2012.09.22. 00:56 Szerző: Đđ

Kezdjük el a jövőt!

Milla-Golgota.jpg

„Nem tudom, hogy képzelte el a bányát: egy vágat – egy olvasóterem...”

Moldova György: Az első novellám - 1978

 

A Milla ismét hallat magáról: újabb tüntetést készít elő október 23-ára. Facebook-oldalán az első, erre vonatkozó értesítés így szól:

„Október a miénk lesz.
A Milla október 23-án ismét megemlékezik a magyar forradalomról, és szembesíti a hatalmat jelenlegi politikájának tűrhetetlenségével.
Nincs mellébeszélés, nincs türelem és nincs kétharmad többé.
Megmondjuk mit, mikor, hogyan.
Sokan vagyunk, elegen vagyunk és elegünk van.”

A tüntetést beharangozó sajtónyilatkozatokban a Milla „harcosabb beszédeket” ígér, meg azt, hogy „szintet lépnek” és „meghirdetik a politikai elitváltás programját”, valamint hogy „a Milla még erőteljesebben követeli a valódi, részvételi demokráciát”. (Forrás: http://nol.hu/belfold/sokan_vagyunk_es_elegunk_van)

...Mindez szép - ám nekem erről az egészről egy régi, éppen 30 éves emlékem jutott az eszembe: a Gandhi című film egyik „kulcsjelenete”. 1919-ben vagyunk, Delhiben, a Kongresszus Párt nagygyűlésén. Egymást váltják a szónokok és kb. Milla-tüntetésekre (vagy éppen DK-rendezvényekre) illő beszédek hangzanak el a fennálló (angol) hatalom ellen: harcosak, türelmetlenek, lelkesíteni akarók. Épp a Muzulmán Liga vezetője, Muhammad Ali Jinnah (a későbbi Pakisztán majdani megalapítója) beszél – és amit mond, az szinte szó szerint azonos a Milla meghívóján olvashatókkal:

A türelmünket kérték, a toleranciánkat kérték...Itt az ideje, hogy közösen lépjünk föl! Vége a halogatásnak, nincs kibúvó. Egyenes választ várunk.

A beszédet lelkes taps, ováció követi, mindenki odavan, hogy „Milyen jól megmondta...!”

...És akkor jön egy alig ismert alak, valami Gandhi, aki a sok „Fejezzük be a múltat!”-szerű, meg „Szabadságot követelünk!” szöveg után az alábbiakat mondja:

...Amiről itt beszélünk, az ország nagy tömegeinek semmit sem jelent. Nekik nem szavakra van szükségük, hanem kenyérre és sóra.

Igen: a „kenyér és só” mai nyelvre fordítva gazdasági erőforrásokat jelent – ám ezekről akkor a Kongresszus Párt szónokai ugyanúgy nem mondtak semmit (nem is gondoltak erre), mint ma a mi ellenzéki szónokaink és politikai aktoraink! Pedig ahogy annak idején Indiában a mindennapi betevő falat  hiánya volt a társadalom legalapvetőbb „Nagy Hiánya”, úgy ma Magyarországon is éppen a társadalmat tápláló erőforrások hiánya a legnagyobb bajunk – és nem a „demokratikus deficit”, amelyről annyi ellenzéki szó esik (és amely tulajdonképpen csak egy sokadik következménye az erőforrás-hiánynak).

Mert a demokratikus deficitet az átlagmagyar nem is érzékeli. Sosem használta a demokráciát - azt se tudja, mire jó... Lehet ezen sajnálkozni, lehet is majd tenni azért, hogy az emberek tartsák fontosnak a demokráciát és legyen számukra majd természetes, hogy beleszólnak – és kompetens módon tudjanak majd beleszólni – a közösség ügyeibe, ám ettől még nagyon messze vagyunk! Most mindenek előtt „el kell vinnünk a társadalmat” addig – ehhez viszont erőforrások kellenek.

