2012.05.26. 13:09 Szerző: piefke

Lebensborn

Lebensborn („Életforrás”): „Himmler a Lebensborn programot 1935-ben hozta létre. Minderre arra az indoklással került sor, hogy a nemzetiszocialista állam szülési rátája sokkal alacsonyabb volt, mint a szomszédos és ellenséges szláv nemzeteké. …Himmler minden eszközzel fellépett az abortuszok ellen…, és azt akarta, hogy a nők speciális otthonokban adjanak életet gyermeküknek.”

(Forrás: http://www.mult-kor.hu/cikk.php?id=18662)

 

 

Látjuk, nem új ötlet az, hogy „Szüljük tele a világot!” – legfeljebb a konkrét cél más: Himmler az árjákat akarta szaporítani, Harrach meg a dolgos keresztényeket… És nem új az sem, hogy valamiféle elmebeteg „magasabb cél és értékrend” nevében a hatalom eszközével igyekezek egyesek betörni az emberek legszemélyesebb dolgaiba és döntéseibe. Úgy látszik, a hülyeség és a „belső meggyőződés” táplálta politikusi gátlástalanság is örök…

 

 

…De vajon legalább vinné-e előbbre a világot, ha megfogadnánk a népességszám-növelésre vonatkozó ötleteket?

 

 

A héten az abortusztabletta kapcsán ismét kitört a „Fogy a magyar!”-hisztéria. KDNP-s korifeusok jósoltak egy évszázad múltára ötmilliós, javarészben nyugger magyarságot és fejtegették már unalomin ismert, ideológiai eredetű álláspontjukat arról, hogy szülessen meg minden megfogant gyermek. (Ld. itt: http://nol.hu/belfold/nem_az_erdekel__hogy_tabletta_vagy_kaparokanal)

 

 

És szokás szerint most sem gondolkodunk el azon, hogy voltaképpen mit is beszélünk? Harrach Péter a legnagyobb komolysággal képes volt azt nyilatkozni, hogy Magyarország össze fog omlani, mivel az a veszély fenyegeti, hogy „az iskolázatlan rétegek adják tovább a gyermekeiknek az ő sajátos kultúrájukat. Tehát nem elég, hogy kevesen leszünk, hogy öregek leszünk, még képzetlenek is leszünk.” Igen: az fogja az ország összeomlást okozni, hogy túlszaporodnak a képzetlen, rossz életstratégiákat továbbadó-öröklő emberek, akik aztán tanulatlanságuk és lumpenségük következtében nem lesznek képesek a társadalmat munkájukkal fenntartani. és túl kevesen lesznek a képzettek és tudatosan élők – mert ők meg alig szaporodnak!

 

 

Csakhogy az igazság ezzel szemben egészen másképpen fest – éspedig két nézőpontból is. Az alábbiakban e két nézőpont alapján értékeljük a népességszám-tudásszint-eltartóképesség témakörét.

 

 

1.       Miért mennek el a képzettek?

 

 

A képzettek ma rosszul érzik magukat Magyarországon: egzisztenciájuk bizonytalan, éspedig a kormány kapkodó, tehetségtelen, ugyanakkor akarnok politikája miatt. A tudásukra a kormány nem tart igényt, a véleményükre pedig még kevésbé – bezzeg az adójuk kellene neki! Csakhogy ezek az emberek egy efféle „üzletbe” nem mennek bele – inkább elmennek, éspedig külföldre, normális társadalmi és egzisztenciális értékviszonyok közé, és gyakran vissza se jönnek többé. Aki pedig nincs itt, az nem is fogja Magyarország népességét növelni.

 

 

Magyarország történelmi távlatokban sem volt még annyira nemkívánatos hely a képzettek szemében, mint manapság. A Tárki ez év márciusi, most közzétett felmérése szerint (http://www.tarki.hu/hu/news/2012/kitekint/20120523_migracio.html) a magyarok ötöde, a 30 év alattiaknak pedig a fele húzna innen, amint tud… Ennek oka nyilvánvaló és egyértelmű: nem látnak perspektívát az országban, nem hisznek abban, hogy itt valaha is értelmes élet, értelmes rendszer lesz – és az is egyértelmű, hogy ezért a hatalmon lévőket hibáztatják. Legutóbb akkor mentek el Magyarországról ennyien, amikor ’56 őszén a szovjet hadsereg szállta (ismét) az országot és utcai harcok folytak. Békeidőben eddig elképzelhetetlen volt egy ekkora népességfogyás.

 

 

Mindebből pedig az következik, hogy ha a KDNP és Harrach úr azt szeretné, hogy a képzett – hogy ne mondjam: társadalmilag és gazdaságilag „értékesebb” – embereink arányszáma növekedjék, akkor előbb azt kellene elérniük, hogy ezek az emberek ne tekintsék az előttük álló egyetlen értelmes lehetőségnek a kivándorlást. Híres lobbierejüket inkább annak érdekében vessék be a nagyobbik koalíciós partnernél, hogy ne tomboljon tovább az az őrület, amit társadalmi politikai és közjogi téren orbánizmusnak, a gazdaságban pedig matolcsyzmusnak neveznek, és amelyek a kivándorlás fő kiváltói. Mert hiába tilttatják be az abortusztablettát, sőt, akár magát az abortuszt is, ha egyszerűen alig marad az országban olyan ember, aki az általuk favorizált „értékesebb populációhoz” tartozó lenne. Ha nincs tenyészállomány, akkor szaporulat sem lehet – hacsak nem kezdik el támogatni az egyház által az abortuszhoz hasonlóan „istentelennek” tartott emberklónozást!

 

 

Ám itt a KDNP és persze a Fidesz számára is van egy hatalmas ellentmondás! Ugyanis, ha ezek a tudatos emberek itthon maradnak, ha őket a kormány itthon tartja, akkor ez csak úgy történhet, ha nekik megfelelő egzisztenciális, szakmai és emberi perspektívákat képesek biztosítani. Viszont az értelmes, önállóan gondolkodó emberek tömeges jelenléte az orbáni „centrális erőtérre” és az oligarchák közpénzekkel tömésére alapozott rablórendszerre nézvést életveszélyes. Ha ezek az emberek megkapnák Orbánéktól a perspektívákat, amelyek többek között komoly pozíciókkal is kellene, hogy járjanak, akkor ugyan hová lennének a Fidesz-káderek? És ha az ország dolgaiba a pozícióban lévő értelmesek komolyan beleszólhatnának, akkor hogyan jutna annyi pénz az oligarcháknak? Továbbá: ha az ésszel élők itthon tartása és számuk növelése a cél, akkor miért hagyják, hogy Hoffmann Rózsa irányításával az történjék a közoktatásban, ami ott ma folyik, és miért engedték meg neki, hogy azt tegye a felsőoktatással, amit tesz? Hogyan termelődnek egy efféle elvek és gyakorlat mentén működtettet oktatási rendszerben egyre jobb és jobb tudást birtokló polgárok? (Ennek egy másik aspektusáról-következményéről alább még lesz szó…)

 

 

…De még valamit meg kell jegyeznem Harrach úr azon cikkbeli állításával kapcsolatban is, hogy „Változtatni kell azon a helyzeten, hogy míg Európában valahol tíz körül van a száz élveszületésre jutó abortusz, Magyarországon az arány 43 százalékos.” [Nyugat-]Európában azért kevesebb az abortusz, mert:

·         sokkal nagyobb a létbiztonság, emiatt kevesebb a krízishelyzet,

·         az ottani társadalmakra nagyobb tervezés és tudatosság jellemző – és ez kihat a gyerekvállalásra, illetve a nem kívánt terhességek elleni előzetes védekezésre is.

 

 

Ha Harrach úr azt szeretné, hogy a magyar abortusz/élveszületési ráta javuljon, akkor e két téren kell az előrelépésért dolgoznia. (Egyébként a cikkben is említett, a ’90-es évek óta elért abortuszszám-csökkenés leginkább a védekezés fontosságának felismerésében történt pozitív változásnak köszönhető. Ebben a legfontosabb tényező a közoktatásba illesztett felvilágosítás volt.)

 

 

2.       Mitől függ az eltartóképesség?

 

 

…De mi is a helyzet azzal, hogy „Tragédiához vezet a népességfogyás!”? Igaz-e az, hogy ha a „jobb népek”, a társadalom „értékesebb egyedei” úgy szaporodnak, mint a nyulak, akkor jön el a Kánaán?

 

 

Ehhez azt kell megvizsgálnunk, hogy manapság – és a jövőben – mitől növekszik stabilan egy gazdaság és mi adja annak erejét? Itt pedig nem „hitelvekről” van-lesz szó, hanem objektív tényekről és az azokon alapuló szintén objektív következtetésekről. Magyarán: tudományról – és nem pedig ideológiákról és hagyományokról.

 

 

A köz- és politikai gondolkodást a nemzetek erejét és a gazdaságok eltartóképességet illetően régről itt maradt, lejárt szavatosságú igazságok uralják.

 

 

Mindig élvezettel vegyes borzadállyal figyelem, ha tudományos kérdésekben véleményt nyilvánítanak a tudomány előtti világból származó ideológiák, gondolatok képviselői. Ez a helyzet a népességszámra alapozott gazdaság esetében is. Az a gondolat, hogy egy ország stabilitását, erejét és jólétét az „alattvalók” száma és szaporodási rátája adja, még az ipari forradalom előttről származik, amikor az anyagi javak előállítása szinte kizárólagosan emberi élőmunkával volt lehetséges. Ezt a helyzetet kezdte el átalakítani az ipari forradalom, valamikor a XVIII.-XIX. század során és fejezte be ezt az átalakulást a XX. század végétől kezdődő informatikai forradalom. Mára már egy társadalom ereje mindenek előtt az adott társadalom általánosan jellemző (technológiai) tudásszintjétől függ, nem pedig a dolgozók lélek- és arányszámától. Akik abban gondolkodnak, hogy „Dolgozzanak sokan és akkor minden fasza lesz!”, valójában leragadtak valahol a Napkirály korában… (Nem véletlen, hogy a népszaporulat-fetisizmus általában együtt jár a „centrális erőterekben” való gondolkodással.) A „hatékonysági mátrix” az, amely egy modern, XXI. századi társadalom és gazdaság erejét adja – pláne egy kis, energiahordozókban nem bővelkedő európai ország esetében – nem pedig a népszaporulat. E mátrix elemei:

·         a társadalomra jellemző általános és szakmaspecifikus tudásszint és annak korszerűsége,

·         a tudásmegújulás sebessége,

·         a társadalmat általánosan jellemző munkakultúra milyensége (ide tartozik a tehnológiai színvonal is),

·         a társadalmat átható mentalitás (kooperatív, vagy egyénieskedő, individuális-kreatív-innovatív, vagy vezérelt-kontrollált-kollektivizált, közbizalom-alapú, vagy bizalmatlan, önálló, felelős polgári, vagy szervilis, öngondoskodó, vagy önállótlan, stb.),

·         a társadalmi felemelkedést és előrejutást biztosító szabályok milyensége (kapcsolati és hűség-, vagy teljesítményalapú),

·         a tudatosság, a tervezés és a szervezéskészség szintje,

·         a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás jellemzői.

