2013.03.21. 15:59 Szerző: ROZ

A szolgáló

kalitka.jpg

„És nem tértek meg az ő gyilkosságaikból, sem az ő ördöngösségeikből, sem paráználkodásaikból, sem lopásaikból.”

János Jelenések könyve, 9.21 (ford.: Károly Gáspár, 1589) – I. sz. 2. felei

 

Kedves magyar sorstársaim!

Van Napóleonnak egy mondása: „Ausztria egy vén szolgáló, aki megszokta, hogy mindenki erőszakot tesz rajta”. Azt én nem tudhatom, hogy Ausztria valóban ilyen volt-e Napóleon idején, de azt tudom, hogy Magyarország népe ilyen!

Állítólag vannak (voltak?) „jogaim”. Nem tudom: én sosem találkoztam velük. Ha bementem az önkormányzathoz, ugyanúgy éreztem magam, mint amikor annak idején a tanácshoz mentem be: éreztem, hogy a hatalommal állok szemben. Ezt a fílinget csak erősítette az, hogy amikor megtörtént itt nálunk a „rendszerváltás”, akkor sokáig a régi tanácselnök volt az új polgármester – aztán pedig a volt megyei párttitkár veje… Úgy olvasom, kb. ez van országos szinten is. Pl. az egyik alkotmánybírónk, akinek állítólag az lenne a dolga, hogy a jogainkon őrködjön (tudják: amiről írtam már, hogy állítólag vannak!), szóval ez a mostani alkotmánybíró annak az egykori belügyminiszternek a veje, akinek akkor az volt a dolga, hogy korlátozza a jogainkat – legalábbis ezt mondják róla a veje párttársai, maga a miniszterelnökünk is. Az a miniszterelnökünk, aki nemrégiben elmondta magáról, egy szoci képviselőnek visszavágva, hogy „én a nyolcvanas években nem a diktatúra ellen harcoltam. Hanem azok ellen harcoltam, akik csinálták a diktatúrát” - most meg magas pozíciókat osztogat nekik és együtt dolgozik velük – éppen egy újabb magyar diktatúrán…

 Szóval: a jogaim. Nem tudom, mire jók? Nem tudom, mire jó az nekem, ha négyévente választhatok a gazemberek és a pszichopaták között – és ha egyiket sem akarom, akkor vannak még fantaszták is? Nem értem, mire jó nekem a fékek és ellensúlyok rendszere, amikor az ország akkor is válságtól válságig, megszorító csomagtól nemmegszorító csomagig bukdácsolt, amikor épp azok voltak hatalmon, akik manapság annyit beszélnek az alkotmányosság és a jogállam lebontásáról? Mire jó az alkotmány és a jogállam, ha nem véd meg se a lecsúszástól, se attól, hogy itt mindig vagy osztogatás legyen, vagy válság?

…Mondjátok már meg: hogyan kell a jogokat használni? Mert adtatok ugyan – papíron – jogokat 1990-ben, meg néha még azóta is, de senki se vette a fáradságot ahhoz, hogy megtanítson minket jogállamban, annak polgáraiként élni. Arról már nem is szólva, hogy ránk hozták ezt a kapitalizmust is a langyos, unalmas, de biztonságos szocializmusunk helyett. Nekünk megfelelt a szocializmus: hosszászoktunk, mint az idézett mondás szerint Ausztria a nemi erőszakhoz. Nem tűnt fel, hogy elnyomtak minket – hiszen amióta megköttetett a Vérszerződés, azóta mindig is el voltunk nyomva, és a régebbi elnyomásokhoz képest a Kádár-féle elnyomás kifejezetten kényelmes volt! Nem tudtuk, hogyan kell szabadon élni és dönteni, hiszen addig csak abban döntettünk, hogy Ladát veszünk-e, vagy Škodát.

Szóval, senki sem tanított meg minket szabadnak, demokratának és kapitalistának lenni, de sokan, akik ott fent a politikát (most immár a nevünkben) csinálták, úgy gondolták, hogy ezt mi mind-mind tudjuk és a Honfoglalás óta egyéb vágyunk se volt, mint szabad, demokrata polgárként kapitalista országban élni! Ez az elképzelésük pedig kísértetiesen hasonlított arra, amikor az előző garnitúra, Rákosiék és Kádárék, azzal etettek minket, hogy már Vata is azért lázadt fel, mert valójában kommunizmust akart.

Lófaszt: mi nem szabadok, demokraták és kapitalisták, vagy éppen kommunisták akartunk lenni: mi jól akartunk élni, annyi szegénység után. Minden évben egy kicsit jobban – mert tetszett nekünk, hogy ezt ígérte Kádár, valamikor a ’60-as évek elején. Mi azt se bántuk volna, ha Maga Hitler vagy Sztálin áll az ország élén és azt se bántuk volna, ha Trianonnál az egész országot Albániához csatolják – csak élhessünk nyugodtan. A pofánkat ki nem nyitni megtanultuk, gyerekkorunktól „kettős nevelésben” részesültünk: volt egy duma munkába-iskolába és egy másik otthonra, és voltak dolgok, amiről még otthon, egymás közt se beszéltünk - és így neveltük a gyerekeinket mi is…

