2012.11.01. 12:32 Szerző: Cincinnatus

Halottak napja

Temetés.jpg

„Én Martin Hessler vagyok. A páncélosaim egy hét alatt legázolták Lengyelországot – nem volt illúzió. Harminckilenc nap alatt jutottam el Párizsba a tankjaimmal – nem volt illúzió. Meghódítottam a Krímet – az sem volt illúzió… Ma rám bíztak egy páncélosdandárt - és egy páncélosdandár: valóság!”

A halál 50 órája - 1965

 

Hivatalosan még csak holnap lesz Halottak Napja, ám a Fidesz-kormány és a „több mint 2/3” már október 29-én megrendezték azt: akkor „halt meg” kollektíve az egész „több mint kétharmad”, a legitimációjával együtt…

Ritkaság, hogy egy kormánypárt az ország alkotmányában rögzíti, hogy manipulációk nélkül képtelen lenne megnyerni a következő választást, de hétfőn Magyarországon ez is megtörtént! A Fidesz-KDNP (mi is ez utóbbi?) alkotta „több mint kétharmad” beleírta az Alaptörvénybe az előzetes regisztrációt, amely megnehezíti az egyik állampolgári alapjog gyakorlását.

Sem a tegnapi parlamenti vitában, sem azt megelőzően, mióta az előzetes feliratkozás ötlete felmerült, nem volt képes a kormányerő olyan érvvel előállni, amely azt igazolhatta volna, hogy a feliratkozás nem a saját hatalmi érdekeit szolgálja. A belföldi és külhoni magyarok közötti „egyenlő státusz”, amelyre hivatkoztak, eleve képtelenség, hiszen kétszeresen is nem egyenlő a státuszuk a most elfogadott törvény szerint. Egyfelől, mert a külhoniak csak listára szavazhatnak (magyarországi lakhely híján), másfelől, mert a belföldiek nem regisztrálhatnak-szavazhatnak levélben, amely pedig a külhoniaknak megengedett. Marad tehát okként a csupasz pártérdek – ennek pedig nagyon komoly, gyakorlati következményei vannak – essen szó hát ezekről! Ráadásul: az előzetes névjegyzékbe vételi kötelezettség nem vonatkozik az esetleges előrehozott választásokra, akkor, ezek szerint, mégiscsak tudni lehet, hogy ki jogosult a választói névjegyzékbe való felvételre – és ez akkor mégiscsak elvégezhető automatikusan is, a lakosság-nyilvántartás alapján!

…Ez kész lebukás!

Azzal, hogy a kormánytöbbség beleírta a saját érdekében történő joggyakorlás-nehezítést az Alaptörvénybe, nyilvánvalóvá tette azt, hogy a kormánypártok visszaélnek a kapott demokratikus felhatalmazással és azt a saját pártérdekeiknek megfelelően, viszont a demokrácia alapértékei ellenében használják fel. Ez pedig nem mást jelent, mint hogy felbontották azt a társadalmi szerződést, amely – demokratikus viszonyok közepette, demokratikus választások útján – létrejött az állam polgárai és az általuk megválasztott vezetőik között.

Hétfőtől nem csupán „egy vélemény a sok közül” az, hogy a Fidesz antidemokratikus – hiszen ő maga írta bele ezt az Alaptörvénybe az állampolgári jog korlátozását jelentő technikát. „Nem kívánjuk, hogy az állam polgárai minket, tekintettel csapnivaló kormányzati teljesítményükre és egyéb disznóságainkra, automatikusan hozzájutva a demokratikus jogaikhoz, könnyedén leválthassanak!” – ennyi a regisztráció oka, nem más és nem több. Ez pedig nem más, mint a demokrácia „leváltása”. Ennek az a következménye, hogy a majdani demokratikus kormányt nem kötik a korábbi, a demokratikus jogokat önérdekből korlátozó hatalomnak ezek a demokráciát korlátozó rendelkezései: az Alaptörvény, a ráépített 2/3-os törvények és azok a személyi és intézményi döntések sem, amelyek túlnyúlnak a saját, négyéves mandátumán és amelyek nyilvánvaló célja szintén a saját hatalmának prolongálása és a következő kormány cselekvőképességének korlátozása – ami szintén ellentétes a demokrácia alapelveivel, mert közvetetten szintén az állampolgári akarat érvényre jutását nehezíti, vagy épp lehetetlenítheti el.

