Achilles.jpg

„Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti.”

A Máté írása szerint való Szent Evangéliom, 6. fejezet 24., Károli Gáspár fordítása - 1586

 

 

1. Ellenzéki tévedések

Itt az idő, hogy meghatározzuk: miféle ellenzék képes legyőzni a Fideszt. Kikből kell állnia ennek, hogy kettős feladatát – a Fidesz legyőzését és az ország modernizálását – képes legyen elvégezni (és kikből nem) és miféle politikai stratégiát kell alkalmaznia ehhez?

Mindkét téren, mind a „személyi összetételben”, mind pedig a követendő stratégiában jelentős és veszélyes tévedések dívnak. Az egyik tévedés, hogy egyáltalán van már ellenzéke a megdöntendő rendszernek, a másik tévedés pedig az, hogy a rendszer megdöntéséhez meg kell nyerni szövetségesül, támogatóul és szavazóul a jobboldal egy tekintélyes részét is. Az első tévedés abban áll, hogy az MSZP-nek kell lennie (akárcsak jobb híján is) az ellenzéki erő középpontjának, a másik tévedés pedig azt sugallja az ellenzéknek, hogy „hazafiasnak” kell lennie.

Ezek egyike sem igaz – sőt: mindkettő kifejezetten kontraproduktív, ha le szeretnénk győzni a Fideszt!

…De mielőtt részletezném a fentieket, kell néhány szót ejtenünk egy sajátosan magyar politikai jelenségről (és tévedésről) is: ez pedig a vágy valamiféle „nemzeti egységre”. Az ok, amiért erről beszélnünk kell, nem más, mint hogy tisztázzuk: minden modern társadalom „megosztott”, ami a „politikai célrendszereket” illeti, a „konzervatívok” és a „modernizálók” a társadalom két legitim politikai fele – ám az a helyzet, hogy ma Magyarországon igazából csak „konzervatív politika” folyik.

 

2. A természetes megosztottság

A magyar közgondolkodás úgy fél bármiféle megosztottság nyilvános hirdetésétől, mint ördög a tömjénfüsttől. Oly régóta és annyira vannak egymásra uszuló tömbök, hogy természetes a vágy: megszabadulni ettől és megteremteni „A” nemzeti egységet. Ám ezt az egységet rendre minden szereplő úgy képzeli el, hogy a többiek fogadják el az ő álláspontját és vessék alá magukat az ő akaratának, elképzeléseinek.

Pedig valójában a „nemzeti egység” nem természetes állapota egy társadalomnak: egységes általában egy normális (modern) társadalom csak alapvető „stratégiai kérdésekben” mutat, vagy pedig vészhelyzetek esetén, rövid időkre. Az viszont a legtermészetesebb dolog, hogy az emberek egyes csoportjai jelentősen különböznek egymástól az elvárásaik terén: abban, hogy inkább biztonságot, vagy inkább szabadságot szeretnének-e?1

Hadd kezdjem egy rövid, erősen elméleti ízű felvezetéssel – ígérem érdemes lesz átrágni rajta magatokat, mert segít megérteni, mi is megy itt most nálunk!

Minden társadalomban van egy alapvető kettős felosztás: vannak a „konzervatívok” és a „modernizálók”. Ez azonban nem feltétlenül ideológiai kérdés és még csak nem is a személyes ízlés kérdése. Itt alapvetően arról van szó, hogy ki nyer és ki veszít azzal, ha egy társadalom lépést tart a világgal. Hangsúlyozom: nem az a felosztás lényege és nem az határozza meg azt, hogy e két oldal közül valaki hol áll, hogy az adott társadalom éppen aktuális viszonyai kinek kedveznek és ki szeretne azokon változtatni, ha egyszer ez a „változtatni akarás” csupán arra vonatkozik, hogy változatlan társadalmi viszonyok mellet „ki legyen felül”, ki gyakorolja a hatalmat. Ha ez szabná meg a dolgokat, akkor például a Fidesz 2002 és 2010 között a „változtatni akarók”, a változáson nyerők táborába tartozott volna, míg az MSZP lett volna a „konzervatív oldal”. Azonban, ahogy írtam, a felosztás nem a belső, hanem a világhoz mért külső viszonyok szerint kell, hogy történjen és ebből a nézőpontból az nem számít „modernizálásnak”, ha az egyik, a hagyományos társadalmi viszonyokat kihasználó társaságot egy másik vált le, amelyik azután ugyanazokat a viszonyokat használja fel hatalma és jóléte alapjaiként.

Ha pedig a szokásos politikai (ideológiai) kategorizálást fogadnánk el, akkor a „maradiakat” a Fidesz (jobboldali-nemzeti), míg a „haladókat” a szocik (baloldali-szocdem) alkotnák – pedig valójában mindkét csapat a „konzervatív oldalon” van. Mindketten csak addig képesek létezni, amíg marad a nem teljesítményalapú, hanem személyes függésekre alapozott magyar társadalmi berendezkedés – hiszen egyik társaságnál sem az számít, hogy „abszolút értelemben” jó teljesítményt nyújtsanak.

Így, ha egészséges politikát szeretnénk és véghez akarjuk vinni az elodázhatatlan modernizálást is, akkor gondoskodnunk kell a modernizálást képviselő politikai erőről is, mert az ma nincs!

 

3. A Szárszó-effektus

Arra, hogy miért nem hasznos, ha az MSZP lenne az ellenzék „közepe”, a „Szárszó-effektus” ad magyarázatot. Ez a párt és annak szellemi holdudvara nem képes az önreflexióra: az elmúlt bő két évtizedben és három kormányzati ciklusban rejlő tanulságokat nem ismerte fel. Bár folytonosan a megújulásról és a saját múlttal-hibákkal való kemény szembenézésről beszél, mégis ugyanazok és ugyanazt csinálják, ugyanazzal a mentalitással. Ez a párt képtelen a fejlődésre, így pedig alkalmatlan a következő kormányra váró konzekvens modernizátori szerepre. Ez a társaság valójában sokkal több rokonságot mutat az éppen leváltani szükséges magyar közéleti hagyománnyal, mint a modernitással – ekképpen pedig valójában a magyar politikai paletta „konzervatív erői” közé sorolandó. (Azok a kevesek, akik e párt „tényezői” közül elvileg, esetleg akár egy modern politikai erő tagjai is lehetnének, évek óta képtelenek „robbantani”: a párt rendszere és személetmódja ezt lehetetlenné teszi. Így vagy idomulnak, kompromisszumot kötve „a párt realitásával” és „belső karriert” csinálnak, vagy passzivitásba vonulnak, vagy pedig előbb-utóbb kisodródnak…)

Most kitört a botrány a „ballib oldalon”, mert egyes fiatalok vették maguknak a bátorságot és megírták, milyen is az a demokrata ellenzéki oldal. Ezt sokan úgy tekintik, mint az egység bomlasztását, a Fidesz érdekeinek szolgálatát – pedig itt valami egészen másról van szó. Elkezdődött a nyílt harc a szocializmusból megörökölt kapcsolati rendszeren alapuló „régi ballib” és az új, ezzel a világgal semmiféle leszármazási viszonyban nem álló, valódi európai értelemben vett demokraták között, akik a pozíciókat abszolút teljesítmény alapján szeretnék osztani.

A harc célja világos: kik legyenek a „modernizálók” legitim vezetői-szervezői? Itt az idő, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba: ez a harc arról szól, hogy lesznek-e a Fidesznek igazi ellenfelei?3 A válasz magától adódik: az a modernizálók vezetője, aki maga is modern.

…Az MSZP nem modern!

Jelenleg a „Fidesz ellenfele”-pozíciót – gyakorlatilag kizárólagos igénnyel – olyan személyek, szervezetek és olyan kapcsolati hálózatok őrzik, akik-amelyek karrierjüket a szocializmus évtizedeiben indították be és akik mentalitása, „reflexei” a kádári világban alakultak ki, vagy akiket az a szerveződés „mustrált” és engedett akár vezető posztokra, amely értékrendjében és minden reflexében „maszoposként” írható le. Ez pedig egy alapvetően fantáziátlan, teljesítménynivelláló, a nulláról önállóan és kockázatot vállalva semmit fel nem építő világ és társaság. Még az úgynevezett „nyugatos típusú menedzserkarrierek” is csupán az így-úgy a szocializmus idejéről átöröklött, privatizált vagyonok és szervezetek eligazgatásából álltak: egyetlen igazi „self made man” sincs a szereplők között. Így amikor ők „kapitalizmusról”, „piacgazdaságról” és „versenyről”, vagy éppen „innovativitásról” beszélnek, akkor olyan területről szónokolnak, ahová közülük még senki a lábát be nem tette.

Igen: a „létező ballib oldalt” nem a semmiből hozták létre valamely kivételes képességű politikusok: az szigorúan véve nem más, csupán a szovjet világhatalom több kézen átment(ett) öröksége.

 

4. „Nemzeti” vagy modern?

Jó oka van annak, hogy miért nem érdemes „hazafiaskodnia” a feladatát komolyan vevő és helyzetét reálisan felismerő ellenzéknek. A „magyar típusú” jobboldaliság nem fér össze modernizációval – azzal a modernizációval, amelynek tulajdonképpeni célja nem más, mint hogy a magyar társadalmat kinyissa a világra és a teljesítményversenyre, ahol minden siker alapja a valóságos produktum. A magyar jobboldaliság ugyanis nem a szorgalommal, munkával, tudással, innovációval elért, megbecsült polgári pozícióit akarja „konzerválni”, hanem egyfajta, számára, mint „uralkodó rétegnek” kijáró, „államilag garantált”, magán a magyar (és keresztény) mivoltán alapuló kivételezettséget – vagy legalább ennek illúzióját. Világos, hogy az „alanyi jogon járó” kivételezettség és a személyes teljesítménnyel megszerzendő-megőrizhető pozíció és egzisztencia nem épp rokon dolgok…

Vannak, akik abban gondolkodnak, hogy úgy kell egy „új modernizációpárti politikai pólust” képezni, hogy az elfogadható, netán „csábító” legyen a jobboldali, nemzeti-konzervatív választók szemében is, ám ez „lehetetlen küldetés”. Azonban az a helyzet, hogy a konzervatív oldal foglalt – éspedig emocionálisan az. Így nincs értelme még egy konzervatív oldalt gründolni. (Gründolni modernizáló oldalt kell – mert az, mint írtam, nincs jelenleg.)

A konzervatív oldal azért foglalt emocionálisan, mert akik ma odatartozóknak érzik magukat, azoknak mindenkor fontosabb lesz az, hogy valamiképpen (valósan vagy legalább szimbolikusan) kivételesnek, kivételezettnek érezhessék magukat, mint az, hogy az ország jól teljesítsen és valóban is sikeres legyen, ne csak a HírTV-ben. A modernizáló oldal pedig sohasem fogja „államilag garantálni” nekik ezt az érzést. Inkább lenyomják a tudatalattijukba azt, hogy egy végtelenül korrupt és önző – és persze egyáltalán nem demokrata – politikai elitet támogatnak, mert ez az elit engedi őket „isten választott népének” szerepében tetszelegi, anélkül, hogy ezért cserébe valóságos teljesítményt, tudást, kiemelkedő képességeket, stb. várna el tőlük. Nem: ehhez elég a hűség – ebben meg van bőven gyakorlatuk: ez egy alapvetően „aulikus” társaság! Hiába tudják az eszükkel ezek az emberek, hogy igazi erőt, az ország valódi felemelkedését modernizáció híján nem lehet elérni, mert ők - minden nemzetieskedésük ellenére - bármikor készek egy olyan politikához adni a nevüket-szavazatukat, amely úgy garantál nekik „középosztálybeli létet”, hogy még egyet szorít a szegényeken. Igen: ezek a „nemzetiek” valójában nem tekintik a nemzet részének a szegényeket – amiben a „nemesi nemzet”-fogalom és -felfogás él bennük tovább.

