2012.03.10. 23:05 Szerző: piefke

Kompország cigányai

Ha én neked már nem kellek
Azt kívánom hogy gebedj meg

Ha a szívedből kivetnél

Pópa álljon a fejednél

Ha a szemed vetnéd másra

Üljön tort az apád háza

Luminita Mihai Cioabă szebeni roma királylány átka

Fordította: Kányádi Sándor

 

 

El kellene már döntenünk, hogy akarunk-e európaiak lenni, vagy sem? Akarjuk-e, hogy Kompország-Magyarország végleg az egységes európai flottához csatlakozzon, vagy inkább eltűrjük, hogy néhány „oligarcha” kalózhajójává váljon? Amikor manapság miniszterelnökünk szinte naponta „átkozza el” az Európai Uniót, akkor fel kell tennünk a kérdést: hogyan jutottunk ide? Vagy inkább: miért? Mi történt ezzel az országgal és benne ezzel a néppel – vagy inkább: mi nem történt meg itt? Miért nem lettünk integráns része az Európai Uniónak és miért nem magától értetődő a szó igaz értelmében vett európaiság e népnek?

A válasz az elmúlt két évtizedünkben keresendő: a két évtizeddel ezelőtti naiv reményekben, hogy „Most végre mi is…!” és az azóta megélt, sokakat frusztráló csalódásban, hogy „Mégsem…!” …De miben is csalódtunk?

Nos, ha őszinték vagyunk önmagunkhoz, akkor bizony magunkban! Sokan érzik úgy itt, hogy „Elkúrtuk, nem kicsit, nagyon!” – és e sokak közé tartozik a miniszterelnökünk is. Ő – is – úgy érzi: valamire alkalmatlannak bizonyult… És úgy érzi: csak két választása maradt: vagy nyilvánosan beismeri sikertelenségét – vagy azt mondja, hogy azért „szakadunk el” Európától, mert az a sikertelen!

…Pedig lenne egy harmadik választás is – erről szól ez a poszt, no meg arról, hogy mi lesz, ha nem ezt a bizonyos harmadik utat választjuk…

Az a valami, amit ’89-’90-es rendszerváltásnak nevezünk, mára elbukott. Nem váltottunk rendszert, csak „rendszergazdákat”. Nem váltottunk rendszert – éspedig azért nem, mert „gondolkodási rendszert” nem váltottunk: az emberek többségének a fejében gyakorlatilag ugyanúgy állnak a dolgok, mint 20 évvel ezelőtt, akkor hiába hirdették ki a demokráciát és a kapitalizmust, úgysem tudják az országot igazi demokráciaként, a gazdaságot pedig igazi kapitalizmusként működtetni és fenntartani. A kapitalizmusban nincs semmiféle „minket ellátó és fenntartó hatalom”, a demokráciában pedig nem intézi el semmiféle „felsőbbség” helyettünk a saját dolgainkat. A kapitalizmusban ha rosszul szervezzük a céget, ha nem piacképes terméket állítunk elő, akkor senki sem ment meg a bedőléstől. Ha pedig a demokráciát működtetjük hülyén és emiatt hülyéket, vagy gazembereket juttatunk a hatalomra, akkor senki sem fog jönni, hogy az általunk választottak helyett jobban kormányozzon. Azt esszük, amit főzünk – és annyit, amennyire telik!

A huszonévvel ezelőtt elkezdett rendszerváltó folyamat az országnak új gazdákat hozott, de valódi, anyagi téren is megalapozott és stabilizálható sikert nem. Aligha az a sikeres Magyarország, amikor néhány tucat ember korlátlanul meggazdagszik – az ország össz-teljesítőképessége viszont legfeljebb stagnál. Mondjuk ki: nem érdeke az országnak az, hogy Simicskák, Nyerges Zsoltok (vagy éppen Puch Lászlók) érdekei határozzák meg itt a dolgok menetét. És az sem érdeke az országnak, hogy önjelölt, ám semmihez sem értő, semmivel tisztában nem lévő dilettáns politikusaspiránsok és csoportocskáik alakíthassák a „hiteles politikai alternatívát”. Mind az „oligarchák”, mind pedig a dilettánsok hatalma nagyjából egyet szokott jelenteni a társadalom által meghozott, de soha meg nem térülő áldozatokkal. Mert az oligarchák uralta országban a nép nekik dolgozik, a dilettánsoknál meg össze-vissza… Márpedig Magyarország ma itt áll, ezek a „választható alternatívái”!

…Valami mást és valahogyan másképpen kellene megpróbálnunk az előttünk álló években.

Egyetlen olyan recept létezik a világban, amely – ha konzekvensen alkalmazzák – biztosan elvezet a sikeres, jól működő országhoz. Ez nem más, mint a magas munkakultúrával rendelkező és ennek következtében teljesítményképes társadalom és gazdaság. Ennek a receptnek a „hozzávalói” is ismertek – kérdés, vajon ismerik-e ezeket, akik hatalmon vannak, vagy akik hatalomba szeretnének kerülni? És ha nem ismerik, akkor vajon keresik-e és ha keresik, akkor vajon hol?

Nos, nincsenek jó híreink! Azok, akik a politika és a programalkotás környékén – vagy épp a középpontjában – vannak, meglehetősen „dezorientáltnak” mutatkoznak. Ha keresnek, akkor részterületeken részmegoldásokat keresnek – ez pedig itt nem lesz elég…

…Jó példa erre a szegénység kérdése!

Úgy látszik, a miniszterelnöki karrierhez szervesen hozzátartozik az, hogy az illető látogassa meg az elesetteket. Az év elején Gyurcsány Miskolcon, egy lakótelepen töltött néhány napot, aztán Orbán járt a hajléktalanoknál, Bajnai pedig nemrég a borsodiak között… Mintha a szegénységet és leszakadást okozó tényezők csak a szegények és leszakadtak közegében forgolódva lennének láthatók és orvosolhatók!

…Pedig a szegénység felszámolásának módszereit nem a szegények között járva-kelve fogjuk megtalálni: ott már csak a végeredménnyel szembesülünk, de eszközöket, módszereket a szegénységhez vezető útról való letérésre nem fogunk ott fellelni. Hiszen ha lennének ott, a szegénység közegében módszerek, megoldások és válaszok, ha az érintettek ismernék a szegénység ellenszerét, akkor ugyebár nem is lennének szegények! Azért nem kell a szegények közé menni, hogy a szegénység okaira rálelhessünk, mert ezek az okok ott vannak az egész magyar társadalomban, hajléktalantól az első közjogi méltóságok viselőiig…

A szegénység oka (demokráciában) nem más, mint a jó módszerek ismeretének hiánya. Nem ismerjük, mert nem tanultuk meg azokat az életvezetési, szervezési szokásokat, amelyek híján nem is lehet boldogulni egy modern világban. Ezek híján pedig nem lehet egy társadalom teljesítőképes sem – legalábbis annyira biztosan nem, hogy az elegendő legyen az egész társadalom kellő ütemű fejlődését biztosítani!

…És már ott is vagyunk a társadalmat sikeressé tenni tudó teljesítőképességnél.

Orbán azért bukott meg miniszterelnökként, mert képtelennek bizonyult a magyar társadalmat teljesítőképesebbé tenni. A magyar gazdaság azért képes csupán alacsony növekedésre (még ideális világgazdasági feltételek esetén is), mivel a magyar társadalomból hiányoznak egy hatékony, jól szervező, modern társadalom eszközei és szokásai. Nemhogy nem tudott ezen változtatni, javítani jelenlegi miniszterelnökünk, hanem még csak fogalma sincs mindezekről!

…Félő, hogy a sokak által a következő és minket a bajainkból kivezető miniszterelnöknek tartott Bajnai Gordonnal is ez a helyzet. Hiába van az, hogy ő nem olyan „őrült”, mint Orbán, hogy az ő fejében egy sokkal modernebb magyarság képe él, ha ő sem tudja, hogy „a társadalom mélyén” mi minden hiányzik itt a modernitáshoz, a sikeres gazdasághoz. Hallva-olvasva a megnyilatkozásait és tanulmányozva a hozzá kötődő társadalompolitikai kör írásait (http://hazaeshaladas.blog.hu/), sehol sem találjuk ezeket – mindenütt „szakpolitika” van – ami fontos, de nem minden: a jó szakpolitika csak a siker szolgálólánya, de korántsem maga a siker!

Mi kell akkor „magához a sikerhez”? Mitől sikeres egy „bezzegtársadalom” „bezzeggazdasága” és mitől ennyire elátkozottan sikertelen a miénk?

Ezek a dolgok nem szoktak közbeszéd tárgyai lenni Magyarországon. Még a politikával hivatásszerűen, akár elméletben, akár a gyakorlatban foglalkozók sem szoktak ezekről beszélni – sem pedig hiányukkal számolni! Pláne nem összefüggéseikben… Ezért van az, hogy a gazdasági bajainkat csupán gazdasági eszközökkel próbálják megoldani, ezért van az, hogy nem tekintik a gazdasági hatékonyságunk hiányát a társadalmi és gondolkodásmódbeli hatékonyatlanságunk egyenes következményének!

A hatékony gazdasághoz jó szervezés, tervezés, elemzőkészség, átgondoltság (ön-)fegyelem és együttműködés-készség kell. Ezek a tulajdonságok általánosan elterjedtek kell legyenek egy olyan társadalomban, amely jól működő és hatékony gazdaságot akar. Azért írom, hogy „a társadalomban” kell, hogy ezek meglegyenek, mert azt ugye senki sem gondolja komolyan, hogy lehetséges csupán a munkában, a gazdaságban jó szervezőnek-tervezőnek, jó elemzőkészséggel bíró, átgondolt és fegyelmezett, másokkal együttműködni kész embernek lenni – anélkül, hogy egész életünket így élnénk.

…És mi van meg ezekből a magyar társadalomban?

Alig valami!

Ezért működik rosszul a gazdaságunk – és rosszul is fog teljesíteni mindaddig, amíg e téren előre nem lép a társadalmunk! Ha van alapvető teendője egy sikeres magyar miniszterelnöknek, akkor az nem más, mit valahogyan „belevinni” a magyar társadalomba ezeket a tulajdonságokat, ezeket a képességeket, ezt a gondolkodásmódot és hozzáállást. Ebből pedig az következik, hogy a gazdaságfejlesztés nálunk első lépésként tulajdonképpen oktatási feladat! És egy magyar miniszterelnök csak akkor és attól lehet sikeres, ha ezt tekinti elsődleges feladatának és ha ezt a munkát el is végzi.

…Mármost, kérdés, hogy Orbán, Bajnai – vagy akármelyik, alternatívaként fellépni akaró politikus, politikai erő - mennyire kész minderre? Mennyire látja azt, hogy a „sikeres menedzser” mellett-előtt jó tanárnak kellene lennie? Gondolkodik-e már azon, hogy ehhez a valóban óriási nevelési feladathoz kiktől kérjen tanácsot, segítséget? Kikkel készítsen terveket erre? Miféle módszereket válogasson? Hol kezdje? Hogyan kezdjen erről nyilvánosan beszélni? Beszélni róla úgy, hogy azt meg is értsék, hogy ne értsék-magyarázzák félre.

…Nem azt mondom, hogy nem kellenek gazdasági programok. Nem azt állítom, hogy nem kell a Széll Kálmán tervnél majd egy sokkal profibbat készíteni. Azt sem mondom, hogy nem kellenek új források a vállalkozásoknak… Fontosak a magas szintű munkakultúrát képviselő és azt a saját közegükben terjeszteni is képes vállalkozások. (Ezek többnyire Európa fejlett régióiból származó cégek…) Fontos, hogy a magyar kis- és középvállalkozói közegben megjelenjen és megerősödjön a szakterületen belüli kooperáció, a közös érdekek mentén való együttműködés. Az innováció, a kutatás-fejlesztés, a piacfejlesztés mind-mind olyan területek, ahol a sok kis cég egyedül tehetetlen és ezért a hagyományos magyar „mindenki mindenki ellen”-stratégia sokkal nagyobb károkat okoz az egyes vállalkozásoknak, mint amennyi haszonnal számukra a konkurensek felé történő „hermetikus zárás” járhat. (Például: ha a sok kisvállalkozás egymás ellen, egymás árait letörve igyekszik a „nagyok” holdudvarába bekerülni, akkor a nyomott árak, valamint a kis és nagy cég közötti óriási erőfölény-különbség miatt a „győztes”, a konkurensei felett „diadalmaskodó”, vagy azokat „kijátszó” cég könnyen kerülhet veszélyes, kiszolgáltatott helyzetbe és akár létébe is kerülhet ez a fajta „pürrhoszi győzelem”. Ellenben, ha a kis cégek megszervezik a saját érdekképviseletüket, akkor közösen már sikerrel érvényesíthetik alapvető érdekeiket.)…

…De gondolkodjunk el azon, hogy ha csupán ezekben gondolkodunk majd a jövőben is, akkor az nagyjából azt jelenti, hogy ugyanabba a rendszerbe vezetnénk be újabb forrásokat, amely eddig sem volt képes hatékony működésre, amely állami forrásokra ácsingózott, anélkül, hogy azok valóban hasznosultak volna. Abba a rendszerbe, amely „kijárásban és kapcsolatokban” gondolkodik – és persze korrupcióban is! (Ld. erről: http://www.transparency.hu/NIS_2011 ) Ez a rendszer pedig bármennyi pénzt képes elnyelni, anélkül, hogy az valódi hatékonyságnövelést és gazdasági növekedést eredményezne…

Az új, jobban működő gazdasági rendszerhez új, a hosszú távú közérdeket képviselni tudó politikai rendszerre van-lesz szükségünk. Új politikai (párt-)rendszert pedig nem építhetünk az elmúlt két évtizedben a politikát működtető gazdasági rendszerre. A jelenlegi gazdaságunk „erős figurái” nem a teljesítményversenyben érdekeltek, sőt: kifejezetten monopóliumokként működnek – természetesen a jó előre megvásárolt politikai befolyásuk révén. Ez a helyzet pedig szükségszerűen hozza magával azt, hogy ha nem a jó teljesítmény a siker alapja, akkor a gazdaság sikerre törekvő képviselői nem a teljesítményüket, hanem a lobbipotenciáljukat igyekeznek növelni. Ebből pedig nem más következik, mint az, hogy a magyar gazdaság összességében fog elmaradni teljesítőképesség terén.

Ehhez képest jó, ha tudjuk: a társadalmi feszültségek egyik legkezelhetetlenebbike az, ha a gyenge gazdasági teljesítőképesség miatt óriási tömegek vannak hosszasan és folyamatosan szegénységben, vagy annak veszélyében, hogy bármikor elszegényedhetnek. Nincs az a politikai demagógia, az a jól szervezett populizmus, amellyel egy politikai csoport hosszú távon megúszhatna egy ilyen szituációt és fenntarthatná a hatalmát. Nálunk is a végét járja a társadalmi türelem – és nem látszik olyan politikai erő, amely a mai rendszert követve sokkal megnyugtatóbb viszonyokat tudna teremteni. A most (immár két évtizede) működő politikai-gazdasági érdekkör-rendszer belső logikájából következően nem is valószínű, nem is várható, hogy azok soraiból állhatna elő egy ilyen, akik már „benne vannak/voltak a buliban”…

…Azonban a gyenge teljesítőképességünknek nem csupán belföldi, hanem külkapcsolati következményei is lesznek!

Ha megmarad a magyar társadalom és gazdaság teljesítményhiányos volta, akkor utunk az EU-ból kifelé vezet. Nem azért, mert annak demokratizmusa ingerli „aktuális urainkat”, és nem is azért, mert a rendszerváltásban csalódott tömegek egyre inkább euroszkeptikussá válhatnak, vagy azzá tehetők, hanem egyszerűen azért, mert nem lesz elég anyagi bázisunk ahhoz, hogy szerves részként működhessünk azzal együtt. Egyre nőni fog a fejlettségbeli távolság és nyilvánvaló, hogy sem gazdasági, sem tudományos, sem társadalmi kooperáció nem lehetséges igazán így… Kompország-Magyarország el fog távolodni mindattól, ami európai és valahogy úgy fogunk járni, mint itt, belföldön a munkakultúrában az ún. „többségi társadalomtól” elmaradt, eltávolodott, le- és kiszakadt cigányság: a növekvő távolság miatt szorultak-szorulnak ki a „nemzeti együttműködésből”. Ha így folytatjuk, akkor mi leszünk az EU cigányai – és akkor majd ne csodálkozunk ezen és ne kérjük ki magunknak, hogy „nem integrálódhatunk”!