Az a néhány tízezer ember, akik ott szoktak lenni az ellenzéki tüntetéseken, nem az ország. És nem az ország az a talán néhányszázezer ember sem, akik az interneten követik az ellenzék csetlését-botlását (mert másnak aligha lehet nevezni azt, amit művelnek). Ha igaz, hogy a Fidesznek nincs - és nem is volt sohasem – kétharmada, akkor még inkább igaz az, hogy az ellenzéknek sincs. Magyarország kétharmada senkié sem: Magyarország kétharmada hallgat... Ahhoz ugyanis, hogy ez a kétharmad  kimozduljon a passzivitásból és a reménytelenségből, és „legyen valakié”, magára az alapproblémára, Magyarország, a magyar társadalom és a gazdaság erőtlenségére kellene megoldással szolgálnia annak a „valakinek”...

Magyarország hosszú évek óta folyamatosan gyengül – és nem azért, mert külföldre távoznak egyre többen. A távozás csak következmény: éppen annak a következménye, hogy az emberek folyamatosan, hosszú ideje érzik a gyengülést és egyszerűen nem látnak olyan politikai erőt az országban, amely véget tudna ennek a gyengülésnek vetni. Sokan utolsó reményüket fektették 2010-ben a Fideszbe – és hogy immár ez a (dakota) „ló” is „megdöglött”, marad a reménytelenség – és a „kitántorgás”, amely tovább fokozza a gyengülést, az meg a reménytelenséget... Kész is az ördögi körünk...

Aki meg akarja szerezni a „bizonytalan szavazók” kétmillás táborát, annak ezt az ördögi kört kell tudnia átvágni! Ezzel pedig nem csak a bizonytalanok lesznek az övéi, hanem az abszolút vezető szerep is az ellenzéki oldalon... Ám ehhez nem elég azt mondani, hogy jól van, O. K., de most már aztán tényleg fejezzük be a múltat – ehhez azt kell pontosan megmondani, hogy hogyan kezdjük el a jövőnket.

Magyarán: részletes program kell, ütemtervvel, erőforrás-hozzárendelésekkel és az egyes programelemek közötti összefüggések bemutatásával...

...Van azonban egy másik súlyos kérdése is a magyar közéletnek és politikának: fel lehet-e építeni egy jó és kompetens programot „alulról”, azaz a kisemberek, a helyi köröcskék elképzeléseiből, állammal és hatalommal szembeni elvárásaiból, vágyakból és kívánságokból? Ez az elképzelés nagyon erősen van jelen: legutóbb a Milla főszervezője is éppen erről beszélt. (Lásd itt: http://atv.hu/cikk/video-20120920_juhasz_imre - igazából persze Juhász Péterről van szó...) Maga a kérdés elvileg logikusan következik a demokráciából: „az a demokrácia, ahol a nép szabja meg, hogy mit tegyen a politika”...

Csakhogy van egy kis baj itt – pontosabban: itt, Magyarországon. Ugyanis ahhoz, hogy jól működjön a fenti elv, az kell, hogy a nép, amely megszabja a politika irányát, fel legyen vértezve azokkal az ismeretekkel és (mentalitásbeli) készségekkel, amelyek ahhoz kellenek, hogy jó irányokat szabhasson meg. Mert ha ezek az ismeretek és készségek hiányoznak, akkor rossz lesz az irány. Félő, nagyon félő, hogy a „létező Magyarországon” egy „alulról összerakott” politika tele lenne „követelésekkel”, viszonyt alig szerepelnének benne erőforrás-hozzárendelések. Ahhoz, hogy egy nép egyszerre gondolkozzon igényekben és az igények kielégítését biztosító erőforrásokban, az kell, hogy általános legyen a saját mindennapjaiban is ez a szokás. Hogy amikor elképzeli a jövőjét az „átlagember”, akkor vegyen figyelembe minden fontos tényezőt, ne hagyjon ki „lépcsőfokokat”. Viszont a magyar közgondolkodás nem ilyen: még komoly „nagyprojekteknél” is gyakori hogy alapvető tényekkel és azok következményeivel nem számolva készül a „projekt”, emiatt pedig garantált a sikertelenség. Garantált az, hogy az erőforrások elpazarlódnak, de megtérülés az nem lesz!

Vajon miféle „népi program” állhatna össze ma? Próbáljuk elképzelni annak néhány elemét!

