Takaró.jpg

„Deutsche Kraft und Treue walte,

Wenn Gefahr und Unglück droht!

|: Und der Herrgott uns erhalte

Unsre Flagge Schwarz-Weiß-Rot! :|”

(„ Uralkodj, német hatalom és hűség,

Amikor veszély és szerencsétlenség fenyeget,

|: És az Úristen tartsa meg nerkünk

A mi fekete-fehér-piros zászlónkat! :|”)

Deutschlands Flotte… ( Németország flottája - a császári német haditengerészet dala) – 19. század vége

 

 

Prológus

Hát, csak felállították ma a Szabadság-téren a „megszállottság emlékművét”… A hatalom, egyetértésben a magyar nép nem kis hányadával ismét azon van, hogy tisztára mossa valami alól magát – ahelyett, hogy szembenézne a történtekkel, azok okaival, és hogy ezekből a bennünk élő okokból mi hat ránk és a sorsunkra mind a mai napig!

Orbánék most épp a nácikat használják ki: mögéjük bújtatják el a magyarság önhibáit. Mondhatni, „direkt jól jött nekik” az egykori Hitler-rezsim.

…Az egészben az a legszebb, hogy a felállítást épp arra a napra sikerült időzíteniük, amely nap a hetvenedik évfordulója a Stauffenberg-féle Hitler-ellenes merényletnek: éppen ma hetven éve igyekeztek eltüntetni azt a hatalmat ezek a derék német tisztek, amely hatalom léte most olyan jól jön Orbánéknak…

A szobor felavatása pedig holnap lesz: azon a napon, amelyen Stauffenberg az életét adta a nácizmussal való leszámolásért. Remélem, lesz annyi tisztesség a Tisztelt És Magasztos Ünnepi Szónokban, hogy megemlíti: voltak olyanok, akik tényleg tettek a nácizmus ellen - és nem csak kihasználták azt: (’44-ben) zsidóvagyon-konfiskálásra és (ma) önfelmentésre…

 

Az Ezeregyéjszaka New Yorkja

Nem véletlen az, hogy minden virtigli diktatúra levereti a házakról a műholdvevő tányérokat, betiltja az amerikai filmeket és korlátozza az internetet: ugyanis a vizuális információ – amely e médiumokkal válik elérhetővé – nyitja fel a tömegek szemét arra, hogy létezhet az övékétől élhetőbb környezet is, magasabb technológiával. Ha erre ráébred egy társadalom, akkor az a társadalom frusztrálódik: nyugtalanság, elégedetlenség vesz rajta erőt. Ennek következtében pedig destabilizálódik. Aztán vagy számot vet a valósággal, szembenéz önmaga jellemző hiányosságaival (amelyek miatt ő lemaradásban, alulteljesítésben van) és megváltoztatja a szokásait – vagy ha nem, akkor marad a további leszakadás, destabilizálódás és ez megingatja a „bevett elitek” hatalmát, pozícióit is…

…Mindezt azért írom bevezetésképpen, hogy érthetővé tegyem, miért a ’60-as évektől döbbent rá a magyarság tömegesen a saját lemaradottságára: akkor terjedt el a TV.

A ’30-as években még nem volt baj: az országból még a középosztály is csak szórványosan érintkezett a fejlettebb világgal. A filmek – Amerikából, Francia- és Németországból – pedig úgy hatottak még abban a korban, mint a mesék: igazából a tömegek nem is gondoltak azzal, hogy a látottak és a valóság között vajon mi a viszony: nemigen különböztették meg magukban New Yorkot az Ezeregyéjszaka Bagdadjától. Így igazából senki sem gondolkodott el azon, hogy vajon mi is okozza a tömeges magyar szegénységet: csupán a társadalmi igazságtalanságok – vagy valami ennél mélyebb oka van ennek? Még a „legprogresszívebb” elmék is megálltak az igazságtalanságoknál, azok ilyen-olyan módszerrel, filozófiával történő orvoslásánál, a kommunizmustól a szociáldemokrácián és a nemzeti-paraszti világ megerősítésében gondolkodó kisgazdákon át a „népi” fasisztákig. Ám ezek egyike sem foglalkozott azzal, hogy „hogyan is termel” a magyar társadalom: polgári, jól szervező és alaposan tervező módon-e, vagy valamiféle „Kenjük be sárral!”-módszerrel? A válaszok megragadtak azon a szinten, hogy a „rossz élet”, a lemaradás okai az „önző gazdagok”, vagy éppen az „idegen elemek” (zsidók, svábok – á la Szabó Dezső), az orvoslás módszere pedig az osztálytársadalom felszámolása (kommunisták), az elosztási viszonyok erőteljes megváltoztatása (szocdemek), a földosztás és a(z önkéntes) szövetkezetek lenne – vagy épp az idegen elemek kiszorítása.

Mindeközben pedig a nagy tömegek csak a saját napi nyomoruk és a hosszabb távon is teljesen kilátástalan, mert megváltoztathatatlan életesélyeik miatt elégedetlenkedtek – hiszen nem volt átélhető-átérezhető tapasztalatuk, információjuk olyan életviszonyokról, amelyekben mindez másképpen, sokkal jobban van. Ráadásul a fogyasztói társadalom is csupán legfeljebb néhány évtizedes múltra tekinthetett vissza, gyermekkorát élte (azt is alig néhány országban), a jóléti állam pedig még évtizedekre volt a jövőben. Így semmi sem volt, ami napi valóságként kényszerített volna arra, hogy vagy a valós magyarázatot keressük meg, vagy pedig radikálisan szakítsunk a valósággal és tagadjunk le minden olyan okot, amely akár csak közvetve is minket tenne felelőssé a helyzetünk, a lemaradásunk miatt.

 

Kiegyezéstől Kádárig

Az az egyetlen időszak, amelyben – az adott korhoz mérten – kinyílt a(z akkori) világ a magyarok előtt, a kiegyezés utáni néhány évtized volt. Ekkor a korábbiakhoz képest nagyságrendekkel megnövekedett a külföldre (ebből a szempontból a dualista monarchián belüli osztrák, vagy cseh tartományok is „külföld” voltak, a maguk sokkal fejlettebb, polgáribb viszonyaival!) utazó „egyszerű emberek” száma, de megnövekedett a magyarokkal a saját hazájukban kapcsolatba kerülő idegenek száma is: németeké, osztrákoké, zsidóké. És bár már abban a korban sem volt épp sérülésmentes a magyar néplélek, ám az 1848-et követő ’49-es tragédia és az azt követő elnyomott évek okozta frusztrációk messze nem okoztak akkora frusztrációt, mint a XX. századi negatív hatások – a kiegyezést pedig simán lehetett úgy érezni, hogy a ’49-ben a magyarságon „végigmenő” osztrák császárnak kellett ELŐTTÜNK megalázkodnia az 1867-es kiegyezéssel… Tehát „minden rendben van”: szuperek, nyertesek vagyunk, nincs itt semmi alapvető gond azzal, ahogy a dolgainkat intézni szoktuk! Az idő igazolt minket – az idő a mi társadalmi stratégiáinkat igazolta!

…Aztán jöttek a XX. századi megtörettetések – azokat pedig már nem követte olyan tartós történelmi periódus, amelyben-amelyről azt lehetett volna érezni igazán, hogy minket igazolt az idő, hogy helyesen tettük, amit előzőleg tettünk, és hogy most is jól csináljuk a dolgainkat. A ’60-as évekkel pedig végleg kinyílt a világ és ráébredtek a magyarok tömegei, hogy hol is tartanak anyagi, műszaki kultúrában a való világban: valahol Észak-Korea és a Szilíciumvögy között negyedúton

…És megérezte a magyarság, hogy valamit nagyon nem tud – de hogy pontosan mit is, azt nem definiálta, mivel a „magyar életnek” nem képezi szerves részét az, hogy objektíven, alaposan és összefüggéseiben elemezzük saját magunkat: a múltunkat, az abból következő jelenünket és azt, hogy mit és hogyan célszerű tennünk a jövőben.

 

Kultúrsokk: előrelépés vagy bezárkózás?

Nem példátlan az az emberiség történetében, hogy egy nép ráébred az „elmaradottságára” – ez akár az előrelépés, a fejlődés, a megváltozás első pillanata is lehet. Ráébredtek erre a japánok és a németek a XIX. században és a (dél-)koreaiak a XX. század második felében – és náluk teremtő- és változató erővé vált ez a felismerés. Ellentétben a magyarokkal, ahol ez egy sajátos „bezárkózást” és „konzerválódást” idézett elő a nép jelentős többségénél, egyfajta védekező reakcióként. A felismerés, hogy nem tartunk ott, ahol a világ élvonala, nem arra sarkallta a magyarságot, hogy új paradigmát alkosson a régi, sikertelen helyett – mint pl. a finnek -, hanem éppen hogy továbberőlteti a régi, kontraszelektív és a népet „atomizált állapotában” megtartó társadalmi hagyományt, különös tekintettel arra, ahogy a magyar elitek hagyományosan viselkedni szoktak.

 

Az úri módi…

A magyar „elithagyomány” (pontosabban: uralmi hagyomány) szerint nincs abban semmi probléma, hogy az elit visszaél a hatalmával a többiek kárára. Ez olyan, mint az orosz régi (cári) és új (oligarcha-)elitek esetében: nem frusztrálja őket igazán az, ha akár otthon, akár a Nyugaton proccolnak, miközben a nép zöme hozzájuk képest hihetetlen mélységben vegetál. Ahogy egy adott kultúrában általában gondolkodni szokás a vezetők és vezetettek viszonyáról és lehetőségeiről, az alapvetően határozza meg még egy „teljes elitcserénél” is, hogy az új elit mit és hogyan fog tenni frissen szerzett hatalma birtokában: gyakorlatilag ugyanazt, mint a korábbi elitek. Az emberekben élő felfogás, az alapvető, őket irányító rutinok, amelyek egy-egy helyzetben szinte ösztönösen vezérlik a viselkedésüket (ráadásul anélkül, hogy ebbe különösebben belegondolnának), sokkal lassabban változnak meg és alakulhatnak át, mintsem gondolnánk! Az 1949 után hatalomra került kommunista vezető elit hiába nem volt sem arisztokrata, de még csak polgári származású sem (az esetek zömében), mégis szinte egy az egyben átvette a horthysta uralmi és gazdasági elit életstílus-elemeit: a villát, az ezüstneműt, a luxuskocsikat és a vadászatot – holott akár csak egy évtizeddel korábban is égre-földre kárhoztatták éppen emiatt a kivételezettsége miatt a korábbi úri osztályt. Működött az észrevétlen-öntudatlan társadalmi rutin és eszükbe sem jutott az új uraknak, hogy immár saját magukat kellene utálniuk…

Ma is éppen ezt láthatjuk Magyarországon: az általában legfeljebb a Kádár-kor (alsó-)középosztályából jövő akár Fidesz-, akár szoci fiúk, -lányok imádnak „grófok módjára” élni – aki pedig közülük felszedett némi nyugatos külsőséget, az a nyugati topmenedzserek életstílus-mintáit követgeti… A szellemi határvonalak tulajdonképpen a „vidéki kúria - vagy minimalista budai villa?” válaszvonalán húzódnak. Ám legfeljebb csak vérszegény kivételként van jelen a mai magyar elit normakódexében a felül lévők felelősségének teljes és mélyen átérzett polgári tudata - az, amit már Jókai is leírt: „A vagyonnal kötelességek is járnak, hazafias kötelességek.