A bejegyzés trackback címe:

https://progressziv.blog.hu/api/trackback/id/tr404308598

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Mikor hagy bennünket Orbán az EU-nál? 2012.03.11. 19:24:59

Mert, hogy előbb-utóbb otthagy az biztos. Honnan veszem? Mondom a példát, amit tapasztalatból ismerek és annak a párhuzamát....

Trackback: Nooormális? 1,7 millió új munkahely? Miből? Hogyan? 2012.03.11. 19:18:21

A Kedves Vezető már megint túl nagyot mert álmodni. 5,5 millió munkahelyet vizionált a mostani 3,8 millió helyett. Ez „valamivel” több új munkahely az eddig mantrázott egymilliónál is, miközben ahhoz is kisebb csoda kell, hogy egyáltalán nőjön pár tíze...

Trackback: Mi tesz gazdaggá egy országot? 2012.03.11. 16:53:47

Ugyanaz az ember, aki a születési helyén reménytelenül szegény és esélye sincs, hogy valaha kitörjön a nyomorból, egy másik országban prosperálni fog. Nyilvánvaló, hogy nem az egyénben van a hiba. De nem mindegy, milyen környezetben kell boldogulnia.Mi...

Trackback: Mikor hagy bennünket Orbán az EU-nál? 2012.03.11. 15:19:42

Mert, hogy előbb-utóbb otthagy az biztos. Honnan veszem? Mondom a példát, amit tapasztalatból ismerek és annak a párhuzamát.Elmegy a Gazsi a Polgármesteri Hivatalba. (Elmegy Orbán az Európai Parlamentbe.)- Gyüttem egy kis segílyé’. (Jöttem a kohé...

Trackback: Pucoljuk tisztára Európát! 2012.03.11. 12:55:20

  A kormány kitűzött célja, hogy legalább 5,5 millió ember dolgozzon és fizessen adót, mert csakis így lehet a magyar gazdaságnak jövője (Selmeczi Gabriella, MTI) A Fidesz szóvivője ezzel a kijelentésével megerősítette, amit Orbán Viktor jelent...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Netuddki. 2012.03.11. 13:25:04

@As Roma: Kevesen vannak csak a hangjuk nagy. Nem kell ahhoz iskolázottnak lenni, hogy a rasszizmust elutasítsuk...

As Roma 2012.03.11. 13:25:10

@kovi1970: :)))) lehet túlbecsülöm őket, ez nagy hiba:) Elvégre ők is csak való világon felnőtt emberek, akik most kurucnak hiszik magukat:))

stim 2012.03.11. 13:27:20

@kolbászoszsömle: nem verem a mellem de nem is lógatom a lábam. Értem amit mondasz, hogy a gépek kiváltják sok ember munkáját.

Ez megint ugyanaz ami az ipari forradalom idején volt. Szakmák kihalnak de a számítógéphez rengeteg számítógéppel kapcsolatos szakma is társul A gépek előtt nem szereltek össze gépeket, nem kellett őket szervizelni és igény sem volt rájuk. A háztartási gépek előtt nem volt könnyűfémmű, nem volt Videoton, Csepel, a repülőgép előtt nem volt repülőgép gyártás. Mindig lesz mit csinálni ha az ember megkeresi és figyeli merre megy a világ.

Akkor lesz gebasz ha majd gépek gyártják a gépeket és kevés cég kezében összpontosul mindez. Mert akkor nehéz lesz hasznosnak lenni de gépeknek el sem lehet adni tehát aki profitálni akar annak fogyasztóra is szüksége van.

Magna cum laudeTigeri másztesz digrii 2012.03.11. 13:28:06

@Anti Anyag: Mondjuk ezt neki mondod pedig valószínű ő pont nem egy problémás cigány.
@As Roma: A roma szó miatt ez a neved vagy drukkolsz nekik?

Anti Anyag (törölt) 2012.03.11. 13:34:30

@Tigeri: Azért írtam azt is, hogy ő viszont élt ezekkel.

Amúgy meg az a véleményem, hogy a cigányokon segíteni legfőképpen a cigányok tudnak. Itt náluk az kellene, ami a nem cigányok esetében 100 éve már megvolt. Járják az értelmiségiek a putrikat, ezerszer elmagyarázzák mit csinál a baktérium, összpontosítják és értelmesen felhasználják a cigányok támogatásait, magas követelményű cigány kollégiumokat tartanak fenn, stb.

A kifejezetten parasztok gyerekei részére alapított Sárospataki, vagy Debreceni kollégium annak idején az ország legkeményebb iskolái voltak. Egy rokonom is parasztgyerekként odajárt, csúcsértelmiségiként ment nyugdíjban.

bunkó · http://bunko.blog.hu 2012.03.11. 13:42:01

Na és a következő választásokon vajon kire fog szavazni a mára végleg elkeseredett (már mindenkiben csalódott) tömeg? Azokra, akikről még feltételezi, hogy képesek végrehajtani egy VALÓDI rendszerváltást, mindegy, hogy milyen irányba, csak el ebből a korrupt mocsárból.
...és utána a nagyokosok ott fognak majd kórusban csodálkozni, hogy hát ezt azért nem gondolták volna...
Én időben szóltam.

fidzsi 2012.03.11. 13:43:06

Merészen feltételezem-a'la "tegyük fel, hogy" a matekban-: a cikk szerzője nem,
primér módon, Fidesz bírálatból alkotott, hanem "elvi, tudományos" fejtegetéssel ajándékozott meg.
Akkor pediglen vannak-jószándékuan elkövetett- történelmi bakijai.
1.) Az egyik, sowieso, legsikeresebb kapitalista állam a JUESZÉJ-ejtsd USA- sikerének elindítója az Amerika az amerikaiaké elv kimondása -Monroe-, ami
nem csak politikai,hanem gazdasági doktrina is volt. Hasonlóképpen Japán,
Németország, Anglia, stb. felemelkedése
a lehetőségeik szerinti protekcionizmussal indult. Kevés ország
tudott teljes önfeladással gazdasági felemelkedést produkálni -még a kistigrisek sem-. Nekem, momentán, egy
sem jut eszembe, talán valaki felhomályosít.
Az a csúnya -szinte fasiszta -kijelentés, miszerint a Junió kettős mércét alkalmaz kárunkra, mélységesen elítélendő. Bár tudj'Isten, a Wall
Street Journal ugyanezt írta minap.Ezzel
jól bezavartak auszgezágt módon bimbódzó
belenyugvásomba.
2.) Nem tudom, hogy tanult cikkíró mesterem hogyan érti az egymással nem versenyző kisvállalkozások ügyét. Ezzen
ő valami kisvállalkozási szakszervezetet, vagy mit ért. Egy amcsi
ezért dobna egy hátast és jól leszocizná
a sárga talajig, mint galád versenyellenest.
3.) Ami az oktatás politikát illeti-bár
tudom, posztolónk a politikai garnitúra
népoktatásáról beszélt, de ehhez hozzá
tartozik az oktatás politika, mint olyan- a következőket gondolom:
a.) Kétségtelen, hogy a keretszámok, ill. azok megoszlása, fűnyíró elv szerű
idiotizmust tükröznek, de ezen a gazdasági szinten azt képviselik, hogy
"vagy legyél gazdag családból való, vagy legyél okos és szorgalmas". Ha ehhez hozzá biggyesztenének egy, mondjuk a középiskolától induló, tehetség felmérő, hátrányos helyzetűeket segítő tutoriális rendszert, talán még jól is elsülhetne.
b.) A szakmai képzések erősítése -esetleg a régi technikumi, felsőfoku technikumi rendszer- sokat lendíthetne
jövőbeli lehetőségeinken.
3.) Ami az EU jövőjét illeti, nem vagyok
túl optimisztik. Ez hosszú megokolást igényelne és már eddig is sokak idegeit
pengethetem. Most csak annyit, hogy nem
az "orbánizmus" a veszély-forrás, sőt.
Más okok, folyamatok visznek/vihetnek csődbe.
Elnézést, hogy sok voltam!
Tisztelettel.fidzsi,droid,de'Magóg.

Anti Anyag (törölt) 2012.03.11. 13:44:34

@bunkó: Már csak a Jobbik maradt, azok eléggé elszántnak tűnnek.

Igaz, a Fidesz is annak tűnt 2 éve.

Realista56 2012.03.11. 14:01:25

@As Roma: Ne hallgass azokra, akik a cigányságod miatt fikáznak. Sokan vagyunk, akik nagyra becsülik azokat a cigány embereket, akik képesek a saját sorsukért tenni. Akkor is, ha nem rajongunk a hulladékozó, uzsorás, smukkokkal teleszórt, hangoskodó "nyóckeres" cigányokért. (ott dolgozom, tudom, miről beszélek)

midnight coder 2012.03.11. 14:10:36

@kovi1970: Ti húzzatok szépen haza Izraelbe. Lehet venni a bőröndöt, és hajrá. Amúgy nem tudom feltűnt-e, de a cigányok valahogy szerte európában hasonló, vagy szarabb helyzetben vannak mint itt. Persze, nyilván mindenki rasszista, és a cigókkal semmi baj...

midnight coder 2012.03.11. 14:16:45

@Realista56: A cigányok nagy része simán elmehetne magyarnak ha úgy viselkedne. Nekem is volt sötétebb bőrű kollégám, nagyon rendesen dolgozott, senkinek semmi baja nem volt vele. Ha pedig egy fehér ember produkálja a cigányok viselkedési mintáit, akkor centire ugyanazt kapja meg mint egy cigány.

Gaius Plinius Secundus 2012.03.11. 14:21:02

Zsidók - nem euprópaiak (Ashkenázi zsidók egy török-mongol népcsoport)
Cigányok - nem euópaiak (Cigányok egy drávid-indiai népcsoport)
Magyarok - európaiak (Legalábbis a mai állapotot tekintve)

Na és nézzük meg kik óbégatnak folyton európaiságról, a ki tudja hány országból, sőt az összes európai országból és jópár nem európai országból is kiutált nép, akiknek semmi keresnivalójuk itt és ezt valamiért ők is tudják.

A másik meg hogy a szegénység miért létezik. Az én véleményem az az hogy a szegénység az nem megváltoztatható. Tehetünk azért hogy a szegényeknek jobb legyen, én nem ellenzem a liberális modellt, de talán gondoljuk végig hogy ha az intelligencia öröklődik nagy részben (jelenleg ez állítólag akár 70-80%-os arány is lehet) akkor azoknak az embereknek a nagy része akik a 100-as sztenderd IQ pont ALATT vannak sohasem fognak boldogulni egy poszt-ipari magas technológiájú társadalomban...Értelem szerűen ez az a réteg amelyik munkáját leginkább veszélyezteti a gépesítés és ahogy a mesterséges intelligenciák egyre összetettebbek egyre több feladatukat tudják majd átvenni a gépek, míg végül majd a társadalom másik felének kell eltartania ezt az alsó 50%-ot. Megjegyzem mindenhol ez az alsó 50% csinálja a legtöbb gyereket is...

Anti Anyag (törölt) 2012.03.11. 14:25:05

Amúgy most nézegetem, a válság igen komolyan sújtotta rengeteg ország turizmusát, de a nyertesek között mi vagyunk a harmadikok, 10%-al. Azaz ide ennyien többen jöttek 2011-ben.

Van azért valami haszna is ennek a nagy EU-s hisztinek, na meg persze az olcsó Ft.-nak.

tükörfúró 2012.03.11. 14:29:18

"""a valami, amit ’89-’90-es rendszerváltásnak nevezünk, mára elbukott. Nem váltottunk rendszert, csak „rendszergazdákat”."""

Ez pontosan igaz, csak épp nem most derült ki, az értelmesebbek tudják már 95-98 óta mi is folyik ebben az országban.

www.kibulizottorszag.net/

Innentől pedig, a jelenlegi torz rendszer kereteit tiszteletbentartó un. szalonképes "problémafelvetések" és "megodások" mind meddő falrahányt borsók.

Nem orbán, bajnai, vagy az szdsz bukott meg, hanem az az összefogott törekvése jutott el végső stádiumába ennek a posztkomunista értelmiségnek, hogy az ország eladása és tönkretétele árán is, mintegy színlelve, megjátszva a valódi demokratikus kereteket és átalakulást, a folyamatot tisztán a maga személyes javára fordítsa.

kolbászoszsömle · http://limerik.blog.hu/ 2012.03.11. 14:31:02

@Kőmíves Kelemen: Nem válaszoltál arra, a kérdésre, hogy ha minden építész annyi utánképzést csinált volna, mint te, akkor lenne-e munkája az építészeknek...

Amiről te beszélsz, az egy expanzióban megoldás az egyénnek, de a társadalmi problémára nem ad választ, hiszen a hatékonyság gyorsabban nő, mint a feladatok mennyisége (a piac).

@stim: A gebasz előbb bekövetkezik, hiszen előbb-utóbb azoknak is egymással kell versenyeznie, akik figyelnek, és nem csak azokkal, akik nem.
Szóval, amikor a faluban van sakkbajokság, ott viszonylag könnyű dobogósnak lenni, de egy világversenyen már sokkal problémásabb.

Persze, lehet üzleti modellben gondolkodni, és azt lesni, hogy mi az, amiért _mindig_ fognak fizetni: szex, drog, béke, és ezekben utazni.
Ez lesz a középkor legvége.
Remélem gyorsan eljön. :)

tükörfúró 2012.03.11. 14:40:25

@Gaius Plinius Secundus: Tehát a jóléti országokban magas, mondjuk pl svédországban, viszont afrikában, ázsia egyes meg mérhetetlenül alacsony az átlag IQ?

Ráadásul mindez öröklődik is, buta szülőknek hülye gyerekei, okosaknak okosak vannak?

OMG.. :(

tükörfúró 2012.03.11. 14:49:48

@Anti Anyag: Minimális a haszna. A turizmus nagyon kitünő rengeteg lecsúszott félbalkáni szinvonalon vegetáló országban, pl a mediterrán térségben, ha éppen nincs forradalom, háború, lázadás, lövöldözés..csak éppen minimálisan sem képes a helyi problémákat enyhíteni.

A hétköznapokat a nyugati multi által épített üvegfalú hotelben a jólétet nyugati multi által szállitott kellemekkel élvező nyugati turista maximum 1-2 helyi szobalány minimális jövedelme, vagy amig a szálloda épül, pár melós hasonló éhbére által "lendíti fel".

Ez az egész turista bolondéria éppen arról szól, nem képesek felfogni még egészen értelmes emberek sem, mennyire nem számít a globális világban a koordináta.

Az számít kié a lé, abból lesz újabb és újabb haszon, természetesen a turistatömeg is maga után von valami minimális gazdasági aktivitást, (vásárol a helyi kisvállakozó boltjában, bemegy a fodrászhoz, ilyesmik), de ahhoz nagyon-nagyon keveset hagy a helyi gazdaságban, hogy egy ország erre építse nemhogy a kilábalást, hanem bármiféle alapvető gazdasági stratégiát.

