2013.04.16. 21:39 Szerző: Moin Moin

Belügy

Szemét.jpg

„Ebben a pillanatban még én, és csak én vagyok a fejedelem, az történik, amit én akarok, és arra veszem rá a vár alatt élőket, amire akarom. Ha megparancsolom, hogy gyújtsák fel ezt a várat, irtsák ki az idegeneket… és éljünk a magunk ízlése és vallása és rögeszméi szerint addig a kevés ideig, míg az a művelt és finom Európa… úgy nem dönt, hogy nem állja már tovább a szagunkat, inkább nekünk ront, és megsemmisít, és haljunk meg, mint annyian már mielőttünk ezen a földrajzi egységen, síratlanul, hát megtörténnék. Csakhogy én életet szántam ennek a népnek, nem halált.”

Szabó Magda: Az a szép, fényes nap, Géza fejedelem szavai - 1976

 

 

Nem valószínű, hogy az EU hatékonyan és sikeresen fog-lesz képes fellépni a Fidesz-rezsim ellen, legyen bár ez utóbbi bármennyire is ízlése ellenére. Ennek oka csak részben a hiányzó gyors EU-s mechanizmusokban, vagy akár a brüsszeli nehézkes bürokráciában keresendő, de nem magyarázza önmagában az sem, hogy az egyes európai politikai erők nem egyformán súlyosan ítélik meg a magyarországi történéseket. Van egy nagyon gyakorlatias oka is az EU tétovázásának: a magyarországi valós és támogatható alternatíva hiánya!

Nincs nyugati értelemben vett demokratikus ellenzék Magyarországon: olyan, amely nem csupán beszélne a demokráciáról, hanem amely olyan embereket tömörít, akik élik is a demokrataságot, gondolkodásmódjukban, egyéni és közösségi – no meg politikai – szokásaikban és tetteikben. Hogy ez miért van-lehet így, mindenféle „Fidesz-rettenet” ellenére is, annak komoly, mélyreható okai vannak – ezeket fogjuk alább megvizsgálni!

Az EU semmi mástól nem tart jobban, mint egy destabilizálódott tagállamtól. Márpedig, ha egy országban (így vagy úgy) megbukna egy kormány és nem lenne képes utána egyetlen politikai erő-erőcsoport sem megteremteni a kormányzáshoz szükséges többséget, akkor az az ország káoszba süllyedhet. A mai Magyarországon (még) nem létezik olyan politikai kombináció, amely képes lenne maga mellé állítani a szavazók kellően nagy hányadát ahhoz, hogy stabil kormányzás következhessék, ha a Fidesz a hatalomból (ki tudja, miért, hogyan?) távozni kényszerülne. Egyáltalán: lenne-e olyan (reálisan várható) esemény, amely (idő előtt, a 2014-es választásnál korábban) távozásra késztethetné a jelenlegi kormányt és parlamenti többséget? Aligha!

Éppen ezért irreális minden olyan várakozás, hogy majd az EU megoldja azt, ami alapvetően és mindenek előtt a magyar választók dolga. Bár az EU-nak vannak bizonyos alapelvei, amelyek érvényesülését elvárják minden tagállamuktól, ám az már nem dolga az EU-nak, hogy ezeket az elveket akkor is betarttassák egy-egy országgal, ha az adott ország választóinak nem fontosak annyira ezek, hogy politikai preferenciáikban és döntéseik érvényre is jussanak ezek az elvek. Hiszen az EU olyan népek közössége-egyesülése, amelyek ezen elvek mentén rendezik be az életüket. És ha egy nép tartósan más értékrend mellett tart ki, akkor vajon mit is keres egy tőle idegen értékrendet valló közösségben?

…De mi is a helyzet a magyarság többségének „társadalmi értékrendjével”? Miféle értékek, elképzelések és viselkedésmód jellemzi a magyar közgondolkodást, miféle mechanizmusok működnek a magyar társadalomban? Itt szembe kell néznünk egy kemény – sokak által bizonnyal „nemzetgyalázónak” titulált – igazsággal!

A magyar: szolganép. No, nem „genetikusan”, ahogy egy szerencsétlen aggastyán a közelmúltban mondta, nem, dehogyis! Nincsenek „genetikusan szolga” népek – de igenis: vannak olyan történelmű népek, amelyeknél öröklődött és rögzült egyfajta „úr-szolga viszony” a közgondolkodásban.  Magyarországon hosszú évszázadokig a szolgaság volt az egyetlen, széles körben elterjedt és „mindenkit elérő” modell, amely meghatározott mentalitást, viselkedést, szocializációt és értékrendet. Magyarországon hosszú századokig – gyakorlatilag mindmáig – az volt a helyzet, hogy ha az „úr” elkiáltotta magát, hogy „Nálam a hatalom!”, akkor a nép meggörbítette a hátát és befogta a száját. Mert tudta, történelmi tapasztalata volt, hogy ha nem ezt teszi, akkor megkapja a magáét és senki-semmi nincs, aki-ami megvédhetné. Ez a történelmi tapasztalat motiválja a mai magyar viselkedést is, az éppen aktuális „urakkal”, a Fidesz-hatalommal kapcsolatban. Gyakorlatilag ma is úgy viselkedik az ország lakosságának jelentős többsége, mint ahogy a múlt század húszas-harmincas éveibe (az „ideális” Horthy-korszakban) egy isten háta mögötti nagybirtokon a zsellérek: ha jön az uraság és akar valamit, akkor nincs ellenállás, nincs visszapofázás – és legfőképp: szervezkedés nincs az uraság ellen!

A mentalitás, ahogy egy adott közösség tagjai önmagukról és a lehetőségeikről, a rendelkezésükre álló érdekérvényesítő eszközrendszerről – vagy: annak hiányáról – gondolkodnak, nagyon szilárd, az időnek ellenálló képződmény. Azt az újabb tapasztalatok is csak lassan formálják át – hát még, ha a legújabb tapasztalatok is megerősítik a régi rendet és gondolkodásmódot! Ma azok, akiknek a kezében tényleges hatalom van, szintúgy bármit megtehetnek bárkivel, mint az említett Horthy-korszakbeli uraság a zselléreivel – legalábbis így gondolják az „urak” és az emberek is. Igen: az emberek – még az egyébként tanult emberek is – úgy érzik: lesöpörhető az ő akaratuk, hogy úgyis csak az az akarat érvényesül, amelyik mögött hatalom (a Hatalom) áll. Hiába voltak az elmúlt bő két évtizedben jogállami eszközök „az egyszerű nép” kezében is – és vannak még azért ma is – ezekkel az eszközökkel nem gondol a nép és az állampolgár, amikor a hatalom elkezd ellene működni. Vannak ugyan néha-néha kisebb „parasztlázadások”, ám mivel ezeket az ösztönök és érzelmek működtetik, nem pedig a racionális, polgár módra történő összefogás és konzekvens cselekvés, hamar kifulladnak – szervezőiket pedig ha nem is ültetik tüzes trónra, mint Dózsát, azért „korunk szellemében” épp elég vegzálás szokta érni.

Ebben mindaddig nem is lesz változás, amíg fel nem bukkan egy polgári értelemben vett módon együttcselekvő csoport, amely megkérdőjelezi a „fennálló viszonyokat” és képes elhitetni a nép egyre szélesebb köreivel, hogy ha velük együtt cselekszenek, akkor ki lehet szabadítani az országot a „Fidesz-szolgaságból”.

Annak idején, Géza fejedelem és I. István idejében az volt a kérdés, hogy megmarad-e a magyarság pogánynak, vagy keresztény-feudális útra tér. Ha az elsőt, a „magyar szabadságot” választotta volna, már bizonyosan nem létezne a magyarság. A történelem mechanizmusai ugyanis nem tolerálják a „sajátos észjárású” kisnépeket. Ez nem valami „direkt kiszúrás”: egyszerűen az az oka, hogy a fejlődik a környezetünk, de mi nem vagyunk erre képesek, akkor egyre szűkülnek az erőforrásaink és egy idő után a társadalom nem képes tovább fenntartani önmagát. Tagjai „önálló pályára állnak”, elvándorolnak, feloldódnak más közösségekben. Ez spontán folyamat – amely ráadásul nem „egy nagy pillanatban” történik meg, így sokáig nem is tűnik fel a kortársaknak az, hogy itten most ez egy „sír, hol nemzet sűlyed el1 éppen… Egy nép sosem várja meg, hogy szépen, lassan élen haljon: elhúznak soraiból mindazok, akik mobilisek. És csak azt vesszük észre ilyenkor, hogy (pl.) „500.000 magyar vállalt már külföldön munkát!”.

Most az a kérdés, hogy a magyarság megmarad-e a fentebb leírt „szolganépnek”, szolgai-etatista társadalmi és közgondolkodásbeli-viselkedésbeli viszonyok közepette – és még húzza egy kicsit, egy-két-három generáción át, vagy képes átalakulni egy demokrata-kapitalista polgárnéppé és él tovább, az emberi történelem belátható-elképzelhető határaiig, mint egy az Európai Unióba integrálódott kultúrközösség. Igen, ez változásokat jelent majd ahhoz a nemzetképhez és népfelfogáshoz képest, amely a XIX. századból származik, ám amely éppúgy csupán „tranziens jelensége” a történelemnek és a közgondolkodásnak, mint volt egykor a „római polgár”, vagy a „szovjet polgártárs”. Az a nép-, nemzet- és hazafelfogás és -fogalom, amely a „klasszikus (értsd: XIX. századi) magyarságot” jelentette, nem tartható fenn tovább. Azért nem, mert – „szabadságharcoló” nemzetként – egyszerűen nem képes előteremteni a nemzetet alkotó lakosság és gazdaság fenntartásához szükséges erőforrásokat. A XXI. századi világban egyszerűen sokkal több eszközre van szükségünk, mint akár csak évtizedekkel ezelőtt – és még egy nagyhatalom sem képes ezeket „autarch módon” előteremteni, nemhogy egy kisnép. Az a „pávatánc” pedig nem megy/nem mehet sokáig, hogy „Kooperálunk veletek, de utálunk titeket – és különben is: mi mindent másként, a magunk módján akarunk csinálni!”. Mert ha „mindent másképp csinálunk”, akkor az nagyon megnehezít bármiféle együttműködést – az pedig nem különben, ha a nagy együttműködés közben rendszeresen sértegetjük a partnereinket… (Megj.: Kíváncsi vagyok, vajon meddig menne az, hogy Orbán Viktor ugyan egy csapatban focizna a játékostársaival, ám meccs közben nem alkalmazkodnak a csapattaktikához, viszont a csapat tagjait mindennek elmondaná és folyton arról beszélne, hogy azok „összeesküsznek ellene”? Alighanem kapna a zuhanyban a „kettős mércével”, utána pedig kipendítenék az öltözőből…)

