2012.03.25. 23:05 Szerző: Đđ

Az igazi ellenség

„Az igazi ellenségünk még nem mutatta meg az arcát.”

Michael Corleone szavai a Keresztapa c. film III. részéből – 1990

 

 

Ki lesz a (ma még megszervezés előtt álló) ellenzék igazi ellenfele a 2014-es választásokon?

Könnyű lenne erre rávágni, hogy „a Fidesz!”, vagy, hogy „Orbán Viktor!” – de a helyzet nem ilyen egyszerű. A mottóul választott idézettel élve: az igazi ellenség még itt sem mutatta meg az arcát – az igazi ellenség majd csak akkor fedi fel valódi énjét, ha beindul a kampány, és ha lesz olyan ellenzék, amely valóban képes legyőzni a mai kormányerőket.

…De ki ez a titokzatos, lapuló rém?

Nem más, mint a „nemzeti monopóliumra” törő magyar „újburzsoázia” – de neveztetnénk akár „újarisztokráciának is”, mivel attitűd, mentalitás tekintetében inkább akként viselkedik. Ők állnak a „Fidesz-rendszer” mögött, az valójában az ő érdekeiket szolgálja… és ha belegondolunk az elmúlt két és fél évtizedünkbe és meggondoljuk azt, amit az egyik előző posztunkban írtunk le (http://progressziv.blog.hu/2012/03/20/az_alban_sas_es_a_magyar_turul_naszrepulese), akkor máris ott áll előttünk 2014-es igazi ellenfelünk ábrázata – és akár azok a konkrét személyek is, akikről manapság „oligarchiaként” esik annyi szó…

Idézek a hivatkozott posztból:

…Az állampárt vezető köreinek egy része rájött, hogy a szocialista/kommunista párt és az általa vezetett gazdaság tovább nem fogja már tudni fenntartani a vezetők hatalmát az addigi módon. Ezért elhatározták, hogy „transzformálják” hatalmukat: részben gazdaságira (ez volt a „spontán privatizáció”), részben pedig immár „demokratikus alapú” politikaira. Jól tudták ezek az elvtársak, hogy egy rendszer jellegét, alapvető karakterét és tényleges belső viszonyait igazából nem az határozza meg igazán, hogy vajon egy, vagy több párt működhet-e, hanem az, hogy ki birtokolja ténylegesen az adott ország erőforrásait és az, hogy kikből „állítják elő” a plurális politikai rendszer szereplőit? (Nem véletlen az, hogy a rendszerváltáskor a politikai porodra lépett politikai erők, pártok közül egy sem került hatalomra és egy sem maradt fenn, amely nem kötődött volna a szocialista pártállamhoz… Vagy: amelynek befolyásos vezetőit ne „kötötték” volna egykori pártállami múltjának „aktái”…) Ha végignézünk akár a jelenlegi, akár az azt egyel- kettővel-hárommal (-néggyel-öttel) megelőző kormány névsorán, nemigen értjük, mi értelme van beszélni rendszerváltásról a személyi összetétel tekintetében? Itt nem találunk sem Václav Háveleket, vagy Joachim Gauckokat, de még csak Walesákat sem a tényleges hatalommal bíró politikusok között…

Igen: ez a helyzet! Az „oligarchák”…

Sokat beszélnek manapság a „nemzeti oldalon” arról, hogy a magyarság, a magyar szabadság és a magyar nép jólétének legnagyobb akadályozói, legádázabb ellenségei a multik, a külföldi tőke - különösen pedig a külföldi, a magyarokat kizsigerelő bankok. Ugyanakkor – maradva a bankszféránál, mint igen jó példánál – azt látjuk, hogy a magyar banki piac több mint fele egyetlen kézben van, egy „oligarcha” irányítása alatt és hogy az össze többi csupán követő, másodhegedűs lehet e piacon

Ez így nagyon nem szabadpiaci – sokkal jobban hasonlít a szocializmusbeli viszonyokra, mintsem egy polgári demokratikus-tőkés országra. Mondhatja persze valaki, hogy épp ez a „meghatározó és magyar irányítású szereplő” ment meg minket a karvalytőkétől – de hát látta-e valaki az elmúlt két évtizedben a magyar banki szférában, hogy ez a helyzet bármitől is megmentette „szegény magyarokat”? Megmentette-e attól, hogy a magyar bankok európai összevetésben kiemelkedően („indokolatlanul”) nyereségesek legyenek? Nem! Meggátolta-e azt, hogy pénzügyekben tudatlan és tapasztalatlan százezrek hülye módon adósodhassanak el? Nem! Megakadályozta-e azt, hogy a magyar vállalkozások a magyarral összehasonlítható fejlettségű régiós társállamokban szokásosnál jóval magasabb kamattal jussanak csak hitelhez? Nem! Fejlesztette-e ez a helyzet a magyar pénzügyi tudatosságot? Növelte-e a vállalkozások versenyképességét? Segítette-e a vállalkozókat abban, hogy fejlesszék vállalkozásmenedzsment-ismereteiket?

Lószart, mama!” (…hogy klasszikust idézzek.)

Értelmetlen, ezért eltűrhetetlen, hogy az ország bankszférájának több mint 50%-át egyetlen bank uralja – ez ugyanis eleve kizárja azt, hogy valódi piaci verseny legyen, hogy akár a lakosság, akár a beruházni kívánó vállalkozók és a projektek, vagy akár az önkormányzatok egyenlő partnerekként léphessenek fel a pénzpiacon. Nincs az a pénzpiaci felügyelet és nincs az a kartellellenes törvény, amely képes pótolni a sokszereplős bankszektor versenyre késztető hatását. Ha a jelenlegi állapotok maradnak fenn bankügyekben, akkor a „több mint 50%-os” szereplőn kívüli pénzintézetek – ha tetszik, ha nem – csupán alkalmazkodhatnak a „speciális magyar viszonyokhoz”, de nem hozhatnak minőségében más banki kultúrát.

