2013.10.03. 22:55 Szerző: Moin Moin

A birodalom védelme

Bukás után.jpg

„No person shall by word of mouth or in writing spread reports likely to cause disaffection or alarm among any of His Majesty's forces or among the civilian population.”

(„Senkinek sem szabad sem szóban, sem írásban olyan híreszteléseket terjeszteni, amely elégedetlenséget vagy riadalmat kelthet akár Őfelsége katonái, akár a polgári lakosság körében.”)

Defence of the Realm Act (Törvény a Birodalom Védelméről) – Nagy-Britannia, 1914. augusztus 8.

 

„Egy nagy ember dühével rázza az öklét…”1

A valóság NEM LÉTEZIK - az egyetlen létező valóság MI VAGYUNK!” – ez a Fidesz választási stratégiai alapvetése. Ez a stratégia nem arra szolgál, hogy akár a többi párt híveit, akár a bizonytalan, vagy passzív szavazókat meggyőzze. E stratégia egyedüli célja a meglévő Fidesz-tábor egyben tartása, fanatizálása és aktivizálása.

A Fidesz-stáb jól ismeri a 2006-os és 2010-es kampányok tanulságát: a Fidesz mondanivalójával, stílusával egyszerűen nem lehet hatni azokra, akik nem naivak. A nagy 2010-es választási földindulás sem a Fidesz meggyőzőerejéről szólt – egy fenét: a győzelem, a híres „több mint kétharmad” csak úgy és azért jöhetett létre, mert a nemfideszes szavazók otthon maradtak, nem pedig azért, mert tömegek álltak a Fidesz mellé. Akik pedig 2006-ról 2010-re melléálltak, azokat a valamiféle reményre való igényük sodorta oda. Ők pedig azóta eltűntek, mert a reményeik nem teljesültek! Ezért a Fidesz meg sem próbálkozik azzal, ami már legalább két (de valójában három) választás előtt sem sikerült: nem beszélnek ki a saját soraikon kívülieknek. Legfeljebb némi aprópénzt szórnak közéjük, lásd „rezsicsökkentés” címszó alatt…

 

„Die Reihen fest geschlossen!“2

A szocialisták, Bajnai és persze Gyurcsány elleni támadások célja nem az, hogy lejárassa, elhiteltelenítse őket a nemfideszes választók előtt. A cél az, hogy ezzel elégítsék ki a Fidesz-tábor antikommunista, antiliberális, a politikai ellenséget a Fidesz által folyamatosan támadva látni akaró elvárásainak. Az ellenzéki felvetésekre, vádakra, tényekre pedig azért (sem3) nem reagálnak (pláne nem érdemben), mert ezzel is demonstrálják a saját híveik felé, hogy „ők szabják meg a témákat”, hogy ők „kemények, szilárdak, rendíthetetlenek”, azaz: bennük meg lehet bízni, nem fogják engedni, hogy az ellenség győzzön, megvédik a híveik fejében-vágyaiban élő világot.

A Fidesznek azért van szüksége a „törzsgárda” (illetve a rezsicsökkentéssel és a külmagyarok állampolgárosításával megszerzett pluszszavazókra), egyben tartására, mert a jelen párttámogatottsági leosztás szerint ezzel a bő kétmilliós támogatottsággal biztos (ismét kétharmados) befutók lehetnek jövő tavasszal. Így a Fidesz választási stratégáinak csak azzal kell törődtük, hogy az MSZP-t és a bajnaistákat tartsák defenzívában és ne engedjék, hogy ezek bármiben is elkezdhessenek tematizálni. (Mondjuk, ez a defenzívában tartás az MSZP-vel és Bajnaiékkal szemben nem is olyan nagy feladat…) Ezért zár most szorosra a Fidesz-kommunikáció a bajai választási csalás ügyében: mert ha most hagynák, hogy ez számukra, a saját szavazótáboruk előtt is téma legyen, akkor az a gyengeség jele lenne és esetleg erodálni kezdené a bennük most feltétlenül megbízók táborát.

A Fidesz az elmúlt három és fél évben létrehozta a maga birodalmát, amelyet most meg kell védelmeznie – különben a létrehozás és a birodalom üzemeltetése során elkövetett bűnök következményeit e birodalom vezetőinek, kiszolgálóinak és haszonélvezőinek viselniük kell.