 

…És az atomizált „istenadta”

…Ennyit az elitről – de mi van a Jónéppel?

A nép – azok, akik nem részesednek a dolgok és folyamatok tulajdonképpeni meghatározásának privilégiumában – szintén régi, nem polgári minták szerint él és viselkedik: nem hiszi és nem érzi magában, hogy lenne joga és módja számon kérni az uralmi elit visszaéléseit. És azt sem tudja, hogy miképpen, miféle módszerekkel lehetne egy jobb politikai, gazdasági és kulturális elitet kinevelni, kiválasztódni hagyni Magyarországon. A magyar nép zöme a „Csak engem hagyjanak békén!” permanens állapotában van, immár több mint egy évszázada! Sokan ezért szinte bármire képesek a mindenkori és mindenféle hatalommal szembeni kompromisszumokban – még az úgynevezett „független polgárság” és a „független értelmiség” zöme is. Éppen ez az, ami miatt nem fejlődhetett ki hatékony társadalmi érdek-megfogalmazás és e mentén eredményre képes közösségi érdekérvényesítés. (Figyelem: az nem tekinthető „eredményes közösségi érdekérvényesítésnek”, ha egyes, a közérdekkel és a magyarság hosszú távú szükségleteivel éppen ellentétes „véd- és dacszövetségek” rövidtávon megkaparintották a hatalmat és azzal persze alaposan visszaéltek/-élnek, a közérdek és a közpénzek kárára!)

 

Céltalanság és felelőtlenség

Mind az elit „Mindent megtehetek, semmiért sem vagyok felelősségre vonható!”-hagyománya, mind pedig a „Csak hagyjanak békén!” népi hozzáállása egyfelé mutat: nincs személyes és közösségi felelősség – hiszen a felelősség csak akkor értelmezhető, ha vannak adekvát és a társadalom által általánosan elfogadott célok, mert csak ezekhez lehet mérni az egyéni és kollektív tetteket. Itt pedig a legnagyobb és alapvető kötelességmulasztás épp ennek a célrendszernek a definiálatlanságából következik!

Az a baj a magyar mentalitással, hogy nem is érzékeli ezt. Csak a „Valamiért le vagyunk maradva!” érzése van – és mivel önmagunkban nem érezzük a hiányt (a polgáriság és a kooperáció és az ezen alapuló valódi társadalmi szolidaritás és felelősség hiányát, az objektív elemzésre való képesség hiányát), így nem is marad más, mint a lemaradásért való felelősség másokra hárítása, azaz a létező problémára adott irracionális válasz.

 

Epilógus

Irracionalitáson sikeresség nem alapulhat. Minél tovább tart az irracionális helyzetértékelés és az annak megfelelő cselekvés stratégiája, annál mélyebbre jut az ország. Tévedés az, hogy egy „fizikailag” európai nép nem zuhanhat ki a világból: igenis, kizuhanhat – legfőképpen akkor, ha valójában csupán külsőségekben európai, mentalitásában viszont nem az. Kizuhanhat, ha bármily okból képtelen az adott népben megjelenni és megerősödni, majd meghatározó pozícióba kerülni a teljesítményalapú paradigma. Éppen ezért mindenféle „részigazságot” csak ezen a paradigmán belül szabad képviselni: a szociális igazságot, a nemzeti kultúrát, a kisebbségek egyenlőségét, a határokon átnyúló magyar érdekképviseletet, a nemzeti tőkét, bármit!

A bejegyzés trackback címe:

https://progressziv.blog.hu/api/trackback/id/tr936527057

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Atacama 2014.07.20. 18:42:55

Túl sok volt az a megtörettetés, ami az elmúlt száz évben érte a magyarokat. Az első világháború elvesztése Trianonnal, rá a nagy gazdasági világválság másfél millió kivándorlóval, vesztes második világháború szovjet megszállással, 56 kudarca, és hát a legfrissebb kudarcos történet: a rendszerváltás, ami a "Jónép" döntő többségének nem a nyugathoz való felzárkózást hozta, hanem a fokozatos elszegényedést, létbizonytalanságot, esélyegyenlőtlenséget, egy nem elhanyagolható létszámú rétegnek utóbb már éhezést és nyomort.
Lehet persze Orbán Viktorral együtt azt mondani, hogy félázsiaiak vagyunk. De látni kell, hogy ez a nép igenis próbálkozott: 45 után (Marshall-segély nélkül!) iszonyatos sok munkával építették újra az országot, lelkesen és boldogan vágtak neki a földosztás után a mezőgazdaságnak - hogy aztán jöjjön a téeszesítés és a Rákosi-rendszer. A rendszerváltás után is: rengeteg kisvállalkozás indult, a földek meg tarkállottak a sok kisebb-nagyobb parcellától - ma megint egy tagban a földek, amerre a szem ellát, a garázsboltocskák meg becsuktak. Könnyű hát levonni a tanulságot: minden lelkesedésnek orra koppintás a vége...
Nem tudom, volt-e egyáltalán esélyük a magyaroknak a rendszerváltás után a nemzetközi munkamegosztásban egy tisztességes helyet betölteni. Azt gyanítom, nem volt.
A József Attila által elsiratott másfél millió emberünk boldogult a nagyvilágban, nem volt ismertetőjegyük a "kenjük be sárral munka", meg is szervezték magukat, a közösségeiket.
Rettenetesen szomorú, hogy ma is csak a "kitántorgás" a megoldás a fenyegető nincstelenség ellen.

Sir Galahad 2014.07.20. 20:50:02

Ha igaza van a szerzőnek, akkor itt - az ő szemszögéből - hamarosan nagyon rossz irányba fognak fordulni a dolgok. A magyar nép úgynevezett kultúrsokkja ugyanis megvolt, rendszerváltásnak hívták. Azóta eltelt negyedszázad, és a szabadversenyes kapitalizmus nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, az ország még jobban leszakadt. A balközép és a liberális oldal csúfosan megbukott ebben a kísérletben, a jobbközép egyelőre tartja pozícióit, de gazdasági szempontból a várakozásokhoz képest szerények az eredményei. A kérdés, amitől sokan félhetnek: ki jön utánuk?

J.László 2014.07.20. 21:05:25

A fotóra vágott felirat méretes demagógia. Engedje meg a kedves szerző, hogy gratuláljak hozzá.

Egyébiránt a nyugati szövetségesek sóhajtottak fel ma 70 esztendeje leginkább. Hiszen egy sikeres merénylet esetén nehezen tudták volna megmagyarázni közvéleményüknek, hogy miért nem tárgyalnak Németországgal a békéről. A merénylők szándéka ez volt. Az angolszászok szándéka nem ez volt.

Hollywood propagandájával ellentétben a korabeli amerikai közvélemény a japánokat tekintette ellenségnek, nem a németeket.

A megvalósult amerikai ólom.. 2014.07.20. 21:23:36

Kár, hogy a Hitler elleni Stauffenberg merénylet idején ('44 július 20.) már leállították a hazai deportálásokat, amelyek zöme júniusben lezajlott. Úgyhogy a képen a Schmidt Mária szájába adott mondat nettó hülyeség..
Azon nem gondolkodtál még el, hogy olyan országokban ahol a zsidóság számára kedvező körülmények voltak (Pl Franciaország, Hollandia), is simán deportálták az ottani zsidóságot a német megszállás után, a helyi belügyi szervek hathatós segítségével. ( A párizsi rendőrség egyetlen nap leforgása alatt tízezer zsidót koncentrált a Velodrome stadionba, akiket azután deportáltak. )
A németek számára közömbös volt, hogy az általuk megszállt országokban milyen a zsidóság helyzete. Mindenképpen deportálták a zsidó lakosságot, és ehhez igénybe vették a megszállt ország hatóságait is.

István Tamasi 2014.07.20. 21:45:39

@A megvalósult amerikai ólom..:
Dániát is megszállták és mégsem tudták deportálni a zsidókat.

Moin Moin 2014.07.20. 21:45:52

@Sir Galahad:

Nem maga a rendszerváltás volt a kultúrsokk, hanem az, hogy az elmúlt 25 évben ráébredt a magyarság, hogy valamiért versenyképtelen a XXI. századi világban.

Továbbá: Fel kell világosítsalak, hogy Magyarországon a rendszerváltás óta egyetlen pillanatig sem volt szabadversenyes kapitalizmus – hogy mi volt valójában, azt elolvashatod az alábbi posztunkban:
progressziv.blog.hu/2012/10/27/a_versenyszfera_babiloni_fogsaga
Így a rendszerváltáshoz és általában a kapitalizmushoz (és annak társadalmi megfelelőjéhez, a demokráciához) fűzött remények azért erodálódtak, mert az emberek AZT HITTÉK (azt mondták nekik), hogy Magyarországon kapitalizmus van a rendszerváltás óta. A valódi, azaz teljesítményelvű és az esélyek egyenlőségén alapuló kapitalizmust (és demokráciát) a magyarságnak még nem volt alkalma megtapasztalni. A balközép és a liberális oldal (is) azért bukott meg, mert vagy fogalma sem volt erről a tényről/helyzetről, vagy pedig pártjai és sok vezetője kifejezetten érdekelt volt abban a „kapitalizmusban”, amelyről a belinkelt poszt ír.

A jobboldal (vagy mi a a Fidesz?) is azért szerepel gazdasági téren gyengén, mert ugyanaz a nem teljesítményelvű mentalitás él benne, ami eleve akadálya mindenféle teljesítménynek. (Amit pedig „tart” pozíciók terén a Fidesz, az nem más, mint a puszta hatalom – és ezt az államhatalmi eszközrendszerrel és a demokratikus intézményekkel való durva visszaéléssel éri el.)