Akik abban bíznak, hogy közülük jelentős számban csábíthatók át egy „CDU-típusú” konzervatív erő oldalára a Fidesztől, azok nem ismerik ezt a társaságot és nem értik a motivációikat. Hiszen egy „européer jobboldali párt” legalább annyira teljesítményelvű, mint a „modernizálók”, és nem ad-osztogat „kivételezettséget” „állami pénzből”. Egy olyan politikai erő, amely ugyan fontosnak tekinti a nemzeti identitást és a polgári-konzervatív értékeket és akár még keresztény szellemiségű is, de nem garantál kivételezettséget és nem működtet a „nemzeti-keresztény szimpatizánsoknak” kedvező állami kontraszelekció, az aligha számíthat e „nemzetiek” támogatásra!

…Amit fentebb leírtam arról, hogy mit vár el és miért cserébe támogat egy politikai elitet a „nemzeti-keresztény” szimpatizánsok serege, azt apróbb módosításokkal leírhatjuk a „klasszikus baloldalt” támogatókról is. Ez is egy olyan klikk, amely „gazdáitól” elvárja, hogy teljesítményükre tekintet nélkül lehessenek pozícióban, kaphassanak „szubvenciót” és legyen „tekintélyük”. Ez a kádári „jól informáltak” társasága, akik megtanulták úgy kiszolgálni a pártot, hogy önmaguk is jól járjanak eközben. Nem látom, mi az igazán eltérő e mentalitás és a „nemzetiek” gondolkodásmódja között? És ha nincs igazi, lényegi különbség, akkor ők tulajdonképpen ugyanaz az oldal: a konzervatív, amely a magyar társadalom régi mozgatórugóinak, a régi reflexeknek a megtartásában érdekelt. Ez pedig nem mást bizonyít ismételten, mint hogy (mint fentebb írtam) a magyar politika féloldalas: csak konzervatív oldala van! Nincs olyan politikai erő az országban, amely mind szellemiségében, mind céljaiban, mind szereplőiben egyértelműen a modernitás testesítené meg – e felsorolt tulajdonságok közül egy vagy mind hiányoznak minden egyes, magát „ellenzékinek”, „baloldalinak”, liberálisnak”, „nyugatosnak” vagy „modernitáspártinak” hirdető erőnél.

 

5. Mit tegyen egy modernizátor?

Azt a „kultúrharcot” amely kirobbant az elmúlt napokban a „régi baloldal” körül, az a társadalmi igény táplálja, hogy legyen végre modern politikai erő az országban: olyan, amelynek a vezetői, szervezői és támogatói is egyértelműen „új identitással” rendelkeznek. Ezt az igényét a magyar társadalom ki fogja elégíteni: „élőhely nem marad üresen”, ahogy az evolúció törvénye előírja. Egyszerűen akkora már erre, ennek a valóban modern politikai erőnek a létére az igény, hogy ha valaki átgondoltan, konzekvensen és kompromisszumok nélkül áll elő ezzel a termékkel, igen gyorsan komoly támogatottságot fog szerezni!

Egy a lényeg: senki és semmi másra ne koncentráljon, mint azokra, akik erre a politikai erőre várnak és az ő elképzeléseikre, elvárásaikra. Ne akarjon megfelelni az önmagukat a nemzeti oldalhoz tartozó, de a Fideszben csalódott szavazóknak – mert ők semmi mást nem várnak, mint egy „új Fideszt”, amely úgy tenné sikeressé az országot, hogy tőlük, a támogatóitól nem vár személyes teljesítményt és mentalitásváltást sem. Ők csak abban csalódtak, hogy nem kaptak eleget (anyagi téren) a Fidesztől, de nem akarnak szakítani az előfeltételek nélküli kivételességgel. Ezért aki úgy akar új modernitáspárti erőt összehozni, hogy a fél szemét a nemzeti oldalon tartja, annak borítékolva lesz a kudarca: mert nem tud egyszerre világviszonylatban is teljesítményelvű lenni és ugyanakkor a nemzeti alapú kontraszelekciót is továbbélni hagyni.

A ma magukat érzelmi téren és a vágyaikat illetően a magyar jobboldalhoz sorolókra egy újító politika csak akkor és addig tud vonzerőt gyakorolni, amikor és ameddig ez számukra kézzel fogható eredményekkel jár: anyagi gyarapodás, addig meg nem tapasztalat egyéni és közösségi sikerek, „emelkedés”, vagy akár a személyes (anyagi és általános) és közbiztonság, a társadalmi stabilitás lényeges, a mindennapokban is jól érzékelhető javulása. Ezért „a jobboldaliak bevonzása” nem a kampány feladata, hanem majd a kormányzásé lesz. Előre, csak azért, mert a Fidesz ellen fellépő (új) ellenzék is „hazafinak” hirdeti magát, ezek az emberek nem fognak bizalmat szavazni – őket majd csak a hosszabb távon is végre-valahára sikeres Magyarország, mint a modernizáló kormány eredménye alakíthatja át a teljesítményalapúságot elfogadó konzervatívokká. Mondhatni: ahhoz, hogy legyen egy modern, nyugati típusú jobboldalunk, előbb kell egy hosszú, egyértelműen eredményes és zavartalan modernizációs periódus.

Egy elkötelezett és következetes modernitáspártnak azokra a választókra kell koncentrálnia, akik éppen rá várnak: vannak épp elegen ahhoz, hogy ezt a modernitáspártot az ország vezető ellenzéki erejévé tegyék!

 

 

 

1 Annak, hogy ki-ki melyik csoportba tartozik, többtényezős okai vannak: családi determináció, egyéni érdekek, de a legújabb kutatások szerint olyan agyi strukturáltságbeli eltérések2 is vannak, amelyek inkább biztonságra törekvővé, vagy inkább szabadságcentrikussá tesznek minket. Az előbbi ember olyasmiket keres, mint a nyugalom, a stabilitás, az anyagi biztonság, esetleg a megbecsültség, vagy a tekintély. Szereti, ha nem kell szembesülnie „kirívó jelenségekkel”: világnézeti, életmódbeli, szexuális, vagy akár (jelentős) ízlésbeli másságokkal, netán olyan szellemi konstrukciókkal, amelyek megzavarják az addigi világ- és önképét. Az utóbbi típus szereti a változatosságot, az újdonságot – amire nem veszélyként, hanem lehetőségként tekint – a friss gondolatokat (még ha azok nem is egyeznek a sajátjaival). Természetesen a legtöbb embernek mindkét „oldala” megvan.

2 Akit érdekel a téma, az erről bővebben itt olvashat: http://akciospotencial.blog.hu/2007/09/30/mas_a_konzervativok_es_a_liberalisok_agy

3 A „hagyományőrzők”, illetve „modernizálók” típusú felosztás szempontjából nyilvánvaló, hogy a radikális jobboldal nem ellenfele a Fidesznek. Nem akarják a meglévő, régi és sikertelen magyar társadalmi stratégia „leváltását” sem, továbbá egyáltalán nem céljuk a nyitás sem a világra és a világpiaci teljesítményversenyre sem, sőt: kifejezetten a „nemzeti alapú kontraszelektivitás” legelkötelezettebb hívei. (Ők ezt elsősorban azért támogatják, hogy ne derüljön ki a magyar társadalmi stratégia versenyképtelensége – és az ő személy szerinti versenyképtelenségük sem, míg a Fidesz esetében a nemzeti alapú kontraszelekció elsődleges oka az, hogy így jár jól a gazdasági holdudvar. A Fidesznél persze a világversenytől ódzkodó tömegek megszerzésének politikai eszköze is ez a nemzeti keretekről szóló retorika.)

A bejegyzés trackback címe:

https://progressziv.blog.hu/api/trackback/id/tr905386363

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: A látszatot fenntartó legalizmus 2013.07.12. 01:00:42

Nehéz belátni, ha a Képviselő Úr/Úrhölgy puszta léte értelmetlen. Ha az újságíró merő mikrofonálványként közelít a legjobban eredeti céljához. Ha a tőkés szinte csak kapcsolati tőkésként tudja növelni a kapitálisságát. Nehéz elfogadni, hogy mindenki, ...

Trackback: Ki lesz az ellenzék? Nem mindegy? 2013.07.02. 09:16:21

Egyre hangosodnak azok a posztok, azok a cikkek, amelyek azt tárgyalják, hogy vajon ki lesz az az ellenzék, amely képes a mostani Fidesz teljhatalmat leváltani. Hogy vajon ki legyen a miniszterelnökjelölt, hogy melyik párt zászlaja alatt sorakozzanak f...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Husz_János_Puszita 2013.07.01. 17:16:04

Remek írás.

Bajnai gyors népszerűségvesztése a bizonyíték.

A kollektivizmust az egyik oldal nacionalizmusba csomagolja, a másik a szolidaritás jelszavával igazolja az államfüggését.
Európára vagy ellenségként, bűnbakként tekintenek, vagy mint az óvónénire, akinek meg kell felelni. Beszélnek európai értékekről, de nem értik, mert sosem gondolkodtak európai fejjel.

( Lábjegyzet 1-2: arra a cikkre ne vegyetek mérget. )

Becsületes brigantik 2013.07.01. 17:31:11

@Husz_János_Puszita:
Az idéeztt írás csak "a jéghegy csúcsa", ami az utóbbi években a személysiég, a politikai-társadalmi attitűd és az agyszerkezet és -működés tárgyában született eredményeket illeti. Természetesen nem ilyen "fekete-fehér" a dolog, de egy posztban ezt talán nem is kell szakirodalmi szinten taglalni!:-)

HaFr · http://hafr.blog.hu 2013.07.01. 17:47:39

Jawohl
És ez igaz lenne?: vannak épp elegen ahhoz, hogy ezt a modernitáspártot az ország vezető ellenzéki erejévé tegyék!

Husz_János_Puszita 2013.07.01. 18:00:43

@Becsületes brigantik:

Nem hát, zárójelbe is tettem.
Csak egy érdekesség. Patkánykísérletek igazolják, hogy annak a gyereknek, akit hagynak sokat szabadon játszani a pajtásaival, nagyságrenddel több idegpálya alakul ki az agyában, mint kevésbé szerencsés társaiknak. A működő idegpályák száma és szerkezete nem állandó, felnőtt korban is újrahuzalozható. Igaz nagyon nehezen, de jó hír nem? :D

Becsületes brigantik 2013.07.01. 18:22:42

@Husz_János_Puszita:

Magunk is folytatunk ehhez hasonló újrahuzalozási kísérletelket, baltával és villanydrótokkal: eddig csupa döglött patkány lett az eredmény, úgyhogy mielőbb ki akarjuk terjeszteni a kísérleteket mutyizó politikusokra is!

Husz_János_Puszita 2013.07.01. 18:32:57

@Becsületes brigantik:

:D :D
Megelégednék elsőre egy IQ teszttel is politikuséknál.

Habakuk999 (törölt) 2013.07.01. 19:52:43

Tetszett nekem nagyon az írás, egy-két fejezetét utólagos engedélyt remélve átmásoltam, Puszita urunkat követve.

Nincs olyan kutatás, ami a modernizációra várókra vonatkozik?

Vagyunk néhányan, de mennyien lehetünk?

Husz_János_Puszita 2013.07.01. 20:06:52

@Habakuk999:

Veled együtt kb. úgy öten. :D
Kénytelen leszek megkeresni neked a Tárkit.

Husz_János_Puszita 2013.07.01. 20:08:42

Itt van, kicsit hosszú.

Bizalomhiány, normazavarok, igazságtalanságérzet és paternalizmus
a magyar társadalom értékszerkezetében

www.tarki.hu/hu/research/gazdkult/gazdkult_elemzeszaro_toth.pdf

Habakuk999 (törölt) 2013.07.01. 20:11:40

@Husz_János_Puszita: Ahogy látom a Varánuszon, V-Porttal talán már hatan is.:)

GeoCracker · http://endresy.blogspot.com/ 2013.07.01. 20:20:33

@Husz_János_Puszita: Bajnai gyors népszerűségvesztése gyakorlatilag törvényszerű jelenség. Októberben jósolható volt. Pontosabban akkor feszegettem, hogy csak egy, a Fideszben csalódott jobbosokat is felszívni képes olajfa mentén érdemes nekiállni orbániát leváltani. Mert a baloldal a maga bezártságával ehhez kevés.

A szárszói elitizmus legfeljebb már csak a végjáték ebben.

Egyszerűen nem lehet kirekesztő alapon összefogást hirdetni akkor, ha a kirekesztettek és a kirekesztők között alig egy "i" betű a különbség.

