2012.06.07. 21:08 Szerző: Đđ

Ha mi így reagálunk…

„Lang der Straßen fest der Tritt
Und die Herzen schlagen mit,
Wenn wir so marschieren,
wenn wir so marschieren.”

(„Hosszú úton kemény léptek

és a szívek velünk vernek,

Ha mi így menetelünk,

ha mi így menetelünk.”)

Német katonanóta

 

Miről lehet egyértelműen felismerni egy virtigli diktatúrát? Hát arról, hogy hisztérikusan reagál a Freedom House jelentésére. Akár tegnap a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közleményében (Reagálás a Freedom House jelentésére -  http://os.mti.hu/hirek/75759/reagalas_a_freedom_house_jelentesere) olvashattuk: felháborodottan, hetet-havat összehordva tiltakoznak, a legképtelenebb dolgokat írják le dühükben…

Érdemes ezen a közleményen végigmenni, hogy lássuk, miféle észjárással viszonyulnak a demokráciához és hogy (bizony) mennyire tehetségtelenek az érvelésben!

Rögtön az elején előjönnek azzal, hogy „a szervezet a megértés legkisebb jelét sem mutatja - a kommunizmust húsz éve maga mögött hagyó, de az azután örökölt közjogi berendezkedés hibái miatt még számos változást és reformot igénylő - térség, és konkrétan Magyarország iránt”. Ez csúsztatás: a szervezet ugyanis kifejezetten a magyar kormányt, a magyar helyzetet kritizálta, nem általában a közép- és kelet-európai országokat. Nem arról szól a jelentés, hogy a kommunizmus óta mit sem javult Magyarországon a szabadság lés a demokrácia állapota, hanem azt, hogy az utóbbi 2 évben, mióta a Fidesz van hatalmon, kifejezetten romlottak ezek a mutatók. Ezt pedig nyilvánvalóan nem „az azután örökölt közjogi berendezkedés hibái miatt” van így, hiszen a szocialista pártállam közjogi berendezkedését 1989-ben és utána teljességgel lebontották és helyette egy plurális, EU-kompatibilis demokratikus közjogi berendezkedés épült fel. Éppen ezt a közjogi berendezkedést bontotta-bontja folyamatosan 2010 óta a Fidesz és a KDNP (mi is az?) alkotta kormány – és ez az, amit a FH kifogásol!

Az idézett mondatban egyébként szerepel egy szó, amely kétféleképpen is értelmezhető, éspedig az „azután” szó. Ha ugyanis a szöveg írói azt akarták volna mondani, hogy „a kommunizmus után öröklött közjogi berendezkedés”, akkor helyesen „az [t. i. a kommunizmus] után”-t kellett volna írniuk, két szóban: „…a kommunizmust húsz éve maga mögött hagyó, de az az után [t. i. a kommunizmus után] örökölt közjogi berendezkedés hibái miatt még számos változást és reformot igénylő…”. Ha pedig a mondatban nem tévedésből van ez a szó „azután”-ként egybeírva, akkor a mondat értelme egészen más: „volt a kommunizmus közjogi rendszere, amelyet lebontottak a rendszerváltás során, azután pedig létrejött egy új, liberális demokrata közjogi berendezkedés, amely így akadályozta volna a mi antidemokratikus céljainkat, ezért számos változtatást és reformot vezettünk be, megváltoztatva ezzel a liberális demokrata közjogi rendszert.” Lehetséges, hogy (önkéntelenül is, afféle freudi elszólásként) ezt akarták közölni a KIM-közlemény szerzői?

Ez után következik a szöveg egyik gyöngyszeme – bevallom, az egész közleményben ez a kedvencem, mert igen jól szemlélteti az egész hazug, ugyanakkor sunyítani vágyó mentalitás, amely kormányuk köreit jellemzi, ha sarokba szorulnak! A szakasz így szól: „Magyarországon valóban számos területen kezdődtek reformok, indult meg változás, amelyek iránt a magyar társadalom elementáris igényét a 2010-es demokratikus választások eredménye is bizonyítja. Az erős kormányzati és a kétharmados parlamenti többség e demokratikus választásnak és nem valamiféle szuperhatalom” építésének köszönhető. E többségnek köszönhetően Magyarország Európa egyik legstabilabb, legkiszámíthatóbb politikai vezetésével bír.