 

 

 

Aki erős és magát hosszú távon is fenntartani képes társadalmat akar, annak a hatékonyságot kell növelnie, nem a születésszámot. Gondoljunk csak bele: ugye, azt szokás hirdetni, hogy sok gyerek kell ahhoz, hogy majdan ők eltarthassák az idősebb generációt – mert ha kevés gyerek születik, akkor egy-egy aktív dolgozónak egyre több és több inaktívat kell majd eltartania. Csakhogy ezzel a gondolatmenettel három nagy baj is van – és ebből látszik, hogy hirdetői nem képesek folyamatokban gondolkodni, csak „állapotban”:

·         A gyerek is inaktív – egy modern társadalomban nagyjából két évtizedig – tehát a szaporodó gyerekszám is többlet-eltartási költségeket jelent az aktív dolgozók számára. Ráadásul egy gyerek fajlagosan és folyamatában többe kerül, mint egy „nyugger” – már ha értékes tudást akarunk neki adni. Továbbá: ez az eltartási feladat tovább is tart egy-egy gyerek esetében, mint a nyugdíjasoknál, hiszen (ahogy előbb írtam) egy gyereket nagyjából 18-24 éves koráig kell eltartani (egyre növekvő költségekkel!), míg egy átlagos nyugdíjast csupán (sajnos!) 10-15 évig.

·         Ha az egyre nagyobb és nagyobb létszámú generációk is elöregszenek és emiatt kikerülnek az aktív munkából, akkor egzisztenciájuk fenntartása a társadalomnak egyre nagyobb és nagyobb terheket fog jelenteni a jövőben, tehát a népszaporulat növelésével nemhogy nem oldjuk meg az aktív/eltartott arány problémáját, hanem tovább súlyosbítjuk azt.

·         Ha egyre növekszik a népesség, akkor egyre több természeti erőforrást, területet igényel a létük. Még ha fel is tesszük, hogy a technológia gyorsabban képes fejlődni, mint az emberiség lélekszáma, ezáltal tehát talán nem lép fel energiakrízis. Viszont az egy főre eső társadalmi összköltség szükségszerűen növekedni fog – hiszen a korlátos természeti erőforrások miatt a szükségletek biztosítása valószínűleg egyre drágább technikai megoldásokkal lesz csak lehetséges.

 

 

A népességszám-növelés hívei, persze, nem végeznek efféle számításokat és nem elemzik, gondolják végig ezeket a folyamatokat. Nekik annyi elég, hogy „Ez Isten parancsa!”, vagy pedig egyszerűen az él a fejükben, hogy „A nagy nemzet sok emberből áll!”, és hogy azzal tudjuk biztosítani a „magyar szupremáciát”, a több magyar lesz, mint román… Ezek viszonyt nem olyan gondolkodásmódok, amelyek alkalmasak lennének egy modern társadalom vezérelveiként szolgálni!

 

 

Mindebből egyértelműen kiderül, hogy ha maradunk az objektivitás talaján, akkor nem hihetünk abban, hogy a születésszám-növeléssel bármit is megoldanánk

 

 

…Fentebb azt írtam, hogy a társadalom ereje és hosszú távú fenntarthatósága a tudásszinttől függ – tehát: ha a KDNP erős, stabil és önmagát fenntartani képes Magyarországot szeretne, akkor (ahogy azt fentebb már leírtam) tetszettek volna nem rászabadítani az oktatásra a Hoffmann-kommandót! Mert azoktól XXI. századi tudást aligha fog kapni a magyar ifjúság! Igaz: az is az egyik módja a magyar fiatalok itthon tartásának, hogy nem adunk nekik külföldön is értéket jelentő és ott is boldogulást biztosító tudást. Csak akkor megint ott leszünk, ugye, hogy hiába leszünk itthon sokan, ha a felnövekvő ifjúságra a megfelelő tudás hiánya lesz a jellemző, akkor ismét csak a képzetlenek fognak szaporodni.

A bejegyzés trackback címe:

https://progressziv.blog.hu/api/trackback/id/tr1004547450

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: A szopás kannibalizmus? 2012.06.08. 12:37:18

 Tessék szépen logikusan gondolkozni a KDNP és más hasonló mutyitársaságoknak. Azért emlékezzünk arra, hogy mit is javasolnak egyes keresztény-katolikus szextanácsadó könyvek. Szerintük orrba, szájba, fenékbe mehet házasságkötés nélkül is. ...

Trackback: A biztos pártválasztók 63%-a nem a Fideszre szavazna, míg a teljes felnőtt lakosságnak csak 16%-a voksolna a kormánypártra a Szonda Ipsos szerint 2012.05.26. 16:34:32

Ha most lennének a választások, az összes választásra jogosultaknak csak 16%-a szavazna a Fideszre. A megkérdezettek 54%-a nem jelölt meg pártot, amellyel szimpatizálna, a Szonda Ipsos május 5-12 között végzett felmérésén. * Mit tudhattunk meg a teljes...

Trackback: Az újbeszél, a duplagondol, a múlt változtathatósága és az oligarchák – Mi köze van Orbán szómágiájának az orwelli diktatúrához? 2012.05.26. 16:30:58

  “A mi fölfogásunk szerint oligarcha az a milliárdos, aki…” – fejtegette Orbán Viktor. Na de kit érdekel, hogy mi ennek a pimasz arcú, gátlástalan, cinikus kis méregzsáknak a “felfogása” egy évszázadok óta azon...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Qwer 2012.05.26. 16:11:55

Nagyon elgondolkoztató írás!

De azzal nem értek egyet, hogy nem fontos a "darabszám": Kína nem azért a világ egyik legnagyobb hatalma, mert olyan okosak átlagban a népek, melyek lakják, hanem azért mert 1000M-an vannak.
Lengyelország nem azért középhatalom Európában (vagy lagalábbis az akar lenni), mert a lengyelek okosabbak, mint mi vagyunk, vagy éppen rátermettebb politikusakat választanának kormányfőnek, mint a magyarok, hanem azért, mert 4-szer annyian vannak.
A termékenység mutató is: ha jól/biztonságban érzik magukat a polgárok, akkor szaporodnak, ha nem, akkor nem nagyon - ez a növényeknél is így van már!

piefke 2012.05.26. 16:23:10

@Qwer:

Magyarország számára sem az egymilliárdos Kína, sem a 38 milliós Lengyelország útja nem követhető. Viszont akár a történelemben, akár a jelenben voltak-vannak kis lakosságszámú, ám erős és virágzó társadalmak, pl. Svédország (9 millió lakos).

A szaporodásra minden élőlényt a növényektől kezdve le egészen a KDNP-s korifeusig a génekbe kódolt ösztön késztet, hogy a saját génállományát minél több utódnak örökítse tovább. (A másik ilyen ősi "korlátlanság-késztetés" a létfeltételkehez szükséges erőforrások megszerzésére ösztönző erő.)
A korlátlan szaporodásnak számos külső tényező szab korlátot - az emberi közösségek esetében pedig ehhez számos tudati és civilizációs elem is társul.

Leevanclif 2012.05.26. 16:53:18

Korrekt az írás.
Sajna ilyet a mi petink nem olvas:-((

No_Fidesz_No_Problem 2012.05.26. 16:58:44

"ha ezek a tudatos emberek itthon maradnak, ha őket a kormány itthon tartja, akkor ez csak úgy történhet, ha nekik megfelelő egzisztenciális, szakmai és emberi perspektívákat képesek biztosítani."

*

Nem feltétlenül.

Itt jön a képbe a Fidesz csodafegyvere, a "tisztes szegénység" piedesztálra állítása, és megtámogatása azzal, hogy minden lehetséges csatornán a saját érdekeik szerint átfogalmazott keresztény maszlagot tolják.

A Fidesz logikája szerint:

Szakképzetlen cigány = ROSSZ!

Szakmával rendelkező cigány = NINCS!

Szakképzetlen nem-cigány = NINCS!

Szakmával rendelkező nem-cigány = keresztény értékrendet valló jámbor lélek, aki kész rá, hogy alázatosan újratermelje a saját nyomorát, hiszen ha kellő jámborsággal viseli a sorsát, akkor a Paradicsomba jut.

Diplomás cigány = NINCS!

Diplomás nem-cigány = ROSSZ!

No_Fidesz_No_Problem 2012.05.26. 17:05:27

@Qwer:

"Lengyelország nem azért középhatalom Európában (vagy lagalábbis az akar lenni), mert a lengyelek okosabbak, mint mi vagyunk, vagy éppen rátermettebb politikusakat választanának kormányfőnek, mint a magyarok, hanem azért, mert 4-szer annyian vannak."

*

OMG OMG OMG OMG OMG

A lengyeleknél egyrészt már 20 évvel ezelőtt megtörtént az az elképesztő mértékű kivándorlás, ami nálunk mostanában indul.

A lengyeleknél másrészt nem lopták szét az országot - egy tényleges államcsődöt átélve más technikákkal vágtak bele a rendszerváltásba és a nemzeti vagyon magánosításába.

A lengyelek, harmadrészt, ÖSSZEHASONLÍTHATATLANUL együttműködőbbek és kölcsönös előnyökre törekvőbbek, mint az egymást meglopó és a rosszabb érdekérvényesítő pozícióban lévőket minden lehetséges módon kihasználó magyarok.

Oxy 2012.05.26. 17:43:55

Egy másik blogban olvastam évente 40000 abortuszról.
Ha ezek a magzatok annak idején megszülettek volna, akkor most 20-60 év közötti, ún. aktív korú egyénből 1600 ezerrel több lenne az országban.
Azaz a mostani félmilliós munkanélküli-"állomány" kb. 2 millió lenne.
Nyugdíjjárulékot ugyanúgy nem fizetnének, mint ahogy a valóságban sem, mert meg se születtek.

déjá vu39 2012.05.26. 17:44:54

@No_Fidesz_No_Problem írta: "Lengyelország nem azért középhatalom..."

És akkor Finnország miért az egyik legbefolyásosabb az EU-ban? Mert stabil a gazdaság. Meg nem kiutálják a szakképzetteket, hanem behívják.

Ez az egyik titok.
(Emellett az is igaz, hogy egy nagy ország könnyebben boldogulhat. könnyebben mutathat erőt).

Eddie 2012.05.26. 17:47:03

"Csak akkor megint ott leszünk, ugye, hogy hiába leszünk itthon sokan, ha a felnövekvő ifjúságra a megfelelő tudás hiánya lesz a jellemző, akkor ismét csak a képzetlenek fognak szaporodni." De ezeket a képzetleneket könnyebb irányítani és becsapni! Ideális szavazótábor!

Qwer 2012.05.26. 17:48:58

@No_Fidesz_No_Problem:

nem azt mondtam, hogy Lengyelország ugyanúgy működik, mint Magyarország, hanem azt, hogy ATTÓL tudnak középhatalom lenni, hogy 38M-an vannak.
És ezt is a posztoló azon véleményére írtam, hogy "nem számít hányan vagyunk".
Szerintem számít.

