lebontás.jpg

„Azok a politikusok, akik azt hiszik, hogy a jelenlegi ellenzéki pártok rendben vannak és már csak össze kellene fogniuk, nem vesznek tudomást a valóságról. A választók a jelenlegi pártokat nem szívelik sem egyenként, sem összefogva, hanem valami minőségileg újat akarnak….Nem azt mondtam, hogy a korábbi Bajnai-kormány személyi állományából felálló alternatívának lenne itt csak létjogosultsága. Nagyon sok alternatívában lehet és kell gondolkodni… Új politikai elitre van szüksége az országnak. Nem egy-két új emberre, hanem egy új, feltörekvő politikai rétegre.”

Oszkó Péter volt pénzügyminiszter - 2012. július 8.

(Forrás: http://nol.hu/belfold/oszko_peter___bajnai_nem_halogathatja_sokaig_a_dontest__)

 

…Pontosabban nem is Rt. (részvénytársaság), hanem alapítvány – de erről majd később, a végén!

Egyre inkább úgy tűnik, hogy Orbánék ráéreztek: 2014 után nem ők fognak kormányozni. Tudom, tudom: „bebetonozások”, új választási rendszer, alaptörvényi védművek a hatalmuk körül… De mégis: vajon megterhelnék-e a saját következő négy évüket a ma a napi politikai túlélésükért felvállalt súlyokkal, a költségvetés drága piaci hitelezésével, a rendszerszerű, százmilliárdokban mérhető államipénz-kicsatornázás által kiváltott szavazóbázis-erózióval, a szinte totális nemzetközi kapcsolati háló leépülésével, stb.? Aligha! Orbán ugyanis jól tudja, hogy úgy, olyan körülmények között, azzal az örökséggel mit is jelentene kormányozni…

A cél ma már csupán annyi, hogy maradjon egy jókora, nagyjából másfél milliós tömegbázis, amely ellenzékben is „nagypártként” tarthatja meg a Fideszt, továbbá az, hogy legyen elegendő elrejtett zsírtartalékuk a következő „nyolc szűk esztendőre”… Nyilvánvaló: a Fidesz egy erős ellenzék szerepére készül 2014 után. A politikai szólamok és dühödt kirohanások senkit ne tévesszenek meg!

Nyilvánvalóan abban gondolkodnak, hogy utánuk majd valamiféle „MSZP-jellegű” alakulat fog kormányozni: akikkel azért a háttérben „lehet értelmesen beszélni”. És ha így lenne, akkor igazuk is lenne - mert vajon lett-e igazán baja a Fidesznek a híres „elmúltnyócévben”? Nem! Hát Orbán? Őt leváltotta talán a Párt? Dehogy! Sem Mesterházy Attila, de még igazán Bajnai sem gondolkodik olyan alapvető, a politika szószerinti létalapjait és az azokból következő motivációit megváltoztató dolgokban, amelyek keresztülhúzhatnák Orbánék fenti számításait.

…„Ha így lenne”… Mert lehet másképpen is! Van mód arra, hogy a magyar társadalom egy része olyan politikát alapozzon meg és valósítson meg a gyakorlatban, amely épp a nevezetes „létalapokat és motivációkat” alakítja át: le lehet és le is kell téríteni Magyarországot arról az útról, amelyen a közérdek helyett szűk hatalmi-gazdasági elitcsoport-érdekek mentén haladtunk. (Hogy miért járta a magyar társadalom az elmúlt 22 évében ezt az utat és hogy vajon elegendő-e „visszatérni a demokratikus rendszerhez”, erről szól a Rosszak a tapasztalataink c. posztunk - http://progressziv.blog.hu/2012/07/17/rosszak_a_tapasztalataink)

Sokat és sokan írtak mostanában a Közgép kapcsán a magyar politika elüzletiesedett mivoltáról – ám arról vajmi keveset, hogy miképpen lehet ennek véget vetni? Arról sokat írnak, hogy tulajdonképpen a rendszerváltozás óta nagy gazdasági érdekkörök uralják-irányítják a magyar politikát, nem pedig a közérdek. Igen: a szovjetek kimentek – és a helyükön maradt űrt elfoglalta az „oligarchavilág”… Annak, hogy a(z ajándékba kapott) demokratikus lehetőségből szűk érdekkörök hegemón rendszere született, igen egyszerű oka van: a magyar nép zöme közömbös mind a közügyek, mind általában a köz(össég) iránt. Csak a maga dolgával törődik, másnak nem látja értelmét – mert többszázados történelmi tapasztalata az, hogy a közügyekkel való „polgári foglalatosság” egyszerűen nem éri meg (és jobbára nem is volt lehetséges). Ezen az elmúlt 22 „demokratikus” évünk sem változtatott érdemben tömegesen, hiszen a demokrácia új urai is valahogy mindig úgy intézték a dolgokat, hogy megmaradjanak szűk és zárt kasztnak – soraik közé az igazi tehetség és a valóban közösségi gondolkodásmód be ne fészkelhessen. Nekik ez így volt jó és hasznos – a jónép pedig nem tudta sem azt, hogy mire megy ki a játék a demokrácia nevében, sem azt, hogy mit kellene ez ellen tennie.

…De ez a történelem – most azzal kell foglalkoznunk, hogy miképpen lehet ezen a helyzeten változtatni! A gyakorlatban is megvalósítható módszer kell a magyar politika „oligarchátlanítására”.

Azt láthatjuk, hogy amíg ez a belterjes politikai elit mozgatja a hatalom gépezetét, addig esély sincs a közérdek érvényesülésére – de még arra sem, hogy egyáltalán helyesen megfogalmazódjon a közérdek. Egyszerűen nincsenek a „szervezett politika” berkein belül olyan szellemi műhelyek, ahol épp ez a munka folyna.

Új politika kell, ahhoz pedig új politikai erő. A régiekkel – Fidesztől MSZP-n és LMP-n át a Jobbikig – nincs mit kezdeni: vagy önzők, vagy naivak, egyiktől sem várható jól működő Magyarország.

Vannak ugyan olyan politikai közösségek, amelyeket nem jár át a pártfinanszírozásból kiinduló „oligarchizmus”, ám ezek kivétel nélkül olyan erők, amelyek a kellő gyakorlatiasság híján nem képesek megszerezni a hatalmat – és ha meg is szereznék, akkor sem tudnák azt praktikusan használni, hiszen nem a magyar társadalomba „kódolt” valóság, hanem saját, szubjektív elgondolásaik alapján kezdenének politizálni. Csupán részletekben, részmegoldásokban gondolkodnak – és persze akciókban. Azonban a politikai doktrínaváltás nem akció, hanem folyamat. Az LMP hiába láncolja le magát a Közgép előtt, mert itt az egész magyar társadalom gondolkodása van odaláncolva ahhoz a nem közösségben gondolkodó és nem polgári mentalitáshoz, amiről az általános politikai-közösségi inaktivitás és egyfajta sajátos „közömbös csodavárás” származik…

Nem valószínű, hogy ez az általános társadalmi attitűd gyorsan (és pláne magától!) megváltozna. Erre tehát a politikai „rendszerszerűség” (zárt, önző, oligarchisztikus elitek hatalma) változását nem lehet alapozni. Nem remélhetjük azt sem, hogy a következő parlamenti választásokig még hátralévő 21 hónapban a Fidesz-kormánnyal szembeni ellenérzések annyira aktivizálják a választók többségét, hogy létrejön egy spontán „tömegmozgalom”, amely helyesen fogalmazva meg a közérdeket, képes lesz áttematizálni a közéletet és megszerezni a politikai hatalmat. Mindez illúzió. Évszázadok demokratikus deficitjét nem lehet 21 hónap alatt pótolni – márpedig a polgárok spontán, célszerű önszerveződéséhez igen erős demokratikus hagyományok és mentalitás lenne szükséges. Számítsunk arra, hogy megmarad a személyes passzivitás – legfeljebb arra lesz hajlandó a választók egy része, hogy odafigyeljen az új, értelmes hangokra és legközelebb az ezeket hangoztatókra szavazzon. Ez a maximum, amit a magyar választók produkálhatnak 2014-ig!

…Azonban van olyan módszer, amellyel csekély társadalmi aktivitás mellett is le lehet győzni a Fideszt 2014-ben – és vele az elmúlt két évtized nem közérdekű politizálását is.

Az eddigi rendszer azon alapult, hogy a politika és a gazdasági körök világa egy sajátos Laokoón-csoportot alkotott, ahol sosem lehetett tudni, éppen ki a kígyó és ki az áldozat. A politikát szorították az érdekkörök, a politika pedig csak akkor jutatott a közpénzből nekik, ha ők ebből visszatámogattak – de az egész rendszer alapja az volt, hogy az éppen hatalmon lévő politikai erőnek nem volt szabad a keze. Nem mondhatott le a holdudvarról – mert akkor elveszítette volna gazdasági alapjait.

Ha új rendszert akarunk, akkor az új politikának új, a gazdasági köröktől teljesen független forrást kell találnunk. Az nem lenne megoldás, hogy Simicskát lecseréljük Durvácskára (…vagy Puchot Piaggiora). Attól kell megszabadulni, hogy a politikának muszáj legyen szövetkeznie olyan „nagyágyúkkal”, akiknek nem vág húsba a közérdek meghágása.

Egyetlen olyan szövetséges és támogató van, amely szimbiózisban él a közérdekkel: maga a magyar társadalom. Ha a társadalom rossz instrukciókat ad a politikának, akkor önmaga jár pórul. Ha hozzá nem értőket, vagy épp lelkiismeretlen demagógokat választ meg vezetőinek, akkor ezek számláját önmaga kell, hogy kifizesse… Hát akkor már nem egyszerűbb, ha eleve önmaga fizeti a neki szolgáló politikát?

Mi lenne, ha a társadalom maga tartaná el a politikát? Ha sokan képesek adójuk 1%-ával a szegény kóborkutyák jólétét támogatni, akkor vajon nem lehetne hasonló adományokból feltáplálni 2014-re egy, az ország jólétét garantálni képes, profikból összeálló politikai erőt? Dehogynem!

Az orbánista rendszer fennmaradásának immár egyetlen esélye, ha nem lesz szervezett ellenzéke. Abban az esetben még akár a 2014-es választást is túlélheti.

