2013.09.20. 16:57 Szerző: Bársony és Selyem

Az állam polgára

Próbanyomat.jpg

„Minden jó állampolgár kötelessége szolgálni a hazáját és tudatában lenni annak, hogy ő nem egyedül önmagáért van a világon, hanem, hogy hozzájáruljon annak a társadalomnak a jólétéhez, amelybe őt a természet helyezte.”

II. (Nagy) Frigyes porosz király – 1768

 

 

Mi is az, hogy „állampolgár”? Jó lenne ezt végre már átgondolnunk – és nem csak „pronacionalista” és „antipronacionalista” alapállásból állást foglalni!

Nem véletlen az elnevezés sem: ÁLLAMpolgár és nem „vérpolgár”, vagy „nemzetpolgár”. De talán még inkább kifejezi a lényeget a német elnevezés: Staatsangehörigkeit, azaz „államhoz tartozás”. A nemzethez tartozásra ott a(z egyébként jogi relevanciával nem bíró) nemzetiség – és nyilvánvaló, hogy a kettő, vagyis az államhoz tartozás és a nemzetiség nem szükségképpen fedik egymást.

Az emberek azért alkotnak szervezett közösségeket1, hogy ezek a közösségek az őket alkotó polgároknak közösségi szolgáltatásokat nyújtsanak. E szolgáltatásokat az adott közösség – nevezzük nevén: állam – a polgárok tevékenységéből származó erőforrások bizonyos mértékű központosításával képes fedezni. Nyilvánvaló, hogy nem az állam „teremt” erőforrásokat, hanem a polgárai.

Az állam eredetileg azért „köt szerződést” egyénekkel és közösségekkel, hogy abból kölcsönös előnyeik származzanak. Jogállam esetében pedig az is elvárás, hogy az előnyök egyenlő súlyúak legyenek. (Nem elég pl. egy olyasféle viszony, amelyben az egyén jövedelme és a saját sorsa feletti döntési szabadsága jelentős részét adja át az államnak, amely ezért cserébe megígéri, hogy valami fantomellenségtől védi meg – mint pl. amikor a magyar állam elvárta, hogy polgárai adják oda a magánynyugdíj-számlájukon lévő pénzüket, elvárta, hogy fogadjanak el a sajátjuknak egy olyan Alaptörvényt, amelyet egy, immár csupán a szavazati joggal bíró polgárok mindössze 25%-a által támogatott párt oktrojált – és cserébe ez a példabeli magyar állam „megvédi” őket az IMF és az EU „támadásaitól”…)

Az állam azért lép jogviszonyra az őt alkotó, benne élő-tevékenykedő polgárokkal, hogy azok erőforrásokkal lássák el őt. Ugyanakkor arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy ez a bizonyos „állam” nem más, mint a tulajdonképpen „egymással szövetséges” polgárok virtuális megszemélyesítése. Az állam semmiképp sem lehet független és felettük álló – és: az állam érdekei nem lehetnek ellentétesek az államot alkotó polgárok hosszú távú érdekeivel. Az állam tehát nem teheti azt sem meg, hogy tetszése-ízlése és a polgáraitól független érdekei szerint adományozzon tagságot önmagában. Azért nem teheti ezt meg, mert ekkor felborul az egyenlő súlyú előnyökre alapozott rendszer: ha pl. egy tízmilliós közösség vezetői szubjektív-önérdekű döntése-érdekei mentén befogad félmillió olyan személyt, akik ezt a bizonyos államot nem gazdagítják semmiféle erőforrással, viszont ennek a félmillió embernek a „tagfelvétel” apropóján elkezd járni ez-az, akkor ezzel az „önkényesen adományozó” állam az addigi polgárait rövidíti meg. Továbbá: felborítja az állampolgári egyenlőség elvét is, hiszen vannak állampolgárai, akik csupán az általuk a közösbe beadott erőforrásokért cserébe részesülhetnek az állam szolgáltatásaiból és előnyeiből, míg mások pl. pusztán azért, mert beszélik az adott állam hivatalos nyelvet, vagy olyan felmenőik voltak, akik beszélték valaha… Ez nem polgári, hanem autokratikus állami viselkedésmód: nem a teljesítményemmel leszek a közösség teljes jogú, beleszólást, védelmet és támogatást érdemlő tagja, hanem egyfajta „lojalitás”, „kötődés”, „hűbéri eskü” alapján!

…Sokan mondhatják erre, hogy az állampolgárság jár mindenkinek, aki „vérségi alapon” egy-egy adott, az illető államot alkotó nemzethez tartozik/sorolható – de ez több szempontból is téves álláspont.

  • Egyfelől: amint fentebb írtam, a modern állam és állampolgárság alapja az, hogy a polgárok látják/lássák el erőforrásokkal önmaguk közösségét. Így, ebből a szempontból édeskeveset számít bármiféle „vérség” – hiszen a „vérből” nem lesz GDP.
  • Másfelől: Attól, hogy valaki „vér a vérünkből”, még lehet az adott közösség ellensége – gondoljunk csak a családirtókra, vagy az olyan „vérrokonokra”, mint pl. Szálasi! Vagy: gondoljuk meg, hogy vajon a XXI. század eleji magyarságnak nem „ellenségei” lesznek-e azok a frissen állampolgárrá tett és 2014-ben legtöbbnyire a Fideszre szavazó nemzettestvérek, akik csupán azért szavaznak erre az inkompetens maffiaközösségre, mert az nacionalista tirádákkal hízeleg nekik?
  • Továbbá: ugyan ki mondja meg egy népvándorlás, kun-tatár-török után, be- és kitelepítések után, hogy kinek mi van a „vérében”? (Pontosabban: a genetikai öröksége hová „köti” őt – ámbár egy efféle kérdésnek nincs sok értelme, nincs relevanciája, ha azt akarjuk tudni, hogy mely közösségben képes az illető aktív, szervesen kötődő életet élni.)
  • De még az adott nép kultúrájában, vagy nyelvében való jártasság, az adott kultúrához való szubjektív kötődés sem lehet egy állampolgárság alapja, hiszen ilyen alapon (mondjuk, a példa kedvéért) járna a lengyel állampolgárság a „színnémet”, hallei születésű Cornelia Pieper német külügyi államtitkár asszonynak is, mivel ő amúgy „civilben” lengyel nyelvi tolmács, fordító és a lengyel kultúra elhivatott barátja és kitűnő ismerője – valószínűleg jobban és mélyebben ismeri azt, mint a legtöbb „vérlengyel”.

Speciális eset az, ha egy állampolgárnak született, vagy azt egyénileg megszerző személy a későbbiekben „kiiratkozik a közösségből”: elköltözik egy másik államba és onnantól azt gazdagítja munkájával, ott költ, ott él. Ebben az esetben nem feltétlenül veszíti el a korábbi állampolgárságát2. Ám az, hogy egy született állampolgártól nem minden esetben (bár többnyire igen!) veszik el a korábbi állampolgárságát, ha egy újabban szerez be, még nem ok arra, hogy állampolgárságot adjunk, éspedig tömegesen, olyanoknak, akik egy másik állam állampolgárainak születtek. Ebben az esetben ugyanis éppen azokat a nemkívánatos jelenségeket termeljük meg tömegesen, amelyek miatt az országok általában kerülni igyekeznek a kettős állampolgárságot.

Mint annyi más közpolitikai kérdésben, az állampolgári jogok keletkeztetése, „adományozása” esetében is veszélyes, ha érzelmi, hangulati alapon születnek döntések. Az pedig még veszélyesebb, ha ezekre az érzelmi alapokra hivatkozva, azokat ürügyként kihasználva és a nacionalista hangulatot-sérelmeket meglovagolva egy végletesen önérdekű politikai elit a saját hatalma bebetonozása érdekében hoz döntéseket. Láthattuk az elmúlt három évben, hogy ezek a Fidesz önhatalma által motivált döntések milyen erős negatív hatásokkal jártak az országra és a magyar népre nézvést – épp ez lesz ezzel az újállampolgár-üggyel is. Már most erősen megosztotta a közvéleményt, már most sokakat a külmagyarok ellen hangolt, már most egy újabb és erős bizalmatlansági tényezőt hozott be a 2014-es választások legitimitásának kérdésébe…

Az „akaraterő diadala” sosem szült még valós eredményeket. Ugyan miféle „nemzeti egységet” lehet úgy érezni azokkal kapcsolatban, akik most és így lettek magyar állampolgárok: egy pártmaffia eszközeiként? És: miképpen lehet ezeket az új állampolgár-társainkat meggyőzni arról, hogy az ő őseiket a trianoni döntés következményeképpen ért hátrányok miatt ne támogassanak egy valójában a nemzet megosztására alapozó, önző, inkompetens politikai erőt?

…A Fidesz ezzel az állampolgárság-adományozási dömpinggel új feladatot adott nekünk: modern mentalitású európai polgárokká kell tennünk új állampolgár-társainkat is!

Nem kis meló lesz: „csak” az elmúlt évszázaddal kell megküzdenünk!

