Hunok.jpg

„…A német meg olasz s szláv a nyugodalmat szereti és a fallal kerített várost, a bezárt, büdös házat meg a gyalogjárást s ülést, s szívesen szolgál, töri derekát a reászabott munkában, ha bizonyos élést és fedelet kap, s az ő gondját leveszi gazdája. De a magyar olyan, mint a vadmadár, ha kalickába zárod, elpusztul és sorvad. A gyalogjárást sem szokhatja, ki mind lóháton jár, s a sok beszédet megveti, és szeme nem szereti az apró betűt, de a napba bátran belenéz.”

Kós Károly: Az országépítő – 1934

 

Magyarországot minden számottevő politikai elképzelés, erő gazdasági téren akarja „megmenteni”, ám arról szinte senki sem beszél, hogy a döglődő gazdaságot egy társadalom veszi körül – és hogy ez a társadalom nem igazán működik! Számtalan gazdasági, gazdaság- és vállalkozás-fejlesztési koncepció kering itt, a kőkemény neoliberálistól a szociális piacgazdaságin és az unortodoxon át egészen a dél-amerikai „szociális diktatúrák” modelljeiig. Vannak már más országokban többé-kevésbé bizonyított koncepciók és olyanok is, amelyek bevezetése nyomán csak romok maradtak. Vannak az államháztartási egyensúlyt és az államháztartási reformot a középpontba állítók (p. Bokros, Haza és Haladás). Vannak „nemzeti tőkés” megoldásokat erőltetők (Fidesz, Jobbik) és vannak a „szegényeknek”, a „bérből és fizetésből élőknek” kedvezni akarók (részben az MSZP, kisebb részben a DK – már amennyit ők egyáltalán gazdaságról beszélnek, újbalos „szekták”: 4K!, Szolidaritás és TGM, mint „egyéni harcos”), amelyeknél viszonyt a forrásoldallal kapcsolatban tapasztalunk hiányosságokat. Vannak „zöldek”, „nemnövekedés-pártiak” (LMP), racionálisak és idealisták…

…Viszont egyetlenegyet sem vetnek össze a magyar társadalommal, az abban dominánsnak tekinthető mentalitással: hogy vajon összeillik-e az adott elképzelés ezzel a mentalitással? Bizony: a gazdaságfejlesztési elképzeléseket a magyar mentalitással, annak polgáriasításával kell(ene) kezdeni!

Milyen ez az "átlagos" magyar mentalitás? Vajon alkalmas-e arra, hogy hatékony, innovatív és magas minőségben teljesítő, a társadalmat erőforrásokkal bőségesen ellátni képes versenyszféra létezhessen annak talaján? Mert ha nem, akkor ez a magyar gazdaság fejlődése, megerősödése előtt álló legnagyobb akadály – és nem a „túlburjánzó állami elvonás és szabályozás”, vagy akár a „hitelszűke”, netán a „világválság”.

A magyar nem vállalkozó nép! Most erre sokan felkaphatják a fejüket – hiszen Magyarországon majdnem kétszer annyi vállalkozás létezik (legalábbis papíron), mint a nagyjából ugyanakkora lélekszámú Ausztriában. Azonban a „vállalkozás” nem azonos a „próbálkozással” és különösen nem az „ügyeskedéssel”, no meg a „kényszervállalkozással” sem – márpedig a magyar vállalkozások többsége az utóbbi kategóriákba sorolható „vállalkozás”! „Fajlagosan”, egy főre jutóan sokkal kevesebb valódi vállalkozásunk van, mint az említett Ausztriának – az arány e téren jól jellemezhető a két ország által megtermelt GDP arányával, hiszen a GDP-t elsődlegesen a versenyszférában megtermelődött anyagi források „éltetik”, mert az állami, önkormányzati beruházások végső forrásai is a versenyszférában keletkező nyereség és jövedelmek. Amíg Ausztria 2012 2. negyedévi GDP-je nagyjából 77.223,8 millió eurót tett ki, addig Magyarországé csupán 24.215,8 milliót, az arány 3,2-szeres. Mivel pedig nálunk kb. 650.000 cég van nyilvántartva, Ausztriában pedig csak 450.000 – ez, illetve a GDP-adatok azt mutatják, hogy egy „átlagos” osztrák cég fajlagosan 4,6-szer annyira hatékony. Ezt az eltérést nem lehet megmagyarázni a nagyobb tőkebőséggel, itt valami más van a háttérben. A tőkebőség ugyanis csak akkor képes kedvezően befolyásolni a hatékonyságot, ha a pénz jól felépített és jól működő cégekbe folyik be. Bizonyítja az is a pénz önmagában vett „haszontalanságát” a vállalati hatékonyság terén, hogy a magyar vállalkozásokba pumpált állami és EU-s támogatások gyakorlatilag semmivel sem javították a magyar gazdaság növekedési képességeit – a növekedési képesség ugyanis jól mutatja a hatékonyság-növekedést, már ha az utóbbi egyáltalán van! „Mítosz” tehát (csak) a forrásbővüléstől várni a hatékonyság növekedését. A cégek belső struktúrái és működési mechanizmusaik elsősorban a cég elé kitűzött céloktól, a cégszervezéshez és –irányításhoz rendelkezésre álló tudástól, valamint a cég és az üzleti környezet innovativitásától és kooperációs képességeitől-lehetőségeitől függenek, így e jellemzők határozzák meg a hatékonyságot is, mint a cégstruktúrák és –mechanizmusok „eredményét”.

…Mondhatni: „fejben dől el” a hatékonyság!

Minden jel arra mutat, hogy éppen ezeken a területeken vannak a magyar cégek komoly lemaradásban – és még valamiben, ami összefügg az említett, a cégek elé a tulajdonosaik és menedzsmentjük által kitűzött célokkal… Ez a „még valami” pedig nem más, mint az általános és üzleti mentalitás, az a gondolkodásmód, amellyel létrehozzuk, működtetjük a cégeinket és amely meghatározza azt is, hogy miféle és milyen időtávlatban elérendő célrendszert tűzünk ki.

Az emberek általában minden tevékenységükben ugyanolyanok (értsd: „egyneműek” a tulajdonságaik): nincs külön magán- és külön „céges” viselkedésük. Olyan nincs, hogy valaki „magánemberként” egy nyár alatt akar meggazdagodni – ám vállalkozóként hosszú évek szerves cégépítkezésében gondolkodik, a nyereséget a vállalkozásba visszaforgatva. Olyan sincs, hogy valaki a magánéletben felszínes és felelőtlen, ám munkaerőként, vagy cégtulajdonosként precízen szervező, alapos, a részletekkel is törődő és megfontolt. Az sem jellemző, hogy valaki csak a magánéletében választ tévesen, átgondolatlanul és esetleg irreálisan célokat – de ha munkáról, a cégéről van szó, akkor egy pillanat alatt átalakul a kártékony és veszedelmes Mr. Hyde-ból a jóravaló Dr. Jekyllé…

…Az a helyzet a magyar gazdasággal, hogy nem lehet anélkül fejleszteni, hogy valahogyan, valaki ne változtatná át a cégtulaj és -manager Hyde-okat Jekyllekké. Ezért jóval nagyobb és összetettebb feladat a magyar gazdaság „beindítása” egyszerű közgazdasági mutatványnál: mert ha csak simán „ráeresztjük” akár a legátgondoltabb és legszakszerűbb, legmegalapozottabb gazdaságpolitikát is a magyar versenyszféra „troglodita szörnyeire”, akkor ezzel nem fogunk célt érni! Azt kell eléri, hogy a magyar versenyszféra szereplői akarjanak is eszerint az új gazdaságpolitika szerint működni – ezt pedig csak akkor érjük el náluk, ha nekik ez megéri, az eddigi „attitűdjük” pedig nem.

Az eddigi attitűd a „mindenki mindenki ellen” volt, kiegészülve a „kapcsolatokkal szerzett piaci előnyök” hajhászásával. Nyilvánvaló, hogy sem a híres-hírhedt Közgép, sem pedig oly sok „hatalomközeli” és ezáltal „sikeres” (értsd: kivételes piaci helyzetben lévő és ebből meggazdagodó) „államkapitalista pszeudovállalkozás” nem a hatékonyságának és a magas munkakultúrájának köszönhette a megbízásait. Márpedig ez a „rendszer” hatja át az utóbbi másfél évtized magyar piacát. És ha ezt a rendszert, ha ezt a működési és érvényesülési modellt tartja életben a politika, akkor ebből sohasem jutunk el a valódi, a piaci teljesítményen alapuló gazdasági és vállalkozási modellhez. Mindaddig, amíg ebben a mai rendszerben gondolkodnak a vállalkozóink (különösen pedig a „domináns”, az egyes szakági piaci viszonyokat „leosztó” szereplők), marad a hatékonyatlanság is.

A politika azért (is) igyekszik Magyarországon protekcionista gazdaságpolitikát folytatni, mert csak így maradnak általa manipulálhatóak a belpiacok. Ha a következő kormány valódi és tartós növekedést akar, akkor ezzel szakítania kell. El kell felejtenie azt az amúgy is hazug, önfelmentő és álságos szöveget, hogy „védenünk kell a hazai piacot és a hazai vállalkozásokat, hogy azok meg tudjanak erősödni” – mert ugyan mitől erősödne meg és mitől kapna késztetést az erősödésre és ügyesedésre egy örökké csak karban tartott kisgyermek? Az erősödést a kihívás és a gyakorlat garantálja – és persze az is, ha az erősödni-erősíteni kívánt vállalkozások szert tesznek azokra a szakmai és általános mentalitásbeli készségekre, amelyek nélkül valóban csak „rosszul orientált kisgyerekek” maradhatnak a világ-teljesítményversenyben...

…Az a baj, hogy mindazt, amit itt leírtam, sok-sok magyar vállalkozó nem érzi igaznak. Sokan nem is érzékelik ebben az országban, ebben a társadalomban és ebben a gazdaságban, hogy „hiányaik”, „fogyatékosságaik” vannak és hogy „baj lenne a mentalitásukkal”. Ez utóbbit általában súlyos szavakkal kérik ki maguknak (na ja: az ordít, akinek a háza ég…), a „hiányokról és fogyatékosságokról” pedig csak a pénzhiány (az állami támogatásokhoz és a banki hitelekhez való „nehéz hozzáférés”), valamit az állami szabályozás és az adóztatás „fogyatékos elméjűsége” jut az eszükbe. Érdekes embertípus ez a magyar vállalkozó! A nyugati világban a vállalkozó egy önálló, önerejében bízó és így gyarapodni akaró embert jelent – ezzel ellentétben nálunk a vállalkozók egyre csak valami külső segítségben keresik a megoldást. Szembe kellene nézni azzal az igazsággal, hogy „államilag eltartott versenyszféra” egyszerűen nem létezhet.

…Miképpen lehet mindezen változtatni? Mi minden kell a változáshoz?

Kell először is egy olyan kormány, amely belátja, hogy a magyar gazdaság fejlesztésének feladata messze túlnyúlik egyrészt egy négyéves cikluson, másrészt pedig magán a gazdaságon is – ekképpen pedig a fejlesztés nem csupán gazdasági eszközöket igényel. Kell aztán kormányzati akarat arra is, hogy a törvénykezés, a jogbiztonság, a piacszabályozás és az adóztatás terén stabilitást garantáljon – hogy ezért cserébe elvárhassa a vállalkozásoktól is a hosszabb távra tervezést és befektetést. (Kell a stabilitás, hogy a vállalkozók ne hivatkozhassanak az „örökké és hektikusan változó” kormányzati lépésekre.)

Kell az, hogy ösztönözze és segítse a kormányzat a külpiaci kapcsolatok építését – nem csupán azért, hogy ott a termékeiket és a szolgáltatásaikat eladhassák a magyar vállalkozások (ez ui. úgysem fog sikerülni, ha marad a termékeik eddigi színvonala, minősége és a cégek megbízhatatlansága és pontatlansága). Azért kellenek a külkapcsolatok, hogy a magyar cégek együttműködhessenek a fejlettebb régiók hasonló profilú cégeivel az innovációban, a kutatás-fejlesztésben és a menedzsment-kultúra fejlesztésében, hogy „jó példákat lássanak” arra, miképpen kell egy cégvezetőnek gondolkodnia. A kormányzatnak kifejezetten segítenie kell pl. a környező, fejlettebb szakmai és vállalati kultúrával rendelkező régiókkal „szakmai klaszterek” kialakítását – amelyre számos jó EU-s példa van.

…Mindez nem csak pénz és források kérdése, hanem szemléletmódé is.

A vállalkozásokat pedig arra kell késztetni, hogy ha fejlesztési támogatásokat szeretnének, akkor valós, végiggondolt és a piaci viszonyoknak megfelelő, megalapozott fejlesztési projektekkel álljanak elő - és hogy ezen pályázatok elbírálása objektív és szakszerű legyen. Ha van valami, ami nagyon káros a magyar gazdaság hatékonyságának és teljesítőképességnek növelésére, az a pályázati támogatásokat odaítélő szervezetek és az állami-önkormányzati korrupció összekapcsolódása, amely a mai viszonyokat jellemzi – ahol nem a „Mennyire jó és megalapozott az, amivel előállsz?” a döntő kérdés, hanem a „Kinek az embere vagy és kinek osztasz vissza a pénzből?” Ezekre a szervezetekre semmi szükség! Ott vannak a kereskedelmi bankok, ott van azok hitelezés-elbírálási módszertana – az állami fejlesztési forrásokat tessék csak oda nyugodtan, prudens módon „becsatornázni”! A tapasztalatok azt mutatják ugyanis, hogy a bankok sokkal kevésbé „problémásak” a korrupt módon való projekt-elbírálásban, mint az említett „forráselosztó szervezetek”. (Arra az ellenérvre, hogy „De így a bankok gazdagodnak!”, az a válasz, hogy a bankok az igazolt működési költségeiket és egy korrekt nyereséget „tehetnek rá” az állami források folyósítására – ez még mindig nagyságrendekkel kisebb, mint amibe a korrupció kerül és sokkal-sokkal kisebb „kár” is, mint amekkora károkat az „alibi-”, vagy „kamuprojektekre” az eddigi szisztéma elpazarolt, mindenféle hosszú távú gazdaságélénkítő hatás nélkül.)