A kapitalizmussal voltunk-vagyunk talán a legnagyobb bajban. Egészen ’45-ig (vagy ’49-ig?) nem is tudtuk, nem tudták a szüleink-nagyszüleink se, hogy amiben ők élnek az „kapitalizmus”. Ők Ferencjóska, majd Hortimiklós alatt éltek – ahogy épp lehetett. Tudták, hogy a föld az „úré”, a gyárban pedig a „Főnök úr” parancsol, de nem gondolkodtak arról, hogy ők most tulajdonképpen a munkaerejüket adják el, mással nem rendelkezvén a marxizmus szerint. Aztán, „a fordulat évét” követően, megtudták, hogy ők ezer évig ki voltak zsákmányolva, legutóbb épp a kapitalisták által és azt is mondták nekik, hogy vannak még a világban olyan népek, amelyek korántsem olyan szerencsések, mint ők és őket továbbra is kizsákmányolják a kapitalisták. …Persze érezték, hogy itt nem stimmel valaki, mert amíg nekik a lódenkabát is luxus volt, addig Bécsből, vagy Kanadából másféle hírek szállingóztak át a Vasfüggönyön. De mivel működött bennü(n)k a kettős nevelés, hát nem kérdeztek-kérdeztünk rá a dologra…

’88-’89-től aztán járhattunk mi is Bécsbe és már a kutya se kérdezte, honnan van a valutánk – és ott láttuk, hogy „kapitalizmus=gazdagság”. Azt hittük, hogy ha nálunk is kapitalizmus lesz – mert már mondták, hogy az lesz, meg persze demokrácia és szabadság is, meg jogaink -, akkor mi is úgy fogunk élni, mint a burgenlandiak. És senki se mondta, hogy ahhoz, hogy úgy élhessünk, mint a burgenlandiak, úgy is kellene gondolkodnunk! Mert a burgenlandiak nem vitték haza a munkahelyükről a cerkát a gyereknek és a vállalat teherautójával se csináltak maszek fuvarokat. És ha a házuk előtt, az utcájukban feliszapolódott az árok, akkor nem azt mondták, hogy „csinájja meg a Zállam!”, hanem fogták a lapátot, meg persze szóltak az utcabelieknek is, és megcsinálták maguk. Mi meg nem értettük, hogy ott miért rendezettek az udvarok, csak láttuk, hogy rendezettek és eszünkbe se jutott, hogy mindezt: a nagyobb jólétet, a nyugodtabb viszonyokat, a rendben tartott árkokat-utakat a miénknél jóval fejlettebb munkakultúrájuk adja meg nekik. Azt se tudtuk, hogy minden azért van rendben, mert minden valakié és az övé már régóta és még sokáig az is fog maradni biztosan. És azt se tudtuk, hogy ott a polgármester vajon miért nem építtet a község-város pénzén utat-házat magának? Nem tudtuk, hogy azért nem, mert akkor a polgárok nem engednék, hogy ő – egy „ilyen” ember – lehessen a polgármester. Azt se fogtuk fel, hogy miért azt az embert tisztelik a városban, aki a legtöbb adót fizeti – nálunk az volt a menő, ha valaki minél többet el tudott tüntetni a török, a labanc, az állam, a muszka, a padlássöprők, vagy az APEH elől. (Mostanában úgy hallom, NAV a neve, de szerintem még mindig a szpáhi-birtokok defterdárjainak egyenes ági leszármazottai ülnek ott.)

…Lett aztán itthon is kapitalizmus és lett demokrácia is. A kapitalistáink közül sokan azelőtt szocialista vállalatokat vezettek – derék pártemberekként. Valahol vicces azért, hogy akik egy évvel azelőtt még beszédet mondtak a „válalati kolektíva” előtt november 7-én, azok rá egy évre már „managerek” voltak a (spontánul privatizált) vállalkozás élén. Aztán az is vicces volt, ahogy az egykori párt-főkáderek magukat és egymást törve alakultak át az új, tőkés elitté. Csoda-e, hogy ilyen lett a mi kapitalizmusunk?

Értsétek már meg végre ott fenn: nem mi akartunk demokráciát – nem is tudtuk, mi az. Nem mi építettünk itt kapitalizmust: úgy döntött az Állampárt, hogy legyen – mert a Szovjetunió elveszítette a hidegháborút és senkinek-semminek nem kellettek többé a szocialista módra készülő, a világ minőség és hatékonyságversenyében elvérző termékeink, és az államnak már sehonnan sem volt pénze arra, hogy tovább dotálja a veszteséges vállalatait. (Egy megjegyzés: most, hogy immár huszonharmadik éve kapitalizmus van, továbbra is dotálja az állam a – neki kedves – vállalatait. Ki érti ezt? Hát mégis van rá pénz? Honnan?) Nem mi szerveztük meg a jogállamot sem, alkotmányostól, fékestől és ellensúlyostól. Az „alkotmány” addig vagy egy utcanév volt a faluban, vagy a tákolmány vicces szinonimája. (Hm… Most fordult a helyzet: a tákolmány lett az alkotmány-alaptörvény vicces szinonimája…) „Fék” a bringán volt, „ellensúly” pedig a toronydarun. Azt pedig végképpen nem szoktuk meg és nem is fogtuk fel, hogy ezentúl mi vagyunk a hatalom főnökei és ellenőrei. Aki addig főnök akart lenni, az eleve beépült a hatalomba, aki pedig ellenőrizni próbálta a hatalmat, az gyorsan egy erősen ellenőrzött helyen találta magát: vagy börtönben, vagy diliházban.

