kennel.jpg

„A jogbitorló Istenre hivatkozik.”

(Földnélküli János angol király szavai Dürrenmatt János király c. művéből)

 

Hírek vannak arról az utóbbi időben, hogy a Jobbik összefog Simicskával. Maga Simicska Lajos nyilatkozta nemrég, hogy „ő csinált miniszterelnököt Orbánból és ő is fogja megbuktatni”. Célzott rá, hogy olyan, Orbánra és talán másokra is súlyosan terhelő aduk vannak a kezében, amelyekkel simán kiütheti őt… Sokan már-már kész tényként tekintenek emiatt Orbánék és a Fidesz bukására és egy 2018-as Jobbik-kormányra, az ismét első számú rendszer-oligarchává visszaerősödő Simicskával a háttérben.

…Ám mindez nem lehetséges – és valójában nem is ez Simicska (és Vona) igazi 2018-as célja!

A céljuk nem más, mint az a bizonyos „szelet a tortából” – lehetőleg minél nagyobb szelet.

A sokak által készpénznek vett és mind a Jobbik, mind Simicska által „deklarált” cél, azaz a Fidesz és Orbán megbuktatása, majd a hatalom átvétele, ugyanis nem lehetséges: kizárják ezt a magyar társadalom létező értékpreferenciái és az ezekből következő párttámogatottsági arányok.

Az talán lehetséges, hogy Simicska valóban birtokol olyan bizonyítékokat, amelyekbe Orbán akár bele is bukhat – ám ezzel két baj is van:

  • Az első, hogy a Fidesz szavazótábora, az Orbán-hívek tábora, annak kemény magja, kb. szűk kétmillió szavazó még mindig sokkal nagyobb, mint a Jobbikot támogatók potenciálisan lehetséges maximális száma. Ráadásul az Orbán-tábor tűzön-vízen át és szinte bármiféle, Orbánra és a Fideszre akár súlyosan terhelő és megcáfolhatatlan bizonyíték ellenére is kitart: mivel erre ezeknek a híveknek saját, szubjektív lelki igényük van. Ezt holmi tényekkel, terhelő bizonyítékokkal nemigen lehet felülírni, éspedig kőkemény pszichológiai okok következtében. Egy „normális” demokráciában, ahol a szavazótáborok zöme nem annyira frusztrált és maguk a választópolgárok nagyobbrészt legalább is mérlegelik az elébük tárt tényeket, bizonyára megbukna egy miniszterelnök és egy párt, ha a Simicska által belebegtetett súlyú bizonyítékokkal szembesülnek – ám a magyar demokrácia és a magyar „törzsszavazó” nem így működik.

  • A másik baj a Simicska és Vona által felvázolt elképzeléssel pedig az, hogy nem ugyanaz a dolog valakit megbuktatni, illetve a helyébe ülni a hatalomba. Attól, hogy (talán…) megbukik Orbán a terhelő bizonyítékokkal szembesülő magyar közvélemény nyomására (???), még egyáltalán nem biztos az, hogy ugyanez a közvélemény hanyatt-homlok rohanna az addig általa jogos és súlyos fenntartásokkal kezelt Jobbikra szavazni. Immár évek óta képtelen a Jobbik szavazóinak száma azt a bizonyos „üvegplafont” áttörni: elérni a legnagyobb támogatottságú párt státuszát. Márpedig enélkül nem juthat kormányra egy politikai erő a magyar választási szisztémában – pláne nem egy olyan populista és etnicista-etatista erő, amely éppen a saját, meglehetősen illuzórikus, szakszerűtlen, a globalizáció és a gazdasági törvényszerűségek világából „kilógó” programjával egyszerűen képtelen azok megszólítására, bevonzására, akik nélkül nem lehet legyőzni a másik nagy populista és etnicista-etatista pártot, a Fideszt. Ezek a bizonyos szavazók azok, akik képzettek, ismerik a világot és legalább is sejtik, hogy mi működik és mi nem a gazdaságban és a nemzetközi viszonylatokban. Ezek az emberek – úgy bő egymillió fő – tudják, hogy a Jobbik programja süket duma: azokat célozza meg, akik frusztrációkkal és szorongással vannak tele „a mai világtól” és aki „vészkijáratot” keresnek a valóságból. Ez tehát nem a tudatos választók programja - ők sohasem fognak (még a Fidesz elleni „bosszúból” sem!) a Jobbikra, vagy éppen a Vona-Simicska szövetségre szavazni!

