2012.08.19. 18:42 Szerző: Đđ

Lipót császár hibája

Kozákok.jpg

„Hogyha pedig mi, vagy az utánunk következendő királyok közül valaki ezen mi szerzésünknek ellene járna valaha, ez a levél adjon szabad hatalmat mind a püspököknek, mind más jobbágyuraknak és országunkbeli nemeseknek mindnyájan és egyen-egyen, jelenvalóknak és jövendőbelieknek és az ő megmaradékoknak, hogy mind nekünk, mind az utánunk következendő királyoknak minden hűtelenség szégyenvallása nélkül ellentállhassanak és ellentmondhassanak mind örökké.”

II. András Aranybullája, XXXI. törvénycikk 2.§ - 1222

 

 

Az 1660-as évekre világossá vált Zrínyi Miklós előtt, hogy a török birodalom már nem a régi: meggyengült – tehát: támadható és legyőzhető. Ő, aki „napi munkakapcsolatban” állt a török hadsereggel, jól érzékelte ezt: az erőforrások szűkülését, az elbizonytalanodást... És tájékoztatta is erről a tényről és a lehetőségről a bécsi udvart, mondván: eljött a pillanat, amikor a török kiűzhető Magyarország területéről (és talán a Balkánról is).

I. Lipót, az éppen regnáló császár és az udvar nem élt a lehetőséggel – nekik „más szempontjaik” voltak és ez a döntésük később, a majdan meginduló felszabadító háborúk során, jelentős többletnehézségekhez vezetett...

Miért írom ide ez az ósdi sztorit? Hát csak azért, mert némiképp hasonló helyzetben vagyunk mi is, „nemfideszes” magyarok. A Fidesz már nem az, ami korábban volt: meggyengült. Meggyengült, minden „közgépezése”, minden hatalmi bűvészkedése, minden pöffeszkedése ellenére. Elbizonytalanodott, kapkod, rögtönöz, „lemerülnek az akkumulátorai”... Szorong, félti a hatalmát – és ezért válik egyre értelmetlenebbül és átgondolatlanabbul agresszívvá. Nem sikerült neki a Nagy Ugrás: a gazdaság recesszióban és semmi jele, semmi alapja annak, hogy ez a maradék 20 hónapjukban megváltozhatna. Nincsenek barátaik – a Kurultájon kívül, persze. A rendőrség szanaszét zavarva – mintha annak idején a Nagyvezír szélnek eresztette volna a janicsárok, vagy a szpáhik főtisztjeit...

A Fideszben már mindenki, akinek egy csöpp esze van, a túlélésre vermel. Orbánt pedig kétségtelenül meglévő politikai ösztönei folytonosan a hatalma elvesztésének valós lehetőségével riogatják...

Mondom: az ellenség meggyengült, tudja is magától, fél is a vereségtől – és annak következményeitől – márpedig a félő ellenség hibát hibára fog halmozni, ergo: megverhető!

Most kell hadat állítani, most kell stratégiát felépíteni – és mostantól kell és lehet majd mindazoknak, akik nem szeretnék tovább a Fidesz célszerűtlen-elvszerűtlen hatalmát, befektetni egy új, racionális politikába.

Mert az, ha támogatják (anyagilag) a Fideszt valóba leváltani képes (és azt nem csak fejben lejátszó) erőt, az befektetés a saját jövőjükbe. Egyfelől, ha ezt nem teszik és marad a Fidesz, akkor fizethetnek Matolcsynak, Közgépnek, ki tudja mikor és mennyit. Másfelől viszonyt, ha megteszik, akkor ezzel egy olyan politikát segítenek a hatalomba, amely – ésszerű döntései és megalapozott, átgondolt gazdaságpolitikája révén – hamarosan olyan többlet-erőforrásokat tud biztosítani, amelyek a polgárok mai „politikai befektetéseinek” többszörösét hozzák.

...A Fidesz mostantól megverhető, ha vannak-lesznek, akik „beleállnak a dologba” – akár aktivistaként, akár támogatókként. Félni pedig az egyszerű polgárnak immár nem a Fidesztől, annak „bosszújától” kell, hanem annak következményeitől, ha kihagyja a magyar társadalom a kínálkozó lehetőséget, hogy visszavegye a saját jövőjét.

Ne kövessük el Lipót császár hibáját!

...De mit kezdjünk, mit kezdhetünk a Fidesz törvényekből tákolt védvonalaival: az Alaptörvénnyel, az új választási törvénnyel – és még ki tudja, mivel fognak félelmükben előállni? Mekkora akadályt képeznek ezek akár a hatalomváltás, akár utána a Fidesz érdekeivel ellentétes kormányzás útjában?

Semekkorát – mert nem is léteznek!

Mi is áll az új Alaptörvényt bevezető (és annak deklaráltan szerves részét képező) Nemzeti Hitvallásban?

Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait…

Viktor, ezt elkúrtátok! „Nem kicsit, nagyon…” Mert ugyan mi más lehetne történeti alkotmányunk legstabilabb eleme, mint az Aranybulla? Abban pedig ott áll a 31. fejezet 2. §-a, a híres „ellenállási jog”1. Bizony: kár volt ezt a történeti alkotmány-dolgot becikkelyezni az Alaptörvénybe, ha egyszer az volt a feltett szándékotok, hogy itt stabil egyeduralmat vezessetek be – mert így saját magatok ütöttétek le magatokat attól, hogy „jogszabályi környezettel” tarthassátok magatokat hatalomban a nép érdeke és akarat ellenében is!

Igen, az ellenállás joga. Ez a jogtörténetben egyáltalán nem egyedülálló, tulajdonképpen természetjogi jellegű kitétel megakadályozza a hatalommal visszaélőket abban, hogy hatalmukat jogszerűnek tüntethessék fel, és hogy a hatalmuk ellen fellépőkkel szemben jogosan alkalmazhassanak retorziókat. Csoda, hogy ennyi jogász van a Fideszben és egyiküknek sem tűnt ez fel…

Egy szó mint száz, a magyar népnek joga van az immár hatalmával nyilvánvalóan és öncélúan visszaélő Fidesz-hatalmat leváltani, továbbá e hatalomnak a saját túlélését biztosítani akaró törvényeit egyszerűen érvénytelennek deklarálni és azokat a hatalomváltás útjából félretolni.

Az utóbbi két évben a Fidesz-hatalom azért, hogy saját magát kiakolbólíthatatlanná tegye, totális jogbizonytalanságot idézett elő. Ha érdekei úgy kívánják, bármikor bármiféle törvényt meghozhat, hivatkozva a „több mint kétharmadára”. (Látjuk, mit művelt ez a hatalom legutóbb épp a saját túlélése szempontjából rendkívül fontos választójogi törvénnyel…) Márpedig állam, társadalom és gazdaság jogbiztonság nélkül nem képes jól működni. Akik tehát azzal jönnek, hogy „Ha érvénytelennek tekintjük a Fidesz-kormány törvénykezését, akkor ezzel Magyarországot a jogbizonytalanságba taszítjuk!”, bizony, tévednek: a helyzet éppen fordított! Semekkora parlamenti többség nem elegendő ahhoz, hogy egy demokratikus választásokon és demokratikus hatalomgyakorlásra kapott felhatalmazást legitim módon lehessen hatalommonopólium kiépítésére és bebetonozására használni. Nem fér bele a demokratikus hatalomgyakorlásba az, ha addig-addig farigcsálunk a „jogszabályi környezeten”, amíg a sok törvénymanipulálás együttes hatásaként a saját hatalmunk leválthatatlanná nem válik. Így van ez abban az esetben is, ha nem hozunk de jure hatalomváltást tiltó törvényeket, csupán de facto lehetetlenítjük ez azt, hogy a váltás megtörténjen akkor is, ha ez a nép többségének óhaja. Ami pedig kívül esik a demokratikus hatalomgyakorláson, az onnantól kezdve illegitim hatalomgyakorlásnak számít – tehát „történeti alkotmányunk” alapján érvénytelennek tekinthető.

Viktorékat (pontosabban: a hatalmukat) innentől kezdve immár nem védi a törvény – mert ők maguk helyezték törvényen kívül magukat. Nem védheti meg őket és hatalmukat a TEK sem. (Na, jó, az amúgy sem lenne erre képes – hiszen mint láthattuk, még arra sem képesek profi terrorelhárítóink, hogy azt kiderítsék, ki is a Szentkorona Rádió főszerkesztője…)

…Mindezt pedig azért írom le, hogy nyilvánvaló legyen: hiába fognak még változtatgatni akár a választójogi törvényen, akár bármi máson – mert mindez immár nincs, nem létezik, annyit se ér és annyit se véd, mint a papír, amit elrondítanak vele.

Az magyar népnek, ki ezt olvassa2 pedig álljanak itt egy másik, a mi Aranybullánkhoz hasonló okmány, az Egyesült Államok Függetlenségi Nyilatkozatának szavai:

„Ha… a visszaélések és bitorlások hosszú sora mindig ugyanazt a célt szem előtt tartva azt bizonyítja, hogy a népet teljes zsarnokságba kívánják hajtani, a nép joga és a nép kötelessége, hogy az ilyen kormányzat igáját levesse, és jövő biztonsága érdekében új védelmezőkről gondoskodjék.”

…Igen, Kedves Jónép: nem csupán jog, hanem kifejezett kötelesség. Persze nem úgy, hogy odamennek tízmillióan az Országházhoz és kidobálják őket az ablakon (ez a cseheknél szokás…), hanem úgy, hogy elkezdik támogatni maguk közül azokat, akiket felkészültségük, teljesítményük, meghirdetendő programjuk alapján alkalmasaknak ítélnek arra, hogy belőlük a nép (szintén a Nyilatkozat szavait idézve ide) „új kormányzatot létesítsen, olyan elvekre alapítva és hatalmát olyan módon szervezve, amely jobban védi biztonságát, és jobban elősegíti boldogulását.