Mindebből láthatjuk, hogy nem a „multik”, a „külföldi tőke” az igazi ellenség, hanem a versenyt kizáró, magát politikai-hatalmi, sőt: törvénykezési eszközökkel monopolhelyzetbe hozó úgynevezett „nemzeti tőke”. Elvileg lehetséges lenne abban gondolkodni, hogy segítsük a hazai vállalkozókat és vállalkozásokat – de ezt úgy kell megtennünk, hogy ne a kapcsolataik, ne a politikának adott támogatásaik révén kerüljenek kivételezett helyzetbe itthon, hanem a teljesítőképességük növelése révén. Teljesítményversenyben kell kiválasztódnia az igazi, a nemzetet felemelni és a gazdaságot beindítani képes magyar „újburzsoáziának”.

A rendszerváltás körüli és az azóta eltelt években általában nem ez történt. Voltak, persze, voltak üdítő kivételek – de azok kivételek voltak, a rendszer még nem így működött és ma különösen nem így működik. Tulajdonképpen ugyanúgy működött, mint a szocializmus alatt: viszontszolgálatok alapján. Ez azonban nem segít ahhoz, hogy növekedjen a gazdaság teljesítőképessége – mert a gazdaság szereplői nem az abszolút, mérhető, számokban megjelenő teljesítmény alapján jutnak forráshoz, piachoz, pozícióhoz. Ez oda vezet, hogy az egész társadalmat áthatja a teljesítménytelenség.

…Éppen ezért akkor van értelme egy ellenzéki erőt hatalomba juttatni, ha ezen a helyzeten alapvetően változtat – és ezt a szándékát, a módszerekkel együtt már a programjában, a választási kampány során is deklarálja. Viszont: ebben a pillanatban halálos ellenséggé válik az eddigi „uralmi elitek” szemében.

Nem Orbán Viktor, vagy pártja, a Fidesz nevű szervezet jelenti majd a legnagyobb akadályt, nem ők lesznek a legveszélyesebb ellenfelek. Ők ugyanis semmik, ha nincs mögöttük gazdasági erő. Az igazi veszélyt az ellenzékre majd azok jelentik, akik jól tudják, hogy ha az ellenzék hatalomra jut és megvalósítja teljesítményalapú terveit, akkor ők soha, de soha többé nem kerülhetnek a mostani, kivételezett helyzetbe Magyarországon.

Őket szokás újabban „oligarchákként” emlegetni.

Ne essünk abba a tévedésbe, hogy ez a társaság csupán a Fideszhez köthető. Igaz, a (mára már) legerősebb, legbefolyásosabb figurák ott találhatók meg, ám ez csak időleges. Nekik ugyanis nem az „oldalak”, még csak nem is a politikusok, vagy a politikai nézetek a fontosak – mindezek valójában csak eszközök. Az egyetlen cél a hatalom és annak lehetséges továbbnövelése. Mind a mai napig, ha egy „erős” politikus (nagy ritkán) fel akart lépni közülük egyesek ellen, akkor azt csak úgy tehette meg, ha ehhez másokkal szövetkezett közülük. Arra még sosem akadt példa, hogy (mondjuk) egy miniszterelnök mindenestől, az egész „oligarcharendszerrel” és a mögötte álló, annak alapot adó szemléletmóddal akarjon leszámolni. Ez a rendszer csak addig engedett felnőni egy politikust, ameddig haszna származott az illetőből. Ahogy ez megváltozott, máris bukatta őt…

A buktatás módszerei eddig megmaradtak a pártbeli puccsoknál, a végtelenbe húzódó pereknél, de 2010 óta immár megjelent a letartóztatás is és minden bizonnyal születni fog egy-két komolyabb ítélet is. Mióta a Fidesz egyre inkább uralja a politikai-gazdasági pályákat, azóta egyre merészebb, „szélsőségesebb” módszerekkel mer élni – és ebből a szempontból mindegy, hogy a kipécézett illető objektíve mekkora gazember. Ezen az úton továbbhaladva, biztosak lehetünk abban, hogy ha felbukkannak a Fidesz és a mögötte álló gazdasági erőcentrum egyeduralmára tényleg veszélyes politikai erők és vezetők, akkor ellenük eddig még nem tapasztalt, kemény, agresszív eszközökkel fog fellépni a hatalmi elit. Gyurcsányt nincs miért lesitteltetni, ám ha felbukkanna egy, a 2005-2006-os Gyurcsány (személyes ható-)erejével rendelkező, ugyanakkor következetesen progresszív és ezzel együtt „klasszikus oligarchia”-ellenes politikus, akkor ő bizony nem sok jóra, nem sok irgalomra számíthat! Hiszen „bármi áron” le kell győzni, el kell hárítani az általa megtestesített „veszélyt”. Nem mondom azt, hogy akár a mind a mai napig a magyar politikai eszköztárból hiányzó merénylet árán is, de ezt teljességgel ki sem merem zárni. (Gondoljunk csak a szomszédos Szerbiára és Zoran Đinđić egykori miniszterelnökre! Ott is a „klasszikus”, szocialista eredetű és monopolisztikus hatalmi mentalitású oligarchia állt a dolog mögött…)

