2014.07.31. 15:48 Szerző: Moin Moin

Óhatatlan veszteség

Különút.jpg

„So leben wir, so leben wir,

So leben wir alle Tage…”

(„Így élünk mi, így élünk mi,

Így élünk mindennap…”)

Dessauer Marsch – 1705

 

„Nem sikerült a magyar nagy ugrás.”1

A rendszerváltáskor, 1989-ben egy akkor ötvenes kollégám azon sopánkodott, hogy hiába lesz most már Magyarországon demokrácia, meg kapitalizmus, meg minden jó és szép, ami az akkori nyugaton megvolt az embereknek és adott volt össztársadalmi szinten, ettől az ő „elcseszett” előző évtizedeit nem kaphatja vissza…

…És most, 25 évvel később, a rendszerváltáskor huszonéves, mára ötvenessé öregedett generáció kezdi ugyanezt mondogatni: elcseszték az életét! Nem sikerült a magyar kapitalizálódás és nem sikerült a demokratizálódás sem. Ha van „eposzi bűne” a rendszerváltó és azóta kormányzó ilyen-olyan eredetű politikai eliteknek, akkor az nem más, mint, hogy elmulasztották a néppel megismertetni a valódi demokratizmus és az igazi kapitalizmus mibenlétét. Azért nem működött a demokrácia – elvileg, azaz jogi és intézményi szinten meglévő – rendszere és azért nem hozhatott létre hatékony gazdaságot a kapitalizmus a magyar közegben, mert az embereknek nem voltak „ösztönszinten jártasak” ezekben: nem ismertette meg velük a történelem és nem ismertette meg velük a rendszert váltó politikai és szellemi-gazdasági elit sem. Persze, ez utóbbi nem csoda: ők sem értették és nem ismerték, nem élt bennük természetes mentalitásként sem az egyik, sem a másik.

Ha valamihez nem értünk, akkor az nem is válhat a hasznunkra. Nem volt elég a tőkebeli és tudásbeli hátrány, ott volt még a mentalitásbeli is: ezért lett a rendszerváltás kudarc – és azért tért vissza Magyarország a szocialista pártállami rendszerhez kísértetiesen hasonló keretek közé, mert ez él az ösztöneiben, más pedig idegen maradt számára.

A demokrácia és a kapitalizmus azt jelentette a rendszerváltáskor az embereknek, hogy „jólét”. Még egyszerűbben/primitívebben: „Mariahilfer Straße”2. De hogy mi mindent nem jelentett, hogy mi mindenről nem tudtak, ami kell a jól működő demokráciához és kapitalizmushoz, azt el sem kezdem itt felsorolni3.

 

„A frank újításokat utálni kell”4

Mára a szavazókorú magyar népesség többsége a fentiek miatt csalódott a demokrácia+kapitalizmus kombóban: nem hisz benne, nem bízik benne, mint a jövőjét jobbá tenni képes módszerben - mert nem találta-találja a helyét abban. Sokan azt hiszik – vagy: elhiszik, pl. Orbánnak, vagy a Jobbiknak -, hogy ez az egész csak arra való, hogy vele kisemmizzék, megalázzák és szegénységbe-kilátástalanságba taszítsák a „nyugatiak”, az EU a magyarokat, vagy egész Kelet-Európát, vagy akár az egész nem nyugati világot. Ebből következően pedig „szabadsághősnek” tekintenek mindenkit és minden országot, amelyről úgy tudják, hogy egy nem demokrata és nem kapitalista paradigmát követnek és így sikerese(bbe)k: nagyobb gazdasági növekedési ütemet érnek el, vagy éppen olyan lépéseket tesznek a nemzetközi kapcsolatok terén, amelyekre a „nyugat” nem képes kapásból reagálni.