 

 

1  Bár a magyar rendek 1687. novemberében a pozsonyi országgyűlésen lemondtak (a szabad királyválasztás jogával együtt) az ellenállási jogról, kvázi cserébe a Habsburg-ház által ígért törökellenes védelemért, ám mivel a későbbiekben a Habsburgok – úgymond – „nem tartották magukat a szerződéshez”, így a jogról való lemondás is érvényét vesztette.

2  Az magyar népnek, ki ezt olvassa: Sylvester János disztichonjai - 1539

A posztot kísérő kép Ilja Repin: A zaporozsjei kozákok levelet írnak a török szultánnak (Запорожцы пишут письмо турецкому султану - 1880) c. képének felhasználásával készült.

A bejegyzés trackback címe:

https://progressziv.blog.hu/api/trackback/id/tr484720450

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Paranoid téveszméket feltételez Orbánnál az ex-fideszes Fodor Gábor 2012.08.20. 10:05:15

Képzelt ellenségek, rettegő bizalmasok, gátlástalanság, az ellenállás megtorlása – a Fidesz alapítói közül nem Orbán az első, akin az elmebaj jeleit véli felfedezni a környezete. Fodor Gábor kijelentéseire azért érdemes odafigyelni, mert a Fidesz...

Trackback: szent István 1693-as szentté avatási mutyija 2012.08.20. 10:03:52

Lipót nyomására avatták hivatalosan szentté I. István királyt 1693-ban egy politikai mutyi melléktermékeként és egy földbirtokért cserébe? I. István királyunk szent volt-e, vagy inkább véreskezű és családgyilkos? Pogány egyenlő magyar és nem keresztény...

Trackback: 120 ok, ami miatt nem szavaznék a Fideszre 2012.08.20. 10:02:02

Bűnlajstrom 2010 áprilisától 2012 augusztus elejéig. Ha kihagytam valamit, írd meg kommentben! * 1. A Kubatov-lista 2. Pintér Sándor belügyminiszteri kinevezése 3. Kósa és Szíjjártó nyilatkozatai az ország csődközeli helyzetéről 4. A 2010-es választás ...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Sir Galahad 2012.08.19. 23:41:17

Ekkora marhaságot régen olvastam. Nagyon szórakoztató volt, köszönöm :) !

Magna cum laudeTigeri másztesz digrii 2012.08.20. 00:11:22

Igen.Csak addig míg esetleg leváltjuk őket,a mostani kétharmadukkal az összes baromságukat megszavazzák.Utána meg a sima többség is elég nekik,megoldják sajnos.
Na jóéjt!

VT22 2012.08.20. 00:18:26

Álmodoztok, libsik :DDD

2012.08.20. 01:10:24

ez gondolom inkább irodalom akart lenni mint politika, hát viccesnek vicces

billy reed 2012.08.20. 01:26:18

@Sir Galahad: Csak azért, mert nem értettél belőle semmit, Sir!
De hát a nemesurak az utóbbi századokban mindig is elszakadtak a magyar valóságtól.

@VT22: Óriásiak vagytok...de komolyan.
Olyanok, mint a fickó, aki kizuhan a 100. emeletről. A 10-en kiszól neki valaki:
-Hogy vagy?
-Ó, eddig tök jól!

Ja, és I. Lipót a magyar történelem egyik -ha nem a - legellenszenvesebb uralkodója.

prometheus_X 2012.08.20. 02:05:34

@billy reed: Inkább az 50-iken mondja ezt, ha lehet, mert a 10-ikről kiesve a választ se tudná végigmondani a csávó, nem hogy a kérdést végighallgatni.

Ez a poszt pedig gyökérség ahogy van. Mondom ezt nemzeti liberálisként (mert hogy ilyen is van - csak párt nincs, ami képviselje sajnos).

1.) Nem a Fidesz az ellenség. Az emberi hülyeség az, ha már valami mindenképp. Egyébként az ellenség a Fidesz, az MSZP és - csak hogy ne feledjük - az SZDSZ.
2.) Az Aranybulla sajnos nem értelmezhető Magyarországra, amely jelenleg még deklaráltan Köztársaság - ergo nincsenek királyok, se nemesek, se jobbágyok. Ha Viktor elkövetné azt a fatális hibát, hogy véletlenül mégis királysággá vagy parlamentáris monarchiává alakítja az államformát, az Aranybullát akkor is magasról telibeszarná.
3.) Ha az Aranybulla érvényessége csak azon múlna, hogy elismerjék, az baj, mert akkor bármikor megszűntethető az érvényessége - egy királynak például ehhez kétharmad sem kellene egyébként. Ha mégsem ezen múlik, akkor viszont erre hivatkozással már felszámolhattuk volna a Kádárizmust.

Szóval a Lipót stimmel, a császárt nem értem csak. Nem lehet, hogy az OPNI becenevére szeretett volna utalni a kedves szerző?

kpityu2 2012.08.20. 07:13:42

Gyúrjál még rá egy kicsit. Ki venné át a Fidesz helyét? Talán az LMP, és hamar törvényt hoznának a globális felmelegedés megakadályozására?

poor 2012.08.20. 08:20:56

VT22 2012.08.20. 00:18:26
Már vártam egy barom fidesznyik megszólalást. Ami nem tetszik az liberális.