Ismétlem: mindez nem csupán „ellenzéki értelmezés”: maga a kormányerő tette ezt tegnap mindenki számára egyértelművé.

…Kérdés, hogy a most formálódó ellenzékben – és annak majdani vezetőjében – lesz-e elég bátorság arra, hogy következetesen képviselje majd ezt a tényt és a belőle következőket, mind a választás előtti időszakban, mind pedig a választási győzelmét követően, a kormányzati gyakorlatában? Mert mióta az új Alaptörvény és a további, „hatalombetonozó” kétharmados törvények megszülettek, azon dilemmáztak az ellenzéki közgondolkodók, hogy miképpen lehet majd ezektől megszabadítani a „renovált köztársaságot”, hogy azzal ne sérüljön a jogfolytonosság és a jogbiztonság? És bizony: e gondolkodók többsége úgy látta, hogy 2/3-os többség nélkül nem lehet majd áttörni az akadályokon.

Mekkora tévedés ez! Mérlegelni azt, hogy mennyire demokratikus az antidemokratikus eszközök használatával való leszámolás. Mérlegelni azt, hogy vajon mennyire sérül a jogbiztonság akkor, ha szakítunk a joggal való visszaélésekkel és helyreállítjuk a jogállamot. Komolyan: ezek viccelnek? …Közben pedig a Fidesz bealkotmányozta, hogy „Igen, mi visszaélünk a hatalmunkkal!

A jogállamiság korántsem azonos a gyengeséggel, a jogállam védelme pedig azzal, hogy félünk visszacsinálni a jogtalanság következményeit. Be kell végre látnunk: a helyzet túllépett azon a határon, amelyen belül még a demokrácia alapelveit és szellemiségét elfogadó politikai erők küzdenek egymással a társadalom vezetéséért. Magyarországon hétfő estétől kezdődően a társadalom hosszú távú érdekeit képviselő demokraták fognak küzdeni egy gátlástalan társasággal, amely csak tolvajlásai és önkényeskedései eszközeként használ demokratikus intézményeket, pontosabban azok maradékát. Másfél évvel ezelőtt leírtuk, hogy mi is a Fidesz – ideje ezt újraolvasni, hogy tudjuk mindannyian, kik ellen is lépünk majd fel mától kezdve: http://progressziv.blog.hu/2011/04/21/mi_a_fidesz

Igen: közönséges „maffiózók” ellen kell bevetnünk a jogállamiságot. És ha nem „bilincseljük meg” őket a (valódi) törvény teljes erejével, akkor senki és semmi sem fogja megvédeni az állampolgár, sem pedig az állampolgárt szolgáló és védő jogállamot. Át kell törnünk a Fideszen! Át kell törnünk azon a gáton, amelyet éppen azért állítottak fel ők a formális jogállamiság eszközeiből, alaptörvényből és kétharmados törvényekből, mert ismernek minket, demokratákat és jól tudják, hogy ezek a dolog „szentek és sérthetetlenek” számunkra. Igen: szentek és sérthetetlenek – de csak eredeti funkciójukban, nem pedig úgy, hogy azokkal visszaélnek, hogy ránk kényszerítsenek egy maffia-autokráciát! Amit a jogállam híveinek az elvek jelentenek, azt jelentik a „maffiaállam” létrehozóinak az érdekek. Azok az érdekek, amelyeknek az érvényre juttatását esetleg akadályozná a választói akarat korlátozatlan, szabad érvényesülése – ezért aztán visszaélnek a jogállam elveivel és eszközeivel, hogy így „kössék gúzsba” és tegyék tehetetlenekké a demokratákat.