…Ez nem más, mint a sikertelen és emiatt frusztrált ember szimpla irigysége: ez nem társadalmi, gazdasági, vagy filozófiai paradigma. Mindez kombinálódott a tapasztalatlansággal mindabban, ami „polgári”. Mert vajon a lakosság hány százalékának vannak saját tapasztalatai arról, hogy miképpen is épül fel a liberális demokráciák világa, miképpen képezi le ez a társadalmi rendszer azt a közmentalitást – és hogy ez a közmentalitás ugyanaz, ami a vállalkozások jólszerveztettségéhez, hatékonyságához-versenyképességéhez is kell? A magyarok hány százaléka tapasztalta meg élete során az alapos, felkészült tervezés-szervezés és munkavégzés hatalmas személyes és közösségi előnyét egy olyan társadalmi-gazdasági közegben, min amilyenek Északnyugat-Európa országaiban léteznek? Bizony: ott az IKEA szocializál – itt a Közgép…

Na, ezért „utáljuk” az olyan „frank újításokat”, mint a demokrácia és a kapitalizmus: mert nincs személyes tapasztalat, amely egyértelművé teszi ezek előnyét más „megoldásokkal” kapcsolatban. Nem a liberális demokrácia és a kapitalizmus a rossz, hanem a mi rossz tapasztalataink születtek egy sem nem demokrata, sem nem kapitalista közegben. Nem a liberális demokrácia és a kapitalizmus módszerei alkalmatlanok: mi, magyarok vagyunk „fejben-lélekben” sikerre alkalmatlanná nevelve.

A poszt elején említettem már a rendszerváltás óta egymást váltogató politikai és szellemi elitek „eposzi bűnét”: hogy nem voltak tisztában a magyarság e téren való járatlanságával, nem ismerték fel a hibás stratégiai mintáinkat és nem is tettek ezek ellen. Nem dolgoztak ki módszereket a stratégiaváltásra: csak éltek úgy a hatalomban, mintha minden rendben lenne itt demokrata és kapitalista-polgári mentalitás és munkakultúra terén – vagy pedig, ami még rosszabb és aljasabb tett, kihasználták e járatlanságot és illúziókkal-populizmussal, érzelmi felspannolással és ígérgetéssel szereztek maguknak (abszolút) hatalmat és (meg nem szolgált) jólétet. Ez az „eposzi bűn” ma is javában „folytatólagosan el van követve”: gyakorlatilag ma is úgy kerülgetik ezt a témát a politikai pártok és politikusok, mint az elmúlt negyedszázadban bármikor – félve attól, hogy ha néven nevezik a magyarság hiányosságait és tanulnivalóit, akkor ezzel csak a népszerűségüket teszik tönkre.

…Ebből pedig baj lesz, nagy baj! Itt az ideje, hogy a hitegetés és az alaptalan reménykedés politikáját felváltsa a magyar társadalom a hiányosságok számbavételének és a tanulásnak a politikájával.

 

„És aztán? Mi lesz Hitler után?”5

Egyre-másra szaporodnak az ilyen-olyan „ellenállási mozgalmak”, amelyek „népi”, „civil” összefogást, akciókat, tiltakozást hirdetnek – általában a Facebookon – és amelyeknek sikerül is párszáz fős, elkeseredett emberekből álló társaságot összeszedni a „harcos és szókimondó” (értsd: elégedetlenségre-indulatokra apelláló, primitív, végiggondolatlan) kiáltványaikkal. (E szerveződések hívei között – ha átnézzük a tagságot a Facebookon – feltűnően sokan vannak soraikban a „devizahitel-károsultak”. Már ez a tény önmagában is erősen megkérdőjelezi e mozgalmak valódi demokrataságát, hiszen a demokrata: a felelősen előre gondolkodó ember, aki a saját tudására és képességeire alapozza az életét és képes a rossz döntéseiért is személyes felelősséget vállalni. Aki viszont csak azt képes ordítozni, hogy „Mencsen meg a Zállam!”, az nem demokrata, csak alattvaló…)

Ezek a mozgalmak valamiféle homályos „igazságtételt” követelnek – és persze azt is ígérik, hogy „Leváltjuk Orbánt!”. Ám arról már semmit sem tudnak mondani, hogy „…és mi lesz azután?” Mert O. K., valahogy elviszi az ördög Orbánt – de UTÁNA ki fog kormányozni és miféle kompetens tudás birtokában, milyen program alapján és miféle stábbal?

…Ha ezekre a kérdésekre nem képesek e mozgalmacskák objektív mércével értékelve is elfogadható válaszokat adni, akkor a mai Fidesz-paradigma helyébe nem lesznek képesek rendszerszinten egy jó, kompetens paradigmát sem állítani. Ha nincs válasz a „Hogyan tovább?”-ra, akkor a leváltást nem a társadalom emelkedése fogja követni, hanem a káoszba süllyedése.

