tele.jpg

- Hányan vannak bent?

- Ne-ne-nem tudom.

- Számoljuk meg!

(Luc Besson: Az ötödik elem - Korben Dallas szavai)

 

Most, hogy tegnap Orbán belengette a maga - egyébként kétszeresen is alaptörvénybe ütköző - népszavazás-kezdeményezését a migránsok „kötelező befogadásáról”, nem árt reálisan utánaszámolnunk, hogy vajon valójában mennyi migráns érkezhet meg az Európai Unió területére? A miniszterelnök „38,5 millió” potenciális menekültről beszélt a V4-ek február 15-i, prágai kormányfői tanácskozásán, Schiffer András pedig még rajta is bőven túltett, amikor február 22-i interjújában azt nyilatkozta, hogy „480 millió ember indulhat meg az egész bolygón, főleg Európa felé a következő években”.

…Mi van? Itt mindenkinek elgurult a gyógyszere?

Itt az ideje egy megalapozott számításnak – az alábbiakban ennek módszertanáról, a migráció anyagi-technikai szükségleti oldaláról és az így kapott eredményről lesz szó: hogy tisztán lássunk!

 

1. Módszertan

Amikor „a migrációról” van szó - arról, hogy „hányan jöhetnek?” -, akkor a legtöbbször elkezdik összeszámolgatni a lehetséges (háborús, vagy természeti hatások által sújtott) kibocsátó országok össznépességéből kiindulva ezt az elméleti kibocsátási volument. Függetlenül attól, hogy a „számlálók” egy tekintélyes része eleve nem a valós számokra kíváncsi, hanem egyértelműen politikai önérdekeitől – vagy: kényszerképzeteitől, szorongásaitól – vezéreltetve önigazolásra, valamint ön- és közriogatásra akarja a kapott számot felhasználni, ez a módszer egyébként is csupán nagyon bizonytalan eredményt adhat. Hiszen számos olyan tényező akad az érintett országokba, társadalmakban, amelyek közeljövőbeli, számos véletlen tényező alakulásától is függő hatásáról biztos információval nem rendelkezhetünk. Nincs az a stratégiai-játékelméleti modellezés, amely erre képes lenne. Így a számítás ezen útja, amely olyasmikből indulva keresi az „igazságot”, hogy hányan laktak a harcok előtt pl. Szíriában, vagy bármely más országban, abból eddig hányan és hová meneküllek el, vagy az aktuális és várható harcok mekkora és hol lakó tömegeket mozdíthatnak meg, stb., egyáltalán nem is alkalmasak a potenciálisan Európát valóban elérni képes migránsok számának megbecslésére.

Azonban van egy módszer, amely megadhatja ezt az értéket – és amellyel a számítás eredménye nem függ attól, hogy mekkora sikerrel, szerencsével, vagy épp objektivitással és tiszta szándékkal becsüljük meg a fent említett bizonytalan faktorokat. Ez a módszer a lehetséges maximális transzportkapacitás és transzport-finanszírozhatóság módszere: amikor is azt számítjuk ki, hogy egy-egy adott ország, népcsoport jelenlegi tartózkodási helyétől Európáig (az Európai Unió belépőpontjaiig) mekkora szállítókapacitás áll időben rendelkezésre – olyan szállítókapacitás, amelynek folyamatos fenntartása és működtetése ugyanakkor finanszírozható is az adott közösségnek ezen utazásra fordítható anyagi erőforrásaiból.

 

2. Ki fizeti a számlát?

De itt tennünk kell rögtön egy fontos megjegyzést! Számos helyen hallható-olvasható az a feltételezés, hogy a migránsokat és a migrációt „valakik a háttérből finanszírozzák”. Itt vannak nyilvánvalóan képtelen állítások is, amelye cáfolatába most, komolyságunkat megőrzendő, nem is megyünk bele – mint pl. hogy az USA vagy Izrael érdeke lenne az egész -, és vannak látszólag „racionális” feltételezések is, mint az, hogy akár az ISIS, akár Oroszország állhat mögötte finanszírozóként. Nézzük e ét utóbbi feltételezést – és pedig két aspektusból is!

Valóban fennáll-e az érdek?

Valóban létezik-e a megfelelő finanszírozási lehetőség, akár az anyagi erőforrások terén, akár ezen erőforrásoknak a migránsok kezeihez való eljuttatás tekintetében? (Semmiféle olyan adat, bizonyíték nem létezik, amely alátámaszthatná azt, hogy az EU felé megindult migránsok jellemzően és általában ne a saját erőforrásaikat felhasználva finanszírozták volna az utat. Vagy a lakóhelyükről kimentett, magukkal vitt pénzből, vagy pedig az első menekült-befogadó államban – Törökországban, Libanonban, Jordániában, stb. – végzett munkájukból megtakarított pénzből utaznak. Sehol sem volt tapasztalható, érzékelhető és okkal feltételezhető az, hogy „idegen ágensek” osztogattak volna útiköltségre valót közöttük…)

Oroszországnak elvileg talán még a mostani, meggyengült anyagi erőforrásai is fedezetet nyújthatnának arra, hogy fizesse egy milliós embertömeg utazását – ez fejenként nagyjából ezereurós tétel lenne „diszkontáron” – ám ezzel ott tartanánk, hogy milliárd eurós készpénz-mozgás jelenne meg eközben, amit egyszerűen képtelenség lenne „láthatatlanul” és nagy biztonsággal kivitelezni! Ha Oroszország érdekelt is abban, hogy az EU-t megzavaró konfliktusforrásként működjön a migráció, akkor is ezt sokkal inkább úgy intézi, hogy a szíriai beavatkozásával mozdít meg bizonyos lakosságtömeget – ám ez a tömeg valójában csupán néhány tízezres, semmiképp sem hoz döntő mennyiségi változást.

Maradna az ISIS-től és az ISIS-t a háttérből finanszírozó fundamentalista arab köröktől érkező migrációfinanszírozás lehetősége. Ez azonban azért sem lehetséges, mert maga az ISIS ehhez nem rendelkezik (és soha nem is rendelkezett) kellő anyagi fedezettel. A legjobb formájában is nagyjából százmillió dolláros anyagi bázissal bírt a szervezet, amelyet az utóbbi idők nyugati csapásai jelentősen apasztottak is – olyannyira, hogy a szervezetnek már a harcosainak járó zsold fizetése is gondokat okoz. Az arab háttértámogatóktól érkező összegek is legfeljebb az évi millió dolláros szinten állnak: ennél jelentősen többet nem is lehetne a rendelkezésre álló forrásaiból és az adott pénzügyi transzfer-lehetőségeikkel juttatni.

Mindebből pedig az következik, hogy ha a migráns utazni akar, akkor arra saját magának kell birtokolnia vagy megkeresnie a szükséges összeget.

 

3. Az alacsony GDP és a minimális szükségletek mint a migránsszám korlátai

Nem érkezhet „sokmillió” migráns a kibocsátó országokból Európába, mivel e kibocsátó társadalmakban a több ezer kilométeres út megtételéhez szükséges anyagi erőforrások, valamint a szállító- és ellátókapacitás nem áll ehhez rendelkezésre ahhoz elégséges mennyiségben, hogy „mindenkit”, aki el akar onnan távozni és Európába jönni, valóban el is lehessen juttatni oda. A kibocsátó országok által előállítható erőforrásoknak a migráció finanszírozására fordítható hányada egyszerűen nem elég arra, hogy „teljes népek” utazása abból finanszírozható lenne. Ne feledjük: az adott országok nem éppen magas egy főre jutó GDP-jének csupán töredéke fordítható/fordítódhat erre – hogy más ne említsek, a GDP tekintélyes hányada kerül egyszerűen elháborúzásra, vagy a harcok által megy veszendőbe.

Amikor itt a nem elégséges szállítókapacitásról és a nem elégséges finanszírozó kapacitásról beszélünk a Közel-Keletről, mindenek előtt pedig Szíriából az Európai Unió felé irányuló és valóban a menekültügyi konvenció hatálya alá tartozó okból menekültek esetében (nem keverve őket és nem véve egybe az egyéb, alapvetően gazdasági okoktól motivált migránsokkal), akkor tekintetbe és számításba kell vennünk még egy olyan tényezőt is, amely tovább szűkíti a valósan kalkulálható létszámot. Ez pedig nem más, mint az egyes migránscsoportok – nevezzük így – „utazási infrastruktúra- és komfortigénye”: az a tényező, hogy az egyes, egymástól eltérő kultúrákból érező csoportok mit tartanak „még elfogadható”, minimálisan szükséges eszköztárnak az utazásuk során.

Ha így vizsgálódunk, azt tapasztaljuk, hogy a szíriaiak, korábbi, megszokott létfeltételeik következtében, sokkal több eszközt igényelnek az utazáshoz, mint például a fekete-afrikai, vagy az indiai szubkontinens északi pereméről nekiinduló migránsok. Ez pedig azt is jelenti, hogy fajlagosan drágábban utaznak – így ez is csökkenti a potenciálisan az Európai Unióba valóban eljutni képes migránstömeg létszámát.

Amikor fentebb arról írtunk, hogy különbséget teszünk vizsgálatunk tárgya szempontjából a valódi, azaz háborús konfliktus elől menekülő, illetve gazdasági inspirációjú migráció között, akkor ezzel természetesen nem azt akartuk sugallni, hogy ez utóbbit, az ebből adódó migránsszámot nem kell belekalkulálnunk az EU határait elérni képes migráns-összlétszámba, mint ahogy arra sem gondolunk, hogy ők ne jelenthetnének problémákat. Azonban:

1. A gazdasági migránsok jelentős része annyira rossz eredeti, otthoni anyagi környezetből indul el, ami már önmagában csökkentőleg hat erre a migránscsoport-összlétszámra: hiszen képtelen egy hosszú utat finanszírozni. (A korábbi balkáni gazdasági migránshullám egyszeri és azóta lecsengett eset volt, így a közeljövő migrációs nyomás-számításai során ennek már alig van jelentősége.)

2. A gazdasági migránsok visszafordítása sokkal kevesebb társadalmi nehézséggel jár az EU-n és annak tagállamain belül, mit a közvéleményt és a politikát sokkal inkább megosztó valódi háborús menekültek kezelése, akik sokkal nagyobb eséllyel, létszámmal és sokkal hosszabb ideig élnek majd várhatóan közöttünk, mint gazdasági migránstársaik.

Itt tennünk kell egy megjegyzést. Sokan beszélnek arról és félnek attól, hogy a migrációnak „végtelen embertartalékai” vannak Ázsiában és Afrikában, mivel az ottani az embereket migrációra késztető természeti és társadalmi tényezők (háborúk, sanyarú gazdasági viszonyok, politikai, társadalmi és vallási ellentétek, valamint az éghajlat-változás) valószínűleg hosszú távon is fenn fognak állni. Emiatt emlegetnek „modern kori népvándorlást” is. (Erről alább még lesz szó: hogy ti. ez nem népvándorlás!) Azonban nem szabad arról elfeledkezni, miközben a migránsok várható tömegét számolgatjuk, hogy a kivándorlásra késztető társadalmi és/vagy természeti okok, valamint az ebből fakadó migrációs szándék önmagában még nem elégséges: az utazásnak vannak technikai-logisztikai és anyagi előfeltételei is. „Egy szál ruhában” nem lehet „ezerkilométereket” megtenni!

Minden pénzbe kerül és minden utazáshoz kell szállító- és ellátókapacitás, még akkor is, ha csupán a legelemibb, primitív feltételeket kell biztosítani. Ha ezeket is figyelembe vesszük, akkor kiderül, hogy ezek a tényezők a kibocsátó országokban, valamint az EU-n kívüli tranzitterületeken egyszerűen nem állnak rendelkezésre ahhoz elégséges mennyiségben, hogy „mindenkit”, aki el akar onnan távozni és Európába jönni, valóban el is lehessen juttatni.

Tehát: itt is érvényesül a jó stratégiai tervezés alapétele: nem a szándékokból kell kiindulni, hanem a lehetőségekből!

Mert: hiába „akarna” egy sokmillió emberből álló, igen heterogén motivációkkal rendelkező „elméleti tömeg” (akár) Nyugat-Európába vándorolni, ha erre a motivációi ugyan meglennének, ám a valós anyagi bázisuk ennek finanszírozásához nem lehet elégséges. Több millió ember egyszerűen nem tud igen rövid idő (néhány év) alatt több ezer kilométeres távolságokat megtenni úgy, hogy ennek erőforrásait sem az indulásakor nem birtokolja (mivel a kibocsátó közegben nem állnak rendelkezésre ekkora volumenben), sem pedig útközben nem juthat hozzájuk rendszerszerűen (mivel az út során bejárandó területek anyagi ellátóképessége ehhez túl csekély). Így nemhogy az akarat, de még a motiváció – vagy: a kényszerítő körülmények – sem elegendőek ahhoz, hogy a háborús konfliktusokkal sújtott, vagy épp az éghajlatváltozás által erősen érintett területekről „mindenki” átvándorolhasson Európába: mert ehhez végre is kell hajtani az utazást, az ehhez elengedhetetlen fizikai eszközök (szállító és ellátó infrastruktúra, anyagi erőforrások) nélkül pedig ez nem lehetséges nagy tömegeknek.