Realista56 2012.03.11. 14:50:22

@Gaius Plinius Secundus: Teljesen mindegy, ki honnan és mikor jött. Lényeg, hogy itt van, és ebből kellene valamilyen életképes közösséget formálni. Megjegyzem, minket magyarokat is jöttmenteknek tartanak sok országban, mert "csak" 1500 éve vagyunk a Kárpát Medencében.
Kormánytisztviselőként sajnos azt látom, hogy változatlanul a sógor-koma rendszer van napirenden, és ez a Fidesz időszakban változatlanul folytatódott. Minden új ejtőernyősről kiderül, hogy kinek a protezsáltja. Jó esetben megvan a munkakörhöz való végzettségük, de sokszor köszönő viszonyban sincsenek a feladattal. Én mindössze 4 éve kerültem a közigazgatásba, előtte 20 évig a piaci szektorban dolgoztam, és megpályáztatott állás kapcsán, sok jelentkezővel kellett megküzdenem az állásért. Nem hittem a szememnek és fülemnek, hogy mik vannak, hogy milyen emberek kapnak milliós jutalmakat, és hogy a beosztások (közigben erre lehet nagy pénzeket kapni, egy osztályvezető dupláját keresi a mezei szakreferensnek)pofára és nem tehetségre, tudásra kapódnak. Hivatalunkat a választásig egy korrupt szoci vezette. Ezt cserélték le egy képzetlen, (van diplomája, csak nem erre a területre) ostoba lakájra, akinek egy évébe telt csak az, hogy megértse, mi is a hivatal profilja. Persze valami vallási bubus.
Fidesz szavazó vagyok, és jobboldali értékrendű, de ha csak ilyen embereket tud ez a kormányzat előhúzni a cilinderből, akkor nem jutunk ezután sem sehová.
Hogy jön ez a témához?
Sokan az oktatásban, a szegénység felszámolásában, vagy egy másik pártban látják a megoldást.
Persze ezekben mind van igazság, de a közigazgatás jelenlegi felállásába és teljesítményébe kódolva van a bukás.
Olyan emberek ülnek felelős posztokon, akik 30 éve seggelnek az irodájukban, közük nincs a való élethez és k..va sokat kerestek és fognak még ezután is. A leépítéseknél pedig kirúgták a mellettem ülő 30 éves lányt, aki nagyon jól csinálta a dolgát, csak nem nyalt be a főosztályvezetőnek eléggé, valamint mégegy hasonló kollégát. Nem rúgták ki viszont a 70 éves, 300 e. nettóért (baszom nagy nyugdíj mellett) visszafoglalkoztatott csókos bácsikát, aki semmit sem csinál, csak feltartja a dolgozókat, mert százezer éve a közigazgatásban dolgozik, és hát senki sem meri azt mondani neki, hogy bocs, de maradjon otthon.
Amíg a "Rokonok" féle stíluson nem tudunk változtatni, addig nem lesz itt semmi.

midnight coder 2012.03.11. 14:52:07

@hungarisztan:

>Meg kell nézni, mely országok mennek.
>Nagyjából Skandinávia és a kistigrisek.
Nagyjából Kína megy. Esetleg még India.

>Iszonyat pénzeket fektetnek oktatásba
>és kutatás-fejlesztésbe. Ennyi.
A kistigrisek nagy vonalakban azt csinálták amit Kína, vagy előtte Japán. A norvégoknak meg van egy rakás olajuk az északi tengeren. Ennyi.

>Csak le kéne koppintani.
Azt megteszik a kínaiak. Minden K+F-fel.

>Az Európához csatlakozó István király
>forog a sírjában.
Ja. Csak akkor a Szent Koronára nem volt ráírva hogy Made In China. Ha ma gyártanák, rá lenne.

>Az EU előbb-utóbb le fog szállni az
>olcsó munkaerős csodavonatról, mert
>több kárt okoz, mint amennyi hasznot
>termel.
Nem nyerhetsz. Nem érhetsz el döntetlent. És a játékból sem szállhatsz ki.
Az emberiség nagy eszmei áramlatai mind ennek a törvénynek a meddő megdöntésére alapultak. A kapitalizmus azt hirdeti hogy nyerhetsz. A szocializmus a döntetlenben hitt. A miszticizmus pedig azt hirdeti, hogy kiszállhatsz a játékból.

Akik azt hirdetik, hogy nekünk nem kell beszállni a munkaerőpiaci versenybe, nagy misztikusok. Csak ez kb. annyira jön be, mint Gyurcsók doktor kezelései.

Néhány éve például már bevezettek kvótát a Kínából behozható ruhamennyiségre.

Aha. Ezzel csak az a baj, hogy az európai ruhaipar nagyjából abból áll, hogy a kicsi kínai zoknira rányomják hogy Adidas. Ráadásul ez a fajta protekcionalizmus még soha senkinek nem jött be.

>Olcsón termel Ázsia? Hát majd >agyonnyomják vámmal az onnan
>származó termékeket.
Aligha. Ha a kicsi kínaiak összehúzzák a szemöldöküket, és mondjuk egy fél évik nem szállítanak az EU-ba, itt összeomlik minden. Vedd észre, hogy a termelői kapacitások 20 éve vándorolnak kifelé. Ezt nem fogod egy tollvonással megfordítani. Kb. hasonló a helyzet, mint a cuculizmus idején. Csak most Kína van a bécsi út túloldalán.

>Igen, drágább lesz minden,
>mert kici óccó kínai termék helyett
>drága európai terméket kell majd venni.
Nem érted. Régen nincs már európai termék. Itt már 20 éve leginkább életérzést adnak el.

>A sok észkombájn meg temeti Európát. >Csak tudnám, hogy akkor ők melyik >vonatra szállnának föl.
A fene se tudja. De a hajó süllyed, aki ezt tagadja csak azért mert nincs a láthatáron másik, az szimplán hülye.

Anti Anyag (törölt) 2012.03.11. 14:55:20

@tükörfúró: A mentalitás az ami számít.

Egy átlagcigány úgy fogja fel, hogy a társadalomnak segítenie kell rajta.

Az átlag afrikai is úgy fogja fel.

Ez neveltetés kérdése, ha valakit állandóan segélyen tartasz, nem fog kinőni belőle, ráadásul a segély konzervál olyan közösségeket, amelyek társadalmi fejlettsége 0 volt 100 éve és most is az.

Nem intelligencia kérdése ez, egy cigánylány hiába állna szép tudományos jövő előtt IQ szempontjából, ha eleve családja kurvának neveli, mert értékrendjük szerint ez egy szép és hasznos szakma.

Az afrikaiak pechje, hogy a multik rendesen kizsákmányolják őket(épp tegnap volt erről egy film a DUnaTV-n).

A cigányoké pedig az, hogy közösségben nincs társadalmi tudatuk, tehát pld. az őket erőszak alatt tartó és kizsákmányoló ugyancsak cigány családok ellen tehetetlenek. (A fidesz becsületére legyen mondva, ők hozzányúltak olyan ezeréves dolgokhoz, mint pld. az uzsorakamat, ami a libsik szemét valamiért soha nem csípte, pedig cigánycsaládok ezrei szenvedtek ettől).

piefke 2012.03.11. 15:04:35

@Gaius Plinius Secundus:

Zsidók: Nem török-mongol, hanem sémita nép. Megj.: Az askenázik az európai zsidók – k.ra semmi közük a törökökhöz. (Az egykori Török Birodalomban élő szefárd zsidók pedig a XV. sz.-ban az Ibériai-félszigetről elűzött és onnan átkerült népcsoport – de „genetice” ők sem török nép…)

Cigányok: Egyértelműen az europid népcsoporthoz tartoznak – most biztosan kiakadsz, de ráadásul még árják (indoeurópaiak) is!:-) Az árja szó maga is „cigány” – szanszkrit. Vicces, nem? …És tudod, még a szép emlékű nácik is ezt vallották, maga a drága-drága Himmler SS-birodalmi vezető szerveztetett-szponzorált expedíciókat ez ügyben. (Ld. még „Ahnenerbe” címszó alatt!)

Magyarok: Hát… gáz, de (a nép eredetét tekintve) nem európaiak!

A szegénység megváltoztatható. Gondolj csak bele: a ma „jólmenő” nyugat-európai országokban a XX. sz. második fele előtt mit jelentett szegénynek lenni és hányan voltak szegények – és ma mi a helyzet? Hallottál-e már pl. a XIX. sz.-i skandináv (svéd, dán) kivándorlás okairól – ha nem, akkor ajánlom figyelmedbe a Hódító Pellét… És most hogy állnak szegénység-ügyben ezek az országok?

Továbbá: az intelligencia öröklődésével kapcsolatban annyit, hogy a variáció és a mutáció néhány generáció alatt „kisimítják” a kezdeti genetikus különbözőségeket. Pl. a zenei zseni Johann Sebastian Bach fia, Johann Christian még elsőrendű muzsikus-komponista volt, azonban az ő gyermekei között már visszatért az átlag… Mozart gyermekei pedig átlag alatti képességekkel bírtak, noha anyjuk sokat tett taníttatásukért… (Egyikük pl. vámtisztviselő lett…)

Az, hogy a képességek „70-80%-ban” öröklődnek, csupán egy lehetőség – kb. annyi, mint egy jó adottságú építési telek: lehet rá jó és rossz házat is tervezni.

„Na és nézzük meg kik óbégatnak folyton európaiságról, a ki tudja hány országból, sőt az összes európai országból és jópár nem európai országból is kiutált nép, akiknek semmi keresnivalójuk itt és ezt valamiért ők is tudják.” – gondolom, itt ez zsidózás akar lenni? Hát, ha esetleg rám, a poszt szerzőjére gondolsz, sajnos ezzel nem ütsz rajtam, we’l m’a os Oba’boarn gekomma’ san – grod os Loandshuad. Is’tes a’ schlimma Noa’rit füa ti, ned?:-) …Ja, és ha kollektív népemlékezetem nem csal, akkor épp ti, magyarok jöttetek hozzánk úgy, mint valami ázsiai dúvadak – amíg a Lech mezején véget nem ért a dicsőség… Woar’s so, ned?

Also: hoid moi, Maul hoid’a!:-)))

Anti Anyag (törölt) 2012.03.11. 15:08:28

@tükörfúró: Ez jókora tévedés, a kedvelt turistacélpontok általában a fejlettebb országok. Adom a linket is: angol-magyar-szotar.hu/offer.html

Ebből kiderül az is, hogy Mo. turizmusa jelenleg nem ad okot borúlátásra, pld. 2012-ben többen tervezik ide nyaralásukat mint 2011-ben, pedig akkor is a kevés növekvőkben voltunk.

A turizmus minden tekintetben kiemelten fontos, óriási pénzeket ölnek bele az országok, amúgy mi is.

A turizmus a nyaralásról, kirándulásról szól, ezen a linken az is kiderül, hogy a nyugati turista éppen a legfejlettebb országokat kerüli el, nyilván a válság miatt. Magyarul, nem ausztriába megy az üvegfalú palotába, hanem itt nálunk. (Már amelyik odamegy).

Elhiheteted, hogy rengeteg hazai cég él a turistákból és ezek között nem sok multi akad. Én szerveztem turistacsoportoknak programot, benne volt Bp. is, a balcsi is, multi egy sem akadt, csak kisvállalkozókkal kerültem kapcsolatba. Tehát a csákónak volt 2 busza, a másiknak egy étterme, stb.

midnight coder 2012.03.11. 15:13:24

@piefke: Indiában jó pár száz éve kasztrendszer van, ahol a cigányok a rendszer alján dekkoltak - szemben az indiai elittel. Ez aztán a szelekciót nem annyira az IQ irányába terelte.

A zsidók és mi már más lapra tartozunk - szvsz genetikailag simán feloldódtunk Európában - az itteni zsidók eredetileg valószínűleg sötét bőrű nép lehettek, és a magyarok egykori leírása sem igazán illik ránk. Azaz, mindkét nép genetikailag európai. Ami a kultúrát illeti, mivel úgy ezer év óta itt vagyunk, és szvsz a zsidók is, így azt is el lehet mondani hogy kulturálisan is. Tettek le ott a magyarok is, és a zsidók is annyit az asztalra mint az átlag európai népek. Sőt.

tükörfúró 2012.03.11. 15:14:58

@Anti Anyag: A multi itt is kizsákmányol, amennyire és ahogy tud, mert neki nem a te jóléted, hanem saját üzleti sikere a lényeg. Jé.
A mentalitás meg olyan, mint a helyi lehetőségek. Ha a cigánynak volt munkája, a gyereke is azt látta, apa a gyárban dolgozik.
Mostmár felnött egy generáció, ami sosem isimert mást, csak gyerekgyártást, a segélyt meg a vasazást, plusz visszük ami mozdítható módit.
A fidesznek ne legyen a becsületére mondva semmi, egyrészt mert neki nincsen olyan, másrészt pártszerűen és személyek szintjén is vastagon és teljes erőbedobással résztvettek abban a folyamatban, ami ezt az országot ide juttatta.
Uzsorakamatos részt meg simán értelmezni sem tudom, elfogott a tek 1-2 uzsorást, vagy mi.:?!?

midnight coder 2012.03.11. 15:15:33

@Anti Anyag: Az átlag afrikai ősei tízezer éven át csak a fákon ugráltak. És tízezer év múlva is ott fognak ugrálni. Az egyetlen szelekciós tényező az volt, hogy az oroszlán elől történő elfutáskor gyorsabb legyen mint a másik. Ezért is néger szinte minden élsportoló.

tükörfúró 2012.03.11. 15:23:29

@Anti Anyag: Egy ország gazdaságának nagyon kis része SEM képes turizmusra épülni, a jóléti országok nem a turizmus által lettek azok, és egyetlen szegény lecsúszott ország sem lábalt ki semmiből.

Hogy mennyit lehet ennek mellébeszélni, az mindegy, ezek általános tények.

Mindemellett VAN olyan réteg és szegmens, aki-ami a turizmusból él, az is igaz, hogy a betegesen szolgáltatáscentrikus országunk (pláne annak még nomrálisabbnak tűnő fővárosa-belvárosa) még SOKKAL-SOKKAL csunyábban nézne ki
turizmus nélkül, az is valoszinű.

Mindez csak egy állapot, semmire nem nyujt hosszutávon általánosságban megoldást. Majd lesz nyilván visszaesés, mert lesz mihez képest, aztán megint némi fellendülés, stb,stb..zakson.

Mellesleg láthatóan már magad sem tudod, mit is zseretnél levezetni és miből:

"Ez jókora tévedés, a kedvelt turistacélpontok általában a fejlettebb országok" vs. "hogy a nyugati turista éppen a legfejlettebb országokat kerüli el, nyilván "

Gaius Plinius Secundus 2012.03.11. 15:36:50

@piefke:

A magyar kultúra nem európai eredetű, a magyar népesség genetikailag nagyon hasonló a többi környező országéhoz. A magyar társadalom sajátossága, ami valószínűleg a világon egyedülálló, hogy egy nem európai, alapvetően ázsiai kultúrát visz tovább európai népként. A sok hasonlóság még mindig itt van a hasonló ázsiai kultúrákkal, pl. egyszerű példaként akkor is az ismerőst/családtagot hívod hogy szerelje fel a redőnyt ha az illető rossz munkát végez. A társadalom alapvetően ahoggy itt írták "sógor-koma" mivel EZ az ázsiai model. Azok akik bevándoroltak egészen a tatárjárástól kezdve (sok-sok német/osztrák/szlovén/horvát/lengyel/cseh stb.) magyarosodtak kulturálisan, persze a magyar kultúra alapja a magyar nyelv ami szintén nem indo-európai, és így mindannyian visszük tovább ennek a kultúrának a maradványait.

Egyébként érdekes hogy azt mondod hogy mivel ezek az országok "megszabadultak" a szegényeiktől ezért hirtelen sokkal jobb helyzetbe kerültek...Nem pont azt támasztja alá amit mondtam? Tegyük fel hogy a cigányok hirtelen kivándorolnak Indiába holnap, ez szerinted milyen hatással lenne a magyar gazdaságra a következő 10 évben? Azon felül hogy nyilván azokon a munkahelyeken ahol az a 10% dolgozó cigány eddig dolgozott munkaerőhiány lenne? Milyen hatással lenne ez az egészségügy helyzetére, az oktatás helyzetére, a szociális ellátások összegére, a bűnözésre, a büntetés végrehajtásra, a rendőrségre (megjegyzem kérdezz meg bármilyen utcai járőrt el fogja mondani az esetek min. 80%-ában cigányokkal foglalkoznak így vagy úgy), és egyáltalán a nemzet jövőképére? Úgy látod ez egy alapvetően pozitív vagy negatív kép lenne?

Egyébként az IQ öröklődése pusztán annyit jelent hogy egy bizonyos szintél tovább nem fogsz jutni, hiába létezik Flynn effektus és hiába létezik egy oktatási rendszer ami alapvetően ennek a problémamegoldási képességnek a fejlesztését célozza. A szegénység azért termelődik újra, mert a gyerek IQ-ja alapvetően meghatározható a szülők IQ pontjából, kevés környezeti variációval. Pl. fehér szülőkhöz örökbe adott fekete gyerekek IQ-ja kb. 5-8 ponttal volt magasabb, mint az átlag feketéké, de még mindig alatta maradt az átlag fehérek IQ-jának annak ellenére, hogy jómódú magas képzett szülők fogadták őket örökbe. A hasonló családi háttérrel rendelkező fehér gyerekek átlag IQ-ja 120 pont felett volt, pár ponttal a kelet-ázsiaiak és az askenázi zsidók alatt. Megjegyzem hiába magasan képzett tehetséges nép ez az európai-török keveredett zsidó nép, nem tudnak ők sem integrálódni (a mai napig sem, gondolj amit gondolsz). Ebből is látszik hogy a kérdés nem pusztán IQ alapú.