GeoCracker · http://endresy.blogspot.com/ 2013.07.01. 20:23:30

@Husz_János_Puszita: Az IQ-tezst kevés, bár azon is elbukna a 60% :-) Egy személyiségteszttel egybekötött pályalkalmasságin a maradékból a teljes 30% -a. 10% az,amelyik csak szimplán oppurtunista törtető, és nem szeméyliségzavaros és/vagy retardált.

Husz_János_Puszita 2013.07.01. 20:30:52

@GeoCracker:

Jól kirostáltad, maradnak az opportunista törtetők nekünk. :D

Bajnaiban sok teljesítményhívő vélte megtalálni a választottját, a kormányzaton nyújtottak alapján.
Aztán jött az ölelkezés a szocikkal. Strukturális reformok megint elfelejtve. Halálos ölelés az.

Brigantival értek egyet, az új politikai erő találja meg a célcsoportját, pozicionálja magát. Nem lehet ellentétes igényeknek egyszerre megfelelni. Tartalom + marketing.

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.07.01. 20:40:33

@Husz_János_Puszita:

"Bajnaiban sok teljesítményhívő vélte megtalálni a választottját, a kormányzaton nyújtottak alapján.
Aztán jött az ölelkezés a szocikkal. Strukturális reformok megint elfelejtve. Halálos ölelés az."

Hozzászámítva ehhez az LMP rosszabb részével való szövetséget.

Azt lehetett hinni, hogy Bajnai helyes útra vezeti a szakadár LMP-t és Millát. Az ellenkezője történt: Bajnai ezek foglya lett, s ő kezdett alkalmazkodni hozzájuk.

A vicces az, hogy ezzel Bajnai esélyt adott a maradék LMP-nek a fentmaradásra.

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.07.01. 20:43:42

"Egy a lényeg: senki és semmi másra ne koncentráljon, mint azokra, akik erre a politikai erőre várnak és az ő elképzeléseikre, elvárásaikra. Ne akarjon megfelelni az önmagukat a nemzeti oldalhoz tartozó, de a Fideszben csalódott szavazóknak – mert ők semmi mást nem várnak, mint egy „új Fideszt”, amely úgy tenné sikeressé az országot, hogy tőlük, a támogatóitól nem vár személyes teljesítményt és mentalitásváltást sem."

Ezzel nem értek egyet. A fideszes tábor nem monolit tömb. Nyilván a kemény mag mindig fideszes lesz, velük nem kell foglalkozni, azonban a "jobb híján Fidesz" alapon állók megnyerhetők.

Alapvetően nem tudja a "baloldal" leváltani a Fideszt. A lengyel példát érdemes nézni: ott a helyi Fideszt egy jobboldali párt váltotta le.

GeoCracker · http://endresy.blogspot.com/ 2013.07.01. 20:50:25

@Husz_János_Puszita: A baj az, hogy jelenleg a pálya csak radikalizált erőknek nyitott.

Ojtóberben bátorkodtam. "Azonban a kétségek aziránt is legfeljebb a messiás- és csodavárók körét érintik, hogy az ország gazdaságának stabilizálása kapcsán az „Együtt 2014” csapata is elsősorban könnyeket és szívást ígérhet. "

Mára BAjani mellett ez a vonat elment. Ő maga szállt be a csodavárók kiszolgálói közé.

Habakuk999 (törölt) 2013.07.01. 20:51:17

@Husz_János_Puszita: @GeoCracker: Fordítsuk meg a dolgot, azt kellene talán megvizsgálni, modernizáció nélkül meddig maradnak életképesek - ha lélegeztető gépre is vannak kötve - a társadalom egyes szegmensei.

Ki és mi az, akinek, aminek létszükséglet a magyar modernizáció, reform?

A gazdaságban teljesen versenyképtelenné válunk, napi szinten kell újabb és újabb túlélési praktikákat kitalálnunk, egyre inkább sodródva a feketegazdaság illetve a tőke külföldre történő transzportálása felé.

A közszolgáltatásokat nem nagyon ismerem, csak rémhíreket hallok róluk, el nem tudom képzelni az egészségügy, oktatás működését európai színvonalon.

A szegények, esélytelenek csak radikális reformok hatására változtathatnak életfeltételeiken, pech, hogy ők ennek felismerésére nem hinném, hogy képesek.

Civilek, akik nem állnak be a Csizmadia sorba, elhivatottak, magukra hagyottak.

Csak belőlük kéne megteremtődni a jövőnknek, nem?

Becsületes brigantik 2013.07.01. 20:56:35

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca:

A "leválasztható fideszesek" (értsd: akik 2010-ben a Fideszre szavaztak, de előtte nemigen), azokat én nem is nevezném fideszeseknek. Ők szerencsétlen, naiv, a válság okozta félelmeiktől vezettetve vonultak 2010-ben a Fidesz szárnyai alá, ott remélvén menedéket a saját sorsuk iránt vállalandó felelősség elől.
A 2010-ben a Fideszre szavazóknak (akik nem „vérfideszességből” szavaztak oda) csak egy kis részük olyan, akiknek az értékrendjük valamennyire kompatibilis egy modernitáspártéval.

Lengyel példa: a lengyel társadalom olyan sok sajátosságában különbözik a magyartól, hogy egyszerűen nem is érdemes példaként rá hivatkozni.

GeoCracker · http://endresy.blogspot.com/ 2013.07.01. 20:58:30

@Habakuk999: Ezért mondtam már a Varin is, hogy baromira igyekeznék már taláni valakit aki mellett és nem valaki ellen lehetne szavazni. Bajnai talán ezért lett számomra eddig nagy csalódás.
Benne meg volt szakmai hitelesség, a lehetőség. Elpackázta.

A felülről érkező reformokkal is csak a baj van. Amiért szkeptikus vagyok az az, hogy a belülről érkező reformok mtorjaiból egyre többen távoznak az országból.

AKIsTUDATLAN 2013.07.01. 21:04:49

Naggyon szép és okos, amit írtál, de nekem hiányérzetem van.
Hic et nunc.
Ilyen okosságokkal tele van a padlás, csak éppen nem érünk vele semmit.
Egészen konkrétan, ki is lehet ez a fajta ellenzék? Mit is kéne neki most csinálnia?

Husz_János_Puszita 2013.07.01. 21:05:33

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca:
@GeoCracker:

Bajnai sem mer igazat mondani a választóknak, kilépni a populizmus destruktív köreiből. A nép ígéreteket akar hallani, a politika megadja neki az elvárt illúziókat. A csalódás törvényszerű.
Lehet nagyon meglepődne mindenki, ha egyszer a valóság talajáról próbálná valaki megszólítani a választókat. Egy próbát megér, maximum nem kerül be a parlamentbe.

Habakuk999 (törölt) 2013.07.01. 21:08:43

@Husz_János_Puszita: 23 %.
a tárkis tanulmányod szerint 23% bízik a képviselőkben és a kormányban.

Mindenki másban jobban bízunk, tőlünk kevésbé csak a szerbek bíznak az államukban.

Husz_János_Puszita 2013.07.01. 21:10:49

@Habakuk999:

Evidens, hogy minden társadalmi szegmensnek létszükséglet a modernizáció. Anélkül marad a lassú -most éppen gyorsabb- lecsúszás.
Ezt kellene valahogy elmagyarázni valakinek úgy, hogy értsék.

Husz_János_Puszita 2013.07.01. 21:12:57

@Habakuk999:

2009.-ben készült és évtizedeket ölel fel. '82-ben kezdték a felmérést, több hullámban. Tartós attitűdökről van szó.

Habakuk999 (törölt) 2013.07.01. 21:19:14

@Husz_János_Puszita: Nem egészen.

Én egyetértek a posztban leírtakkal, az a kétmilla ember, akiket hívőknek nevezünk, nem a reformokban érdekelt, hanem az instabilitás stabilitásában.

Emlékezz vissza, minden olyan vita, ahol kétségbe vonom vagy vonjuk a szocik reformlendületét elmérgesedik, az egyetlen trompffal, a "téged is megfertőzött a fidesz demegógiája"-val végződik.

Ezek a középosztály. Mindkét oldalon, a langyosban lébecoló, a létbizonytalanságtól, a megmérettetéstől tartó középosztály.

Tőlük várni változás igényét nem túl sanszos.

Husz_János_Puszita 2013.07.01. 21:24:07

@Habakuk999:

Attól még a középosztálynak is létérdeke, hogy ők nem ( sem ) értik.

Ez a fideszpropaganda fertőzéses duma nem olyan régi, mostanában terjed érvek helyett. Mintha nem éltem volna itt az elmúlt 23 évben. Utálom, ha hülyének néznek, mindegy melyik oldal teszi.

Becsületes brigantik 2013.07.01. 21:24:29

@Habakuk999:

A középosztályról: progressziv.blog.hu/2013/02/07/a_kozeposztaly_hallgatasa (A poszt végére belinkelt másikat is érdemes elolvasni!)

Habakuk999 (törölt) 2013.07.01. 21:28:56

@GeoCracker: Elmennek, de előbb-utóbb vissza akarnak jönni - nem egyszerű a beintegrálódás - s hatásuk jelentős az itthon maradt ismerőseik számára is.

Nyitott lett a világ, csak annak lehet bemagyarázni a piros vagy narancs hőscincér szabadságharcát, aki azt el is akarja hinni.

Az ország fele azért nem nagyon hiszi.

Habakuk999 (törölt) 2013.07.01. 21:58:24

@Becsületes brigantik: Az én véleményem az, hogy - elfogadva a poszt általi osztályozást - az itthon maradt lapítókkal szemben a fiatal, agilis nyugatban gondolkodókban van a remény.

Nézd meg az elmúlt évek történéseit: teljesen nyilvánvaló, hogy a narancs, ami megtetszik neki levadássza, függetlenül mindentől, legyen az oktatás vagy takszöv.

Okos rendszert építettek ki, aki az adott struktúrán belül kritizál, nyilvános harakirit követ el.
Így marad a lapulás, s a fogcsikorgatva Messiás várás illetve az ember "legszebb" tulajdonsága a gátlástalanul vetélkedő talpnyalás.

A külföldre távozottak egyrészt világot látnak. Megtanulnak modern világokban élni, eleve fogékonyabbak a modernizációra, s nincs egzisztenciális függőségük az itteni hatalomtól.
Ugyanakkor beilleszkedni ma egy külföldi társadalomba nem egyszerű, ha nem a kelet-európai rasszba akar tartozni, hanem az adott anyaországiak közé.
Ezért szerintem sokuknak reális alternatíva egy európai - modern - Magyarország, ahol ők lehetnek a vezető erő a megtűrt bevándorló státusz helyett.

Én köztük keresném azt, akinek meg kellene szólítani a lapító jónépet.

Habakuk999 (törölt) 2013.07.01. 22:07:47

@Becsületes brigantik: kiegészíteném azzal, hogy ha valóban lenne valaki, aki képes lenne megszólítani bennünket, ne feledkezzen meg a jelenleg külföldben gondolkodókról sem.

Ha körbenézünk a környező országokban, mindenhol látható, mekkora gazdasági (és kulturális) potenciált rejt magában a vendégmunkások hatalmas serege.
S a nagy többség hazamegy, otthonra tervez.

tundrazuzmo (törölt) 2013.07.01. 22:57:19

Ki lesz az ellenzék? Hát Bajnaiék biztosan nem. Ma is ott könyörögtek felvételre kormánypártba a FIDESZ széház előtt, de a narancsnok úr kiüzent, hogy maffiabaloldalnak nincs felvétel.

Talán Londonban szerencsét próbálhat a balos árnyékkormány, ott úgyis vevők az ilyen attrakciókra.

tundrazuzmo (törölt) 2013.07.01. 23:09:54

A "modernizálók" mindig ott buknak meg, amikor a homokos ügy felkarolásával akarnak befutni. Ettől nyernek néhány tízezer szavazót, de buknak néhány milliót. Ezt be kell látni. A szadesz féle modernizációra is nemet mondtak az emberek 2010-ben.

Nem lehetne olyan modernizációt bevezetni, amely a családokat erősíti, a nemzet felemelkedését pedig a gyerekvállalásban látja a homokozás helyett?