Igen: arról van szó, hogy a Fidesz-rendszer leváltására való törekvés nem csupán a magyar társadalom passzivitásával, a még a rendszerrel nagyon elégedetlenekre is kiterjedő nehezen mobilizálhatósággal kell, hogy szembenézzen, hanem (akár) az életveszéllyel is. …Hihetetlennek tűnik, hogy 22 évvel a demokráciára és piacgazdaságra való hivatalos áttérés után ez van – de hát vajon tényleg áttértünk-e a demokráciára és a piacgazdaságra? Ugyan már! („Lószart, mama!” – ismét…) Sem a magyarok túlnyomó többsége, sem az ország erőforrásait birtokló elit zöme nem váltott rendszer fejben, viselkedésben. Most vagyunk ott, hogy világossá vált ez - és most lehetünk ott, hogy ezen változtassunk. Mindenek előtt: nyilvánvalóvá kell tennünk, hogy ez a feladat még hátravan. Ki kell mondanunk és be kell láttatnunk a társadalom meghatározó többségével, hogy amíg ezen nem változtatunk, amíg az egypárti indíttatású politikusok és „oligarchák” uralkodnak itt, addig sem stabil gazdasági növekedés, sem a nyugathoz való felzárkózás nem lehetséges.

A folyamattal járó személyes kockázatot pedig vállalunk kell – vagy: bele kell nyugodnunk abba, hogy itt a büdös életben semmi sem fog megváltozni!

…Ez a kérdés, válasszatok!

A bejegyzés trackback címe:

https://progressziv.blog.hu/api/trackback/id/tr764339378

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Miniszterelnök Úr, miért csapott be minket? 2012.03.26. 13:32:50

“Ön szerint miben különbözik az, aki a LEADER helyi szervezetek döntéshozó testületeit a saját köreire formázta attól, aki egyszerűen elvonja ezen szervezetektől a már megnyert uniós forrásokat, megakadályozza a maradék elköltését, ellopja működé...

Trackback: Miniszterelnök Úr, miért csapott be minket? 2012.03.26. 13:30:09

“Ön szerint miben különbözik az, aki a LEADER helyi szervezetek döntéshozó testületeit a saját köreire formázta attól, aki egyszerűen elvonja ezen szervezetektől a már megnyert uniós forrásokat, megakadályozza a maradék elköltését, ellopja működé...

Trackback: A demokrácia alkonya 2012.03.26. 12:31:39

Kedves Naplóm!Második bejegyzésemben törlesztenem kell egy tartozást: leírom az elmúlt évek történetét. Arról, hogyan ért véget Magyarországon a demokratikus Köztársaság és vette át a hatalmat Orbán diktatúrája.1990-ben kezdődött. Véget ért egy álom, m...

Trackback: Vágta hazavágta? 2012.03.26. 10:44:17

Magyarország a jövőben ismét mintaország lesz, ezt szolgálja a kormány reformpolitikája és a magyarok legfontosabb képessége a talpra állásra - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a vasárnap sugárzott tévéinterjújában. Kifejtette továbbá, hogy a parlam...

Trackback: Volt néhány szép napunk - felszívódik vagy végre kitalálja magát a Milla? 2012.03.26. 10:22:25

Ahhoz, hogy bármilyen szerveződés súllyal lehessen jelen a magyar politikában, ne adj' Isten, ez a súly még arra is elegendő legyen, hogy változásokat indítson el, bizony kevés a rendszer hibáinak felismerése és néhány lelkes programszervező. Koncepció...

Trackback: Jelentés az atlantiszi tojáspiacról 2012.03.26. 10:03:57

Ránk zárult az Uniós tyúkketrec – írta az index.hu nemrég, és milyen igaza volt. Megváltoztak ugyanis Európában a tojástermelő szakmunkások kínzásának szabályai, és ez azt eredményezte, hogy büszke, szabad hazánkban (vö. „Foglalod a kurvanyádat” by Pet...

Trackback: Hogyan próbált meg beszervezni a titkosszolgálat 2012.03.26. 08:45:51

Valamikor jó régen, amikor még csak nem is álmodtunk rendszerváltásról, vadkapitalizmusról meg pláne nem, egyszóval az „átkosban”, megpróbáltak beszervezni. Nemet mondtam, aminek megvoltak a súlyos, de azért elviselhető következményei. Nem szoktam ezze...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

sok-sok 2012.03.26. 00:20:27

lehet hogy megzavarja az ervelest, de az a helyzet, hogy magyarorszag leggazdagabb emberet, legnagyobb oligarchajat Orban viktornak hivjak--megha s lajos vagyonkezelo intezi is az ugyeket..

dr. Bubó 2012.03.26. 08:16:08

"ha az ellenzék hatalomra jut és megvalósítja teljesítményalapú terveit"

???? mijjen pártnak vagy szervezetnek vannak tervei polgárosodásra? ez valami vicc?

most jól összeszarták magukat a sötét középkori feudális oligarchák... hirtelen polgárosodás jöhet 1012 év után...

miért is?

vladimir964 2012.03.26. 08:30:28

Az utolsó szóig igaz! Magyarország feudális ország volt világháború előtt, vörös színben, de az maradt a "szocializmus" alatt, és az jelenleg is.