És valóban: hamarosan nagyon rossz irányba fognak menni a dolgok Magyarországon – de persze nem az én szemszögemből, hanem a magyar nép sikerességre való lehetősége szempontjából.

csentecsa 2014.07.20. 21:49:44

A kedves szerző úgy beszél mintha itt 2002-2010 között paradicsomi állapotok, a fejlődés és a felzárkózás ideje lett volna, és ezt az idillt rontották volna el a "buta magyarok", akik nem képesek a "világ élvonalának" elvárásai szerint gondolkodni, és mondjuk nem óhajtják a fizetésük egyharmadát kifizetni gázszámlára.
Amíg ezzel az ostoba egyoldaú felfogással nem szakítotok a büdös életbe nem fogtok a hatalom közelébe kerülni. Legközelebb most ősszel lesz ismét a fejetekre koppintva.

Moin Moin 2014.07.20. 21:51:01

@A megvalósult amerikai ólom..: A posztot kísérő képben természetesen túlzás és irónia is van: azt nem középiskolai történelemleckeének szántuk... Szerintem te is érted-érzed ezt - legfeljebb úgy vagy vele, mint azt az épp a német megszállás alatt játszódó Hány az óra, Vekker úr? c. filmben Melis György mondja: "Én ezt a viccet értem - csak nem szeretem!":-)

Más országok kollaborációja: persze, a kollaborálás jelen volt - de azért odáig egyetlen állam sem süllyedt, hogy ezt egy, a fővárosa közepén felállított szoborral akarja elleplezni.:-) Akár Franciaországban, akár Hollandiában elképzelheteetlen lenne egy olyan emlékmű, amely azt üzenné a népnek, hogy a kollaborációért csak a megszállás volta felelős és ők csak "ártatlan Gábrielek" voltak...

csentecsa 2014.07.20. 21:57:13

"És valóban: hamarosan nagyon rossz irányba fognak menni a dolgok .." Ezt már kb. 3 éve várjátok, mint a messiást, de valahogy sose akar bekövetkezni. Sőt az államháztartási mutatók stabilak, a túlzottdeficit eljárás megszünt, az állampapírok kamatai csökkennek.
Valahogy nem úgy akar összeállni a világ ahogy elvárnátok..

Moin Moin 2014.07.20. 21:57:56

@J.László: Ahhoz képest, amit állítasz, a brit hadsereg titkos műveleteket szervező részlege még 1945 elején is tervezgeett Hitler elleni merényleteket - biztosan nem tudták, hogy "mi a vonal"!:-)

Az amerikai társadalom 1943 után egyértelműen a nácizmust tekintette a fő ellenségének - hiszen a japánokat Midway után már potenciális vesztesnek tartották (megalapozottan). javaslom, olvasgasd az amerikai szakirodalmat!:-)

Moin Moin 2014.07.20. 22:01:40

@csentecsa: "Az állmaháztartási mutatók stabilak" - Hát ja, pl. az államadósság is stabilan tartja magát!:-)

Túlzottdeficit-eljárás: www.origo.hu/gazdasag/20140701-ujra-tulzottdeficit-eljaras-indulhat-magyarorszag-ellen.html

...További felvetések?:-)

Egyébként: én nem Brüsszeltől, vagy a magyar összeomlástól, vagy az UFO-któl várom a magyar gazdaság megerősödését, hanem egy sokkal nehezebb és valószínűtlenebb dologtól: mentalitásváltástól.

csentecsa 2014.07.20. 22:03:26

@Moin Moin: Sztem neked mindenki "az a fajta magyar akiről a cikk szólt", aki a jelenlegi kormányra szavazott.
Ennyi maradt nektek. A győztes oldalt elmaradottnak, korszerűtlennek beállítani, holott már másodjára verte el csúnyán a szátokat.
Dehát ahogy a mondás tartja: "Kutya ugat, karaván halad." :)

A megvalósult amerikai ólom.. 2014.07.20. 22:13:52

@Moin Moin: Mostmár irónia lett a súlyos tárgyi tévedés. Miért nem vallod be inkább hogy valójában fingod nem volt róla, hogy mikor voltak a deportálások?
Miért leplezne el ez a szobor bármit is? Számos Holokauszt emlékmű van az országban. Viszont annak a több száz nem zsidó áldozatnak, akit a német megszállás időszakában tartóztatott le a Gestapo, előre összeállított listák alapján, nincs emlékműve. Most nekik is lesz, miért olyan nagy baj ez?
Ráadásul az emlékmű központ alakja Gábriel arkangyal, aki a zsidóság és a kereszténység közti kapcsolatot szimbolizáló bibliai alak.

Moin Moin 2014.07.20. 22:15:53

@csentecsa: Igen: akik a jelnlegi magyar kormányt adó pártokra szavaztak, azok a posztban jellemzett magyarok... Ám a baloldali pártok híveinek döntő többsége is éppen ilyen - csak épp nem Orbánban, hanem Gyurcsányban, vagy Bajnaiban vélte felfedezni a Megváltót.

Értsd meg: ez nem egy "ballib és Fidesz-ellenes" írás, hanem egy elemzés arról, hogy miért, milyen mentalitáselemek és társadalmi stratégiák következtében sikeretlen a magyar társadalom és gazdaság.

És: az immár másodszori Fidesz-kétharmad hatóköre és "csodája" véget ér Hegyeshalomnál - a világpiacon nem lesznek attól versenyképesebbek a magyar vállalatok és termékek. Ez a kétharmad csak arra jó, hogy még egy kis ideig lehessen uralni az egyre szegényedő és erőforrásokat veszítő Magyarországot. Javaslom, olvasd el a Beszéd az országról c. írásomat: progressziv.blog.hu/2014/03/29/beszed_az_orszagrol - különösen az összehasonlító táblázatokat ajánlom figyelmedbe!:-)

Moin Moin 2014.07.20. 22:19:56

@A megvalósult amerikai ólom..: A legtöbb vicc, vígjáték "súlyos tárgyi tévedésen" - magyarul: eltúlzáson, túlkarikírozáson - alapszik: ez a humor lényege.

Nekem pedig ne próbáld mosdatni Orbánék emlékművező szándékait: jobban ismerem őket, mint saját magukat. Ja, és a magyar történelmet is ismerem - akarsz tőlem leckéket venni?:-) Sokat tanulhatnál tőlem-tőlünk - már ha van benned alázat a tanuláshoz!

A megvalósult amerikai ólom.. 2014.07.20. 23:13:37

@Moin Moin: Inkább benned kellene lennie némi alázatnak, hogy elismerd a tévedésedet, de úgy látom hogy erre nincs benned hajlam. Tőletek tanulni? A korszakról szóló blogbejegyzések többsége hemzseg a tárgyi tévedésektől .
Csak azt nem tudom eldönteni hogy tényleg ennyire hiányosak az ismereteitek, vagy szándékosan nézitek hülyének az olvasókat.

csentecsa 2014.07.20. 23:25:55

@Moin Moin: Miért is ne lennének versenyképesek a magyar termékek? Gondolom hallottál aról hogy Magyarország egy export orientált ország.
Ez a baj a hozzád hasonló bloggerekkel.A fejetekbe vesztek valami alapvető hüleséget, aztán ezt jól megmagyarázzátok.
Abban a belinkelt Origo cikkben pedig feltételes módban szerepel az esetleges eljárás. Ezzel szemben a tény az, hogy a kb. 10 éve tartó túlzott deficit eljárás alól Orbánék voltak képesek kivonni az országot.

ParaZita2 2014.07.20. 23:31:35

ÜZENET:

a teljesítményalapú paradigma

Ezt kéretik mindenkinek felfogni, ezzel aludni és ezzel kelni, ha előre akar jutni.
Dolgozatok már pl. Japánban? A japánok azt mondják a dél-koreaiakra: többet és keményebben dolgoznak, mint ők.
Vagy: tapasztaltátok már azt, hogy (pl. az USA-ban) egy tenni akaró embernek úgy nagyjából 5 próbálkozásból (vállalkozásból) egy fog működni?
Persze, a rövid távú gondolkodás szerint sokkal könnyebb mások zsebéből jól élni (azaz élősködni), de ez hosszú távon bizony az "eredeti tőke felhasználás", s semmi köze az eredeti tőkefelhalmozáshoz
és a társadalom fejlődéséhez. Ez a túlzott mértékű etatizmus következménye.

(összeesküvés-elméleti) Kérdés az, vajon nem ebben érdekelt-e a "fejlett polgári világ"?
Lefizetik a hatalmi elitet, csak tartsa a népét birka-szinten. Nekik az a jó, ha itt max. betanított bérmunkások fogyasztanak, ők meg profitálnak. A magyar neo-dzsentrifiúk hóbortjai pedig járulékos kis költség számukra...

ParaZita2 2014.07.20. 23:33:53

@ParaZita2:
Dolgoztatok...?
(múlt idő, bocs, typo)

Moin Moin 2014.07.21. 00:07:21

@csentecsa:

A magyar export 60%-át a Magyarországon működő német tulajdonú vállalaltok adják...

Ezzel szemben Magyarország "nemzeti nagytőkés zászlóshajójának", a Közgépnek egyetlen exportmunkája sincs, árbevételéből egyetlen forint sem származott exportból...

...Weitere Fragen?:-)

vigyüktúlzásbaadolgokat 2014.07.21. 01:16:41

@Moin Moin: " persze, a kollaborálás jelen volt -"

Beszéljenek a számok:
Franciaország - megszállt ellenség, a zsidók harmada pusztul el.
Magyarország - megszállt szövetséges, a zsidók harmada sem marad meg.
Olaszország, Lengyelország - példák további variációkra, és Magyarország egyik összehasonlításból se jön ki csupán áldozatként.
Én nem ítélkezem Horthyék felett, de nem is állítanám példának az olyan felelőtlen viselkedést, hogy Paktáljunk le egy féreg rendszerrel, aztán imádkozunk, hátha megússzuk a kalandot. Vagy nem.

www.holokausztmagyarorszagon.hu/index.php?section=1&type=content&chapter=13_5_3

igazi Ténytár 2014.07.21. 05:53:51

@Sir Galahad: Prófétai szavak! És tulajdonképpen a fideszbol is kimondtak ezt

___________
A magyar ("visszavont jelző") alattvaló.

József Attila talált mentséget: „ezer éve magával kötve, mint a kéve sunyít, vagy parancsot követ.”

De ez nem mentség arra, hogy a MAGYAR a legsúlyosabb történelmi bűnökért SEM EREZ EGY SZIKRÁNYI LELKIISMERET FURDALÁST, hogy MINDENT MÁSRA HARIT, hogy MINDIG MÁSRA MUTOGAT, hogy boldogan dagonyázik a diktatúra pocsolyájában, röfög és zabálja a moslékot, és nem akar tudni róla, hogy le fogják szúrni. Hogy se tanulni, se dolgozni nem tud és nem akar, csak irigyelni, és ha módja van legyilkolni azt, aki munkával, tanulással, innovációval viszi valamire.