Mailer Daemon 2012.08.20. 08:21:55

@A csótány is ember: Ez a cikk politikának hülyeség, irodalomnak meg bóvli.

HowAreYouOneAVetésün? 2012.08.20. 08:28:11

Keresik hogy mire támaszkodhatnának, és összehordanak mindenféle baromságot.

Igazán akkor lesznek a libsik veszélyesek, ha felismerik hogy nem képesek többé kormányozni, és elkezdenek beszivárogni.

rockseiaXLL · http://nemfasza.blog.hu/ 2012.08.20. 08:34:01

Visszalapátolni sem lehet a szaraikat, nem véletlen ez a rohamtörvényezés, mert legalább annyi idő lenne, és akkor még nem csináltál semmi hasznosat. Ráadásul min. kétharmad kéne ahhoz is. Nem marad más hátra, mint odamenni tízmillióan és kidobni őket az ablakon.

MACISAJT 2012.08.20. 08:37:40

"Viktor, ezt elkúrtátok! „Nem kicsit, nagyon…” Mert ugyan mi más lehetne történeti alkotmányunk legstabilabb eleme, mint az Aranybulla?"

Tényleg?
Valóban ezt akarod bevezetni?:D

II. András Aranybullája,XXIV. törvénycikk :
Hogy izmaeliták és zsidók tisztséget ne viseljenek. Pénzváltó, kamara-ispánok, só-kamarások és vámosok, országunkbéli nemesek legyenek. Izmaeliták és zsidók ne lehessenek.

Hajrá:)

republican 2012.08.20. 08:40:45

Ennél nagyobb csapdahelyzetbe sose került az ország:teljesen világos, hogy a tehetségtelen, dilettáns, hozzánemértő (s ami a legeslegfontosabb: NEM IS AKARÓ)csapat (fidesz-kdnp-lezsákos stb)mindig összetartóbb lesz, ellenzéknek is, mint a rációt, a modern állam-működést, a szakmák belső törvényeit követők. Ki az a szakmáját szerető ember, aki az eddigi történelmi tapasztalatokután bemegy a kormányzásba, adminisztárcióba stb.? Az előző rendszerek baja is LEGFŐKÉPP ez volt, hogy adott területek (ideológiai, ipari, gazdasági stb.) felett nem az ahhoz legjobban értők dirigáltak.
A politika is szakma, ezért kellene nagyon sürgősen civil szervezetekben és MOZGALMAKBAN kinevelődött, de nem a legnagyobb hangúak között keresni, okos, stratégiához, taktikához értő, tőmondatokban is fogalmazni tudó, nem populista, de a dolgok állását világosan elmagyarázó, szakmai tudással és emberi (munkahelyi) tapasztalattal rendelkező, érvelni, vitázni szerető, ugyanakkor hibáit, tévedéseit egyszerűen bevallani, kijavítani képes (!!) embereket - a jelenlegi pártokban IS, és azokon kívül is. Igenis, kellenek az ilyen elsőre faramucinak tűnő hivatkozások is a Fidesszel szemben, mint a fenti! MINDEN kell, mert mindenfelől támadja az ország MINDEN RÉTEGÉT, OSZTÁLYÁT és embercsoportját. Gazdagnak, szegénynek, középosztálybelinek megkeserítette MÁR az életét a jelen kormányzat - feleslegesen, miközben ekkora értelmetlen és kontraproduktív pénzkifolyatás NEM VOLT eleddig. Ellenfeleit pedig szitokszavakkal, a legaljasabb antiszemitizmussal(a kormány tagjai sosem foglalnak állást konkrét helyzetekben, csak nagyon ritkán általánosságban, hadd fogja le egymás kezét a szélsőjobb meg az értelmiség krémje, míg azok egymással háborúznak ők röhögnek a markukba - Orbán, Rogán vihogása feledhetetlen), valamint EGZISZTENCIÁLIS ellehetetlenítéssel - és ez totálisan megbocsáthatatlan - támadja. Megszünteti az állásaikat, akár törvénytelenül is, hogy élni se legyen itt lehetőségük. Az országot - mindegy kinek mi a véleménye, nekem se nagyon nagy, de mégis - megfosztja az értelmiségtől, a modernitás motorjától. Esélye sem lesz a güriző sokaknak, hogy hazájuk valaha visszakapaszkodjon akár abba a viszonylagos jólétbe is, ami eddig megvolt. A "jobboldal" (köze nincs valós tradíciókhoz,értékekhez,vallását is váltogatja, sőt, az egyháznak is előír) nem rátámad nemzetére, országára a nemzeti lobogó álcája alatt, hanem egyszerűen meg akarja szüntetni, hogy a törzsi jobbágyságba visszataszíthassa...

