2016.03.24. 23:18 Szerző: Moin Moin

Terrorterelés

bastya.jpg

„Dezső jó ösztönnel sejt valamit, páni félelemben röfögve hátrál a falhoz; a gátőr a kedvező pillanatot lesi, mikor feldöntheti vagy elgáncsolhatja. Persze nem tudni, ki fél jobban: Pelikán, vagy a kandisznó. ”

Bacsó Péter: a Tanú – 1970

 

1. „Szaporodik fogamban az idegen anyag, mint szivemben a halál”1

A fiúk szeretnek katonásdit játszani… És a fiúk félnek, hogy elveszítik a helyzet feltett a kontrollt. Ahogy haladnak előre az általuk még valamikor 2006 és 2009 között elhatározott úton („Elhatároztam magamba, hogy gazember leszek” – mondja III. Richárd), ahogy ez az előrehaladás egyre nagyobb és nagyobb konfliktusokat és elégedetlenségeket szül - és ahogy öregszenek -, úgy nő bennük ez a félelem.

Mit is kell tudnunk a félelemről? Mindenek előtt azt, hogy hajlamosít az agresszióra. (A sarokba szorult patkány esete megvan mindenkinek?) Különösen azokat, akik egyébként is hajlamosak rá: az erő és az erőszak „kultuszában”, nem pedig a konfliktusokat érvelő-tényszerű párbeszédben tisztázó családi mintákkal felnőtt „vidéki erőslegények”, akiket, mióta az eszüket tudják, frusztrált az a „nagyvárosi-kozmopolita világ”, ahová elkényszerültek, ha ki akartak kupálódni, de amelyet lelkük mélyén mindenkor odaadtak volna egy focimeccs utáni pálinkázásért…

Ezek a frusztrált erőslegények ma a mi teljhatalmú politikai vezetőink: a „politikai kopaszok”!

Ma még – mert örök hatalom nem létezik, örök teljhatalom pedig a 21. századi, tudás- és magastechnológia-alapú világban lehetetlen… És ezt érzik, sejtik ők is! Innen a para…

 

2. A szemműtét és a bunkó(k) esete

…Mindezeket a január 12-én a köztérbe bedobott és most, a brüsszeli esetre való nagyon átlátszó hivatkozással ismét elővett, az úgynevezett „Alaptörvény”-t az úgynevezett „terrorveszély-helyzet”-tel kiegészítő immár 6. módosítás kapcsán tartom fontosnak leírni – és fontosnak tartom leírni azt is, hogy miért nem lehet ezen tervezett módosítás igazi (szakmai megalapozottságú) oka egy igazi terrorveszélyre faló adekvát reagálás szándéka. Mert ha bebizonyítjuk, hogy a tervezet oka ez nem lehet, akkor mi, akiké az ország valójában, joggal és minden eszközzel követelhetjük a valódi ok felfedését. …És ha a hatalom nem ad elfogadható magyarázatot – mint ahogy a nyakamat teszem rá, hogy nem fog! – onnantól mi magunk vagyunk feljogosítva arra, hogy megleljük a magunk tények által megalapozott, ésszerű és egyedül lehetséges magyarázatát.

Az pedig nem lehet más, mint a fentebb leírt paranoiás hatalomféltés, párosulva és egymást kölcsönösen inspirálva az erőszakos „megoldásokhoz” való (szocializációs alapú) vonzalmukkal.

Ha pedig ez így van – és így van! – akkor innentől a hatalom érdeke elválik az országétól.

…De menjünk csak végig a módosítás-tervezetben felsorolt, állítólagosan a „jelentős terrorfenyegetettség vagy terrortámadás” esetén alkalmazni szándékolt eszközökön, hogy lássuk, azok mennyire nem alkalmasak egy ilyen valódi terrorhelyzet kezelésére, vagy megelőzésére!

Mindenek előtt: mi jellemző a terrorra, miféle stratégiát, taktikát és eszközöket alkalmaznak a terroristák – egyáltalán: mi is az a „terror” védelemszakmai szempontból?

Ami a legfontosabb: a terrorakció mindig „pontszerű”. Ez azt jelenti, hogy nagyon kicsi az a műveleti terület, amelyen a terrorista a maga akcióját lefolytatja. Mivel ez a terület (főként az ország területéhez képest) apró, ezért semmi sem indokolja védelemszakmai szempontból azt, hogy erre a lokális, „pontszerű” akcióra általános, az ország területére, vagy annak jelentős részére kiterjedő, a lakosság egészét, vagy jelentős csoportjait normális életvitelében akár hosszabb távon is jelentősen érintő-korlátozó intézkedésekkel reagáljunk.

Mindenek előtt: védelemszakmai szempontból (az alkalmazni célszerű megelőző és védelmi módszerek tekintetében) lényeges a különbség abban, hogy megelőzni szeretnénk egy terrorakciót, vagy a már megtörtént, vagy folyamatban lévő akciót akarjuk-e felszámolni, annak esetleges ártó hatásaival egyetemben. Egy azonban közös mindkét esetben: éppen a terroristák bevett módszeri miatt nem hozhat komoly eredményt az, ha éppen a békés polgári életet korlátozzuk, vagy vetjük „totális ellenőrzés”, vagy aktivitás-akadályozás alá. A profi terrorista ugyanis eleve számol mind az információáramlás ellenőrzésével, mid pedig a „záródó kapukkal” – és akár még fel is használhatja ezeket a saját akciójában, annak pusztító és pánikkeltő hatását fokozandó. Az információs szabadság és az információmozgások államhatalmi akadályozásával ugyanis (szakmai szempontból) az a helyzet, hogy ezeknek annyira nincs értelmük-hasznuk, hogy nemhogy nem segítik a terrorellenes tevékenységet, de kifejezette akadályozhatják is azt: hiszen a web2-es média korában sokszor a média vagy épp a szemtanú állampolgárok sokkal tájékozottabbak, az információik közvetlenebbek és frissebbek, mint a valamiféle „bunkerben”, vezetési ponton elsáncolt és csak a saját hivatalos forrásaiból a saját csatornáin át hírekhez jutó hatalom. Ez az „elrendeljük a hírzárlatot-cenzúrát, kötelezzük a sajtót a közleményeink megjelentetésre!”-szerű elképzelés ma totálisan túlhaladott, 20-század közepi gondolat. Ráadásul, ha az emberek között blokkolódnak a kommunikációs csatornák, akkor ez már önmagában pánikot és károkat okoz.

Gyakorlati példával: ugyan, miféle védelemszakmai előnye lehetne annak, ha nem működhetne az Index amiatt, mert Röszkénél „rohamoznak a migránsok”? „Előnyt” egy ilyen intézkedés csak annak a hatalomnak jelenthet, amely éppenséggel dezinformálni szeretne, kiszolgálva azzal a saját hatalmi igényeit – mint ahogy ez történt is a hatalom által kézivezérelt közmédiában: ez annak a hatalomnak előnyös, amelyik nem kiiktatni akarja a terrorveszélyt, hanem felhasználni azt a saját céljaira!

Ugyan, mi haszna lenne a terroristák elleni küzdelemben annak, ha korlátoznánk az állampolgáraink szabad utazását, akár az országon belül, akár külföldre? Amint már írtam, a terrorista előre számol az államhatalom által felállított (utazási, pénzmozgási) akadályokkal: eddig az efféle, a polgári éltet drasztikusan korlátozó intézkedések nem akadályoztak meg profi terroristákat abban, hogy akcióikat végrehajtsák.

 

„A nemzetközi helyzet egyre fokozódik!”2?

Van még egy lehetőség, amelyet mindenképpen figyelembe kell vennünk a „terrortörvényről” kialakítandó szakmai véleményformálás során: ez az az eset, ha a terroristák valamiféle tömegpusztító fegyvert vetnének be. Ekkor ugyanis elvileg fennállhat az a helyzet, hogy a terrorakció hatása az ország jelenős területeire és a lakosság egy nagyobb csoportjára van közvetlen vagy közvetett hatással, rövidebb, de akár hosszabb távon.

