2013.02.19. 13:52 Szerző: Cincinnatus

A várakozás ideje?

lusta.jpg

„Das ist eine schreckliche Zeit, eine schlimme Zeit, die Zeit des Abwartens, der Platzsuche, ein Seiltanz über dem Abgrund.“

(„Ez egy rettenetes idő, egy rossz idő, a várakozás, a helykeresés ideje, kötéltánc a szakadék felett.”)

Szabó István: Hanussen – 1988

 

Nem, a posztindító idézettel ellentétben ez immár nem a várakozás, hanem az aktivitás, a cselekvés ideje – de attól még rettenetes idő ez.

Ma szinte mindenki arra kíváncsi, hogy mit hoz a jövő – és hogy mikor hozza el? Nagy keletje van a prognózisoknak és a jóslatoknak, akár racionális és szakmai alapokon nyugszanak azok, akár valamiféle szubjektív, irracionális hátterük van. Ez az állapot már hosszabb ideje, legalább a 2000-es évek második fele óta tart. Akkor kezdett elfogyni a levegő az emberek körük és akkor kezdett kifogyni a lendület a gazdaságból, részben a külső, de sokkal inkább belső okok következtében. Eluralkodott a bizonytalanságérzés és a bizalomhiány – és megjelentek ezek édesgyermekei, az agresszív érdekérvényesítés és a csodavárás is…

Ma itt senki sem tudhatja, mit hoz neki a jövő? Szorong a munkavállaló és a vállalkozó, a közalkalmazott, a multivezér és a nagyvállalkozó, de még a kormány is, nem beszélve az ellenzékről. …És nem létezik ma olyan egységes, nem a szorongásai és nem a régi, „alattvalói” mentalitás által működtetett társadalmi csoport, amely készen állna az ország átvételére és arra, hogy sokkal jobban, polgáribban csinálja a dolgokat… Igaz ugyan, hogy éppen a napokban olvastam arról1, hogy a mai huszon-harmincasokban már nem élnek a Kádár-korszak automatizmusai és mentalitása – csakhogy ez nincs így! Az írás szerzője ugyan azt állította, hogy mivel megszűnt a (puha) diktatúra és eljött a demokrácia, ez megváltozatta azt a környezetet is, amelyben a fiatalok szocializálódtak – azonban ez sem igaz! Mert a fiatalok szocializációja mindenek előtt a családban és a felnőttektől megtapasztalt viselkedés- és gondolkodásminták alapján folyik, nem pedig az „alkotmányos környezet” határozza azt meg. Ott, a családokban és a felnőttekben viszont továbbél a kádárizmus is, meg az a sokszázados magyar mentalitás is, amely miatt a kádárizmus itt olyan „sikeres és népszerű” lehetett - és továbbra is ez szabja meg alapvetően, hogy mi kerül „alapszoftverként” a fiataljainkba. Hol tapasztalnak ezek a fiatalok a családban és a felnőttközösségekben ön- és közösségtudatos, bátor és magabiztos polgári attitűdöt? Szinte sehol és semmikor. Tapasztalnak viszont alkalmazkodást és meghunyászkodást, kettős beszédet (egy véleményt otthonra és egyet a nyilvánosság számára). Tapasztalják, hogy „Ne állj ellen a hatalomnak, mert úgysem áll melléd senki és csak vesztes lehetsz!”. Azt is megszokják, hogy egyedül vannak és a problémáikat sosem közösségben, másokkal együtt kell megoldaniuk – és abba is belenőnek, hogy ha valami mást szeretnének, egy másmilyen életet, másmilyen mentalitású közegben, akkor vegyék az útlevelüket

…Mindezt azért írom le, hogy bemutassam: ma Magyarországon alapvetően és tömegesen csak kétféle stratégia működik: az alattvalói alkalmazkodásé, illetve az ország elhagyásáé. Harmadik, polgári és „belföldön sikert hozó” útban csak kevesek gondolkodnak, legalábbis nem a mindennapi, közös cselekvések szintjén. Vannak ugyan politikai ajánlkozók, akik egy efféle jövendőt ígérnek – és közülük vannak, akik komolyan is gondolják2 – ám tömeges állampolgári aktivitás nincs erre. Ha pedig ilyen nincs, akkor ez azt jelenti és azzal egyenlő, hogy még azok is a hatalommal való megalkuvás stratégiáját gyakorolják a valóságban, akik elméletben, a politikai szimpátiájukban valamiféle polgári és demokratikus utat támogatnának. A dolog azonban a cselekvésekben – vagy éppenséggel azok hiányában – dől el. Akkor tudna egy erős és a jelenlegi hatalommal és mentalitással sikeresen szembeszálló politikai és társadalmi erő megszületni és rövid hónapokon belül az ország legerősebb tényezőjévé válni, ha lenne aktivitásban is megmutatkozó támogatottsága.

…Azonban nincs ilyen!

Itt ma mindenki arra számít, hogy belátható időn belül marad az Orbán-világ és a Fidesz-hatalom – és aki megnyikkan, aki felemeli a fejét, annak annyi! Vegyük a „lázadó diákok” példát: ha valóban komolyan hinnének abban, hogy van esélye a változásnak, már nem itt tartanának – és az ország sem itt tartana. Ha bennük már valóban más mentalitás dolgozna (lásd erről fentebb), akkor tudnának hinni a változásban (és csak akkor tudnának hinni ebben). Mert – hogy másik példát hozzak – az nagyon szép, hogy Bajnaiék kezdenek megszervezni egy pártot. (Megjegyzésem: miért is nem rögtön ezzel kezdték, úgy másfél éve? Hiszen tudható volt, hogy erre lesz szükség!) Csakhogy egy párt akkor tud győzni, ha országos lefedettségű tömegpárt. Vajon honnan lesznek aktivistái, többezres számban? Mert az szép, hogy a Facebookon, meg az interneten, meg sms-ben… – de komolyan azt gondolják, hogy ez elég lesz? Komolyan bíznak abban, hogy az internetes kommunikációjukkal meggyőzött és eleve csakis rájuk váró milliók majd szépen elmennek a postára és feladják neki – pénzért! – az ajánlószelvényeiket? Ugyan! Hiszen ehhez (is) kellene az a bizonyos büszke és cselekvő polgári öntudat – ami, ugye, nincs!