…Még hosszabb távon természetesen magát a „polgári mentalitást” is kell és lehet is oktatni: erre kiváló és nagyon gyakorlatias iskolai programok léteznek – hiszen a „mentalitásfejlesztés” egyik legfontosabb „terepe” a felnövekvő fiatalok feje.

Nehéz és hosszadalmas, sok ellenállásba ütköző folyamat lesz a magyar gazdaság fejlesztése, mert a bajok gyökere lenyúlik a magyar társadalomba – mondhatni: minden egyes magyar emberbe. Nehéz lesz, „fájni fog” – ahogy Bajnai mondta egy sokkal szűkebb feladatra egyszer már… Mert fájdalmas szemesíteni magukat és egymást a „nem polgáriságunkkal” és annak a gazdaságot megbénító hatásával. De ha ezt nem tesszük meg – és: ha nem teszi ezt meg velünk a következő kormány – akkor tényleg nem marad más hátra, mint hogy aki tud (mert már „fejben is nyugatos”), az elmegy a fejlett országokba dolgozni-élni, a többiek pedig felszedelőzködnek, mint egykor Árpád népe és visszaporoszkálnak Ázsia sztyeppéire.

…Kellemetlen lesz nekik Putyin alattvalóivá lenni!

A bejegyzés trackback címe:

https://progressziv.blog.hu/api/trackback/id/tr764859798

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Coki Brüsszelből Viktornak 2012.10.21. 11:24:21

A tegnapi brüsszeli - még nagyobb csomag kell - ukáz ismeretében valószínűleg lényegesen haragosabban vonulnak majd Pataki Attiláék, mint korábban tették volna és lényegesen erősebb hittel arra vonatkozóan, hogy Viktor értük vívja hősies küzdelmét a ...

Trackback: Orbán Viktor életrajza 2012.10.21. 10:22:44

Egy évnyi gyakornoki szakmai múltja van, 24 éve agresszív, gátlástalan megélhetési politikus, aki 1990 óta ki se tette a lábát a Parlamentből, hogy körbenézzen a magyar valóságban. Szónoki képességei rendkívüliek, a tömegmanipulációs trükköket ügyesen ...

Trackback: Matolcsy György életrajza 2012.10.21. 10:20:58

A Fidesz unortodox gazdaságpolitikusa soha nem dolgozott a versenyszférában, ám rengeteget igazgatott, elnökölt, kurátorkodott. Hogyan irányíthatja egy ország gazdaságát az, akinek egyetlen nap munkatapasztalata sincs a versenyszférában? Céget nem veze...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Dr. simonmondja. · http://off.blog.hirszerzo.hu/ 2012.10.21. 12:22:42

Jéé.

Ez itten az Orbán-rezsim legújabb programja - ugyanazokkal a szavakkal...

...vagyis :

Ez itt egy félázsiai népség, akiket erővel kell irányítani a - jófele.....

A 4 éven túlnyúló tervezés - kábé a következő 20 évre bebetonozott Orbán-rencerrel - stabil alkotmányos egykulcsossal és Polt Péterrel...

Mintatüdő kidagadás - Matolcsi határon átnyúló gazdasági összekapaszkodási "terve".

Iskolában átmosni a gyerekek agyát, hogy ne legyenek komcsik, mint édesszüleik.

A bankoknak kiosztjuk a munkát, mert mi azt is jobban tudjuk, hogy mi lesz az ő dolguk - a viktor majd megmutatja nekik, hogy mivel segíthetik a NER-t....

....

Ugyehogyugye.
Ez itten a viktorunk nemzetépítő gondolatmankóinak osztogató-blogja ...

nu pagagyí 2012.10.21. 12:25:15

@unionista: A magyar urak a magyar népet is jobbágynak tartották, egykutya volt nekik a tóttal, románnal. A magyar urak nagyrésze ráadásul nem is volt magyar. Ebből kellene nemzetet kovácsolni.

Ha már hagyomány, akkor nem Horthy, hanem Kossuth. Az 1848/49-es események és az azt előkészítő reformkor Széchenyivel, mutathatna utat a nemzetnek. Emlékeim szerint, akkor se korona, se turulmadár nem merült fel, viszont a magyar nemzet része lehetett bárki, aki annnak tartotta magát, vagy önként vállalta, származásától függetlenül. A közös kultúra és az egymás iránti szolidaritás tarthat össze egy nemzetet.

nu pagagyí 2012.10.21. 12:33:38

@Dr. simonmondja.: Orbánnal nem az a baj, amit mond (bár az utóbbi időben az is), hanem amit csinál.

unionista (törölt) 2012.10.21. 12:40:11

@tankhajo:
eredendően nincs. de azzal, hogy az egy nyelven beszélőt politikai közösséget alkotnak mégis csak kialakul valami.

a franciák összetartók. csakhogy a francia értelmiség által megkreált (!) l'hexagone gazdaságilag lehet sikeres. úgy van kitalálva. ezért eszükbe nem jut odacsatolni dél-belgiumot, vagy kelet-svájcot. nem állítanak nagy gall kakast az "uruszág" közepén.

ennek a kárpát-medencei népek összetartása lenne a párja. csak ugye a magyarok a "franciaságban" nem ezt a hatszög alakzatot, hanem a nacionalizmust látják. ez valamitől van. persze könnyen lehet, hogy nem genetikai alattvalóság ez. a magyarok többsége egész egyszerűen felvilágosulatlan.

a magyar nem indoeurópai nyelv, az iskolarendszer többszörösen ellenreformált: az elmúlt évszázadban állampárti katolikusok, hazafias kommunisták váltották egymást. agyatlan liberálisok. akik nem nagyon értik, hogy az iskola alapvetően egy konzervatív intézmény. egyébként lehet, hogy ezt az egészet egycsapásra meg lehet változtatni.

kérdés, hogy mi lenne ha osztrák-német-svájci mintára szövetségi iskolarendszert vezetnénk be. szerintem működne a dolog. de persze lehet, hogy nem. ez kultúrantopológiai kérdés.

de magyarországból alighanem lehetne német védnökséget csinálni. nagy-német gyarmatot. momentán nem cél. de magyarország egyetlen esélye. vagy legalábbis még nem volt példa.

magyarország középeurópai tud lenni, vagy balkáni. előbbi tetszik a népnek, de az utóbbit akarja. ezért istencsapás a demokrácia. de lehet, hogy ez is egy tanulási folyamat.

Laeisz 2012.10.21. 12:41:56

@tankhajo:

Bizony hogy van! Évszázadra visszanyúló kutatások vannak erre. Mellékelek neked egy kérdőívet (a Tárkitól), amely pontosan ezt a "nemzeti attitűdöt" van hivatva feltérképezni:

www.tarki.hu/adatbank-h/katalog/dokument/kerdoiv/h15_kerd.pdf

Nyilvánvalóan nem arról szól a társadalmi mentalitás, attitűd, hogy akkor az adott országban, mindenki pontosan olyan, hanem arról, hogy az emberek többsége, vagy egyes csoportjai miképpen viselkednek, gondolkodnak, éreznek.

nu pagagyí 2012.10.21. 12:47:55

A mentalitás változik. Például egy államcsőd gyorsan átalakítaná. Megtanulnák az emberek, hogy elsősorban magukra számíthatnak. Ebből a szempontból Lengyelország talán szerencsésebb volt, mint mi.

Dr. simonmondja. · http://off.blog.hirszerzo.hu/ 2012.10.21. 12:53:44

@nu pagagyí:
Az a gond, hogy orbánul gondolkozik az összes ilyen kis botcsinálta gondolkozó.

Remélem, ez is valami nyomi pázmányos.

Gazdaságot néplélekből építeni elhatározásra... ilyen hülyék vannak éppen kormányon.

fidesznyik hittestvériség éppen egyirányba menetel a NER szellemében.

Orbánkárosodott zagyva agyak.

Andal 2012.10.21. 13:03:46

"A magyar nem vállalkozó nép!"

"Érdekes embertípus ez a magyar vállalkozó!"

Náci-e vagy?

unionista (törölt) 2012.10.21. 13:06:14

@nu pagagyí:
kossuth a kárpát-medence önállóságát akarta kivívni. előtte rákóczi, bocskai, és zrínyiék (a zrinksi-ek). a nemzeti liberalizmusnak végtelen tradíciói vannak. ebből következett a reformáció, a felvilágosodás, a polgárosodás és a feudalizmussal való szakítás.

persze ehhez kapcsolódik egy másik történelmi vonulat. az középeurópai (német-római és az osztrák) birodalomakkal való háborúzás, és kiegyezés. ezért van az, hogy a labancok és a fritzek megértőek. és folyton a franciák mondják nekik, hogy tapossátok már el a rebellis magyarokat.

nekem az a tippem, hogy hogy euroövezet föderálissá alakítása projekt ugyan csak félig, de be fog fuccsolni. és utána a német keményvonalasok fognak hatalomra kerülni. a német ipartestületek leváltják merkelt. és attól függően, hogy mennyi pénz maradt a kasszákban el fogják dönteni, hogy meddig tolják a "birodalmi" pénzt. szerintem nagyjából pozsonyig. és azon túl feudális uradalom lesz.

ez persze a magyarok többségének brutális szopás lenne. de nagyjából ebben áll a közakarat. persze amellett, hogy alapból minimális jólétet akar mindenki. az értelmiség nem érti, hogy ilyet végtelen egyszerű csinálni. az írástudók nem érti a népet. és viszont. ez a helyzet.

unionista (törölt) 2012.10.21. 13:17:05

@Dr. simonmondja.:
ha magyarok gazdaságot akarnak, akkor ahhoz elsősorban várost (piacot) kell építeni. ezt még úgy ahogy érti is az urbánus értelmiség. ami nagyjából 1000 ember. de ebből szerintem senki nincs, aki értené, hogy a várost régióba kell szervezni, mert másképp nem lesz jólét jánkmajtison. csak úgy ha van egy kistérség. ami nagyjából olyan népes, mint a fővárosi kerület. és akkor ezeket tartományi szinten össze kell fogni. ami olyan, mint egy agglomeráció. ezeknek a vidéki térségeknek át kell nyúlni az országhatáron. szerb-román-magyar délvidéket kell csinálni. és az majdnem olyan, mint a német-zsidó-magyar budapest. nincs olyan ember a magyarok között, aki ezt értené.

01234567 2012.10.21. 13:26:21

@tankhajo: Domináns tulajdonságai, amik a nemzet nagy részére jellemzőek, igen. Nem mindenkire, természetesen egyetlen embercsoport sem lehet homogén, de a meghatározó mennyiségű többségre igaz tulajdonságok vannak. Így értendő szerintem.

01234567 2012.10.21. 13:32:20

Egyébként elemző cégeknél a megoldandó feladatnál figyelembe is veszik ezeket. Ilyesmi elemző mókustól hallottam, hogy a magyaroknak (itt magyarország értendő)a környező országokhoz képest, a legmagasabb a tolerancia küszöbe és a leglassabb a reakció ideje. Egyszerűbben, amiért Belgrádban már tüntetnek, azt a szart itt simán le lehet nyomni az emberek torkán. De azt hiszem erről egy ilyen szakember többet, jobban tudna mondani mint én.

01234567 2012.10.21. 13:37:06

Amúgy az egész, a szociból a kapitalistába való meggondolatlan, és kontroll nélküli kapkodó váltás következménye. Ja, az akkori politikus urak mással voltak elfoglalva, nekik jó volt a zavaros, és ez máig nem változott. ÉS 25 év sz@rából két nap alatt nem lehet aranyat csinálni. Idő nincs, pénz nincs, ember sem lassan...

nu pagagyí 2012.10.21. 13:39:31

@unionista: Pont azt nem kell hagynunk, hogy kitoljanak minket a perifériára. A szlovákok megértették az idő szavát, mi lemaradunk erről is.

Akkor kell fejlődni, amikor lehet. És most lehet. Nem kell visszautasítani a Marshall-segélyt. Arra kell törekednünk, hogy behozzuk a lemaradásunkat és csatlakozzunk a belső körhöz. Mindenképpen tartozni fogunk valamiféle szövetségi rendszerhez. Még Észak.koreának is vannak "barátai". Az EU jobb, mint a FÁK.

