2013.08.04. 11:26 Szerző: Moin Moin

Panaszkodunk vagy cselekszünk?

Kajzergeld.jpg

„Na mindegy, gyerekek, ez van. A nép rettenetes, szerencsétlen, de az értelmisége ütötte rá a "minőségellenőrzésen átment" pecsétjét és sütögeti a saját gesztenyéjét, pecsenyéjét, kinek mi jut, a nép táplálta tűznél. Nem változik semmi. Egy Széchenyi, egy Bartók, egy Márai most is elmenekülne innen, ki a halálba, ki csak száműzetésbe…”

Béndek Péter: Talán gyújtsam fel magam? – 2013. augusztus 2.

 

 „Amire a magyarok vágynak, amit remélnek a mindenkori politikai vezetőtől, azt képtelenség megadni nekik, legalábbis tartósan, mert ehhez nem termel elegendő erőforrást a magyar társadalom. Amit pedig szükséges lenne tennie a politikai vezetésnek, az a magyar társadalom jelentős többségének ellenállásába ütközik…1 - Nagyjából eddig jutnak el általában az ellenzéki politikusok és politikáról írók Magyarországon…

Az úgynevezett ellenzék és az úgynevezett ellenzékiek mostanság aktuálisan éppen azzal hessegetik el maguktól a cselekvést, hogy aszongya: a magyarok értékrendje nem alkalmas arra, hogy ők, az ellenzék, itt széles körben lehessen népszerű. Merthogy a magyarok nem demokraták, nem számít sokat nekik a szabadság, viszont állami eltartást-problémamegoldást várnak el. Ezen kívül úgy érzik, hogy itt rajtuk kívül mindenki egy szemét, átverős rohadék.

A fenti gondolatmenetek csupán arra jók, hogy megindokolják, miért „tehetetlen” az úgynevezett „demokratikus” ellenzék. Jól jön ez az önfelmentés, az „objektív akadályozó tényezőkre” való célozgatás, mert egészen jól elleplezhetik vele az igazi, invenciózus, kezdeményezni tudó, magabiztos politikai cselekvésre való képességük hiányát! Duma van, nem cselekvés – mert hát „a magyarok ilyenek meg olyanok!”…

Nos, olyan, hogy „a magyarok”, nincs. Léteznek ugyan úgynevezett értékrend-vizsgálatok, azonban ezek általában csak elmaszatolják a dolgokat. Ugyanis, ha az ilyen értékrend-vizsgálatokkal az a baj, hogy ha az eredményt összegezzük, akkor elmossák az egymástól akár radikálisan különböző értékrend-csoportok közötti különbségeket. Valahogy úgy, mintha összeadnánk és átlagolnánk a hat-hétmilliárd ember bőrszínét és azt mondanánk, hogy az ember: halványbarna. Holott vannak feketék, sárgák, rézbőrűek (Winnetou & Co.) és persze vagyunk mi „sápadtarcúak”…

A lényeg: nem kell túl sokat foglalkozni a passzív és magányos, meg etatista, de az államban mégsem bízó, politikailag inaktív, önző disznó, stb. „átlagolt magyarokkal” és nem kell ebbe belebúsulni-belereménytelenedni sem! Gondoljunk csak arra, hogy 1917-ben a cári Oroszországban a lakosság „átlagosan” milyen értékrenddel bírt: biztosan nem kommunista forradalmárok voltak! Viszont volt egy alig párszáz fős „többség” (a bolsevikok – mert ezt jelenti a bolsevik szó: „többségiek”), akik azt állították magukról, hogy ők a legnagyobb kisebbség – és győztek. Igaz, csak 74 évre… Persze, nekik volt egy Leninjük (meg Trockijuk, stb.), aki leszarta a népmentalitást: azt mondta, hogy majd én adok nekik úgyis másikat! Nem voltak benne kételyek és nem merengett a narodnyikok sikertelenségén és tragikus sorsán sem, mint mi szoktunk az előttünk járó nagy magyar modernizációs próbálkozások és próbálkozók sorsán. Akart valamit – és semmi mással nem foglalkozott, nem hagyta magát befolyásolni és mások által tematizálni se… Igaz: ő csak egy csupán nemrég és felszínesen civilizált tatár volt!

Ám ez a tatár képes volt lepaktálni a németekkel, pénzt kérni (20 millió márkát) és cserébe békét ígérni nekik, hogy azután a németek a fontosabb dolgaikkal foglalkozhassanak. …Nem jut erről eszünkbe egy aktuális analógia?

Akinek nem jutna eszébe, annak szabadjon kifejtenem – de előtte szót kell ejteni még egy, a „reménytelen” magyar népről szólóhoz hasonló és az ellenzékieket megbénító legendáról: ez pedig a Fidesz „óriási anyagi fölénye”. Az ellenzék itt úgy tesz, mintha elfogadná a Fidesz „zárt Magyarország-tézisét” – holott jól tudjuk, hogy Magyarország szimbiózisban él az Európai Unióval és annak legerősebb tagállamával, Németországgal. És jól tudjuk azt is, hogy ez az Unió és Németország nem nagyon szimpatizálnak Orbánnal és azzal sem, amit művel a bandája. Ugyanakkor zavarban is vannak miatta, hiszen nem igazán tudnak vele „kívülről”, Unió-szinten mit kezdeni. Lehet mondani, hogy amiként a magyar ellenzékiek imádkoznak csodáért, ami megszabadítja az országot Orbánéktól, akként az EU és Németország is együtt imádkozik velü(n)k. Azonban: a magyar ellenzék szervezetlen és szegény, pedig EU igazából csak abban reménykedhet, hogy mi, magyarok, belülről, egy tökös ellenzék megszervezésével fogjuk megszabadítani őket – hiszen erre nekünk, magyar választóknak van legitim eszközünk, neki, szövetséges államoknak viszont gyakorlatilag nincs. Összefoglalva: nekünk van jogunk, neki van pénzük – és a joggal-pénzzel akkor lehet élni, ha van egy olyan, önmaga és a sikere iránt bizalmat ébreszteni képes (új) ellenzék, amely élni tud mindkettővel.

Mert jelenleg nincs, aki élni tudna a joggal és a támogatással: nincs ki mellé odaállni – sem a modernizálást akaró magyaroknak, sem az EU-nak. Talán (ki tudja, hogyan?) el lehetne érni az Orbán-kormány távozását, mint annak idején Berlusconiét, vagy a görög kormányét – de vajon érdemes-e ezt megtenni, ha csupán egy erőtlen, bizalomhiányos és csekély társadalmi támogatottságú demokratikus ellenzék jöhetne a helyébe, amelyet a Fidesz rövid időn belül ismét kifüstölhetne a hatalomból?

Amikor eddig szóba jött az ellenzékgründolás, mint az előbb írtam, azonnal jönnek az anyagi sirámok. Honnan lesz pénz – és persze: bezzeg a Fidesznek van bőven!

Itt térek vissza a fenti, 1917-es példára – és az abban emlegetett 20 millió „császári márkára”. Ez az összeg ma nagyjából 60 millió eurónak felel meg, ami a valamivel több mint 300 milliárd eurós német büdzsé alig 0,2 ezreléke.

Tudja-e a kedves, borongó lelkű ellenzéki, hogy mennyi pénz 60 millió euró? Magyar viszonytalan „óriási összeg”, akkora, amekkora csak nagyon-nagyon kevés magyarnak van a birtokában. EU-s mértékkel viszont szinte semmiség: mondjuk húsz jó müncheni lakás ára. Húsz lakás áráért „meg lehet venni Magyarországot” – pontosabban: ez az ára annak, hogy vissza tudjuk venni azoktól, akik három évvel ezelőtt szisztematikusan elkezdték lecserélni a „Magyar Köztársaság”-táblákat a „State Capture”-feliratúakra.

Nos: 60 millió Euró az 18 milliárd Forint – ebből egy akármekkora választási kampányra bővel telik valójában messze nem is kell ennyi pénz! Nem hinném, hogy az EU-nak és benne Németországnak ne érne meg ennyit az, hogy legyen egy kiszámíthatóan, ésszerűen politizáló és sikeresen fejlődő Magyarország, amelyet az ország és Európa hosszú távú (és egyébként közös!) érdekeit képviselő politikusok és szakemberek vezetnek, nem pedig egy maffia. Ez az összeg ugyanis összesen kevesebb, mint amennyit évente kiszivattyúznak a német tulajdonú vállalatokból a „különadók”…

…Persze, tudom: egy újabb sütetű magyar Fidesz-törvény tiltja azt, hogy bármely magyar politikai erő külföldről kapjon anyagi támogatást2 – ám lássuk be, hogy egy kampányban van arra is lehetőség, hogy az üzeneteket ne maga az adott politikai szerveződés juttassa el a választókhoz. Egy nem direkt politikai céllal (hanem mondjuk a demokratizmus és a politikai tudatosság fejlesztéséért) létrehozott szervezet viszont kaphat támogatást pl. külföldi alapítványoktól is. Magát a „direktben politizáló” mozgalmat pedig minden további nélkül támogathatják a Magyarországon működő német tulajdonú vállalatok is. …Persze, mindehhez az szükséges, hogy ezek a belföldi támogatók biztosak lehessenek a támogatott választási győzelmében – ellenkező esetben ugyanis bizton számíthatnának a továbbra is fennálló Orbán-rezsim kegyetlen bosszújára!

…A pénz tehát meglehet – ha van támogatásra érdemes és győzni is képes ellenzék! Egy ellenzék pedig akkor érdemes a támogatásra és akkor tud győzni, ha képes cselekvőleg fellépni és nem csupán nem lamentál és filozofál, hogy „Ezek a magyarok…!”.

…Fentebb a magyarok „átlagolt” tulajdonságairól írtam, éspedig azt, hogy „nem demokraták, nem számít sokat nekik a szabadság, viszont állami eltartást-problémamegoldást várnak el. Ezen kívül úgy érzik, hogy itt rajtuk kívül mindenki egy szemét, átverős rohadék”. Ha jobban belegondolunk mindezekbe, akkor rájövünk: ezek a tulajdonságok pontosan megfelelnek egy olyan embercsoport jellegzetességeinek, amelynek se vezetője, se célja nincsen. Így nem „a magyarok” specialitása ez, hanem a magára hagyott emberé. És ha így áll a dolog – márpedig így áll – akkor ezen lehet segíteni: adj az emberek célt és vezesd afelé – és máris lesz bizalom és együttműködés, amiből kinöveszthető egy jól működő társadalom is!

Ehhez kell egy új, magabiztosan viselkedő politikai erő, amely a maga politikai közegében bizalmat képes ébreszteni.

…Rakjuk össze a fenti két dolgot: a ma passzív, elbizonytalanodott és magukba borult „bizonytalan választókat” mind érzelmileg, mind intellektuális erejénél fogva mozgósítani képes új politikai erőt és az Orbán-rezsimmel nem szimpatizáló EU-t és Németországot (amely szinte csak arra vár, hogy legyen egy nem impotens magyar ellenzék, amely szakmailag megalapozott és racionális politikát akar folytatni). Ebből a kettőből bizony, kijön az Orbánt ad acta tévő „választható és cselekvőképes alternatíva”!

…Azzal pedig nem kell törődni, hogy a Fidesz-érdekkörök és az általuk pénzelt, felheccelt jobber média és a „Bérmenet” majd arról kiabál, hogy „Idegen kézre adják az országot!”. Jól tudjuk, hogy ez a részükről vagy (leginkább) sima egzisztenciális pánik (ha bukik a Fidesz, oda a jó jövedelmük), vagy pedig korlátoltság.

Azok a cégek, amelyek támogathatnak egy modernizációpárti ellenzéket, nem a „kivételezést” várják el a pénzért cserébe, hanem csupán azt, hogy Magyarországon stabil és igazságos jogrendszer legyen és kiszámítható gazdasági környezet, amelyben – például – nem kell egy évben kilencszer módosítani a költségvetést, természetesen mindig úgy, hogy azzal az ő adóterheik növekedjenek. Ezek a cégek nem „gyarmatosítani” akarnak, hanem együttműködni. Üzletet akarnak, nem pedig a hazánkat.

Én a magam részéről nem félteném attól a Hazát, hogy a szövetségeseink segítenek a bajunkban, kitakarítani ezt a „magyar politikai Augias-istállót”!