 

„Még magasról nézvést megvolna az ország…”4

Magyarországon hosszú időn át megszokott volt, hogy az egyes társadalmi csoportok érdekei csak egymás ellenében érvényesíthetők: így volt ez évszázadokon át. Azt is megszoktuk, hogy az egyén legtöbbször csak mások kárára, másokkal nem kooperálva és szolidaritást nem vállalva boldogulhat – és persze a hatalom kegyéből, azzal jóban léve. Ezek a hosszú ideig fennálló viszonyok aztán elvezettek oda, hogy a magyar társadalom egymással gyakorlati közösséget nem érző és nem vállaló csoportokra esett szét, a „Mind magyarok vagyunk!” immár csupán üres szólam. És erre az egymáselleniségre alapozza a Fidesz egy-egy csoportot a többiek ellenében, azok kárára preferáló taktikáját: ha a preferáltak elég befolyásosak ahhoz, hogy magukat és az őket preferáló pártot pozícióban tarthassák, akkor gyakorlatilag mindegy, hogy a hatalom mit tesz a többiekkel. Hiába vannak ez utóbbiak számbeli fölényben, ha közöttük a kooperáció, a közös érdekek és a közös cselekvés keresésének készsége alig van jelen, és ha ők ugyanúgy egymás ellenségeinek érzik magukat, mint ahogy külön-külön a Fidesz ellenségeinek is. (Erről szól legutóbbi, Suum cuique*? c. posztunk.) Például: ha a felsőközéposztály jól elvan, akkor semmi kifogása az ellen, hogy a társadalom harmada holtszegény legyen – hiszen azokkal amúgy sem érez semmiféle közösséget. A közép-, felsőközép- és felsőosztálynak a szegényekkel, szegénységgel kapcsolatban csak két dolog fontos: ne kelljen őket látnia, hogy ne háborgassák még a megmaradt, csökevényes társadalmi lelkiismeretét se, és hogy ők, akik feljebb-felül vannak, semmiképp se süllyedhessenek le a szegények közé.

 

Oszd meg és uralkodj!

Az egyes társadalmi szegmensek között az egyetlen összeköttetés maga az állam. Ő áll valamennyiük felett – és ő áll valamennyiük közé is, a természetes társadalmi kapcsolatok helyett, ezek létrejöttét direkt akadályozva is az elmúlt években. Az állam von el tőlük erőforrásokat és oszt le nekik újra, éspedig a saját igényei szerint. A társadalom nem működik: van az állam és van alatta a nép… Mivel az erőforrások és a „hatalmi eszközrendszer” az állam – pontosabban: az államot birtoklók és azt a saját hasznukra üzemeltetők – kezében összpontosulnak, a népben pedig fejletlen a valódi, azaz cselekvésekben és áldozatkészségben is megnyilvánuló összetartozás-érzés és ebből következően a közös ügyekért való munkálkodás spontán késztetése is, ezért a hatalom birtokosai gyakorlatilag kedvük szerint manipulálják a magyarokat. Kinek a „nemzeti érzései” (értsd: a teljesítmény nélküli felsőbbrendűség-vágyai) kiélésére adnak módot egy-egy „Bérmenettel”, kinek a saját nemzetközi versenyképtelensége miatti aggodalmait altatják el a harcos EU, IMF, multi- és bankellenes tirádákkal, kinek leosztanak az állam által központosított javakból egy-egy kiadósabb állami beruházással, kinek pedig azt ígérik, hogy bár képtelen az öngondoskodásra, de a „jó állam” majd mégis eltartja őt. És vannak persze, akiket csak simán kriminalizálnak és/vagy terrorizálnak: hajléktalant, cigányt, alkotó értelmiségit, pedagógust és közalkalmazottat… Szép kis ország, mondhatom!

A Fidesz arra építette a saját választási stratégiáját – és attól reméli az újabb ciklust -, hogy a kedvezményezettek, lekenyerezettek és aprópénzzel megvásároltak az ő táborában vannak. Akik pedig esetleg még annak ellenére sem támogatják a Fideszt, hogy (pl. felsőbb jövedelmi osztályba tartozókként) az egykulcsos adóval nominálisan5 több lett a nettójuk, a létező ellenzéki pártokat sem tartják támogathatóknak, így a passzívak, a nemszavazók táborát fogják hizlalni, így az ő Fideszről alkotott negatív véleményük nem lesz politikai tényező és nem lesz hatással a választási eredményre. Ezek az emberek ugyan értik a lényeget, látják, hogy rossz pályán van az ország, ám egyrészt sokat dolgoznak, másrészt bennük sem él sem a(z akár politikai) közösségalkotási késztetés, sem pedig a társadalmi szolidaritás, így nem fognak spontán módon „pártosodni” és maguktól nem alkotnak egy olyan, nyugat-európai értelemben vett polgári pártot, amelyet pedig szívesen támogatnának.

Mindezekből következően a Fidesz egy igen egyszerű kampánystratégiát csinált. Folyamatosan támadja és rágalmazza majd a baloldalt - MSZP, Bajnaiék – és az ország „nemzeti függetlenségét” és „saját lábán állását” hangsúlyozza, mert ez tetszik a saját („nemzeti-keresztény”) törzsszavazóinak6. A (nevezzük így) „vásárolt szavazók” felé pedig, akik a társadalom egyszerűbb, iskolázatlanabb és meglehetősen (de nem reménytelenül) szegény rétegeiből jönnek, az ő életszínvonalukon segítő lépéseit fogja mantrázni, mindenek előtt a „rezsicsökkentést”, de a „devizahiteles-mentést” is. Hiszen a társadalom e szegmenseiben a Kárpáthy Zoltán c. regény egyik figurájának, Abellinónak a filozófiája dívik: „Az én politikám a készpénz.” – itt mélyebb dimenziókra (polgári szabadság, önállóság, hosszabb távú hatások, következmények) nincs rálátás.

