2010.10.24. 16:53 Szerző: piefke

Kelet, vagy Nyugat?

A Progresszív Blog szándékoltan nem foglalkozott október 23-ával. Megtették ezt éppen elegen, hazudtak róla éppen eleget. Mára besorakozott 1956 is a magyar történelem többi kiforgatott és kihasznált eseménye és az azokra alapozott „ünnepek” közé. Aki akar, higgyen bennük, mi inkább nem tesszük… Mi úgy tartjuk, hogy egy nemzet sikeressége nem a bután, szervezetlenül elkezdett és emiatt rendre el is bukott felkeléseken múlik, mert azok semmit meg nem alapoznak, hanem azon, hogy  a hétköznapokban képesek-e az adott nép fiai célszerűen cselekedni.

Igen: keleten ünnepelni szokás – legtöbbször a „nincsmit”, nyugaton pedig közben megteremtik a sikert!

Mit és hogyan csinálunk mi, mit láthatunk „a fejünk felett”, a Hatalom Magasságaiban – és miként reagálunk mi magyarok erre?

Ellopják a pénzünket (magánnyugdíj-pénztárak ügye), a kormányerők a saját politikai hatalmuk megőrzése érdekében szavazati jogot adnak a határon túli, tehát: nem felelősség- és teherviselő magyaroknak (ki is a magyar?), packáznak a multikkal, akik pedig a magyarországi munkahelyek többségének közvetlen, vagy közvetett fenntartói, hosszú távú, részleteiben is kidolgozott és illeszkedő országstratégia helyett rögtönöznek és a saját szlogenjeik csapdájába esve loholnak maguk után… Közben meg megy a szöveg, a teljesítménynek  meg nyoma sincs!

Fiúk, Urak, mi lesz így az országgal? Mi lesz így a néppel? Mit higgyünk? Miben-kiben bízzunk?

Az ország azért annál mégiscsak több, hogy egy maroknyi önérdekei által vezérelt martalócot szolgáljon eszközül. Hát valóban olyan mélyre süllyedt a magyar nép, hogy tehetetlenül, beletörődve és legfeljebb szájjal tiltakozva, de passzívan elfogadja ezt is?

Persze, tudom: lesznek majd perek, pl. a magánnyugdíj-ügyben… De ugyan mit érnek el, ha mondjuk 2-3-4 év múlva lesz valamilyen ítélet? Ahogy most simán kikerül a kormány mindent, ami nem a vágyai és az érdekei szerint való, ahogy még az Alkotmányt is képes ráncigálni, vagy akár újraíratni, úgy egy – vagy akárhány – bírói ítélettel is simán szembe fog menni!

Egyvalamivel nem tudna tartósan és sikeresen szembehaladni: egy nálánál nagyobb, szervezett erővel - de ilyen nincs!

…Megint, már megint rossz felé tartanak a dolgok a magyar politikában. Most volt ’56 évfordulója, annak az ’56-nak az emléknapja, amikor – a történelmünkben immár sokadszor – kiáramlott a tömeg az utcára, mert azt, amiben élt, szarnak érezte és mást akart helyette. Akkor néhány nap alatt kiderült, hogy nem sikerült a dolog – most 20 év alatt derült ki ugyanaz. 20 év alatt kiderült, hogy most is csak ugyanazok a rutinok működnek bennünk, amelyek korábban és ezért az eredmény is ugyanaz lett.

Most ott tartunk, hogy van egy csomó ember az országban, akik a legtöbbet adják – és akiktől a legtöbbet is veszik el – és senkit sem tudnak választani.

Most nem csinálhatunk „forradalmat” (akármit is jelentsen ez a szó) – egyszerűen azért nem, mert már nincs, amiben-akiben higgyünk, amiért-akiért úgy éreznénk, hogy érdemes. Nem hiszünk sem abban, hogy jobb lehet, sem önmagunkban, sem egymásban. Akik pedig hisznek, vagy inkább: hinni akarnak valamiben-valakiben, azok a legbolondabb és legveszélyesebb illúziókban hiszen…

Nincs, aki a valósággal állna elénk, mert nincs, aki ehhez elegendő erőt érezne magában és mert nem hiszi senki sem, hogy a valósággal is képes meggyőzni minket. Úgy érzik, hogy ahhoz, hogy „meggyőzőek” lehessenek, feltétlenül valami nem valóságossal kell jönniük, valami nem valóságosra kell megpróbálni építeni nekik. Mert úgy érzik, hogy a magyarok bármit elviselnek inkább, csak a valóságot nem, csak azt ne kelljen belátniuk, mert azt hiszik, hogy megsemmisülnének tőle.