Szedjük ezt szét!

Itt az előző elemzett mondatban is meglapuló kettős fogalmazással találkozunk. Az, hogy „Magyarországon valóban számos területen kezdődtek reformok, indult meg változás” 2010 óta, tény – ám e reformok és változások éppen nem a magyar társadalom 2010 előtti „elementáris igényei” szerinti változások. Mert mit is akartak azok, akik 2010-ben a Fideszben látták a „megoldást”? Azt, amit éppen a Fidesz hitetett el velük 2007 és 2010 között: hogy megúszhatók a reformok és ezzel párhuzamosan megmaradhat, sőt, növekedhet a jólét is. Erre szavaztak azok (a demokráciában tapasztalatlan és minden változástól tartó magyar választók), akik több mint kétharmadhoz juttatták a Fideszt! „Az erős kormányzati és a kétharmados parlamenti többség e demokratikus választásnak és nem valamiféle szuperhatalom” építésének köszönhető.” – állítja a közlemény következő mondata.

…Hogy ez mekkora „ferdítés és csúsztatás” (by Csurka)! A kétharmad – mint előbb írtam – annak a naiv, a Fideszbe vetett hitnek köszönhető, hogy megúszhatók a reformok. Hiszen ezt ígérte a populista Orbán. A „szuperhatalom” építését pedig éppen ez a naivul odaadott felhatalmazás teszi lehetővé. Fel van itt (tudatosan) cserélve ok és okozat: nyilvánvaló, hogy a Jónép nem azét adott 2/3-ot a Fidesznek, hogy az „szuperhatalmat” építsen annak birtokában – erről szó sem volt a 2010-es kampányban. Orbánék egy szóval sem utaltak arra, hogy új, az egész magyar közjogi berendezkedést megváltoztató alaptörvényt fognak elfogadni, ha hozzájutnak a kétharmadhoz. Arról sem volt szó, hogy az új alaptörvényre „sarkalatos törvények” egész rendszerét akarják kiépíteni, hogy ezzel (és ne a jó kormányzati teljesítményükkel) biztosítsák be több ciklusra a hatalmukat. Mert ha mindezt előre, korrektül elmondták volna a választóknak, akkor aligha szereztek volna ezzel „több mint kétharmadot” és aligha lehetne most annak birtokában szuperhatalmat építeni! (Pláne nem lett volna meg a 2/3, ha a gazdasági lépéseiket is előre ismertetik, a matolcsyzmus teljes rendszerével és a MANYUP-államosítással egyetemben…)

Az nyilvánvaló, hogy Orbán és a Fidesz éppen azért ígért „könnyű életet” a választásokat megelőzően, hogy meglegyen a kétharmad – és annak birtokában mindazt megtehessék, aminek mi és a FH is az utóbbi két évben szemtanúi vagyunk! Ha az igazságnak megfelelően akarjuk átfogalmazni a KIM-közlemény idézett mondatait, akkor azok kb. így szólnának: „Bár Magyarország számos területen szorulna reformokra és változásra, mi ennek ellenére a 2010-es választások előtti időszakban erről egy szót sem ejtettünk: eltagadtuk a változások szükségességét és a választókat abban a hazug hitben tartottuk, hogy lehet szocialista életstílussal magas minőségű kapitalizmust csinálni. tettük pedig ezt mindazért, hogy meglehessen a vágyott kétharmadunk – és aztán elszabadulhassunk!”.

…De ne feledkezzünk meg az idézett szakasz utolsó mondatáról sem: „E többségnek köszönhetően Magyarország Európa egyik legstabilabb, legkiszámíthatóbb politikai vezetésével bír.” Valóban: ezt a politikai vezetést lehet a legnehezebben elmozdítani majd, mert visszaélt a többségével és így annyira a maga hatalommegtartási vágyaihoz alakította a magyar közjogi, választási és a pártfinanszírozási rendszert, hogy „stabil hatalommonopóliummá” vált. Stabilitása a politikai versenytársait kiiktató diktátor pozíciójához, kiszámíthatósága pedig egy önző disznóéhoz hasonlatos – de ezeket értékekként feltüntetni minimum ízléstelen dolog!