Sokan mondhatják erre, hogy „21 hónap túl kevés már!”, ám erre azt felelem: a politikában 22 hónap borzasztóan hosszú idő! 21 hónappal Kadhafi, vagy Mubarak megbuktatása előtt senki sem gondolta, hogy ezek megtörténnek – mint ahogy azt is csak kevesen hitték 21 hónappal ezelőtt, hogy mára Orbánék a(z ellenzékben való) politikai túlélésükért fognak küzdeni…

Mára elegen lettek azok, akiknek elegük van – csak kell egy politika, amely mellé odaállhatnak, és amely megszervezi őket. És erre, látható, sem a szocialisták, sem a DK, sem az LMP nem lesz képes. Nem lesz elég a győzelmükhöz az, ha az emberek utálják Orbánt és le akarják váltani – éspedig azért nem lesz elég, mert a tökölés és a nagy semmi mellé nem állnak oda a tömegek. Az emberi lélek nem így működik. Azok, akik ma antiorbánisták, de nincs preferált pártjuk, épp a világos és reális programot hiányolják mindenütt – no meg a szervezettséget és a tetterőt. (És ez utóbbi miatt igen kétséges a Haza és Haladásos fiúk sikere is: 21 hónappal a választások előtt még mindig azon tökölnek, hogy „Talán majd ősszel…” Hát kell nekünk ilyen vezetés?)

Az emberek érezni akarják, hogy akit támogatnak, az egészen újat akar és egészen új, ráadásul a gyakorlatban is működő, ésszerű módszerekkel. A sajátjuknak akarják érezni az általuk támogatott politikát – de az csak akkor lesz az övék, ha ők is tartják azt fenn, „adójuk 1%-ából”.

Mennyi is ez a pénz? Elég-e arra, hogy ebből működhessen egy győzni képes politikai erő? És: miféle „biztosítékrendszer” kell az embereknek ahhoz, hogy valóban adakozzanak is?

Ha lenne (és ugyan miért ne lenne?) százezer magyar, aki havi egy ezrest ad, egy-másfél éven keresztül, akkor ez másfél milliárd forint. Legalábbis összemérhető a kampányfinanszírozási legendáriumokban szereplő „többmilliárdos” Fidesz és MSZP-kampányköltségekkel. Ha ebből nem lehet „változást építeni”, szakmai programot összeállítani, azt kommunikálni, stb., akkor igazán nem tudom, mi kellene még a sikerhez? Van úgy kétmillió szavazni akaró, de senkiben sem bízó szavazó. (Kis matek: negyvenvalahány százalékos bizonytalan választói kör van a nyolcmillió szavazásra jogosultból – ez több mint hárommillió fő. Ha az átlagos, hatvanvalahány százalékos szavazói aktivitással megszorozzuk ezt a számot, akkor csaknem kétmillió „pártkeresőt” kapunk.) Ez azt jelenti, hogy ha e kétmillió embernek csupán az 5%-a gondolja annyira komolyan az „új Magyarországot”, hogy ez megérjen neki havi egy ezrest 2014 tavaszáig, akkor a dolgot meg lehet csinálni!

Az egyetlen akadály az, ha mégsincs meg ez a néhány százalék – de akkor meg mit is beszélünk itt szabadságról meg demokráciáról?

…Szóval, kell egy alapítvány (na, ja: nem a címbeli Rt.), amely:

  • deklarálja a célt
  • kidolgozza a szervezeti és szabályzatbeli biztosítékait annak, hogy a támogatások valóban csak a deklarált célokra fordítódhassanak
  • megszervezi a támogatókat
  • megbízza a részletes program kidolgozásával az elérhető legjobb szakembereket
  • őrködik afelett, hogy a szerveződés ne kerülhessen „oligarchák hálójába” (ennek mikéntjéről is a szabályzatban kell és lehet gondoskodni!)
  • folyamatosan kommunikál, átvéve a közélet tematizálását (ne feledjük? 2 millió fülpár vár erre!)
  • megszervezi a majdani vezetőgárdát (szigorúan meritokratikus alapon, akár nyilvános pályázatok útján is)

…Ennyi! Na, magyarok? Megvan az a bizonyos 5%?

A bejegyzés trackback címe:

https://progressziv.blog.hu/api/trackback/id/tr894662133

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

2012.07.17. 22:07:24

@ob.szerver: A magyar ember mindig a csodát várja, a realistákat nem szereti. Ezért szavaztak Viktorra, azt hitték csodát tesz, mert azt igért. De ő is hazudott...

Taplopó 2012.07.17. 22:10:55

Most hogy a rokkancságimat nem engedik ezek a gecik, hajlandó vagyok akár egy pártvezetést is elvállalni. Fő hogy dógozni ne kelljen

Anti Anyag (törölt) 2012.07.17. 22:12:49

@napi_jokedv: Ebben van valami, de normális ember pláne nem várhatja azoktól a csodát, akik a ezt a helyzetet létrehozták. Azért a nagy államadósságot Feriéknek sikerült "kigazdálkodni".

Bajnai sima aláíróember volt, tehetség nélkül, az más tészta, hogy egyesek visszacsempésznék mint "független civilt". Eléggé nyilvánvaló, hogy a háta mögött azok lennének, akik elkúrták.

partot mos 2012.07.17. 22:14:22

Te jó ég, mennyire buta poszt!

"A" közérdek, mintha lenne olyan. Mindenféle értékrend nélkül, mi?

Meg a matek: a 3 milliót nem megszorozni kell 0,65-tel, hanem levonni belőle azt a 2,5 milliót, aki sose jár szavazni. Félmillió emberről beszélünk, akik szavaznának, de még nem tudják, kire.

Egy kampányban eldöntik.
És ha tényleg az egész rendszert akarják békés úton felforgatni, akkor majd valami LMP-Szoli-4K!-Milla-stb. koalícióra teszik az X-et 2014-ben, nem pedig egy nemlétező társulatra.

Rókakígyó 2012.07.17. 22:15:17

a probléma nem az, hogy össze lehetne-e hozni egy ilyen erőt, hanem az hogy lenne-e igény rá. Nem lenne. Nem választanák meg. ha lenne igény, már rég kormányozna.

Pan Modry 2012.07.17. 22:15:35

@Anti Anyag:
Bajnait valoban az mszp valasztotta meg, viszont o nagyon kemeny felteteleket allitott az mszp vel szemben is.

Nem igazan erdekel a velemenyed, tipikus buta atlagmagyar vagy aki partszimpatia alapjan itel meg dolgokat, nyelved mindig valamilyen seggben van. Valoszinuleg egy luzer vagy az eletben ezert valamihez szeretnel tartozni, ez a te esetedben a ner vagy miafasz.

Megcsak azt sem mondom hogy szegyelned kell miatta magad, sok ilyen altalam szanalmasnak tartott ember van, eleg megnezni a bekemenetet vagy egy akarmilyen mszp s tuntetest. Luzerek.

E soha nem mennek ki az utcara bohockodni.

2012.07.17. 22:21:27

@Anti Anyag: Jöjjön egy szürke eminenciás, aki a posványból, ahova az elmúlt 22 (nem 8) év teszetoszasága vitte az országot, kiemeli. 22!!! Nem nyolc!!! És ebben benne volt az első Vitya, benne Antal, Horn, mindenki!

Gest anyó férje 2012.07.17. 22:23:45

Most mi van, hát nem megválasztottátok már a Pityingert királynak vagy tudomisénminek?

ob.szerver 2012.07.17. 22:29:36

Gombamódra szaporodnak azok a posztok, amelyek olyan fideszt leváltó erőben bizakodnak, amiből a szocik kimaradnak. Lehet őket szeretni vagy utálni, de a DK-val együtt ma legalább 30%-ra jók. A tendencia növekvőnek látszik, mert nem könnyű ma belátni, hogy a fidesz népszerűségének eródálását mi állítaná meg a hátralevő 1 és 3/4 évben. Ha szereznek még tíz százalékot maguktól vagy egy (vagy több) választási szövetségestől, akkor 40+ %-kal az új választási rendszerben 2/3-uk lehet. Annak aki nem érdekelt az orbánrezsim prolongálásában, számolnia kell a szocikkal, aki érdekelt, az álmodozhat tovább.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2012.07.17. 22:35:48

@Rókakígyó:
Igény lenne rá, de nagyon nehéz a piacra lépés. Ha nincs nagy létszámú aktivistád, már a kopogtatócédulákon elvérzel.

Pan Modry 2012.07.17. 22:36:26

@ob.szerver:
Aki ruhelli az mszpt , a dk t is ruhelli.

Ha profi emberek csinalnak egy uj parot a legjobb ha nem mukodnek egyutt egyik mai ellenzekivel sem, mert

Mszp - volt kommer senkihazi tolvajok
jobbik - kommumista nacioanlista gyulolkodok
lmp - kommumista idealistak
Fidesz - lasd mszp, tehat volt kommer senkihazi tolvajok
Szdsz - magukat liberalisnak hazudo volt kommerek akik ugyancsak tolvajok

Viszont szivesen latnek egy partot amely kiall a szabadversenyes kapitalizmus mellett es totalisan pragmatikus.

Pan Modry 2012.07.17. 22:37:30

@Pan Modry:
A dk t kihagytam mert olyan jelentektelenek, de kb. Rajuk is az igaz mint az mszp re

ob.szerver 2012.07.17. 22:41:06

@Pan Modry:

Szlovákiában kire szavazol? Gondolom nem volt kommer tolvajokra?

Venyigeszu_de_Lucerna 2012.07.17. 22:46:06

Gyenge idealista libsi poszt. Bajnait ajnározni, hmmm... hogy úgy mondjam, nélkülözi a szakértelmet. Mindenesetre nem ezzel van a baj, hanem azzal, hogy nem létezik olyan ember, aki tudja a megoldást ÉS ambicionálja is a hatalomra kerülést ÉS esélye is van arra, hogy megválasszák ÉS hatalmon nem az lesz a fő prioritása, hogy megtartsa a hatalmat. Nekem még a komenizmusban azt tanították, hogy a politika a hatalom megszerzéséért és megtartásáért folytatott küzdelem. Butaság volna azt állítani, hogy bármelyik politikus szándékosan babrálna ki az emberekkel, de azt is butaság feltételezni, hogy az emberek helyzetének javítása az elsődleges célja. Sajna nem, a definícióból látható a motiváció.

is 2012.07.17. 22:59:06

@Venyigeszu_de_Lucerna: "Nekem még a komenizmusban azt tanították, hogy a politika a hatalom megszerzéséért és megtartásáért folytatott küzdelem"

Ez itt a probléma. Tudod mi történt 1797. március 4-én? George Washington, az USA első elnöke önszántából, a történelemben először, odaadta a hatalmat egy nem rokonnak. És már előtte sem dolgozott a jog átszabásával azon, hogy ő maradjon. Ezt hívnák demokráciának. Az, hogy ezt Orbán most ugyanúgy csinálja, mint a komcsik akkor, az még ne tévesszen meg. Bőven nem általános, és nem igaz ez a definíció.