…Nem várhatjuk az „igazi Nyugatosságot” azoktól sem, akik pedig épp most kezdtek bele ebbe – a Demokratikus Koalícióval. Komolyan mondom: nem értem Gyurcsányt. Hogyan gondolhatja, hogy az, amit életre hívott most, képessé válhat arra, hogy valóban megoldja az ország, a társadalom gondjait? Ahhoz nem elég, hogy legyen egy szervezet, aminek neve van, aminek tagsága és vezetői vannak. Ahhoz az kell, hogy a benne lévők képesek is legyenek a feladatra. Képesek legyenek jól látni a dolgokat és másokkal is jól láttatni. Legyenek új gondolataik.

De miért van az, hogy a politikusaink képtelen és eleve lehetetlen dolgokkal, ötletekkel próbálkoznak és hogy a választók képesek támogatni képtelen, nyilvánvalóan lehetetlen politikai elképzeléseket? Hát elment itt az emberek esze?

Nem erről van szó. A magyar nép oly hosszú ideje érzi magát sikertelennek és szerencsétlennek, hogy elveszítette a türelmét. Különösen az utóbbi 20 év „tett rá” erre, hiszen úgy vágtunk bele a rendszerváltásba, hogy „Most aztán nekünk is hipp-hopp jó lesz!”. Azt hitték az emberek – és talán a politikusok egy része is – hogy eljött „a Jólét kora”, önmagában attól, hogy nem szocialista rendszer van. Nem tudták, nem gondoltak rá, hogy jólét nem teremthető „egyik napról a másikra” és aki ezt mégis hajlandó megígérni a hatalomért, az a legveszedelmesebb. A jólét minden létező példája hosszú-hosszú évek szorgos, kitartó munkálkodásának lett az eredménye és az is képes csak azt fenntartani. Politikai csodatévők erre nem lehetnek képesek. Mivel nálunk nem alakult ki az a meggyőződés, hogy a szorgos, átgondolt és jól megszervezett munka hosszú távú eredménye a jólét, ezért nem is ezzel próbálkozunk. Annyira nem „sajátunk” ez a tudás, ez a tapasztalat, hogy politikusaink sem veszik észre, hogy ennek hiánya a legnagyobb bajunk és ezért nem is erről beszélnek. Beszélnek ők sok másról: a „nemzeti összefogás” hiányáról, a demokrácia deficitjéről, arról, hogy „ellopták a pénzünket” (megj.: épp azok, akik az elmúlt években a legtöbbször emlegették ezt, most épp azok lopják el a nyugdíjpénzt – hát nem fura?). De szót sem ejtenek arról, hogy a magyar nép sikerének és jólétének legnagyobb akadálya az, hogy nem tervezzük meg ésszerűen azt, amit teszünk, hogy folyton „rögtönzünk”, hogy eszünkbe sem jut a dolgok és folyamatok részletes megszervezése és annak végiggondolása, hogy mi minden kell a vágyott cél eléréséhez.

Márpedig amíg ezt „meg nem beszéljük”, amíg ezt át nem látjuk, addig soha sikeresek nem lehetünk!

Vagy miért van az, hogy ha bárkit „kiemelünk a magyar közegből”, ha az illető elmegy dolgozni valahová észak-nyugatra, akkor ott általában nagyon sikeres lesz és kiválóan teljesít? Egyszerű: azért, mert viszi magával a tudását, viszi magával a mindennapos túlélési harcban megszerzett kreativitását és kint belekerül egy igen jól szervezett rendszerbe, ahol a tudás és a kreativitás jól hasznosulnak. A folyamatok ott simán futnak, kicsi a szervezetlenség következtébeni „közegellenállás”, nagy a hatékonyság… Az eredmény: az egyén és a közösség sikere. A sikerből pedig a „mindennapi elmebaj”, a frusztráció hiánya és a nyugalom következik – meg persze az anyagi jólét is. Magyarán: minden, ami itthon annyira és olyan régóta hiányzik nekünk.

Igen: a sikerhez higgadt tervezés kell és azután a tervek konzekvens és kitartó megvalósítása. Ebben most senki sem zavar minket, senki sem kényszerít ránk semmiféle „ellenünk való hatalmat”. Ha belekezdünk egy valóban reális és átgondolt programba, akkor nem jönnek „szovjet tankok”, mint ’56-ban.

Hosszú-hosszú ideje visszhangzik itt egy kérdés: mikor érjük utol a Nyugatot? Annyira régi már ez a kérdésünk, hogy sokan már nem is hiszik, hogy ez valaha is lehetséges lesz-lehet (pl.: http://fenteslent.blog.hu/2010/02/18/soha_nem_erjuk_utol_a_nyugatot) – mert nem tudják, miért nem sikerült ez eddig. Arra nem gondolnak, hogy ha lemondunk a Nyugattá válásról, akkor nem csak egy régi célról mondunk le ezzel, hanem ennél sokkal rosszabbat teszünk: eszközökről és módszerekről mondunk le, amelyek egy társadalom stabil anyagi alapjait teremtik meg. Itt nem az a kérdés, hogy „Leszünk-e Nyugat valaha?”, hanem az, hogy képesek leszünk-e finanszírozni magunkat? Önmagunk el- és fenntartására pedig attól függetlenül is szükségünk van-lesz, hogy akarunk-e Nyugat lenni, hiszünk-e a Nyugattá válásunk lehetőségében. Márpedig: ha az önfinanszírozáshoz szükséges módszereket és tennivalókat összegyűjtjük, akkor épp azokhoz az eszközökhöz és képességekhez, épp ahhoz a mentalitáshoz jutunk el, amelyek a Nyugat legalapvetőbb jellemzői! Ha tehát képesek vagyunk-leszünk erre, akkor Nyugattá is válunk – ez tehát nem „filozófiai”, nem is „gazdaságelméleti” kérdés és nem is „hit, vagy nem hit” kérdése…