@piefke:
Nem mondtam, hogy legyünk 1 milliárdan. De azért egy 10 milliós piac ugyebár nagyobb, mint egy 8 milliós. 10 millió ember nagyobb értéket tud előállítani, mint 8 (ha az egyéb körülmények azonosak). (és mid a két szám reális néhány évtized múlva)

Összegzésként: nem értek egyet azzal, hogy nem baj, ha csökkent a lakosságszám. több ok miatt:
- az alacsony reproduktivitás azt (is) jelzi, hogy alacsony a jövőbe vetett bizalom a 20-40 évesek körében - itt a népesség csökkenése nem ok, hanem okozat és indikátor
- bár jól hangzik, hogy a gyerek is inaktív, de az időseket (többnyire) az állam "tartja el" a nyugdíjrendszerrel, míg a gyerekeket a családok (és picit az állam a családi pótlékkal és az adókedvezménnyel)
- a mai nyugdíjrendszer 20 év múlva katasztrófába kerül, és jól látjuk, hogy a politikának nem nagyon akaródzik időben kezelni ezt, az alacsony reprodukciós ráta ezen a katasztrófa mértékét növeli

piefke 2012.05.26. 18:06:48

@Qwer:

Jó lenne már végre megérteni azt, hogy „az állam pénze” (amiből a nyuggereket eltartja) és a családokban felhasznált-elköltött pénz UGYANABBÓL A FORRÁSBÓL SZÁRMAZIK, nevezetesen a reálgazdaságban, egészen pontosan a versenyszférában megtermelt erőforrásokból. Így igazából közömbös, hogy az eltartottak éppen milyen csatornákon át jutnak az életükhöz szükséges pénzhez.

A mai nyugdíjrendszer pedig azért juthat csődbe, mert a versenyszféra nem képes kitermelni a társadalom – benne a nyugdíjrendszer – fenntartásához szükséges pénzt. Ha a nyugdíjkérdés és a nyugdíjreform csupán annyiban merül ki, hogy a jelenlegi GDP-t hogyan osszuk újra, azzal semmit sem oldottunk meg – csak a lyukakat tologattuk ide-oda. A helyes út a versenyszféra hatékonyságának, termelékenységének és ezáltal erőforrás-előállító képességének növelése – ez pedig nem a dolgozói létszám-növelésen keresztül történhet meg, hanem technológiai, tudásszint- és munkakultúra-fejlesztéssel.

…Ami persze jóval nagyobb feladat, mint akár gyereket csinálni, akár hülyeségeket beszélni politikusként.:-)

Zöldövezeti 2012.05.26. 18:31:41

Micsoda hülye áltudományos írás !!

Zöldövezeti 2012.05.26. 18:32:44

mennyi az a nehány ??
Micsoda hülye áltudományos írás !!

ezanicknevem 2012.05.26. 18:40:51

Jó és elgondolkodtató írás. Különösen tetszett az a felsorolás, amiben a társadalmak fontos paramétereit részletezi.

Van, amivel egyetértek,
és van, amivel egyáltalán nem.

Amivel igen:

- Ha a kereszténydemokraták annyira szeretnék, hogy a megbízható emberek szaporodjanak, el kellene vetni Magyarországon a cölibátust (már amelyik egyházban létezik). Ki tudja, hány gyermek nem születik meg amiatt, hogy a katolikus papok és apácák nem vállalhatnak gyermeket! Be lehetne vezetni továbbá a többnejűséget és többférjűséget. Egy csomó szingli talán csak azért magányos, mert olyan férfit szeret, aki már házas!

- Egyetértek vele, hogy hiába ösztönzik a népességnövekedést, hiába próbálják útját állni az abortusznak, ha a megszületett gyermekek megpattannak az országból, amint felnőnek. Ezzel a politikával a nyugati szórványmagyarságot népesítik, nem a hazait. 100 év múlva lesz egy csomó amerikai Kish meg angol Sabo, mi meg majd örülünk, ha két hetet eltöltenek Hévízen.

- Amivel nem értek egyet: szerintem Magyarországnak igenis szüksége van arra, hogy a magyar kultúrájú emberek szaporodási rátája megnőjön. Persze ennek csak akkor van értelme, ha az újonnan születők itt maradnak az országban, elfogadják a magyar kultúra értékeit, és értelmes munkával építik az országot.

Mert itt nemcsak a termelésről, hanem a _magyar_kultúra_ megőrzéséről is szó van. Anyagi javakat lehet gépekkel termelni, de szellemi javakat, kultúrát nem. Azt csak emberek csinálnak. Fogyó népesség = hanyatló nemzeti kultúra.

Magyarországot nem lehet összehasonlítani a bezzegországként emlegetett 9 milliós Svédországgal.

- Svédország geopolitikai elhelyezkedésénél fogva a béke szigete. Érdemes elgondolkodni azon, hogy Svédországon milyen nyomot hagytak idegen hódítók (segítek: nem sokat, a legnagyobb külföldi hatás talán a kereszténység elterjedése volt). Svédországot nagyrészt rokon kultúrájú népek veszik körül, amelyek nem igazán jelentenek biztonsági fenyegetést. Svédország európai és világviszonylatban egyaránt periférikus elhelyezkedésű - jellemző, hogy a háborúit általában nem a saját területén vívta, ami Európában elég ritka (talán csak a flottával-tengerrel őrzött Angliának és a hegyek közé zárt, minden buliból kimaradó Svájcnak adatott meg ilyen fokú elszigeteltség, meg Izlandnak). A svédek megértik a dánok és norvégok nyelvét, a finnek pedig eléggé tiszteletben tartják őket kisebbségként - a svéd nyelvet és kultúrát tehát nem fenyegeti az eltűnés.

- Ezzel szemben Magyarország a hadak útján fekszik. Vonzza a hódítókat, akik időről időre ledózerolják és ha csak átvonulnak, akkor lepusztítják és népet irtanak (tatár, török), ha maradnak, akkor meg kulturálisan igyekeznek a saját képükre formálni (osztrák, szovjet, ill. a mai határon túli területeket megszálló szomszédok). Az elmúlt kétszáz évben Magyarország területe négy fegyveres konfliktust élt át, és akkor még nagyvonalúan egynek vettem a '48-as szabadságharcot a nemzetiségek felkeléseivel, és az I. világháborút az azt követő területfoglaló és politikai harcokkal. De ezalatt volt zsidó-, sváb- és magyarüldözés, zsidó- és magyarirtás (Radnóti és Rejtő halálával ugyanúgy a magyar kultúra és a magyarság pusztult, hiába zsidónak címkézve haltak meg, de említhetném az erdélyi és délvidéki magyarirtásokat is), kényszermunkák, államosítás, kitelepítések, és kivándorlások több hullámban.

Lényegében: lehet, hogy Izlandon sok a vulkán, Japánban meg folyton reng a föld és szökőárak vannak, történelmileg mégis sokkal biztonságosabb helyek Magyarországnál. Magyarországot és a magyar népet zavaró rendszerességgel hódítják meg, irtják és fosztogatják. És ezek nem múlandó epizódok, gondoljunk csak arra, mekkora földterület, mennyi nyersanyag állt a magyarság rendelkezésére 100 éve, és mennyi ma.

Magyarországot nem veszik körül baráti szomszédok, mint a svédeket. Még nyelvrokonok sem. A magyar nyelv és kultúra fenntartása ezen az egy országon múlik, senki sem teszi meg helyettünk. És ez gépekkel nem megy.

Különben is, mi a biztosíték arra, hogy a következő háborúban nem szerelik le azokat a gépeket, ahogyan tették a szovjetek, vagy nem tartják meg a földdel együtt, mint a szomszéd népek?

Szóval ne beszéljünk itt Svédországról. Az ő fejlődésük szerves. A miénk kataklizmától kataklizmáig halad. A magyarságnak történelmileg egyetlen biztos erőforrása van: a magát magyarnak valló ember. És erről nem mondhatunk le.

Hogy hogyan érjük el, hogy a számuk legalább ne csökkenjen, azon lehet vitatkozni. De hogy nem szabad csökkennie, az egyértelmű.

Vagy mondhatja a tisztelt posztoló, hogy ez nem fontos, nem kell a kultúránkat megőrizni, csak az a lényeg, hogy megéljünk valahogy. De ezzel nem tudok egyetérteni. A kultúra változik az idők folyamán, de a gyökereihez hajlamos ragaszkodni. Ha ezt a posztoló figyelmen kívül hagyja, akkor ugyanúgy nem vesz tudomásul fontos tényezőket, mint a kereszténydemokraták.

amc 2012.05.26. 19:10:24

@ezanicknevem:Minden szavaddal egyetértek. Nagyon jól összefoglaltad, csillagos ötös, leülhetsz. :)

NIL7 2012.05.26. 19:12:49

Na, ebből a népszaporításból megint égés lesz:-DDD Több ember valóban nem lesz, csak a buta herék aránya lesz magasabb. Aki már el tud százig számolni és egy kis ambíciója van, az menekül amerre lát - marad az aki nem.

piefke 2012.05.26. 19:19:04

@ezanicknevem:

A magyar kultúra milyensége, összetevői és a különféle magyar "alkultúrák" külön írást érdemelnének így ezzel a posztban nem foglalkoztam. Arról sem írtam, hogy mi kell a kultúra fejlődéséhez, terjedéséhez.

Svédország: a poszt írása közben azon gondolkodtam, hogy kis létszámú, ám sikeres társadalomként Hollandiát, vagy Svédországot hozzam-e fel, és csupán a magyar lakosságszámhoz „közelibbsége” okán döntöttem az utóbbi mellett. …De ha belegondolunk Hollandia történelmébe, akkor máris láthatjuk, hogy az sem volt az utóbbi századokban sokkal zavartalanabb, mint a magyar - és mégis egészen más viszonyokat voltak képesek teremteni. Vagy felhozhatnám Finnország példáját, amely a XX. sz. elejéig mint ország, nem is létezett!
[…Szlovéniával, amely itt van a szomszédban és még csak „tini”, ugye már ne is jöjjek elő?:-)]

biobender 2012.05.26. 19:25:23

Nagyon jo iras, az egyetlen gond, hogy az ilyen szintu logikus gondolatmenet kb. annyira kovetheto kormanyunk szamara mint mondjuk Al Capone-nak a felso algebra.

Azoknak akik itt a hozzaszolasokban vitatjak a szerzo gondolatait felhivanam a szives figyelmet Egyiptomra vagy mondjuk Pakisztanra. Fenekig vallasos es erkolcsos orszagok, gyermek mint atenger aztan vaélahogy megsem tartoznak az igazan sikeres orszagok koze, Talan mert a fent vazolt matrix teljesen hianyzik?

A matrix pedig azert hianyzik mert a kulturajuk nagyjabol olyan mint amit mai jobbos vezetoink almodnak nekunk.

biobender 2012.05.26. 19:33:30

@ezanicknevem: "ha az újonnan születők itt maradnak az országban, elfogadják a magyar kultúra értékeit, és értelmes munkával építik az országot."

Ezt kisse provincialisan latod. Amennyiben a magyar kultura illeszkedik a vilag es foleg Europa kulturajahoz akkor ez nem jelent nagy problemat, lehet barki, konfliktus nelkul europai es magyar. A mai irany azonaban egy agressziv, Europa- es vilagellenes sertodott, bezarkozo kultura fele mutat. Hogy tudod elerni, hogy a mai fiatalok EZT a baromsagot elfogadjak? Es foleg, miert kellene?

Gera 2012.05.26. 19:49:49

Én gyakorlatilag a teljes poszttal egyetértek, kivéve azt az alapvetést, hogy nem számít a születések száma :) Nálunk ugyanis nem egyszerűen alacsony a születésszám, hanem valóban tragikusan alacsony és ebből tényleg demográfiai összeomlás lesz, ez nem ideológiai kérdés, hanem általános iskolai matematika. Persze nem mi vagyunk egyedül ebben a helyzetben, szinte az összes európai országot érinti ez a probléma, de mi még köztük is az utolsók között vagyunk. Ezzel a problémával foglalkozni kell, tetszik-nem tetszik.

piefke 2012.05.26. 20:12:29

@Gera:

„általános iskolai matek” – az, az, biza’, az!