Ma már a második világháború borzalmaiért, a Holocaustért egyedül a magyar a felelős, mert a magyar nép az (a német néppel ellentétben), amelyik se BE NEM VALLOTTA, meg nem gyónta a bűneit, se töredelmes bűnbánatot nem tanúsított, se meg nem fogadta, hogy soha többé, se bűnbocsánatért nem esdekelt.

nepszava.com/2011/08/velemeny/kertesz-akos-nyilt-levele-az-amerikai-nepszavahoz.html
______________

Rosszabb az ország lelkiállapota, mint a rendszerváltáskor - állapította meg a KÓSA LAJOS polgármester....

Az a legfőbb probléma, hogy legfeljebb 3-4 millió embernek van valamilyen elképzelése az életről, 3-4 millió embernek van komoly tartása, identitása, a többi 6-7 MILLIÓ viszont NEM rendelkezik ezzel.

KÓSA SZERINT a társadalom többsége NEM IS IGÉNYLI, HOGY RENDELKEZZEN MORÁLIS TARTÁSSAL.

www.hetek.hu/belfold/200905/kosa_es_a_politikai_ellentmondasok
____________

Arthur Bloch 2014.07.21. 06:17:50

@Moin Moin:-Sajnos igaz a Prohászkai mondás:"A magyarból épp az hiányzik ami az európai szellemre jellemző: a tevékenység feszültsége - számvetése - és kitartása..." - mindezt mindenhol igazoljuk sajnos,lám itt is!- Nem tanácsként, de idézek Kopátsytól is,-érdemes megszívlelni időnként : "Ne fékezd a demagógokat.A hólyag is rövidebb életű,ha nem tartják zsinóron,hanem szabadon hagyják emelkedni."-A megírt gondolatokkal egyetértek.

igazi Ténytár 2014.07.21. 06:19:38

@vigyüktúlzásbaadolgokat:

" Főméltóságú Úr!

SZOSZEGOK lettünk – gyávaságból – a mohácsi beszéden (*) alapuló örökbéke szerződéssel szemben. A nemzet érzi, és mi odadobtuk becsületét.

A GAZEMBEREK OLDALARA ÁLLTUNK – mert a mondvacsinált atrocitásokból egy szó sem igaz! Sem a magyarok ellen, de még a németek ellen sem! Hullarablók leszünk! a legpocsékabb nemzet.

Nem tartottalak vissza.

Bűnös vagyok.

http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/doksi/k10403a.html"

kicenzorált törzskommentelő 2014.07.21. 06:36:50

Orbán megint bedobott egy gumicsontot. Lesz min vitatkozniuk a ballib blogoknak őszig.

igazi Ténytár 2014.07.21. 06:42:50

@kicenzorált törzskommentelő:

Ha már váltogatod a nikjeidet legalább ne ilyen pofátlanul!

maxval, a gondolkodó birca · maxval.co.nr 2014.07.21. 06:37:33

Orbán megint bedobott egy gumicsontot. Lesz min vitatkozniuk a ballib blogoknak őszig.

32FNewYork 2014.07.21. 07:39:53

Ideje lenne abbahagyni balliberális oldalról is a magyarság karakterizálását. Túl azon, hogy szimpla rasszizmus, tudományos alapja nincs. A legtöbb tudományos vizsgálat azt mutatja, hogy egy népen belül nagyobb változatosság figyelhető meg, mint az egyes népek között.

zsebatya 2014.07.21. 07:47:06

@ténytár: Okoskodó kaméleonokkal ne foglalkozz. Nem éri meg az ideget.

igazi Ténytár 2014.07.21. 07:57:45

@zsebatya: A dolog a történelem HAMISÍTÁSRÓL, Orbán (írásba adott!) HAZUGSÁGÁRÓL szol.

Legyen csak itt, ne tudjak letagadni később.

m.cdn.blog.hu/va/vastagbor/image/2014/04/orb%C3%A1nlevel.jpg

vastagbor.blog.hu/2014/04/15/lazar_szerint

Sir Galahad 2014.07.21. 08:14:41

@Moin Moin: Igen, lehet azt mondani, hogy ez nem tiszta szabadversenyes kapitalizmus (a szocialista rendszer bukása után is azzal védekeztek ideológusai, hogy az nem volt tiszta szocializmus...), de akkor olyan nincs is sehol a világon. És arra még kevesebb az esély, hogy pont Magyarországon lesz. Ami pedig a jövőt illeti, egyáltalán nem biztos, hogy a bukás esetén várható erősen rendpárti, militáns, nacionalista modell sikertelen lesz a modernizáció szempontjából. Dél-Koreának például bejött.

Sir Galahad 2014.07.21. 08:17:54

@ténytár: Kikérem magamnak, hogy ezzel a szerencsétlen félhülye Kertésszel, meg a kollektív bűnösség fasiszta elvét valló véleményével egy kommentben szerepeljek. Elhatárolódom tőle, semmi közöm hozzá.

borzimorzi 2014.07.21. 10:03:52

@32FNewYork: Egy demokrácicában a többség jellemzői számítanak. Pláne a túlnyomó többség jellemzői! Ez nem nemzetkarakterológia, csupán józan felismerés. Az a nemzet, amely a szocializációja miatt nem képes felismerni, milyen hibáit kell kijavítania ahhoz, hogy sikeresebb legyen, az sikertelenségre ítélt nemzet.

Meggyőződésem, hogy mi, magyarok tudunk ennél jobbat is.

Sajnos, holokauszt-ügyben csupán két szélsőséges álláspont rajzolódik ki markánsan, és mindegyik hibás. Az egyik szerint mi magyarok csakis áldozatok voltunk, nem tehettünk a zsidó és önkényesen zsidónak bélyegzett honfitársaink pusztulásáról. A másik nézet szerint pedig itt mindenki véresszájú antiszemita volt, és csak mi, magyarok tehettünk mindenről.

Az igazság valahol középen van. Bűnösök vagyunk. De nem annyira, mint amennyire a bosszúállásban és/vagy a folyamatos kártérítések kicsikarásában érdekeltek hirdetik.

Nyilvánvaló és tagadhatatlan tény az, hogy a magyar államigazgatás kiszolgálta Eichmannt és csapatát. Nem mentség, de árnyalja a képet, hogy a Zsidó Tanács szintén. Az üldözöttek összegyűjtését és bevagonírozását a magyar csendőrség végezte, az államigazgatási szervek és a rendőrség segítette, ez faktum. A zsidók hátrahagyott vagyonát magyar miniszteriális tisztviselők osztogatták, ez is tény. Nem tagadható le, hogy e vagyontárgyakért nagyon sokan folyamodtak, írásban is. Csak kis részüket menti, hogy ha kibombázzák az ember családját, akkor fedél kell a fejük fölé, pláne télen. Nincs mentség a feljelentők viselkedésére, különös tekintettel azokra, akik a zsidókat bújtató polgártársakat jelentették fel, sok esetben puszta antiszemitizmusból, anyagi ellenszolgáltatás nélkül is. Nincs mentség a nyilasok viselkedésére, az öncélú erőszakra, a kegyetlenkedésekre, a Dunába lövésekre. Arra sincsen, hogy az állami szervek ezeket a nyilas különítményeket nem állították le, nem vadászták le, lévén a nyilasok vezetője a végén már az állam vezetője is lett 1944 októberének közepétől. Mindezek miatt abszurd azt képzelni, hogy Magyarország a vészkorszakban Gábriel arkangyalhoz hasonlatosan szerepelt volna. Vagy azt, hogy mi, magyarok a vészkorszakban ártatlan báránykák lettünk volna mind. Ugyanígy hamis Eichmannt és pár tucat emberét a birodalmi sas képében ábrázolni, hiszen a magyar államigazgatás jól működő gépezete nélkül tehetetlenek lettek volna, esélyük sem lett volna ilyen mértékű emberirtást véghezvinni. Az emlékmű koncepciója tehát: történelemhamisítás.

Ugyanakkor azoknak sincsen igaza, akik szerint itt csupa antiszemita gazember lett volna mindenki, aki halálra szánt minden zsidót. Magyarországon soha nem volt népszavazás arról, hogy "Akarja-e Ön 5-600 ezer magyar zsidó kiirtását csecsemőtől az aggastyánig"? Az egész végcélját a legnagyobb titokban tartották, még a végrehajtók (állami hivatalnokok, csendőrök stb.) sem tudták, hogy pontosan miben vettek részt. Az antiszemita propaganda hatására nyilván volt bennük több-kevesebb ellenszenv a zsidók iránt. Sokan bevették a demagóg rizsát, hogy ezeket az embereket munkára küldik, ahol a pénznek nem lesz semmi értéke, csakis a munkának. S hogy majd így tanítják móresre az antiszemita propaganda által meggyűlöltetett zsidókat. De arról, hogy ezt a sok embert konkrétan a halálba küldik, nem volt fogalmuk.

Pláne hazudnak azok, akik azt hirdetik, hogy az egész magyar nép a halálba küldte a zsidó polgártársakat. Az, hogy a táborokban mi folyt, hogy "hova megy a vonat" és mi célból: hétpecsétes titok volt. Még a táborok közelében levő falvak lakói is csak a felszabadulás utáni bejárások alkalmával szembesültek a teljes igazsággal.

Megjegyzendő, hogy még azon kevesek, akik Rudolf Vrba és barátja, Alfred Wetzler - szememben a XX. század legnagyobb agyonhallgatott hősei - jóvoltából kaptak példányt az Auschwitz jegyzőkönyvből, azok sem feltétlenül hitték el, ami ott le volt írva. Erre a legjobb példa Stern Samu, a Budapesti Zsidó Tanács elnöke volt, aki azzal söpörte le a bizonyítékot az asztalról, hogy a németek ilyet nem csinálnak, a németek egy kultúrnép. Nem kárhoztatom érte. Nem szabad lebecsülni azt, hogy mi évszázadokig németül tanultunk európainak lenni. Kultúránkban, jogalkotásunkban, művészetünkben, hadviselésünkben se szeri, se száma a példáknak. Több évszázadnyi tradíció köt össze minket, kezdve azzal, hogy I. István német lovagokat hívott meg. Sok-sok generációnyi német építette fel azt a német nemzetimázst, amelyet aztán egyetlen hibbant generáció, pontosabban egy karizmatikus hibbant vezető uralma alá került generáció lerombolt a Holokauszttal. De ezt akkor még nem lehetett tudni. Akkor még csak azt lehetett tudni, hogy a németül többnyire jól (de minimum jiddisül) beszélő, a német kultúra terjesztésében komoly szerepet vivő hazai zsidóság vezetői maguk is elképzelhetetlennek tartották a dolgot. Nem kárhoztatom őket. Az ilyen léptékű és gépesített módon végrehajtott népirtás precedens nélkül állt. El sem tudták képzelni, hogy ilyen létezhet...