Az, hogy „rabok legyünk vagy szabadok2, a legszigorúbban vett belügyünk. Dönthet a magyar nép úgy, hogy megmarad (a saját maga által a régi rutinok alapján, azoknak engedelmeskedve rosszul választott) „urai hatalma alatt” – és választhatja a szabadság és siker útját, természetesen csak akkor, ha vállalja az ehhez szükséges változást is. A „régi, nemzeti keretek” és a „régi úri rend” hívei nyugodtak lehetnek: az EU nem fogja megakadályozni a magyarokat abban, hogy rosszul válasszanak. Nem küld tankokat, még csak a NATO sem fogja lebombázni a vörösiszap-tárolók gátjait3… Csak épp előbb-utóbb kitessékelik az országot az EU-ból, mondván: „Ha ti úgy akartok élni, hát tegyétek – de ne a mi kontónkra!” A játék – és a választás – tétje „csak” a magyarság jövője. Nem az EU-é és nem azoké, akik képesek Magyarországról még idejében elmenni.

(Javaslom, olvassátok el ezt a korábbi, szintén a témába vágó posztunkat is: A középosztály hallgatása - http://progressziv.blog.hu/2013/02/07/a_kozeposztaly_hallgatasa)

 

                                                                                                                                                     

 

1 Vörösmarty Mihály: Szózat

2 Petőfi Sándor: Nemzeti dal

3  Szaniszló Ferenc egyik elhíresült összeesküvés-elméletében fejtegette, hogy a 2010 őszi vörösiszap-katasztrófát a NATO-gépek által ledobott bombák okozták – nyilván valami magyarságellenes összeesküvés egyik mozzanataként.

A bejegyzés trackback címe:

https://progressziv.blog.hu/api/trackback/id/tr855230384

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Magyar demokrácia vs. EU: szintkülönbség? 2013.04.17. 07:12:40

Most már még jobban várható, hogy az EU eljárást indít Magyarország ellen a legutóbbi alkotmánymódosítás néhány pontja miatt. Erre hangolva - és a ciprusi ügyek miatt is - mostanában sorra jelentek meg elemzések a tagállami demokráciák és az EU viszony...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Rwindx 2013.04.17. 10:48:58

Tehát mivel nálunk feudalizmus volt, akkor ezért mi szolganép vagyunk. Akkor mi van azokkal ahol szintén létezett a feudalizmus? Ha konzekvensek akarunk lenni akkor ők is szolganépek, de mivel ez hülyeség, ezért csak azt tudom levonni hogy a szerző retardált, pont úgy mint a szerencsétlen aggastyánnak titulált rasszista disznó.

elwood 2013.04.17. 10:50:09

@Fejesrob: orbán 3000 milliárdnyi megtakarítást élt fel. ebből nem nehéz válságot túlélni.

Napsugaras_szép_jónapot! 2013.04.17. 10:59:18

@elwood: Jobb lett volna újabb 3000 milliárdot felvenni hitelként a cionistáktól, jó öreg ballibsi recept szerint, igaz?
Amúgy nem felélték, hanem törlesztésre ment az uzsorásoknak.
Jó hír viszont, hogy Hitler anyja megint terhes! :)

Mária 2013.04.17. 11:01:32

@Napsugaras_szép_jónapot!:

Az állampapír kibocsátás, amire Orbánék annyira büszkék, az mi, ha nem hitelfelvétel, kicsi bogaram?

elwood 2013.04.17. 11:03:35

@Napsugaras_szép_jónapot!: ha megnézed orbán ugyanúgy hitelből törlesztett hitelt, csak magasabb kamaton vette fel. büszkén hirdette, hogy viszik az államkötvényeinket.

amúgy beszélj értelmesen, ignore pending.

Fejesrob 2013.04.17. 11:06:20

@elwood: Végül is minden duma helyett nézd meg a 2013-ast (ez egyenlő lesz) és a 2014-est, akkor a mienk már jobb lesz.

GDP-t csak valamiből lehet csinálni. Abból, hogy a német idehozza a gyártást attól a termelékenységi mutató nő, a GDP csak akkor, ha a beszállítók többségében magyarok.

Az Orbán féle stratégiai bohóckodásnak épp ez az értelme, magyar alapanyag, magyar beszállítók.

Hogy te mennyire naiv vagy. Sok külföldi cég eleve csak azért vásárolta fel magyar konkurensét, hogy megszerezze a piacot, faszt fogott össze vele. Ez nem az USA, vagy Németország.

Az uccsó mondatot pedig jellemző, Simicskázol, fingod nincs miért jobb neked Simicska mint egy osztrák.

elwood 2013.04.17. 11:10:35

@Fejesrob: "Végül is minden duma helyett nézd meg a 2013-ast (ez egyenlő lesz) és a 2014-est, akkor a mienk már jobb lesz. "

ez a soha nem látott növekedés ? ami valahogy mindig jövőre van ?

ha valaki gyártást hoz ide, akkor munkát ad munkanélkülieknek, ha nem hoz akkor az állam fizet nekik segélyt.

"fingod nincs miért jobb neked Simicska mint egy osztrák."

hát világosíts fel légyszíves

nem várt fordulat 2013.04.17. 11:14:23

@Fejesrob: no meg abból a párszámilliárdból, amit Bajnaiék nem hívtak le, Orbánék viszont igen. Ez valahogy mindig elsikkad.

nem várt fordulat 2013.04.17. 11:15:17

"Márpedig, ha egy országban (így vagy úgy) megbukna egy kormány és nem lenne képes utána egyetlen politikai erő-erőcsoport sem megteremteni a kormányzáshoz szükséges többséget, akkor az az ország káoszba süllyedhet."

Nem is tudom, nem látom, hogy Belgiumban micsoda nagy káosz lenne, pedig ha jól emlékszem, akkor kb. másfél évig nem volt kormányuk.

WLaci 2013.04.17. 11:20:45

Nagyon eltalált poszt. Az ötvenhatozosóknak meg kurucoknak: volt magyar arisztokrácia, középnemesség, de ezeket szépen kiirtották, és volt polgárság (bár főleg német és zsidó), ismert a történet. Volt némi keresztény középosztály és polgárosodott gazdag parasztság, nekik is odavágtak a 49 után. A kommunizmus haszonélvezői az alsóparasztság volt, akik megindultak felfelé, és elfoglalták a volt elit helyét. Orbán, Lázár, stb. Soroljam? Na ők hozzák a szolgamentalitást, illetve ami részükről megnyilvánul, az ennek kiegészítője, az urizálás.

unionista (törölt) 2013.04.17. 11:34:04

akárhogy csűrjük-csavarjuk. két magyarország van. egy nyugatos és egy keleties. mindig is az volt, és mindig is az lesz.

nem lehetne azt megcsinálni, hogy kis körzetenként helyi népszavazásokkal döntsük el, hogy a "felvilágosult" "nyugati", vagy a "népi" "keleti" világhoz akar-e tartozni. és akkor mindenki oda költözik, ahová akar. és akkor legyen egy "nagy-magyar" "cárság", és hercig hercegségek.

Fullánkos Algol 2013.04.17. 11:35:35

Pontosan a kereszténység felvétele jelentette a szolgaság felvételét. A kereszténységet ugyanaz a szűk kör terjesztette el mint a zsidó vallást (meg az iszlámot is), a kamatszedés monopóliumának fenntartására, hogy a világ népei jó rabszolga módjára odatartsák a másik felét is ha pofánbasszák őket, és ne vágyjanak világi dolgokra. A keresztény uralkodó réteg a szanhedrin helytartója, az ezért kapott hatalomért cserébe, őket kéne úgy eltávolítani, hogy ne ugyanabból az irányból érkezzen a leváltó kábító ideológia (mint ahogy a szocialista-kommunista ideológia ugyanennek a körnek a hátsószándék-vezérelte csalija volt az idealista kizsákmányoltak számára).

Fejesrob 2013.04.17. 11:35:56

@elwood: Ha Orbánék meg akarják nyerni a választásokat kénytelenek valamit felmutatni, nácizva nem lehet választásokat nyerni, ezt jól látszott 2010-ben. A szarból kikeveredni pedig idő kell.

Gyurcsány, Bajnai rendesen elszálltak, ezt valakinek rendezni kellett.

Az OK, de a GDP-t akkor is jobban növeli az, ha valami magyar tulajdonban van. Ez nem jelenti azt, hogy a külföldi autógyár előnytelen, csak kell mellé más is, lehetőleg hazai tulajdonú.

Ez szerintem hosszú lenne, de ha belegondolsz, magyarázat nélkül is megérted.

unionista (törölt) 2013.04.17. 11:38:32

@Rwindx:
a magyarok egy része ma is fedualizmust szeretne. ennek alternatívája a föderalizmus.

itt a nép egy része kvázi ausztria-németország-svájc része akar lenni. olyasmi világot képzel el, ami a németalföldön van. ők a nyugatosok.

és van egy csoport, amelyik azt mondja: ez így nem lesz jó. mert mi igaz-magyarok vagyunk. egyik tábor se akarjon uralni mindent. váljunk már szét könyörgöm. helyi népszavazásokkal alakítsunk ki nyugatos és keleties körzeteket.

Fejesrob 2013.04.17. 11:44:09

@unionista: Ez leegyszerűsítése a dolgoknak.

Itt inkább arról van szó, hogy régi, 15-20 éves privilégiumok számolódnak fel, mondhatni a megerősödő hazai tőke harcol azzal a nyugatival, amelynek helyét el (vissza) akarja foglalni.