Zolito67 2012.03.26. 08:31:48

Annyira buta, leegyszerűsítő a cikk érvelése, hogy az ember nem tudja nevessen-e vagy sírjon.
Sírni azért lenne kedvem, mert mingyár' beindul a trollok serege, hogy milyen igaz, frankó, fasza a cikk (én meg mekkora jobboldali, fideszes "fityeszes ???" bérenc vagyok), nevetni meg az ilyen mondatokért, meg a belőle leszűrt következtetésekért:
"Értelmetlen, ezért eltűrhetetlen, hogy az ország bankszférájának több mint 50%-át egyetlen bank uralja".
Talán kötelezni kéne a sok birkát (már elnézést), hogy a külföldi karvalytőke kezében levő bankhoz menjen már át ügyfélnek, ha már magától nem jött eddig rá, hogy pl. szimpla banki ügyfélként töredékére csökkentheti a ktg.-eit, ha otthagyja az OTP-t.
Csányi 'oligarcha' pedig Cipolla-ként hipnotizálja a zótépé ügyfeleit, hogy ezt ne tegyék meg.
Vicc...

dr.kakaósbögre 2012.03.26. 08:33:00

@vladimir964: ez igaz,csak épp most azon tevékenykednek hogy ismét jobbágyokat csináljanak belőlünk.

FilcTroll 2012.03.26. 08:33:29

Az optimizmust én sem osztom, de a diagnózis helyes lehet. Aki 40 év körüli, vagy idősebb, az észrevehette, hogy az utóbbi évtizedekben eltűnt innen egy komplett ország. Hol van? Kinél vannak a javak? Oldaltól függetlenül, gőzerővel lopták el az urak, elképesztő mennyiségben. És ne higgyük, hogy ismerjük a nevüket, mert a korszerű hatalom profin rejtőzik.

vladimir964 2012.03.26. 08:38:58

Már azok is az emberek, csak most "munkavállalónak" nevezik őket. Ugyanúgy teljesen kiszolgáltatottak, és mivel nagy részüknek az egy szál lakások kívül semmije sincs, amitől ráadásul nem is tudnának megszabadulni, ugyanúgy röghöz kötöttek. Ugyanúgy agyon vannak adóztatva, és ugyanúgy orrba vágják őket, ha valami nem tetszik.

bruhahahahihihi 2012.03.26. 09:10:34

Amíg ORBÁN él addig nem lesz béke és nyugalom Magyarországon. Magyarország ellensége , betegsége, tumora az Orbán!
Az Orbán temetésén örömtüzek és tüzijáték lesz!

Lapos Erzsi 2012.03.26. 09:15:37

Egyáltalán minek ez a poszt, hisz a francia igazmondó űberkoponya, európai főzseni elvtársis megmondta, hogy Orbán betilrotta az ellenztéket, így nem is indulhat a nem létező ellenzék 2014-ben.

Nono! Vagy ti sem hisztek neki?

Irgumburgum!

kg-- 2012.03.26. 09:21:07

Kedves Szerző!

Amiről írsz, azt úgy hívják: Kapitalizmus. Ha egy kicsit szétnézel a világban, pont ugyanezeket a jelenségeket látod. Ráadásul a kapitalizmus kezdeti időszakában kb. ilyen elvek alapján alakulnak ki a hatalmi viszonyok: az tud lépni, aki eleve hatalomban van; az lesz nagy, aki gátlástalan.

Sajnos nem derült ki az írásból, milyen utópiában gondolkodsz, mint alternatíva. A "demokrácia", mint olyan, pont az, amit látsz. Ugyan, mondj már egy "demokratikus" országot, ahol nem a pénz a hatalom, ahol sosem volt utcai zavargás, vagy időnként merénylet.

Az, hogy tetszik-e, más kérdés.

Agent Midnite Cooper 2012.03.26. 09:29:02

Ha már klasszikust, akkor csak pontosan: „Lószart, mama!” :-)

Đđ 2012.03.26. 10:00:21

@Agent Midnite Cooper:

Valóban, köszönöm, javítva!

KovA 2012.03.26. 10:02:59

Nem a zOrbán itt a fő probléma.
Hogy ő így került hatalomra 2/3-dal az már egy sokkal nagyobb rothadás tünete.

Ez 20 év bukása és magának a rendszernek a bukása is. Erkölcsileg mindenképp de jön a gazdasága majd a politikai is.

papageno 2012.03.26. 10:16:36

Egyszer talán érdemes lenne azt megbeszélni, hogy mi a DEMOKRÁCIA. Az ókori görögök demokrácia a rabszolgákra nem vonatkozott. Akkor úgy oldották meg ezt az ellentmondást, hogy a rabszolgákat eleve nem tekintették embernek. Így visszatekintve, ők legalább őszinték voltak. A későbbi korokban ezt már nem mondták ki ilyen nyíltan.

Balt 2012.03.26. 10:30:49

"ám ha felbukkanna egy, a 2005-2006-os Gyurcsány (személyes ható-)erejével rendelkező, ugyanakkor következetesen progresszív és ezzel együtt „klasszikus oligarchia”-ellenes politikus..."

Nem baj, majd szépen felépítitek (vagy sem) a progresszív, antioligarcha Bajnait addigra. Lol. :)))

Roy 2012.03.26. 10:38:30

Egyáltalán lesz 2014-ben választás? Addigra az se elképzelhetetlen, hogy egyetlen ellenzéki párt se lesz a parlamentben. A Fidesz nagyon úgy csinálja mint Rákosi vezette MKP a 1948 utáni időszakban. Totális diktatúrára törekszik.

Netuddki. 2012.03.26. 11:24:03

@Roy: Vagy választás lesz vagy akasztás. Az orbán választhat..

dr. Bubó 2012.03.26. 11:34:12

@Roy: @kovi1970: lesz választás... még előrehozott is lehetséges (szerintem még ezévben)

de várhatóan 20-25% os részvétünk mellett... a lakosság 8-10%-a megint megválasztya a fidest...

természetesen az a 8-10% kal kapott 2/3-3/4-es felhatalmazás már várhatóan nemcsak gazdasági hanem politikai feszülcségeket is fog okozni...

de majd lekommunikálják:
-elmútnyócév
-maszop-szadesz elqrta
-internacionalista coclibsi támadás a nemzet ellen...
-nincs alternatíva... csak a fides kormány képes...
a magyar zombirka/prasztok meg mindent beszopnak, majd tűrnek mint a birkák... ha a marhák eszmélnek is, az már késő lesz... a lassan megfőzött béka esete... a fid esszel...

mafiaormányzásra kell berendezkedni...

de aki "tehetséges" az beáll a NER-be és kihasználja a rabszolgákat... és a korrupció is vígan működik... szval elég megbízható, kiszámítható "jog""álam"...