Igen: az EU tagállamai a szövetségeseink – és nem az ellenségeink, mert az igazi ellenségünk jelenleg éppen kormányoz minket! Demokratikus országok között a szövetségek az országok és nem a kormányok között léteznek. Ezek az országok azért szövetségesek, mert közös stratégiai érdekeik vannak és közös társadalmi értékeket vallanak. (Az országvezetők szövetkezése éppenséggel a nemdemokráciákra jellemző – mint például a mai magyar és az azeri „uralkodó elit” esetében láthatjuk…) És mivel az országok a szövetségesek, így ha az egyik szövetséges országban az aktuális vezetés „azeri baltával” esik neki a szövetség alapját képező közös értékeknek, akkor mi sem természetesebb annál, mint hogy a többi szövetséges segíti a bajba vitt ország népét abban, hogy megszabaduljon a bajától – és a bajkeverőktől.

…Kell tehát egy politikai erő, amely „ajánlat” tud lenni a szövetségeseink felé – ilyen élet- és kormányképes, a választáson legalább matematikailag esélyes „ajánlat-ellenzék” ugyanis most nincs - hogy azoknak legyen lehetőségük rajtunk – és ezzel egy kicsit magukon is - segíteni! Nem jó példa a világnak az, ha épp a legdemokratikusabb államszövetség, az Európai Unió egyik tagállamában győz a(z akár rejtett) diktatúra. A jó üzenet az, ha az EU népei egymást támogatva sikeresen kerekednek felül az Orbánokon. Mindennek pedig nem lehet az akadálya valamiféle „átlagolt” magyar közmentalitás és az ezzel a saját félelmeit és bénaságát takargató „ellenzékiek” sem!

 

 

 

1 Ez nem valami idézet egy „neves ellenzéki figura” panasztirádáiból, hanem magának az ún. „demokratikus ellenzéknek” a zanzásított krédója – tisztelet a kevés kivételnek!

2 Ugyanakkor a magyar állam támogat pénzzel külföldi politikai szervezeteket – és nem csak olyanokat, amelyek külhoni magyarok szervezetei!

A bejegyzés trackback címe:

https://progressziv.blog.hu/api/trackback/id/tr625444446

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Mandiner blogajánló 2013.08.04. 12:26:01

Ezt a posztot ajánlottuk a Mandiner blogajánlójában.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

1001nappal 2013.08.04. 23:28:23

@panelburzsuj:
A magyar blogszféra legnagyobb rákfenéje, hogy a hozzád hasonló ostobák automatikusan politikai táborokhoz sorolják azokat, akikkel nem értenek egyet. A fideszes bérkommentelők és a hozzád hasonló ostobák tehetnek arról, hogy a magyar blogszférában nem alakulhat ki értelmes párbeszéd. Nem ég az arcodon a bőr, hogy ilyen gyenge emberi minőségű hozzászólásokkal szennyezed a netet?

Dolgozónép 2013.08.04. 23:32:26

@savanyujóska: mert hülye vagy. Az egyetlen remény a kommunizmus. A vágyunk, b+.

panelburzsuj 2013.08.04. 23:37:52

@1001nappal:

Az a baj, mucus, hogy nem tőled akartam megtudakolni eztet a kalapdolgot, hanem a blog éppen errefelé sertepertélő Maójától. (Csakazértis Maó!...)

Csak mellényomtam a Válasz-gombot...

Nagy bajt csináltam? Elromlik a magyar net? ... :(

Mesterlövész 2013.08.04. 23:48:59

@lenoardo999: Ti ennek a néhány tíz-százszorosánál tartotok lopásban, és még nem államosítottatok mindent. Az mikor száll majd vissza?

Moin Moin 2013.08.04. 23:49:42

@panelburzsuj:

Itt nem az a kérdés, hogy HaFrnak mekkora a perselye (egyébként kellően nagy), hanem az, hogy ő maga képes-e egy "modern, kapitalista Lenin" szerepét betölteni?

Az a kérdés, hogy képes-e erről meggyőzni "Vilmost császárékat" azzal, hogy meg tudja úgy szólítani a "bizonytalan milliót", hogy maga köré kanyarít egy mérhető politikai támogatottságot?

1001nappal 2013.08.04. 23:50:50

@panelburzsuj:
A netnek ettől meg nem lesz vége, csak a türelmemnek.:)
De hogy a félrement kérdésedre is válaszoljak, nekem saját magamnak is van annyi pénzem, amennyi a kormánybuktatáshoz kell. Mindaz az saccperkábé 50 ezer forint.
Az ugyanis csak a politkai dilettánsok hiedelme, hogy a politikai győzelmekhez pénz kell. Üzenet kell. Sajnálatos módon azonban a "demokratákból" hiányzik a tehetség az üzenetek megfogalmazásához.
Nekem pedig nincs hely a naptáramban egy 2014-es kormányváltás végrehajtására.:)
Bocsika.

sárospataki 2013.08.04. 23:52:54

Nem akarok sztereotípiákat puffogtatni, de mióta nem demokratikus, stb. a magyar? Mióta várja el a gondoskodást egy erős vezetőtől vagy az államtól? Pontosan 2010 tavasza óta? Ugyan, ugyan. Ezt a nemdemokratikus izét, meg a kivagyiságot (nekem senki se mondja meg, mit csináljak) lovagolta meg az emeszpé sikeresen 3 választás során, és az a legnagyobb baj, hogy a Fidesz elvette a levegőt tőlük ezen a pályán, és ötletük sincs, mi mást lehetne mondani. Ugyanis az un. demokratikus ellenzék ugyan ellenzék, de kábé ugyanolyan demokratikus, mint a Fidesz, csak éppen az antidemokratikusságát a kontraszelekció bújtatott formájában hozza. Megy a nyígás, hogy aki tanárként nem hódol be a Fidesznek, az szop, közben meg az elmúlt húsz év arról szólt, hogy aki nem hódol be a lilaöltönyös, bajszos téeszelnökből lett helyi emeszpéközeli vállalkozópotentátnak, az az önkormányzaton keresztül simán ellehetlenedett. Az egyetlen különbség az az, hogy Orbán ezt most központosítva csinálja, és erőszakosan építi ki a saját lilaöltönyös társaságát trafikokon, földtörvényen keresztül. Vagy. Mire számíthatott az az un. értelmiségi Budapesten, aki nem volt baloldali? Megvetésre, antiszemitázásra és rohamosan fogyó levegőre. Folytathatnám a sort, de minek?

A másik súlyos dolog ebben a blogbejegyzésben, hogy az un. progresszív baloldal (ezen része?) immáron nyíltan kívülről buktatná meg a kormányt, csámcsogva álmodozik róla, közben meg lenézi a buta népet, akinek kell fogni a kezét. Nem is értem, baszod, hogy lehet ekkora buktát ilyen szépen körülírni, hogy lehet a szart felpántlikázni ennyire ostoba módon. A magyar progresszív baloldalnak ugyanis már csak ez maradt reménységként, hogy a Fidesz elveszíti valahogy majd a választást számukra (és ők hipphopp jól megnyerik), hiszen azt tanulták húsz év alatt, hogy elég ezt a kártyát kijátszani, kivárni, és majd az ölükbe hullik a győzelem. És akkor helyre áll a világrend, a baloldali értelmiésg definiálja, hogy kik az értelmiségiek, a volt téeszelnökök ízes tájszólásban, alkoholtól és túlzó zsírfogyasztástól egészségesen kikerkedett arcukból, zsírpárnák között forgó ravaszdi szemeikkel majd jól meglátják, mit kell tenni helyi szinten, hogy a nép odaszavazzon - erősítik a feudális függést.

A progresszív baloldal azt látja, hogy a feudalizmus működik - központosított vagy helyi szinten, de nem értik, hogy miért. Nem értették a megnyert választások után sem, elhitték, hogy azért mert jól kampányoltak, és jó volt a programjuk. Dehogyis. A magyarok jobb híján fordulnak a feudalizmushoz, mert van ugyan a polgáros nyugat, meg az eu, de egy politikai erő sem hozza elérhető távolságba. A baloldal a doktríner ideológiás, sok kiskirályos feudalizmust, a jobboldal meg a felvilágosult abszolutizmut (vagy valami arra hasonlítót), de mindkettő feudalizmust kínál.

És hogy miért nincs polgári értékeket képviselő párt Magyarországon? Mert a Fidesz pontosan tudja, hogy mi az, de ezzel a szöveggel elvesztettek két választást, inkább nem erőltetik. A baloldal meg nem tudja. A baloldalon kétfajta tudás van: a lokális feudalizmus (mszp) meg az ideologikus ultrabalos nyugati-maoista, hatvannyolcas ideológiákat recikláló szdsz-vonal (szdsz-pm-e2014).

Nos, kedves baloldal, tessék magukba nézni, képesek-e a nyugateurópai kultúra alapját képező polgári értékeket felvonultató, valóban európai (és nem európai ultrabalos) pártot felmutatni? Szerintem nem. Képesek feudalizmusban lebírkózni Orbánt? Szerintem ebben sem.

A megoldás máshol van. De nem mondom meg, hol.

Moin Moin 2013.08.05. 00:06:36

@sárospataki lány:

Nem kell megmondanod: tudjuk! Erről szól ez a blog, immár több mint három éve.:-)

Egyébként: nem vagyunk "balosok" és még kevésbé vagyunk részei az 1949-ben stratolt és többször (alkalamnként épp lila öltönybe) átöltözött MSZP-s baloldalnak. Semmi közünk hozzá és nem is volt sohasem. Noch dazu: a Szadeszhez se... [Ha kissé visszalapozol ezen a blogon, magad is látod, hogy a "létező magyar baloldalt" sem progresszívnek nem tarjuk, sem pedig az ország modernizálására alkalamasnak.]

Erős a sejtésem, hogy éppen azok vagyunk, akikre te is vársz!:-)

...Egy megjegyzés: lehetnél kritikusabb a Fidesszel is, mert bizony rajtuk is ott az alkohol és a túlzott zsírfogyasztás bukéja... [Nézz csak Kövérlacira, Vidnányszky Atira, vagy az Orbán körül nyüzsgő focielitre!:-)))]

Orbánt pedig nem "feudalizmusban" kell megverni, hanem szervezettségben. Megverni úgy kell, hogy levegőnek nézzük - és nem "reagálunk" az ő témáira (mint teszi azt a szerrenccséttlenn Bajnai-stáb), hanem mi magunk tematizálunk. Merverni úgy kell, hogy azoknak (és csak azoknak) kommunikálunk, akik a modernitást támogatják és nem udvarolunk azoknak, akik úgyis ("zsigerből") mást szeretnek...

nemecsekerno_007 2013.08.05. 00:07:25

Amíg a társadalom nagyobb hányada anyagilag az államtól függ, nem tudom hogy miféle demokrácia épülhet itt ki. (nyílván ilyen mint ami most van)
Amíg ez így van, addig az értelmiség bármiféle közösségi megnyilvánulása visszhang nélkül marad v. valamiféle szánalmas bohóckodássá válik. "Nem harapja meg a kezet, ami enni ad" effekt működik. Magányos hősök pedig nincsenek, csak hülyék.

panelburzsuj 2013.08.05. 00:11:18

@Moin Moin:

Megkerülted azt a kérdést, hogy Vilmos császáréknak vajon mitől támad kedve 19-re lapot húzni.

Mi van, ha "a Nyugat" úgy ítéli meg, hogy a NER-sakált mócsinggal etetni biztosabb üzlet, mint kiéheztetni?

nemecsekerno_007 2013.08.05. 00:11:39

Panaszkodunk, tehát vagyunk!

Ez jobb cím lenne :(

Moin Moin 2013.08.05. 00:11:54

@nemecsekerno_007:

Egy "zárt rendszer"-Magyarország esetében igazad is lenne - de Magyarország nem zárt rednszer: nagyon is nyitott!:-)

(Ha esetleg nem lenne világos, mit is jelent a "nem zártrendszer-Magyarország", akkor gondolj csak arra, hogy a magyar GDP és export hány százalékát adják a német tulajdonú cégek - és azonnal megvilágosodsz...)

panelburzsuj 2013.08.05. 00:12:28

@1001nappal:

Megtisztelő, hogy ennyit is leereszkedtél közibénk.

tisztapista 2013.08.05. 00:18:28

A poszt írója éppen saját magát helyezi a nemzetáruló kommunista pozíciójába.