Ez régebben sok országban lejátszódott, sőt néhol kifejezetten véres volt.

Ráadásul valószínűleg árnyaltabb a kép, mert kezd jelen lenni egy Közép-európai (magyar-szlovák-cseh) igény is.

A példa természetesen kiragadott, de mindenki belátja, elég nonszensz az, ha viszonylag fejlett országokban az alapcikkek pld. osztrák, német tulajdonú gyárak állítják elő. (Fogkrém, intimbetét, mosópor, stb).

Ez azt jelenti, hogy bár a konfliktusok Mo-al vannak, pár év múlva Ny és K európa egyfajta kereskedelmi háborúba fog állni, ha csak szét nem esik addig Európa.

elwood 2013.04.17. 11:49:36

@Fejesrob: az világos, hogy a hazai alapú gazdaság jobb az országnak mint a külföldi alapú.

viszont két dolgot nem kell idekeverni. egyrészt ha kizavarom a multikat, attól nem lesz hazai alapú gazdaság, csak munkanélküliség.

másrészt a hazai gazdaságot sem lehet kiválasztott személyek formájában támogatni, attól csak a kisíbolt vagyon lesz nagyobb, és nem nálad vagy nálam.

ha megnézed a kkv-k kaptak adócsökkentést, de kaptak egy jó kis adóemelést is minimálbéremelés formájában, aztán kompenzációt kérhettek ... stb.

pusztán azzal, hogy az össze-vissza kapkodás helyett kiszámítható környezetet nyújtanának, a multik és bankok vegzálása helyett hagynák őket dolgozni, magától beindulna a gazdaság.

attól még lehet progresszív vállalkozói adóval támogatni a kkv-kat, de csak normatív alapon, nem személyre szabva eldönteni ki a nekem kedves.

contractor 2013.04.17. 11:50:36

Régóta vallom, hogy ezen a szolgalelküségen leggyorsabban a kötelezö fegyvertartás segítene. Igen, kötelezö, minden nönek férfinak 18 év felett aki olyan szellemi állapotban van. Igen, lennének halottak is. Az elején meglehetösen sokan, de utána müködö demokrácia is lenne. Sajnos az ország ezt a lépcsöfokot megpróbáta átugrani. Nem ment, és nem is fog menni. Más országokban se ment.

unionista (törölt) 2013.04.17. 11:52:29

@gyárvárosi:
de a magyar népesség egy része ezt nem akarja. keleties. szent istván az egész "uruszágra" rákényszerítette a latin-kereszténységet. a nép egy része nem akarta. aztán a bajorokkal jól pofán verette őket. így vettük fel a német-rómaiak vallását. a lakosság egy része ennek akkor is ellene volt. és most is ellene van. magyarország eleve egy törzsi, vallási megosztottsággal jött létre.

a demokrácia az lenne, hogy ezt intézményesítjük. de nem úgy, hogy négy évente egyik, vagy másik csoport uralkodik. hanem akkor kisebb széttagolt nyugatos, és nagyobb összefüggő keleties körzetekre kell osztani az országot.

ahogy németországban is van landkreis és stadtkreis. és akkor a tőkés tudja, hogy neki hová érdemes települnie. és azt, hogy melyik az a körzet, ahová ne menjen, mert az "népnemzeti" territórium.

Pan Modry 2013.04.17. 11:55:36

@Napsugaras_szép_jónapot!:
Minek kellett volna felvenni? Az allamnak csokkentenie kellene a kiadasait talan...

Olyan vagy mint egy lecsuszott ciganymentalitasu egyed, ha kell valami, akkor ellopod, nem pedig a kiadasaidat csokkented vagy hatekonyabban dolgozol.

Pan Modry 2013.04.17. 11:57:19

@Fejesrob:
Egy osztrak annyiban biztos jobb mint Simicska, mert nem allami korrupcioval szerezte a penzt, legalabbis nem a magyar allamot korrumpalta.

Probalj meg egy magyar, majd egy osztrak cegnel dolgozni, latni fogod a kulonbseget!

unionista (törölt) 2013.04.17. 11:58:30

@Fejesrob:
legyenek olyan körzetek, ahol a nemzeti nagytőkés uralkodik. ezt akarjátok nem? akkor legyen ez. de legyen olyan, ahol a nemzetközi. mert ezt akarja a másik tábor. a nyugatosok nemzetközivé akarnak válni. akkor hadd váljanak. az a demokrácia, hogy nem kell tök egyformának lenni.

Pan Modry 2013.04.17. 12:02:43

@Mária:
"Orbánék tudatosan rúgtak egyet a társadalom alsó harmadába az egykulcsos adó bevezetésével, az adókedvezmény eltörlésével, az álláskeresés támogatott idejének megrövidítésével, az álláskeresési segély csökkentésével és a közmunkabér idejének ÉS összegének a csökkentésével.

Amíg valaki a napi élelme megkeresésével küszködik, addig se jut eszébe, hogy a jogai felől gondolkodjon.

Ennek a stratégiának a következménye az, hogy ma hárommillió magyar legfőbb problémája nem a demokrácia és a jogállam, hanem a napi egyszeri jóllakás valami olcsó, állati takarmánynak se nevezhető élelmiszerből."

Hulyeseg amit irsz, a szegenyseg eppen a szolgalelkuseg kovetkezmenye, nem pedig az oka.
Az ilyen szolgalelku tarsadalmakba nem ervenyesul a meritokracia, nem a legtehetsegesebb, legszorgalmasabb egyedekhez kerulnek az eroforrasok, akik utana hatekonyan bannak vele, hanem a mutyipajtasokhoz, es naluk a mutyi kapcsolati toke szamit, nem pedig a tenyleges gazdasagi teljesitmeny.

Meg egyebkent is, inkabb lennek szabad korgo gyomorral, mint szolga parizsis zsemlevel jollakva.

Nem tudom a nevem (törölt) 2013.04.17. 12:10:07

Hülyeség! Ha a magyar szolganép lenne, akkor nem lett volna '48, '56, és 2006, meg 2010 végképp nem. Ha a magyar csak arra lenne képes, hogy haptákba vágja magát, akkor miért nem vágta magát haptákba a Habsburgok, az SU, és most az EU előtt?

"ha jön az uraság és akar valamit, akkor nincs ellenállás, nincs visszapofázás – és legfőképp: szervezkedés nincs az uraság ellen!"
Ha így lenne, akkor az emberek nem akarták volna leváltani Fletót, nem szavaztak volna olyan kormányra, ami nyíltan szabadságharcol az EU-val, IMF-el.

Lehet ezt akárhogy magyarázni, az a nagy büdös, helyzet, hogy a kínálkozó lehetőségek közöl az emberek még mindig a mostani irányt tartják a legjobbnak.

Az külön érdekes, hogy akik most azért kritizálnak minket, hogy szolganép vagyunk, azok a leghangosabbak, ha visszapofázunk a "főúrnak". Lásd még: merjünk kicsik lenni, az EU-ban kis eminensként kéne viselkedni, stb...

Void Bunkoid 2013.04.17. 12:11:54

@Mária: az egykulcsos adó, ami a társadalom alsó harmadát pörölyként sújtja, igazából azért sántító kritika, mert gondolom te is sejted, hogy azért itten már húsz éve "kapitalizmus" van, és - AKÁRMENNYIRE is nem tetszik nektek - bizony minden kapitalista társadalom vagyonelosztása kb hasonlóan néz ki.

Pl az USA összvagyonát (ingatlan, készpénz, ingóságok minden) nézve körülbelül a társadalom felső tíz százaléka (keresetet-jövedelmet illetően) birtokolja az amerikai összvagyon 76 százalékát, valamint az alsó 40(!) százaléka az az összvagyon 0,2(!) százalékát.

Ez a legnagyobb valószínűséggel így néz ki szerintem nálunk is.

Az egykulcsos adózás bevezetésével kb az történt, hogy a felső tíz motiválva lett, hogy böcsületesebb legyen és több jövedelmet valljon be adónak, ami mennyisége még így a számukra csökkentett kulcsokkal is simán sztm ezres nagyságrenddel múlja felül az alsó 40-50-akárhány százalék által befizetett adót.

No ezért. A másfélmillió világéletében szociális segélyen élő azaz nulla forintot adózó, ám az államkasszából rengeteget kivevő vs. az esetleg évente soktízmilliót leszja-zó sikeres vállalkozó.

Igen, sajnálom, ez a kapitalizmus ilyen. Vannak kellően okos, valamint élelmes, ötletes és gátlástalan emberek, akik baromi gazdagok lesznek, meg van rengeteg szegény ember, akik ezeknek dolgoznak vagy munka híján az őáltaluk befizetett adón élősködnek.

Ennyi az egész. Ha nincs képed átlépni azt az - igen, ez kell hozzá - gátlástalansági fokot (mint pl bármilyen röhejesen olcsó alapanyagból marhadrága terméket előállítani, és meg is győzni a hülyéket hogy az kell nekik, és igen, annyit ér), akkor szegény leszel, de akkor ne is panaszkodj emiatt, ez a sorsod.

Void Bunkoid 2013.04.17. 12:15:08

A másik, sokak által áhított módszer, a Gondoskodó Állambácsi, aki majd egyenlően elosztja a javakat, és mindenkinek szotüdülő, meg egységes jófizu, meg háromhatvanas kenyér, öthúszas kőbányai - az meg sajnos nem fér össze a demokráciával vagy kapitalizmussal, valamint PONT azért, hogy nehogy mégis egyenlőtlenségek alakuljanak ki, iszonyú kontrollt kíván, és akkor pl nemigen írkálhatnál blogokba. Sőt én sem. Kivéve ha pártfunkcionárius vagyok :P

nem várt fordulat 2013.04.17. 12:19:18

@Nem tudom a nevem: omg, te még mindig itt tartasz?

"nem szavaztak volna olyan kormányra, ami nyíltan szabadságharcol az EU-val, IMF-el."

Azzal az EU-val, akiktől most nettó haszonélvezőként a 2. legtöbb támogatást kapjuk fejenként?

Azzal az IMF -fel, akinek a pénze (igen, az amit még Bajnaiék vettek fel) teljesen jól jött amikor a MOL részvényeket kellett megvenni?