Katzenbach 2013.07.01. 23:10:23

A mostani választási törvénnyel alulról képtelenség bármilyen szerveződés megfelelő vagyoni háttér nélkül. Nálunk nincs se Gandhi, se de Gaulle, olyan személyiségek aki mögé tömegek sorakoznának fel. Ha pedig valahol megjelenik a tőke, akkor onnéttól kezdve a konzervatív ág működik (azzal a különbséggel, hogy ők akarnak a mostani haszonélvezők helyére kerülni). Tehát akárhogy is kombinálom a lapokat, forradalom nélkül nem fog átrendeződés történi - a mostani state capture pedig lehetetlennél teszi a fennálló rendszer belülről történő "simulékony" megváltoztatását.

Tehát a kérdés továbbra is adott, hogy akkor hogyan?

ideologia · http://ideologia.blog.hu 2013.07.01. 23:22:24

@tundrazuzmo:
Nem vagy nagyon okos, ugye?
Szerinted nem bajai lesz az ellenzek, akkor tehat ok lesznek a kormanypart?
Balos drukker vagy! :)

ideologia · http://ideologia.blog.hu 2013.07.01. 23:24:51

@Katzenbach:
Valaki fentebb mar irta, de nekem is az a velemenyem, hogy ide most radilkalizmus kell. Nem kormondatban megfogalmazott " feher kesztyuben szopja a f@szt" jellegu europeer megnyilvanulasok, hanem kokemeny radikalizmus.
Pragmatikus erveles, nem pedig mindenfle mainstream, civilizaltnak velt mellebeszeles.

Katzenbach 2013.07.01. 23:28:38

@ideologia: egyetértek, bár én inkább matematikai oldalról közelítettem meg a dolgot:
1, olyan ne legyen, aki már volt (hiába más a színe, mindegyiknek ugyanolyan a szaga)
2, a passzivitás nem működik, mert a mostani rendszert konzerválja
3, ha a radikalizmusra szavazunk, mi a garancia, hogy nem esünk át a ló túloldalára?

Szóval van itt kérdés bőven...

a 17 éves Parker Schnabel 2013.07.01. 23:29:29

@Becsületes brigantik:

Hosszú szöveg, de sajnos nem igaz.

Heller Ágnes fotózta Panyi és Konrád Györgyöt.

Mindketten saját tehetségükkel szereztek maguknak elismertséget a világban.

Ezzel szemben Panyi - a cikk szerint a modernizátor...
Navracsics blogcsapatában kereste a boldogulását a hatalomra kerülő egypárti kurzus szárnyai alatt.

Úgyhogy hiába tetszetős a történet, ha hazug.

Nálunk a fiatal médiamunkások egyértelműen pártállami rendszerben gondolkodnak,
természetes módon konzerválják a vidéki áfészelnökök sógor-koma rendszerét és besúgóhálózatát,

jobban, mint bárki a középkorúak és idősebbek közül.

Listákat, aktákat, jelentéseket írogatnak emberekről, közhangulatról a párttitkáraiknak,

olyanok, mint a fényes szelek nemzedék.

Egyenruhában menetelnek, békemenetben hordozzák vezérük képmását, imádkoznak érte...

Úgyhogy nálunk a buzgómócsing imaharcos fiatalok nem lesznek haladók soha,

csak olyanok lesznek haladók, akik már felnőttek voltak a 89-es rendszerváltáskor.

Úgyhogy szar az egész skicc ott fenn a posztban.

ideologia · http://ideologia.blog.hu 2013.07.01. 23:36:25

@Katzenbach:
De hát pint az a lényeg sokakban, hogy essünk át a ló másik oldalára, mert ezt rohadtul nem akarjuk.
Nem kell senkit belelőni a Dunába, egyszerűen az eddigi elittel nem szabad kesztyűs kézzel bánni: vagyonelkobzás, büntető és kártérítési perek tömkelege a hivatali idejükben elkövetett visszásságok miatt, én ilyenben gondolom a radikalizmust.
Szó szerint megfélemlíteni a politikusokat, hogy ne merjenek lopni vagy rosszul gazdálkodni.
Ha nem képes okosan dolgozni, menjen máshova.

tundrazuzmo (törölt) 2013.07.01. 23:37:36

@ideologia: Nem vagyok nagyon okos, asszem.

"Szerinted nem bajai lesz az ellenzek, akkor tehat ok lesznek a kormanypart?"

Ha nem bajai, akkor szegedi. Legyen az ellenzék halászlé! Jó ötlet, látod, ilyen frappáns dolgok nekem nem jutnak eszembe.

prukker 2013.07.01. 23:40:46

@tundrazuzmo:
Egyetértek az előttem szólóval: te most már biztosan nem vagy okos...

Ezténírtam 2013.07.01. 23:43:34

Szerintem egyrészt nem vagy túl szerény,hogy majd te megmondod, mit csináljon az ellenzék, gondolom,nálad kicsit több és jobb szakember töri ezen a fejét,de egyelőre nem nagyon van életképes alternatíva,de ingyen és bérmentve el is mondom neked,hogy miért:

Zanzásítva: OV a szakértői stábjával kikísérletezte,hogy mi az a legnagyobb közös osztó,amit a legtöbb magyar elfogad,igen sok pedig még imádni is hajlandó.

Bővebben és tételesen reagálva az írásodban található igen súlyos félretájékozottságról árulkodó szempontokra:

- Modernizáció? WTF? Tudod biztos, hogy Mo-n a 8 M szavazóból 3 M nyugdíjas, 1,5 közszolga és további M meg az állami csecsen lógva táplálkozik. Mégis szerinted ebből a 5,5 M emberből ki akar modernizációt? Segítek, senki, ezek tespedni akarnak a langyos mocsárban és játszani a nagy magyart.

- Teljesítményalapú társadalom? Ebben az országban ez a legcsúnyább szitokszó!!! Itt senki nem akar teljesíteni (igaz,hogy túl jól élni sem, csak legyen kaja,pia meg valami lakás),isten őrizz!!! A magyaroknak JÁR ez a 3 dolog és oldja meg az állam!

- Nyitottság? Ember, te részeg vagy? A magyarok túl ostobák ahhoz, hogy nyitottak legyenek, alig beszélnek nyelveket,alig jártak külföldön,alig tanultak (persze okosabbak, mint a tahó egyiptomiak pl. akik folyamatosan ölik egymást).

Szerintem te nagyon el vagy tájolva, ahhoz,hogy ez a megkötött szarhegy egyszer felrobbanjon,jól bele kell állni a földbe,de amíg a hülye külföld hitelez (igen, a veszteséges külföldi bankok adói is tkp. külföldi hitelek),addig mindig egy ilyen majombanda fog itt ugrálni,mert ezt a mocskot,amit magunkra lapátoltunk az elmúlt bő 60 évben,csak bombával lehet kirobbantani,ami akkor fog robbanni, amikor elfogy a della (egyszer szívesen megnézném valamelyik idiótát abban a döntési helyzetben,hogy akkor most bezárjuk a kórházakat vagy nem fizetünk nyugdíjat - és aznap ki is törne a polgárháború).

tundrazuzmo (törölt) 2013.07.01. 23:51:33

@Ezténírtam: "- Teljesítményalapú társadalom? Ebben az országban ez a legcsúnyább szitokszó!!!"

Ja, mondta is a fizikatanár ismerős, hogy ebben az országban az egyetlen, ahol a munka és teljesítmény alapján megy a fizetés, az a rezsi. És azt is folyamatosan csökkenti a kormány...

Tyreo 2013.07.02. 00:21:25

Érdekes. Alapvetően egyetértünk. Adott esetben én azzal egészíteném ki, hogy ez szerintem egy generációs szembenállás lesz, leginkább. Most nő(t) fel az első olyan generáció amely már nem élt az előző rendszerben. És igen, ami hiányzik az egy szervezet lenne aki összefog minket.
És ehhez lenne is egy javaslatom. Felejtsük el ezt a konzervatív-modernizálós stb. jelzőket. Megosztó. Helyettük a régiek és újak felosztást használnám, talán.
Már csak azért is, mert több magát konzervatívnak valló blog is ugyan azt szeretné mint te (mi).(KARD, 1000leütés)
(Bocsi, késő van. Nem biztos, hogy túl összeszedett lett..)

Becsületes brigantik 2013.07.02. 00:27:00

@Tyreo:

Van számodra egy jó hírem: ők is "velünk menetelnek" az általad óhajtott "összefogó szervezetben":-)

...Akarsz te is brigatni lenni?:-)

"A jobboldal egy tekintélyes réSe" 2013.07.02. 00:31:12

"A rendszer megdöntéséhez – mint olvasom - meg kell nyerni ez utóbbit, mármint a jobboldal egy tekintélyes réSét is.” (sic!) Na, innentől tovább nem is olvastam.

Arról nem beszélve, hogy a modernizmus egy lejárt, múlt századi stíluskorszak, ami Josephine Bakertől körülbelül Marilyn Monroe-ig tartott, ahogyan az alábbi írás is fogalmaz.

www.csepeli.hu/interjuk/csepeli_lukacs_szunyogh_kozneveles_1999_11_26.pdf

Tehát aki „modernizálni” szeretné az országot, az legalább két brosúrával el van maradva, azaz vissza szeretné rángatni az országot az elmúlt, huszadik századba. Biztos, hogy 2014-ben ez lenne a kívánatos, a jövőbemutató, a nyerő stratégia?

Becsületes brigantik 2013.07.02. 00:46:15

@"A jobboldal egy tekintélyes réSe":

1.) Köszönjük, hogy fiygelmeztettél az elíréásra, javítottuk!

2.) A belinklet írásban a "modern" nem abban az értelemben van taglalva, mint a posztban...:-)

dr. jenőke (jenőke) 2013.07.02. 01:10:25

Úgy gondolom, hogy tévedsz.
Fenntartom a tévedés jogát.
Szerintem az az ellenzék igazi vezére, akit az ellenfél annak tekint.
Egy-két csatát vezethetnek alvezérek, de azt, ki a tényleges vezér, azt az ellenfél jobban tudja.
Lehet úgy csatát nyerni, hogy az eldönti a háború sorsát, a csata vesztes vezére ettől még nem lesz az egésznek vezére.
Gondold újra mondandódat Orbán szemszögből.

"A jobboldal egy tekintélyes réSe" 2013.07.02. 01:29:50

@Becsületes brigantik:

"1.) Köszönjük, hogy fiygelmeztettél az elíréásra, javítottuk!" (sic!)

Hát, ha én az ország dolgairól szeretnék elmélkedni a köz nyilvánossága előtt, akkor magam is megpróbálnák figyelemmel lenni az elírásaimra, akármennyire késő is van.

2.) Nézetem szerint 2013-ban nem lehet úgy beszélni a „modernizálás”-ról, mintha ez nem lenne már egy évtizedekkel ezelőtt elméletileg meghaladott és a gyakorlat próbáját ki nem állott paradigma.

Úgy vélem, hogy ez az idejétmúlt megközelítés nem egyeztető össze a „progresszivitás” egyébként ugyancsak, már a múlt században megkérdőjeleződött fogalmával, a bekövetkezett változás léptéke, a haladásillúzió szertefoszlása – mint Csepeli György a hivatkozott szövegben mondja - „a modernitást mint gondolkodást nem teszi folytathatóvá”.

Ha már a kiinduláskor eltekintünk attól az alapvető ténytől, hogy jelenleg egy, a modernitást követő posztmodernitás utáni korszakban vagyunk, amikor is teljesen új válaszokat igénylő új kihívásokkal kényszerülünk szembenézni, nos, akkor ez számomra az egész gondolatmenet hitelességét, megalapozottságát, komolyan vehetőségét kérdőjelezi meg.

Becsületes brigantik 2013.07.02. 01:31:21

@Dr. jenőke (jenőke):

A Fidesz azért tekinti Bajnait az ellenzék vezérének, mert még viszonylag róla tételezhető fel a leginkább, hogy képes a „bizonytalanok” között szimpátiát kelteni és (esetleg) a Fidesz-táborban is. Nyilvánvaló, hogy sem Mesterházy, sem Gyurcsány nem képes erre. Így a Fidesz pusztán politikai taktikából „nevezte ki” Bajnait ellenzéki vezérnek: hogy t. i. még idejekorán „lekaraktergyilkolhassa”, így véve elejét annak, hogy kialakuljon iránta a szimpátia a bizonytalanokban. Ezért vetette be ellene az egész Fidesz-médiát.