Ez nem fog osztatlan sikert aratni egy olyan országban, ahol a nemzetáruló kommunistákat már többször, DEMOKRATIKUS ÚTON elhajtottuk.

Nemzetárulással a kétharmad ellen? Hmm. Szép gondolat. Ennyi erővel saját lábaddal is berugdoshatnád magadat a Nemzetbiztonsághoz egy kis elbeszélgetésre. Tudod, ott nem mindenki vevő az ország eladására.

Szerintem már figyelnek téged...

Moin Moin 2013.08.05. 00:19:43

@panelburzsuj:

A kérdés összetett, de megpórbálok egyszerű válaszokkal szolgálni!

19-re Orbánék húzkodnak lapot - és valójában már be is fuccsoltak! Avagy: gondolj abba bele, hogy lehet-e tartósan úgy ugrálni, hogy közben az országod GDP-je és exportja "Vilicsasziéktól" függ, akikkel te, Orbán, 3 éve egyre hirigebben vagy? Vagy: lehet-e "piacról finanszírozni" tartósan úgy, hogy ezt 4 és 7% közötti kamattal akarod tenni, miközben a növekedéset a nullával egyenlő?

Továbbá: a NER nem éri be mócsinggal - mert a NER sejti, hogy vagy neresíti a Nyugatot is (ez persze reménytelen!), vagy bukni fog. A NER maga a mócsing az Európai Unió működésében: idegen test a maga "putyinizmusa" egy a teljesítményre és nem a kontraszelekcióra alapozó közösségben. A NER csak trafikmutyit képes gyártai, Audit nem, mivel a minőségi termékhez az szükségeltetne, hogy a vezető pozíviókat is "minőség szerint" lehessen megszerezni.

Moin Moin 2013.08.05. 00:27:48

@tisztapista:

Kedves Nyilvánvalóan Elvakult Fideszes Barátunk!

Talán elkerület a figyelmedet a poszt alábbi náhány mondata, ezért külön neked ideidézem, megynugtatandó téged, hogy itt szó sincs semmiféle "nemzetárulásról" (t. i. a nemzetet épp a Fidesz árulja el - és igyekszik kiárusítani is, mindenféle baltás, sarijás, meg munkatáboros ázsiaiaknak):

Szóval, az idézet, kérlek olvasd el figyelmesen:

"…Azzal pedig nem kell törődni, hogy a Fidesz-érdekkörök és az általuk pénzelt, felheccelt jobber média és a „Bérmenet” majd arról kiabál, hogy „Idegen kézre adják az országot!”. Jól tudjuk, hogy ez a részükről vagy (leginkább) sima egzisztenciális pánik (ha bukik a Fidesz, oda a jó jövedelmük), vagy pedig korlátoltság.

Azok a cégek, amelyek támogathatnak egy modernizációpárti ellenzéket, nem a „kivételezést” várják el a pénzért cserébe, hanem csupán azt, hogy Magyarországon stabil és igazságos jogrendszer legyen és kiszámítható gazdasági környezet, amelyben – például – nem kell egy évben kilencszer módosítani a költségvetést, természetesen mindig úgy, hogy azzal az ő adóterheik növekedjenek. Ezek a cégek nem „gyarmatosítani” akarnak, hanem együttműködni. Üzletet akarnak, nem pedig a hazánkat.

Én a magam részéről nem félteném attól a Hazát, hogy a szövetségeseink segítenek a bajunkban, kitakarítani ezt a „magyar politikai Augias-istállót”!

Igen: az EU tagállamai a szövetségeseink – és nem az ellenségeink, mert az igazi ellenségünk jelenleg éppen kormányoz minket! Demokratikus országok között a szövetségek az országok és nem a kormányok között léteznek. Ezek az országok azért szövetségesek, mert közös stratégiai érdekeik vannak és közös társadalmi értékeket vallanak. (Az országvezetők szövetkezése éppenséggel a nemdemokráciákra jellemző – mint például a mai magyar és az azeri „uralkodó elit” esetében láthatjuk…) És mivel az országok a szövetségesek, így ha az egyik szövetséges országban az aktuális vezetés „azeri baltával” esik neki a szövetség alapját képező közös értékeknek, akkor mi sem természetesebb annál, mint hogy a többi szövetséges segíti a bajba vitt ország népét abban, hogy megszabaduljon a bajától – és a bajkeverőktől."

Nemzetbiztonságiak: Őket - jó, ha tudod - 2010 óta már alkotmányvédelmiseknek, illetve terrorelhárítóknak nevezik - és természetesen: figyeljük őket!:-)))

tisztapista 2013.08.05. 00:32:37

@Moin Moin: Te tudod.

Azt hiszem a nemzetbiztonsági fiúknál egy fokkal rosszabb, ha a Habony Árpi talál rá erre a posztra. Kb. 2 hónapig az lesz a hot topic, hogy az úgynevezett "demokratikus" ellenzék külföldi pénzen akarja elcsalni a választást.

Ezzel pedig további néhány százalékpontos népszerűségvesztést fog szenvedni az amúgy is padlón lévő ellenzék. Tényleg ezt akartad? Akkor jó. Akkor te is a kormánynak dolgozol.

1001nappal 2013.08.05. 00:36:11

@tisztapista:
Nem tudok róla, hogy 2014-ben a német cégeknek is szavazati joguk lenne. Szabad országban a külföldiek politikai tevékenysége is szabad. Sőt szabad politikai mozgalmakat, politikai gondolkodókat, politikai lapokat támogatniuk is. (Pártokat nem szabad.) Ha ez hazaárulás, miért nem tesz ellene a hatalom?

Moin Moin 2013.08.05. 00:49:22

@tisztapista:

Ó, azt hiszed, erre nem gondoltunk?:-)

Nos, elárulom neked, hogy sem Habonyárpira, sem magára a Fideszre senki sem hallgat - kivévén azokat, akik úgyis immár 3-4 ciklus óta elkötelezett hívei.

Gondolj csak arra, hogy 2006-hoz képest a Fidesz hány embert győzött meg és vonzott magához négy évnyi erőszakos, mindent bevető, folyamatos kampánnyal – ráadásul úgy, hogy eközben egy hiteltelen és impotens kormány működött. Elárulom: 433.313-at. (2006-ban 2 272 979 szavazatot kapott a Fidesz a választás első fordulójában, 2010-ben pedig 2 706 292-at.) Ez azt jelenti, hogy a társadalom további hányada semmiképpen sem vevő rá és a propagandájára. Mára pedig még a „rezsicsökkentés” ellenére is a három évvel ezelőtti 2,7 millióból kb. 1,9-2 millió maradt…

A Fidesz hiába mond már bármit is, nem képes hatni a társadalom nem elvakultan fideszes hányadára. Egyszerűen nem hiteles, sőt: köznevetség tárgya.

neozsivany 2013.08.05. 00:54:59

Lehet, hogy csak nekem szúrt szemet, de történelmi tanulmányaim során egészen egyértelműen bebizonyosodott, hogy sem az eredeti példában szereplő Lenin-Trockij tandem, vagy a feloldásként behajított Marcus Antonius sem kimondottan a demokrácia játékszabályai szerint vette át a hatalmat...

sárospataki 2013.08.05. 00:57:37

@Moin Moin: nyilván voltak nyilasok is az ávóban, meg most volt lilaöltönyösök is nyitnak kokárdás trafikot, ez egy létező réteg, úgy hívják, köpönyegforgatók. Viszont ha ide keverted Kövért, akkor nem érted a képet, ennek semmi köze Vidnyánszkihoz vagy Kövérhez, ők nem lilaöltönyösök. Továbbá: a progresszív baloldal a huszas évek elején lelkesen ünnepelte Mussolinit, mivel a fasizmus (nem a nemzetiszocializmus, gyakorlatilag semmi közük) ugyanolyan doktríner volt, mint a progresszív baloldal, amelynek már gyakorlatilag semmi köze nem volt a klasszikus liberalizmushoz, szóval az ideológiát hagyjuk, mert elvéreztek ti is.

Hogy lehetnék-e kritikusabb a Fidesszel? Minek? ez ilyen egyenlősdijáték? Demokrácia hülyegyerekeknek? A Fidesz nem jó, de messze jobb, mint az egész baloldal. Tapló köcsögök (tessék, kritika), de pontosan tudják, mit akarnak. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy ez pontosan 67%-al több, mint amikor Gyurcsány Ferenc üres mappát lóbált sajtótájékoztatón, hogy benne van az új egészségügyi koncepció. A nemcselekvés, a balfasz toporgás, a semmiben sem hivés, a semmit sem akarás, és még sorolhatnám - ez a halál. Ha van egy rossz Fidesz, akkor ahhoz lehet viszonyulni, lehet tagadni, vagy szeretni, de a nihil az csak az agyadat rohasztja.

És igen, lehetne kritizálni a Fideszt, de csak azután, hogy abbahagynátok a diktátorozást meg a nemdemokratázást. Ezek ugyanis olyan folytogató vádak, amit sem igazán alátámasztani nem lehet, sem tagadni, és elnyomnak mindent, ami értelmes diskurzust nyithatna.

Na meg, ez a pár generáció úgy érzi itt, hogy diktátorozással egyszer már átbaszták. 2002-ben, dübörgő gazdaság közepén átszavaztak az emeszpére, mert elhitték, hogy Orbán egy náci führer. A gazdaság rövidesen földbeállt, ráadásul kiderült arról a fasz ferencről, hogy _tényleg_ hazudott, szóval sok mindennel lehet hatni rá, de a diktátorozásra legyint, hogy hagyjuk bazmeg, ezt ismerem.

Ha érted, mire gondolok.

Józsi bá' · http://jozan-parasztok.blog.hu/ 2013.08.05. 00:59:02

Nem szimpatikus a külföldi pénzen megvalósított puccskísérlet gondolata, legyen az Orbán-kormány bármilyen szar is.

A kenőpénzért mindig adni kell valamit cserébe, ezért egy külföldi kampányfinanszírozás, egy a nagyhatalmak által teljes egészében kontrollált és irányított - kisemmizhető - afrikai típusú bábállam létrehozásához járulna hozzá.

Távol áll tőlem a tisztán jószándék és a modernizmusba vetett hit által vezérelt politikai naivitás.. A változás vagy belülről jön, vagy nem jön sehonnan, mert kívülről változást exportálni egyszerűen nem lehet. És nem is szabad.

A nagy multinacionális cégeknek pedig teljesen természetes, hogy a jogbiztonságon kívül sok másra is szüksége van egy keleti, felzárkózni akaró országban. Ők ugyanúgy élnek a korrupió eszközeivel, mint bárki, ezért nem szerencsés odaengedni őket a kampányfinanszírozásba.

Ja és még valami: egész konkrétan mely nagyvállalatokról van szó? A tescoról e.onról, és társaikról, vagy az exportra termelő cégekről? Utóbbiakat az Orbán-rezsim elég rendesen tömi állami támogatással sajnos, főleg a jó öreg összeszerelő üzemeket, nekik nincs okok Viktorék ellen pénzt gründolni.

tisztapista 2013.08.05. 01:01:49

@Moin Moin: "A Fidesz hiába mond már bármit is, nem képes hatni a társadalom nem elvakultan fideszes hányadára. Egyszerűen nem hiteles, sőt: köznevetség tárgya."

Minél erősebb a valóság tagadása, annál nagyobb lesz a bukta 2014-ben.

Az ellenzéki összefogás stratégiaalkotásának első lépése a reális helyzetértékelés. Ugye magad sem hiszed, hogy ott ilyen "A Fidesz hiába mond már bármit is..." önbecsapásokat mantráznak?

Tudnak ott számolni, és számítóak is a fiúk. Csak éppen a számok egyre inkább nem az ő győzelmükről szólnak.

Moin Moin 2013.08.05. 01:09:09

@sárospataki lány:

Jól van, na: elég lett volna annyit írnod, hogy fideszes vagy és az emocionális kötődésed akadályoz abbam, hogy objektív legyél...:-) és esetleg még hozzátehetted volna, hogy zsigeri gyűlölet égett valamikor beléd a baloldallal szemben. (Nota bene: Willy Brandt is baloldali volt!)