Megkérdezheted magadtól hogy ha holnaptól minden cigány kapna napi 50 000 FT-ot élete végéig akkor mi változna? Hatással lenne ez bármire is? Integrálódnának? Hirtelen a gyerekeik PH.D.-t szereznének a Harvard-on? Ha ezt végig gondolod rájössz hogy ez sajnos nem pénz kérdés, és nem is lehet pénzzel megoldani, ha bármivel meg lehet.

Egyébként nem tudom honnan veszed hogy a Kazároknak közök van az eredeti szemitákhoz, az askenáziak alapvetően a volt orosz birodalomból bevándoroltak leszármazottjai, és a mai napig mutatják a tipikusan közép ázsiaiakra jellemző jegyeket (pl. ez lenne az a bizonyos orr, nem tudom miért gondolják egyesek ez valami anti-szemita karikatúra, tessék megnézni milyen orruk van az örményeknek és a grúzoknak, lám).

Egyébként a zsidó téma nem igazán illik ide, bár én érdekesnek találom, de azt szerintem nem kéne elvetni hogy az IQ milyen hatással lehet egy csoportra vagy annak helyére egy IQ alapú társadalomban.

Hümmögő 2012.03.11. 15:46:33

@nmy: És akkor hová fogunk tartozni?
Az EU-n belül kis hazánk a negyedik legnyitottabb ország, azaz nagy mértékben függünk a külkeredkedelemtől. Ha kiiratkoznuk, akkor kivel fogunk kereskedni? Fővünk majd a saját levünkben? Mellesleg milyen alapon nevezel nyomoréknak, mikor az ég világon semmit nem tudsz rólam, kérdem tisztelettel.

fidzsi 2012.03.11. 15:57:51

@piefke: Könyörgöm, milyen nyelv ez? Holland, vagy sváb dajalekt.. piszkosul érdekel, na.
Tisztelettel.fidzsi,droid, de'Magóg

piefke 2012.03.11. 16:11:03

@fidzsi:

Naa, ned: boarisch!:-)

ColT · https://www.boredpanda.com/author/hcl/ 2012.03.11. 16:13:28

"A szegénység oka (demokráciában) nem más, mint a jó módszerek ismeretének hiánya."

Ismerjük a jó módszereket. Mindenki tudja, mit kéne tenni. Azaz mit nem.

Keményen és következetesen ellenőrizni a gazdaságot, a közszférát, a magáncégeket, MINDENT. És ha mindenki befizetné, amit be kell neki, mellé nem venné fel senki, ami nem jár neki, akkor valószínű nem itt tartanánk.

Csak hát nem véletlenül nincs ez így. Sokaknak érdeke, hogy ne legyen. Addig pedig semmi nem fog itt változni, akármilyen színű a kormánypárt.

hungarisztan 2012.03.11. 16:13:32

@midnight coder:
„Nagyjából Kína megy. Esetleg még India.”
Az, hogy a baromi nagy népesség egy *elhanyagolható* része jól él, miközben milliárdok élnek szegénységi küszöb alatt, számomra nem jelenti azt, hogy megy. Még akkor sem, ha mondjuk Kína városi népességén belül feljövőben van egy relatív középosztály.

„A kistigrisek nagy vonalakban azt csinálták amit Kína, vagy előtte Japán.”
És? Japán vagy a kistigrisek nem jó példa? (Kína nem, az világos.) Jó, nyilván nem lehetne itt Japánt vagy Koreát vagy Taiwant vagy Szingapúrt csinálni, de azért törekedni lehetne rá...

„A norvégoknak meg van egy rakás olajuk az északi tengeren.”
A norvégok *közel* sem csak az olajból gazdagok. Mint ahogy Svédországnak, Finnországnak, Dániának például nincs olaja, mégis elég jól megy. Sőt, Finnországnak se természeti kincse, se energiahordozója – aztán mégis tud csúcstechnikás ipart csinálni.
Persze, outsourcingolja a termelést – na de a mérnökök Suomiban ücsörögnek...

„Akik azt hirdetik, hogy nekünk nem kell beszállni a munkaerőpiaci versenybe, nagy misztikusok.”
Ez így van! Azonnali börtönbüntetést mindenkinek, aki az ellenkezőjét állítja, mert ennél károsabbat aligha hirdethetne! A sort lehet kezdeni a mostani kormányon, amelyik folyamatosan azt hirdeti, hogy Magyarország csak a spekuláció, a rosszindulat, a brókerek, az EU, az IMF, a multik, a tökömtudja mi ÁLDOZATA, ha nem mindenki bennünket támadna [sic!], már rég mi lennénk az új Svájc. (Miközben a miniszterelnök őkelme saját bevallása szerint ül a seggén és arra vár, hogy jöjjön az ezerszer pocskondiázott segély. És nem viccel.) Ennél álságosabb, hazugabb és károsabb ideológiát nehezen lehetne összehozni.
„Mi jók vagyunk, csak az a genya világ...”
Fel kéne ébredni.

„Ráadásul ez a fajta protekcionalizmus még soha senkinek nem jött be.”
USA, Japán stb. Mindenhol keményen vámolják az import termékeket. Megjegyzem, még az EU is vámolja az USA, Japán termékeket, pedig az nem a fenyegető Kína.

„Aligha. Ha a kicsi kínaiak összehúzzák a szemöldöküket, és mondjuk egy fél évik nem szállítanak az EU-ba, itt összeomlik minden.”
Hát, attól azért Kínában is összeomlik minden. Nyilván nem egyik napról a másikra zárjuk el az importcsapot, mert az úgy nem megy. De léteznek olyan helyek a világban, és például Európa számos országa ilyen, ahol előre terveznek: összeállítanak egy hosszútávú stratégiát, és ahhoz igazítanak rövidtávú döntéseket. Aszongyák, hogy 2020-ig ennyivel és ennyivel kell csökkennie ennek és ennek a behozatalnak. Ha igény van a termékre, akkor megteremtődik majd a helyi termelés. Ha az EU akar, akkor nagyon durván tud nyomást gyakorolni. Meg kell nézni az autóipart: 5 évvel ezelőtt minden autóipari guru azt jósolta, hogy össze fog omolni az autógyártás, mert ezeket a környezeti normákat, amiket az EU előír, képtelenség tartani. Hát, aztán valahogy mégis be lehetett tartani, ma is gyártanak autót, csak épp töredékét fogyasztják/szennyezik, mint korábban. (Most ebbe ne menjünk bele, van, aki ezt vitatja, de a lényeg itt és most nem ez, hanem hogy ha AKAR, akkor TUD nyomást gyakorolni az EU, a piaci szereplők pedig alkalmazkodnak. Mert kell nekik, nincs mese.)

„Vedd észre, hogy a termelői kapacitások 20 éve vándorolnak kifelé. Ezt nem fogod egy tollvonással megfordítani.”
Nem, nem tollvonással! Években-évtizedekben is lehet gondolkodni!

„A fene se tudja. De a hajó süllyed, aki ezt tagadja csak azért mert nincs a láthatáron másik, az szimplán hülye.”
Elég sokat utazgattam és éltem Nyugat-Európában. Erre mindig azt mondom, hogy iszonyatosan szeretném, ha Magyarország csak feleannyira lenne süllyedő hajó, mint az EU nagy része...

fidzsi 2012.03.11. 16:26:37

@piefke: Hú,de gonosz vagy!
Miattad duplájára emelhetem a Cavinton
adagomat. És még te vagy européer.
Kérvényezem a diszkvalifikálásodat - na,
mit tudok(?)-.
Szomorú üdvözletem.fidzsi,droid, de'Magóg.

dr. Bubó 2012.03.11. 16:34:57

"akarunk-e európaiak lenni, vagy sem?"

akarunk-e??? ez nem kérdés... az igazi, hogy KÉPESEK vagyunk-e...

lesz e a cigánykodásból valaha ország...

egyelőre pusztulunk... a gazdaság esésével jönnek az oláhok és a tótok...

ez a nemzet vesztésre áll...

piefke 2012.03.11. 16:37:59

@fidzsi:

Na jó, segítek:

www.youtube.com/watch?v=pp4Ril_ZyAU

(A Cavinton egyébként nem segít...)

dr. Bubó 2012.03.11. 16:39:23

"Nemhogy nem tudott ezen változtatni, javítani jelenlegi miniszterelnökünk, hanem még csak fogalma sincs mindezekről!"

ez sem igaz... itt fordított a hejzet... nem tuggyuk meg soha hogy képes lenne e: NEM IS AKAR...

lopni csalni hazudni ment oda, valós döntés hejzetben sincs... egy torz rencer arca-bábja... MAFIAKORMÁNY arca (segge stb)

nincsen szándék jobbat tenni...

az alkalmatlan embereket csak az alkalmasok elnyomása tuggya igazolni...

a tolvajokat a becsületesek elnyomása stb stb

dr. Bubó 2012.03.11. 16:44:56

tessék itt van. sötét középkor... zombirka ikszelői... döbbenet...

erővel szétverni stb... ha elpusztul akkor ha egyetlen lesz a cba vagy a reál akkor azok lesznek a legjobbak...

nem az egészséges verseny hozza el a pezsgést a kreativitást,
hanem a monopólium, az álam, a magyar magyar cégek

és a mi komcsink, a mi kapitalistánk az mind jóóó
és még a hasznot sem offsór cégbe viszi ki:))))

@stim: "A Tesco-t úgy ki kellene vágni az országból mint a taknyot; rengeteg rengeteg problémás ügyük van, van rá indok bőven.A helyükbe magyar cégek kellenének akik felszívják a kiesett munkaerőt és ha a fogyasztók magyar boltban vásárolnak akkor a magyar cég nem viszi ki a hasznot."

egyszerűen a BUTASÁG és a LUSTASÁg táptalaja ez a feudális sötétség...

megoldás: POLGÁROSODÁS... (pár évszázad lemaradás)

dr. Bubó 2012.03.11. 16:49:14

szerintem a fides megoldás a szegénységre:

ki kell nevezni egy szegénységvédelmi kormánybiztost...

midnight coder 2012.03.11. 16:55:23

@hungarisztan: "Az, hogy a baromi nagy népesség egy *elhanyagolható* része jól él, miközben milliárdok élnek szegénységi küszöb alatt, számomra nem jelenti azt, hogy megy."
Lehet hogy számodra nem, de annak a kicsi kínainak akinek a nagyapja éhen halt Mao alatt, annak igen. A vidékiek is fényévekkel jobban élnek mint 20 évvel ezelőtt. És egyre jobban fognak, egyre többen.

Másrészt, a dolog szempontjából tökmindegy hogy hogyan él az átlag kicsi kínai. A lényeg az, hogy az országban lévő cégek tudnak-e a kínaiakkal szemben labdába rúgni. Ha nem, akkor nagyjából teljesen mindegy hogy az átlag kínai dőzsöl vagy éhenhal - attól az európai melósnak még nincs munkája.

>És? Japán vagy a kistigrisek nem jó példa?
Dehogynem. Anno pont azt csinálták amit Kína. Kici, ócó pocsék minőségű árukat termeltek. Aztán egyre jobb cuccokat csináltak, végül pedig bekerültek az élvonalba. Pont ezt teszi Kína is. Rég volt az az idő, amikor csak ócó zoknit tudtak előállítani.

>Hát, attól azért Kínában is összeomlik minden.
Egy fenét omlik össze. Termelnek Pl. a saját belső piacukra. Mert egyre inkább olyanjuk is van nekik. És persze, ott van még az USA, és a világ többi része.

Hozzá kellene már szokni, hogy az EU csak a sokadik tényező a világban. Nagyjából a futottak még kategória, mind politikailag, mind katonailag, mind gazdaságilag.

fidzsi 2012.03.11. 16:55:46

@piefke: Visszavonom a kérvényt. Baró a klip.
A Cavit asztali vörösre cserélem. Most
kaptam. Nem egy Villányból felvonatozott
Kaberné, de én se egy Klúni.
Szép estét és jövő hetet!
Üdv.fidzsi,droid

kennyking 2012.03.11. 17:02:03

@kolbászoszsömle: Ha hőbörögne, akkor meg fasiszta és náci csizmák dübörögnének Budapest utcáin. A la 2006. Igen, a Milla hőbörög.Olyan is.

kolbászoszsömle · http://limerik.blog.hu/ 2012.03.11. 17:08:07

@kennyking: Szal a jobbiknak vannak elvei, de feladja őket, mert ha nem tenné, a liberálisok lenáciznák őket...

Ez szánalmas...

kisfiam te jol vagy? 2012.03.11. 18:11:22

ha mi leszunk az eu cigányai,ahhoz egy cigány miniszterelnok is kellene.nem?

dr. Bubó 2012.03.11. 18:13:22

@kisfiam te jol vagy?: :)))) ez a hét vicce...

még egy?

Sandman (Karakum) (törölt) 2012.03.11. 18:35:00

Lehet anyázni, kenegetni a felelősséget, de a poszt írójának egyben nagyon igaza van: a sikertelenségért az általánosan elterjedt posztszoci mentalitás a felelős. Nem hozok példákat, mert holnap estig kellene gépelni csak amit a közvetlen környezetemben látok: hanyagság, trehányság, lopkodás, irigység, "szarok bele" hozzáállás, hazudozás, ostobaság, feljelentgetés, dögöljön meg a szomszéd tehene is...

Ebből kellene végre kitörni, ezen kellene változtatni, ehhez kellene egy határozott politikai erő, ami gyökerénél, már az oktatásban elkezdi megváltoztatni ezt a rossz mentalitást, pozitív irányba tereli a gyerekek személyiségfejlődését. És így is kellene több mint húsz év az első sikerek elkönyveléséig. Hacsak a magyar társadalom rá nem döbben, mit tett eddig magával, és saját maga kezébe nem veszi az irányítást; de látva az eddigi utunkat, ebben nem igazán hiszek. Pedig ez lenne az egyetlen helyes út.

kennyking 2012.03.11. 18:42:35

@kolbászoszsömle: Oké, feladom.A Jobbiknak nincs programmja és tele van ügynökökkel.

dr. Bubó 2012.03.11. 18:42:42

@Sandman (Karakum): ez ezeréves probléma... a cím is erre utal... nem ujkeletű... kompország...

polgárosodás hiánycikk, elmaradt...

egy ijen feudális sötét csürhét meg lehet vezetni... könynen láthatni egy buta gerinctelen dakotának is sikerült...

persze az oktatás a polgárosodás része lenne, ahogy a munkakultúra is stb...

Sparti300 2012.03.11. 18:46:19

Miért kell kétségbe esni azért, hogy kivel fogunk kereskedni ha nem lesz EU????? PL. Orosz unióval,Kínával, Indiával,Japánnal,stb. vazzeg!!!!!!!!!!!!! nem hallott még senki erről????? Épp ideje lenne le koccolni már ettől a vérszívó uniotól/cóbik, mert amit csinálnak abból semmi más nem sül ki, mint a HÁBORÚ. AZON--- AZÉRT NEM ÁRTANA ELGONDOLKODNI, HOGY MI A FASZOMON TUDNÁNAK SEGÍTENI A KÖZGAZDÁSZOK, JOGÁSZOK,BRÓKEREK, MEG A NAGYON SOK DIPLOMÁVAL RENDELKEZŐ EMBEREK ÉS POLITIKUSOK, HA NINCS GAZDASÁG ÉS IPAR ÉS SZAKEMBER AZ ORSZÁGBAN!!!! A semmiből nem lehet még szart sem csinálni, csak semmit! A gyengébbek kedvéért: NULLA, ZÉRÓ! Az identitás zavart meg egyszerűen lehetne itt HU-n kezelni azzal, hogy a Magyar kultúra nagyon sok ezer éves, és ebből adódik az, hogy pont Magyarország az Európa szíve közepe a létezés kezdete, és nem nyugat Európa. Ennyire egyszerű!!!

JohnHenry 2012.03.11. 19:13:00

ilyen hosszú szöveget a kutya nem olvas végig vasárnap este.