 

 

 

1 A közösségalkotásnak eredetileg az emberi faj, mint hierarchikus csoportokat alkotó főemlős genetikai örökségébe „kódolt” oka van. Így az emberek ösztönös késztetést éreznek arra, hogy „közös hiedelmek mentén közös konstrukciókat hozzanak létre” – ahogy Csányi Vilmos Az emberi viselkedés c. könyvében megfogalmazza ezt. (Itt „hiedelmek” alatt nem valamiféle vallási, misztikus hiedelmek értendők, hanem valamely közös cél- és eszközrendszer. Mivel a magyar társadalomból jobbára ezek a közös célok és közösen eredményesnek megtapasztalt eszközök hiányoznak, így jogosan vethető fel a kérdés, hogy a magyarok közösségi cél- és eszköztelenségét vajon miféle „tartós stressz” okozza? Miféle hatásokra „kapcsolódtak ki” ezek a génjeink? Ennek okai a magyar történelemben vannak, korábbi írásaink foglalkoztak e témával.)

2 Hiszen így, ha nem szerez/szerezhet állampolgárságot valamiért az új országában, akár hontalanná is válhatna, amit a jog igyekszik kerülni. Ám például éppen az EU-ban az az általános szabály, hogy az új országában állampolgárságot szerzett személynek választania kell: lemond a régiről, vagy ha mégsem, akkor egy év múltán automatikusan annak az államnak lesz az állampolgára, amelyben életmódszerűen él. A kettős állampolgárság tehát elvileg lehetséges (bár van, ahol nem), ám nem épp kívánatos, ui. az egyik állam közössége nagy valószínűséggel nem profitál abból, viszont továbbra is fennállnak különféle kötelezettségei a továbbra is állampolgárral szemben és ez az állampolgár igénybe is vehet ott szolgáltatásokat.

A bejegyzés trackback címe:

https://progressziv.blog.hu/api/trackback/id/tr555525979

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Cseszlainé Boros Judit bírónő izmozik 2013.09.21. 15:06:06

Most negyed órája ért véget a körülbelül 10-15 perces telefonbeszélgetésem Cseszlainé Boros Judit bírónővel. Azt hogy felhívjam és megpróbáljam vele tisztázni a helyzetet, ami egyre többeknek, köztük a rendőrségnek is egyre kellemetlenebb, a gödöllői r...

Trackback: Választási névjegyzékből törölhetőek vagyunk 2013.09.21. 15:05:21

Nem kell elhinni egyik kormányzati,  Országos Választási Bizottsági, vagy más ügyintézőnek sem a megtévesztő kamu dumáit. Amikor csak arra hívják fel jellemzően a figyelmedet, hogy miért nem lehet. Mert lehet. Igen is le lehet már most is iratkozn...

Trackback: Leiratkozás a választói névjegyzékből 2013.09.21. 15:05:03

Kedves Orbán Viktor, Népünk Nagy Vezíre és Miniszterelnöke! Egy választási lista amire fel lehet iratkozni és tízezrek iratkoznak fel rá, arról leiratkozásnak is lehetséges kell lennie. Ez alapvető állampolgári alapjog, vagy alaptörvény.  Hiszen v...

Trackback: Választói névjegyzékből való törlésem 2013.09.21. 15:04:41

Kedves Országos Választási Bizottság! Kérem a választási névjegyzékből való végleges törlésemet, vagy ha úgy jobban értik, akkor a leiratkozásomat. Indokom erre az, hogy álláspontom szerint, minden választás lényegét tekintve választási csalás, ahol ni...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

evelynn 2013.09.20. 23:49:45

Szuper a poszt, gratulálok! Így, ilyen mélyrehatóan megfogalmazva még senki nem írt erről. Köszönöm. :)

egyetemista11 2013.09.21. 00:56:35

Egyetértek az előttem szólóval.
Szomorú viszont, hogy a legtöbb embernek fogalma sincs, hogy így kellene kinéznie egy demokratikus államnak, és kifejezetten gyomorforgató, hogy ezen gondolatok érvényesítése helyett az ország legnagyobb tahóinak adtak carte blanche-ot... :(

Minyimányi Monyó (törölt) 2013.09.21. 07:59:04

@egyetemista11: Honnan kéne tudniuk?Magyarországon soha nem volt demokrácia,és a valódi demokratikus államról is csak az egyetemeken tanítanak részletesebben,ahova kevesen jutnak el.

Ј.László 2013.09.21. 12:17:50

Mire megyünk a demokráciával? Apám nem tudja a rezsit kifizetni, én is egyik napról a másikra élek.
Most apámtól a 12 ezres pótlékát is megvonják, pedig csak szolgálta a hazát meg a munkásosztályt.
Én is dolgoztam a gyárban, amit 92-ben aztán a nagy demokráciában felszámoltak.
A gyári munkások párttitkára voltam, rendesen kerestem, jutott balatoni nyaralóra, Ladára, évente egy külföldi útra. Most nyomorgunk. Mire mentünk a demokráciával? Remélem Viktornak sikerül újra meghoznia a létbiztonságot, a demokráciával meg mehettek a fenébe!

Le_Penseur 2013.09.21. 12:46:20

@Ј.László:
A demokráciának semmi köze ahhoz, hogy te a gyári munkások párttitkára voltál, rendesen kerestél, jutott balatoni nyaralóra, Ladára, évente egy külföldi útra. Viktor nem fogja tudni visszahozni az egypárt rendszert és a szocializmust, bármennyire is szeretnék ezt sokan.

Bársony és Selyem 2013.09.21. 12:52:45

@Ј.László:

Most az ország a te nyaralásod és Ladád akkor általad meg nem termelt költségeit és az azóta felhalmozott kamatokat fizeti meg. A gyárat pedig nem a demokrácia miatt számolták fel, hanem azért, mert amit termelt, az elavult volt, versenyképtelen, mert mások hatékonyabban és jobb minőséget termeltek és az emberek azt vették inkább. Az, hogy te, mint párttitkár, jól kereshettél mutatja meg a legszemléletesebben, hogy milyen pazarlás ment akkoriban. Jó, ha tudod, hogy egy nyugati gyárban a pártok helyi vezetői ingyen, társadalmi munkában SPD. CDU, vagy éppen Die Linke-vezetők. Hisznek valamiben és a szabadidejükben csinálják… Pénzért csak akkor kell párttitkárokat fogadni, ha eleve kamu, hamus az elv, amit az adott párt képvisel.

Viktornak pedig ezzel a módszerrel akkor sikerül Magyarországon ismét kádári „létbiztonságot” teremtenie, ha az Ismeretlen Katona kapcát vált, vagy ha aranyat-olajat találnak valamelyik eszetlen stadion építkezése közben.:-) A kádári „létbiztonságról” pedig csak annyit, hogy annak alapja a felvett hitel volt – amit persze nem gazdaságos, termelő beruházásokra költöttek el, hanem szétosztogatták a népnek, mert Kádárék úgy gondolták, hogy ha nem tudnak egy bizonyos életszínvonalat tartani, akkor a nép elkergeti őket. (Ez és ennyi volt számukra ’56 tanulsága…) Tehát: a te akkori jóléted alapját a német, japán, stb. cégek által megtermelt értéktöbblet állta, amit a bankokon keresztül Fekete Jánosék hitelként felvettek. Mármost: te mit szólnál, ha te termelnél meg értéktöbbletet, aztán betennéd a bankba a számládra, ahonnan a bank kihelyezné azt hitelként Magyarországra – aztán egyszer csak szólnának a hozzád hasonló magyarok, hogy nem fizetik vissza a felvett hitelt és odalenne a pénzed? Ugye, nem tetszene neked?

A hitelt vissza kell fizetni, mert az a más pénze! Akkor is vissza kell fizetni, ha ez nem okoz gondot, mert ésszerűen fektetted be és kitermelte a törlesztést és akkor is vissza kell fizetni, ha felzabáltad, elbalatonoztad, elladáztad és csak akkor tudsz most fizetni, ha te és a faterod éheztek!

Akkor kellett volna felháborodnod, hogy olyan pénzből éltél jól, aminek az ellenértékét (mint fentebb írtam) nem termelted meg, nem pedig most, amikor annak a pénznek a jogos gazdája visszakéri tőled-tőletek. De akkor csak zabáltál, jól éltél és kussoltál…

A demokráciáról pedig beszélgethetnénk, mert látom, fogalmad sincs róla, mi is az és hogyan függ össze a demokrácia és a siker…

mokkaczuka 2013.09.21. 13:23:44

@Bársony és Selyem: Na, magyarázhatsz ennek az állatkertnek. A mai napig nem érti, hogy pont a Ladájával meg a balatoni nyaralójával lett elbaszva, amit már akkor sem engedhetett volna meg magának.

no_successful2 2013.09.21. 13:25:06

@Ј.László:
"Mire megyünk a demokráciával? Apám nem tudja a rezsit kifizetni, én is egyik napról a másikra élek.
Most apámtól a 12 ezres pótlékát is megvonják, pedig csak szolgálta a hazát meg a munkásosztályt.
Én is dolgoztam a gyárban, amit 92-ben aztán a nagy demokráciában felszámoltak.
A gyári munkások párttitkára voltam, rendesen kerestem, jutott balatoni nyaralóra, Ladára, évente egy külföldi útra. Most nyomorgunk. Mire mentünk a demokráciával? Remélem Viktornak sikerül újra meghoznia a létbiztonságot, a demokráciával meg mehettek a fenébe! "

Ez k.va átlátszó volt, próbálkozzatok mással.
Az általad kreált karakter nem az, aki támogatja Viktorékat, egyszerűen nem illik bele abba a imitált személyiség profilba, amit itt mutatsz.

legeslegujabbkor 2013.09.21. 14:10:05

@no_successful2: :)
Persze hogy nem illik bele a profilba, mert az akkori párttitkárok ma országgyűlési és önkormányzati képviselők vagy fociedzők.

no_successful2 2013.09.21. 14:10:23

@Bársony és Selyem:

"A gyárat pedig nem a demokrácia miatt számolták fel, hanem azért, mert amit termelt, az elavult volt, versenyképtelen, mert mások hatékonyabban és jobb minőséget termeltek és az emberek azt vették inkább."