Legyen jó színvonalú egészségügyi ellátás!” – jó, de tisztában van-e a társadalom azzal, hogy ez mibe kerül? Hajlandó-e megfizetni ennek a valós költségeit? Egyáltalán: képződik-e ma a magyar gazdaságban ahhoz elegendő erőforrás, hogy „kifizethessük Dr. House-t”? Vagy csak azt várjuk, hogy „az állam” fizesse ki, valahogyan, valamiből – csak persze ne a mi zsebünkből? Szembesül-e a magyar átlagember (mert polgárnak nemigen nevezhetjük) azzal, hogy az állam az nem valami tőle független entitás, tőle független anyagi forrásokkal? Elfogadja-e a magyar átlagember azt a tényt, hogy ha vele jól bánó, a saját érdekeit szolgáló államot akar, akkor ezt saját magának is kell finanszíroznia?

Aligha!

Aztán: „Támogassa az állam a vállalkozásokat!” – jó, de ha emlékeim nem csalnak, ezt a modellt egyszer már követtük vagy negyven évig. Az a szocializmus volt: a szocializmusban ment az, hogy önmaguktól nyereségesen működni nem képes cégeket tartott életben az állami támogatás - és a vége az lett, hogy elfogytak az erőforrások... Ma az a rendes üzemmód, hogy kapitalizmus van – márpedig a kapitalizmusban a vállalkozások „támogatása” (értsd: a beruházáshoz és a működéshez/likviditáshoz szükséges tőkével való ellátásuk) a bankrendszer feladata, nem pedig az államé. Kapitalizmusban az állami támogatás csak kivételes esetben indokolt és lehetséges – mert ugyan miért is támogatná a polgárok közössége (az állam) egyesek magángyarapodását? (Hiszen a legtöbb vállalkozás nem „közhasznú”, hanem az a célja, hogy a tulajdonosnak profitot termeljen.)

...Mit kér még a nép? Például stabil nyugdíjrendszert – természetesen ezt is „állami kivitelben”. Itt is az az elképzelés mutatkozik meg az egyik alakjában, hogy „az állam” tetszőleges nagyságú pénzügyi forrásokkal rendelkezik és csak „kényszeríteni” kell arra, hogy „adjon”... Nos, azoktól, akik egy efféle „nemzeti programalkotó konzultáción” a stabil nyugdíjrendszer követelésével jönnének elő, azonnal megkérdezném, hogy vajon megmaradtak-e kötelező magán-nyugdíjpénztári tagok? Követték és követik-e az öngondoskodás, az előre takarékoskodás „polgári modelljét”? Belegondoltak-e 2010 végén abba, hogy mit tesznek a stabil nyugdíjrendszerrel, amikor nem mentek el sorba állni, pénztártagságukat fenntartandó?

...Nem is érdemes ezt a példasort folytatni, mert az eddigiek is megmutatják, hogy az állampolgári tudatosság nem erőssége a magyar népnek. Márpedig nem tudatos állampolgárok hogyan is rakhatnak össze megalapozott és jól működő programot? Az „egyszerű emberek programja”, ha összeraknánk, akkor a változatlanság programja lenne: ki-ki tarthassa meg a „szerzett jogait”... Ugyan ki lenne az, aki azt mondaná, hogy az ő eltartásánál, támogatásánál, jogai védelménél vannak fontosabb teendők is az országban, ezért ő inkább azokra szánna erőforrásokat? Lennének-e „negatív követelések”, lemondások a népi kívánságlistán?

Az a helyzet, hogy akik valamiféle „népi konzultációktól” várják a „megváltást”, a jó politikát itt és most, azok egy veszélyes, önbecsapó illúziót építgetnek. Azok nem a valóságban élnek, hanem a saját ideáik világában – azt hiszik, hogy a bányákban is van olvasóterem...

Nos: nem, nincs! Programot nem a nép között kell keresni, hanem a szakértők köreiben csináltatni, éspedig egyértelmű, reális iránymutatások alapján – aztán pedig vállalni azt a nem kis munkát, hogy elvisszük a valóságot a nép közé és megérttetjük, beláttatjuk azt vele. Minden más módszer csak egy újabb matolcsyzmushoz vezethet, egy újabb „alternatív valóságba”.