…És ezt nyilván tudják a nevezett urak is: Vona és Simicska is.

Éppen ezért az a legvalószínűbb, hogy e „furcsa pár” igazi célja az, hogy a Fidesz – és ez a gyakorlatban természetesen Orbánt jelenti – kiegyezzen velük a hatalom és az ország anyagi erőforrásainak egymás közti felosztásáról! Persze, Simicska utálja Orbánt – de ez az utálat nem olyan erős, mint a hatalom- és pénzvágy. Az olyan személyiségű emberek, mint amilyen Simicska is, nemigen szoktak „puszta bosszúvágyból” politizálni: nekik ez túlságosan szimpla cél lenne.

Vona pedig a következő tíz jó évét akarja biztosítani… Belőle csak a véletlenek egyáltalán nem valószínű és ezért nem is várható összejátszása esetén válhatna miniszterelnök – ne feledjük: Boris „Brexit” Johnsonból sem miniszterelnök lett, hanem csak külügyminiszter! A dolgok – és a politikai logika – pedig ugyanúgy működnek mindkét, súlyos frusztrációkkal terhelt társadalomban: a britben és a magyarban is: a „hőbörgők” tömege felfordulást képes csinálni, de a hatalmat mégsem veheti át.

…És itt megemlítendő egy további igen fontos brit-magyar párhuzam: a „vegyük vissza az irányítást!” szlogenje és óhaja – éppen azon társadalmi csoportoknál, akik valójába soha a büdös életben nem irányítottak semmit, még a saját életüket sem, legkevésbé pedig a politikát. És ha néha mégis előfordult ilyen ritka és rövid ideig tartó helyzet, pl. forradalmakban, abból csak még nagyobb bajuk származott… Ezek azok a szavazók, akik a legkevésbé kompetensek – akár közpolitikai, akár gazdasági, akár általános és munkaismeretek terén -, emiatt pedig a leginkább szorongók is. Márpedig a demokrácia nem azt jelenti, és nem is akkor és attól működik jól, hogy „mindenki beleszól” a közügyekbe, akár a sok lúd disznót győz elve szerint, hanem attól, ha a kompetensek vezethetnek. A demokrácia igazi célja éppen ez: a kompetencia alapján történő pozícióba jutás és hatalomgyakorlás. Totális félreértése a demokráciának az, ha a felkészületlen, az összefüggésekkel és a döntések következményeivel még alapjaiban sem tisztában lévő, ám tévhitekkel, félreinformáltsággal és azokból származó szorongásokkal agyonterhelt tömegek „döntenek”, mondván, hogy „a nép szava isten szava!” …Így azoknak a Brexit kapcsán a liberálisokra kaján megjegyzéseket tévőknek sincs igazuk, akik szerint épp a liberális demokratáknak nem illik kritizálniuk „a nép döntését”, hiszen „ez a demokrácia!”. Nos, nem ez a demokrácia – hanem az, amit az előbb leírtam: a kompetencia uralma!

A liberális demokráciát annak idején azért hozták létre – komoly, sok évszázados, az északnyugat-európai népek körében lezajlott társadalmi-társadalomfejlődési folyamatok eredményére, mint előzményre alapozva azt -, hogy a közösség ügyeiben a döntéseket ne néhány arisztokrata hozza meg, hanem a hétköznapokat, a gazdaságot, a technológiákat, az előre tervezést és a következményekkel való kalkulálást „napi gyakorlat” szintjén űző, ezekben jártas polgárok. Ugyanis a leginkább valószínű az, hogy aki a saját életében és a munkájában is az alapos, átgondolt szervezés révén boldogul, az rendelkezik azokkal a kompetenciákkal és azzal a szemléletmóddal is, amely a felelős, átgondolt és sikeres kormányzáshoz szükséges – nem pedig néhány „utánunk az özönvíz!”, „majd fizetnek a parasztok!”-szintű főnemes.

…Ám amikor a választójog kiterjesztése révén azok is beleszólást kaptak a közügyekbe, akik valójában nem is szerezték-szerezhették meg előtte a közügyek mérlegeléséhez szükséges tudást és gondolkodásmódot, akkor el is vált egymástól a hatalom gyakorolhatósága és az ennek alapot adó kompetencia – immár nem az lehetett politikailag „sikeres”, aki birtokolta a jó kormányzáshoz kellő képességeket és tudást, hanem az, aki „szépen ígért” az inkompetens tömegeknek.