2012.08.20. 08:45:38

Ténylegesen kíváncsi lennék, hogy az Aranybullára hivatkozva mely uralkodói önkény ellen lehetne fellépni. Ugyanis a törvénycikkek témái a következők:
1. Szent István király ünnepéről
2. Hogy senki perbe hívás nélkül el ne marasztassék
3. A nemesek és egyházak jószágának szabadságáról
4. Hogy a nemesség az ő marhájával és birtokával szabad legyen
5. A megyés-ispánok hatóságáról és a király falus-ispánjairól
6. A pártolkodókról, hogy tolvajt ne kiáltsanak
7. A királynak az országon kívül való hadakozásáról
8. A nádorispán hatalmáról és a helyettes bírákról
9. Az országbíró hatóságáról
10. Hadban elesett jobbágyurak fiainak jutalmokról
11. Vendégek avagy idegenek mi módon jussanak méltóságra?
12. Akármi módon megholtak feleségének hitbéréről
13. Hogy a hatalmasok meg ne nyomorítsák a föld népét, se a szegénységet
14. Az olyan ispánról, aki az ő vára népét megrontja
15. A lovászokról, pecérekről és solymárokról
16. Hogy egész megyék ispánsága örökül ne adassék
17. Hogy szerzett birtokától senki meg ne fosztassék
18. A nemesek szabadságáról, hogy a király fiához mehessenek, és a király fia előtt elkezdett perekről
19. A föld népe és vendégek szabadságáról
20. A tizedről
21. Hogy a püspökök ne adjanak a tizedből a király lovainak; és a nép se hordjon tizedet a király jószágára
22. A király disznairól
23. Az új pénzről
24. Hogy izmaeliták és zsidók tisztséget ne viseljenek
25. A sóról
26. Hogy az országon kívül valóknak birtokot adni nem kell
27. A nyestbőr adóról
28. Hogy akit a törvény elmarasztott, annak oltalma ne legyen
29. Az ispán jövedelméről és a királyi jövedelmekről
30. Hogy a nádorispánt, a bánt és a király és királyné országbíróit kivéve, senki két tisztet ne viseljen

Szóval igen alkalmas lenne a fellépésre a 22. cikkely, amennyiben a Közgép disznai nemesemberek erdején, vagy kertjén makkolnának, vagy a 27. ha Matolcsy megemelt nyestbőr-adót vezetne be (mondjuk ezt kinézem belőle), de a 6. cikkely alapján még egy jót nem is közgépezhetnénk: "Továbbá, összepártolkodásból a nép tolvajnak senkit ne kiálthasson, mint eddig szokta vele."

bumposs 2012.08.20. 09:14:06

....jó az utalás az aranybullára , az alaptörvényre, az abból levezetett ellenállási jogra,ám egyelőre ellenállóknak
se híre se hamva !Egyáltalán nem azért mert olyan nagyszerű lenne a zemberek hangulata , nem, sőt, de hiányzik az az ellenzék amely sikeresen amortizálta Gyurcsányt ( a sajátjai tevőleges segítségével)Orbán mindezidáig egyetlen potenciális legyőzőjét;de hiányzik az a immáron húsz éve fényesített, állandóan fejlesztett kommunikációs technika amivel gyakorlatilag az egész baloldalt sikerült amortizálni !Ennek az ellenszerét egyszerűen nem találják (keresik?)a jelenlegi ellenzéki pártok, és ez semmi jót nem jelent a tizennégyes választásokat illetően . Mint valami csodaszert ---jobb híján --- emlegetik a majdani összefogást,nézetem szerint az önmagában kevés lenne . Hiányolom azt a kommunikációt amit Orbánék szinte tökélyre fejlesztettek aminek a lényege :az ellenfelet permanens védekezésre kényszeríteni!Tudatosan valótlant , képtelenséget állítani , mindig mindenről , a méltatlan elleni védekezéssel elsikkad a lényeg .Pl azt írnám a Fidesz tíz első embere osztja a Közgép több milliárdos nyereségét.Gondolom nem így van ,de így működött, és működik most is a Fidesz kommunikációja és mint látjuk hatásosan.
A másik lényegi kérdés amiben vitatkozom a cikk mondanivalójával, szerintem nem a Fideszt kell legyőzni, hanem Orbánt !Ő ma egy személyben a párt és meggyőződésem, erőszak nélkül nem adja át a hatalmat ! Ennek a felismeréseét hiányolom .Nézetem szerint látványosan felkészül(t)a hatalom megtartására ----bármi áron. Talán még nincs készen , de a terv és az elhatározás már megvan ! A rendőrség hamarosan "megbízható " lesz, a szolgálat (szolgálatok?)már a közvetlen hatáskörébe tartoznak és Neki is vannak még tervek a tarsolyába ! Lehangoló....

.