Még ha el is fogadnánk helytállóknak, kiindulási adataiban és módszertanában megalapozottaknak, valamint objektíveknek azon kalkulációkat, amelyek „harmincmilliós”, az Európai Uniót körülvevő migránskibocsátó potenciálról szólnak (mint ahogy ezek nem is megalapozott és nem is megfelelő módszertannal előállított számok!), akkor is azt kell mondanunk, hogy e „motivált tömegnek” valójában csupán töredéke – mintegy 5-6 millió fő – az, amely a követező néhány évben legalább elvi lehetőségként megjelenhetne az EU határain.

 

4. A migráció nem népvándorlás!

Sokan emlegetnek – a migránsszám-maximumhoz hasonlóan szintén akár tájékozatlanságból, akár szorongásaik által késztetve, de nem ritkán politikai-hatalmi hátsó szándékoktól motiváltan is – „népvándorlást” a mai migráció kapcsán. Itt ezért ki kell jelentenünk, hogy a mai migráció nem népvándorlás.

Népvándorlásnak azt nevezzük, ha egy népcsoport „intézményesen” keres magának új életteret, amelyet a saját (szervezett) haderejével hódít el másoktól. Erről most szó sincs – és szándék sincs erre, azaz nem létezik olyan népcsoport, amely a saját jövőjét, létét és fennmaradását úgy képzeli el és tervezte meg, hogy (akár erővel, a hadseregével is) egy másik földrajzi egységet akar magának megszerezni, kiszorítva, vagy elnyomva onnan a most ott élőket.1

Az igazi népvándorlásnak valóban van kultúra-átrajzoló és az adott (meghódított) területen élő nép identitását, társadalmi stratégiáit átalakító következménye – azonban az emberiség történelme azt bizonyítja, hogy a jelenlegihez hasonló beszivárgás (migráció) – legyen az akár tömeges is – nem okozza a befogadó ország, kultúra átalakulását, sőt: maga a migránstömeg olvad bele a befogadó közegbe.2 (Hacsak e közeg nem kifejezetten elutasító vele szemben.) Ha a befogadó ország, kultúra életerős és stabil, akkor éppen ez az életerő és stabilitás teszi a migráns számára vonzóvá és motiválttá a hasonulást. Persze maradnak „ortodox szigetek”, ám ezek valóságos társadalmi hatása (és veszélyessége) semmivel sem nagyobb, mint bármely már „ultrakonzervatív” kisebbségé. Ugyanis ezen ortodox/ultrakonzervatív közösségek társadalmi vonzóereje rendkívül csekély, semmiképpen sem tömeges: akik belépnek új tagokként az efféle közösségekbe, azok jellegzetesen azok az „identitáskeresők”, akik valamely személyes sikertelenségüket akarják ezzel kompenzálni. Hogy ez mennyire nem tömeges, mi sem mutatja jobban annál, hogy a szélsőséges, ortodox-ultrakonzervatív iszlám az Európai Unió tagállamaiban honos sokmilliós iszlám vallású lakosság soraiból csupán ezres nagyságrendben volt képes aktivitásra is kész szimpatizánsokat (ISIS-katonákat, vagy terrorakciókban résztvevőket) verbuválni: jellemzően tipikus „vesztes típusokat”, esetleg szociopatákat.3 Ez a típus jelen van minden társadalomban. [Magyarországon ők adják a radikális szélsőjobb „milicistáit”, „ultráit” (Magyar Gárda, Betyársereg, 2006 őszének randalírozói - vagy épp a minapi „NVI-kopaszok”)] – és ahogyan ők, úgy az európai iszlám szélsőségesek sem lesznek-lehetnek képesek a teljes társadalom átformálására.

 

5. Az egzisztenciális bizonytalanságra építő politikai önzés: szándékos figyelemelterelés

Ebből az következik, hogy alaptalan és hiteltelen az az állítás is, hogy a migráció az európai civilizáció alapjait teheti tönkre és hogy magát az európai civilizációt képes lenne a migrációsorán Európába jutó tömeg átformálni. Nem gondolhatjuk komolyan azt, hogy a potenciálisan Európába kerülő 5-6 millió migráns/menekült „nagy galibát”, alapvető változást tudna hozni (még ha akarna is) egy 500 milliós EU-ban: ahogy egy fecske nem csinál nyarat, úgy, mondhatni, egy százalék sem csinál dzsihádot - vagy iszlám államot Európából.

Sokan itt arra is hivatkoznak, hogy az Európai Unió lakosságának egy/néhány százalékát kitevő migránsnépesség is robbanásszerű saját populációnövekedést fog produkálni – és ezáltal néhány évtizeden belül egyfajta „relatív többségbe” kerülnek majd. Ám akik ezt hangoztatják, aligha tudnak róla (vagy: ha tudják, akkor szándékosan elhallgatják), hogy az utóbbi egy-másfél-két évtizedben éppen a potenciális migránskibocsátó harmadik világbeli országokban történt egy – hogy úgy fogalmazzak – „népesedési paradigmaváltás”: a korábbi „sokgyerekes, otthonülő anyás” családmodell zömében átalakult. Immár az a trend és az egyre terjedő szokás e társadalmakban is (különösen az Európáig eljutni tudó migránsokat kibocsátó középosztályban), hogy az átlagos családonkénti gyerekszám erősen közelít a kettőhöz4!

Ebből pedig az következik, hogy semmi sem támasztja alá az Európát majd „túlszülő” migránsok feltételezését

Nevetséges azt állítani, vagy attól retteg(tet)ni hogy az ország lakosságának egy százaléka képes „tönkretenni minket”, az egzisztenciánkat, a munkaerő-piacunkat és a kultúránkat: erre csak akkor képes egy maroknyi kisebbség, ha  ők vannak hatalmon [mint pl. a Fidesz]. Egy ország polgárai közül tömegesen csak akkor hiszik el ezt - hogy félteniük kell az egzisztenciájukat holmi szerencsétlen háborús menekültektől -, ha az a bizonyos egzisztencia már amúgy is instabil, éspedig részben magának a társadalom e részének a kompetenciahiánya, részben a kormány alkalmatlansága, tudatos önzése, a társadalomhoz-gazdasághoz való hozzá nem értése és nemtörődömsége okán.

[Lám, Németország polgárainak többsége egyáltalán nem érzi úgy, hogy ki kellene zárnia a menekülteket: a felmérés szerint 70%-uk úgy gondolja, hogy az ország ereje elég ahhoz, hogy gondoskodjon a migránsokról.5 (Méghozzá a magyarénál összehasonlíthatatlanul magasabb minőségben). Na, igen, a német gazdaság rendben van, ott az átlagpolgárnak nem kell rettegnie a jövőtől – és emiatt nem is hiszterizálódik. Mi sem jellemzőbb, mint hogy Németországban is a lecsúszott társadalmi csoportokban van fogadókészsége az idegenellenességnek, csak a sokszor éppen a saját kompetenciahiányuk következtében egzisztenciális és pozícióhátrányban lévők akarnak a saját problémáikért, hibáikért „másokat”, a „migráns-bűnbakot” felelőssé tenni, ezzel mentve fel önmagukat a felelősségviselés lelki terhe alól – akárcsak a hitleri időkben.

Ha adekvát módon akarjuk kezelni a migránskérdés „apropóján” a magyar társadalomban megfogalmazódó kérdéseket, akkor annak a különbségnek az okaiból kell kiindulnunk, amik miatt másképpen reagált a német társadalom többsége erre, mint ahogyan a magyar közvélemény egy hangos kisebbsége. Ez az ok pedig, mint említettem, az egzisztenciális stabilitásbeli különbségre vezethető vissza – mely különbség oka az eltérő gazdasági viszonyokban van. Azt pedig, hogy egy gazdaságban milyen viszonyok uralkodnak, végső soron annak a társadalomnak a társadalmi stratégiái határozzák meg, amelybe az adott gazdaság működik6.]

Nem célszerű elterelni engedni a figyelmünket az ország igazi, alapvető problémáiról és társadalmunk valóságos feladatairól azáltal, hogy ebben saját politikai szempontjaik alapján érdekelt erők (akár belföldről, akár külföldről) egy, az euroatlanti civilizáció sorsa szempontjából végül is marginális és tranziens valós fenyegetettséget jelentő jelenséget, a migrációt akarják a közgondolkodás központjában tartani.

 

 

 

 

 

1 Amikor az ISIS – propagandacélzattal – arról beszél, hogy Európa egyes területeit „meg akarja hódítani az iszlám számára”, azért ezt komoly ember és komoly stratéga nem veszi készpénznek: kb. annyi ennek a valóságalapja (és annyira bírja ezt erőforrásokkal a militáns iszlám), mint amikor Észak-Korea az Egyesült Államok „legyőzéséről” beszél.

2 Jó példa erre a jászok és kunok Magyarországra települése, akiknek kultúrájuk jelentősen, alapelemiben tért el a korabeli magyar kultúrától.

3 Ráadásul ezen identitáskeresők egy része is azonnal hátat fordít a fundamentalista iszlámnak, amikor szembesül annak valóságával – amint ez a 2015 nyár végi németországi történet is már-már abszurd módon szemlélteti: http://www.dw.com/de/is-r%C3%BCckkehrer-lieber-designer-klamotten-als-aladin-hosen/a-18627889 (A történet antihőse csatakozott az ISIS-hez, majd amikor látta, hogy ott elvárás lenne vele szemben, hogy az otthon, Németországban megszokott dizájnercuccok helyett „Aladin-nadrágot” kell hordania és ráadásul még az iszlám az autóhitelt is tiltja, emiatt pedig emberünk nem tudna Audit venni, az első adandó alkalommal dezertált, elhagyva a „szent zászlót”…)

4 Erről itt hallható-látható egy igen szemléletes, laikusok által is jól érthető előadás: https://www.youtube.com/watch?v=FACK2knC08E, a téma nemzetközileg elismert kutatójától, Hans Roslingtól.

5 Itt a vizsgálat kifejezetten arra kérdezett rá, hogy Németország gazdasági ereje elégséges-e ekkora befogadott migránstömeg ellátására: az erre adott pozitív válaszok aránya volt 70% körüli. A Merkel nevével fémjelzett „Wilkommenskultur”-on alapuló „betelepítési politika” támogatottsága természetesen ennél kisebb, mintegy 40-50%-os – de még így is ez a legnagyobb egységes véleménycsoport a német társadalmon belül ez ügyben.

6 Értékrendek és az alkalmazott társadalmi stratégiák terén a magyar társadalomban legalább négy, egymástól elkülönülő és komoly társadalmi-gazdasági-politikai következményekkel bíró értékpreferencia-csoport létezik, ráadásul már „évszázados távlatokban”. Ez a négy csoport az alábbi:

1. Meritokrata

------------------------------ Értékrend- és érdekhatár

2. Elitista

3. Etatista

4. Deprivált

Az említett, e négyet két csoportra osztó határ az 1. és a 2. között húzódik: amíg az 1. csoport tagjai értékrend és érdekek tekintetében egyaránt a liberális demokrata és piacgazdasági, valamint teljesítményalapú társadalmi paradigmához vonzódnak, addig a másik három csoportba tartozók (mindegyik a maga módján) egy kontraszelektív, a pozíciókat és az erőforrásokat nem (feltétlenül) a személyes teljesítmény szerint, hanem valamilyen más gyakorlat alapján juttató paradigma képviselői. (Annak ellenére is kontraszelektivitás-pártiak, hogy a 3. és 4. csoportba tartozók többségének a valódi, hosszabb távú érdekei egyértelműen az erőforrásokat bővebben megtermelni képes teljesítményalapú paradigmához fűznék őket – hiszen csak egy teljesítményalapú társadalomban és gazdaságban nyílhat valóságos esélyük a felemelkedésre…)

Anélkül, hogy belemennék a négy csoport részletes ismertetésébe, alaptételként kijelenthető, hogy a „meritokraták” csoportja gyakorlatilag megegyezik a szó igaz értelmében vett demokratákéval: hiszen ugyebár a demokrácia az a társadalmi formáció, amelyben (ellentétben az autokráciákkal) nem kontraszelektív elvek és gyakorlat szerint, hanem teljesítményalapokon preferálunk és emelünk pozíciókba embereket.

 

A bejegyzés trackback címe:

https://progressziv.blog.hu/api/trackback/id/tr788419590

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

BircaHang Média · http://bircahang.org 2016.02.26. 07:59:57

@.barbapapa.:

István hatalmas tévedése ez, lásd Trianont.

.barbapapa. 2016.02.26. 08:00:09

@FILTOL: "megosztani vagy kisebbíteni, vagy nagyobbítani próbálják"

A menekültek ezek közül melyik kategóriába tartoznak?