Ebből mindaddig nem származott komoly baj, amíg kitartott a konjunktúra, és amíg ennek következtében az volt a széles, inkompetens tömegek napi tapasztalata, hogy „a dolgok jó mederben folynak”. Amíg így volt, addig ők is hittek a liberális demokraták által irányított liberális demokrácia jóságában és hasznosságában – addig nem kezdtek el demagógokat támogatni. Ám amikor  - nem kis részben a technológiai fejlődés következtében – megingott az egzisztenciális biztonságuk, mert ők maguk immár vagy feleslegessé váltak munkaerőként, vagy a saját korlátaik miatt nem tudtak betagozódni a 21. századi tudásalapú társadalomba, akkor rögvest eljött a populisták ideje - azoké, akik „inkompetens veszteseknek” azt ígérték, hogy ha őket, a populistákat választják, akkor „eljön az aranykor”: ismét „jó életet élhetnek” anélkül, hogy ők maguk több kompetenciára tennének szert. E „jólét” megvalósulásának egyik sarkalatos, és a populista politikai erőknél egységesen hirdetett módja kelléke éppen a kompetenciákkal, modern tudással és összefüggés-ismerettel bíró, ennek alapján pedig felelősen dönteni képes liberális demokraták kiakolbólítása lenne – magyarán: attól és akkor lenne „jó”, ha az inkompetensek és a negyedtudású „unortodoxok” kormányoznának, a saját, buta fejük és belátóképtelenségük szerint! Mi sem igazolja e széles tömegek inkompetenciáját, mint az a tény, hogy ezt simán elhiszik! És jönnek a „vegyük vissza az irányítást!” jelszóval – mint írtam, éppen azok, akik éppen a saját inkompetenciáik következtében még a maguk életét sem tudják irányítani… És mivel inkompetensek, ezért hajlamosak hinni abban a marhaságban1, hogy a „nemzeti keretek” – ha „visszavesszük az irányítást Brüsszeltől” - majd megvédelmezik őket a bajoktól, azaz a teljesítményversenytől – és erre rájátszva veszélyesebbnél veszélyesebb demagógok képesek hatalmat szerezni e szavazói rétegekre támaszkodva…

…A Vona-Simicska szövetség sem a kompetensek hatalomra segítését célozza: ők is a „népi frusztrációkra” alapoznak, erre támaszkodva próbálnak részesedni a hatalomból és a közjavakból. Így a Brexit-sokk hatására a demagógiára még a korábbinál is nagyobb undorral reagáló kompetens választók ezt az „alternatívát” ugyanúgy nem fogják szavazataikkal támogatni, mint ahogy sem a Fidesz-féle, sem az MSZP-féle, sem a DK-féle demagógiát és inkompetenciát nem támogatták és nem támogatják. A Jobbi feletti üvegplafon érintetlen marad.

De ettől a Fidesz és Orbán esetleges megzsarolása által lehet 2018 után még Fidesz-Jobbik koalíció és talán Simicskából is lehet ismét „a legkedvesebb oligarcha”. Magyarországból viszont ez a „szövetség és alku-kombó” biztosan nem fog sikeres, az EU-ba integrálódni képes országot csinálni!

Nem ez a célja…

…Nekünk, kompetens magyar polgároknak pedig nem lehet az a célunk, hogy hagyjuk továbbra is azon a rossz kompromisszumok és a rövidtávú taktikák által kijelölt úton haladni az országot és a magunk életét, amelyen jelenleg és már jó ideje döcög! Mert lám – hogy ismét Britanniát hozzam fel rossz példaként -, ha minden szereplő csak a rövidtávú és önző kis érdekeit követi, rossz kompromisszumok mentén, akkor sorra következnek be olyan dolgok, amelyeket valójában senki sem akart: mert nem érdeke senkinek sem.

Legyen eszünk, erőnk, elszántságunk, kitartásunk és együttműködőkészségünk arra, hogy új, 21. századi útra kormányozzuk az országunkat! Ezt csak mi, kompetensek, egymással szövetkezve és erre időt, energiát, pénzt áldozva tehetjük meg. Különben Huxit lesz, még akkor is, ha ezt valójában még Orbánék és Vonáék sem akarják: mert csak ez, a Huxit következhet az eddig követett rövidtávú taktikázások és rossz kompromisszumok útjából!