...De ez a félmondatod azért még így sem semmi: "pontosan tudják, mit akarnak". Na, igen: "A fiúknak minden kell" - ahogy azt egy közelmúltbeli posztunk címe is mondja!:-)progressziv.blog.hu/2013/07/23/a_fiuknak_minden_kell

2013.08.05. 01:14:14

Óriási tévedés van itt fiúkák! Az országot nem a FIDESZ-től kell megszabadítani, hanem TŐLETEK mocskos, hazaárúló balliberálisok. A ti brancsotok vitte a csőd szélére az országot, a ti brancsotok lopta tele a zsebeit 8 év alatt. Köztetek vannak olyan jellemtelen, pofátlan senkik, olyan tehetségtelen magát művésznek képzelő zérus emberek, mint a Gerendás, aki hazudik a hazájáról, aztán itt még szinpadra kivánkozik!

Tidal Wave 2013.08.05. 01:24:09

Ismét egy szánalmas írás-rívás-sírás. Majd a külföld megment minket, meg segít eltakarítani "Orbán rendszerét". Ű(Zárójelbe megjegyezném, pontosan annyira van ma Orbán rendszer, mint az Antall kormány idején Horthy restauráció, meg keresztény kurzus, megspékelve a szokásos anitszemita, meg fasiszta vádakkal). Kis hazánkban ez már csak hagyomány, hogy amikor nem a liberális értelmiségnek tetsző kormány van hatalmon, akkor itt bizony diktatúra van. Ezt még jó néhány évvel ezelőtt Tölgyessy Péter írta le, hogy annak idején, a 90-es években a ballib értelmiség elkezdett bebszélni magának mindenféle szörnyűséget az MDF-ről, és a végén már olyannyira elhitte, hogy az igaz, hogy inkább összefeküdtek a komcsikkal, csak harcolhassanak a fasizmussal szemben.

De ez az egész "Európa segíts, Magyarosrszágon jobboldali veszély van mentatiltás olyan szánalmas, és gusztustalan, ellenzéki koszlott vedlett fiugrák ma is csak ezt tudják nyomni, és szeretnének küldöldi befolyással egy népszerű (igen, mondjuk ki, népszerű) kormányt megbuktatni. Tavaly ilyenkor a Fidesznek 1,3-1,5 millió sszimpatizánsa volt, most meg 2 millió, jövő tavaszra meg lesz a 2,5 millió is.

És ha az EU, vagy a németek "pénzt adnának", ahogy ez itt javaslatként elhangzik, nehogy valaki azt higyje, hogy ezt egy ellenzéki vezető két szép szeméért tennék. Ennek súlyos ára lenne, a több száz milliárdnyi bankadót, különadókat kellene megszüntetni, cserébe a pénzt máshonnan kellene beszedni (pl. családi adókedvezmények megvágása, ingatlandó, radikális szja emelés, stb.) Kell-e ez nekünk, csak azért, hogy majd a "demokratikus ellenzék" miniszterelnöke kapjon néhány vállon veregetést külföldön (utána 2018-ban legkésőbb, amennyire egy gyenge többségű bénakacsa kormány egyáltalán kihúzná addig, jöhet, jobb esetben egy négyötödös fidesz győzelem, vagy rosszabb esetben egy 30% körüli Jobbik)

Szóval, abba kéne már ezt a "külföld majd megvált minket" stílust hagyni, nehogy már a magukat demokratáknak nevezők az 56-os muszkavezetők szellemi örökösei legyenek. (Azért ez a "demokratikus ellenzék" is milyen szép dolog, amikor a 90-es években a jobbolodal nemzeti oldalként definiálta magát, akkor a ballibek kirekesztésről papoltak...)

Ja, és a Lenin hasonlat: Kíváncsi lennék, ha egy fideszes Hitlerrel példálózna egy blogon, és utána ilyeneket mondana, hogy példálózhattam volna Marcus Antoniussal is, akkor mi lenne a reakció a "mértékadó értelmiség" köreiben...

panelburzsuj 2013.08.05. 02:00:58

@Moin Moin:

"NER csak trafikmutyit képes gyártai, Audit nem"

Ezt még a NER is tudja magáról.

Olyannyira, hogy amíg a "nyugaton" is sűrűn baszkurált bankokat, "globálkereskedőket" és közműcégeket lelkesen zsarolja - addig a "termelő" cégekkel nagyon is "gyümölcsöző" viszonyt igyekszik ápolni.

Szóval még mindig nem látom tisztán, hogy a "Nyugat" miért is óhajtana testületileg, közfelkiáltással aktuális őfenségünk helyett egy másik hazaárulót venni...

Bicepsz Elek 2013.08.05. 02:09:40

@sárospataki lány: Ott a pont!!!
9@Tidal Wave: Na ez az!!! Leninnek az volt a szerencseje, hogy nem volt demokrata!!! Mikor hazaert a tobbiek indulni akartak a valasztasokon(Kamanyev, Zinovjev, Sztalin stb.), de Lenin realizalta, hogy a budos eletbe nem nyernenek!!! A parasztok(kb. a tarsadalom 80%-a akkoriban) azt se tudtak, ki az a Lenin(es valoszinu az se latott egesz eleteben parasztot eloben). Csak meglovagolta, hogy beket akarnak meg foldet. Most az uj SzDSz meg hasonloan tenne. Na es polgarhaboruzott 4-5 evet(kegyetlen nepirtassal). Nemetorszagban viszont gyorsan legeppuskaztak a komcsikat a "mersekelt szocialdemokratak" a szelsojobbosok segitsegevel.
Orban megertette, hogy szet kell zuznia a tudjukkik uralta sajtot, mert az Antall/Boross kormany, es az elso Orban.kormany is abba bukott bele, hogy rossz volt a sajtoja (mar Napoleon is azzal nyert, hogy sajat sajtobirodalmat epitett ki).

MACISAJT 2013.08.05. 05:54:57

@zobod: ("Még annyi, hogy ez egy elég gusztustalan írás. ")

Viszont oly jellemző...
És ne legyünk igazságtalanok, nem csak a mai "szárszóiak" kalkulálnak az ország ellen bevethető kohn-banditizmusról...

ahogy korábban nem csak apró antal és csermanek janó vezetésével vonultak országuk ellen, "felszabadítás" céljából szovjet tankon 1956 november 4-én...

és persze nem csak rákosiék érkeztek hasonlóképpen 1945-ben.

Ez a mentalitás, hogy osztrákot, németet, törököt, oroszt behívni, "segítségképpen", szinte a teljes magyar történelmet átitatja.
Mondjuk, meg is lett a böjtje.

Mert Magyarországnak még nemzetárulóból is csakis a legalja jutott.

felcsutisuttyo 2013.08.05. 06:20:28

Ezek a Nemzeti Bűnözők elcsalják a választást...EZ MÁR BIZTOS ( félig már be is vallotta a Takonypóc Gulyás)....Demokratikus úton úgysem lehet leváltani a Diktatúrát..( még ha Parlamenti is az)...a Diktatúrát , korrupt, hazug, szipolyozó államot CSAK megdönteni lehet...
A LÁZ-ADÓ-ra kell készülni nem a csaló választásra az ellenzéknek!!!!....de ezek a "nagy Demokraták" csak vizipisztollyal hajlandók csak lövöldözni.....

lavór 2013.08.05. 06:27:30

"A magyar ellenzék szervezetlen és szegény..."
Jaj, ezt el sem hiszem! 8 év nem volt elég ahhoz, hogy meggazdagodjanak? Na de félre a tréfával, nem a pénzhiány miatt nincs Magyarországon változás, az észhiány miatt inkább. Sajnos valós ellenzékről nem is számolhatunk be. Megélhetési politikusok garmadájáról igen, akik vizet prédikálva prémiumbort isznak. Egy elszegényedett országban mega stadionokról álmodoznak...

Megfigyelo 2013.08.05. 06:47:25

@Zuckerbrot: Mind Leninről, mind Kún Béláról hazudsz.

ColT · http://kilatas.great-site.net 2013.08.05. 07:17:48

Az ellenzék először állítson ki komolyan vehető embereket, anélkül sajnos nem lesz kormányváltás... De a jelenlegi lehetőségekre nem véletlenül nem szavazna senki nyugodt szívvel.

Dr_Minimum (törölt) 2013.08.05. 07:20:00

Kedves poszter, ha szerinted az rendben van, ha a nagy demokratikus külföldnek nem tetszik ami nálunk megy (kurvára semmi közük a belügyeinkhez, még akkor sem, ha sok pénzük, befektetésük cégük, tuggyafaszom mi van itt, mint ahogy nekünk sem az ő belügyükhöz, mégha a mi érdekeinket is sérti esetleg), akkor kilóra megveszik az ellenzéket, hogy választást nyerjenek, akik minden bizonnyal ezután a magyar érdekeket fogják védeni, ha esetleg azok ütköznének az övékével (tök elképzelhetetlen ugyebár ez itt a gyarmatokon, ugye?), akkor bizony neked a jó hazaáruló kurva anyádat.

Most jöhet a szokásos csubakka védekezés, hogy akinek ez nem tetszik, az csakis fideszagymosottnarancsosmajom lehet. Mert kb ennyiben merül ki a repertoár...

Tessék nyerni választást tiszta eszközökkel, de ha olyan balfasz az ellenzék, hogy egy ilyen pocsék kormányt sem tud megbuktatni, akkor jobb, ha nem is kerülnek (vissza) hatalomba, mert ha már most sem tudnak összefogni és dolgozni, mi lesz akkor, ha ne adj Isten, hatalomra jutnak?

Ha újra nyer a fidesz, az nem diktatúra lesz, hanem az ellenzék totális inkompetenciája.

Ennél az agyonszopkodott baloldali ellenzéknél még a jobbik is klasszisokkal jobb...

felcsutisuttyo 2013.08.05. 07:20:14

Itt már nem az ellenzéknek kell lépnie..hanem a NÉPNEK...az átvert, meglopott, becsapott NÉPNEK !!!!

Behajtó70 2013.08.05. 07:20:15

EU nem egyenlő EU-s baloldal!

Te kis demokratának hazudott hülyegyerek.

Behajtó70 2013.08.05. 07:22:04

@felcsutisuttyo: én is ezt mondom! Fejezzük be a 89-ben ellopott rendszerváltást!

Ugye elvtárs!

Ne félj, ott lennék, ha kellene!

-------
Te Istenbarma!

savanyujóska 2013.08.05. 07:22:25

@Moin Moin:

Nincs forradalmi helyzet. Ha beüt egy államcsőd, nem lesz víz, villany, összeomlik a nyugdíjellátás, 30 százalékos lesz a munkanélküliség, vagyis ha kicsit hasonló lesz a helyzet, mint Oroszországban 17-ben, akkor lesz közönsége a forradalmároknak. Most az emberek alapvetően jól érzik magukat ebben a langyos pocsolyában, ahol kellemesen eldagonyázhatnak. A többség a kormány ámokfutását még nem érzi a saját bőrén. Jobb nem lett nekik, de rosszabb se nagyon. A szabadságharcos szövegnek is van hatása. A passzív szavazók, akikre állandóan hivatkoztok, nem feltétlenül mind Fidesz ellenesek.
A diktatúra -ha már Leninről van szó- bizonytalan kimenetelű vállalkozás. Én is gyakran példálózom Atatürkkel, de mi van ha a diktátor a megszerzett hatalom birtokában nem a nyugati normákat, hanem a saját zavaros rögeszméit akarja megvalósítani? Például saját gyártmányú kommunizmust, vagy turáni szövetséget. És mi van, ha az átmeneti időre választott diktátor megbízása lejártával nem óhajt visszamenni az eke szarvához?

HaFr · http://hafr.blog.hu 2013.08.05. 07:24:59

@Moin Moin: Remélem, nem csak így vetődhet fel a kérdés.

qwertzu 2013.08.05. 07:37:23

Akárhogy is csavarod a szót, ha a magyar kormány egy külföldi birodalom segítségével jut hatalomra, és tudja megtartani a hatalmát, akkor Magyarország gyarmat. (Ha cégek pénzén, akkor meg banánköztársaság.) És akkor miért is hülyeség a nem leszünk gyarmat szlogen?

dr yetee 69 2013.08.05. 07:39:09

@MACISAJT: Már elkezdődött a műszakod,vagy ezt túlórában fizetik,Zsolti?