Egy ilyen helyzetben valóban indokolt lehet az ország rendelkezésre álló erőforrásainak (készletek, anyagok, energiahordozók, egészségügyi felszerelés, a katasztrófahelyzet elhárításához felhasználható technikai eszközállomány, stb.) mobilizálására – azonban még egy ilyen támadás és vészhelyzet sem teszi indokolttá az információszabadság (sajtó, kommunikáció) korlátozását vagy felfüggesztését azokon a módokon, ahogy azt a törvénytervezet lehetővé tenné. Éppen ellenkezőleg: a szabad kommunikáció sokat segíthet a mentésben és a helyzet lehetőségek szerinti mielőbbi normalizálásában, az emberek tájékoztatásában, a hírek, történések gyors megismerésében, stb.

A tömegpusztító eszköz igénybevétele azonban nem tekinthető reális veszélynek, éspedig az alábbiak miatt:

 1. A tömegpusztító eszközök előállítása olyan technológiai apparátust igényel, amely rendkívül költséges, nehezen beszerezhető és a kellő szakmai tudás nélkül nem működtethető, azaz még ha a technológia rendelkezésre is állna, a fegyver akkor sem lenne elkészíthető. Ez vonatkozik mindenek előtt a nukleáris fegyverekre (még az ún. „piszkos bombára is”, mivel annak alapanyag-igényét is csak komoly anyagi erőforrások birtokában lehet – ha egyáltalán- beszerezni). De vonatkozik a biológiai fegyverekre is. Ráadásul mindkét esetben olyan biztonsági technológiákra, rendszerekre is szükség van, amelyek az előállítókat és a célba juttatókat védik – legalább addig, amíg a merényletet kivitelezik. E technológiák drágák – a millió-tízmillió dolláros kategóriában mozognak – és nem is férnek el egy bárhová vihető bőröndben.

Ezek magának a fegyver előállításának nehézségei – amikből az következik, hogy a felhasználó terroristák nem képesek ezeket a fegyvereket saját maguk előállítani.

 1. Maradna az a lehetőség, hogy egy, a terroristákat támogató/felhasználó ország bocsát a terroristák rendelkezésére ilyen eszközt. Azonban az így – legalább a szükséges technológia birtokában lévő - szóba jöhető országok köre is rendkívül szűk: Oroszország, Kína, Pakisztán – és talán-talán Irán, vagy még „talánabbul” Észak-Korea. (Az alábbiban csak nagyon vázlatosan, a részletes kifejtést és a mélységi indoklást nélkülözve sorolom fel ezen országokról, hogy miért nem valószínűsíthető részükről az, hogy tömegpusztító fegyverekhez juttatnának terroristákat.)
 • Oroszországot azonnal kivehetjük közülük: nem éri meg neki kockáztatni, hiszen a fegyver „szülőhelye” nukleáris fegyver esetében a felhasznált hasadóanyagból, biológiai fegyver esetében pedig a felhasznált baktérium- vagy vírustörzs örökítőanyagából (DNS-éből, ill. vírus esetében annak RNS-éből) kikövetkeztethető – és ha Oroszország tenne ilyet, akkor a legkevesebb, amivel azonnal számolnia kellene, a gazdasági kapcsolatok azonnali és teljes megszakítása, amit az orosz államháztartás csak kevéssel „élhetne túl”. (Az egyéb szankciókról most nem is teszek említést…)
 • Kína, hasonló okokból, szintén kiesik – ráadásul (alapvetően gazdasági kapcsolatai miatt) nem is érdeke sem az USA, sem az EU ellen ilyen támadást intéztetni.
 • Pakisztán lénygében szintén a nyugattal való gazdasági kapcsolatokból él, ráadásul a hatalmi elit elemi érdeke az, hogy tőlük ne induljon ki ilyen akció és ne jusson ki az országból terroristák kezére tömegpusztító akcióra alkalmas anyag és technikai eszköz. Továbbá: éppen a Pakisztán által birtokolt atomtechnológia miatt is, az USA nagyon ügyel arra, hogy az ország vezetése (és ezek az eszközök) ne kerülhessen iszlamista szélsőségesek kezére.
 • Irán atomtechnológiai berendezéseit a közelmúltban megkötött egyezmény alapján nagyon komolyan ellenőrzik – ráadásul azok igen messze állnak attól, hogy atomfegyvert legyenek képesek előállítani. (Továbbá Irán jelenlegi anyagi teherbíró képessége sem lenne elegendő egy ilyen technológiai fejlesztés finanszírozására – nem is téve említést a technológiai import gyakorlati lehetetlenségéről. Itt jó tudni azt is, hogy még az oroszok sem mertek belevágni egy „iráni atomprogram-kalandba”, az ahhoz szükséges technológiai transzferbe – éppen a fentebb Oroszországnál már leírt okokból.)A vezetésnek – gazdasági és társadalmi okokból: hogy az ország évtizedek óta tartó lejtmenetét megfékezzék és ezzel elejét vegyék a rendszerellenes mozgalmak jelentős felerősödésének – semmiképp sem érdeke az, hogy a kapcsolatai éppen csak elkezdődött normalizálását egy ilyen akcióban való érintettségével tönkretegye. (Még ha egyébként a vezetés és a társadalom egy része több-kevésbé „el is menne a Nyugat temetésére”…)
 • Észak-Korea pedig – számos technikai, logisztikai, stb. okból – még valószínűtlenebb technológiai-ellátó.
 1. Ha még hatalmas nehézségek, a támogató ország által vállalt óriási kockázatok és anyagi erőforrások révén a terroristák hozzá is jutnának valamiféle tömegpusztító – vagy akár csak nagyobb területre kiterjedő hatású – fegyverhez, akkor is ott a kérdés, hogy miért éppen a nemzetközi téren jelentéktelen, az iszlamisták szempontjából „érdektelen” Magyarországon pazarolnák ezt el? Egyszerűen nem létezik olyan érv, amely emellett szólna.

A fettiek alapján gyakorlatilag elvethető egy olyan terrortámadás esélye, amely az ország és a magyar lakosság jelentősebb hányadát elérhetné. Ez pedig azt jelenti, hogy minden olyan, a törvénytervezetben szereplő intézkedési lehetőség, amely az ország területének nagy részét vagy egészét és/vagy a lakosság zömét vagy teljességét érintené, védelemszakmai alapon egyszerűen indokolatlan és védhetetlen!

A terrorista alapvető célja az, hogy az általa megtámadott közösség, társadalom, intézmény, stb. működésében minél nagyobb zavart, kárt okozzon. Nos, végigolvasva a magyar kormány által „bemondásra” bevezethető intézkedéseket, azok többsége akkora kárral járna a magyar társadalom, vagy annak jelentős csoportjai számára, amekkora kárra a terrorizmus történetében még nem akadt példa.

 

3. Rettegők reménye

A terrortörvény a fentiek alapján pontosan arra szolgál Orbánnak és körének, amire az utcára-reptérre kivezényelt géppisztolyosok a lakosságnak: a hamis biztonság pillanatnyi illúzióját nyújtja.

Mert ha az a terrortörvény célja (a benne foglalt intézkedések és eszközök jellegéből egyértelműen és minden mást kizáróan), hogy egy belső, a lakosság jelentős részére kiterjedő rezsimellenes szervezkedést, vagy felkelést segítsen megelőzni és kezelni, akkor bizony nagyon rossz hírem van Orbánéknak: mert e „törvényes/alkotmányos” felhatalmazások birtokában egy valódi rezsimellenes mozgalom esetében csak olyan durva és erőszakos, az alapvető szabadságjogokat korlátozó-kiitató módon léphetnek fel – egy rövid ideig – hatékonyan, amely számukra egyenesen vezet a hágai Nemzetközi Törvényszékre, a Milošević-, Radovan Karadžić- és Ratko Mladić-félé mellé… Persze, lehet, hogy az első fejezetben leírt módon a racionális értékelést és a belátóképességet korlátozó sarokba szorított patkány-effektus miatt Orbán és társai egy adott helyzetben majd nem gondolnak erre és valóban „lövetnek, mint Révai” (’56-ban) – és ezzel el is követik azt a bizonyos terror- tömegvérengzést, amelytől most állítólag épp e törvénnyel akarnak „megvédeni” minden magyar állampolgárt.