A periféria országai szabad prédák, nagyhatalmi cicák gombolyagjai.

szorokin · http://quauaua.tumblr.com 2012.10.21. 14:02:50

mert a bajok gyökere lenyúlik a....

lenyúlik egészen a bankrendszer és a pénzrendszer működésének alapjaiig.
annak törvényi kereteihez/szabályozásához
ill/pontosabban szólva szabályozatlanságához...

a pénzügyi szektor azt teszi ami lehetséges számára és profitábilis.
hangsúlyoznám a mondat ezen részét:AZT TESZI, AMI LEHETSÉGES.

a magyaroknak, a magyar államnak gyakorlatilag nincs mozgástere.
óriások közt vagyunk szúnyogfing.

pokesz70 2012.10.21. 14:13:16

Valóban a néplélekben keresendő a helyzet kulcsa. És senki nem érzi, hogy hogyan gondolkodik (?) a magyar, mint Orbán. Ezzel nem is lenne baj, ha nem arra használná ezt a képességét, hogy megtévessze, manipulálja a köz véleményét, ha nem erősítené a butaságot és nem verne egyre nagyobb árkot a társadalom különböző csoportjai közé. Mindezt kizárólag önös érdekből, a hatalom megszerzésének, megtartásának és kihasználásának céljából. Vegyük példának a legutóbbi húzását: szándékosan alultervezték a jövő évi büdzsét, tele lukakkal, mindezt kellően korán (már a nyáron) ahhoz, hogy aztán fel lehessen használni a manipulatív eszközeihez. Mivel a költségvetés már eleve vérzett a lyukaktól, egyértelmű volt, hogy kiigazításokra lesz szükség. Viszont ezeket a kiigazításokat már úgy tesziik meg, hogy az egészet rákenik az IMF-re és az EU-ra. "Mi nagyon jó kis költségvetést hoztunk össze, szuper jók a számaink (na ja, egyszeri használatra vagy a gazdaság megfojtására alkalmas eszközökkel), de ezek a genya idegenek arra kényszerítenek, hogy rajtatak, a zembereken verjük el a port." Majd először a magyar gőgöt, kuruckodást dobták be ("Nem engedünk az IMF-nek!"), majd eljátszuk a pákozdi csatát ("Ekkora túlerővel szemben nincs esélyünk, momdjátok meg, ti gaz labancok, milyen bosszút forraltatok ki a magyar néppel szemben..."). És mivel a társadalom jelentős részénem fogalma sincs arról, hogy pl. mi is az a GDP, ez a retorika célba ér, jöhetnek a békemenetek.

Ad Dio 2012.10.21. 14:14:12

A poszt jó.

Két dolog. Meglátásom szerint a vállalkozókedv egyik legkomolyabb kerékkötője idehaza a negatív gondolkozás, amiben szerintem világelsők vagyunk. Elégedett magyar vállalkozó? Hozzá képest a fehér holló kínai tucatáru. Márpedig a pozitív látásmód a vállalkozás alfája.

A másik a hosszú távú tervezés képessége . Nagyban még csak-csak működik, de kis és mikro-szinten alig. Vannak a "nagy ötletek" meg a "muszályok" mint vállalkozásindító pontok, aztán meg a taposás ész nélkül. Nincs vízió, nincs fejlődési út, nincs még legalapabb szintes sem pénzügyi terv.
Másik oldalról a forráshiány - bár szerintem sem a legnagyobb baj - de azért jelen van mint gátló tényező.

"mert ugyan mitől erősödne meg és mitől kapna késztetést az erősödésre és ügyesedésre egy örökké csak karban tartott kisgyermek?"

Ez ugyan igaz, de igaz az is, hogy egy szegényebb régióban induló EU polgár hátrányból startol, amit le kell küzdenie. Végtelenségig nyilván nincs értelme a védelemnek, de jó ötletnek találnám egy alanyi jogon járó egy ember számára egyetlen egyszer járó lépcsőzetes vállalkozói adókedvezmény bevezetését. Mondjuk 3 vagy 5 évig tarthatna, csökkenő mértében.

midnight coder 2012.10.21. 14:30:32

@Kőmíves Kelemen: Dehogynem voltak. Fletó is csinált érdekes változásokat év közben.

midnight coder 2012.10.21. 14:33:35

A posthoz: elég vicces az osztrák és magyar viszonyokat összehasonlítani. Mivel egy osztrák takarítónő többet keres mint egy átlag magyar fejlesztőmérnök, így az ottani vállalkozások eleve némileg nagyobb kezdőtőkével indulnak. Aztán az is kérdés, hogy az osztrák kormány mennyire tekinti ellenségnek a hazai kkv szektort, mint a mindenkori magyar.

unionista (törölt) 2012.10.21. 14:37:45

@nu pagagyí:
ahhoz új középeurópai kezdeményezés kellene. szerinted erre a progresszív bloggerei képesek lennének? intellektuálisan tudnak ők hozzátenni valamit? tudják, hogy ehhez milyen közjog és milyen a közgazdaságtan kell? szerinted ez el tudják képzelni?

a vincentblog szerinted tudna bármit ezzel kapcsolatban mondani? vagy akármelyik indexes politikai hahota magazin. a vastagbőr. vagy bárki. ehhez nincs értelmiség.

a portolió csak azt tudja, hogy most esett a forint, holnap meg emelkedik. utólag megmagyaráz bármit és az ellenkezőjét. de előre nézve semmilyen terve nincs. semmilyen mainstream csoportosulásnak. az internet is inkább a középszerűt és a szemetet hozta a felszínre. és nem a komoly értelmiséget.

és a nép meg úgy általában balkáni akar lenni. akkor meg mégis mit akar ez az ország?

most ugye várják bajnait a megváltót. a tapogatóztak, hogy mondjanak. szerintem bajnai már azzal is nyerne ha azt mondaná: "szövetségi kormányt akar alakítani". ki se kell találni, hogy az pontosan micsoda. kezdetben annyi is elég lenne, hogy a heti jelentésben ott legyen: "bajnai: federal government". és ez már diplomáciai előrelépés. hagyni kell, hogy merkel megpuszilja.

mert itt kulturálisan nem a pápa, hanem a német-római kancellár a fontos. eredendően nem vatikáni, hanem a német-római vallás. ezt a pofon egyszerű dolgot nem érti se a politika, se az értelmiség, se a nép.

egyébként ezért lett horn gyulából sztár. mert ő volt az utolsó, aki ráérzett hogy neki parolázni kell kolh-lal. azon túl, hogy jóban persze jóba kell lenni a nyugdíjasokkal.

csak hornnak se volt komoly értelmisége. szanyi tibor volt mögötte. ő meg nem nagyon tudta, hogy mit kell csinálni. ők nem értik, hogy az ndk és az nszk közötti különbséget.

a 70-es, 80-as években a kádár rendszer nyitja is az volt, hogy az spd adta a kancellárt. és ehhez passzolt a korabeli politika. sokkal inkább, mint a hazafias kommunizmus. moszkvából fegyverkezni akartak. kádár rájött, hogy közeledni kell a németekhez. mert attól félt, hogy a fegyverkezésből forradalom lesz, és 56 miatt felakasztják.

de a reform értelmiségnek se volt terve arra hogyan legyünk mi olyanok, mint az nszk. csak pofáztak, hogy hatékonyság. nem értették az egészet. ami nem valami nagyon bonyolult dolog. hanem pofonegyszerű dolog. ehhez alapvetően egy felvilágosult rendiség, egy föderális államrend kell. ami összeszervezi a városokat.

iskolát akarsz? alsó iskolát a kistérségbe, középiskolát középtérségbe, felső iskolát a nagytérségbe. egyszerű, mint az ágyba szarás. a nagytérség itt kárpát-medencei, vagy középeurópai felsőoktatást jelent.

nem kell magyarnak lennie. anjou lajos király nem alapított semmilyen magyar egyetemet. német-római mintára egy kelet-középeurópai egyetemet hozott létre krakkóban és pécsett. semmilyen magyar egyetemi tradíció nincsen. de ezt nem lehet elmagyarázni.

a magyarok nem akarnak szövetségi iskolarendszert. a magyar szülők nem akarják, hogy a gyerekeinek egyenes útjuk lehessen a mercedes gyárba, vagy valamilyen berlini bulibölcsész csoportosulásba. a parasztok nem akarják, hogy a káprát-medence középeurópa éléstára legyen.

nem tudom ennek az okát. de nem szeretnének ilyesmit. lehet, hogy ez egyszer egy pillanat alatt megváltozik. és azt mondják, hja, de. pont ezt akarjuk. persze, hogy ezt. mást se. de az is előfordulhat, hogy ez a nép direkt balkáni akar lenni. aki nem tetszik annak szabad az elvándorlás.

grani 2012.10.21. 14:46:37

"Kellemetlen lesz nekik Putyin alattvalóivá lenni!"

Mivel Oroszországban élek és dolgozom már jó pár éve, van fogalmam arról, milyen "Putyin" alattvalónak lenni. Nos nem rossz. Sokkal jobb, mint bárhol Nyugat-Európában.
Itt nincs válság, a gazdaság pezseg. Munkát találni semmi probléma, ha van tudás és tapasztalat.
A blog írója abból indul ki, hogy a nyugati model sikeres. Nem, már nem. Elavult és pusztulásnak indul. Nem is érdemes vele foglalkozni. A magyarok, mint mindig, rossz lóra tettek. Ezuttal bevették őket a nyugati klubba, ahol csak negyedrangú szerep jutott nekik és a klub is szétesőben van.
Sajnos, mindig vannak olyanok, akik a nyugat feneke alól nem látják a valóságot.
Igen, a magyar nem vállalkozó nép. Soha nem is volt az. Gazdálkodott, hadakozott és kereskedett. Ezt kellene hagyni.
A gondoskodó államot tényleg le kell építeni és hagyni, hogy a magyarok azzal foglalkozzanak, amihez értenek. Nem kell erőltetni semmiféle modelt, kialakul az magától. Sőt, a háttérben nem a "nyugati" vagy "keleti" modellek működnek, hanem a magyar.

unionista (törölt) 2012.10.21. 14:50:44

@midnight coder:
a magyar kormányok feudálisak. ami azt jelenti, hogy a haverok az elsők. a haverok haverjai a másodikok, és így tovább. amúgy meg átlagos támogatásból 10%-ot, nagyobb összegből 20%-ot kell visszaosztani. és nem árt ha valakinek a valakije vagy. erről szól ez az egész.

van egy egymás faszát szopó társaság. de őket a magyarok választották meg. minden oldalról. a magyar fejlesztőmérnökök és nem az osztrák takarítók.

a magyar nép mondta azt, hogy ha a tehetősektől elvesznek és csak úgy odaadják az alsó-középosztálynak, akkor minden jó lesz. és ugyanez a magyar nép mondta, hogy fordítva lesz a jó.

soha senki nem mondta, hogy egyenlő újraosztás kell. a rászorultakat forintra annyival kell támogatni, mint a rátermetteket. és az újraosztás forrásainak megteremtéséhez elsősorban az elitnek kell hozzájárulnia. így működik minden civilizáció.

erre a magyarok nem jöttek rá. azért, mert mondjuk simicskának nem úgy lesz jövedelme, ahogyan az mondjuk az apple gyárban lesz. eladnak valamit a piacon. hanem úgy, hogy előzetesen kipakolják a kincstárat. tehát ha neki oda befizetni kellene, akkor összeomlana az üzlet. a nép nem jött rá, hogy nem kell ilyen elit.

simicska lajos közutálatnak örvend. de a nép azt mondja, hogy ez így végül is jó. azért, mert a magyar értelmiségnek nincs alternatív elképzelése. az osztráknak meg van. a magyar félázsiai birka. ennek tapsoltok.

unionista (törölt) 2012.10.21. 14:54:07

@grani:
az orosz gazdaság modellje a német föderalizmusból ered. kulturális modell pedig a francia abszolutizmusból. nem független a "nyugattól". és csak látszólag sajátosan "orosz".

unionista (törölt) 2012.10.21. 14:55:59

@grani:
még annyit, hogy a szerző téved. itt nem lehet putyin alattvalónak lenni. középeurópainak vagy balkáninak lehet lenni. német-rómainak vagy "sajátosan magyarnak". föderálisnak, vagy feudálisnak.

grani 2012.10.21. 15:14:54

@unionista: Igen, ez így van. A gazdaság német, a kulturális model francia. Ami sajátosan "orosz", az meg a tatár államszervezés.
MO-n nincseneke magyarok. Németek, szlovákok, románok stb. vannak. Magyarok nincsenek. Az urak, akik "magyarok" voltak, elmentek, felszívódtak, vagy nem "uraskodnak" már többé. A kereskedőket, iparosokat kiírtották a vészkorszakban és utánna a "felszabadítók". A parasztot, a kulákot elverték a földtől.
Ki vállalkozna ? És minek? Jó nekik ahogy van. Vagy jobban mondva, nem fáj annyira, hogy megmozduljanak. Mint a viccben.
Ülnek a parasztok a kocsmbában vasárnap és iszogatnak. A padlón egy nagy kuvasz fekszik és időnként felvonyít.
- Mi baja a kutyádnak, komám?-kérdezi az egyik paraszt.
- Hát ráfeküdt egy szögre oszt most fáj neki.
- Oszt már nem megy arrébb?
- Mer annyira azért nem fáj neki.

Szóval, ez van. A többi meg értelmiségi okoskodás.

unionista (törölt) 2012.10.21. 15:23:50

@grani:
20-25 évente csinálni kell valamit.
1825, 1848, 1867, 1896, 1920, 1945, 1968, 1990, ?

a kérdés, hogy most a fülkeforradalom az újdonság. ezt erőlteti orbán viktor. vagy vele a rendszerváltó elit bukik el. vagy ez az egész ciklus elmélet egy hülyeség. kilóg belőle 1956. ennek megfelelően senki sem tudja hova tenni.

grani 2012.10.21. 15:35:06

Az elit nem bukik el. Kis ország vagyunk, csak egy csőcselékre, elitre, értelmiségre stb. futja.
Az államot kell szépen kirekeszteni az gazdaságból. Az ország fejlettségi szintjéhez nem való társadalmi berendezkedést megváltoztatni. Egy csóró ország ne akarjon parlamenti demokráciát, meg többpárti rendszert. Erős elnök és csak törvényhozó parlament. És semmi pártlistás választás.

midnight coder 2012.10.21. 15:38:58

@unionista: Az a baj, hogy nem csak egy ilyen társaság van, hanem kettő. Legalábbis két nagy, de naivitás lenne azt hinni, hogy ha teszem azt a Jobbik kerülne hatalomra, ők nem ugyanígy csinálnák.