…Csak éppen az a számolgatni való, hogy mivel kerülhető el inkább a (nem demográfiai, hanem) finanszírozhatósági alapú összeomlás? Azzal-e, ha megpróbáljuk „extenzív módon”, a népesség (legalábbis) szinten tartásával ezt megoldani – vagy inkább azzal, ha a tudás- és technológiai szint emelésébe fektetünk be?

Az előbbi – a gyerekszám-növelés – mint azt a posztban is megírtam, kb. 20 évig csak elvon erőforrásokat, sőt: a jelenlegihez képest többlet-erőforrásokat igényel, mert ugye több lesz az ellátandó gyerek. Ez tehát egy olyan befektetés, amely:
• több évtizedre szól,
• eközben egy fillérrel sem növeli az erőforrásokat (nincs időközbeni „plusztermelés”),
• a befektetés végén csak akkor jelentkezhet pluszjövedelem, ha a felnövekvő fiataloknak lesz megfelelő (társadalmi és egyéni jövedelemtermelő képességű) munkájuk – de ez utóbbi csak akkor lesz adott, ha időközben egy jelentős technológiai és tudásszint-fejlesztéssel átalakul a magyar versenyszféra is.

Ezzel szemben a második, a hatékonysági mátrixunk fejlesztésére alapozott erőforrás-bővítési út:
• egy évtized alatt is jelentős eredményeket hoz,
• a folyamat során már jelentkeznek a jelenlegihez képesti többlet-erőforrások,
• a folyamat nem „termel” a jelenlegihez képest „extra eltartotti létszámot” – sem gyerekekként, sem majd évtizedek múltán nyuggerekként.

tisztakéz · http://netes.8x.hu/ 2012.05.26. 20:21:33

Nem kellene abortuszt engedélyezni!

ezanicknevem 2012.05.26. 20:25:27

@amc: megtisztelő. :)

@piefke: "A magyar kultúra milyensége, összetevői és a különféle magyar "alkultúrák" külön írást érdemelnének így ezzel a posztban nem foglalkoztam."

Alkultúrái minden kultúrának vannak. Ez a kérdés lényegét aligha érinti.

"Arról sem írtam, hogy mi kell a kultúra fejlődéséhez, terjedéséhez."

Nyilván nemcsak egy dolog. De ha valami nélkülözhetetlen, akkor az az ember, aki a kultúrát magáénak vallja. Nekünk ezekre az emberekre szükségünk van, nem engedhetjük, hogy a számuk idehaza csökkenjen.

- Hollandia: valóban vívott háborúkat a saját területén, állt idegen megszállás alatt, és a nyelve egyedülálló. De ne felejtsünk el pár fontos dolgot, ami megkülönbözteti Magyarországtól:
- amióta a holland nép és nyelv létezik, a mai Hollandia területe a környezetéhez képest nagy népsűrűségű és viszonylag gazdag terület volt. (A népsűrűség ma is majdnem négyszerese a magyarnak, és nyilván a GDP-vel is jól állnak.) Mindkettő - a gazdagság és a magas népsűrűség - elősegíti a nemzeti kultúra megmaradását.

- Hollandia nagy gyarmatosító múltra tekint vissza, még ma is vannak tengerentúli területei. Ezekre mindaddig támaszkodhat, amíg megvannak, pl. ellenállási bázisként. Magyarország ugyanolyan könnyen megszállható, mint a kontinentális Hollandia, de attól kezdve a magyar kultúra fenntartásában nem lehet másra számítani, mint a megszállás alá került magyar érzelmű emberekre. Nekünk nincs hová visszavonulni.

- A hollandok kölcsönösen megértik egymást az afrikánsz anyanyelvű búrokkal és a flamandokkal, tehát ha úgy gondolják, hogy kevesen lettek, és azonos kultúrájú vérfrissítés kell, őket is becsalogathatják. Mondhatjuk, hogy nekünk meg ott vannak a határon túli magyarok, csak ez azért nem jó párhuzam, mert ők is "Magyarországon" élnek, csak épp megszállt területeken - vagyis az ő határon belülre településükkel nem nő a magyarajkúak száma, csak a magyarok által lakott terület csökken. Persze egy darabig játszhatjuk azt, hogy határon túliakkal töltjük fel a csonkaországi népességet, de ez nem lehet tartós, mert a magyarság a határon túl is fogy.

- Ami azt illeti, Hollandia területe elméletben még nőhet is, ha a flamandok megunják a cívódást a vallonokkal, és úgy döntenek, hogy csatlakoznak Hollandiához. Ennek nem nagy az esélye, de még mindig több, mint hogy Szlovákia átengedje a Felvidék bármelyik részét, Szerbia Újvidéket, vagy Románia vagy bármelyik szomszéd egy virágcserépnyi földet is.

- Finnország: egyedül az oroszoktól kell tartaniuk - ők jelenleg is megszállás alatt tartják az egykori Kelet-Finnországot, ami azt illeti. Ezzel együtt sokkal nagyobb biztonságban vannak nálunk, mert nagyrészt tenger és baráti szomszédok veszik őket körül - még nyelvrokon is akad (észtek, lettek, lappok) -, és annyira a térkép szélén vannak, hogy egy esetleges háborúban max. mellékhadszíntér lesznek. Kivéve persze, ha az oroszoknak pont a finn tajgák kellenek, amire volt már példa pár évtizede. De mindezzel együtt nagyobb biztonságban vannak, és jobban védhetők (ld. a téli háborút).

- Szlovénia: ha lemegy a népességszám, csak meg kell nyitni a határokat a rosszabb gazdaságú délszláv országok előtt. Az egykori Jugoszlávia népeivel gond nélkül értik egymás nyelvét, a horvátokkal még a vallásuk is egy. Amíg a szlovén gazdaság jobban áll, mint a többi délszláv országé - és erre jó esély van, már az ország fekvése okán is, ld. az osztrák-olasz szomszédságot -, addig lesz honnan pótolni a hiányzó emberanyagot a nemzeti kultúra veszélyeztetése nélkül.

Azt értem egyébként, hogy arra akarsz kilyukadni, hogy ezek az országok gazdaságilag hatékonyabbak nálunk. Ezt nem vitatom. Azzal is egyetértek, hogy modernizálnunk kell, és minden erővel fejleszteni az oktatást.

Amiben mást mondok, mint te, az az, hogy nekünk, a mi helyzetünkben nem elég hatékonyságra törekedni. A példáidban említett országok vagy kevésbé kockázatos helyen fekszenek, ezért kevésbé kockázatos gazdaságilag beruházni, vagy van honnan pótolniuk a kieső népességet a törzsterületeken kívülről, ezért a nemzeti kultúra fennmaradását kevésbé veszélyezteti a népességcsökkenés.

Nálunk más a helyzet. Mi egyszerre fekszünk történelmi veszélyzónában, ellenséges és idegen környezetben, részben ma is megszállás alatt - illetve mi a magyar törzsterületeken (ez a történelmi Magyarország) kívülről nem számíthatunk azonos kultúrájú emberek bevándorlására.

A magyar népesség (és így a kultúra) megőrzésére még ma is a csonkaország határai között van a legnagyobb esély, mert itt legalább nem próbál elnyomni és asszimilálni minket más kultúra. Pl. a moldvai csángók népesedési rátája sokkal nagyobb a magyarországinál, csak épp az ő bedarálásukon nagyban dolgozik a román állam. Próbálunk ellene tenni, de korlátozott az eszköztárunk.

Egyszerűen nincs jobb lehetőségünk, mint idehaza biztosítani, hogy a magyar kultúrájú emberek száma ne csökkenjen, sőt (félve mondom) esetleg még növekedjen is. Emellett persze fejleszthetünk, de ez népesség nélkül nem lesz hatékony, a menetrend szerint következő háború ugyanúgy lenullázhatja az infrastruktúránkat, mint az eddigiek.

ezanicknevem 2012.05.26. 20:30:38

@biobender: ha úgy gondolod, hogy támogatom a mai kormányzat magyarságképét, akkor tévedsz. Egy szót sem szóltam Európa ellen.

Én arról beszélek, hogy a magyar kultúrájú embereknek itthon kell maradniuk és dolgozniuk legalább akkora számban, hogy ne csökkenjen a népesség. Ha ez nem teljesül, akkor szétszóródunk mindenhova, szórványként a magyar kultúra elvész az asszimiláció miatt, idehaza meg azért, mert nem lesz elég ember, aki fenntartsa. Akkor majd felváltja egy akármilyen másik kultúra, aminek van háttere a népességben. Mert népesség az itt mindig lesz, legfeljebb nem magyar kultúrájú.

ezanicknevem 2012.05.26. 20:38:35

@biobender: "Azoknak akik itt a hozzaszolasokban vitatjak a szerzo gondolatait felhivanam a szives figyelmet Egyiptomra vagy mondjuk Pakisztanra. Fenekig vallasos es erkolcsos orszagok, gyermek mint atenger aztan vaélahogy megsem tartoznak az igazan sikeres orszagok koze, Talan mert a fent vazolt matrix teljesen hianyzik?"

Ha ez nekem (is) szólt, akkor erre azt tudom mondani, hogy én egy szót sem szóltam a gazdaság fejlesztése ellen. Azt mondtam csupán, hogy ha a nemzeti kultúrát meg akarjuk őrizni, akkor nem támaszkodhatunk csupán a gazdasági erőre, szükségünk van a népesség megőrzésére.

A te példaországaidban fejletlen a gazdaság, és dinamikusan nő a népesség - és lám, nem is kell attól tartaniuk, hogy a nemzeti kultúra eltűnik. Mert én erről beszélek. Hogy a népesség a kultúra megőrzéséhez kell. Persze, fejlődjenek gazdaságilag is, én nem mondtam, hogy ne tegyék.

Gera 2012.05.26. 21:24:51

@piefke: Hogy őszinte legyek, szerintem sehogy sem fogjuk megoldani ezt a problémát, így tömény szívás lesz azoknak az embereknek, akik gyakorlatilag nem fognak nyugdíjat kapni néhány évtized múlva, fizetős egészségügyi ellátás mellett. Ez mondjuk megoldja majd a társadalom elöregedését és újra stabilizálódhat a rendszer egy alacsonyabb népességgel.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2012.05.26. 21:25:45

„az iskolázatlan rétegek adják tovább a gyermekeiknek az ő sajátos kultúrájukat. Tehát nem elég, hogy kevesen leszünk, hogy öregek leszünk, még képzetlenek is leszünk.”

Üzenem Harrach Péternek, hogy zömében pont ezek az emberek végeztetik az abortuszokat.

Petikém, meg tilthatod, de mihez kezdünk évente 40 ezer nyomorba születő cigánnyal?

legeslegujabbkor 2012.05.26. 21:26:17

@ezanicknevem: Ha meg tudnád mondani, hogy mennyi népesség szükséges a kultúra megőrzéséhez, és a milyensége számít vagy a mennyisége?

piefke 2012.05.26. 22:00:40

@ezanicknevem:

„A magyar kultúra…” – na ja!