Nem Bajnai „vezéri képességei” miatt történt mindez – ui. olyanok neki nincsenek.:-)

Mármost, a stratégiában az a helyzet a vezérséggel, hogy a jó vezér nem hagyja magát az ellenség által „bekategorizálni”. Ahogy Napóleon is megmondta: „A körülményeket én alakítom!”

Ha győzni akarsz, akkor sose az ellenség fejével gondolkozz és sose az ő ítéletei után menj. Mindig az győz, aki képes az ellenségre kényszeríteni a saját stratégiáját – politikában: aki tematizálja a közéletet. Bajnaiék szinte összes kommunikációja úgy kezdődik, hogy ”Reagálás XY Fidesz-faszfej kijelentéseire” – könyörgöm: hogy akarnak így győzni?:-) Bajnai? Vezér? Na ne röhögtessenek!

…Az ellenfél pedig azt tekinti IGAZÁN a másik fél vezérének, aki képes azzá emelni magát! (Jellemző: amikor Napóleon Marengónál szarrá verte az osztrákokat, azoknak eszükbe sem jutott Párizsban, a Direktóriummal tárgyalni a békéről: a legtermészetesebbnek vették, hogy az egyébként semmiféle „hivatalos felhatalmazással” nem rendelkező Bonapartéval kell leülniük. Ja, mert neki volt erre 100.000 győztes katonája… Mármost, az ellenzék vezére is az lesz – és őt fogja annak tekinteni a Fidesz is! – aki képes lesz megmozdítani és maga mögé sorakoztatni az egymillió bizonytalan szavazót…)

sírjatok 2013.07.02. 01:37:18

@Tyreo: "Felejtsük el ezt a konzervatív-modernizálós stb. jelzőket. Megosztó. Helyettük a régiek és újak felosztást használnám, talán."

Igen igen, az sokkal kevésbé megosztó.

Vagy lehetne mondjuk Mi és Ők,az még jobban kifejezi az egységet.

Becsületes brigantik 2013.07.02. 01:38:57

@"A jobboldal egy tekintélyes réSe":

Csepeli egy elméleti ember, aki eredménytelen államtitkár volt. A gyakorlatban semmit sem ért el - majd épp hozzá fordulunk tanácsért a gyakorlati politikát illetően!:-)

Ahogy látom, te is azok közé tartozol, akiknek van egy szép, elméleti vesszőparipájuk olvastak pár cikket - és ezzel próbálják magyarázni az egész világot. Hát... sok sikert!:-)

fradra 2013.07.02. 02:10:18

Bajnai nem minden szempontból tökéletes jelölt Orbán kihívására és legyőzésére, én magam is el tudnék képzelni nála jobbat. De mindazoktól, akik az ő népszerűségvesztését befejezett tényként kezelik, őt magát pedig elutasítják, azt kérném, nevezzenek meg nála alkalmasabbat, aki hajlandó is vállalni, hogy ringbe száll Orbán ellen. És kérném még azt is, hogy amíg nem neveznek meg ilyen jelöltet, addig ne legyenek ennyire elutasítók Bajnaival szemben, mert ezzel Orbán érdekeit szolgálják.

Ay 2013.07.02. 02:23:05

A baloldalnak 3 éve volt, hogy megváljon a lejáratott, korrupt, "elhasználódott" embereitől, új tiszta és hiteles emberekkel valós párbeszédet kezdjen a választókkal, legyen programja, legyen újra hitele az emberek körében, s legyen egy jó programon túl stratégiája, a most regnálók leváltására.
Ehelyett, feldarabolódott, hogy a sok nevetségessé vált politikus veszekszik, mind az ovis gyerek, tesztelik, ki a legnépszerűbb. Ettől még nincs program, nincs stratégia , nem lett a lakosság megszólítva, egyik sem lett hiteles. Ergo: nagy valószínűséggel véleményem szerint elbuktak, mert általában azok az agyhalottak szavaznak majd rájuk, akik akár egy lovat is megszavaznának ha kedvenc pártjuk színeiben indul.

1001nappal 2013.07.02. 03:09:48

Döbbenetesen egybites a magyar blogszféra. Vagy a modernizálásra képesek figyelni, vagy a válságra. A válság előtti modernizációs technikák nem működnek, hiszen azok kudarca vezetett a válsághoz. Ha a blogbölcsek ilyen technikákban hívőket ajánlanak az ellenzék vezetésére, akkor zsákutcát ajánlanak kiút helyett.
Tudomásul kellene végre venni a magukat gondolkodóknak tartóknak, hogy Európában is dúl a harc a jólét megtartásáért. A megszorító, a stukturális reformokat erőltető, a versenysemlegességet hirdető politika valójában a perifériaországok szegénységét konzerválni kívánó igyekezet, amelyet a nyertes és domináns hatalmak politikusainak túlélési ösztöne hajt saját szavazóik megtartásának érdekében.

Kámasuka 2013.07.02. 03:32:25

Az baszna be ha megint modernizálnátok tesókák.

Az mszp hányszor modernizálta a logóját 1948 óta? Köszi ezt már ismerjük...

Kámasuka 2013.07.02. 03:45:29

@Husz_János_Puszita: Mert nincsenek európai értékek, sem európai fejek. Kőkemény érdekharc megy európában, nemzeti érdekek ütköznek. Az EU a GDP-k 1-2%át fordítja meg, a helyén kezelik (nyugaton), leszarják.

czjanos 2013.07.02. 05:44:18

A szerző szerintem abban téved, hogy a most bizonytalanok egy nagy "modernizátorra" várnak. Arra várnak, hogy a választás előtti, utolsó pillanatban ki fog nekik többet-nagyobbat ígérni. A modernizáláshoz nem a választás előtt kell eljutni, hanem az oda vezető, modern-, elkötelezett-, jogtisztelő kormányzással. A jog tiszteletébe természetesen azt is bele értem, hogy a győztes oldalon senki ne juthasson jogszerűtlenül előnyökhöz, pozícióhoz, "trafikhoz". Ha 2014-ben nem a Fidesz fog nyerni, akkor sajnos megint szembe kell nézni a Gaskó-Kerpen-stb. féle sztrájkokkal, a felboruló és kigyulladó kukákkal, mert Orbán megmondta: "a haza nem lehet ellenzékben". Amíg egy jurta-sapkás bohóc politikus kisgyerekek agyát moshatja- minden következmény nélkül, amíg egy "magyar-bajszú" vezető politikus következmények nélkül semmibe veheti egymillió szavazó döntését, addig ebben az országban (ahogy tegnap Paul Lendvai mondta) a butaság uralkodik, az dönti el az ország jövőjét. A zemberek (a választók jelentős részének) bigott butasága. butasága.

GeoCracker · http://endresy.blogspot.com/ 2013.07.02. 05:56:28

@Habakuk999: "Elmennek, de előbb-utóbb vissza akarnak jönni - nem egyszerű a beintegrálódás - s hatásuk jelentős az itthon maradt ismerőseik számára is."

Lehet, de ettől még működik szerintem az, amit szociális abortusznak hívok. A kimenőkkel generációk esnek ki. Egyébként az integrálódás pomt azoknak a kevésbé nehéz, akikre a legnagyobb szükség lehetne. Életkorilag is. Az a 30 körüli innovatív ifjú, aki kimegy, és kint ismeri meg élete párját, max 20 év mulva jön vissza. Megnézni a nagyszülőket a temetőben.

lavór 2013.07.02. 06:02:09

"Itt az idő, hogy meghatározzuk:
miféle ellenzék képes legyőzni a Fideszt."

Szerintem kissé későn ébredő a kérdező.
Egy választás megnyeréséhez nem elegendő pár hónap. Na és az állandó kérdés: kiket szeretne a bársonyszékekbe ültetni? Mert ugye nem lejáratott jelölt olyan ritka, mit a fehér holló. Nincs tülekedés.

rasztaszív 2013.07.02. 06:36:14

egy programrészlet:

hosszútávú célunk a bázisdemokratikus működés kereteinek kialakítása.

ez egy lépésben biztosan nem megvalósítható,ezért először egy stabilan működő átmeneti forma kialakítása a cél.
első lépésben az évenkénti választások bevezetését javasoljuk,alacsony(pl. 1%-os) bejutási küszöbbel.
nyilvánvaló,hogy ez eleinte a parlamentbe bejutó pártok számának megsokszorozódásával fog járni.a stabil kormányozhatóság érdekében ezért a parlamenti szabályok rendszerének átalakítása is szükséges.azt gondoljuk,ha úgyis évente megújul a parlament,akkor nem kell az 50%-ot meghaladó kormánytöbbséget megkövetelni.a legnagyobb együtt szavazó tömb jelölhessen kormányfőt.ilyenkor éven belül a kormányfő leváltására akkor legyen lehetőség,ha a jelölő tömb valamilyen előre meghatározott arányban (pl.10%)képviselőket veszít.
emellett biztosítani kell a köztisztviselői kar stabilitását.
eleve ki kellene zárni a pártpolitika beszüremlését a közszolgálatba.ezért korlátozni kell a nyertes pártok ráhatását a köztisztviselői karra.meg kell szüntetni a politikai államtitkári rendszert!
természetesen a parlamenti többség mértékétől is függővé kell tenni a kormány lehetőségeit.kisebbségi kormányzás esetén a miniszteri szintig kell szabad kiválasztási jogot biztosítani a kormányfőnek.többségi kormányzásnál ezt valamelyest ki kell terjeszteni,de korlátok közé szorítva(a részletes szabályozás kidolgozásába természetesen mindenkit be kell vonni).
kisebbségi kormányzás esetén miniszteri szint alatt,többségi kormányzás esetén a más pártokkal közösen meghatározott szint alatt,és mindkét esetben egy közösen meghatározott szintig pályázati rendszerben kell a munkavállalókat kiválasztani.a pályázatok elbírálását paritásos parlamenti bizottságra kell bízni.a stabilitás biztosítása érdekében viszont egy cikluson belül az eredetileg pályázaton kiválasztott elbocsájtottak ne legyenek pótolhatók!ez mindig a következő ciklusban megválasztottak feladata kell legyen.
ezen alapelvek mentén kialakítható lenne egy professzionális,pártpolitikától mentes,stabil közszolgálati kar.

Conchobar 2013.07.02. 06:37:34

"a 'létező ballib oldalt' nem a semmiből hozták létre valamely kivételes képességű politikusok: az szigorúan véve nem más, csupán a szovjet világhatalom több kézen átment(ett) öröksége" - Ez a kisebbik baj, a nagyobb az, hogy a baloldalhoz húzó választók nem bírják elengedni a kezüket. Pedig már 1990-ben is megvolt a lehetőség arra, hogy az "örökség" helyett valami frisset és talán modernet válasszanak (a Petrasovits-féle MSZDP-t, amely utóbb a sikertelenség folyományaként meghasonlott, végül egy nagytőkés kezébe került)

holinthewol 2013.07.02. 06:56:04

Ellenzék? :) :D Miféle ellenzék? :D Magyarországon az LMP és a Kétfarkú Kutya párt az ellenzék...ja és a 4K, bocsánat. A többi az csak fejcsere. Szanyi, vagy Gyurcsány mint ellenzék, na persze, formálisan nyilván ellenzék. Végülis. Oké, még Bajnai is az lehetne, de őt kicsinálták, felejtős. Én úgy látom, hogy Magyarországon ma pont olyan rendszer van, ami tükrözi a valóságot, a Fidesz amit képvisel az Magyarország: mutyi, gyűlölködés, széthúzás, szétválasztás, és mérhetetlen ostoba kivagyiság. Ha az MSZP győzne, akkor ugyanez maradna, csak a fejek cserélődnének le. Aki Magyarországon demokráciáról, meg nyugatiságról ábrándozik és otthon marad az vagy mazochista, vagy hülye. :D 50 év múlva ugyanez lesz, mert a társadalom 80%-át nem lehet lecserélni. Orbánt meg tuti nem győzik le ezek a fejek 2014-ben, ahhoz túl ostobák. Orbán egy igazi hullámlovas, úgy lovagol a butaság tengerén, hogy öröm nézni. Ez kell nektek, semmi több.

szanalmas 2013.07.02. 07:03:41

Olyan olvasni ezeket az "ellenzék kontra regnáló hatalom" blogbejegyzéseket (és kommenteket), mint egy korunkbeli fradi-újpest szurkolói "vitát". Aki nyer, az a BL-ben is leveri a világot és elhozza a fényt újra! Kicsit sárga, kicsit savanyú, héló, a kétballáb sehol sem nyerő, akárhányszor próbálkozik is a tehetségtelenség!