 

„Végig ő lesz előnyben. Hihetetlen húzásai lesznek!”7

A Fidesz csak két ellenzéki szereplővel szemben alakított ki frontot – ahogy már írtam, az MSZP és a Bajnai-csapat felé -, a szélsőjobbal nem konfrontálódik, más ellenfélre pedig nem számít

…És így lehet legyőzni: új oldalról támadva, „határozottan, gyorsan és minden oldalról egyszerre!”8 Ha - amint a fentebb már idézett előző, Suum cuique c. posztunkban írtuk – az ellenzék valóban kapitalizmus- és minimálisállam-párti erői, pártjai képesek lesznek a valódi együttműködésre, tevékenységük és stratégiájuk összehangolására és arra, hogy minden lépésük és döntésük alapja és motivációja kizárólag a közös ideálok gyakorlatba ültetése lesz, akkor a Fidesz 2014-ben nagyon megszorítható – hiszen új, váratlan irányból és módon tematizálja át a magyar politikát.

Itt eldőlnek Magyarország következő évei – és eldől az is, hogy komoly-e a szándék az új politikai erők főszereplőiben arra, hogy olyan legyen Magyarország, amilyen Magyarországról beszélnek!

…Természetesen nem lehet egyetlen lépésben megcsinálni ezt a Magyarországot – ehhez legalább két lépés kell, ahogy azt korábban már megírtuk Rendszerváltás újratöltve? c. posztunkban – mindenki olvassa el ott, hogyan és miért! 

 

 

1 Bacsó Péter: A tanú – 1969

2 „A sorok szorosra zárva!”: részlet a Horst Wessel Liedből – 1927

3 És persze azért sem, mert nem tudnák megvédeni és tényekkel alátámasztani az álláspontjukat, az állításaikat.

4 Ady Endre: Ülj törvényt, Werbőczi – 1913

5 Azért csak nominálisan, mert a tényleges vásárlóerőt – és pláne az euro paritást – tekintve a reáljövedelmük éppenséggel nem nőtt, hanem csökkent.

6 Róluk írta Márai Sándor 1944-ben a következő mondatokat: „Ahhoz, hogy Magyarország megint nemzet legyen, megbecsült család a világban, ki kell pusztítani egyfajta ember lelkéből a 'jobboldaliság' címkéjével ismert különös valamit; a tudatot, hogy ő mint 'keresztény magyar ember', előjogokkal élhet e világban; egyszerűen azért, mert 'keresztény magyar úriember', joga van tehetség és tudás nélkül is jól élni, fennhordani az orrát, lenézni mindenkit, aki nem 'keresztény magyar' vagy 'úriember', tartani a markát, s a keresztény magyar markába baksist kérni államtól, társadalomtól: állást, kitüntetést, maradék zsidóbirtokot, potya nyaralást a Galyatetőn, kivételezést az élet minden vonatkozásában. Mert ez volt a jobboldaliság igazi értelme. S ez a fajta nem tanul. Aki elmúlt harmincéves, és ebben a szellemben, légkörben nevelkedett, reménytelen; talán megalkuszik, fogcsikorgatva, s mert önző és gyáva: bizonnyal hajlong majd az új rend előtt; de szíve mélyén örökké visszasírja a 'jobboldali, keresztény, nemzeti' világot, amelyen belül olyan szépen lehetett zsidó vagyont rabolni, versenytársakat legyilkolni és aladárkodni a nagyvállalatokban, képzettség és hozzáértés nélkül. (...) Ez a fajta soha nem változik meg. De amíg ezeknek szavuk van vagy befolyásuk, Magyarország nem lesz nemzet.” (Márai Sándor: Napló – 1944)

7 Picard kiképzőtiszt szavai A profi c. Belmondo-filmből – 1981 (A film újabb magyar nyelvű változatában az idézett szakasz másképpen szerepel: „Most a világos bábukkal játszik. Ezt a sakkból vettük. Előnyben vannak a támadásnál. Mindig egy lépés előnyük van, jobban tudnak kombinálni, váratlanul csapnak le az ellenségre, megtáncoltatnak, a végén megőrjítenek!”)

8Das sind meine drei Artikel: nachdrücklich, schnell und von allen Seiten zugleich!" („Ez az én három alapelvem: Határozottan, gyorsan és minden oldalról egyszerre!”)- Az idézet II. (Nagy) Frigyes porosz királytól származik, és egy Valory márkival folytatott beszélgetés során hangzott el. Egyes magyar nyelvű források a mondásban szereplő „nachdrüklich” szót „határozottan” helyett „nyomatékosan”-nak fordítják.