A finanszírozás és az ahhoz szükséges mentalitás tehát az alapvető kérdés: annak birtokában „akarva-akaratlanul is nyugatosodunk”, annak hiányában pedig el kell fogadnunk örökös nyomorultságunkat és szerencsétlen történelmünk folytatódását. Nem elég és hosszabb távon nem is lehetséges csupán a „fogyasztás leutánzásával” nyugatosodnunk, ha nem utánozzuk a fogyasztást finanszírozni képes anyagi alapok megteremtéséhez szükséges tudni- és tennivalókat is. Sokan 20 éve és még most is azt képzelik, hogy a ”nyugati élet” azt jelenti, hogy körülvesszük magunkat „jólét-tárgyakkal”, de ez tévedés. A nyugatosság mindenek előtt azt jelenti, hogy bennünk és körülöttünk munkakultúrát teremtünk és azt tovább is adjuk. Sosem érjük el a Nyugatot, ha csak annak fogyasztási szokásait akarjuk elérni. A Nyugat igazi utolérése az, ha megértjük és elsajátítjuk annak „legfőbb attribútumait”: tervezés, szervezés, hosszú távra gondolkodás.

Fontos, hogy ne ringassuk magunkat ismét illúzióba, hogy gyorsan jön majd el a jólét. Aki ebben hisz, aki ezt ígéri, az hülye. Számolnunk kell azzal, hogy évtizedeink mennek erre majd rá és hogy annak igazi haszonélvezői azok lesznek, akik ma még legfeljebb gyerekek.

Tudom, ezzel a szöveggel már generációk óta hitegetik, etetik a Jónépet: „Ti most szívjatok, aztán majd jó lesz!” Csakhogy: akik eddig ezzel jöttek, sosem kapcsolták ezt össze az alapos, átgondolt, hosszú távú tervezés és a valósággal való folyamatos összevetés programjával. Áldozatot kértek, de nem teremtették meg azokat a kereteket, amelyekben a kért áldozat valóban hasznosulhatott volna…

Most másról van szó: tudjuk már, miért nem sikerülhetett eddig és nyíltan ki is mondjuk ezt. Nem jövünk elő semmiféle életidegen, kábító ideológiai maszlaggal. Nem állítjuk az áldozatot semmiféle „szent cél” szolgálatába. Egyetlen célunk van: a sikeres magyar társadalom.

A sikeres magyar társadalomhoz pedig sikerre képes vezetők kellenek. Akik birtokolják az ehhez szükséges tudást és akik rendelkeznek az ehhez szükséges mentalitással is. Eddigi vezető elitünk erre nem volt képes az elmúlt 20 évben és semmi sem utal arra, hogy most más lenne a helyzet vele. Elkerülhetetlen, hogy új fejek álljanak az élre, akik nem a régiek gondolataival akarnak újat tervezni-építeni. Több, mint 1100 éve elindult egy nép keletről nyugat felé és több, mint 1100 évig ennek a népnek az élén legtöbbször keleti mentalitású vezetők álltak. De volt néhány „Nagy Kivétel” – és amikor ezek a „Kivételesek” vezették az országot, akkor éltük meg legnagyobb sikereinket is. Géza és István, Károly Róbert, Mátyás… aztán nagy szünet… Mária Terézia (igen!!!), Széchenyi (neki ugyan csak korlátozott lehetőségei voltak, de így is komoly hatást ért el), a Kiegyezés nagy alakjai… Egyvalami volt közös bennük: a maguk korában mind-mind „nyugatosak” voltak…

Ha most, a XXI. század elején ismét sikeres néppé akarunk válni, akkor ismét „nyugatos vezetőket” kell országunk élére állítanunk!