…Ha nem lenne tragikus, akkor ez nagyon ironikus lenne!

(És ahogy azt már a fiúktól megszoktuk: a terrortörvény is valójában egy „duplafenekű” ötlet. Nem csak az a szándékolt valódi funkciója, hogy további, az állampolgárok és belső, rezsimellenes mozgalmak korlátozására alkalmas (pontosabban: a kigondolói által talán alkalmasnak remélt, őket megnyugtató) eszközt teremtsen: az is a célja, hogy ismét elterelje a közfigyelmet a Fidesz-rezsim és vezetői botrányos state capture-ügyeiről.

Csak szólunk: nem sikerül!)

Most lényegében az a kérdés, hogy képes-e kitermelni magából a magyar társadalom azt a békés, de magabiztos politikai erőt, amely az eseményeknek más, fizikai áldozatoktól mentes utat jelölhet ki? Vagy: a magyar nép kénytelen lesz végigmenni a „voie la fait3”-en, az erőszak útján, amelyet a katonásdit lelki kényszereikből következően játszani szerető-akaró fiúk építgetnek neki. Mert e fiúk vége csak egy lehet: a bukás.

 

Jegyzetek

1 József Attila- Levegőt - 1935. november 21.

2 Bacsó Péter: A Tanú; Virág elvtárs mondása - 1970

3 Voie de fait („a tett útja”, „támadás”): a százéves háború egy szakaszában az egyébként megosztott és emiatt is gyenge francia kormányzat és hadvezetés által elgondolt, (egyébként stratégiai, anyagi és eszközoldalról teljesen előkészítetlen,) az angolok elleni nyílt katonai támadásra alapozó doktrína.

 

 

 

Függelékposzt – avagy: a tervezett „terrortörvény” célszerűségi és védelemszakmai szempontú elemzése és cáfolata

Az alábbiakban teljes (hozzáférhető) terjedelmében közöljük a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) terrorveszély-helyzetben bevezethető rendkívüli intézkedésekkel való kibővítésének pontjait – és az egyes pontokhoz fűzött szakmai kommentárunkat.

A kormány az Alaptörvény 51/A. cikk (2) bekezdésének alkalmazása körében elrendelheti:

 1. más államokkal egyeztetett és összehangolt információk, hivatalos állásfoglalások kötelező kiadását a közszolgálati műsorszórók részére, - Erre a jelenlegi jogszabályi kertek is módot adnak. Továbbá: a hírszolgáltatók (akár közszolgálatiak, akár kereskedelmiek) a hírek továbbításából élnek, felesleges „kötelezni” őket egy mindenképpen „abszolút headline-híranyag” továbbítására. Ez nem indokolja az alaptörvény-módosítást és a külön törvénykezést!
 2. az ország védelme szempontjából fontos termékek, energiahordozók, fogyasztási cikkek készletezését, forgalmuk szabályozását, illetve korlátozását, - Ez teljességgel értelmetlen, hiszen a terrorizmus történetében nem fordult még elő olyan esemény, amely szükségessé és indokolttá tette volna az efféle háborús jellegű készletezést. Itt is azzal álunk szemben, hogy a terrorakciók igen kis hatósugarúak, azaz az általuk okozott károk semmiképp sem vesznek igénybe az egész nemzetgazdaság teljes erőforrás-készletével összemérhető mennyiségű anyagot, eszközt, energiahordozót, stb.
 3. a közigazgatás, a védelmi igazgatás, a Honvédség, a rendvédelmi szervek működése szempontjából fontos beosztások, munkakörök – egyszerűsített eljárásban történő – feltöltését, túlmunka, túlszolgálat végzését, - Ezzel az a baj, hogy „egyszerűsített feltöltéssel” csak inkompetens személyekkel lehet gyarapítani a létszámot, ami szó szerint életveszélyes a terrorelhárításban!
 4. a közigazgatás, azon belül az államigazgatás egyes ágazati irányítási, vezetési rendszerének egyszerűsítését, a közigazgatási szervek munkarendjének, a hatósági eljárás – az ügyintézési határidők, hatáskör, illetékesség megváltoztatását, szakhatóságok közreműködési – szabályainak módosítását, - Egyszerűen indokolatlan egy, a fentiek alapján csak nagyon szűk kört érinteni képes esetleges terrortámadás miatt, vagy azt kiküszöbölendő, ill. annak utóhatásait csökkentendő az államigazgatást kizökkenteni a normális működési rendjéből. Éppen ellenkezőleg: a polgárok normális életét, biztonságát sokkal jobba szolgálják a normálisan működő, megbízható és kiszámítható közszolgáltatások – hiszen ezek zavarai, vagy átszervezése adott esetben a lakossági pánikot is növelheti, valamint az adminisztrációban dolgozókat számukra szokatlan munkarendbe kényszeríti, ami önmagában is rontja a működés hatékonyságát.
 5. a frekvenciagazdálkodás és a műsorszórás terén korlátozó rendszabályok bevezetését, speciális üzemmódok előkészítését, - Ennek is csak akkor van – a rezsim szempontjából – haszna, ha nem a terroristák kommunikációját akarja gátolni, hanem a rezsim ellen fellépni akaró állampolgárokét. (Mint arról volt szó, a terrorista amúgy sem épít akciója során a polgári műsorszórásra.) A hozzáférhetetlenné tett, vagy működésében korlátozott tömegkommunikáció pedig önmagában pánikkeltő, és fejetlenség forrása lehet.
 6. a magyar légtérben és a repülőtereken a légiforgalom szükséges mértékű korlátozását, - Erre ma is megvan a lehetőség szükség – és vészhelyzetekben, emiatt nem indokolt alkotmányt és törvényt módosítani!
 7. az ország védelmét, a közszolgáltatások biztosítását szolgáló kritikus infrastruktúra védelmére a Honvédség, a rendvédelmi szervek erői és eszközei kirendelését, - Erre is van ma is lehetőség, tehát ez sem lehet indoka az alkotmány- és törvénymódosításnak!
 8. az ország biztonságát veszélyeztető államok, természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek érdekeltségeinek zárolását, tulajdonjoguk korlátozását, - Ez a lehetőség is adott: tehát ez sem indok!
 9. speciális tartalékok képzését, az importból történő beszerzések felgyorsítását, exportkorlátozást, kereskedelmi kvóták bevezetését, a közbeszerzési eljárás felfüggesztését, - Mivel az elképzelhető terrorakció csupán lokális hatású és szűk kört érint (erről ld. fentebb), így semmiképp sem lehet szükség arra, hogy ilyen általános jellegű eszközök bevetésére kapjon a kormány felhatalmazást a „terrorra” hivatkozással, „bemondásra”. Ha a kormány mégis élne ezekkel az eszközökkel, annak oka semmi más nem lehet, mint a saját gazdasági érdekkörének előnyöket szerezni e rendkívüliségek által.
 10. speciális terrorelhárító intézkedések bevezetését, - Ez szintén lehetséges a mai alkotmányos és törvényes keretek között is, így ez sem indokolja a kormány által keresztülvinni szándékolt változtatásokat!
 11. az államhatár forgalma ellenőrzésének nemzetközi előírásoktól és egyezményektől eltérő szigorítását, - Ez már csupán azért is képtelenség, mert a nemzetközi előírások és egyezmények a jogi hierarchiában felette állnak a nemzeti törvénykezésnek, így nem lehetséges azokat „átírni” vagy korlátozni egy nemzeti keretek közötti alkotmány- és törvénymódosítással. Ráadásul az államhatár forgalmának a schengeni övezethez tartozó eu-s tagállamok esetében komoly, az uniós jogban szereplő időbeni és módszerbeli korlátai is élnek – ezeket sem lehet „nemzeti keretek közt” tetszés szerint felülírni.
 12. az állampolgárokat is érintő riasztási fokozatok alkalmazását, - Erre van ma is mód – persze csak indokolt esetben.
 13. a közintézményekbe és a közforgalmú helyekre különleges beléptető eljárások és technikai ellenőrzések alkalmazását, - Ez is működik, minek ezért alkotmányt módosítani?
 14. a közigazgatás, a Honvédség, a rendvédelmi szervek és a védelemben közreműködő szervek telephelyeire, épületeibe, létesítményeibe a személyek vagy a gépjárművek beléptetési szabályainak szigorítását, feltételhez kötését vagy megtiltását, a megközelítési útvonalaik kiürítését, a közforgalmuk korlátozását vagy elterelését, - Ez már megint egy, a régi jogszabályi felhatalmazásokkal is „lefedett” terület!
 15. a fenti objektumokban, illetve megközelítési útvonalukon közlekedők ruházata, gépjárművei átkutatását, ismeretlen eredetű, őrizetlenül hagyott dolgok felkutatását, megsemmisítését, - Dettó!
 16. a Honvédség tényleges katonai és a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyára vonatkozó szabályok rendeletben – a békeidőszakban irányadó szabályoktól eltérően – történő megállapíthatását, - Ez is!
 17. az internet-, levél-, csomag- és postaforgalom fokozott ellenőrzését, - Erről annyit, hogy a terroristák legalább 2013 óta radikálisan megváltoztatták a kommunikációs módszereiket, szokásaikat és eszközeiket, tekintettel azokra a terrorfelderítéssel és –elhárítással kapcsolatos információkra, amelyeket az idióta, feltűnési viszketegségben szenvedő mocskos áruló és nem véletlenül Moszkvában bujkáló Edward Snowden révén ismerhettek meg. Így az itt felsorolt eszközök ellenőrzése révén kb. a nagy büdös semmit tudhatják immár meg aligha remélhetnek adekvát információt a készülő akciókról a terrorelhárítók. (…Egyébként egy ilyen általános és átfogó ellenőrzésnek sem a személyi, sem a technikai háttere nem adott ma Magyarországon és egykettőre ez fel sem fejleszthető: egy-egy információ-feldolgozó szakértő kiképzése évekig tart. Ami meg a technikát illeti, a Jóisten óvjon attól, hogy nagy igyekezetükben orosz IT-felderítő technikát szerezzen be és telepítsen az Orbán-rezsim és hogy ezt „illessze össze” a nyugati hálózatokhoz is kapcsolódó magyar felderítő rendszerrel, mert ennél könnyebben az orosz titkosszolgálat nem találhatna behatolási pontokat, hátsó kapukat a nyugati szolgálatokhoz!)
 18. az ország meghatározott területén való tartózkodás korlátozását, illetve engedélyhez kötését, - Ez, tekintettel az elvileg elképzelhető jellegű terrorakciók már említett pontszerűségére, tökéletesen indokolatlan – és mint ilyen, szakmaiatlan és hatástalan eszköz lenne! (A lakosság és a gazdaság normális rendjének megzavarására és pánikkeltésre viszont nyilván kiválóan megfelel és alkalmas…) A terrorakció megelőzéséhez, felderítéséhez és az esetleg bekövetkezett terrorakciónak, valamint utóhatásainak kezeléshez szükséges (jellemzően rövid idejű és csekély területet érintő) területzárásokra és –kiürítésekre a mai jogszabályi keretek is tökéletesen megfelelők.
 19. az érintett település és pontos időtartam meghatározásával kijárási tilalmat, - Aha, ez biztosan nagyon megnyugtatólag hat Orbánra: hogy ha „minden kötél szakad”, akkor kiált egyet, hogy „Terrorveszééély!” – és ezzel hetekre akadályozhatja a normális polgári közösségek működését… Komolyra fordítva a szót: ahogy a 18. pontnál leírtam: „A terrorakció megelőzéséhez, felderítéséhez és az esetleg bekövetkezett terrorakciónak, valamint utóhatásainak kezeléshez szükséges (jellemzően rövid idejű és csekély területet érintő) területzárásokra és –kiürítésekre a mai jogszabályi eretek is tökéletesen megfelelők.” Pont, ennyi!
 20. közterületen tartandó rendezvény, nyilvános gyűlés tilalmát, - „Lehullt az álarc!” – szóval erre kell nektek ez a nyomorult kis törvényke, fiúk! …Ami meg a védelemszakmai részét illeti: a mai jogszabályok is lehetővé teszik azt, hogy rendezvényeket ne tartsanak meg, ha azok esetleg terrorista akciók célpontjai lehetnek. (Pl. – hogy Orbán számára is megérthető, ismert és belátható esetet említsek: maradt már el meccs Magyarországon azért, mert Kubatov kopaszai a csapatokat kísérő fociultrák úgy viselkedtek, mint a szilveszterező migránsterroristák Kölnben…)
 21. a rádió, televízió és egyéb tömegkommunikációs intézmény helyiségeinek, stúdióinak, műsorszóró adóinak, berendezéseinek és létesítményeinek igénybevételét, használatra való átengedését vagy ezek használatának mellőzését, - Mint írtam már, a megszokott hír- és információközlési eszközök „elnémítása” kifejezetten pánikkeltő hatású, így egy külső támadó entitás (mint amilyen a terrorista is) akciója esetén kifejezetten kontraproduktív – ellentétben egy, a rezsim fellépő belső polgári mozgalommal, amelynek akadályozására, a vele kapcsolatos hírek blokkolására és eltorzítására kiválóan alkalmas ez az eszköz és felhatalmazás! (…Ami meg az adott, valós terroresemény kapcsán a lakossággal a hatóságok részéről közölni szükséges információkat illeti, ehhez nem kell „átvenni az adót”: elég infót küldeni a szerkesztőnek. Sem Párizsban, sem Brüsszelben nem szállta meg a helyi TEK a műsorszolgáltatókat úgy, mint Andy Vajna csürhéje emberei a TV2-t, és mégis mindeni, az egész világ tökéletesen tájékoztatva volt!)
 22. a postai, az elektronikus hírközlési szolgáltatások szüneteltetését, korlátozását és ellenőrzését, továbbá a távközlési és informatikai hálózatok és berendezések igénybevételét, az elektronikus hírközlő berendezés használatra való átengedését, illetve használatának mellőzését, - Ld. az előző, 21. ponthoz írottakat!
 23. a közúti, vasúti, vízi és légi járművek forgalmának a nap meghatározott időszakára, meghatározott területre (útvonalra) korlátozását, illetve az ország egész területén vagy meghatározott részén ideiglenesen megtiltását, - Egy pontszerű terrorakció (amiről már többször szó volt – él arról is, hogy miért lehetséges csak pontszerű és nem „tömegpusztító” akció) nem teszi indokolttá az ország egész területére kiterjedő közlekedési tilalmat. Igaz ugyan, hogy Magyarországot megcsonkították Trianonban – de azért annyira mégsem, hogy városállam-méretűre zsugorodott volna…
 24. a vasúti, közúti, vízi, légi szállítások biztosítása érdekében a javítókapacitások, valamint az állomások, kikötők, repülőterek, raktárak igénybevételét vagy használatának korlátozását, a közlekedési eszköz birtokosát terhelően közlekedési szolgáltatás teljesítését, - Ezt, indokolt estekben, a mai törvények is lehetővé teszik; még a SUV-jainkat is összeírja épp a Honvédség. Akkor meg minek ez a külön törvényi pont?
 25. a külföldiek beutazásának korlátozását vagy tilalmát, - „A külföldiek” beutazásának tilalma komoly korlátokba ütközik az ország (még egyelőre meglévő?) eu-s és schengeni-övezetbeli tagsága miatt. Így itt is érvényesek azok a nemzetközi és uniós joghierarchiabeli kitételek, amelyekről fentebb, a 11. pontnál már írtam.
 26. a külföldi személyekkel és szervezetekkel vagy intézményekkel való érintkezés és kapcsolattartás korlátozását, vagy tilalmát, - „A külföldiekkel” – személyekkel és szervezetekkel – való érintkezés tilalma alkotmányos és uniós alapjogokat is sért. Ami pedig a terrorizmus szempontjából releváns „személyeket, szervezeteket és intézményeket” (terroristák, terrorszervezetek, ISIS, Oroszország, stb.) illeti: az ezekkel való kapcsolattartás ma is bűncselekmény – így nem indokolt és nem védhető ez a pont sem!
 27. az ország területén élő nem magyar állampolgárok jelentkezési kötelezettségét és a tartózkodásukra vonatkozó korlátozásokat, - EUUU, Schengeeen!!! (Ld. még a 11. pont alatt írottakat!)
 28. hogy az ország meghatározott területére utazni, azon átutazni vagy onnan kiutazni csak engedéllyel szabad, - Mondjuk, a pontszerű terrorakció által érintett ferihegyi gyorsforgalmi úton? Vagy: a miskolci Hermann Ottó gimiből a budapesti Kossuth-térre? (Elnézést, de ez ár tényleg vicc és – tekintettel az elvileg elképzelhető terrorakció-típusok immár unalomig sulykolt pontszerűségére – védelemszakmai szempontból haszontalan és indokolatlan...)
 29. hogy az ország meghatározott területét a lakosságnak a szükséges időtartamra el kell hagynia, egyben kijelölhető a kitelepített lakosság új tartózkodási helye, - Ó, istenkém: csak az alcsúti „magyar Wolfschanzét” ne kelljen az Orbán-famíliának elhagynia és a felcsúti Pancho-aréna melletti nyomorúságos kis parasztvityillóba költöznie! (Egyébként – megint csak az elvileg lehetséges terrorakció pontszerű jellegére való tekintettel - ez is védelemszakmai ostobaság…)
 30. az államháztartásra vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezések alkalmazását, a költségvetési fejezetek között előirányzat-átcsoportosítások végrehajtását, egyes kiadási előirányzatok teljesítésének felfüggesztését felfüggeszthető, a központi költségvetésről szóló törvényben nem szereplő kiadások teljesítését, rendkívüli fizetési kötelezettség előírását, új bírságnem megállapítását, valamint a fizetési kötelezettségek és a bírságok mértékének módosítását, valamint a mentességek, kedvezményezek körének megszüntetését.” – De hát épp most született meg egy másik törvény, amely a központi költségvetésnek a kormány általi tetszőleges (és persze kontroll nélküli!) változtathatóságról intézkedik! Akkor ez (is) egy felesleges(sé vált) pont!