A bejegyzés trackback címe:

https://progressziv.blog.hu/api/trackback/id/tr45550748

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

HaFr · http://hafr.blog.hu 2013.10.04. 09:16:27

@poszt: "A szocialisták, Bajnai és persze Gyurcsány elleni támadások célja nem az, hogy lejárassa, elhiteltelenítse őket a nemfideszes választók előtt. A cél az, hogy ezzel elégítsék ki a Fidesz-tábor antikommunista, antiliberális, a politikai ellenséget a Fidesz által folyamatosan támadva látni akaró elvárásainak."

És hogy ők üzemeltessék a kommunizmus vádját, mielőtt valakinek eszébe jut rájuk alkalmazni. Pontosabban, mielőtt valaki meg is teszi ezt szisztematikusan.

(Eltévedtem előbb, bocs)

Moin Moin 2013.10.04. 09:59:17

@HaFr: Pontosan! Hiszen ha valaki rendszerszinten kritizálná a kommunisztikus politikát, akkor magát a Fideszt is kritizálná. Akár amiatt, mert tele vannak volt MSZMP-sekkel, akár pedig amiatt, mert számos társadalmi és gazdasági lépésük egy az egyben a kommunista-szocialista stílust képviseli.

A Fidesz mint kommunista eszközökkel operáló szervezet kritikája azonban csak korlátozottan képes hatást gyakorolni saját híveire, hiszen nekik elsősorban a Fidesz adta "kivételesség-érzésre" van szükségük. Ezért támogatják a Fideszt valójában, az antikommunizmus csupán takaróként szolgál.:-)

Murugya 2013.10.04. 10:37:21

"... a birodalom üzemeltetése során elkövetett bűnök következményeit e birodalom vezetőinek, kiszolgálóinak és haszonélvezőinek viselniük kell." --
Ezen jót lehet mosolyogni! :)
Mikor és ki viselt ebben az országban felelősséget, ki lett számonkérve igazán? :O
A 2002-2010 közti időszak "bűneiért" pár vizsgálatot kivéve valaki elvitte a balhét? :O
Ugyanazok ácsingóznak a hatalomra, akik akkor kiépítették a birodalmukat...

"... minden lépésük és döntésük alapja és motivációja kizárólag a közös ideálok gyakorlatba ültetése lesz" -- biztos! :)
Ha az megegyezik a háttérben állók motivációival... ;)

Jó, ahogyan a fidesz szavazókat jellemzik... :) ...érdemes összevetni a baloldali rendezvények nézőivel, tapsolóival, megszólalóival...
(szobordöntögetős, dopeman-kulturás egyedekről most nem tennék említést, gondolom ők a nem-langyosok ;) )

Murugya 2013.10.04. 10:40:05

@HaFr:
Szörnyű látni a kontrasztot a baloldal tiszta, érvelős, szakmailag brilliáns, kulturált kampánya és a jobboldal sárdobálós, ízléstelen kampánya között...
;) :O

Mitzimackó 2013.10.04. 11:50:51

A Márai-idézet telitalálat!

christvhu 2013.10.04. 12:12:39

@Mitzimackó: Szomorú és megdöbbentő, hogy semmi nem változott 70 év alatt. Ráadásul nyilván azért nem, mert egy ilyen változáshoz nagyságrenddel több idő kell, úgy látszik.
Kár, hogy nekem/nekünk nincs időm.....

Zka · http://www.youtube.com/watch?v=_wpDbI1gca0 2013.10.04. 12:51:08

Az ellenzék melyik része kapitalizmus és minimálisállampárti (azaz ténylegesen jobboldali)? Csak hogy tudjam, kire szavazzak, mert én ilyet nem látok.
Esetleg csírájában létezik ilyen, de Bajnaiék és az MSZP nem ilyen.

Moin Moin 2013.10.04. 12:58:30

@Zka: Megy privát üzenetben!:-)

tamas11 2013.10.04. 14:10:08

@Zka:
dobd el ezeket a fogalmakat. Annyit dönts el, hogy változáspárti vagy e.... Azt, hogy milyenre változzék az ország nem fogja (úgysem tudja) neked hitelt érdemlően megmondani senki. Ha pedig ígérne, akkor őt is kerüld el.

tamas11 2013.10.04. 14:21:54

@christvhu:
dehogynem változik! Most jöttek vissza a dzsentrik! Az elszegényedett nemesek, akik nemtelenek. Elvesztett kiváltságaikkal lehet leginkább jellemezni őket, jogásznak politikusnak szegődnek, hogy visszaszerezzék..
Móricz róluk másolta a szakdolgozatát.

tamas11 2013.10.04. 14:42:33

@Murugya:
Tények (események) ebben a műfajban legutóbb Baján voltak. Hallgasd meg Teket Melindát, (akárhol), és aztán nézz bele az ellenoldal működésébe, húzásaiba. Nota bene, a jelöltjük se semmi.
A rezsim pedig ezt a képletet kampánycsend-sértésnek nevezi, vagy még annak se. Te pedig a gyalázat oldalán ironizálsz. Bravó öcskös!