"soha senki nem mondta, hogy egyenlő újraosztás kell. a rászorultakat forintra annyival kell támogatni, mint a rátermetteket. és az újraosztás forrásainak megteremtéséhez elsősorban az elitnek kell hozzájárulnia. így működik minden civilizáció."
Igazából a hatékony társadalmak azok, ahol az újraosztás minimális de béke van. Európa persze nem ilyen, de leszállóágban is van rendesen. Afrika sem ilyen, de ott lövik egymást a népek. Kína már hasonlít, feljövőben is vannak.

egy_mérnök 2012.10.21. 15:45:42

@grani: ebben eléggé fején találtad a szöget. Sajnos, teszem hozzá...

na4 2012.10.21. 16:03:21

Kevés ilyen jó, és tárgyilagos cikket lehet olvasni mostanság. Minden szava igaz. Külön öröm, hogy valaki tényleg a lényegre tapintott rá. Gratula!!

Martian (törölt) 2012.10.21. 16:06:40

@grani: anno a numerus clausus egyfajta rádöbbenés volt arra, hogy a "magyarok" alaposan lemaradtak a polgárosodásban... ma sincs másképp, viszont az "irányt mutató nyugati gazdaság" modellje mély válságba került és a jelenlegi paradigmák keretein belül nem látszik hosszútávú megoldás.

Leonard Zelig 2012.10.21. 16:16:52

@Ad Dio: "jó ötletnek találnám egy alanyi jogon járó egy ember számára egyetlen egyszer járó lépcsőzetes vállalkozói adókedvezmény bevezetését. Mondjuk 3 vagy 5 évig tarthatna, csökkenő mértében."

Hehe, a magyar néplélek: "alanyi jogon járó" wazze, ilyet csak Battonya és Nemesmedves között mondanak, lefordíthatatlan szójáték.

Kombi 2012.10.21. 16:20:36

@Szúrófény: Te nem is ismered az igazi magyar történelmet.
Mondok egy példát: Mátyás idejébe a hosszúsági és szélességi fokokat még Váradról számították a világon, mert itt volt a legfejlettebb a csillagászat.
Mezőpotámiában és környékén tönkretették, elsivatagosították a földeket az öntözési módszerükkel, nálunk nem, a völgyárasztásos, ártéri technikákkal. Európába a kengyelt, kocsit, alsóneműt, választott vezetőt, kézfogást, stb a magyarok hozták be. A tatárok kiűzése után pár év alatt -az idegen népeket is eltávolították a hatalomból- úgy újjáépítették az országot, hogy a tatárt még Bulgáriából is kiűzték.
Javaslom, hogy ismerd meg az igazi magyar történelmet,(kezdetnek javaslom youtube.com Szántai Lajos, Pap Gábor előadásait) mert az iskolákban sajnos még mindig a Habsburg orientalista történészek deheroizáló, finnugor mesés írásait oktatják.
És ha majd megismered e nép igazi történelmét a blogíróval és más libsikkel egyetembe, akkor nem írsz ilyen baromságokat.
Olyan korban hiányolod a kereskedelmi vénát, amikor a kereskedelem a fűszerekre és a selyemre korlátozódott.
Nem volt közbiztonság, kamionok, telefonok. A 19 századig nem volt ipar, csak céhművesek, melyben a magyarok vetekedtek a külföldiekkel. Önellátás volt, nem volt hütőipar, élelmíszer tartósítás, a füstőlést, sózást kivéve.
Mikor az új technikák bejöttek és feltőkésítették magukat az Újvilág lerablásával, már nem volt független Magyarország, te ütődött.
Addigra már lerabolta, a török és a német.

grani 2012.10.21. 16:30:21

@Martian: Helyezd a numerus clausust az akkori európai helyzetbe. Máris más a kép.
Nem kell a polgári társadalmat fetisizálni. Van még néhány társadalmi forma a polgárin kívűl.
A evolució törvénye szerint nincsenek jó és gonosz társadalmi formák, csak sikeresek. A polgári csak azért lett "jó", mert sikeres volt, addig, amig virágzott a nacionalizmus, lehetett gyarmatokat tartani és "korlátlanul" lehetett terjeszkedni. Ma már egy kicsit másmilyen a világ.

Leonard Zelig 2012.10.21. 16:31:05

@Kombi: Az alsóneműt azt biztosan, szaros alsóneműt olcsón, a skótoknak.

RAMBO · http://szolo.blog.hu 2012.10.21. 16:33:50

A cikknek egy nagyon komoly tévedése van: a bankok NEM hiteleznek projecteket, hanem cégeket. Azok közül is csak azokat, amelyek hitelképesek.

Hiába van egy startup társaságnak remek ötlete, hiába van egy éppen létező két éves cégnek egy ötlete, a bankoktól ugyan nem kap hitelt, legfeljebb kockázati tőkebefektető társaságtól.

A bankok hozzájárulása a gazdasághoz leginkább a forgóeszköz-hitelezésben van, ahol igen komoly kamatra adnak árubeszerzésre hitelt (vagy hitel keretet).

A továbbiakban (különösen az EU-s kutatási/fejlseztési támogatások mutyi hülyeségekre történő felhasználásával kapcsolatosan) a cikknek nagyon igaza van. Nem véletlenül vagyunk beszarva a túlzott deficit eljárás miatt életbe lépő támogatás-korlátozástól: enélkül a hazai mutyiipar összeomlana, ami szélsebesen söpörné el az éppen regnáló kormányzatot.

RAMBO · http://szolo.blog.hu 2012.10.21. 16:34:40

@Kombi: Magyarországról a tatárokat nem kiűzték, hanem hazamentek kánt választani.

grani 2012.10.21. 16:35:01

@Kombi: Nagyrészt igaz. Sőt. Rossz időben voltunk rossz helyen a középkor végén és az utána kövektező időkben. A nyugatiak rabolták a világot és minket, ebből gazdagodtak. Most viszont lassan befellegzik nekik. Kelet ne felejti el, mit "kaptak" a nyugattól. Csak idő kérdése. Viszont egyszer már jól lenne jó helyen és jó időben lenni.

grani 2012.10.21. 16:37:30

@RAMBO: Hát ez nem biztos. Az egyes orosz kutatók szerint szinte semmi nem igaz abból, amit a tatárjárásról írtak.
Ja, és kánt nem választottak. Ez kitaláció. Öröklődött.

Ad Dio 2012.10.21. 16:38:26

@Leonard Zelig:

Valami érdemi hozzáfűzni valót esetleg kedves Leo? Vagy olyan nincs?

Kombi 2012.10.21. 16:39:19

@RAMBO: Mondom, hogy nem ismeritek a magyar történelmet, egy évvel azután űzték ki őket (kivonultak Bulgáriába) miután megválasztották a nagykánt.

unionista (törölt) 2012.10.21. 16:55:40

@midnight coder:
az egyenlő újraosztás nem társadalmi (szociális), hanem műveltségi (civilizációs) kérdés.

nagyjából a süsü a sárkány kell hozzá. süsü is ette a vadkörtét. nem kellett érte dolgoznia. mert a természet a javak egy részét megteremteni. egy tized csak úgy létrejön. sziklára építjük a házat. ahogy a zsidó népmesében a názáreti mondta a hegyen. meg füles mackó is ehette a friss mézet. és mit dolgozott érte? semmit. egyszerűen csak jól viselkedett. nils holgerson hogy a fenébe élt. hogyan táplálkozott. úgy, hogy a mesében az emberek nem foglalják el a természetet. a valóságban meg de. ezért kell redisztribúció. szóval ehhez nem kell oakeshott. ez a mesékből is kijön. természetfilozófiai alapvetés.

csak a kibaszott karl marx nem jött rá. nem hirdette volna meg a világforradalmat. de mondjuk ő vezette be a "viszonylagos egyenlőség" "egyenlő viszonyok" fogalmat. mert kiváló hegeli szójátéknak tartotta. jól hangzott. a svájci sapkás meg úgy gondolta, hogy a cárt ideje a földbe taposni. és akkor a népek mindjárt össze-vissza lövöldöztek.

Leonard Zelig 2012.10.21. 17:02:08

@Ad Dio: Ha nagyon akarod, az egetverő baromságokból választok egyet, legyen a kézfogás.
"Archaeological ruins and ancient texts show that handshaking was practiced in ancient Greece as far back as the 5th century BC; a depiction of two soldiers shaking hands can be found on part of a 5th century BC funerary stele on display in the Pergamon Museum, Berlin"
en.wikipedia.org/wiki/Handshake

Leonard Zelig 2012.10.21. 17:04:13

A választott vezetőt(?) a magyarok hozták be Európába. Ja, Orbánbasit, azt például biztos, örül is Európa, de nagyon.

xylu 2012.10.21. 17:04:38

Kedves Progresszív!
Nagyon szépen összefoglaltad a helyzetet és megoldást is javasolsz,megvalósíthatót.
De itt egy alapvető dologról megfeledkezel:a motivációról.Az úgynevezett politikai elitet (különösen és főleg a mostanit) egyáltalán nem érdekli a nemzet felemelkedése,nem azért törtek hatalomra,hopgy megoldják a magyarság problémáját,sőt,az egészet csak egy színjátéknak fogják fel,ami a hatalomra kerüléshez kell.Tiszta marketing.És szerintem ebben a van a kelet és nyugat közötti választóvonal,hogy egy állam hogy tekint az állampolgárokra:alattvalóként,mint egy tárgy ,vagy partnerként és egyenrangúként.
Nahát nálunk teljesen a balkán uralkodott el mostanában,és semmi valószínűsége,hogy ez az élősködő réteg erőszak nélkül megváltozzon:a ráknak nincs morális érzéke.

Kombi 2012.10.21. 17:12:43

@Leonard Zelig: Ez a római kézfogás (csuklófogás), a magyari kézfogás az ahogy most is van. Egyébként a Wikipélda (vagy akik írják), sokszor nagyon csúsztat és elhallgat dolgokat, mint a történelem tanítás.

Ad Dio 2012.10.21. 17:13:47

@Leonard Zelig:

Értem. Ettől most sokkal jobb lett minden. Igazán hasznos hogy van olyan ember is mint Te.

unionista (törölt) 2012.10.21. 17:14:17

@RAMBO:
ha az kohéziós alapokat jelentős részben elvonják, akkor orbán viktort nem leváltják, hanem lelövik. azért mert itt az olajszőkítés után az uniós pénzekre hajtottak rá az alvilág.

van egy zömmel cigányokból álló társaság, amelyik klasszikus szervezett bűnözési formákat "honosította" meg. tinikurvák, könnyűdrogok, szeszcsempészet, fémtolvajlás, szerencsejátékok, védelmi pénzek, uzsora stb.

amit a jobbik cigánybűnözésnek hív az a klasszikus szervezett bűnözés. és egyébként jelentős részben a kisebbségi önkormányzatokból jött létre. amiért persze lehet szidni az szdsz-t. de ezt nem csak ők akarták, hanem mindenki.

tobias2 2012.10.21. 17:15:08

@unionista: "ez a nyugatos vonulat. de ez nem tetszik a többségnek" Mióta hallom a siránkozást, hogy kivándorolnak a magyarok nyugatra. Egyrészt ez nem baj, mert pontosan egybeesik az EU céljaival, nevezetesen a munkaerő szabad mozgásának elvével, másrészt nem is igaz, mert a magyar imád otthon ülni és siránkozni, de felkerekedni -- azt nem.

Martian (törölt) 2012.10.21. 17:16:21

@grani: bizony, váltási kényszerben vagyunk.

belll 2012.10.21. 17:38:10

A bejegyzés nagyon jó. Összefoglalom röviden.
A magyar vállakozások fő baja az, hogy nem árban és minőségben versenyeznek a vevőkért, hanem korrupcióban az állami forrásokért.
A mentalitáson nem lehet propagandával változtatni, de el lehet zárni az állami csapokat és a piacra kitenni a cégeket. (hosszú távon persze szülséges a polgári szemlélet oktatása)
Ja! És kérek értesítést, hogy melyik romkocsmában lesz a piacpárt alakuló ülése. Megyek aktivistának.:-)

egy_mérnök 2012.10.21. 19:44:30

@belll: Én is megyek aktivistának.

danyielsztájn 2012.10.22. 12:47:28

Nem hiszem, hogy az én megerősítésemre van szükségetek, de a hozzászólásokat látva úgy érzem, meg kell tennem.
Régóta olvaslak benneteket, és sokat gondolkodom elemzéseiteken. Csak éppen pesszimista vagyok: nem hiszem, hogy a magyar társadalom belátható időn belül képes megváltozni.
Ehhez először is meg kell változtatni az egész gazdasági elosztórendszert, és kiemelten támogatni az oktatást, az innovációt, a kutatás-fejlesztést.
És akkor még nem beszéltünk az orbáni politikai rendszerről és pl. a hátrányos helyzetű rétegek perspektíváinak hiányáról

gombosg 2012.10.23. 01:31:19

@unionista:
Végre egy érdekes poszt, ahol a kommentek között is túlsúlyban van a konstruktív megbeszélés a fröcsögéshez képest!