Igen, ez sok esetben így volt, de nagyon sokszor a volt elvtársak, egyszerűen csak azért futtattak taccsra egy céget, hogy azt olcsón lehessen elpasszolni, hogy aztán az új tulaj bezárhassa, mert valamilyen multinak kellett a piac. Bizony, munkahelyek, és adóalanyok ezrei tízezrei szűntek így meg.
Klasszikus példa a Kanizsa sörgyár esete.
A rendszerváltás előtt milliárdokért felújították, (tök mindegy miből, az állam által felvett hitel összege kvázi nőtt) (zárt technológiás sörgyártás) aztán a rendszerváltást követően a vállalat vezetőiből és dolgozóiból alakított MRP szerzett tulajdon jogot. Az új tulajdonosok azonban nem tudták megállítani a Nagykanizsai Sörgyár piacvesztését, mely 7%-ról rövid idő alatt 5% alá csökkent. Ráadásul taccsra tették (kft-k amelyek a sört felvásárolták, aztán nem fizették ki.) Az új tulajdonosoknak úgymond nem volt pénzük tőkeemelésre, s a társaság a tőkehiány miatt eladósodott és a csőd szélére került. A Kanizsai Sörgyár Rt.-t (Figyeljünk !)követelés-vásárlás útján a Bankár Kft. szerezte meg, melyet 1995-ben a holland Fierier B.V.-nek teljes egészében eladott. A holland tulajdonos a Kanizsai Sörgyár Rt. részvényeit 1996-ban a dél-afrikai SAB-nak adta tovább. Azóta a gyár a Dreher leányvállalataként működött, malátagyártás folyt ott, de már az is megszűnt. Ugye nem azt akarod állítani, hogy egy felújított sörgyár nem versenyképes ? (Gondoljunk egy liter sör előállítási költségére, és kereskedelmi árára.)
És még hány meg hány ilyen és ehhez hasonló történet van, amely részben magyarázza a mostani sanyarú állapotokat ? Az államadósság felhalmozásában tehát nem csak a kockaladás kis üzemi aktivák vettek részt, hanem a nagyvállalatok menedzsmentjeinek nagyhalai (párttitkárjai) is.

no_successful2 2013.09.21. 14:17:46

@mokkaczuka:

"Na, magyarázhatsz ennek az állatkertnek. A mai napig nem érti, hogy pont a Ladájával meg a balatoni nyaralójával lett elbaszva, amit már akkor sem engedhetett volna meg magának. "

Te komolyan elhiszed, hogy egy volt gyári párttitkár most a Viktor seggét nyalja?
Hát én ismerek egypárat, most suzukival járnak, minden szoci majálison kinn vannak, és serényen Orbán takarodj-oznak.
Ez egy provokáció volt, amit sokan benyaltak.

Bársony és Selyem 2013.09.21. 14:35:48

@no_successful2:

„Ugye nem azt akarod állítani, hogy egy felújított sörgyár nem versenyképes?” – Az attól függ, hogy pontosan miféle technológia került beépítésre a felújítás során. Az, hogy „zárt technológiás” a sörgyártás, még nem garancia semmire, hiszen itt jön a képbe a technológiai fegyelem, az alapanyag és a munkakultúra.

„Gondoljunk egy liter sör előállítási költségére, és kereskedelmi árára.” – A világ elismerten egyik legjobb söre a bajor Ayinger „ab gyár” 0.70 – 1.20 euróba kerül üvegenként (a pontos típustól függően), így itt ismét belefutunk az alapanyag-minőség, a technológiai és a munkakultúra hármasába, hogy t. i. ezért a kevés pénzért világszínvonalú, vagy épp alsóközepes terméket is lehet produkálni.

Ráadásul komoly marketing-munka és –költségek is jönnek a szimpla előállítási árhoz. Továbbá: a világ sörgyártásának zöme néhány konszern tulajdonában álló üzemekből kerül ki, a kisüzemek csak akkor élnek meg, ha valóban egyedi, kiváló minőségű és jól is marletingelt söröket főznek.

…Amúgy épp jókor jössz ezzel a sörfőzde-témával, hiszen „Heut’ o’zapft is’”: éppen ma kezdődött „bei uns, in Minga” az Oktoberfest!:-)

Netuddki. 2013.09.21. 14:44:52

@Ј.László: Most ironizálsz, vagy ennyire ostoba vagy?

Makkasz 2013.09.21. 15:11:38

@Bársony és Selyem: Niblia és Lenin magyarázók is pont így csinálták.

Ennek a posztnak értelme nincs. Tulajdonképpen orbáni és baloldali államfelfogást, kollektizmust támogató idézeteket rángat elő, azzal próbálja kritizálni kormányt, majd egy fordulattal a határon túli magyarok állampolgársága elen fordul, nulla összefüggéssel.

Ennek mi értelme van? A kollektivizmus eszménye beteg. A felhozott ősi közösségek és a mai társadalmak különbözőek. Az ősi közösségek önkéntes alapon szerveződtek (még akkkor is ha az alternatíva a halál volt). Az ókori közösségek egy érsze is önvédelemből. De már akkor megjelent az ember mint jószág, hasznot hozó valami, Egyiptomban, Mezopotámiában majd később ez a feudalizusban folytatódott. Innéttől már nem önkéntes volt a csoporthoz tartozás, hanem a hatalmi elit kiszolgálása érdekében kötelező.

Ennek ellenpólusa jelent meg Észak Amerikában, a függetlenség kivívásával, önkéntes állampolgárok millióival. Az elvándorlást ma sem korlátozza Amerikából semmi.

A demokrácia, a gazdaság ezért ment keresztül lendületes fejlődésen, mert az egyéni jogok, a tulajdonhoz, szabadsághoz, szabad lakhelyválasztáshoz való jog mindennél előbbre való.

A mi fiatal demokráciánknak vége. Orbán a tömegek manipulásán kivül semmihez nem ért, egy bohóc. A baloldali eszme Moon írigységre alapoz, vezetői a hatalom megszerzésének lehetőségén keresztül viszonyulnak minden témához, ugyanolyan populisták mint a fidesz.

De ezt hagyjuk is.

Érdeke, lelkiismerete, pénze csak az egyénnek van, az államnak egyik sincs. Aki mást állít, hazudik, csaló.

Sajnos a nagy állam igénye a választókban van, minél szegényebbé, kiszolgáltatottabbá teszik őket, annál inkább.

Erős ország, nemzet csak erős, önálló, felelős, jómódú, önálló gondolkodásra és döntésre képes emberekből állhat.

Magyarország utóbbi 5 éve EU kegyelemkenyérről szól, különösen az utóbbi két év mélyrepülése esetén. A helyzet sokkal rosszabb mint ahogy látszik. Nem a külföldön élő magyarok állampolgársága és választójoga, nem is a lineáris adó miatt, hanem az állam 1994 óta egyre növekvő, mindenbe belemászó, vállalkozásra, innovációra, motivációra gyilkos hatású terjedése miatt.

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.09.21. 15:13:29

Alapvető radikális baromság az állampolgárságot csak területhez kötni. Ez jellemzően NEM működik ott, ahol az államok alapvetően nemzetállamok.

Az állampolgárság etnikailag csak ott lehet semleges, ahol vagy több nemzetiség van együtt nagy számban vagy pedig egy alapvetően bevándorlókból álló államról vn szó. De ez utóbbi esetben előbb-utóbb szintén elindul az etnizálódás folyamata.

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.09.21. 15:16:01

"éppen az EU-ban az az általános szabály, hogy az új országában állampolgárságot szerzett személynek választania kell: lemond a régiről, vagy ha mégsem, akkor egy év múltán automatikusan annak az államnak lesz az állampolgára, amelyben életmódszerűen él"

Bocs, de ez a mondat értelmetlen. Mit akartál ezzel mondani?

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.09.21. 15:17:45

"A kettős állampolgárság tehát elvileg lehetséges (bár van, ahol nem), ám nem épp kívánatos"

Ez nem igaz. Alapvetőn az EU éppen a többes állampolgárság elfogdása felé halad egyre inkább. Már ma is csak az EU-tagállamok kisebb része tartja nemkívántosnak a többes állampolgárságot.

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.09.21. 15:21:20

"már most sokakat a külmagyarok ellen hangolt"

Ez abszurd logika. Tehát azok akik idegenellenesek, barmok, rasszisták, kirekesztőek, azok nem hibásak, ők csak normálisn reagálnak? Míg a "külmagyarok" hibásak, hogy miattuk a fentiek "kénytelenek" idegenellenes, rasszista, kirekesztő barom módjára viselkedni?

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.09.21. 15:23:10

"hiszen vannak állampolgárai, akik csupán az általuk a közösbe beadott erőforrásokért cserébe részesülhetnek az állam szolgáltatásaiból és előnyeiből"

Tessék felsorolni azokat az előnyöket és szolgáltatásokat, melyekért cserébe adni kell a közösbe és azokat, melyekért nem kell.

Makkasz 2013.09.21. 15:27:07

@Minyimányi Monyó: Minek a a következménye?

Magyarország csúszik lefelé, akár fidesz akár mostani ellenzék kerül hatalomra.