És melyik kategóriába tartozik Habony Árpád, Simicska Lajos és Mészáros Lőrinc?

.barbapapa. 2016.02.26. 08:04:01

@BircaHang Média: Mit lássak rajta? Azt látom, hogy az oldalad Bulgáriában működik.

Tranquillius 2016.02.26. 08:11:29

@.barbapapa.: Megtennéd, hogy hasonló lelkesedéssel idézed pl. a katolikus egyházra vonatkozó intelmeket? Az nem úgy megy, hogy kimazsolázzuk belőle a nekünk szimpatikusakat.

.barbapapa. 2016.02.26. 08:17:27

@Tranquillius: Katolikus idézetet akarsz?

"Ne zárják be az ajtót a menekültek előtt!"

"Az az ember, aki nem hidak, hanem csakis falak építésében gondolkodik - bárhol legyenek is ezek a falak - nem keresztény."

Ezeket pl. Ferenc pápa mondta. Ő eléggé katolikus neked?

.barbapapa. 2016.02.26. 08:21:23

@BircaHang Média: Na és? Ha a magyar politikáról akarsz észt osztani, akkor kezd azzal, hogy Magyarországra jössz.

BircaHang Média · http://bircahang.org 2016.02.26. 08:32:52

@.barbapapa.:

Azaz pl. Brüsszel, Soros, s a nyugat ne szóljon bele a magyar ügyekbe?

.barbapapa. 2016.02.26. 08:33:51

@Wildhunt: Sokat gondolkoztál ezeken az érveken? Remélem nem erőltetted túl magad.

Trollie 2016.02.26. 08:38:37

"Népvándorlásnak azt nevezzük, ha egy népcsoport „intézményesen” keres magának új életteret, amelyet a saját (szervezett) haderejével hódít el másoktól. Erről most szó sincs – és szándék sincs erre, azaz nem létezik olyan népcsoport, amely a saját jövőjét, létét és fennmaradását úgy képzeli el és tervezte meg, hogy (akár erővel, a hadseregével is) egy másik földrajzi egységet akar magának megszerezni, kiszorítva, vagy elnyomva onnan a most ott élőket."

Kedves retardált poszter!
Attól, hogy sokszor elmondod még hazugság marad. Pontosan erről van szó!
A magadfajta orráig se látó agyhalott buzik hangoztatták nem is olyan régen, hogy nincs is migri válság, gumicsont az egész... :DDD

.barbapapa. 2016.02.26. 08:42:52

@BircaHang Média: Brüsszel egy város, nem szól bele semmilyen ügyekbe. Ha az EU-ra gondolsz, az pedig egy szervezet, aminek tagja vagyunk, ráadással népszavazással döntöttünk a csatlakozásról és fogadtuk el annak feltételeit. De elfogadtuk még azt a több mint nettó 7000 millárd forint támogatást is, amit a nyugat-európai adófizetőktől Magyarorszság fejlesztésére kaptunk.

Soros György egy Budapesten született magyar állampolgár, aki rengeteget tett már Magyarország fejlődéséért, sok-sok millárddal támogatva az országot és a magyar népet, köztük egyébként Orbán Viktort és a Fidesz több tagját is.

A nyugati világ egy közösség, aminek tagjai vagyunk, részben EU, részben NATO tagságunk révén. Ahogy Orbán Viktor mondta, "Az államalapítás óta Magyarország nyugati ország, amely saját jószántából soha sem akar többé a Kelet része lenni. Éppen azért jöttünk ide, mert ott már nem találtuk a helyünket. Szerencsétlen és igazságtalan nagyhatalmi paktumok szorítottak ki a nyugati világból. Egy nyugati kultúrnemzet életére rátelepedett a Kelet uralma, amely megmételyezte és tönkre tette országunkat. Nyugatos nép a keleti önkény hálójában. Ez a magyarok tragédiája, amelyet a XX. századi kommunizmus hozott a nyakunkra. Kékcédulás választás, a szovjet felszabadítás hamis mítosza, a vas és acél országának lázas látomása, a munkásosztály hatalmáról és a Nyugat bukásáról táplált beteges propaganda."

Rólad viszont nem tudom ki vagy, nem tudom mi közöd van Magyarországhoz vagy a magyarsághoz, annyit tudok rólad, hogy magyarul beszélsz és megállás nélkül a propaganda oldalat reklámozod, amit egy anonimizált domain név mögül egy bulgáriában üzemelő szerverről működtetsz.

.barbapapa. 2016.02.26. 08:47:35

@BircaHang Média: Hívhatod te szíriuszi megyéspüspöknek is ha neked az esik jól, de ettől még Ferenc pápa a katolikus egyház feje, ha tetszik neked, ha nem.

Magna cum laudeTigeri másztesz digrii 2016.02.26. 09:20:52

Nem örülök én sem a bevándorlóknak de vikiéket meg nagyon rühellem!

jandera 2016.02.26. 09:29:29

@BircaHang Média: Pont a több nemzetiségű államok a legerősebbek!
Persze, ha a kormányok, vagy más szervezetek nem szítanak belső ellentéteket.

2016.02.26. 09:29:38

Ha a szerző tévedne, már rég kétszázmillió migráns élne Európában, hiszen eddig is bőven volt okuk idevándorolni (pl. Idi Amin, Bokassza, Mobutu Szesze Szeko Kuku Negbendu Vazabanga, tuszi-hutu háború, apartheid, Mugabe, Szahel, zsidó-arab háborúk).

BircaHang Média · http://bircahang.org 2016.02.26. 09:50:30

@.barbapapa.:

Magyarul: akivel te egyetérteszm, az beleszólhat bárhonnan, akivel meg nem, az nem teheti meg ezt.

Tranquillius 2016.02.26. 09:58:04

@.barbapapa.: Ferenc pápa szuverén államfő, a saját országában szuverénként dönthet arról, kit fogad be és kit nem. Magyarország éppen ilyen szuverén állam, ráadásul szekularizált is. Ha Szent István intelmei szerint élnénk Magyarország nem lenne szekularizált állam, így a pápa iránymutatását sokkal inkább megfogadnánk. Megoldás: egyesíteni kell a kat. egyházat és az államot és kukába a köztársasággal.

patkányarcúáginéni 2016.02.26. 10:09:04

A szerző csak provokálni akart és ti ugrottatok. Ennyi.

Afrika steht an der Elbe 2016.02.26. 10:16:33

@jandera:
Nézd meg, mi van Németországban. Holott Merkel anyu minden követ megmozgat a jövevények érdekében.

Krumpli Bogart 2016.02.26. 10:27:48

@illaim: És ez az 58 letartóztatott követte el a kb. 1000 bűncselekményt?

A menekült kifejezés alatt pontosan mit értesz? menedékkérőt, menekült státusszal rendelkező személyt, vagy régebben ott élő közel-keleti bevándorlót?

Öblös · http://modoros.blog.hu/2009/05/12/az_oblos 2016.02.26. 10:33:42

@jandera: Ez egy népszerű hazugság/tévhit. A Trianon előtti Magyarországon vagy a titói Jugoszláviában sem szított senki belső ellentéteket, a végeredmény ismert.

átlátó 2016.02.26. 10:40:32

...ne hagyd abba a gondolkodást tesó. Rád is szükség van valahol.

pánpéter 2016.02.26. 10:48:58

Nincs itt semmiféle migráció, se illegális bevándorlás, semmi ilyesmi. Aki ilyet állít, az hazudik. A tavalyi évben beözönlő, az európai kultúráról teljesen idegen 1 milliós arab populáció is csak ócska kommunista trükk. Az egészből semmi nem igaz.
Kölnben szilveszterkor semmi nem történt, a szemet bolsevik média találta ki az egészet.
Kedves liberális barátaim, ezt igy kell látni, ez az igazság, aki ennek az ellenkezőjét állítja, az rasszista, fasiszta, irredenta, anti européer náci bérenc. Ez az igazság,
Jó lenne, ha végre Európa észbe kapna, és rájönne, hogy a migráns az jó, értem?!
Jó lenne, ha Európa megértené, hogy az arabok utan bizony szukseg lesz meg 10-20 millió fekete afrikai embertársunkra is. Őket amúgy könnyebb integrálni, mint az arabokat, erről számos elemzés született, ezért ez tény kérdés, aki az ellenkezőjét állítja, az fasiszta, irredenta, rasszista. Bizony.

Krumpli Bogart 2016.02.26. 10:51:33

A posthoz annyt tennék hozzá, hogy Európa már eddig is nagyon megváltozott.

Ezekkel a jelenleg érkező bevándorlókkal nem az a probléma, hogy jönnek, hanem az a probléma, hogy a mi kultúránkkal ellenségesen viselkednek és emiatt párhuzamos kultúrákat hoznak létre.

Én is szívesen kivándorolnék pl. Németországba, vagy Hollandiába, mert nagyon TETSZIK NEKEM, ahogyan ott élnek, tisztaság és szervezettség van, nincs számottevő korrupció, stb. MINDENT megtennék azért, hogy beilleszkedjek és hasznos tagja legyek annak a társadalomnak.

Ezek a bevándorlók viszont nem azért jönnek de, mert a mi kultúránk összességében tetszik nekik.
Természetesen közöttük is vannak elvétve olyanok, akik be akarnak illeszkedni és el akarják fogadni a mi kultúránkat.
A túlnyomó többség azonban ellenséges, követelőző, vallási háborodott, vagy nem is az, csak a vallás mögé bújtatja a benne lakozó ellenszenvet és szembenállást: az út közepén akar tömegesen imádkozni naponta többször, mecsetet akar, gettót akar magának,ahonnan engen ki akar tiltani, sariát akar, majd azt, hogy rám is vonatkozzon, halal kaját akar, majd azt, hogy én is azt egyem, alkoholtilalmat akar, majd azt, hogy én se igyak, beburkolózós öltözködést akar, majd azt, hogy én is így öltözködjek, stb. stb.

Itt nem a migráció a probléma, hanem az abban rejlő kultúrterror lehetősége.
Ideológiai problémák is vannak. Mi egyre kevésbé vagyunk vallásosak és az államot szétválasztottuk az egyháztól.
Ők egyre inkább belecsavarodnak a vallásba, államilag intézményesítik és kikényszerítik a vallási szabályokat.

ŐK és MI a kultúrfejlődésben ellentétes irányba törekszünk.

Ma Európában (a hivatásrendek tagjait leszámítva: pap, rabbi, lelkész, apáca, szerzetes, stb.) az utcán szembejövő emberről nem tudod megállapítani, hogy milyen vallású, vagy egyáltalán vallásos-e. Ez alól két kivétel van: a muszlim és a krisna tudatú.
A krisna tudatú viszont nem ellenséges a kultúránkkal szemben, ezért senkinek nincs baja vele.

Mr. Rustical 2016.02.26. 11:17:38

Hát ez nagyon progresszív volt.
Kár, hogy a sok ideológiai szófosás közepette egyetlen számot sem sikerült leírni.
Pedig az eddigi tapasztalatok alapján nem nehéz a migránsok számát megbecsülni, a balkáni útvonalon napi 10,000 fő körüli létszám eddig fenntartható volt, a fajlagos költségek csökkenésével pedig növelhető.
Egy hasonló mértékű marokkói és líbiai irányú bevándorlással számolva napi 30,000 főre lehet számítani, ez összességében évi kb. 10 millió fő. ersze csak akkor, ha nem épül meg a progresszív híd Szicília és Afrika között, azzal egy nagyságrenddel meg lehetne növelni a bevándorlást. De ebben a mérsékelt ütemben is 7-8 év alatt Németországban biztosítható a stabil muzulmán többség.

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2016.02.26. 11:33:25

@.barbapapa.: Az iszlám anblock veszélyesebb mint a nácizmus.sőt.oriasi tévedés hogy etikai sszempontok alapján szolas es vallaszabadsagra hivatkozva hagyjuk az iszlámot fertozni.Mindennek ellentmondó es minden Európai erteket tagadó...sőt azokat megsemmisitendokent kezelo eszmere nincs szükség ujra.volt mar 3x.az egyház...aztan a kommunisták majd a nacik.köszönöm.nem kell az iszlám nacizmus.

Kérdésedre.nem kissebbiteni akarjak a keresztény alapokra épített Európát hanem eltörölni.

Bocs.mobilról irok.nyelvtannacik is kimeljenek

KDNP a selejtek gyűjtőhelye 2016.02.26. 11:44:07

Megnyugodtam.

A már most is 40-50 fok körüli hőségben tengődő Nyuzura Nyenyenge fekete bőrű afrikai honpolgár és szűk, 4-500 fős családja nem fog elindulni amikor a jól láthatóan melegedő Föld úgy 10-15 éven belül eljut arra a szintre, hogy az egyenlítő körüli területeken a napi szabadban tartózkodási lehetőség az éjfél körüli két órára korlátozódik, mert csak egy ruhájuk van, amivel ugye elképzelhetetlen az utazás.

Nagy észlény vagy ecsém, téged sem az eszedért szeretnek.