...Mindez, amit itt leírtam, nem „elitizmus”, hanem realizmus! Ne áltassuk a népet azzal, hogy „Ti tudjátok a megoldást, csak hagyni kell titeket elmondani, amit akartok!” – mert nem tudja a nép a megoldást. Ez a nép, a magyar, itt és most, a jelenlegi „fejlődési fázisában” még nem is
tudhatja. Ez a nép nem azt várja, hogy tőle tudja meg, belőle szedje ki a hatalom, hogy mit tegyen – ez a nép azt várja, hogy a hatalom ezt helyette tudja és intézze. Nem igaz az, amivel sokat a népet áltatják, hogy „Azért rossz nektek, mert rossz hatalom uralkodik feletettek!” - hiszen ezt a hatalmat éppen ez a nép akarta-hagyta létrejönni („több mint kétharmaddal”), két évvel ezelőtt. Nem: azért rossz a népnek, mert sosem gondolt bele, hogy ha efféle hatalmakat emel maga fölé, akkor annak mik lesznek a negatív következményei. A nép - ez a nép – azt emeli a hatalomba, akire rávetítheti a bizakodását, hogy helyette és érte fog jól kormányozni, nem pedig azt, aki „a tanácsát kéri”. Éppen ezért, aki most és itt akar jót tenni ezzel a néppel és ezt a népet akarja kompetens kormányzathoz juttatni, annak saját magának kell programot alkotnia és egy jól működő, a közérdeket képviselő kormányzatot összeállítania!

A bejegyzés trackback címe:

https://progressziv.blog.hu/api/trackback/id/tr504795201

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

laci0011 2012.09.22. 08:29:16

Hát ez tényleg csak elitizmus!

Munchausen 2012.09.22. 17:17:31

Aki meg mindig abban bizik, hogy ezeknek a bunozoknek a levaltasakor kitoro lazadasok utan meg erni fog valamit a korrupcioval, felrenezessel vagy seggnyalassal szerzett subalyuka az menjen es vizsgaltassa meg magat!
Ezt a hazug, tolvaj, aljas rendszert nem lehet demokratikus vagy bekes modon levaltani pedig mennie kell.

legeslegujabbkor 2012.09.23. 14:48:58

Én nem kétlem, hogy az Lmp-nek meg az Mszp-nek, (az övékről már hallottam) meg a többi pártkezdeménynek is van a saját szakértőik által kidolgozott programja, de az a baj, hogy már az első lépésnél elhasaltak, mert nem képesek fogyasztható formában az emberek többségéhez legalább az alapgondolatokat eljuttatni.

Husz_János_Puszita 2012.09.23. 17:11:58

@legeslegujabbkor:

Az Mszp és az Lmp gazdasági programja egy mondatban összefoglalható: fizessenek a gazdagok. Abból minden lesz, csak felemelkedés nem.

legeslegujabbkor 2012.09.23. 18:52:49

@Husz_János_Puszita: Röviden elintézted:)
Egyik rosszabb, mint a másik, pedig még azt is beleszámítom, hogy baloldaliak, és még ilyen időkben is a társadalmi szolidaritást helyezik középpontba. Amellett, hogy mindenkit fel akarnak jelenteni, nem ártana valami terv arra, hogy sarcolás helyett honnan lesz pénz az egyre növekvő adósságainkat visszafizetni. A válaszaik nem húznak ki a bajból, hisz még olyan tervük sincs, hogy például lendítsük fel a szójás, zselatinos löncshúskonzerv gyártását.
A sarcolásról eszembe jutott, hogy csak néhány Fideszközeli oligarcha cége élheti túl a következő évet az állami megrendelések miatt, szóval lehet hogy ez a bosszú?:)

protézisesh 2012.09.24. 09:21:48

@Husz_János_Puszita: az nem lenne rossz gondolat, csak az a baj, hogy Mo-on a "gazdag" definíciója = gazdagabb, mint én. Így a sok prolinak meg nyugdíjasnak az is "gazdag", aki havi nettó 150et haza mer vinni.

Az igazi gazdagok meg közben röhögnek a markukba... :/

Husz_János_Puszita 2012.09.24. 17:11:46

@protézisesh:

Ha jól emlékszem a számokra, évi 3,5 millió felett 38% az Lmp programjában az szja kulcs + zöld adók. A gazdagok.