A bejegyzés trackback címe:

https://progressziv.blog.hu/api/trackback/id/tr602395430

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Kolonc 2010.10.25. 12:16:11

A pénteken zászlót bontott sokadik Gyurcsány-platform az ex-SZDSZ és ex-MDF neokonjainak gyűjtőhelye kíván lenni. Hogy ez mennyire vonzza majd a célcsoportot, kétséges. - írja a Hírszerző publicistája. És valóban. Én, liberálisként, aki hisz a piacg...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Várúr 2010.10.24. 19:56:11

Egyre unalmasabb ez az "ellopják a pénzünket". Ügyesebben is lehetne hazudni progresszív fiúk/lányok. A magánnyögdíjat annak idején kötelezően vezették be. Netán pár szót erről is írhatnátok. Most a kötelezettség tavaly elkezdett feloldásának a kiterjesztéséről van szó. A beszedett pénz továbbutalásának a felfüggesztéséről - és nem annak lenyúlásáról. (Ugyanilyen hiteles a poszt többi állítása is).

agyvihar · http://agyvihar.blog.hu/ 2010.10.24. 20:06:50

@Várúr: ha kamatostul visszatérítik a magánnyugdíj tagoknak azt a pénzt, amit most nem utalnak át, akkor valóban nincs szó lenyúlásról

Egyelőre az a kérdés, hogy így lesz-e.

A legnagyobb gond ettől függetlenül az, hogy nem látszik a kormány koncepciója, hogy a sarcoláson kívül van-e valami terve. A sarcolás tűzoltásra jó, és erre szükség is van, de hosszú távon ezzel nem fogunk egyről a kettőre jutni.

Der Beste 2010.10.24. 20:55:22

Ezt az a posztot kellene a Nenyi helyére kirakni mindenhova.

Az utóbbi évek egyik legjobb írása, gratulálok.

gono 2010.10.24. 21:33:52

várúr nagyon profin terel. biztos jó pénzt kap érte.

csatlakozom a nyenyicserélős ötlethez.

lbalazs 2010.10.24. 21:50:40

Ezt a nyugdijugyet kevesen ertik. Azert kell a magannyugdij, mert most meg ki tudjuk fizetni ketszer a nyugdijak egy reszet. Egy resz a maganba megy, azt az adokbol potoljak, igy tehat a jelenlegi dolgozok ketszer fizetik ki. Azert kell ez, mert mire mi nyugdijba megyunk mar nem lesz, aki fizesse a nyugdijakat. Sem jarulakban, sem adokban. Tul sok nyugdijas lesz es tul keves aktiv dolgozo. Nem lehet a feloszto kirovoban beszedni a nyugdijakat, es az adokbol sem lehet kipotolni majd. Vagy teszunk felre meg most, vagy felkopik az allunk. Erre a keveske felretett penzre faj a foga a kormanynak. Hiaba mond barmit a maganyugdijak hatekonysagarol, a fenti okok miatt nem az a lenyeg.

Italo Balbo 2010.10.24. 22:11:25

@Várúr: Persze, hogy kötelező jelleggel vezették be. Adót fizetni is kötelező, öngondoskodás felé lépni is az (mert rákényszerülünk)

Nick the dick (törölt) 2010.10.24. 22:17:16

Már elnézést, de ki gondolja itt, hogy valaha utolérjük a nyugatot? Ez nem csak az elmúlt 20 évben, hanem az elmúlt 1000 évben nem sikerült. Tudom, a szélsőjobb kedvenc időszaka az 1867-1914 közötti fellendülés. De az volt a csúcs sajnos, se előtte, se utána többet nem volt ilyen. Az a bizonyos nyugat már a középkorban is előttünk járt, ha jól emlékszem nem ők küldték ide a fiataljaikat művelődni, hanem mi küldtük a mieinket oda.

tcom 2010.10.24. 22:24:18

Hogy mikor érjük utol a nyugatot: soha.

Nem Orbán tehet itt arról, hogy éppen most éli fel a rendszerváltás egyik hatalmas vívmányát, a magán nyugdíj számla lehetőségét. Hogy az emberek elveszítik az öngondoskodás utolsó intézményes lehetőségét, arról a választó tömegek, a polgárok tehetnek.

Magyarország nem képes idomulni a világhoz, ami nem feltétlenül jár a helyes úton, de egyedül Észak-Korea és az afrikai banán-köztársaságok lehetnek alternatívák. A föld népessége feléli a földet. Az örökös növekedés, fogyasztás hajhászás a pusztulásba vezet. Addig viszont nem mindegy, hogyan élünk, mennyire tudjuk kihasználni a földet.

A magyarok többsége visszasírja a szocializmust. Mert kevesebbet kellett dolgozni, mindenkinek jutott munkahely, még ha a dolgozók 20%-a kapun belüli munkanélküli is volt. Volt egy állam, aminek a fő megmondó embere döntötte el, hogy akkor most krumpli leves legyen vagy mi. Az embereknek nem kellett gondolkozniuk, mert a munkahelyüket az állam osztotta ki.

Ennek eredményeképp az öngondoskodás, a közösség, mint öngondoskodó közeg megszűntek létezni. Mi magyarok nem ismerünk nyelveket, nem képezzük magunkat. A lakosság harmada nem rendelkezik szakmával, a fele funkcionális analfabéta. Mentségünkre legyen, hogy már vagy a Hunyadiak óta csak a napi túlélés a fontos. Mi magyarok nem tudunk a mai helyzettel semmit kezdeni. Nem értjük, hogy hol késik a mindent elpusztító ellenség, amikor annak már vagy 20 éve meg kellett volna érkeznie?

