2011.11.06. 00:37 Szerző: piefke

Ellenzéki seregszemle

 

„Fridericus Rex, unser König und Herr

Der rief seine Soldaten allesamt ins Gewehr.
Zweihundert Batallions und an die tausend Schwadronen
Und jeder Grenader kriegt sechzig Patronen...”

(„Fridericus Rex, mi urunk és királyunk

Íme, fegyverbe szólítá most a teljes hadunk'.

Kétszáz zászlóaljat s az ezer lovasszázadot

S minden gránátos még hatvan töltényt is kapott...")

 

Fridericus Rex – Dal Frigyes királyról – 1832.

 

Magyarországot most éri el igazán a válság. Ráadásul nem csak a „világ-”, hanem a sajátunk is. Ha ugyanis okos, felkészült és nem „valamit nagyon bizonyítani akaró” kormányunk lenne, akkor sokkal kevesebb megrázkódtatással úszhatnánk meg. De nincs ilyen kormányunk és nem is valószínű, hogy a jelenlegi ilyenné tud alakulni… Maradna az ellenzék – ha lenne, de az sincs. Ami ma ellenzékként létezik, az forgácsok halmaza, némi köddel vegyítve. Vagy ebből-ezekből, vagy a nagy semmiből kell tehát egy éven belül ütőképes ellenzéket kreálni.

De kik ezek az „ezek”? Vannak már bizonyos körvonalai annak, hogy kikből-mikből verődhet (verhető?) össze majd a következő választásokra az ütőképes (?) ellenzék? Tartsunk egy kis seregszemlét – kritikus állapotfelméréssel kombinálva: határozzuk meg az erényeket és a (sokkal több) hiányosságot, hogy lássuk, hányadán állunk és hogy egyáltalán érdemes-e belevágni az egészbe, egy egységes és ütőképes ellenzéki politikai erő megszervezésébe!?

Kezdjük a „klasszikus darabokkal”, a parlamenti pártokkal!

1.     MSZP

Az MSZP előnye, hogy régi, ismert – és ezek egyben hátrányai is. Van szervezete – papíron. Van tagsága és vannak szimpatizánsai – csak éppen olyan gondolat nincs, amely működtethetné ezt a tagságot, netán még gyarapíthatná is a szimpatizánsok körét. A vezetői régi, rutinos politikusok – de rutinjuk egyáltalán nem valami modern, nyugat-európai értelemben vett politizálásban van, hanem az elmúlt két évtized pátfinanszírozásos-alkus bozótháborúiban. Azt mondják magukról, hogy van „szellemi holdudvaruk” is, de valójában nem találunk egyetlen élvonalbeli szakembert sem ott és az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy ezek tanácsait sosem fogadták meg konzekvensen. A párt vezetésében vannak fiatalok – de hogy ott ők mit csinálnak, az titok, ugyanis „kifelé” nem látszik semmiféle, megújulásra utaló aktivitás... Magában a pártban, a „sorkatonák” között elvétve találunk huszonévest és még kevésbé a szimpatizánsok között: az MSZP a középiskolákban és az egyetemeken gyakorlatilag nem létezik. Hogy úgy mondjam: nincsenek utánpótlás-források – hogy miért, annak elemzése most nem téma.

Valószínű, hogy az MSZP- pártelit tovább akarja vinni a „céget” és úgy képzeli el a maga politikai jövőjét, hogy a következő ciklusban is parlamenti párt lesznek. Magától értetődő, hogy annyit szeretnének megtartani a gazdasági beágyazottságukból is, amennyit csak lehet és azt (mivel másban nem tudnak gondolkodni) ugyanúgy akarják továbbműködtetni, mint a korábbi években. Az van a fejükben, hogy csak a túléléshez legszükségesebb személyi engedményeket teszik.

2.     Jobbik

Ez a párt tulajdonképpen nem politikai jelenség, hanem pszichológiai. Az egész vircsaft alapja a félelem, a zavarodottság, a magabizonytalanság, a jövőtől és az esetleg a nagy európaisággal együtt „ránk szakadó” teljesítménykényszertől. Mind vezetői, mind támogatói (akik ebben látják „A MEGOLDÁST”), frusztrált „kisemberek”, akik igen-igen keveset tudnak a világból (vagy közönséges futóbolondok, néhányan). Sokukat ért életében valamiféle „trauma”: valami nem sikerült nekik (Morvai Kriska), illetve a „rend” azért annyira áhított számukra, mert éppen bennük, a fejükben és a lelkükben nincs rend és ezért abban reménykednek, hogy egy külsődleges fegyelem majd bennük is megnyugvást teremthet. (Ezek persze botor vélelmek…)

…Talán furcsa, hogy a Jobbikkal is foglalkozom egy, a leendő demokratikus ellenzéket számba vevő listán, de gondoljunk arra, hogy a Jobbik valójában (legalább) két csoport: a vezetői és a szavazói. A vezetőkkel nemigen lehet (majd) sokat kezdeni – ellentétben a szimpatizánsokkal, akiknek tulajdonképpen tök mindegy, hogy „ki csinál rendet”, csak az a rend őket orientálja, nyugtassa meg és mutasson nekik hihető jövőt. Nekik annál jobb, minél magabiztosabb emberek szólítják meg és vezetik őket – éppen emiatt lehet előnyben a mai, frusztrált és lelkileg instabil vezetőikkel szemben egy abszolút kiegyensúlyozott, szakmaisággal megalapozott és végtelenül magabiztos „progresszív elit”. (És éppen ezért is fontos az, hogy a majdani „ellenzéki egységfrontot” ne introvertált makogók, vagy szakmai köldöknézegetők akarják vezetni!)