Az Eu miatt hosszú ideig elkerüli az ország a csődöt, frusztrált, ideges emberek és bárók feszengenek egy mesterséges, bűnre, ügyeskedésre épülő környezetben. A legjobbak elhagyják az országot, a népesség jelenősen fogy, amit a kínai, orsoz, szír bevándorlók sem tudnak feltölteni. A szegénység, Eu-tól lemaradás egyre nő. Nem érjük el a mi életünkben azt, ami egy közepesen jól demokráciában van:

- 700.000 Ft nettó fizetés tanítónak, postásnak,
- 180 Ft/l benzin,
- 70 Ft/l teljes tej,
- 7% áfa
- nem az államért élünk, hanem a politika van az egyénekért.

Ha következtetésre gondolsz, az az, fel kell nőni, el kell küldeni mindezeket a sunyiba. Az egyik 300.000 közmunkásta akar, a másik progresszív adót meg 100%-os foglalkoztatást fiataloknak ígér. Beteg és hazug mindkettő.

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.09.21. 15:29:20

@Makkasz:

Alapvetően ez fejlett gazdaság és nem demokrácia kérdése.

CSENDES 2013.09.21. 15:32:59

@Bársony és Selyem: Azért az nem teljesen igaz, hogy azért ment tönkre minden üzem, gyár, mert a technológia elavult volt.

Az üzemek, gyárak többnyire privatizálva lettek. Némelyeket párttitkárok privatizáltak, másokat meg nem.
A privatizáció pedig egyrészt kárpótlási jegyekre és/vagy hitelekre támaszkodva történt meg. Akkor is az volt a baj, hogy a hitelekről bizonyos tulajdonossá váló személyek azt h itték, hogy azt majd nem ők fizetik vissza, így ráterhelték a privatizált üzemekre.
s tekintettel arra a nem elhanyagolható tényre, hogy ebben az időszakban nem kis zűrzavar volt a fejekben, arra em gonoltak, hogy a vállalkozásnak ezt a terhet ki kellene termelnie. Nem kis terhek voltak ezek, hanem igenis jelentősek.Erre nem voltak képesek, hiszen ezek a hitelek nem technológiai fejlesztések voltak, nem kapacitásbővítések, hanem tőkejellegű (vagyonszerzéshez kapcsolódó) tartozások. A piacot, amelyiken még ezeknek a terheknek egy részét tompítani lehetett volna többletértékesítéssel, elűzték. Ezzel ellehetetlenítették a vállalkozásokat.

Makkasz 2013.09.21. 15:39:48

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca: Fejlett gazdaság demokráciában van. Miért? mert a "jó", diktátor nagyon ritka. persze nem példa nélküli, ott van Szingapúr.

Demokrácia biztosítja azt a civil kontrollt, ami bizotsítja az egyének jogait, a magántulajdon szentségén, a nem túlburjánzó adót és állami beavatkozást az élet minden területére. Most az arab sejkségek mesterséges társadalmait nem keverném ide. Az említett jövedelmek egy teljesítményalapú társadalomban elérhetőek.

Ha Mo kiszabadulna a politikai elit (vagy választók, nyugdíjasok, egyéb kiszolgáltatottak) karmaiból, 20 év alatt ledolgozhatná lemaradását, sőt. De ugye inkább ellenkező irányba megyünk, mert a boldog felelőtlenséget szeretik a fidesz és mszp szavazók egyaránt. Igaz, ha megszívják, nyugodtan mondhatják, a külső körülmények okozták, vagy a politikus csapta be őket, és nem ők a gyermekeiket gyűlölő, rajtuk élősködni tervező hülyék.

Hertelendi 2013.09.21. 15:43:20

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca: Na mi van kiscsávó, jöttél oktatni? Ne erőlködj, a kutya se foglalkozik veled! Látod a J. László nevű márkatársad, seggnyalótársad is élből lebukott!
Mocskosak vagytok orbánnal együtt!

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.09.21. 15:49:01

@Makkasz:

Általában jobb a demokrácia a gazdagsághoz, de sok demokrácia szegény és van elég sok gazdag nem-demokratikus állam is.

Hertelendi 2013.09.21. 15:52:44

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca: "Ugye te valami fogyatékos kamasz vagy?"

Hát hogyne! Te mocskos állat!
Gondolkodtál már azon mit fogsz csinálni egy év múlva?

zengjen a dalunk fajtárs 2013.09.21. 15:57:37

Ez a poszt tipikusan "amit ma ettem olyan a böfögésem" eszmefuttatás

Ha jól értem az volt a feladat, hogy ki kell hozni, miért nem jó az állampolgárság megadása a történelmi Magyarországon (és egyéb külföldön) élő magyaroknak. Ehhez azt az érvelést használja a szerző, hogy az állam nem vérségi köteléken alapul, hanem valami máson, tehát a külhoni magyaroknak tessék engedelmesen betagolódni az ottani államba, aztán slussz. Azzal ugyan adós marad a szerző, hogy akkor mi a fenén kellene alapulnia egy konkrét államhoz való tartozás kötelékének, de ez nyilván nem szerepelt a feladatmegjelölésben, úgyhogy inkább mi se kérjük számon tőle

Ha viszont az lett volna a feladata, hogy kimutassa miért esett szét a történelmi Magyarország, akkor pont a vérségi kötelék erejére hivatkozott volna az államhoz tartozás kötelékével szemben. Egyik nap fokhagymásat böfögök, másik nap kólásat, minden napra megvan az élvezet

CSENDES 2013.09.21. 16:04:09

@zengjen a dalunk fajtárs: Nem ez a poszt a böfögés, hanem amit itt böfögnek.

gfg.blog.hu/2013/09/18/muhely_263

Me a többi értelmező bjegyzése. Tudod, nem vagyunk ostobák.

Hertelendi 2013.09.21. 16:07:07

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca: " Míg a "külmagyarok" hibásak, hogy miattuk a fentiek "kénytelenek" idegenellenes, rasszista, kirekesztő barom módjára viselkedni?"
Az az apróság egy pillanatig se zavart benneteket, hogy a "külmagyarok" nagy ívben tojnak orbán és tőkés fejére. mennyien is szavaztak az orbán által kreált romániai pártocskára és az RMDSZ-re? Mintha lett volna egy pici különbség...Ne tévesszen meg, hogy sokan elfogadták a kettős állampolgárságot...de csak kifejezetten a vele járó előnyök miatt. Véleményem szerint a választásokon vagy nem is vesznek majd részt, vagy az ellenzékre szavaznak majd. Bárkire, csak ne a fidesz-kdnp nevű faszságra.

Bársony és Selyem 2013.09.21. 16:09:36

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca:

Összefoglalva válaszolok a kommentjeidre – a jövőben arra kérlek téged is, hogy nem bekezdésenként írj egy-egy kommentet, hanem előbb olvasd el az teljes posztot, aztán szedd össze a gondolataidat és próbálj meg csak ezután írni!
1.) A mondat értelme világos: azok az EU-tragállamok, amelyek nem szórják két kézzel valami, a saját történelmükben lapuló szubjektív, politikai ok miatt a saját állampolgárságukat, általában kerülik azt, hogy állampolgáraik egy másik országban is állampolgárok legyenek. A magyar jogban sok-sok területen irányadó német jogi szabályozásban a német állampolgárság adományozásának célja az, hogy az új állampolgár Németországban éljen. Általában ui. az állam, mint a polgárok közössége szempontjából semmi előnye nincs annak, ha egyes polgártársaik valamely más országhoz is elvileg ugyanolyan erővel kötődnek. És az nyilvánvaló, hogy az állam, mint a benne élő polgárok közössége, ha ésszel és nem érzelmi alapon kezeli az állampolgárság kérdését, akkor akként igyekszik (joggal) szabályozni ezt, hogy azok, akik állampolgárok, gazdagítsák is ezt a közösséget.
2.) Az EU nem „halad” a kettős állampolgárság,. mint „cél” felé, ezt az állításodat semmi sem támasztja alá. Semmi efféle ajánlás nem készült és tervezet szintjén sem készül efféle a közösségi jogban. Az, hogy az elmúlt években születtek efféle „extrém” nemzeti törvények, nem az EU efelé haladását jelenti, hanem azt, hogy ezek az országok (pl. Olaszország, vagy Magyarország) valamely belső valós, vagy képzelt problémájukat akarják így „megoldani”. De legalább ennyi tagállam foglalt állást az utóbbi időben éppen a „fejlődő” kettős állampolgársági ötletek ellen (pl. Szlovákia). A helyzet épp az, hogy az egyénieskedő tagállamok magánakciói kezdik felpiszkálni az EU-t, hogy valamiképpen az EU egységesítése, föderalizálása során ezt az állampolgársági kérdést is egységesíteni kell (éspedig a német példa alapján).
3.) Nem az „idegenellenesek, barmok, rasszisták, kirekesztők” szemében szálka az orbánisták által bevezetett külmagyar állampolgárosítás, hanem éppenséggel a felelősen mérlegelők szemében, akik jól tudják, mire megy ki ez a játék. (Ld. Mikola 2006-os mondását.) És éppen a felelősen gondolkodók azok, akik látják, hogy az efféle állampolgárság-ajándékozásnak semmi haszna, költségei viszont vannak és ráadásul eltorzítja a magyar állam belpolitikai erőviszonyait is, mivel szavazhat egy csomó trinanontraumás külmagyar is, akik azon kívül, hogy a magyarországi magyarokra erőltetnek egy újabb Fidesz-kormányt (annak nacionalista demagógiája okán), semmivel sem járulnak hozzá az ország fejlődéséhez. Sőt: mivel egy inkompetens maffiakormányt segítenek továbbélni, valójában kifejezetten „magyarellenes-nemzetellenes tevékenységet” folytatnak.
4.) Ezt félreértetted – vagy félre akarod magyarázni. Nem arról írtam a poszt e bekezdésében, hogy mely állampolgári jogokért kell „cserébe adni kell a közösbe” és melyekért nem kell. Arról írtam, hogy ezzel az osztogatott állampolgársággal vannak olyan állampolgárok, aki adnak a közösbe és vannak, akik anélkül szólhatna bele a közös dolgainkba és anélkül vehetnek igénybe szolgáltatásokat (pl. a magyar közoktatást, de az egészségügyi ellátást is), hogy bármiképpen is kivennék a részüket a fedezet megtermeléséből.
Itt hangsúlyoznom kell (és ezt a posztban is megtettem), hogy ebből a szempontból különbség van azok között az állampolgárok között, akik magyar állampolgárnak születtek, de elköltöztek az országból és azok között, akik sosem voltak azok. Olvasd el, mit írtam a kettő közötti különbségről!