…És ezek után várták tőlünk, hogy alkossunk magunknak a közérdeket képviselő pártokat, válasszunk magunk közül a közérdeket képviselő vezetőket és ellenőrizzük, hogy valóban a közérdeket képviselik-e? De hát mit tudtuk mi, hogy mi az a „közérdek”! Erre azt mondják: az, ami a népnek jó – hát nekünk az olcsó sör, a 3,60-as kenyér, a munkahelyi lógás, a fusiban megkereshető pénz, a számlanélkülokosba’, a bliccelés a jó, meg ha nincsenek a környéken cigányok. Újabban meg a rezsicsökkentés… Jó-jó: mondják, hogy ennek ára van, hogy utólag meg kell fizetnünk kamatostól azt, ha „olcsón”, „ingyen” lát el minket ezzel-azzal a Zállam. De hát mi nem értjük azt se, mi az a „kamat” – fel is vettük a CHF-hiteleket! Mi azt szoktuk meg – azt szokatták meg velünk – hogy csak azzal törődjünk, ami most van, ami most jó, ami most megszerezhető… Utána úgyis jön mindig egy ’56, vagy egy Bokros-csomag, vagy egy őszödi beszéd, vagy egy fülkeforradalom: mi lenullázódunk és kulloghatunk vissza a startkockára, mint szerencsétlen dobó a társasjátékban.

Értsétek már meg: mi nem tudjuk magunkat jól kormányozni: mi felülről várjuk a megváltást! Mi magunktól csak „több mint kétharmadot” tudunk adni az ország leggátlástalanabb gazembereinek – mert mi azt akarjuk, hogy ne nekünk kelljen átgondolni, megérteni és megcsinálni a „jó (magyar?) életet”. Mi azt akarjuk, hogy jelentkezzen valaki erre a feladatra és mondja azt nekünk, amit hallani akar a lelkünk! Ha a vágyainkat, mint igazságokat halljuk valakitől, ha az illető úgy ígér megoldást nekünk, hogy nem kér tőlünk melót, áldozatokat ehhez, akkor megnyugszik a mi lelkünk és már hajtjuk is a jármába a fejünket.

Ő meg aztán úgy tesz erőszakot rajtunk, ahogy kedve diktálja. Közben pedig, amikor már kezdjük megint azt látni, hogy ez se jött össze, mondhatja, hogy nem ő – és persze nem is mi, a magyar nép – vagyunk a sikertelenség okozói, a magunk tehetetlenségével és értetlenségével, hanem az előzőleg kormányzók, vagy az EU, vagy a „tudjukkik”… Csak mi nem! Akik pedig azzal állnak elénk, hogy de igenis: mi vagyunk a magunk bajainak legfőbb okai, azzal hogy nem értjük a kapitalizmust és azt sem, hogy mire is jó a jogállam, hogy mi nem értjük a világot (…és nem az a baj, hogy a világ nem ért meg minket, a mi „saját, csak ránk jellemző látásmódunkat”, „a létezés magyar minőségét”!), arra úgy nézünk, mit valami ellenségre.

Mi nem akarunk felelősséget vállalni. Mi nem akarunk tanulni. Mi nem akarjuk jobban, sokkal jobban – és közösen! – előre átgondolni és megszervezni a (közös és magán-)dolgainkat: mi csak egy jó vezérre vágyunk, értsetek már meg minket, magyarokat! Mi nem akarjuk belátni, hogy mitől lop a cigány, mi nem akarjuk megérteni, hogy mitől gazdag a zsidó, mi nem akarunk a némettel termékminőségben, az olasszal innovációban, a dél-koreaival precizitásban versenyezni. Mi persze bosszankodunk, ha a hatalom emberei új autócsodákon járnak a mi pénzünkön: bosszankodunk, mert irigykedünk és szeretnénk a helyükben lenni! És nem érdekel minket az, hogy ez a mentalitásunk cseppet sem polgári. Nem látjuk az összefüggést a svéd jólét és a mindösszesen 11 db(!) svéd állami autó között…

Jobbágyok vagytok és azok is maradtok!”, mondta II. Richárd angol király 1381-ben az elébe járuló és „szerzett jogaikat” felemlegető parasztoknak, miután leverte a Wat Tyler-féle parasztlázadást. Most már mi, mai magyar jobbágyok és szolgálók is csak abban reménykedhetünk, hogy valahogyan-valahonnan lesz egy jó királyunk, aki – valahogy – majd jobbágyból polgárrá varázsol minket!

…Lehet, hogy ’14-ben Merlinre fogok szavazni!

A bejegyzés trackback címe:

https://progressziv.blog.hu/api/trackback/id/tr665160749

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

numda · https://giuliotortenesze.wordpress.com 2013.03.21. 18:04:58

Hát, igencsak jól megfogtad a dolog lényegét.