Tudom, sokan nem hisznek abban, hogy ez a „fasizálódott tömeg” megfordítható és a demokrata ellenzék támogatójává tehető – de nekik, a kétkedőknek üzenem, hogy gondolják csak meg, mennyi idő alatt vált Magyarországon majd’ egymillió ember „nácivá”? Igen, helyes a válasz: 3-4 év alatt! Nos, ennyi idő nem elegendő ahhoz, hogy itt komoly, megszilárdult világnézetet, mentalitást és gondolkodásmódot tételezzünk fel a jelenség mögött: ez (ahogy írtam fentebb) egy sima pánikreakció, az elbizonytalanodott, magára hagyott kisember sarokba szorítottsága miatti agresszívvé válása. Ha a leendő ellenzék magabiztos, higgadt beszéddel és magabiztosságot érzékeltető fellépéssel fog kommunikálni, akkor a „fasiszta kisember” megnyugszik, elkezd nem félni és akkor a félelmeire alapozó „politikusok” mehetnek a francba: nem kellenek már neki! Nem mondom azt, hogy minden szélsőjobbos lefalcol, de számottevően csökkenni tud ez a tömeg – és akkor már nem is lesz a választásokat eldönteni képes, vagy akár Fidesz-konkurenssé válható erő sem.

…Ráadásul ezek a mai Jobbik-szimpatizánsok nem is jobboldaliak: sokkal inkább „balosok” már ami a valós igényeiket illeti. Náluk csak vékony máz az „Ircsukkiőket!”… Tudvalévő, hogy a szélsőjobb annak idején nem azért lett jobboldalinak elnevezve, mert a jobboldali, konzervatív értékrendet „ultramód” képviselte. Az elnevezés oka az, hogy a baloldallal konkuráltak és konfrontálódtak ezek a csoportok (a kommunistákkal mindenek előtt, de a szocdemekkel is) és ugye a formállogika szerint „minél inkább balellnes valaki, annál inkább jobbos” – ami ugye ostobaság…

3.     LMP

Rajtuk könnyen túllehetünk. Az LMP néhány tucat belterjes, belvárosi, belső világába zárt értelmiségi belügye. Az, hogy belőlük parlamenti párt lehetett, a rájuk kivetített remények és a valódi, tiszta, modern és konstruktív politikai alternatíva totális hiányának a következménye. Nem saját teljesítményük és még kevésbé a mondanivalójuk (ami nincs) eredménye tehát – ráadásul a rájuk vetített reményeket sosem akarták úgy betölteni, ahogy azt az egyszer rájuk szavazók várták és a beléjük látni akart képességekkel sem rendelkeztek sosem. Talán néhány tízezer meggyőződéses hívük lehet és egy olyan választási versenyben, amilyen előttünk áll, szinte matematikailag kizárt, hogy megint bejussanak a parlamentbe. Mondhatom azt is, hogy ők okozták támogatóiknak a legnagyobb csalódást ebben a ciklusban… (Mondhatnám – csak éppen egyre inkább úgy néz ki, hogy ezt a pozíciót a Fidesz hódítja el tőlük, mint a saját táborának a legnagyobb csalódást okozó erő.)

…Ennyien voltak a „parlamentiek” – illetve dehogyis, hiszen ott vannak immár a

4. Demokratikus Koalíció tagjai is. Külön most nem foglakozom velük, mert egy nemrégi posztban róluk volt szó: Új alkonyat - http://progressziv.blog.hu/2011/10/25/uj_alkonyat

Róluk is nagyrészt az mondható el, mint a „maradék” MSZP-ről: régi rutinok, régi alakok, öreg szimpatizánsok. Van ugyan egy Gyurcsány Ferencük – ez annyiban előny az MSZP-hez képest, hogy legalább van egy, a párton és a táboron belül megkérdőjelezhetetlen vezető, de hogy ez kifelé mekkora előny, az már más kérdés! Ugyanis Gyurcsány Ferenc éppen az az ember, akire a magyar társadalom rávetítette az összes kudarcát, az elmúlt két évtized minden sikertelenségét és hiábavaló reménykedését. Őt tette felelősség a társadalom – saját maga helyett. Saját maga hiányosságait a társadalom nem és nem akarta-akarja (be-)látni, ezért is igyekszik minden rosszat belelátni Gyurcsányba. Pedig ő semmivel sem rosszabb a magyar társadalom többi tagjánál: ugyanolyan végiggondolatlan és szervezetlen, ugyanúgy csak önmagának hívő és ugyanúgy mindent most és egyedül megcsinálni akaró, aki úgy érzi, hogy kényszerítve van arra, hogy mindent ő találjon kis és valósítson is meg. Ha létezik „magyar esszencia”, akkor az Gyurcsány Ferenc – és persze Orbán Viktor is, aki mindezt képes volt kihasználni a maga önző játszmája érdekében…

5.     Milla, 4K, civilek, Szolidaritás, stb.

Ők is egy-egy „Gyurcsány” – csak sokkal kevesebb pénzzel és tapasztalattal. Előnyük, hogy „szüzek” még, bár már kezd kopni az ártatlanág hímpora, mert azt semmi sem koptatja jobban, mint ha csalódik a reményeiben a bennük bízók tömege. Annak idején, egy éve, kitalálta pár ember a Millát – de anélkül, hogy végiggondolták volna, mire is törekednek, anélkül, hogy lett volna egyáltalán megfogalmazott cél, és hogy belegondoltak volna abba, hogy a cél elérhető-e szervezettség és erőforrások, egységes irányítás és koherens program nélkül… Ez is egy értelmiségi játszóház volt, mint az LMP, csak a játszók mások. Aztán persze akadtak köztük, akikben felderengett a nagy büdös célnélküliség és az, hogy „Kéne csinálni valamit!”. De sokkal több és konkrétabb nem és még kevésbé vetették össze a derengést a valósággal. Kitaláltak akciókat, de ezeket nem szervezték folyamatba. Pedig az akció, ha nem egy folyamat része, akkor csak olyan, mint a folyamba dobált kavics: sosem lesz belőle a folyam(at)ot elterelni képes gát. „Felengednek lufikat” – amelyek üresek. Meghirdették a Szolidaritást – de nem pozícionálták azt a társadalomban: hogy mi is a szerepe, hol helyezkedik el a civilség és a profi politika között? Akarnak „valamit” – de nem tudják, hogy mit kellene akarniuk ahhoz, hogy itt valóban megváltozzon a világ és azt sem tudják, hogy hogyan kell-lehet azt a valamit megcsinálni. Ötlettől ötletig élnek – akárcsak a magyarok általában... Sok remény és nagy ambíciók – de kevés céltudatosság és kevés megbízható teljesítmény és még kevesebb hozzáértő a soraik között. Unatkozó, morcos, féltékeny és bizonytalankodó vezetők és sok jószándékú amatőr…