…Akkor pedig Magyarországot nem holmi üvegplafonocska, hanem a saját, egyre növekvő tömegű inkompetenciánkból felemelkedni hagyott vasfüggöny fogja Európától és a sikertől elválasztani…

 

 

 

 

1 Hogy ez a gondolat miért marhaság, azt megírtuk már itt több mint négy éve Az EU, mint technológiai szükségszerűség c. posztunkban – érdemes ott elolvasni!

 

A bejegyzés trackback címe:

https://progressziv.blog.hu/api/trackback/id/tr418896058

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

savanyújóska 2016.07.17. 16:12:59

Nagyon egyetértek, eddig: „Legyen eszünk, erőnk, elszántságunk, kitartásunk és együttműködőkészségünk arra, hogy új, 21. századi útra kormányozzuk az országunkat!” Mint már eddig is néhányszor, ezúttal is hiányolom a technikai részleteket, mégis milyen módon óhajtjátok kicsavarni a döntéshozatali jogot az inkompetens tömegek kezéből?

Komodoi 2016.07.17. 17:46:34

1. Ha a Simicska támogatni akarja a Jobbikot, azt a Jobbik nem tudja megakadályozni.

2. Ha a Jobbikot valaki támogatja, akkor az a valaki legalább részben jóvá teszi azt, hogy a Jobbikot a média korábban diszkriminálta.

3. Ha a Simicska támogatja a Jobbikot, azért a Jobbik nem tartozik semmivel a Simicskának, mert a Simicska nem azért támogatja a Jobbikot hogy az valamilyen ellenszolgáltatást adjon neki, hanem azért hogy megbuktassa az Orbánt, tehát a Simicska részére befolyó ellenszolgáltatás az az Orbán bukása.

4. Tehát nincs együttműködés, hanem legföljebb egyoldalú támogatás van, ami egyébként is jár a Jobbiknak az eddigi diszkrimináció miatt.

exterminador 2016.07.17. 17:49:46

Igen, szerintem is ez a legnagyobb gond, hogy óriási azoknak a száma, akiknek a Fidesz valláspótlékot jelent. Mintha egy szekta tagjai lennének. Az egész családom ilyen, beszélhet nekik az ember bármit, nem lehet meggyőzni őket. De nehogy már a Jobbik legyen az opció, mert akkor tényleg siralmas a helyzet. Én látok potenciált a Hadházy-féle LMP-ben, remélem, megerősödnek.

Komodoi 2016.07.17. 17:50:26

"az Orbán-hívek tábora, annak kemény magja, kb. szűk kétmillió szavazó még mindig sokkal nagyobb, mint a Jobbikot támogatók potenciálisan lehetséges maximális száma"

A cikkíró téved. A tapolcai választókerület egy fideszes fellegvár, ahol a Jobbik megverte a Fideszt, tehát brit tudósok már felfedezték azt a jelenséget hogy a Jobbik képes megverni a Fideszt még annak fellegvárában is.

2016.07.17. 18:35:39

Tudtok jobbat mondani?

A balliberálisok politikája nagyjából annyi volt, hogy adjunk el mindent, feküdjünk le mindenkinek. Soha, semmilyen konfliktust ne vállaljuk fel, hanem alázkodjunk meg mindenki előtt. A lejtőre kerülő országot pedig hitelek felvételével, és folyamatos megszorításokkal tartották életben. Emellett lábbal tiporták a nemzeti érzésünket. Ne felejtsük el, hogy 2010 előtt már-már nácinak számított az, aki kokárdát vett fel!

A fidesz egy nemzeti érdeket sokkal jobban szem előtt tartó politikát hozott be. És az eddigi gazdaságpolitikája is egyértelműen felfele emelte az országot. Ezeket az eredményeket viszont kinullázza az, hogy minden szakmaiságot nélkülöző döntéseket hoznak meg erőből. A haverok érdekeinek minden határon túl történő kiszolgálása. A hatalmas összegekből dorbézolás, és emellett az egészségügy/oktatás teljes mértékű leszarása. A stadionok, a vizes VB, az olimpia, stb...

Jól indult, de most már ők is elszemtelenedtek annyira, hogy kapjanak egy olyan buktát, mint a liberálisok 2010-ben.

Alternatívát viszont nem abban a kukában kellene keresni, ahova a mostaniakat akarjuk dobni!