Sorban állunk a vágóhídon, és van olyan barom, aki még tolakodik is előre, mert erre van kondicionálva.

legeslegujabbkor 2013.03.21. 18:36:04

Jól elintézted a magyar társadalmat ezzel az írással, egy kalap alá vettél mindenkit. Szóval tunyák vagyunk és irigyek, és ebből semmi sem billent ki. Én nem adnám fel azért azt a meggyőződést, hogy minden ember tanul a hibáiból, na jó az okos a más hibáiból is. És nem hinném, hogy a más baja nem fáj, persze megkérgesedtünk az évek alatt, de nemcsak magunkért, hanem másokért is tudunk mozdulni.

savanyujóska 2013.03.21. 20:07:00

Boldogult Popper Péter elég jól leírta, mi az, ami itten zajlik. Ilyen az, amikor a szolgák próbálnak meg demokráciát csinálni. Nem véletlen, hogy az Úr megtiltotta az Egyiptomban születetteknek, hogy belépjenek az ígéret földjére, és csak 40 év bolyongás után, miután ezek kihaltak, mehettek be oda. Mert aki szolgának születik, szolga is marad. Régebben bíztam benne, hogy Orbánék, az én generációm, már képesek lesznek nem kádári ésszel gondolkozni. De nagyon nem megy. Úgy látszik, nekünk is a sivatagban kell végigbolyongani ezt a legalább negyven évet. És ez az optimista forgatókönyv. Az mindenestre már most jól megállapítható, hogy a rendszerváltás első húsz évét az SZDSZ tette tönkre, a második húsz évet meg a testvérpártja, a Fidesz fogja. Ha holnap megbuknak, ez a húsz év már akkor is tönkre van téve.

evelynn 2013.03.21. 22:52:10

Ritkán olvasni ilyen realista írást. Gratulálok hozzá!

ásványi répacukor 2013.03.21. 23:13:45

Megdöbbentöen jó a post! Hát tényleg ilyenek vagyunk? Egy kis rezsi csökkentés és minden "gromek"? Aki hülye az is marad??? Hát nem tanultunk semmit? Még a saját kárunkon sem? Milyen nemzet az ilyen?
Protestálok! De beszélvén a szomszédaimmal, az utca embereivel,nem sok értelmét látom.......

Vértes László · http://kozlogika.blogspot.hu/ 2013.03.22. 10:30:43

"Mi nem akarunk felelősséget vállalni. Mi nem akarunk tanulni."

- Megértem, hogy ebben reménykedsz, de remélem, csalódni fogsz. Egyre többen vannak, akik felelősséget vállalnak és tanulnak.
Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!

"Mi nem akarjuk belátni, hogy mitől lop a cigány, mi nem akarjuk megérteni, hogy mitől gazdag a zsidó, mi nem akarunk a némettel termékminőségben, az olasszal innovációban, a dél-koreaival precizitásban versenyezni."

- Tegyük fel, belátjuk, hogy szavaiddal élve "mitől lop a cigány", "mitől gazdag a zsidó". (Bár elfelejtetted megírni, szerinted mitől...) Mi lesz akkor? A biciklink után futva lehajrázzuk Dél-Koreát?

Vértes László · http://kozlogika.blogspot.hu/ 2013.03.22. 10:36:54

@ásványi répacukor: "Hát nem tanultunk semmit? Még a saját kárunkon sem?"

Milyen tanulságot fogalmaznál meg nemzettársaidnak? Ne tűrd a kétharmadot, mert március közepén betemet a hó?

Ne csökkents rezsit, mert a fasizmus is így kezdődött? Merjünk kicsik lenni, lám, Ciprusnak is hogy bejött?

Kérlek, mutass példát a birkanépnek, fejtsd ki a nagy meglátásokat.

kuszkusz1 2013.03.22. 11:29:16

"Mi nem akarjuk belátni, hogy mitől lop a cigány,.."

Mitől? Ez engem is érdekelne.

savanyujóska 2013.03.22. 12:33:21

@Vértes László:
Merjünk kicsik lenni, mint Dánia és Hollandia. A hülyeség nem jön be sehol, Cipruson sem, meg itt sem.

Vértes László · http://kozlogika.blogspot.hu/ 2013.03.22. 12:46:51

@savanyujóska: "Merjünk kicsik lenni, mint Dánia és Hollandia."

Rendben, tetszik a javaslat: először is, Dán példára legyen egy Lego típusú márkánk, amiből világszerte rengeteg fogy, amiért rajonganak a gyerekek, amiről filmek készülnek, amit kiállításokon mutatnak be. Legyen továbbá egy Anton Berg jellegű élelmiszermárkánk, ami nem csak Koppenhágában, hanem a világ minden repterén kapható. Legyünk kirekesztők és idegengyűlölők, mint a dánok.

Holland példára legyen előbb egy világméretű kereskedelmi világhálózatunk (kb. 300 évig), találjuk fel a tőzsdét, alapítsuk meg New Yorkot, és aknázzuk ki gyarmati birodalmunk (pl. Indonézia) kincseit, váljunk híressé a fűszerkereskedelemben, tegyük fogalommá a tulipánhagymáinkat és a festészetünket. Legyünk barátságtalanok az idegenekkel szemben, és verjük fogunkhoz a garast, ahogy a hollandok, vacsoravendégeinktől kérdezzük meg előre, pontosan hány gramm húst és hány szem krumplit fognak fogyasztani -- egy dekával se főzzünk többet.

Ha ilyen "kicsik" leszünk, sikerünk garantált. Kérlek, szerezz nekünk, magyaroknak is gyorsan egy gyarmatbirodalmat, valamint hajóflottát, saját konstrukciójú tőzsdét, New Budapestet Amerikában, Legot, idegengyűlöletet, fukarságot, és rendben is leszünk. Erre gondoltál?

savanyujóska 2013.03.22. 14:48:47

@Vértes László:

Hú, de okos! Hú, de okos!