6.     Bajnai és Oszkó – Haza és Haladás

Itt van látszólag a Remény és az annak sokak szemében alapot adó Profizmus – azonban a reményt valóra váltani képes tömeg hiányzik és jelenleg nem látható az út a kevés profitól a tömegmozgalommá válásig. Ami pedig a profizmust illeti: egyrészt a „tandemnek” nemigen van gyakorlata abban, ha valamit a tök nulláról kell felépíteni és hatalmassá fejleszteni, ráadásul „semmi idő alatt”. Ha megnézzük az egyébként elismerésre méltó életrajzokat, akkor azt látjuk, hogy mindig „átvettek valamit”, ami már megvolt és azt „reorganizálták”, fejlesztették tovább. „Menedzseltek”, de itt az ebbéli tudás, tehetség és tapasztalat nem lesz elég a győzelemhez. Ide most „leader” is kell és nem csak „managerek”.

A profizmus ráadásul csupán bizonyos szakterületeken van meg, nevezetesen (elsősorban) a gazdaságban – de egy társadalom jóval több, mint gazdaság. Közhely már itt a Blogon, hogy jól működő gazdaság csak jól működő társadalomban lehet – ezért ha a profik nem tesznek valamit magával a társadalommal (pontosabban: annak mentalitásával), akkor az önmagában mégoly szakszerű és kompakt gazdasági koncepciókat is elöli majd a koncepcióval (a modern piacgazdasággal) ellentétes magyar közmentalitás.

Ahhoz, hogy a Haza és Haladás valóban a haza haladását beindító és vezető erő lehessen, mindenképpen ki kell egészülnie egy általános társadalmi tervvel is. Ennek eddig nem látjuk jelét – minden megmarad a gazdasági-politikai-jogi szakmai keretek között (de legalább ott magas színvonalon, a magyar közéletben szinte egytelenként!)

Viszont: a Haza és Haladásnak nincs (még?, nyilvánosan?) deklarált politikai célja – és ennek hiányában a benne kétségtelenül meglévő alapos szakmaiságnak nem lehet esélye arra, hogy egy ellenzéki „egységfront” programjának kulcselemévé lehessen. Napóleon hiába lett volna zseniális hadvezér, ha nem lett volna a Grande Armée – Oszkó Péter hiába kitűnő gazdaságpolitikus, ha nem lesz mögötte egy győztes politikai erő, amely őt tenné meg kormánya pénzügyminiszterévé…

…Ráadásul kérdéses az is, hogy vajon miféle célok motiválják a Haza és Haladást, mi áll a dolog mögött? Nem lehetséges-e az, hogy az egész csupán a ma is meglévő magyar politikai-gazdasági elit egy csoportjának érdekeit, gondolatmenetét szolgálja? Mert ha a cél elsősorban ez, akkor ebből még akár a magyar társadalom soron következő Nagy Átverése is lehet… Egy újabb „elveszett illúziók”-korszak, amelynek az elején sok modernitáspárti magyar támogat valamit-valakiket, aztán kiderül, hogy csak „egy újabb Gyurcsányt” támogattak…, a dolgok pedig maradnak a régiben…

…És itt a vége: ennyi az ellenzék ma. A poszt elején feltettem a kérdést, hogy „egyáltalán érdemes-e belevágni az egészbe, egy egységes és ütőképes ellenzéki politikai erő megszervezésébe”? Ha csupán a fentiek alapján adnánk meg a választ, akkor azt mondhatnánk: nem! – de van egy másik szempont is: hogy ha nem szervezzük meg az ellenzéket, akkor a Fidesznek hagyjuk az országot és magunkat is.

Nyilvánvaló, hogy a legtöbb, ma önállóan (és sokszor-legtöbbször éppen a többi ellenében) tevékenykedő ellenzéki erőnek megvan a maga „kátéja”, hogy miképpen szeretne ő „központi erővé” válni a következő választásokra, akihez majd a többieknek „igazodniuk kell”. Az is valószínű, hogy jó magyarok módjára ki-ki ragaszkodni is akar ahhoz a „tervhez”, amit ő építgetett fel magában és ami a fejében rögzült… Minél később kezdünk egy egységes program elkészítésébe, annál inkább valószínű az, hogy az egyes ellenzéki erők már nem lesznek képesek „elengedni” a maguk koncepcióját és magukat-tevékenységüket a „nagy közöshöz” igazítani.

…Nincs sok időnk és nincs sok reményünk a bizakodásra sem!

 

 

 

(A poszt végén pedig, levezetésképpen,  álljon egy szemlerészlet a Nyugaton a helyzet változatlan c. filmből – mivel a helyzet itt, keleten se sokat változott mindeddig… https://www.youtube.com/watch?v=kG2OcllKMbA&feature=related)

A bejegyzés trackback címe:

https://progressziv.blog.hu/api/trackback/id/tr383357445

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Megegyezést és kiegyezést követel az MSZP 2011.11.11. 17:13:01

Szombaton tartja kongresszusát az MSZP. A párt módosítaná az alapszabályát, és egy kiáltványt is elfogadhatnak, amelyben az ország érdekében gazdasági megegyezést, párbeszédet és politikai kiegyezést sürgetnek. Egy párttag mostantól legfeljebb két tisztsé…

Trackback: Pesty László rágalmazta Bajnait 2011.11.09. 16:39:02

Valótlanul állította Bajnai Gordon volt miniszterelnökről, hogy az a Wallis korábbi vezérigazgatójaként tönkrement libatenyésztők haláláért felelős.

Trackback: Pesty László rágalmazta Bajnait 2011.11.09. 16:39:01

Valótlanul állította Bajnai Gordon volt miniszterelnökről, hogy az a Wallis korábbi vezérigazgatójaként tönkrement libatenyésztők haláláért felelős.