"a magas munkakultúrával rendelkező és ennek következtében teljesítményképes társadalom"
megnézem, hogy teljesít ez a társadalom, ha olyan mértékű az adóelvonás, mint nálunk.

mirx 2012.03.11. 19:16:41

@kisfiam te jol vagy?: Hát ha már egy vendéglátós múlttal villantó sportoló lehet a köztársasági elnök, akkor akár Győzike is lehetne lassan a miniszterelnök...

hungarisztan 2012.03.11. 19:17:00

@midnight coder:
Mi is fényévekkel jobban élünk, mint 20 évvel ezelőtt. Ez nem érv semmire.
A kérdés az volt, milyen modellt szeretnénk követni. Én a kínait baromira nem. Olyan modellt szeretnék követni, ahol az átlagpolgárnak élhető élete van. Ebbe nem csak az anyagi jólét értendő bele, sőt!

„Egy fenét omlik össze. Termelnek Pl. a saját belső piacukra. Mert egyre inkább olyanjuk is van nekik.”
Ej, te! Ne mondjál már olyan zőccséget, hogy amit egy X ország addig exportra termelt, azt egyszercsak felszívja a belpiac! Kína esetében ez meg többszörösen is értelmetlen. Ha elhagyod bármelyik nagyvárost, pillanatok alatt olyan kereseti viszonyok között találod magad, amiből nemhogy belpiacos termékeket nem tudnak venni, de jószerivel élelmiszert is alig!
Ő majd megveszi az eladdig exportra gyártott kütyüt? Ne viccölj már velem a komolytalanságig!

„Hozzá kellene már szokni, hogy az EU csak a sokadik tényező a világban.”
???
Járj a világban. Menj el a Közel-Keletre, Afrikába, Dél-Kelet Ázsiába, Belső-Ázsiába, Dél-Amerikába. Tehát úgy kábé a világ 80%-ába. Aztán ha visszatértél, majd újrabeszéljük ezt a „futottak még” kategóriát.
De megint kérdem: hová akarnánk tartozni, ha nem Európához?
Lehet az EU-t fikázni mindenféle bürokratikus vízfej miatt, de ez a bürokratikus vízfej dolgozik, mégpedig a polgárainak a jólétén.
Lássuk, hogy ez egy gazdasági szövetség: arról szól, hogy az európai országok jól ÖSSZEFOGNAK, hogy versenyképesek maradjanak a világ többi részével szemben. Ezért van vámunió, ezért vannak felzárkóztató programok, ezért van infrastruktúra-fejlesztés, ezért van szabad munkaerőáramlás, ezért van törekvés egységesített felsőoktatási rendszerre, ezért van közös valuta (már ahol), ezért vannak az átjárható határok, ezért van európai bűnüldözés, ezért van európai szabályozás, ezért van jogharmonizáció, ezért van minden egyéb közös európai program.
Közös hadsereg nincs, mert arra ott a NATO, minek plusz pénzt költeni. Egyesek szerint kéne, majd ha ez az igény jobban artikulálhatóan felbukkan, akkor lesz.
Mikor ez a szövetség létrejött, akkor az USA gazdasági ellenpontja akart lenni. Elsősorban ma is az, csak időközben elkezdett Kína és India óriási gazdasági fejlődést produkálni. Ettől a gazdasági szövetség célja nem változott.
A kínai gazdaság pörgése pedig nyugati fejjel nem lemodellezhető. A közgazdasági mérőszámok mögött iszonyatosan szétszakadt, korrupt társadalom áll, javarészt Európában ismeretlen szegénységgel. Nem a pekingi olimpia patyomkin-díszleteiből kell következtetéseket levonni Kína gazdasági potenciáljáról. Ugyanolyan kirakat még az űrprogramjuk is, mint amilyen annak idején a Szovjetunióé volt. Hát hogy a fenébe lehetne ilyen gazdasági fejlődést felmutatni, ha nem a társadalom teljes kizsákmányolásával?
Ez az út errefele nem járható – vagy legalábbis nem szeretném, ha járhatónak tartanák. (Igény az lenne rá, ahogy elnézem.) Kína is csak erőszakszervezetekkel és agresszióval tudja fenntartani a rezsimet – nem véletlenül. Egy elnyomó országot és annak gazdaságát nem lehet összehasonlítani egy olyan rendszer gazdaságával, ahol a piaci szereplők kezét számos költségnövelő faktor megköti. Szakszervezetek, egészségügyi ellátás és egyéb jóléti rendszerek finanszírozása, környezetvédelmi szabályok, adóztatás stb.
Egy kínai vállalatnak annyival kevesebb költsége van egy európaihoz képest, hogy minden összehasonlítás tökéletesen fölösleges. Ez egy bizonyos értelemben véve tisztességtelen versenyelőny. Cserébe mi, európaiak nem szeretnénk Kínában élni, bármennyire is pörög a gazdaságuk. Az okokat szerintem nem kell bemutatni.
Én nem féltem az európai gazdaságot. Ha ugyanis egy politikus vagy politikai garnitúra nem tud munkát (azaz jómódot/pénzt) adni a választóinak, az bukik. Európai szinten ez azt jelenti, hogy ha megbomlik a jóléti egyensúly, akkor majd szépen beépítenek olyan fékeket, amelyek helyrebillentik az egyensúlyt.

dr. Bubó 2012.03.11. 19:27:09

@kisfiam te jol vagy?: köszi... végre kicsit őszintén hall az ember a sikerekről is ebben coclibsi komcsi nyávogásban...

monanarchia · http://kretenvilag.blog.hu/ 2012.03.11. 19:29:04

mi vagyunk az EU cigányai, és én igenis büszke vagyok rá!

]{udarauszkasz 2012.03.11. 19:30:22

Megnezve a lengyelt, a romant, es egyeb K-Europai orszagokat, ott az a kulombseg, hogy segitenek a sajat naciojuk belieknek, foleg kulfoldon.
Ezzel szemben a magyar a magyarnak ott tesz keresztbe, ahol tud, belfoldon, kulfoldon egyarant.
Meg akar csaladon belul is.
Sajat boromon tapasztaltam mar parszor.
A tobbiek pedig termeszetesen ezt kihasznaljak, es szivatjak a magyart, ott ahol lehet.

piefke 2012.03.11. 19:36:14

@Sparti300:

„Miért kell kétségbe esni azért, hogy kivel fogunk kereskedni ha nem lesz EU????? PL. Orosz unióval,Kínával, Indiával,Japánnal,stb. vazzeg!!!!!!!!!!!!! nem hallott még senki erről????? Épp ideje lenne le koccolni már ettől a vérszívó uniotól/cóbik, mert amit csinálnak abból semmi más nem sül ki, mint a HÁBORÚ.”

Nos, „ha nem lesz EU”, akkor (2010-es adatok alapján) a behozatalunk 69,4%-áról, a kivitelünk 79,2%-áról kellene lemondanunk – egyszerűbben: a külkereskedelmünk háromnegyedéről. Ennyit tesznek ki ui. az EU-s tagállamok. (Forrás: www.ahkungarn.hu/fileadmin/ahk_ungarn/Dokumente/Wirtschaftsinfos/HU/Statistik/INFO_HU_Aussenhandel_Ranking.pdf)

Ezzel szemben az általad javallott Oroszország-Kína-India-Japán „quadriga” összesen a behozatalunk 16,7%-át és a kivitelünk 5,6%-át adják. Lennél szíves elmagyarázni azt, hogy miképpen strukturálnánk át gyakorlatilag a teljes magyar külkereskedelmet, anélkül, hogy ezt megszenvedné a magyar gazdaság, a vállalkozásaink, a munkavállalóink – egyszóval: az egész magyar nép?

…Ja, a háborúk: Oroszország jelenleg is háborúban áll több volt szovjet tagköztársasággal is. Kína Tibetben folytat gyakorlatilag „gyarmati háborút”, de Indiával (a másik favoritoddal) is össze-összelövöldöznek… India: Pakisztánnal Kasmírért a két ország megalakulása óta marakodnak. Japán – akárcsak az EU-s tagállamok viszont nem háborúzik a II. vh. óta, mivel levonta a háború tanulságait és megértette azt, hogy számára is sokkal eredményesebb, ha a békét nyeri meg és nem a háborút próbálja…

...Persze ezek a tények rajtad és a nézeteiden nyilván semmit sem fognak változtatni, olvasva a kilencvenvalahány eddigi kommentedet. Aki annyira pszichotikusan gyűlölködő, rasszista, mint te, annak (már) nem számít az igazság!:-)))

hungarisztan 2012.03.11. 19:37:25

@Sparti300:
Kedves sokfelkiáltójeles, nagybetűzős barátom! Azért van szükség sok diplomás emberre, hogy ne beszéljenek ekkora zőccségeket. Bár elismerem, hogy a diploma megléte és a zőccségek nem hangoztatása között nincs feltétlen korreláció.
A lényeg:

Azért nem kereskedünk Japánnal, Indiával és Kínával, mert például messze vannak. Ált. iskolás föci tananyag. Ez azt jelenti, hogy kurva sokba kerül a szállítás. Japán esetében ehhez még hozzájön az, hogy a világ egyik legfejlettebb iparával rendelkező országát sikerült kipécézned: ugyan mit adnánk el nekik? Kína esetében a termelési költségeknek sem tudunk alá menni, mert itt van minimálbér, meg egészségügy, meg nyugdíj, meg szakszervezet, meg munkaügyi bíróság. India esetében pedig fizetőképes kereslet nincs. Száz és százmilliók élnek putrikban. Mégis mennyiért akarnál nekik eladni bármit? Vagy kereskedés alatt csak a vételt érted? Az nekünk miért jó?
Oroszország és a volt szovjet utódállamok meg elég megbízhatatlan piacok, minden befektető kétszer is meggondolja, bizniszeljen-e velük, vagy esetleg inge-gatyája rámegy, hogy a legyártott termékért a megrendelők csak 1 év múlva, vagy 5 év múlva tudnak fizetni...

Drága barátom, megmondanád, hol és miként szívja a véred az EU? Már azon kívül, hogy a pénze nélkül itt az égvilágon semmi nem épült az elmúlt 20 évben... Autópályától a vállalkozásfejlesztésig, csatornázástól az ösztöndíjprogramig mindent EU pénzből csináltak. Cserébe annyit várna el az EU, hogy egy ország, amelyik a belépésekor vállalta (mondom érthetően: kötelezte magát), hogy az EU játékszabályai szerint játszik, az nem csinál segget a szájából, és valóban betartja a játékszabályokat. Azokat a játékszabályokat, amelyek egyébként a te, az én, a mindannyiunk érdekét szolgálják. Vérszívás? Furcsa elképzeléseid vannak a vérszívásról...

„ a Magyar kultúra nagyon sok ezer éves, és ebből adódik az, hogy pont Magyarország az Európa szíve közepe a létezés kezdete, és nem nyugat Európa. Ennyire egyszerű!!!”
Hát, azt látom, hogy neked ennyire egyszerű. Gondolom, arra még nem gondoltál, hogy más népeknek is van történelme. Kapaszkodj, barátom, mert például Izlandnak már parlamentje volt akkor, amikor ősapáink tervbe vették, hogy erre fognak kalandozgatni. Picit többet kéne olvasni, művelődni, és akkor nem beszélnél ekkora orbitális sületlenségeket.

Azt meg csak tényleg zárójelesen jegyezném meg, hogy vannak országok, akik a jövőt építik, és vannak olyanok, akik a múltba révednek. Találgathatsz, melyikek a sikeresek.
No, kellemes múltba révedést. (A „magyar” melléknév nem nagybetű! Nem csak a rút hazaárulóknak nem az, hanem a turbómagyaroknak sem! Többet kéne gyúrni a nyelvtant is sületlenségek összehordása helyett.)

piefke 2012.03.11. 19:51:02

@hungarisztan:

Fúj, te mocsok magyarrágalmazó! Hogy írhacc olyat, hogy aszongya: "...Izlandnak már parlamentje volt akkor, amikor ősapáink tervbe vették, hogy erre fognak kalandozgatni...", amikor az izlandi Alþingit Þingvellirben ("A Tanácskozás Síkja") csak 930-ban alapították meg, a magyar honfoglalás pedig köztudottan 895-ben volt! Hiszen 930-ban a magyarság már javában készült arra, hogy majd 15 évvel később Augsburgnál... de az meg, hogy ott mi volt, részemről lenne sokak szemében magyargyalázás...

vladimir964 2012.03.11. 19:53:59

És hogy mennyire nem mindegy, hogy felcserre vagy orvosra bízzuk-e magunkat, íme néhány gazdaságilag stabil ország első embereinek végzettsége, illetve eredeti foglalkozása:
Anglia: közgazdász
Svédország - közgazdász
Finnország - tanító (!)
Norvégia - közgazdász
Japán - közgazdász
Kína - mérnök, geológus
Németország - fizikus (Frau Merkel!!!)
India - közgazdász
És ők valamennyien EFFEKTÍVE DOLGOZTAK is szakterületükön.
Nekünk meg jutott egy lepukkant jogász aki életében még egy válópert sem vezetett végig.

dr. Bubó 2012.03.11. 19:55:50

@vladimir964: sőt dakoták dakotája... fődakota

]{udarauszkasz 2012.03.11. 20:24:56

Errol a dakotazasrol most az jut eszembe, hogy a Star Trekben a Foderacio fovarosaban, a Foldon, San Franciscoban egy foldonkivuli volt az elnok.

vladimir964 2012.03.11. 20:32:30

@dr. Bubó: Ezért aztán az egész országnak remekül meg is tudja magyarázni, hogy "nem vak az a ló, hanem bátor"

vladimir964 2012.03.11. 20:35:42

@]{udarauszkasz: És hogy teljes legyen a svédcsavar, ÉPPEN San Franciscoban...

A bóvli kormány most már a lottóval is csal!! 2012.03.11. 20:50:01

A kis tetű alkalmatlan erre, már sokszor bebizonyosodott.
Orbán takarodj!!
az álszent szarháziak Lengyel bérünneplőket hozatnak , drága pénzért, a tavalyi bértapsolók helyett.
Ocsmány , tetű o. viktor takarodj!
Meddig tűröd magyar, zavarjuk el ezt a szarházi bandát!
Már nem vagyok büszke, hogy magyar vagyok, világpolgár szeretnék lenni!

]{udarauszkasz 2012.03.11. 21:42:17

Most neztem meg az Ero Kronikaja c. filmet, jol szemlelteti, mi lesz abbol, aki hatalmat kap. Jo film.

Bogyó 2 2012.03.11. 21:49:06

@vladimir964: Nem hiszem, hogy ezen múlna.
Gyurcsány vagy Meggyesi mennyire jött be?
A miniszterektől sokkal inkább elvárható a szakemberség, azért van a miniszterelnök, hogy koordinálja őket. Egy miniszterelnöknek nemcsak a gazdasággal kell foglalkozni, legyen az bármilyen fontos, de más is van a világon.

2012.03.11. 22:10:38

„Ha így folytatjuk, akkor mi leszünk az EU cigányai – és akkor majd ne csodálkozunk ezen és ne kérjük ki magunknak, hogy „nem integrálódhatunk”!”