2012.08.20. 09:18:08

@billy reed: A látszat néha csal, I. Lipótot Te egy elfogult, kurucos szemléletű történelemtanításból ismered. Ő a Napkirály kortársa volt, Franciaország pedig mindenben igyekezett Lipótéknak keresztbe tenni, hogy a várható spanyol örökösödési háború idejére kifárassza. Buda visszavívása összeurópai összefogással sikerült, még francia királyi herceg is harcolt itt (François Louis de Bourbon, Conti hercege) XIV. Lajos a győzelem után hazatérő herceget száműzte a királyi udvarból, mert a francia uralkodók hagyományosan a törököket támogatták (Mohács idején Szulejmán I. Ferenc királlyal szövetségben lépett fel.)
A vasvári békét a francia-holland háború előszele miatt kötötte meg Lipót, majd a hollandok támogatásával próbálta megakadályozni a Napkirály további erősödését. Amikor Budát visszafoglalták a törököktől és a Nagyharsányi csatában nyílt terepen is legyőzte a törököket, 1688-ban már Belgrád is császári kézre került. XIV. Lajos nem tűrhette ezeket a sikereket, ezért a hírre azonnal kirobbantotta az augsburgi liga háborúját (más néven pfalzi örökösödési háború, vagy kilencéves háború 1688-1697), ami miatt a törökök ellen harcoló katonák felét nyugatra kellett küldeni. Ennek köszönhetően a törökök visszafoglalták Belgrádot és offenzívába kezdtek, ami az 1697-es zentai vereséggel ért véget. Két évvel később békét kötöttek és a status quo-t fogadták el új határként. 1716-ban, már Lipót halála után a törökök megszegték a karlócai békét, erre válaszul Savoyai Jenő visszafoglalta Temesvárt, majd Belgrádot. 1718-ban a pozsareváci békekötésben a szultán kénytelen volt lemondani a Belgrádtól északra fekvő területekről és Bosznia nagy részéről is. Ebbe a folyamatba képzeld bele a nagy magyarjainkat: Thököly Imrét, aki 1682-ben ránk hozta a törököket, Rákóczit, aki a Napkirály mellé állt, majd Rodostóban végezte, ahogy egy újabb török támadást igyekezett kikönyörögni. Nekem meggyőződésem, hogy nyugaton van a helyünk és nem tudok felnézni olyan emberekre, akik inkább az oszmánokhoz kötöttek volna bennünket.
El kell ismerni, hogy Lipót valláspolitikája keményvonalas katolikus volt, azonban ebben egyáltalán nem különbözött a Napkirálytól, aki 1685-ben vonta vissza a nantes-i ediktumot. A császár nem engedhette meg magának, hogy kevésbé katolikus legyen, mint a francia király.
Emellett tudni kell, hogy tehetséges zeneszerző volt, egyházi zenét, oratóriumokat írt.

No_Fidesz_No_Problem 2012.08.20. 10:16:23

"Most kell hadat állítani, most kell stratégiát felépíteni – és mostantól kell és lehet majd mindazoknak, akik nem szeretnék tovább a Fidesz célszerűtlen-elvszerűtlen hatalmát, befektetni egy új, racionális politikába."

*

Na és tudod, mivel kellene kezdeni?

Azzal, hogy nem veszed át a Fidesz retorikáját.

Az embereknek tele van a tökük a forradalmakkal, a szabadságharcokkal, a gyorsnaszádokkal, a bokrok közül kiugráló KÉPZELT ellenségekkel, az állandó harctéri ideggel.

Nem lehetsz sikeres, ha ezeknek az elmebajos kreténeknek a retorikáját használod a saját kampányodban, mert az emberek azt fogják gondolni, hogy nem csak a retorikád, de a céljaid és az eszközeid is ugyanazok.

szemtanú 2012.08.20. 10:52:43

@No_Fidesz_No_Problem: Pedig ugyanazok! Megint "szent" háborúra készül a baloldal a hatalomért, és emellett már szó sem esik arról, hogy mit kezdenének az adóssággal, a gazdasággal, mitől lenne gdp emelkedés, stb.

kennyking 2012.08.20. 11:02:10

@HowAreYouOneAVetésün?: felismerték, beszivárogtak.Úgy hívják Fidesz.
(Szerintem bizonyítják, hogy nem tudnak kormányozni.Az előző liberális oligarcha pedig bebizonyította.Attól pedig az ég oltalmazzon minket, hogy a konzervítivok kormányozzanak, ha konzervatívon, az amúgy nem létező, KDNP-t értjük.)

Tényfeltáró 2012.08.20. 11:06:24

@Mailer Daemon:

a Szent István-kultusz múltunk újkori meghamisítása, és csak alig háromszáz éves. Múltunk meghamisítása pedig mindegyik idegen gyökerű politikai irányzat érdeke. A középkori Magyarországon Szent László- kultusz volt. Nagy Lajostól Rudolf királyig aranypénzeinken Szent László ábrázolták. Ő Nagy Lajosnak éppen úgy, mint Zsigmond királynak a lovagi példaképe volt. A Vazul-ág kiirtására törekvő István abszolút negatív személynek számított az Árpádok idején. Halála után, jó száz évvel később Könyves Kálmán az első király, aki szintén Fehérváron, a „családgyilkos” mellé temettette el magát. Szent Istvánról nincsenek mondák-mesék, mint Lászlóról. A nép számára is taszító volt. Jellemző, hogy az egész Árpád-kor nem tud az Intelmekről, amit különben csak a XV. században „találtak meg” Bécsben a Habsburgok. Hitelességét az teszi kétségessé, hogy nyelvezete nagyrészt XII. századi latin, és szövegének a legminimálisabb magyar vonatkozása sincs. A szakemberek szerint valahol a Rajna mentén írták egy tartományi úr (burgundiai, lotharingiai?) trónörökösének.