Trackback: Eldőlt: egyelőre nem lesz frakciója Gyurcsányéknak 2011.11.07. 17:01:05

Az alkotmányügyi bizottság úgy döntött, egyelőre nem alakíthat frakciót a Demokratikus Koalíció. Az MSZP-ből kilépett képviselők így leghamarabb hat hónap múlva hozhatják létre saját képviselőcsoportjukat. Molnár Csaba az ülés után leszögezte, a döntés el…

Trackback: Eldőlt: egyelőre nem lesz frakciója Gyurcsányéknak 2011.11.07. 17:01:05

Az alkotmányügyi bizottság úgy döntött, egyelőre nem alakíthat frakciót a Demokratikus Koalíció. Az MSZP-ből kilépett képviselők így leghamarabb hat hónap múlva hozhatják létre saját képviselőcsoportjukat. Molnár Csaba az ülés után leszögezte, a döntés el…

Trackback: Ki akasztotta fel a Véderő egykori vezetőjét? - avagy a nagy pángalaktikus összeesküvések országa 2011.11.07. 11:58:49

Eszes Tamás meghalt, szombaton pedig már el is temették. A Véderő korábbi vezetőjét néhány napja holtan találták gyöngyöspatai ingatlanában, ahol az első szakértői vélemények alapján saját kezével vetett véget életének. Kevés tragikusabb dolog van anná...

Trackback: Demokráciamackó: ne piszkáld! 2011.11.06. 17:00:21

A demokráciatréning elvileg (szótagszámilag, magyarhelyesírásszabályilag) egy szó. Gyakorlatilag meg egy olyan összetétel, amit életben egybe még egyszer nem fogunk látni, azaz jobb, ha nem írjuk egybe, mert a végén még valaki úgy érti, hogy „rögzült s...

Trackback: Követelem a képviselők visszahívhatóságát! 2011.11.06. 16:47:47

Alapvetően nyugodt ember vagyok, nem szokásom a követelőzés, de most egyszerűen nem tudok mást mondani. Egy napja próbálok higgadtan véleményt formálni Leinhardt Balázs tettéről, de nem sikerül lehiggadnom. Azok a jelzők, azok a mondatok, amik eszembe ...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

laci0011 2011.11.06. 12:55:57

A többi keletközép europai országban már megszabadultak a rendszerváltóktól,itt is ideje volna.Eleget vártunk már valami elfogadható produkcióra és hiába,reménytelen kóklerek.,átláthatatlan mit is akarnak és közben a pofánkra ürítenek.

Szolgálati Füldugó 2011.11.06. 16:48:39

Az a véleményem, hogy Progresszív blog nagy arccal, kevés tényleges ismerettel ontja a jól hangzó közhelyeket. Ezzel többet árt, mint használ.

piefke 2011.11.06. 16:59:03

@Szolgálati Füldugó:

Jó-jó, régóta nyilvánvaló előttünk, hogy odavagy az LMP-ért (mert gondolom, arra gorombultál be, amit a posztban róluk írunk)... Tudod: a skótok is odavannak a haggisért, a mongolok meg a kumiszért - de attól, hogy nekik ezek bejönnek, abszolút értelemben még elég gáz dolgok!:-)

...Egyébként: mik azok a tények, amelyeket nem ismerünk? Tételesen felsorolva kérem! És miféle "jól hangzó közhelyekről" lenne szó? (Ezeket is tételesen!!!):-)))

Szolgálati Füldugó 2011.11.06. 19:30:06

Arról a karaktergyilkos dumáról van szó, mely szerint az LMP városi párt lenne, amely az SZDSZ reinkarnációja.
Az LMP legnagyobb dilemmája éppen az, hogy sikerét az egyetlen jól beágyazott, országos, huszonéve normálisan együttműködni tudó civil szektornak, a környezet- és természetvédőknek köszönheti. Az, hogy ez az egész országban jelen lévő, lazán szervezett közösség jórészt ismeretlen, annak két oka van: az egyik a Magyarországon politikáról gondolkodók zsigeri gyűlölete a környezetvédelem iránt, második, ami az első folyománya, a sajtó magatartása, amely ha nem ellenséges, akkor ignoráns.
Komolyan mondom, nincs a világon még egy ország (hadban álló afrikai rémségeket kivéve), amelyben ennyire idióta módon viszonyulnának az ökológiai válság témájához.

piefke 2011.11.06. 19:59:04

@Szolgálati Füldugó:

Ááá! Rögtön tudtam én, hogy innen fúj a szél!:-)

Nos, a Progresszív Blogon egyetlen utalást sem találsz arra, hogy az LMP a Szadesz reinkarnációja, kreációja, rekreációja, stb. lenne.

Környezetkultúrára és- gazdálkodásra pedig szükség van – ugyanúgy, mint arra, hogy bármely erőforrással és adottsággal ésszerűen, előre tervezve számoljunk. Nincs külön „ökopolitika” és „ökogazdálkodás” – csak jó politika és jó, prudens gazdálkodás van. Aki nem holisztikus rendszerben gondolkodik és cselekszik, az alkalmatlan egy ország, egy közösség vezetésére – legyen az illető akár a gazdaság érdekeit az „öko” elé helyező, vagy éppenséggel az „öko”-t minden mással szemben és kizárólagosan favorizáló. Ezek ui. ostoba, „szektás” gondolkodásmódok.

Ma Magyarországon mindenek előtt-felett és mindennek az alapját és „ősokát” képezendő társadalmi válság van, aztán pedig a társadalmi válságon „szárbaszökkentett” gazdasági (erőforrás-)válság. És persze, igaz: nem törődünk a környezettel, a környezeti erőforrásokkal… De hát semmi és senki mással sem törődünk – éspedig azért, mert „önző” a mentalitásunk. Rossz társadalmi stratégiák vannak a fejünkben – ennek történeti okairól írtunk már unalomig épp eleget!

Hidd el: igazán nem vagyunk „ellenségesek”az LMP-vel (és tágabban az ökomozgalmakkal sem), de úgy nem lehet változtatni a magyar mentalitáson, ahogy az LMP gondolja. Ez célszerűségi kérdés, nem pedig valami „utálat” és „prekoncepció”. Azért vagyunk, hogy beszéljük meg a problémáinkat és találjunk azokra működőképes és holisztikus megoldásokat. nekünk a sikerhez nem részigazságokra, hanem a teljes valóság megismerésére és figyelembe vételére van szükségünk – minden más nézőpont és politika hibás és veszélyes!