 

 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://progressziv.blog.hu/api/trackback/id/tr178524422

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Tyeplica 2016.03.25. 09:21:04

A hármas pontot kapásból tudom cáfolni. Ki mondta, hogy csak dilettáns, inkompetens, utcáról felvett emberrel lehet feltölteni a létszámot? Nyugdijjast nem lehet visszahívni?

Sanda gyanu 2016.03.25. 09:27:12

A hírközlést sem azért cenzúrázzák, hogy a lakosságban keltsenek bizonytalanságot, hanem hogy a terrorista urak se kapjanak információt.

Ha a nyolcórás hírekben bemondanák azt, hogy a rendőrség ma éjszaka készül rajtaütni a terroristák fészkén, akkor az addig mit sem sejtő terrorista urak is észbe kapnának.

ben2 2016.03.25. 09:35:01

A cikkiró mégis milyen alapon oktat védelem-szakmai kérdésekben?
Ha szakértője a témának, miért bújik nic mögé?
És ha a szakmai hozzáértést hiányolja, miért fröcsög?

Moin Moin 2016.03.25. 09:36:25

@Tyeplica: Van ezzel kapcsoltban egy-két rossz hírem:
1.) Alig-alig vannak valóban kompetens, képzett, ráadásul tudásukat illetően naprakész nyugdíjas hírszerzők Magyarországon.
2.) Akik esetleg lennének, néhányan, azokban a Fidesz nem bízik.:-)

Moin Moin 2016.03.25. 09:38:28

@Sanda gyanu: Mondd, te hol hallottál már olyat, hogy a rendőrség előre, a tömegkommunikációs eszközökben bejelent egy terrorellenes akciót?:-)

...Istenem!:-)

Moin Moin 2016.03.25. 09:39:02

@ben2: Nógrádi pl. nem nickel - olyan is!:-)))

sas70 2016.03.25. 10:10:18

@Sanda gyanu: Amikor hírközlési cenzúráról beszélünk, akkor ez jut az eszembe:

Pelikán: Azért van egy kis rossz érzésem. Miért kell ekkora felhajtást csinálni? Mégiscsak becsaptuk az embereket.
Virág elvtárs: Ugyan, kit csaptunk be? Magunkat? Mi tudjuk, miről van szó. A kutatókat? Azok örülnek, hogy plecsni van a mellükön. A széles tömegeket? Azok úgyse esznek se narancsot, se citromot, de boldogok, hogy velünk ünnepelhetnek. Az imperialistákat? Ühüm, azoknak alaposan túljártunk az eszén. Nem szeretnék most a helyükben lenni! Kiadtuk a jelszót: legyen magyar narancs! És lett magyar narancs. Mi nem ígérgetünk a levegőbe, Pelikán.

sas70 2016.03.25. 10:13:01

@Sanda gyanu: És a hírközlési cenzúra nettó hülyeség, mert a jó és gyors tájékoztatással további áldozatokat lehet elkerülni.

csak egy néző 2016.03.25. 10:15:06

"Immár hivatalos: Földi Lászlónál nincs ostobább ember ebben az országban"
Nem csak ostobább, de büdös bunkóbb, sötét paraszt sem nagyon, aki riport közben rácsapja a telefont a kérdezőre, mert neki nem tetsző kérdésre kellet volna válaszolnia a brüsszeli terrortámadással kapcsolatban.

Bravó, sok ilyen köcsög kormányközeli szakértőt még.

444.hu/2015/06/10/immar-hivatalos-foldi-laszlonal-nincs-ostobabb-ember-ebben-az-orszagban/

nu pagagyí 2016.03.25. 10:19:58

A statáriális bíráskodás elrendelését kifelejtették a tervezetből.

Sanda gyanu 2016.03.25. 10:29:03

@Moin Moin: Nem a rendőrség jelenti be, te agyoniskolázott! Hanem egy kereskedelmi tévé, önszorgalomból! (Elbaszva ezzel a meglepetés erejét.)

Hát például ezt elkerülendő vezetik be a cenzúrát.

hétköznapi libsizmus 2016.03.25. 10:30:11

Mivel a terroristák által használt műveleti "terület (főként az ország területéhez képest) apró, ezért semmi sem indokolja védelemszakmai szempontból azt, hogy erre a lokális, „pontszerű” akcióra általános, az ország területére, vagy annak jelentős részére kiterjedő, a lakosság egészét, vagy jelentős csoportjait normális életvitelében akár hosszabb távon is jelentősen érintő-korlátozó intézkedésekkel reagáljunk."

És hogyan tudod meg előre, mikor és milyen területen fognak lecsapni a terroristák? Okosíccsál már ki minket erről

Moin Moin 2016.03.25. 10:35:43

@hétköznapi libsizmus: Benne van az anyagban: mivel gyakorlatilag (a felsorolt okokból következően) kizárható az, hogy nagy területet elérni képes tömegpusztító fegyvert használjanak a támadásban, ezért a hagyományos, néhány kg-os robbanóanyag, vagy lőfegyverek hatóköre miatt nevezhető pontszerűnek (néhány száz m2-re kiterjedőnek) az akció által érintett terület.

Ez teljesen független attól, hogy konkrétan az országban hol lesz ez a néhány száz m2 - így irreleváns ebből a szempontból az, hogy tudható-e előre a csapás helyszíne.

Annak pedig a Függelékben megindokoltak alapján semmiféle megelőző/kivédő hatása nincs, ha az ország nagy területeire, vagy egészére vezetnének be a tervezetthez hasonló korlátozó intézkedéseket: hiszen (mint az szintén olvasható a posztban) a terroristák eleve számolnak ezekkel.

Sanda gyanu 2016.03.25. 10:39:33

Vannak ezek az szex-akció hírcsoportok, amik szombat esténként a rendőrség razziacsoportjaival együtt járják a várost, hogy szaftos eseményekről tudósíthassanak.