A jelek szerint egy európai uniós tagállam simán visszacsúszhat a tekintélyelvű (maffia-)diktatúrába, bármiféle akadály híján. Orbánék jól számoltak, hogy belső akadálya ennek nem lesz, a külső, EU-s mechanizmus pedig egy ciklusuk alatt igazán nem fog beindulni ellenük – így lesz idejük annyira átalakítani az országot, hogy utána szinte már „magától megálljon” a Fidesz-hatalom. Az EU pedig semmit sem tehet, hiszen – ugyebár – egy szót sem szólhat az ellen, ha egy tagállamában újra és újra ugyanaz a párt kapja meg a kormányzáshoz szükséges többséget. A derék eurokraták ugyanis nem gondoltak arra a (számukra, az ő mentalitásuk szerint nem létező) eshetőségre, hogy egy demokratikus intézményrendszerben élő társadalom maga nem demokrata, tagjai pedig nem tudnak bánni az elméletben meglévő, ám csak együttesen, közösségekben gyakorolható jogaikkal. (Itt tévednek mindazok, akik arról beszélnek, hogy „restaurálni kell a jogállam intézményrendszerét, amelyet a Fidesz lebontott”, mert nem ez a döntő. Polgári gondolkodásmódot kellene valahogy kialakítani – és csak ezután tudják majd az akkor már tényleg polgárok azt biztonsággal üzemeltetni!)

…Mit hoz a jövő? Hozhat-e jobbat, mint amit a Fidesz jelent? A válasz a fenteik alapján egyszerű: amíg olyan tömeges aktivitás nem lesz jelen itt, amely valós politikai cselekvési lehetőséget adhat egy határozott, modernitáspárti ellenzéki erőnek, addig marad, ami van – és ne feledjük: ezt a saját meghunyászkodásunknak köszönhetjük, semmi másnak! Amíg Bajnaiéknak nem lesz annyi tettre kész támogatójuk, hogy szó szerint le tudják gyalogolni Orbánékat, addig nem lesznek képesek gyakorlati hatalomra konvertálni az oly sok emberben élő elméleti vágyat arra, hogy ők kormányozzanak. Mert a választást nem csupán a vágyak és az elméleti választási matematikai modellek döntik el, vagy az, hogy kinek van reális gazdasági, oktatási, stb. programja, hanem az is, hogy egy-egy induló párt végig tudja-e strabancolni az országot, az összes választókerületet – szó szerint az összes háztartást!

…Így, aki ma felelős magyar polgárnak és demokratának érzi magát, az fogja magát és jelentkezzen aktivistának, tagnak – éspedig két okból is! Egyrészt – ugye – kellenek a talpasok, akik ugyanazt, csak még hatékonyabban megcsinálják, mint a „Kubatov-aktivisták”. A másik ok pedig az, hogy nem bízhatunk meg feltétlenül és minden további „kontroll” nélkül a Bajnai-féle társaságban sem (hiszen láttuk már őket rossz kormányokban hatalmat birtokolni és nem szólni!). Ezért arra van szükség, hogy a szervezeten-párton belül döntő többségben és erőfölényben legyenek azok, akik nem akarnak és nem engednek egy „MSZP-stílusú” kormányzást és politizálási attitűdöt. (Ne feledjük: az esetlegesen győztes ellenzéki koalícióban valószínűleg ott lesz az MSZP is!) És ez is aktivitást igényel tőlünk: mert el kell járni az „Együtt-párt” rendezvényeire, tagnak kell lenni, hogy szavazhassunk és beleszólhassunk a dolgok menetébe. Ez mind-mind idő, de higgyétek el: megéri, mert ez az az út, amely gyorsan elhozhatja a „magyar ökoszisztéma” sokkal jobb élhetőségét.

Akik tudnak ebben hinni, menjenek és mihelyst lehet, rohamozzák meg majd az új pártot! Ígérjük, minden szellemi támogatást, muníciót meg fogunk adni ahhoz, hogy ti, mezei tagok és tapasztalatlan „tanuló demokraták”, hatékonyan és okosan szólhassatok majd bele a programalkotásba. (Ne hagyjátok és ne fogadjátok el, hogy majd Bajnaiék stábja ad nektek egyet ajándékba – mert a rendszerváltás óta és különösen Orbánék alatt megtapasztalhattátok, milyen az ajándékdemokrácia!) És ahhoz is szállítjuk a muníciót nektek, hogy a párt működésébe, a jelöltállításokba is erősen és kompetens módon folyhassatok bele!

Ez a sikeres jövőtök útja, minden más szemfényvesztés, ábránd és kamu! Ezek most számotokra valóban „rettenetes idők” – és ne higgyétek, hogy kiléphettek az időből egy útlevéllel, nyugatra, hiszen a nyugat sem képes befogadni és felszívni milliónyi magyart egy-két-három éven belül. Ebben, mint a „személyes megoldásotokban” bízni merő önáltatás: egyeseknek sikerül, de higgyétek el, statisztikusan azok lesznek túlnyomó többségen, akiknek nem fog! Itt és most, a következő másfél évben kell „megoldanotok az életeteket”, mert ennek most van itt a lehetősége. Később csak nehezebb lesz: egy megszilárdult orbánista rendet nagyon nehéz lesz megbontani – és akik majdan arra fognak ajánlkozni3, hogy „erővel mennek neki”, olyan „új rendet” akartnak és hoznak majd, ami semmiképp sem fog illeszkedni a XXI. századhoz. Ami pedig „korszerűtlen”, az sikertelen is…

…Megismétlem és nyomatékosítom azt, amit a poszt elején írtam: ez most az aktivitás ideje kell, hogy legyen! Aki pedig csak passzívan várakozik, az legyen szíves kitűzni magára az „Orbán legnagyobb támogatója vagyok!”-jelvényt!