Persécuté Persécuteur 2012.03.26. 12:25:15

Értem, szóval az "ellenség" a magyarországi burzsoázia. Ki lehet az, akinek az ellensége a magyarországi burzsoázia? Négy lehetőség van.

1) A kizsákmányolt proletariátus, ugye.
2) A nem magyarországi burzsoázia. Mondjuk fasiszta OTP helyett legyen demokratikus Erste Bank, mert az európai. Mucsai tőkések helyett legyenek kölniillatú francia tőkések.
3) Más magyarországi burzsoák, akik más kormányok idején voltak helyzetben, és most nem tetszik nekik, hogy mások vannak.
4) Meg lehet "szabad verseny"-t álmodni, "igazi kapitalizmus"-t, korrupciómentes államot, a "teljesítményelv" uralmát stb.

Az 1. lehetőség a kommunista mozgalom, ami mostanában nem divat. A 4. lehetőség utópizmus, mindig lesz 1-2%, aki hisz a mesékben, de nem ők lesznek sose a kormányváltó erő. Akkor marad a 3. és 4. lehetőség. Tehát nekem, egyszerű állampolgárnak azért a szent ügyért kellene izgulnom, hogy egyik "oligarcha" helyett a másik legyen pozícióban, lehetőleg külföldi. Hát ez sem olyan program, amivel választásokat szokás nyerni.

KovA 2012.03.26. 12:34:14

@dr. Bubó: Az a helyzet, hogy pillanatnyilag a fityisz se és más kormány se képes...
az álcucialista bagázsnnak volt összvissz 10 éve a 20-ból és úgy lejártak hogy kaptak egy 2/3-os nem-et vagyis ennyit hagytak a fityisznek.
Ők se jobbak.
A másik két párt egyrészt éretlen másrészt komolytalan.
Az LMP újSzaDeSzgyanús a Jobbik meg radikális, ami még önmagában nem volna baj - de sokféle "irányzat" gyűjteménye.
Az ultrától a normálisig minden van.
A baj, az, hogy sokmindenben igazuk van de jelen uniós gazdaságnak való kiszolgáltatottságunban vagy gyors meghunyászkodásra kényszerülnének, a hatalomban, vagy felelőtlenül cibálgatnák a tigris bajuszát.

tarackos 2012.03.26. 12:34:42

Egyetértek, de az egész nem jöhetett volna létre a fanatizált tömeg nélkül. Vagyis az oligarcha csak az egyik ok, a másik, hogy van kb. 2 milla akik a nemzeti szósszal leöntött wc illatosítót és örömmel megeszik...

Összefoglalva: kultúrát kell váltani. Addig is példát kellene mutatni vkiknek, akik nyilván nem lehetnek az elmúlt 20 év arcai. Ők ugyanis csúfosan megbuktak...

Arbet 2012.03.26. 12:39:25

Abban igaza van a cikkírónak, hogy nem alakult ki valódi pártpolitika az országban és csak azok szerepelhetnek a parlamentben aki kötődött a kommunista rendszerhez. Erre a legjobb példa az LMP ami nem más mint Legújabb MSZMP párt rövidített neve.

Na mindegy. Sok pártfüggő gyógyegérnek kiugrik a vágányról az agya, ha meghallja, hogy minden párt ugyan az a szarszemét. Ők a kommunista rendszer kuponjai. Ők ülnek fel 4 évente mindig újra és újra az úttörő kisvasútra és éneklik tele torokból a szocreált, és boldogok attól, hogy minden évben más színű lufit szorongathatnak a kezükben.

Abban pedig nem értek egyet, hogy az oligarhák és a milliárdosok csinálják a politikát. Miért? Mert a politika csinálja a milliárdosokat. Vagy privatizációval, vagy állami megrendeléssel, 2004 óta pedig divat az EU pályázatos milliárdos.

A politika mondja meg, hogy ki lehet milliárdos. Nézzük meg kik a gazdagjaini. Olyanok akik lenyúlták a privatizációt, lenyúlták az EU-t, lenyúlták az állami pénzeket. Nincs tisztességes elit réteg aki magánszektorban gazdagodott meg tudásával, tehetségével. Illetve van ilyen, csak nagyon kevés és őket is le próbálja húzni az állam minden szinten.

Egy példa erre a Radio1 is. Tehetséges csapat állt össze, jól csinálták, semmiből lettek az ország egyik leghallgatottabb rádiója, ezért inkább a politika elvette a frekvenciáját és MusicFM néven Simicska csinált egy ugyan olyan rádiót, hogy a pénz innentől kezdve hozzá menjen.

Jól vigyázzunk, hogy kit fogunk legközelebb választani, mert újra és újra farkast fognak nekünk báránybőrbe bújtatni, hogy tovább tolhassuk a szekerüket.