Vértes László · http://kozlogika.blogspot.hu/ 2012.10.24. 01:40:10

@Kőmíves Kelemen: Az adósságot ki is növelte: a Fidesz vagy az MSZP?

Vértes László · http://kozlogika.blogspot.hu/ 2012.10.24. 01:44:47

@danyielsztájn: Ha már egyik kedvenc regényem főhősét választottad alisnak (nomen est omen), válaszolj: te komolyan azt hiszed, hogy Orbán helyenként jogosan kifogásolható politikájával szemben egy őszinte, jó akaratú, társadalombarát mozgalom áll? A jó értelemben véve naiv Daniel Stein alighanem nevetne a naivitásodon.

Vértes László · http://kozlogika.blogspot.hu/ 2012.10.24. 01:52:09

@xylu: A ráknak is van morális érzéke.

Szerintem nem mérted fel a helyzetet: beszédaktusokkal hatalomra kerülni felelősség. Aki "a"-t mond, az "b"-t is kénytelen mondani.

Ugyenez igaz az ellenzékre is: ha itt "a"-t mond, ahhoz kell(ene) "b". Nem tetszik Orbán? Rendben. Mit/kit javasolsz helyette? Meg vagy lőve, mint mikor "Pörge Dani egy varjút lőtt, s Vörös Rébék leesett"?

belll 2012.10.24. 09:27:44

@egy_mérnök: Akkor már ketten vagyunk.:-)

danyielsztájn 2012.10.24. 11:06:58

@Vértes László: Én nem kételkedem senkinek a jóakaratában, így Orbánéban sem. Mint ahogy azt sem hiszem, hogy a rendszerváltás utáni baloldali kormányok a nemzet elveszejtésén fáradoztak volna.
Orbán politikájával szemben nyilván nem egy (azaz egy darab) őszinte, jó akaratú, társadalombarát mozgalom áll, ez nem ördög és angyal harca.
Viszont az a társadalomszemlélet, amit ma a miniszterelnök képvisel, tőlem nagyon messze áll és egyúttal (nem csak helyenként) riasztónak is találom. És az a gazdaságpolitika, amelyet folytat, finoman szólva: egyáltalán nem látszik eredményesnek.
Ehhez képest igenis létezik működő polgári demokrácia és működő gazdaság.
Hiszek a progresszív gondolatokban, a józan észben, és igen, naiv is vagyok, de ne felejtsd el: Danyiel Sztájn legfontosabb tulajdonsága sem a naivitásában állt!

Husz_János_Puszita 2012.10.24. 17:51:40

EGYÜTT 2014.

Hol az a bankszámlaszám? Dobjuk össze a kampányra valót.

Vértes László · http://kozlogika.blogspot.hu/ 2012.10.24. 21:35:36

@danyielsztájn: "Ehhez képest igenis létezik működő polgári demokrácia és működő gazdaság."

Az összes működő polgári demokrácia és gazdaság alulról épült fel, évszázadok alatt. 1990-ben kipróbáltuk, rá lehet-e húzni a magyar társadalomra a nyugati sablont, hogy hasonló eredményre vezessen. Kiderült, hogy nem lehet, sem jólét, sem életképes társadalom nem lett belőle.

Ezért indokolt, hogy 2010-től irányváltást kíséreljünk meg. Elfogadom, hogy neked (valamint sokaknak) nem tetszik az új irány. Ugyanakkor a Békemenet ezúttal is 5-10-szer annyi kormánypártit tudott mozgósítani, mint az ellenzék. Azaz a Fidesz politikája a magyar társadalom közéleti részének többsége számára összetartást és reményt ad -- legalábbis jóval nagyobb arányban, mint az ellenzék, holott kontrázni mindig könnyebb, és ellenzékből hihetőbb a kolbászból ígért kerítés.

A magyar gazdaság valóban nem teljesít jól, de nem is rosszabbul, mint az európai átlag, és nem az idei év, hanem 2014 számít majd. Nagyra becsülök mindenkit, aki jót akar a közéletnek, nem kételkedem benne, hogy te is jót akarsz. Ennek jegyében kívánok neked "jó ebédet az étvágyhoz".

Đđ 2012.10.24. 21:58:56

@Vértes László:

A Fidesz politikája a teljes választókorú magyar népesség 15%-ának tetszik – erős csúsztatás az, hogy „a magyar társadalom közéleti részének többsége” támogatná. „Az ellenzék” pedig nem létezik, mert annak része az MSZP, a Jobbik és azok az egyszerű emberek is, akiknek még nincs pártjuk, viszont ők is keményen ellenzik azt, amit a Fidesz művel! (Ugyanis, ha nem elleneznék, akkor vagy támogatnák és a fenti 15% nem 15% lenne, vagy legalább a Fidesz elutasítottsága nem lenne olyan magas, mint amilyen.)

A magyar társadalom ezen „ellenzéki”, magának még pártot nem találó hányadának politikai érettségét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy nem dől be „kolbászkerítés-ígéreteknek”.

A magyar gazdaság teljesítménye pocsék: az EU-s tagállamok utolsó helyein tanyázik, Nála rosszabban csak a mély válságban lévő 2-3 ország teljesít. Egyébként: mára kiderült, hogy az „EU-átlag” egy valójában hamis mérőszám, ui. valójában (legalább) 2 EU van: az északnyugati („germán”) jól teljesítő, prudens gazdaságpolitikájú és a „mediterrános”. E kettő „összemosása” egy mérőszámban éppen hogy elkendőzi a valóságot – és legfeljebb arra jó, hogy a magadfajta, a Fidesz katasztrofális gazdaságpolitikáját „mosdatni” akaróknak legyen mibe kapaszkodniuk a süllyedő „gyorsnaszádon”.:-)

2014-re pedig a magyar gazdaság teljesítménye jottányit sem fog javulni, éspedig 3 ok miatt sem:
1. Ahhoz, hogy 2 év múlva növekedés legyen, már az idén növekednie kellett volna GDP-arányos beruházási rátának, ami nem történt meg – sőt: ez a ráta csökkent. Most 16, 4%, ami az egyik legrosszabb az EU-ban, csak a „csődországoknál” találunk rosszabbat… (Romániáé pl. 23%-os.)
2. A meghosszabbított és megnövelt bankadó kiiktatja a vállalatfinanszírozást, így a még piacképes termékekkel és szolgáltatásokkal bíró vállalatok forgóeszköz-hitelezése is bedöglik, ami tovább rontja a növekedési esélyeket 2013-’14-re.
3. Nincs „növekedési bizalom” a magyar gazdaságban és nincs bizalom a magyar gazdaságpolitikában és jogbiztonságban sem a külföldi potenciális befektetők részéről. Mindenki arra számít (Matolcsyt és téged kivéve…), hogy a magyar gazdaság mélyrepülése tovább tart. Kimerültek a magyar gazdaság és a magyar társadalom azon forrásai, amelyek finanszírozhatnának egy gazdaságélénkülést – az MNB devizatartalékainak jövő tavaszra a kormány által eltervezett „gazdaságba pumpálása” pedig tovább növeli a gazdaságpolitikai és befektetői bizalomvesztést. Ugyanis jól tudják, hogy az efféle egyszeri pénzek, ha nem kapcsolódnak össze valós versenyszféra-béli hatékonyság- és innováció-növeléssel, akkor kifulladnak és csak a mobilizált tartalékok elpocsékolását okozzák.

…De nem kedvetlenítlek tovább!:-) Ezzel a „de a Békemeneten többen voltak, minta Millán!”-szöveggel csak önmagatokat csapjátok be! Jó szórakozást még vagy 18 hónapig!:-)

Vértes László · http://kozlogika.blogspot.hu/ 2012.10.24. 22:31:01

@Đđ: "2014-re pedig a magyar gazdaság teljesítménye jottányit sem fog javulni, éspedig 3 ok miatt sem:"

A te szempontodból tökéletes, az enyémből sajnálatos, ha így lesz, de hadd beszéljen a gazdaság önmagáért. Igazad van, a 2014-es választásig még kb. 18 hónap van hátra.

Nem szokásom magamat becsapni, legalábbis nem tartósan. Ha mindaz úgy van, ahogy írod, akkor te boldog, nyugodt ember lehetsz, én meg kezdhetek aggódni. Ha mindaz úgy van, ahogy írod.

Mivel szoktam járni befektetői tájékoztatókra, tudom, hogy jövő évtől növekedést jósolnak nekünk a független (értsd: baloldali) szakértők, a régiónak szintén, 2014 pedig sok európai országban választási év, összekaparják a sifonérból a pénzt, és lesz dajdaj Európa szerte. Ebben a háttérben mégis inkább az a valószínű, hogy 2014-ben a magyar gazdaság jelentősen jobban teljesít, mint idén, és te kezdhetsz aggódni.

Đđ 2012.10.24. 22:42:54

@Vértes László:

Németországban 2013 lesz a választási év - és ott biztosan nem lesz (mert nem szokás) "választási költségvetés".

...Egyébként meg: micsoda szégyen az már, hogy más országok befeccöléseitől várjátok, ti, büszke, az EU-t "a probléma forrásának" deklaráló fideszesek a magyar gazdaság növekedését?:-) Az pedig, hogy "a régiónak" növekedést jósolnak, nem jelenti, hogy Magyarorsztágon is növekedés lesz - hiszen a régió többi országában nem az "unortodox őrület" tombol.:-)

danyielsztájn 2012.10.24. 23:49:21

Én csak annyit szeretnék csöndben megjegyezni, hogy -amennyiben jól értelmezem a progblog írásait- Dj kolléga egyáltalán nem örül annak, amit 2014-re valószínűsít. Ő valójában igen szomorú, mert nyomát sem látja egy sikeres Mo-nak.
Számára a Fidesz-rezsimleváltása nem a cél, hanem egy lehetőség.

Vértes László · http://kozlogika.blogspot.hu/ 2012.10.25. 09:38:16

@Đđ: "hogy "a régiónak" növekedést jósolnak"

Konkrétan Magyarországnak is növekedést jósolnak jövőre. A gazdaság nem olyan, hogy hétfőn bedobsz egy zsetont, és pénteken kijön a GDP. A növekedésre hosszabb távon van kihatása a kormánynak, így 3-4 évnél korábban nincs is értelme azon vitatkozni, hogy mit eredményezett a gazdaságpolitika. Németország szép és hatékony, de nem meseország. Nincs olyan ország, amelynek ne lenne választási költségvetése, így a németeknek is lesz, legfeljebb nem olyan markáns kiugrással, mint más országokban szokás. Szerencsénk van, hogy nagyjából egybeesnek a választási ciklusaink, így profitálhatunk a jövőre általánosan javuló hangulatból.

@danyielsztájn: "Számára a Fidesz-rezsimleváltása nem a cél, hanem egy lehetőség."

Szerintem tévedsz. Aki Magyarország számára keres lehetőséget, az a. hébe-hóba felismerhet némi lehetőséget a Fideszben; b. ha soha, véletlenül sem, akkor szövetkezik azokkal, akik hasonlóan gondolkodnak, és alternatívát + jelöltet állít.

Aki folyamatosan szidja a kormányt, de egyetlen gyakorlati alternatívája sincs, senkivel nem működik együtt, és gondosan vigyáz, nehogy megnevezzen valakit, aki szerinte alkalmas lenne, az nem akarhat jót Magyarországnak. Alternatíva híján ugyanis a Fidesz után az lesz, ami a Fidesz előtt volt, azaz "előre a múltba". Ez a lóláb eléggé látható a blogon, ha körültekintően olvasod.

A progresszió témájához: jobbközép keresztény létemre én is progresszívnek tartom magam, mert azt szeretném, ha Magyarország fejlődne, haladna a jólét és a demokrácia felé. Természetesen ha a "prograsszív" csak kódszó, amely baloldali-t jelent, és nem érdemi haladást céloz, hanem a baloldal tetszőleges eszközzel való hatalomra juttatását, akkor ezzel a "progresszióval" vitám van -- ahogy kommentjeim jelzik.

Đđ 2012.10.25. 10:50:14

@Vértes László:

A jól előkészített gazdasági növekedés kézzel fogható eredményei valóban 3-4 év múlva jelentkeznek – azonban nem úgy, hogy azok egyszer csak a semmiből, minden előjel nélkül bukkannak elő!

A majdani eredmények egyértelmű előjele a beruházási ráta növekedése – na, ez az, aminek semmi nyoma Magyarországon, sőt: kifejezetten csökken ez a ráta. Márpedig, ha ez a helyzet, akkor egyszerűen nincs alapja a növekedésnek – hiszen a növekedés tulajdonképpen termelői és szolgáltatói kapacitás-bővülést jelent, amelyekhez ugyanakkor megvannak a keresletoldali igények is. Ma Magyarországon sem kapacitás-bővítő beruházások nem folynak, sem pedig keresletnövekedés nem tapasztalható – ugyanis egyfelől ennek belföldi többletjövedelem-alapjai hiányoznak (sőt: a reáljövedelmek 5%-kal csökkentek az elmúlt évben), másrészt pedig hiányoznak azok a magas, versenyképes minőségű és árú termékek és szolgáltatások a magyar versenyszféra kínálatából, amelyek a hiányzó belföldi kereslet-növekedés helyett külpiaci kereslettel lennének képesek növekedési pályára állítani a magyar gazdaságot.