Krumpli Bogart 2016.02.26. 11:47:44

@pánpéter: A probléma az, hogy egyáltalán integrálni kell.
Nem kellene integrálni, ha eleve azzal a szándékkal jönne ide, hogy európai módon éljen közöttünk.
De nem ezzel a szándékkal jön ide, sőt, amikor elindul, nem is tudja, hogy hol vagyunk a térképen, hogy itt elvárások vannak vele szemben, hogy itt hogyan élünk, hogyan öltözködünk, mit eszünk és mit iszunk.Skandinávában pedig hideg van és hó.
Itt jön rá, hogy mi, akik itt élünk, ez a hazánk, nagyon helytelenül viselkedünk és a kajánk is állatoknak való.
Azt sem tudja, hogy számomra félelmetes az, hogy valaki eltakarja a testét, arcát és kerüli a szemkontaktust. Mert mi itt csak azt takargatjuk, ami hibás, rossz, csúnya, vagy helytelen és komoly küzdelmet vívunk azért is, hogy ami önhibánkon kívül nem dicsekedni való, (pl. művégtag, roncsolt testrész) azt ne takargassuk, hanem fogadjuk el, mert ezt tartjuk emberségesnek.

Hogy lesz ebből közösen AKART kultúra?????

KDNP a selejtek gyűjtőhelye 2016.02.26. 11:49:38

@BircaHang Média:

Hálistennek már napi rendszerességgel óbégatsz akkora baromságokat amin jókat lehet röhögni.
Folytasd, mulattató az a sötétség ami dől belőled.

bkkzol 2016.02.26. 11:58:30

Igen, valóban elgurult a gyógyszer. A posztolónak. Azt nem tudom, hogy ennyire naiv vagy ennyire hülye?

Krumpli Bogart 2016.02.26. 11:59:29

@jandera: A több nemzetiség nem jelent több kultúrát.
Sőt, a több kultúra sem jelent feltétlenül ellentéteket.
Speciel a zsidó-keresztény kultúra és az iszlám kultúra teljes szembenállást jelent.

megamovieboy · http://europeanphalanx.blog.hu/ 2016.02.26. 12:13:16

@illaim: Ha ezzel arra próbálsz célozni, hogy tőzsgyökeres németek voltak a tettesek, akkor nem győztél meg.

megamovieboy · http://europeanphalanx.blog.hu/ 2016.02.26. 12:20:43

@.barbapapa.: Akkor magyarázd el a kölni nőknek, hogy a problémájuk nem valóságos, csak figyelemelterelés a valós problémákról, sőt uszítás, amúgy is ők ostobák és veszélyt jelentenek hazájukra!
Amúgy meg nem érveltem, hanem cáfoltam egy általánosítást egy konkrét példával. Erre jössz nekem a statisztikával. Statisztikailag te is vered a családodat meg néha megerőszakolod. És csak próbálom követni a logikádat.
Amúgy a bevándorlók nagy része muzulmán, akiknek a demokrácia sokkal jelentéktelenebb, mint a vallásuk.

MEDVE1978 2016.02.26. 13:33:49

Végigolvastam, szép hosszú. Tele van olyan sugalmazásokkal, amelyeket nem tartok igaznak.

1. Az egyik fő érv, hogy a migrációhoz jelentős anyagi eszközöket kell birtokolni. Namármost ez több szempontból sem igaz:
- a repülés Törökországig viszonylag olcsó, megvan 500-1000 EUR-ból. A csempésznek kell még fizetni a török-görög határon (vagy Líbiában). Ez megint 1000 EUR. Ez azt jelenti, hogy 2000 EUR-ból (egyedül utazóként) megvan az út. Európán belül ugyanis nincs igazi utazási vagy megélhetési költség (a segélyszervezetek mindkettőt biztosítják). Ez a jelenlegi "támogatott" migrációra igaz. Ennyi pénzt össze lehet szedni az arab országokban, főként mondjuk úgy, hogy ha esetleg a már célba értek támogatják.
- Afrika és az arab térség szaporodási rátája legalább évi 2% körül van. Ez nagyon jelentős népszaporulatot jelent, alapvetően egy szűkülő vagy stagnáló eltartó képességgel ezekben az országokban. Ez magában kódolja a katonai konfliktusokat, polgárháborúkat, háborúkat, radikalizálódást. Ennek hatására az eddig mérsékelt országok radikalizálódhatnak, ami pedig elsősorban a pénzzel rendelkező rétegek menekülésére hathat ki. Pontosan ezt látni Szíriában is: a korábbi közép- és felső osztályok szabadulnak meg tartalékaiktól, hogy Európába jussanak. A legszegényebbek nyilván nem jönnek (még). Amit mondani akarok az egésszel az, hogy a többi ország destabilizálódása hasonló folyamatokat indukál, ezzel biztosítva akár a pénzes utánpótlást is a migrációnak.
2. „A migránsok nem okoznak érdemi társadalmi változásokat”. Dehogynem. Megnéztem külön a wikipedia oldalát a témában: en.wikipedia.org/wiki/Muslim_population_growth. A wikipedian közölt számok között egyértelműen látni, hogy az 1990-ben még 30 milliós muzulmán közösség 2010-re 58 millió fősre nőtt és 2050-re Európa minden 10. lakosa már muzulmán lesz. Az átlag európai 1,5-ös szülési rátával szemben a muzulmán szülési ráta 2,2-es. 2012. évi felmérések szerint az EU lakosságának kb. 48%-a katolikus, a második legnagyobb felekezet a protestánsoké 12%-al, a harmadik az ortodoxoké 8%-al. Ebbe robban bele 2050-re immár harmadik legnagyobb felekezetként a muzulmánoké. Azt állítani, hogy a túlnyomóan keresztény Európában ez ne járna kulturális és szociális hatásokkal, egyértelmű hülyeség.

MEDVE1978 2016.02.26. 13:41:46

"az emberiség történelme azt bizonyítja, hogy a jelenlegihez hasonló beszivárgás (migráció) – legyen az akár tömeges is – nem okozza a befogadó ország, kultúra átalakulását, sőt: maga a migránstömeg olvad bele a befogadó közegbe"

Ez történelmileg nem igaz. Van erre és arra is példa. Koszovó anno szerb terület volt, az albánok folyamatosan, évszázadokon át "betelepültek, beszivárogtak". Hasonló volt a helyzet Erdéllyel és a románokkal is.

Egyébként a kunok meg éppen hogy nem szivárogtak, miután a Kypchak fejedelemségeket, amelyek valahol a mai Ukrajnában vannak a tatárok elpusztították, tömegesen jöttek egyszerre Magyarországra.

MEDVE1978 2016.02.26. 13:58:25

Az egészben az a legszomorúbb, hogy a migráció lényegében rávilágít több problémára is, amelyet senki nem akar tudomásul venni, holott ezek a fő problémák.

1. A restriktív gazdaságpolitika hatásai. A restriktív gazdaságpolitika hatása az, hogy állandóan minden EU ország spórol, folyamatosan megszorít. Ennek hatására a közösségi feladatoktól, illetve a lakosságtól jelentős forrásokat vonnak el. A folyamat egyik következménye, hogy a szaporodási ráta csökken, hiszen gyereket szülni anyagi szempontból kockázatos és drága dolog. A vonatkozó szociális ellátások (orvos, gyerekgondozás stb.) fizetése szintén drága és a gazdaság számára nem hoz jelentős többletet. A megszorító gazdaságpolitika és fő képviselője, Európában a németek vitték eddig ebben a prímet. Emiatt 1,5 gyerek ma az átlag Európában.

Erre rendkívül cinikus reakció, hogy nem szülnek eleget az európaiak, ezért kell bevándorlás, hogy legyen, aki "megtermeli" a nyugdíjukat. Jelenleg ennek egy szélsőséges vállfaja megy, ami Németországban úgy néz ki, hogy:
1. Megszorítottam az egész országot, szociális juttatások, gyerekgondozással kapcsolatos kiadásokat stb. Ezen spóroltam egy rakás pénzt.
2. Itt a "probléma", hogy egyre kevesebb a dolgozóm, hiszen csökken a lakosságszám a megszorítások miatt. A felosztó-kirovó rendszerek nem fenntarthatóak.
3. Beengedek rengeteg képzetlen, a nyelvet nem beszélő, ergo irtózatosan drágán kiképezhető migránst, hogy legyen elég járulékfizetőm. Ezzel rengeteg pénzt áldozok arra, hogy ezek az emberek boldoguljanak.
Ez így arra fut ki, hogy a saját lakosságomat, népemet szívattam, de most könnyű szívvel kiadom a tőlük elvett pénzt egy csomó bevándorlónak.

Persze az egész megvalósulása nagyon erősen kérdéses, hiszen az automatizáció és technikai fejlődés a korábbiakban nem tapasztalt mértékben számolja fel a képzetlenül vagy alacsonyabban képzetten betölthető álláshelyeket. A gazdaságok már most sem tudnak képzetleneket érdemben felszívni.

A migráció fogadásának pozitív hatásával kalkuláló gazdasági, társadalmi érvelések tehát teljesen hamisak. Hosszabb távra a technológiai fejlődés miatt nagyon nehéz előrelátni a tényleges munkaerőszükségletet illetően, rövid távon pedig egyszerűen nincs szükség a most bevándorlókra.

Hari Seldon 2 2016.02.26. 14:16:09

@megtorolom:
Ezek most jöttek a muzulmán világ közepéről. Ott az ilyen "gondolkodás" (?)általános. A feladat, hogy a gyerekeiket a helyi rendszerben szocializáljuk. Sajnos a külvárosi gettók továbbra is problémát okoznak. De ahol eloszlanak a tömegben ott nagyon jól viselkednek.
Példák: Nálunk is résztvevő a Pere Noel-es ünnepségen a láthatóan berber anya gyereke. Először egy pár szokást vesznek át. Vagy óvodai farsang. (kis korban kell kezdeni) Aztán beolvadnak.
- HA (fontos a ha szó!) jól csinálják ÉS nem jön hirtelen egy nagyobb tömeg.

A Merkel befogadópárti nyilatkozatai hibásak voltak. Szerintem mostanra mindenki látja. Én sem szeretem látni a fejkendősöket itt. De én azért, mert azt fejezi ki ezzel, hogy vallásos, és én minden vallást veszélyesnek tartok.

Hari Seldon 2 2016.02.26. 14:19:25

@BircaHang Média:
Kinek az ellenpápája? Ezek szerint van egy nem ellenpápa is? Valamiről lemaradhattam, bár a vallási izéket nem követem.

Hari Seldon 2 2016.02.26. 14:32:33

@MEDVE1978:
"Az átlag európai 1,5-ös szülési rátával szemben a muzulmán szülési ráta 2,2-es."
És nálunk a fehér nőknek is 2 közelében van a gyerekszám.
És tuti hogy lemorzsolódik 10-20%. (hopp - az máris a mi oldalunkon van) Ott meg nem növekszik tovább.
(a Rajna másik felén a németeknél tényleg baj van a gyerekszámmal)

Ráadásul a vallásosság hasonló mint a keresztények között. (legalábbis nincs nagyon nagy eltérés)
A probléma az a hirtelen megjelenő új menekültekkel van. Ezt viszont látni kell, és nem szőnyeg alá söpörni.

jandera 2016.02.26. 14:34:00

@BircaHang Média: Igen, pont erről írtam. Trianon előtt ezer módon éltek itt magyarok, székelyek, törökök, osztrákok, németek, tótok, horvátok, jászok, kunok (meg még sok más), mégis sokkal erősebb volt az ország, mint azután mióta nemzetállam lett.

Hari Seldon 2 2016.02.26. 14:35:13

@MEDVE1978:
"Egyébként a kunok meg éppen hogy nem szivárogtak, miután a Kypchak fejedelemségeket, amelyek valahol a mai Ukrajnában vannak a tatárok elpusztították, tömegesen jöttek egyszerre Magyarországra. "
Na látod. Az IS tömeges bevándorlás volt.
Azt' mire mentek vele? Beolvadtak. Igaz kellett hozzá 200 év, mert egy két csetepaté, de azért a vége csak a beolvadás lett

jandera 2016.02.26. 14:40:12

@Krumpli Bogart: A zsidó-keresztény kultúra az alapja az iszlámnak. Mondhatni oldalhajtása, ami abból nőtt ki.

jandera 2016.02.26. 14:42:12

@Öblös: Irtam máshol is: a titoi jugoszlávia, és a trianon előtti magyarország is erősebb volt, mint lettek az utódállamaik.