Aztán: itt van ez a „sztálini típusú alkotmány”-szöveg. („Magyarország volt az egyetlen ország Közép-Európában, amely nem tudott új alaptörvényt alkotni a rendszerváltoztatás óta… Hazánknak egy 1949-ből datálódott, sztálini típusú, ideiglenes alkotmánya volt mindeddig.”) Talán azt hiszik/abban bíznak a KIM-esek, hogy a világban senki sem olvasta az 1989 és 2011 között létezett magyar Alkotmányt? Az Alkotmányunknak annyi köze volt Sztálinhoz, hogy 1949-ben kapott iktatószámot… Nem ez volt a Fidesz baja az Alkotmánnyal. Ha ez lett volna – és ha ezt a véleményüket az Alkotmány tartalmával alá is lehetett volna támasztani – akkor vajon miért nem jöttek elő ezzel a választási kampány során? A válasz egyértelmű: mert tudták, hogy az állítás nem igaz – és persze azért, mert az Alkotmány kiiktatására nem annak valóban „sztálinista” volta miatt volt szükség(ük), hanem azért, mert ha az továbbra is hatályban lenne, akkor korántsem lenne olyan könnyű „Fidesz-diktatúrát” építeni és üzemeltetni!

…Az pedig szánalmas, ahogy az új Alaptörvényük elfogadásának folyamatáról írnak: „A FH azt állítja például, hogy az alkotmány elfogadása jelentősebb konzultáció nélkül történt, ezzel szemben a valóság az, hogy nemzeti konzultáció és parlamenti előkészítés előzte meg.” Lószart, mama – egy igazi, az ország és a táradalom érdekeit hosszú távon is jól szolgálni képes új Alkotmány előkészítési, egyeztetési és elfogadási folyamata nem úgy zajlik, hogy Szájer Jóska megfogalmazza az iPadján (http://szajerjozsef.blog.hu/2011/03/01/a_vilagon_az_elso_alkotmany_amely_ipadon_irodik), aztán pedig kiküldenek nyolcmillió formanyomtatványt tendenciózus kérdésekkel – de sem a mértékadó alkotmányjogászi körökkel, sem a különböző valódi társadalmi és gazdasági érdekcsoportokkal nem folyik érdemi, a véleményeket a tervezetbe építő előkészítő folyamat. Mi sem bizonyítja jobban, hogy a Fidesz-kormány célja nem egy „országérdek-alkotmány” volt, hanem csupán egy „holdudvar-alaptörvény” volt, maga a nemegyeztetési folyamat igazolja – hiszen abban feketén-fehéren kiderült volna a turpisság.

Hazudik abban is a KIM, amit a radikális félkatonai szervezetekről állít: „Az FH valótlanul állítja, hogy a jobboldali félkatonai szervezetek előretörtek, a valóság ezzel szemben az, hogy ez a kormány fékezte meg és tiltotta meg létezésüket.” Igaz ugyan, hogy 2011. május 7-i hatállyal lépett életbe az a Btk.-módosítás, amelyet az „egyenruhás bűnözés” ellen hozott a Fidesz-KDNP vezette kormánytöbbség, az MSZP és az LMP támogatásával, ám e törvényt azóta sem „vetették be” az Új Magyar Gárda és társai ellen. Ellentétben a Bajnai-kormány időszakával, amikor is alkalmazva a már akkor is létező törvényeket, 2009. július 2-án a bíróság jogerős döntésével a Magyar Gárdát feloszlatta. Az „egyenruhás bűnözés” ellen hozott „kirakat-paragrafusok” a gyakorlatban semmiben sem gátolják a radikális csoportok tevékenységét. Hogyan is tehetne ellenük komoly lépéseket a Fidesz-kormány, amikor a saját híveinek nézetei jelentős átfedést mutatnak (a közvélemény-kutatások másodlagos preferencia-vizsgálatai alapján) a radikális jobboldaliakéval. (Hogy miképpen is áll a valóságban a jobboldali radikalizmushoz és az azt „fizikailag” is megtestesítő ilyen-olyan „gárdákhoz”, mi sem mutatja jobban, mint hogy pl. a gyöngyöspatai „konfliktus” kapcsán nem a radikálisokat, hanem Richard Fieldet akarták parlamenti vizsgálóbizottság elő citálni… Gondolom, ez is jól jöhetett a FH meggyőzésében a magyar kormány jogállamot és demokráciát erősítő szándékait illetően…) Ez a KIM-szövegben álló „megtiltotta a létezésüket” így kb. annyit ér, mintha megtiltjuk a gyerek fejére került tetveknek a létezést, de elmulasztjuk a fejét tetűirtóval lekezelni…