Szűtté mamá? Szűjjé! 2016.07.17. 18:52:15

@A demokrácia leszakadó függönye: Nem. A fidesz nem a nemzeti érdeket tartja szem előtt. Csak a saját érdekét. A közvagyon haveri magánkézbe juttatását. Ha neked attól jobb, hogy egy másik magyar lopja el a vagyonod, hát örvendezz, de nem várd ugyanezt a normálisaktól, akik úgy általában nem tapsikolnak, ha lopnak tőlük.

N. Barbie 2016.07.17. 19:02:01

Ennyi sületlen konteót, rosszindulatú találgatást már rég láttam egy cikken belül. :DD
Csak a legnagyobbak:
1. "Hírek vannak arról az utóbbi időben, hogy a Jobbik összefog Simicskával."
Jaaa, hogy hírek vannak róla. :D Aranyos. Az nem lényeg, hogy a hírt a habony-press terjeszti mióta a fidesz összerúgta a port Simicskával. Bizonyíték, konkrét tény erre az állításra természetesen nincs.

2. "Ezek az emberek – úgy bő egymillió fő – tudják, hogy a Jobbik programja süket duma: azokat célozza meg, akik frusztrációkkal és szorongással vannak tele „a mai világtól” és aki „vészkijáratot” keresnek a valóságból."
Igazán szakszerű magyarázat. :) Ja, nem, csak a szerző a saját utálatát próbálja meg eladni úgy, mintha ezt milliók gondolnák így.

3."Éppen ezért az a legvalószínűbb, hogy e „furcsa pár” igazi célja az, hogy a Fidesz – és ez a gyakorlatban természetesen Orbánt jelenti – kiegyezzen velük a hatalom és az ország anyagi erőforrásainak egymás közti felosztásáról!"
Szintén egy szimpla rosszindulatú feltételezés. Láttuk már több blogon ezt, persze bizonyíték az itt sincs.
Arra játszik, hogy mivel az eddigi kormányok loptak, próbálják elhitetni a választókkal a Jobbik fóbiások, hogy majd ők is csak azt akarják.
Lehet, de előre ilyet majdhogynem kész tényként sulykolni, aljas csúsztatás és általánosítás.
Ennyi erővel én is mondhatom, hogy volt már tolvaj újságíró, akkor mind az beleértve a cikk szerzőjét is (habár egy ilyen felszínes, vádaskodásokra épülő cikk után még csak véletlenül sem az).

2016.07.17. 19:30:53

De mitol lenne kompetens a valaszto? Nem kap rendes indormaciot. A politikusok szerint hulye a vilag megertesehez, ezert csillamporos maszlaggal eteti. A media zerint csak az erdekli, ami robban, sir, vagy kinn a melle, ezert nem farasztja a szegeny nezot informacioval. Keves ember all neki elolvasni a nemzetkozi szerzodeseket, alkotmanyt, Parlament honlapjarol a torvenytervezeteket stb.

Es ki szamit a poszter szerint kompetensnek? Ugyan nincs kimondva, de a sorok kozott azt irod, hogy kizarnad a szavazojogbol az inkompetenseket. Ok, de ki a kompetens? Aki diplomas? Miert? Nem feltetlenul erdekli a vilag, sok diplomas masszivan szakbarbar, nem tud semmit a sajat teruleten kivul. Kizarnad, akinek mondjuk nincs erettsegije? Miert? Ha erdekli a vilag, es a politika, akkor jozan esszel tudhat tobbet, mint egy szakbarbar.

Szerintem a megoldas inkabb a valsztoi tomegek kepzese lenne. Ez kozszolgalati feladat. A politikusok es a media lesz szives erthetoen, de tomondatoknal bovebben kommunikalni, propaganda es leegyszerusitett maszlag helyett ertelmesen elmondani,,hogy mi az allamhaztartas, mi a deficit, mirol szol egy torvenytervezet es miert van ra szukseg. Tudom, ugralo cickoknal unalmasabb. De hosszabb tavon mindenki jobban jarna, ha vegre az emberek szelesebb retegei megertenek, hogy mi a felelosseguk, mnt allampolgaroknak, hogy mi a hatasa a szavazatuknak, hogy hogyan mukdik az allam, a kormany, a donteshozatal stb.