Elkéstél: Már mi vagyunk az EU cigányai. Abban az értelemben, hogy a külföldön büntettet elkövető cigányokra, már rég nem azt mondják hogy cigányok, hanem azt hogy Magyarok. Egyébként nem jó hasonlatod: Ugyanis Magyarország, és Magyar állampolgárok mindent megtettek annak érdekében, hogy az un. Európai Unió csatlakozási feltételeit teljesítsük. Ellenben a cigányok évszázadok alatt, megrekedtek félúton az emberré válás folyamatában, és nem is érzik szükségét, hogy innen továbblépjenek, nemhogy hasznos tisztességes Magyar állampolgárrá váljanak. Immáron majd’ egy évtizedes Európai uniós vesszőfutásunk után engedj meg, némi szkepticizmust, ill. ne csodálkozz rajta. Dehogy egy kicsit elmélázzunk azon, hogy az elmúlt 8 évben mit hozott nekünk az Unió:

Épült itt valami 8 év alatt, amire azt mondhatnánk, hogy köszönjük az EU-nak? Irodaházak, meg tranzitútvonalak. Ebből még nem adnak kenyeret a boltban. Még mindig nincs Európai pénzünk, és már borítékolható hogy nem is lesz. Az államadósságunk exponenciálisan nő, míg nemzeti vagyonunk ugyanilyen ütemben fogy. A szemünk láttára teszik tönkre a maradék iparunkat, és gazdaság számára stratégiai fontosságú pilléreinket. Turbó fokozatra kapcsolták a pénzszivattyút. Ide jöttek a multik, hozták a szemetüket, az embereiket, a gondolkodásmódjukat, és gyarmatosítottak. Diktálnak, bírálnak, követelnek, szankcionálnak, cserébe semmi nem jár. A nyújtott támogatásokat sem elsősorban a két szép szemünkért kapjuk, (ha kapjuk) hanem egy sor olyan feltételért cserébe, ami hosszútávon hátrányba hoz minket. Közben az árak európai színvonalúak lettek, sőt sok esetben messze túl is szárnyalták a nyugatét. Közröhej, hogy szinte minden határ menti település, határon túlról szerez be mindent, mert kint szinte minden olcsóbb. Ellenben a fizetések ugyanolyan szarok maradtak mint voltak. Hol van a híres egyenlőség? A magyarnak miért jár szarabb mindenből, mint nyugati szomszédainknak? Munkanélküliség soha nem látott mértékű. A magyar munkavállalók ugyanolyan hátrányos megkülönböztetésben részesülnek kint, mint előtte. Bérezésileg, bánásmódilag, és minden értelemben. És végére hagyva a kultúrát: igazi nemzetzüllesztés folyik, gőzerővel. Ez a 8 év rövid mérlege. Szar. De hogy egy jó példát is mondjak: százzal lehet áthussanni Hegyeshalomnál. Tudod, legalább azt látnám, hogy ha lassan is, de javul valami. Nem és nem. Csak folyamatosan romlik. Ha ma kérdezősködnél az utcán, akkor 100 emberből 90 azt fogja mondani, hogy ennek így semmi értelme. Az unióhoz való csatlakozást, annak idején azért szavaztuk meg, mert anno mindenki azt hitte, hogy Európai Unióhoz tartozni, azt jelenti majd, hogy egyenrangú üzletfélként tekintenek ránk, és a Magyart éppen annyi jog, és kötelesség, illeti majd meg, mint nyugati társainkat. Ehhez képest kibújt a szög a zsákból, románia, bulgária, és a többi lecsúszott régió felvétele, jól példázza, hogy miről is szól a bővítés. Barátom ez nem más, mint egy jól megkoreografált kizsákmányolás. Aki nem látja az minimum rögeszmés szemellenzős hülye. Persze, sikertelenségünket európában, sokan, sokféleképpen magyarázzák, leginkább azzal, hogy megint mi vagyunk a feketeseggűek, és szokás szerint mi basztuk el, de Hála a jó Istennek, ezúttal a sors rácáfolt azzal, hogy más tagállamok is nyakig úsznak a szarban, nem véletlen ez az európaszerte tapasztalható EU ellenesség…

2012.03.11. 22:20:57

@hungarisztan: "Autópályától a vállalkozásfejlesztésig, csatornázástól az ösztöndíjprogramig mindent EU pénzből csináltak"

Ja persze. Még a hold sem képes az EU pénze nélkül keringeni a föld körül. Egyébként pedig ne álltasd magad, az autópályák nem azért készülnek, hogy az asszonnyal hétvégente leguruljál vidékre a rokonokhoz. Ugye nem hiszed te magad sem, hogy egy piaci alapokon működő gittegylet ad neked pénzt olyan dolgokra, amiből neki nincs haszna?

dr. Bubó 2012.03.11. 22:31:51

@Jankove: nagyon buta vagy

neked nyilván a család is: "egy piaci alapokon működő gittegylet"

gondolom a hazád is...

nekem ennél picit több... bár én nem vagyok fides náci...

]{udarauszkasz 2012.03.11. 22:33:51

Kozgazdaszra NEM szabad rabizni egy orszagon, legalabbis nem 100%ig. Egy kozgazdasnak az orszag is csak egy ceg, egy vallalkozas, 10 millio alkalmazottal. ezeknek a szemleletmodjaba nem fer bele olyan, mint a csalad, gyerek, szocialis halo.
Nem fernek bele olyan, minden civilizaltnak mondott orszagban alap dolgok, mint az egeszsegugyi ellatas, oktatas, szocialis segelyezesi rendszer.

]{udarauszkasz 2012.03.11. 22:37:21

Egyebkent ahelyett, hogy egymast szapuljuk itt Magyarhonban, inkabb ossze kene fogni a lengyelekkel, csehekkel, szlovakokkal, romanokkal, es mondjuk egy nemzetkozi szinten megszervezett altalanos sztrajkkal meg lehetne mutatni, hogy meg itt is elnek emberek, es nem csak valami robotokbol allo osszeszerelo uzemeknek felvasarolt birtokok figyelnek itt szanaszet.

2012.03.11. 22:50:58

@dr. Bubó: Akkor ezekszerint nálatok teljesen természetes, hogy a családod kihasznál, kiszívja a véred, és eldob mint egy taknyos zsebkendőt.

"bár én nem vagyok fides náci..."

Te csak egy notórius tévé néző vagy, akinek nincsen már egyetlen önálló gondolata sem.

dr. Bubó 2012.03.11. 23:12:31

@Jankove: mire gondolsz? mert nincs tv-m... sosem nézek tv-t...

téged kihasznál az EU ? akkor semmi gond... népszvazás és kilépés...

de egyelőre az orbán I kormány is akarta... és volt népszavazés is ugy emléxem...

Kandabula 2012.03.11. 23:25:36

@Sparti300: érveiddel nagyon egyetértek! Sajnálatos módon kihagytad Dél-Amerikát, ahonnan nagyobb tétel cseresznyére számíthatunk télidőben. Ha emlékezetem nem csal, Japánnal görögdinnye ügyben kereskedhettünk volna, ugyanez program keretében. Érthetetlen számomra is ez a szűklátókörűség, a kezdeményezőkészség TELJES HIÁNYA! No. Ami viszont gyümölcsözőnek tűnik, az a fogturizmus és a kiskertek. Van még persze pár további ötletem is, azok is nemzetgazdasági léptékűek. Ilyen pl. a házmester-export. Külföldön élő ismerősöm panaszkodott, hogy nincs házmesterük. A témára rá kéne mozdulni.

sivatagi n. 2012.03.11. 23:32:29

Elég szar és erőltetett párhuzam s dolgozni nem akaró, primitív, agresszív cigányokkal összehasonlítani a szegénységben élő, de így is szorgalmas dolgozó és boldogulni próbáló magyarokat.

Ja, hogy ez egy libsi blog...

Kandabula 2012.03.12. 00:06:52

@Jankove: Van pár jó gondolatod, de összképed hamis, történelmietlen. Gazdasági lecsúszásunk a KGST azonnali felmondásával, egyben az addig nyomorunkon élvezkedő Nyugat felé nem-benyújtott számla elmaradásával kezdődött. Kutya kötelességük lett volna valamiféle terv keretében - akárcsak Nyugat-Németország Kelet-Németországot - beindítani. Ha jól emlékszem, erre - nagy büszkén - nem tartottunk igényt. A lengyelek igen. Az idétlen indulást rengeteg idétlen döntés követte. A mezőgazdaság szétverése, a privatizáció szabadrablása, meg a jó ég tudja miféle balfék döntések. A rettenetes külpolitika a szomszédainkkal. Agyrém, agyrém hátán. Hirtelen eszembe jut az a nagyívű terv, hogy miután mi vagyunk Európa közepe, Ferihegy is legyen az európai légi-közlekedés szíve. Az elmúlt 20 évben 16(!) vezérigazgatója volt ennek a szerencsétlen MALÉV-nek. Mi egy normális ország vagyunk? Normális, hosszútávú tervekkel? Most éppen az EU-val hadakozunk, jóllehet nem tudunk a saját lábunkon megállni. Komolytalan ügyeskedésekkel próbálkozunk talpon maradni. Európa kezd kiköpni minket. És még mosolyog is rajtunk. Miniszterelnökünk parasztságán, államelnökünk primitív viselkedésén. Nem tartozunk az európai kultúrkörbe. Úgy tűnik, hogy nem is akarunk. De azért jó lenne egy jövőkép, ami valamivel több, mint a cserekereskedelem.

Kandabula 2012.03.12. 00:08:00

@sivatagi n.: na, menj a picsába! Ha érted...

Kandabula 2012.03.12. 00:17:05

@sivatagi n.: elnézésedet kérem! Tudom, nehéz dolog elvonatkozni a lényegről, de most szavaiddal élek: "Elég szar és erőltetett párhuzam s dolgozni nem akaró, primitív, agresszív cigányokkal összehasonlítani a szegénységben élő, de így is szorgalmas dolgozó és boldogulni próbáló magyarokat." Nos, így tekintenek ránk most Európában. Mint agresszív cigányokra. Megfelelni nem akarunk, de a pofánk nagy.

midnight coder 2012.03.12. 04:43:51

@Kandabula: Mégis, minek kellene megfelelni ? A globális gazdasági mutatóink (hiány, GDP arányos államadósság) _jelenleg_ jobbak mint a legtöbb tagállamnak. Az meg nem igazán szerepel az EU-s szabályok közt, hogy nem lehet a nyugdíjkorhatárt elért - és az állampárt idején szocializálódott, azaz jó eséllyel az MSZP irányába elfogult - bírákat nyugdíjba küldeni.

midnight coder 2012.03.12. 04:46:20

@Kandabula: Mondjuk, én már anno sem igazán értettem, mi a gond a dél-amerikai cseresznye exporttal. Ha érdemes onnan ide marhahúst és génmanipulált szóját szállítani, akkor a másik irányba miért is nem érdemes cseresznyét ?

rug82 2012.03.12. 04:47:29

Sajnos a retkes cigányállatok elszaporítása magával hozza azt is, hogy retkes cigányállatok országként tekintsenek ránk!!! Majd ha elűzzük ezt az igénytelen, mocskos, undorító söpredéket Magyarországról, akkor lehet igényünk rá, hogy ne így legyen!!!

zomg · http://lixnix.tumblr.com 2012.03.12. 05:15:49

folytassatok, egesz szorakoztato amikor valaki bekuld egy ilyen trollait posztot es kikerul az index cimplapra. azon gondolkodtam hogy ha pszichologus lennek akkor osszegyujtenem az osszes kategoriat amibe a hozzaszolasaitokat lehet sorolni es csinalnek role statisztikat milyen lelki nyomorra lehet visszavezetni.

Sparti300 2012.03.12. 07:14:17

@hungarisztan: Gondolom az általános iskolát és az értségit most végezted el, hogy ilyen okos vagy a gazdasági és történelmi kérdésekben. Az a nagy baj,hogy olyan rövidlátó gyagya gyerekek vezetik az országot mint te, és ezért halad olyan irányba az ország, amit úgy hívnak hogy béka segge. Az hogy kinek jó az IMF. v. világbank függőség?-- csak 1 pár ezer embernek, akiknek az évi keresetük 400-700 millió Ft. között van. Talán kérdezd meg a többségben lévő szegényeket akik 28, 39, v. épp az eget rengető minimálbérnek a nettóját viszik haza , ami 70ezer, hogy milyen fasza nekik ez az EU. Oroszországban és a tagállamaiban már 21 éve készpénzzel (Dollár) fizetnek. De ha mondjuk nem a svájci homokosokhoz járnál síelni hanem az Oroszokhoz üzletelni(dolgozni), akkor nem mondanál olyan baromságokat amit tettél. Nyilvánvaló hogy te vagy az indexnél a legvízfejűbb történész, mert ha nem így volna akkor tudnád azt is, hogy Izland ( i.e. 3század) és a Magyar ősnép (Kr. e. IV. évezred ) között igen nagy az évszámbeli különbség a magyarok javára.Ennyit a történelmi tudásodról.Azt hiszem te összetévesztetted a cigány(600év) kultúrádat a magyarral. Próbáld meg te is a magyar nyelvet gyúrni a cigány és a zsidó helyett, mert pl. a "turbómagyaroknak" szót külön kell írni.

2012.03.12. 09:31:12

@Kandabula: Nem hinném, hogy hamis az összkép. Amit írtam azok egyszerű, és száraz tények, nem a jövő fejtegetése. Lehet agyalni arról, hol kezdődött hazánk hanyatlása, megnevezhetünk bármit az elmúlt 30 évből, de ugyanilyen szép példa lehet Trianon is. Ez a hanyatlás évszázadok óta tart, és Európa országai, hogyhogynem mindig vastagon kivették belőle a részüket. Én őszintén szólva, inkább csak az elmúlt 8 év Európai Uniós tagságunkra fókuszálnék, aminek gyalázatos a mérlege. Amikor népszavazás volt, az emberek többsége, egy tisztesebb, jobb lét, gazdasági felemelkedés, és egyenlő feltételek reményében szavazott igennel. Az már az első években nyilvánvalóvá vált, hogy minket sosem fognak beengedni a főbejáraton, csak hátul a személyzeti bejárón közlekedhetünk, lehajtott fejjel. De azért még maradt annyi hit, és remény, hogy EU tagországként jobb lesz, mint előtte. Hát nem lett jobb. Ami történt, az szerintem törvényszerű, szokás szerint ebbe a házibuliba is csak a záróakkordra hívtak meg, a hányást feltakarítani, meg az ajtóban toporgó pizza futárt kifizetni. Sajnos ez a közösség, éppen olyan hitvány patkány módon viselkedik, ahogyan az évszázadok alatt többször is tette. Szorul a kapca, megpróbálnak a tagországok talpon maradni, és senkit nem érdekel, ha közben a másik hátára kell taposni. Ez szinte minden nap bizonyosságot nyer.

"Nem tartozunk az európai kultúrkörbe"

Engem ez nem igazán zavar. Márcsak azért sem mert európai kultúrának nevezett katyvaszos identitászavaros szart mindennek lehet nevezni, csak éppen kultúrának nem. Kultúrája nemzeteknek, népeknek van, nem egy vérkapitalista gittegyletnek. Jövőkép pedig egyszerű: A bajban mi mindig magunkra maradtunk, és magunkra is fogunk maradni, amíg a világ világ. Történelemkönyv erre a bizonyíték. Most komoly esély van arra, hogy magyarország végleg lecsússzon a világ pöcegödrébe, de ha esetleg mégis túléljük, és talpon maradunk, akkor ideje revideálni a kérdést: akarunk-e valaha egyáltalán csatlakozni valamihez, vagy mostmár megpróbálunk a saját lábunkon állni, a saját törvényeink szerint élni.

2012.03.12. 09:43:11

@Kandabula: "Megfelelni nem akarunk, de a pofánk nagy"

Már megfeleltünk. A tagfelvétel elöltesztelős ciklus. Teljesítsd a feltételeket, és bekerülsz. Csak aztán kiderült, hogy ez a kör is csak a maradék vért akarja kiszívni, és most kerek szemekkel csodálkozik, hogy nem hagyjuk magunkat.

hungarisztan 2012.03.12. 11:46:16

@Sparti300:
Gratulálok, látom, önkritika az semmi. Mindig elgondolkodtat, amikor szemmel láthatóan kevésbé tanult (nem akartam azt mondani, hogy segghülye, mert tény, hogy azért van lejjebb is) emberek próbálnának iskolázni, meg főleg lenézni, hogy vajon honnan származik náluk e beképzeltség és a realitásérzék teljes hiánya. Hogy vajon hogyan képesek meggyőzni magukat, hogy jobban tudják.

Jó, az egy dolog, hogy ha nem tudsz érvelni, akkor jönnek a viccesebbnél viccesebb személyeskedések, sértésnek szánt röfögések: frissen elvégzett általános iskola ill. „értségi”, gyagya gyerek, zsidó, cigány, vízfejű történész, svájci homokosokkal való síelés. Mondd, mindezt egyszerre csinálom, vagy egyszer egyik vagyok, egyszer meg másik?
Medve anyám, ez aztán az értelmi képesség! Feltételezem, még büszke is vagy rá, milyen jókat tudsz beszólni. Kezdem érteni, honnan a beképzeltség.
Csak szólok, hogy konkrétan egyik sem talált. De ez téged nem fog zavarni, minthogy nyilván sosem zavar, aki nem hajlandó résztvenni a hagymázas hülyeségeidben, az egytől egyig zsidó, cigány, homokos, svájci síelő. (Na, utóbbit még esetedben sem értem, miért rossz. De majd elmondod.)