Az új választási törvény kapcsán is megy javában a csúsztatás: „több éve ismert alkotmányos mulasztást orvosol az új választási törvény, amely az Alkotmánybíróság korábbi javaslatainak megfelelően rajzolta újra a választókerületeket” – állítja a KIM, ám arról hallgat, hogy az Alkotmánybíróság az egy mandátum elnyeréséhez szükséges szavazatszám körzetenkénti eltéréseit akarta kiegyenlíteni és nem azt javasolta, hogy a kormánypárt a vele szimpatizáló körzetekben az átlagosnál kisebb létszámú körzeteket jelöljön ki (az Alkotmánybíróság intésével szemben éppen hogy rontva ezzel az arányosságot), míg a szociszimpatizáns körzeteket darabolja fel és a darabokat csatolja Fidesz-túlsúlyú körzetekhez.

Az egyfordulós választási rendszert is azért vezették be, hogy az ellenzéki pártok második fordulós összefogását a Fidesz ellenében eleve lehetetlenné tegyék – ezzel is még tovább lejttetve maguk felé a pályát. Így, mivel egy-egy körzetben az egyetlen fordulóban egy adott jelöltre-pártra leadott legtöbb szavazatot kapó „visz mindent”, a legtöbb körzetben a választók többségének akarata nem fog tudni érvényesülni – hiszen a körzetek többségében a Fidesz-szavazók nem alkotnak legalább 50% +1 fős többséget. A többiek szavazatai pedig gyakorlatilag elvesznek, hiszen a „nem nyert”-szavazatok alapján kiosztott kompenzáció rendszerét is úgy módosították, hogy az tovább növeli az amúgy is többséget kapó párt mandátumainak számát.

Hatalmas csúsztatások vannak abban is, amit a KIM-szöveg a külhoniaknak biztosított szavazati joggal kapcsolatban ír: „Elfogadhatatlan az is, hogy a [választási rendszer demokratizmusában történt] visszaesés okaként nevezi meg a szervezet a külhoni magyaroknak biztosított választójogot, miközben ez számos más nyugati demokratikus országban hasonlóan működik, és az állampolgárságtól elválaszthatatlan jog. Ezzel egy régóta létező diszkriminatív helyzetet számol fel Magyarország, hiszen szinte az összes uniós tagország lehetővé teszi határon túl élő polgárainak, hogy szavazzon a parlamenti választáson.” – na, igen, a választójog valóban „az állampolgárságtól elválaszthatatlan jog” – csakhogy a külhoni magyarok túlnyomó többsége eddig nem rendelkezett magyar állampolgársággal. Kiragadja a valós kontextusból a külhoni magyarok választójogát a KIM: nem írja oda állítása mellé azt, hogy külön, célzatos állampolgársági törvényt hozott az Orbán-kormány annak érdekében, hogy az eddig magyar állampolgársággal nem rendelkező külhoniak „dömpingrendszerben” kaphassanak állampolgárságot – és azzal együtt már szavazati jogot is. tette ezt azért, mert (feltételezések szerint) a környező országokban élő kisebbségi magyarok közül azok, akik kérik a magyar állampolgárságot, és azok élnek az így szerzett magyarországi szavazati jogukkal is, akik ezt a Fidesz támogatásának szándékával teszik. Így a Fidesz a magyarországi politikai erőviszonyokat tovább tolja el a maga előnyére.