Egyébként valami konkrét, nemlibásat a Bajnairól, amire ezt a véleményed alapozod róla? Pl. a Wallis vezérigazgatóságot azt kik kapják, és milyen érdemekre?

is 2012.07.17. 23:05:57

@Pan Modry: "Aki ruhelli az mszpt , a dk t is ruhelli."

Pusztán elvileg: ők ketten elég láthatóan rühellik egymást, emiatt aztán logikailag nem tűnik igaznak, amit állítasz. Főleg, hogy a DK kiáll a szabadversenyes kapitalizmus mellett (jegyzem, az SZDSZ is kiállt), és még pragmatikus is.

Szóval csak annyit akartam mondani, hogy tipikus választó vagy te, mint 1994-ben a töményen komcsizó bácsika, akit megkérdeztek, hogy akkor kire szavaz, és mondta: a Horn Gyulára! Neked is kell egy kapitalista párt, de az összes eddigi az mocsok tolvaj.

Muzsikok közt 2012.07.17. 23:09:32

Hhiiiiiihiihihiheeeee

Imádom ezt a gyötrődést és rángást. Remélem tényleg van pénzetek baszki mert szükség lesz rá. Neo FM tartozása kifér belőle?

is 2012.07.17. 23:09:59

@Anti Anyag: ebben a kommentben egy igaz mondat nincs. mindent direkt félremagyarázol. József Attilát javaslom olvasgatni: "Az igazat mondd, ne a valódit".

ridenschneider 2012.07.17. 23:16:11

(1) A jelenlegi szabalyozas mar eroteljesen first past the post, vagyis az nyeri az egyetlen forduloban a mandatumot (a 199-bol 106), aki az elso helyen vegez. Ha mondjuk 22%-al, mert van meg mogotte 6 masik part, akkor annyival. Messze nem kell 50% koruli szavazat a mandatumhoz. Ehhez jon a toredekszavazatok megszunese, sot a nyertesek tovabbi 'kompenzacioja'. Mas szavakkal: nagyjabol amig a Fidesz a jobboldal legnagyobb partja, akar csak 20-25%-al, nyertek.

(2) Az uj politikai kepzodmeny meg a kopogtato cedulakat sem tudja osszegyujteni, mert az LMP is csak 'ajandekokkal' tudott elindulni es igy sem indult egy rakas helyen. Maga az elindulas is (sokkal inkabb mint 2010-ben) egy orszagos halozatot feltetelez, ami rettentoen megneheziti az indulast.

(3) Meg nem beszeltunk az elozetes regisztraciorol, ami eselyes. (Reszletes) adatbazis es partszervezet (gepezet) nelkul nem lehet rendes regisztraciot folytatni.

De azt sem szabad elfelejteni, hogy ha az uj rendszer nagy buktat jelezne elore es eselyes lenne egy potencialis 2/3os koalicio (legalabb paktum, hogy a mostani alkotmanyos megkoteseket feloldjak) akkor a valasztasi rendszert megvaltoztatjak. Vagyis mozgo vadra kell loni, mert nem tudni mi lesz vegul a valasztasi rendszer.

A Fidesz strategiaja valoban a tisztes nagyparti bukta, amit a szazmilliardokkal - itt tenyleg ekkora osszegekrol van szo - ki lehet bekkelni. De nem kell sokaig bekkelniuk azonban.

Ha ugyanis valaki nem kap 2/3-ot, akkor nem tud kormanyozni.

Ilyen egyeru.

Az osszes kozjogi ellensuly, media, AB stb. ellened lesznek (daralnak ezerrel) mikozben a gazdasag szar lesz es leginkabb mar csak a nyugdijasoktol lehet elvenni.

De ha megteszed, azonnal ledaralnak (valamennyi ellenzeki kepzodmeny, de ismerve a Fidesz agresszivitasat es mediabirodalmat legikabb ok), ha nem akkor alatt robban fel a gazdasag.

Koalicioval meg allando lenne a vita es ilyen gazdasag mellett nem birna sokaig ki. Raadasul kormanyzati tapasztalat nem nagyon lenne, ami meginkabb megnehezitene a kormanyyast.

Vagyis a Fidesz kb. 2 ev mulva ujult erovel jonne vissza.

Szerintem momentan ki akarjak huzni 2014-ig es megvarni, hogy mas szerencsetlenkedjen az igazi megszoritasokkal (pl. nyugdijak 20%-os megadoztatasa).

De ezt talan az MSZP, Bajnai, LMP is latja meg masok is es rajonnek, hogy annyira nem akarnak ok sem kormanyra kerulni addig amig igazan nem lesz elsopro a helyzetuk.

Ha olyan egyszeru lenne mint allitja a szeryo, mar o is ezt csinalna. De nem teszi mert kb. nem lehet. Az arab tavasz forradalom volt es pl. Egyiptomban mai napig nincs kormanyzas hanem zurzavaros alkotmanyos helyzet. Ha it valaki be akarja tartani a jogszabalyokat akkor a felevetett otlet majdnem lehetetlen.

Venyigeszu_de_Lucerna 2012.07.17. 23:19:05

@is: Ajjajjajjjaaajjjj... Ott azért a vitának vége, amikor a Wallist hozza valaki példaként. Azért a jó memóriával bírók még emlékeznek az ex CIB vezér wallisos pályafutására, a Wallisnak az önkormányzati ingatlanok és egyéb közvagyon privatizálásával kapcsolatos tevékenységére (ld. Tocsik-ügy). Szerintem ne menjünk ennyire vissza!

Washingtonnal kapcsolatban igazad lehet (bár nem vagyok történész, de elhiszem Neked, ezért is élek azon a kontinensen többek között. Persze ő nem is volt politikus, hanem "alapító atya".

rajnaig 2012.07.17. 23:20:51

Távol álljon tőlem, hogy lekritizáljam bárki pártalapítási szándékait, de azért ezt véleményem szerint nem így kéne csinálni. Először is az a legkevesebb cél, hogy cseréljük le a mostani elitet egy újra. És mi garantálja, hogy azok jobbak lesznek? Most úgy őszintén, mást várnátok Szijjártótól, vagy Lázár Janótól, ha nem a Fidesz, hanem egy másik párt zászlóját vinnék. Na ugye hogy nem, pedig mindegyik vadiúj arc volt a maga idejében. Persze a kérdésem nem költői volt, van rá válasz, mégpedig a program. És itt van a fenti felvetés második problémája. Egyes emberek úgy vélik, hogy pártot úgyis lehet alapítani, hogy mi majd nagyon aranyosak leszünk a parlamentben, valami profi cég pedig a háttérben megírja nekünk a mindent vivő programot. De pontosan mi is lenne ebben a programban? Mi számít sikernek, és mi kudarcnak? Mondjuk egy vállalkozó számára az siker, hogyha lejjebb viszik az adóterheit, egy nyugdíjas számára viszont kudarc, ha ezt az ő nyugdíja kárára teszik. Elvileg végtelen számú papíron sikeres program írható, nincs "egy igaz magyar út". És a magyar társadalomnak (lásd a szuperpárt potenciális szavazói) van e valamilyen nagyon elnagyolt képe arról, hogy mit is szeretnének, mi legyen ebben az országban hosszabb távon az egészségüggyel, oktatással, nyugdíjakkal, tömegközlekedéssel, gazdaságfejlesztéssel? Persze egy normális demokráciában ez úgy működne, hogy alakulnak pártok amik különböző narratívákat támogatnak az alábbi kérdésekkel kapcsolatban, a választói tömeg pedig megmondja, hogy ezek közül a narratívák közül melyiket támogatja. De ugye itt egy szuperpárt építése zajlik, tehát akkor ennek a szuperpártnak valahonnét tudnia kell, hogy a bizonytalan szavazók kritikus tömege mit gondol ezekől a kérdésekről, milyen áldozatokat hajlandó hozni mely területeken, és nem csak a szavak szintjén, hanem a valóságban is (persze azt most feltételezem, hogy a párt alapvetően becsületes, és nem hazudozással óhajt választási győzelmet aratni). Legjobb példa a fenti problémakörre az egykulcsos adó, aminek különböző dicshimnuszai lengték be a médiumokat a reformszövetségtől (Oszkó volt klubja) a Kereskedelmi és Iparkamaráig (Orbán Muppet showja), tehát azt nehéz lenne eltagadni, hogy létezett egy bizonyos közmegegyezés ezzel az adókulccsal kapcsolatban. Most pedig, hogy katasztrofálisan teljesít mindenki Orbánék nyakába varrná az egész szemétdombot (abban tényleg hibásak, hogy a tények fényében sem adják fel). Ha a szuperpárt ugyanígy kipróbál egy utat, aztán a kudarccal együtt hirtelen elpártol tőle mindenki, akkor az nem fog működni. Nem azért, mert ne találnánk ma olyan embereket, akik ne vállanának fel pénzért akármit, hanem azért, mert a tényleg tehetséges embereknek a hátuk közepére nem hiányzik az, hogy átlagos fizetésük alatt keresve még a potenciális Belzebubként távozzanak a közéletből úgy, hogy a versenytársaik még évtizedekig köpködnek utánuk a magánszférába. Tehát a döntések után valahogy a szavazók kritikus tömegének is vállalnia kell a felelősséget (persze ez a rész a legnehezebb). Aztán egy gyakorlati probléma is felmerül a szuperpárttal kapcsolatban, amit elkeresztelhetnénk akár "LMP paradoxonnak" is. Ugyanis elvileg az LMP az összes elvi kritériumát beteljesíthetné a posztban szereplő szuperpártnak (a szerző nem adott a leendő pártnak túl nehéz teendőt, csak annyit, hogy a választási győzelemig ne legyen korrupt, és új emberekből álljon, most tegyük egy percre félre, hogy komolyan vehető programja nincs, úgyhogy eleve kudarcra van ítélve). Ugyanakkor az LMP mégsem népszerű a bizonytalanok körében. Ez pedig azért van mert az LMP túl agresszív politikát folytat. Az itt a kérdés, hogy tehetne e mást. Mivel a párt kicsi, ezért hangosan kell üvöltenie ahhoz, hogy észrevegyék. Ahhoz, hogy az elvi célközönségük között népszerűek legyenek ki kéne mászniuk az iszapbirkózó medencéből. Ahhoz viszont, hogy észrevegye őket a leendő célközönségük, néha még a nagy néppártoknál is mélyebben kell megmártózniuk a sárgödörben. És bejáratott emberek nélkül, vagy legalább egy ismert brand nélkül az új szuperpárt is ugyanezzel a paradoxonnal néz szembe.
Ja és van a korrupció, ami nagyon hangzatos, de ha az utolsó gyorshajtási elsíbolást is belevesszük, akkor sincs 2000 milliárd, tehát gazdasági szempontból marginális kérdés, viszont marhajó szalagcímeket lehet vele közölni. Ettől függetlenül egy nem korrupt de kontár banda sokkal nagyobb károkat tud okozni az országnak (á la Antal József), mint a mérsékeltebb rablólovagok (á la Horn Gyula). Úgyhogy ha a szuperpárt az én szavazatomra is igényt tart, akkor a gazdasághoz állítja a prioritást, a második változó lehet a korrpució, a harmadik pedig az ujdonság.