...De konkrétabban is az LMP-ről: A „karakrergyilkosságról” csak annyit, hogy azt az LMP nem bízza idegenre – megteszi azt maga, gondos tulaj módjára!:-) A „városi pártságról” pedig annyit, hogy az LPM vidéken gyakorlatilag nem is létezik és nem is ismert… Persze, lehet ez utóbbit a médiára kenni – de könyörgöm: a pártépítést és a párt kommunikációját talán nem a médiától kéne várni! Azok a leányok és legények, akik valójában az LMP, nem valami profi szervezők-vezetők és (talán valami személyes ok miatt?) nem akaródzik nekik bevonni ehhez értőket a melóba – talán azért, mert attól félnek, hogy akkor azokról kiderülne, hogy jobban csinálják? Ki tudja???:-)

…Ha van kedved, időd – és mersz „comingoutolni”! – akkor gyere el jövő csütörtökön (nov. 11-én, 16.30-tól, a Trapézban rendezendő) bloggrefórumra (ahol, igaz, más lesz a „főtéma” de utána lesz lehetőség a kötetlen konzultációra is. Infó erről itt: policity.eu/index.php?option=com_zoo&view=item&Itemid=84

iii · http://nemzetimarhulat.blog.hu 2011.11.07. 13:29:53

Mennyire jó neked, hogy ilyen "könnyen túl tudsz lenni" valamin! Igazán irigyellek, hogy egy zöld pártot, amely 7.5%-ot szerzett, amely naponta védi meg helyetted is az érdekeidet a parlamentben, ilyen könnyedén ki tudsz pipálni. Akkor, amikor a világon mindenhol a zöld gondolatnak egyre nagyobb tere lesz.

Milyen könnyedén kimondod, a tájékozatlanok önhittségével, hogy nincs mondanivalójuk. Ember, vedd már ki a fejed a fenekedből és nézz körül!

De nyilvánvalóan azért, hogy majd a liblingednek annál jobban tudjál tapsikolni. Ha már blogot írsz, picivel több objektivitást várunk el. Hacsak nem a kurucinfó és szentkoronarádió a mérce.

piefke 2011.11.07. 13:52:01

@iii:

A te színed ugye a haragoszöld?:-)))

De komolyan: mit is „védett meg helyettem” az elmúlt másfél évben az LMP?
• Megvédte a demokráciát, a demokratikus elveket és intézményrendszert? – Nem!
• Megvédte az országot az új alaptörvénytől és a „sarkalatos törvényektől”? – Nem!
• Megvédte a magyar nép jövőjét a Fidesz okozta károktól? – Nem!
• Megvédte a stabil fizetőeszközt? – Nem!
• Megvédte az ésszerű gazdaságpolitikát, oktatáspolitikát, igazságszolgáltatást? – Nem!
• Megvédte a szegényeket attól, hogy állatok módjára bánjanak el velük „törvényesen”? – Nem!

…Mégis, mondd kedves barátom, miről beszélsz te???

Minden szót vállalok és alá is tudok támasztani, amit itt, a Blogon az LMP félresikerültségéről valaha is leírtam: ismerem őket, a motivációikat, a képességeiket és azt is, hogy mire voltak-lesznek képesek – illetve: hogy mire nem... Egyébként ajánlom figyelmedbe az „elvtársnődnek”, Szolgálati Füldugónak adott tegnapi válaszkommentemet…

…Ja és a pártotok „7,5%-áról”: ismered azt a mondást, hogy „Egyszer volt Budán kutyavásár”? Nos: egyszer volt az LMP-nek Magyarországon 7,5%-a – hogy miért, arra a választ szintén megtalálod az általad most kommentált posztban az LMP-ről írottak között.

Kurucinfó & Szentkorona Rádió: ezek épp oly „monomániás” entitások, mint az LMP – amiről beszélnek, nekik az a fontos (nyilasság, vadkatolikusság, vagy épp a haragoszöldség), de nem veszik se észre, se tekintetbe azt, hogy az a pár, nekik fontos dolog miképpen áll kapcsolatban a világ más tényeivel. Ezek a fórumok (legfeljebb) részigazságokat képviselnek, de a jó politika mindig holisztikus. Szakbarbárokból, monománokból pedig sosem lehet igazi, bölcs és nagyhatású államférfi.

Nekem nincsenek „liblingjeim” – az én „liblingem” egy sikeres Magyarország lenne. De az biztos, hogy ez sosem fog megvalósulni, ha mindenki mindenki ellenében csak a maga kis igazságdarabkáit hangoztatja – a másiknak meg csak annyit tud mondani, hogy a feje a fenekében van…:-)

(…És a csütörtöki meghívás, ami a Szolgálati Füldugónak adott válaszkommentben olvasható, természetesen neked is áll!)

Vértes László · http://kozlogika.blogspot.hu/ 2011.11.07. 21:38:49

@piefke: A Jobbik értékelése éleslátó, elismerésem. Szolgálati-val és iii-vel egyetértve, az LMP szerintem is több belátást érdemelne, főleg egy progresszív poszttól.

Az Oszkó-Bajnai párostól nem vagyok elragadtatva, mindketten nagyvállalati háttérből érkeztek, Bajnai úr világos érdekeltségekkel is rendelkezik, Oszkó úr "vested interest"-je nem ismert, de erősen gyanítható. Ráadásul karizmájuk nulla, tíz fekvőtámaszra sem elég. (Ez persze nem véletlen. Ha lett volna karizmájuk, Gyurcsány úr sosem teszi őket be a maga helyére.) Egy "caretaker government" tagjaiként olyanok, mint a stúdiózenészek, akik a háttérben szépen elplömpögnek, de nem turnéképesek.

Ha "liblinged" valóban egy sikeres Magyarország, akkor többet kéne mondanod annál, hogy kinek mije nincs: pl. arról írhatnál, kinek mije lehet és hogyan, kezdve az LMP-vel.

iii · http://nemzetimarhulat.blog.hu 2011.11.07. 21:38:54

@piefke: Azt hiszem, ezek után nem érdemes folytatni a vitát, de kiléptél a szürreális térbe. Hogy a bánatos ördögbe tudott volna bármit is megvédeni egy ellenzéki párt a 6%-nyi képviselőjével? Főleg akkor, amikor az emberek többsége még mindig a Fideszt pártolja. De amit tudott, megtett, tüntetett, protestált, aláírást gyűjtött, tiltakozott (mondhatjuk jelenidőben is, ha rátévedsz a honlapjukra, jelenleg is petícióval kampányolnak). Erről te vagy nem tudsz, vagy tudatosan letagadod.