Só sem volt tehát korábban sem semmiféle „diszkriminatív helyzetről”: hiszen nem voltak állampolgárok a külhoni magyarok és (logikusan) ezét nem is szavazhattak Magyarországon. Megjegyzendő, hogy akkor korrekt valakinek szavazati joggal bírnia, ha a szavazás következményeit „életmódszerűen” kell viselni az illetőnek. Az pedig aligha tekinthető „életmódszerű” következményviselésnek a külhoni magyarok esetében, hogy (pl.) az ottani magyar iskolák egy kicsivel több, vagy kevesebb támogatást kapnak-e a magyar költségvetésből. (Abból a pénzből, amibe ők, a külhoniak, nem itt szerezvén a jövedelmüket, egyetlen fillért sem fizetnek be!)

Ami pedig azt illeti, hogy „szinte az összes uniós tagország lehetővé teszi határon túl élő polgárainak, hogy szavazzon a parlamenti választáson”, nos, ez eddig is adott volt Magyarországon is. Itt a választási rendszert szándékoltan aránytalanná és a kormányerők számára kedvezőbbé tévő momentum az, hogy (ismétlem) azok kapnak így tömegesen szavazati jogot, akik előtte nem is voltak állampolgárok és nem is élnek Magyarországon. A kormány demokráciatorzító szándéka nyilvánvaló.

…Amit a KIM-közlemény a médiaszabadságról állít, szintén arra utal, hogy nettó hülyének néznek mindenkit: „Sem a magyar kormánynak, sem más politikai vagy civil szervezetnek sem joga, sem pedig lehetősége sincs beleszólni sem az elektronikus, sem a hagyományos médiumok, szerkesztőségek napi munkájába. Magyarországon a nyomtatott és internetes sajtó felügyeletét hatósági szerződés alapján autonóm szakmai szervezetek látják el. A televíziók és a rádiók hatósági felügyeletét az európai gyakorlathoz hasonlóan a kormánytól független, autonóm államigazgatási szerv, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa végzi, az Alkotmány és a médiaigazgatási jogszabályok biztosította keretek között.” Na, ja – csak éppen az egész „autonóm szervezet” a Fidesz kádereivel lett 9 évre feltöltve. Az pedig már egyenesen szemtelenség, amikor arra hivatkoznak, hogy „A Médiatanács minden döntése ellen a független magyar bíróság előtt kérhető jogorvoslat.” Hát, igen! Amikor pl. a Klubrádió frekvenciáira kiírt pályázatokon a bíróság érvénytelenítette az NMHH döntését a 95.3-as frekvenciát illetően, kizárva a pályázatból az NMHH liblingjét, továbbá a bíróság azt is jogerősen kimondta, hogy az NMHH-nak kötelező szerződést kötnie Klubrádióval, az NMHH szart erre – a Fidesz-2/3 meg hozott egy olyan törvényt (http://www.klubradio.hu/cikk.php?id=16&cid=142537), amely alapján a Klubrádió mehet a francba… (Maga az emlegetett adó egyébként önmagában nem nagy durranás – itt az elvekről és a gyakorlatról van szó!)

Antikorrupciós intézkedések: a KIM-szövegben hivatkozott „antikorrupciós programmal” kb. ugyanaz a helyzet, mint az „egyenruhás bűnözés” ellen hozott Btk.-kiegészítésekkel: van, de nem ez határozza meg a gyakorlatot. Hiszen a legnagyobb Fidesz-közeli közpénz-átjátszó akciók valójában nem korrupciós ügyek, hanem a közhatalommal való visszaélés tipikus esetei. Nyilvánvaló, hogy Simicska nem fizet le hivatalnokokat annak érdekében, hogy a Közgépnek kedvező döntések szülessenek a pályázatokon. Á, dehogy: ő erre egy komplett kormánypártot vásárolt magának már évekkel korábban. Ez a párt szerzett több mint 2/3-ot (éspedig azon a módon, ahogy erről fentebb már volt szó) és ezáltal juttathatta döntéshozói (pl. miniszteri) pozíciókba saját embereit, akik hivatalos állami fizetését szolgálják a magáncég érdekeit. …És ez már jóval több és minőségileg más, mint a „sima” korrupció – ez ellen antikorrupciós programmal küzdeni kb. annyit ér, mint ha a perforált vakbelessel C-vitamint etetnek, hiszen az „erősíti az immunrendszert a fertőzések ellen”… Ja, csak közben a fertőzés már javában tombol, és épp kinyírni készül az egész embert! Ugyan minek fizetne le Simicska bárkit is a kormány körül, ha már „benn van és tombolhat”, ahogy akar?