"Rendben, tetszik a javaslat: először is, Dán példára legyen egy Lego típusú márkánk, amiből világszerte rengeteg fogy, amiért rajonganak a gyerekek, amiről filmek készülnek, amit kiállításokon mutatnak be. Legyen továbbá egy Anton Berg jellegű élelmiszermárkánk, ami nem csak Koppenhágában, hanem a világ minden repterén kapható."
Tehát a dán jólét alapja a Lego, és az Anton Berg. Nekünk meg van Túró Rudink és matyóbabánk. Tegyük világmárkává, és nagyok leszünk. Elvégre csak ezen múlik, nem?
"Legyünk kirekesztők és idegengyűlölők, mint a dánok."
Ez a programpont megvan.
"Holland példára legyen előbb egy világméretű kereskedelmi világhálózatunk (kb. 300 évig)"
Négy tenger mosta partjainkat, nem emlékszel?
" találjuk fel a tőzsdét, alapítsuk meg New Yorkot, és aknázzuk ki gyarmati birodalmunk (pl. Indonézia) kincseit,"
Ami történt 3-400 éve. A nagy holland város, New York, a holland irányítás alatt álló világtőzsdék, és az indonéz gyarmatbirodalom kizsákmányolása bizonyára óriási jövedelmet termel ma is Hollandiának.
"váljunk híressé a fűszerkereskedelemben, tegyük fogalommá a tulipánhagymáinkat és a festészetünket."
Annó híresek voltunk a marha és gabonakereskedelemben, de fene tudja miért, valahogy nem indult tőle virágzásnak az ország. A festészetünkkel mi bajod van?
"Legyünk barátságtalanok az idegenekkel szemben,"
Ez megvan.
"és verjük fogunkhoz a garast, ahogy a hollandok, vacsoravendégeinktől kérdezzük meg előre, pontosan hány gramm húst és hány szem krumplit fognak fogyasztani -- egy dekával se főzzünk többet."
Pártod és kormányod rövidesen minket is rászorít majd erre a szép szokásra.
"Ha ilyen "kicsik" leszünk, sikerünk garantált. Kérlek, szerezz nekünk, magyaroknak is gyorsan egy gyarmatbirodalmat, valamint hajóflottát, saját konstrukciójú tőzsdét, New Budapestet Amerikában, Legot, idegengyűlöletet, fukarságot, és rendben is leszünk. Erre gondoltál?"
Szomjazom a tudásra, kérlek világosíts fel, milyen gyarmatbirodalmuk van/volt a dánoknak, hol gondoltad állomásoztatni a magyar tengeri flottát -volt egyébként, csak valahogy ezt is felszámoltuk, nyilván a gonosz külföldiek nyomására-, és mennyit profitálnak ma a hollandok New Yorkból. Az idegengyűlölet meg nyilván szintén a jólét egyik alapja, ez egy nagyon szép gondolat, terjeszd minél több helyen.

Vértes László · http://kozlogika.blogspot.hu/ 2013.03.22. 17:14:34

@savanyujóska: "Szomjazom a tudásra, kérlek világosíts fel"

Nem úgy tűnik, mintha szomjaznál rá, de ez legyen a te gondod. Én igyekszem megérteni, miből származik a nemzetek jóléte, hogy nekünk is legyen, te ellenben kiénekelnéd a sajtot a honfitársaid szájából, hogy ne legyen jómód. Ez nem szép dolog, és teljesen haszontalan is.

A dánok jó termékei nemzeti együttműködés eredményei, a hollandok annyiban profitálnak a gyarmati múltból, hogy felhalmoztak egy nemzeti vagyont, amit ma működtetnek. Elfelejtettem említeni, hogy a hollandok a világ legjobb problémamegoldói közé tartoznak, az amerikaiak után náluk a legrövidebb az út A-ból B-be, míg mi cirkalmas vargabetűkkel haladunk, és nem jutunk A-ból B-be -- ezt illusztrálja a gondolatmeneted.

Az idegengyűlölet minden nyugat-európai kultúra és jólét alapja, csak a mai PC világban nem reklámozzák kifelé. A britek fele kilépne az EU-ból, a UK Indepence party 15%-ot kapott legutóbb. Hollandiában és Dániában pont ennyit kapott a szélsőjobb, nálunk is ennyit szerzett a Jobbik.

A pártom és kormányom remélhetőleg távol tartja tőlünk a Dél-Európára jellemző gazdasági dögvészt, amit a te pártod és kormányod hozott ránk, és szívesen kiújít, ha lehetőséget kap rá. A baloldal azzal teheti magát újra szalonképessé, hogy a közjóért dolgozik, ehhez pedig lehet, hogy tényleg meg kellene érteni, "mitől lop a cigány, mitől gazdag a zsidó", ahogy a posztíró írja. Érdekes lenne, ha kifejtené, mire gondolt.