Baloldaliságunk: már számtalanszor megírtuk – posztjainkban is – hogy egyáltalán nem tartanánk szerencsésnek a 2010 előtti magyar baloldalnak a hatalomba való visszatértét és különösen nem tartanánk jónak, ha az a mentalitás ismét teret kapna. Keress rá a blogon az „MSZP” szóra és tapasztalhatod, hogy erről az alakulatról jót aligha írtunk az eltelt 2,5 évben! Amikor minket „baloldali-fanoknak” jellemzel, az csak két dologról árulkodhat (válassz közülük tetszésed szerint): vagy már-már végzetes értetlenségedről, vagy pedig arról, hogy tudatosan akarod ezzel „lejáratni” a nem-fideszes véleményformáló fórumokat.

Gyakorlati alternatíva: sokszor megírtuk, mi lehet akár a jelenlegi, akár az azt megelőző, baloldali-liberális kormányok és politikai erők működőképes alternatívája. Azt is megírtuk, hogy „könnyű és a néptől erőfeszítést el nem váró” út, alternatíva nem létezik, mert minden ilyen „ígéret” csak a stagnálás-zsugorodás prolongálásához fog vezetni. (Éppen ezért kezeljük fenntartással a minapi H&H-Milla-Szolidaritás összeborulást is…) Sajnos a magyarok sokkal inkább hajlamosak az érzelmi reakciókra, mint a racionális megoldásokra – és nyilván szívesebben is hallgatnak az érzelmeikhez közelálló szirénhangokra, jöjjenek azok bár jobbról, balról, vagy éppen középről.

Nem baj: majd egyszer megtanulja ennek a népnek a többsége is azt, hogy nincsenek olyan utak, amelyek úgy is elvezetnek a sikerhez, hogy közben közéleti téren passzívak, gazdasági, vállalkozási téren irracionálisak, munkakultúra terén pedig slamposak lehetünk!:-) Sajnos ma ennek nem sok nyoma van még – illetve azok, akik rájönnek erre, nem az egymással való összefogásban, hanem a külföldre településben látják a megoldást – ez is jól mutatja, hogy a magyar nép nem a közös, konstruktív cselekvésben keresi azt, ami összetartja, hanem csupán az „ünnepi magyarkodásban”, amely passzív…

…Nem kell válaszolnod: inkább gondolkozz el mindezeken!

Vértes László · http://kozlogika.blogspot.hu/ 2012.10.25. 12:47:40

@Đđ: "Nem kell válaszolnod: inkább gondolkozz el mindezeken!"

Sűrűn gondolkodom ezen, mégpedig gyakorlati alapon. A politika a lehetséges művészete, tehát aki azt mondja, hogy "a magyarok még nem eléggé polgárok, előbb legyenek azok, majd azután beszéljünk gazdaságfejlesztésről", az buborékban él, vagy hátsó szándékból úgy tesz, mintha.

Aki Magyarország helyzetével törődik, az a mai magyar állapotok közepette alkot gazdaságfejlesztési elképzelést. Ha nem alkot, nincs mit összehasonlítani a kormányéval, így arra sincs alapja, hogy jobbnak állítsa a nem létezőt.

Mellesleg: a francia hírekből értesültem (te is értesülhetsz, ha nemzetközi képre vágysz), hogy az utóbbi negyedévben 45 ezerrel nőtt a francia munkanélküliek száma, holott éppen egy demokratikusabb, átláthatóbb, progresszívebb kormány váltotta le Sarkozyt. A Volkswagen kamatmentes hitelre kínálja az autóit a franciáknak, ez is arra vall, hogy nagyon nem megy a piac.

Következik ebből, hogy rossz a Francois Hollande által bevezetett baloldali gazdaságpolitika (szociális érzékenység, gazdagok megadóztatása)? Nos, belpolitikai ellenfelei szerint persze, hogy következik, és azonnal adót kell csökkenteni. Nemzetközi rálátással azért elmondható, hogy általános visszaesés közepette sem az adócsökkentés, sem a gazdagok megadóztatása nem hoz csodaeredményt/katasztrófát pár hónap alatt. A gazdaság jórészt önjáró, bár az alacsony adóteher azért általában többet segít, mint az ellenkezője.

Ugyanez érvényes a magyar gazdaságra is, ha nemzetközi rálátással közelítenek hozzá. A posztod csak belföldi felhasználásra (hülyítésre) alkalmas, nem bontakozik ki belőle koherens, európai szinten helytálló kép.

Az európai kép azt mutatja, hogy minden fejlett ország két nagy politikai irányzata folyamatosan ugyanazokon az ügyeken vitatkozik, mint amiken a mi két nagy pártunk, és egyiküknek sincs átütő mértékű igaza. Válság idején a jobboldalnak áll a zászló, a baloldal a pálya széléről kíbicel ilyenkor, mert bevett módszerei alkalmatlanok és népszerűtlenek. Nálunk is ez van, nem kell rajta csodálkozni.

Đđ 2012.10.25. 13:42:25

@Vértes László:

A jobboldali kormányok nem szokták túladóztatni a versenyszférát. A jobboldali kormányok nem szoktak külön, csak a bankszektort terhelő adókat alkalmazni, mert a jobboldali kormányok jól tudják, hogy a válságból való kilábaláshoz kellenek az új beruházások – és ha a banki hitelezés zsugorodik, akkor az új beruházásoknak is befellegzett.

Hollande „receptjében” én sosem hittem. Olyan pedig, hogy „európai helyzetkép”, nem létezik – ez mára világossá vált. Van egy „északi” és van egy „mediterrán” (de pl. az ír is ide tartozik…) helyzetkép és modell – és nekünk, magyaroknak csak akkor lesz esélyünk, ha az előbbihez csatlakozunk. Ehhez azonban, sajnos, jelenleg nem alkalmas a mentalitásunk – ezért egy felelős kormánynak hatalmas „mentalitás-átalakító” programba kellene fognia, mert e nélkül nem fog menni. Mentalitás-átalakítás alatt pedig nem az értendő, amit ma e téren az Orbán-kormány erőltet, mert abban nincs semmi igazán polgári sem. Különösen akkor nem polgári ez az általuk propagált és megtestesített mentalitás, ha belegondolunk abba, hogy vajon mennyire a polgári (azaz: teljesítményen, innováción és szabad versenyen alapuló) mentalitás jellemzi a „nemzeti nagytőkéseiket”, akiket ez a kormány VALÓJÁBAN szolgál. …Épp az a bajunk, hogy itt még az Orbán-kormány és annak hívei is túlságosan „balosan” gondolkodnak.

Ami pedig a működő recepteket illeti: sok múlik azon, hogy a gazdaság és a társadalom „megeszi-e” azt, amit a recept alapján főztek neki? Ezt úgy mondják szaknyelven, hogy „sok múlik a várakozásokon”: hogy t. i. azok pozitívak-e, avagy negatívak? A közgazdaságtan és általában a gazdaság működése is igen sok „pszichés elemet” tartalmaz – ezért is működnek félre a (matematikai-statisztikai alapú) közgazdasági teóriák.

Vértes László · http://kozlogika.blogspot.hu/ 2012.10.25. 16:25:19

@Đđ: "Ezt úgy mondják szaknyelven, hogy „sok múlik a várakozásokon”: hogy t. i. azok pozitívak-e, avagy negatívak? A közgazdaságtan és általában a gazdaság működése is igen sok „pszichés elemet” tartalmaz – ezért is működnek félre a (matematikai-statisztikai alapú) közgazdasági teóriák."

Ekkora bölcsesség birtokában igen nagy bátorságra vall egyáltalán írni a gazdaságról, mi lenne, ha tanulnál róla egy kicsit, és azután értekeznél?

Ahhoz, hogy a magyar gazdaság működéséről bármi ésszerűt mondhassunk, igenis szükség van európai, sőt globális rálátásra.

Mondhatod, hogy nem tetszik neked a francia gazdasági program, de rosszul teszed, ha ezt mondod, mert nagyjából olyan, mint amiben az Orbán-váltók reménykednek. Eddig nem látszik működni, de érdemes megfigyelni. Sarkozy programja volt olyasmi, mint Orbáné, de az sem hozott aranytojást, bár legalább stagnálást ért el.

Ott az USA példája is, ahol Obama össztársadalmi felelősségvállalását és Romney adócsökkentését összetéve kapjuk meg Orbán programját. A bankadó bevezetését immár 11 EU-tagállam tervezi januártól (tranzakciós adó néven).

Ha fanyalogsz a matematikai-statisztikai alapú közgazdasági teóriákon, mégis, kitől várnál útmutatást: tenyérjóshoz fordulnál?

Friss példa arra, hogy tényleg célszerű átlátni a nagyobb összefüggéseket, mielőtt a gazdaságba beleszagértenél: elvben rossz, ha csökken a külföldi tőkebefektetés. A gyakorlatban csak akkor rossz, ha egyébként lenne rá egészséges szerkezetet tükröző és versenyképességet hozó felvevő képesség. Ha nincs, akkor az történik, ami Vietnamban, lásd: Newsweek, okt. 8., rövidít változatban: www.thedailybeast.com/newsweek/2012/09/30/from-tiger-to-pussycat-how-vietnam-s-economy-got-off-track.html

Összefoglalva: a magyar gazdaság 20 éven át úgy szívta fel a külföldi tőkét, hogy nem alakult ki megfelelő szerkezet, sem versenyképesség, sem megfelelő hazai jövedelem. Ezért most semmit sem mond a magyar gazdasági program sikeréről a tőkebeáramlási mutató, sem az ortodox közgazdaságtan megannyi öncélú, illetve nyugati érdekek szerint tuningolt mutatója. Utánanéztem, nem létezik olyan mutató, amely azt -- és csak azt -- mérné, hogy mennyi elkölthető jövedelem marad a magyar zsebekben. Márpedig aki Magyarországgal törődik, annak ez mondana valamit, és csakis több éves összehasonlításban.

Husz_János_Puszita 2012.10.25. 19:49:28

@Đđ:

Bezony a bizalom a legkurensebb árucikk manapság a piacon.

Husz_János_Puszita 2012.10.25. 20:01:48

@Vértes László:

Nono...a Tobin adót ne keverjük a mi tranzakciós illetékünkkel, egész más az adó alanya. Előbbi nem a Mari néni zsebéből húzza ki a filléreket, amikor felveszi a nyugdíját dőzsölni való kedvében.

legeslegujabbkor 2012.10.25. 21:03:58

@Vértes László: "elvben rossz, ha csökken a külföldi tőkebefektetés. A gyakorlatban csak akkor rossz, ha egyébként lenne rá egészséges szerkezetet tükröző és versenyképességet hozó felvevő képesség."
Most akkor temeted Magyarországot, hogy ne tudnánk némi tőkével jobban vagy olcsóbban előállítani valamit, amit exportálhatnánk?

Vértes László · http://kozlogika.blogspot.hu/ 2012.10.26. 08:33:14

@Husz_János_Puszita: "Mari néni zsebéből húzza ki a filléreket"

Kétségtelenül van ebben némi ügyeskedés, de a politika a lehetséges művészete.

Mari néni és a bank megfordítható. Amikor a bankot terhelte a kormány, azt mondták a szakemberek, hogy úgyis Mari nénire terheli. Most, hogy Mari néni fizet, nem mondják a szakemberek, hogy ez úgyis a bankot tehermentesíti, ezáltal áttételesen a bank ügyfeleit? A "szakmai" érvelés is a lehetséges művészete.

Vértes László · http://kozlogika.blogspot.hu/ 2012.10.26. 08:36:12

@legeslegujabbkor: "Most akkor temeted Magyarországot"

Ellenkezőleg, pusztán egy racionális korlátra hívom fel a figyelmet a tőkebeáramlás megítélésében.

Mivel az utóbbi húsz évben egyszer sem lettünk látványosan versenyképesek, nincs viszonyítási szintünk, hogy mi lenne a kezelhető forrásbeáramlási szint. Most, hogy csökken, meg tudjuk húzni azt a határt, ami alatt már tényleg rosszul járunk (ha be meri vallani a szakma). Ez a határ ugyanis elég mélyen lesz.

legeslegujabbkor 2012.10.26. 12:52:58

@Vértes László: A mai nap nem tudom értelmezni a tőkebeáramlás szintjét, mert éppen nincs.
Majd ha ránk öntik a tőkét, akkor majd felkérlek, hogy kezeld, a fölöslegeset meg sajnálkozva utasítsd vissza.
Te tényleg úgy gondolod, hogy megtérüléstől függetlenül kapunk bármit is, vagy az EU alapjait kevered ide?

Vértes László · http://kozlogika.blogspot.hu/ 2012.10.27. 05:20:41

@legeslegujabbkor: Látom, nem áll össze a fejedben a kép.

A tőkés szempontja a megtérülés. A magyar szempont a nemzeti jólét tartós növekedése. Ha a tőke ennek megfelel, akkor hasznos. Ha nem, akkor nem hasznos, és jól teszi, ha nem jön ide.

Hogy mikor melyik esetről van szó? Viszonylag egyszerű: Magyarország deklarált politikája az imént leírt szempont. Ha a külföldi tőke távolmarad, akkor nem kívánja teljesíti ezt az elvárást, teret adva a hazai tőkének, amiért hála és köszönet.