Az igazságszolgáltatás Magyarországon független”, amit az a tény is bizonyít, hogy a Fidesz-alaptörvényt iPadján író Szájer József felesége az Országos Bírói Hivatal elnöke – gyakorlatilag élet-halál ura a magyar igazságszolgáltatásban. A FH pedig vak, tudatlan és hülye, ugye???

…És most ismét egy gyöngyszem, egy igazi logikai csúsztatási bravúr következik – a szövegben a másik kedvencem! Íme: „az igazságszolgáltatási reformnak köszönhetően a bíróságok jóval hatékonyabban lesznek képes működni, és így képesek lesznek visszaadni a magyar állampolgárok igazságszolgáltatásba vetett bizalmát.” Az igazságszolgáltatásban mindenek előtt akkor bíznak az emberek, ha ott igazságos, a törvény betűjét és szellemét is betartó, megalapozott döntések születnek. A „hatékonyság” pedig sok mindent jelenthet: gyorsaságot, költségkímélést, ellenállást legyőző lendületet, esetleg az ítélet gyors végrehajtását – de mindezek nem azonosak az igazságossággal. Semmit sem ér a „hatékonyság” (válasszuk akármelyik lehetséges jelentését annak), ha az állampolgár azt tapasztalja, hogy az igazság és a hatalom érdeke közül az utóbbi szokott győzni. Ma a magyar kormány igazságszolgáltatáshoz való hozzáállását az jellemzi, hogy az Európai Bíróság döntéséről kijelentik, hogy „Úgysem tartjuk be!” (vöröscsillag-ügy), Navracsics pedig „leszól”, ha egy ítélet „nem elég populista” (Cozma-ügy)…

A „kampányszerűen” nyugdíjaztatott bírák esetében az igazságszolgáltatás emlegetett (valódi értelemben vett) hatékonysága is csorbát szenved, hiszen egyszerűen nincsen annyi tapasztalattal rendelkező, a pályára alkalmas bírójelölt „készen”, kiképezve, amennyire egy ilyen tömeges személycserénél szükség lenne. Arra viszont kiválóan alkalmas egy ilyen lépés, hogy a megüresedett helyekre „hithű újoncok” kerülhessenek. (Ez történt 1998 után, az első Fidesz-kormány hivatalba lépését és Kövér László titkosszolgálatokért felelős tárca nélküli miniszterré való kinevezését követően a Nemzetbiztonsági Hivatal és a Szolgálatok esetében is: kirúgták a „vén komcsiknak” kikiáltott tapasztalt tiszteket és helyükre – sokszor vezető posztokba is – újonc, Fidesz-hű emberek kerültek… Van tehát az eljárásnak „módszertani előzménye”!) Ha a Fidesz-kormány valódi szándéka a bírói karban dolgozók színvonalának emelése és ezáltal az igazságszolgáltatás fejlesztése lenne, akkor nem egy „tömeges lefejezést” csinált volna, hanem elindít egy több éves képzési programot. Nem ezt tette – és ez leleplezi tettének valódi okait!