Gandalf(helyett) 2013.07.02. 07:34:34

@czjanos: Francokat. A bizonytalanok nem a legnagyobb tortaszelet ígéretére várnak. Épp ellenkezőleg. Hogy végre valaki ne hazudjon a pofájukba. Legalábbis részemről így van.
Szaktudáson alapuló és hatástanulmányokkal alátámasztott – külső környezeti tényezők változatai alapján –akár A, B, és C verziós – ország – stratégiák és alrendszereik világos kidolgozását és az azokhoz való ragaszkodást (én legalábbis így dolgozom, és másoktól is ezt várom el, ezért is irritál a jelenlegi slepp).
Mert ez így csak a rossz irányba mehet.

Szűtté mamá? Szűjjé! 2013.07.02. 07:55:02

Szerintem nincs esély a jelenlegi kormányoldal leváltására 2014-ben.

wmiki · http://kigondoltam.blog.hu/2014/07/20/stephen_hawking_538 2013.07.02. 07:57:19

drogos bölcsészek elmélkedése

a fideszt egy valóságban is létező párt győzheti le, és nem egy elképzelt MesePárt, aminek ugyanannyi bizonyíték van a létezésére, mint az evolúció elméletre: 0

wmiki · http://kigondoltam.blog.hu/2014/07/20/stephen_hawking_538 2013.07.02. 08:04:20

@wmiki: hála istennek, a jelenlegi, magukat demokratikusnak hazudó ellenzéki erők is kizárhatók, ők a mesemondó képviselőikkel, és a magasabb rezsi, több imf hitel, több szja, kevesebb minimálbér programjukkal nem fognak nyerni, remélhetőleg még vagy 1000 évig

Anselmo 2013.07.02. 08:10:24

poszter: "A magyar jobboldaliság ugyanis nem a szorgalommal, munkával, ..., hanem egyfajta, számára, mint „uralkodó rétegnek” kijáró, „államilag garantált”, magán a magyar"

Nyugodtan kicserélheted a jobboldalt baloldallal, és ugyanúgy igaz lesz. Viszont akkor nem értem, miért a jobboldal az akadálya a modernizációnak? Azért, mert a poszter baloldali?

élveteg 2013.07.02. 08:10:27

Bajnai ?Ugyan Amióta nem jött be az eredeti terv ,-a mindenkit behajtani az E14 alá ,már csak a kármentés folyik Nem a szavazatokat maximalizálják hanem a veszteséget próbálják minimalizálni

Netuddki. 2013.07.02. 08:11:43

"Itt az idő, hogy meghatározzuk: miféle ellenzék képes legyőzni a Fideszt. Kikből kell állnia ennek, hogy kettős feladatát"

Ez most valami többrészes blogbejegyzés bevezetője volt? Ugyanis pont az első mondatban felvetett témával nem foglalkoztál érdemben. A jelenlegi helyzettel foglalkoztál és azzal a mai ellenzék miért nem tud (szerinted) labdába rúgni a fidesz mellett...

Netuddki. 2013.07.02. 08:16:47

"Egy elkötelezett és következetes modernitáspártnak azokra a választókra kell koncentrálnia, akik éppen rá várnak:"

Ó! Neba! Komolyan? Ez lenne a szent grál? Ha nem mondod hülyén halok meg!
Magyarul az ország többségének tele van a töke a jelenlegi pártokkal, őket kellene megszólítani. 10ezerszer elmondták, elmondtuk. Amire ez a blog sem ad választ, az a MIVEL és a HOGYAN...

rasztaszív 2013.07.02. 08:17:31

@wmiki:

a fideszt az általa kiváltott undor fogja legyőzni.

Doberdo 2013.07.02. 08:18:59

Csakhogy az "úgynevezett modernitásra
vágyók" is elkényelmesednek egy-két év alatt, és ők lesznek a legnagyobb "hűbérurak". Ebből pedig az következik, hogy valódi társadalmi mozgás nélkül Orbán
nem leváltható. Ez a szomorú igazság. A posztíró légvárakat épít....

Balt 2013.07.02. 08:20:48

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca: Egyetértek. Bajnai - nyilván akaratán kívüli - egyedüli jótéteménye, hogy megtisztította az LMP-t. :)

@poszt: Attól tartok, hogy eleve téves a premissza: a "felülről való, doktriner modernizálásból (vö.: "felvilágosult abszolutizmus" Tölgyessynél) ennek a társadalomnak kb. fél évszázada elege van. (De lehet, hogy feleslegesen korlátoztam a terminust egy ember által megélt, szavazói joggal támogatott "felnőtt" létére.) Ilyen módon tény, Orbánból is elege van, mert kétség sem férhet hozzá, a változások (na jó, legyen "modernizáció") levezénylésében mindenkor a leghatékonyabb a rendszerváltás óta. Ettől persze még nem valószínű, hogy 2014-ben meg lehet szorítani...

inebhedj - szerintem 2013.07.02. 08:22:25

Olvasom a hozzászólásokat, és elvesztettem a fonalat...

Miért kéne "modernizálni" meg változtatni, mikor a hozzászólók szerint az emberek 80 %-a elégedett és nem változtatna (szvsz ilyen elégedettségi ráta még az annyira áhítozott Nyugaton is ritka)? Épp a hozzászólók írásaiból tűnik úgy, hogy a hozzászólók által képviselt max 20 %-on kívül senki nem akar változást, így a változás iránti igény saját bevallásuk szerint is teljesen indokolatlan (ráadásul ez az elégedetlen 20 % amúgyis kivándorolt, vagy indulóban van).

Tehát min is kellene változtatni és miért?

Balt 2013.07.02. 08:24:30

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca: "Azt lehetett hinni, hogy Bajnai helyes útra vezeti a szakadár LMP-t és Millát. Az ellenkezője történt: Bajnai ezek foglya lett, s ő kezdett alkalmazkodni hozzájuk."

Azért az vicces, ha valaki a modernizálást látná egy (politikai nyilvánosságban eddig valóban intakt) nyugger poltiszt és egy előző kurzusokkal egybecsengő exhibicionista drog- (és más) liberalizációt hirdető amorf politikai formációban...

Kivlov 2013.07.02. 08:25:23

@inebhedj - szerintem:
Max azon, hogyha elcsúszás van a ktgvetésben, akkor nem adót emelünk, hanem kiadást csökkentünk...

Balt 2013.07.02. 08:27:47

@Habakuk999: "A közszolgáltatásokat nem nagyon ismerem, csak rémhíreket hallok róluk, el nem tudom képzelni az egészségügy, oktatás működését európai színvonalon."

sport.hir24.hu/tenisz/2013/06/19/halalkozeli-elmenye-volt-a-magyar-teniszezonek

Balt 2013.07.02. 08:28:53

@Balt: Erre tartunk, kétségtelen... Européer módon mondva: konvergálunk, na. :) :((

felcsutisuttyo 2013.07.02. 08:30:11

majd ha a fegyverek beszélnek...az lesz az igazi "választás":)

rasztaszív 2013.07.02. 08:31:08

@wmiki:

tök mindegy,milyen nevű lesz az a párt.

wmiki · http://kigondoltam.blog.hu/2014/07/20/stephen_hawking_538 2013.07.02. 08:31:51

@rasztaszív: értem, tehát nincs...

egy elképzelt meséről papolsz, ahogy libbantaknál szokás :x

bögöbö 2013.07.02. 08:32:54

@wmiki: rasztaszív véletlenül elírta. Helyesen: "a fideszt az általaD kiváltott undor fogja legyőzni."
:)

rasztaszív 2013.07.02. 08:33:53

@wmiki:

az undor nagyon is valós.pártok lesznek.választás lesz.
szopni fogtok.

bögöbö 2013.07.02. 08:35:51

@wmiki: amúgy örülök, hogy téged nem lehet megvezetni holmi evolúcióelmélettel, meg úgy általában a "tudománynak" nevezett, avítt vallással:
forum.szkeptikus.hu/viewtopic.php?p=7791

rasztaszív 2013.07.02. 08:36:06

@bögöbö:

az ő,és a hasonlók által kiváltott undor,jórészt,valóban.

1001nappal 2013.07.02. 08:39:12

@inebhedj - szerintem:
Azért kellene változtatni, mert ami van, nem működöképes. Ha nem lesz kormányváltás, akkor is változtatni kell.
Biztosan hatalmas eredmény, hogy kikerültünk a túlzotthiány-eljárásból, de 2014-ben már hiányzik a kinnmaradáshoz 470 milliárd forint. Emellett a beruházási ráta 15%-os, a potenciális növekedés 0,5%. Hosszabb távon meg kell oldani a szociális katasztrófa elkerülését (2025-ig), az állami cégek konszolidálását (1000 milliárd fölött), a jövőre terhelt eladósodás megállítását (rezsicsökkentés, oktatás, önkormányzatok, kórházak, stb.), valamint a lefojtott infláció robbanásának elkerülését.
Ez csak néhány a több tucatnyi, egyenként is kormányt próbáló feladat közül, amelyek a következő kormányra várnak, akár lesz hatalomváltás, akár nem.

kisQtya 2013.07.02. 08:39:36

Jó kis post.
Részemről meg vagyok győződve arról, hogy amíg létezik egyáltalán az MSZP (az SZDSZ-nek már volt annyi esze, hogy megszűnt), addig Orbán megél a protest-szavazatokból.
Tudomásul kell venni, hogy a Fidesz ügyes trükkel kisajátította a "nemzet" fogalmát, a segghülye ballib pedig léprement és elkezdett hülyemagyarozni, meg nácizni. Ezzel olyan mély sebet ejtett a választópolgárok lelkén, ami sosem fog begyógyulni. Ez még akkor is hiba volt, ha tényleg vannak hülye turbómagyarok.
(Évekkel ezelőtt szóltam, minden blogon kommenteltem, hogy nem lesz ez így jó...)
Most már nincs más választás a ballib oldalon, mint teljesen visszavonulni és teljesen új személyi garnitúrával!!!! felépíteni a modern baloldalt és 2018-ban leváltani Orbánt, vagy dagonyázni tovább a kakiban (hiszen az ellenzéki politikus is jól megél a közpénzből) és megvárni, amíg kifingik az utolsó matuzsálem is, aki az MSZP-re szavaz (ez még kb. 20 év).
Amíg MSZP van, addig orrunkat befogva megyünk szavazni Orbánra, mert az MSZP nem alternatíva.
Ha eltűnne, akkor szarna be igazán a FIDESZ. :) Ettől persze nem kell tartani, mert görcsösen ragaszkodnak a politikai tevékenységhez, amihez nem értenek, mert az embereket sem értik.

ugatok 2013.07.02. 08:42:31

Lehet, egyszer még megköszönjük Farkasházynak, hogy idén újból összehozta a kerti partyt. Sokaknak nyitotta fel a szemét! Jó lenne egyszer ilyen szinte belelátni a kollégiumi összejövetelbe is, hogy végre igazolható legyen mindaz, amiről ez, az egyébként remek írás szól.

rasztaszív 2013.07.02. 08:44:04

@kisQtya:

ez a négy év emlékeztetni fogja az embereket,hogy 2002-ben miért kellett orrukat befogva az mszp-re szavazni.
és most lesz más párt is,ahová behúzva az x-et biztosan nem vész el a szavazat.

rasztaszív 2013.07.02. 08:44:48

@rasztaszív: pontosabban 2002-ben,és 2006-ban

savanyujóska 2013.07.02. 08:46:03

Remek. Akkor megint meg van határozva, milyen ellenzék győzheti le Orbánt. Csak azt mondja már meg végre valaki, hol van ez az ellenzék?

Kiábrándító valóság · http://goo.gl/IoXK6 2013.07.02. 08:47:18

Gondolatébresztő írás, élmény volt olvasni. Nagy kérdés, hogy hogyan lehet egy társadalmat modernizálni, miközben az nem akarja.