Husz_János_Puszita 2012.09.24. 17:18:26

@legeslegujabbkor:

Hol abban a szolidaritás, hogy ugyanazt a pár melóst nyomorgatják, aki eddig is húzta az igát? A gazdagok eddig is megtalálták a módját az adóoptimalizálásnak.

legeslegujabbkor 2012.09.24. 18:23:40

@Husz_János_Puszita: Az Lmp egészen határozottan a szociálpolitikát tartja fontosabbnak a piaci hatékonyság helyett.
3 kulcsos szja-t akar, a többletbevételből járulékcsökkentést, családi adókedvezménynek csak 6ezer forintot, és inkább megemelné a családi pótlékot, felülvizsgálná a vállalatok adókedvezményeit, pénzügyi spekulációt adóztatna, útdíjat, dugódíjat, egyéb zöldadókat vezetne be. Amennyire lehet tehát a "gazdagoktól" elvenne az "embereknek" adna.
Az Mszp pedig mást sem csinál, csak a munkavállalóknak ígér mindenfélét.

Husz_János_Puszita 2012.09.24. 19:25:26

@legeslegujabbkor:

Szociálpolitikától nem lesz gazdasági növekedés, beruházás, innováció. Abban eddig is jeleskedtek a kormányok, osztani a semmit ezerfelé. Az eredményt látjuk.

Mszp a munkavállalóknak mit? Ahhoz képest a nyugdíjasokat nevezik meg egyedüli célcsoportnak a nagy győzelmi stratégiában. Gondosan ügyelnek még, maradjon a megosztottság, mert úgy maradhatnak váltópárt szerepben. Bakker semmit nem fognak fel a mérhetetlen frusztrációból, ami évek óta növekszik? Addig-addig, míg robbanni fog, aztán csodálkoznak. Nem lehet ekkora létbizonytalanságban és frusztráltságban élni. Nem lehet.

legeslegujabbkor 2012.09.24. 19:41:11

@Husz_János_Puszita: Hasonlóan látjuk ezeket az ötleteket, de nem értem, ezek a pártok miért nem akarják felvállalni, elmondani a nehezebb részt is, kedvezőbb eset az, ha csak a kellemesebb oldalát mondják el a történetnek, a rosszabbik az, ha tényleg nincs más a tarsolyukban.
Azok a közgazdászok, akik a szakmájukat értik is, számomra érthetően egyik most látható párt mögé sem akarnak beállni.

Husz_János_Puszita 2012.09.24. 20:16:00

@legeslegujabbkor:

Szerintem nincs más a tarsolyukban, és az a nagyobb baj.

legeslegujabbkor 2012.09.24. 20:30:12

@Husz_János_Puszita: Nekem elég lenne egy becsületesnek látszó ember:)
Te kinek hinnéd el az ismert politikusok közül, hogy tud számolni?

legeslegujabbkor 2012.09.24. 20:39:35

@Husz_János_Puszita: Pontosítok.
Nem a százalékszámításra gondoltam.

protézisesh 2012.09.25. 14:47:45

@Husz_János_Puszita: @legeslegujabbkor:

váááááááá!!!!! (ordítva elrohan...)

Milyen agyfasz már, hogy a francia MINIMÁLBÉR (az ottanival megegyező árszínvonal mellett) már a legfelső adókulccsal adózna, a cigók meg kapnák a nagy szocpolopkat, meg családi pótlékokat. Azt hiszem, azért van rendesen réteg, akit távol kellene tartani a politikától.

Ja, és amennyiben az LMP még mindig a "Lehet Más a Politika" rövidítése, akkor közölném velük, hogy az összes szocialista kormány ezidáig csak az adóemeléssel, az újraelosztás bővítésével tudott operálni, vagyis ugyanolyan ez a politika, mint az elmúlt 22 évben bármikor. :(

legeslegujabbkor 2012.09.25. 15:20:38

@protézisesh: Azt eddig is tudtuk, hogy te nem leszel egy lelkes Lmp szavazó:)
Neked is hiányzik egy normális jobbközép párt?

Husz_János_Puszita 2012.09.25. 15:49:09

@legeslegujabbkor:

Bokros, Bajnai, Oszkó, Róna, Chickán, Mellár, Békesi, ....lehetne folytatni a sort, de ők nincsenek döntési helyzetben, sajna.