Venyigeszu_de_Lucerna 2012.07.17. 23:36:32

@rajnaig: Horn Gyulát azért nem nevezném mérsékeltebb rablólovagnak, a privatizáció 2/3-a az ő királysága alatt történt meg, a szadesz hathatós támogatása mellett.

Rókakígyó 2012.07.17. 23:51:42

@Lord_Valdez: azért nehéz a piacra lépés, mert nem vevő rá senki (nincs elég vevő). Ha épeszű és jóléthez vezető politizálást akarna valaki, annak sok aktivista sem lenne elég, mert egyszerűen nem szavaznának rá, mert ez az út bizony nem a munkanélküliekre és a nyugdíjasokra épülne.

Épelméjű 2012.07.18. 00:03:36

Miből lesz az új párt?
őőőő
Kikből lesz az új párt?

Kell legalább 2 db, rátermett, tehetséges, szónoki vénával megáldott, józan paraszti ésszel felvértezett, életben sokat tapasztalt, logikus gondolkozású, becsületes, feddhetetlen, tisztességes, emberséges, józan életű, ember és természet barát, tenni akarási vággyal megpakolva, akár még az életét is feláldozva a KÖZ szölgálatáért, ha kell éjt nappallá téve sok éven át szakadatlanul dolgozni tudó ÉS akaró, lehetőleg HIPERAKTÍV, jövőképpel rendelkező, jó kapcsolatteremtő és kommunikáló, megnyerő, szívélyes és határozott és szinte zseni!

Ilyen emberből kell legalább kettő, de az sokkal jobb ha 12 van belőle. A többeknek össze kell fogniuk, konszenzusra jutniuk és azonos cél mellett elkötelezni magukat egy életre!!!!

Ezután gründolni kell magukat, bemutatókat, szónoklatokat, figyelemfelhívó cselekedeteket, képességeiket bizonyítva támogatókat szerezni.

Ha van egy ilyen mikor méretű csapat, akkor majd a sok millió többiből magukhoz vonzzák a szerintük érdemes embereket, akikkel majd közösen felépítik egy párt alapját. Majd a nagyobb mikor csapatot felhasználva újabb embereket és újabbakat szerveznek be, győznek meg, tesznek elkötelezetté MAGUK mellett. Az apránkénti építkezés addig megy míg meg nem váltják az országot, vagy el nem buknak.

Valahogy így indult az Amerikai Egyesült Államok is, volt vagy pár tucat a fenti tulajdonságokkal rendelkező személy, kik közösen elindították a világ egyik- ha nem- legdemokratikusabb országát a történelemben.

Szóval, így indul egy sikeres párt mely egetrengető változtatásokat képes elérni. Ennyi, csak pár tucat vagy kevesebb "ZSENI" kell hozzá és meg vagyunk mentve.

Épelméjű 2012.07.18. 00:10:08

A Fidesz a kezdetek kezdetén ilyen volt - RÉSZBEN -, Orbánnal az élen. Csak a sok év alatt elkurvultak, elkorrumpálódtak, előjöttek intellektuális hiányosságaik. Mindannyiunk nagy sajnálatára...

Majd ha lesznek George Washingtonjaink, John Adams-eink, Benjamin Franklin-jeink és Thommas Jefferson-jaink, kik össze tudnak állni, mint USA-ban, akkor lesz változás új párttal. Amíg ez nincs meg, addig nem lesz érdemi változás.

Épelméjű 2012.07.18. 00:18:31

egy kis segítség, hogy tudjátok milyen emberek felbukkanására van szükség, tucatjával! Majd a tucatnak összefogni és alkotni, mindnyájunk boldogulására.

hu.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Franklin

hu.wikipedia.org/wiki/George_Washington

kulcsarb 2012.07.18. 00:50:29

@Épelméjű:
a probléma a következő: NINCS MEGOLDÁS

aki elhiszi, hogy van megoldás az elégé elvakult, és ezért csak a saját megoldásában hisz (ld. Matolcsi, de akár az egész Fideszt is mondhatnám) és elvakultságában még többet árt mint használ

például: a "nyugíjpénzekből megoldunk mindent" akció elsőre akár működőképesnek is tűnhetett, csak sajnos ez nem demokratikus (ld. unortodox) lépés ezért a nyugat elzárta a pénzcsapot => bukta

Washingtonnak könnyű volt, nem volt elvárás vele szemben, hogy mentsen meg egy országot.

Amidazophen 2012.07.18. 01:06:10

Gyurcsányt csak szimplán nem szerettem. De nagyon nem. Bohóc - rossz szerepben.
Semjént megvetem, utálom és lenézem. Egy magyar gonosz (bár üresfejű) Savonarola
Orbánt a végletekig gyűlölöm.
Schiffert - könnyesre röhögve magamat narcisztikus kapaszkodásán - egyszerűen leszarom.
Ezek után Vonára már nem maradt semmiféle kifejezésem. De ő se maradjon ki a bulimból.

Nem tartom magamat különösebben értelmes embernek, olyan átlagközeli, ha vagyok, akkor már jó. Közel negyven évet ledolgoztam, (felét sugárveszélyben). De ami itt folyik, az permanens hányásra ingerel. Gyermekeim szerencsére már távol ettől az országtól, az utóbbi két évben rájöttek: itt keresnivalójuk nincsen.

Szeretném hátralévő éveimet békében, nyugalomban tölteni. Esélyt ezek az urak (urak?? - na ez erős túlzás) egy fikarcnyit sem hagynak.

Én már nem fogok forradalmat csinálni, öreg vagyok hozzá. Ám valakinek, valakiknek lépni kell végre. Határozottan, kérlelhetetlenül és ha kell, akkor igenis erőszakosan. Ezeket mind-mind elsöpörni, de nem úgy mint a komcsikat 90-ben, hanem könyörtelenül és örökre.

Nos?

letmetellyou 2012.07.18. 01:27:01

Szerintem ez egy kicsit nehezen olvasható, összeszedetlen blogbejegyzés volt. Annyira nem volt rossz és végülis érteni is lehetett, de olvastunk már ennél jobbat is. Epedve várom a következő bejegyzést.

hy3 · http://n-p.blog.hu/ 2012.07.18. 01:48:37

nem rossz az ötlet, csak még dolgozni kell rajta.
sürgősen neki kéne állni a szervezésnek, erre az internet indulásnak kiváló, mert azt nem tudják korlátozni.
de: figyelni kell az alábbiakra.
A magyar ember hátán fát lehet vágni, ha azon a fejszén magyar zászló van.
magyar ember keresi az igazságot, de nem szereti megtalálni.

hy3 · http://n-p.blog.hu/ 2012.07.18. 01:52:48

ja, és még valami:
beszélgetni kell sokat, sok emberrel. személyes kontakt és hitelesség nélkül a dolog nem megy.
ha csak itt sziporkázunk, az olyan lesz, mint a többi tucatnyi elvetélt változtatási kisérlet - olvassatok történelmet, van elég példa.
ld.még: kávéházi Konrád.

pánpéter 2012.07.18. 05:16:56

"Nyilvánvaló: a Fidesz egy erős ellenzék szerepére készül 2014 után" - a ciklus felénél egyetlen politikai erő sem készül a következő ciklusban ellenzéki szerepre! aki ilyet leír, az alapvetően nincs tisztában a politikai észjárással, stratégiával!

ggaborx 2012.07.18. 07:58:19

Hosszú idő óta az első olyan poszt, amely végre rámutat a konkrét tettek szükségességére. A konklúzióval nem egészen, de az alapvető mondanivalóval mélységesen egyetéretek. Tettekre van szükség!

A kommenteket olvasva viszont ismét bebizonyosodott, hogy egyszerűen destrukív idióták, esetleg fizetett pártkatonák vagytok:

- "Idealista vágyálom, nem lehet megcsinálni" (Miért nem? Indoklás?)

- "Nincs szükség újabb pártra" (Miért nincs? Melyik létező pártban bízzunk?)

- "Fidesz, MSZP, LMP, Jobbik - így úgy amúgy" (Egy ilyen poszt alatt is ezek méricskéléséről kell vitatkozni? Idióták!)

- "Bezzeg a Bajnai, Gyurcsány, Orbán..." (Kell a személyi kultusz, ugye? De mi a megoldás?)

- stb.

Az eddig érkezett kommentek között _egyetlen egy sem volt_ amely a posztban foglaltakkal kapcsolatban konstruktív véleményt fogalmazott volna meg. Most is csak a szokásos fikázás, lenézés, okoskodás, kötözködés megy.

Arról beszéljetek, hogy a vázolt megoldási javaslat miképp működhetne és ne arról fröcsögjetek folyton, hogy miért nem fog menni!

Az ország szarban van és abban is marad, amíg bármely konkrét tervet érvek és ellenérvek higgadt, értelmes megvitatása helyett egyszerűen leszóltok és a hülye fejetekkel ismét csak hátradőltök a monitor mögött azzal, hogy megint "jól megmondtam!".

Kurvára haragszom rátok, mert ezzel a semmire sem jó, állandó fikázással és harciaskodással üldöztök el az országból engem is. Mert egyszerűen reménytelen senkik vagytok és maradtok is azok, ha nem változtattok mielőbb.