Sir Galahad 2012.08.20. 11:52:02

@billy reed: Az a baj, hogy értettem. Az Aranybullára hivatkozni a jelenlegi közjogi viszonyok között nagyjából egy Monty Python-jelenettel egyenértékű.

ssjani 2012.08.20. 11:58:28

Ha egy meggyengült hatalmat győznek le más magukat okosabbnak gondoló erők akkor az az ország felégetésével, elpusztításával jár. De ti ezt akarjátok.

helipokter 2012.08.20. 12:00:42

Nem tudom: a történelmi alkotmányra hivatkozást a fijúk most tették bele az alaptörvénybe?
Mert ha igen, akkor az paradoxon. Egy olyan pont alapján tekintjük semmisnek a ténykedésüket, amit ők hoztak be, azaz érvénytelen.

Sok hozzászólóval egyetértésben: én sem látom, hogy akkor hogyan tovább.
Ki lehet mondani, hogy a Fidesz ténykedése az egyeduralomra törekvése miatt illegitim, de ettől még nem változik az alapprobléma: sok a szavazójuk. (mert az ország - mint tudjuk - tele van hülyével)

Sir Galahad 2012.08.20. 12:50:54

@helipokter: A történelmi alkotmányra való hivatkozás, ha eddig nem lett volna világos, egy gesztus. Nagyjából annyit jelent, hogy "tiszteljük elődeink törvényalkotó munkáját és a történeti alkotmány szellemét" - nem azt, hogy a régi jogszabályok, például az Aranybulla minden egyes cikkelye érvényben van napjainkban is. Ha ezt valakinek külön el kell magyarázni, akkor az illető vagy korlátolt, vagy annak tetteti magát - végül is mindegy.

bolondok paradicsomában viktor a király 2012.08.20. 14:02:07

@VT22: A te álmaidat már rég elvette a királyod. Hál istenek azt még nem tudta tőlünk.
De megnyugtatlak ki vettem az ásóból az akác nyelet, és nem leszek én se adósa a hozzád hasonló amputált agyú baromnak.
Egy a baj, hogy nem tudlak agyon ütni, mert ahhoz agy is kellene.
Még mindig nem fogtátok fel, hogy már nem a libsi meg a hasonló általatok szajkózott lózungokról van szó.
Az éhes és elszánt ember kegyetlen, és lesza.rja, hogy bolsi vagy fidesznyik seggnyaló majom.

helipokter 2012.08.20. 18:31:27

@Sir Galahad:
A stílusodon még finomítanék.
De abba egyetértünk, hogy a nyamvadt kis utalás (a történeti alkotmányra) nem ok arra, hogy az ember "Viktor, elkúrtátok" örömrivalgásban törjön ki. Annál sokkal lényegesebb részek is kevesek lennének (viktor-elbalta esetén) az ellenzék üdvösségéhez. 3 nap kérdése, hogy a Nemzet Gőzhengere az esetleges prücköket eltakarítsa a saját útjából.

Chigavera · http://pezsma.blog.hu/ 2012.08.21. 02:20:11

@nemorino: Azért ennél talán árnyaltabb a kép. Itt nem szimplán a labancfikázó kurucos történetírásról van szó. Ha megnézed a kortárs forrásokat, hát mit mondjak, Lipótnak, a Habsburgoknak, a török jognak mondjuk úgy nem volt jó sajtója. Magyarországnak számos szempontból sokba volt a felszabadítás, és a kortársak szemében török helyett kivérzett német gyarmattá vált. Rákócziék fellépése már erre volt reakció.

aeidennis 2012.08.27. 13:33:33

Zrínyi csak az egész egy részét ismerte mind a török, mind pedig I. Lipót magyar király birodalmából. A király jobban rálátott az egészre (gazdasági lehetőségek, nemzetközi erőviszonyok, szövetségi rendszerek, katonai potenciál). Valamint tökéletesen tisztában volt vele, hogy az ellenállási záradék és a szabad királyválasztás fennmaradása esetén kormányozhatatlanná válna a Magyar Királyság a török kiűzése után.

Mi pedig csak hálásak lehetünk ezért a döntésért, főként a lengyel példa ismeretében, ahol a nagy szabadság előbb anarchiába, aztán káoszba, majd az ország eltűnéséhez vezetett.

aeidennis 2012.08.27. 13:52:37

@billy reed: Lehet, hogy a nemesurak egy része elszakadt a magyar valóságtól, de 1945 óta a parasztok irányítják az országot, akik kiharcolták, hogy akár egy Orbán Viktor is kerülhessen az ország élére. Tessék megenni, amit főztek.