Hari Seldon 2 2016.02.26. 14:44:44

"Ennek hatására a közösségi feladatoktól, illetve a lakosságtól jelentős forrásokat vonnak el. A folyamat egyik következménye, hogy a szaporodási ráta csökken, hiszen gyereket szülni anyagi szempontból kockázatos és drága dolog. A vonatkozó szociális ellátások (orvos, gyerekgondozás stb.) fizetése szintén drága és a gazdaság számára nem hoz jelentős többletet. A megszorító gazdaságpolitika és fő képviselője, Európában a németek vitték eddig ebben a prímet. Emiatt 1,5 gyerek ma az átlag Európában. "

Nem így van. Nálunk (Fr) 2 körüli és nincs nagy különbség (ma már) az őslakosok és a korábbi gyarmatainkról érkezők között.
A családtámogatási rendszer PONT a szegényebb réteget érinti. Akik nem "engedhetik meg" maguknak a több gyereket. (ne a magyar cigányok életformájára gondoljál, itt sem jó a helyzet, de messze jobban integráltak még a külvárosiak is mint egy Borsodi cigány)
A svédeknél ugyancsak az "őslakosoknál" 1,8 - 1,9 körül van a gyerekszám, a hollandoknál is szépen lassan növekszik.
Probléma leginkább csak a németeknél van. De ott kulturális örökség. Ott még ma is le Holló anyázzák azokat a nőket akik gyorsan visszamennek dolgozni a gyerek születése után. Eredmény: kiesik a munkából. gazdaságilag függőbb lesz a férjtől. - Nem vállal újabb gyereket ilyen helyzetben. Másik aspektusa, hogy a náci korszakban az állam nagyon erőltette a gyerekszülést. És államilag erőltették. - Ez valamiféle visszahatás és máig tart.

BircaHang Média · http://bircahang.org 2016.02.26. 14:50:54

@Hari Seldon 2:

Ő az ateisták ügynöke. Lásd céljait: tombolás, rombolás, pedók, homokosok, éktelenkedés.

BircaHang Média · http://bircahang.org 2016.02.26. 14:52:05

@jandera:

Pont akkor vesztette el az ország az erejét, amikor erősen többnemzetiségű lett: a XVI. században.

BircaHang Média · http://bircahang.org 2016.02.26. 14:55:42

@Hari Seldon 2:

Magadnak mondasz ellen: a kunok, amint asszilálódtak már magyarok lettek. Azaz NEM igaz, hogy jó a többnemzetiségű állam. Lám, a magyar királyok is a beolvasztásra helyezték a hangsúlyt, nem a sok nemzetiségre.

István szövege a sok nemzetiségről bugyutaság, mentsége, hogy nem volt erről semmilyen tapasztalata.

BircaHang Média · http://bircahang.org 2016.02.26. 14:56:20

@jandera:

Milyen az az erős állam, mely szétesik? Ez csak látszaterő.

Hari Seldon 2 2016.02.26. 15:03:45

@BircaHang Média:
Én semmit nem mondtam az 1. István témában. valamit benéztél.

Arról beszéltem, hogy elvileg egy erősen elütő életmódú, és feltehetőleg ellenséges közegbe kerültek. ÉS beolvadtak. Igaz sok idő alatt de beolvadtak.

BircaHang Média · http://bircahang.org 2016.02.26. 15:07:58

@Hari Seldon 2:

Azaz a homogenitás a jó. Amint abbamaradt az asszimiláció, jött Trianon.

jandera 2016.02.26. 15:14:55

@BircaHang Média: A XVI. században az ország nem többnemzetiségű lett, hanem részekre (nem nemzetállamokra)szakadt.
A világ legerősebb államai többnemzetiségű államok.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2016.02.26. 15:36:39

@MEDVE1978:

"Ez így arra fut ki, hogy a saját lakosságomat, népemet szívattam, de most könnyű szívvel kiadom a tőlük elvett pénzt egy csomó bevándorlónak."

Itt van a lényeg. Kicsit más oldalról szemlélve a saját népemmel fizettetem meg a saját elpusztítását. Ez kicsit hasonló ahhoz, amikor a kivégzett ember családjával megfizettették a kivégzés költségét plusz a golyó vagy a kötél árát.

Nagyon találó az AfD plakátja. Sajnos a képet nem találom, de a szöveg jó: Die Regierung hat sich ein anderes Volk gewählt. Es wird höchste Zeit, daß wir uns eine andere Regierung wählen.

Érdemes megnézni az AfD faszbuk-oldalát is:

Népszavazás Magyarországon a menekültek befogadásáról. Nálunk mikor lesz, Merkel asszony? Vagy a német nép túl buta az önrendelkezéshez?

www.facebook.com/alternativefuerde/photos/a.542889462408064.1073741828.540404695989874/1087370911293247/?type=1&theater

és

Közvetlen demokrácia - Magyarország megmutatja Németországnak és az EU-nak, ki az igazán szuverén.

www.facebook.com/Dr.Frauke.Petry/photos/a.782724038446912.1073741828.782456275140355/1068823619836951/?type=3&theater

Kovacs Nocraft Jozsefne 2016.02.26. 15:40:23

@jandera:

"Trianon előtt ezer módon éltek itt magyarok, székelyek, törökök, osztrákok, németek, tótok, horvátok, jászok, kunok (meg még sok más), mégis sokkal erősebb volt az ország, mint azután mióta nemzetállam lett."

Talán nem függetlenül attól, hogy az ország harmadára zsugorodott és elveszítette természeti kincseinek túlnyomó részét.

jandera 2016.02.26. 15:55:39

Jó ellenpélda svájc, természeti kincsei alig, népessége a magyarnak töredéke, ráadásul többnemzetiségü. Igazi "kincse" a humán erőforrás.
Ha egy ország erejét a természeti kincsei adják (oroszország), azok fogyásával az ország is elvész...

Hari Seldon 2 2016.02.26. 16:10:53

@BircaHang Média:
Én nem értékelem 1. István beszédét.

Egyébként valószínűleg arra értette, hogy ha király vagy, annál jobb, minél több népet igázol le, és minél több alattvalód van. Akkoriban meg mindegy volt a királynak, hogy milyen nyelvűek szolgálják.

Moin Moin 2016.02.26. 18:40:17

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Többek között épp a trianoni példa demonstrálta azt, hogy egy-egy nép sikeressége nem attól függ, hogy "homogén nemzetállamban" él-e, vagy sem - mint ahogy önmagában az sem záloga a sikernek, ha az adott politikai-gazdasági egység többkultúrájú.

Valójában egy társadalom sikeressége a tagjaira jellemző társadalmi stratégiák függvénye. Emiatt vannak sikeres "egykultúrájú", sikeres heterogén, valamint sikertelen többkultúrájú és sikertelen nemzetállamok is.

Moin Moin 2016.02.26. 19:05:37

@megamovieboy: A Kölnben - és azzal percre pontosan párhuzamosan számos más, nem csak németországi városban - lezajlott atrocitások a feltárt bizonyítékok alapján egyértelműen kívülről és egységesen szervezettek voltak:
- a Belgiumban megtelepült iszlamista csoportok és ezek (nem túl jelentős) németországi kapcsolatai,
- a belga, francia és (kisebb részben) német észak-afrikai eredetűek alkotta szervezett bűnözői körök,
- az orosz titkosszolgálat,
- és az ez utóbbi zsoldjában álló német szélsőjobboldali-idegenellenes szervezetek (szászországi székhelyű neonácik, ill. a Pegida tagjai)

szervezték és részben vettek részt az összehangolt és egységes taktika alapján végrehajtott akciókban. (Természetesen - tekintettel az akció céljára - sem a Pegida aktivistái, sem a német neonáci szervezetek tagjai nem vettek részt az utcai akcióban - ám pl. szállítási-logisztikai feladatokat elláttak.)

A célok a következők voltak:
1.) Iszlámellenes indulatok kiváltása, erősítése a német - és azon keresztül az eu-s - társadalmakban.
2.) Ennek következményeként elérni e társadalmak radikalizálódását; a remélt következmény pedig a németországi (egyébként az iszlamizmustól csak kevéssé megfertőzött) iszlám országokból származó lakosság elleni, a német lakosság által végrehajtott atrocitások - amelyek visszahatásaként a mindeddig az iszlamizmustól magát jellemzően távol tartó németországi iszlám származású lakosság soraiban a radikális iszlamizmus térhódítása, így németországi szélsőséges hálózat kiépítése.
3.) Olyan helyzet kiprovokálása, amelyben - mid a német, mid az iszlám származású lakosság radikalizálódásával - destabilizálódik a német társadalom, a szélsőséges német pártok pedig teret nyernek a mai mainstream, européer pártok rovására.

Ne feledjük: a szélsőséges-radikális politikai erők kiegyensúlyozott, racionális társadalmi közegben esélytelenek - az ő esélyük a rettegés, az irracionalitás és az instabilitás, mert egy racionális közegben az általuk ajánlgatott "módszerek" kártékonysága, haszontalansága egykettőre nyilvánvalóvá válik. Így és ezért érnek össze a különféle "nemzeti", vagy "vallási" radikális mozgalmak érdekei.

A fentiek tükrében az, ami Kölnben és másutt törtét, nem "az iszlámból", vagy annak a férfi és női szerepekről alkotott elképzeléseire vezethető vissza, hanem egy kifejezetten manipulatív és destabilizáló szándékú, destruktív, szélsőséges politikára. Ha igaz lenne az, hogy "az iszlám" és annak (erőszakos) társadalomképe lett volna az ok, akkor vajon az EU-ba az elmúlt évben eljutott iszlám társadalmakból származó egymillió ember közül miért csupán néhány tucatnyi követett el efféle atrocitást?

..."Hinni", persze, lehet abban is, hogy mindaz, amit itt leírtam, "nem igaz". lehet "alternatív valóságokat" ápolgatni és terjeszteni - de akik ezt teszik, jó, ha számot vetnek azzal, hogy így éppen azoknak az EU-t és az európaiságot rombolni igyekvő erőknek a malmára hajtják a vizet, akiket pedig állítólag "utálnak"!:-)

Kovacs Nocraft Jozsefne 2016.02.26. 21:34:28

@Moin Moin:

"egy-egy nép sikeressége nem attól függ, hogy "homogén nemzetállamban" él-e, vagy sem"

Ezt elfogadom, hiszen van pár - ha nem is sok - példa sikeres többnemzetiségű államokra, hogy rögton csak Svájcot említsem. Ám ezekre mind jellemző a nagyjából közös kultúra, közös értékrend, az adott állam berendezkedésének elfogadása, a tolerancia és a közös identitás. A migránsok e kritériumok egyikét sem teljesítik.

Hidd el, pár valóban agyament ultranacionistától eltekintve senkinek nem lenne baja a muzulmánokkal sem, ha teljesítenék a fenti kritériumokat - kivéve persze a közös kultúra egy részét.

"A Kölnben - és azzal percre pontosan párhuzamosan számos más, nem csak németországi városban - lezajlott atrocitások a feltárt bizonyítékok alapján egyértelműen kívülről és egységesen szervezettek voltak:"

Ezt nemrég már egyszer írtad, de szívesen látnám a feltárt bizonyítékokat is.

Krumpli Bogart 2016.02.26. 23:22:05

@jandera: Attól még szemben állnak egymással és ellentétes irányban haladnak.

Krumpli Bogart 2016.02.26. 23:31:32

@MEDVE1978: Különösen, hogy a katolikus és a protestáns, meg az ortodox között egyáltalán nincs kulturális különbség. De még a zsidó és az ateista között sem.
Kulturális különbség (és jogi is, pl. többnejűség megengedettsége terén) csak a muszlimokkal van. Ez a szociális támogatórendszerben is problémát okoz. Az a megoldás, hogy egy feleség házastársként, a többi egyedülálló anyaként kapja a (magasabb) családi támogatást. mert a rendszerünk nem ismeri a többnejűséget.

Krumpli Bogart 2016.02.26. 23:58:51

@Hari Seldon 2: Beolvadtak, de akkor a központi államhatalom nem a másságot támogatta és nem volt kötelező PC hatalmi kommunikáció.

Krumpli Bogart 2016.02.27. 00:04:05

@BircaHang Média: Ezzel nem értek egyet. A több nemzetiség jó. Biológiailag, gazdaságilag, kulturálisan is hasznos.

Krumpli Bogart 2016.02.27. 00:08:44

@jandera: Igazi kincse, hogy Európa (USA) mocskos pénzét mossa, rejtegeti évszázadok óta.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2016.02.27. 02:24:12

@Moin Moin:

Kedves Moin Moin, még várom azokat a "feltárt bizonyítékokat. Egyszer már klértem, de nem reagáltál a kérésemre.

"Nevetséges azt állítani, vagy attól retteg(tet)ni hogy az ország lakosságának egy százaléka képes „tönkretenni minket”, az egzisztenciánkat, a munkaerő-piacunkat és a kultúránkat"

Hát, nem is tudom. Olvasd el ezt a hírt, részlet:

"A kieli rendőrkapitányság közleménye szerint a 19 és 26 éves afgán férfi egy plázában szegődött a lányok nyomába, és egy vendéglőben mobiltelefonnal elkezdték fényképezni, filmezni őket. A felvételeket továbbították harmadik személyeknek, mire néhány percen belül megjelent további 20-30 migráns, akik megfigyelték, zaklatták és követték az áldozatokat... Két áldozat félelmében elmenekült és lerázta a tíz üldözőjét, de a barátnőjük iránti aggodalom miatt visszamentek a vendéglőbe, ahol a két afgán férfi rögtön melléjük ült és újra filmezni, fényképezni kezdte őket... A négy gyanúsított előállítása közben sértegetésre, fenyegetésre, testi sértésre, súlyos testi sértés kísérletére és hivatalos személlyel szembeni ellenállásra került sor a rendőri közlemény szerint."

index.hu/kulfold/2016/02/26/afganok_migransok_zaklatas_nok_lanyokat_kiel_nemetorszag/

Úgy mégis, ilyen jellegű molesztálások, bűncselekmények ugyan mikor fordultak elő Németországban a migránsok tömeges megjelenése előtt? És szerinted ez is "kívülről szervezett", az orosz titkosszolgálat műve?