savanyujóska 2013.03.22. 17:48:44

@Vértes László:
Hát ha igyekszel megérteni, miből táplálkozik a nemzetek jóléte, szerintem rossz irányban keresgélsz. Dánia a napóleoni háborúkból egy tönkretett, kifosztott országként került ki, és nagyjából ugyanekkorra tűnt el Hollandia hajdani nagyságának utolsó maradványa is. Jó, a múlt századot lényegesen olcsóbban megúszták, mint mi. De mondjuk akkor miből származik a finnek jóléte? A hatalmas gyarmatbirodalomból? És hogy lehet, hogy a környező országok, sok szempontból már a szerbek és a románok is, egyre gyorsabban húznak el mellettünk, noha húszegynéhány évvel ezelőtt hozzánk képest jókora hendikeppel indultak. Fejben van a különbség, mentalitásban, a modern világhoz való hozzáállásban.
Pártod és kormányod meglátásom szerint nem igazán a német, vagy a holland és a dán irányvonalat igyekszik követni, és láthatóan meggyőződésük, hogy a halódó, dekadens Nyugat holnapután, de legkésőbb a jövő héten, biztosan összeomlik, és akkor milyen jól jön majd, hogy távol tartottuk magunkat tőlük. Pozitívumnak tekinteném, ha legalább a dél-európai mintát próbálnák követni, de még csak azt sem, ők a közép-ázsiai sztyeppéket tűzték ki útiránynak.
Pártpreferenciámról annyit, 2006-ig Fidesz szavazó voltam, és ha 2010-ben valami életveszélyes fenyegetéssel rávesznek, hogy elmenjek szavazni, kelletlenül ugyan, de biztosan a Fideszre szavaztam volna. És most égne a pofámról a bőr miatta. Ha néhány éve politikai hovatartozásomról kérdeztek volna, biztosan valamiféle konzervatívként próbáltam volna meghatározni magamat. De most úgy gondolom, ha az a konzervativizmus, amit a Fidesz maffia művel, akkor én balliberális vagyok.

ásványi répacukor 2013.03.23. 00:50:50

@Vértes László: Hát Kedves László önt túlképezték a fizess akadémián. Volt matematika tanárom szavajárásával válaszolok:" Vegyük észre, hogy..."
Az eddigi kormányzati hangzatos szlogenek, programok, bejelentések hozadéka, ugy mint materiális és társadalmi téren mi volt? (Itt a szélesebb néprétegekre vonatkoztatva)
A nagy büdös semmi! 0 ! Sőt 00!
Vitte-é előbb nemzetünk gazdasági, szellemi fejlődését az elmúlt 3 esztendő? Ha igen megengedem, hogy konkrét példákat hozz! (ha tudsz)
Amig a kedves választó polgárban nem ötlik fel," vegyük észre, hogy..." megint átdobtak a palánkon, addig a leirtak helytállóak.

kuszkusz1 2013.03.23. 07:48:10

Attól tartok nem lesz rávilágítva arra, hogy "mitől lop a cigány".

Azt különösen nem értem, hogy a zsidók miért vannak egy kalap alá véve a cigányokkal amikor a két rassz tökéletesen eltérő mentalitást képvisel.

A zsidók individualisták és magas értelmi képességekkel rendelkeznek többnyire, a cigányok között nagy a csoport összetartás és az értelmi képességeik általánosságban nem kiemelkedőek. Ennek a rokonházasságok és az egészségtelenül kötelező csoportnorma az oka, szerintem. A csoportnorma mindig lefelé húz és bünteti a normától való alsó és a felső eltérést.

(Én is tisztában vagyok vele, hogy illene több idegen szót használnom.)

Naszóval: a zsidóknak érdemeik vannak a cigányoknak inkább érdemtelenségük, nagy általánosságban.

A zsidók világ-összeesküvéséhez élénk fantázia kell. Sosem fogom elfelejteni Csurkánk halhatatlanjait ezen a téren: amikor Medgyessy Péter miniszterelnök Amerikában a Cionista Világtanácsnak jelentett, na az volt a csúcs.
A Szaniszló is igyekszik mint hallom, de neki nincsen bukéja, ő csak simán elmebeteg.

Szóval majd egyszer tessék nekem rávilágítani, hogy miért van egy kalap alá véve mondjuk Neumann János az olaszliszkai lincselő cigányokkal.

Cigányok.
A cigányok igen nagy hányada tartja a világ legtermészetesebb dolgának, hogy őt-őket el kell tartani.
Pl. a kanadai politikai menekültek akik az itthoni terror(?!) elől kértek menedékjogot. Kanada egy idő után fellázadt a sok bűnöző életmódot képviselő politikai menekült miatt és ezért itthon a széplelkek - élükön TGM-mel lerasszistázta Kanadát.

Valaki elmagyarázhatná nekem, hogy miért kötelessége Kanadának eltartani a magyar cigányokat.
Vagy: Franciaországnak is elege van a cigányokból, tekintettel a sajátos viselkedésükre - nagy általánosságban - sem beilleszkedni, sem dolgozni nem akarnak.
Miért a befogadó országok a hibásak abban, hogy a befogadottak többnyire ordenáré módon viselkednek? Az utóbbiaknak miért nincs semmiféle kötelezettségük a normális emberi viselkedésre? A cigánynak miért csak jogai vannak akár itthon, akár külföldön?

Husz_János_Puszita 2013.03.24. 13:43:24

Cipruson az utca embere azt mondta a riporternej, szivesen hozzajarul az orszag megmentesehez a penze egy reszevel ha kell. A ciprusi ersek felajanlotta az egyhaz vagyonat.

Igen a demokracia az arkok tisztitasanal kezdodik.

Husz_János_Puszita 2013.03.24. 13:59:07

A falu polgarmestere kifakadt a minap. Elege van a nyugdijasokbol, az onkormanyzatra varjak hogy lenyirja naluk a fuvet. Jon a funyiro szezon.

Vértes László · http://kozlogika.blogspot.hu/ 2013.03.25. 06:40:50

@ásványi répacukor: "Az eddigi kormányzati hangzatos szlogenek, programok, bejelentések hozadéka, ugy mint materiális és társadalmi téren mi volt? (Itt a szélesebb néprétegekre vonatkoztatva)"

Válság idején nem könnyű fellendülni. Az a kérdés, hogy ha marad a baloldali kormány (vagy visszajön), jobb lesz-e vagy rosszabb.