A mindenkor aktuális politikai elit semmi mást nem csinál mint ezt a fajta idiotizmust a végletekig kihasználja. Ti tehettek róla, mert hagyjátok. Mert nem hisztek magatokban és még mindig igénylitek az atyai gondoskodást. Fel kellene nőni, óvodások!

Melchi Zadok 2012.07.18. 08:06:46

@Meridian74: a magyar nemzet és a többi jobbosnak hazudott de valójában bolsevik pártsajtó lenne bajnai önnön keze?

idióta.

Melchi Zadok 2012.07.18. 08:10:27

@Pan Modry: mitől lenne az lmp kommunista? megmagyaráznád?

Pan Modry 2012.07.18. 08:13:30

@melchi zadok:

gazdasagpolitikai tekintetben a magas redisztribucio mellett kardoskodnak

energiapolitikai tekintetben is ugyanolyan dilettansak, mint egy atlag kommunista

Kivlov 2012.07.18. 08:36:51

@melchi zadok:
nem az. ZS kategóriás...

Netuddki. 2012.07.18. 09:08:37

@rajnaig: "Ugyanakkor az LMP mégsem népszerű a bizonytalanok körében. Ez pedig azért van mert az LMP túl agresszív politikát folytat."

Nem. Az lmp azért nem népszerű mert nem a napi problémákkal foglalkozik. De ezt nem is titkolja. Magyarországon most éppen nem a környezetvédelem a legfőbb probléma.
E mellett személy szerint kiráz a hideg a performanszaiktól. Amik főiskolás/egyetemi napokon még elmennek, de halálkomolyan előadva ország-világ előtt inkább szánalmasak.
De a legfőbb probléma az lmp-vel, hogy nem is szándékoznak vezető, többségi párt lenni.

"Ettől függetlenül egy nem korrupt de kontár banda sokkal nagyobb károkat tud okozni az országnak (á la Antal József), mint a mérsékeltebb rablólovagok (á la Horn Gyula)."

A 22 év alatt sajnos mindegyik párt csak károkat tudott okozni.
Az antal kormányt meg nem korruptnak nevezni? Hááááát. A "teccettek volna forradalmat csinálni" jóska alatt kezdték szétlopni az országot. Ehhez nem kell személy szerint a vezetőnek tolvajnak lennie, elég ha hagyja és elnézi a lopást...

room_101 2012.07.18. 09:19:13

Tök mindegy, hogy 2014 után kormányozni fog-e a fidesz, vagy nem. Ellenzékben is fognak tudni pont annyit rombolni, mint most a kétharmaddal. Elég csak visszaállni nekik arra az üzletmenetre, ami a "zemúttnyócévet" nem kis részben okozta. Mindennek keresztbe fognak feküdni teljes mellszélességgel. Össze lesz szarva-hugyozva a Kossuth tér hetente, meg lesz ostromolva nem csak a TV, de minden létező székház, és meg lesz vétózva minden változtatási kísérlet.

kennyking 2012.07.18. 09:30:57

@Épelméjű: Elég lenne egy Adenoaur.felépítette gyakorlatilag a demokratikus Németországot.Igaz, ott nem kormányoztak reformnácik a nácizmus után.

rockseiaXLL · http://nemfasza.blog.hu/ 2012.07.18. 09:34:33

Szerintem először kellene egy hely. Aztán egy nem nyilvános fórum. Azoknak, akik személyesen már bedobták a tétet azzal, hogy előbújtak. Tkp. azt kéne megcsinálni alulról szerveződve, mint amit a milla (szdsz), a szolidaritás (dk), vagy az elempé (?). Ezeknek részben az volt a céljuk, hogy megpróbálják a háttérből kézben tartani az ébredező ellenzéket. Ha tévedek, és simán csak balfaszok, akkor sem szabad kukába dobni velük együtt a módszereket is.
u.i.
A faszom a kurva indexbe már, hogy állandóan mobilnézetre vált az oldal!

kennyking 2012.07.18. 09:37:20

@Amidazophen: Így van.Ámen.
Talán részben tartozik ide, de 2006-ban, amikor tömegek mentek ki az utcára, a többség a hazug, tolvaj rendszer ellen tüntetett, nem feltétlen gyurcsányra volt kihegyezve a dolog.Ezt a tömeget a mai napig lecsürhézik, pedig erőszak nélkül semmilyen tüntetés nem ér célt.Mert , egyébként gyurcsánnak igaza volt ( van), miszerint, megunják és hazamennek.Lehet überájrópéjer módra transzparensekkel felvonulgatni, akár hónapokig, az eredménye az, hogy jókat röhögnek rajtuk a parlamentben.Nincs rendszerváltás vér és tűz nélkül.Az volt a rendszerváltás, amit rákosi csinált.Internálótáborok, kitelepítések, vegzálások, gyilkosságok.Mindenkit ellehetetlenített, akinek köze volt az előző rendszerhez.Nem azt mondom, hogy ez jó, csak azt, hogy az rendszerváltás volt.

ggaborx 2012.07.18. 09:57:14

@kennyking: Szerintem meg nincs szükség erőszakra. Ez a rendszer is legyőzhető a saját eszközeivel. Törvényes keretek között maradva is fel lehet építeni bármit a semmiből.

A gond ott van, hogy mindenki arra vár, hogy majd valaki más felépít valamit. Ezt sokan meg is teszik (lmp, milla, dk, stb.), de így szükségszerűen a saját értékrendjük mentén. Viszont bármely új formációt elsősorban a negatívumok alapján ítél meg a közvélemény és nincs olyan ami mindenkinek jó. Így ezek azonnal rétegpártokká vállnak.

@rockseiaXLL: Nosza, csináld meg! Sokan, sokszor leírták, hogy mi kellene, de senki nem csinál semmit.

Netuddki. 2012.07.18. 10:05:07

@rockseiaXLL: Hát te qrvára kevered a szezont a faszommal. Nem a Juszt hanem a "csakitt és csakmost" tomika...

ggaborx 2012.07.18. 10:16:59

És akkor egy kis érdemi konstruktivitás:

1. Valódi demokratikus hatalmat kell biztosítani a választópolgároknak, amelybe nem csupán a választás, de a visszahívás lehetősége is megvan.

2. Az állam különböző működési területeinek szakszerű, de ellenőrzött irányításához egyrészt hozzáértő szakpolitikusokra van szükség, másrészt a döntéseket minden esetben civil kontroll alapján kell meghozni. A politikus alternatív terveket dolgoz ki, a választók ebből egyet megszavaznak.

3. Saját jogán bárki közvetlenül szavazhat bármely kérdésben.

4. Bárki megbízhat bárki mást szavazói képviselettel akár alkalom szerűen, akár rövidebb-hosszabb távra. Nemcsak politikust, de akár rokont, ismerőst is.

5. Bárki lehet képviselő, de ez csupán jogosultságot jelent a más helyett történő szavazásra és nem biztosít semmilyen közvetlen állami jövedelmet.

6. Bármely képviselet esetleges honoráriumát a képviselteknek kell állni.

7. A kinevezett képviselő bármikor, azonnal leváltható a képviseleti megbízás pillanatok alatt visszavonható.

8. Szakmai ismereteket igénylő pozícióba szavazás alapján megvalósuló kinevezés révén bárki kerülhet, aki rendelkezik az adott pozícióhoz szükséges végzettséggel és tapasztalattal, illetve konkrét programot tud felmutatni az adott témakörben.

9. A kinevezett szakpolitikusi pozíciókban a szavazás az ismertetett program alapján történik, így egy-egy kinevezés az adott program megvalósítására ad felhatalmazást. A programtól való eltérés esetén újabb szavazás által a kinevezés azonnali hatállyal visszavonható.

10. A teljes nemzetgazdasági "könyvelés" transzparens és valós időben nyomonkövethető. Az állami beruházások nyílt pályázatok révén valósíthatók meg, amelyek elbírálása közvetlen szavazás révén történik.

kertesz 2012.07.18. 10:21:22

:)
1, Olvassátok el Stanislaw Lem-től az Uránfüleket...
2, Becsületesség. Ki nem puskázott az iskolában, ki nem adott csúszópénzt, ki nem fogadott el csúszópénzt, ki nem üzletelt okosba' közülünk? Ugye szeretnénk egy talpig becsületes embert aki nem veri el egyedi rendszámú Bentley-re a befizetett ezreseinket? Kiben bízzunk.
3, Saját elkötelezettség: Ki megy önkéntesnek, szórólapozni stb. stb.???
De egyébként jó az ötlet :)

kennyking 2012.07.18. 10:26:05

@ggaborx: Legyőzhető, csak milyen áron.Egy új formációhoz nagyon sok pénz kell.A pénz meg jön valahonnan, és ahonnan jött, akkor az a hatalomra jutás után megkéri az árát.Így lesz egy újabb fidesz , vagy mszp.Az meg minek, ezekből egy is sok.

ggaborx 2012.07.18. 10:32:26

@kennyking: Olvasd el az előbbi "10 pontot"!

A finanszírozás megoldható. Kíváncsi vagyok a véleményedre!

ggaborx 2012.07.18. 10:34:08

@kertesz: Azért mindenkinek van olyan családtagja, rokon, barátja, ismerőse, akiben beg tud bízni.

Én azt mondom, hogy azt az ezrest add annak akiben megbízol. Ha nem bízol senkiben, akkor meg képviseld saját magad!

rockseiaXLL · http://nemfasza.blog.hu/ 2012.07.18. 10:37:34

@ggaborx: nem tudom, melyik kommentemre írtad, gondolom a komolyabbikra. Azért írtam, hogy mit KÉNE, mert vidéki vagyok, és ezt mindenképpen Pesten kéne összehozni több szempontból is. A hozzászólásom lényege az volt, hogy személyesen kell találkozni és vitázni. Ehhez a legjobb a főváros. Másrészt nálam felkészültebb emberek kellenének. De ha arról van szó, a havi ezres mellé áldozok még 3-4-et, és havi egyszer elmegyek vitázni. (Meg még adok egy tizest a Juszt, a tomika, vagy a faszomtuggya kinek az emberének.)
Egyébként azt észrevetted, hogy te is azt kéred számon tőlem, hogy miért nem cselekszem én, ahelyett, hogy azt írnád le, mit tettél te? :-)

InteriorLulu 2012.07.18. 10:41:09

Jó a poszt, kellően konstruktív és megoldás-orientált. Kár érte: a célját a legkisebb mértékben sem érte el, s már címlapon sincs. Volt szűk fél napja...