Fullánkos Algol 2013.10.04. 16:44:23

A fidesz szavazóbázisa tulajdonképpen a fanatizált tanácsköztársaságiak szövetsége a hagyományos nacionalista uralkodó osztállyal, íme néhány név:
Orbán - Kun Béla
Szájer - Ágoston Péter mek.oszk.hu/00300/00355/html/img/7b.jpg
Pintér Sándor - Garbai Sándor filmhiradokonline.hu/watch.php?id=5227
(ott van mellette a videón az egykori Martonyi meg a Révész Máriusz is)
Rogán Antal - Rákosi Mátyás
Pokorni Zoltán - Kunfi Zsigmond www.delmagyar.hu/133_napon_at_tarto_kulonos_alom/cikk/210/2092123/4.jpg
Németh Zsolt - Landler Jenő filmhiradokonline.hu/watch.php?id=5305
Zagyva György Gyula - Leopold Rado (Roth) (Lenin-fiú) kuruc.info/galeriaN/egyeb/zsidokomm1.jpg
Kövér László - Tisza István
Gyurcsány - Klebelsberg - Metternich
stb...
Magyarok ébredjetek már fel!!!

HaFr · http://hafr.blog.hu 2013.10.04. 18:49:49

Viel Glück für morgen! :)

laci_52 2013.10.04. 18:57:26

Lehet, hogy a Fidesz választási stratégiája sokaknak nem szimpatikus(nekem sem!), de eredményes és tavasszal a győzelmet fogja jelenteni nekik.

laci_52 2013.10.04. 19:02:07

@Zka: Még szomorúbb, hogy nincs olyan ellenzéki(szociáldemokrata?) erő, amely a munkavállalók és a munkanélküliek helyzetének javítását tűzné zászlajára.

Inkább a rezsicsökkentést kritizálja mindegyik.

vkaresz6 2013.10.04. 19:08:34

Sorry. Én eddig fideszes terminológiával élve kommunista liberális bajnaistának vallottam magam. Undorodva súlyos kétségek közepette de mégis. A hungarocel orbán ledöntése viszont betette a kulcsot. Leszarom ki nyeri a következő választásokat. Nem azért mert nem érdekel hanem azért mert mind a kettő katasztrófa. Ettől még "liberális kommunista" maradok csak nem látom azt hogy bármelyik alternatíva az ország szempontjából jobb lenne.

Vitatkozni akarok, a populizmussal pedig nem lehet. Az nem érvek hanem hit mentén működik nem lehet vele értelmes vitát folytatni. Undorodom tőle gusztustalan és hányingerkeltő. Bajnaiék is beálltak a sorba részemről ennyi. Az lesz legközelebb kormányon akinek a nagyobb birkanyája van. Nem érdekel. (maradok az országban és szívom annak a rezsimnek a baromságait akinek a nagyobb marhacsordája van.)

unionista (törölt) 2013.10.04. 19:11:05

amíg nincs ellenzéki alternatíva addig orbán nem fog megbukni. illetve nem fogják berlinből megbuktatni.

vkaresz6 2013.10.04. 19:13:19

És bocsánat mindenkitől. Nem bajnaira és orbánra kell szavazni hanem az általuk képviselt stratégiára. Most mondjátok meg ezt. Mik is azok? Ma reggel hallottam egy fideszes politikust a kossuth rádióban:

"A rezsi csökkentés azért működhet mert meg van hozzá a hit akarat és társadalmi támogatottság"

Tényleg ez kell ahhoz hogy fenntarthatóan csökkenjen a rezsi. Gratulálok.

gusztustalan,.

unionista (törölt) 2013.10.04. 19:17:34

@Zka:
egyik párt sem. azért, mert amit szeretnél annak vidéken gyakorlatilag nincs szavazója. az amit te szeretnél az egyébként a világban is elbukott.

Moin Moin 2013.10.04. 19:18:12

@HaFr: Ja: Glück auf! - ahogy a bányászok mondják.:-)

Ha gondolod, gyere el, mert rád is tartozik! (Ha olvastad a Suum cuique c. írást is.) Persze megértem, ha mégsem.

unionista (törölt) 2013.10.04. 19:24:15

@tamas11:
teket melinda egy jó fej titkárnő. civilizált világban ő nem ülhetne be semmilyen köztestületbe. ahogyan persze a másik biztonsági őr sem. komolyan mondom nem értem, hogy miért kellene bármit (hangsúlyozom bármit) tenni azért, hogy az egyik nyilvánvalóan alkalmatlan jelölt helyett egy másik alkalmatlan nyerjen.