Đđ 2012.10.27. 11:30:09

@Vértes László:

Tévedsz: a tőkés valódi, hosszú távú érdeke is a tartós növekedés – amely csak akkor garantált, ha a tőké(s)t „körülvevő” nemzet(ek) jólétéből és kooperációjából adódik a növekedés alapja. Tévedés az a felfogás, hogy ellentét van „nép” és „tőke/tőkés” között, hiszen a tőke is része az emberek alkotta közösségnek.

Politikailag nem lehet „deklarálni” gazdasági berendezkedést és viszonyokat – legutóbb ép a kommunisták „módszere” lett volna ez, az ismert eredménnyel… A tőkésnek pedig csak az egyik szempontja a megtérülés: további szempontjai a beruházás biztonsága, a beruházást körülvevő politikai, gazdasági, társadalmi közeg stabilitása, a vállalkozás hosszú távon való működőképessége, stb. – de még akár a beruházás másodlagos (akár társadalmi, akár gazdasági) haszna is.

A baj, az, hogy Magyarországon (történelmi okokból – és ez alatt egyáltalán nem csupán a szocializmus 4 évtizede értendő) igen sokan „ellenségnek” tekintik a tőkét és a tőkés termelési viszonyokat, mert hiányzik az a társadalmi tapasztalat, hogy a tőkésség a szorgalom, az invenció és a kitartás eredménye/következménye. A tőkésben itt azt látják és akarják láttatni sokan, hogy az valami a többieket lenéző, kihasználó „entitás”, nem pedig az a valami, ami a társadalom anyagi alapjait adja. Ennek oka – többek között – az is, hogy éppen a rendszerváltás óta kialakult/kialakított „nemzeti tőkések” rendre nem a teljesítményükkel, hanem a kapcsolataik révén megcsapolt állami/közösségi vagyonból váltak tőkéssé. Így a „nemzeti tőkére” éppen igaz az, amit a magyarok közül sokan általában a tőkéről/tőkésről gondolnak.

Amíg pl. Németországban kizárt az, hogy valaki a politikai kapcsolatai révén kerüljön a nagytőkések sorába és ott meg is kapaszkodhasson, addig Magyarországon ez a „tipikus” – és innen származnak a közvetlen tapasztalatok is „a tőkésről”. A „hazai tőkének” pedig nem lehet „teret adni” úgy, hogy kivonul innen – vagy: be sem fektet ide – a „külföldi tőke”, hiszen számos termék és szolgáltatás van, amelynek előállítására egyszerűen képtelen lenne a hazai tőke. (Mert az azokhoz a beruházásokhoz szükséges tőkenagyság, vagy épp a bennük megtestesülő innováció egyszerűen nem áll itt rendelkezésre.) És akkor még nem is volt szó a magyar tőkések jelentős részére jellemző „gyors profitéhségről”, arról, hogy ők egyáltalán nem hosszú távú cégépítésben gondolkodnak, hanem a gyors meggazdagodásban. Valójában tehát éppen a magyar tőkésekre jellemző, hogy a megtérülés mindenek felettiségében gondolkodnak! …Hogy egy jó példát hozzak arra, hogy a „nemzeti tőkés” semmivel sem jobb, erkölcsösebb a külföldinél, az elhíresült CHF-alapú hitelek jóval több mint felét a „nemzeti tőkés” OTP folyósította annak idején, semmivel sem kevésbé „gátlástalanul”, mint tették azt a külföldi tulajdonú bankok – sőt! Sőt: tudod-e hogy honnan és kitől eredt az, hogy a magyar bankok az EU-s átlag-nyereségrátát jóval meghaladó mértéket érhettek el? Nos, nem a külföldi bankok, hanem épp az OTP „diktálta” ezt a szintet – és éppen Csányi Sándor közismert, minden nagy politikai párttal meglévő kapcsolatai révén érhette el azt, hogy a bankfelügyelet, sem a versenyfelügyelet sohasem vizsgálta, mi is ennek a kimagasló nyereségességnek a valódi háttere? A többi bank, amelyek összesen sem tették/teszik ki a magyarországi bankszektor felét, csupán követni voltak kénytelenek ezt a „tempót”.

Husz_János_Puszita 2012.10.27. 12:46:24

@Vértes László:

Mert a magyar tőkének nem a megtérülés a célja mi? Ki az az őrült, aki azért fektet be akárhol, hogy ne térüljön meg? Te kockáztatnád a pénzed, a munkád, a részvényeseid tőkéjét, hogy az ottani kormány egy tollvonással bármikor lenyúlhassa? Agyrém amiket írsz.

Husz_János_Puszita 2012.10.27. 13:03:22

@Đđ:

Jah+

Az a gonosz tőke jórészt kisemberek összekuporgatott pénzecskéje, amit a pénzügyi szektor összegyűjt, amin megvásárolják a vállalati ( állami, önkormányzati )kötvényeket, részvényeket. A "gazdaság" nem valami tőlünk független entitás, az mi vagyunk. A tőzsde nem dagadt pénzeszsákok összeesküvése a mi kirablásunkra, hanem egy piactér, ahol koncentráltan le lehet bonyolítani az adásvételeket. Na mindegy, hagyjuk. Zsigeri előítéletekkel szemben tök felesleges vitatkozni.

Vértes László · http://kozlogika.blogspot.hu/ 2012.10.27. 13:08:29

@Husz_János_Puszita: "Agyrém amiket írsz."

Az agyrém a te szövegértésed. Én ugyanis nem ezt írtam.

@Đđ: "a tőkés valódi, hosszú távú érdeke is a tartós növekedés – amely csak akkor garantált, ha a tőké(s)t „körülvevő” nemzet(ek) jólétéből és kooperációjából adódik a növekedés alapja. Tévedés az a felfogás, hogy ellentét van „nép” és „tőke/tőkés” között, hiszen a tőke is része az emberek alkotta közösségnek"

Valóban tévednék, ha ezt írtam volna.

Husz_János_Puszita 2012.10.27. 14:37:59

@Vértes László:

Oké akkor ha megkérlek, kifejtenéd bővebben, miként garantálja a hazai tőke térnyerése a nemzeti jólét tartós növekedését? Mert szerintem önmagában semmit nem garantál. Jó példa rá a Dd által hozott OTP, ami Romániában sokkal alacsonyabb kamatokkal helyez ki hiteleket, mint itthon a nemzet fiainak és lányainak. Nem azért, mert gonosz, hanem mert az adott piaci viszonyok és gazdasági-szabályozási környezet alakítják a pénz árát.

Utóbbinál kellene keresgélni a szerkezeti okokat, nem a tőketulajdonosok nemzeti hovatartozásánál. Lehet, hogy Magyarország deklarált célja a nemzeti jólét tartós növekedése, de ez megmarad deklaráció szintjén. A valóságban a kormány azzal ellentétesen cselekszik. Ahol a jogi, törvénykezési gyakorlat miatt nem érzi magát a tőke biztonságban, oda nem fektetnek be sem külföldiek, sem hazaiak. Ugyanezen okok miatt a lakosság visszafogja a fogyasztását, mert nem tudhatja, mit hoz a holnap. Hogy a csudába ne lennének befolyással a gazdasági folyamatokra a várakozások? A makrogazdasági összefüggések többé-kevésbé leírják a folyamatokat, de a döntések mikroszinten, a fejekben születnek meg.

A GDP növekedése valóban elvált a jövedelmek alakulásától Magyarországon, már a rendszerváltozás óta, a lakosság nem sokat profitált belőle az évtizedek alatt. A nemzeti tőke preferálása viszont csak akkor hozhat szerkezetváltást illetve versenyképesség javulást, ha hatékonyan hasznosul a hazai versenyszektorban. Ehelyett kormányközeli cégek feltőkésítését látjuk közpénzen, borzasztó pazarló módon, stagnáló gazdasággal. Erről szól a cikk.

Bocs az agyrémezésért, két malomban őröltünk.

Vértes László · http://kozlogika.blogspot.hu/ 2012.10.27. 15:35:06

@Husz_János_Puszita: "A GDP növekedése valóban elvált a jövedelmek alakulásától Magyarországon, már a rendszerváltozás óta, a lakosság nem sokat profitált belőle az évtizedek alatt. "

Itt már egészen közel áll az álláspontunk. A külföldi tőkétől nem azt vártuk, ami lett, ezért indokolt a csalódás és a most folyó kísérletezés. Ha 20 évet kapott a nemzetközi irány, 4-8 kijár a nemzeti iránynak is.

A poszt észrevételeit olybá veszem, hogy rögzítik: a kísérletnek már e szakában is borítékolható a kudarc. Nem szándékom bizonygatni, hogy de, de, de, az OTP ugyanazokkal a feltételekkel is sokkal jobb, mint a külföldi bank - ez butaság lenne.

A kísérlet során ki fog derülni, hogy egy sor területen nem tudunk jobbat a nemzetközi befektetők kondícióinál, legfeljebb hazai tőkések költik el az "extra"profitot. A nép és a Jobbik ettől még messze nem lesz lelkes.

Ugyanakkor ezt a tapasztalatot minden nép megszerezte a saját kárán, szükség van erre a tanulási görbére, és semmi ok hasgörcsben fetrengeni azért, hogy pár évig win-win játszmára törekszünk a nemzetközi (és hazai) befektetőkkel.

Nincs olyan nemzeti fejlesztés, amely kedvezményezetti kör nélkül valósul meg, sosem volt, sosem lesz. Aki másfélét ígér, az hazudik (a poszt implicite ígér, implicite füllent) - a maga klikkjét nyomná az aktuális helyett. Most a lemez B oldala forog, szép lassan lepereg. Ideológiai szimpátián kívül nem lévén érdekelt benne, kívülről rögzítem, hogy minden fejlett országnak két párhuzamos, nagyjából egyenlő elitje van. Nálunk eddig egy volt, most felzárkózunk.

A lakosságot annyira nyúlja le a mindenkori elit, amennyire hagyja magát. A mai szintnél még lényegesen lejjebb mehet a lenyúlás, ez rajtunk és az ésszerű együttműködésre való készségünkön múlik. Egy tisztességes poszt a lakosságért dolgozik, és nem füllenti, hogy lehetséges elitek nélküli demokrácia, mikor tudható, hogy az egyik elit kiiktatásával automatikusan a másik tölti ki a vákuumot.

Đđ 2012.10.27. 15:47:35

@Vértes László:

Én sehol sem írtam azt, hogy "elitek nélküli társadalom" kellene - azt írtam, hogy nem mindegy, milyen mentalitású elitünk van.

A "nemzeti fejlesztések" kora pedig lejárt - maga a kifejezés is igen nehezen értelmezhető egy egyesült piacú EU-ban és egy olyan ország esetében, amelynek GDP-jéből 28%-nyit egy másik ország (Németország) cégei állítanak elő.:-)

A "nemzeti irányú" tőkével kapcsolatban pedig javaslom, olvasd el a mai A versenyszféra "babiloni fogsága" c. posztunkat!

Husz_János_Puszita 2012.10.27. 16:07:52

@Vértes László:

A kormány céljaival tulajdonképpen egyet lehet érteni. Nem vitás, hogy az adósságállomány, a devizakitettség leépítése nemzeti érdek- a megvalósítással kapcsolatban komoly kétségeim vannak. Tény az is, hosszú távon nem működik olyan modell, ami mesterséges pénzbőségre épít gazdasági növekedést, a reálgazdaság optimális működését figyelmen kívül hagyva. A fizika törvényeivel nem lehet szembemenni. Nem lehet megenni azt a tojást, amit a tyúk nem tojt meg.

A kísérlet kicsit állatfarmosra sikeredett, olyan Orwell-i lett.

A gazdaságpolitika művészete abban áll, miként ötvözzük a fiskális és monetáris eszközöket a nemzet jóléte érdekében. Az arany középút.

Husz_János_Puszita 2012.10.27. 16:11:58

@Vértes László:

Szerintem nem a külföldi tőkével van baj egyébként, hanem a túlzottan exportorientált gazdaságpolitikával. 22 éve az export produkálja a GDP bővülést, miközben a belföldi piac nem tud megerősödni.

Vértes László · http://kozlogika.blogspot.hu/ 2012.10.27. 16:41:35

@Husz_János_Puszita: "a túlzottan exportorientált gazdaságpolitikával"
Mondd, nem akarsz fellépni a kabaréban ezzel a magánszámmal? Szerinted ha a lakosságnál nincs elkölthető jövedelem, akkor mi döntjük el, hogy exportorientáltak legyünk-e, vagy a helyzet kényszerít exportorientációra? Kézenfekvő, hogy amennyiben több a lakosság elkölthető jövedelme, úgy csökken az exportorientáció -- pillanatnyilag a belföldi jövedelemnövelés a nagy feladat, valójában ezen áll vagy bukik a választás.

@Đđ: "Én sehol sem írtam azt, hogy "elitek nélküli társadalom" kellene - azt írtam, hogy nem mindegy, milyen mentalitású elitünk van."

Ha eltekintünk tőle, hogy konkrétan Magyarországról van szó, akkor bármit írhatsz bármiről, bárkiről.

Ha ragaszkodunk térhez és időhöz, akkor konkrétan van egy leszerepelt baloldali elitünk, amelynek Bajnai Gordon nem az alternatívája, nem a megjavítója, nem az ígérete, hanem a keményen leszerepelt magja. (Wallis, libák, EU-forráskezelés, gyurcsányi kebel, stb.) Cicciolina vele összehasonlítva fiatal és szűzies jelenség.

Ha ez az alternatíva a Fideszhez képest, akkor hajrá, Kovács nénik, 2014-ig nem zavarok tovább a PR-ben, majd utána levonhatjuk a közös tanulságokat.