Vértes László · http://kozlogika.blogspot.hu/ 2013.03.25. 06:53:24

@savanyujóska: "De mondjuk akkor miből származik a finnek jóléte?"

Nemzeti összefogásból. Ismereteim szerint a finneknél majdnem mindegy, ki van kormányon, pragmatikusan ugyanazért dolgoznak: a hazájuk jólétéért. Az EU-ellenes finnek kb. annyian vannak ott, mint Nagy-Britanniában, Hollandiában, Dániában, vagy mint nálunk a Jobbik támogatói.

Senkit nem beszélek rá a Fidesz támogatására, a hazát és jólétet szolgáló baloldal ugyanúgy méltó a szavazatokra. Pillanatnyilag nem látok ilyen baloldalt, a létező baloldal mintha fontosabbnak tartaná megmagyarázni, miért nem fontos a haza és a jólét, miért a látszat "demokrácia" és a nemzetköziség a lényeg, akár lesz belőle jólét, akár nem.

Amíg ez így marad, a Fidesznek természetes monopóliuma lesz, hogy a hazával és a jóléttel egyszerűen nem foglalkozik más erő, márpedig a választót ez érdekli. Nem a haza mint lózung, hanem a haza mint közösségi összefogás, ami nélkül nincs jólét.

savanyujóska 2013.03.25. 10:05:44

@Vértes László:

Én nemcsak ilyen baloldalt nem látok, hanem ilyen jobboldalt sem. Az egyetlen, valamennyire komolyan vehető, nem kis jóindulattal jobboldalinak minősíthető párt talán az MDF volt, az Ibolyka előtti korszakban. A Fidesznek nagyjából annyi köze van a jobboldalhoz, mint Gyurcsánynak a kommunizmushoz. A jobboldaliság egyszerű manír, amit Orbánék felvettek, amikor rájöttek, hogy a liberalizmus nem hoz annyit a konyhára, hogy két párt is meg tudjon élni belőle. (Régebben egy ideig pesze én is másként hittem.)
Arra viszont komolyan kivácsi volnék, hogy szerinted, mint egy mégiscsak értelmes ember szerint, a Fidesz vajon mivel tett az elmúlt három évben nagy szolgálatot a hazának? A nyugdíjak bravúros megmentésével? Az államadósság óriási mértékű csökkentésével? A gazdaság felvirágoztatásával? A mocskosbüdös IMF, a bankok, a multik, Brüsszel, és úgy általában az egész Nyugat elleni ádáz és rendkívül sikeres szabadságharccal? A kultúrkampffal? A rezsicsökkentéssel?
A jelszavak és díszbeszédek szintjén egyébként minden párt a hazával, meg a haza jólétével foglalkozik.
A közösségi összefogás szép dolog, ott ahol van közösség. Ahol csak egy dezintegrált tömeg van, ott csak egy magatartás lehetséges: Mindenki magáért. A Fidesz a maga perverz módján valóban egyesíteni akarja ezt a szétesett országot, úgy, hogy álljon be mindenki az ő zászlója alá. Aki nem, azt eltapossa és kitaszítja.

Vértes László · http://kozlogika.blogspot.hu/ 2013.03.25. 10:34:34

@savanyujóska: "Ahol csak egy dezintegrált tömeg van, ott csak egy magatartás lehetséges: Mindenki magáért."

Tévedés, legalább kétféle magatartás lehetséges. Az egyik amit te írsz. A másik a távlatosan gondolkodó: a dezintegráltak élére áll, tudva, hogy csak az egyik felük hagyja vezetni magát, a másik fele kézzel-lábbal kapálózik a vezetés ellen, akkor is, ha egyébként jó irányba visz. Hosszú távon dől el, hogy a társadalom egyik vagy másik fele kerül többségbe.

A konkrét eredményekről: az ország 2010-ben úgy volt mélyponton, hogy az részben a jövőt is determinálta. Jó darabig nem látszik a Fidesz munkájának az eredménye, csak ha struktúrákban keresed, akkor bukkansz rá. Létrejött a nemzeti jövedelmet hazai zsebekben tartó gazdaság alapja.

Erre nem várhatunk külföldi áment, hiszen a külföldi befektetőknek ez rossz. Különösen akkor, ha bőven akad, aki a feltétel nélküli kiszolgálásukat ígéri -- bolondok lennének a jobboldalt támogatni, ha a baloldallal sokkal jobban járnak. A nép jóléte egy külföldi befektetőnek nem oszt, nem szoroz, miközben a saját hazájának ő is igyekszik jó polgára lenni, mert ott összetartanak. Nálunk nem, a megosztottság aranybánya annak, aki az itthoni elittel összefogva csak gyarapodni akar. Ezért aki kifelé figyel, onnan vár visszaigazolást, az soha nem lesz meggyőzhető a Fidesz eredményeiről. Az adósságállomány azért nő, mert a forint árfolyama szorozza fel. Ha a forint erős, kisebb az adósság, de csökken az exportképességünk. Ha a forint gyenge, jobb a külker mérleg, de (papíron) felmegy az adósság. A mai adottságok mellett az a bölcsesség, hogy nem szabad új hitelt felvenni, az adósságot növekedéssel kell csökkenteni, mivel GDP-arányként mérik.