HaFr · http://hafr.blog.hu 2013.10.04. 19:26:18

@Moin Moin: Nem értem, miért értenéd meg.

Kámasuka 2013.10.04. 19:32:29

Ha a magyar választó gondolkodna, nem kéne semmilyen választási stratégia, csak pár szám.

GDP 2006-10, 2010-14
adósság 2006-10, 2010-14
foglalkoztatás 2006-10, 2010-14

Ennyi elég lenne. De biztos ami biztos kell a rezsiharc meg a többi hülyeség a sok prollernak.

vkaresz6 2013.10.04. 19:32:38

@unionista: Orbánt sehonnan nem fogják megbuktatni. következő választással a bal oldal akkor hirdethetne győzelmet ha egy értelmetlen ostoba rasszista bagázzsal koalícióra kényszeríti őket. (ha egyáltalán a jobbik hajlandó lenne erre ezzel még ostobábbnak tüntetve fel magát)

Igaza van orbánnak. Új rendszerváltás kell. Le kell rombolni a megmaradt komunista bástyákat. És a fanatikus fideszeseknek is el kell ismerni azt hogy a legnagyobb megmaradt bástya a mai képviselői gárda. Ezek az emberek nem (fideszes szóval élve) nemzetiek pláne nem magyarok. Ők a rendszerváltás hősei akik miután véghezvitték tettüket beültek a bársonyszékbe és azóta sem keltek fel onnan, nem jártak az igazi magyaroszágban nem tudnak róla semmit. Orbánnak egy olyan lehetősége volt ami 100 évente adatik meg 1 embernek. Átszervezhette volna az országot majd felállhatott volna hogy jöjjön a következő generáció aki jobban érti a mai folyamatokat és úgy kerülhetett volna be a történelemkönyvekbe mint egy hős. Ezt a lehetőséget ellenben a saját hatalmának bebetonozására használta. Ez egy személyes tragédiája orbánnak és katasztrófája a nemzetnek.

Őszintén megmondom baloldalinak érzem magam a legutóbbi választásokon pedig a fideszre szavaztam. A döntésemet utólag sem változtatnám meg de mélységesen csalódtam. Tudatosan szavaztam arra hogy kerüljön történelmi lehetőség a fidesz kezébe és mélységesen csalódtam.

"A rezsi a hittől akarattól és támogatottságtól csökken"

Kármentő 2013.10.04. 19:33:40

Bizony:Die Reihen sind fest geslossen.
Und so bleibt's. :)

tamas11 2013.10.04. 19:36:15

@unionista:
akkor tehát mit is kéne tenni Baján, 2013 őszén?
Addig is, amíg te nem lehetsz ott.

ben2 2013.10.04. 19:41:37

Akárhogy is nézzük, jelenleg éppen a baloldal fanatizálódik. A 2014-es győzelemről már lemondtak, így a maradék ballib szavazók egyben tartása és fanatizálása a cél, hiszen miért mennének el a balosok választani, ha a kormányváltás eleve esélytelen?
Ha racionális indok nincs, marad az indulat és az ideológiai önkifejezés, ez politikai oldaltól független jelenség.
Az ellenzéknek ezért nem kampánystratégiákon meg frontokon kellene törnie az agyát, hanem hogy legyen egyáltalán a választóknak racionális okuk, hogy rájuk szavazzanak.
A post írója elvárja az elnyomorodott és ezáltal indulatos ellenzéki választóktól, hogy fogjanak össze a kapitalizmus és a minimális állam érdekében, ami a számukra nyilvánvalóan egyet jelentene a még nagyobb nyomorral. Az ellenzéki szavazók indulatainak nagy része ugyanis pont abból fakad, hogy a Fidesztől kevesebb kapitalizmust és gondoskodóbb államot vártak, mint amit kaptak.
Valójában a post arról szól, hogy a jól érzékelhető baloldali fanatizálódás felelősségét rátolja a politikai ellenfélre, így tudja csak feloldani a ballibeket 2010 óta frusztráló ellentmondást, hogy a baloldali szavazók akaratát jobban teljesíti az általuk gyűlölt kormány, mint amennyit a saját politikai elitjüktől valaha is elvárhatnak, hiszen a ballib pártok még most, a lakosság elszegényedésének láttán is a bukott neoliberális mantrát tolják.

unionista (törölt) 2013.10.04. 19:42:06

@tamas11:
ha nincs senki, aki az országos politikától függetlenül a bajaiak érdekét képviseli, akkor semmit. miért kellene bármilyen erőfeszítést tenni azért, hogy egy láthatóan bugyuta, de amúgy kedves kis csaj hős legyen. és persze a biztonsági őrért se kell tenni semmit. majd a cigányok eldöntik, hogy kire szavaznak. nyilván arra, aki nagyobb félelemben tartja őket. lehet mondani, hogy ez így diktatúra. oké, és mi az alternatíva. hol van a független ellenzéki jelölt, aki az összes párttal szembemegy. hol van az ernyőszervezet, amelyik ezeket összekapcsolja. sehol.