Te akkor nem ismered a haragoszöldeket, ha ilyen zöldeket beszélsz. Én bizony pont egy halvány árnyalatot képviselek.

A 7.5%-ról: itt ismét a tények felett könnyedén elsiklasz. A tények pedig azt mutatják, hogy az LMP már most fölötte van a választási arányának, pedig még a kormánypárt arcvesztése most fog csak bekövetkezni. Már most 9-10%-ra teszik a pártválasztók között. Ennél csak jobb lehet 2014-ben.

piefke 2011.11.07. 23:08:20

@iii:

Az előző kommentedben azt írtad még, hogy az LMP „naponta védi meg helyetted is az érdekeidet a parlamentben” – most meg azt, hogy „Hogy a bánatos ördögbe tudott volna bármit is megvédeni egy ellenzéki párt a 6%-nyi képviselőjével?” Ezek a te szavaid, mindössze 8 óra választja csak el őket egymástól – és teljes mértékben ellentmond egymásnak a két állítás: „megvédi” – „hogy tudott volna bármit is megvédeni” …Most akkor ki is van a „szürreális térben”?:-)

Egyébként „az emberek többsége” már nem a Fideszt támogatja, hanem a „Nem tudja, kit választana”-kategóriát gyarapítja. Aztán: egy parlamentáris rendszerben, képviseleti demokráciában a két választás közötti időben viszonylag irreleváns, hogy éppen kinek a legerősebb a támogatottsága – hiszen a mandátumok birtokában „csinálja a politikát”. Ezért nem magyarázza az LMP tehetetlenségét az, hogy a Fidesz társadalmi támogatottsága lényegesen nagyobb, mint az övé. A helyes érvelés az lett volna, hogy azért tehetetlen az LMP, mert a parlamenti képviseleti aránya csekély.

Ám ha lenne „ütős”, a társadalom ma „bizonytalan”, „nem tudja…” részét mobilizálni képes mondanivalója, akkor igenis lenne lehetősége arra, hogy érdemi befolyást gyakoroljon a Fidesz döntéseire. Hogy miért? Nos, azért, mert ha „reális veszély” lenne a Fidesz szemében az, hogy az LMP „bármikor képes átvenni” a kormányzást, vagy éppen hogy a következő választás „tuti nyertese” lesz, akkor kétszer is meggondolná a lépéseit – akár csupán a büntetőjogi felelősségre vonás reális és közeli veszélyére való tekintettel is!

Az LMP azért nem ért el semmit (hiába petíciózgat…), mert éppen hogy csekély a társadalmi beágyazottsága – ennek oka pedig nem más, mint a saját, mobilizálni és tematizálni képes program és a társadalmat személyiségüknél fogva is megszólítani képes igazi vezető egyéniségek hiánya a pártban.

A választáskori 7,5%-ot pedig manapság egyetlen közvélemény-kutató sem méri „9-10%-ra”: az nagyjából 4-6 (de maximum 7)%-on áll, akár a Tárkinál, akár a Mediánnál, de még a Nézőpontnál is.

…Ez van, barátom, ne a tükörre haragudj, ha az a valóságos és nem a vágyott képet mutatja rólatok!

Egyébként: én „haragoszöldet” írtam, nem pedig „sötétzöldet” – tehát nem a „zöld mivoltod” és az öko-gondolattal való átitatottságod mélységére céloztam, hanem arra a „vehemenciára”, amellyel a tiéddel ellentétes és a vágyaidat a valósággal szembesítő, számodra kellemetlen igazságokat tényekkel alátámasztva taglaló posztot „letámadtad”. …Az persze igaz, hogy a „vehemencia” legvalószínűbb alapja-oka az „átitatottság mélységes mivolta” lehet!:-)

Vértes László · http://kozlogika.blogspot.hu/ 2011.11.08. 00:08:56

@iii: Azok után, hogy kopogtatócédulát gyűjtöttem az LMP-nak, számomra nagy csalódás. Egyetlen fronton sem találta el, miben érdemes támadni a kormányt, mit kell ellenezni és mit kell helyeselni.

Továbbra is a politikai paletta leghaladóbb pártjának tartom, és bírja a szimpátiámat, de ha nem tudja pozitív gondolatokkal megszólítani a választóknak a "védjük meg a sajtószabadságot" vérszegény jelszónál egyszerűbb fogalmakban gondolkodó tömegeit, akkor nincs esélye. Nagyon sajnálnám, mert az LMP sokkal többre képes és méltó, mint amit ma kihoz magából. piefkéhez hasonlóan én is bezárkózó rétegértelmiségi pártnak tartom, ám én elsősorban a jobboldali közösségi elvek iránti nyitottságot hiányolom, és nem szűnök meg kacarászni az "uborkát a romáknak" gondolat naivitásán. Fordítsatok valahogy a helyzeten, skacok.

iii · http://nemzetimarhulat.blog.hu 2011.11.09. 16:47:00

@piefke: Szerintem vagy annyira intelligens, hogy a "naponta védi meg" meg a "megvédte" közti különbséget érzékeljed.

Az emberek relatív többsége még mindig a Fideszt támogatja, a bizonytalanokra meg nem lehet építeni. Nem, nem azért tehetetlen, mert csekély a parlamenti részaránya, hanem mert egyelőre nincs akkora elégedetlenség. Egyébként is, az LMP nem arra alakult, hogy utcai forradalmat csináljon. Egy ökopolitikai alternatívát kínál, nem egyebet. Ha erre most még kevés vevő van, akkor ez a helyzet, nem más.

Nyilván csekély a társadalmi beágyazódottsága, hogyne lenne az egy kétéves pártnak.

Vezető egyéniségek: köszönöm, inkább nem kérek Orbán és Gyurcsány típusú vezető személyiségekből. Rajtuk kívül pedig máshol sincs ilyen, Schiffer, Karácsony vagy Scheiring például alkalmas bárkivel vitatkozni. Egyébként ugyanez a duma ment választás előtt. Nem jött be.