Arbet 2012.03.26. 12:42:19

@Persécuté Persécuteur: Akkor te válaszd a csóró szocreált és éltesd a kismagyar mutyit, mi meg majd fejbebaszunk egy baseballütővel, mert mi nyugat-európához szeretnénk közeledni. Az okokat ne kérdezd, mert ha nem tiszta, akkor síkhülyékkel nem vitatkozunk.

zsombordeak 2012.03.26. 12:44:21

En nehany eve kiszamoltam, hogy mennyibe kerul a bankolas az OTP-nel es mennyi mashol, es megszuntettem az OTP-s szamlamat. Azota negy masik banknal is bankoltam mar, de az OTP-nel nem. Ugyhogy en nem gondolom, hogy nem lenne piaci verseny... Az esetleg igaz, hogy a kioregedo tarsadalmi retegek nem konnyen valtanak, de az nem az OTP hibaja (bar eleg sokat profital beloluk).

Roy 2012.03.26. 12:45:01

@kovi1970: @dr. Bubó:
Merjetek álmodni nagyot. Méghogy előrehoztt választás!
A remény hal meg utóljára.

blah 2012.03.26. 12:48:20

A kapitalizmus így működik, ez van. Az már más kérdés, hogy a kedves választópolgárok nem is tudják mit várjanak el egy kormánytól, értem ezalatt a demokráciagyakorlást, a gazdaság- és szociális politikát. Amíg ez is jó a kedves szavazóknak addig ez marad. A népet ugye elég nehéz lecserélni. Nem sírni kell meg egymásra mutogatni mint azt kb az ország 90%-a teszi hanem a megoldáson törni a buksit.

KovA 2012.03.26. 12:54:51

@Persécuté Persécuteur:
Hát egy kicsit távolabbról kell nézni a dolgokat...
Mert ez egy kicsit olyan mint amikor a forradalmak után visszatért a királyság, akkor is lehetett ujjal mutogatni, hogy "mostanában nem divat".
Meg az is tűnhetett utópiának, hogy a fáról lemászva két lábon kellene járni.

Azt is naivitás gondolni, hogy a kapitalizmus a végső igazság - ami győz és uralkodik az egész világon az idők végezetéig.

Ha az ember nagyon benne van a dolgok közepében - nincs rálátása hol is tart.

A kommunizmus, burzsoázia stb. emlegetése sablonok, amivel csak vagdalkozni lehet - viszont könnyű:-)
A működésen a hangsúly az a beteg - és a tartalmon.
Nem abból állnak a dolgok, hogy kommunizmus, sztálin, diktatúra pfujj és kész. Az csak egy végtermék.
Az emberen áll vagy bukik minden - a közértékrenden és a rendszeren ami a társadalom erőforrásaival gazdálkodik, azt szervezi.
És ez a rendszer is sikeresen bukásba fejlődött. Erkölcileg mindenképp - lehet aztán, hogy történelmileg kis léptékben egy-két évtizedig még elvergődünk benne, amíg teljesen ellehetetlenül. De bizony rohad - és nem csak az eredményéből látszik, de az eredmény levezethető a folyamatokból és tovább is vetíthető, hogy merre tart.
A helyzet az, hogy ez a rendszer nem tud úrrálenni a gyengeségein.
Meg fog bukni majd és addig fokozódó szopás lesz.

KovA 2012.03.26. 12:57:53

@Roy: Igen, eléggé rosszul mérik fel a helyzetet érzésem szerint :-) érzelmeiket indulataikat vetítik valóságnak.

béla a görög (törölt) 2012.03.26. 13:15:26

Kis lépések :)
Először eltörölni a kirakatot (Orbán - Fidesz). Azt mindeképp.
Aztán az apparát.
És végül diszkvalifikálni az újburzsoáziát ha ez szükséges. De az szerintem rugalmas.
Egyébként nézzük fordítva: vajon az újburzsoáziának mennyit ér a Fidesz/Orbán? Mennyi az a kiáramlott pénz ami után azt mondja, hogy - gyerekek ez már nekünk nem buli, lecserélünk benneteket.
Ahogy támogatni lehet a 'honi' cégeket úgy diszkvalifikálni is.
Be tudom én fektetni / el tudom én költeni a pénzemet más országba is.

KovA 2012.03.26. 13:21:13

@bruhahahahihihi: "Amíg ORBÁN él addig nem lesz béke és nyugalom Magyarországon. Magyarország ellensége , betegsége, tumora az Orbán!"

Ez túlegyszerűsítése a dolgoknak... hidd el nehéz de muszájy nem orbánban meg kúrcsányban gondolkodni - mert ebben a rendszarban újjáteremnek ez is az is, ha "ál"néven is.

Nem test és vér betegíti az országot - az csak a hordozója a nyavalyának - a baj az értékrend és a rendszer maga.

Amúgy tudok én neked orbánról is meg gyurcsányról is pozitív jellemzést adni.

Utóbbi lehet olyan naiv, hogy jót akar az országnak - ámde értékrendjében oly mélyre jutott, hogy észre sem veszi - nem is szégyelli a gazságot - hazugság csak egy eszköz - a népuralomban a nép szabadsága az, hogy tüntet megunja és hazamegy. És ez tök normális - ki lehet mondani és csodálkozunk, ha a szemünkre vetik. Ő azt az irányzatot képviseli, hogy nyilt nemzetközi versenyben helyt lehet állni kell felzárkózni - amellett meg belefér a sok pártmutyi, eredeti tőkefelhelmozás korrupció útján... az egész csak egy játék, aki ügyesen játszik megérdemelten nyer. Ennyi.