A rendőrök körülvesznek egy házat. Kamera bekapcsol. Adásunkat megszíkítjuk, élőben kapcsoljuk a helyszínt, ahol a rendőrök húsz percen belül meg fogják ostromolni a terroristák feltételezett búvóhelyét. A kamera svenkel egyet és egy kis házacskát mutat.

Bent a házban a terroristák mit sem sejtve terroristáskodnak. Fegyvert pucolnak, bombaövet készítenek, pizzát esznek, ilyesmi. Az ablaknál senki nem áll őrt, a függöny résén keresztül senki nem kémleli az utcát. Az egyik terrorista épp a tévét nézi, ahol épp egy házat mutatnak, amit húsz percen belül megostromol a rendőrségi rohamosztag. Te Abdullah! Nézd csak! Ez a mi házunk! Amiben most vagyunk! Bakker, készüljünk csak fel az ostromra!

Moin Moin 2016.03.25. 10:41:19

@Sanda gyanu: Az érveléseddel az a probléma, hogy a kereskedelmi média egyszerűen nem fér hozzá a tervezett akciókról szóló (titkos) információkhoz - így azokat "teríteni" sem képes.

Továbbá: az efféle terrorellenes akciók jellemzően titkosítottak, ami azt is jelenti, hogy ha valaki valahogyan arról mégis előzetesen tudomást szerez és ezt az információt nyilvánosságra hozza, akkor államtitoksértést követ el. Ezzel a kereskedelmi média vezetői és munkatársai pontosan tisztában vannak.

...összességében pedig: érvelésedből az sugárzik, hogy te az államhatalom által nem ellenőrzött-kézivezérelt szabad médiát "az állam ellenségének" tartod - ami botrányos felfogást tükröz! Valójában a szabad média éppen hogy az államhatalom e törvénytervezethez hasonló túlkapásait és szakmaiatlanságait segít kordában tartani. ...Arra pedig még nem volt példa, hogy egy kereskedelmi média egy terrorellenes akció előzetes megszellőztetésével segítette volna a terroristákat.

Moin Moin 2016.03.25. 10:45:36

@Sanda gyanu: Ilyen adást még aligha láthattál - ui. senki sem értesíti a tervezett akcióról a TV-stábokat... Ráadásul a hasonló (hagyományos bűnözők elfogásáról készült) felvételeket nem élőben, hanem legalábbis spéttel szokás leadni... Éppen azért, hogy az elkövető ne lehessen online és realtime tájékozott ezekből.

Valahányszor a rendőrség vagy egyéb biztonsági szervek megállapodnak egy-egy médiummal egyes ilyen akcióik közvetítésről, ez a spét mindig része a szerződésnek. (A legtöbb ilyen felvételt egyébként maguk a szolgálatok készítik.)

Sanda gyanu 2016.03.25. 10:53:41

Én is ebben a világban élek. Számtalan olyan tudósítást láttam, amikor az autópálya felett repülő kertévés helikopter élőben közvetítette az autós üldözést.

Amúgy ki kell ábrándítsalak, én rohadtul nem tartom semminek a médiát a rendvédelem szempontjából. Nem skatulyázom be se barátnak, se ellenségnek. Én csak egy életszerű példát próbálok felhozni, ami miatt egyes esetekben igenis célszerű a cenzúra.

hétköznapi libsizmus 2016.03.25. 11:00:51

@Moin Moin:
Látom téged az érdekel legkevésbé, hogyan védjék meg a lakosságot a terrorveszélytől, amit épp a hozzád hasonló migránspátyolgatók idéztek elő

Összekevertétek az ocsút a búzával, raktatok bele még egy kis patkánymérget is, most pedig azt mondjátok: tessék megenni, ne kérdezgessék mi van a zsákban

Sanda gyanu 2016.03.25. 11:01:12

Többször is előfordult már a világtörténelemben olyan, hogy a rendőrség sajtótájékoztatót tartott egy ügy folyamatban lévő nyomozásáról, de nem árultak el minden apróságot az újságíróknak. Néhány apróbb, de döntő fontosságú részletről nem esett szó. Ennek kihallgatástaktikai szempontból igen nagy jelentősége van, mert ha elkapják a gyanúsítottat és kihallgatják, akkor véletlenül elköphet olyasmit, amit csak az tudhat, aki ott járt a tetthelyen, aki elkövette és ez buktatja. Ha a tévében ezt is bemondták volna, akkor hivatkozhatna arra, hogy onnan tudja, mert a híradóban elmondták.

röf 2016.03.25. 11:01:54

Semmi egyébről nincs szó, mint a mindent tagadni, mindennel ellenkezni, mindent leszavazni, minden szar, amit Orbán kitalál, hogy hogy még nem csődölt be az ország, hogy hogy nem bukott meg Orbán minden reggel, éjjel meg este.....
Egy írás a sok közül, már ami az Indexes blogger-kisebbség témáit illeti.
Itt csupa hülye kormányoz, akiket már egyszer meghajigáltak vinyókkal belőtt hálózati hallgatók és a balpárti csürhe prominens képviselői.
Úgy őszintén: azért reszkettek egy kis sztrájkért, egy kis taxisblokádért, egyáltalán mindenért, amiben igazolva látjátok jövendöléseiteket.
2018-ra ráhangoltatok már? Lesz gond....

hétköznapi libsizmus 2016.03.25. 11:14:22

@Sanda gyanu:
Tegyük hozzá, a terrorakciók célja épp a média hírverése által valósul meg. A terroristák végső soron minden lépésükhöz a médiát használják fel, ami aztán engedelmesen, könnyen kiszámítható módon nyújt segítséget

A terroristákat is magában foglaló migránsáradat előtt ugyanúgy a média segített lebontani az akadályokat. Egyetlen kivétel volt talán László Petra, de őt ki is rúgták azonnal. Pedig akit elgáncsolt, az egy An Núszra, vagyis iraki Al Kaida szimpatizáns volt a korábbi twitterbejegyzése szerint

Az okosabbak tanultak is a megengedő magyar hozzáállás miatti károkból, és a médiát a közelébe se engedték a kritikus eseményeknek. Legutóbb a görög-macedón határon lekapcsolták a médiásokat tiltott határátlépésért, megbírságolták nagy összegre és kitiltották az országból. És lám, nem is volt semmi képanyag a határfolyón áttört migránsok visszafordításáról. Pedig az sem lehetett valami szelíd útmenti beszélgetés

Moin Moin 2016.03.25. 11:58:08

@röf: Aha! ...Esetleg pontról pontra menve szakmai érveid is lennének mindazok ellen, amikkel én érveltem a terrortörvény hatástalan, szakmaiatlan és káros volta ellen?:-)

Ja, ez nem megy - csak a Fidesz-párti röfögés?:-)

Moin Moin 2016.03.25. 12:02:09

@hétköznapi libsizmus: Ha nem csak kommenteznél, hanem olvasnád is a posztot szereplő védelemszakmai érveket, akkor tudnád immár, hogy ez a terrortörvény semmiképp sem alkalmas deklarált célja elérésére.

..Persze, téged nem a tények érdekelnek, hanem a szubjektív véleményed védelmezése! Azt azért megkérdezném mégis,hogy te hol tanultál biztonságpolitikát, védelemstratégiát, vagy bármi hasonlót? Vagy esetleg Hajdú János "vezérőrnagy" (aki felsőfokú képzettség és akadémia nélkül lehetett "tábornok" és semmiféle terrorfelderítői és -elhárítói képzettsége, tapasztalata sincs)? Vagy esetleg bárki más, aki ezt a "törvénytervezetet" összehozta és/vagy védelmezi?:-)

Sanda gyanu 2016.03.25. 12:07:21

@Moin Moin: Figyi már, van neked bármilyen rendészeti, rendvédelmi, katonai, nemzetbiztonsági végzettséged? Mindegy, milyen. Középfokú, vagy felsőfokú?

Csak úgy kérdezem csak.

Mert nekem van.