Igazán gerinces és egyenes "nem leszünk gyarmat"-ozni, aztán odaállni a pénztárhoz, sőt, még tárgyalni is, hogy többet kapjunk.

Nem tudom a nevem (törölt) 2013.04.17. 12:23:31

@karacsi_maci:
""nem szavaztak volna olyan kormányra, ami nyíltan szabadságharcol az EU-val, IMF-el."

Azzal az EU-val, akiktől most nettó haszonélvezőként a 2. legtöbb támogatást kapjuk fejenként?

Azzal az IMF -fel, akinek a pénze (igen, az amit még Bajnaiék vettek fel) teljesen jól jött amikor a MOL részvényeket kellett megvenni?

Igazán gerinces és egyenes "nem leszünk gyarmat"-ozni, aztán odaállni a pénztárhoz, sőt, még tárgyalni is, hogy többet kapjunk. "

Nem erről beszéltem, te szerencsétlen. Hanem arról, hogy ha olyan szolgalelkű lenne a Magyarok többsége, mint ahogy a posztban szerepel, akkor nem lenne szabadságharc az EU és az IMF ellen, hanem tövig benyalna nekik az ország. Erre valamit?

Elolvasni, megérteni, válaszolni. A sorrend nem összekeverendő!

Sunder 2013.04.17. 12:25:18

A sok multiellenes acsarkodó azért elgondolkodhatna néha gazdasági síkon is, mondjuk a költségvetésre kiélezve.

Én értem, hogy Satuegyszerű Pál és Proletár József csak a Tescot, a Spart, (kizsákmányolórohadékok) meg a bankokat (vérszívószemetek) érti a "multi" szó alatt, de a véleményformálásuk ettől még csúsztatás és negatívan hat a közmegitélésre.

Néhány vitaindító gondolat:
1., Ha a multikat rávesszük, hogy "kitakarodjanak", olyan munkanélküliségünk lesz, hogy csuhajja.
2., A technológiai szintünkre sem lenne jó hatással a dolog.
3., Szörnyülködjetek: vannak jó multik. Sokan. Persze ők is profitorientáltak, azért jönnek ide, mert komparatíve olcsóbb a belépő szintű munkaerő, ellenben megfizetik az embert (nyugati, vagy ahhoz közeli bérrel), ráadásul mindezt hófehéren csinálják, plusz ezek a dolgozók olyan know-how-khoz és technikai eszközökhöz is hozzáférhetnek, amiket amúgy csak az interneten látnának.

Sokan ostorozzák a multikat, mert adókedvezményt kapnak. Abba viszont nem gondolnak bele, hogy azzal, hogy a multi nyugati bért ad a MAGYAR munkavállalónak, a belső fogyasztást növeli. Mert Gipsz Jakab mérnök avagy Elhízott János pénzügyi vezető megveszi a jó italt, minőségi élelmiszert, márkás gépeket (jövedéki adó, ÁFA bevétel, etc.).
Hogy ez nem váltja meg az egész országot - mert valóban nem -, arról nem ők tehetnek.

És ha azt kérdezi valaki, hogy a nyolcvan százalékban nettó adócsaló, szürkén-feketén minimálbér közeli fizetésért dolgoztató magyar KKV vállalkozót támogassuk olcsó hitellel, vissza nem térítendő juttatásokkal, vagy a "jó" multi kapjon adókedvezményt az itthon előállított termékek szolgáltatások után, akkor a fentiek alapján relatív egyszerűnek látszik a dolog.

Hozzáteszem, ma a normális megélhetéshez két út vezet (a harmadik a politikusi pálya, de ugye ahhoz gyomor kell):
vagy sikeres vállalkozó lesz valakiből, vagy pedig a jó multik egyikénél közép- vagy felsővezető.
Ebből tisztességesen meg lehet élni, ha nem is luxuskörülmények között.
Csak ugy az elsőhöz tehetség, ész, kitartás és kockázatválallás kell, a másodikhoz pedig nyelvtudás, tapasztalat, innovációs készség és -szintén- ész.

Nos, ennyi első körben. Remélem sokan elküldenek a fenébe, hátha lesz közöttük értelmes gondolat.

Mária 2013.04.17. 12:25:29

@Pan Modry:

Hülyeséget írtál, és jobb, ha tudod, egyáltalán nem vagy okos, hiába választottad az ezt sugalló nicket.

Az átlagembernek nincs semmiféle ÉRDEMI kapcsolati hálója.

Enni mindenki akar, nem csak a legszorgalmasabbak és a legtehetségesebbek.

Egészséges társadalom úgy szervezi magát, hogy ne csak hogy senki ne haljon benne éhen, de az adott kor és az adott nagyrégió átlagos életszínvonalán élhessen.

Ugyanis mindenkinek csak egy élete van. És aki más embereket az árokba lök, az ezt az egyetlen életet lopja el az emberektől.

A szegénység - szabadság kombót meg próbáld ki, mielőtt nyilatkozol róla. Tele hassal az ember könynen beszél hülyeségeket.

nem várt fordulat 2013.04.17. 12:30:02

@Nem tudom a nevem: mert nincs is. a nagyrésze ilyen szolgalelkű.

én másképp látom a dolgokat mint te.
semmiféle szabadságharc nincs itt. tudom, többmillióan mentek a békemeneten meg minden.

gyurcsányt negyed ennyiért buktatták meg, nem tudom tudod -e, hányadik megszorítás csomagnál jártunk, hányszor kellett korrigálni a költségvetést, mindazon túl, hogy a MNYP befizetéseit is lenyúlták.

az, hogy orbán kordonbontással, b középpel, meg pitbullokkal operál, és hangosak és mindenki minket bánt, emiatt úgy tűnhet, hogy ők a többség, de hidd el, hogy nem. ez nem szabadságharc.

önként és dalolva léptünk be az EU-ba, a NATO-ba is, és szabadságharc van az EU meg az IMF (tudod, a mi bankunk) ellen?

gondolkodni, aztán írni, a sorrend nem összekeverndő.

Mária 2013.04.17. 12:32:45

@Void Bunkoid:

Hülyeség.

A valódi kapitalistáknak NEM érdeke, hogy ne legyenek fogyasztók.

Ha nincsenek fogyasztók, akiknek eladhatják a termékeiket, akkor kinek fognak termelni?

Magyarországon éppen ez a gond. Drámaian csökkent az alsó egyharmad jövedelme, ezért kevesebb SZJA-t, kevesebb ÁFA-t, kevesebb járulékot fizetnek, mint amennyit normális bérek mellett fizetnének.

Ráadásul az állam direktben szedi el tőlük a pénzt, jövedelemadó formájában, nem pedig a piacon átcsorgatva, ÁFA-bevételként.

Ebből meg az következik, hogy mivel nem tudnak fogyasztani, a nem létező ignyeik kielégítésére nem adnak munkát másoknak, hiszen nincs értelme előállítani azokat a termékeket, amiket nem tudnak megvenni.

Tudsz mondani egyébként olyan JÓL MŰKÖDŐ uniós tagállamot, ahol egykulcsos SZJA van és a legalacsonyabb jövedelműek semmilyen kompenzációt nem kapnak?

Sunder 2013.04.17. 12:39:50

@Mária:
azért érdekes, hogy a "legalacsonyabb jövedelműek" kálváriájából egy apróság mindig kimarad... miszerint az erőteljes többségük két rohadt szalmaszálat sem tesz keresztbe, hogy a helyzet változzon. Sőt, ami még rosszabb, a következő generációt sem feltétlen úgy egyengeti, hogy esélye legyen a "nagy kitörésre".

Majd ha ők már megtettek mindent ÉS még akkor sem működik a dolog, úgy elfogadható lesz a panaszáradat.

Addig pedig hasonlítgassák össze, hogy mennyivel jobb a jelenlegi állapot, mintha a természetes szelekcióra lenne bízva a sorsuk.

Córeszmaci 2013.04.17. 12:44:19

@ob.szerver:
Persze, gyufi, oszkó, libajnai igazi demokraták, meg "minister"-ek voltak.

Valóban az a baj, hogy mindenkinek egy seggben van a feje és nem lát. Csak nem ugyanabban! Mindig az a hülye, akinek a feje nem ugyanabban a seggben van. Ez alól a posztoló sem kivétel.

Nikosi · http://ius-murmurandi.blog.hu 2013.04.17. 12:59:52

@luis5: Hát barátom, el kell szomorítsalak. Ami halálra van ítélve az a kis nemzet államok. A nemzetek túlléptek már az állam szintjén. Az állam ma már =/= a nemzettel. Se itt se máshol. 200 év múlva nem lesz nemzet állam, se itt se máshol Európában. Kivéve az olyan kis törpe és elzárt diktatúrákat mint például Észak-Korea.

Egész Európának meg egy esélye van. Egyesül vagy elpusztul. Ha nem fog egy USA szerű állam kialakulni az Unióból akkor elpusztulunk, mindannyian. Az EU zónában már kezdik érteni ezt, nem véletlenül akarnak integrálódni szorosabban. Előbb vagy utóbb nekünk is dönteni kell majd. Ha kimaradunk akkor ez az állam elpusztult. Nem a magyarság mint nemzet, de az állam igen.

Void Bunkoid 2013.04.17. 12:59:54

@Mária: ez sajnos hazánk egyik sajátos svédcsavarja - ami meg is történt amúgy - hogy a magasabb jövedelműek sajnos nem kezdtek el extenzíven fogyasztani, meg havi két alkalommal Tájföldre menni nyaralni (magyar utazási irodánál befizetve ofcoz), meg megfordítani a viszkikóla arányát, hanem röhejes módon - sajnos ismerek nem is egy ilyen embert - még inkább összehúzták a nadrágszíjat, a csökkenő költségvetéssel plusz adócsökkenéssel jelentőssé növekedett pénzmennyiséget meg nekiálltak nem befektetni, hanem "párnába dugdosni", azaz nagyrészt külföldi bankoknál - a legnagyobb jövedelműek természetesen adóparadicsomokban, egy kicsit kárörvendve röhögtem is a sóbernorbi haverján, aki sipákolt hogy jaj elveszett a rengeteg milliója a ciprusi számláról, valszeg nem becsületesen kereste amúgy - lekötögetni-megtakarítgatni.