Mi is ez a magyar kultúra? Nézzük már meg közelebbről – és ne csak a nagy, nemzetieskedő, a szánkon át könnyes szemmel kifosott szólamok szintjén!

Talán a Himnuszt megzenésítő Erkel – aki német volt? Vagy Bartók – akinek a zenéjét az országban (ha őszinte vagy magadhoz) hallgathatatlannak tartják az emberek és akinek menekülnie kellett innen a „nemzeti magyarok” elől? (Bezzeg a - szintén sváb – Lagzilajcsi! No meg a „Király”, Zámbó Jimmy! Ők tudnak zenélni…!) Vagy József Attila, akinek a szobrát épp most és éppen a magyar nemzeti eszme és kultúra iránti elkötelezettségüket 7/24-ben hangozató kormánykörök és a mégnemzetibb szélsőjobb paterolja ki a picsába, hogy ne is lássa „a büdös komcsiját”?

Vagy a magyar kultúra az Nyírő, Szabó és Wass, akik kórusban hörögték, hogy „Kiazsidóval!” (no meg a svábbal is…). Igen: azzal a zsidóval (és svábbal), aki nagyjából-egészéből megteremtette a magyar ipart és iparosítani kezdte a mezőgazdaságot? Ki innen azokkal, akik közül az egyik a legszebb magyar hazafias vers szerzője („Nem tudhatom…” - Radnóti), a másik (és a másik kipaterolandó nép fia) meg a magyar Országház alkotója (Steindl)?

A magyar átlagkultúra az, hogy nem lapátolják el télen a havat a portájuk elől - holott ez törvényben előírt kötelesség is lenne, nem csupán célszerű. Meg az, hogy a kutyáikat a közterületre (a véráztatta ezeréves magyar anyaföldre!) szaratják – oda, ahol ezzel egyidejűleg a csikket is dobják. Az a híres, megőrzésre, továbbadásra és továbbszaporításra érdemes magyar kultúra, ahogy az üzlet életben átverik egymást? Vagy netán az, ahogy átmennek a tilos jelzésen, mintha az ott sem lenne és áthágnak minden olyan szabályt, amit büntetlenül és/vagy nyereséggel megtehetnek?

Vagy az-e a híres („saját, csak ránk jellemző” – copyrigt by Orbán/Kötcse) magyar kultúra, amivel nyilvánvalóan hazug gazembereket vakon szavaznak be a parlamentbe „több, mint 2/3-dal”? Emiatt kellene szaporodásra noszogatni a honleányokat és honfiakat?

És: mihez kellene ennek a kultúrának még több (ma „megszállt”) terület? Arra, hogy azt is teleszemeteljék-teleszarassák? Hogy oda is bevigyék az egymás körbeátbaszkodását? Igen: mert a „megszállt” területek közül azok, amelyek már szintén az EU-hoz tartoznak (és így Magyarországgal elvileg azonos pozícióban vannak), jobban fejlődnek, mint az „anyaország”. Akkor miért is kellene azokat visszaszerezni? Hogy ott is rosszabb legyen?

Azért kellene még több kis magyar, hogy azokból is olyan „nagymagyarokat” nevelhessen ez a híres magyar kultúra, akik aztán azt mormolgatják, hogy „a megszállt területeink” – és közben arról fogalmuk se legyen, hogy pl. az „édes Erdélyben” már legalább Mária Terézia kora óta etnikai többséget a románság alkot? Pedig hol volt akkor még „román megszállás”, meg Trianon? Csupán az történt, hogy az adott terület természetföldrajzi viszonyai jobban megfeleltek a románság életmódjának és ebből következően a szaporodásának is, mivel így az adott terület számukra kínált többlet-erőforrásokat a szaporodáshoz. Ez volt a helyzet Szlovákiában és Kárpát-Ukrajnában is – azzal megtoldva, hogy azokon a területeken a magyarok bejövetele (a terület magyarok általi „meghódítása” – merthogy az egész Kárpát-medencében a magyar egy „jöttment hódító” ám!) óta többségben volt a szláv népesség és ez az „ezerév” alatt sem változott.

…A faßom kivan ezzel a teljesítménytelen álommagyarsággal, ezzel a hazugságkultúrával!

Menj ki csak Szlovéniába és nézd meg, hogy néz ki a határ és hogy néz ki a közterület! …És ha már ott jársz, akkor menj el a szlovén tengerpartra, ott is az ország egyik gyöngyszemébe, Piran/Pirano városába, ahol legutóbb egy négert választottak meg polgármesternek (kitekinto.hu/europa/2010/10/31/multikulti_szloveniaban_itt_az_els_afrikai_polgarmester/) – és tudod, miért? Mert ő volt a legalkalmasabb a posztra! Ugyan mikor fognak ezek a különleges, óvandó és továbbörökítendő kultúrájú magyarok egyik „ikonikus” városuk élére nem magyart választani, lett légyen az illető akármilyen kiváló is a posztra?

…Tudod hol virágzik és épül ma a magyar kultúra? Győrben és Kecskeméten: az Audinál és a Mercedesnél – mert a kultúra mindenek előtt: rendezettség és rendszerezettség. Folyamat – és nem csupán „felbuzdulás”. És a magyar kultúra mindaddig a hazugság és az önáltatás kultúrája marad, amíg szembe nem néz a magyar nép mindezekkel!

Quadrille Lobster · http://oriblog.blog.hu/ 2012.05.26. 22:02:22

Nagyon jó írás.

De Szócska megmondta: ahová a politikai erőtér betette a lábát, abba orvos ne szóljon be.

Meg egyéb valóságon alapuló megközelítés.

Thunderbird 2012.05.26. 22:07:25

Sok mindenben nincs igaza a cikk írónak, ugyanis azonos technologiai/tudásbeli fejlettség mellett a népességszám a döntő...

Másrészt USA GDP-je pl azért nő jobban mint EU-é, mert nő a népesség is.. több ember többet tud előállítani... hiába akarjuk ezt az alapigazságot megkerülni...ez még sokáig érvényes lesz..

Elég ha egy olyan egyszerű példát nézünk: van egy gyárunk mondjuk Budapesten, és 1 Debrecenben... ugyanazt a tecnologiát alkalmazzuk ugyanolyan termék előállítására mind a két helyen. Bp-n 2000 embert veszünk fel, Debrecenben 1000-t... melyik gyár fog több GDP-t előállítani... ?

Az emberek meg egyszerűen azért mennek el mert nyugaton volt + 40-60 év tőkefelhalmozásra, és így nagyobb bért tudnak kínálni... akinek csak ez számít az el fog menni... eddig a német piac zárva volt magyar munkavállalók előtt.. mert moratórium volt.. erről se ír egy szót se a cikk..

Meg ugye megy a ballibsi propaganda h milyen szar itt élni... ami nem igaz természetesen, csak nem arra kell koncentrálni, hogy hogy üljön föl az ember az első vonatra bécsbe, hanem pl dolgozni, összefogni másokkal, stb...

És mindjárt élhetőbb hely lesz ez a elégedetlenkedők számára is...

Ugyanakkor ha azt akarjuk h nőjön a dolgozni képes, önmagát eltartani tudó népesség, akkor a jelenleginél sokkal emberbarátabb munkakörnyezet kell, pl távmunka arányának , részmunkaidő növelése... ez a része a dolognak kulturális kérdés is, ugyanakkor a kormány is sokat tehetne érte....

El tudnék képzelni esetleg még női kvóta bevezetést munkahelyeken a munkába visszatérni akaró nőknek.
meg kell oldani ingyenes állami óvodai, bölcsöde ellátást... stb..

Viszont ilyen szempontokkal jelenleg sem a bal, sem a jobboldal nem képes foglalkozni, meghaladja a szellemi képességeiket...

Ugyanakkor az sem megoldás, h csak szidjuk az országot/kormányt, és nem adunk megoldási javaslatokat...

Szalahadin 2012.05.26. 22:23:20

@piefke:

Ha ennyire hisztérikusan tömény rosszindulattal állsz neki fikázni, akkor nincs az a nép, aki ezen a szűrőn átmegy. Vannak jó és rossz tulajdonságok minden népben, ha azzal az egyébként átlátszó trükkel élsz, hogy a magyarokban kizárólag a rosszat vagy hajlandó észrevenni és képtelen vagy reálisan szemlélni a dolgokat, ezzel együtt mindenben, ami NEM MAGYAR kizárólag a vélt vagy valós pozitívumot, akkor hiába írsz akármilyen hosszú okosságot, az torz lesz.

Tudod mi a történészek egyik fő alapelve?
Sine ira et studio, azaz harag és részrehajlás nélkül. A Te megnyilvánulásaidban rengeteg az indulat és a magyarok rovására erősen részrehajló vagy, ez nem jó így, mert alapvetően jó gondolataid is vannak, de ezzel így a jelzett súlyos problémák miatt nem lehet egyetérteni.

2012.05.26. 22:27:26

Thunderbird, ha emiatt szerinted a ballib media a felelos a matolcsizmussal/simicskaval/orbanizmussal/lazarizmussal/hoffmanrozsaval/semjennel/arROGANciaval szemben, hadd tippeljem meg a szemellenzod szinet.

manager2008 2012.05.26. 22:28:23

Bizonyítottan kiválóan örökítő apa vagyok, gyermekeim gyönyörűek és okosak, magasan képzettek is (aki már felnőtt) (tényleg).
Ezért csinos, és minden szempontból megfelelő gyermeket kívánó fiatal magyar leányzók jelentkezését várom, nagyszerű magyar gyermekek vállalására.

piefke 2012.05.26. 22:30:28

@Szalahadin:

Akkor válasszátok a turul helyett a mimózát - az jobban kifejez titeket!:-)))

(Egyébként a görbetükör és az irónia mond valamit neked? A "tömény rosszindulattal" csupán kikarikíroztam a maga iránt mindig is túlzottan önkritikátlan magyarságot. Mert egyébként "kívülről nézvést" így fest a magyarság és annak kultúrája - ezzel nem árt számolni!)

piefke 2012.05.26. 22:31:17

@Thunderbird:

Még azonos szint mellet sem a népességszám a döntő, mert pl. a természeti adottságokból, vagy a logisztikai útvonalakból adódó eltérés sokkal fontosabb.

Ez úgy hülyeség, ahogy írod: az, hogy épp melyik évben hogyan áll növekedés terén egymáshoz képest az USA és az EU, nem magyarázható és nem írható le a népességszám-változással. (Megj.: az USA-ban a növekedés a társadalom legképzetlenebb, tehát a növekedéshez a legkevésbé hozzájárulni képes népességből jön.) Az USA-ban az utóbbi években tapasztalt (nem túl meggyőző erejű) növekedés oka egyértelműen az Obama-kormány „pénzpumpája”. Ilyen mérvű mesterséges növekedés –élénkítés az EU-ban nem volt. (Megj.: nem is helyes az ilyesmi . hiszen az konzerválja az egyébként problémás gazdasági struktúrát, mivel elfedi annak növekedésképtelen mivoltát.)

A posztban feltett kérdés nem az volt, hogy mi van azonos technikai feltételek mellett, hanem az, hogy többlet-erőforrásokat népszaporítással, vagy munkakultúra-emeléssel lehet-e hatékonyabban elérni? (A választ erre megtalálod a Gerának adott válaszkommentemben.)