Husz_János_Puszita 2012.10.27. 16:54:28

@Vértes László:

Bingó. Belföldi jövedelemnövelés. Csak feltaláltuk a spanyolviaszt.

den777 2012.10.28. 01:15:51

@Vértes László:
"Bajnai Gordon nem az alternatívája, nem a megjavítója, nem az ígérete, hanem a keményen leszerepelt magja. (Wallis, libák, EU-forráskezelés, gyurcsányi kebel, stb.)"

Ha ezt komolyan írod, akkor az azt jelenti, hogy elhiszed, amit a jobboldali média igazság gyanánt kínál az olvasóinak. Hiszel annak a hazugsággyárnak, amit a Fidesz-gépezet üzemeltet. Annak, aminek köszönhetően nyertek 2010-ben. Tehát végeredményben te is eltorzítod a tényeket a kommentjeiddel.
Hiszen sorra nyerte Bajnai (és Gyurcsány) a pereket ezekkel a médiumokkal szemben!
Bajnai a jelenlegi politikai elitből az egyik legvállalhatóbb figura!

"A lakosságot annyira nyúlja le a mindenkori elit, amennyire hagyja magát."
Ez egy elég cinikus megjegyzésként is értelmezhető akkor, amikor kb. 3 millió ember él a létminimum környékén. És az Orbáni gazdaságpolitikának köszönhetően lehet, hogy sokkal többen csatlakoznak hozzájuk.

Vértes László · http://kozlogika.blogspot.hu/ 2012.10.28. 11:30:30

@den777: "Tehát végeredményben te is eltorzítod a tényeket a kommentjeiddel."

Kár lenne, ha lépre mennék, és tényszerűtlen dolgokat állítanék. Nézzük, melyik tévedés a zárójeles utalások közül.

1. Mr. Bajnai Mr. Schifferrel tagja volt a Mr. Gyurcsány által alapított Új Nemzedék Mozgalom nevő KISZ-utód szervezetnek.
2. Mr. Bajnai és Mr. Gyurcsány két cégben is együtt dolgozott (Creditum, Eurocorp).
2. Mr. Bajnai 2000-2005 között a Wallis (állítólagos szoc-lib kifizetőhely) vezérigje volt.
3. Mr. Bajnai három évig a Hajdú-Bét Rt-t is többségi tulajdonosként felügyelte, mielőtt az 2003-ban, 5 milliárd adóssággal tönkrement. Így Mr. Bajnaira nem ráfogták, hogy "libás", hanem három évig többségi felügyeletet gyakorolt a tragikus folyamat felett.
4. Mr. Bajnai 2006-2007 között EU fejlesztési pénzeket felügyelt, óriási összegek gazdája volt egy erősen vitatható működésű és tisztaságú kormány keretében.
5. Mr. Bajnait Mr. Gyurcsány javasolta utódjának 2009 tavaszán, így ő demokratikus választás nélkül lett miniszterelnök.

Ha bármiben tévednék, kérlek, igazíts helyre, esetleg írd át a Wiki vonatkozó szócikkét ( hu.wikipedia.org/wiki/Bajnai_Gordon ).

A fentiek nem cáfolják, hogy Bajnai Gordon a baloldal egyik legvállalhatóbb tagja, de rámutatnak arra, hogy nagy bajban van az a baloldal, amelynek ő az egyik legvállalhatóbb tagja, és hogy nem ártana még egy nagyságrenddel vállalhatóbb tagok előállításán dolgozni.

Đđ 2012.10.28. 12:02:00

@Vértes László:

O. K., akkor helyreigazítlak:

1.) Az általad citált Wikipédia-helyen többek között ez olvasható a Hajdú-Bét ügy kapcsán:
"A média több hullámban foglalkozott az üggyel, amelynek során számos valótlan állítás látott napvilágot Bajnai és a Hajdú-Bét kapcsán. Későbbi bírói ítéletek több médiumot helyreigazításra köteleztek. Hamisnak bizonyult például az a feltételezés, hogy a céget nem fejlesztették és csak a pénzt vették ki belőle.[4][5] További helyreigazítások: FN FN II. MNO Hir TV"

Erről ennyit... Ha ezek után valaki továbbra is emlegeti Bajnai kapcsán a "libás" jelzőt, azzal kimeríti a rágalmazás tényállását. (Az idézetben is szereplő jobbos "médiákok" is fizettek ezért, mint a katonatiszt...)

2.) "...demokratikus választás nélkül lett miniszterelnök": Talán elkerülte a figyelmedet az a tény, hogy Magyarországon a miniszterelnököt nem a nép választja közvetlenül, hanem az országgyűlés, éspedig egyszerű többséggel. Ennek a követelménynek Bajnai 2009-es megválasztása teljes mértékben megfelelt. Annak idején így került a miniszterelnöki pozícióba Boross Péter is Antall József halálát követően - és persze 2004-ben Gyurcsány is.

Ami a Wallist illeti: igen, valóban komoly kormányzati kötődései voltak - de sajnos ez egyáltalán nem csak szoclib és nem egyedi eset a magyar gazdaságban! Szerintem mind a bal-, mind a jobboldali "kormányközeli cégekkel" le kell számolni! Kíváncsi lennék, hogy e "mamutok" közül vajon hány élné túl sikerrel az állami emlő szájából való kivételét? Azt hiszem, a "szintén jobbos, az 1. Orbán-kormányhoz kötődő) Vegyépszer esete jól mutatja, mire mennek ezek magukban, tiszta versenyben... (A legsiralmasabb pedig az, hogy valójában mindkét nagy politikai tömbbel élénk kapcsolatokat ápolnak ezek a cégek: a Wallis-klón Wing a "kőfideszes" XII. kerületben nemrég adta át a Hegyvidék Bevásárlóközpontot, míg a Közgép a Margit híd rekonstrukcióját "árazhatta túl" az akkor még masszívan szoclib Fővárosi Önkormányzat felé...) javaslom, légy kritikusabb mindkét, -három, -négy politikai oldallal és azok gazdasági holdudvarával szemben! Mi azok vagyunk - olvasd csak el a Brancs, ízlés, kompetencia c. posztunkat (progressziv.blog.hu/2012/10/18/brancs_izles_kompetencia) - vagy keress rá a blogon Bajnai nevére és olvasd el, miket írtunk róla és a tőle várhatókról az elmúlt évben!

...És valóban, jól mondod: "nem ártana még egy nagyságrenddel vállalhatóbb tagok előállításán dolgozni." De tudod, milyen nehéz a feladatra egyébként minden szempontból alkalmas "politikai szüzeket" ebben a passzív magyar társadalomban a gyilkos közszereplésre rávenni?

den777 2012.10.28. 12:25:40

@Vértes László:
A progresszív blog hozzászólását már csak egy dologgal egészíteném ki:

László írja:
"A fentiek nem cáfolják, hogy Bajnai Gordon a baloldal egyik legvállalhatóbb tagja, de rámutatnak arra, hogy nagy bajban van az a baloldal, amelynek ő az egyik legvállalhatóbb tagja, és hogy nem ártana még egy nagyságrenddel vállalhatóbb tagok előállításán dolgozni. "

Szerintem a helyzet pedig az, hogy Bajnai nemcsak a baloldal, hanem az egész politikai elit egyik legvállalhatóbb tagja, és nagy bajban van a jobboldal, ha csak Orbánt tudják felmutatni, mint legvállalhatóbb vezető. Talán el kéne kezdeniük - nem egy, hanem jónéhány nagyságrenddel - vállalhatóbb tagok előállításán dolgozni. :)

Đđ 2012.10.28. 12:40:29

@den777:

Van ilyen jobboldali jelölt: Bajnai Gordon!:-)

Nézd csak meg a Portfolio.hu konferenciáján tartott előadását: hazaeshaladas.blog.hu/2012/10/22/magyarorszag_a_hitelvalsagban - vegytiszta jobboldali program!:-)))

Vértes László · http://kozlogika.blogspot.hu/ 2012.10.28. 12:57:59

@Đđ: ""A média több hullámban foglalkozott az üggyel, amelynek során számos valótlan állítás látott napvilágot Bajnai és a Hajdú-Bét kapcsán."

Jól idézed a Wiki-t, csak irrelevánsan. Én ugyanis nem ismételtem meg egyik kifogásolt állítást sem, hanem a Wiki infói alapján raktam össze ezt az állítást:

Bajnai Gordon 2000-2005-ig volt a Wallis vezérigazgatója. A Wallis 1998-tól többségi részvényese volt a Hajdú-Bét Rt-nek, amely 2003-ban ment csődbe. Ez azt jelenti, hogy Bajnai úr 3 évig többségi tulajdonosként rálátással rendelkezett a folyamatra, hacsak nem feltételezzük, hogy a Hajdú-Bét-nek már 2000-ben megvolt az az 5,5 milliárdos tartozása, ami miatt csődbe ment. Ez nem túl valószínű, hiszen akkor 2000-ben ment volna csődbe.

A többségi tulajdonos Wallis többek között kinevezi a leányvállalat cégvezetését, elfogadja a költségvetését, üzleti tervét, nyereségét, éves beszámolóit, stb. Ennek alapján állítom, hogy Bajnai úrnak többségi köze volt a "libás" ügyhöz. Te ellenben azt állítod, hogy a többségi tulaj vezérigazgatójának több év elteltével sincs köze a leányvállalata botrányaihoz? Ez nonszensz, hiszen a többségi tulajdonos nevében a vezérigazgató irányít, felügyel, kinevez, dönt minden üzletileg fontos kérdésben.

Abban közel áll az álláspontunk, hogy Bajnai úr nem csak a baloldal, hanem esetleg az egész politikai osztály egyik legvállalhatóbb embere, és hogy következésképp jaj az egész politikai osztálynak. Azonban Schiffer úr jóval vállalhatóbb Bajnai úrnál, így baloldaliként (anyagi érdekeltségen túl) nehezen magyarázható, ha valaki Schiffer úr ellenében Bajnai úrral tart.

Az sem mellékes megfontolás, hogy a jó politikus 1. vállalható 2. eredményes 3. hatékony. Ezek úgy ütköznek egymással, mint a 1. gyors, 2. minőségi, 3. olcsó munka. A háromból maximum kettőt lehet választani. Ennek fényében Bajnai úr elvben még jól is teljesíthet, de a gyakorlatban?

Szerintem a jelöltsége akkora öngól, mint ha agyaggalambnak jelentkezett volna a lövészversenyen. Bizonyos értelemben sok örömet szerez majd...

den777 2012.10.28. 12:58:38

@Đđ:
Igen, egyetértek! :)
Hajrá Haza és Haladás!

den777 2012.10.30. 15:53:00

Végiggondolva amit írtál itt is-máshol is, annyiban pedig én adnék neked igazat (ezzel együtt magamat is korrigálva), hogy van még hátra 1-1,5 év a kormányzásból. Még sok minden történhet és változhat addig, akár emberek is. És csak ezután kaphatunk teljes képet Orbán Viktor és csapata tevékenységéről.
Éppen ezért még korai és helytelen összehasonlítgatni Orbán Viktort Bajnaival.

Nagyjából 3 változat történhet:
1.: Orbán Viktor belátja, hogy ez a (már nagyon sokak szerint) túlzottan szélsőséges, anti-liberális, anti-nyugatos gazdaság- és társadalompolitika (+ kommunikáció) nem a jó irány,
és nem az ország és az emberek érdeke. És (szerintem) nem is a kereszténység és a konzervatív értékek érdeke.
(Zárójelben hozzátéve, hogy az elmúlt évtized túlzottan liberális és anti-konzervatív politikája sem volt jó irány!)
2.: Ő nem is, de a pártja (vagy annak egy része) belátja ezt és változtatnak.
3.: Sem Ő, sem pártja nem látja ezt be. Ez esetben pedig jöhet valaki más helyettük, 2-6 év múlva.
Én eddig eléggé a 3. verzió mellé álltam, mintegy teljesen lemondva és elfelejtve az 1. (és a 2. verziót), holott az országnak leginkább pedig az lenne a jó és kívánatos.
Sőt, a tanulságosabb is - gondoljunk bele: önkritikát, önkorrekciót gyakorolna egy kormány(fő).

Nincsen semmilyen konkrét anyagi vagy egyéb érdekem abban, hogy Bajnai legyen az ország miniszterelnöke (szerintem Schiffer egyáltalán nem reális).
Amiket írtam (itt is, máshol is) leginkább csak azért írtam, mert én is egy pozitív változást szeretnék, nyugodtabb országot. Igazából mindegy, hogy ki csinálja ezt.

Megértem, hogy te bizonyos szempontok és értékek alapján a jobboldal mellett állsz, nagyon is tiszteletre méltó ez.
Én más szempontok miatt (pl. szélsőjobb, antikapitalizmus, jobbos média) pedig inkább szemben vele.

De biztos vagyok benne, egy ideális világban ugyanabban a pártban politizálnánk - vagy legalábbis lennénk annak szimpatizánsai. :)

Vértes László · http://kozlogika.blogspot.hu/ 2012.10.30. 16:09:27

@den777: Ritka a tiédhez hasonló nyitottság, és nagyon szükséges. Azt gondolom, hogy ettől a hozzáállástól fejlődik a demokrácia. Valóban el tudok képzelni egy közérdekközpontú pártot, amelynek mindketten a tagjai lehetnénk.

Meg kéne alapítani.

den777 2012.10.30. 20:20:11

@Vértes László:
Igen, meg kéne! Szép lassan kezd is megérni az idő rá... :)
süti beállítások módosítása