Kámasuka 2013.10.04. 19:47:55

@ben2: Itt az Index éterében azért az SZDSZes 'értelmiség' keveri a szart elsősorban.

2013.10.04. 19:50:47

Nagyon sokan félreértik itt a magyar belpolitika lényegét. A helyzet az, hogy van egy Európában egyedülállóan, kétharmaddal megválasztott kormány, amely olyan jól működik, hogy 3 év alatt semmit sem vesztett a népszerűségéből. Ez még példátlanabb!

És van egy mocskos férgekből álló ellenzék, amely a választáson eleve bukásra van itélve!

Moin Moin 2013.10.04. 20:16:57

@Lindalinda: "...3 év alatt semmit sem veszített a népszerűségéből": 2010 tavaszán a Fidesz-KDNP-re összesen 2.706.292 választó szavazott a 8.000.000 választási joggal redelkezőből. 2013 szeptemberében a Fidesz-KDNP népszerűsége, választói támogatottsága a teljes választókorú népességben 27%-os volt, ami a 8.000.000 választóra vetítve kb. 2.160.000 szavazatot jelent. Elpártolt mellőle nagyjából 550.000 szavazó - ezt semmiképp sem lehet úgy mondani, hogy "semmit sem veszített a népszerűségéből" ...És akkor még nem említettük azt, hogy e párt elutasítottsága hogyan áll és hogyna változott 2010 tavasza óta.

"Európában egyedülállóan kétharmaddal megválasztott kormány": annak idején 1994 és 1998 között a szocialista-szabaddemokrata kormányt nagyobb többséggel rendelkezett és a közeljövőben megalakuló német CDU/CSU-SPD kabinetnek több mint háromnegyedes többsége lesz...

Ja, és a külügy az SPD-hez fog kerülni (eddig a szabaddemokratáknál volt és hagyományosan a kisebbik koalícióüs partneré).

...Én a Fidesz helyében elkezdenék imádkozni.:-)))

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.10.04. 20:18:44

"E stratégia egyedüli célja a meglévő Fidesz-tábor egyben tartása, fanatizálása és aktivizálása."

Ha ez igaz lenne, akkor a Fidesz veszti a választásokat. De nem igaz. A cél más: a bizonytalanok megnyerése.

HaFr · http://hafr.blog.hu 2013.10.04. 20:26:40

@Moin Moin: Szerintem nem. :) Mindig is érdekel a személyed.

igazi hős 2013.10.04. 20:34:14

@vkaresz6: Annak ellenére, hogy én (nem orbáni értelemben) konzervatívnak tartom magam, tökéletesen egyetértek a 2. bekezdésedben levő helyzetértékeléssel.

Kámasuka 2013.10.04. 20:38:57

@Moin Moin:'' annak idején 1994 és 1998 között a szocialista-szabaddemokrata kormányt nagyobb többséggel rendelkezett és a közeljövőben megalakuló német CDU/CSU-SPD kabinetnek több mint háromnegyedes többsége lesz...''

- a Fidesznek is 3/4es többsége lesz, nem kell hozzá az szdsz sem.

igazi hős 2013.10.04. 20:41:05

@Moin Moin: Lindalindát tényekkel ne zavard össze! "Játszani is engedd!" - ahogy Lenin mondta.

Moin Moin 2013.10.04. 21:01:15

@igazi hős: Hú, azta! Nem is tudtam, hogy Lenin eredeti neve József Attila volt!!! Én eddig azt hittem, Vlagyimir Iljics Uljanov.

Moin Moin 2013.10.04. 21:04:19

@BenFranklin: Nem baj: egy szavazat többséggel is lehet(ne) jól, célszerűen kormányozni és 100%-kal is lehet rosszul - gondoj csak Brezsnyevre!:-)

Az azért elárul valamit a Fidesz új választási rendszeréről, hogy egy alig 27%-os társadalmi támogatottsággal rendelkező párt (Fidesz-2013 szemptembere) 2014 tavaszán valóban lehet, hogy 3/4-es többséget szerez. Ez aligha nevezhető arányos, a népakaratot tükröző választási szisztémának...

Nyekenyóka · http://www.hir24.hu/elet-stilus/2014/02/19/itt-a-bizonyitek-a-netes-trollok-pszichopatak/ 2013.10.04. 21:07:55

@Moin Moin:

USA választási rendszere? És elvileg az egy nagyon demokratikus ország.
Ott még úgyis nyerhetne valaki, hogy a másik jelöltre szavaznak többen. Vicc.
Mert "mindent visz" rendszer van. Szerintem az ilyen abszolút igazságtalan.