A KIK-közlemény végén az önkormányzatok kerülnek sorra: „az önkormányzatok működését pénzügyi nehézségek veszélyeztetik. Kár, hogy a jelentésből kimaradtak ennek az okai: az előző kormányok miatti drámai eladósodás, a rossz feladatelosztás, a folyamatos forráskivonás, az elmaradt reformok.” Valóban, az önkormányzatok működését pénzügyi nehézségek veszélyeztetik – és a 2013-as évben még inkább fogják veszélyeztetni (erről itt olvashatni: http://www.origo.hu/gazdasag/20120604-belegazol-a-polgarmesterek-lelkebe-orban-a-2013as-koltsegvetessel.html). Az önkormányzatok működését veszélyeztető tényezők közül azonban a KIM-közlemény nem említi meg az ott tomboló korrupciót. Köztudott, hogy a magyarországi korrupció jelentős része kötődik önkormányzati projektekhez – de vajon melyik párt is volt-van 2006 októbere óta ott (a kistelepüléseket nem számítva) túlsúlyban? A Fidesz! És akkor kinek kedvezett és kedvez az ottani korrupció, melyik politikai erő annak legnagyobb haszonélvezője? Csak nem a Fidesz?

Amint láthattuk, az egész KIM-közleményt egyetlen jelzővel leírhatnánk: tehetségtelen terelési kísérlet. Bizony: a diktatúrában gondolkodók nem tehetnek mást, mint hogy kézzel-lábbal próbálnak terelni. Nem tehetnek mást, mint hogy „kettős mércét” emlegetnek. Ugyan kit mér szerintük másképpen a Freedom House? Erről ugyanis egyetlen szót sem ejtenek – nyilván nehéz is lenne itt tényeket felhozniuk a kettős mércére vonatkozó állításuk igazolására. A FH egy dokumentumfotós: azt rögzíti, amit az objektív mutat. Nem neki kellene változtatnia a magyarországi mérési és értékelési módszerein, hanem a kormánynak az ország közviszonyain, ha valóban ki akarna kerülni a „gázos megítélésűek” nem éppen elit klubjából…

…„Ha valóban ki akarna kerülni” – de nem akar. Oda akar tartozni, ahol a saját kézben tartott törvény ad lehetőséget a hatalom megtartására, akkor is, ha az ország polgárainak zöme ezt nem szeretné.   Oda akar tartozni, ahol a hatalom célja a hatalombirtokosok érdekeinek érvényesítése, akárki ellen is… Dehogyis demokraták Orbánék – sosem voltak azok! Ha valódi demokratákról lenne szó, akkor kb. úgy reagálnának a FH megállapításaira, hogy „Köszönjük, hogy szóltatok, már megyünk is és csináljuk!” – de ha ezt tennék, akkor lemondanának arról az egyetlen esélyükről, amely számukra megtarthatóvá teheti a hatalmat. Ez az „egyetlen esély” pedig nem más, mint a demokrácia „lebontva tartása”.

…Ha egy kormány úgy menetel, hogy közben egyre lejjebb jut a FH listáján és ha annak kritikájára így reagál, mint ahogy a KIM tette, akkor az általa vezetett ország a legjobb úton halad egy diktatúra felé.

A bejegyzés trackback címe:

https://progressziv.blog.hu/api/trackback/id/tr284572424

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

protézisesh 2012.06.08. 08:46:57

Most mondjam, hogy ezt eddig is tudtuk? Ha valóban haladó vagy, nem ilyen részletesen kifejtett sirámokat szülsz (bocs a kifejezésért), hanem javaslatokkal állsz elő:
- hogyan lehet őket mindezek ellenére kibillenteni a hatalom bársonyszékéből
- hogyan lehet az országot visszaterelni az élhető jövőbe vezető útra

A többi csak szócséplés. Minden nap születhetne egy ilyen terjedelmű és tartalmú poszt, Hofit idézve "na lássuk, ma mit loptak". Csak értelme nincs.

A kurucinfó nem linkeli a progblogot, a vérfideszesk nem olvassák, az mszp nyugdíjasok nem olvassák. Akkor minek? Hogyan mozdít ez előre minket?

legeslegujabbkor 2012.06.08. 14:43:20

@protézisesh: Abban igazad van, hogy kicsit bő lére eresztve, de ez az írás nem tesz mást, mint mondatonként elemzi a KIM reagálását. Gondolom azért, mert a posztírónak is elege van a csúsztatásokból, és lám, 2 olvasója már van.