zengjen a dalunk fajtárs 2013.09.21. 16:11:03

@Makkasz:
"- 180 Ft/l benzin"

Sokat gondolkodtam rajta melyik számodra az európai mintaállam, de a táblázat alapján sikerült megtalálni: csak Oroszország lehet

www.autoklub.hu/content/%C3%BCzemanyag%C3%A1rak-eur%C3%B3p%C3%A1ban

mrZ (törölt) 2013.09.21. 16:12:12

@CSENDES:
A privatizált cégeket egyből kölcsönfedezetként használták fel, és szinte mindig csalásra. Ekkor indult be igazán a szürkegazdaság, olaj és szőkítői, exportáfa csalása, vámmentes/bocsi:halasztott/ import, kamu cégek, lakóparkok, és az állami vagyon apportként bevonása.
Az állam pedig a rossz hiteleket mindig benyelte, így tüntetve el a bankokon keresztül futó lopásokat. Ha egyszer kiborulna a bili, és az mnb/kincstár nyilvánosságra hozná a nála lévő érték/telen/papírokat, sokezer milliárdos csalásokra derülne fény.

Az önerős vállakozásokat a bürokrácia nyírta ki, gondolom a máig működő export-import maffia segítségével.

Bársony és Selyem 2013.09.21. 16:21:26

@zengjen a dalunk fajtárs:

Olvasd el a poszt ötödik bekezdését - az éppen arról szól, hogy a vérségi kötelék helyett mire kell alapozni az állampolgárságot!:-)))

...De tudod, mit: idemásolom neked, hátha nem is tudsz ötig elszámolni! Szóval:

"Az állam azért lép jogviszonyra az őt alkotó, benne élő-tevékenykedő polgárokkal, hogy azok erőforrásokkal lássák el őt. Ugyanakkor arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy ez a bizonyos „állam” nem más, mint a tulajdonképpen „egymással szövetséges” polgárok virtuális megszemélyesítése. Az állam semmiképp sem lehet független és felettük álló – és: az állam érdekei nem lehetnek ellentétesek az államot alkotó polgárok hosszú távú érdekeivel. Az állam tehát nem teheti azt sem meg, hogy tetszése-ízlése és a polgáraitól független érdekei szerint adományozzon tagságot önmagában. Azért nem teheti ezt meg, mert ekkor felborul az egyenlő súlyú előnyökre alapozott rendszer: ha pl. egy tízmilliós közösség vezetői szubjektív-önérdekű döntése-érdekei mentén befogad félmillió olyan személyt, akik ezt a bizonyos államot nem gazdagítják semmiféle erőforrással, viszont ennek a félmillió embernek a „tagfelvétel” apropóján elkezd járni ez-az, akkor ezzel az „önkényesen adományozó” állam az addigi polgárait rövidíti meg. Továbbá: felborítja az állampolgári egyenlőség elvét is, hiszen vannak állampolgárai, akik csupán az általuk a közösbe beadott erőforrásokért cserébe részesülhetnek az állam szolgáltatásaiból és előnyeiből, míg mások pl. pusztán azért, mert beszélik az adott állam hivatalos nyelvet, vagy olyan felmenőik voltak, akik beszélték valaha… Ez nem polgári, hanem autokratikus állami viselkedésmód: nem a teljesítményemmel leszek a közösség teljes jogú, beleszólást, védelmet és támogatást érdemlő tagja, hanem egyfajta „lojalitás”, „kötődés”, „hűbéri eskü” alapján!"

...Érted már?:-)))))

zengjen a dalunk fajtárs 2013.09.21. 16:23:11

@zengjen a dalunk fajtárs:
A posztbeli eszmefuttatás záró mondata egyébként szokatlanul őszinte, olyannyira, hogy mindenkinek ajánlható, kezdje ott az olvasást, mert a többi csak az argumentáció ehhez:

" miképpen lehet ezeket az új állampolgár-társainkat meggyőzni arról, hogy az ő őseiket a trianoni döntés következményeképpen ért hátrányok miatt ne támogassanak egy valójában a nemzet megosztására alapozó, önző, inkompetens politikai erőt?"

Nem lesz könnyű feladat Gyurcsánynak, Bajnainak és kapcsolt részeiknek

Éhes_ló 2013.09.21. 16:27:29

Ez egy hazug szar post.

Egy haszna van, segít ismét és ismét szembesülni az unalomig ismert balibbant ökörségekkel, és fenntartja az undort ennek képviselő9ivel szemben.

Érdekesenk azt gondolom, hogy a "jótanácsaikat" "okosságakikat" sose kedves hazájuknak a kies és persze a vérségi és vallási alapon történő megkülönböztetést bigott teokratikus módon gyakorló zsidó gazdáiknak tartogatják, se a vérségi, se a vallási, se a mítoszok alapján való nemzetalkotás, közösségképzés kapcsán, hanem bennünket magyarokat mérgeznek vele több mint 150 éve.

Mire fel ez a kitüntető figyelem?
Miért nem otthon gyakorolják ezeket az erényeket?

Bársony és Selyem 2013.09.21. 16:30:10

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca:

Tegyünk különbséget a demokratikus államformával rendelkező országok és a demokratikus mentalitású népek lakta országok között – és máris megérteted, miért vannak jól menő ,s döglődő népek is a demokráciák között!:-) Sokat foglalkozott már a ProgBlog azzal, hogy a demokrácia nem (csak) egy államforma, hanem mindenek előtt egy mentalitás és hogy a demokrácia, mint államberendezkedés ott működik jól és ott hozza az előnyeit, ahol egy demokrata mentalitású, a polgáriságban (tervezés-szervezés, objektív célkijelölés, adekvát eszközök használata, kooperatív készség, stb.) járatos nép tölti ki az elméleti kereteket.

Ahol „ősemberi” mentalitással akarnak demokráciát csinálni, ott nem is várhatjuk, hogy az alkotmányba beleírt demokrata játékszabályok szerint fognak viselkedni, életüket berendezni az emberek – és ha nem, akkor az eredmények sem jönnek. (Mint írtam, a demokrácia valójában a „mellékterméke” a polgári mentalitásnak.)

A „gazdag nemdemokratikus államok” pedig kivétel nélkül egy, vagy több kurrens természeti kincsre (általában kőolajra-földgázra) alapozzák a jólétüket. Azonban ezek a gazdag országok ezt a kincset pazarló módon és/vagy értelmetlen (presztízs-)beruházásokra használják, ami hosszabb távon ismételt elszegényedésüket fogja okozni. Egyáltalán nem fejlesztik a polgári attitűdöt – sőt, rendre azt látjuk, hogy ezen országok hatalmi elitje a polgári, önszervező, demokrata mentalitást önmagára veszélyesnek és üldözendőnek tartja. Még a sokak által magasztalt Oroszország is vesztese lesz a következő 2-3 évtizednek, ui. megroppan a szénhidrogén-energiahordozók piaca és az orosz elit nem terelte át az országot a 2000-es évek közepétől az energiahordozóár-növekedés következtében beáramló tőkét innovatív technológiákba, oktatásba, stb. - így viszont szívás vár a medvére.:-)

Bársony és Selyem 2013.09.21. 16:32:54

@Éhes_ló: Vannak észérveid is, vagy csak sírni tudsz?

...Egyébként született német vagyok, felmenőim bajorok, Landshutból, ill svábok, Badenből, magam pedig Münchenben élek. Semmi közöm a zsidósághoz - tudom, ez fáj neked:-) Tis isch gsoada fü ti, aba i kon ned dageg'n:-)

Bársony és Selyem 2013.09.21. 16:35:08

@zengjen a dalunk fajtárs:

Nem a nevezett urakra gondoltam, mint akiknek akárkit is meg kellene-lehetne győzni akármiről. A felelős, polgári mentalitású, européer, jövőorientált magyarokra gondoltam. Azokra, akinek nem csupán a mélymagyarkodás "szintjén" fontos, mi lesz a magyarokkal.

GERI87 2013.09.21. 16:39:51

Alapvetően az állampolgárság nem csak száraz gazdasági érdekközösség az államot alkot egyének közt....hanem érzelmi, kulturális alapokon álló, alapvetően nemzeti közösség is, illetve azzá vált. (igen ezt a nacionalizmus hozta magával)
Aki polgárként ebbe az érzelmi közösségbe nem tartozik bele, az amúgy sem akar(t) önszántából állampolgár lenni (pl határontúli magyarok) vagy hiába "tesz be a közösbe", nem integrálódott a közösségbe és a többség nem tartja magukénak valónak, (pl bevándorlók, nemzeti kisebbségek), pedig elvileg ugye egyformán polgárok.