Most újra felcsillant az esély, hogy Kádár elvtárs, majd újra megmondja hova mennyünk dolgozni, biztosít bennünket, hogy az államnál jó kezekben lesz a pénzünk, hiszen a rothadó kapitalisták elkártyázzák a tőzsdéken. Az elsőtitkár elvtárs, illetve az "első népnemzeti vezér polgár" majd hoz nekünk 1 millió munkahelyet. Oda ahol nincs is szabad 1 millió szakképzett munkaerő. Utcaseprő, kubikus meg nem úgy néz ki hogy szükséges lesz az elkövetkező időkben.

Tehát van egy nép, aki az ultra nyugdíjbarát, hazudozó, népámító, nagy hamisító bukása után egy nem kevésbé populista ugyancsak nyugdíjasoknak kedveskedő (vajon miért?), népámító, hatalommániás vezetőre bízta az országát.

Nem kis teljesítmény. Még a Szlovákok sem tettek így. Már Lengyelországban sem lehet választást nyerni a gazdaság fojtogatásával és szociális kiadások növelésének ígéretével. Még egy Román kormány is képes beismerni, hogy a szociális kiadásokon muszáj csökkenteni, mert a magyarok kivételével mindenki ezt teszi. Most olvasom, hogy "családi támogatások csökkentésével tartaná az osztrák kormány a hiánycélt."
Nyilván rossz úton járnak a sógorok is.

Táskás Tóni 2010.10.24. 22:24:55

@agyvihar: Miért kell a pénz, tűzoltásra? A 16%-os SZJA tűzoltás és a MOL részvény vásárlás az tűzoltás.Szerintem nem , márpedig a pénz erre kell.

tcom 2010.10.24. 22:35:41

@tcom:

"Hogy mikor érjük utol a nyugatot: soha."

Illetve módosítanám, hogy persze, hogy utolérjük, vagy megközelítjük. Csak az a kérdés mikor? Még vissza van néhány évtized, amikor a nép el kezd gondolkodni, hogy a kánaánt ígérők nem biztos, hogy hitelesek. Most eltűntek az ifjú szocialisták, követik őket az ifjú népnemzetiek, majd ki kell próbálni a turul-magyarokat, aztán jönnek a "szabad drog-magyarországért" párt, az "ingyen sört mindenkinek" mozgalom ...
Majd előbb utóbb 9-10 millió ember fogja a fejét egyszerre vakarni az urnák előtt. Elég hangos lesz, annak ellenére, hogy egyenként nem hangos a fejvakarás. Előbb-utóbb rájövünk, hogy dolgozni kell, hogy mindenkinek ki kell vennie a részét a közös teherből, hogy nem lehet a végtelenségig fojtogatni az adókat befizető egyre szűkösebb tömegeket.

somogg (törölt) 2010.10.24. 23:23:56

tetszik a cikk, szerintem jol fogja meg a lenyeget. annyival egeszitenem ki, hogy a parbeszed, egyeztetes es tervezes elsosorban azert nincs, mert az emberek tobbsegenek nincs ra igenye. gondolkodni, donteseket hozni es felelossget vallalni maceras. egyszerubb az ilyesmit rabizni masra es varni a jo donteseket, ha baj van akkor pedig sirankozni

papas 2010.10.24. 23:41:36

Nagyon jó cikk, akár még egy új párt bemutatkozása is lehetne.

Sok kis-nagy esztergomi polgármestert, helyi hiteles emberkét kell összegyűjteni és akkor talán még lehet itt valami. Az index videóban, amikor kiment az erkélyre és tömeg a téren megtapsolta, na az olyan volt, mint 20 éve.

Nem lehet, hogy feladjuk, már csak a gyerekeinkért, meg a korábbi harcosokért, ellenállókért sem. A számok alapján pedig nagyon sokan vagyunk, akiknek ez a paletta nem megfelelő. Meg kell csinálni.

- duplagondol 2010.10.25. 00:10:53

"Aki akar, higgyen bennük, mi inkább nem tesszük."

Ahamm. Már csak, hogy eljátsszunk a gondolattal: helyezzük el ezt a mondatot 1956 októberében. Akkortájt is többféleképpen, több eszmében hittek az emberek, ha nem is csak a forradaloméban. Nincs abban csoda, ha bumfordi kommunisták idővel élenjáró progresszívek lesznek; végtére láttunk már ilyet eleget az elmúlt évtizedekben...

arnyjaro 2010.10.25. 00:34:03

"Eddigi vezető elitünk erre nem volt képes az elmúlt 20 évben és semmi sem utal arra, hogy most más lenne a helyzet vele. "

Köztük ez a mostani gonosz kis önkényúr is. Mert hát ugye vezette már Ő is ezt az országot. Teccikérteni? És nem lett kolbászból akkor sem a kerítés :(

Táskás Tóni 2010.10.25. 00:39:58

@arnyjaro: Ráadásul ezt most október 23-án is bevallotta , amikor azt mondta ,hogy 20 év alatt semmi nem történt. Ha jól emlékszem 1998-2000 között ők kormányoztak és bizony elég sok minden történt pl 2002 -re a GDP 2.4 %-ra esett vissza.Széchenyi terv ellenére . Akkor most minek ezzel újra próbálkozni?