A nyugati jólét alapja nem a 40-60 éves tőkefelhalmozás volt, hanem az ottani magasabb szintű munkakultúra és a társadalmakban meglévő, a társadalmi stratégiáik szerves részét képező szervezőkészség és az igény a jövő tervezésére. Ebből következően: hiába adnának a magyaroknak több tőkét, ha a tőke jó hasznosításához kellő tudás és mentalitásalapok még nincsenek meg, akkor a pénz szükségképpen elpazarlódna – vagy kevesek zsebében kötne ki, ld. „oligarchák” címszó alatt.:-)

A magyar társadalmi stratégiákhoz nem tartozik hozzá a másokkal való értelmes és átgondolt összefogás. (A „Békemeneten” való összeverődés meg nem összefogás…) és a munkakultúra is számos hiányosságot mutat. (Keress rá erre a szóra a blogban és sok érdekeset és tanulságosat olvashatsz ennek mibenlétéről!)

Megoldási javaslatokat pedig tettünk!

Qwer 2012.05.26. 22:31:37

@piefke: "ez pedig nem a dolgozói létszám-növelésen keresztül történhet meg, hanem technológiai, tudásszint- és munkakultúra-fejlesztéssel."

a Magyarországon hozzáadott érték növelése ugyanolyan nehéz feladat, mint a népességé, de nem értem továbbra sem, miért kell a két dolgot szembeállítani.

hiába mondja a költő: "nem sokaság, hanem lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat..." - azért a sokaság nem árt, sőt!

egyébkét tisztában vagyok, hogy a nyugdíj és a gyereknek vett bicikli ugyanabból a forrásból jön, de azért van abban különbség, hogy gyermeket vállalok és a fizetésem 15%-t ráköltöm, vagy elvonnak tőlem 15% járulékot (vagy adót) - legalábbis én picit másmilyennek érzem.

És ha már számoltad, hogy a gyerek 20 évig passzív, az idős mg 15 évig nyugdíjas: azért érdemes lenne ("pusztán a pontosság miatt") azt is figyelembe venni, hogy egy idős "többe kerül", mint egy gyermek, az átlagnyugdíj több, mint amibe egy gyermek egy átlagos családnak "kerül".

piefke 2012.05.26. 22:45:02

@Qwer:

1.) "...legalábbis én picit másmilyennek érzem." - pedig tök ugyanaz: 15%=15%. A német már régóta tudja ezt és így számol - a magyarnak még ezt meg kell tanulnia (hogy a két egyforma kiadási tételt ugyanakkoráank is érezze).

2.) A gyerek felnevelése nem csak anyuci főztjéből és a ruha-cipő kombóból adódó költségekkel jár, hanem az oktatásba való befektetésekkel is. Meg ott van a gyereknek ingyenesen (a szülői, annak saját költségét sem fedező Tb-járulékán alapuló) orvosi ellátás.

Ismétlem: nem csupán a családi kasszából kifejezetten a gyerekre kiadott tételeket számold, hanem pl. azokat a "rejtett tételeket" is, amik a családi rezsiköltségben a gyerekek miatti többletként jelentkeznek - vagy akár azt, amikor nyaraláson a gyerek is kajál... Meg fogsz lepődni, ha mindent tételesen összeadsz és figyelembe veszed azt a húszéves időtávlatot is. (Hogy ne mondjam, pl. a gyerekre elköltött és ezért nem kamatozó összegek okozta kamatveszteség/hozamveszteség is fontos tétel egy teljes befektetés/megtérülés-számításnál... De hát ki számol egy gyerekkel úgy, mint egy befektetéssel – pedig úgy is kellene!)

piefke 2012.05.26. 22:54:50

@Szalahadin:

Ezt meg nem én, hanem Mikszáth írta, azzal kapcsolatban, hogy Magyarországon mindig is fontosabb volt az, hogy hogyan momdanak el valamit annál, hogy mi is az igazság?

"Én kigondolom valami jót és elmondok rosszul, magok kigondolják valami rosszat és elmondanak jól. Itt fexik a kutya." (Id.: A fekete város, 8. fejezet, Quendel szavai a megyegyűlésen)

Thunderbird 2012.05.26. 23:08:23

piefke: én nem tudom neked milyen végzettséged lehet, de azért nem ártana még fejleszteni a közgazdasági tudásod...

És főleg szerényebbnek lenni, nem hülyeségezni rögtön ( ez általában olyan emberek "érve", akiknek nincs valódi érvük, így csak magadról állítasz ki szegénységi bizonyítványt) mivel nyilvánvaló, hogy nem ismersz évtizedes adatokat pl USA-t illetően... USA növekedése nem most lett nagyobb pár éve mióta válság, meg állami élénkítés van, hanem már válság előtt jó 10-30 év az... USA népessége folyamatosan nő, emiatt egyre több az aktiv munkaerő is... ez pedig jobban növeli a GDP-t, mint az elöregedő Európában...

Ajánlom figyelmedbe pl ezt az oldalt ha nem hiszed el.. www.tradingeconomics.com/france/gdp-growth
www.tradingeconomics.com/united-states/gdp-growth

Aztán nem is beszélve arról, hogy nyugat európában az alacsony születésszámot bevándorlással is ellensúlyozzák, aminek aztán láthattuk mi a vége... muszlim terrorizmus, társadalmi feszültségek, mecsetekbe tóduló tömeg utca közepén..

Merthogy a liberális elvtársaid állandóan propagálják, hogy milyen jó lenne fogadjunk be mi is mindenféle nációt, akkor meg lehet spórolni a gyerek/munkaerő felnevelést...

Mert a végeredmény mégis az, hogy majd 80 éves korodban valakinek ki kell az ágytálat vinni alólad...

Na és ki lesz az, h nem lesz elég ( hazai származású) munkaerő, a néger, vagy a muszlim ápolónő?

Dr. No 2012.05.26. 23:21:13

@Thunderbird: "Az emberek meg egyszerűen azért mennek el mert nyugaton volt + 40-60 év tőkefelhalmozásra, és így nagyobb bért tudnak kínálni... akinek csak ez számít az el fog menni..."

Felvidéki magyar nemzetiségű vállalkozót kísértem el Magyarország (korábban Magyar Köztársaság)egyik bíróságára. Az odaúton végig Meciart meg Ficót és a Matica Slovenskát szidta. A tárgyalása után a visszaúton összesen annyi megjegyzése volt, hogy visszanyerte bizalmát a szlovák igazságszolgáltatásban.

billy reed 2012.05.26. 23:30:15

@ezanicknevem: "Lényegében: lehet, hogy Izlandon sok a vulkán, Japánban meg folyton reng a föld és szökőárak vannak, történelmileg mégis sokkal biztonságosabb helyek Magyarországnál. Magyarországot és a magyar népet zavaró rendszerességgel hódítják meg, irtják és fosztogatják. És ezek nem múlandó epizódok, gondoljunk csak arra, mekkora földterület, mennyi nyersanyag állt a magyarság rendelkezésére 100 éve, és mennyi ma."

Finnország sosem volt független. Pl. svéd fenn hatóság, majd 1917-ig az Orosz Birodalom része volt. Az sem volt egy népünnepély...
Egyébként: 22 év alatt sehová sem jutottunk. Önmagunk miatt.
És az észtek? Ők a SZU részei voltak...És a szlovének? És a szlovákok?
Vagy a lengyelek?
Ők hová jutottak? Nálunk biztosan előbbre.
És Luxemburg? Sosem volt pl. gyarmatosító, sem nagyhatalom, mégis elég jól állnak.

"Magyarországot nem veszik körül baráti szomszédok, mint a svédeket. Még nyelvrokonok sem. "

A finneket sem veszik körül nyelvrokonok. Az meg, hogy ki a baráti, rajtunk is múlik. Állandó trianonozás, erdélyezés, határontúlimagyaorzás nem fog segíteni.

Egyébként kitűnő poszt, gratulálok!

billy reed 2012.05.26. 23:35:30

@Thunderbird: "USA népessége folyamatosan nő, emiatt egyre több az aktiv munkaerő is... ez pedig jobban növeli a GDP-t, mint az elöregedő Európában...
Aztán nem is beszélve arról, hogy nyugat európában az alacsony születésszámot bevándorlással is ellensúlyozzák, aminek aztán láthattuk mi a vége... muszlim terrorizmus, társadalmi feszültségek, mecsetekbe tóduló tömeg utca közepén..

Merthogy a liberális elvtársaid állandóan propagálják, hogy milyen jó lenne fogadjunk be mi is mindenféle nációt, akkor meg lehet spórolni a gyerek/munkaerő felnevelést..."

Most akkor nem vágom: az USA-ban oké, és hasznos a bevándorlás, Európában meg nem?
Szerintem kissé általánosítasz, ha minden bevándorlót haszonlesőnek, vagy terroristajelöltnek állítasz be.
Amúgy:
1. mi magyarok is bevándorlók vagyunk.
2. az ország születése óta özönlik ide mindenféle náció. és tök jól meg is voltunk, míg a nacionalista süketelés el nem kezdődött.
Kíváncsi lennék: őseid között hány szlovák, román, szerb, ukrán, lengyel, német stb. van?
Nálam akad. Ettől még lehet jó magyar ember?

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2012.05.27. 00:20:30

@Thunderbird:
Nem látod a fától az erdőt.
Kína ragyogóan elvegetált pár évszázadot középkori szinten, hiába volt mindig is nagyobb lakossága, mint Európának összesen.
A picurka Svájc a XX. század elejéig egy szegény ország volt. Na, nem a népességrobbanás változtatta meg.
Afrikában van szaporulat dögivel mégse nő a népesség. Németországban nő a gazdaság, de hanyatlik a népesség.
Miért van mindez?
Azért, mert a népesség önmagában nem sok mindent jelent, csak sok embert. Ahhoz, hogy azokból az emberekből hasznos munkaerő is legyen, ahhoz kell ipar, infrastruktúra,oktatás is. Anélkül azok csak munkanélküliek, illetve nyomorgók.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2012.05.27. 00:25:59

@Lord_Valdez:
"Afrikában van szaporulat dögivel mégse nő a népesség"
Upsz. Úgy értem, hogy a gazdaság nem nő.

Thunderbird 2012.05.27. 10:41:21

@Lord_Valdez: ha elolvasod ezért írtam, h azonos technológiai fejlettség mellett a népesség ami döntő... Ha a kinaiak felzárkoznak ezen a területen akkor ők lesznek világelsők gdp-ben. Ezt kb 2016- 2025 közé teszik az elemzők, attól függően, hogy vásárlóerőt, vagy nominál gdp t nézünk.

Thunderbird 2012.05.27. 10:44:45

@billy reed: Az USA-ban a belső népesség is nő, nem csak a bevándorlás miatt.. Egyenlőre a GDP-re gyakorolt hatás pozitív, akkor lesz majd probléma esetleg ebből, ha a spanyol ajkúak népessége a déli államokban elér egy olyan szintet, ahol esetleg majd úgy döntenek, hogy el akarnak szakadni...

Sehol sem jó " importnépességgel " megoldani a munkaerőhiányt, mert súlyos társadalmi árat fizethet az ország ezért...