Azt a már említett legalsó jövedelmű kategóriájú 40-50-60 százalékot meg amúgy pár, vagy akár tizenpár százalékos adócsökkentéssel sem fogod rávenni a fogyasztás növelésére, a nettó 59 ezer forintot kereső autófényező Józsika hiába kap egy csökkentés után nettó háromezerrel többet, az éves szinten csak 36 ezer forint. Attól még ugyanúgy kétezer forintért fog tankolni a ladájába, mint ahogy csinálja már tizenöt éve.

merre 2013.04.17. 13:04:04

Orbán mindenben kiszolgálja a nyugatot és közelkeletet.
A többi csak duma.

unionista (törölt) 2013.04.17. 13:08:31

@Sunder:
errefelé most nyílt egy új tesco. 6 órában 60 ezer forintot keresnek az alkalmazottak. és elmagyarázták nekik, hogy 1 év múlva a többség ki lesz rúgva. mert másik munkanélküliért veszik fel a támogatást. ez is egy multi. tesco gazdaságos.

nem várt fordulat 2013.04.17. 13:10:28

@Nikosi: egyetértek, azzal a különbséggel, hogy elpusztulni azért nem fogunk, és az europai népek sem. max mi leszünk a dákó rosszabb oldalán, de az tény, hogy indiával, kínával, az usa-val csak együtt tudnánk felvenni a versenyt.

nem várt fordulat 2013.04.17. 13:11:18

@Córeszmaci: "Persze, gyufi, oszkó, libajnai igazi demokraták, meg "minister"-ek voltak."

Hát, ebből ki is derült, hogy a te fejed melyik seggben van.

Sunder 2013.04.17. 13:11:37

@unionista: ismerős a dolog, pont ezért rossz a multik megítélése Magyarországon.
A SPAR esetében is hallottam már érdekes dolgokat az alkalmazottakak szembeni problémás hozzáállás kapcsán.
Ezek necces dolgok, én sem feltétlen támogatom őket, bár a 60K 6 órára még mindig jobb, mint a közmunka(program). Pont erre írtam, hogy jó lenne, ha a lakosság nem általánosítana. A "multik" az nem csak a Tesco meg a nemzetközi bankok.

Void Bunkoid 2013.04.17. 13:19:15

A legcsúnyább, hogy a helyzetre az egyik legcsúnyábban hangzó, de legjobb ír az idő. Záros határidőn belül egyszerűen feledésbe merül a kádári "boldog szegénység" képe, és a szegények egyszerűen - és nem lekezelésből, hanem IGENIS osztályok és különbségek vannak, mindig is voltak... - ismét megtanulják, hogy hol a helyük, és aszerinti igényeik lesznek. Durván hangzik, de az én párom pl tizenkét éves korában látott/evett először szalámit. Amíg nem tudott róla, hogy létezik ilyen, nem is akart szalámit enni. Na így lesz ez nagyban is. És így is VAN a nyugaton is speciel.

MIx 2013.04.17. 13:22:02

Sajnos az írás igaz.
Persze ezt csak azok értik meg, akik gondolkodnak, ok-okozati összefüggéseket képesek felismerni.
Aki "hívő" fideszes, az elhiszi a pávatáncosnak minden kábítását.
A rendszere lényege, lebutítani az embereket olyan mértékig, hogy csak 2-3 mondatos vezényszavakat értsenek, s ezek mennek utána, mint a kolompszó után a nyáj.
Sajnos, itt még több évtizednek kell eltelni, hogy a nyájszellemű szolganépek felvilágosodjanak, értsék az ország és Európa társadalmi, gazdasági összefüggéseit.
Addig pedig: CSAK A FIDESZ!
Ez volt a kampányszlogenük, s ez maradt stratégiájuk is.
És az ország???

nem várt fordulat 2013.04.17. 13:26:40

@Void Bunkoid: de nem. én azt hittem, hogy mostanra már kissé konszolidálódni fog a helyzet.

a legnagyobb antikommunista viktor az, aki ha most találkozna kádárral, kádár leborulna előtte.

és ez a szar csak szart fog kitermelni.
amíg nincs visszahívhatóság, kisebb állam, átlátható pártfinanszírozás, amíg zsigamarcellek ülnek a fejünkön, addig nem.

érdekes, vajon ehhez miért nem elég a kétharmad?

Csuhay Pityú vendéglős 2013.04.17. 13:30:00

@Jeanne d'Arc: "Hihetetlenül jó poszt, minden magyar embernek el kellene olvasnia. Csak az a baj, hogy a jobbosoknak mára eltűnt az a szervük, amire azt szokás mondani, hogy AGY."
A ballibsiknek meg ez hiányzik:GERINC és SZÍV. Vagy ki sem nőtt?

Nikosi · http://ius-murmurandi.blog.hu 2013.04.17. 13:37:36

@Fejesrob: Na akkor mesélj nekem miért is jó nekem, meg bárkinek, egy/több közpénzen hizlalt noname oligarcha, még ha magyar is?

Ez olyan mintha azt mondanád, a magyar gyilkos jobb mint a külföldi mert mégiscsak magyar. De mesélj kérlek.

Matróz Kommandó 2013.04.17. 13:39:17

@Moin Moin: Nem nagyon értesz az energetikához az látszik. Ha az EOn bármit is invesztált volna, már nem lennének légkábelek a magyar falvakban. Pont úgy mint tőlünk nyugatabbra.

Void Bunkoid 2013.04.17. 13:42:43

@karacsi_maci: jól mondod.

Az meg hogy ehhez nem elég, egyszerű. Mert FÉLNEK tőle. Illetve gyakorlatilag a jelenlegi kétharmados kormány egy piranharajhoz hasonlítható, ami iszonyú effektíven bedarál minden ellenfelet, ellenálláspróbálkozást, de ha BELÜL lenne bármi ellenállás, senki nem mer, mert mindegyik hót biztos benne, hogy nem tud igen rövid időn belül többségi véleményt alkotni a sajátjából - akkor pedig pont az történik mint a piranharajjal, ha egy eltér/megsérül a kis burka, az egész falka ugyanúgy egyként rohan rá és zabálja fel, mint bármelyik másik zsákmányállatot.

Foxtrotty 2013.04.17. 13:43:49

Ez már a ballibsi hattyúdal, vagy csak a szokásos rikács?

Úgy tűnik nem működik a ballibretto, Ájrópa már nem hajlandó segíteni, Ámerikából is beszóltak hogy most már elég belőletek. Az okosabbak (Meseházy) ezt úgy próbálják eladni, mintha nemes lélekkel békülni akarnának, a betonkemény fejűek viszont rendületlenül éneklik hogy "Harcra csak egyre tovább"

A még náluk is butábbak meg ilyen posztokat írnak a szolgalelkű választóról aki nem hajlandó az ő ügyüket szolgálni. Micsoda sanyarú sors, amikor valaki seggreül egy banánhéjon, közben meg nem is szereti a banánt

mokkaczuka 2013.04.17. 13:46:41

Azt azért tegyük gyorsan hozzá, hogy a magyar azonnal és reflexszerűen lázad, ha a magánál fejlettebbhez kell alkalmazkodnia. Török uralom után azon nyomban megindult a szervezkedések sora, a törökkel paktált az összes szabadságharcos a Nyugattal szemben - most Azerbajdzsánnal, Kínával paktálna, ugyanaz ellen a Nyugat ellen, pechjére most a Nyugat tartja el, így csak szánalmas rúgkapára futja... Az utolsó modernizáció Mátyás idején volt, és félő, hogy több nem is lesz, a pár száz éves vergődés lezáratik, mégpedig hamar.

Csuhay Pityú vendéglős 2013.04.17. 13:52:52

@Moin Moin: "3.) Az EU tiltja a megkülönböztetést „külföldi” (értsd: EU-s) és „hazai” között, továbbá tiltja az utóbbi állami támogatását is. Ez ui. eltorzítja a teljesítményversenyt, márpedig ha egy piacgazdaságból kiiktatjuk a versenyt, az az egész versenyképességének rovására megy, ami erőforrásbeli szegényedéshez vezet."

Ha meg a versenyben jobb a magyar termék, akkor meg jön a négy mancs...
Meg a magyar kamionok burogatása...

Ja, meg a verseny: Mennyivel nagyobb forral indul egy multi a milliárdjaival, mint teszem azt egy magyar kisvállalkozó? Lásd TESCO meg az általa tönkre tett párezer családi vállalkozás.
De sorolhatnám az ingatlan piacra benyomuló ilyen-olyan hausokat.
Tejipar? Cukorgyárak? Csehországba kitelepített Glóbus- konzerv, Győri keksz? Tönkre vágott húsipar? Pöttyös labda a stressz mentes tyúkoknak? Bravo EU! Ez kell a szolgáknak, majd megtudják, milyen is az, ha a nagy testvér demokráciát akar!

3 x annyit fizetünk az EU-nak, mint amennyit istenverte pályázatokon visszakaphatunk, ha egyáltalán visszajuttatják.

Az, hogy annyian kimennek külföldre, hát mennyenek! Sok sikert! Ott úgyi kevés a diplomás bébiszitter meg a pizzafutár. Nemsokára ott is válság lesz, aztán őket hajtják vissza a leghamarább a helyi munkaerő érdekében, védelmében.

Vagy azt gondolod, csak úgy piacgazdasági alapokon, hogy jobban megéri német munkást alkalmazni Németországban a mercédesznek, mint a tizedét kereső magyart itthon? Próbálná meg anyiért alkalmazni! A német, meg angol munkaerő azért jólfizetett, mert a kinai meg keleteurópai munkások éhbérén keletkező hasznon egy részét visszaforgatják az ő javukra, különben kiburulna a bili ott is. És ki is fog!

mokkaczuka 2013.04.17. 13:53:42

Szent István a külföldről behívott lovagokkal kiirtotta az országnak azt az ötven százalékát, ami nem volt hajlandó beállni a sorba. De vajon honnan a kurva anyjából bukkant elő a kétharmad? Itt valami nem stimmel.