A 4-6% az a teljes lakosság közti arány, én a biztos pártválasztókról beszéltem, ott pedig elérte a 10%-ot is.

Én nem letámadtam a posztot, hanem a nyilvánvaló csúsztatásokra mutattam rá. Te most másról kezdesz el beszélni, amikben sok igazság van, de nemerrolvoltszo (.hu).

iii · http://nemzetimarhulat.blog.hu 2011.11.09. 16:47:09

@Vértes László: Kedves Laci! Csodálkozom, hogy egyetlen fronton se találta volna el. Nem kellett volna például az AB megnyirbálása ellen tüntetni? Vagy a médiatörvény ellen? Egyébként meg csatlakozz valamelyik területi szervezethez, akár segítőként és mondd el az aggályaidat. Aggályból egyébként belül sincs hiány, az nagyon megy nekünk is.

Én a közösségi elveket nem gondolnám se jobboldalinak, se baloldalinak. Nem értem egészen, mire gondolsz. Rengeteg mindent szeretnénk csinálni, de egyelőre kevesen és anyagi erőforrás híján vagyunk. Pont az az egyik probléma, hogy a támogatóink azt hiszik, hogy parlamenti pártként már kolbászból van a kerítés. (Most jelent meg egyébként budapesti újságunk, kb. 400 e példányban, de a terjesztés csak lassan halad, mert arra már nem maradt pénz.)

Vértes László · http://kozlogika.blogspot.hu/ 2011.11.09. 16:47:43

@piefke: A baloldali fórumon nekem is ott lenne a helyem, de időhiány miatt nem jön össze. Sebaj, leírtam előre, mit mondanék, fogadjátok szeretettel. A blogom "Mit mondanék egy baloldali fórumon" című posztjában olvasható.

piefke 2011.11.09. 17:14:10

@iii:

Jó, akkor nyelvészkedjünk – bár szerintem inkább politizálni kellene, koherens program mentén… Szóval: a „naponta védi meg” a ”megvédi” igét használja, azaz „sikeres, eredményes védelmet folytat” Befejezett igealak: eredményes cselekvés. Ha a védelem (elegendő parlamenti, erő, népelégedetlenség, stb., bármi híján) nem sikeres, akkor a „védi” ige lenne használandó (folyamatos igealak: f….m tudja, sikeres lesz-e a végén?) és azt kellett volna írnod eredetileg, hogy „naponta védi” – de hát sajna nem sikerül neki! A „megvéd(t)em a várat” azt jelenti: „Leszívtak a törökök!” – ezzel szemben a „védem a várat” jelentése: „Védem, védegetem – aztán vagy sikerül, vagy a vége az lesz, hogy elhajtanak rabszíjon Sztambulba…”

…De visszatérve a nyelvészetről a politikára: te tényleg azt gondolod, hogy egy párt csak akkor és attól lehet sikeres, ha az éppen kormányon lévővel kellően elégedetlen lesz a nép? Ez baromság: hiába kívánná a pokolba a Fideszt a lakosság 102%-a, ha ugyanez a lakosság egyszerűen nem tud az LMP-re mint kormányképes erőre gondolni. És: tudom, hogy az LMP nem arra alakult, hogy utcai forradalmat csináljon – az LMP arra alakult, hogy „mancsaftja” kávézókban-könytárakban-romkocsmákban bölcselkedjék, éspedig zárt körben. De ez nem politika! Az igazi politika ui. mindig a társadalom teljes valóságában zajlik és nem „favorizál ki magának” egy „liblingtémát”. Írtam már, gogy olyan, hogy „ökopolitika” nincs, csak egy szubkultúra fejében és vágyaiban: az élet ennél sokkal komplexebb és sokszínűbb, nem csupán zöld. „Kevés vevő” pedig azért van erre a „csakzöldre”, mert az emberek érzik, hogy vannak más szempontok is és hosszú távon a politika és a társadalom ugyanúgy nem viseli el jól a monokultúrát, mint az élővilág, a mezőgazdaság (hogy egy ökológiai példával szemléltessem a dolgot…)

„Kétéves párt csekély beágyazottsága” – Nos: az LMP nem kétéves – előzményei ott vannak a rendszerváltást megelőző idők óta a magyar közéletben és a politikában is. Nem az történt, hogy az EP-választások előtti éjszakán, a semmiből keletkezett ez a párt – de ha így is lett volna, már akkor is több lenne kétévesnél…:-) A Jobbik is nagyjából akkor rajtolt „formálisan”, ugyanaz volt az első igazi kilépése a köztérbe (az EP-kampány) – és ma legalább egymillió híve van!

Összegzésül: ajánlom figyelmedbe Moldova György mondását: „A legrosszabb süket az, aki nem akar hallani!” Süketkedhet még az LMP egy darabig – de nem jobb lenne kinyitni a szemeiteket?

…Ja, „csúsztatni” pedig a ballib média szokott – Csurka szerint!:-)

Vértes László · http://kozlogika.blogspot.hu/ 2011.11.09. 20:32:55

@iii: Én nem haragszom az LMP-re, szívesen gyűjtöttem a kopogtatócédulákat, és sok sikert kívánok a pártnak. Sajnos nem vág egybe a konkrét ügyekről alkotott véleményünk. Szívesen látnék ugyanakkor egy LMP stílusú középjobb pártot. Ha lenne ilyen, jó eséllyel indulna a szavazatomért.

iii · http://nemzetimarhulat.blog.hu 2011.11.09. 20:33:03

@piefke: Ez nem nyelvészeti kérdés, hanem intelligencia kérdése. Erre utaltam. Nem sikerült megugranod, de valószínűleg inkább direkt kekeckedsz.

Nyilván nem tud a lakosság egy kétéves pártra, mint kormányképes erőre gondolni. Éppen ezért nem is megy bele meggondolatlan akcióba. Különösen akkor nem, amikor (még) nincs mögötte elég támogatottság. De ezt nem teszi meg az MSZP és a Jobbik sem.