Ennyit arról, hogy szerinted "Nevetséges azt állítani, vagy attól retteg(tet)ni hogy az ország lakosságának egy százaléka képes „tönkretenni minket”, az egzisztenciánkat, a munkaerő-piacunkat és a kultúránkat". Amikor ilyenek történnek, amikor lányok és nők nemhogy éjjel az utcán, de már nappal egy plázában sem érezhetik magukat biztonságban, akkor sajnos elmondható, hogy igenis "az ország lakosságának egy százaléka képes „tönkretenni minket” ... és a kultúránkat"

Nem is elsősorban arról van szó, vajon a migránsok hány százaléka követ el ilyesmit, hanem arról, hogy megjelenésük többek között nők soha korábban nem látott arcátlansággal folyó molesztálását és megalázását hozta magával, ami a mi kultúránkban edidáig ismeretlen volt.

Persze hülye Fotze Merkelt ez nem érdekli, nincs lánya, sőt fia sincs.

BircaHang Média · http://bircahang.org 2016.02.27. 06:36:35

@Krumpli Bogart:

Ha kevesen vannak, akkor igen. Ha sokan, nem.

Olyan ez, mint az alkohol: egy pohárral oké, többel meg romlásba dönt.

Moin Moin 2016.02.27. 06:55:08

@Kovacs Nocraft Jozsefne: 1.) Kövesd majd kölni gyanúsítottak tárgyalásáról szóló híreket! (Tudod: a felderítés általában megelőzi mind az elkövetők elfogását, mind pedig az ellenük lefolytatott eljárást. A részben még ma is folyó elfogási cselekményekre tekintettel ennél részletesebb felderítési információkkal jelenleg nem szolgálhatok - éppen a nyomozás sikeressége érdekében.)

2.) Ami Kielben megtörtént, az megtörténik nap mit nap a legtöbb nyugati nagyvárosban. Csak nem lesz belőle "vezető hír", mivel az elkövetői tősgyökeres európaiak - vagy épp japánok, Tokióban, kínaiak Sanghajban...:-) Az Európába érkezett egymillió migráns nem növelte meg az efféle bűncselekmények gyakoriságát, ami ismét azt igazolja, hogy nem igazak a "nőerőszakoló iszlámról" terjesztett álinformációk.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2016.02.27. 09:42:17

@Moin Moin:

1) A dolog már ott bűzlik, hogy az áldozatok beszámolói szerint "észak-afrikai kinézetűek" voltal a támadók, míg a minapi hírek szerint a több tucat gyanúsított között csak 3 bevándorló van. Innentől kezdve csak arra tudok gondolni, hogy a nyomozó hatóság - bizonyára felsőbb utasításra, ahogy a migránsok egyéb bűncselekményeit is felsőbb utasításra tussolták el - valami nagyon piszkos játékot űz.

"Tudod: a felderítés általában megelőzi mind az elkövetők elfogását, mind pedig az ellenük lefolytatott eljárást."

Senki ne mondja már nekem, hogy a tényleges, helyszíni elkövetők letartóztatása és kihallgatása nélkül sikerül a nyomozó hatóságnak kideríteni az állítólagos háttérből irányítókat, szervezőket. Ez csak akkor lehetne igaz, ha már eleve megfigyelték volna őket, akkor viszont eleve sor sem kerülhetett volna a támadásokra. Ismerve azt a szerecsen- és migránsmosdatást, ami ma Németországban folyik, a bírósági tárgyalás egy anti-koncepciós per lesz.

2) "Ami Kielben megtörtént, az megtörténik nap mit nap a legtöbb nyugati nagyvárosban. Csak nem lesz belőle "vezető hír", mivel az elkövetői tősgyökeres európaiak"

Bocsáss meg, általában tisztellek a többnyire korrekt kommentjeidért, de ez a válaszod kb. olyan színvonalú volt, mint ez: @.barbapapa.: Tőled ennél többet vártam.

De legyen. Ha nem lesz belőlük "vezető hír", akkor azért csak lesz belőlük valamiféle hír, már csak azért is, hogy demonstrálják: ni, a németek is csoportosan molesztálnak nőket, a migránsoknál nem jobbak. Kérlek, adj meg mondjuk 10 linket 2016 februárjából (nem lesz nehéz, hiszen mint írod, ilyesmi nap mint nap megtörténik) német hírportálokról, ahol beszámolnak - nyilván nem "vezető" helyen - arról, hogy tősgyökeres németek 20-30-as csoportja molesztál német lányokat, majd összeveri a kivonuló rendőröket. Nem 10 linket ugyanarról az esetről, hanem 10 linket 10 különböző esetről.

Kérlek, ne söpörd le ezt a kérést. A szememben a hitelességed függ ettől, bár el tudom képzelni, hogy téged nem túlságosan érdekel, mennyire tartalak hitelesnek.

Moin Moin 2016.02.27. 12:34:07

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

1.)
Az „észak-afrikai származás” nem azonos azzal, hogy az illető a 2015-ös migrációs hullámmal érkezett – mint ahogy azzal sem azonos, hogy Németországba, mint célországba érkezett. A kölni és azzal párhuzamos esetek elkövetőinek zöme észak-afrikai eredetű, második-harmadik generációs egyén volt, akik zöme nem is németországi (hanem francia és belga) lakos/állampolgár. Így őket, az álaluk elkövetett – mint írtam, külső erők által tudatosan és összehangoltan, határokon átívelően szervezett – bűncselekményeket összemosni a 2015-ben érkezett migránsok körével egyszerűen nem lehet és nem is szabad. Az a néhány, valóban 2015-ben érkezett migráns, akik részt vettek az akciókban, egytől egyig már korábban is „kétes elem” volt saját országában: erre megvannak azóta a bizonyítékaink. Mint írtam, ez nem egy, az iszlám kultúra jellegzetességeiből szervesen következő bűneset volt, hanem egy tudatosan, a korában leírt célokkal szervezett támadás.
Az, hogy a német bűnüldözés és igazságszolgáltatás (amely független nemzetközi vizsgálatok szerint a világ egyik legkevésbé korrupt és legkevésbé a hatalom által befolyásolt) úgymond „eltussolná” ebben vagy bármely hasonló ügyben „az igazságot”, olyan inszinuáció, amelyet kikére magamnak! Avagy: szerinted mi a valószínűbb? Az-e, hogy az igazság az, amit a világ egyik legtranszparensebb, legdemokratikusabb országának hatóságai állapítottak meg – vagy az, ami egybecseng azzal a véleménnyel, amelyet Oroszország hangoztat és képvisel ebben az ügyben (és más, hasonló kamuügyeben is)? Az az Oroszország, ahol „szabad sajtóról” és „független igazságszolgáltatásról” még vicc formájában sem beszélhetünk…
…A dolog megítélést rád bízom!:-)

2.)
Kielben nem „húsz-harminc” elkövető molesztált, hanem néhány – a 20-30-as szám nem a tényleges elkövetőké, hanem azok száma, akiknek az elkövetők a lányokról készült felvételeket továbbították és akik bár megjelentek a helyszínen, de maguk tevőlegesen többnyire nem vettek részt a zaklatásban. Összesen 10 fő ellen indult nyomozás, ebből négy fő van őrizetben (a gyanúsítottak azonosítása megtörtént, így nem a fel nem derítettség az oka annak, hogy a többiek szabadlábon vannak).

Magad is megtalálhatsz hasonló – akár német-, akár magyarországi híreket, ha rákeresek a „csoportosan elkövetett garázdaság” címszóra. Ha jól tudom, legutóbb éppen a napokban, Budapest belvárosában, fényes nappal történt hasonló csoportos garázdaság és zaklatás (bár a kieli esethez hasonlóan ott sem volt „testi túlkapás”): egy magyar közintézményben. Az elkövetők nagyjából 20-an voltak – és egyikük sem volt migránshátterű, ráadásul az elkövetők velük azonos nemű személyeket zaklattak...:-))) Egyébként – ha jók az információim – ez utóbbi ügy ott tart, hogy a magyar hivatalos szervek, pl. a rendőrség véleménye szerint nem is történt bűncselekmény. Kielben legalább elkapták a rohadékokat!

…Szóval: ha a társadalomra veszélyes csoportos garázdákat és bűn-eltussolókat keresel, akkor azt sokkal nagyobb valószínűséggel fogod megtalálni Magyarországon, éspedig a kormány köreiben, mint „bei uns in Deutschlad”!:-)

megamovieboy · http://europeanphalanx.blog.hu/ 2016.02.27. 13:00:34

@Moin Moin: Na, persze, még szép, hogy az oroszok, akik kedvükre irányítják a muzulmánokat. :D Ami meg mindennapos tömeges erőszakoskodás a nőkkel szemben a muzulmán Észak-Afrikában, lásd Tahrir téren történteket, az meg csak a felkészülés volt Kölnre. Azt is az oroszok szervezték. :D
Az meg felháborító, ha a kölni nőket semmibe veszed, mintha még hálásnak is kellene lenniük az inzultálásokért! Minden nő tudja, mi a különbség, ha egy bunkó megfogja a fenekét a villamoson, vagy ha ezer férfiból álló tömeg ragadja el.
Hiába magyarázkodsz, csak magadról állítasz ki szegénységi bizonyítványt ha bűnözőket mentegetsz. Te sem vagy jobb náluk.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2016.02.27. 13:27:29

@Moin Moin:

"Az, hogy a német bűnüldözés és igazságszolgáltatás (amely független nemzetközi vizsgálatok szerint a világ egyik legkevésbé korrupt és legkevésbé a hatalom által befolyásolt) úgymond „eltussolná” ebben vagy bármely hasonló ügyben „az igazságot”, olyan inszinuáció, amelyet kikére magamnak!"

Kérlek! Mivel kikérted magadnak, megkapod:

www.focus.de/politik/videos/bei-straftaten-in-deutschland-vorgaben-von-oben-bundespolizist-wir-duerfen-fluechtlinge-nicht-mal-festhalten_id_5203930.html

www.n-tv.de/politik/Laesst-Kieler-Polizei-Fluechtlinge-laufen-article16874446.html

www.news.de/politik/855630190/fluechtlingskrise-kriminalitaet-von-fluechtlingen-wollte-polizei-verbrechen-von-asylbewerbern-verschleiern/1/

és végül:

"Politik und Behörden treiben hier ein sehr gefährliches Spiel. Es war abzusehen, was passieren würde, sobald diese internen Anweisungen an die Öffentlichkeit gelangen. Das systematische Verschweigen und Verharmlosen sowie die zahlreichen statistischen Tricks bezüglich der jetzt entlarvten grassierenden Ausländerkriminalität, um bloß keinen Anlass für Unruhen in der Bevölkerung zu geben, hat sich als gefährliche Falle entpuppt.
Die Wut in der Bürgerschaft ist jetzt umso größer, weil sie nicht nur plötzlich ihre ganzen angeblichen „Vorurteile“ real bestätigt sieht, sondern sogar von den eigenen Leuten verraten und betrogen wurde. Kiel ist mit Sicherheit kein Einzelfall, genausowenig wie Köln es war."

Forrás: www.crash-news.com/2016/01/28/heimliche-polizeianweisung-deutsche-bestrafen-fluechtlinge-laufen-lassen/

Tranquillius 2016.02.27. 13:28:11

@BircaHang Média: Azt tudtad, hogy a kunokat az égvilágon senki sem akarta beolvaszani, sőt még - mai szóhasználattal élve - területi autonómiát is kapak? Beolvadásuk szükségszerű volt, az összes szomszédjuk magyar volt. Érdekes módon nem akkor következett be Trianon, amikor minden városnak saját jogrendje, a szászoknak, kunoknak, székelyeknek, horvátoknak önkormányzatuk, polgárnak, jobbágynak soltésznek, hospesnek külön joga volt, hanem pont akkor, amikor mindezt felszámolták.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2016.02.27. 13:45:12

Folytatom:

"Was Polizisten erleben, wenn sie doch explizierter kommunizieren, zeigt ein Schreiben der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) an das Dortmunder Polizeipräsidium vom 16. Juli 2015. Die dem Familienministerium untergeordnete, aber unabhängig arbeitende ADS intervenierte damals gegen eine Formulierung zur Herkunft von Tätern der sogenannten Antänzer-Szene.