Amúgy a részvétel is számít.

Kámasuka 2013.10.04. 21:10:01

@Moin Moin: Nem arányos. Népakaratot tükröző annyiban, hogy ha másnak lesz 27%-a akkor nem a fidesznek lesz 3/4-e. Én örülök neki hogy könnyebb lesz stabil mandátumtöbséget szerezni.

Se az Fkgp-Fidesz, se az SZDSZ-Mszp marakodás nem tett jót a kormányzásnak.

tamas11 2013.10.05. 11:23:05

@vkaresz6:
valszeg fiatal lehetsz, mert 1998 és 2002 közt ugyanez történt "kicsiben".(tehát megtapasztalhattad volna).
Akkor is kivételes lehetősége volt a fidesznek, kétharmad nélkül is, de ugyanúgy reagáltak, végülis ugyanazok az emberek, a négy-öt kollégista, és köreik.
Én akkor "csalódtam", és az idézőjel azért van, mert igazából nem is vártam mást. Szóval, ezeknek a fiúknak a lehetőség, és a társadalom várakozása, bizalma már tizenöt évvel ezelőtt is megadatott. Akkor "csak" arroganciára váltották, azóta meg rossz értelmű önérvényesítésre, hatalomtechnikákra.
Fenti alapon 3 csoportra oszthatók a híveik: 1. aki nem látja mindezt. 2. aki érdekelt e hatalomban 3. aki szeretne érdekelt lenni(hisz az előnyökban). Ha elfogadod ezt a felosztást, akkor belátható: elképzelhetetlen a társadalmi progresszió,mert nem adódik belőle kollektív jövőkép, a közjó tisztelete.

pedes75 2013.10.06. 09:49:44

@ben2:

"Akárhogy is nézzük, jelenleg éppen a baloldal fanatizálódik. A 2014-es győzelemről már lemondtak, így a maradék ballib szavazók egyben tartása és fanatizálása a cél, hiszen miért mennének el a balosok választani, ha a kormányváltás eleve esélytelen?
Ha racionális indok nincs, marad az indulat és az ideológiai önkifejezés, ez politikai oldaltól független jelenség.
Az ellenzéknek ezért nem kampánystratégiákon meg frontokon kellene törnie az agyát, hanem hogy legyen egyáltalán a választóknak racionális okuk, hogy rájuk szavazzanak."

+1

"Ez a stratégia nem arra szolgál, hogy akár a többi párt híveit, akár a bizonytalan, vagy passzív szavazókat meggyőzze. E stratégia egyedüli célja a meglévő Fidesz-tábor egyben tartása, fanatizálása és aktivizálása."

Ez egy az egyben leírja, amit a baloldal éppen csinál. És pont erre is elég, a meglévő baloldali tábor egybentartására, fanatizálására. Meg egy választási vereségre.

Az egyetlen, ép ésszel és erkölcsi érzékkel még vállalható alternatíva-kezdeményt, az LMP-t kinyírták.

A Dopeman-, Vadai-, meg Szanyi-rajongókkal pedig ugyan ki akarna egyfelé szavazni?

A fanatizált baloldali törzsbázis. És pont.

pedes75 2013.10.06. 09:53:12

@Moin Moin:

"Az azért elárul valamit a Fidesz új választási rendszeréről, hogy egy alig 27%-os társadalmi támogatottsággal rendelkező párt (Fidesz-2013 szemptembere) 2014 tavaszán valóban lehet, hogy 3/4-es többséget szerez. Ez aligha nevezhető arányos, a népakaratot tükröző választási szisztémának"

A baloldal a korábbi választási rendszerben sem nyerne, legfeljebb lenne egy nagy patthelyzet, önmagában kormányképtelen baloldallal, jobboldallal és szélsőjobbal.

Szúrófény 2013.10.07. 10:13:00

Amitől a kormányzat tart, hogy mivel jelenlegi hazugságai elkoptak és időszerűtlenekké váltak, még nem régen eszméknek hirdetett tételei merő szólamokká lettek, a behódolás aktusa már senki részére sem jelent különösebb izgalmat, nemcsak nevetséges, hanem unalmas. Azt az embert, aki behódol, az aktus már nem mocskolja be, és morálisan nem alázza meg, emberi rangjában nem degradálja eléggé. Ezért olyan újabb hazugságszisztémára van szükség, amely az ámításnak mérgezettebb módszereit alkalmazza, s amely az embert még az eddiginél is sokkal becstelenebbé, s ezzel a kormányzást könnyebbé és biztosabbá teszi, hiszen a polgárság minél korruptabb, a hatalom helyzete annál szilárdabb. Egyébként is, a kormányzat nem elégszik meg azzal, hogy a nép engedelmeskedjék, arra is szükség van, hogy a kormányt dicsőítsék. Hamvas Béla 1968 ma is igaz!
süti beállítások módosítása