Orbán pedig szerintem tényleg forradalmár - 1989-ben bizonyította - és a vér nem válik vízzé.
A különbség az lehet, hogy ő nem nemzetközi "oligarchák" kiszolgálásában, hanem a hazaiaknak kedvezésben hisz - és az államot ehhez akarja használni eszközül - ezért emlékeztet a hajdani cucjalista rendszerre egy kicsit.
Mondván - a hazai oligarcha legalább ide adózik. Valójában ő is "burzsoázia" támogató, csak nem a nemzetközié, hanem a hazaiaké. És ez feltűnőbb persze.
szerintem azonban a rendszar bukott meg - akárcsak az elődje - nagyon szépen körvonalazódnak azok a folyamatok, ami a nép kiszipolyozásához vezet - a szereplők és az érdekeltségeik és lehetőségeik mentén...

KovA 2012.03.26. 13:22:40

@béla a görög: "Be tudom én fektetni / el tudom én költeni a pénzemet más országba is"
legjobb, ha mindjárt oda is költözöl. :-)

Persécuté Persécuteur 2012.03.26. 13:47:20

@KovA:

"lehetett ujjal mutogatni, hogy "mostanában nem divat""

Kifejthetem 100 oldalon is, mi a baj a kommunizmussal, de az nem lenne ingyen.

"Meg az is tűnhetett utópiának, hogy a fáról lemászva két lábon kellene járni."

Ettől még a korrupciómentes állam utópia marad, meg a gazdaságba nem avatkozó állam is, meg az is, hogy majd jön egy párt, oszt' bevezeti a teljesítményelvet.

"Nem abból állnak a dolgok, hogy kommunizmus, sztálin, diktatúra pfujj és kész. Az csak egy végtermék.
Az emberen áll vagy bukik minden"

Értem, szóval az embert kell megjavítani. Ez a legtöbb utópizmus alapgondolata. "Csak egy kicsit lennének mások az emberek és máris működne" :)))

"helyzet az, hogy ez a rendszer nem tud úrrálenni a gyengeségein.
Meg fog bukni majd és addig fokozódó szopás lesz."

Mit jelent ez a bukás konkrétan? Hogyan kell elképzelni, amikor "megbukik a rendszer"?

Persécuté Persécuteur 2012.03.26. 13:49:00

@Arbet:

"fejbebaszunk egy baseballütővel, mert mi nyugat-európához szeretnénk közeledni."

Fejbebaszás baseball-ütővel, igen, ez az európaiság lényege. Hajrá progresszió, hajrá demokraták!

2012.03.26. 13:53:05

Végre egy írás, amire érdemes reagálni!
Szóval, a magyar nemzeti közvagyont az volt egypárt prominensei lopták szét. Semmiképp sem a Fidesz közeli vállalkozók. Az ismeretségi körömben csak kishalak vannak, akik ide tartoznak, valamennyien KISZ, MSZMP múltú egyének, akik kivétel nélkül a hasonszőrűek hálózatátba épülve nyelték a közvagyont. Ez adta/adja az MSZP eddigi és jelenlegi gazdasági hátterét. Hogy miért buktak meg? Mármint az MSZP? Nagyon egyszerű: mérhetetlenül tehetségtelen, korrupt és lusta egyedekből állt és áll a párt, ezek vitték le a díszes szövetséget a béka feneke alá!

KovA 2012.03.26. 14:58:59

@Persécuté Persécuteur:
Az utolsó mondat kivételével az összes többi végkicsengése: nem lehet tenni semmit, szopás lesz és kész.

Az utolsó mondat kérdés volt amire a válasz: a rendszer bukást úgy lehet érteni, hogy megbukott Róma, avagy ahogy megbuktak királyságok - vagy akár a cárizmus.
Azaz vagy kívülről megdöntik mert meggyengül, vagy belülről megdöntik.
Aztán persze kezdődik a züllés előlről.

Egy közösség életképességéhez hozzátartozik az értékrendje is.
Az ember javítható csak nem épp liberális alapokon.
Egy-egy ökölcsapással időnként segíteni kell a bölcs belátást.
Nyomor idején az emberek fogékonyabbak az igazságok iránt és érzékenyebbek az igazságtalanságokra.
Jódolgukban hajlamosak úgy látni, hogy az igazság a lúzerek malasztja a győzelem a lényeg. Ám ha reménytelenül vesztésre állnak nem akarnak lúzerek maradni - kapják a pofonokat a maguk teremtette szörnytől megfogalmaznak olyan dolgokat amihez addig magukat nem tartották és közösségként - egy időre fölülkerekednek a szörnyön...
Mondhatni amíg jól megy - egyre csak szaporodnak a trükkös hamiskártyások...
Ám amikor már mindenki veszít és nincs kitől nyerni a vesztesek megváltoztatják a játékszabályokat és bunkócskást kezdenek játszani mert annak szabályai szerint ők is lehetnek nyertesek, hamiskártyázáson már nincs veszteivalójuk és nyerni esélyük se...
A hamiskártyások érdeke fentartani a nyerés lehetőségének látszatát, am egy dő után a kutya se hisz nekik...
Na ilyenkor bukik egy rendszar.

KovA 2012.03.26. 15:22:37

@Lindalinda: Igen egyértelműen erről szólt - a nagy tolakodás a közvagyon szétfosztása körül.
A privatizációs csúcsok: 1995 és 2006 - ez utóbbi már "végkiárusítás" lehetett tudni aki bújt aki nem - nem lesz, nem megy tovább.
A focimeccset nem gólra játszák - az csak cirkusz a népnek - hanem pénzre.
Azért ami érthetetlen és rossz az egyik - a nép naiv szempontjából - az nagyon is hasznos és érthető a haszon szempontjából. Nem véletlenül vannak maffia bűnügyek 90 évre titkosítva ld. pl olajszőkítés. Ha valaki megkapirgálja vagy agyonverik vagy véletlen baleset éri ma is.
Akkoriban a két az üggyel foglalkozó "öngyilkos" rendőrnyomozó alighanem selyemzsinórt kaphatott (vagy te vagy a családos).
Az elvtársak úgy döntöttek, hogy amit feltartóztatni nem tudsz annak állj az élére. A lényeg az élen állás - ennyiből elvhűek. :-)
Minek is, ha most nekik szabad amivel addig riogatták a népet - befolyást pozíciót hatalmat tőkévé lehet konvertálni.
A halálbüntetést gyorsan eltörölni - igen - nehogy valakinek eszébe jusson a saját törvényeikkel mérni nekik + Zétényi-Takács elmeszelése, hogy szégyellni se kelljen a pofájukat.