Jeanne d'Arc 2013.04.17. 13:56:30

@Fejesrob: Itt a Szent István-i vonal azt jelenti, hogy életben maradni-fejlődni, a Koppány-féle pedig (bármennyire is a szabadság jelképe)HALÁL. Egyszerűen nem igaz az a jobboldalon dédelgetett álom, hogy Magyarország annyira teli van kincsekkel, hogyha bezárkózik, jól jár. A bezárkózás következménye éhinség lenne. Szerintem egy teljesen újfajta szemléletre lenne szükség, amit kb. Serge Latouche A nemnövekedés diszkrét bája c. könyvében leír.

Csuhay Pityú vendéglős 2013.04.17. 14:05:49

Teszem azt, ha Gordonka megnyeri a választásokat, akkor itt egyből kánaán lesz? 500000 magyar egyből visszajön?
Áramlik a tőke, EU-s fizetések lesznek?
Kik kapják az állami megrendeléseket? Fideszes, jobbikos vállalkozók labdába rúghatnak majd? Demokratikus alapokon? Vagy csak SZDSZ, maszopos nagyurak (elvtársak)?
Bazi nagy fejlesztésekbe kezdenek a multik? Miért is? Ha eddig nem?
Mi fog változni egyáltalán? Nem leszünk szolganép? Mi más várható a balliberális oldaltól, mint amit 2010 elött tettek, hogy most nem vagyunk ÚNIÓS szinvonalon?
Mit tehettek volna akkor meg, hogy most ne orbán kormányozzon? Miért nem tették meg? Miért most várják el azt orbántól, amire nekik jópár kormányzati ciklusuk lett volna? Mert azért azt ők is tudják, a 2/3-ot nem a hangyák hordták össze!

Jeanne d'Arc 2013.04.17. 14:09:55

@Csuhay Pityú vendéglős: nem vagyok ballibsi, és attól, hogy valaki használja az agyát, attól még van SZÍVE és GERINCE is !!!!!

Nikosi · http://ius-murmurandi.blog.hu 2013.04.17. 14:13:31

@karacsi_maci: De sajnos elpusztul, ha végig haladsz azon az úton amin az emberiség döcög a kis államok elpusztulnak. Persze nem szó szerint értendően. De onnan visszatekinteni ide olyan lesz mintha ma Etiópiából nézni minket, mert oda vagy az alá fogunk jutni.

A jövő az, hogy nagy "uniós" államok fognak létezni, a még távolabbi jövő pedig az, hogy egyetlen egy. De az még "nagyon" messze van.

Pan Modry 2013.04.17. 14:15:52

@Mária:
Te nem erted a lenyeget. Eppen az eloszthato torta osszmennyisege kevesebb, ha nem a legtehetsegesebb es a legszorgalmasabbak diszponalnak az eroforrasok helyett, hanem a Simicska vagy Puch fele mutyiemberek.
A Fidesz es az MSZP-nek ugyanaz a fo bune, a mutyi jobban szamitott nekik mint a valodi teljesitmeny, mindket nagy part a haverokat juttatta pozicioba, es nem engedte hogy a poziciokert folyo versenybe a legalkalmasabbak keruljenek oda.

Az hogy a Fidesz ugy dontott, hogy a kis torta mellett, relative elonybe helyezi a kozeposztalyt az csupan reszletkerdes. A hiba a mutyizas tovabbi elturese es tamogatasa (amit az MSZP ugyancsak csinalt), nem pedig az hogy eppen a kis konc hogyan van redisztributalva.

Nikosi · http://ius-murmurandi.blog.hu 2013.04.17. 14:18:17

@Jeanne d'Arc: Bezárkózás egyenes út Észak-Korához én azt nem akarom megélni.

Nem tudom a nevem (törölt) 2013.04.17. 14:28:34

@karacsi_maci: "gondolkodni, aztán írni, a sorrend nem összekeverndő. "
Így bizony. És a gondolkozásnál nem árt, ha logikusak vagyunk. Ha logikusan érvelnél, akkor válaszolnál arra, hogy ha a Magyar szolgalelkű, akkor miért választ magának olyan kormányt, aki szembemegy az EU-val.

"semmiféle szabadságharc nincs itt"
Akkor meg mi az a nagy sivalkodás, hogy a Zorbán szembemegy az EU-val és az IMF-el?

Most már kezdem érezni, hogy a logika tényleg hiánycikk lehet felétek...

Nikosi · http://ius-murmurandi.blog.hu 2013.04.17. 14:30:13

@Csuhay Pityú vendéglős: Nem a lényeg nem ott van, szerintem, hogy ki kormányoz. Nekem tök mindegy ki kormányozza ezt a hajót. Ha egy nyáladzó, púpos, fogatlan, barom is lenne az akkor is lehet jó. Az a lényeg, hogy hova kormányoz. Mert ha jéghegy felé akkor lehet akár a világ legszebb/legokosabb egyede is, akkor is egy idióta marad.

Nem maga a FIDESZ, sem maga Viktor az első számú probléma, hanem az irány és a cél. Ami szerintük a kánaán, de valójában meg egy jég hegy, amibe a gyorsnaszád majd jól elsüllyed.

Meg szerintem arra a kérdésre, hogy mit szeretnének látni itt 30 év múlva ebben az országban, nem is tudnának válaszolni. Nincsenek hosszú távú terveik, csak annyi, hogy minél tovább legyünk a hatalomban, és harács ezerrel. Nem állítom, hogy a mai ellenzéknek komolyabb tervei lennének.

Makkasz 2013.04.17. 14:30:51

Posztot olvasva leesett, hogy valójában a polgái értékek felé elkötelezett emberek nagyrésze ma is a fideszben vagy mögötte tömörül, hiszen a 20 év alatt kiépített kapcsolatrendszer, elvi szálak nem engedik hogy 3 év tényei miatt elhagyják közösségüket, legalábbis kicsi a lemorzsolódás, inkább hisznek az alternatív valóságban.

Ezek a jó emberek (irónia nélkül) ontják a frusztrált kommenteket, hiszen saját vagy rokonaik, ismerőseik történetei, a számok nem igazolják fidesz cselekvőképességét.

Összegezve, csak akkor lesz változás ha a korai fideszhez (2000-ig) elkötelezettek kiábrándulnak orbán despotikus hatalmából és a hozzá kapcsolódó szolgalelkű apparátusból egyszerre, ugyanakkor nem adják fel jobboldali gondolkodásmódjukat.

Mária 2013.04.17. 14:34:35

@Void Bunkoid:

"Azt a már említett legalsó jövedelmű kategóriájú 40-50-60 százalékot meg amúgy pár, vagy akár tizenpár százalékos adócsökkentéssel sem fogod rávenni a fogyasztás növelésére, a nettó 59 ezer forintot kereső autófényező Józsika hiába kap egy csökkentés után nettó háromezerrel többet"

Abból az otthagyott háromezer forintból pontosan 10 liter tejjel és 6 kg csirkefarháttal tud többet venni a gyerekeinek havi szinten.

Most ezt vette el az Orbán-kormány a gyerekeitől.

Nem sül le a képetekről a bőr?

gigacherry 2013.04.17. 14:34:56

@Nikosi: Az lesz majd a "köztársaság", de a halálbolygó megdönti majd azt is.

gigacherry 2013.04.17. 14:36:19

@Makkasz: Mik ezek a polgári értékek, amelyek elkötelezettjei a Fidesz körül tömörülnek? Aki nem ott tömörül, az nem képviselhet polgári értékeket?

Nikosi · http://ius-murmurandi.blog.hu 2013.04.17. 14:38:48

@Nem tudom a nevem:

Ott a hiba, hogy a FIDESZ-t egyetlen okból választották meg. Na jó kettőből.

1. Hú csak váltsuk le a Gyurcsányt mert az egy idióta, nem akarok többet MSZP-t, stb...
2. Mert van másik út, nem kell megszorítani, lesz itt kánaán csak a hülyék nem tudják hogyan (hülyék = MSZP) stb...

Nem volt sehol szó semmi szabadságharcról, és még sok olyan dologról amit megtettek, megtesznek még. A szabadságharcot meg az unortodoxiát és társait nem a választók akarták. NEm Ők akarták az új magyar oligarchiát, nem akarták az új alkotmányt. Minden ami azzal operál, hogy de az emberek ezt akarták a választáskor az hazugság. Két/három dolgot akartak.

1. Nem MSZP kormányt, Gyurcsány mentes kormányt
2. Több rendet, jobb közbiztonságot, és sokkal kevesebb mutyit (na ezen a téren sokat romoltunk)
3. Jobb életszínvonalat, fejlődést, és a gazdasági válságból való kilábalást.

Ennyi szó sem volt semmi forradalomról, meg egyébről.

nem várt fordulat 2013.04.17. 14:40:56

@Csuhay Pityú vendéglős: "3 x annyit fizetünk az EU-nak, mint amennyit istenverte pályázatokon visszakaphatunk, ha egyáltalán visszajuttatják. "

Na ezt honnan veszed?

nem várt fordulat 2013.04.17. 14:44:38

@Nem tudom a nevem: senki nem azért szavazott orbánra, mert szembe megy az EU-val, és még csak nem is lehett tudni, hogy ez lesz a terv.

És az nem szabadságharc, hogy egy ember csak azért, hogy a szavazótáborát összetartsa, állandóan ezzel a retorikával él.

Makkasz 2013.04.17. 14:46:42

@gigacherry: Lehet félreérthetően fogalmaztam. Hogyne képviselhetne fideszen kívül valaki polgári értékeket. Nem kérdőjeleztem meg, magam is fideszen kívül képviselek polgári értékeket.

Amit mondani akartam az az, hogy rendszerváltás környékén első fidesz korámány korai időszakában a polgári értékekbe hívők jelentős többsége elköteleződött fidesz felé. Minél régebbi a kapcsolat és mélyebb a beépülés, annál nehezebb észrevenni hogy már nem ugyanazokról a fiatal demokratákról beszélünk, sokkal inkább despota követő, populista-kommunista pártról. Tehát nagyon sok frusztrált, valódi jobboldali ember van a fidesz mögött, alternatíva nélkül. Ha szavaznia kell, jobboldali alternatíva hiányában legkisebb rossznak orbánt gondolva fog szavazni.