1001nappal 2013.07.02. 08:50:09

@savanyujóska:
"Csak azt mondja már meg végre valaki, hol van ez az ellenzék? "
A te bátorságodban és önfeladásodban van ez az ellenzék. Az úgy nem fog menni, hogy mindig másokra várunk, mindig méltóságunkon alulinak tartjuk a korpa közé keveredést.

progressive attack 2013.07.02. 08:57:27

@holinthewol: 101%-ban egyetértek veled... ezek 50 év múlva is marni fogják egymást... széthúzás, áskálódás, a masikra mutogatás... ennyit tud a magyarok 90%-a.
Plusz ehhez jön a kultúra maximális hiánya. A németek a de spiegelt olvassák, a magyarok a borsot meg a blikket. Erre aztán lehet építeni...

kisQtya 2013.07.02. 09:03:24

@Kiábrándító valóság: Akarja, csak nem ezzel a "garniturhával". :))))

A "külföldet járt" modern fiatalok (pl. a gyerekeim) úgy látják, hogy nincs alternatíva, nincs kire szavazni, mert számukra az MSZP szárszói égés és Mesterházy video után... nem alternatíva, elhiszem.

A lányom megnézte a tegnapi Mesterházy videót és csak annyit kérdezett: ez a Mesterházy is cigány?

Meg voltam döbbenve, hogy csak ez jött át neki...

Balt 2013.07.02. 09:04:41

@sírjatok: :) Magunkfajták vs. magukfajták. :)

Balt 2013.07.02. 09:11:03

@1001nappal: Jó meglátás. A "versenysemlegesség" (a poszt értelmében a "kiválasztott nép" elutasítói) Phelps és szegéy Gáspár fia ("úzzsa' má', bázsmeg!") között elég visszás eredményeket szül. Persze bizonyos szövetségek részeiként el kell fogadnunk, hogy vannak erősebbek és esélytelenek az (meg)úszás/érdekérvényesítés medencéjében, de talán nem árt rámutatni ezekre a visszásságokra és lehetőleg felkészülni a túlélésre.

Balt 2013.07.02. 09:12:49

@Balt: Ja, a "Gáspár fia" pusztán a régi vicc miatt, (faji) előítéletmentesen, amúgy is: úszásban történetesen eléggé ott vagyunk a Phelpsek nyomában...

Ebben a blogban jelenleg nem kommentezhetsz! · http://t7.hu/0iro 2013.07.02. 09:17:20

@holinthewol: Orbán egy igazi hullámlovas, úgy lovagol a butaság tengerén, hogy öröm nézni. Ez kell nektek, semmi több.
Könnyű azt mondani, hogy nem érdemel jobbat ez a nép, de ezzel nem lehet egyetérteni. Egyrészt mert végtelen pesszimistán hangzik, másrészt pedig igenis jobbat érdemel.

Balt 2013.07.02. 09:20:14

@Conchobar: Az MSZDP-t kinyírta az utódpárt (meglehet, ebben is kollaborált az MDF anno), de a kérdés jogos: miért nem tudnak új kezdeményezésekkel labdába rúgni az egykor népszerű baloldali politikusok, mint Pozsgay, Szűrös, Szili? (Nem mintha a múltjuk hitelesítené őket nagyobb választói csoportok előtt, ráadásul az "árulást" se tolerálja a magyar szavazó, így marad az utódpárt a mindenkori vezetőivel. Talán a Fidesz ráerősít erre, mert a kiismert, biztos ellenfél könnyebben legyőzhető, a demográfia meg nem nekik dolgozik...)

alfax 2013.07.02. 09:22:26

Jo sokat birol irni: Mos nemtudtam végigolvasni de majd meg probalom.

Balt 2013.07.02. 09:24:09

@Anselmo: Azért, mert a "baloldali progresszió" egy bevett sztereotípia, nem is tudom hirtelen, ki honosította meg. :)

high up! 2013.07.02. 09:32:23

Teljes tévedés abban gondolkodni a mai ellenzéki abszolút minőség hiányossága mellett, hogy a fidiótákat le lehet győzni. Ehelyett az van, hogy kell egy olyan szakmai párt, amelyik nélkül nem lehet 2014-ben koalíciót kötni.

Van az országban mintegy 1-1,5 millió, nagyjából még normálisnak megmaradt ember, akiknek az egyedüli esélyük, ha egy polgári középpárt 10-20%-os erejénél fogva koalíciós partnere kell hogy legyen vagy a fidióta vagy a bocialista maffiának. Ángyánék végre letették ennek a pártnak az alapkövét. A fidióta bohócisklának már rég hátat fordított jól ismert szakember gárdának (Mellár, Chikán, Sólyom, Urbán, Hamecz stb) most az lenne a küldetése, hogy csatlakozzon ehhez a középréteg párthoz, hogy a ma még a fidiótáknál vagy a bocialistáknál beragadt szavazók végre ki tudjanak törni a kényszer börtönükből.
Pluszban a ma még bizonytalanok nagy részét is magukhoz tudnák vonzani.

A ballibbel nem lehet orbánisztánt leváltani, egy jobbközép párttal viszont a koalícióban be lehet törni az egyik vagy másik maffia pártot és még lehet akadályozni a további ámokfutásukat az ország meg az emberek ellen.

Balt 2013.07.02. 09:36:03

@kisQtya: Igaz. Nem szóltunk (eleget) a "hazafias", "nemzeti" politika fentebbi elutasításából. Ez nyilvánvaló tévdiagnózis a posztban, mert ha ezzel (ti. az elutasításával) tömegeket lehetne megnyerni, akkor a DK 2/3-on állna (úgy is, mint a "baloldali progresszió" letéteményese). Épp ellenkezőleg: 2010 tanulsága, hogy végre oldaltól függetlenül kihullott a rostán ez az elutasítás, már valahol kikristályosodni látszott a "nemzeti minimum". (Pl. a kettős áp.-ságról szóló törvény, úgy is, mint az új parlament első kvázi egyhangú döntése.)

Balt 2013.07.02. 09:38:01

@Balt: -ról

@ugatok: Ez igaz, respeckt for Farkasházy - pláne: index, cink stb. :)) -, de azért ne tegyünk úgy, mintha nem sejtettük volna Szárszó nélkül is. :)

Becsületes brigantik 2013.07.02. 09:43:37

@Balt:

Balt mániákus és tényektől független, tendenciózus trollkommentezés miatt kitiltva!

Becsületes brigantik 2013.07.02. 09:45:01

@wmiki:

Wmiki "hülyeség miatt kiszuperálva"!:-)

jozso929 2013.07.02. 09:45:03

Bakker, de jó kis cikk lenne ha nem fáradnék el abban hogy tele van szórva minden mondat macskakörmökkel.... Nem vagyok egy nyelvtannáci, rühellem az ezen rugózó embereket, de konkrétan megszámoltattam egy progival és 184 macskaköröm van benne, több mint dupla annyi mint ahány mondat.

Sokkal olvashatóbb lenne ha nem kellene mondatonként kétszer megállni és az áthallást, másként értelmezést felfogni. Kérlek vegyétek nyelvi kritikaként.

Kiábrándító valóság · http://goo.gl/IoXK6 2013.07.02. 09:48:37

@kisQtya: Nincs kire szavazni, mert az MSZP és a teljes szárszói holdudvar Orbánnak dolgozik. Foglalják a teret, ezáltal éppen a létükkel akadályozzák egy vállalható ellenzék létrejöttét. Talán a 2014-es bukás után fog végleg eltűnni az mszp.

Elijah_Baley 2013.07.02. 09:52:07

összefoglalom a posztot egy mondatban:
nincs kire szavazni, nem is lesz, lehet koccolni külföldre, még négy év fidesz, oszt kakukk.

Alkibiadesz 2013.07.02. 10:08:06

"Jó oka van annak, hogy miért nem érdemes „hazafiaskodnia” a feladatát komolyan vevő és helyzetét reálisan felismerő ellenzéknek. A „magyar típusú” jobboldaliság nem fér össze modernizációval"

Ezzel a gondolattal csak egyetlen egy gond van:
Automatikusan átveszi a meghaladni kívánt "jobb" és "baloldali" konzervativitmus ideológiai felosztását, miszerint a "hazafiasság", a nemzetben való gondolkodás az valamiféle jobboldali privilégium lenne.

Ha ez igaz lenne, akkor Költcsey, Wesselényi, Kossuth egytől egyik baloldali ikonok lennének. Nem véletlenül nem azok.

A haza és a haladás ügyének elválasztása a kiegyezés olyan öröksége, amit mind a horthy mind a kádár korszak előszeretettek alkalmazott, tehát ha valaki valóban nem akarja haladni a jobb és baloldali konzervativizmust, akkor ezt a mítoszt mindenképpen fel kellene adnia!

Már csak azért is mert a kizárólagosságot tagadó "modernizmus" és "konzervativizmus" egymást kiegészítő jellegéből egyenesen következik egy alternatív nemzetkép. Szerintem ezt a lehetőséget nem kellene kihagyni!

laci_52 2013.07.02. 10:10:57

@De gustibusaut bene, aut nihil: Ott a pont!

"miféle ellenzék képes legyőzni a Fideszt"

'14-ben semmiféle, az ellenzékiek kezdhetnek gyúrni '18-ra.

Parajpuding 2013.07.02. 10:15:12

Jó az írás. Kár, hogy vízió. Az orbán-rezsimet nem fogja leváltani sem ilyen, sem olyan ellenzék demokratikus választáson. Ugyanis azt egyszerűen - minden eszközzel - el fogják csalni, ha úgy alakul. Másrészt demokratikus választáson leváltani nincs is sok értelme, ugyanis akkor bent maradnak a parlamentben és ugyanúgy rombolni, gáncsolni, megosztani fognak ahogy eddig is. Új és jobb jövőre csak akkor lesz esélye Magyarországnak, ha a fidesz és a jelenlegi jobboldali képviselet irmagja is eltűnik a politikából. Ez vonatkozik balra is, mert az meg impotens.
A valódi megújuláshoz azonban a magyar túlságosan ostoba és alattvaló genetikailag. Egy biztos: a fidesz nevű tumort csak invazív beavatkozással lehet eredményesen eltávolítani.

Anselmo 2013.07.02. 10:15:37

@Becsületes brigantik: "Balt mániákus és tényektől független, tendenciózus trollkommentezés miatt kitiltva!"

jó balliberális vagy.

Kámasuka 2013.07.02. 10:24:12

@Kiábrándító valóság: De előtte megint logót cserélnek. Aztán nevet, végül kiakatembert. Ahogy szokták.

susu64 2013.07.02. 10:33:16

Szerintem @balt nem mániákusabb és függetlenebb a tényektől, mint bármelyikünk, beleértve a poszt íróját is, legföljebb más összefüggésben látja a világot. a poszttal nincs más baj, csak hogy a mondandójánál a terjedelme nagyobb. a rendszerváltás alig több, mint 20 éve volt, kell még vagy 50 év, hogy a fejekből, a szívekből, a zsigerekből eltűnjön az a mérhetetlen szellemi és mentális rombolás, amit a komcsik okoztak. A gyógyulási folyamat sajnos hosszú, s ennek az árát valamennyien fizetjük. Ezért aztán, akárhogy is van, jelenleg a legrosszabb Fidesz variáció is jobb, mint bármelyik ellenzéki. Mondom, jelenleg. És nem látható senki sem a horizonton, akiből bármi jó jöhetne.

Tyreo 2013.07.02. 10:47:33

@Becsületes brigantik: Ezt most szó szerint értsem? Vagy képletesen?
@sírjatok: Ezt úgy értettem, hogy én például konzervatívnak érzem magam, a cikkel mégis teljesen egyetértek. És ien. Ilyen szempontból a mi meg ők is kevésbé megosztó. (és tudom, hogy nem ugyanolyan értelemben használjuk a szót.)
@Balt: Ez engem erősít. A fiataloknak elegük van a Fidesz-Mszpből. Persze, vannak különbségek van aki betagozódott valahova, de az látszik, hogy nem kérünk az utódpártokból.

1001nappal 2013.07.02. 10:56:47

@Parajpuding:
Egy normális gazdaságpolitikával el lehet tüntetni a Fideszt a politikából. Akár már a következő ciklusban is. Az a baj, hogy nincs Magyarországon 106 ember, aki (képviselőjelöltként) beállna egy normális gazdaságpolitika mögé. Kishitűek vagyunk.