Táskás Tóni 2010.10.25. 00:43:03

@somogg: Azért azzal ezt kiegészíteném , hogy a párbeszédre és egyeztetésre leginkább Orbánnak és a fidesznek nincs igénye. Mindig a 2/3 /53%/ mögé bújnak.

kubatov_kommunista 2010.10.25. 00:50:31

Jó cikk, bár néhány gondolatot én másképp látok, elmondanám:
- én elsősorban úgy gondolom, hogy az emberek és azok mentalitása fegyelmezettebb "Nyugaton".
- "A sikeres magyar társadalomhoz pedig sikerre képes vezetők kellenek."
Én meg azt gondolom, itt is az állampolgárok számítanak. "Nyugaton" ritkán vannak olyan vezetők akik így vagy úgy meg akarnák váltani a társadalmat. Van egy szűk pálya amin mozoghatnak. Ha már nagyon szélsőségbe esnek azt már nem szokták szeretni. Van egy csomó ny-európai állam azt sem tudja az ember ki a miniszterelnöke. Mégis sikeresek. Mindezzel csak azt akartam mondani, hogy normál esetben messze nincs akkora fontossága a vezetőnek. "Nyugaton" nem akarják mindenáron vezetni az állampolgárt. Ilyen horderejű dologról mint egy nyugdíj meg már ne is beszéljünk, nem gondolom, hogy ott ilyet megcsinálnának az emberek megkérdezése jóváhagyása nélkül. Vagy választási programban vagy népszavazásban valahol az emberek véleményét kérnék és azok áldásukat vagy épp nemtetszésüket adnák a dologra.
-és még egy dolog. gyorsan változnak a dolgok. 20 éve még sokkal nagyobb szerepe volt az egyénnek nyugaton is. a globalizáció szépen átrendezte a dolgokat. termelést, szakmákat, stb-stb.
Rég volt háború (ami nem baj.) Csak könnyebb sikeresnek lenni egy háború után egy újratermelési/felfutási fázisban.

DR.version · http://m-12.blog.hu 2010.10.25. 01:10:16

nincs nyersanyaga az orszagnak , mindent kina gyart ,penz sincs, gyarak sincsenek, mindent eladtak , tonkretettek, lenullaztak
a szellemi ertek kivandorol..
akkor megis miben lehetne latni a felemelkedest?
be kell latni hogy a kapitalizmus magyarorszagon megbukott, kar eroltetni ami nem megy, uj tarsadalm irendre van szukseg

gócpont · http://gocpont.blog.hu 2010.10.25. 01:38:22

jános király monta: "Mi magyarok vagyunk, mi másképp szoktuk csinálni, mi tudunk gorombák is lenni"

-nem sok mindent latott ilyen jol az a "literally" hazaarulo.

kevesebb lenne a hazugsag abban, amit mondtok, hitelesebb lenne, mert higyjétek el, lehet a fideszt megalapozottan kritizálni, de akkor nem szabad hazudni... akkor sajnos gazdasagi hozzaertonek kell lenni.
;)

kedves ifjukommunistak...

gócpont · http://gocpont.blog.hu 2010.10.25. 01:40:46

remélem a visszafelé ketéjygihnek olvasható halyasírási hibára rácsapnak, mint csibe a takonyra... :D

Timby 2010.10.25. 02:07:47

@Várúr: Annyira azért legyünk pontosak, hogy csak a frissen munkába lépőknek volt kötelező! A többieknek (engem is beleértve) válsztható volt!

dH2K · http://dh.squidcode.com 2010.10.25. 04:30:24

Nagyon jó a felütés, és remek az összefoglalás.
Gratulálok az íráshoz, én magam sem gondolom másképpen.

Ezek valóban progresszív gondolatok, a nép, mely nem értelemmel, inkább érzelmekkel ismét királyt választott, azonban sohasem értheti meg ezeket a koncepciókat.

Igen, jó lenne egy korrupciótól mentes, nyugati rendszert teremteni otthon, mely védi a dolgozókat és a munkáltatókat, és arra fókuszál, hogy a termelő munka minden irányból biztosítva legyen, és nem pedig különböző szimbólumokkal és a vallás alkotmányba vésésével próbálkozna inkább.