1001nappal 2013.08.05. 07:39:39

@savanyujóska:
Nem értem, miért kellene forradalom. Horn Gábor már 5 éve megmondta a népszavazáskor (Gyurcsányról), hogy mit várnak a választók a "demokratáktól". Ennyi lenne a dolguk. A sajtójuknak pedig annyi, hogy ne csak a levitézlett kenyéradó gazdáikat propagálják.
Olyan gusztustalanul hazug programot, mint amit sikerült összehozni a "demokratikus összefogásnak", még nem látott ez a balsors által régen tépett nemzet. Ennyi a tehetségük. Ezért nincs kormányváltó hangulat.
Ha tehetség, ész helyett egyesek forradalmat kívánnak, akkor az ország további vegetálását kívánják. Kormányzóképesség, programképesség nélkül nem lesz valódi fejlődés. Ez a gazdaságpolitika vastörvénye.

2013.08.05. 07:45:53

Én megmondom a franko-t, miért nem tud az ellenzék összefogni!

Azért, mert egymást (a másik ellenzéki brancsot)még jobban utálják, mint a FIDESZ-t. A FIDESZ-ről tudják, hogy nem nekik kedvez, de a volt párt-társról (Mesterházi Gyurcsányról és fordítva stb.) tudják, hogy milyen aljas, mocskos, galád gazember. Ilyennel ki fog össze. Tiszta életveszély. Tudjuk a kommunistákról, még az 50-es évekből, hogy a volt rendszer embereit nagyon megverték a börtönben. De a párt-társat (komcsit)ha vetélytárs volt azt szó szerint agyonverték.

Ugye már érthető miért nem fog össze senki senkivel ellenzéki oldalon?!

susu64 2013.08.05. 08:08:49

@Moin Moin: Moin Moin, a legnagyobb gáz, hogy nem tudsz te semmit. Vagy amit igen, azt is rosszul. Olvasd el kérlek, amit írtál, s kis önkritikával ezt te is belátod.

susu64 2013.08.05. 08:19:59

@Moin Moin: Na, és hogy segítsek: ugye az X - et valahová be kell húzni, mert at állampolgárnak nem csak jogai (bár ma ezt szeretik legtöbben hangoztatni) hanem kötelességei is vannak. Az én szememben ilyen a választás is. Ha tehát elmegyek választani, akkor világos, hogy egy olyan társaságra, amely szellemi, erkölcsi és jogi örököse annak, amit itt a rendszerváltás előtt műveltek: az országgal, az emberekkel, a szüleimmel, velem - látod, így bomlik ez le - nem szavazhatok. Aztán amit ez a társaság a rendszerváltás után művelt - MSZP, SZDSZ, újabban ezek az önjelölt próféták és egyéb deviáns emberek által által gründolt semmi pártocskák tettek és tesznek (LMP, PM, DK, Milla, stb.) olyan nevek, mintha szappan vagy mosópormárkák lennének) az még rátett egy lapáttal. Hát ezért kell, hogy maradjon ami van, s tűnjön el ez az átkozott örökség. De az írásod nem emiatt rossz, hanem önmagában, a maga együgyűségében.

Conchobar 2013.08.05. 08:26:06

Hogy kell ezt a blogot érteni? Kérjünk pénzt némettől, töröktől, tatártól, hogy eltakarítsuk a demokratikusan megválasztott aktuális kormányt? Mert nekünk, egy deklarált kisebbségnek az lenne a jó? És milyen eszközökkel? Propagandával, agymosással, vagy a fegyverek erejével (mint ahogy Leninék, vagy Napóleon tette)? Ha nem tudunk elfogadható alternatívát felmutatni, akkor implicit hívjunk fel puccsra? Nem bírjuk kivárni azt az időt, mikor a többség szimpátiája megváltozik, és megbuktassa a jelenlegi rezsimet (demokratikus módon, választással)? Nem tanulunk a történelmünkből (a három részre szakadtság átkaiból, meg a 'mi a kommunista élcsapat mindenkinél jobban tudjuk mi az ország érdeke, és ezt erőszakkal is az országra kényszerítjük' mentalitásból)?

sárospataki 2013.08.05. 08:45:26

@Moin Moin: ez egy ilyen teszt volt, tudod, olyan, mint amikor a csajod megkérdezi, hogy ugye felszedtem pár kilót, vagy szerinteeed kövér vagyok? (gyk. shit-test). Erre nem lehet jó választ adni, maximum jól válaszolni (ha érted a különbséget).

Faszom fideszes. Persze, egy kétosztatú világrendszerben én a fideszes térfélen vagyoke, _tehát_ fideszes, de egy politilógiával foglalkozó blogon ez a fajta leegyszerűsítő hozzáállás megkönnyíti ugyan az életet, de nem tesz hozzá semmit a jelenlegi rendszehez, dehát akkor mitől progresszív?

Ad Dio 2013.08.05. 08:47:34

Lefordítom ezt a magasróptű bejegyzést: "ne csüggedjetek efftársak, hiszen leninnek is sikerült! A nyugati efftrásak majd tolnak át egy rakás zsét és az jó lesz nekünk. Lesz itt habzsidözsi, nem köll félni!"

Eléggé nagy baj volna ha ez az egész így működne, ugyanis EZ tényleg a demokrácia halála volna. A demorácia lényege ugyanis az, hogy az ország lakói szabadon döntenek a sorsuk felől. A belpolitika - mint a neve is mutatja - nemzeten belül kell eldőljön.

Ha egy nagyságrendekkel nagyobb hatalom lép be a képbe és kavar be, az felborítja az egyensúlyt. A pártokat támogassák döntően a hazai potentátok.

A baloldal jelenlegi nagy baja éppen az, hogy a saját oligarhái nem tartják őket jó befektetésnek, nem bíznak a győzelemben (ami egyet jelentene a későbbi haszonban). Ez nem mindig volt így, de jelenleg ez a helyzet.

Megoldás? Nem a külföldi pénz. Fel kellene épülnie egy olyan pártnak, amiről ELHISZIK a potentátok, hogy alkalmasak a győzelemre. Akkor majd lesz támogatás, lesz kampány (nem utolsósorban, lesz MIRŐL kampányolni), lesz kormányváltás...

maroz 2013.08.05. 08:50:44

@poszt:

"Ugyanis, ha az ilyen értékrend-vizsgálatokkal az a baj, hogy ha az eredményt összegezzük, akkor elmossák az egymástól akár radikálisan különböző értékrend-csoportok közötti különbségeket. Valahogy úgy, mintha összeadnánk és átlagolnánk a hat-hétmilliárd ember bőrszínét és azt mondanánk, hogy az ember: halványbarna."

A szerző itt valószínűleg arra a viccre utal, amelyikben egy körzeti orvos összegez: -A pácienseim felének szorulása van másik fele fosik, tehát kijelenthető, hogy átlagban rendben vannak.

Na, ha a szerző szerint az értékszociológiai kutatások is így összegeznek, akkor megáll az állítása (legyen az bármi is, mondjuk nekem nem sikerült kiderítenem, de biztos, ami biztos előkeresem az usankámat), és ki vagyok én, hogy elrontsam a kedvét azzal, hogy közlöm vele, miszerint egy lófaszt összegeznek így.

Conchobar 2013.08.05. 08:51:28

@sárospataki lány: "Persze, egy kétosztatú világrendszerben én a fideszes térfélen vagyoke" - Sokan vannak, akik nem akarják tudomásul venni, hogy a jelenlegi magyar politika az háromosztatú (sokan vannak, akik nem akarnak tudomást venni a vidéki magyarság problémáiról, vagy legalábbis komolyan nem akarnak vele foglalkozni)

Ad Dio 2013.08.05. 08:52:48

@Moin Moin:

"modern, kapitalista Lenin"

Krisztus ereje!

Csak hogy teljes legyen a kép :-D

Ez már rekeszizom-fájlaló.

laci_52 2013.08.05. 09:20:32

@Ad Dio: "Megoldás? Nem a külföldi pénz."

Mindenki tudja, hogy LiBajnai külföldi pénzből kampányol...

2013.08.05. 09:33:58

Isteni jó volt olvasni a kommenteket, nagyon tetszett, ahogy az elképesztően ostoba posztot, és szerzőjét földbe döngölte a kommentközönség. nekem már hozzá se kell szólnom @Tidal Wave: és @sárospataki lány: mindent elmondtak, amit lehetett. A poszternek vigaszágon üzenném, hogy a posztja amilyen bárgyú és bugris, legalább annyira szórakoztató volt, és ez is valami.

nemecsekerno_007 2013.08.05. 09:44:22

@Moin Moin:

" Egy "zárt rendszer"-Magyarország esetében igazad is lenne - de Magyarország nem zárt rednszer: nagyon is nyitott!:-) "

Ezt mire írtad? Meg az egész kommented?

nemecsekerno_007 2013.08.05. 09:48:24

@Moin Moin:

Olyan ez az írás mint minden más ami politikával/politológiával foglalkozik kicsiny banánköztársaságunkban.
"Sűlyed a hajó, de még festik a korlátokat" És mi most itt a korlát színén vitatkozunk. :)

Bocs, de nálunk a megélhetési politikus mellett, megélhetési politológus is van :)

Moin Moin 2013.08.05. 09:53:03

@maroz:

Amint az általad idézett passzusban is szerepel, nem magukkal az értékrend-vizsgálatokkal van a baj, hanem azok (hogy úgy mondjam) „vulgáris” (és: önfelmentő) értelmezésével. Jól tudom, hogy léteznek speciális társadalmi csoportok értékrendjére kihegyezett vizsgálatok (többek között ezekből tudható, hogy a magyar társadalom értékrendek tekintetében éppenséggel nem olyan, mint ahogy azt a politika „átlagolni” szokta.) Egyébként igen: arra a viccre is gondoltam - meg egy másikra is, amikor a delikvens fél lábbal jegesvödörben, fél lábban tűzben áll…

Az „álltásom” (amit nem sikerült kiderítened) nem más, mint hogy sok magyar van, akikre NEM IGAZAK az alábbiak: „nem demokraták, nem számít sokat nekik a szabadság, viszont állami eltartást-problémamegoldást várnak el. Ezen kívül úgy érzik, hogy itt rajtuk kívül mindenki egy szemét, átverős rohadék” – és ezeknek a (ma még kisebbségben lévő) „nemilyen magyaroknak” nincs olyan politikai képviselőjük, aki-amely egyszerre lenne hiteles és tetterős.

…Usanka helyett pedig a sokkal karakteresebb (férfiasabb?) Bugyonnijhuszár-sapkát javasolnám: cdn12.lbstatic.nu/files/looks/medium/2011/12/05/1764580_Budenovka%20LOOK.jpg?1323064322 - amint látod, ma is kapható és trendy!:-)

Moin Moin 2013.08.05. 09:59:30

@shitgun:

No, no, azért én némi pánikot is kiérzek a kommentjeitekből! "Mi lesz, ha tényleg ez történik velünk,derék, nemzeti-fideszes jómagyarokkal?" Mi lesz, ha nem a "hovatartozás" fog számítani, hanem a tehetség, a szorgalom és a teljesítmény - mi lesz, ha a gaz nácikomcsi németek/európaiak itt is létrehoznak egy "Leistungsgesellschaftot"?:-) Mi lesz, ha lesz egy kormány, amely egyszerűen nevetségesnek fogja tartani az "édeserdélyittvagyunk!"-tirádákat, miközben otthon stagnálás van és négymillió szegény?

Sweet And Full Of Grace 2013.08.05. 10:22:37

A magyarok nem demokraták.

A zsidók kapzsik.

A cigányok lusták.

Tessék mondani, a három fenti mondat közül mely(ek) rasszisták, és mely(ek) progresszívek?

Sweet And Full Of Grace 2013.08.05. 10:36:49

"Azok a cégek, amelyek támogathatnak egy modernizációpárti ellenzéket, nem a „kivételezést” várják el a pénzért cserébe, hanem csupán azt, hogy Magyarországon stabil és igazságos jogrendszer (...) Ezek a cégek nem „gyarmatosítani” akarnak, hanem együttműködni."