Becsületes brigantik 2013.07.02. 11:11:02

@Tyreo:

A lehető legszószerintebb!:-)

Kámasuka 2013.07.02. 12:06:44

@1001nappal: El lehet tüntetni, de kinek? Az mszp-nek nem, bajnainak nem, mind2nél hitelesebb a fidesz gazdpol.

Szóval el kell tüntetni?

1001nappal 2013.07.02. 12:58:18

@BenFranklin:
A Fidesz gazdaságpolitikájánál még Anettka ürhajós karriertörténete is hitelesebb. Persze viccnek jó, hogy a Fidesz a gazdaságpolitikája miatt maradjon.

ROZ 2013.07.02. 13:00:59

@1001nappal:

"hitelesebb a fidesz gazdpol"
Mármint ki előtt? Mert a világ és a hozzáértők előtt nem az.:-)

Hogy a Polgárok Házában Kubatov ezzel a munícióval látott el titeket, Fidesz-bértrollokat? Hát, ha kihúzod Orbán seggéből a fejedet és szétnézel a világban, akkor hú, de másmilyen képet látsz, édesem!:-)

Kámasuka 2013.07.02. 13:09:31

@ROZ: Csak a választásokra és a kvk-ra kell ránézni.

Nem mondom a ballibber gazdpol után nehéz rosszabbat csinálni, szerencsére nem is ez a helyzet.

Vicces ahogy személyeskedni próbálsz, mondd el sok ebernek hogy Bajnai a hiteles, mert ezt csak kb. 5% veszi be.

ROZ 2013.07.02. 13:31:38

@BenFranklin: Nem mintha érdemes lenne leállni vitatkozni, érvelni a magadfajtával, de Bajnai népszerűsége nem 5, hanem 32%-os. Persze itt gazdaságpolitikáról, azok jóságáról volt szó, nem személyekről.

Hogy jönnek ide a választások? Miféle választások? Talán az időköziek? Azokon a Fidesz nem azért szerepel jobban az ellenzéknél, mert jobb a gazdaságpolitikája, hanem azért, mert egyrészt a Fidesz sokkal szervezettebb, mint az ellenzék, másrészt szervezettebbek és elkötelezettebbek a támogatói is, harmadrészt pedig mert sokakra hat az a demagógia és felelőtlen populizmus, amit a Fidesz művel.

A kvk mi?:-)

Kámasuka 2013.07.02. 13:43:08

@ROZ: Bajnai népszerűsége nem 5, hanem 32%-os.

...........:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Priceless

1001nappal 2013.07.02. 13:54:54

@ROZ:
A trágárkodás helyett inkább a szövegértésre gyúrhatál. Ha pedig képtelen vagy rá, akkor talán nem kellene minősíthetetlen stílusban sértegetned a hozzászólókat.

savanyujóska 2013.07.02. 14:23:38

@1001nappal: „A te bátorságodban és önfeladásodban van ez az ellenzék. ”

Akkor tényleg igen nagy szarban vagyunk.

Tyreo 2013.07.04. 01:07:11

@Becsületes brigantik: Akkor ti is benne vagytok B. Péter szeptemberi bulijában?
Illetve. Miben tudok segíteni? :)

legeslegujabbkor 2013.07.04. 16:24:07

@1001nappal: Véletlenül neked írta, amit BenFranklinnak akart.

Becsületes brigantik 2013.07.06. 15:17:24

@Tyreo:

Ha érdekel a projekt, akkor itt vedd fel a kapcsolatot velünk: progresszivblog@gmail.com

"A jobboldal egy tekintélyes réSe" 2013.07.07. 11:14:55

@Becsületes brigantik: Ezt a riposztot tanítani lehetne, mint az „argumentum ad hominem”, azaz a HIBÁS ÉRVELÉS tipikus esetét, amikor valaki, ha már magát az érvet nem képes cáfolni, akkor az érvelő személyének hiteltelenítésével próbálkozik.

Ez az eljárás éppen olyan komolytalan, mint maga az írás, ami a vitát kiváltotta. Annak ugyanis, hogy Cs. Gy. milyen államtitkár volt, vagy, hogy szerény személyem - feltételezésed szerint - hány „cikket” olvasott, :) :) :) az égvilágon semmi köze nincs ahhoz, hogy komolyan vehető-e egy olyan koncepció, amelyik a kívánatosnak tekintett jövőt egy legalább 25-30 éve meghaladott koncepcióra alapozná.

Ha valaki a jövőkép alapjaként 2013-ban a modernizálást mantrázza, az arról tanúskodik, hogy ő még azt a két-három cikket sem olvasta el, melynek ismeretét másokról feltételezi.

Egy-másfél emberöltővel Hambermas, Lyotard, Gadamer, Rorty, és mások után a modernitáson, mint a kívánatos, elérendő cél vesszőparipáján nyargalászni komolytalanságra és/vagy teljes tájékozatlanságra vall.

Több szerénységet, és némi – előzetes - tájékozódást javasolnék.

Becsületes brigantik 2013.07.07. 14:19:55

@"A jobboldal egy tekintélyes réSe":

Igen... Ismerem a témát. Már az egyetemen is a frász tört ki ettől a posztmodern maszlagtól: már akkor azonnal világos volt előttem, hogy a posztmodernitás a (maga-)bizonytalan, ismerethiányos szemlélődők terepe, a modern pedig a magabiztos, alapos tudással felvértezett cselekvőké.:-)

..Persze, azt is tudom, hogy mindennek mély agyi struktúrabeli alapjai vannak: ki milyen személyiségként működik - ha akarod, egyszer majd beszélgethetünk erről, érdekes téma! Annyit előzetesen, hogy a nagy posztmodernek kivétel nélkül belső küzdelmeket vívó figurák voltak, a nagy modernek pedig kemény, a maguk esetleges korábbi kétségeit racionalitással legyőző "aus Stahl und Eisen"-alakok.:-) Persze, (a posztmondern által oly központi elemként kezelt ízlés) kérdése, hogy ki melyiket tartja magához közelinek. Az igazán nagy történelmi személyiségek természetesen mindkét "típus" tartalmazták...

"A jobboldal egy tekintélyes réSe" 2013.07.09. 12:19:03

Ha ismered a témát, akkor ne tegyél úgy ’baszki’ (hogy Téged idézve én is igazodjam a genius locihoz, a hely szelleméhez), mintha a mondernitás lázában élő 1962-őt írnánk, amikor még valóban nem lehetett előre látni az azóta bekövetkezett fejleményeket.

Ami a „magabiztos, alapos tudás”-t illeti, felhívnám a figyelmet arra az ismeretelméleti paradoxonra, hogy minél nagyobb az ismerethalmaz kiterjedése, annál nagyobb e halmaznak az ismeretlennel érintkező határfelülete. Más szavakkal: minél nagyobb tudása van valakinek, általában annál inkább szembesül a maga tudásának szerénységre intő korlátaival.

Ahogyan Verseghy Ferenc Az igazi bölcs című epigrammájában írta:

Nézd a búzakalászt, büszkén emelődik az égnek,
Míg üres; és ha megért, földre konyítja fejét.

Ez az „aus Stahl und Eisen” mottó meglehetősen baljósan cseng. Magyarországot az ötvenes évek propagandistái hívták a „Vas és Acél” (azaz Eisen und Stahl) országának, miközben bárki, aki nyitott szemmel közlekedett az utakon, tapasztalhatta, hogy egyáltalán nem a „vas és acél”, hanem sokkal inkább az Elhullajtott Patkószegek Országa voltunk…

Ezen felül is igen nyomasztó asszociációkat ébresztenek ezek a „vas és acél” kifejezések. Hazai viszonylatban Vas Zoltán a ’45 után kommunista prominensek egyike volt, Aczél elvtársat, a nagyhatalmú, egykori kultúrpápát bizonyára szükségtelen bemutatni. Nagy példaképük a Stahl, azaz Sztalin (magyarul acél) elvtárs volt, Hermann Göringnek, a Harmadik Birodalom marsalljának, Hitler helyettesének pedig a „Der Eiserne” – azaz a Vasember – volt a beceneve. Nem számszerűsíthető, hogy ezeknek az - egytől egyig csinált nevű -, „magabiztos, alapos(nak vélt) tudással felvértezett cselekvők”-nek, ezeknek a „modern, kemény” embereknek a nevéhez mennyi szenvedés, a kezükhöz hány millió ember vére tapad.

Nomen est omen - az effajta neveket választó személyiségekkel kapcsolatban - a történelem tanúsága szerint – tehát a legnagyobb fokú óvatosság ajánlható.

Nem tudom, hogy mikor és melyik egyetemre jártál, és hogy ott mit tanítottak Nektek. Magyarországon nem egy felsőoktatási intézményben még a kilencvenes években is (!) Lenin elvtársat, - az első világháborús német hadvezetőség fizetett, bajkeverő ügynökét – filozófusként (!) aposztrofálva adták elő a jobb sorsra érdemes hallgatóknak… A marxizmus évtizedeken át sulykolt mákonya nem könnyen párolog ki a fejekből…

Nem szokásom a kéretlen tanácsosztogatás, most mégis kivételt teszek; Michael Oakeshott és von Hayek műveinek olvasgatását javasolnám – függetlenül attól, hogy ők, és munkáik a tananyag részét képezték-e az egyetemen, vagy sem. Vagy esetleg olvasd el Karl Löwith-től a Világtörténelem és üdvtörténet-et.

Másokkal együtt mindhárman hangot adtak az úgynevezett „progresszió”- val szembeni indokolt szkepszisnek. Persze nem kell feltétlenül hinni a teoretikusoknak, hihetünk akár a saját szemünknek is, feltéve, ha hajlandóak vagyunk kinyitni és nézni vele.

Az üdvtörténeti narratíváknak lényegében befellegzett, manapság úgyszólván senki sem hisz a modernitás által hirdetett lineáris fejlődésben. Általában nincs meg a kellő távlat a saját korunk szemléléséhez, mégis, ha jelenleg körülnézünk, akkor egyértelműen azt látjuk, hogy nincs érvényes világtrend, inkább csak ideig-óráig érvényes „trendy”-k léteznek egymás mellett.

Nézd meg a kortárs építészetet; a formák jó kifejezői a mindenkori korszellemnek. Az építészeti formák egyértelműen mutatják, hogy a modernitás racionális-geometrikus paradigmájának vége, a kor vezető építészei által tervezett új épületek mintha csak káoszelméleti illusztrációk lennének.

Nézd meg a Pruitt-Igoe lakótelep 1972-es felrobbantásának még ma is sokkoló képeit, Charles Jencks, - akinek autoritását nem szokás kétségbe vonni – a drámai történetet a modern eszme, a modern építészet halálaként jellemezte.

www.youtube.com/watch?v=cd7VOz_Wstg

(Az már csak a sors furcsa fintora, hogy a modern, boldog jövőt jelképező Pruitt-Igoe összeomlasztott épület-álmát ugyanaz a Minoru Yamasaki nevű építész tervezte, aki a más okból, és más körülmények között, de ugyancsak leomlott WTC ikertornyokat – mindkét kollapszusnak erős szimbólumértéke van. Pruitt-Igoe felrobbantását Yamasaki még megélhette, a WTC tornyok katasztrófáját már nem.)

Ma már egyértelműen látszik, hogy nem létezik az a fajta „megérkezés”, amit a modernitás hirdetett, alig van kitűzhető és elérendő cél, marad a jó öreg út, marad maga az utazás, – vagyis az állandó változás, a panta rhei – a megérkezés reménye nélkül. Valahogy úgy, ahogy azt a jó öreg Goethe is felismerte, amikor úgy fogalmazott, hogy: "Der Weg ist das Ziel"

Bizony, „Marmor Stein und Eisen bricht” - azaz „márvány, kő és vas törik”, ahogy azt, egy mára, - méltán - elfeledett dal előadója, Drafi Deutscher énekelte majd’ fél évszázaddal ezelőtt:

www.youtube.com/watch?v=8twYCFACPjY

Ez a hozzászólás a szokásosnál hosszabbra sikeredett. Nem mondhatod, hogy a témától, a bejegyzésedtől sajnáltam a karaktereket.
süti beállítások módosítása