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2012.05.27. 18:56:59

@Thunderbird:
Teljesen triviális, hogy azonos körülmények közt a több, az nagyobb gazdaságot jelent.
Igen ám, de a technikai szintbeli különbség is létrejött ám valamitől. Sőt, ha most Afrikát felhoznám Németország szintjére, egy évtized múlva ismét nem lennének sehol. Miért?
Mert hiányzik hozzá minden más.

protézisesh 2012.05.29. 10:21:43

Most, Kádár eftárs 100. szülinapja kapcsán tele van az ország nosztalgiával. A Bumerángban volt egy betelefonáló nő (70ben született), aki mély nosztalgiával gondolt vissza a régi rendszer utolsó évtizedére, merthogy "létbiztonság" meg "közbiztonság" volt. A műsorvezetők szerint a hozzászóló sms-ek 90%a hasonlóan nyilatkozott.

Hát én meg azt mondom, hogy Magyarország az elmúlt 20 évben annak a levét issza, amit az azt megelőző 40ben kialakítottak itt. Felesleges itt turulkodni, meg szittyamagyarkodni, de pár a mai napig bevett MAGYARSÁG-dolog, ami ebből a 40-60 évből ered:
- besúgórendszer: legyen az ávós, házmester, vagy csak az ablakban bámészkodó nyugdíjas. Ha lát valamit, névtelenül besúg/bejlent/feljelent, ahelyett, hogy kommunikációt kezdeményezne a (vélt vagy valós) probléma (vélt vagy valós) okozójával.
- felelősség nem vállalása: ismersz olyant, aki kiáll a véleményéért, cselekedeteiért? Láttunk olyant a köz vagy magánéletben, hogy valaki hibázott, és lemondás helyett NEM magyarázkodni kezdett volna?
- köztulajdon = mindenkié, ha el kell lopni = gazdátlan, ha más rongálja = nem az én dolgom. Szemtanúként tanúskodni egy baleset után? Rászólni valakire, hogy miért szemetel, rongál, parkol rokkanthelyen? Összeszart vécé miatt legalább szólni a takarítónak, hogy bocsi, baleset történt?
- munkahely = időtöltés, nem pedig értékteremtés. Még most, a nehéz időkben sem becsüli a legtöbb ember a munkáját. Szükséges rossz, amit el kell viselni. Beszélj egy egyszerű sori melóssal Ingolstadtban, Stuttgartban, Győrben, Kecskeméten. A német melós büszke a munkájára, a magyar csak azt látja, hogy szívatják a munkahelyén.
- a főnök hülye. A hozzá nem értő káderek pozícióba rakásával olyan generációk váltották egymást, akik számára a főnök csak egy seggnyaló idióta, aki semmihez sem ért. A rendszerváltás óta ez annyival bővült, hogy a "tulaj szívja a vérünket, sír hogy nincs pénze, közben ferrarival jár az Adriára a jachtjához." Ki becsüli ma a főnökét szakmai/emberi tulajdonságai miatt? Aki becsüli, többnyire az is szégyelli, titkolja, mert főnököt szeretni nem menő.
- a munkahelyi lopás a fizetés kiegészítése. Mindegy, hogy wc-papír, mosogatószer, biztosíték, bizgentyű vagy kallantyú, "otthon még jó lesz valamire. De ha nem, akkor is elviszem, fájjon ezeknek a rohadékoknak"... Munkahelyi zuhanyzóból miért tűnik el az első hónapban az összes zuhanyrózsa és dugó?
- a cég eszköze az enyém. A melós fusizik, a doktorúr a kórházban magánrendel, stb. Persze ingyen, sőt a neki asszisztáló nővérkét sem ő fizeti, hanem a TB.

Tetszik, vagy sem, Magyarország azért tart ott, ahol tart, mert az emberek 90%a a fentiek szerint gondolkozik. Nincs becsülete:
- a munkának
- a magántulajdonnak
- a köztulajdonnak
- az igazmondásnak
- az egyéni és csoportos felelősségvállalásnak

Amíg ez nem fog gyökeresen megváltozni, addig gurulunk tovább a lejtőn. Ez ellen KIZÁRÓLAG a betelepült multik tesznek. Egy multinál dolgozva elképzelhetetlen:
- zsebbe kapni fizetést (adót elkerülni)
- ittasan menni a munkahelyre és ott kipihenni a maszekolást/dorbézolást
- hazahordani a cégtulajdont
- norma teljesítése helyett ellébecolni a napot
- szart gyártani

Mindent, amit felsoroltam, meg lehet tenni. EGYSZER. Aztán utca. Ezzel együtt is sajnos évtizedekbe telik, mire a társadalom egésze átitatódik azzal a gondolkodásmóddal, hogy "ha a cégemnek jól megy, akkor fog nekem is jól menni, ezért mindent megteszek, hogy a cégemnek jól menjen". Ha majd az emberek ilyesformán gondolkoznak, akkor jön az, hogy megvetik azt, aki adót csal (ha te elcsalod, nekem kell többet fizetni), megfogják a graffitis kezét (nem egy jó verekedés, hanem a rendtartás miatt).

Miért van az, hogy Nickelsdorftól nyugatra olyan rendezettek a falvak? A kib*tt nagy jólét?! Lóf@szt. Azért, mert ott lenyírják a füvet a ház előtt is (ha meg valaki nem így tesz, azt kinézik/figyelmeztetik), virágokat tesznek a SAJÁT ablakaikba, illetve költenek arra, hogy a közterületeik rendben legyenek ÉS EZT SZÁMON IS KÉRIK.

Magyarországon közröhej, hogy "felkészültünk a télre", majd az első 3cm hónál kapitulál az ország. Nézd meg Németországot! Országos botrány volt a múlt héten, mert valami vándorpók beszőtte az autópálya köd-érzékelő szenzorát, ezért a nyári napsütésben is ködöt érzékelt, bekapcsolta a 60kmh korlátozást. Ami lassította a forgalmat, szükségtelen dugót és gazdasági kárt okozott. Most felvették a karbantartási tervbe a ködszenzorok havonkénti takarítását/ellenőrzését, az autobahn-főmufti meg nem kap év végén prémiumot.

Nálunk mikor lesz ilyen? A hetekre kinnfelejtett 40es táblák országában? Ááá...

És akkor demográfiázzunk. A keleti végeken (direkt nem akarok cigányozni, inkább mélyszegénységet mondok, bár elég nagy az átfedés, ráadásul ez a réteg a szapora, ahol a családonkénti gyerekszám GYÖKE is kettő felett van) a sokadik generáció nő fel úgy, hogy "há a pézt a postás hozza", és semmiféle ok-okozati kapcsot nem lát az "apa minden reggel elmegy otthonról" és a "van miből fizetnünk a Tescoban" között.

Ezek a rétegek sajnos úgy gondolják, hogy a segély az JÁR. Nem különösebben buta emberek ezek, a rájuk vonatkozó összes kedvezményt ismerik, a szociális hálótól a btk-ig bezárólag. Csak arra szocializálódnak, hogy a munka az maximum a "vasazás", amúgy meg megjön a segíly, aztán apa elgépezi, utána meg feliratjuk a boltban, hogy mit hoztunk el.

Az ilyen családokba születő gyerek SOHA nem fogja megtanulni, hogy munkát kell végezni (a gyerek szintjén: naponta elmenni iskolába, megírni a leckét, stb.), aminek az eredménye a kereset, amiből meg lehet élni.

A liberális pártok nagy "érdeme", hogy bármilyen valós gazdasági/társadalmi problémát szóba hozó egyénre/pártra/szervezetre ráhúzták a rasszista/kirekesztő jelzőt, ezzel az egész témát tabuvá tették. Nincs az a pénz a világon, amivel a _jelenlegi_rendszerben_kezelt_ vegetáló mélyszegényeket vissza lehet vezetni az értékek világába.

Viszont ez a réteg szaporodik. A felelősen gondolkozó réteg (akinek érték a munka, aki dolgozni akar, hogy megéljen, aki nem gépezik, hanem lakáshitelt törleszt) nem vállal (elég) gyereket, ha nem látja, miből tudná emberként felnevelni. A segélyezettek körében meg potyognak a gyerekek, a magyarországi születési ráta gyakorlatilag csak nekik köszönhető. Viszont az ilyen családokba 14-16 éves anyáktól születő 4-6 gyerek megint csak nem a MI értékeinket sajátítja el, így a folyamat exponenciálisan romlik.

Igaza van a posztolónak: a KNDP (meg a többi is) elmehet a p*csába az Endlösungra hajazó megoldásaival. Mit akarnak? Steril cigányokat meg hatgyerekes dolgos katolikus családokat? Semmi akadálya, csak akkor azt kellene elérni, hogy ne harminc-plusszos szingli hordák, meg gyerektelen diplomás párok tömegei dezertáljanak az országból. Hogy legyen fantázia az itthon maradásban! Bazz, a hivatalos kommunikáció szerint a túrórudi miatt kellene maradni?! Röhej...

Első lépésben KISZÁMÍTHATÓSÁGGAL. Sokkal nagyobb baj a "nem tudom mi vár rám holnap" mint a "nálunk magasak az adók". Kiszámítható politikát KÖNNYŰ csinálni, csak annyi kell hozzá, hogy nem csinálunk segget a szánkból. Lesznek kritikusok, de ha a fehér fehér, a fekete meg minden nap fekete, akkor ahhoz igazodik mindenki. Ember is, vállalkozás is, befektető is. Ha viszont minden reggel kártyát húznak, hogy melyik színt is hívjuk ma fehérnek, akkor az futóvadlövészet, mindenki mindenkor célpont lehet. Normális ember ilyenkor menekül.

Korfa, demográfia. MInden hirtelen beavatkozás gondokat okoz. Akár egy világháború utáni gyors reprodukció (ami jó, amíg a háború utáni gyerekek újjáépítenek), akár egy Ratkó-korszak. A vége mindig ugyanaz: egyszer csak a nyakunkba szakad egy halom vénember meg vénasszony, akit el kellene tartani.

A nyugdíjrendszerek előtt ezért szültek 6-8 gyereket, akikből 2-4 megérte a felnőttkort, saját gyerekei mellett öreg szülei eltartásáról is gondoskodott. De az az "ételt-fedelet" jelentette, nem a floridai (vagy akár hévízi) nyaralást...

Az öngondoskodó nyugdíjrendszerekben az ember tulképpen ugyanazt teszi, mintha 4 gyereket nevelne: a jelenben NÉVRE SZÓLÓAN költ(takarékoskodik) arra, hogy legyen jövője. A mi rendszerünk meg keresztfinanszírozó: a jelenlegi fiatalok finanszírozzák a jelenlegi öregeket, bízva abban, hogy az ő öregkorukra is lesz elég fiatal aki tudja és akarja finanszírozni az öregkorukat.

Viszont a jelenlegi korfákkal ez nem fog menni, még akarat esetén sem. Ha most felszaporítjuk a (munkaerőpiaci szempontból!) értéktelen réteget, azzal a probléma nem oldódik meg. Sőt.

Azt gondolom, hogy a helyzetből egy kiút van: a jelenlegi lakosságon belül kell emelni a foglalkoztatás arányát. Röhej, hogy 56% dolgozik, gyakorlatilag a fél ország úgy él (csak az aktív korúakról beszélek), hogy valamiféle állami apanázst kap (ki többet, ki kevesebbet) a semmittevésért.