Észre kellett volna vennie minden olvasójának, és főképp minden egyes kommentelőjének, hogy piefke írása egyrészt egyfajta nyílt levél, felhívás, másrészt pedig üzenet. Felhívás azok felé, akiknek volna módjuk és kellő késztetésük egy ilyesféle közalapítványt gründolni, és - ami talán fontosabb -, egyben üzenet is számukra arról, hogy egyáltalán valóban érdemes-e. Üzenet az olvasók és lájkolók számát tekintve, és főleg üzenet a kommentelők reakcióját tekintve.
Nos, ez utóbbit, azaz a fogadtatást tekintve a kép egyértelműen és totálisan lesújtó: nincs igény egy mégoly konkrét, és a nyereség esélyéhez képest egyáltalán nem húsbavágó költségű adakozást (de ha jobban tetszik, befektetést, kölcsönt) kínáló megoldásra.
Ilyenek vagyunk... :-(

ggaborx 2012.07.18. 10:44:28

@rockseiaXLL: Nem hiszem, hogy a központosított, helyhez kötött vitafórum lenne az egyetlen járható út. Te is hozzáférsz az internethez "ott vidéken".

Első körben az is elegendő lenne, hogy csupán egy erre a célra létrehozott internetes fórumon bárki bekapcsolódhasson az _érdemi_ vitába. Ez lehet akár zárt, akár nyílt közösség is. Aztán majd idővel, lehet találkozót szervezni (mint sok más fórumon ez már bevett szokás), ami akár vidéken is lehetne.

Néhány hónap alatt úgyis kiderül, hogy van-e értelme egyátalán az egésznek?

Abban teljes mértékben igazad van, hogy számon kéred rajtam, hogy én mit tettem eddig? Egyelőre annyit tettem, hogy itt is és sok más blogon közzéteszem az elképzeléseimet mintegy vitaindítóként. Ha lesz elég érdeklődés, akkor jöhet a saját weboldal.

ggaborx 2012.07.18. 10:49:27

@InteriorLulu: Azt hiszem ennek leginkább az az oka, hogy az elmúlt 22 év alapján ma már senki nem bízik abban, hogy eljön egy megváltó, aki majd rendberak mindent, csak fizessenek az emberek. Legyen az akár alapítvány, akár bármi más.

Sajnos túl sok ilyet láttunk már, hogy csak adjon nekem egy csomó ember néhány ezrest és majd jó lesz! Én pl. nem bízok abban, hogy bármely maréknyi csoport beváltja a hozzáfűzött reményeket, ha elég pénzt kap. Esélyesebbnek tartom, hogy ez a kis csoport elsősorban a saját kis belterjes családjának oldaná meg az anyagi gondjait a befolyt összegből. Erre számtalan példát láttunk már, az ellenkezőjére egyet sem.

Plagizáló+Asszonyverő+Gyilkos+Garázda=FideszMaffia 2012.07.18. 10:50:03

@ggaborx: "07:58:19"

Egyet értek. Az érvem a Te érved.

De a konstruktivitáshoz sajnos csak pénzzel tudnék hozzájárulni. Jóval többel, mint az előirányzott. Csak valaki tényleg kezdje el.

eßemfaßom meg áll · http://tahobloggerek.blog.hu 2012.07.18. 10:50:42

@Amidazophen: "Gyermekeim szerencsére már távol ettől az országtól, az utóbbi két évben rájöttek: itt keresnivalójuk nincsen.

Szeretném hátralévő éveimet békében, nyugalomban tölteni. "

Vagyis a gyermekeid már máshova adóznak, járulékoznak, téged meg majd tartsanak el az itthonmaradottak öregkorodra

rockseiaXLL · http://nemfasza.blog.hu/ 2012.07.18. 10:54:03

A havi utalás azért lenne jó, mert a következő havit csak akkor utalod, ha látod, hogy mire megy.

eßemfaßom meg áll · http://tahobloggerek.blog.hu 2012.07.18. 10:54:20

@room_101: Még szerencse, hogy most van egy együttmüködő ellenzék. Ja nem, a mostani ellenzék az jogosan fekszik mindennek keresztbe, hiszen a diktátor ellen minden jogos, csak a diktátororbánfidesz az aki ellenzékből kormányozva 8 éven át meg tudta akadályozni, hogy a demokraták felvirágiztassák az országot.

eßemfaßom meg áll · http://tahobloggerek.blog.hu 2012.07.18. 10:56:18

@rockseiaXLL: "lehet előszedni a távcsövest a pincéből."

Ilen, amikor előtör a liberális demokrata szemlélet csúcsa.

ggaborx 2012.07.18. 10:57:44

@Engedjetek el kutyák, a Lajoséknak töröm az utat!: Azt azért nagyon jól nézd meg, hogy mire áldozod a pénzed! Ugyanis a legnagyobb szélhámosok képesek a legmeggyőzőbb hazugságokkal kicsalni a legnagyobb pénzeket. Erre szakosodtak.

Abban viszont nem hiszek, hogy te magad csupán csak pénzzel tudnál bármiben is hozzájárulni a dologhoz. Csak van bizonyos témakörökben határozott véleményed? Az állami szerepkörökben az a jó, hogy olyannyira sokrétű, hogy szinte mindenki megtalálhatja a számára közel álló területet:

- Oktatás
- Egészségügy
- Szociális rendszer
- Közszféra
- Rendfenntartás
- Állami beruházások
- Gazdasági rendszer
- Külkapcsolatok
- stb.

Csak van valami, amivel kapcsolatban van véleményed, esetleg elképzelésed arról, hogy miként változtatnád meg a jelenlegi áldatlan állapotokat!

ggaborx 2012.07.18. 11:01:50

@eßemfaßom meg áll: Az, hogy az állam kit miből tart el öregkorára az egészen pontosan az állam dolga.

Nem kellene rögtön nekiesni a másiknak csak azért, mert van egy véleményed valamiről. Mi van akkor, ha ő pl. 40 év munkaviszony alatt jóval több nyugdíjjárulékot fizetett be mint amit te fogsz? Akkor pl. hosszú éveken át fizette a te szüleid nyudíját. Így most jogos, hogy pl. ezért most te fizesd meg az ő nyugdíját.

Indulatok alapján nincs értelme vitázni, mert az inkább csak veszekedés.

eßemfaßom meg áll · http://tahobloggerek.blog.hu 2012.07.18. 11:04:22

@ggaborx: "Nem kellene rögtön nekiesni a másiknak csak azért, mert van egy véleményed valamiről"

akkor ne ess nekem

"Mi van akkor, ha ő pl. 40 év munkaviszony alatt jóval több nyugdíjjárulékot fizetett be mint amit te fogsz"

Lényegtelen, a nyugdijat mindig az aktuális befizetésből meg hitelből fizetik, ha a gyereke nem itt fizet, akkor más tartja el nyugdijas aput/anyut, ez tény.

ggaborx 2012.07.18. 11:09:47

@eßemfaßom meg áll: Nem hiszem, hogy neked estem volna. Csupán arra szerettem volna rávilágítani, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer miatt a kérdés közel sem ilyen egyszerű.

Abban igazad van, hogy ha a gyereke nem itt fizet akkor más tartja el itt jelenleg. Azt viszont következetesen most sem veszed figyelembe, hogy korábban ő tarthatta el mások szüleit a saját befizetéseivel! Ezért aztán könnyen lehet, hogy még így is ő van deficitben nyugdíj ügyben.

eßemfaßom meg áll · http://tahobloggerek.blog.hu 2012.07.18. 11:13:38

@ggaborx: "Nem hiszem, hogy neked estem volna."

pont annyira mint én másnak. Pont a jelenlegi nyugdijrandszer miatt ennyire egyszerű. A nyugdijast az ide adott időpillanatban járulékot fizető és itt adózó fizeti. Hogy kárábban ő kit tartott el, irreleváns.

eßemfaßom meg áll · http://tahobloggerek.blog.hu 2012.07.18. 11:16:36

@ggaborx: egyébként az orbán lelövésére buzditó és adakozni is hajlando nick nem váltott ki belőled "rá kéne szólni" ingert?

InteriorLulu 2012.07.18. 11:23:20

@ggaborx:
Nézd, én nem úgy általánosságban írtam amit az előbb írtam, hanem kifejezetten erre a posztra, az ebben leírtakra reagálva. Én ebből indulok ki. Márpedig mit is ír a szerzője, többek között mit vár el ettől az alulról szerveződő kezdeményezéstől? Ezt: "Kidolgozza a szervezeti és szabályzatbeli biztosítékait annak, hogy a támogatások valóban csak a deklarált célokra fordítódhassanak..."
Én ebből, a posztban leírtakból indulok ki, pont az elégségesen konkrét mivolta miatt. Gondoltam, ugyanígy járhat el a többi olvasó is. És szerintem a szerző is így gondolta.

Egyébként meg te vagy az egyike az egy-két kivételnek, akik miatt mégiscsak értelme volt a posztnak.

ggaborx 2012.07.18. 11:31:55

@eßemfaßom meg áll: Sokkal inkább olyan ingert váltott ki, hogy ismét egy példa az elkeseredettség aktuális szintjére. A tehetetlenség általában agressziót szül. Ilyenkor nem az agressziót magát kell büntetni, hanem lehetőséget kell találni az ésszerű megoldásra. A sarokba szorítás hosszú távon nem kifizetődő.

ggaborx 2012.07.18. 11:37:24

@InteriorLulu: Értem és köszönöm az elismerést! Azt gondolom ugyanakkor, hogy bár a jelenlegi posztra reagáltál, de a poszt témájából adódóan társadalmi szintű problémáról beszélünk, így nem tekinthetünk el jelen társadalom jellegzetességeitől.

Én magam is a megoldást keresem, de ehhez legalább nagy vonalakban ismerni kell a várható társadalmi reakciót. Enélkül bármely kezdeményezés igen rövid életű fellángolás lesz csupán.