Így a felsorolt 4 pont felesleges, értelmetlen. főleg a tolmács asszony és genetikai felvetés ökörség.

"A magyar jogban sok-sok területen irányadó német jogi szabályozásban a német állampolgárság adományozásának célja az, hogy az új állampolgár Németországban éljen."

Mivel Németországnak/németeknek már nincsenek határon túli nemzetrészei, kulturálisan még kötődő volt területei, ezért nem is lehet célja hogy a külhoni németek ott is éljenek, ezért cél, hogy az anyaországba vándoroljanak és integrálódjanak, ha lenne ugyanúgy nemzeti, nyelvi, kulturális alapon (is) osztanák a német állampolgárságot, mivel az állam egyben anyaországa is a nemzetnek. És ez többnyire mindenhol így van.

Bársony és Selyem 2013.09.21. 16:40:05

@zengjen a dalunk fajtárs: Ott a válasz: azért alkotunk államot, hogy közösen gondoskodhassunk azokról az igényeinkről és szükségleteinkről, amelyeket nem lehet egyenként, egyénre szabott és az igénybevétel pillanatában létesített infrastruktúrával kielégíteni.

Az államokat a történelemben mindig a közös teendők, szükségletek hozták létre, nem pedig az, hogy egy "vérséghez" tartozó nép élt valahol. Ha veszed a magyarok szroriját, akkor ezek a "vérmagyarok" pl. már ezer éve eltűntek volna atérképről, ha Géza és István nem hoz be frank, germán és latin államszervezési és társadalomszervezési módszereket és nem hívja be tömegével e népek fiait. Így a máig létaző magyar állam létrejöttében a "vársági magyarok" éppen nem játszottak központi szerepet...

...Fura ez a történelem, nem?:-)

Bársony és Selyem 2013.09.21. 16:43:49

@GERI87: Nem igaz: jelenleg is kb. 2-3 millió német él Oroszországban, Romániában, de pl. Szerbiában - és persze Magyarorzságon is. (ott kb. 250.000)

És amióta létezik a Német Szövetségi Köztársaság, azóta az állampolgárság-adományozás deklarált célja éppen az, hogy ezek a külnémetek a német álamba települjenek és ott éljenek-dolgozzanak. Német állampolgárságot csak igen kivételes, ritka és speciális esetekben adnak olyan személynek, aki nem él az orzságban és nem is szándékozik odatelepülni.

Makkasz 2013.09.21. 17:03:47

@zengjen a dalunk fajtárs:

northcarolinagasprices.com/
www.texasgasprices.com/

Nem tudom az oroszoknál keres-e 700.000 Ft nettót egy postás vagy egy tanító.

Természetesen, elutasíthatod a jólétet, ha jobb szereted a stadiont és az alacsony rezsit. De Eu államból is mondok példát. A héten beszéltem egy svájci fiatalamberrel, mot kezdi egyetemét, vállalta, utána 4 évig államnak dolgozik. Ezért kap:

- havi 5000 frank (1,2 millió Ft) nettót,
- 2000 frank ruhapénzt,
- ingyen tanul,
- egyetem után biztos állás várja, több mint 10.000 frank /hó fizetéssel.

Igaz, havi 1000 frankja elmegy háromhálószobás lakására, és hasonl a benzinár mint Moon.

Az én példámat egy demokratikus, szabad országból hoztam, fent csatoltam neked néhány linket.

Ami a különbség, hogy még az árupakoló is nettó 500.000 Ft-nál többet keres, és minden olcsóbb mint Moon. Mondjuk orvos 2-10 millió/ hót, ápoló 1,2 millió/hót. Képzeld, mennyi mindent megengedhetnek maguknak. Nem csak olcsó vonatjegyet és meccsbelépőt.

zobod 2013.09.21. 17:05:29

A liberális demokráciának feltétele a prosperáló gazdaság, és a többé-kevéssé jómódban élő, széles középosztály. Viszont azt gyakorlati példák igazolják, hogy a prosperitásnak egyáltalán nem feltétele a liberális demokrácia, persze nem is gátja.

Bársony és Selyem 2013.09.21. 17:12:23

@zobod: Írj példát olyan, valóban hosszú távon is prosperáló, jómódban élő népre, amely nem liberális demokráciában él?

Előre szólok, hogy olajsejkségek, olajcárságok, Szingapúr nem jó példák.

aranyláz 2013.09.21. 17:18:10

@Makkasz: "Érdeke, lelkiismerete, pénze csak az egyénnek van, az államnak egyik sincs. Aki mást állít, hazudik, csaló.

Sajnos a nagy állam igénye a választókban van, minél szegényebbé, kiszolgáltatottabbá teszik őket, annál inkább.

Erős ország, nemzet csak erős, önálló, felelős, jómódú, önálló gondolkodásra és döntésre képes emberekből állhat."

Ebben a három mondatban minden lényeges benne van! Még sok ilyen józan gondolkodású emberre lenne szükség.

Husz_János_Puszita 2013.09.21. 17:20:57

@no_successful2:

"Te komolyan elhiszed, hogy egy volt gyári párttitkár most a Viktor seggét nyalja?"

Miért, szerinted ki nyalja be a rezsicsökkentést? A savas bácsi karakterébe simán belefér a Kádár rendszert sirató kapun belüli munkanélküli.

béla a görög (törölt) 2013.09.21. 17:26:45

@Ј.László: Ember te most vagy provokálsz vagy egy osotoba ... vagy.

1) a demokrácia nem egyenlő az anyagi jóléttel
2) a diktatúra sem egyenlő az anyagi jóléttel
3) akkor mikor jól kerestél talán félre kellett volna raknod, tartalékolnod - jaja nem feltétlen beleőlni téglába meg nem a gyereknek lakást venni - vegyen majd ő magának, hanem félretenni magadnak, hogy most ne kelljen rinyálnod.
Hogy arról ne is beszéljek, hogy képezned kellett volna magad... jaja. Alkalmazkodni egy változó világhoz.
Életösztönből elégtelen.

Szóval menj te Viktorral együtt a fenébe. Életképtelenek vagytok mindketten és ezért inkább tönkrevágnátok egy országot a benne lévő emberekkel együtt - csak hogy fenn bírjatok maradni.

zobod 2013.09.21. 17:27:37

@Bársony és Selyem: gazdasági prosperitásról beszéltem, nem általános jólétről, én nem szoktam a kettőt egy kalap alá venni, mert példák igazolják, hogy nem szükségszerű. Szingapúr egyébként nagyon jó példa, hogy az impozáns és tartós gazdasági eredményekhez nem kell liberális demokrácia, ahogy nem kellett Dél-Koreában, és nem kellett egykor a Dél-Afrikai Köztársaságban sem. Utóbbinál a politikai rendszer a nála nagyobb hatalmak játszmáinak áldozata lett, a kilencvenes évek óta lefelé csúsznak a lejtőn, pedig politikai értelemben véve most egy szabad, liberális ország, és a korábban elnyomott fekete tömegek számára is adottak a szabadságjogok. Mégsem tudják aprópénzre váltani, sőt.

Végiggondolva, a liberális demokráciák számára a szükséges feltétel szerintem a széles, és relatíve jólétben élő, a közéleti kérdésekbe beleszólást igénylő középosztály, aminek feltétele nyilvánvalóan a tartós gazdasági prosperitás is sok más feltétel mellett. Akárhogy is, a liberális demokrácia sokkal inkább okozat, mint ok, pláne nem a gazdasági növekedés forrása.

Hungryhorse 2013.09.21. 17:35:00

@Bársony és Selyem: itt nem én ajvékolok mesüge, hanem a magadfajták.

Felőlem azt hazudsz amit csak akarsz, de javasolom, hogy az öteleteidet a müncheni jesivában add el, ne itt, majd ott elmesélik a haverok neked barátian, hogy legutóbb mi lett a vége sok éceszgéberkedésnek a magadfajtákra nézvést.

A szaros cenzorkodásod pedig már rosenfeldnek se jött be, feleslegesen kápóskodsz itt is.

Hertelendi 2013.09.21. 17:41:23

@Hungryhorse: Mi van? Nem férsz hozzá orbán seggéhez, hogy itt pofázol?

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.09.21. 18:22:28

@Hertelendi:

S ennek mi köze ahhoz, amit én leírtam? Beragadt nálad valamilyen lemez?

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.09.21. 18:26:30

@Bársony és Selyem:

"általában kerülik azt, hogy állampolgáraik egy másik országban is állampolgárok legyenek"

Ez a 28 EU-államból 11-re igaz: Ausztria, Csehország, Dánia, Észtország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Németország, Spanyolország.

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.09.21. 18:27:26

@Bársony és Selyem:

"Az EU nem „halad” a kettős állampolgárság"

De igen, mivel egyre több EU-tagállam engedélyezi ezt, ma már a tagállamok többségére ez igaz.

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.09.21. 18:30:17

@Bársony és Selyem:

"valamiképpen az EU egységesítése, föderalizálása során ezt az állampolgársági kérdést is egységesíteni kell"

Ez egész más kérdés. Ha az EU szövetségi állammá válik, akkor eleve az egész kérdés meg fog szűnni, hiszen nem lesz pl. külön magyar állampolgárság. Akkor már többes állampolgárság csak idegen államokkal kapcsolatban léphet fel. De ettől NAGYON messze vagyunk, még az EU megszünése is valószínűbb ennél ajelenlegi helyzet alapján ítélve.