Azonban a jogállam és a demokrácia híveinek tudniuk kell, hogy a jogállamot nem a jog és még csak nem is az igazság fogja újrateremteni, hanem az erő. „Elv(ek)ben” ugyanis nem lehet háborút viselni és azt megnyerni azok ellen, akik nagyon is a gyakorlatban nyomulnak. Éppen ezért erős demokratákra van szükségünk és az általuk alkotott magabiztos, szervezett és ezért cselekvőképes szövetségre – jóval többre és másra is, mint akár a minap megalakult Együtt 2014. Mert amit ők tudnának, jelen állapotukban és jelen vezetőikkel, az csak akkor lenne képes a demokráciát szolgálni, ha az nem szorulna védelemre, ha nem lenne éppen antidemokraták kezén. Nekünk olyan erővé kell válnunk, amely képes sokkal merészebben és meglepőbben harcolni, mint az ellenség, a Fidesz-hatalom. Harcolni, mert békésen, magunkat az ő szabályaikhoz tartva csak veszíthetünk. Illúzió az, hogy úgy is képes a jogállam feltámadni, hogy nem törünk ki a Fidesz alkotta „jogi környezetből”. Nem fog úgy működni tudni a jogállam, hogy azt gúzsba kötve hagyjuk. Avagy: ugyan miféle szabadság lehet az, amelynek szabályait a szabadság ellenségei adták?

Nem: az „Alaptörvény” érvénytelen és érvénytelen minden, amit arra ráépítettek! És ha a választásokig még tovább változtatgatják a választási rendszer szabályait, akkor eljöhet egy pillanat, amikor már nem lesznek azok tolerálhatók – mert (például) ki fogják zárni a valódi politikai ellenfeleket. (Erről itt olvasható egy érdekes eszmefuttatás: http://www.komment.hu/tartalom/20121030-jegyzet-arrol-hogy-az-egyesuleteket-kizarnak-a-valasztasokrol.html?SYSref=NONE&cmnt_page=1) …És ekkor majd csak úgy lehet hatalomra juttatni a demokráciát, ha addigra lesz itt egy politikai erő, szervezet, amelyet és amelynek tömegbefolyását egyszerűen nem lehet figyelmen kívül hagyni – és amely, ha kell, akár egy pillanat alatt képes „teljesen új helyzetet teremteni” a magyar politikában…

…Ehhez valós, tömeges társadalmi támogatottság kell! Ez pedig ma nincs meg, mert nincs egyetlen olyan programerő sem, amely programja, szervezettsége - és igen: vezetője „karizmája”, merészsége és magabiztossága révén – képes lenne gyorsan áttematizálni a magyar nem „vadjobbos” társadalmat…

Elvileg van ez az Együtt 2014, amely azokat a szervezeteket várja, amelyek „érdemi szavazói támogatást hoznak” - ami azért érdekes, mert a három alapító szervezetnek csupán „neve” van, de társadalmi támogatottságuk abban merül ki, hogy „Bajnaiban bízunk!”, vagy, hogy „Nem tetszik a rendszer!”, illetve „Szerzett jogok!”. Elég lesz-e ez a Bajnai vezette választási szövetség (melynek a jelen tervek szerint az MSZP is előbb-utóbb tagja lesz majd) ahhoz, hogy megszerezze a voksok több mint kétharmadát? Aligha – és ezt éppen a Haza és Haladásnál Szigetvári Viktor és Vető Balázs matekozták ki ominózus tanulmányukban (Átbillenteni, visszaszerezni, meghódítani - http://www.hazaeshaladas.hu/ftp/hesh_evk_elemzes_tordelt_v5__1_.pdf), amelyben leírták, hogy a stabilan jobbos választókörzetek „meghódításához” (vagyis: az ottani konzervatív választók megnyeréséhez) „rossz üzenet” bármi és bárki, ami és aki „komcsiszagú”…

…Nézzük mi is a választási matekot, mint Szigetvári és Vető!