Véleményem szerint a legnagyobb kihívás bármely új formáció számára megtalálni a hangot azokkal a szavazókkal, akik jellemzően inkább hisznek a rózsaszín hazugságoknak mint a saját józan eszüknek. Ha valaki erre megoldást talál, annak nyert ügye van!

eßemfaßom meg áll · http://tahobloggerek.blog.hu 2012.07.18. 11:38:03

@ggaborx: "példa az elkeseredettség aktuális szintjére. A tehetetlenség általában agressziót szül."

szerecsenmosdatás

ggaborx 2012.07.18. 11:39:14

@eßemfaßom meg áll: "szerecsenmosdatás"

kötözködés

folytassuk? :)

Jorgos Vadefakisz 2012.07.18. 11:44:52

@Pan Modry: No, ebben tévedsz - és a posztoló is itt téved: rühellem az mszp-t és dk-s vagyok, mivel a Fletó volt emlékezetem szerint az egyetlen faszi közel s távol, aki rendbe akarta tenni a párt-finanszírozást. Hogy ezért csak ketten tettek neki keresztbe(boldog és boldogtalan), kialakult az ún. "gyurcsányizmus". Hogy egy pojáca néha? Abszolút! Normális emberre az úgysem hat, viszont a "Mónikashow"-fanok kajálják.

piefke 2012.07.18. 11:45:36

@InteriorLulu:

Köszönjük!

Ha úgy gondolod, keress meg minket a Facebookon: www.facebook.com/progresszivblog

piefke 2012.07.18. 11:47:32

@eßemfaßom meg áll:

A lelövésre buzdító kommentet töröltük!

Ha van hozzá gusztusod, keress meg minket a Facebook-csoportunkban!

www.facebook.com/progresszivblog

eßemfaßom meg áll · http://tahobloggerek.blog.hu 2012.07.18. 11:48:04

@ggaborx: tényközlés.

Egyébként meg ugy tünik, hogy nálad fejlettebb erkölcsi szinten áll a blogtulaj és mosdatás helyett törölte a kommenteket.

piefke 2012.07.18. 11:52:48

@ggaborx:

Köszönjük a konstruktív szándékú javaslataidat! Némelyekkel egyetértünk (pl. naprakészen transzparens közpénzek), némelyekkel nem ("azonnal" visszahívható képviselők).

Ha gondolod, keress meg minket a Facebook-csoportunkban: www.facebook.com/progresszivblog

[Röviden reagálunk a "családi zsebre gyűjtünk"-felvetésedre is. Szó sincs arról, hogy mi lennénk Seresmariska/civil mozgalom, ha még emlékszel. Mi leírtunk egy működőképes technológiát arra, hogy a nagy gazdasági érdekköröktől független politikai erő születhessen - természetesen csak akkor, ha erre van állampolgári akarat és ha egy efféle szervezet kellően prudens és "sikkasztásbiztos" szervezeti szabályzattal áll elő...]

ggaborx 2012.07.18. 11:53:18

@eßemfaßom meg áll: Ha így gondolod rendben. Ez a hozzáállás viszont semmiben sem jobb mint az eddigiek, így számodra még közel sem érett meg az idő bármilyen érdemi változásra. Csak tudnám, hogy kb. mire számítasz, miben reménykedsz?

Részemről én inkább nem küzdök a zsigeri ellenségeskedés ellen, hiszen ha jól látom továbbra is ezt akarjátok. Ha nincs megosztottság akkor nincs is értelme, igaz?

piefke 2012.07.18. 11:56:09

@eßemfaßom meg áll:

Ó, az én erkölcseim!:-))) Ha Catullus ismerne, nem Caecilianust csesztette volna!:-))))))))))))))))))))))))

ggaborx 2012.07.18. 11:59:07

@piefke: Köszönöm a reakciót és a meghívást! Azt gondolom, hogy bármilyen érdemi változás alapja kizárólag az érvek-ellenérvek hatékony megvitatása lehet. Így tehát kíváncsi lennék arra, hogy az azonnali visszahívhatósággal miért nem értetek egyet?

A sikkasztásbiztos szabályzat mindenképpen szükséges, de korántsem elégséges feltétele a hatékony működésnek. Ezzel kapcsolatban az nem világos, hogy a szabályzatban leírtakat milyen módon gondoljátok betartatni saját magatokkal? Másszóval, ha van szabály, de nincs hatalom a számonkérésre, akkor az nem sokat ér. Márpedig egy alapítvány kurátorait, elnökét és egyéb tisztségviselőit kívülállók nem igazán tudják számonkérni.

piefke 2012.07.18. 12:04:38

@ggaborx:

Az csak szabályzat kérdése, hogy mit tehet a vezetőség, azt hogyan teheti és hogy a támogatók miképpen "tarthatják sakkban" őket. Szándék esetén még a Holdra is le lehet szállni, akkor egy tökömkis alapítványocskát ne lehetne rendben tartani?:-)))

Más, képviselői visszahívhatóság - itt kissé hosszabb leszek:

A képviselői visszahívhatóság manapság gyakran vetődik fel… A visszahívhatóság komolyan veszélyezteti a képviselői függetlenséget, a képviselő „manipulálhatatlanságát”. Egy, a demokratikus berendezkedéssel kapcsolatban „instabil belső azonosulással” rendelkező társadalomban könnyen felbukkanhatnak demagóg erők, amelyek éppen a demokratikus berendezkedést akarván destabilizálni-szétzilálni, egyre-másra „robbantanák ki” a visszahívási kezdeményezéseket.
De mit is jelent az, ha egy képviselőt vissza kell hívni? Nem mást, mint hogy azok, akik megválasztották, nem döntöttek kellő megalapozottsággal! Nem „visszahívni” kell a rossz képviselőt: meg kell gondolni, kit válasszunk képviselőnek! A visszahívás tkp. annak „beismerése”, hogy „infantilis” az a közösség, mely „hagyta magát megvezetni” egy alkalmatlan jelölt által. Ha vissza kell hívni egy képviselőt, akkor nem csak vele van a baj, hanem azokkal is, akik megválasztották őt: nem mérlegeltek megfelelően, nem viselkedtek felelős és előrelátó polgárok módjára! Az emiatti felelősséget pedig „nem elegáns” és nem is célszerű „áttolni” a „rossz képviselőre”.

Amidazophen 2012.07.18. 12:12:11

@eßemfaßom meg áll: Én állampolgárként 20 évig tartottam el a szocializmust. További 20 évig ezt a demokráciának csúfolt haramia-rendszert.
Kinek is a kötelessége eltartani engem a jövőben??

Amidazophen 2012.07.18. 12:14:29

@kennyking: "Nincs rendszerváltás vér és tűz nélkül."

Mélységesen igazad van.

piefke 2012.07.18. 12:16:18

@Amidazophen:

Spanyolországban is volt: a Franco-éra után, János Károly vér nélkül alakította át a rendszert.

ggaborx 2012.07.18. 12:23:03

@piefke: Alapítvány "rendbentartása" témakörben közvetlen negatív tapasztalatom van. Bármely csekély kis hatalom a legtöbb embert azonnal megbolondítja. Ráadásul ez hatványozottan igaz egy közegben, ahol az általános életszínvonal a béka segge alatt van. "Bárhogy is lesz én legalább jól járok!"

A képviselői visszahívhatóságban én pont az ellenkezőjét látom mint te. Nem értem, hogy miért veszélyeztetné a "manipulálhatatlanságot" a visszahívás lehetősége. Számomra logikusabbnak tűnik, hogy egy hosszabb távra szóló mandátum sokkal inkább melegágya a korrupciónak, hiszen az ehhez szükséges hatalom visszahívhatóság nélkül lényegében megingathatatlan.

Amennyiben jól értem és a visszahívhatóságot mint fegyvert látod különböző "felforgató erők" kezében, akkor sokkal inkább célravezetőnek tartanám annak kidolgozását, hogy miként kerülhető el ezen jogosultság felhasználása a demokratikus berendezkedés ellen?

Bármely képviselő megválasztása szükségképpen bizalmi kérdés. A bizalom elvesztése szerintem minden esetben a legitimitás elvesztését is jelenti. Előzetes felhatalmazás esetén nincs mód a megfelelően körültekintő döntésre, így a szavazókon számonkérni a "nem megfelelően körültekintő" döntést mindenképpen igazságtalan.

Az általad ismertetett megközelítés egyértelműen a mesterien szélhámos, kellőképpen felkészült csalóknak kedvez. Nagy mértékben sarkított példával élve tulajdonképpen arról beszélsz, hogy akit átvernek, az lényegében meg is érdemli. Ezzel semmiképpen nem tudok azonosulni.

Helyénvalóbbnak érzem azt, ha a visszahívhatóságot próbáljuk inkább megfelelő keretek közé szorítani és kidolgozzuk azt a megoldást, amely lehetőséget ad, de visszaélést nem tesz lehetővé.

piefke 2012.07.18. 12:25:52

Neeeem! Nem azt mondom, hogy "akit átverne, megérdemli". Azt modom, hogy... De azt hiszem, a témakör kifejtése meghaladná a kommentezés adta kereteket.

Más fórumon javaslom folytani!

eßemfaßom meg áll · http://tahobloggerek.blog.hu 2012.07.18. 12:33:31

@Amidazophen: ha nem érted a nyugdujrendszer működését, arról én nem tehetek.

ggaborx 2012.07.18. 12:48:23

@piefke: "Nagy mértékben sarkított példa" volt, nyilván te sem pont így értetted, de ezzel tudtam leginkább megvilágítani a problémámat a dologgal kapcsolatban.

Milyen fórumot javasolsz a téma kifejtésére? Facebook-ot nem kedvelem, így nem is nagyon használom. Esetleg feltehetnétek egy független site-ot egy egyszerűbb fórummal egy külön domain-re.

InteriorLulu 2012.07.18. 12:49:04

@ggaborx: Írod: "Én magam is a megoldást keresem, de ehhez legalább nagy vonalakban ismerni kell a várható társadalmi reakciót. Enélkül bármely kezdeményezés igen rövid életű fellángolás lesz csupán."
És: "Véleményem szerint a legnagyobb kihívás bármely új formáció számára megtalálni a hangot azokkal a szavazókkal, akik jellemzően inkább hisznek a rózsaszín hazugságoknak mint a saját józan eszüknek. Ha valaki erre megoldást talál, annak nyert ügye van!"