Annak semmi értelme, hogy az inkompetens gazemberséget egy inkompetens dühpolitikára cseréljük fel: ugyanúgy tragikusak!

 

„…Mert adódhatnak bajok, most, hogy én távol vagyok.”6

Magyarország lassan két egész évszázada egy olyan közpolitikai küzdelem terepe, amelyet az indulati politikát csináló-követő többség vív a tudás és teljesítmény paradigmáját követő kisebbséggel. E két évszázad alatt, amely időben és szellemiségben Széchenyitől Orbánig tart, a tudás és teljesítmény paradigmája még sohasem volt képes átvenni az ország vezetését. Alapvetően azért, mert egy nem polgári szocializáltságú és legalább 500 éve önmagát „sikertelenként” definiáló nép folyamatosan olyan tudati állapotban van, amelyben a racionális magyarázatok befogadhatatlanok. Ez a tudati állapot nagyon hasonlít ahhoz, amikor valakinek már hosszú ideje krónikus fájdalmai vannak: csak erre – és az ettől való megszabadulásra - tud gondolni, a világ pedig beszűkül számára.

Ez a poszt nem arról szól, hogy miképpen „váltsuk meg” a mai negyvenes-ötvenes korosztályt. Azért nem szól erről, mert erről a korosztályról le kell mondanunk: annyiféle dologra kiterjedő és olyan mélységű változást kellene elérni e generációnál, amelyre nincs reális lehetőség. Ehhez ugyanis meg kellene változnia az egész életstratégiának:

  • Önállóság-alapúvá kellene alakulnia – éspedig tömegesen.
  • Természetessé kellene válnia annak, hogy minden dolgunkat előzetes és alaposan átgondolt terv alapján, a kellő információk birtokában végezzük, nem pedig vágyak, remények, pillanatnyi ötletek alapján.
  • Meg kellene változnia az egész társadalmi gondolkodásmódnak: annak, hogy mit tartunk jónak és helyesnek és megengedhetőnek és meg kellene változni abban is, hogy inkább az ésszerű, közösen vállalt szabályok mentén képzeljük el a boldogulást, ne pedig a kiskapuk és kapcsolatok keresgélésével.
  • Meg kellene érteni azt, hogy aki áthágja a szabályokat, az nem „ügyes”, az nem „követendő példakép”, hanem bűnös, mert árt a közösség többi tagjának.
  • Ehhez pedig szakítani kellene azzal az elképzeléssel, hogy boldogulni csak mások kárára lehet. Ez ugyan a magyar közeg évszázados tapasztalata, ám ez a tapasztalat nem érvényes a fejlett, tudásalapú világban: ott a sikert az együttműködés és az információcsere hozza meg. Azok a játszmák, amelyektől sok magyar a saját felemelkedését reméli, egyszerűen értelmetlenek és nevetségesek lennének egy nyugati polgár, vagy vállalkozó szemében.

…Nem sorolom tovább: ennyiből is világosan tudható, hogy 3-4-5 millió ember nem fog mindezekben alapvetően más stratégiát elsajátítani és követni, ha megfeszülünk sem. Azért nem, mert a társadalmi stratégiák – mint azt itt, e blogon már ezerszer, unalomig leírtuk – afféle „feltételes reflexek”: spontán tanulással sajátítjuk el azokat, meglehetősen fiatalon, legtöbbnyire kritika nélkül követve a környezet példáját, aztán pedig „úgy maradunk” rögzülnek a reflexek… Így, legnagyobb sajnálatomra, le kell írjam, hogy az elmúlt negyedszázad politikusi inkompetenciája és a magyar szellemi elit lényeget nem látása ismét kitermelt egy generációnyi „óhatatlan veszteséget”: nincs az az isteni-politikusi csoda, amely néhány éven belül alapvető jóléti változást lenne képes produkálni Magyarországon, mert ennek egyszerűen nincsenek meg a tudati alapjai.