_Eine_freundliche_"Anregung"_der_Bundesbehörde_

Was war geschehen? Die Dortmunder Polizei hatte am 19. Juni 2015 in einer Pressemitteilung die Bevölkerung vor erhöhten Aktivitäten dieser Trickdiebe gewarnt – und einen Herkunftshinweis formuliert. So gehe es um "Sachverhalte, bei denen sich (meist nordafrikanische) junge Männer auf der Straße ... an ausgewählte Opfer ,herantanzen', sie so ablenken, um dann Geldbörse oder Handy zu entwenden".

Vier Wochen später traf das Schreiben der Bundesbehörde in Dortmund ein. Darin bezeichnete die Antidiskriminierungsstelle es als fraglich, ob die Pressemitteilung mit den Leitlinien der Polizei in NRW übereinstimme. "Es besteht die Gefahr, dass hierdurch diese Personengruppen in der Bevölkerung unter Generalverdacht gestellt werden", mahnte die ADS in dem Schreiben, das der "Welt" vorliegt und über das zuerst "Focus" berichtete. Es heißt darin weiter: "Wir regen an, den Hinweis auf die nordafrikanische Herkunft aus der Pressemitteilung zu streichen.""

Forrás: www.welt.de/politik/deutschland/article151409240/Polizei-fuehlt-sich-bei-Migranten-Kriminalitaet-gegaengelt.html

Röviden a németül nem tudók számára: A dortmundi rendőrség egy a lakosságnak szóló felhívásban többnyire észak-afrikai fiatal férfiak utcai rablási trükkjére hívta fel a figyelmet. Erre föl jött az írás a diszkriminációellenes szövetségi hivataltól, melyben azt javasolják a rendőrségnek, hogy az észak-afrikai származásra való utalást töröljék a sajtóközleményből. A Weltnek rendelkezésére áll az írás, vagyis nem kitaláció vagy rágalom.

Szóval, kedves Moin Moin, mindehhez (ahhoz is, amit az előbbi kommentemben írtam, plusz a linkeken olvasható cikkekhez) ugyan mit szólsz? Még mindig kikéred magadnak? Még mindig inszinuációt kiáltasz? Ezek az írások nem szélsőjobbos oldalakon jelentek meg, hanem neves mainstream oldalakon, mint a Welt vagy a Focus. Még a Bild sem szélsőjobbos, mert bár egy bulvár szennylap, azért nem rasszista.

Látod, kezd a németeknek elegük lenni a rájuk oktrojált idegen kultúrájú csőcselékből és az érdekükben folytatott állami hazudozásból. Egy ideig el lehet hallgatni az igazságot, de az előbb-utóbb mégis kiderül.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2016.02.27. 13:54:51

@Moin Moin:

"Kielben nem „húsz-harminc” elkövető molesztált, hanem néhány – a 20-30-as szám nem a tényleges elkövetőké, hanem azok száma, akiknek az elkövetők a lányokról készült felvételeket továbbították és akik bár megjelentek a helyszínen, de maguk tevőlegesen többnyire nem vettek részt a zaklatásban."

Többnyire nem vettek részt benne? Tehát akkor a többi 20-30 csak időnként molesztálta a lányokat? És a német törvények megengedik nők időnkénti molesztálását? Ez nem bűncselekmény?

Azt írod, megjelentek a helyszaínen. Németországban a bűnrészesség (pontosan csak németül tudom: Mittäterschaft durch Unterlassen) nem bűncselekmény?

"Magad is megtalálhatsz hasonló – akár német-, akár magyarországi híreket, ha rákeresek a „csoportosan elkövetett garázdaság” címszóra."

Kérlek, ne hozzám dobd vissza a labdát. TE állítottál valamit, nálad a bizonyítás terhe. Várom a 10 linket a 10 németek által csoportosan elkövetett molesztálásra. Felőlem akkor legyen link olyan cselekményekre, melyek során néhány német odacsődített 20-30 további németet, akik tétlenül végignézték a nők molesztálását, ám "többnyire" nem vettek részt benne. Majd a végén megverték a rendőröket.

Én a te kérésed nélkül is linkekkel bizonyítottam az állításomat. Te még kérésre sem vagy hajlandó linkekkel bizonyítani a saját állításaidat?

Moin Moin 2016.02.27. 14:09:01

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Nem bizonyítottál semmit - ui. az állítólagos utasítás-levélről kiderült: nem is létezik. (Az első 3 linked ugyanerre a kamutémára alapozódott).

Ami a diszkriminációellenes hivatalt (ADS) illeti: az ő ajánlása semmiképp sem tekinthető rendőrség és a német igazságszolgáltatás befolyásolásának, utasításának pedig még kevésbé. A (szövegedben is olvashatón) a családügyi minisztérium felügyelete alá tartozó, ám attól (is) független ADS csupán véleményt, ajánlásokat adhat, kb. úgy, mint a magyar ombudsman.

Ami az idézett mainsteram német médiumokat illeti: nem állítják a kormányzati befolyásolást, csupán kérdést fogalmaznak meg - már a cikkek címében is. A bennük - és hasonló tudósításokban - megszólaló (egyébként gyakorlatilag az egész német médiát végigroadshow-zó) néhány rendőr és rendőrszakszervezeti vezető egyáltalán nem képviseli sem a tényleges helyzetet, sem a német rendőrség tagjainak általános véleményét. Ráaadásul a hivatkozások leginkább 2015 közepéről származnak. Mivel a jelenség, azaz a politikai alapú mérlegelés egyes rendőri vezetők részérő szórványos esetekként valóban előfordult (ám minden esetben korrigálásra is került), így a szövetségi belügyminisztérium állásfoglalást és iránymutatást bocsátott ki (ez év januárjában), amelyben felhívja a rendőrség és vezetői figyelmét a törvényesség kivételektől mentes megtartására.

Hari Seldon 2 2016.02.27. 14:10:07

@Krumpli Bogart:
Ez a PC most van. nem biztos, hogy mindig így lesz. a elérnek egy magasabb százalékot, a többség hozzáállása megváltozik. (vannak aki bew is lövik, és 15-18 % köré teszik ezt)

Kovacs Nocraft Jozsefne 2016.02.27. 14:15:22

@Moin Moin:

"Avagy: szerinted mi a valószínűbb?"

Megbocsáss, de bűncselekményekkel kapcsolatban nem a valószínűségek, hanem a bizonyítékok számítanak.

"Az-e, hogy az igazság az, amit a világ egyik legtranszparensebb, legdemokratikusabb országának hatóságai állapítottak meg"

A világ egyik legtranszparensebb, legdemokratikusabb országa rendőrségének tagjai állították, hogy felsőbb utasításra nem foglalkozhatnak a migránsok által elkövetett kisebb bűncselekményekkel. A tettesek származásának elhallgatására utasító felszólítás írásos formában a világ egyik legtranszparensebb, legdemokratikusabb országa sajtójának birtokában található. Szerinted ki hazudik: a hatóság szóvivője vagy a hatóság által kiadott írás?

"– vagy az, ami egybecseng azzal a véleménnyel, amelyet Oroszország hangoztat és képvisel ebben az ügyben (és más, hasonló kamuügyeben is)? Az az Oroszország, ahol „szabad sajtóról” és „független igazságszolgáltatásról” még vicc formájában sem beszélhetünk…"

Azt meg végképp nem értem, hogy jön ide Oroszország. Ha valam "egybecseng" az orosz sajtó egyes írásaival, akkor az már nem lehet igaz?

Kovacs Nocraft Jozsefne 2016.02.27. 14:17:32

@Moin Moin:

Most akkor nem létezik vagy nem arról szól? El kellene dönteni. :P

Moin Moin 2016.02.27. 14:22:37

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Arról is tervezek itt írni, hogy mit és miért rontott el a német - és az eu-s - politika és vezetés akár a migránsügy, akár az ennél sokkal fontosabb összeurópai kérdések kezelése kapcsán - azonban egyéb, hivatalos munkáim miatt ez még sajnos nem készült el azon a színvonalon, ahogy azt tőlem megszokhattad. Abban sokkal keményebb és kritikusabb állításokat fogalmazok meg, mint amikkel a migráció kapcsán eddig bárhol is szembesítették az európai mainstream politikai elitet... Többek között ilyenek szerepelnek benne.

"...Az új és társadalmi konfliktusokkal terhelt helyzetekre a megelőző korszak kritériumaihoz ugyan megfelelő, és a régi, „boldog békeidőkre” kifejlesztett vezető-kiválasztási módszerekkel pozícióba került vezetőgárda erre az új és merőben más jellegű feladatra természetesen alkalmatlan. Ide most leaderek és nem managerek kellenének – ám az erre alkalmas emberanyag be sem került a régi mechanizmusokkal üzemelő pártok soraiba. Eu-s szinten és a vezető tagállamokban tulajdonképpen ugyanaz a helyzet állt elő (ha más okok következményeképpen is), mint magyar politikában: a megfelelő képességekkel bíró emberek, a most szükséges vezetők egyszerűen nincsenek a politika közelében sem. Vagy bürokraták-technokraták vannak ott, mint Juncker, vagy Schäuble, vagy prokuristák, mint Merkel - vagy pedig akarnokok, mint Orbán, netán kalandorok, mint a Syriza és a Podemos vezetői.
Erre vezethető vissza az EU, illetve a meghatározó tagállamok vezetőinek alapvető problémák kezelésében tapasztalható inkompetenciája, késlekedése, döntésképtelensége. De ami ennél is nagyobb baj, hogy a korábban kialakult és mindmáig működő szokásos politikussá válási csatornák ma sem alkalmasak arra, hogy az új kihívásokat azok teljes összefüggésrendszerét értő és így gyorsan, vagy akár proaktívan dönteni képes vezetők kerülhessek a maiak távoztával pozíciókba. Ez permanens lépéshátrányt okoz, amelynek következménye a világpolitikai hatalmi pozícióvesztés..."

Kovacs Nocraft Jozsefne 2016.02.27. 14:25:02

@Moin Moin:

"az állítólagos utasítás-levélről kiderült: nem is létezik."

Higgyem el puszira vagy van róla fajsúlyosabb cáfolat is? Mondjuk a levél írójának/forrásának cáfolatát azért némi fenntartással kezelném.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2016.02.27. 14:26:28

@Moin Moin:

Kérlek, ne beszélj mellé, légy szíves, add a 10 linket. Harmadszor kérlek rá. Ha annuyiora "nap mint nap" történnek ilyenek, akkor neked gyerekjáték lesz összehozni a 10 linket.

savanyujóska 2016.02.29. 09:02:08

"4 Erről itt hallható-látható egy igen szemléletes, laikusok által is jól érthető előadás: www.youtube.com/watch?v=FACK2knC08E, a téma nemzetközileg elismert kutatójától, Hans Roslingtól."

A Spektrumon ez ment már magyarul is, és ma este kilenckor újra vetítik, aztán ötödikén ismétlik. A válogatott fideszbarmokon kívül mindenkinek ajánlott a megtekintése.

borzimorzi 2016.03.11. 22:15:07

Bárcsak a poszt igaz lenne!
Sajnos, nem az. Különösen ez nem: "Sehol sem volt tapasztalható, érzékelhető és okkal feltételezhető az, hogy „idegen ágensek” osztogattak volna útiköltségre valót közöttük…".

A szaúdiak nemcsak, hogy osztogattak némi útiköltséget, de azt is felajánlották, hogy minden nagyobb csoport számára építenek mecsetet is. Itt, Európában. Boszniában ajándékokkal halmozzák el a ma még talán gyanútlan bosnyákokat, cserébe a vahabita irányzat imámjai átveszik a hatalmat a helyi vallási életben. Plusz toboroznak az ISIS-be is.

Sőt, a csalódott migránsok, akik egyáltalán nem voltak terroristák, mikor megérkeztek Európába, mostanra a toborzás fő célcsoportját alkotják. AZ erről nyilatkozó nyugalmazott francia rendőr bácsinak potom pár évtizednyi tapasztalata van a szervezett bűnözés elleni küzdelem, a titkosszolgálati munka és a terrorizmus elleni küzdelem tárgykörében. index.hu/kulfold/2016/03/09/francia_exhirszerzo_az_indexnek_a_csalodott_migransokbol_szervezhetnek_terrorista_sejteket/

Bár olyan rózsaszín lenne a kép, ahogy a poszter írja...

Üdv:
b

Kovacs Nocraft Jozsefne 2016.03.12. 09:28:42

@borzimorzi:

"Bárcsak a poszt igaz lenne! Sajnos, nem az."

Sajnos a posztoló "nem bontja ki az igazság minden szeletét", hogy ilyen eufemisztikusan fogalmazzam meg azt, amit sokan ordas hazugságnak neveznének.

Korábban nagyra becsültem Moin Moint, mert bár legtöbbször különbözött a véleményünk, igyekezett korrekt válaszokat adni. Ezen a migránsügyön azonban ő is megbukott a szememben: vagy tudatosan hazudik (pénzért vagy ideológiai meggyőződésből), vagy azért, mert attól tart, hogy - mivel Németországban él és dolgozik - kinyomozzák és a véleményéért kirúgják a felelős állásából.