Azt nem tudom megjósolni, hogy ez lehetséges-e nálunk, de ha megnézzünk Japánt - ami egy igencsak keleti társadalom - hogy hova jutott amióta az USA kolonizálta (átvették és tökéletesítették a termelési módszereket, a futószalagot, a technológiát), hogy az utóbbi ötven évben felépült Tokyo, a világ legjobb minőségű sorozatgyártású autóit ontják magukból, stb. - nos, lehet eljutni a keleti partról a nyugatira, ráadásul úgy, hogy a saját kultúráját, nyelvét, értékeit is megtartsa az adott nép. Japán egy szélsőséges és kiemelkedően jó példa erre a transzformációra, és néhány évtized alatt valósították meg, benne is vannak a G7-ben. Annak ellenére, hogy Tokyo porig égett, és a nulláról építették fel ott a két kezükkel a világ egyik legnagyobb metropoliszát.

Bár - hozzánk hasonlóan - egy erősen feudális társadalom voltak, mégis képesek voltak elmenni az extrém indusztrializáció és technokratizmus irányába. Náluk ma a technológia nem valami ördögtől való mumus, hanem játék, társ, szórakozás, munka és munkaeszköz.

Magyarországon soha nem volt igazán jól működő ipar, néhány kivételtől eltekintve (pl. Ikarus) csak széteső próbálkozások. Délkorea (szintén USA gyarmat) és gyárt gyakorlatilag mindent, ami a világpiacon elérhető (Hyundai, autók, mikrosütők, chipek), még ha nem is a legjobb minőség, de folyamatosan javulnak. Iparuk miatt az életminőségük elképesztően javult.

Mi semmit sem adunk a világnak. Nincs egyetlen termékünk sem amit globálisan exportálnánk vagy piacképes lenne. Amíg pedig semmit sem tudunk adni a világnak (a félmaffiás szervezetek által adómentesen, az interneten át exportált irgalmatlan mennyiségű pornón kívűl), addig nagyon nehéz lesz integrálódni hozzá.

jaegtoer 2010.10.25. 04:57:35

@dH2K:

"_Mi semmit sem adunk a világnak._"

Kishitű!
És rajkó zenekar? Vagy a száztagú? Az smafu?
És a Puszta? Ne legyen pesszimista.
:-)

Amúgy nem teljesen áll az állításod, mert igenis elég sok újdonságot (tud.) ad a világnak az "ország", csak hát a hasznosulással van némi gond.

2010.10.25. 05:22:31

@lbalazs: @tcom: @Várúr: A m.nyugdíj ügyben egy nagyon fontos dolog szerintem nem hangzott el:
1) a magánnyugdíjpénztárak (kötelező) bevezetésének nem (feltétlenül) az öngondoskodás meghonosítása volt a legfontosabb erénye, hanem annak beismerése, hogy a kirovó/felosztó rendszer ab ovo fenntarthatatlan (a demográfiai trendeket figyelembe véve ez könnyen belátható; s a szolidaritásról akkor még nem is beszéltünk).
2) s ha fönntarthatatlan, akkor célszerű megváltoztatni. Az viszont szintén könnyen belátható, hogy a teljesen önkéntes rendszer bevezetése úgyszintén kivitelezhetetlen (az "embereknek" nincs/nem volt annyi kersetük, amiről önként lemondanának; még akkor sem, ha nem teljesen hüjék, s belátják, hogy akkor nem lesz nyugdíjuk; dehát az majd később lesz, enni meg most kell).
3) A mnyugdp-ok bevezetése tehát azért volt bölcs lépés, mert azt üzente, hogy az állam a nyugdíjbefizetések egy jelentős részéről önként lemond (t.i.: kiveszi a kirovó/felosztó rendszerből, s ezáltal nem a folyó fizetési nehézségek lyukainak betömködésére használja - s teszi ezt annak ellenére, hogy nagy szüksége lenne a pénzre).
4) A mnyugdp-ok jelen "államosítása" pont emiatt necces. Amiatt, hogy az állam nem tartja magát a korábbi bölcs önkorlátozásához.
5) de necces amiatt is, mert ha mégsem "államosításról" van szó, hanem csak kölcsönveszi a pénzt, akkor az valamiféle "tiltott pénzügyi szolgáltatás" igénybevétele; ugyanis az ilyen kölcsönveszem, majd kamatostul visszaadom ügyleteket kölcsönfelvételnek, vagy kötvénykibocsátásnak szokták nevezni (szerintem).
6) a probléma az ügy kormányzati kezelésével szerintem ott szaladt mellékvágányra, hogy az eredeti célnak (t.i.: a mag.nyug.p-i befizetések számíttassanak bele az államadósság számításba) még lettek volna erős érvei (nem vagyok könyvelő, meg pénzügypolitikus, de egy kötelező, az állam által beszedett 'járulékról', egy olyan járulékról, amiről az állam önkorlátozó módon lemondott, nem lehetelen elmagyarázni, hogy nem teljesen butaság valamilyen módon beleszámítani az államadósság számításába). De sajnos a kormányzat nem abba az irányba ment, hogy cáfolja az akkor még tényleg túlzó "államosítási" "vádakat"; hanem jó ötletnek vette azokat: ha már "államosítással" vádolnak, akkor uccu neki "államosítsunk" is.