2016.07.17. 19:58:53

@Kampánymigráncs: Hagy kérdezzem meg: teljesen elolvastad azt, amit írtam, vagy a fideszről pozitívan nyilatkozó mondatom után billentyűzetet ragadtál? Olvass tovább, lesznek ott más gondolatok is!

látjátok feleim szümtükkel 2016.07.17. 20:01:43

@Kishableany:

Kicsit fiatal is lehetsz, és gondolom ezért nem tudod, hogy a nép képzése már ki lett próbálva. Úgy hívták, hogy új gazdasági mechanizmus. Mi lett a vége? A tömeg szart az egészre, mert élni akart és nem gazdasági mechanizmust tanulni. Most sem akarja megtanulni, hogy miként működik a gazdaság, meg mi a kormányzás. Most is élni akar. Igaza is van. A kormányzás nehéz feladatát rábízza négyévente a pártokra, aki pedig oda belép, ezt vállalja. Ja, hogy nem mindig sikerül jól választani? Néha a kutyának sem sikerül a kölyke.:D

ezneménvagyok 2016.07.17. 20:13:21

@Kishableany: Úgy általában nagyon igazad van,de az utolsó bekezdés azért felvet egy kérdést. Pontosan melyik médiára gondolsz? Merthogy többféle van, egységes média viszont (ebből a szempontból) nincs. A kereskedelmi média nem fog neked mindenki iskoláját rendezni, mert őt a pénz érdekli, az egészet a haszonért csinálja, az meg a "robbanásokban, sírásban meg a cickókban" van. Ha véletlenül a saját érdekei is ezt kívánnák, akkor esetleg belevágna, de erre kis esélyt látok. Ez a "közszolgálati" dolga volna, de az meg ugye megintcsak nem érdekelt abban, hogy egy regnáló populista, hazug, demagóg hatalom ellen képezze a választókat. Szóval ez egy eléggé fából vaskarika. És igen, főleg a televízióról beszélek, mert a nyomtatott sajtót már alig olvassák (főleg nem azok, akiket képeztetni szeretnél), az elektronikus meg egy áttekinthetetlen ingovány, a puszta mérete és az enyhén szólva nem egységes minősége miatt is.

És hogy a politikusok... istenkém, először elő kellene állnia egy olyan garnitúrának, akinek/akiben az emberek egyáltalán hisznek. Ráadásul a mostaniak leginkább a jelenlegi választói minőség fenntartásában érdekeltek, hiszen az juttatta őket oda, ahol vannak. Nem csak a jelenleg hatalmon lévőket. Szóval marad a kérdés: ki képezhetné, konkrétan kinek kellene képeznie a választókat?

Nekünk magunknak, magunkért. Magunkat.

Szűtté mamá? Szűjjé! 2016.07.17. 20:13:45

@A demokrácia leszakadó függönye: Nos, igazad van. Valóban felületes voltam. És még egyet is értünk. :-)

ezneménvagyok 2016.07.17. 20:19:34

@látjátok feleim szümtükkel: Ő lehet hogy fiatal hozzá (nem biztos), de én nem. És bár a múlt mindent megszépít, én úgy emlékszem, hogy az emberek (úgy nagy általánosságban) sokkal inkább képben voltak, sokkal jobban átlátták a hatalom képmutatását. Persze valódi választások nélkül ezzel a képességükkel nem tudtak élni. De a mindennapokban szinte minden "kisember" ellenzéki volt. Nem a mai, hanem mondjuk a hofii értelemben :-)

látjátok feleim szümtükkel 2016.07.17. 20:36:33

@ezneménvagyok:

Én el tudnék képzelni egy olyan tömegmozgalmat, amelyik azt követelné, hogy a közmédia ne a kormány propagandáját nyomja állandóan, ne szócsöve legyen a mindenkori hatalomnak, hanem ezekről a kérdésekről tájékoztasson.

ezneménvagyok 2016.07.17. 21:12:35

@látjátok feleim szümtükkel: Ez tetszik :-)

De én sajnos nem tudom elképzelni. Már a mozgalmat is nehezen (mi mögé tudott itt bárki is tömegeket állítani az elmúlt hat évben? Pedig az oktatás, egészségügy, föld, nyugdíj, stb. nem is ilyen megfoghatatlan cél lett volna).

De mondjuk létrejön ez a mozgalom. Nagy valószínűséggel orbánék ugyanúgy kezelnék, mint az összes eddigi megmozdulást: ha lehet, elbagatellizálnák, ha nem lehet, megpróbálnák lejáratni vagy megfélemlíteni, végső esetben meg látszólag meghátrálnának, de valójában felhasználnák a saját céljaikra. És ezzel ki is lenne herélve az egész ötlet, annyit érne, mint a "nemzeti" "konzultáció".