Na, és akkor hogy tanuljál is valamit:

1) Kinek jó az IMF függőség? Senkinek. Nagyon jó lenne, ha nem függne Magyarország hitelektől. De az a baj, hogy kurva nagy tartozásunk van, és ami még nagyobb baj: minden egyes évben többet költ az állam, mint amennyi pénze van. Folyamatosan. Namármost, ez a háztartásodban is úgy működik, hogy ha többet költesz, mint amennyi az összes bevételed, azt valamiből fedezni kell. Ha valaki ilyen bolond módon bánik a pénzzel, akkor kénytelen hitelt felvenni, aminek az a tulajdonsága, hogy még többet kell visszafizetni, mint amennyit felvettél. Ilyenkor szokott jönni a „gonosz bankok” című lemez, amiben van némi igazság, ám SENKI nem tart fegyvert sem a te, sem a magyar állam fejéhez, hogy többet költsön, mint amennyit beszed, és ezáltal hitelre kényszerüljön. A problémák ott kezdődnek, amikor az állam, ill. az állam képviseletében bizonyos politikai csoportosulások a saját zsebet kezdik tömni, és emiatt nem jut pénz fontos dolgokra. A fontos dolgokat valamilyen szinten üzemeltetni kell, mert különben kitör a népharag (bár Magyarország vonatkozásában ebben sem vagyok biztos), ezért a saját zsebet tömő politikusbűnözők az ország nevében hitelt vesznek fel, aminek a tartozását ránk lőcsölik. Beszedik adó formájában, illetve leépítik a fontos dolgokat, hogy még szarabbul fogsz élni, mint azelőtt, illetve felélik a jövődet és a gyerekeid jövőjét is. Ott tartottunk, hogy felveszik a hitelt az állampolgárok nevében. A kérdés innentől már csak az, milyen hitelt vegyenek fel. Figyelj, most jön az igazán tanulós rész! Nem bonyolult, csak nem lehet zsidózni, cigányozni, buzizni benne, tehát nem annyira népszerű. Szóval az van, hogy az IMF egy olyan nemzetközi szervezet, amely azért jött létre, hogy olyan államoknak pénzügyi segítséget nyújtson, amelyek megszorulnak, mégpedig a banki hitelfelvételnél olcsóbban. A világgazdaságnak ugyanis érdeke, hogy ne csődöljön be 1-1 ország, mert az magával rántana egy csomó másik országot is, vagy legalábbis egy csomó nemkívánatos extra költséget a nyakukba szabadítana: export/import egymásraépültség, körbetartozások, nyersanyagkitermelés elbizonytalanodása, tőzsdei drágulás, humanitárius segélyek folyósítása, kialakuló polgárháborús helyzetben béke- és rendfenntartás, kiáramló menekültáradat kezelése, ami helyi munkanélküliséget és bűnözést indukálna stb. Szóval ott tartottunk, hogy ennél még az is olcsóbb/jobb, hogy ha kedvezményes hitelt nyújtanak a csőd szélén álló országnak. No, ezt csinálja az IMF. Igen, baj, hogy hitelre van szorulva Magyarország. Köszönd meg Ferinek és Viktornak, valamint az összes szarházinak, akik kamionnal lopják szét az országot. De most éppen Viktorék csinálják ezt. Viszont ha már hitelre van szükség (ez nem vitatéma, mert a költségvetés folyamatosan deficites), akkor az IMF hitel olcsóbb, mint amit a bankok adnának. Aki tehát ennek dacára az IMF-et fikázza, az nem mást akar, mint hogy drágábban jussunk hitelhez, azaz te és én, és mindenki az országban TÖBB adót fizessen. Hát, én nem szeretek a hazaárulózásban részt venni, de ha valami hazaárulás, akkor ez az.
(Megjegyzem, az EU éppen azért baszogatja Magyarországot, illetve Viktorékat, hogy ugyan NE produkáljanak már akkora hiányt, mert adósságspirálba temeti az országot. Tehát az EU éppenséggel Magyarország ÉRDEKÉBEN baszogat – no ezt kommunikálják úgy a derék fideszes emberek, hogy „beleszólnak” az ügyeinkbe, meg a függetlenségünkbe. Igen, ha egy EU tagállam olyan hülye, hogy nem tudja kezelni a pénzét, és ráadásul a hitel visszafizetése is veszélybe kerül, akkor beleszólnak. Mert nem hülyék, hogy feneketlen kútba dobálják a pénzüket. Ha te kölcsönadsz Pistinek, és látod, hogy kártyára és lovira költi, te is beszólsz neki, és kurvára megsérted a függetlenségét, amikor emlékezteted rá, hogy nem ebben állapodtatok meg.)

2. A szegények NEM az EU miatt visznek haza kevés pénzt. Ez ordas nagy hazugság. A szegények azért visznek haza kevés pénzt, mert nem piacképes a tudásuk, illetve mert az állam iszonyatosan magas sápokat von el minden címen. Nem csak adó formában, de ha bármiféle állami közigazgatási ügyed van, akkor is. Hozzá nem értés folytán drágán és pazarlóan működik az állam, a minden szinten folyó LOPÁSRÓL nem is beszélve. Emiatt visz haza keveset a szegény ember, nem az EU miatt. Ha az EU miatt lenne, akkor szerte egész Európában keveset vinne haza mindenki, és a Svédek szegényebbek lennének a borsodi cigóknál is, mert ott kurva sokat kell fűteni. Leírtam fentebb, hogy az EU egy gazdasági érdekközösség, tessék elolvasni. Az EU nem az a mumus, amivel az aluliskolázottak agyát etetik. Ha így lenne, akkor jelenleg nem épp 500 milliárd eurónyi (!) támogatás megvonása forogna kockán Viktorék kurucos sallerei és nem EU-konform törvényalkotása, hatalommaximalizálása miatt.
Még egyszer mondom: az EU nélkül önerőből itt az elmúlt 20 évben nemigen épült bármi is. Muszáj Magyarországnak megint olyan istentelen hülyének lennie, hogy abba a kézbe harap bele, amelyik enni ad? Muszáj részt venni az orbáni-vonai idiotizmusban, akik szavazatért cserébe bármit behazudnak, és bárkire ráfogják a sikertelenségüket, alkalmatlanságukat, hozzá nem értésüket, saját zsebük tömései miatti hiányokat?

3. „Oroszországban és a tagállamaiban már 21 éve készpénzzel (Dollár) fizetnek.”
Hát, ez valóban kiváló indikátora egy működő gazdaságnak! Egy másik világhatalom valutájában fizetnek készpénzben – hát, ennél stabilabb piacot elképzelni sem tudok.
JÉZUSOM, BAZDMEG, EZT KOMOLYAN GONDOLTAD ÉRVKÉNT?
De ha el is tekintünk ettől, te tényleg azt gondolod, hogy az oroszországi modell inkább követendő, mint svéd, dán, finn, német, angol, francia stb.? Jártál te már arrafele is, vagy csak Ladát láttál az életszínvonal és technikai fejlettség netovábbjaként?
Nagyon vicces azok szájából az oroszimádat, akik napi szinten komcsiznak, és anno decibel – amúgy nagyon helyesen! – egyetértettek a ruszkik haza mozgalommal, mondván ők minden bajunk okozói. De most meg akkor mennénk hozzájuk dörgölőzni? Meg milyen jó fejek? Hagyjál már! Üzletelj, meg dolgozz velük, de azt ne próbáld már bemagyarázni, hogy ők a követendő út!

4. Izland vs. Magyarország. A „magyar” melléknév még mindig kisbetű, bármennyire is nagybetűvel szeretné íratni veled a fene nagy nemzeti öntudatod. Belemehetnénk mindenféle történelmi vitába, hogy kik az ősibb nép, és hogy akkor ez vajon milyen következményekkel van a jelenre, de ha nem látod, hogy semmilyennel, akkor nincs értelme. Megjegyzem, bármennyire is jössz mindenféle ősnéppel, a mai magyarok genetikai állománya már rég nem azonos az „ősmagyarokéval”, tekintettel arra, hogy az évszázadok igencsak mozgalmas történelme során a Kárpát-medence egy elég jó kis olvasztótégely volt, kunok, jászok, tótok, horvátok, szerbek, szlovének, oroszok és mindenféle egyéb szlávok, szászok, svábok és egyéb germánok, na és persze romák, és ki tudja még, hány nép keveredett itt folyamatosan. Árpád vezérre visszavezethető „fajmagyar” van a legkevesebb, ha egyáltalán. Nem mintha ez baj lenne! Ellenkezőleg: a magyar egy kulturális közösség. Ebbe, fájdalom, beletartoznak még a nagyon gyűlölt cigányok és zsidók is, minden más kisebbségi népség mellett. Fölösleges és buta dolog vonalakat húzni, hogy ki magyar és ki nem, mert kábé 10 perc alatt lehet bebizonyítani bárkiről, hogy például IV. Béla telepítette be az őseit, vagy hogy középkori sváb bevándorlók voltak és a XVIII. században magyarosodott a családnevük.
Teljességgel fölösleges magyarkodni. Ehhez a kártyához ugyanis azok szoktak folyamodni, akiknek más felmutatható értékük végképp nincs az életben. Ők azok, akik arra büszkék, hogy hova születtek (amihez mondjuk az égvilágon semmi közük), nem pedig arra, amit el tudtak érni. Pedig az egész magyarságnak az lenne a hasznosabb, ha sok magyar sokmindent elérne az életben – akkor tényleg lehetnél büszke.

Ennyi bevezethető után rá lehet térni arra, hogy vajon mit profitál Magyarország a múltba révedésből, és vagy létező, vagy csak a saját fejünkben létező régi szép időkön való ábrándozásból. Konkrétan semmit. Nullát. Valami hihetetlen, mennyire nem adnak érte kenyeret. Az van öreg, hogy Belgium például 1830-ban jött létre országként. De senkit nem érdekel, hogy nincs több évezredes történelme, mert a több évezredes történelem, lett légyen bármily dicsőséges, légyfingot sem ér, ha a jelenben nem jó élni. Márpedig Belgiumban többnyire jó élni jelenleg, Magyarországon pedig többnyire nem. Fel kéne ébredni az ősmagyarságba révedésből, és előre kéne tekinteni. Alkotni kéne, nem könnyezve emlékezni, utóbbi ugyanis NEM produktív elfoglaltság, abból nem lesz se nanotechnológia, se biotechnológia, se mikroelektronika, de még csak egy nyavalyás pékség vagy ruhagyár sem. A piac, és ebből következőleg a te saját, személyes jómódod pont leszarja, hogy hány ezer éves történelmed van, meg hogy mennyire rettegte Európa a magyar nevet egykor. Nagyon szép dolog a hagyománytisztelet és -ápolás, nagyon szép és fontos dolog a történelem, az irodalom, a nyelv, de ÖNMAGÁBAN ez nem termel egy fél petákot sem. Elhiszed vagy sem, de rajtunk kívül az égvilágon senkit nem érdekel, milyen dicsőségesek voltunk egykoron. (Minthogy téged sem érdekel egy másodpercig sem nemhogy Kiribati vagy Eritrea dicső múltja, hanem még Ausztriáé vagy horribile dictu, Szlovákiáé sem, sőt! Pedig a történelem dicsősége nem a hosszúságában rejlik, és minden nép megtalálja magának a dicső momentumokat.)
A ma emberét a ma érdekli elsősorban, és esetleg a jövő. De ez még csak nem is mai találmány: az emberek mindig is a mában éltek – már pusztán a fizikai korlátok miatt. Föl kéne ébredni már ebből az állandó múltba révedésből, mert a múltat NEM LEHET megváltoztatni! Akkor sem, ha háborúval visszarendeznénk Trianont vagy Mohácsot. (Mellékes közbeszúrás: vajon egyébként neked hogy esne, ha mondjuk a török kamionokon az Oszmán birodalom térképe lenne a TR betűjelzés körül? Magyarország tekintélyes részével? Hűha! Azt bizony kikérné magának a sok nagymagyarországos matricás múltbarévedő!)

4. „turbómagyarok”: azt hiszem, erre mondják azt, hogy önként járultál a bránerhez. Ez bizony egy szó, követni sem tudom a logikád, mitől lenne kettő. Tessék tanulni, tanulni, tanulni.
Majd utána lehet oktatással próbálkozni.

Ez az összes többi témára is érvényes.

hungarisztan 2012.03.12. 11:56:22

@Jankove:
„ A tagfelvétel elöltesztelős ciklus. Teljesítsd a feltételeket, és bekerülsz.”

Igen. Aztán meg lehet akár az asztalra is szarni. Ezt melyik tagfelvételes klubban láttad így?

Kérlek olvasd el a fönti bejegyzést, neked is szól.

conv 2012.03.12. 14:11:10

@piefke:

kénytelen vagyok néhány dologban kijavítani az ismereteidet:

zsidó: a kánaián (sémi) és a mezopotámi keveredés eredménye. genetikai alapon. tud.biz.: www.pnas.org/content/97/12/6769.long.
ábrahám a ma elfogfadott ismeretek szerint mezopotámiai ur és harrán területéről vezette ki az első nomád félbarbár törszeket az istene által igért haza reményében. az ie.13. század végén a mai palesztina területén telepedtek le. és aztán bla-bla királyság -> saul, egyiptom, stb.
ha a kultúrális-vallási alapot nézzük, akkor egyiptomi eredetű, (ugyanis a egyiptomi kivonulástól számítják magukat egységes zsidó népnek)

cigányok: indiai csoport (nem nép, néppé csak a vándorlások során váltak a keveredésnek), melyet indiában a sudrák kasztjaként tartottak számon. elismertésgükben, jogaikban kasztrendszer szerint a rabszolgák rabszolgáinak számítottak. genetikailag vegyes csoport volt különböző indiai népek kivetett tagjai. olyanok akiket gyilkosság, szentséggyalázás, közösség elleni bűncselekmények, lopás, stb miatt kizártak a társadalomból, a társadalmi jogokból.
ezek a közösségek mint az indiai alvilág tagjai szoros kapcsolatot ápoltak egymással. ezt manapság polkorrekten úgy fogalmazzák meg, hogy elhagyják a sudra vonatkozást (a miértet) és egyszerűen indiából elvándorolt vegyes népnek nevezik őket :)
az árjákhoz semmi közük. indoiráni az árja nem az indoeurópai. nyelvrokonság van a kettő közt, genetikai nincs. éppen ezért azok az elméletek miszerint az európai romák őseit az indiából északirán területére bevándorolt és mahmud által betelepített panjabi indiaiak adják, már régen elvetett gondolat. persze mondjuk egy észak iráni hindunak ezt fel lehet vetni, hogy ők egy család a cigányokkal, csak hosszantartó életvesztést okoz :)

magyarok. hát... genetikailag sokkal inkább európaiak mint a cigányok és a zsidók. mások nem is lehetnek. a magyar talán európában a legfiatalabb népcsoport (most felejtsük el a szlovákokat, mint viccet, ők nem népcsoport, hanem nemzetiség). persze, ha lebontjuk hunra kunra, besenyőre, meg az összes ősi népre akikből kialakult (összeállt) a magyarság, akkor nem európaiak. a magyarokra ráfogni, hogy rasszisták, vagy kirekesztők, ennek fényében igen merész dolog, ami elég nyakatekert logikában fér csak el, főleg olyan népcsoportok szájából, akik évezredek, évszázadok óta két csoportra osztják a föld lakosságát; (cigányok: roma=ember; romákra és "parasztokra" /a paraszt csak a magyar vonatkozás miatt került bele, de minden országban így történeik, a nyelvük, vallásuk, kultúrájuk és törvényeik megkülönböztetik a romákat és nem romákat) zsidók (gojokra és zsidókra nyelvük, kultúrájuk és törvényeik megkülönböztetést tesznek köztük.) A magyarok esetében ilyen nincs, a nyelvben a kulturában, törvényekben a gazemberség, az ostobaság, és a törvényszegés ami alapján megkülönböztetés történik.

az iq kérdésében:
az öröklődés a genetikán múlik. ha genetikai eredetű az iq mértéke akkor bizony nagy eséllyel nem lesz semmiféle kiegyenlítődés a generációk során. ezek a genetikai defektek, amelyek az iq-ra kihatással vannak bizony csak alacsonyabb értékeket továbbítanak a következő generációra.

jelenleg az iq 70 alatti értékekkel élők (ez a lakosság saccoltan 2%-a) 90%-a ilyen genetikai eredetű iq korláttal él.

ne legyünk feleslegesen pc-k, mondjuk ki, hogy a születéskor már megállapítottan alacsony vagy kórosan alacsony iq predesztinációval születő gyerekek jellemzően milyen nemzetiségűek?
ezután a pc-t elfelejtve a tények vonalán maradva, kérdezd meg magadtól, milyen esélyét látod, annak, hogy ők majd értékes termelő és fejlesztő tagjaivá válnak a társadalomnak, azon kívül, hogy sikeresen és gyors átfutási idővel (rövid generációs szakasszal) reprodukálják a választópolgárokat?