Gogolák etnő 2013.04.17. 14:54:26

@Makkasz: és akkor majd hová mennek? kire szavaznak?

Makkasz 2013.04.17. 14:56:02

@Gogolák etnő: Én Amerikába, és gondolom a jobboldali, fidesz felé elkötelezettek annak ellenére hogy a párt már egy bűzölgő trágyakupac, fideszre.

Nikosi · http://ius-murmurandi.blog.hu 2013.04.17. 15:03:56

@Makkasz: "Amit mondani akartam az az, hogy rendszerváltás környékén első fidesz korámány korai időszakában a polgári értékekbe hívők jelentős többsége elköteleződött fidesz felé. Minél régebbi a kapcsolat és mélyebb a beépülés, annál nehezebb észrevenni hogy már nem ugyanazokról a fiatal demokratákról beszélünk...."

Ezt csak alá tudom támasztani. Ez pontosan így van. Én is ebben a "vakságban" szenvedve választottam, de sajnos hat hónap alatt felsejlett egy gyanú, hogy mintha valami itt nem lenne rendben. Aztán egy év se kellet és rájöttem, hogy én nem meg lettem szívtava de nagyon. Nem ezt akartam, és ez nem az ami volt 98-tól.

A 90-es évek FIDESZ-e, az ezredforduló FIDESZ-e és a mai FIDESZ szinte köszönő viszonyban sincs egymással.

Gogolák etnő 2013.04.17. 15:03:59

@Makkasz: akkor pontosítok:
"Összegezve, csak akkor lesz változás ha a korai fideszhez (2000-ig) elkötelezettek kiábrándulnak orbán despotikus hatalmából és a hozzá kapcsolódó szolgalelkű apparátusból egyszerre, ugyanakkor nem adják fel jobboldali gondolkodásmódjukat." - írod

tehát ezek, akik kiábrándulnak, de őrzik a jobbos gondolkodásukat, ők kire szavazzanak? Mondjuk már 2014-ben?

Nikosi · http://ius-murmurandi.blog.hu 2013.04.17. 15:09:54

@Gogolák etnő: Jó kérdés nagyon jó kérdés.

Egy biztos én szavazni fogok, de kire azt még nem tudom csak azt kire nem és kire miért nem. De nincs az a helyzet, hogy én még egyszer egyetlen egy szavazatomat is odaadjam a FIDESZ nevű posztkommunista mutyi pártá alakult szarkupacnak, vagy annak bármely prominens szereplőjére.

Nikosi · http://ius-murmurandi.blog.hu 2013.04.17. 15:19:36

@Gogolák etnő:

Nem tudom kire szavaznék, de azt tudom csak kire nem és miért nem. De szerintem a jobb és bal oldali szétválasztás nem igazán állja meg a helyét főleg ebben az országban nem.

Mert szerintem nincs egyértelműen jobb oldali és egyértelműen bal oldali szavazó. Van oké pár ezer futó bolond, de azok menthetetlenek szerintem, agyhalottak.

Mert az az igazság dobálózunk itt jobb oldali, meg bal oldali címkékkel. Nagy jobb oldalinak mondja magát sok ember aki a FIDESZ vagy a Jobbik nagy szimpatizánsa, bele sem gondolva, hogy ezek a pártok lassan szélső baloldaliak.

Mert attól mert egy párt képviselője egy jót zsidózik, vagy mert rendpárti, vagy körbetekeri magát nemzeti színű zászlóval még nem lesz jobb oldali.

Ugyan így félre van értelmezve a liberális és a konzervatív szó is a köztudatban.

Sok ember kijelenti magáról, hogy Ő jobb oldali konzervatív, sőt ezt a két jelzőt szinonimaként használják magukra, holott az elvei szélső baloldaliak. A nacionalizmus nem a jobboldaliság lényege. Mint ahogy lehet valaki jobb oldali liberális, és bal oldali konzervatív. De sokan nincsenek tisztában szerintem a kifejezések és címkék valódi jelentésével.

Makkasz 2013.04.17. 15:30:00

@Gogolák etnő: A szerintük legkisebb rosszra, a fideszre. De nincsenek kétségeim, hogy jónéhányan a jobbikra. Marad a várvédelem, a túlélés és a frusztrácó részükre.

lavór 2013.04.17. 15:41:58

"A magyar: szolganép. No, nem „genetikusan”, ahogy egy szerencsétlen aggastyán a közelmúltban mondta, nem, dehogyis!"

De. Sőt, egyenesen ezt szereti a magyar.

MEDVE1978 2013.04.17. 15:42:04

A XIX. századi nemzet- és ami rosszabb, világkép megmaradásában sajnos messzemenően egyet tudok érteni. A 2010. év előtti külpolitika nagyjából konformistaként jellemezhető, egészen vissza a második világháborúig. A rendszerváltás előtt az oroszok tankjai, nomeg egy kicsit később a nyugat bűnös pénzének elnyerése miatt voltunk konformisták, a rendszerváltás után vagy 10 évig azért, hogy jöjjön a nyugati tőke, aminek kiárusíthassuk a hazai vállalkozásokat. Aztán elfogyott a kiárusítható vagyon, így mostanában leginkább megszokásból folytattunk mindenkivel baráti, kevésbé érdekérvényesítő politikát. Ez részben balfaszság volt szerintem, nem képviseltük megfelelően érdekeinket. 2010 után aztán átestünk a ló másik oldalára és összerúgtuk az EU-val a port. Mindkettő pozíció túlzás volt, nem találjuk a középutat. Ennek részben oka a világ viszonyainak XIX. századi felfogása. Ez nagyon sok helyen tükröződik: a tőke-munka viszonylatában, a nemzetközi környezet felfogásában, saját súlyunk felfogásában. A tőkét még mindig a gonosz marxi kapitalistaként képzelik el nagyon sokan ebben az országban, a pénzén ülő fösvény, kövér gyárosként. Holott a tőke már kevésbé kapcsolódik személyekhez, kevésbé megfogható (nyugdíjalapok, banki közvetítők, befektetési alapok stb.) és a „pénzügyi határok” lebontása miatt mobilis. Amikor a gonosz külföldi vállalatot támadjuk, akkor nem annak harácsoló, jól beazonosítható, kis számú tulajdonosát támadjuk, hanem egy ennél sokkal szélesebb kört, mert valószínűleg a vállalat sikerében egyszerre érdekeltek a részvényesei, az ottani állam, az ott bankban betétet tartó állampolgárok (ha a bank tulajdonosa a vállalatnak). Ebből is látszik, hogy ha megvágjuk vagy inkább túlságosan is megvágjuk az ő profitjukat, akkor egy idő után már a tulajdonos ország vezetése fogja azt mondani, hogy ki ez a Magyarország, kapja az EU pénzeket rendesen, a másik oldalon meg üti ezerrel a vállalataimat, áttételesen tehát a lakosságomat, bankjaimat. És nem a gonosz kövér tőkés figura neheztel majd ránk, hanem a tőke-érdekvédelmi szervezetek, a vállalat anyaországának vezetése és polgárai. Egyaránt szembe kell majd tehát néznünk a kormányok és a vállalatok nyomásával, ez pedig rossz gazdasági környezetet teremt.

nem várt fordulat 2013.04.17. 15:43:02

@Nikosi: ez úgy néz ki, hogy amikor jellemzem magam: szociálisan érzékeny, szabados gondolkodású, még is sok konzervatív értékrendet magaménak valló egyén vagyok", akkor ebből én vagyok a ballibsi.

pedig igen is hiszem, hogy fontos a hit, a család, a munka, a nemzettudat, de ugyanilyen fontos számomra az is, hogy szolidaritást és felelősséget vállaljak az embertársaimért, és ne baszogassanak, ha szakadt farmerdzsekiben taréjt hordok.

de az is lehet, hogy valami csodabogár vagyok, hogy ezek számomra mind összeegyeztethetőek. (tudom, nem).

Memnon 2013.04.17. 15:50:48

Jó poszt, nagy kár, hogy sokan nem értik :(

A bolsilibsizőknek igazán feltűnhetne azaz apróság, hogy a posztoló szerint a jelenlegi ellenzék azaz a bolsilibsi oldal is ugyanúgy teljesen alkalmatlan az ország vezetésére mint Viktor. Pedig a posztnak eléggé az elején van leírva, odáig csak elkellet jutniuk az olvasásban.

Másik érdekesség, hogy a multik = szolgaság, (egyébként tényleg az). A magyar "Úr" ugyanolyan szolgálata meg maga a szabadság.
Azt kéne végre észrevenni, hogy ez az egész szabadságharc nem szól másról, csak arról, hogy az egyik urat (a külföldit) leváltsa egy másik (hazai, lehetőleg jobb oldali kötődésű) aki még inkább kizsákmányol majd mint a régi.

Az aljas multi legalább annyit visszacsepegtet, hogy a szolgák is duhajkodjanak egy kicsit mivel hosszútávon szeretné fenntartani ezt a pénz szivattyút. A hazai "Úr" felfogására sokkal inkább a mindent nekem és azonnal mentalitás a jellemző. Elvégre kitudja mi lesz holnap, az a biztos ami már a zsebben van.

Magyarországnak rövidtávon nincs jó választása csak rossz, kevésbé rossz, és nagyon rossz. Jelenleg a simán rossz utat a nagyon rosszra cseréltük. A kevésbé rossz, és így Magyarország számára hosszú távon a felemelkedést jelentő megoldással van egy piszok nagy probléma, ott nem csak a csúnya multi nem tudna korlátlanul és büntetlenül kizsákmányolni, de a politikusok és a hozzájuk kötődő magukat vállalkozónak hazudó tolvajok sem. Ne legyenek illúzióink, a hazai tolvajok ugyanazok bal és jobb oldali kormányzás esetén is, csak a szimbólumok és a zsákmány felosztása az ami változik. A multik elleni kirohanás fő oka, hogy a válság miatt kisebb lett a torta, ezért most próbálnak valamit szerezni maguknak abból a részből ami eddig a multiké volt, mert amit jelenleg letudnak nyúlni az nem elég, és máshol már nincs ami elrabolható.