Valaki nyugtasson meg, hogy túl pesszimista vagyok :-)

czjanos 2016.07.17. 21:13:40

Simicska nem akarhat a hátsó ajtón vissza kullogni. Nem olyan a természete.

fofilozofus · http://megmondomhogymihulyeseg.blog.hu/ 2016.07.17. 21:54:18

Elég sok mindennel egyetértek, ez tetszett a legjobban:

"És jönnek a „vegyük vissza az irányítást!” jelszóval – mint írtam, éppen azok, akik éppen a saját inkompetenciáik következtében még a maguk életét sem tudják irányítani"

Azonban 2 ponthoz hozzászólnék.

1. A cikk végén kiderül, hogy a Fidesz meggyengítése és egy Jobbik-Fidesz koala elég rossz lenne az országnak. Ez igaz, de végkövetkeztetés -valószínűleg mert nem tetszene a szerzőnek- elmarad: ezt nem szabad hagyni, a Fidesz hatalomban tartása sokkal jobb az országnak, mint a többi alternatíva. A logika megbicsaklik inkább, minthogy a világos és ésszerű következtetést leírná a szerző.

2. "és a negyedtudású „unortodoxok”"

Azért itt az arc egy kicsit nagyra sikeredett. Az "unortodoxok" negyedtudásúak, mert a az államadósság csökkenő pályára került, az államadósságon belül éppen most csökkent 30% alá a devizaarány, időben sikerült a svájci frank alapú hitelek forintosítása, munkanélküliség, infláció, foglalkoztatottak száma, költségvetési hiány stb. jó irányba változnak. Bezzeg a liberálisok óriási gőggel mit értek el itthon? Ha 68-as új gazdasági mechanizmus "liberálisaira" gondolok vagy a Bokros-csomagosokra vagy a 2002-től uralkodó SZDSZ-re, akkor csak dolog jut eszembe: ELADÓSÍTÁS. lehet álmodozni, hogy a ti tudásotok az egész, a miénk meg csak "negyed", de sajnos az a rohadt valóság nem támasztja alá. Valójában az utolsó 42 évben a Fideszen kívül semmilyen politikai csoportosulás sem tett le az asztalra kompetens országirányítást. Úgyhogy ki kellene lépni az álmok felhőiből és leszállni a földre: nagypofájú kétbalkezesek vagytok.

nu pagagyí 2016.07.18. 05:37:46

@fofilozofus:
Államadósság: Papíron csökkent ugyan a bruttó államadósság, a nettó viszont nőtt. Ez a kormány felélte az ország megtakarításait: a magánnyugdíjat és a devizatartalékot. A "sikertörténet" addig tart, míg el nem fogy a pénz.

Jó irány: Európa szegényháza lettünk. A válság utáni szerény növekedéssel sikerült lecsúsznunk a béka segge alá.

Jövő: Semmi nem történt, ami bizakodásra adhatna okot. Az ország versenyképessége zuhan. A gazdasági infrastruktúra fejlesztése helyett a jövőbeni költségek emelkedését okozó luxusberuházásokra folyik el az ország pénze. A gazdaságot inkompetens simicskák szállták meg, akik a közpénz csap elzáródásával azonnal be is fuccsolnak, hiszen nem fejlesztenek, nincsenek versenyképes ötleteik, vízióik, nem valódi tulajdonosok, csak fosztogatnak.

fofilozofus · http://megmondomhogymihulyeseg.blog.hu/ 2016.07.18. 08:25:13

@nu pagagyí: Ti valami virtuális valóságban éltek, kiskomám. Nem csak az indexről kéne tájékozódni, akkor talán a valóság is eljutna az agyatokig. Az megvan, hogy májusban a költségvetés pluszos volt? Közben kapják a fizetésemeléseket a tanárok, az eüdolgozók, a katonák, rendőrök.

Aszondod: " Európa szegényháza lettünk"

Ja, mikor Gyurcsány idején nálunk 1-2% körül volt a növekedés, a szlovákonál meg 10%. Akkor tényleg azok lettünk. Meg vettük fel a devizahiteleket.
" A válság utáni szerény növekedéssel "

számold már ki az utolsó 3 év növekedési adatát. Meg fogsz lepődni, mi vagyunk az elsők a régióban.