Ha marad a mai trend és nem tud a Fidesz beleerősíteni, akkor marad a nagyjából 1,5 milliós szavazóbázisa. „Vészhelyzetben”, ha ez a saját bázis nem látszik majd elegendőnek a győzelemhez, a Fidesz valószínűleg magához akarja kapcsolni a másik jobboldali tömegpártot, a Jobbikot is. (Ennek „áráról” és mikéntjéről most ne értekezzünk…) A Jobbik nagyjából 800.000 szavazóra számíthat – a „teljes jobboldal” tehát úgy 2,3 millió körül fog tudni „zárni és kasszát csinálni” – amelyhez jöhet még 1-2-300.000 külhoni magyar szavazat is. Ebből pedig az következik, hogy a biztos jogállampárti győzelemhez legalább 2,4-2,7 millió szavazót kell maga mellé állítania az „egyesült ellenzéknek”. Ebből az egyesült ellenzékből az LMP-t talán jobb kihagyni, így az ő mintegy 3-400.000 es táborával se kalkuláljunk! Ki tudja, mit álmodnak már az elkövetkezendő másfél évben a bázisdemokrata fiúk-lányok – és hogy miféle árat szabnának egy esetleges csatlakozásnak? Az MSZP-t, amely (saját állítása szerint) „jön fel” és most úgy 1,2 milliós támogatói tábort mondhat a magáénak, semmiképp sem engedhetjük „vezető pozícióba”: nem kívánatos, hogy ők fújják a passzátszelet ellenzéki oldalról. Rosszak ugyanis a kormányzati tapasztalataink velük kapcsolatban és nincs jele, hogy képesek lennének komolyan megváltozni. …Mindehhez ráadásul jó, ha nem felejtjük el, hogy nem az MSZP-re, mint pártra, vagy szervezetre van szükség a győzelemhez, hanem a szavazóira – azok egy része pedig csak jobb ajánlat híján van az MSZP-nél.

A feladat tehát a következő: egy éven belül – 2013 őszéig – szert kell tennie az egyesült ellenéknek „saját jogon” mintegy 2 millió stabil, elkötelezett és meggyőzött támogatóra – ez pedig akkora munka, hogy azonnal bele kell kezdeni, éspedig jól felépített program és stratégia szerint, különben garantált a bukás! Amikor ezt a kétmilliós támogatói tömeget elkezdjük felépíteni, akkor nem szabad elfeledkezni arról, hogy Budapest nem az ország és a művelt, (gazdaságilag) liberális, jól kereső „bajnaista” szakértelmiség nem reprezentálja a teljes „meggyőzendő” kört. Egyszerre kell a jó, meggyőző, átlátható program és kellenek meggyőző arcok, akik kommunikálják a programot országszerte. Nem elvi, hanem nagyon is gyakorlati kérdés tehát az, hogy „Építsünk-e saját szervezetet?” és hogy e szervezet (amelynek építése, ismétlem, nem úszható meg), mennyire legyen egységes – ugyanis egységes szervezet nélkül lehetetlen egy év alatt kétmilliós tömeget támogatónkká tenni.

Tudomásul kell venniük a demokratáknak, hogy a háborúkat a civilek legfeljebb elkezdeni tudják, de megnyerni azokat szervezett seregek szokták – ez a valóság, minden más csak illúzió!

A bejegyzés trackback címe:

https://progressziv.blog.hu/api/trackback/id/tr994883657

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

legeslegujabbkor 2012.11.01. 17:59:02

"Át kell törnünk azon a gáton, amelyet éppen azért állítottak fel ők a formális jogállamiság eszközeiből, alaptörvényből és kétharmados törvényekből, mert ismernek minket, demokratákat és jól tudják, hogy ezek a dolog „szentek és sérthetetlenek” számunkra."

Hiába tologatták az eddigi kormányok és pártok álvitákkal, nem lesz más út, mint írni egy új alkotmányt.
Tőlem beleírhatjuk Szent Istvánt meg Máriát is, mert nem ez a lényeg.

Husz_János_Puszita 2012.11.05. 21:30:24

Olvastad a kritikádat a kapitalizmus blogon Cincinnatus?

jet set 2012.11.11. 09:40:51

Akkor lenne igazad, ha a feliratkozók között jelentős többségben lennének a fideszesek.