Szeretnék az utóbbiban hinni, mert akkor még maradna a szememben némi becsülete - bár ilyenkor jobb lenne semmit sem írnia a hazudozás helyett. Ám az a tény, hogy hetek óta nem reagál egy kér(d)ésemre - lásd itt és folytatásai: @Kovacs Nocraft Jozsefne: - annak ellenére sem, hogy itt háromszor, máshol pedig szintén már többször kértem állításai bizonyítására, inkább arra utal, hogy tudatosan hazudik.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2016.03.12. 13:37:58

Javaslom a posztolónak open workshopok szervezését:

index.hu/velemeny/2015/11/20/a_konferencia_ide_nem_eleg/

Bár lehet, Angela "dumme Fotze" Merkel ajánlata még ennél hatékonyabb: olvasuk többet a bibliát és járjunk gyakrabban misére, az megvéd az iszlám terror ellen.

borzimorzi 2016.03.12. 18:10:49

@Moin Moin: Aki erre hivatkozik, nagyon lebecsüli a dzsihádot, az iszlám világ hódító háborúját irányító személyek felkészültségét. Pedig ez elég botorság, mert nekik 1400 év tapasztalatuk van ebben a bizniszben! A Korán megtanítja az igazhitűeknek, hogy kell ezt csinálni. Amíg csak kevesen vannak, alázatosak, hálásak és szerények, mint az ibolya. Az első fecskék megteremtik a jó imázsát a muszlim közösségnek, hogy a befogadó társadalom gyanúját elaltassák. gy válnak a legnyugatosabb muszlimok, az első fecskék is végső soron a dzsihád eszközeivé. Mindenki úgy fogja gondolni, hogy ezek az emberek ártalmatlanok, jöjjön csak még több ilyen. Aztán az újabb és újabb hullámok egyre durvábban bánnak a befogadó társadalmakkal. Mihelyt elegen vannak, elkezdenek kéjelegni a befogadó társadalom megalázásában.

Ma Angliában már ott tartunk, hogy 15 éven át büntetlenül erőszakolhattak meg és kényszeríthettek prostitúcióra pakisztáni muszlim bűnbandák 11 és 18 éves kor közti, zömmel angol őslakos, kisebb részben szikh leánygyerekeket. A rendőrség és a szociális munkások hiába tudták, mi zajlik, nem mertek tenni semmit, mert rettegtek attól, hogy rasszizmussal vádolhatják meg őket. Márpedig egy ilyen vád a PC-be őrült országokban simán az állásába kerül bárkinek, sőt, a későbbiekben sem fog állást kapni a szakmájában. Ez így ment 15 évig, az áldozatok száma pedig meredeken emelkedett, már meghaladja az 1400 főt. Hoppá! Még, hogy nincsenek atrocitások a muszlimok részéről a befogadó társadalmak sérelmére? Ez vaskos tájékozatlanságra vall. Elég rákeresni a "Rotherham 1400" szavakra, és lehet hüledezni. Az efféle események szokásosnak számítanak Oxfordban, Birminghamben és más angol városokban is.

A hitetlenek fegyveres irtása a következő fázis. Mikor a muszlimok elegen vannak már ahhoz, hogy kisebb településeket vagy nagyvárosok egyes kerületeit a sajátjukként kisajátítsanak (no-go zone), akkor már megtörténnek az első fegyveres merényletek is a befogadó társadalom tagjai ellen. Charlie Hebdo, Bataclan. Itt tartunk.

Amikor pedig a 18-28 közti, vagyis katonának alkalmas férfinépesség tekintetében a muszlimok többségbe kerülnek a befogadó társadalommal szemben, akkor nyílt polgárháború robban ki. Ez történt Libanonban 1975-ben. A libanoni polgárháború azóta is folyik, változó intenzitással.

Ez van. Aki az iszlám világ képviselőinek tömegeit beengedi a saját hazájába, az kígyót melenget a kebelén.

Lehet szidni engem vagy bárkit, de a történelem sajnos engem igazol.

Üdv:
b

borzimorzi 2016.03.21. 14:06:01

Valaki itt összefoglalta a mennyiségi szempontokat a posztoló helyett. És a megfelelő helyre tette a hangsúlyt, vagyis a hadra fogható életkorú férfiak létszámára a jövevények és a befogadó társadalom tekintetében. Ha ez nem invázió, én nem tudom, mit nevezzek annak...

www.youtube.com/watch?v=dF9V8POmuxg

Üdv:
b

Kovacs Nocraft Jozsefne 2016.03.21. 18:04:41

@borzimorzi:

Bizony ez az, amit a drága ballibák váltig tagadnak. Alapvetően hamis és demagóg csak a népességarányokat nézni a korösszetétel figyelembe vétele nélkül.

A harcképes férfiak számát tekintve a németek hamarosan kisebbségbe kerülnek a saját hazájukon belül. Ráadásul ezek nem kis részben hazrcedzett, militáns, erőszakra hajlamos férfiak, ellentltben a sörhasú Jürgennel, aki harc helyett inkább legurít még egy sört, és talán még örül is, ha Ahmed jól megfarkalja a zasszonyt.

Abban meg ne tessék reménykedni, hogy majd békésen hazamennek, ha netán küldenék őket. Láttuk pl. Röszkénél, miként viselkednek a határon, ha nem engedik át őket azonnal - el lehet képzelni, mit fognak tenni, ha ki akarják toloncolni őket.

Moin Moin 2016.03.23. 16:23:01

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Kérték adatokat a kielihez hasonló magyarországi esetekről. Kér(d)ésedet továbbítottam a BM Jogszabály-előkészítő és Koordinációs Főosztály Koordinációs és Statisztikai Osztálya felé - tegnap érkezett rá válasz. A kérdésem így szólt:

"Tisztelt Adatgazda!

Blogunk a 2015. év végi és 2016. év eleji, Nyugat-Európában iszlám származású/kötődésű elkövetőkhöz köthető, csoportosan elkövetett garázdaság-, ill. szexuális erőszak-jellegű bűncselekmények hátteréről tervez egy részletes analízist megjelentetni. Hogy a teljes, az Európai Unióban a 2015. év közepén elkezdődött migrációs hullámot megelőző képet is prezentálhassuk, és ennek tükrében mutathassuk be az azóta bekövetkezett esetleges változásokat olvasóinknak, szükségünk lenne a hasonló jellegű, tehát csoportosan elkövetett garázda, ill szexuális erőszak-jellegű bűncselekményekre vonatkozó 2014-es magyarországi statisztikai adatokra.

Ezeket ebben a formában az önök honlapján sajnos nem sikerült fellelnünk, ezért érdeklődünk, hogy az önök segítségével hozzáférhetnénk-e ezekhez az adatokhoz? Amire szükségünk lenne, az a 2014. év során csoportosan elkövetett garázdaság-, ill. a csoportosan elkövetett szexuális erőszak-jellegű bűncselekmények össz-száma, országosan.

Segítségüket előre is köszönjük!"

A beérkezett válasz:

"Tisztelt Adatkérő!

Tájékoztatom, hogy az egységes nyomozóhatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikai rendszer adatai alapján a megkeresésükben kért adatok az alábbiak:

Regisztrált csoportosan elkövetett garázdaság 2014. évben: 1653
Regisztrált többek által elkövetett szexuális erőszak 2014. évben: 8
Csoportos vagy többek által elkövetett szexuális kényszerítés: 0

Koordinációs és Statisztikai Osztály"

...Ez tehát a helyzet a magyar hivatalos bűnügyi statisztika tükrében - azaz: a kieihez hasonló bűnesetek sajnos mindennaposak ott is, ahol gyakorlatilag nincsenek is friss vagy régebbi, iszlám hátterű/származású/kultúrájú bevándorlók.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2016.03.23. 21:51:52

@Moin Moin:

"Kérték adatokat a kielihez hasonló magyarországi esetekről."

NEM a kielihez hasonló magyarországi esetekről kértem tőled adatokat. A kérdésem ponmtosan meg van fogalmazva abban a kommentemben, amelye épp most válaszoltál:

"Kérlek, adj meg mondjuk 10 linket 2016 februárjából (nem lesz nehéz, hiszen mint írod, ilyesmi nap mint nap megtörténik) német hírportálokról, ahol beszámolnak - nyilván nem "vezető" helyen - arról, hogy tősgyökeres németek 20-30-as csoportja molesztál német lányokat, majd összeveri a kivonuló rendőröket. Nem 10 linket ugyanarról az esetről, hanem 10 linket 10 különböző esetről."

Mi a fészkes fenének élsz ilyen aljas módszerekkel? Abszolút világosan megírtam, mit kérek tőled. Hogy van bőr a képeden ilyen nyilvánvalóan meghamisítani a szavaimat?

Moin Moin 2016.03.24. 16:25:19

@Kovacs Nocraft Jozsefne: A téma szempontjából az számít-e, hogy (sajnos) valóban gyakran fordulnak-e elő ezek a bűncselekmény-típusok az "európai őslakosság" által elkövetve is - vagy az, hogy "írja-e az újság"?

Nyilván te is csupán azért kértél médialikeket, mert nem jutott eszedbe az, hogy létezik hivatalos bűnügyi statisztika is, ahonnan természetesen megigényelhetők ezek az adatok. Én megtettem - és íme!

A lényeg ott áll a statisztikában! ha neked a hivatalos magyar statisztika "aljas módszer", akkor ez csak egyféleképpen fordítható le: minden aljas, ami nem a te álláspontodat támasztja alá.:-) Teljességgel komolytalan és hiteltelen az a személy [azaz: te], aki az objektív statisztika helyett továbbra is "linkeket" követel...

Kovacs Nocraft Jozsefne 2016.03.25. 00:28:00

@Moin Moin:

"Nyilván te is csupán azért kértél médialikeket, mert nem jutott eszedbe az, hogy létezik hivatalos bűnügyi statisztika is"

Engedd meg, hogy nálad jobban tudjam, miért kértem médialinket. Lehet, hogy IQ terén mérföldekkel fölöttem állsz - vagy legalábbis azt hiszed -, de annyival azért nem, hogy nálam jobban tudd, mit miért kérek.

"A lényeg ott áll a statisztikában!"

Nem. A statisztikádból pl. nem derül ki a szexuális molesztálás módja, jellege és helye (pl. közterület, szórakozóhely, közintézmény, magánlakás), a molesztálók (3-4 vagy 30-40, hiszen mindkettő csoportos)és hasonlók. Ahogy nem derül ki az elkövetők nemzetisége sem, de az sem, utána megverték-e a rendőröket, mint Kielben a migránsok. Vagyis pontosan az nem derül ki belőle, amiért a kieli eset annyira kirívó volt.

S mivel migránsok kapcsán merült fel a dolog, érthető, hogy a történés országából kértem tőled a linkeket, nem Magyarországról, ahol kevésbé találsz migránsokat, főleg friss migránsokat, így az arányok nem mérhetők fel.

Sajnálom, de ezután becstelen embernek tartalak. :( Tényleg sajnálom. A szemembe hazudva hamisítottad meg a kérdésemet, majd megmagyaráztad, miért is jó nekem, ha nem arra válaszolsz, amit kérdeztem.

"minden aljas, ami nem a te álláspontodat támasztja alá.:-) Teljességgel komolytalan és hiteltelen az a személy [azaz: te], aki az objektív statisztika helyett továbbra is "linkeket" követel..."

Tehát további érvek híján elkezdtél személyeskedni. Ezzel abszolút hiteledet veszítetted. :( Igen sokáig korrekt embernek tartottalak, de a mostani hazudozásod és félremagyarázásod miatt már csak egy szánalmas hazudozónak tartalak.

Dr.Evet 2016.04.11. 09:04:45

@Kovacs Nocraft Jozsefne: index.hu/belfold/2016/04/11/eletveszelyes_keseles_a_margit_hidon/: "A nyomozók beazonosították a feltételezett elkövetőket, másnap már gyanúsítottként hallgatták ki őket. Csoportosan elkövetett rablással, valamint egyiküket életveszélyt okozó testi sértéssel is gyanúsítanak."

Azok a kurva migránsok, ugye?:)

Kovacs Nocraft Jozsefne 2016.04.11. 19:45:27

@Dr.Evet:

Evetke édes-drága mókucika,

1) Az eset Németországban történt? Mert német példát kértem.

2) Te Moin Moin vagy? Mert tőle kértem példát.

3) Ez tíz esemény? Mert én 10 egy hónapon belül történtet kértem.

4) Ez olyan esemény, amire linket kértem? Mert én 30-40 fő által elkövetett szexuális zaklatásra kértem linket.

Végül:

"Azok a kurva migránsok, ugye?:)"

5) Hol áll a hírben, hogy milyen nemzetiségűek követték el? Mert a hír nem szól az elkövetők származásáról.

Szóval, mókuska, elmész te a nagy búsba.
süti beállítások módosítása