"A gazdasági infrastruktúra fejlesztése helyett "

Hehe, 18-ig minden megyeszékhelyre és országhatárhoz gyorsforgalmi vezet majd. A székesfehérvári vonalon a kalauzzal beszélgettem, mondta, hogy nemrég még sok helyen volt 20-as korlátozás, most meg végigi 120-szal megy a vonat.

glorianna 2016.07.21. 12:15:50

@fofilozofus: A hihetőséged - hitelességed némileg csökken, ha valaki belenéz a MÁV menetrendbe. Déli pu.-Székesfehérvár legrövidebb menetidő 45 perc, távolság 67 km. Vagyis a sehol meg nem álló vonatok is legfeljebb szűk 90 km/h átlagsebességet érnek el, a "végig 120-szal megy"-nek ez pontosan a háromnegyede. Vélhetően a többi adatod is ugyanilyen pontos - most sem időm, sem kedvem kikukázni a növekedési, eladósodási, nettó kereseti, stb. adatokat. Minden esetre amit ide írtál, az nem egyezik a napi tapasztalataimmal.

látjátok feleim szümtükkel 2016.07.22. 14:49:06

@ezneménvagyok:

Tényleg az vagy.:D

1989-ben a román határ közelében lévő teleplülésen voltam egy értekezleten, ahol arról folyt a beszélgetés, nem megyünk mostanában nyaralni a románokhoz, mer Csau nagyon csúnyán néz a magyarokra. Mondom az egyik kollegámnak, nem annyira biztos ez, vége lesz neki is, mint ahogy a görög katonai uralomnanak is vége lett egyszer, csak úgy hirtelen. Délután ahogy mentünk haza az értekezletről bemondta a rádió, hogy Romniában felkelés tört ki. Csau napokon belül eltünt. Semmi nem örök, még...sem.

Jobb és közép 2016.07.23. 15:57:28

A demokrácia csak addig segítette elő a kompetensek uralmát, amíg csak a kompetenseknek volt szavazati joguk. A klasszikus athéni demokráciában csak nekik volt. Azok az emberek szavaztak az állam ügyeiről, akik adófizetőként el is tartották az államot. Aki nem fizetett adót, nem volt szabad ember, vagy nőként csak a szabad polgár csatolt részének számított, az nem szavazhatott.

A mai tömegdemokráciákban nincsen semmiféle cenzus. A szavazati jog mindenkié. (Kivéve, akiket jogerősen eltiltott a bíróság a közügyek gyakorlásától.) Szavazhatnak az adót nem fizetők, a segélyen élők, az iskolázatlanok, az inkompetensek, a simán buták és a felelőtlenek is, mind. Ebből jó csak nagy szerencsével tud kisülni. Mert a szavazók az eszüket szóhoz jutni sem hagyják. A szavazatokat az szerzi meg, aki az érzelmi manipuláció terén otthon van. Orbán ebben professzor.

Ez van. :-(

látjátok feleim szümtükkel 2016.07.25. 18:44:28

@Jobb és közép:

Ezt azért ne add elő olyannak, aki anno 8-10 éves koráig nem látott villamost még képen sem, mert még újság sem volt a faluban, mert igen csak beléd rúg. Ha valahová bivalybasznádra vitt volna téged is a gólya, olyan családba, ahol nem volt kereső, és nem tudtak taníttatni, mert nem volt rá pénz, pedig okos gyerök löttél, akkor biztosan neked is félre állna az orrod, ha nem szavazhatnál arról, milyen országban szeretnél élni. Nem a vagyontól, iskolázottságtól ember az ember, és az államnak azok is polgárai, akiknek nincs annyi lé a fejükben, mint a tiedben.

Kuviklacz · szemelyesadatok.blogspot.com 2016.07.27. 16:39:27

@fofilozofus: És Te hol élsz? Nem a növekedéssel lettünk Európa szegényháza (habár abban is csak addig hasítottunk, amíg a piszok EU-ból jött a pénz, amelyet el lehetett lopni, de nem fordítottak a további növekedés megalapozására), hanem a szegények arányával, amely a legnagyobb nálunk.
A gyorsforgalmi utak is átverés, mert nem igazi autópályák lesznek, mkonzerválnak rengeteg pénzért egy közepesen almaradott állapotot.
Ami a Gyurcsány alatti növekedést meg a 10%-os régiós növekedést illeti, itt is hazudsz. Ugyanis évi 10% sehol se volt, és volt közben egy válság, amely a régiót is megrázta, nem csak minket. Viszont Mo. rosszabbul volt rá felkészülve, mert a gyurcsányi költségvetési fegyelmet aláásta a FIDESZ a hülyenépszavazásával.
süti beállítások módosítása