 

„Nem nékünk Uram, nem nékünk”7

Amit tehetünk az a fiatalok másként való kondicionálása: ez sem épp könnyű, hiszen a szocializálódás nagyrészt az adott közegben folyik – de az oktatás mégis sokat tehet itt. És talán még többet tehetnek a szülők, ha megértik, átérzik, hogy ha nem nevelik másra a gyerekeiket, mint amire őket nevelték, akkor a gyerekek generációja is éppen olyan hendikepes lesz, mint a szülőké – azelőtt meg a nagyszülőké volt. A politikának erről kell szólnia: a jövő generáció, a gyerekek esélyéről.

Amikor a finnek elkezdték a második világháború után a ma ismert Finnország felépítését, nem az ígérték az akkor élő felnőtt generációnak, hogy nekik lesz ez jó. Azt mondták – és azt beszélték meg egymás közt – hogy ezt a gyerekeinkért csináljuk… Állítólag a magyar ember mindent megtesz a gyerekéért – hát, akkor lássuk!

…Azokat a politikusokat pedig nem szabad követnünk, akik azt ígérik, hogy ha ők kormányoznak, akkor „2-3 éven belül elindulunk felfelé” – mert ez biztosan nem lehetséges abban az értelemben, hogy pár év múlva sokkal jobban fognak élni az átlagmagyarok. …Tudom-tudom: itt a legtöbben „azonnali megváltásra” vágynak – de talán van már annyi negatív társadalmi tapasztalatuk ezekkel a megváltást ígérőkkel, hogy most már ne higgyenek nekik olyan könnyen, és hogy legalább mérlegeljék a másik ajánlatot is: a jövő, azaz a jövő generáció felépítésére vonatkozót.

 

 

 

1 Moldova György: Akit a mozdony füstje megcsapott - 1976

2 …És mint láttuk, mind a mai napig vannak a politikai elitben olyanok, akik (szó szerint) ezt az utat járják: http://kepviselofunky.blog.hu/tags/mariahilferstrasse

3 Megtettük e blogon már számos alkalommal, ld. pl.: http://progressziv.blog.hu/2014/07/22/versenykepesseg_es_gondolkodasmod

http://progressziv.blog.hu/2014/03/29/beszed_az_orszagrol

4 Szabó Magda: Az a szép, fényes nap - 1976

5 Stauffenberg ezredes szavai A Valkűr-hadművelet c. filmből – 2008

6 Cseh Tamás: Valóság nagybátyám – 1981

7 Részlet a zsoltárok könyvéből, 115.1., ford. Károli Gáspár - 1586

 

A bejegyzés trackback címe:

https://progressziv.blog.hu/api/trackback/id/tr276562563

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: A Magyar Nemzet Online-on tilos leírni Simicska Lajos nevét 2014.07.31. 22:39:02

Rendkívül érdekes jelenségre figyeltem fel, amikor megpróbáltam hozzászólni az MNO-n. Elmagyaráztam volna szegény, értetlenkedő kormánypárti szavazóknak, miért is jelenik meg mostanában annyi, a kormánnyal szemben kritikus cikk az oldalon. Erőfeszítése...

Trackback: Mandiner blogajánló 2014.07.31. 16:39:03

Ezt a posztot ajánlottuk a Mandiner blogajánlójában.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

ParaZita2 2014.07.31. 16:31:55

Tiszta beszéd!
Remélem, csak világosodnak az elmék lassan. Ismételni kell az általános gondolatokat is, unalomig is!

"Kiművelt emberfők sokasága" kell - és kész.
(nehéz küzdelem: 8-9 millió alattvalónál kell elérni eredményt)
Oktatás-oktatás-oktatás!
A gyermek adottságainak kibontakoztatása... az igazi értékteremtés.

különvélemény 2014.07.31. 20:56:26

"Önállóság-alapúvá kellene alakulnia – éspedig tömegesen."
Munka alapú társadalom - by orbán

"Természetessé kellene válnia annak, hogy minden dolgunkat előzetes és alaposan átgondolt terv alapján, a kellő információk birtokában végezzük, nem pedig vágyak, remények, pillanatnyi ötletek alapján."

Ilyen nincs, mivel ma már nem a marshal-kereszt mozgatja a világgazdaságot, hiába verték a fejedbe az idióta tanáraid. Nincs az a közgazdász a világon, aki bármire is garanciát vállalna.