 

(A témával összefüggésben javasoljuk az alábbi posztunk elolvasását is: A középosztály hallgatása - http://progressziv.blog.hu/2013/02/07/a_kozeposztaly_hallgatasa

 

1 Libertarian blog: Legyen inkább diktatúra! - http://libertarian.blog.hu/2013/02/16/legyen_inkabb_diktatura?utm_source=ketrec&utm_medium=csoki&utm_content=2013_02_17&utm_campaign=index

2 Ld.: Haza és Haladás, Bizalom, a jó kormányzás gazdaságpolitikája - http://www.hazaeshaladas.hu/ftp/20130218_jokormanyzas_gazdpol.pdf

3 A Jobbik, vagy bármely más, esetleg ma mén nem létező szélsőjobbos, vagy szélsőbalos erő.

A bejegyzés trackback címe:

https://progressziv.blog.hu/api/trackback/id/tr495092151

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Mandiner blogajánló 2013.02.20. 11:26:03

Ezt a posztot ajánlottuk a Mandiner blogajánlójában.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

kuszkusz1 2013.02.19. 19:58:46

Szóval hányjak fittyet saját magamnak - én ugyanis csalódtam Bajnaiban - és lelkesedjek meg ilyesmi?

Fogok rá szavazni és ha pénzért kell feladni az ajánlószelvényt akkor pénzért fogom föladni.

De, hogy szeresem meg lelkesedjem, meg markírozzam önmagam előtt, hogy olyan amilyennek lennie kell (nem olyan) arról szó sem lehet.

De szavazni azt fogok rá.
Mi mást tehetnék?

De azért jobb lett volna ha nem az én büszke polgári öntudatom, vagy mim lenne reaktiválva, hanem a Gordon tényleg klassz lenne.

legeslegujabbkor 2013.02.19. 20:40:37

@kuszkusz1: Nem kell szeretned. Most kezdik a programjukat megvitatni a társadalom különböző csoportjaival. Ebbe a saját tagság és a többi, választási összefogást akaró párt is beletartozik. Ahogy én látom már most jó, amit készítettek, és ha minél többen mögé tudnak állni, és megállapodni egy támogatható menetrendben, akkor már csak hinnünk kell:)

Rive 2013.02.19. 23:33:41

Valami másik blogban pöttyögtem már efféléről, de akkor itt is: szép példamutató módon összepakolhatnátok egy (pol-)blogszféra <> E2014 IRL nagytalálkozót.

Minden tekintetben mindenkinek jót tenne.

na4 2013.02.20. 00:16:48

No még csak az kell, hogy a komcsik visszajöjjenek. Akkor azonnal húzok el innen.

kuszkusz1 2013.02.20. 05:19:48

@legeslegujabbkor:

Örülök, hogy jó a programjuk. Helyes. Én nem olvasok pártprogramokat, eszem ágában sincs. Nem érdekelnek, a lelkesedésem személyfüggő.

Árulkodó, hogy ezt írod: "...megállapodni egy támogatható menetrendben és akkor már csak hinnünk kell."
A valakiben, valamiben 'hívés' nem elhatározás kérdése, ez érzelem tehát nem kézivezérelhető. Régen rossz ha ilyesminek neki kell gyürkőzni.

Semper Fidelis 2013.02.20. 05:54:50

Faja program, ja. Vissza a múltba. Fosszuk ki újra a normálisan keresőket, és ezzel tömjük be a többiek száját. Az, hogy hol áramlik ki az a mérhetetlen sok pénz (Európa egyik legnagyobb adóterhelése összességében Magyarországon van) a kutyát nem érdekli. Üssük rá a "gazdag" bélyeget a bruttó 5-6-7-8száz ezret keresőkre, (osztrák autóbuszsofőr többet kap) fűszerezzük meg a szokásos irigységgel, aztán kész a főzet, lehet fogyasztani. Fizetést zsebbe kapók, adóelrejtők előre...

Jó kis program. De ha még egyszer megpróbálnak kifosztani, én megyek. És viszem az adómat is, bizony.

felcsutisuttyo 2013.02.20. 06:20:16

@Semper Fidelis: mi van te is a csaló harácsoló alattvalók között vagy?---akkor takarodj és vidd az adódat is!!!

Itt alattvaló képzésre készül a Nemzeti Szar Banda. Az iskola" reform2 is ezt célozza, ......ezt nem akarja a Nép.Nem lesznek itt kizsákmányoló, harácsoló földesurak,és oligarha szövetségek, Simicskák, Nyergesek, Mészárosok, tállaiak, szb. Ezektől mindent el kell venni mert korrupcióval, csalással, harácsoltak. Politikai " jutalom"--mal:))) haha

a_tom 2013.02.20. 07:19:13

"...a szervezeten-párton belül döntő többségben és erőfölényben legyenek azok, akik nem akarnak és nem engednek egy „MSZP-stílusú” kormányzást és politizálási attitűdöt."

Ja, mint ahogy a sokmilliós Vörös Hadsereg is fölényben volt Sztálin ellen, csak éppen nem tudtak élni vele...
Miután segítettél nekik és rájuk szavaztál, mégis mit tehetsz ha megint elkúrják(ahogy mindíg)? Őőő, 4 év múlva a Fideszre szavazol?

Lakásfelújító Feri · http://www.lakasfelujitas1.hu 2013.02.20. 07:22:36

Gyönyörű ez a politikai csatározás a vezetőinktől, csak gratulálhatok.

Pedig ha jól tudom pl a miniszter szó szolgálót jelentett valamikor.

Semper Fidelis 2013.02.20. 07:27:43

Nem kenyerem a trolletetés, de most az egyszer válaszolok.

Előtte annyit, hogy "mi van te is a csaló harácsoló alattvalók között vagy?---akkor takarodj és vidd az adódat is!!" ezt nem hiszem, hogy a szemembe is mernéd mondani, de mindegy, az internet sok mindent elbír.