bierkamp 2010.10.25. 07:34:44

ORBÁNNAL SOHA NEM ÉRJÜK EL A NYUGATOT -csak mint erdélyi szőrös talpuak leszünk, és Balkáni barmok---(ahogy szavaztunk , már azok vagyunk)

Italo Balbo 2010.10.25. 07:35:52

@version: Mert a szocializmus nem bukott meg? :)

kisa 2010.10.25. 08:01:46

Nos, vezetőre szükség van. De olyan vezetőre NEM lehet jó vezető, akit az ország egy része mereven elutasít. Ez vonatkozik mindegyik eddigire, talán az egyetlen Antallt kivéve.
Talán kéne találni egy konszenzusos embert, aki hiteles, és hiteles emberekkel veszi körül magát.
A politika MINDIG a hatalomról szól, arról, hogy ki mondja meg a tutit, és hogy kinek a kezében van a pénzcsap.
De ezek csak amolyan gondolattöredékek így korán reggel.

1x1 2010.10.25. 08:26:47

A blogíró a nygpénztárakról és 56ról alkotott véleményét leszámítva ugyan azt mondja, mint Orbán :D

midnight coder 2010.10.25. 08:35:04

Progresszív = vörösnáci ?
Viszont akkor miért a multik érdeksérelme miatt sírdogál ? Különös tekintettel az áruházláncokra amik minden általuk létrehozott munkahellyel legalább 10 másikat szüntetnek meg. Vagy azokra a bankokra akik ebben a térségben produkálják a legnagyobb profitot, miközben messze itt a legszarabbak a szolgáltatásaik ? Vagy az energiacégekre amik szintén szép nagy profitot realizálnak azon hogy lényegében monopolhelyzetben vannak. Én ha "progresszív" lennék, inkább azon filóznék, miért is kellett a MOL részvényeket állam bácsinak annyira eladnia...

midnight coder 2010.10.25. 08:38:16

@kisa: Rossz az emlékezeted. A vörös és a kék nácik Antallt pont ugyanannyira utasították el, mint ma Orbánt. Itt a két oldal azóta gyűlöli engesztelhetetlenül egymást amióta a komcsik a ruszkik segédletével átvették a hatalmat a kék cédulás választásokon. És ezen az sem változtat, hogy a magát baloldalinak és liberálisnak hazudó oldalnak már rég nincs köze sem a baloldalisághoz, sem a liberalizmushoz.

papas 2010.10.25. 08:47:53

@midnight coder: "És ezen az sem változtat, hogy a magát baloldalinak és liberálisnak hazudó oldalnak már rég nincs köze sem a baloldalisághoz, sem a liberalizmushoz."

Egy kicsit átírva:
És ezen az sem változtat, hogy a magát jobboldalinak és demokratának hazudó oldalnak már rég nincs köze sem a jobboldalisághoz, sem a demokratizmushoz.

Bocs,de ezt a magas labdát nem tudtam kihagyni. Még mindig nem érzed mennyire szánalmas amit írtál? Ez a két oldalra való osztás, eh. Nézd meg a választási eredményeket és láthatod, amiről ez a cikk szól.

midnight coder 2010.10.25. 09:07:18

@papas: Aláírom. De ettől függetlenül a két oldal már sok évtized óta létezik és gyűlöli egymást. És mindig is gyűlölni fogja amíg az MSZMP valamelyik utódpártja létezni fog. Mert azok akik ezt akár ideológiai, akár (és ma már inkább ez a jellemző) anyagi okokból ez a múltat felvállalják, azok mindig is Rákosi utódai lesznek a másik oldal szemében. Ha pedig anyagi okokból vállalják fel, akkor eleve gazemberek.
És ennek az oldalnak pedig az a lételeme hogy a másik oldalt pusztítsa tűzzel-vassal, elvégre már régen nem az ESZME az amit meg kell védeni, hanem a rózsadombi villácskák.

kisa 2010.10.25. 09:12:00

@midnight coder: Miért csak a maszopról beszélsz? Most éppen melyik oldal pusztít tűzzel-vassal?
És én pont ezt írtam, hogy ezért nem lesz itt nyugalom addig, ameddig valamelyik "oldal" nyer.
Ráadásul van ezért egy masszív 3. oldal is, amelyik elutasítja a másik kettőt.
Szóval éppenpont megerősíted azt, amit én írtam, csak te az egyik oldalra vetíted a gyűlöletet, miközben pont te vagy az, aki a másik oldalról gyűlölködsz.

kisa 2010.10.25. 09:12:36

@midnight coder: Ja, és orbán antall idején vajh melyik oldalhoz tartozott?

gócpont · http://gocpont.blog.hu 2010.10.30. 18:43:05

@midnight coder: Progresszív = vörösnáci ?
>>telitalálat<<:D
süti beállítások módosítása