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.09.21. 18:33:45

@Bársony és Selyem:

"Nem az „idegenellenesek, barmok, rasszisták, kirekesztők” szemében szálka az orbánisták által bevezetett külmagyar állampolgárosítás, hanem éppenséggel a felelősen mérlegelők szemében, akik jól tudják, mire megy ki ez a játék. (Ld. Mikola 2006-os mondását.) És éppen a felelősen gondolkodók azok, akik látják, hogy az efféle állampolgárság-ajándékozásnak semmi haszna, költségei viszont vannak és ráadásul eltorzítja a magyar állam belpolitikai erőviszonyait is, mivel szavazhat egy csomó trinanontraumás külmagyar is, akik azon kívül, hogy a magyarországi magyarokra erőltetnek egy újabb Fidesz-kormányt (annak nacionalista demagógiája okán), semmivel sem járulnak hozzá az ország fejlődéséhez. Sőt: mivel egy inkompetens maffiakormányt segítenek továbbélni, valójában kifejezetten „magyarellenes-nemzetellenes tevékenységet” folytatnak."

A dolog ennél sokkal egyszerűbb. Volt egy tömeges igény az állampolgárságra. S a lehetőség meg lett adva. Nyilvánvaló, hogy ebben erősen jelen volt párttpolitikai érdek is, ezt csak a vak tagadja. Dehát e pártpolitikai érdeket úgy lehetett volna semlegesíteni, ha az ellenoldal is támogatja a könnyített állampolgársági eljárást.

Ami pedig a hasznot illeti, a lépés a Fidesz kevés jó lépéseinek egyike. Hosszú távon az országnak ez kifejezetten jó.

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.09.21. 18:35:56

@Bársony és Selyem:

"anélkül vehetnek igénybe szolgáltatásokat (pl. a magyar közoktatást, de az egészségügyi ellátást is)"

Dehát ez alapvetően nem igaz és nem is valósul meg. Tömegesen magyar orvoshoz járnak az emberek ahatáron túlról és tömegesen magyar iskolákba küldik a gyerekeiket? Arról nem is beszélve, hogy orvosnál TB-jogviszony nélkül csak az alapellátás ingyenes.

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.09.21. 18:38:16

@Bársony és Selyem:

" különbség van azok között az állampolgárok között, akik magyar állampolgárnak születtek, de elköltöztek az országból és azok között, akik sosem voltak azok"

A kettő között eleve alkotmányellenes különbség tenni. A magyar jogban a született állampolgár és a honosított állmpolgár egyenrangú, s ez szinte az egész dmeokratikus világban így van. Ahol van kivétel, ott is csak kivételes esetekre vonatkozik (pl. az USÁ-ban az elnök és az alelnök - csak ők! - nem lehetnek honosított amerikaiak).

no_successful2 2013.09.21. 18:41:46

Kettős állampolgárság ?

Sok igazság van abban amit a poszt ír. Ezek azonban egy átlagos európai országra vonatkoznak. Mi azonban nem vagyunk átlagos európai ország. Miért ? Mert olyan mértékben csesztek ki velünk anno amelyet a történelem se azelőtt, se azóta nem produkált.
Ennek eredményeként a határokon kívül rekedt magyarság magára maradt. Napjainkban pedig gyorsuló asszimiláció pusztítja a magyarságot.
Nehéz nem észrevenni, hogy történelmi léptékben sorvad a magyar nemzet.
Aki egy kicsit is sajnálkozik ezen, aki csak egy kicsit is aggódik ezért, az támogatja a kettős állampolgárság intézményét. Ez ugyanis hozzájárul ahhoz, hogy a kinti magyarság megőrizhesse tartását, és érezze, hogy innen figyelnek rájuk. Ez a minimum, amit megtehetünk értük.
A németekkel példálózik a posztíró, hát hadd tegyem én is azt.
Németország újraegyesítését követően özönleni kezdett a pénz, (a nyugatnémet adófizetők pénze) a keleti országrészbe, és a keletnémetek hogy hogynem egyből szavazati jogot kaptak, és bár volt a nyugati régiókban az állampolgárok részéről ez miatt rosszallás, mégis az akkori vezetés, megtette az általa fontosnak vélt lépéseket, egyszerűen azért, mert fontosnak tartották.
Jó, tudom, ez nem a kettős állampolgárság kérdése, de nagyon is a nemzeti politizálás asztala.
És igenis, támogatom, mert ezáltal rákényszerítik a magukat kozmopolitának nevezett politikai erőket is, hogy a kinti magyarokra is figyeljenek.

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.09.21. 18:44:28

@Bársony és Selyem:

Csináltam erről egy statisztikát. A világ leggazdagabb országai közül - ez összesen 35 ország - 28-ban van demokrácia, 5-ben nincs demokrácia, s 2 féldemokratikus.

A világ demokratikus állami közül - ez összesen 91 ország - pedig a helyzet így áll:
- 28 nagyon gazdag,
- 18 mérsékelten gazdag (Mo. szintje)
- 25 világátlag szintű,
- 12 mérsékelten szegény,
- 6 szegény,
- 2 mélyszegény.

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.09.21. 18:46:06

@Bársony és Selyem:

Szingapúr miért nem jó példa? Szingapúr a kínai modell, azaz teljes gzdasági szabadság politikai szabadság nélkül.

Hertelendi 2013.09.21. 19:00:09

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca: "S ennek mi köze ahhoz, amit én leírtam?"
Csak a véleményedre lettem volna kíváncsi...már ha van:)

vajdasagi 2013.09.21. 19:55:03

Itt a vitában résztvevő nagy többség biztosra veszi, hogy a külhoni magyarok Orbánra fognak szavazni. Ez egyáltalán nem lesz olyan általános, mint ahogy Ti ezt gondoljátok. És amúgy, ha mégis úgy lenne (pedig nem lesz úgy), akkor az összesen két képviselői helyet ér majd a parlamentben. Értsétek már meg, hogy ez a téma fel van fújva. Nem értem, kinek milyen érdeke fűződik ehhez, de gondolkodjatok már!

GERI87 2013.09.21. 19:58:51

@Bársony és Selyem:

"Nem igaz: jelenleg is kb. 2-3 millió német él Oroszországban, Romániában, de pl. Szerbiában - és persze Magyarorzságon is. (ott kb. 250.000)"

Romániában kb párezer 90 éves szász mamika, bácsika él, de lassan már ők sem. az oroszországiak is kb ilyenek vagy német származású oroszok, a többi külhoni német meg nem 'volt német területen' él és számuk minimális, vagy eleve német állampolgárok akik külföldre mentek.
MO-on NEM él 250.00 német, max német származású...de az meg nem német már.

"azóta az állampolgárság-adományozás deklarált célja éppen az, hogy ezek a külnémetek a német álamba települjenek és ott éljenek-dolgozzanak."

Pont ezt írtam.
Meg még azt hogyha lenne jelentős pl sziléziai német kisebbség akkor ők is megkapnák a német német állampolgárságot nemzeti alapon mint nálunk a határon túliak, ez az anyaország dolga, ezt tudja tenni.
Az állampolgárság nem gazdasági kérdés.

Lеncsés István 2013.09.21. 20:01:36

Az ország jó úton halad . Csak ti hazudoztok itt , ráadásul fosva . Fáj nektek az igaz . Nekem tényem van , amit a pofátokba tolok .
Sértésekre nem reagálok , én a sportkommunikációs diplomámmal ezen felül állok .

2llkedő 2013.09.21. 20:14:33

@Lеncsés István:

Piftike!

Dugd fel magadnak a tényeidet!

Nem kell mindenhová behánynod ezt a szöveget.

Próbálkozhatnál valami értelmessel is.

Minyimányi Monyó (törölt) 2013.09.21. 21:06:21

@Makkasz: Véleményed szerint,mennyi ideig kerülheti még el a teljes összeomlást az ország?

Makkasz 2013.09.21. 21:52:03

@Minyimányi Monyó: Fogalmam sincs. Amíg EU lélegeztőgépén vagyunk, nagyon sokáig. Még az is lehet, egy idő után magunkhoz képest javul az emberek helyzete. Csak messze nem annyira, amennyire lehetne, és sohasem fogunk felzárkózni.

Az a helyzet, hogy egy pillanatig elindult jó irányba az ország 1990-ben. 1996-ban volt egy nagy korekció ami segített is, azóta a rombolás, tékozlás, jövő felélése folyik.

Eu nélkül már csődben lennénk.

Makkasz 2013.09.21. 22:09:39

@Minyimányi Monyó: Az a helyzet, hogy a sok szenvedés, ahogy politiusaink kínoznak minket nem közelebb hozza a szebb jövőt, hanem értelmetlen, sőt, kontraproduktív, leszakít minket, pusztít:

- 8-16-ig iskola,
- erkölcstan,
- protekciózás, feudalizmus, korrupció ami a mindennapi életet is megkeseríti,
- rettenetesen magas összes adóteher,
- 3 millió nyugdíjas, 800.000 közalkalmazott, 300.000 közmunkás (rabszolga),
- rettenetes díjak, borzaszto megalazo burokracia,
- mindennap figyelni kell a hiradót mi érint alapvetően,
- magánnyugdíjak elvétele.

Nem tudom példákkal jól körülírni, de más országokban a rendszer az emberekért van, nem az emberek vannak az államért.

Minyimányi Monyó (törölt) 2013.09.21. 22:14:02

@Makkasz: Emlékszem arra a pár évig tartó pillanatra.
Jó volt...