"Meg kellene változnia az egész társadalmi gondolkodásmódnak"

Egyetértek, 20 év min. bár lehet, előbb üt be a tech. szingularitás, onnantól meg alsóbbrendű faj leszünk.

"Meg kellene érteni azt, hogy aki áthágja a szabályokat"

Lásd előző pont.

"Ehhez pedig szakítani kellene azzal az elképzeléssel, hogy boldogulni csak mások kárára lehet."

Mégis hogy máshogy? A piacok telítettek.
Hacsak nem találsz fel valamit, ami eddig nem volt. Ami azért igen ritka, bár nem példa nélküli.

Brix 2014.07.31. 21:22:31

A finnekkel mi csak nyelvrokonságban vagyunk...Nálunk a kelet-európai, balkáni, cigány mentalitás soha nem fogja lehetővő tenni, hogy felzárkózzunk a nyugat-európai centrum országokhoz. A volt szoci országok között is , a legjobban leszakadók csoportjába kerültünk. Annyira, hogy még a románok is beérnek minket, néhány éven belül...

gizmo26 2014.07.31. 21:37:01

@Liberal left wing trash: Gondolom mindenki mocskos zsidó, aki nem ért veled egyet.

Tranquillius 2014.07.31. 21:46:06

…És most, 25 évvel később, a rendszerváltáskor huszonéves, mára ötvenessé öregedett generáció kezdi ugyanezt mondogatni: elcseszték az életét! - Szomorú, de a legtöbb ember a saját életét cs*te el, de mindig sikerül rákenni valaki másra. A saját nyomorúságos életünket senki nem fogja jobbá tenni, legfeljebb mi a magunkét. Lehet panaszkodni, hogy szemetes az utca és várni, hogy az önkormányzat feltakarítsa, de hamarabb készen lesz ha mi csináljuk.

Nzoltan 2014.08.01. 06:05:55

Orbán nem hagyta figyelmen kívül azt a tényt, hogy a tizenévesek körében már lassan bizony a semmire sem jó cigányság a többség. Lehet itt mindenféle oktatási szabályozás, a mindenkori kormány akár a feje tetejére is állhat, ha az emberanyag nem megfelelō. Mindenki magának tanult. Mikor megalakultak a népiskolák, volt igény a tanulásra. Ma meg mindenki gyōzike akar lenni. És sajnos a magyar gyerekek közül is egyre többen.
Emlékezzünk mi volt Magyar Bálint és Hiller István oktatáspolitkiája. Mind a kettō azt tartotta, hogy a gyerekre károsak a követelmények és annak számonkérése. Nyilván a tanulók, is a könnyebb utat választják. Nem is jó a többségük iskolai végzettsége semmire.

Az az igazság, hogy ha nem változik komolyan az oktatáspolitika, akkor húsz év múlva nem kínával, hanem a semmire sem jó feketeafrikával fogunk versenyezni.

Kínåval versenyezni meg egyáltalán nem rossz. Egy évtizeden belül ōk lesznek azok, akik Dél Korea mellett diktálni fognak a technológiai iparágakban.

Nzoltan 2014.08.01. 06:10:27

@Tranquillius: Ez így van. És az nem mentség, hogy a politikusainkra mutogatunk, mondván ōk is ezt csinálják. Persze, a fejétōl būzlik a hal, de mindenki a maga szerencséjének a kovácsa.

Nzoltan 2014.08.01. 06:14:20

A sikertelenséget a média tunkolja az emberek agyába. Nem kell måst csinálni, mint az index címlapon szétnézni. Még a vele egy követ fújó Gyurcsány idején is mlyj letargiába taszította az olvasót a sok negatív cikk.

Nzoltan 2014.08.01. 06:17:30

A fiatalok életét is a Magyar-Hiller féle oktatás bazsta el. Ha a gyerek nem kapja meg az elsō pofonikat az élettōl még kiskorában, megkapja az élettōl. Bizony ezek felnōttként, esetleg családdal a nyakåban már jóval nagyobbat csattan.