Sparti300 2012.03.14. 20:33:20

@piefke: Kedves liberális ,hibátlanok és homokosok gyülekezete (piefke, hungarisztan, Kandabulesz)! Nos, ha nem lesz EU”, akkor (2010-es adatok alapján), csak fel szeretném hívni a figyelmedet arra, hogy 2012 írunk, és ha javasolhatom, akkor a friss blikk hírekre és adatokra kellene hivatkoznod, az talán hitelesebb lenne. Az export-import százalékmutató, amiről te írsz, az nyilván nem aktuális már 2012-ben, de még 2011-ben sem, meg egyébként is a KSH a mindennapi aktuális politika szája íze szerinti adatokat publikálja, hogy jobb és szebb képet tudjon mutatni az EU-s tagországok felé. Még mielőtt bele mennénk a Keleti külkereskedelembe, figyelmedbe ajánlanám azt, hagy Magyarország önfenntartó ország volt a szocializmusban(erről sikeresen le is szoktatta az HU-t az EU.), a népesség fogyasztásának a 5x-t termelték meg pluszban a mezőgazdaságban és az élelmiszer iparban, amit a környező keleti országok fel is vették 100%-ban. Nos, én erre alapoztam azon véleményemet, hogy talán ideje volna bővíteni a keleti kapcsolatainkat. De a 2 húzó iparág mellett, amit még nem tett tönkre az EU. talán még labdába tudnánk rúgni a volt FÁK országokban is, akik dinamikusan fejlődnek. Amikor én utaltam a kelet felé nyitásra (Oroszország-Kína- India-Japán), ami természetesen sokkal több országot és tagországot ölel fel, mint amire te a quadriga jelzővel illettél. Én azt írtam, hogy 180 fokkal kell fordulni a kereskedelemmel kelet felé és le koccolni az EU-tól, az nem azt jelentette, hogy 100%-ig meg kell szüntetni a kapcsolatot velük szemben, mint amit csinált rendszerváltáskor az akkori MDF-s cóbi kormány a volt Szovjetunióval, csak arra utaltam, hogy ne legyünk csak EU függők és ne csak azt csinálhassuk, amit ők parancsolnak. "A szabadság és függetlenség elérése, nem egyenlő a rasszizmussal, fasizmussal, gyűlölettel, ahogy te gondoltad-:) Most visszatérve ehhez a 4-s fogathoz Oroszország-Kína- India-Japán, persze még sorolhatnék hozzá a 83 egyenjogú tagból (szubjektumok, vagy "a Föderáció alanyai") álló Orosz föderációt,továbbá Kazakhstan, (Kyrgyzstan,Uzbekistan,Turkmenistan,Tajikistan),Mongólia, Kína, Észak Korea,Japán. Ezek az országok mind a transz-szibériai útvonal mellett vannak. Milyen érdekes, hogy ott van a végén Japán is, mi? Nem nagyon értem azt, hogy miért kell összefüggést találni azonnal a kommunizmussal és a múlttal, amikor a kelettel való kereskedésre hívja fel a figyelmet valaki. A régi rendszernek is voltak jó és rossz oldala is, talán nem bűn, ha a jót átmentjük a jelenbe v. a jövőbe, meg aztán talán az isten is megbocsájtja ezt nekünk. Azt még a vak is látja, ha a keleti országokkal kereskednénk, akkor magas ívről letojnánk, az EU-ból ide importált satnya minőségű szemetet. Ugorjunk még egyszer neki a keletnek, persze ezzel nem szeretnék oktatni úgy, mint itt Lenin fia--- hungarisztan, mert csak a valós és száraz tényeket mondom, amit tanultam, tanultam, tanultam 54 év alatt-:). G7/G8 gazdaságilag legfejlettebb országai között Oroszország is megtalálható. Hol élsz te Lenin fia?-:) Oroszország 2005 évtől kezd feltűnő aktivitást mutatni az ázsiai térségben, mindenekelőtt az ún. Sanghaji Együttműködési Csoport tevékenységének látványos fölerősítésével. "A kis sunyi kommunisták mintha készülnének valamire." Az eredetileg a Kínával közvetlenül érintkező szovjet utódállamok (Kazahsztán, Kirgizisztán és Tádzsikisztán), valamint Oroszország déli határainak elhatározódására szerveződött csoport, az ún. Sanghaji Ötök (merthogy a csoport ötödik tagja maga Kína volt) fokozatosan bővült és kapcsolt magához egyre újabb ázsiai hatalmakat. E folyamat ma ott tart, hogy az alapító tagokon túl immár a csoporthoz tartozik Üzbegisztán is, és megfigyelői státusban ott van India, Pakisztán és Irán. Nehéz lenne ennél bizarrabb összetételű szervezetet elképzelni, ám a csoport létezik, és meglehetősen tevékeny. Azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a sanghaji csoport a világ népességének csaknem felét fogja egybe. Na, most ennek ellenére, még mindig nem értem, hogy miért ne lehetne egy olyan országgal kereskedni, aki a világ második legnagyobb kőolaj-exportőre, míg a földgáz-kitermelés és az export tekintetében Moszkva számít vitathatatlanul a piacok első számú szereplőjének. A háborúkkal kapcsolatban, nem tűnt fel még neked, hogy Amerika, Franciaország, Anglia és Izrael próbálják eljátszani a világ rendőrségét, és ahová belépnek a demokrácia nevében ott csak a halál és az enyészet marad utánuk? Nem kéne --- csak az oroszokra és az ázsiaiakra ráhúzni a háborút. A békés japcsikkal kapcsolatban, szerinted a világon ki ne sunyított volna 60 évig, és ki ne ígérte volna azt, hogy soha többet nem fegyverkezek, ha 2db atombombát akár kire rászórnak. Egyébként igen erősen fegyverkeznek a Japánok is 2010-től, vajon kitől v. mitől félhetnek? Szerinted az nem háborúskodás az EU részéről, ha Angol, Német, Francia, Magyar katonák ott lődözgetnek csak úgy játékból Irakban meg Afganisztánban, hát igen, ez csak gyerekes játék és megbotlás, mint nálunk, amikor a cigány 1000ft-ért embert öl. Nem fogalmazok erősebben neked, mert akkor rögtön rasszista, fasiszta, hungarista leszek megint-:) Shalom öcsi! Na, a végére egy kis vicc, nehogy megráncosodj a komolyságtól 20 évesen. - Egyszer régen, egy japán császár rendeletet adott ki: keressék meg neki a világ legügyesebb szamuráját, hogy őt állítsa a serege élére. Egy év után hárman jelentkeztek: egy japán, egy kínai és egy zsidó jelölt.
Eljött a nap, hogy bemutassák tudásukat. A japán szamuráj kinyitott egy kis dobozt, ebből felröppent egy légy. A szamuráj kirántotta a kardját, és sutty! - a légy pontosan kettévágva hullott le.
- Hihetetlen képesség! Lássuk, mit tud a következő!
A kínai magabiztosan előlépett, szintén kieresztett egy kis legyet, és a kardjával sitty-sutty - röptében négyfelé vágta!
- Elképesztő! Kíváncsi vagyok, ezt még tudja-e fokozni az utolsó jelölt.
A zsidó is felreptetett egy legyet, elő a kardját, sitty-sutty-sityi-sutyi... a légy még mindig ott röpködött.
- Na mi az? Nem tudod megölni? - kérdezte gúnyolódva a császár.
- Ugyan már! Megölni? Az túl könnyű lett volna! Viszont sikerült reptében körülmetélni...

Sparti300 2012.03.14. 20:53:44

@Kandabula:Érthetetlen számomra is ez a szűklátókörűség, a kezdeményezőkészség TELJES HIÁNYA ami belőled árad, mert miért ne lehetne görögdinnyével kereskedni Japánnal(a legnagyobb dinnye termelők a magyarok Európában) amikor nem is olyan rég, még a banán tette ki a gyümölcs exportunk 30%-át. Mi baja lehetne a sok faiskolának itthon, ha több millió jó minőségű cseresznyefa csemetét exportálnánk Dél Amerikába, ha már oly nagy szeretettel importálja valami ökör azt a sok szar avokádót?(magáról a cseresznye gyümölcsről soha nem volt szó, hogy importáljuk) ezt a baromságot nyilván az MSZP-s Népszabadságban olvastad általános iskolás korodban. Inkább olvass, mi bajod lehet tőle?!
www.pbkik.hu/index.php?id=1864

Sparti300 2012.03.14. 21:04:16

@hungarisztan: Ne haragudj homokos barátom, de rád már nem jutott idő, hogy válaszoljak arra a sok lecsónak sem mondható okfejtésedre, mert én dolgozok, termelek és adót fizetek helyetted. Ígérem hogy válaszolok az általad meg nem értett okfejtésedre ha fel ébredek.

hungarisztan 2012.03.15. 01:34:47

@Sparti300:
Ne erőltesd meg magad a válasszal.
A sok látatlanban-ismeretlenben homokosozás, zsidózás és egyéb gyűlölködés egészen pontosan megmutatta az IQ-dat, meg hogy mennyit érsz. Ennyire tellett 54 év alatt? Büszke lehetsz magadra.

Nem kell válaszolnod, mert nem vagy képes civilizált ember módjára viselkedni. (Nem csodálom, hogy Európa neked nem elég jó.) Mást se csinálsz, csak sértegetni próbálsz – olyan kifejezésekkel, amelyek csak számodra sértők. Ja, és persze nulla tudással rólam. Valószínűleg adni fogok az ostoba véleményedre! Muhaha.
Eh, már így is túl sok időt feccöltem beléd. Teszek neked egy szívességet és lebeszéllek róla, hogy velem ugyanezt tedd. Aludd ki magad, te mindenki helyett adót fizető jómunkásember, vagy menj el a tök fölösleges válaszírás helyett egy kellemes arborétumba, nyílnak a hóvirágok, lassan a hagymás növények is – így lesz jobb mindannyiunknak. Oda még talán nem tette be a lábát az internacionalista zsidó-homokos összeesküvés.

El sem tudod képzelni, mennyire érdektelenek számomra a szánalmas, személyeskedő sértegetési próbálkozásaid.
Kevés vagy te ahhoz még trollkodásból is, hogy fel tudj bosszantani – ahhoz ugyanis számítanod kéne. De hát miért adnék én annak a véleményére, aki 54 évesen (büszkén!) maga bizonyította az éretlenségét? Mondom, sétálj nagyokat, őrizd az egészséged, még lehet pár jó éved, ha nem gyűlölködsz annyit.

Kandabula 2012.03.15. 18:18:30

Mind a cseresznye, mind a görögdinnye-biznisz Torgyán doktor által kimunkált lehetőségek voltak, ilyen értelemben semmi közük a Népszabadsághoz, csak hát - minő szűklátókörűség - nem mozdultak rá. Mostanság a nemzetgazdaságot a fogturizmus és az erkélyek termőképességének kihasználása fogja rendbe tenni. Következő stáció talán a Norvégiába irányuló jégexport lehet, miután az egyiptomi nehézipart nem sikerült talpra állítani. Egyébként ne dumálj, csináld, oszt jónapot. Engem hagyjál békén.

Sparti300 2012.03.15. 23:50:00

@hungarisztan: SHALOM SHAMÚ!
Azért én is látom az önkritika se nálad sem a homo barátaidnál nem működök, csak hajtjátok egyfolytában, mint a pereces, azt a tudásnak nem nevezhető (cigánylecsót), a mit a modernek nem mondható, IMF által működtetett általános iskolában rátok ragadt. Érdeklődve szerettem volna végigolvasni az érveidet, de már az elején elakadtam, mert nem értem azt az összevisszaságot, amit a héber /liberális eszmefuttatásoddal akarod ráerőltetni az itt hozzászólókhoz. Itt mindenki hülye, és hozzá nem értő, rajtad kívül. Azt nem értem, hogy miért nem pályázol a rózsaszínű galléros SZDSZ/LMP-s vezérnek, mert olyan jól tudsz beszélni a semmiről hosszú sorokon és órákon át.
Te mondod, hogy járod Európát? Szerintem még a faludból sem mozdultál ki sohasem csak a interneten, mert ha ezt tetted volna, akkor nem tudnál ennyi összefüggéstelen baromságot összehordani egyszerre. Hát ha valaki seggfej ,akkor az te vagy Isten barma, Shamúkám! De mondhatnám azt is, hogy olyan,vagy mint a faszom lankadtan, a 3 menet után, az erőlködésedtől. Na , ettől függetlenül nem haragszom rád, a bolondoknak mindig megbocsájtok, mert nem tehetnek arról az apjuk miatt, hogy sérült egy kicsit a szürkeállományuk.
Ha te akkora nagy tudású vagy a magyar nyelv helyes írásában, nagyon szívesen beajánllak az ELTE nyelvészeti karára, hogy professzori címet kapjál. Van ott is ismerősöm Cerula Vangelio akit személyesen ismerek. De, mielőtt a pályázatodat megírod, tedd meg a kedvemért azt, hogy illeszd be egy Word formátumba az írásodat, hogy ne égjél le helyesírásból.
Térjünk rá a lényegre!
Távol álljon tőlem, hogy ki oktassalak arról, hogy mit jelent a keleti külkereskedelem fogalma. Ha vennéd a sok süket duma helyett a fáradságot és leutaznál Záhonyba, Romániát nem mondom, mert lehet, éhen halsz a kiadások miatt. Ha van valami rocska autód, akkor hamar leérsz a 3 autópályán.
Hozzá tenném azt, hogy az EU. nem azért építette az autópályát, hogy Magyarország nyugati felén lévő tanyasi zsinagógából át tudjál menni a családoddal a keleti országrészben működő zsinagógába, ha nem azért, hogy az EU-ból a kamionokkal minél gyorsabban Ukrajnába és Oroszországba és annak tag államaiba tudják szállítani a nyugat-EU-ban megtermelt élelmiszert, gyógyszert és vegyi árút, vissza meg a nyersanyagot. Ha lemész,akkor keresd nyugodtan a Záhonyi vámparancsnok helyettest, jó ismerős és barát, ha rám hivatkozol,akkor szívesen add neked információt arról, hogy naponta a magyar/ukrán és román/ukrán kamion átkelő határon 1000-1500db/nap között számú kamion lépi át a határt a fent elsorolt árúval megpakolva. Ezek a kamionok spanyol,francia,belga,német,olasz,lengyel,osztrák,szlovák,szlovén,horvát,görög,román,bulgár, a törököt már nem sorolom ide,mert nem EU. Szóval naponta 24 és 36 ezer tonna árú vándor ki minden nap, 21 ÉVE az EU-ból ( Magyarországot kihagyva!)ukrán és Oroszország területére. Ezért a nagy hitetlenség a részemről, hogy miért állítjátok azt, hogy lehetetlenséget és ökörséget mondok akkor, amikor a keleti kereskedelemre hívom fel a figyelmeteket. Na,erről szól a híres EU tagság és a szabad piac kereskedelme.(piac szerzés). Nem is fárasztom tovább az ujjbegyeimet rád, mert szerintem felesleges az elvakultságod miatt.
Azért az arborétummal kapcsolatban, szarok a te ibolyáidra és hóvirágaidra, amikor megtehetem azt, hogy tavasszal és ősszel, végignézhetem Görögországban a citrom és a narancs virágzását és szagolhatom a rozmaring illatát a földközi-tenger mellett------- cipuró és sörivás közben a nyugágyamon a barátnőm mellett.
Sajnálom ezt mondani, de nektek kell aggódni a jövőtökért( ha megéritek!) és nem nekem, de ettől függetlenül, hogy más nemzetiségű vagyok, de itt születtem, azért segíteni fogom akár fegyverrel is, tőled függetlenül, minden áron a magyar népet, hogy minél előbb szűnjön meg a demokráciát ugató hazug kapitalizmus ebben az országban.
NA! SHALOM SHAMÚ! - A BÉKA LEGYEN VELED-:)

Kormányváltás, önáltatás. Volt, lesz. (törölt) 2012.03.26. 16:07:57

@tükörfúró:

Ja, akkor tévesen fogtam föl valamit amit máshol mondtál és kommentáltam, bocs.
süti beállítások módosítása