Sanda gyanu 2016.03.25. 12:31:44

Tudod, a kotona az a harchoz ért. A politikus megmondhatja, hogy hol és mikor harcoljon. De a HOGYAN-t a kotona fogja eldönteni, mert ahoz ő ért.

Márpedig ha a kotona, vagy a rendőr (tudod, a szakma) azt kéri a politikustól, hogy teremtsenek olyan törvényi hátteret a munkájához, hogy azt nyugodtan tudja csinálni és ezt azt igényét elfogadható szakmai érvekkel alá tudja támasztani, akkor a politikus hajlamos lesz ezt a törvényi módosítást megszavazni. Még ha ez ne adj' isten a cenzúrát jelenti, akkor is. Nyilván lesz szakmai vita, lesznek érvek pro és kontra, de nehogy már a fiaink életét kockáztassa néhány szenzációhajhász botrányriporter tudósítása. Sajtószabadság ide, független sajtó oda, tömegtájékoztatási igény amoda, de azt be kell lássa az újságírószakma is, hogy ezek mindent vivő érvek.

Sanda gyanu 2016.03.25. 12:34:10

Amúgy én még a Zrínyin hoztam össze a diplomámat. Akkor, amikor még nem közsolgálatinak hívták.

wolves84lb 2016.03.25. 12:56:19

@Sanda gyanu: mond, a te képzeletbeli világodban sűrűn mondják be a hírekben, a rendőrség éppen hol melyik terrorista-sejtet készülnek megrohamozni?

Hülye-e vagy??

wolves84lb 2016.03.25. 13:00:08

@Sanda gyanu: igen, amerikai filmekben, esetleg amerikában.

wolves84lb 2016.03.25. 13:01:42

@röf: ócska fidesztroll...takarodj anyádba. (és légyszi ne ajvékolj a hangnem miatt...az elmúlt 6 év után már ne számítsatok sok jóra)

röf 2016.03.25. 13:09:54

@wolves84lb:
Mi van kisköcsög, hallom kihúzattad elöl négy fogadat, mert nincs rá szükség a munkádhoz :)

Moin Moin 2016.03.25. 13:28:33

@röf: Ez a stílus csak az ólban megy el - ez nem ól!

(Röf kommenttárs hülyeség miatt kiszuperálva!)

digipenna · http://digipenna.blog.hu/ 2016.03.25. 21:26:04

Jó összefoglalás, helyzetelemzés! ”a web2-es média korában sokszor a média vagy épp a szemtanú állampolgárok sokkal tájékozottabbak” Ez az egyetlen jó hír, bár újabban többször volt részem abban -nem ezen a blogon-, hogy kommetjeimet röviddel a megjelenés után „megfésülték” azaz nem a teljes tartalmat törölték vagy kitiltottak, hanem csak a nem tetsző részt. Ha az add meg a Your Website kérésre, megadom rendszeresen törlik. Ez már olyan gonoszság legalja, vagy csak lokális próba különleges esetekre :) digipenna.blog.hu/

nevetőharmadik 2016.03.25. 23:27:24

@Sanda gyanu: És neked pontosan milyen van? Mert a katona kiképzése a terrorizmus elleni harchoz édeskevés. Akkor tud valamit csinálni, ha neki már konkrétan meg van mondva, hogy kivel és hol kell harcolnia.

Ha a katonának nincs megmondva, hogy kivel és hol kell harcolnia, akkor a katona szart sem tud csinálni.

Ha meg megmondanák neki, hogy hol és ki ellen kellene harcolnia (magyarul van infó arról, hogy mi lesz), az azt jelentené, hogy nem is kell mindenhol vigyázni, csak ahol a terrorista van.

De ha nincs infó, akkor pár száz TEK-es flangálása az utcákon kb semmit sem ér, ha a terroristák tényleg támadni akarnak.

nevetőharmadik 2016.03.26. 11:27:36

Ja, azt meg csak úgy mellékesen:

"2-es: magas fokozat, amely akkor léphet életbe, ha az ellenőrzött vagy részben ellenőrzött információk Magyarország konkrét veszélyeztetettségére utalnak, vagy Magyarországot fenyegető terrorcselekmény közvetlen bekövetkezésére utaló, konkrét információk állnak rendelkezésre."

Ehhez képest Pintér belügyminiszter elvtárs szerint "a kormányfő addig rendelte el ideiglenesen a kettes fokozatot, amíg nem tisztázódik, hogy mi történt pontosan Brüsszelben, és mi várható Európa más országaiban."

Vagyis a kormány saját állítása szerint sem álltak fent azok a feltételek, aki alapján a kormány(fő) 2-es fokozatba kapcsolhatott volna.

Ez együtt azzal, hogy az Orbán-kormány terroramatőrizmusa a saját polgárain kívül lényegében senkit semmiben nem tud megakadályozni, kifejezetten vicces lehetőségeket vetít előre.

nevetőharmadik 2016.03.26. 17:10:05

@Moin Moin: Na! A képen levő úrnak azért volt némi releváns tudása a hadviselés terén, nem csak pattogott a semmire :P

Moin Moin 2016.03.26. 17:51:37

@nevetőharmadik: ...De amikor iszlám ügyekbe bonyolódott, ő is kudarcot vallott - amiben szerepe volt a már akkor is az európai egységet bomlasztó briteknek is!
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Jean-L%C3%A9on_G%C3%A9r%C3%B4me_003.jpg

borzimorzi 2016.03.26. 23:10:44

Olyan sok dologról mondták már a főokosok, hogy abból aztán nem lehet baj. Rengeteg, látszólag megdönthetetlen érv szólt például amellett, hogy építsenek atomerőművet Csernobilban és Fukushimában. Ellenérv voltaképpen csak egy volt mindegyiknél. Az első tekintetében az, hogy ha az erőművi dolgozók egy olyan kultúrából jönnek, amelyben a vodkázás a munkahelyen is elfogadott, akkor nem jó rájuk bízni az erőmű biztonságát. A második esetben meg az, hogy ha túl sok földrengés van egy adott környéken, akkor nem biztos, hogy pont ott van az erőműnek a legjobb helye.

De mivel sokkal több érv szólt az építés mellett, mint ellene, megépítették mindkettőt. Csak később derült ki, hogy mindkét esetben nagyobb súlya volt az egy szál ellenérvnek, mint a mellette szóló érvek tucatjainak.

Ez is ilyen, attól tartok. Könnyű magabiztosan kijelenteni, hogy ezek nem tudnak tömegpusztító fegyvert csinálni, Miért is nem tudnak? Hát, mert csak.

Ehhez képest Japánban pár évtizede sikerült szarin gázzal támadni a metróban.

Már I. VH-korabeli vegyészeti szaktudás és eszközpark is elég ahhoz, hogy valaki mustárgázt vagy klórgázt gyártson. Ahogy a brüsszeli muszlim többségű negyedben sem tűnt fel senkinek, hogy az elkövetők bombákon ügyködtek, egy csomó más muszlim negyedben sem fognak fennakadni egy ilyen apróságon.

Ma csak az a kérdés, hogy mikor sikerül egy legalább átlagosan képzett vegyészt rekrutálniuk a dzsihádistáknak Európában, és hogy melyik nagyváros metrójában lesz az első gáztámadás.

Szívből kívánom, hogy ne legyen igazam, és soha ne kerüljön sor rá!

De ehhez kevés lesz csak legyintgetni, hogy á, ezek hülyék, ezek soha nem lesznek képesek effélékre...

Üdv:
b

Moin Moin 2016.03.27. 08:39:19

@borzimorzi: A kvantummechanika törvényei szerint az is lehetséges egy igen-igen kis százalékban, hogy ha kinyitunk egy PB-gázpalackot, akkor abban nem csökkenni, hanem növekedni kezd a nyomás (éspedig a gázrészecskék véletlenszerű mozgásának olyatén módon való véletlenszerű alakulása következtében, hogy azok a nyitott szelep ellenére mégis befelé haladnak) – de mégsem erre az eshetőségre mértezzük a gázpalackok nyomásállóságát…

A tömegpusztító fegyverekkel, mindenek előtt a nukleáris és biológiai fegyverekkel is hasonló a helyzet. Ezek beszerzése, tárolása és szállítása annyira drága, hogy nem létezett még olyan gazdag terrorszervezet, amely csak megközelítőlegesen is megengedhette volna magánk azt, hogy ilyeneket maga készítsen, vagy megkíséreljen beszerezi. (A lehetséges külső – nyilván egyes államokat jelentő – beszerzési forrásokról és egy ilyen ügylet ellenérveiről a posztban írtam.)