Szóval, csupán annyit szerettem volna kijelenteni, hogy pártfüggetlenül - érthető? - pártfüggetlenül a bizonyos társadalmi rétegek kifacsarására és a többi réteggel való szembeállítására alapuló politikát nem vagyok hajlandó elfogadni. Nekem teljesen mindegy, hogy azt az MSZP a FIDESZ az EGYÜTT2014 vagy bárki hirdeti.

Olyan szakmám van, amellyel bárhol, ismétlem bárhol el tudok helyezkedni a világon, és nem nyomi fizetésért, csak megszoktam és itthon akarok maradni. Kezdem unni, hogy nekem, akit még így is lehúznak (7 minimálbéres adóját fizetem be egyedül), még nekem kell befogni, míg a követelőzők egyre nagyobb teret kapnak. "Aggyá pénzt!", ez itt a fő szöveg B+.

Balt 2013.02.20. 07:39:16

Látom, ott voltatok tegnap. :) Naná, hogy nem lep meg. Sok-sok aktivitást még Ferenctől, ő a Fidesz leghatásosabb kampányarca! :)))

hot-spot (törölt) 2013.02.20. 07:50:01

@Lakásfelújító Feri: Nekem tetszene ha lelőnék egymás a hatalomért.

Balt 2013.02.20. 07:50:16

Bővebben, beleolvasva:

"Bajnaiék kezdenek megszervezni egy pártot. (Megjegyzésem: miért is nem rögtön ezzel kezdték, úgy másfél éve?...)"

Eccerű ez: olcsóbbnak és kockázatmentesebbnek látszott egy amolyan SDZSZ-es metódus. (A gazdaállat hátára csimpaszkodva csóváljuk azt a farkánál fogva.)

"... rájuk váró milliók majd szépen elmennek a postára és feladják neki – pénzért! – az ajánlószelvényeiket?"

Csaxólok: Az ajánlószelvény-szisztéma - közkívánatra: azaz az ellenzéki pártok kérésének megfelelően - kikerült a választási törvényből. Ezentúl aláírásokat kell gyűjteni - azaz még szor(g)osabb "terepi munkát" feltételez -, de egy választó több jelöltnek is aláírhat.

Balt 2013.02.20. 07:55:03

"A derék eurokraták ugyanis nem gondoltak arra a (számukra, az ő mentalitásuk szerint nem létező) eshetőségre, hogy egy demokratikus intézményrendszerben élő társadalom maga nem demokrata"

Viszont a derék eurokratáknak volt gondjuk (és lehetőségük) arra, hogy gazdasági vészhelyzetbe taszajtott (na jó: esett, vagy legalábbis önként belemászott) régi uniós tagállamok esetében ignorálják az ún. "demokráciát", és a választói akaratot figyelmen kívül hagyva, rosszabb esetben egyenesen meghágva saját szájízüknek megfelelő vezetőket válassz... izé: jelöljenek ki.

¿Qué tapas hay? 2013.02.20. 08:08:14

"hiszen a nyugat sem képes befogadni és felszívni milliónyi magyart egy-két-három éven belül"

Szerintem ez az önáltatás. A művelt nyugat épp azért nézi jóindulatú, csendes távolságtartással Unortodoxia működését, mert a hazai elitellenes politika eredményeképp az országból még kiszivornyázható párszázezer képzett, többé-kevésbé európai értékrendű, de mindenképpen fehérbőrű, keresztény munkavállaló.

savanyújóska 2013.02.20. 08:20:50

@na4: "No még csak az kell, hogy a komcsik visszajöjjenek. Akkor azonnal húzok el innen."

Már három éve visszajöttek.

kuszkusz1 2013.02.20. 08:23:39

@Balt:

És azzal mi van, hogy ha valaki kétszáz aláírást begyűjtött és indulhat egyéniben akkor kap hárommillió forintot?

Ez egy nagyon cuki elképzelés, nem tudom. hogy most mi van vele.

Balt 2013.02.20. 08:24:19

"nem bízhatunk meg feltétlenül és minden további „kontroll” nélkül a Bajnai-féle társaságban sem (hiszen láttuk már őket rossz kormányokban hatalmat birtokolni és nem szólni!)."

Ezt respektálom.

Balt 2013.02.20. 08:31:49

Végigolvasva:
Szép és optimista(?) gondolatmenet, de egy kissé idealista. Mert mi lesz, ha az E14 kormányoz? (Koalíción belül valszeg kisebbségben.) Ahogy Orbánékra várták egyesek a Gyurcsányi-Bajnai előzmények ismeretében: "sebaj, már októberben megbukik, mert úgysem tud mást csinálni." Na most - ill. (Együtt) 2014 őszén ennek minden eddiginél erősebb a valószínűsége...

Balt 2013.02.20. 08:33:23

@na4: Felesleges: hónapjaik sem lesznek ezúttal.

Balt 2013.02.20. 08:37:12

@Semper Fidelis: "Fosszuk ki újra a normálisan keresőket, és ezzel tömjük be a többiek száját."

Valahogy így fest... De legalább látszik némi diszkrepancia a párt(?)szimpátia (friss kvk adatok) és a program között: megint a munkanélkülieket és a minimálbéreseket tolnák a középosztály kárára, miközben (egyelőre) ott mérhető egyáltalán valami érdeklődés iránt. :)

hot-spot (törölt) 2013.02.20. 08:41:30

@Balt: Ezzel csak az a baj,hogy a középosztály nem tartja el az országot.
A középosztály költ ugyan és fogyaszt,csak nem itthon hanem külföldön.
Továbbá a középosztály 90 %-ban pusztán az élősködő kategória,azaz nem adó és járulék kitermelő réteg.
Csak ennyi a baj a középosztállyal,mely félti a kedvező adóját és jövedelmét,a többség (minimálbéresek) kárára.