De, az LMP kétéves. Amiről te beszélsz, azok előzmények, az nem a párt. És azok se nagyon terjedtek túl a fiatalság egy rétegén. A közvetlen szervezés maximum

A Jobbiknak kb. 8 éves előnye van, kicsit jobban kellene tájékozódnod. 99-ben alakult, mint mozgalom, 2003-ban lett párt. Ráadásul volt egy parlamenti segéderője is, annak a vállán tudott felnőni. Nem beszélve még a fideszes segítségről a korai időszakban. Ég és föld a kettő között a különbség.

De ha még nem lenne, nyilvánvaló, mennyivel inkább "beágyazódott" a magyar társadalomba egy szélsőjobb mozgalom, amelynek százéves elődei vannak. A zöldek a rendszerváltáskor tudtak egyáltalán megjelenni és akkor rögtön sikerült az egészet a padlóra küldeni a Magyarországi Zöld Párt ámokfutása.

Csúsztatás: akkor még egyszer: nem igaz, hogy az LMP nem tett semmit és nem igaz, hogy nincs mondanivalója. Akkor nevezzük hazugságnak, amit írtál? Felőlem.

piefke 2011.11.10. 10:32:15

@iii:

Hm... Akkor te így látod!

...Csak tudod, úgy néz ki, hogy rajtad kívül a legtöbben (hozzáértők is!) meg egészen másképp, ráadásul kb. úgy, ahogy azt én leírtam a posztban. Íme egy példa: policity.eu/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=198&Itemid=81

Vértes László · http://kozlogika.blogspot.hu/ 2011.11.10. 22:24:37

@iii: Tapasztalataim szerint egyetlen jobboldalit sem sikerült az LMP-nek megszólítania, ezért a baloldali tortán osztozkodhat csak.

A politika reményeim szerint attól lesz más, hogy jön majd egy olyan párt, amelyik nem protest alapon, hanem konstruktívan összehozza a baloldal és a jobboldal egy részét -- valaminek a jegyében.

Kiderült, hogy a "demokrácia" és a "sajtószabadság", a "fékek-ellensúlyok" nem közös platform, megmaradt baloldali hitbizománynak. Lehet sírni, hogy a társadalom 70%-a hogyan gondolkodhat így, de ez a helyzet, ebből kell főzni.

Az én javaslatom: "jólét", "gyakorlati ésszerűség", "közbiztonság", "közéleti egyensúly". Az LMP ezekre egyáltalán nem nyitott, magát okolhatja a pozícióvesztésért, ahogy az ellenzék egésze is.

iii · http://nemzetimarhulat.blog.hu 2011.11.11. 07:23:27

@Vértes László: Lehet, hogy így érzed, az LMP-n belül viszont nem kevés "jobboldali" van.

Az LMP abszolút nem protestpárt, még ha sokan ezért is szavaztak rá. De valóban, a zöld pártok értékei nem jobboldaliak szerintem sem. Az LMP abszolút a "jólét" pártján van, csak nem kevesek jólétén. A többit viszont, amit említesz, én nem tartom fontosabbnak az igazságosságnál, a fenntarthatóságnál és a részvételnél.

Azt nagyon szomorúnak tartom, hogy a demokrácia és a szabadság nem közös platform. De semmi baj, nem kell mindenkinek egyetérteni mindennel.

Vértes László · http://kozlogika.blogspot.hu/ 2011.11.11. 10:31:54

@iii: Az LMP számomra nagyon szimpatikus stílusú, de nem találja a politikai érvényesülés archimédeszi pontjait.

Félre lennék értve, ha azt gondolnád, nekem nem fontos a demokrácia és a szabadság. Fontos. Csak tudatosan választom meg, mit írok a pólómra. Azokat a töréspontokat keresem, amik mentén a választók széles tömegei megszólíthatók, mobilizálhatók. Méghozzá olyan körülmények között, hogy verseny van a beszédaktusok terén. Azaz nem elég azt tudni, hogy te mit mondasz. (Legyen sajtból a hold, kobászból az esőerdő. Ne törődjünk a GDP-vel, csak folyamatosan nőjön a jólét.) Arra is kell számítani, hogy a kormány mit mond, arra te mit ... és így tovább.

Az LMP-nek fel kellene ismernie, mi működik és mi nem. A "lehet más" abból indul ki, hogy valami mélyen elromlott a politikában. A blogom ellenben abból indul ki, hogy semmi sincs ok nélkül, és a gyökerénél lehet igazán megérteni, megfogni, megoldani. Egyetértek mind az igazságosság, mint a fenntarthatóság, mind a részvétel fontosságával. Ezek viszont sehogy sem jönnek össze momentán a szabadság és a demokrácia jelszavával. Nem ugyanarra a célközönségre hatnak, és disszipálódik az energia. Aki részt akar venni, az fogja magát, és részt vesz. Ha veszi a fáradtságot, és részt vesz, akkor értelmes eredményt akar, azaz 2-5 éven belül kormányképes mozgalmat. Akinek számít az igazságosság, az nem hagyhatja figyelmen kívül a gyakorlatot, mint pl. a romák és uborka ötlettel. A fenntarthatóság sehol a világon nem valósul meg, ezért egyelőre üres szó, és önmagába dől (lásd Paks-vita). Nagyon súlyos átgondolandó dilemmák ezek, és egyetértek piefkével abban, hogy az LMP utat vesztett, mert nem tud ezen szempontok összességére a választók tömegei számára emészthető választ adni.

Ha valóban keresitek a továbblépés útját, van rá ötletem, írd be a google-ba, hogy "a nagy keret vértes lászló".

iii · http://nemzetimarhulat.blog.hu 2011.11.11. 11:15:15

@Vértes László: Na majd akkor ott válaszolok arra.

Röviden: az LMP nem azért jött létre, hogy úgy általában kitalálja, hogy szerezhet hatalmat, mire fogékonyak a népek. Fordítva: van egy zöld, ökopárti koncepciója és ehhez szerez támogatókat. Nem tévesztett utat, eddig legalább is nem. A választók nem haraptak erre rá tömegével, ez igaz. A szabadság és a demokrácia azért fontos most, mert ez az alapja mindennek és ez veszélybe került, pedig ez eddig biztosnak tűnt. Részvétel nincs demokrácia nélkül, szabadság nélkül meg semmi sincs.

piefke: Nem tudom, miért jó ez, hogy külön engedélyhez van kötve a kommentálás, elég zavaró.
süti beállítások módosítása