Husz_János_Puszita 2012.09.25. 15:54:06

@legeslegujabbkor:

Akkora piaci rés tátong a jobbközépen, ha egy csöpp tehetség lenne, háromharmaddal lehetne itt győzni 2 év múlva regisztrációval. ( Túlzok költőileg. )De nincs.

Husz_János_Puszita 2012.09.25. 15:55:49

@protézisesh:

Akkor nem mondom, hogy a 38% a középső kulcs, nem akarlak még jobban kiborítani.:D

legeslegujabbkor 2012.09.25. 16:08:37

@Husz_János_Puszita: Párt nélkülieket soroltál, én meg olyan döntési helyzetben lévőket, akiket leszavaznak: Simor András, Karvalits Ferenc, Király Júlia.
Megváltoztak a körülmények (sokkal rosszabb lett a helyzet), ezért ha összedugnák páran a fejüket, talán tudnának olyan programot írni, amit a többség elfogadna most már. Szerintem a választók többsége belátta már, hogy mesékkel nem megy.

legeslegujabbkor 2012.09.25. 16:12:48

@Husz_János_Puszita: Tehetség az van, csak a szakértői oldalon nem hiszik, hogy rájuk van szükség, a választói oldalon meg keresik a mentőmellényeket a sötétben, és kapaszkodnak a gyorsnaszádba.

Husz_János_Puszita 2012.09.25. 16:27:17

@legeslegujabbkor:

Nem véletlen az egész pályás letámadás, Simor sem tudta megakadályozni a mai kamatvágást. Egyértelműen az adósság elinflálása a cél, ami önmagában nem lenne nagy baj, de egy szerkezetileg torz, kivéreztetett országban...

Politikai tehetségre gondoltam, nem szakértőire, utóbbiban nincs hiány. ( Tudom, most jönnek Dd-ék, hogy a lehetőség adott mindenki számára.:D Előre szólok, nekem nincs tehetségem hozzá. ) Alakulnak a dolgok, de még nem jött el a pillanat, szerintem. Kb. 4 év fityesz kormány még és eljő.

legeslegujabbkor 2012.09.25. 16:51:20

@Husz_János_Puszita: Tehetséges politikus is akadna, csak mindenkit lebénít a látszat, hogy mindenkit irányítani lehet, holott a tényleges hatalom néhány jogi egyetemet végzett kezében van, és a haszonélvezők sincsenek sokkal többen. Nem hiszem, hogy lesz még 4 évük, igen hamar el fog dőlni itt sokaknak, hogy a kék vagy a piros tablettát kellene bevenni. Szerinted még sokan vannak a kék tablettások? Azért a külvilág kizárásának, és az érzékelés átírásának is van határa

Husz_János_Puszita 2012.09.25. 17:11:06

@legeslegujabbkor:

50% feletti a "bizonytalanok" száma. Én csöppet sem vagyok bizonytalan, de ha elém tolnák a kérdőívet, nem böknék rá egyikre sem. Szerintem az lesz, hogy a többség otthon marad, a kemény mag pedig újraválasztja a fityeszt. Akkor megeszi amit főzött és nem lesz már másra mutogatás. Darab ideig lehet a tömeg keserűségét aktuális bűnbakok felé terelni, de mi van, ha nem tudják többé kontrollálni? Óriási a frusztráció mindenütt, amerre járok. Nem fog magától elmúlni.

legeslegujabbkor 2012.09.25. 19:43:00

@Husz_János_Puszita: A szakértelem csak a legválságosabb pillanatokban lesz érték, de 2 év múlva lent leszünk a pokol legmélyebb bugyraiban, semmi mellébeszélés nem használ akkor már. Hamarosan eljön majd az a pillanat, amikor nem foglalkozunk az elénk tárt álmokkal, mert fontosabb lesz azt hallani valakitől, hogy 1 hónap múlva is lesz kenyér az asztalon. Visszautalnék a rendszerváltásra, mert akkor lett érdekes, hogy ki mit gondol a gazdaságról, amikor kiderült, hogy hitelekből nem mehet tovább a szocializmus építése. Kellene újra az M1-re a Napzárta?