A GDP másutt sem nő Európában, ez ilyen helyzet. Örülnék, ha nőne, de pusztán az, hogy nem nő, nem jelent gazdaságpolitikai kudarcot. Legalább 3 éve azon dolgozom, hogy a baloldalban tudatosuljon a saját nép szolgálatának szükségessége. Nem tudatosult, ez komoly gond.

Tény, hogy a Fidesz kemény összetartást követel. Ha engem kérdezel, én mást stílust követnék, követek is, DE szerény népszerűséggel. Orbán úr viszont nem egy elméleti meccset akar megnyerni, hanem a létező mezőny élén akar marad, és úgy tűnik, ehhez ő ért, más meg nem. A baloldal lemaradt, mint a borravaló, pedig pár éve fordított volt a helyzet. Aki integrál, az talpon marad, aki dezintegrál, az meg dezintegrálódik.

savanyujóska 2013.03.25. 17:15:34

@Vértes László:

„Létrejött a nemzeti jövedelmet hazai zsebekben tartó gazdaság alapja.”
Rosszindulatú kérdés: Simicska zsebeire gondolsz?

A külföldi befektetőkkel mi a bajod? Azon kívül, hogy külföldiek. A feltétel nélküli kiszolgálás nem az ő hibájuk, ők csak érhető módon kihasználják azt. Ez az előző kormányok bűne, akik a piaci verseny megteremtése helyett monopóliumokat adtak a kezükbe. Kis dugipénzért, meg a haveroknak biztosított jó állásokért. És ezzel párhuzamosan nem adtak védelmet a hazai vállalkozásoknak, de ez régi történet. Most a Fidesz nem azt csinálja, hogy megszünteti a monopóliumokat, legyen szabad verseny, ahol az egymással versengő szolgáltatóknak köszönhetően kialakul egy olyan árképzés, ami mellett a szolgáltató kecske is jóllakik, és a fogyasztó káposztája is megmarad, hanem megdöngeti a mellét, és elordítja magát: Én vagyok a Főnök, majd én megmondom, mennyiért add a gázt/villanyt/vizet! Namost én a szolgáltatóiparban dolgozom, és magam is tudom, ezt a színvonalat ennél sokkal kevesebbért is fenn lehetne tartani. De most az a helyzet, a kormány a közműadóval és egyéb trükkökkel roppantul megnövelte a szolgáltatók terheit, és ezzel párhuzamosan csökkenteni akarja a bevételeit. Nekünk értésünkre adták, idén béremelésre ne számítsunk, sógorom cégénél pedig a német tulaj már bejelentette, ha a rezsicsökkentés dicsőséges kormánya tényleg megvágja a közüzemi díjakat, ő csomagol és megy haza.
A nép jólétét egyébként a hazai vállalkozók is nagy ívből leszarják. Teljesen érthetően, mert semmi közük hozzá, a kormány feladata kellene legyen a piaci szabályozás és ellenőrzés. Meg jobb helyeken vannak szakszervezetek is.
Az adósságállománynál arra próbáltam meg célozgatni, hogy az állami útonállásból -magánnyugdíj- szerzett nagy valag pénzek, meg az isten tudja hány különadó és egyéb sarc dacára az valahogy nem nagyon akar csökkenni. Jó, mozgatja a forint árfolyam is, ami valahogy szintén nem nagyon tükrözi tündérország sikertörténetét, de erősebb forintnál se nagyon indult zuhanásnak az adósságmutató.
Egyébként milyen GDP növekedésről beszélsz? Másoknál egyébként nőtt a GDP, a lengyeleknél például két százalékkal, és kétségbe vannak esve, hogy csak ennyivel. (Előző évben ugyanis majdnem 4,5 százalékuk volt.) A Magyar Nemzeten kívül időnként próbálj meg máshonnan is tájékozódni.

A baloldal dögrováson van, jobboldal nincs, Orbán meg egy pártlogó alatt akarja egyesíteni az országot. Ez korábban már sikerült is, de az a rendszer 23 éve megbukott. Most visszajön. Biztos, hogy nagyon jó lesz?

stone pit(er) 2013.03.27. 13:52:26

Sok mindent mondasz ami közkeletű, vagy a közbeszédben annak gondolt.
Nem tudom, hogy gondolkodik az átlag "nyugati". Akikkel sűrűbben beszélek azok Calgary-ben élnek. És már majd hatvan éve itt hagyták az országot. Nem egyértelműen tűnnek tudatos kapitalistának. Bár az üzlet területén az egyikük férje nagyon jól teljesít. Igaz, Ő skót(!) származású.
Mindegy is! Ők nem számítanak, hiszen csak távoli rokonaim, azaz magyarok.
De hosszabban beszélgettem pincérrel Bad Ischlben a híres cukrászdában. Érdekes érzései voltak. Ő a nyolcvanas években kezdett dolgozni. Hasonló romantikával gondolt az akkori Ausztriára, mint sok magyar Magyarországra. Azt mondta, hogy sokkal nagyobb biztonságban érezték az emberek az állásukat. Ott a fizetés sem volt rosszabb. Egy szó mint száz, olyan kellemes langymeleg érzések támadtak benne a gondoskodó, kiszámítható, nagyon lassan változó államról. Persze ez csak az Ő véleménye. De hányan vélekednek hasonlóan odaát? Lehet, hogy ez az ember vágyaiban bujkál?
süti beállítások módosítása