Üdv:
b

csentecsa 2014.07.21. 12:27:45

@Moin Moin: Öö, akkor a maradék 40 %-ot kik is exportálják? Az "elmaradott, és a korral haladni képtelen" magyar vállalatok?
Másrészt meg a német tulajdonú vállalatoknak kik is a helyi beszállítói? Ugye hogy hazai cégek?

Moin Moin 2014.07.21. 13:07:44

@csentecsa: Azt hiszem, itt alapvető arányokkal nem vagy tisztában. A 60%-kal az exportból részesedő német vállalatok mellett ott van még az osztrák, amerikai, dél-koreia, izraeli, francia, brit, stb. tulajdonú cégek exportja is - és csupán a maradék (kevesebb, mint 20%-nyi) részesedés a magyar tulajdonú vállalatok exportja.

...Most képzeld el az ország állapotait, ha csupán ez a 20% lenne!

Továbbá: Lennél szíves megnevezni olyna, magyar tulajdonú vállalatok által gyártott termékeket, amelyekre nagy volumenben van világpiaci kereslet és ott jó áron értékesülnek? ...Attól tarok, hogy tényleg fogalmad sincs a magyar gazdaság vállalati szférájáról!

Külföldi vállalatok magyar beszállítói: Ha sírni látod egy Magyarországon működő külföldi multi vezetőjét, annak a legvalószínűbb oka, hogy egyszerűen nem talál megfelelő minőségben és mennyiségben termelni tudó magyar beszállítót... Pl. a kecskeméti Mercedse-üzem létesítése során a legynagyobb nehézségeket is ez okozta - és bizony, nem is sikerült teljesen megoldani a dolgot.

Az az igazság, hogy a magyar gazdaság problémái nem is makroökonómiai szionten jelentkeznek elsősorban - ami ott van, az csupán következménye a vállalatgazdasági problémáknak, hiányosságoknak. Ezek viszont éppen azokból a mentalitásproblémákból erednek, amelyekről pl. a Beszéd az országról c. posztban is írtam. Amíg ezeken nem változtatunk, addig esély sincs arra, hogy Magyarország jól teljesítsen. Az a mentalitás és értékrend, amely a magyarok jelentős többségét jellemzi, sajnos ellentétes a XXI. századi tudásalapú kapitalizmus kívánalmaival. (Az értékrend-analízisek tekintetében ajánlom ezt az írást és a benne belinkelt forrásokat: anonymus-hu.blog.hu/2013/06/04/osszezavarodott_magyarok )

csentecsa 2014.07.21. 14:16:44

@Moin Moin:Itt van egy: insiderblog.hu/hazai-palya/2012/12/10/dijeso-a-magyar-high-tech-vallalatnak
Egyébként tudsz mondani olyan cseh, szlovák, román tulajdonú vállalatok által gyártott termékeket, amelyekre nagy volumenben van világpiaci kereslet és ott jó áron "értékesülnek"?
Milyen alapon hasonlítasz össze egy 40 éveig szovjet uralom alatt sínylődő országot fejlett nyugati demokráciákkal??
Az meg különösen bájos hogy felrovod azt, hogy magas a külföldi tulajdonú vállalatok aránya, amikor pontosan tudod, hogy sok esetben ezek tulajdonosai voltak elég tőkeerősek a privatizáció idején. Ember, 24 évtizeddel vagyunk egy gazdasági szerkezetváltás után! Ennek a harmada pedig a szocialisták káosza volt, akik alatt az ország túlzott deficit eljárás alá került.

vigyüktúlzásbaadolgokat 2014.07.21. 14:34:34

@ténytár: Én azért nem ítélkezem Horthyék fölött, mert nem tudhatjuk, hogy mi hogyan viselkedtünk volna az akkori helyzetben. Viszont nem is őket állítanám példaképnek abból a korból, hanem pl. Móriczot és József Attilát. Sokat olvasom is őket, mert minden soruk az önismeretről és a megtisztulásról szól, amiről olyan sokat dumál fentebb a posztíró.
Az is igaz mondjuk, hogy Horthy nem megkerülhető a magyar történelemben, mint ahogy Kádár és Ferenc József sem. Ha pedig valamilyen módon mégis viszonyulnunk kell hozzájuk, akkor nem biztos, hogy a démonizálás a legjobb módszer.

vigyüktúlzásbaadolgokat 2014.07.21. 14:46:10

@borzimorzi: Nagyjából egyetértek.

"Ugyanakkor azoknak sincsen igaza, akik szerint itt csupa antiszemita gazember lett volna mindenki, aki halálra szánt minden zsidót."
Ki mondta ezt utoljára? Rákosi?

"De arról, hogy ezt a sok embert konkrétan a halálba küldik, nem volt fogalmuk."
A nagy többségre ez valóban igaz lehet. De mégiscsak voltak, akik tudták, hova megy a vonat, és számold ide azokat is, akiknek a felszabadulás után se nyílt fel a szemük, mégha kevesen is vannak (?).
"Ezek többen jöttek vissza, mint ahányan elmentek. A németek csak a zsidókat akarták kiirtani. Hitler csak a gazdag zsidókat akarta megölni. Madagaszkárra akarták a nácik a zsidókat kitelepíteni, de a nyugatiak nem engedték. Indul a vonat Auschwitzba! stb."
Endre László fia egyenesen tagadja a megsemmisítő táborokat, "hát, sokan meghaltak a nem megfelelő ellátás következtében a munkatáborokban".

borzimorzi 2014.07.21. 17:46:23

@vigyüktúlzásbaadolgokat:

Szvsz a Holokauszt-tagadók egész egyszerűen kívül vannak a civilizált diskurzus határán, így nem foglalkozom velük. Van az a szint, ahová nem megyek le. De nem tagadom, hogy ilyen marhák is vannak, csak nem ütik meg a színvonalat.

Kik állították az egész nemzetről azt, hogy mind felelősek? Légy erős, szították elegen azt a közhangulatot a háború után. Azok az idős rokonaim, akik itt élték meg a háborút és az utána következő éveket, még emlékeznek (v. emlékeztek) a háború utáni népbíróságok működésére. Nekem a nagyanyám mesélt róla. Iszonyat volt az is. Mivel a nyilas főkolomposok jó része vagy meghalt, vagy elszökött, vagy átvedlett kommunistává, a népbíróságok hamar kifogytak az igazi cégéres gazemberekből, akiket elítélhettek. A bosszúvágy azonban munkált bennük erősen. Nem tudták elfogadni, hogy az üldöztetések miatt elhunyt rokonaikért alig pár gazembert lehetett felakasztani.

Elkezdődött a hajtóvadászat szinte mindenki ellen, aki egyenruhát viselt Magyarországon a vészkorszak alatt. Egyik rokonom rendőrtiszt volt. Őt is népbíróság elé állították. Hiába mondta el, hogy ő eldugta vagy biztonságos helyre küldte azokat az üldözötteket, akik személyes ismerősei voltak. Még azért is őt hibáztatták, hogy az általa az egyház segedelmével biztonságos helyre juttatott zsidókból is voltak, akiket a nyilasok elfogtak és meggyilkoltak. Az sem számított, hogy az illető rendőrt magát is fel akarták koncolni a nyilasok, csak a szerencséjén és a felesége lélekjelenlétén múlt, hogy nem sikerült nekik. Nem számított az sem, hogy ezt követően a gyerekeit is hamis papírokkal kellett biztonságos helyre küldenie, épp csak azt a helyet lebombázták, úgyhogy ő meg a felesége december közepétől április közepéig azt se tudták, élnek-e a gyerekeik. Semmi nem számított, tombolt a bosszúvágy. Az illető rokonomnak az volt a szerencséje, hogy páran a korábbi bújtatottjai közül, akik a táborokból tértek vissza, szakítottak időt rá, hogy mellette tanúskodjanak, mielőtt továbbmentek Izraelbe. Ők elmondták, hogy ha nem lett volna az a pár hónapnyi menedékük, akkor a tábornak elég ideje lett volna felőrölni őket is, és nem élték volna túl. Élet és halál kérdése volt ugyanis, hogy valaki már nyáron bekerült a táborba, vagy jól el tudott bújni, hogy csak hónapok múlva találtak rá, és akkor küldték a többiek után.

Pedig ez a bizonyos rokonom nem játszotta a filoszemitát, megmondta egyenesen, hogy őneki mindegy, kinek micsoda nacionáléja van. Ő csak annyit tett, hogy akiről biztosan tudta, hogy becsületes ember, azt nem hagyta elvinni. Pláne nem tűrte el olyan nyilasoktól, akik közül nem egyet a korábbi évtizedek során ő maga tartóztatott le különféle bűncselekményekért. Horribile dictu, hozzátette, hogy a maga részéről azt sem fogadta el, hogy sokszor olyan személyeket is zsidónak minősítettek a nürnbergi törvények alapján, akik katolikusok voltak és ennek megfelelő felekezeti iskolába járatták a gyerekeiket is. Ez valami okból nagyon dühítette a bírákat. (Csak feltételezzük, hogy azért, mert gyengíthette a zsidó hitközségek kártérítés-igényét.) Ennek a rokonomnak a tárgyalásán, amikor már nyilvánvaló volt, hogy fel fogják menteni, az egyik népbíró, akinek a rokonai közül többen is áldozatul estek, hisztérikus átkozódásban tört ki, és üvöltözve követelte, hogy akasszák fel az embert. A bíró szerint az illető már azért is megérdemelte volna a halált, mert csak a saját, zsidónak minősített ismerőseit dugta el, miközben az ő (a bíró) rokonai, nem kaptak segítséget senkitől. Na, ekkor vált világossá a többi népbíró és a közönség számára is, hogy ez a népbíró csak bosszút akart a saját halottaiért, nem is érdekelte, hogy az, aki ott állt a bíróság előtt, az személy szerint bűnös volt-e, vagy ártatlan. Végül még örülhetett, hogy "csak" B-listázták és a nyugdíját vették el. Nagyon sok ilyen tárgyalás zajlott akkoriban. Ezzel újabb ok lett az ellenségeskedésre zsidók és nem zsidók között. Pedig micsoda hatalmas esély lett volna a megbékélésre és a társadalmi kohézió erősítésére a szenvedés, a becsapottság és a veszteségek közös kibeszélése!

Ami szintén hiányzik a történetből, az a Szövetségesek szerepe. A nyugati főhadiszállásokon már jóval az Auschwitz jkv. megszületése előtt is tudták, mi folyik a táborokban. Nagyban gyengíthették volna a népirtás hatékonyságát, akár milliókat is megmenthettek volna, ha bombázták volna a haláltáborokba vezető vasútvonalakat. Erre minden lehetőségük megvolt. Mégsem tették meg. A háború logikája azt követelte, hogy örüljenek minden egyes olyan szerelvénynek, amelyet a nácik nem arra használtak, hogy újabb csapatokat és lőszert küldjenek a frontra. A Szövetségesek számára mellékes volt, hogy viszont azokat a szerelvényeket ártatlan civilek haláltáborokba szállítására használták. Mégsem tudok róla, hogy a győztesek valaha is bocsánatot kértek volna ezért a mulasztásért, pedig milliók életébe került...