Balt 2013.02.20. 08:43:38

@Balt: Megj.: maga az őselkúrás volt az adómentes minimálbér intézménye, ezt mutatja az a kozmetikázás, amit már Bajnai tevékeny kormányzása idején elővezettek: "elvárt adó", dupla tb, átkeresztelés adójóváírásra. Egy elgondolkodtató grafikon 2007-ből:
www.portfolio.hu/img/upload/2007/02/szurkaajo0227.gif

hot-spot (törölt) 2013.02.20. 08:43:56

Azért van ilyen állapotban az ország,meg a középosztály és a holdudvar baromira kevés ahhoz,hogy fenntartsa a gazdaság pörgését ebben a pöcegödörben.

Balt 2013.02.20. 08:50:22

@hot-spot: A középosztály az én értelmezésemben az átlagbér környéke, ill. (ami nekik, nekünk perspektíva) felette, a bérből és fizetésből élők egyénileg elérhető felső szintjéig. (Gyurcsány, Bajnai, Oszkó, Fecsúti ugye nyilván nem ez a ketegória. De talán érdemes lenne elgondolkodni rajta, hogy a tőkejövedelmek miért nem sávosan adóznak a terveikben, ahogy a béreknek kellene...)

Balt 2013.02.20. 08:52:33

@hot-spot: Az államadósság miatt. Ez évtizedek óta fojtogatja a gazdaságot. Egy ideje az éves szja önmagában kevés az esedékes adósság törlesztéséhez.

Balt 2013.02.20. 08:55:01

@Semper Fidelis: "Fizetést zsebbe kapók, adóelrejtők előre..."

Sajnos ez a körvonalazódó nagy "program"...

Egyetértek, de híven a poszt felhívásához: nem megfutamodni, tenni ellene! :)

hot-spot (törölt) 2013.02.20. 08:56:25

@Balt: A középosztály az én értelmezésem szerint a havi nettó 300 ezer és 1 millió között kereső réteg.
Ide sorolhatjuk az orvosokat az egyetemi docenseket, iskola igazgatókat,rendőrségi főmuftikat,önkormányzati vezetőket,politikusok nagy részét,MÁV és BKV kis/nagy vezéreket, a kórházak igazgatóit,a külsős cégek vezetőit.
Szerinted a felsoroltak közül melyik az,mely valóban pénzt talicskázik az országba a munkájával?

hot-spot (törölt) 2013.02.20. 08:57:57

@Balt: A több ezer NAV vezér is ez a kategória,de róluk még legalább elmondható az,hogy ha ügyesek akkor a multikról és külföldi cégekről le tudnak akasztani pár csilliót büntetés gyanánt.

hot-spot (törölt) 2013.02.20. 09:00:09

@Balt: Nincsenek fizetést zsebbe kapók.
Sehol.
Max a kormányban a politikusok zsebbe kapják a nokiás dobozokat!

Balt 2013.02.20. 09:03:02

@hot-spot: Mennyi ilyen van? És mennyi (uram bocsá', akár multinál dolgozó) felelős beosztású vezető, mérnök, több műszakos üzemviteli szakember stb., akinek a bére átlag fölötti?

De így indirekte kiderült, hogy az felsorolásodból kimarad összes többi valszeg idült adócsaló. :)

hot-spot (törölt) 2013.02.20. 09:09:44

@Balt: A multinál és külföldi cégnél dolgozó felelős vezető nem az államkasszából csápolja a fizetését mint a fentiek!
Hanem a multigeci adja neki.
Vágod?

Szelid sunmalac 2013.02.20. 09:20:01

@hot-spot: Te teljesen hulye vagy! Az altalad meghatarozott kozeposztaly (300+ netto) tartja el ezt a redvas orszagot! A tobbseguk meg elarulom, a mocskos geci multiknal dolgozik, ugyanis magyar vallalkozok mar nem lenek meg, csak allami penzbol. Akiket te felsoroltal, azok bizony megint mind allami penzbol kapnak fizetest, kvazi egyik zsebbol a masikba (az AFA-t leszamitva). Az allami penz meg mit gondolsz mibol van?!

hot-spot (törölt) 2013.02.20. 09:30:36

@Szelid sunmalac-Elmeny designer:
Ostoba!
Nem tudsz olvasni bazdmeg?
Én ugyan ezt mondtam te kérődző marha!

veracity 2013.02.20. 09:38:15

Írod: "Tapasztalják, hogy „Ne állj ellen a hatalomnak, mert úgysem áll melléd senki és csak vesztes lehetsz!”. Azt is megszokják, hogy egyedül vannak és a problémáikat sosem közösségben, másokkal együtt kell megoldaniuk"

Osztom a véleményedet. 2006 őszén tömegek tapasztalták meg a hatalom diktatúráját. A hatalommal szembeni ellenállás kezdődő csoportos csíráit véres lovasrendőr attakok folytották el. A végén a polgárok ismét alattvalóként kellett hogy meghunnyázkodjanak, mert belátták, ha szépkorú nagymamákat is meggumibotoznak válogatás nélkül a diktatúra rendőrei, ott nincs esély még a csoportos hatalommal szembeni ellenállásnak sem.
A magyar társadalom mély, feldolgozatlan tragédiája lett a 40 éves kádár korszak után a szocialisták 2006-ja! Nem csoda, ha sok honfitársunk a külföldet választotta!

Laeisz 2013.02.20. 09:47:13

@veracity:

Ha 2006 volt a "mély és feldolgozhatatlan traum", akkor vajon miért 2010-'11-től lódult meg látványosan honfitársaink "külföldet választása"?
'56-ban sem vártak a nyugatra távozók 1961-'62-ig!:-)

A mostani exodus éppenséggel a Fidesz-kormány gazdasági és társadalmi barmolásainak szól, ezek és nem egy 6-7 évvel ezelőtti lovasroham áll a jelenség hátterében.

veracity 2013.02.20. 09:49:56

Írod: "Amíg Bajnaiéknak nem lesz annyi tettre kész támogatójuk, hogy szó szerint le tudják gyalogolni Orbánékat, addig nem lesznek képesek gyakorlati hatalomra konvertálni az oly sok emberben élő elméleti vágyat arra, hogy ők kormányozzanak."