A vegyi anyagok felhasználásával történő terrortámadás ebből a szempontból külön eset: ui. valójában vegyi anyagok (jellemzően mérgesgázok) nem egészen esnek egy kategóriába a nukleáris és biológiai fegyverekkel: ui. a vegyifegyverek hatóköre sokkal (nagyságrendekkel) kisebb ezeknél. Valójában stratégiai és védelemszakmai szempontból éppen ezért nem is tekintjük őket igazi tömegpusztító fegyvereknek. (Ez nem érinti e fegyverek nemzetközi jogi megítélését – de ez a poszt témája szempontjából irreleváns. Az azonban tény, hogy a vegyifegyverek tömegpusztító eszközök közé soroltsága inkább „emocionális”, hagyománybeli dolog, mintsem védelemszakmai és stratégiai – és az I. vh. traumájában gyökerezik.)

Hogy mennyire más hatókörű a vegyifegyver, mit a „valódi” tömegpusztító fegyver, azt éppen a vegyifegyver hatásának pontszerűsége mutatja meg. Arról pedig volt szó a posztban, hogy a terrortámadás alapvető védelemszakmai jellegzetessége a pontszerűség: hogy az akció – és az abban alkalmazott támadóeszköz hatósugara – csupán kis területre terjed ki. Az általad példaként hozott tokiói szaringáz-támadás is jó példa erre. igaz, hogy kb. 5000 embert ért el (kis területen, a metróban összezsúfolódódva), ám ég az ilyen támadásokra fel nem készült japán katasztrófavédelem bénázásai ellenére is mindössze 13 halálos áldozat volt és 50-en szenvedek ideiglenes látáskárosodást. Ennyi ember egy hagyományos, „robbantós-lövöldözős” terrortámadásban is lehetséges. Ez pedig a terroristák szempontjából azt is jelenti, hogy nem éri meg a sokszorosát befektetni egy vegyifegyverbe.

nevetőharmadik 2016.03.28. 19:19:25

@Moin Moin: Azt hiszem, az emberek túlontúl sok James Bond-filmet néztek. Meg hasonlókat. Mondjuk én is, mert nagy rajongója vagyok a szériának és a műfajnak, de azért a valósággal mégsem keverem :P

Moin Moin 2016.03.28. 19:27:13

@nevetőharmadik: James Bond mint terrorista - erre nem is gondoltam magamtól, pedig logikus, hiszen:
- az első Bond-színész, Sean Connery egy későbbi szerepében lehullt róla az álarc: a Hegylakóban ui. egy eredetileg egyiptomi figurát alakított (hu.wikipedia.org/wiki/Juan_S%C3%A1nchez_Villa-Lobos_Ram%C3%ADrez ), aki összekóborolta a Közel-Keletet
- Pierce Brosnan pedig ír!

...Jó lesz a többi fasziak is utánanézni!:-)

nevetőharmadik 2016.03.28. 22:21:05

@Moin Moin: Hát, Roger Moore anyja gyarmati brit, azaz imperialista hódító, és róluk tudjuk, hogy ők zsákmányolták ki és tették tönkre a harmadik világot, végső soron tehát az ő hibájuk a terrorizmus is.

Timothy Daltont eddig nem sikerült közvetlenül a terrorizmushoz kötnöm, hacsak nem úgy, hogy egy 1997-es, az IRÁ-ról szóló filmben kapott főbb szerepet. Apró szépséghiba, hogy pont a terrorellenes oldalon, de hát ebből lehet kabátlopási ügyet csinálni egy csöpp habonyizmussal.

George Lazenby ausztrál születésű, azaz a bűnözés kétségkívül a vérében van. Marlboro Man is volt, tehát echte tömeggyilkos.

Daniel Craig viszont hugenotta ősökkel rendelkezik, vagyis tőrőlmetszett menekült-migráns leszármazott. Mi több, az anyja tanár, róluk pedig tudjuk, hogy mind migránssimogató Soros-bérenc, akik terroristákat akarnak letelepíteni Európában, de főleg Magyarországon.

borzimorzi 2016.04.05. 15:52:16

@Moin Moin: Nem feltétlen kell belefektetni, vegyi fegyvert lopni is lehet. Vannak hírek, amelyek szerint mustárgázt és klórgázt már használ az ISIS. Egyelőre magyarul csak ezt találtam.
faktor.hu/faktor-fulladoztak-a-katonak-mustargazt-lott-ki-rajuk-az-iszlam-allam

Igaz, ez a forrás nem egy nagy múltú orgánum, de mivel éppenséggel a Fidesz által a TV2-ből kinyomott emberkék alapították és alkotják, nem gondolom, hogy Fidesz-párti lenne.
444.hu/2015/08/19/az-andy-vajnatol-es-habony-arpadtol-nagyon-tavol-allo-uj-portal-senkit-nem-akar-majd-irritalni/

Ezzel szemben az Independent, ahonnét a hírt lopták (Forrásmegjelölés nélkül!), már nagyon is kvalitásos forrás. Annyival is profibb, hogy bár közlik, hogy a hírek szerint az ISIS nem lopta, hanem gyártja a mérges gázt, nem titkolják azt sem, hogy a hírek kurd és türkmén forrásokból erednek, független forrásból egyelőre nem erősítették meg.

www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-chemical-weapons-militants-use-mustard-gas-against-syrian-forces-in-battle-for-deir-ez-zor-a6969186.html

A szerzőnek fogalma sincs, mennyire szeretném, hogy neki legyen igaza ebben a kérdésben. Sajnos, a jelek szerint nincsen.

Németországban is kezdenek e téren kinyílni a csipák, legutóbb pl. Sigmar Gabrielnek esett le, hogy kik is pénzelhetik az emberáradat utaztatását.

www.veteranstoday.com/2016/03/30/german-chancellor-deputy-wahhabism-is-the-root-of-isis-and-western-countries-must-be-sensitive-about-saudi-movements/

A Bild interjú, amelyre hivatkoznak: www.bild.de/politik/inland/sigmar-gabriel/ja-wir-muessen-isis-vernichten-43679492.bild.html

Gabriel még nem mondja ki kereken, de pedzi már, hogy az ISIS ideológiai hátterét jelentő szalafizmus és vahabizmus bizony szaúdi találmányok. Ahogy az is szaúdi ötlet és gyakorlat, hogy mecsetek építését finanszírozzák szerte Európában, s azokba a saját, szélsőséges szalafista imámjaikat ültetik, akik radikalizálják az oda járókat. Sőt, a mostani migránsokat is azzal buzdítják, hogy csak jöjjenek Európába, mert ha betelepednek, majd minden pár százan kapnak ajándékba egy szép új mecsetet a szaúdiaktól.

Kezd összeállni a kép, a németeknél is hullik le a hályog rendesen a szemekről...

Üdv:
b

Moin Moin 2016.04.05. 20:27:04

@borzimorzi: A vegyi fegyverek nem igazán tömegpusztító fegyver mivoltáról a múlt alkalommal részletesen írtam, elemezve az azokkal elkövetett terrorakciók védelemszakmai tanulságait is.

Egyébként: index.hu/tudomany/2016/04/05/indokolatlanul_felunk_a_terrorizmustol/ - "Ha viszont valamiért mégse tud teljesen megnyugodni, aktiválódhatnak más agyterületek is, mint a kényszeres gondolkodásért felelős frontostriatális körök vagy az anterior cinguláris kéreg, amely állandó készenlétben tart. A folyamatos készültségnek hosszabb távon egészségügyi következményei is lesznek." Épp ma jelent meg...

"Ezenkívül én semmit sem tudok, sem mondok.":-)
süti beállítások módosítása