A várható társadalmi reakciót, félő, jól ismerjük, és nem is csupán nagy vonalakban. Ám kezdetnek nem a társadalomnak, hanem konkrétan annak a bizonyos öt, vagy bármennyi százalékának a konkrét reakcióját kellene valahogy "kiprovokálni". (Nem pedig "ismerni", hisz a reakciójukat ismerjük, pont ezért lehet őrájuk, azaz ránk, az öt százalékra apellálni). Amennyiben a dolog beindul, gyűlik hóról-hóra a pénz, és a szervezet transzparenciája a létező legnagyobb, nos, ez esetben már csak idő kérdése, hogy egy pont után a folyamat megállíthatatlan legyen, ez meggyőződésem. A net ugyanis felkapja. A facebook. Hisz találkozik ez a nagyon is konkrét dolog egy nagyon is valós és jelentős társadalmi igénnyel. És amit a facebook a kellő mértékben felkap, azzal tudjuk mi lesz: bekerül a mainstream médiába. És ez az ügy nem olyan, mint mondjuk csak a legfrissebbet nézzem, a Bándy Kata-ügy: ennek a végpontja nem az elindulást követő egy héten belül van, hanem egészen konkrétan 2014 tavaszán.

ggaborx 2012.07.18. 12:57:27

@InteriorLulu: Tulajdonképpen mindenben egyetértek veled. Egy apróság zavar. Mégpedig az, hogy szerintem a pénz nem elég. Megfelelően megalapozott, hiteles szabályzat és program nélkül lehet, hogy jön egy rakás pénz, de mégis mit kellene kezdeni vele?

Kicsit olyan ez mint egy vállalkozás (a szó gyakorlati értelmében az is). Ott sem elég ha van pénz, azt hatékonyan kell tudni befektetni.

Azt hiszem a posztban leírtak, illetve egy-két komment alapján nagyjából kialakult a kezdeti elfogadható irány. Innentől csak lépni kellene a konkrétumok irányába.

Attól azonban egyelőre óva intenék mindenkit, hogy a formáció elsődleges konkrétuma a pénz, a támogatási összegek körül forogjon. A tervezéshez, a gondolkodáshoz nem kell pénz!

piefke 2012.07.18. 12:59:17

@ggaborx:

Ha megnézed a blogunkat, a tervezés már több mint 2 éve folyik.:-)

Plagizáló+Asszonyverő+Gyilkos+Garázda=FideszMaffia 2012.07.18. 13:01:33

@ggaborx:
@rajnaig:
@Anti Anyag:
@InteriorLulu:
@Amidazophen:

A következőket nem a "magyar társadalomra való rápirítás"-nak szánom, de érdemes volna rajta elgondolkozni. Csak ne túl sokáig. (Előre jelezném, hogy nem bölcsész/jogász/kisf@szom-, hanem mérnök vagyok. Aktív mérnök.)

A magyar ember sajnos képtelen közösséget alkotni, közösség formájában kondolkozni.
Hadd szolgáljak egy nagyon egyszerű magyarázattal:

A magyar emberben az általános bizalmatlanság mindennel és mindenkivel szemben egyfajta védekező mechanizmust gerjeszt, aminek következményeként a közösségi érdekeket teljesen figyelmen kívül hagyja, és CSAK az egyéni (önös) érdekekre koncentrál. Ez szimpla evolúciós (életben maradási) ösztön. Ez teljesen normális emberi jellem. Ez meg van az osztrákban, a németben, az "amerikaiban". Mindenkiben.

A gond csak az, hogy ezt az evolúciós "hézagot" a nyugatiakkal ellentétben a mi mindenkori magyar politikusaink, hűbéruraink, nemoligarcháink (értsd, már sokszáz éve) ki is használják.

Egyszerű példa:
Az 1910-es években az akkori nagy Magyarországon elrendelték az analfabétizmus felméréset (naná, hogy Bécsből irányítva, ugyanis ez arrafelé FONTOS társadalmi tényező). Az derült ki a felmérésből, hogy amíg Mosonvármegyében (Nyugat MO) kevesebb mint 10%-os volt az analfabétizmus (hála a közeli nyugati kultúrának, a sváb lakosságnak, stb), addig Kelet-Erdélyben közel 60%-os volt.

Hogy ez hogyan tartozik ide? Úgy, hogy amíg a sváb/osztrák polgárosodás (nyugati szél formájában) a feudalizmust TÀPLÀLÒ TUDATLANSÀGOT a nyugati régiókban írjában szüntette meg, addig a magyarországi feudális rendszer egyszerű MAGYAR önös (egyéni) érdektől vezérelve az utolsó utáni percig működni tudott. De legalább is működni akart (minél messzebb Bécstől, annál erőteljesebben).

Itt kap szerepet a már korábban említett egyéni (önös) érdek, mint életben maradási ösztön. Szimpla evolúció.

Konklúzió:
Magyarországon ma közzösségi gondolkodásmódra van szükség. Enélkül nem megy. Jómagam már évek óta nem dolgozom/adózom magyarországon, de az, hogy külföldön boldogulok (ugyanis csak itt vagyok képes, annak fényében, hogy a diplomámat magyarországon ÉN finanszíroztam, és nem az állam) nem jelenti azt, hogy kibicnek semmi nem drága. Túlságosan is.

Ami a mai magyarországi magyar emberből hiányzik:
-következetesség
-előzékenység
-türelem.

Elnézést, ha túl hosszú voltam.

room_101 2012.07.18. 13:03:56

@eßemfaßom meg áll:
Arányérzéked hol hagytad?
Ennek a mostani úthengernek tök mindegy, hogy ki és mennyire fekszik ellene. (például a Kossuth tér sem lett összeszarva egyszer sem)

ggaborx 2012.07.18. 13:22:53

@Engedjetek el kutyák, a Lajoséknak töröm az utat!: Nagyon jól látod a problémát!

Ugyanakkor az elmúlt években egyre gyakrabban találkozom olyan véleményekkel, melyek pont ezt a hozzáállást igyekszenek mérsékelni. Azt gondolom mostanában érik meg az idő arra, hogy a magyar társadalom kézzelfogható része hajlandó változtatni az önös érdekek mentén megfogalmazott célokon.

Szerintem eljött az ideje az ilyen embereket konkrét közösségbe kovácsolni és teret adni a "felvilágosult" gondolkodás kibontakozásának. Értelmezésem szerint ez a blog is pont erről szól és konkrét lehetőséget kínál a további lépésekhez.

A közösségi szerepvállalást és a közösségszervezést néhány évvel ezelőtt még jellemzően "kommunista kalákának" tekintette az elsöprő többség. Ilyen megfogalmazásban általában szánakozást, rosszabb esetben nyílt ellenségeskedést váltott ki bármely hasonló kezdeményezés.

Ma már szerencsére egyre többen vagyunk, akik ésszerű és hatékony megoldásként látjuk a közösség erejének felhasználását a társadalmi problémák megoldásának útján.

Azt nem hiszem, hogy 2014-re politikailag meghatározó formációt lehetne felépíteni, de 2018-ra már határozottan elképzelhetőnek tartom a tényleges rendszerváltást.

InteriorLulu 2012.07.18. 13:36:10

@ggaborx:
Igen, úgy tűnik, teljesen egyetértünk. (Mondjuk a képviselői visszahívhatóság kérdésében piefke álláspontját osztom inkább, de ez nyilván mellékes). A megfelelően hiteles szabályzat és program valóban alapfeltétel.
Ám mivel én úgy vélem, a posztbéli konkrét szerveződés ötlete elég jó kiindulási iránynak, így ismét egy benne foglalt alap-tennivalót idézek: "Megbízza a részletes program kidolgozásával az elérhető legjobb szakembereket".
A programról nem ír többet, ám nyilvánvalóan többet gondol: azt, hogy a szervezet ezzel az alaposan kidolgozott programmal lép színre, és ezzel - valamint a szintén említett garanciákkal, kommunikációs tervvel, stb - felvértezve kéri ennek a bizonyos, kezdetben igen szűk körnek az anyagi segítségét.

InteriorLulu 2012.07.18. 14:15:14

@Engedjetek el kutyák, a Lajoséknak töröm az utat!:
Szerintem túl sarkosan látod az amúgy valódi problémát.
Egyrészt igaz ugyan, hogy a magyar úgy általában kevésbé közösségorientált és összetartó nép, mint mondjuk a - legújabbkori történelemben hasonló utat bejárt - lengyel, de az azért nem igaz, hogy ne lenne képes közösséget, közösségeket alkotni. Már alapból nem igaz ez, és ehhez képest is szépnek mondható az elmúlt pár év e téren valóban megfigyelhető változása, mint azt @ggaborx írja is.
Másrészt ez nem feltétlenül magyar sajátosság. Mondjuk ezt valójában te magad is így látod, amikor teljesen normális emberi jellemvonásról írsz. Nem magyar sajátosság az, hogy az önérdekre való koncentrálást a mindenkori hatalmasságok kihasználják, valamint a feudális rendszer nemcsak Magyarországon élhetett az utolsó utáni pillanatig. Mindez az egész (fél)perifériás régióra igaz volt, és ugyanerre a régióra főként a hatvan évvel ezelőtt megrekedt társadalmi fejlődés okán most is jellemzőbb az önérdek mindennel szemben való prioritása, mint nyugatabbra.

rockseiaXLL · http://nemfasza.blog.hu/ 2012.07.18. 15:59:59

Egy másik kommentben utaltam rá, a gyrngébbek kedvéért, hogy nem gondoltam komolyan. Úgy látszik, még ez is kevés volt.

Venyigeszu_de_Lucerna 2012.07.18. 19:52:47

@room_101: azért nyolc év kormányzati sikertelenségért az ellenzéket okolni kicsit sem elegáns...

szaszi123 2012.07.20. 21:17:24

@ob.szerver: Természetesen a Fideszt leváltani,csak a legszélesebb körű ellzéki összefogással lehet. Én ebben számítok a magyar Szolidarításra is. Természetesen, ha összeadjuk az ellenzéki erőket ,akkor az öszeadás mikéntjétől függően az Oszkó Péter által javasolt új ellezéki erőt kaphatjuk meg. Gyurcsány és Bajnai vezető szerepe elvitathatatlan, ezt az újabb döbbenetes Fidesz-bukrás- az összeomló Sukoró vád után -jobban lehet tudni,mint bármikor. Az LMP viszont nagyon nincs rendben. Valójában pup a világ hátán, vagy kiomolytalanok,vagy olyanok,mint az a Schiffer aki jó ideig Orbán egyik tanácsadója volt, s aki most megnézheti magát ,mint Gyurcsány feljelentője. Ilyen figurákkal nehéz egyezségre lépni. Meg aztán?Ki mondta,hogy ha rosszul áll 2014-ben a Fidesz szénáűja akkor megtartják 20014-ben a választást. Miböl áll a 2/3-nak elhalasztani persze a "haza érdekében" 2016-ra vagy akár 2020-ra választást? Azért gondoljunk arra, hogy voltaképpen háború van!És ilyen körülmények között kell győzni.
süti beállítások módosítása