Nagyon fontos! A magyar demokrácia fejlődéséhez az járul leginkább hozzá, ha a választópolgárok tudatára ébrednek, hogy a Bajnai féle gyurcsányklónok jelentik a legnagyobb veszélyt hazánkra. Azok, akik részesei voltak az ország elárulásának, tönkretételének és kíméletlen eladósításának, nos azok soha többé ne kerülhessenek a hatalomnak még a közelébe sem!

Tisztakezű és tiszta szívű, új, modern ellenzékre van szüksége az országnak. Nem a WC-k fekáliájából zombiként előbújó, fejszefogakkal vigyorgó "szocialistkra"!

péesz (törölt) 2013.02.20. 09:50:55

@na4: Kedvesem!

Ahhoz, hogy kommunisták ne jöjjenek vissza, még inkább: egyáltalán, hogy kiderüljön, kik voltak az előző rendszer működtetői, kétszer is beterjesztettek egy törvényjavaslatot.

A jelenlegi kétharmad szavazta le (kétszer is!) még csak a tárgysorozatba vételét is. Ami azt jelenti, hogy először bevették volna, tárgyalnak, módosító indítványok, és a végén vagy megszavazza, vagy nem az országgyűlés (segítek: itt amit a kétharmad tényleg akar, az 2 napon belül lezavarva)

Szóval a szavakban harcos antikommunisták nem akarják ezt rendezni.

Jó reggelt, ideje felébredned!

Szelid sunmalac 2013.02.20. 09:59:46

@hot-spot: Megkovetlek! De a sunmalacok nem kerodznek...

Martian (törölt) 2013.02.20. 10:08:30

@a_tom: így van, a szabad mandátumos választási rendszer gyakorlatilag pártmaffia-oligarchiákat szült - ehhez képest apróság, hogy az egyiken Fidesz, a másikon MSZP címke van...

takács bálint (törölt) 2013.02.20. 10:11:37

világos közjogi és közgazdasági elképzelés kell. ha az nincs, akkor bajnai elbukik. és bajnai nem akkora spíler, hogy ezt letegye az asztalra. mesterházy sem. schiffer különösen nem.

innentől kezdve két lehetőség marad. az egyik magyarországról elhúzni. a másik kalandvágyból itthon maradni. mert ha széles gábornak bejön a "CSODA", akkor a haza fényre derül.

takács bálint (törölt) 2013.02.20. 10:17:04

@legeslegujabbkor:
de milyen programjukat? legyen minden jó és szép?

BeBeThomas 2013.02.20. 10:20:54

@veracity: Persze, menjünk székházat foglalni meg gyújtogatni, aztán meg csodálkozunk ha jönnek a lovas rendôrök. Nyilván az ott randalírozó csôcselék ment külföldre dolgozni. Azok 2 értelmes szót nem tudnak kinyögni, nemhogy állást szerezni. Igenis Viktor ámokfutása miatt hagyták el ennyien az országot. Pl. miután a magánnyugdíjat államosította, az átlagnál kicsit jobban keresôk jövôképét vágta szét. Többek között ezért mentem én is külföldre dolgozni.

takács bálint (törölt) 2013.02.20. 10:23:06

@veracity:
bajnait csak azért kell megválasztani (már akit érdekel egyáltalán, hogy mi lesz magyarországgal), mert ebből az elitből őt a legkönnyebb elzavarni. aztán utána jöhet az új elit. ha lesz miből.

ennél sokkal egyszerűbb válasz az, hogy a "hasznos" munkaerő elhagyja magyarisztánt. és maradnak a jobbikos bölcsészek, a fidesz parasztok, és a szoci nyugdíjasok.

takács bálint (törölt) 2013.02.20. 10:28:55

@Balt:
nincs olyan, hogy a medence közepe gazdaságilag önálló. ez kábé olyan, mint az önálló székelyföld. ha a románoknak kevés eszük lenne, akkor azt mondanák: okés, legyen erdély románföld, és legyen székelyföld. ha ez megvalósulna, akkor az egy gazdaságilag elszigetelt székely gettó lenne. és ti ugyanilyen gettót akartok a magyaroknak. de persze lehet, hogy szeptemberre bekövetkezik a "CSODA". széles gábor kezében ott lesz a perpetuum mobile, amit senki sem tud majd lemásolni. csak mondjuk illik számolni azzal az esettel is ha mégse.

negondolkozz!majdénmegmondom! 2013.02.20. 10:29:15

Az nem zavar senkit, hogy Magyarországon betiltják a magyar zászlót? kuruc.info/r/26/108272/

doggfather · http://dogg-n-roll.blog.hu/ 2013.02.20. 10:30:46

a kép, ismét a kép ami nagyon kifejező. :D

Deres · http://textura.blog.hu 2013.02.20. 10:50:37

Orbán nagyon ügyesen balanszírozik. Egy kicsit ide, egy kicsit oda. Mindenkit csak annyira húz le, hogy az ne fájjon annyira, hogy utcára vonul.
Ezzel párhuzamosan saralja a versenytársakat rendesen, mert azok meg olyan hülyék, hogy hagyják.

Fáj kimondani: Nincs valós versenytársa Orbánnak. A többiek a bejutásért harcolnak. Akkor lesz állami támogatás, bizottsági szék...