Maradjunk annyiban, hogy van még kibeszélni való e a kérdésben.

Üdv:
b

32FNewYork 2014.07.21. 18:04:57

@borzimorzi: a történelmi szemezgetések konklúziójaként a poszt a végére összefoglalja a magyarság karakterét: a magyarság nem európai mentalitású. Köszönjük.

Most még szeretném kérni, hogy akár általad, akár a posztoló által legalább a fenti léptékben ismerhessük meg zsidóság és a cigányság nemzetkarakterét is.

Moin Moin 2014.07.21. 19:28:42

@32FNewYork:

Ami a magyar társadalom mentalitását, értékorientációját illeti, a poszban szereplő állításokat számos vizsgálat támazstja alá. Közérthető formában itt is megtalálod ezeket: anonymus-hu.blog.hu/2013/06/04/osszezavarodott_magyarok

Ami a zsidóság és a cigányság értékrend- és mentalitáselemzését illeti, majd ha Izrael, vagy a cigányság mentalitásalapú problémáinak elemzése lesz az aktuális feladat, akkor ezt is megtesszük. (Az Izraelben élő - egyébként meglehetősen heterogén, értékrendek terén legalább 3-4 fő csoportra oszló - zsidóság analízisét 2006 nyár végén-ősz elején készítettük el, a Libanon-Einsatz stratégiai tervezése során. Ami a cigányságot illeti, olvasd el itt a blogon Az érem másik oldala c. írást: progressziv.blog.hu/2011/05/04/az_erem_masik_oldala_13 )

Egyébként: a magyarság esetében sem "nemzetkaraktert" írtam - ez ui. tudománytalan -, hanem mentalitást.

...Az antiszemita és cigányellenes késztetéseidet pedig éld ki máshol!:-)

lenoardo999 2014.07.21. 22:20:08

@Moin Moin: @Moin Moin: "nemzetkaraktert" írtam - ez ui. tudománytalan -, hanem mentalitást."

A nemzetek karakterizálásának tudománytalanságára magam hívtam fel a figyelmet az előző hozzászólásomban, minek után borzimorzi mellette érvelt, ezért a két másik nemzet karakterizálásának igényével éppen ennek abszurditására kívántam rámutatni. Egyébiránt a nemzeti mentalitás sem elfogadott tudományos fogalom. Hogy te ezt az érvelést cigány- és zsidóellenes késztetésnek dekódolod, azzal neked kell szembenézned.

És mint most látom még ki is tiltottál. Súlyosabb eset vagy, mint gondoltam.

borzimorzi 2014.07.21. 22:46:49

@32FNewYork: Magyar vagyok és hazafi. Célom, hogy a saját nemzetem és hazám minél fejlettebb, elégedettebb és boldogabb lehessen. Ehhez az szükséges, hogy feltárjuk mindazon hibáinkat, amelyek a fenti áhított célok elérésében megakadályoznak bennünket. "Ez a mi dolgunk, és nem is kevés".

Mi közöm nekem ahhoz, hogy milyen hibái és erényei vannak más népeknek, és azok hogyan vergődhetnek sikerre? Vannak azoknak a más népeknek is gondolkodói, foglalkozzanak azok a saját népük boldogulásával. Az az ő dolguk. Rám ez legfeljebb annyiban tartozhat, hogy ha valamely a magyarétól különböző nemzet tagjai a hazámban is élnek, akkor lehetőleg ne valamiféle destruktív életstratégiában lássák a jövőjük kulcsát. S ha valami igazán jó jut eszébe bármely nemzetnek a világban, akár élnek annak tagjai Magyarországon, akár nem, az is csak annyiban tartozik rám, hogy mi, magyarok hogyan tudjuk azt megtanulni és profitálni belőle.

Egyebekben nem tartozik rám a sorsa semmilyen más nemzetnek sem. Pláne nem szeretnék beleavatkozni semmiféle külföldi szuverén ország belügyeibe..

Üdv:
b

borzimorzi 2014.07.21. 22:49:32

@lenoardo999: Nem érveltem a nemzetkarakterológia mellett, ez mindenki számára világos, aki szöveget értelmezni tud. A józan ész mellett érveltem és amellett, hogy a kulturális és civilizációs értékek léteznek és figyelembe veendők.
Üdv:
b

lenoardo999 2014.07.22. 06:20:15

@borzimorzi: "Mi közöm nekem ahhoz, hogy milyen hibái és erényei vannak más népeknek, és azok hogyan vergődhetnek sikerre?"

Mások nem így gondolják. De attól még nincsenek pl. lengyelellenes érzületeik.

ketezer.hu/2007/06/ket-kozepkelet-europai-mentalitas-az-allamisag-szempontjabol/

borzimorzi 2014.07.22. 08:20:17

@lenoardo999: Szerintem először is döntsd el, hogy kit akarsz vádolni és mivel. Lengyel-ellenességgel engem aligha vádolhatsz, tekintve, hogy én a lengyelekről egy szót sem írtam itt. Másutt is csak az elismerés hangján említettem őket mint az egyetlen nagy európai nemzetet, amely minket, magyarokat, sem szóval, sem tettel nem bántott soha.

Ha az általad belinkelt, itt offtopic cikkel van vitatkozni valód, akkor kérlek, vitatkozz azzal. Nem én vagyok a szerzője.

Üdv:
b

igazi Ténytár 2014.07.22. 08:35:39

@Sir Galahad: Érdekes.

A fideszes Kosa Lajos, a magyarok 2/3-a egy gerinctelen, morális n/hulla véleménye nem zavar!

Jellemző!

borzimorzi 2014.07.22. 10:01:23

@csentecsa: Ez nem érv, hanem önfelmentés. Pontosan ugyanolyanok vagyunk, mint pl. a nigériaiak, akik a hajdani gyarmatosítókat hibáztatják az összes nyomorukért. Tekintet nélkül arra, hogy a gyarmatosító britek 1960-ban búcsút mondtak nekik, és sokkal jobb állapotú Nigériát hagytak ott az őslakosoknak, mint amilyen az ország ma. Pedig azóta kiderült, hogy Nigériának komoly olajvagyona is van, és számottevő bevétele származik belőle. Ennek ellenére az infrastruktúra siralmas, az épületek csak favellák, és a Boko Haram nagyüzemben rabolja el a (zömmel) keresztény leányokat.

Önkritika persze nuku, csak megy a mutogatás visszafelé, a hajdani gyarmatosítókra.

Dél-Afrika ugyanez pepitában, csak ott az apertheidre mutogatnak, pedig akkoriban a feketék átlagos életszínvonala is magasabb volt mint ma a teljes lakosságé. Nem is beszélve az analfabetizmus, a kirívóan erőszakos bűncselekmények és az AIDS terjedéséről az utóbbi 20 évben.

Üdv:
b

borzimorzi 2014.07.22. 13:50:21

@ténytár: Most mi a bajod ezzel? Kósa már csak ismerheti a Fidesz szavazóit, nem?

Ami az illusztrációt, a megszállottsági emlékművet illeti, én ilyennek láttam:

A megrendelés történelemhamisításról szólt. Magyarországot Gábriel arkangyal képében, makulátlannak és ártatlannak ábrázolni a II. VH kapcsán: abszurd. Elvégre mi magunk üzentünk hadat a fél világnak, egyebek közt az Egyesült Államoknak is, mi magunk ügyetlenkedtük el a kiugrást és a magyar államigazgatás asszisztált Eichmannak és csapatának a Holokauszt végrehajtásában. A nácikat is elég nevetséges a birodalmi sas képében ábrázolni, mivel konkrétan Eichmannak max. 2-300 embere volt itt, és ezek önmagukban soha nem lettek volna képesek akkora népirtást véghezvinni, amekkorát a magyar állami szervek közreműködésével végrehajtottak.

A mű azonban - szerencsére vagy a magyar szobrászképzés dicsőségére - nem a megrendelő óhaját tükrözi. Nézzük meg jól, nyitott szemmel és nyitott elmével! Mit látunk? Gábriel arkangyalt? Na, ne már! Az angyalok: fénylények. Ez viszont egy sötét alak. Az angyalok ruházata: ragyogás. Ezen a figurán konkrétan egy gyűrött lepedő látható, ahogy sietve magára kapta, mikor felébredt. Nyilván a saját ruháját nem találta reggelre, akkora buli lehetett az éjjel. Van még a rajta két, túlméretezett szárny. De egy angyalnak saját szárnya van, amelyik a testéből nő ki. Ez a két szárny nem úgy néz ki, mintha szerves egészet alkotna a testtel, inkább jelmezbáli kelléknek tűnnek. Az egyiket álmában jól össze is gyűrte, az lehetett a derékalj, míg a másikkal takarózott. Látunk ezen kívül a figura feje felett egy madarat, amely azonban túl idétlen birodalmi sasnak. Egy ragadozó madárnak áramvonalasnak kell lennie, akármekkora nagy dög is, különben nem tudna vadászni. Mi ez az állat itt? Konkrétan egy kövérre hízott, csüngő hasú, fekete varnyú. A lábán sem bír megállni, úgy bezabált.

Mit szimbolizálhat ez? Nos, az álmából épp felébredt, sötét alak szerintem leginkább az április 6-án éjjel rendezett, jelmezbállal egybekötött, orbitális győzelmi buli utáni reggel, másnaposan ébredező, egységsugarú fideszdroid leképezése. A két tenyerével vagy azt próbálja kitapogatni, hogy mekkora lehet a feje, vagy bocsánatért esedezik és azon törpöl, hogy medve anyám, hány féldeci lehetett, hogy ennyire tajtsiker lett tőle? Felette pedig ott billeg a nagy fekete, fukszos varnyú, amelyik OVit megtestesítve épp azt fürkészi, akad-e még droidunknak egy lyukas piculája is, amit el lehetne tőle csórni... :-)

Egy szó, mint száz: az emlékmű tökéletes. Kiválóan szimbolizálja az Orbán-rezsimet (= lopós kánya) és a kómás 2/3-ot, amelyiknek ingét-gatyáját már ellopták ugyan, úgyhogy csak egy lepedőt tud még magára kapni a rajta ragadt, jelmezbáli szárnyacskáit kiegészítendő, de azért lelkesen, magasba tartott kézzel hozsannázik. Vivát, Viktor! Ezt is jól megcsináltad!