Minyimányi Monyó (törölt) 2013.09.21. 22:15:36

@Makkasz: Én inkább úgy érzem,hogy az állam a polgárait , első számú ellenségének tekinti és nyűgnek.

Makkasz 2013.09.21. 22:33:34

@Minyimányi Monyó: Kizsákmányolandó szavazó és pénztermelő gépeknek. Ha már nincs termelőképesség sem (mindössze 1,8 millió ember dolgozik vállalkozásban), akkor mint hivatkozási alap jók EU-s alkukban, és szavazógépnek.

százhuszat verő gumibot 2013.09.22. 01:49:06

Köszi a cenzúrázást!
Legalább tudja az ember mire számíthat ha a "progresszívek" hatalomra kerülnek

nevetőharmadik 2013.09.22. 02:49:40

@százhuszat verő gumibot: Hát az asztalra nem szarhatsz. Ellenben a klotyón bármikor megteheted, azt nem tiltja senki. Persze ha mellészarsz, az én klotyómat nem használhatod. De nyugodtan építhetsz magadnak saját klotyót, ott oda szarsz, ahova csak akarsz, azt sem tiltja senki.

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.09.22. 08:23:25

@Hertelendi:

Mielőtt emberek közé mész, próbálj meg előbb elemi vitakultúrát tanulni, tahókám.

Bársony és Selyem 2013.09.22. 10:29:31

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca:

…Aha!

Szóval, visszatérve a poszthoz: te hoztál, soroltál ilyen-olyan példákat arra, hogy hol, merre van az EU-ban kettős állampolgárság. Ám a kérdés nem ez. A kérdés az, hogy objektív, racionális államszervezési évrendszerrel az egy állam-egy állampolgárság elve és gyakorlata támasztható alá.

Sok országban sok speciális, rájuk szabott rossz példa lelhető fel, de semmi oka Magyarországnak, hogy e rossz, nacionalizmuskákkal, régi sérelmekkel teli példákat kövesse, vagy ezekre hivatkozzon akkor, amikor éppen a saját sérelmeiből kiindulva /arra apropóként hivatkozva éppen ostoba, öncélú döntéseket hoz. Nem érdemes a régi, sehová sem vezető háborúkat továbbvívni. A mi feladatunk nem az, hogy a déd- és nagyszüleink világát, gondolatait, indulatait vigyük tovább, hanem az, hogy ésszel, nyitottsággal, realizmussal gondoljuk át a mai és jövőbeni feladatainkat és lehetőségeinek és így hozzunk döntéseket. A sérelmi és érzelmi politikák soha, sehol sem hoztak tartós, fenntartható sikert.

Tudom jól, hogy sok magyar van, akiben az a titkos remény él, hogy az I. világháborút lezáró döntések visszacsinálhatók, részben, vagy egészükben. Ám ezek az emberek nem ismerik, nem fogják fel – vagy: direkt nem a valós információkból és összefüggésekből kiindulva értik és érttetik félre – az akkoriban és azóta a magyarsággal és a világban történteket. De sikeres politikát csak a valóságra alapozva, azt ismerve, elfogadva és a való világban döntve, cselekedve lehet csinálni. Az álmok, remények, indulatok és „csodavárások” világában politizálva csak újabb frusztrációkat lehet szerezni, amelyek persze rendre majd újabb indulatokat generálnak az ilyen – sikertelen – emberekben és népekben.

Ráadásul az a csúnya tulajdonsága van a hosszan tartó, feldolgozatlan frusztrációnak, hogy „kikapcsolja”, jelentős mértékben csökkenti a racionális információ-befogadásra és –feldolgozásra való képességet az ember agyában. Így persze egy ilyen nép körében nagyon nehéz a valóságra, a tényekre, a valódi összefüggésekre és az ésszerűségre alapozó politikát csinálni és ilyen politikával megszerezni a közhatalmat, annak érdekében, hogy aztán ésszerűen viselkedhessünk országként-népként.

Amikor a magyar nép vágyik erre-arra és szeretne magának ezt-azt megszerezni, ám mindezt nem a valóságra, hanem valami „kedvező konstellációra”, „csodára”, esetleg önnön „küldetésére” akarja alapozni, jó, ha a döntés előtt elgondolkodik Európa egyik legsikeresebb politikusának, a poszt felvezetőjében idézett II. Frigyes porosz királynak egykori gondolatain: „Azt hiszem, hogy ő [a Gondviselés] nem tenne csodát azért, hogy Szilézia inkább a poroszok kezén legyen, mint az osztrákokén, az arabokén, vagy a szarmatákén.” Ez bizony érvényes az „édes Erdélyre” és általában a mai magyar állam határain kívül élő magyarokra is: nem célszerű forszírozni a gondviselést és visszaélni annak türelmével!:-)

[…Megjegyzem, hogy amikor II. Frigyes is túlkísértette a gondviselést, a hétéves háborúban, akkor, 1757-ben a kunresdorfi csatában olyan súlyos vereséget mértek rá és annyira kimerült az országa, hogy az alábbi levelet írta: „Óriási balszerencse, hogy még életben vagyok. (…) Vereségünk nagyon is egyértelmű… nem vagyok többé csapataim vezére. …Kegyetlen kudarc ez, melyet nem fogok túlélni. A vereség következményei még a vereségnél, magánál is rosszabbak. Nem áll rendelkezésemre több erőforrás, és - őszintén bevallom - úgy hiszem, minden elveszett. Hazám végzetét nem fogom túlélni.”
…És csak az mentette meg, hogy meghalt az orosz cárnő és fia, az új cár Frigyes csodálója volt. Nem hinném, hogy ma Orbánnak lenne egy nagyhatalom élén csodálója…]

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.09.22. 11:11:08

@Bársony és Selyem:

"A kérdés az, hogy objektív, racionális államszervezési évrendszerrel az egy állam-egy állampolgárság elve és gyakorlata támasztható alá."

Vitatott ez. Vannak érvek mellette és ellene is. De ha így is van, a helyzet az, hogy jelenleg nem ez a nemzetközi gyakorlat. S miért ilyen a nemzetközi gyakorlat, miért válik egyre inkább elfogadottá a többes állampolgárság? A növekvő mobilitás miatt. Szóval a jövő mégiscsak ez, s nem az, amit mondasz. A te verziód akkor lenne működőképes, ha a XIX. században lennék, azaz kivételes lenne, hogy emberek elmennek egy országból és másikba.

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.09.22. 11:13:59

"Tudom jól, hogy sok magyar van, akiben az a titkos remény él, hogy az I. világháborút lezáró döntések visszacsinálhatók, részben, vagy egészükben"

Pontosan az állampolgárság megadása mutat abba az irányba, hogy Mo. nem akar többé revíziót!

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.09.22. 11:15:42

@Bársony és Selyem:

"A mi feladatunk nem az, hogy a déd- és nagyszüleink világát, gondolatait, indulatait vigyük tovább, hanem az, hogy ésszel, nyitottsággal, realizmussal gondoljuk át a mai és jövőbeni feladatainkat és lehetőségeinek és így hozzunk döntéseket. A sérelmi és érzelmi politikák soha, sehol sem hoztak tartós, fenntartható sikert."

Ezzel teljesen egyetértek. S szerintem éppen ez igazolja az én álláspontomat is.

Bársony és Selyem 2013.09.22. 13:09:50

@Hungry__horse: Izrael létrehozását kifejezetten rossz ötletnek tartjuk - két korábbi írásunk is foglalkozott ezzel, íme:

progressziv.blog.hu/2011/06/13/allam_alom_izrael_es_poroszorszag

illetve:

progressziv.blog.hu/2012/04/16/izrael_es_a_zsidok

A magyaroknak pedig azért nem sikerült semmi az utóbbi 100 évben (sem...), mert hibás gondolkodásmóddal, alkalmatlan mentalitással próbálkoztak.

Téged pedig azért tiltottunk ki, mert szélsőséges, antiszemita, ugyanakkor a magyarsággal szemben önfelmentő ostobaságokat írogaszt. Ezt követően is törölni fogjuk a kommentjeidet, újabb és újabb nickjeidet pedig kitiltjuk, mett nálunk nincs helyük a magadfajtáknak és zavaros, ostoba, frusztráció-alapú "eszméiknek" és semmiképpen sem működünk közre és adunk felületet ezek terjesztésének!

százhuszat verő gumibot 2013.09.23. 12:31:56

@nevetőharmadik:
Megértem ha nehezen viselitek a gunyoros kritikát, mivel enélkül is nevetségesek vagytok. Aztán ugye a kapuzárási pánik, kapuzárás után. Libsikből nem kér többet az ország, legfeljebb kicsi extrémista mozgalomként nyomhatjátok a dolgaitokat

tamas11 2013.09.23. 13:01:26

@százhuszat verő gumibot:
Elárul téged, hogy homogén csoportként, pártként tekintesz a "ballib"-re, Orbán ellenzékére, noha ott egyre többen, többfélék gyülekeznek. Az egyszerű (primitív) előítéletes nézeteid megalapozásához az orbáni propaganda fújta a nótát, aholis elhitetik veletek, hogy ami"bal" az egységes, és azzal szemben van a jobb, -amik alapvetően "ők". Ez úgy ahogy van kreálmány, és nem igaz! Nem kezelhető vele a hazai történelmi helyzet, épp azért köpik előrágva a csőrötökbe. Ti meg rámartok, mint gyöngytyúk a takonyra.
süti beállítások módosítása