2013.02.20. 10:51:50

@Cincinnatus szerintem minden masodik szot dolt betuvel kene irnod, ugy ennel is hatasosabb es olvashatobb lenne.

takács bálint (törölt) 2013.02.20. 10:52:57

@¿Qué tapas hay?:
persze. a német keményvonalasok (a "poroszok") régóta azt mondják, hogy be kell egy kicsit náculni. ha a kelet-európai népek szuverének akarnak lenni, akkor azt kell mondani: oké. és egyszerűen el kell vinni a "hasznos" munkaerőt (orvost, mérnököt, szakmunkást, nyelveket beszélő tanárt). még mindig olcsóbb nekik külvárosi szállásokat építeni, mint tovább építeni az infrastruktúrát a pusztában. arról nem beszélve, hogy mindez német kisiparnak és kiskereskedelemnek ad munkát. a tőke koncentrálódik, ami az ázsiával való versenyhez szükséges. megáll a népesség fogyás és elkerülhető egy újabb török bevándorló hullám. német területi terjeszkedésre elsősorban lengyelország északi része ad lehetőséget. az egykori hanza városok. itt van tusk biztos többségben. a többiekkel (kaczynski, zeman, fico, orbán, ponta) nem kell törődni.

ha németország egy pillanatra a saját gazdasági érdekeit tartaná szem előtt, akkor nyilvánvalóan ez a forgatókönyv érvényesülne. persze lehet az is, hogy a német diplomácia igyekszik majd beavatkozni a kelet-európai folyamatokba. angela merkel ebbe az irányba lesz aktív.

a szövetségi választások után fog kiderülni, hogy melyik forgatókönyv mellett tették le a voksukat. nem lennék meglepve ha a keményvonalasok álláspontja győzne.

takács bálint (törölt) 2013.02.20. 11:00:28

@Balt:
a probléma az, hogy magyarországon az elit költségvetésben nettó kifizetőhely. és ezért kell a szegények juttatásait a középosztálytól elvenni.

és erre az egyik válasz az, hogy ennek a középosztálynak össze kell fognia a feudális elittel ezért, mert a szegény néprétegek követelései kielégíthetetlenek. létre kell hozni a burzsoáziát.

ez az, amire a nyugati társadalmak nemet mondtak. helyette azt mondják, hogy a feudális elitet kell elzavarni. a keletiek meg ahogy kertész ákos írta "genetikusan alattvalók". a magyaroknak inkább kell valamilyen cár, amelyik előjogokat ígér nekik. és persze utóbbi nem működik.

na most aki ezt felismeri az hamar be is látja, hogy magyarországról el kell menekülni. és legfeljebb csak kalandvágyból érdemes itthon maradni.

takács bálint (törölt) 2013.02.20. 11:07:48

@negondolkozz!majdénmegmondom!:
csak úgy mondom, hogy a jegyzőkönyv szerint a szolnokiaknál az amerikai JAMES FLORENCE és a bosnyák SEAD SEHOVIC dobta a legtöbb pontot. az eurochallenge a városok versenye és nem a nemzeteké. persze nyilván az van, hogy a zsidó fiba összefogott a tisztességes magyarok ellen :-D

elwood 2013.02.20. 11:08:29

jó poszt, azt gondoltam, hogy a demokrácia valami olyasmi ami magától is működik, csak fel kell szabadítani az embereket, de az arab országoknál jól előjött, hogy dehogy.

itt nem akarnak az emberek demokráciát, kádár rendszert akarnak ahol van egy orosz stílusú cár atyuska, jóságos vezető aki majd csökkenti a vízdíjat ha sok.

a gulyáskommunizmusnak is azért lett vége mert elfogyott a gulyás, most orosz katonák nélkül megint felépített az ország egy egypártrendszert és a többségnek tetszik.

hosszú idő még ez.

elwood 2013.02.20. 11:10:48

@Semper Fidelis: "Fosszuk ki újra a normálisan keresőket"

hát, az m1-en 24%-os felső kulcsot emlegettek, ez nekem belefér.

azt sem láttam a programpontok közt hajrá minimálbérre bejelentett adócsalók ...

veracity 2013.02.20. 11:13:23

@BeBeThomas: Az átlagnál kicsit jobban keresők szerintem örülnek Orbán intézkedéseinek! Ha te Orbánfóbia okán mentél külföldre, akkor a rozsdás bökőt nyilván minden nap használod.

veracity 2013.02.20. 11:14:43

@takács bálint: Meg tedd hozzá, maradnak még az ostoba takácsok is!

Nikosi · http://ius-murmurandi.blog.hu 2013.02.20. 11:20:33

@na4: Már visszajöttek csak szólók. Úgy hívják Őkek, hogy FIDESZ. Tele van régi jó kommunistával/ügynökkel igen, a kommunizmus által használt retorikát fújja igen, Államosítani akar nyakló nélkül, igen,.

Azt hiszem ideje pakolnod, mert a kommunisták már 3 éve visszajöttek.

Nikosi · http://ius-murmurandi.blog.hu 2013.02.20. 11:25:44

@Balt: Nincs középosztály barátom. Mert aki 7-800-s fizetést kap az nem a középosztály.

lehet más a propaganda 2013.02.20. 11:47:49

"marad az Orbán-világ és a Fidesz-hatalom – és aki megnyikkan, aki felemeli a fejét, annak annyi!"

Próbálom kitalálni ez most mit jelent. Kordonokkal szorítják vissza az elégedetlenkedőket, aztán lovasroham gumitüzérséggel előkészítve, mint Gyurcsány és Bajnai idejében?

lehet más a propaganda 2013.02.20. 11:54:10

"Akik tudnak ebben hinni, menjenek és mihelyst lehet, rohamozzák meg majd az új pártot! Ígérjük, minden szellemi támogatást, muníciót meg fogunk adni "

Jöjjetek ezrével állni a sorba
Kardotokat sosem érheti csorba
Gátakat elsöpör új utat tűz
Burzsoá zsarnokot innen elűz

-- a Bajnai!!!

regress 2013.02.20. 12:08:52

@veracity: köcsög gyerek,nagy ívben leszarom a viktorodat.tudod miért mentem ki?mert nincs munkahely.minimálbérért meg nem fogok megszakadni.és most nagyon jól élek.

veracity 2013.02.20. 12:28:40

@regress: De Bajnait nem szarod le, az világos! Nagyon jól élsz távol Magyarországtól, és lelkesen Bajnaizol. Mert elszakadni nem akarsz, nem tudsz az országtól, hiába élsz annyira jól.
Úgy látszik az országot elhagyók jóléti öröme Bajnai imádatba fordult! Nagyszerű!