Nzoltan 2014.08.01. 06:21:43

@Nzoltan: Na mégeygszer:

A fiatalok életét is a Magyar-Hiller féle oktatás bazsta el. Ha a gyerek nem kapja meg az elsō pofonokat az élettōl még kiskorában, megkapja azt majd felnōttkorában. Bizony ezek felnōttként, esetleg családdal a nyakában már jóval nagyobbat csattan.

Jolka40 2014.08.01. 07:17:08

@Nzoltan: A köztévéből, közrádióból pedig ömlik a sikerpropaganda. Mindenki örülne a sikereknek, ha igazak volnának.

1001nappal 2014.08.01. 08:31:07

A poszt természetesen tele van ostobaságokkal. Nem cáfolom egyenként a rengeteg marhaságot, mert arra a Háború és béke terjedelme is kevés lenne. Egy apróságot említek csak meg:
Igenis létrehozható egyetlen cikluson belül érzékelhető és fenntartható jóléti növekedés. Aki mást állít, az ostoba és tehetségtelen.

savanyujóska 2014.08.01. 09:14:34

@1001nappal: „A poszt természetesen tele van ostobaságokkal. Nem cáfolom egyenként a rengeteg marhaságot”

Légy jó hozzánk, és cáfolj! Epedve várjuk, hogy szomjunkat olthassunk bölcsességed forrásából!

Moin Moin 2014.08.01. 09:19:51

@1001nappal:

Köszönöm a tényekre alapozott érvekkel operáló érdemi kritikádat!:-)

…Annyit azért meg kell jegyezzek, hogy amit az egyetlen konkrét kifogásodként leírtál („Igenis létrehozható egyetlen cikluson belül érzékelhető és fenntartható jóléti növekedés.”), az arra utal, hogy igen figyelmetlenül olvastad el a posztot. Mert abban nem, „érzékelhető”, hanem alapvető” jóléti változást írtam. Ez utóbbi nem a néhány százalékos GDP-növekedést jelenti, hanem azt, hogy kialakul egy jóval hatékonyabb és innovatívabb versenyszféra, amely tartós és szilárd alapja lehet egy, az EU-s átlagot elérő életszínvonalnak. Ez az, aminek jelenleg nincsenek meg a tudati alapjai. Ha ezt tudnád cáfolni, annak nemcsak én örülnék, hanem örülhetne minden magyar is.

…Ha tudnád…

1001nappal 2014.08.01. 09:49:13

@savanyujóska:
Az interneten naponta megjelenik úgy 50-100 egetverő marhaság. Ha mindegyiket cáfolni akarnám, akkor még aludni sem volna időm, nemhogy értelmes tevékenységeket végezni. Szélmalomharcokba nem megyek bele.

1001nappal 2014.08.01. 10:04:39

@Moin Moin: Már csak azt kellene tisztáznod, hogy az "érzékelhető" és az "alapvető" jóléti változás konkrétan hány százalékos gazdasági növekedést jelent. Mert addig a mondanivalód csak ködszurkálás, ami a művészvilágban még pozitív is lehet, a gazdaságpolitikában azonban félrebeszélés.
A ködösítést, a félrebeszélést nem lehet cáfolni, hiszen éppen az a célja, hogy ne tartalmazzon cáfolható tényeket.
A posztod azonban tételesen cáfolható, csak már belefáradtam a több napos, értelmetlen vitákba a monomániás blogbölcsekkel.
Ha az eu-s átlag (gdp?, reáljövedelem?, vásárlóerő?) elérését tekinted alapvető jóléti változásnak, akkor alapvető ostobaságot tűzöl ki célul.A növekedésnek ugyanis rövid távon nem a mértéke, hanem a szerkezete és a dinamikája meghatározó egy ország több évtizedes gazdasági pályája szempontjából.

1001nappal 2014.08.01. 10:24:36

@Moin Moin:
De hogy értelmes dolgokról is beszéljünk, tegyük egy pillanatra félre a posztod.
20%-os gazdasági növekedés egy cikluson belül reálisan elérhető cél. Ehhez pedig nem szükséges a kárárista szocializációjó munkaerő-tömeg átnevelése. Ennyi szellemi és morális tartaléka még van az országnak. Csak abba kell hagyni a lopást és a pazarlást. Abba kell hagyni az ostoba és értelmetlen eu-s pénzosztást. Vagyis be kell fejezni 25 év után a politikai pártok és eszmék mögé bújtatott eredeti tőkefelhalmozást.
Ha összecsődíted nekem a "demokrata" pártvezéreket egy nyilvános vitára, leteszem eléjük és a nyilvánosság elé az ehhez szükséges programot. Messziről jött bloggerekre azonban nem pazarlok túl sok energiát.