Üdv:
b

Sir Galahad 2014.07.22. 13:55:54

@ténytár: Kósa egyrészt nem ezt mondta, elferdíted a szavait, másrészt ő politikus, pont olyan kretén és pont olyan hülyeségeket mond, mint az összes többi, ezért nem is zavar különösebben, amit mond. Kertész viszont nem politikus: írónak vallja magát, és ilyen minőségében kifejezetten sértő, ahogy hazudik és gyalázkodik.

csentecsa 2014.07.22. 14:18:09

@borzimorzi: Nagyon sánta a párhuzamod. Már ott megbukik hogy nálunk nem került elő jelentős olajvagyon.Ezenkívül Nigéria 54 éve független.
Másrészt én nem hibáztatok senkit, de Magyarországot ne az USA-val meg Németországgal hasonlítgassuk már össze,hanem talán inkább más kelet-európai országokkal.
A legarcpirítóbb pedig azt kritizálni, hogy magyarországon magas a külföldi tulajdonú vállatok aránya. Könyörgöm, ki volt elég tőkeerős, hogy a privatizáció során komoly vagyonelemekhez jusson? Ugye hogy a nyugati cégek tulajdonosai?
A fejetekbe vettétek ezt az önfelmentős baromságot, a történelmi és gazdasági tényekről tugomást nem véve.

borzimorzi 2014.07.22. 15:07:34

@csentecsa: A párhuzamom pontos, csak pozitíve megdiszkrimináltam a nigériaiakat. Ők 54 éve függetlenek, mi meg 24 éve, és nekik van olajuk, nekünk meg nincsen. Mégis, hiába, hogy időből is több volt nekik, meg olajból is, az országuk egy élhetetlen, terrorizmustól és AIDS-től sújtott kupi.

Hasonlíthatod hazánkat Kelet- és Közép-Európa, a hajdani béketábor más országaihoz is, abból se jövünk ki jobban. A rendszerváltáskor éllovasok voltunk, mostanra lemaradtunk. A szlovénok, csehek, a szlovákok, a lengyelek mind elhúztak. A romániai magyarok, akik Magyarországon dolgoztak egy darabig, már mennek hazafelé, mert lassan ott is jobbak a fizetések. A horvátok úgy húznak el tőlünk, hogy lassan a porukat se látjuk, pedig ott háború is volt időközben.

Lassan már csak a szerbek meg az ukránok élnek nálunk is rosszabb életszínvonalon.

Mellesleg itt rajtad kívül senkinek sem azzal van a baja, hogy hazánkban a külföldi tulajdonú vállalatok sokban járulnak hozzá a GDP-hez és az exporthoz. A magam részéről ürülök neki, mert ha még ők sem lennének, nagy ...-ban lennénk.

A baj az, hogy hazai alapítású, hazai tulajdonú, privát sikercég alig van. Pedig 24 év alatt felnőhetett volna még jó pár a Prezin és a Lipóti Pékségen kívül is.

Üdv:
b

csentecsa 2014.07.22. 17:19:30

@borzimorzi: Olvasd el az elvtársad kommentjét. Ő kifogásolta, hogy a magyar export jelentős hányadát külföldi tulajdonú vállalatok adják .
" Mégis, hiába, hogy időből is több volt nekik, meg olajból is, az országuk egy élhetetlen, terrorizmustól és AIDS-től sújtott kupi." Na és ebből mi következik? Nekik 30 évvel több idejük plusz jelentős fellelt ásványkincsük van, és elmaradottabbak mint mi. Tényleg kiváló párhuzam..
" A szlovénok, csehek, a szlovákok, a lengyelek mind elhúztak. " Ezt kifejtenéd bővebben. Általános lózungokat könnyű eregetni mindenféle igazolás nélkül. Nem azt állítom, hogy jelenleg a pl. csehek ne állnának jobban gazdaságilag, de olyan fölényben mint ahogy az a hazai liberális közbeszédben megjelenik, nincsenek.( Mellesleg náluk nem volt 8 éves szocialista ámokfutás.Nézd meg mondjuk a 2002-es állapotokat az általad felhozott országok és Magyarország tekintetében..)
A román bérek tekintetében pedig nagyon el vagy tévedve. Ebben (is) az EU sereghajtói közé tartoznak, csak Bulgária múlja őket alul.
"A baj az, hogy hazai alapítású, hazai tulajdonú, privát sikercég alig van." Mutatnál ilyeneket Szlovákiában, Csehorszában Romániában stb. Egyébként meg fentebb belinkeltem egy hazai tulajdonú ,orvosi eszközöket előállító céget, amely exportra is sokat termel.

vigyüktúlzásbaadolgokat 2014.07.22. 19:10:19

@borzimorzi: "Szvsz a Holokauszt-tagadók egész egyszerűen kívül vannak a civilizált diskurzus határán, így nem foglalkozom velük."
Én elsősorban nem a holokauszt-tagadókra gondoltam, hanem azokra, akik hisznek pl. a háttérhatalomban, és hogy az zsidó. Ők mentegetik pl. Hitlert azzal, hogy csak a gazdag zsidókat akarta megölni, és aztán a gazdag zsidók áldozták be a szegény zsidókat.

"Kik állították az egész nemzetről azt, hogy mind felelősek? Légy erős, szították elegen azt a közhangulatot a háború után."
A népbíróságok korában és a Rákosi-korban szerintem is voltak ilyen esetek. A kérdésem arra vonatkozott, hogy vannak-e ma olyan emlékmű elleni tiltakozók, akik ezt az érvelést használják?

vigyüktúlzásbaadolgokat 2014.07.22. 20:11:12

@csentecsa: "Nagyon sánta a párhuzamod. Már ott megbukik hogy nálunk nem került elő jelentős olajvagyon.Ezenkívül Nigéria 54 éve független."

Szerintem nem olyan rossz példa. Azt hinnéd, hogy van annyi bevételük az olajból, hogy visszaforgassák a gazdaságba, egészségügybe, oktatásba.

"Könyörgöm, ki volt elég tőkeerős, hogy a privatizáció során komoly vagyonelemekhez jusson? Ugye hogy a nyugati cégek tulajdonosai?"
Elég baj, így kerültek pl. a feldolgozóüzemek magánkézbe. Ma úgy zsarolják a termelőket az átvevők, ahogy nem szégyenlik.
nepszava.hu/cikk/1024454-megsavanyodott-meggy

borzimorzi 2014.07.22. 20:23:26

@vigyüktúlzásbaadolgokat: Na nee. A háttérhatalomról deliráló, Szaniszló- és vmiki színvonalú figurákról akarnál beszélgetni??? Tényleg? Ne már!

Abban reménykedem azért, hogy az egész magyar nemzetet kollektív bűnösként kárpálók vagy kihaltak, vagy van bennük annyi józanság, hogy nem mennek ezzel a dumával emberek közé.

Üdv:
b

borzimorzi 2014.07.22. 20:29:04

@csentecsa: Amikor felmerült a tavalyi évfolyamtalin, hogy menjünk-e külföldre, nagyon hamar összeszedtük az infókat arról, hogy hol mennyit lehet keresni. Az én szakmámban a volt szoc. országok (de nem a SZU tagállamai) közül csak Romániában, Bulgáriában, Szerbiában, Albániában, Koszovóban és Montenegróban keresnek rosszabbul a kollégák. Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában, Szlovéniában és a német keleti tartományokban sokkal jobban keresnek.

De ugyanez igaz nagyon sok más szakmára is, nagyon kevés kivétellel. A GDP adatokat is érdemes nézni. Elhúztak a régiós versenytársak, na. Nincs ezen mit szépíteni.

Üdv:
b

csentecsa 2014.07.23. 00:34:25

@borzimorzi: Igen és te mit írtál korábban? Azt hogy Romániában lassan jobbak a fizetések. Erre írtam hogy ez nem igaz, mert Románia utolsó előtti az EU-ban a munkabérek tekintetében Bulgáriát megelőzve. ( A román átlagjövedelem kb. a magyar minimálbérrel egyezik meg.)
A cseh és szlovák bérek kb 5-10 %-kal haladják meg a magyart, de mint mondtam mögöttük nincs egy 5 éves gyurcsányi ámokfutás..

csentecsa 2014.07.23. 01:07:28

@vigyüktúlzásbaadolgokat: A privatizáció Magyarországon sajnos sok visszássággal zajlott le, de ettől függetlenül egy ilyen helyzetben nyilvánvaló előnnyel indulnak tőkeerős nyugati vállalkozások. Tehát szükségszerűen megnő a nyugati tulajdonú válallatok aránya.
Ami Nigériát illeti, nyilván tudom én is hogy a kőolajkitermelés hasznának jó részét a nagy amerikai és európai olajcégek happolják el. Az viszont a nigériai társadalmat minősíti hogy ez ellen fél évszázada nem tesznek semmit..

vigyüktúlzásbaadolgokat 2014.07.23. 12:30:17

@borzimorzi: "Na nee. A háttérhatalomról deliráló, Szaniszló- és vmiki színvonalú figurákról akarnál beszélgetni??? Tényleg? Ne már!"

Fentebb írod: "Sajnos, holokauszt-ügyben csupán két szélsőséges álláspont rajzolódik ki markánsan, és mindegyik hibás."
Szerintem ebben nincs igazad. Szerintem egy szélsőséges állásponttal harcol egy normális.
"Az egyik szerint mi magyarok csakis áldozatok voltunk, nem tehettünk a zsidó és önkényesen zsidónak bélyegzett honfitársaink pusztulásáról."
Ilyenek valóban vannak, ebben megegyeztünk.
"A másik nézet szerint pedig itt mindenki véresszájú antiszemita volt, és csak mi, magyarok tehettünk mindenről."
Szerintem (és tulajdonképpen szerinted is, ha jól értelmezem a soraidat) ilyen nézet ma nem létezik Magyarországon, legalábbis markánsan, pláne az emlékmű ellen tiltakozók körében biztosan nem. Max. egy-két ember fejében.
Ezek után még mindig az a kérdésem, és tényleg kíváncsian várom a válaszod, hogy mi a problémád az emlékmű, a kormány hivatalos történelemszemlélete ellen tiltakozók fellépésével? Mi az, amit szerinted rosszul csinálnak, mit tennél másképp a helyükben?