Szép lenne, ha igaz lenne. De nem az. Napestig lehetne sorolni a példákat az elmúlt két és fél évtizedből, amikor "ezek a cégek" bizony kivételezést kértek és kaptak.

Pénzért=hitelnyújtásért.

A békemenet idiotizmusa pont azért ilyen hatásos, mert ezt az átlagember is látta és látja. Az ellenzék ajvékolása pedig ezért hatástalan.

Hogy ezt a tényt aztán szép, nemzetiszínű cukormázba burkolják, és felütik egy kis szabadságharc-aromával, az már részletkérdés.

A döntő tényező, hogy az ellenzék ajánlata fogyaszthatatlan, akkor is, ha színezésben és aromásításban nem is marad el a kormányétól.

Conchobar 2013.08.05. 10:40:53

@Moin Moin: "Mi lesz, ha nem a 'hovatartozás' fog számítani, hanem a tehetség, a szorgalom és a teljesítmény - mi lesz, ha a gaz nácikomcsi németek/európaiak itt is létrehoznak egy 'Leistungsgesellschaftot'?" - És minek hoznának létre egy velük konkurrálni képes képződményt? Nincs elég riválisuk?

Sweet And Full Of Grace 2013.08.05. 10:43:26

"Jól tudjuk, hogy ez a részükről vagy (leginkább) sima egzisztenciális pánik (ha bukik a Fidesz, oda a jó jövedelmük), vagy pedig korlátoltság."

Jól tudjuk, hogy a bohócforradalom részéről ez sima egzisztenciális pánik. Bukott az MSZP/SZDSZ, oda a jó jövedelmük. Vagy pedig korlátoltság (lásd: szenvedélyesigazságbeszéd, olcsóbbazimfkölcsön, bajnairendbetetteazországot).

Sweet And Full Of Grace 2013.08.05. 10:47:08

@Conchobar:

"Mi lesz, ha nem a 'hovatartozás' fog számítani, hanem a tehetség, a szorgalom és a teljesítmény"

Teljes elitcsere. De ez nagyjából annyira valószínű, mint hogy egy reggel északon keljen fel a nap.

HaFr · http://hafr.blog.hu 2013.08.05. 10:49:41

@Sweet And Full Of Grace: HA szabad beleszólnom, az első nem rasszista, az utóbbi kettő igen. A magyarázat: az első nem genetikusnak szánt, hanem kulturális hátrányt jelöl. A lustaság és a kapzsiság ellenben külső körülményekkel nem magyarázható, hátrányos, ráadásul a közjóra nézve is károsnak implikált személyes tulajdonságok kivetítése egy kollektívumra, azaz rasszizmus.

Conchobar 2013.08.05. 11:03:45

@Sweet And Full Of Grace: "Teljes elitcsere. De ez nagyjából annyira valószínű, mint hogy egy reggel északon keljen fel a nap." - Nem kis naivitásra vall azt hinni, hogy a most virágzó (Fidesz-közeli) cégekben tehetségtelen és ostoba emberek vannak (és a tehetség most háttérbe van szorítva), és egy olyan mesebeli változás teljes elitcserét eredményezne. Nem kénefelimerni azt, hogy inkább arról van szó, hogy a 1989 óta fenálló politikai rendszer nemcsak a tehetségtelenséget, hanem a tehetséget is korrumpálja. (a tehetség is könnyebben boldogul a hátszéllel)

sárospataki 2013.08.05. 11:12:33

@Moin Moin: lehet, hogy a kedves olvtársak pánikolnak, de feleslegesen. Ugyan egy kormányváltáskor ők pofára esnek, de a munkahelyük megmarad, megtöltik jóféle balos káderek, tehát egy mégújabb váltásnál csak régi ismerősként kell visszaülni a székbe. Így megy ez.

sárospataki 2013.08.05. 11:14:41

@Sweet And Full Of Grace: ez nem az eliten múlik. A kontraszelekció olyan szinten égett be a hétköznapokba, hogy szerintem ez Magyarország fejlődésének legfőbb gátja.

Sweet And Full Of Grace 2013.08.05. 11:21:03

@HaFr:

Szerintem viszont a fentimagyarázat nem állja meg a helyét. Nem látom be, a lustaság, a kapzsiság, mitől lenne szükségszerűen "genetikus" miközben az önigazgatásra való képtelenség "kulturális" kategória. A lustaság vagy kapzsiság éppúgy külső körülményekkel, kulturális háttérrel, kapott értékrenddel, neveltetéssel, családi, társadalmi és peer pressure-relmagyarázható, mint az alávetettségre való hajlam. Nincs lusta-gén,meg kapzsi-gén.

Közben pedig mindhárom személyes tulajdonságok kivetítése egy kollektívumra, azaz az Ön definíciója szerint mindhárom rasszizmus.

Szerintem viszont egyik sem, ugyanis önmagában egyik sem állítja, vagy akár implikálja, hogy egy adott egyén bármiféle rasszhoz, vagy etnikumhoz tartozása miatt lenne ilyen, vagy amolyan.

És ez az európai mainstream politikai felépítmény és hazai rajongóinak legnagyobb közös hazugsága: minden olyan kijelentés, amely nem a totális kulturális egalitarianizmus apaljáról indul ki, automatikusan rasszizmusnak nyilvánítható.

Illetve dehogy minden. Akép ennél sötétebb, a rasszista-bélyeg még csak nem is egy elvszerű, koherens rendszer szerint alkalmazott bunkósbot, hanem az akutális politikai érdekeket követi.

Lehet mondani a görögökről, hogy lusták, de nem lehet a cigányokról. Lehet mondani a törökökről, hogy elvakult vallási fundamentlisták, de nem lehet a zsiódkról. Lehet mondani a magyarokról, hogy alattvalók, de nem lehet a németekről.

Közben pedig ez a velejéig hamis narratíva aláássa azt az antirasszista narratívát is, amely valós és érdemi lenne.

Az önérdekből minden ellenvéleményt rasszistának és nácinak bélyegzők annyit kiabáltak farkast, hogy a társadalom egyre nagyobb része (és éppen a fiatalok) már a valódi farkast sem ismerik fel, amelyik körülöttük ólálkodik.

Vajon mit rakhat össze egy szélsőjobboldali társaságba keveredett húszéves, ha UGYANÚGY lenácizzák azért, ha azt mondja, a lakossága állampolgári jogokat is nélkülöző harmadát falak és szögesdrótok között tartó Izrael egy apartheid-állam, mintha tétován helyeselné a cigányok ellen elkövetett sorozatgyilkosságokat.

Tetszik érteni, hogyan inflálja el a "nagy szavakat", ha minduntalan arra használjuk őket, amivel egyszerűen csak nem értünk egyet? Ha nem elvekből vezetjük le a minősítéseinket, hanem a minősítéseinkhez próbáljuk valahogy hozzácsavarni az elveinket?

Ez a féktelen képmutatás, ez az elvtelen pökhendiség rombolja le Európa-szerte az ún. 'középpártok', a mainstream politikai felépítményét.

Hozzájuk képest a fiatal generációk vonzóbbnak látják az őszintén szélsőséges politikai mozgalmakat is.

És ez a nagyon nagy baj.

Conchobar 2013.08.05. 11:21:22

@HaFr: ". A magyarázat: az első nem genetikusnak szánt, hanem kulturális hátrányt jelöl. A lustaság és a kapzsiság ellenben külső körülményekkel nem magyarázható, hátrányos, ráadásul a közjóra nézve is károsnak implikált személyes tulajdonságok kivetítése egy kollektívumra, azaz rasszizmus." - Valóban? Volt valaha olyan vizsgálat, hogy jellemző tulajdonság a lustaság a cigányokra és kapzsiság a zsidókra (vagy már maga a kérdés felvetése is rasszizmus). Hogy a cigányságnak a sikeres fennmaradáshoz (mindeddig) nem volt szüksége kemény mezőgazdasági, vagy ipari munkára, sem (saját) államra az vajon miféle tulajdonságot tud nekik kölcsönözni. Ami meg a zsidóságot illeti, az európai társadalmakban a kereskedelmen és a pénzügyeken máshoz (földműveléshez, iparhoz) nem fért oda. Az adakozást és jótékonyságot nélkülöző pénzügyi műveletek, azok vajon milyen tulajdonságot eredményezhetnek? (az csak egy XX. századi fejlemény, hogy ezeknek a tulajdonságokat genetikai alapon próbálják magyarázni)

Sweet And Full Of Grace 2013.08.05. 11:23:24

@sárospataki lány:

Nem is,és nem is eztmondtam, hanem éppen a fordítottját. A teljesítményelv feltételezett érvényesülése nem következménye, hanem oka lenne egy elitcserének.

@Conchobar:

Igazad van, visszavonom a 'teljes' jelzőt.

panelburzsuj 2013.08.05. 11:32:34

@Sweet And Full Of Grace: @Conchobar:

Bájosak vagytok így szépen egymás hegyén-hátán.

Conchobar 2013.08.05. 11:37:16

@Sweet And Full Of Grace: "Szerintem viszont egyik sem, ugyanis önmagában egyik sem állítja, vagy akár implikálja, hogy egy adott egyén bármiféle rasszhoz, vagy etnikumhoz tartozása miatt lenne ilyen, vagy amolyan" - Pedig, ha jól belegondolunk, a cigányságra, mint etnikumra jellemző az, hogy évszázadokon át vándoroltak, éltek egyik napról a másikra, sikeresen fennmaradtak, ennélfogva munkához nem szoktak, annálfogva meg európai szemmel nézve lusták

Conchobar 2013.08.05. 11:39:27

@panelburzsuj: Csak könnyebb lenne neked, ha kimondanád, hogy 'nácik', 'rasszisták'

maroz 2013.08.05. 11:46:54

@Moin Moin: "sok magyar van, akikre NEM IGAZAK az alábbiak: „nem demokraták, nem számít sokat nekik a szabadság, viszont állami eltartást-problémamegoldást várnak el"

Na, de honnan tudod te azt, hogy "sok" ilyen magyar van? Honnan tudod, hogy "sok" magyar van, aki demokrata, akinek sokat számít a szabadság, és nem vár el állami izéket? Honnan tudod, hogy mennyi is ez a "sok"? A kettő az már sok?

És amikor a magyarokat ilyen ismérvek alapján számolod, akkor hogyan operacionalizálod például a demokrataságot? Hogy deríted ki, milyen módszerrel, hogy az éppen előtted álló magyar az demokrata-e vagy inkább papucs orrán pamutbolyt?

Magyarán: mitől kevésbé vulgáris a te értelmezésed, ha elfogadjuk azt, hogy nem magát az értékkutatásokat, hanem csak az azokból levonható értelmezéseket kritizálod?

nemecsekerno_007 2013.08.05. 11:47:09

Gyerekek vigyázzatok, nehogy átmenjetek intellektuális faszverésbe mert addigra leég a ház :)

panelburzsuj 2013.08.05. 11:49:01

@Conchobar:

Tudákos tökfejek.

Ezt sokkal pontosabb csoportképző ismérvnek találom rátok.

Conchobar 2013.08.05. 11:51:58

@panelburzsuj: Akkor tehát, nem egy náci-rasszista, hanem egy "tudákos tökfej" vagyok. Mert eszembe se jut ismételgetni a dogmát, netán történelmet meghamisítani

Sweet And Full Of Grace 2013.08.05. 11:58:54

@Conchobar: Ahogyan az is elmondható a magyarokra jellemző, hogy évszázadokon át más nemzetek uralma alatt, hiearchizált, autokratikus társadalmi rendszerekben éltek, ennélfogva a demokratikus érdekérvényesítéshez nem szoktak, annálfogva meg európai szemmel nézve nem demokraták.

De én nem is a három mondat valóságtartalmáról, vagy annak hiányáról beszélek,hanem arról,hogy a hárommondat között lényegi, szemléletbeli különbség nincsen.

Mindhárom kollektív, generalizáló kijelentés, és egyik sem állítja explicite, hogy ehhez vagy ahhoz a rasszhoz, vagy etnikai csoporthoz tartozás inheresen a hozzárendelt tulajdonság viselésével járna. Csupán azt állítja, hogy a három csoport a fenti tulajdonságoknak kollektíve, tehát társadalmi-kulturális szinten jellemző hordozója.