BeBeThomas 2013.02.20. 12:34:55

@veracity: Orbannak egyedul az egykulcsos ado volt normalis intezkedese. De a rovid tavu celokert felaldozta a nyugdijat. Es aki kicsit tovabb lat az orranal annak igenis fontos hogy 70eves koraban amikor el fog menni nyugdijba ne 70ezer forintot kapjon majd.

legeslegujabbkor 2013.02.20. 14:49:03

@kuszkusz1: A lelkesedésed egyetlen személyre korlátozódna, vagy megelégednél valamelyik szimpatikus mellékszereplővel is? Lesz elég értelmes és határozott ember Bajnai mellett, akik közül megtalálhatod a kedvencedet. Tudod, ahogy a Fidesz indult, amikor 3 oldalról támadták a női szíveket.
A "már csak hinnünk kell" nem személyre, hanem a választási győzelemre vonatkozott, mert ha van terv, és van megegyezés a minimumban, és utána ebből az emészthetetlen szövegből az első megteendő lépéseket sikerül eljuttatni akikhez csak lehet, akkor sikerülhet.

Balt 2013.02.20. 15:26:22

@Laeisz: Egy lóf@szt: az EU lényeges munkaerőpiacai épp 2010 után nyíltak meg. Nem mondom, hogy a >20 évre hazavágott ország kilátástalansága nincs benne, de ebben talán kisebb részben Orbánék a hibásak. (Amennyiben még nem tudnak kielégítő eredményt felmutatni.)

A kivándorlásról, tisztábban:
www.portfolio.hu/gazdasag/munkaugy/tenyleg_itt_az_uj_magyar_exodus.179053.html

kuszkusz1 2013.02.20. 15:35:57

@legeslegujabbkor:

A hal jellegét a fej határozza meg.

Balt 2013.02.20. 15:42:24

@BeBeThomas: "Igenis Viktor ámokfutása miatt hagyták el ennyien az országot."

Lóf@szt. 2010 után nyílt meg a fontosabb EU országok munkaerőpiaca, mint fentebb írtam. Érdemes elolvasni a linket is. Még egyszer:
www.portfolio.hu/gazdasag/munkaugy/tenyleg_itt_az_uj_magyar_exodus.179053.html

Ellengerger Bajnaiék felső kulcsa(i) aztán tényleg el fogják üldözni a mobilis fiatalokat.

Balt 2013.02.20. 15:49:43

@Whave: Off: esetleg jobbra dőlő is lehetne benne, bár az meglehet, valami személyiségbeli defektust mutat a polit-grafológusok szerint. :)

Balt 2013.02.20. 15:59:03

@takács bálint: Ezzel csak 1 probléma van: Németországban ugyanúgy erősödik az idegenellenesség, pláne, ha a dekonjunktúra továbbra is fennáll. Spanyolországból, Olaszországból, Londonból tömegével települnek vissza a románok, bolgárok, lengyelek, baltiak.

Balt 2013.02.20. 16:01:37

@elwood: Az atv-n tegnap meg Oszkó némi mismásolás után az adóék másfélszeresére emeléséről beszélt 400e fölött. Nem néztem, keresd meg, ha érdekel.

Balt 2013.02.20. 16:02:12

@Balt: Ja, ez >40% feletti felső kulcsot jelent...

Balt 2013.02.20. 16:10:59

@Nikosi: Hát mi? Ez alig 2000 euró, jobb helyeken még segély jár mellé.

Nyugi, a középosztály (bár valóban nem definiálható egzakt módon) egészen a bérből és fizetésből élők felső szintjéig ér sztem. Ebben benne foglaltatik az ex-főnököm, aki 2 hónap alatt elérte a tb-plafont - amíg volt. Ja, ez egyébként egy magyar magáncégnél volt.

Ahol ingyér (GyF) vagy 1 Ft-ért (BG) tudják mintegy "hobbiból" vállalni a "szociálsan érzékeny" kormányzást, no, azok között kell keresni a "nemközéposztályt"!

Balt 2013.02.20. 16:15:02

@lehet más a propaganda: :)) Bájos volt Gordon, miközben a Juventust izé... az Internacionálét énekli. Semmi egyéb nem kell, csak ezt elővenni a kampányban. :)

Balt 2013.02.20. 16:18:39

@BeBeThomas: Na, pont az takarít meg ún. (valóbab) ÖNKÉNTES nyudíjpénztárakban, NYESZ-en, vagy ahol tud kedvező kondíciókkal.

takács bálint (törölt) 2013.02.20. 16:50:46

@Balt:
német idegen-ellenesség iszlámellenesség. a kelet-középeurópai migrációval elkerülhetnek egy újabb török bevándorlóhullámot. portugáliából, spanyoloroszágból, franciaországból, a "cigányokat" (iskolázatlanokat) zavarják haza.

negondolkozz!majdénmegmondom! 2013.02.21. 09:28:15

@takács bálint: Ne haragudj, de Magyarországon egy magyar csapat meccsére nem vihetek be magyar zászlót? Szerinted ezt melyik nemzet tűrné el a birka nemtörődöm magyaron kívül?
Próbáld meg például izraelben mindezt! Szerintem nem maradnál életben.

negondolkozz!majdénmegmondom! 2013.02.21. 09:32:07

@BeBeThomas: Mégis mit kellett volna Orbánnak feláldoznia, amikor a hitelezők a pénzükért dörömböltek? Nehéz ennyire eladósított országot vezetni, élő szerződéseket teljesíteni. Én nem cserélnék vele az biztos.

Balt 2013.02.21. 14:07:06

Talán itt (is) volt szó a minimálbéren bejelentettek arányáról. Egy friss elemzés:

"Az MTA közgazdaság-tudományi intézetének évkönyve kitér a feketegazdaságra, ami 10-17 százalék közt lehet hazánkban. És arra is, hogy a becsléseik szerint a minimálbéresek majdnem fele adócsaló."

index.hu/gazdasag/2013/02/21/munkaeropiaci_tukor

(Nyugi, a kormányra nézvést egyáltalán nem kedvező adatsor, bátran olvashatják bajnaisták is.)