Moin Moin 2014.07.23. 13:35:07

@vigyüktúlzásbaadolgokat: Hogy mi az, amit rosszul csinálnak a tiltakozók, azt megtalálod itt: progressziv.blog.hu/2014/04/15/celra_tarts_966

vigyüktúlzásbaadolgokat 2014.07.23. 15:29:42

@Moin Moin: Javítsatok ki, de én eddig úgy érzékeltem, hogy külön szerepelnek a tiltakozásokon a civilek és a politikai pártok. Szerintem az Eleven emlékmű fotói sok hírolvasó emberhez eljutottak, a felszólaló illusztris vendégek akciói szintén, pl. Esterházy felolvasása, Fischer vezénylése. Már amennyit én ezekből látok-olvasok vidékiként a neten.
Az igazi történészek cikkeit is elolvasom a témában, és mondhatom sok újat tanultam a korszak történelméről.
Mit kellett volna még szerintetek ennél többet-jobbat tenni a civileknek? Az tényleg fontos kérdés, hogy ezekből mi tartható fenn hosszútávon, pl. a megjelent könyvek a témában, az ellen-emlékmű biztosan.
Azt, hogy az ellenzék béna amúgy, én se tagadom, de elsősorban nem is az ellenzéki pártokra vonatkozott a kérdésem.

borzimorzi 2014.07.23. 19:07:45

@vigyüktúlzásbaadolgokat: Moin Moin már megválaszolta kérdésed, mégpedig okosabban, elemzőbben, tanárosabban, mint ahogy én tudnám. Én csak annyit mondhatok, hogy Orbán részéről ezek gumicsontok, amelyeken az ellenzék jól elrágódik, miközben ő kilopja az unokáink szemét is. (PAKS II) Nem ezen kéne rugódozni, hanem megszerveződni rendesen, leváltani ezt a kormányt, aztán szépen elvitetni az idióta emlékművet a tétényi szoborparkba. "Ez a mi dolgunk, és nem is kevés", idéztem már?

De ehhez célorientált tevékenység kell, mégpedig a saját napirendünk szerint, a saját céljainknak megfelelően. S nem pedig úgy, hogy Orbán szinte madzagon rángatja az ellenzéket azzal, hogy újabb és újabb otrombaságokat csinál, s dobálja azokat a közönség soraiba gumicsontnak.

Nem kell vele foglalkozni, mert akkor mindig csak lábjegyzetek leszünk Orbán egyre szégyenletesebb életművéhez. Azzal kell foglalkozni, hogy megszervezzük magunkat, definiáljuk a céljainkat és a megvalósításuk módját, s összerakjunk végre egy használható, versenyképes pártot. Nem lehetetlen, de csinálni kéne végre!

Üdv:
b

borzimorzi 2014.07.23. 20:31:46

@csentecsa: Azok a ht magyarok, akik pár évnyi magyarországi munkavállalás után hazamennek, azok jellemzően Erdélybe mennek haza. Kovászna és Hargita megyék Románia relatíve fejlettebb régiói között vannak, jó közepes keresetet biztosítani képes megyék. Természetesen a főváros dominanciája ott is érvényesül, csak úgy, mint itthon, mind az adófizetésben, mind a bérszínvonalban. A ht magyarok tehát nem a román átlagfizetésre mennek haza. Abban ugyanis benne van a hóttsötét Órománia, a Regát adathalmaza is: Munténia, Havasalföld, benne Olténiával. Havasalföldet mi, akiknek az ősei onnét (is) származtak el, Havaselvének hívjuk, de ugyanaz a terület. Ők az erdélyi és partiumi fizetésekért mennek haza. És azok egyre jobbak, legalábbis a magánszférában. A közszférában továbbra is gyalázatosak. Plusz ott van háztájijuk is, míg Magyarországon nincsen, és a sajátjukban laknak, míg Magyarországon bérlakásban, tehát annyival olcsóbb az élet. Így már megéri nekik hazamenni. De leginkább persze nyugat felé továbbmenni éri meg nekik.

Üdv:
b

igazi Ténytár 2014.07.24. 06:31:43

@Sir Galahad: Hanem ugyan mit mondott Kosa 7 millió magyarról? Meg rosszabbat is mint Kertesz mert o legalább arra fogta hogy nem változtathatunk mert "genetikailag" (=500 év történelem) ilyenek vagyunk. Kósa meg nyíltan, hogy NEM IS AKARUNK mások lenni, csak morális hullák.

Az meg hogy Kosa, Bencsik, Bayer, Csermely, Orban politikus, hat akkor gyalazhatja a magyarokat az koser, de jaj Kertesz iro igy neki kuss az egyenesen szanalmas erveles.

Ennelo mar az is tisztessegsebb ha azt irod le ami a valoban a baj (ez kiderult ugye a belhebol), hogy Kertesz zsido, szoval neki kuss van. Kosaek magyarok, ogy gyalazhatjak a magyar nepet.

Egyébként miben hazudott Kertesz? Minden szava igaz!

Legyen csak a focis lebogesunk éppen! Hat nem ugyanazt csinálja a Mészöly és a fia vagy a MLSZ is? Más a hibás, nem ő(k).

Felelősséget vállalnia a kétszeri gyalázatos bukás után? A patetikus szurkolok a hibásak mert fiaink mindent megtesznek poszterért? Ugyan mar...magyarok vagyunk kérem.

Foci akadémiáról kikerült elemzés hogy mekkora csőd? Ugyan kérem, dehogy az jön az MLSZ...semmi felelősség.

Dagonyázzunk tovább boldogan a pocsolyában mint KA mondta.

varanus.blog.hu/2014/07/23/lassuk_be_a_magyar_foci_halott

igazi Ténytár 2014.07.24. 06:43:15

@borzimorzi: "Nem ezen kéne rugódozni, hanem megszerveződni rendesen,...Nem kell vele foglalkozni, mert akkor mindig csak lábjegyzetek leszünk Orbán egyre szégyenletesebb életművéhez."

Bar értem mit akarsz mondani, de pont az ilyenekért való tiltakozással kellene szervezkedni.

Ha ez ugyanis számít, mert a "lelégeztetőgépék száma" fontosabb akkor mire oda eljutsz hogy leváltsd a Kormányt mar nem lesz minek hiszen addigra más agymosott lesz a fiatalság, történelem átírva.

Hisz ugyanez játszották el a nők verése kapcsán is. Ugyan már az a Kommondoros pasi nem számít, ő csak egy senki falusi paraszt, vannak fontosabb dolgok is mint a Parlamentben táblákkal tiltakozni.

Vagy az EBESZ által is elítélt választási rendszer. Megspékelve az AB elnök szerint is politikai okból döntő AB-val most.

Nem számít ez a antidemokratikus választási rendszer se ami magyar állampolgárok szavazatai között tesz különbséget (pl. a itt nem is élő KAP-osok javára) mert hat szervezkedjen ek előbb.

Kivel? Az éppen díszcigányozni akart LMP-vel?

igazi Ténytár 2014.07.24. 06:47:19

@csentecsa: "de mint mondtam mögöttük nincs egy 5 éves gyurcsányi ámokfutás.. "

Igen, nincs akkora nyugdíj ott %-ban mint itt. Nem is volt nekik 50% béremelés sosem. Ennyit az ámokfutásról.

Plane az 5 évnyi Orbani után, hogy mar sehol MANYU pénz, es az államadósság is ugyanott ahol volt. EU támogatás zarolva.

De legalább a stadionépítés az nem all le!

Szekta tagoknak ennyi elég is.

igazi Ténytár 2014.07.24. 06:55:32

@borzimorzi: Nem szavaztak 7 millióan sosem a Fideszre! Most is kevesebben szavazatak rajuk mint az összes többi partra, hogy a nem szavazókat mar ne is említsük.

Kosa éppen, hogy a saját tudatos szavazótáborát akarta szembeállítani a 7 millió morális nullával. Azokat akik ellen korábban ő maga javasolt értelmi cenzust!

Csak Orban rájött, hogy a "vadbarmokat" (Galahad szerint ez se sértő biztos, bezzeg Kertesz!) nem kizárni kell a választáson hanem rajuk építeni, cirkuszt adni nekik....

...lásd jelen téma is.

index.hu/belfold/2012/05/31/a_valasztoi_regisztracio_lehet_ader_es_orban_elso_csataja/

propeller.hu/itthon/2388766-fidesz-kizarna-vadbarmokat

vigyüktúlzásbaadolgokat 2014.07.24. 15:50:14

@borzimorzi: "Orbán részéről ezek gumicsontok, amelyeken az ellenzék jól elrágódik, miközben ő kilopja az unokáink szemét is. (PAKS II)"

Értem, hogy mit akarsz mondani, de nem értek egyet. A szobor elleni tiltakozás és Paks II. figyelemnmel követése nem zárja ki egymást, pláne hogy ez utóbbi ügyben mit is tehetne mást egy átlag állampolgár?
Hangsúlyozom, hogy én nem is az ellenzéki pártokról beszéltem elsősorban, és továbbra sem válaszoltad meg a kérdésemet, hogy vajh miért gondolod szélsőségesnek a szobor ellen tiltakozókat?

vigyüktúlzásbaadolgokat 2014.07.24. 16:06:47

@ténytár: "de pont az ilyenekért való tiltakozással kellene szervezkedni."

Egyetértek. Felmerül ugyanis a kérdés, ha már illlyen fontos a "függetlenség": Ha az egyik nagyhatalom ellen kajabálunk, akkor miért rohanunk kritikátlanul a másik ölelő karjaiba? Ezért nem haszontalan a történelmi vitákat lefolytatni.
Az pont az ellenzék h.lye álláspontja, hogy Nem kell ilyen régi dolgokkal foglalkozni, csak a pénz érdekli az embereket., és ahogy látom, mintha a posztíró is osztaná ezt a véleményt.
Lakner például másképp gondolja:
nol.hu/velemeny/negy-fordulat-1473697

csentecsa 2014.07.25. 11:44:12

@borzimorzi: Kinek nem éri meg nyugat felé tovább menni? Egyébként minden országban vannak magasabb és alacsonyabb jövedelmű földrajzi régiók. Lehet hogy pl. Borsodban rosszabbak a bérek mint Románia fejlettebb részein. Ezért kell az átlagokat figyelembe venni az összehasonlításnál. (Egyébként pl. Székelyföld az egyik legkedvezőtlenebb helyzetben van a bérek szempontjából.)
Ha akár csak 2/3-nyi bérért visszamegy egy jobb régióba-feltéve ha van munka- az érthető, hiszen ott nem kell lakbért fizetnie hiszen otthon lakik továbbra is.

csentecsa 2014.07.25. 12:25:35

@ténytár: A manyupokat államosították ez tény.( Bár aki akart, maradhatott a magán biztosítóknál..)
Azt viszont ne felejtsük el, hogy azt az IMF hitelt, amelyet a szocik vettek fel, és egy fillért nem törlesztettek belőle, az Orbán kormány fizette vissza..
Valamint nézzük csak meg, hogy kik alatt szállt el brutálisan a GDP arányos államadóság:

4.bp.blogspot.com/-yELnXe3u96Q/UNBRZZRkfwI/AAAAAAAAA_c/HpJXED0bUXg/s1600/%C3%A1llamadoss%C3%A1g+5.jpg

No comment..
süti beállítások módosítása