Mindenesetre a három kijelentés a csoporthoz való tartozás szerinti kategorizáló ítélet alapján azonos.

A kérdés legfeljebb az, hogy vagy mindhárom kijelentés "rasszizmus", vagy egyik sem. abban sem az adott népcsoporthoz való tartozás, sem a hozzájuk kollektíve rendelt jellemző nem differenciáló tényező.

És kiemelném, hogy itt nem az olyan nyilvánvalóan biológiai tényezőkre utaló, ténylegesen kétségbevonhatatlanul rasszista kijelentésekről van szó, mint a "magyarok genetikusan alattvalók", vagy a "minden cigány semmirekellő".

A fentiek ugyanis kulturális alapon differenciálnak, ennélfogva nem valami inherens egyéni determináltságot, hanem az adott kultúra bizonyos általánosan elterjednek tételezett vonásaival való azonosulásra utalnak, míg utóbbiak biológiai, vrségi-etnikai okokhoz rendelnek pejratív jelzőket.

Logikusan előbbiek nem rasszista, csupán kulturális alapon kategorizálnak, míg utóbbiak rasszista, biológiai-genetikai alapon.

Sweet And Full Of Grace 2013.08.05. 12:05:47

@panelburzsuj: Biztos vagyok benne, hogy találsz egy rakás blogot, ahol férfias egyszerűséggel, és ellentmondás nem tűrő határozottsággal olvassák a kommentelők egymás fejére amaguk nagy, örök és kétségbevonhatatlan igazságait. Akár egymással ellentéteseket is, de szép számmal akanak egy-egy kétségbevonhatatlan örök igazság belterjes szajkózására szakosodott oldalak is.

Mi tudálékos tökfejek néha szeretjük részleteiben értelmezni egymás mondokáit is. Én például nem annyira hirdetni szeretem a sok, sok nagy, örök igazságot, mintsem megismerni,értelmezni és szelektálni.

Conchobar 2013.08.05. 12:06:55

"Ahogyan az is elmondható a magyarokra jellemző, hogy évszázadokon át más nemzetek uralma alatt, hiearchizált, autokratikus társadalmi rendszerekben éltek, ennélfogva a demokratikus érdekérvényesítéshez nem szoktak, annálfogva meg európai szemmel nézve nem demokraták" - Igen. Sőt mindez kelet-közép-európai népre ugyanez elmondható (a kelet-európaiakra, oroszokra, ukránokra) meg fokozottan. A németekre, spanyolokra, portugálokra már kevésbé (csak az autokratizmus, meg Hitlerék, Franco, Salazar), a franciákra még kevésbé (autokratizmus 1789-ig,aztán a Napóleonok), angolokra a legkevésbé (nekik csak Cromwell, meg a Stuartok jutottak autokratizmusból. 1603 után)

panelburzsuj 2013.08.05. 12:22:40

@Conchobar: @Sweet And Full Of Grace:

Azért vagytok tudákos tökfejek, mert olyasmit "elemeztek/értelmeztek", amihez nincs megfelelő mentális csavarhúzótok.

Nekem sincs - éppezért kussolok.

Ti bátrabban kiteszitek közszemlére a butaságotokat.

Riszpekt.

Sweet And Full Of Grace 2013.08.05. 12:31:15

@Conchobar: Igen. Az én felvetésem nem is erre vonatkozik, hanem arra, hogy ez alapján vajon rasszizmus-e az angolokat "demokratábbaknak", a spanyolokat (no meg a magyarokat) "kevésbé demokratáknak" nevezni. Mert ha nem, akkor bizony a cigány kultúráról is kimondható, hogy más kultúrákhoz képest alulértékeli a munkateljesítményt, és a zsidó kultúráról is, hogy felülértékeli az anyagi javakat.

Moin Moin 2013.08.05. 13:01:49

@maroz: Kérdéseid jogosak és a politikai stratégiatervezés sötét, aljas mélységeibe vezetnek.

Kezdjük azzal, hogy mennyi a „sok”! Matematikai értelemben - ahogy ezt egykori gimnáziumi tanárom mondta – csupán 3 szám létezik, a nulla, az egy és a végtelen sok. Ekként már két magyar demokrata is „sok”. Politikailag a „sok” azt jelenti: lehet belőlük az adott ország kormányzását kézbe venni képes erőt építeni. Hogy ez magyar viszonylatban mennyi? Valahol 2-2,7 millió között. Az biztos, hogy ennyi olyan választópolgár nincs, aki minden tekintetben „kész demokratának” lenne tekinthető. Az viszont más kérdés, hogy van-e ennyi szavazó, aki inkább választ egy demokrata, európai elkötelezettségű erőt, mint egy „nemzetit”? Szerintem erre igennel felelhetünk.

Azt, hogy ki mennyire demokrata, az értékorientációja, a konkrét, gyakorlati választásai, döntései, az életmódja, a mentalitása és a társadalmi stratégiái döntik el. Ha valaki általában és konkrétan a maga dolgaiban is inkább meritokrata és inkább hajlandó hosszabb távú és közösségi célokat is tekintetbe venni, ugyanakkor igyekszik a maga és környezete dolgait, igényeit önmaga intézni-kielégíteni, az már jó közelítéssel demokratának nevezhető. (Persze, hogy mi lakik a lélek mélyén, azt nincs az a vizsgálat, ami teljes bizonyossággal felfedhetne!)

Értékkutatásokkal ezt lehet tesztelni, de szintén használhatók az olyan vizsgálatok is, amelyek során nem az egyént, hanem az életviszonyait (munkáját, jövedelemszerzését, tanulmányait, stb.) nézzük.

És persze kell a politikusi ösztön is, amellyel nem csak a tényeket, hanem a lehetőségeket is érzékeljük.

maroz 2013.08.05. 13:18:13

@Moin Moin: "Szerintem erre igennel felelhetünk."

Júliusi Tárki:
fidesz: 26%
mszp: 11%
jobbik: 8%
vonal, majd jönnek a kiesésért egymással harcolók:
bajnaisegíccs: 4%
lmp: 2%
gyurcsánypártja: 2%

Hát, a fentiek tükrében számomra kicsit merésznek tűnik ez a "szerintem igennel felelhetünk" állítás. :)

Amúgy meg elsikkad a lényegi kérdésem:

"És amikor a magyarokat ilyen ismérvek alapján számolod, akkor hogyan operacionalizálod például a demokrataságot?"

Hogy jön ki az, hogy kettő kötőjel kettőegészhét az demokrata, ötegészhárom kötőjel hat nem demokrata? Érdekelne a számolás menete is. Már ugye ha te egy igényes ember vagy, aki megveted, ha kutatásokból vulgáris következtetéseket vonnak le, ami egy dicséretes dolog, és én csak ellenőrizni szeretném, hogy a másokkal szemben támasztott kritériumaidnak te magad mennyiben próbálsz megfelelni, szóval ezért érdekelne a számolásod menete is.

Sweet And Full Of Grace 2013.08.05. 13:21:47

@Moin Moin:

"Az viszont más kérdés, hogy van-e ennyi szavazó, aki inkább választ egy demokrata, európai elkötelezettségű erőt, mint egy „nemzetit”?"

Már elnézést, de a három mitől zárná ki egymást?

Moin Moin 2013.08.05. 14:07:19

@maroz:

Ha már "igényesség", akkor…: Nem azt írtam, hogy 2-2,7 millió a demokrata (a többi meg nem), hanem azt, hogy talán ez a 2-2,7 millió inkább hajlamos egy demokrata irányt támogatni – és ez lényeges különbség!

Az, hogy a „valódi demokraták” mennyien lehetnek, valamennyire (nem pontosan!) kalkulálható, ha összeveted a „bizonytalan szavazók” halmazát (azt, hogy kik, mely rétegek, csoportok tartoznak abba), az életmód-kutatások adatait (hogy kik élnek kb. olyan életet, kik végeznek kb. olyan munkát, stb., amely a nyugat-európai közeghez a leginkább hasonlatos), az iskolázottsági adatokat (hogy elvileg legalábbis kik azok, akik rendelkeznek-rendelkezhetnek a megfelelő ismeretekkel) és ezek „közös halmazát” képzed. Mindezekből persze csupán „viselkedési és gondolkodásmódbeli trendekre” lehet következtetni, ráadásul a gondolkodás (ahogyan „fejben” állnak a dolgok) és a tényleges (akár politikai állásfoglalásokban, aktivitásban megnyilvánuló) cselekvések sem egynek teljesen egybe.

Ez lenne „a számolás menete” – már amennyiben a politikai stratégiacsinálás (csak) „számolás”. (Ráadásul ezeket a „számolásokat” nyilván nem egyetlen ember végzi és a konkrét számolásokból adódó „félkészterméket” még értékelni kell – ami megint egy másik mesterség…)

Nagyjából ugyanez áll a „mennyien hajlamosabbak inkább demokratákra szavazni?”-kérdésre is, azzal, hogy ott konkrét előző választások adatsorai is rendelkezésre állnak.

…Összefoglalva: gyakorlati a politikai állásfoglalásokat „képletbe foglalni” nem lehetséges, mit ahogy nem lehet (csak) képlettel-számolással jó épületet sem tervezni. (Ráadásul itt is érvényes Moltke mondása: Egyetlen haditerv sem éli túl az ellenséggel való első találkozást – ami azt jelenti, hogy ha jó politikai stratégiát akarsz csinálni, akkor a nyers adatokból kiolvasható „valóságverziók” mindegyikével kell foglalkoznod és azok közül az elvileg működőképeseket kell rangsorolni. Eddig minden, a magyar politikai mezőre vonatkozó „jóslatunk” megalapozottnak bizonyult.)

…Akarsz (még) erről beszélni?:-)

Moin Moin 2013.08.05. 14:11:43

@Sweet And Full Of Grace:

A demokrata, az európai elkötelezettségű és a nemzeti természetesne nem zárják ki egymást - ami az első kettővel "nem kompatibilis", az az idézőjelbe tett "nemzeti". (Ez utóbbi ui. önmaga országon belüli pozícióit illetően olyan protekcionista jellegű igényeket és elvárásokat tartalmaz, amelyek ellentétben állnak a teljesítményelvűséggel, valamint azzal a gyakorlattal is, hogy a társadalmi, a politikai és a gazdasági pozíciókat a valóságos tudás, hasznosság és versenyképesség szabja meg valakinél.)

maroz 2013.08.05. 14:34:36

@Moin Moin: Érdekes ez a "lényeges különbség", az ember azt hinné, hogy egy "demokrata irányt" leginkább a demokraták hajlamosak támogatni, illetve nehéz elképzelni az ellenkezőjét, például azt, hogy valaki inkább autoriter, de ha szóba kerül a támogatás, akkor nem egy diktatúrát támogatna, hanem a "demokrata irányt".

Nem tudom, feltűnt-e neked, de a számolás menete című válaszrészedben nem voltak számok. Egészen pontosan egyetlen darab szám sem volt. Még mindig nem értem, hogy akkor hogyan tudott neked kijönni a végeredmény, a 2-2,7 millió. Írd már le pár szóban, hogy hogyan is vetetted össze azokat a bizonyos hivatkozott adatokat, mit szoroztál mivel, ésatöbbi, és hogyan jött ki azokból az adatokból ez a 2-2,7 milliós végeredmény.

Tehát az összefoglalásod összefoglalva: azért van neked igazad, mert egy bevált jós vagy. Hát, érdekes érvelés, de akkor ehhez hogyan passzol az, amit a Tárki-felmérésről írtam? Annak alapján nagyon nem úgy néz ki a helyzet, hogy inkább a te jóslatodra lenne érdemes tenni. :)

Moin Moin 2013.08.05. 15:01:31

@maroz:

Ha érdekelnek a konkrétumaink (a számaink), vedd fel velünk blogon kívül a kapcsolatot!:-)
(progresszivblog@web.de)

Tárki-jóslat: ez egy párttámogatottsági vizsgálat, nem pedig egy értékvizsgálat. A kettőnek van köze ugyan egymáshoz, de korántsem azonosak. Pl. nincs a párttámogatottsági vizsgálatban az benne, hogy „mi hiányzik a palettáról?”. Ebben a részleteket nem közlő vizsgálatban pl. az sem szerepel bontásban, hogy azok, akik nem támogatnak egyetlen pártot sem a létezők közül, vajon miért tesznek így: egyszerűen kívül állnak a közéleten, vagy pedig nagyon is meg tudják fogalmazni azt a politikát, amit támogatni akarnak?

