meg. Ráadásul a pénzt aktuálpolitikára költik, nem pedig reformokra...ez életveszély, nincs olyan pénzügyi elemző aki szerint ez így rendben van, kivéve Matolcsyt - lehet hogy Te elhiszed hogy mindenki hülye és csak neki van igaza, de azért ez nem túl sanszos.
- a gazdaság élénkülése miatt emelkednek a benzinárak???????????? ezt már komolyan el sem akarom hinni, ilyet még sosem olvastam. Nem az olaj hordónkénti ára miatt emelkednek, és az irdatlan adóteher miatt? Ukrajnában közel fele áron lehet tankolni ..ja, az igaz ott nem élénkül a gazdaság mint nálunk..ezt honnan vetted? élénkülés???
Jelenleg csak azok szívnak, akik a középosztálya tagjai, őket semmiképpen nem érinti eddig egy törvénymódosítás sem! Ja de, mert főzhetnek pálinkát, de ők meg nem érnek rá, mert dolgoznak!
Ami eddig történt siralmas, ennyi idő alatt már előkészíthettek volna reformokat, melyeket a társadalom megvitat és 2011-től lehetett volna valami igazán nagy dolgot csinálni! De rettenetes ami ehelyett történik sajnos! Minden ad-hoc, és csak a saját hatalmi berendezkedés megerősítéséért van! Te ezt hogy nem látod? Ja, mondj egy jót ami történt, azon hátha lehet vitatkozni tovább...

Mikrobi 2010.12.31. 16:04:03

@Legelő Őse:
- tök mindegy, hogy francia állampolgárságot kaptak-e a bevándorlók, az a kérdés, hogy mennyire lettek francia érzelműek. A fanatikus mohamedánoktól pl. egyesek épp ezért meg is akarják vonni az állampolgárságot.
- Gaskó lehet, hogy próbált nyalni az előző kormány alatt a Fidesznek, a Fidesz azonban egyáltalán nem kereste a Gaskóval a barátságot. Ami az elégséges szolgáltatás szabályozását illeti, bajosan tudnám másból eredeztetni, mint a Gaskó-féle sztrájk megakadályozása céljából (és ezt a fideszes források is megerősítik). Az viszont tök mindegy, hogy a szavazóbázisa lecsökkent az MSZP-nek, ne félj, a szakszervezeti vezetők nem álltak át a jobboldalra! És ha ők sztrájkot szerveznek, azzal növelik az MSZP szavazóbázisát - na, erre írtam, hogy politikai célú sztrájk.
- az általad linkelt FB-oldalt 1 milló helyett egyelőre 49500-an lájkolták, ennyit pedig bármilyen demagóg akcióval lehet szerezni. A média szabadsága holnaptól se lesz korlátozva, csak a gyalázkodás szabadsága. Túl sok hangulatkeltést, hazudozást, trágárságot olvastam az Indexen az elmúlt években ahhoz, hogy ne sírjak az ilyenek "szabadságá"-nak a megnyirbálása miatt.
- a magánnyugdíjpénztárak hihetetlen pénzt nyeltek el, ennek jelentős része ment az MSZP holdudvarához tartozó magánszemélyek zsebébe, közben az államháztartási hiány az egeket verdesi (sajnos más hűtlen kezelés és lopás miatt is).
- a benzinárak, bizony, a gazdasági élénkülés miatt emelkednek. Először is, nézd meg az olajárakat, amik most olyan 85 $-nál tartanak és az elemzők szerint további növekedés várható. Másodszor, nézd meg a késztermékek árát, itt az áremelkedés még drasztikusabb, ui. nincs elég finomítókapacitás. Most kezdenek újraindítani régebbi, rosszabb hatásfokú finomítókat, de amíg újakat nem építenek, a benzin, gázolaj ára drasztikusan emelkedik. Ezt még megfejeli az euró (és így a forint) árfolyamának dollárhoz képesti gyengülése, ez viszont valóban az eurózóna teljesítményének a gyengülése (PIGS országok) miatt történik. De én a világgazdaságról beszéltem, az pedig most az USA és Kína (meg más ázsiai és feltörekvő országok) miatt igenis kifelé megy a válságból és emelkedik.
Ukrajna gazdasága iszonyúan lent van, nem emelhetik a benzin jövedéki adóját, mert a kutya nem venné meg a dupla ilyen árú naftát. Nálunk meg hiába sírsz, hogy szar az élet, azért az emberek a 360 Ft-os benzinnel is ugyanúgy járnak, mint a 280 Ft-ossal jártak. És 400, meg 450 Ft-ért is meg fogják venni és autóznak vele, mert nekünk igenis TELIK RÁ!
Ami jó eddig történt, az pl. a multik megadóztatása és a többgyermekes családok adókedvezménye. Jövőre jön az új Széchenyi-terv, ami helyzetbe hozza a kis- és középvállalkozókat, megemeli az adóbevételeket és csökkenti a munkanélküliséget. A hangulat ezerszer jobb, mint féléve volt, az emberek már mernek vállalkozni! És hidd el, pár hisztérikus feltűnési viszketeg LMP-sen kívül senkit sem izgat a Tilos Rádió megregulázása.

zzzsuzsa 2011.01.16. 23:01:25

Feltehetnék neked egy kérdést kedves poszt író? Janos Pannonius uraság HOL publikálta ezen műveit? Hol lettek a művek előadva? Mekkora tömeg ismerte a verseket?
Tovább is van a kérdésem, mondjam még? Jó mondom: Hány fiatalkorú ismerkedett meg a versekkel? És milyen gyakran hallotta ezeket? Te, posztíró lefordítanád magyarra a gyerekednek Ice-T "műveit"? Vagy netán jó Pannonius uraság ocsmányságait megmutatnád neki? Mert ha nem, akkor jó. Na. Ezt szeretnék azok a mimózalelkűek is. Hogy a gyereked ne hallgasson ilyen ocsmányságokat, mert az káros a pszichés, meg a pszichoszexuális fejlődésére nézve. megmondod nekem, miért van az, hogy hihetetlen mértékben elszaporodott a teenager-ek abortuszainak a száma? És a korhatár egyre alacsonyabb a tizenéveseknél. Céltalan élet, médiafogyasztás, elszegényedett emberi kapcsolatok, virtuális "barátok", óriási magány és abnormális impulzusok internetről, tv-ből, rádióból. Félelmetes erők és pénzügyi hatalom van a háttérben. Ma a sajtón keresztül le lehet rohanni egy országot, amint azt megtapasztalhatjuk az utóbbi hetekben. Totális háborút lehet indítani egy ország magán szférája ellen, és a totális háború mikrokörnyezetben is érvényesül, a fiatal lelkek befolyásolásával. A különböző médiafelületek olyan sok ocsmányságot és trágárságot hordoznak és ez hihetetlen mértékben vált, sok magával mit kezdeni nem tudó, súlyos családi háttérből származó, egyéb nehézségekkel küzdő fiatalnak természetes nyelvezetévé. Én szerintem nem szabad ezt hagyni. És drukkolok minden olyan szabályozásnak ami valamennyire gátat szab a lélekgyilkosságnak.

piefke 2011.01.17. 00:48:42

@zzzsuzsa:

Ferrarában, ahová (ma úgy mondanánk) "középiskolába és Padovában, ahová egyetemre járt - mindkét helyen a diáktársai és a város polgárai körében.

Akkoriban a "publikálás" leginkább nyilvános felolvasást jelentett.

További kérdéseidre adandó válaszaim meghaladják egy komment kereteit, de természetesen nem zárkózom el a válaszadás elől.
süti beállítások módosítása