Myrath 2014.08.01. 10:44:26

Az "elit" rendszert váltott '90-ben, de a társadalomnak elfelejtettek szólni, h ezen túl másképp lesz. Revízió revíziója van most, h majd lehessen egy revízió, ami alulról építkezik.

fgzb 2014.08.01. 13:48:29

1001nappal:
De igen is, osszál meg egy-két gondolatfoszlányt velünk, egyszerű halandókkal, rendkívüli képességedből.
Nem kell mimden tudásodat felfedned,elég ha csak kicsit megvillantod zsemialitásodat!

1001nappal 2014.08.01. 14:05:42

@fgzb:
Miért is kellene megosztanom bármit is? A marhaság akkor is marhaság, ha egy szóval jellemezzük, és akkor is, ha regényt írunk róla.

savanyujóska 2014.08.01. 16:04:34

@1001nappal: "Ha összecsődíted nekem a "demokrata" pártvezéreket egy nyilvános vitára, leteszem eléjük és a nyilvánosság elé az ehhez szükséges programot. Messziről jött bloggerekre azonban nem pazarlok túl sok energiát."

Húúú.... Nagyon impozáns ez az arisztokratikus távolságtartás a tudatlan tömegtől.

savanyujóska 2014.08.01. 16:30:35

@1001nappal: "Marhaság."

Igen, én is pont erre gondoltam.

Husz_János_Puszita 2014.08.02. 17:43:03

Hát ja. Még mindig ott tartunk, verjük szét a szövőgépeket. :)

Husz_János_Puszita 2014.08.02. 17:45:55

Gondolkodási mintákat, családi szkripteket az életben nem írsz át oktatással. Az csak tárgyi tudás.

Husz_János_Puszita 2014.08.02. 17:53:19

@Tranquillius:

Erről van szó. Nem kell nagy dolgokra gondolni. Ha a többség nem tesz mást, mint megtanulja a saját életét menedzselni, az bőven elegendő a kívánt társadalmi output eléréséhez. Durván hangzik, de ehhez az kell, állam bácsi egy hirtelen mozdulattal elengedje mindenki kezét egy kis időre. Rögtön megváltoznának a túlélési stratégiák, amit a következő generáció átvenne. Kulcsszó a motiváció. Bocsi nem is. Utópia. :)

Husz_János_Puszita 2014.08.02. 18:01:28

@1001nappal:

A pártvezérek kapva kapnak majd a programod után. :D
Mert erről szól a poszt, nem a gazdaságpolitikáról.

Moin Moin 2014.08.02. 18:54:57

@Husz_János_Puszita: Az "áll szemben a tanár az osztállyal és elmodja a tutit"-módszerével biztosan nem. De épp neked mondjam, hogy vannak az oktatás-nevelés eszköztárában egyéb, a lélekre ható módszerek is?

Husz_János_Puszita 2014.08.02. 19:05:34

@Moin Moin:

A pedagógusok talán kivételt képeznek mentalitásban? Nemár. Kiváncsi vagyok, csóri Aronson mire megy majd velünk. :)

Moin Moin 2014.08.02. 22:04:39

@Husz_János_Puszita:

Már bocsesz - de ki beszélt itt holmi "pedagógusokról"?

Én a klasszikus és jól bevált német lovagok + térítőpapok kombóra gondoltam, természetesen kiegészítve ezt a csapatot a sokkal korszerűbb porosz kiképzőőrmesterekkel!

Husz_János_Puszita 2014.08.03. 11:02:10

@Moin Moin:

:DDDD ha a misszionárius póz benne van a projektben, benne vagyok

Moin Moin 2014.08.03. 11:56:39

@Husz_János_Puszita: Mi e téren is a régi porosz módszerek hívei vagyunk: "Das sind meine drei Artikel: nachdrücklich, schnell und von allen Seiten zugleich!":-)
süti beállítások módosítása