Mi nem „köztájékoztatási céllal” foglalkozunk társadalmi értékvizsgálatokkal, hanem azért, hogy aktívan alakítsuk a politikát. (Arról már nem is beszélve, hogy a politika alakítója, ugyebár, alakítja a véleményeket is…)

A 2-2,7 milliós, inkább a demokratának, mintsem a nemzetinek tartott politikát választók száma úgy jön ki a legegyszerűebben, ha megnézed néhány választásra visszamenően, hogy hányan szavaztak a bal- és liberális oldalra (és 2010-ben az LMP-re, belelátva abba egy demokratikus alternatívát). Ez a mai- jövő tavaszi helyzetre nézvést elég durva módszer, de „garantál” legalább kétmillió, a demokrata irányba szavazó embert.

Megjegyzem, itt keveredik a valódi demokrataság azzal, ha valaki csupán valamilyen szubjektív okból szavaz „nem autoriter(nek tartott) pártra. (Mert igenis: vannak „autoritásra” vágyó szavazók, akik pl. éppen azért szavaztak annak idején Gyurcsányra, mert benne egy „szoci vezért” láttak.)

maroz 2013.08.05. 15:22:46

@Moin Moin: Nebasszál már, oszt miért ne lehetne itt, a blogon is elmondani? Szent titok? És nem utolsó sorban: mi ez a többes? Te egy kollektív tudat vagy? Ők fogják ceruzádat? :))))))

A Tárki-jóslat nem egy jóslat, hanem egy attitűdkutatás eredménye. Állítólag az attitűdjeink elég jól előre jelzik a viselkedésünket, ne érts félre, nem azt mondom, hogy meghatározzák, csak azt, hogy elég jó becslést ad arra, hogy hogyan fogunk dönteni egy adott helyzetben. Pillanatnyilag (alig néhány hónappal a választás előtt) ezeknek a pártokhoz kapcsolódó attitűdjeinknek az alapján egy ilyen előrejelzés tehető meg:

voksblog.blog.hu/2013/08/05/mandatumbecsles_juniusi_meresek_alapjan

Emlékeztetőül idézném egy számomra igen furcsának tűnő állításodat: "Az viszont más kérdés, hogy van-e ennyi szavazó, aki inkább választ egy demokrata, európai elkötelezettségű erőt, mint egy „nemzetit”? Szerintem erre igennel felelhetünk."

Namost, ha jól dekódolom a címkézésed, akkor az idézőjelesen használt nemzeti nálad a fideszt és a jobbikot jelenti, az európai eltökelezettségű pedig - what a surprise! - a szocikákat, a bajnasegíccset, a gyurcsánypártját, és talán, de ebben nem vagyok biztos: az lmp-t is. Szóval ha jól értelmezem a terminológiádat akkor annak alapján az általad pejoratívnak tűnő módon nemzetinek titulált oldal a kétszáz fős parlamentben jobb esetben 150 helyet nyer, rosszabban csak 133-at, míg az a bizonyos európai értelemben vett rendre 35 vagy 51 mandátumot. Tehát pillanatnyilag az a bizonyos "nemzeti" oldal halálbiztosan szerzi meg a mandátumok kétharmadát, egyik forgatókönyv szerint pedig erre a fidesz még a jobbik nélkül is képes.

Szóval ekkora ellentmondás láttán szerintem joggal merül fel bennem a kérdés, hogy akkor mi is az, amit ti, kedves kollektív tudat kiszámoltatok, bár látom, hogy kezded a beszélgetést abba az irányba terelni, mint egy jóravaló scientológus ügynök, hogy a ti számolásotok egy szent titok és az csak a beavatottak számára ismerhető meg. ;)

maroz 2013.08.05. 15:25:40

@maroz: Elbasztam.

"Szóval ha jól értelmezem a terminológiádat akkor annak alapján az általad pejoratívnak tűnő módon nemzetinek titulált oldal a kétszáz fős parlamentben jobb esetben 150 helyet nyer, rosszabban csak 133-at, míg az a bizonyos európai értelemben vett rendre 35 vagy 51 mandátumot."

Helyesen:

Szóval ha jól értelmezem a terminológiádat akkor annak alapján az általad pejoratívnak tűnő módon nemzetinek titulált oldal a kétszáz fős parlamentben jobb esetben 164 helyet nyer, rosszabban csak 148-at, míg az a bizonyos európai értelemben vett rendre 35 vagy 51 mandátumot.

tamas11 2013.08.05. 17:15:22

@sárospataki lány:
rossz hírem van neked: attól progresszív, hogy el akar téged marasztalni, a véleményeddel.Mert te itt regresszívnek látszódol, angyalom.

tamas11 2013.08.05. 17:16:33

@sárospataki lány:
Ki a franc erőlteti, élteti szerinted a kontraszelekciót?!

Moin Moin 2013.08.05. 18:01:43

@maroz:

Szó sincs semmiféle szent titokról és természetesen József Attilának sem érzem/képzelem magam.:-)

De: bár a blogon magánvéleményt írok, magánemberként, ám a fejemből nem söpröm ki posztírás előtt a „hivatalos” információkat - amelyek viszont, legalábbis eredeti formájukban, nem „teszek ki a kirakatba”. Ha pl. orvos lennék és a klinikán súlyos nemi betegeket kezelnék és vezetnék róluk, kollégáimmal együtt, részletes kimutatásokat, majd „magánemberként” a „Tripper&Szifilisz Blog” szerzőjeként írogatnék, akkor is legfeljebb annyit szabadna/lenne etikus a blogon a komplett anyagból közölnöm, hogy „Sok (vagy kevés) a nemibajos!”, nem pedig azt, hogy „Városunkban az alábbi személyek a következő nemi betegségek hordozói:…”

Az attitűdök csak egy része a teljes motivációs skálának. Ami pedig a választáson való döntés mai előreláthatóságát illeti: ki tudja, mi történik még a választásig? A Tárki a ma létező politikai mezőt-szereplőket vizsgálta, így a válaszolók is csak ebben a dimenzióban feleltek. Ugye, van az az – egyébként tévesen értelmezett és interpretált – anekdota, mely szerint XVI. Lajos 1789. július 14-én este az alábbi szót jegyezte be naplójába: „Semmi”. Mi van, ha a választások előtt egy nem várt, új politikai tényező lép színre? Akkor bizony lehet, hogy „beveszi a Bastille-t”. (Az anekdotát egyébként azért értelmezik félre, mert a király a vadásznaplójába írta a „semmi” szót, arra utalva, hogy aznap semmit sem ejtett el.)

Ebből következően nem jól dekódolod a címkézést, mert egyik felsorolt „baloldali” pártot sem tartom igazán demokratának. Ahhoz ui. legalább az kellene, hogy igazi demokraták vezessék-üzemeltessék őket, márpedig a demokrata szemlélet ott kezdődik, ahogy a pártom pozícióit betöltögetem: haveri, vagy meritokrata módon.

tamas11 2013.08.05. 18:12:12

@sárospataki lány:
ezt írod:
"És igen, lehetne kritizálni a Fideszt, de csak azután, hogy abbahagynátok a diktátorozást meg a nemdemokratázást. Ezek ugyanis olyan folytogató vádak, amit sem igazán alátámasztani nem lehet, sem tagadni, és elnyomnak mindent, ami értelmes diskurzust nyithatna." Ez a színlelt, intaktos tárgyilagosság...
A 2002-es "gyanú" óta és után emuttsokév, hogy finomodjék a diktátor kifejezás hazai értelmezése. Az értelemes diskurzust nem indulatos blogolók, hanem a hatalom szabályozta ilyen roszízűre, képtelenre.
Mi még emlékszünk az ötvenes évekre.

sárospataki 2013.08.05. 19:10:55

@tamas11: milyen tünetek alapján vagyok én regresszív? Egyébként ha áhítozol a férfiszerelemre, nyugodtan angyalomozz csak, de nem vagyok nő (ugye, ha mzperiksz lenne a nikkem, nem tartanál robotnak?)

sárospataki 2013.08.05. 19:17:34

@tamas11: ha most azt a választ várod, hogy Fidesz, vagy MSZP, akkor csalódnód kell, ők csak meglovagolják. Ennyiben természetesen van felelősségük, de ebben benne van minden állampolgár. Ma Magyarországon kevés területet leszámítva a kapcsolati tőke számít az érvényesülésben, és szinte semmi más. De nem csak itt érhető tetten a kontraszelekció, hanem sok apróságban, érdemes Róna Pétert olvasni vagy nézni a témában. Az okok sokfélék, de alapvetően a szocializmus maxolta ki ezt a jelenséget (előtte is volt azért bőven), hiszen a párthoz való viszony felülírta a képességeket, így volt ez a zenében, művészetben, tudományban, iparban, satöbbi, satöbbi.

Ha pedig az a célod, hogy a baloldalról lekend ezt a szart, és áttold a jobboldalra, akkor sajnos nincs igazad. De az érveimet már leírtam, hadd ne mégegyszer. Köszi.

sárospataki 2013.08.05. 19:19:47

@tamas11: nem érted, mit mondtam. Ha Orbán szarul csinál valamit, a tisztelt ellenzék nem azt mondja (jellemzően), hogy ez és ez a lépés szar, hanem azt mondja, hogy Orbán diktátorságának újabb jelei mutatkoznak. Innen kezdve nem azon megy a vita, hogy a konkrét lépés jóe, vagy hasznos, hanem azon a merőben absztrakt kérdésen, hogy Orbán diktátor-e. Ez kérlek, nem fék, és nem ellensúly (merthát az ellenzék is egy fék), hanem maszatolás.

maroz 2013.08.05. 19:53:52

@Moin Moin: Ööö, na várj, mert lassan annyira összekevertél, hogy már azt se tudom, hogy jövök-e vagy megyek.

Mit is mondasz te egészen pontosan? Hogy te, aki végső soron valamilyen "ti" vagy, szóval ez a misztikus kollektív identitás úgy végez valamiféle szintén nehezen beazonosítható kutatást a magyar társadalmat, mint alanyt illetően, hogy az azért nem mutatható meg bárkinek, mert abban személyes, szenzitív adatok lennének? Nem árulhatod el, hogy milyen módszerrel, milyen konkrét számítás útján jutottál el ehhez a 2-2,7 milliós értékhez, mert ha ezt tennéd, akkor el kellene árulnod ennyi ember valamilyen személyes, egyénileg is beazonosítható, ráadásul szenzitív adatát? Halálosan kíváncsivá tettél, úgyhogy most már áruld el nekem, hogy kik is vagytok te és mi is ez a misztikus izé, amivel foglalkoztok? :-o

"ki tudja, mi történik még a választásig?"
Úgy gondolod, hogy Steiner csapatai majd délről megsemmisítő csapást mérnek Orbánékra? Most komolyan: te tényleg el is hiszed azt, hogy úgy durván a semmiből fel lehet építeni olyan nyolc hónap alatt egy, akár a győzelemre is esélyes politikai pártot? Úgy értsem, hogy a mindenféle kutatásokból ez az, amit igényesen le lehet vonni? Mit is árulsz te tulajdonképpen? :)

Ennek az "igazi demokratázásnak" számomra az a legkézenfekvőbb olvasata, hogy az "igazi demokratázó" valójában retteg a demokráciától és inkább szeretne helyette egy autoriter rendszert, egy olyan autoriter rendszert, amelyikben ő az, aki diktálhat. Retteg annak az elgondolásától is, hogy a polgártársa is pont ugyanúgy demokrata, mint ő, pusztán azért, mert az a másik polgártárs esetleg nem ugyanúgy gondolkodik, és ennek következtében nem ugyanolyan döntésekre jut, mint ő. És mivel képtelen elfogadni ezt, képtelen beletörődni, hogy a demokrácia lényege pont ez az elfogadás és a nemfélés (Bibózzunk egyet? ;)), így leegyszerűsíti a dolgot, kijelenti, hogy aki mást mer gondolni, mint ő az már nem is demokrata.

Szóval akkor hogy ne üljek itt tökig a bizonytalanságban: ki is vagy te és mit is árulsz valójában? :)
süti beállítások módosítása