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2013.04.17. 15:50:55

@Nikosi: Az értékrend felmérése alapján Magyarországon az emberek többsége jobboldali. Az már más kérdés, hogy a többségük nem talál magának szimpatikus pártot.
Saját magukat nem pont úgy határozzák meg a magyarok, mint azt sokan gondolnák. Például a Fidesz szavazói szélsőségesebb jobboldalinak vallják magukat, mint a magukat a centrumhoz kicsit közelebb elhelyező Jobbik szavazók.

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2013.04.17. 15:53:47

@Memnon: A magyar úr 4 év alatt akarja az élete végéig tartó gazdagságot összeharácsolni, a külföldi pedig 10 éves befektetéssel számol, ez a komoly különbség.

nem várt fordulat 2013.04.17. 15:58:51

@Távmunkás: ugyanmár.

először talán definiáljuk a jobb és a baloldalt.
amit a viktorék csinálnak, kvázi, hogy mindenben az állam dönt, beleavatkozik, az kérlek alássan szuper bal.

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2013.04.17. 16:07:49

@karacsi_maci: Pont azt mondom, hogy a jobboldali értékrend és a Fidesz politikája nem esik egybe és ezt a választók jelentős része is érzékeli, ezért rekordmagas a bizonytalanok száma.

2llkedő 2013.04.17. 16:14:05

@karacsi_maci:
Márai Sándor:
"Ahhoz, hogy Magyarország megint nemzet legyen, megbecsült család a világban, ki kell pusztítani egyfajta ember lelkéből a 'jobboldaliság' címkéjével ismert különös valamit; a tudatot, hogy ő mint 'keresztény magyar ember', előjogokkal élhet e világban; egyszerűen azért, mert 'keresztény magyar úriember', joga van tehetség és tudás nélkül is jól élni, fennhordani az orrát, lenézni mindenkit, aki nem 'keresztény magyar' vagy 'úriember', tartani a markát, s a keresztény magyar markába baksist kérni államtól, társadalomtól: állást, kitüntetést, maradék zsidóbirtokot, potya nyaralást a Galyatetőn, kivételezést az élet minden vonatkozásában. Mert ez volt a jobboldaliság igazi értelme. S ez a fajta nem tanul. Aki elmúlt harmincéves, és ebben a szellemben, légkörben nevelkedett, reménytelen; talán megalkuszik, fogcsikorgatva, s mert önző és gyáva: bizonnyal hajlong majd az új rend előtt; de szíve mélyén örökké visszasírja a 'jobboldali, keresztény, nemzeti' világot, amelyen belül olyan szépen lehetett zsidó vagyont rabolni, versenytársakat legyilkolni és aladárkodni a nagyvállalatokban, képzettség és hozzáértés nélkül. (...) Ez a fajta soha nem változik meg. De amíg ezeknek szavuk van vagy befolyásuk, Magyarország nem lesz nemzet."

avocado_ 2013.04.17. 16:44:10

@Fejesrob: "@Moin Moin: Szerintem térjünk erre vissza 2014-ben."

:DDDDASAFASAD te jó ég mekkora égés vagy te ember, ahahahaha talán ha egy csöpp eszed lenne elkotródnál innen mert észreveszed hogy egy 3 mondatos vitát sem tudsz megnyerni, de nincs :D

Foxtrotty 2013.04.17. 17:30:12

Na megvolt a mai műsor is az Ájrópapaparlamentben, már mindenki csak ásítozott közben. Nem lesz atom Bukarestre vagy hogyishíják a fővárosát ahonnan jön az Orban (valamelyik a kettő közül).

What next?

Husz_János_Puszita 2013.04.17. 17:39:46

Nem tesz jót nektek, ha címlapra kerültök, idecsődül a sok komplexusos agyhalott. Itt értelmes kommentelés szokott folyni.

zobod 2013.04.17. 18:09:33

Nem tesznek ki senkit az EU-ból, ki sem tessékelnek senkit. Nem teszik ezt lehetővé semmi, ahogy a tagállamok fenyítését sem. Ha a magyar szavazóknak nem kell a balliberális elképzelés, akkor nem kell.

01234567 2013.04.17. 18:12:47

Ez egy rossz írás. Tele tévedésekkel. Az elején csak arra gondoltam, az író annyira elvakult Orbángyűlölő, esetleg Bajnai fan, vagy mitom én melyik, hogy ezért. De nem, az író nincs a hétköznapi, egyszerű emberek által élt élet sűrűjében, ezért téved. A történelmi hibák pedig rossz értelmezés következményei.
1. Itt ha lesz valami, az éhséglázadás lesz, az ellentét az elnyomottak, és az elnyomók között van, az fog eszkalálódni. A mindent harácsoló, semmi sem elég tetves elitet fogja irtani, ha van Isten kiirtani az a tömeg, akinek kirekesztve, mesterségesen ellehetetlenítve semmije nem maradt, veszíteni valója sem, adottságai, helyzete miatt nincs hová hátrálnia, mennie sem. Idő kérdése csak.
2. A magyar 450 évig élt gyarmati sorban, ez alatt a megélhetés, a karrier alapja volt a lojalitás a gyarmattartóhoz. Ez alatt aki jellemes, erkölcsi tartású, szabad ember volt, csak veszíthetett. Ez ivódott bele a népbe. Ez látszott a Horthy rendszeren, ezért találta meg Rákosi a híveit, és ezt tudta, és használta Kádár. ez fojtatódik most is, ennek a mentalitásnak kitermelte értelmiség, gazdasági, politikai elit éli a jelen rendszert, az elmúltak jogfolytonosságaként. Ezért köszönnek vissza a közelmúlt rendszereinek mechanizmusai a ma vezetőinek retorikájában, és ezért adunk rossz válaszokat a mai gazdasági szövetségi rendszerünk(EU) teljesen más gyökerű kérdéseire, feladataira. Magyar pártok mind egyformán. Kicsiben padig az ország belső viszonyainak halála ez, mert nálunk a karakter, a jellem, a tehetség gyanús, bizalmatlanságot keltő dolgok bármely közösségben, a maximális lojalitás, ész, logika nélkül az első ami számít, és minden cselekedetben annak kell dominálni. Különben kimarnak, kinyírnak, rögtön ellenség leszel.

Putyilov gyári melós 2013.04.17. 20:29:06

Ajánlom a posztíró és mások figyelmébe, ha meg akarják érteni, hogy miért szolgalelkű a magyarság többsége:

Bibó István: ELTORZULT MAGYAR ALKAT, ZSÁKUTCÁS MAGYAR TÖRTÉNELEM
mek.niif.hu/02000/02043/html/350.html

danyielsztájn 2013.04.18. 10:54:18

@Husz_János_Puszita:
Éppen ezen gondolkoztam én is tegnap.
De aztán arra gondoltam, hogy talán mégiscsak jobb, ha sokkolják az olvasókat, minthogy kuszkusz és még néhányotok szólnak csak hozzá, (és valljuk meg, ugyanazt járjuk körül).
Sok-sok sokkoló írás kell, talán egyszer meglátjuk valós magunkat a tükörben.
Talán.

Husz_János_Puszita 2013.04.18. 16:28:33

@danyielsztájn:

A komplexusukhoz tartozik a belátás képességének hiánya. Akinek inge, úgysem veszi magára, szóval tök mindegy.

Ez a kevés hely egyike, ahol értelmesen lehet vitatkozni, trollok kerülgetése nélkül. Mindegy, szólásszabadság van. Csak eszembe jutott.

legeslegujabbkor 2013.04.18. 16:55:40

@Husz_János_Puszita: Volt a hozzászólások között egy csomó értelmes is, csak amíg az ember kiválogatja...

legeslegujabbkor 2013.04.18. 17:08:18

@Putyilov gyári melós: Jó, hogy belinkelted, én kiemelnék belőle egy megállapítást, hogy az embereket rá kell ébreszteni arra, hogy a köz ügye az ő ügyük is.
De ez a legaktuálisabb most:

"Teljessé tenni végül az ország társadalmi és kulturális felszabadulását is egy olyan nevelési rendszerrel, mely sikeresen elszakítja az iskolatípusok értékrendjét mindenféle társadalmi ranglétrától és kiváltságtudattól, s mostantól kezdve hatévestől harminc-harmincöt éves korig mindenki számára a legszélesebbre nyitja a pályaválasztás szabadságát, s ezen keresztül lehetővé teszi minden lappangó képesség teljes kifejlesztését."

Husz_János_Puszita 2013.04.18. 17:45:26

@legeslegujabbkor:

Tudod, az én életem már túl rövid ahhoz, hülyeségeket olvassak vagy hallgassak.:D Az életben is kerülöm már. Előítéletekkel nem vitatkozom.

Husz_János_Puszita 2013.04.18. 17:53:37

@legeslegujabbkor:

Nevetni fogsz, szerintem jó ötlet relaxációt tanítani a gyerekeknek, a mai stresszes világban. Az etika sem lenne hülyeség, ha nem a görcsöket akarnák vele a gyerekekbe tenni. Hangsúlyt helyeznék a mentálhigiénés oktatásra, a demokráciára, piac- és pénzügyi ismeretekre, állampolgári ismeretekre, a közösségépítésre. Kis közösségekből lesznek a nagyok. A magolás nem készít fel a 21. századi életre. Az iskola ellensúlyozhatná az autokrata családi nevelést önbizalom fejlesztéssel, játékos formában.

legeslegujabbkor 2013.04.18. 18:41:36

@Husz_János_Puszita: Hogy hozzájussak az élvezhető hozzászólásokhoz, egy rakás selejtet ki kell szórnom, most még van türelmem hozzá.

A gyerekek ügyében pedig a csoportos feladatokat én is támogatom, hiszen csak így lehet megtanulni, hogy mindenkinek olyan feladata legyen, amit a képességeivel el tud végezni, a közös munka megoldása is jó érzés, meg a saját sikerélménye is. Az sem mai ötlet, hogy vigyék be az életet az iskola kapuján, és állampolgári ismereteket tanuljanak, nálunk volt "töltsünkkiegycsekket" óra meg ajánlott levél feladása, na most már elavult lassan ez a tudás :)