Nem egy korszerű gondolat, de ha a Panama-csatornát, a nyugati vasutakat meg tudták építeni kézierővel, akkor nálunk is lehetne munkát találni rengeteg embernek. Példákat mondok:
- az országot keresztül-kasul járják mindenféle folyóvizek. Valljuk be, árvízvédelmünk nagyjából a rózsafüzérig terjed. A töltések alacsonyak, eláztak, folyamatosan burjánzik rajtuk a fű. Ezeket rendben tartani rengeteg élőmunka, amit államilag fizetett emberekkel is lehetne végeztetni.
- folyamatos probléma a belvíz meg az aszály. MIndkettőre megoldás lenne a meglévő, de elhanyagolt csatornarendszer, aminek a tisztán tartása, karbantartása megint csak egy élőmunka-igényes feladat.
- Még mindig rengeteg föld hever parlagon. Halkan mondom: a paprika-paradicsom-uborka-dinnye megterem a szabad földön is, nem csak üvegházban, meg hidrokultúrás fóliasátorban! És igényli a kézimunkát. Akárcsak a gyümölcsösök.
A fenti három feladaton dolgozó embereknek eszköz kell, munkaruha kell, étel kell, amelyek megtermelése mind munkát teremt.
A fenti négy feladaton dolgozó emberek gyerekeire vigyázni kell, oktatni kell őket, mert nem ül otthon a szülő, ez megint munkát teremt.

Az így DOLGOZÓ emberek nem segélyt vesznek fel, a rájuk költött vagyon nem sárba dobott pénz. A gyerekük látja, hogy apa dolgozik, amiből megélnek. HETI fizetés rendszerével meg lehet tanítani őket a beosztásra, hogy ne szoruljanak uzsorások hálójába, végtelen adósságok közé.

Persze eleinte ez sem hatékonyabb, mint a börtönben labdát varrni, vagy zacskót ragasztani, de két haszna is van:
1.) leköti az embereket, megmutatja nekik a munka = megélhetés fogalmát
2.) olyan közfeladatok kerülnek elvégzésre, melyekre SZÜKSÉG VAN. Drágább, mintha a közgép építene töltést (biztos?), de a segélyekből spórolnánk, nem is keveset.

A szegények nagy része falun él. A falusi ember (nem a biatorbágyra kiköltözött kertvároslakókról beszélek!) mindig is tudott kaszálni, kapálni, kertet ásni. Akkor most miért számítógépkezelő-tanfolyamra küldi a munkaügyi központ, miért nem ad neki kapás-kaszás munkát? Komolyan, miért?

Tudom, utópia.

protézisesh 2012.05.30. 08:12:51

érdekes, hogy 160 feletti lájk van ehhez a posthoz, de összesen 22-en fűztek hozzá bármilyen gondolatot (ebből 7-8 törzskommentelő, ha jól látom). Azt hiszem, ez a blog sose lesz index-címlap (bár én is így találtam ide, de szerintem véletlenül került ki), így viszont nehéz kitörni az ismeretlenség sötétjéből.

Illetve a csekély diskurzus is mutatja, hogy az itt feszegetett gondolatokra és megközelítésre fogékony agyak cselekvési ingerküszöbét még nem sikerült elérni. Nehéz lesz úgy utcára vinni őket, ha még egy hozzászólásra sem tudjuk/tudjátok a többséget rávenni...

excopp 2012.05.30. 08:53:20

@protézisesh:
ahoi!
- amit az előző hsz-edben feszegettél, azon elgondolkodtam
- a helyzet sztem az, hogy a tünet-diagnózis-terápia sorrenden nem szabad változtatni

- jó pár oldalt nézegetek, és csodálkozom, hiszen még a tünetekben sincs egyetértés (sok a nyugdíjas vagy kevés, sok a foglalkoztatott vagy ilyen körülmények között ez sem kevés; miből élnek azok, aki már nincsenek a munkaügyi rendszerben, sokat fogyaszt-e az egészségügy, tényleg a jól képzettek mennek-e ki, ki minősül jól képzettnek, a szakmunkás, a kutató, az iparos értelmiségi, satöbbi)

- egyszer hallottam, hogy a magyar tömegkommunikációban nincs is tényújságírás, csak vélemény-újságírás, amelynek gyökere az ML túlsúlyra alapozott, ideológiai megmondóstílus (ennek egyik közszolgálati megjelenése volt annak idején a rádiós Szabó család, majd pedig a tévés Szomszédok sorozat)

- a Kádár-rendszer tárgyilagos értékelése még odébb van (láthatod, a Horthy-éra kérdései is milyen viharokat vetnek, hetven év után)
- márpedig a teljesítménytől elszakadó javadalmazás a Kádár-rendszer öröksége, a nyugdíjrendszer úgy elszabott, hogy csak na (amíg a nyugdíjkorhatár 60 év volt, a nyugdíjba vonulás ÁTLAGOS életkora az 55 év volt)
- az atomizálás elérte célját (Kaparj kurta), az individuális életérzés az egekben
- a valódi problémák pedig mintha senkit nem érdekelnének, mégpedig sztem azért, mert a jelenlegi TÁRSADALMI egyensúlyi pozíciók annyira mélyen beágyazottak, és annyira széleskörűek, hogy igazi késztetés (az ún. kritikus tömeg) még nem érkezett el

- a politika pedig még ennél is bonyolultabb, hiszen tömegtámogatás nélkül nem lehet hatalomra kerülni, anélkül, nem lehet a célokat megvalósítani (márpedig itt mindenképpen dönteni kell, hogy melyik ujjunkat harapjuk meg ELŐBB - egyszerre ugyanis nem lehet valamennyit)

- és még valamit, tényleg le kell fektetni a nemzeti minimumot, de csak azután, hogy megállapítottuk a tényleges helyzetet és azok okait, fontossági sorrendjüket és ehhez választjuk a terápiát...

- ezért van szükség az olyan gondolkodókra (és gondolataikra) mint te és a tieid...

protézisesh 2012.05.30. 11:08:07

@excopp: hűha, ezt egész elméletire hoztad össze. :)

Egyetértek, Mo-on nincs újságírás. Vannak bloggerek (erősen rétegműfaj), de nálunk a megyeszékhelyen (!) is csak a megyei napilap a hírek fő forrása. Ami meg mondjuk 2 nap spéttel követi az index mainstream-ot, megszínezve a címoldalas "Mari néninél érik a málna" jellegű szóljunkavidékhez-attitűddel. pedig ez GY-M-S megye, ami ugye az egyik legmagasabb GDP-jű (=legfejlettebb?) környéke az országnak.

Bp nagy része meg olyan szinten távol él MINDENTŐL, hogy sírnék rajta. Vannak az ősbudapestiek, ők családi indíttatás szerint Népszabadságot vagy Magyar Hírlapot olvasnak. Vagy egyiket se, mert nyugdíjasok és nem költenek ilyenre. Az aktív korú fővárosiak nagy része meg vagy vidékről felkerült (volt vagy jelenlegi) egyetemista (LMP?) vagy vidékről a nyomor elől felmenekült, sokszor alacsony képzettségű "nincstelen" (Jobbik? MSZP? Fidesz?).

Melyik rétegben látod az igényt hírek után? A diplomások esetleg olvasnak HVG-t, (bölcsészek, eltések gondolom azt se), a többi meg a barátokköztből tájékozódik. Sajnos.

Így viszont nehéz lesz bármiben is előre jutni. A múlt héten a sorközön komoly vitába keveredtem egy fiatal idiótával (76-os nickből gondolva), hogy vajon tényleg sok-e 30mrd Ft egy Margit-híd felújításért, mikor ennyiből megépült a Hoover Bridge, sőt fajlagosan (méterköltségben) sokkal olcsóbb lett a Rügenbrücke is. Vagy hogy reális-e egy vasúti fővonal felújítás olyan km-költséggel, amiből a franciák TGV-vonalat építenek hegyen-völgyön. Amíg ilyenekről is vitatkozni lehet/kell magukat értelmesnek tartó emberekkel, addig igen messze van a "sok-e a nyugdíjas" kérdéskör.

Ezzel párhuzamosan hatvan éves hagyománya van a teljesítménykényszer ALÓLI KIBÚJÁSNAK, úgyhogy attól tartok, a legkompetensebb kormányzat is vért fog pisálni, mire itt valamit elér. :(

excopp 2012.05.30. 11:48:29

@protézisesh:
- hát, most éppen a "sorok között" blogon a BKV-ról (tágabb értelemben a tömegközlekedésről) folyik a vita, nem haszontalanul
- a megyei napilapokról: én B-A-Z megyében élek (épp egy világnyira tőled), itt az a helyzet, hogy az Észak-Magyarország gyakorlatilag reklámok közé csempész híreket (olyan mint a Metro)
- tényfeltárni,oknyomozni nem mer, mert akkor a hirdetőit elveszti
- a riportok, tudósítások jó része kamu (értsd: a megrendelő által finanszírozott és sajnos még az ikszet sem teszik ki, jelezve, reklámhirdetésről van szó)

- sajtón egyébként én az internetes médiát - benne a blogokat - is értem, jól láthatóan erre tolódik el a hangsúly (én legalábbis a bezártan árválkodó hírlapos-pavilonok szaporodásából ezt vonom le)

- a baj ráadásul velünk, magyarokkal az (is), hogy nem tudunk távlatosan gondolkodni, mert mindig van valami aktuálisan fontosabb, életbevágóbb: Mohács után a nemzeti függetlenség visszaszerzése utáni vágy, a háborúk után újjáépítés, a hatvanas évektől az életszínvonal emelésének igénye, most meg - az előző törekvés következményéből fakadóan is - az adósságcsapda, amire nekünk a válság csak ráadás
- pedig hosszú távú tervekre, víziókra szükség van
- a nagy elosztórendszerek átalakítása létfontosságú, csakhogy addig is élni kell
- ma a túlélés is komoly kihívás...

Dean 2012.05.30. 15:16:42

"És nem új az sem, hogy valamiféle elmebeteg „magasabb cél és értékrend” nevében a hatalom eszközével igyekezek egyesek betörni az emberek legszemélyesebb dolgaiba és döntéseibe."

Itt egy pillanatra azt hittem, a feministák törekvéseiről beszélsz a GYES-sel kapcsolatban, hogy legyen kötelező a férfinak kivenni a felét... De nem.

Egyébként az alapvetéssel egyetértek, az állam ne szóljon bele az emberek magánügyeibe. Mellesleg viszont kíváncsi vagyok észreveszi-e egy progresszív, hogy ő maga mikor akar belemászni mások életébe. Ez nem kifejezetten a cikkírónak szól, inkább csak a nagyvilágba címzett sóhaj :)

borzimorzi 2014.04.15. 14:40:01

@protézisesh: Pontosan így van.

A poszt is kiváló.

De a jelek szerint nincsen olyan politikai párt, amelyik ennek megfelelően kommunikálna. Így ez mind csak pusztába kiáltott szó.

Üdv:
b

P.S.: Ha lesz ilyen párt, szóljatok. Ha már 9 fő van és egy hiányzik az alapításhoz, benne vagyok.

borzimorzi 2014.04.15. 15:25:49

@Moin Moin:
OK, keresni foglak munka után. Nekem most lett tele hócipőm. Pedig én igazán udvarias voltam, mindenkit előreengedtem, hogy majd ő biztos jobban csinálja, ha annyira tülekszik. De a baloldalon látható általános töketlenség, ha lehet, még rosszabb, mint ahogy Orbán és bandája tohonyán eltesped a szajrén.

Üdv:
b

borzimorzi 2014.04.15. 21:02:21

@borzimorzi: Kaptál emilkét, ott figyel valahol a mailboxodban.
Üdv:
b
süti beállítások módosítása