Đđ 2012.08.27. 13:56:04

@aeidennis:

Zrínyi tisztában volt az európai és azon belül a Habsburg-birodalmi realitásokkal – ha olvastad Az Török áfium ellen való orvosság c. írását, ott ezeket a tényezőket végig is veszi.

Az természetesen más kérdés, hogy Lipótnak lehettek más céljai is, mint Magyarország területi integritásának helyreállítása. Utólagosan, immár ismerve mind a császári, mind pedig a szultáni archívumokat, elmondható, hogy Zrínyi helyzet- és erőforrás-értékelése megfelelt a valóságnak.

Az, hogy „az ellenállási záradék és a szabad királyválasztás fennmaradása esetén kormányozhatatlanná válna a Magyar Királyság a török kiűzése után”, nem több spekulációnál, hiszen a magyar középkorban hosszú, virágzó periódusok voltak, amelyekben végig élt mindkét nemesi jog. Itt a kérdés mindenkor a király képességein, célmeghatározásán múlott. Az igaz, hogy e téren Lipót nem jeleskedett. Nyilvánvaló, hogy nem lehet rajta ugyanakkor számon kérni a XXI. század szempontjait...

A lengyel nemesi vétójog egészen más volt, mint az ellenállási és szabad királyválasztási jog. Az ui. valóban „beépítetten” volt képes anarchiába dönteni Lengyelországot – amelyet fel is osztottak egymás között a szomszédai. (Az más kérdés, hogy a Poroszországhoz került Szilézia későbbi fejlődése és annak porosz uralom alatti belső viszonyai óriási előrelépést jelentettek a korábbi lengyel viszonyokhoz képest. Ezt a lengyel Arno Lubos is leírta.)

Đđ 2012.08.27. 14:08:04

@aeidennis:

billy red helyett:

A magyar nemesség legalább annyiszor döntött „éves átlagban” rosszul a történelemben, mint az utóbbi bő két évtizedben a magyar választók. (Igen: csupán az utóbbi 22 évet szabad számolni, hiszen a II. vh. és 1989-’90 között a Szovjetunió döntötte el az alapvető irányokat.)

Egyébként: ha végignézed az 1945-től Magyarországon tényleges politikai hatalmat birtoklók névsorát, azok között elenyésző számban találsz „parasztokat” – még paraszti szülőktől származókat se nagyon. Leginkább kispolgári, értelmiségi, vagy munkásszármazásúak. Arra pedig „nemesúrfiként” nem lennék olyan büszke a helyedben, hogy Magyarország úgy érkezett el a XX. század közepére, hogy lakosságának több mint 2/3-a parasztként élt... Igazán lett volna módotok, időtök, vagyonotok és hatalmatok arra, hogy – Széchenyire, no meg a korszellemre hallgatva - modern, ipari országgá tegyétek Magyarországot. De hát ezt a melót voltatok szívesek előzékenyen átengedni a zsidóságnak és a németségnek (jórészt a kiegyezést követően).:-)))

...Viszont: most már nem azon kell marakodnunk, hogy Orbánt a „buta parasztok”, vagy a „nemesi tespedés” juttatta-e történelmi távlatokban hatalomra, hanem azzal kell foglalkoznunk, hogy miképpen tehető modern, sikeres, fejlődő, erős gazdasággal rendelkező országgá Magyarország? De ha te királyt és arisztokráciát szeretnél látni az ország élén, erre is van lehetőség – ott van erre a virtuális valóság!:-)))

Szúrófény 2012.09.15. 04:30:28

@billy reed: Lipót a Lipótmező névadója, a hülye gyerekből lett császár, születése okán! Helyette a Metternich vezette "Koronatanács" vitte az ügyeket!

Szúrófény 2012.09.15. 04:33:55

@bolondok paradicsomában viktor a király:
Szabó Dezső író cikkei nyomán.

„A közéletben súlyos tehetségű morális embert veri az immorális, minden ordításra kapható, ezerfogú éhes emberbestia. És megszületik a szervezett gyilkosságok, rablások a morállá konszolidált bűnök, hazugságok és perverzitások irtózatos szisztémája, a világtörténelem legóriásibb arányú haláltánca: a korlátlan szabadverseny, a polgári kapitalista demokrácia, a zsidónak megígért nagy történelmi szüret… Legáltalánosabb formája a politikai szabadverseny elvének: az állam minden felnőtt tagja választhat, és választható.
De egyszerre felhemzsegnek a műveletlen, semmi lelkiismereti törvénytől meg nem kötött, vad politikai kalandorok, elszánt éhes politikai apacsok, akik a törvények dzsungelében könyörtelenül gázolnak át mindenen szilaj étvágyuk kielégítésére. És ezek jobban tudnak ordítani, ezek mindent tudnak ígérni a nép őselégületlenségének, ezek a végsőkig tudják nyargalni az aktuális jelszavakat, mert a becsületes lehetőségek, hazafias aggódás és a felelősség nehéz érzése nem köti őket. (a népképviselet problémája cikkből)
süti beállítások módosítása