A lényeg az, hogy elmaffiásodott az ország és hozzá züllesztették a közértékrendet is - az emberek csak azt látják, hogy elveszett 20 év, a közösség többszörösen ki van fosztva mint induláskor - viszont nincsenek megfogalmazott értékek amihez képest bűnnek lehetne ítélni tetten lehetne érni azokat a dolgokat amik ide vezettek.
A szétliberalizált - relativizált - individualizált - privatizált értékrend okán egy kicsit mindenki cinkos lélekben...
A rabszolga is bűnös rabszolgasorsában, mert arról ábrándozott, hogy rabszolgatartó lesz - és meg is tette volna, ha alkalma adódik. S most szégyelli bevallani - míg önmagán nem ítél addig nem tud se ítélni se felszámolni a rendszart se leszámolni annak papjaival.
Addig deresre lesz húzva és az igazság pálcája az ő hátán járja táncát, míg meg nem tisztul ebből ...
Az igazság egyszerű de nagy ára van: vér és veríték...
Azért is vésték kőbe és óvták - mert nagy árral szerzett (közélet)tapasztalat.
Ha elpimaszul a közösség - újratapasztalja és tanulja mind. El nem kerülheti.

legeslegujabbkor 2012.03.26. 17:01:00

@KovA: "Orbán pedig szerintem tényleg forradalmár - 1989-ben bizonyította - és a vér nem válik vízzé.
A különbség az lehet, hogy ő nem nemzetközi "oligarchák" kiszolgálásában, hanem a hazaiaknak kedvezésben hisz - és az államot ehhez akarja használni eszközül - ezért emlékeztet a hajdani cucjalista rendszerre egy kicsit.
Mondván - a hazai oligarcha legalább ide adózik. Valójában ő is "burzsoázia" támogató, csak nem a nemzetközié, hanem a hazaiaké."
A 94-es választások idejére túl voltam néhány Fidesszel kapcsolatos csalódáson, de nagyon sokan elhitték nekik, hogy a szocialista nagyvállalkozók ellenében a kis és középvállalkozásokat fogja támogatni. 98-ra mindenki meglátta, hogy is sikerült, mert lettek nekünk fideszes nagyvállalkozóink.
Azóta még a legnaivabbak sem hisznek abban, hogy egy hatalmon levő párt nem fonódik össze a saját vállalkozóival, főleg Magyarországon, ahol már nem nokiadobozokban, hanem álcázatlanul folyik oda vissza a pénz köztük.

KovA 2012.03.27. 10:47:29

@legeslegujabbkor: Alapvetően a rendszer ilyen sajnos...
Minden 3 szereplős gazdasági játékban jellemző hogy ketten szövetkeznek nyerni a 3. ellenében.
Egyedül nehéz nyerni - de ahol 3 van kézenfekvő hogy ketten összefognak és a 3. szív. A korrupció is nagy vonalakban így működik: ketten összefogva nyernek és a 3. fizet.
De a hamiskártyások is - kettő összejátszása a harmadikakkal szemben elég előny megkopasztani őket.

Ebben a rendszerben kézenfekvő hogy a gazdasági érdek és a politikus gárda érdekei összefonódnak a választók számlájára.

Ezer legális "nem törvénytelen" módja van ennek. Ha nincs közpénz amiből zsíros jutalékfeláras megbízásokat lehet osztani - akkor vesznek fel kölcsön megintcsak a közösség számlájára.
Az egyik oldalon adósság halmozódik, de a másik oldalon a kedvezményezetteknél valós vagyon.
Ez így működik, és minden pártmaffia így érdekelt ebben - az ideológia csak egy felszín.
Okoz különbségeket a felszín, vagy akadhatnak elhivatott vezetők de alattuk a szervezet ugyanaz és annak a vezetői ki vannak szolgáltatva.
A választóknak pedig nincs valós ellenőrzése ezen a maffián.
A maffia - közmegbízásokban érdekelt gazdasági érdek simán összejátszhat több politikai garnitúrával is - mert kölcsönösen érdekeltek benne - pillanatok alatt egymásra találnak.
A választás csak kis földrengés aki a húsosfazékhoz kerül amúgy is 4 évben gondolkozik és jó eséllyel 4 év múlva visszakerül.
Rendszerhiba ez és közösségi értékrendi hiba.

legeslegujabbkor 2012.03.27. 13:35:45

@KovA: "Rendszerhiba ez és közösségi értékrendi hiba."
A hibás értékrend miatti erkölcsi összeomlás szerinted néhány ökölcsapással javítható, mert csak ebből értenek az emberek. Ha képletesen érted, akkor igazad van, mert annál nagyobb büntetés, hogy a hibás döntéseink következményeivel is együtt kell élnünk, nincs.
Nevezzük meg a bűnösöket, akik kifosztották az országot, de a gazdasági felelősség teljesen összemosódik a politikaival. Normális országban 4 évenkénti szavazáson lehet eltávolítani a hatalom közeléből a felelősöket. Az ország tragédiája, hogy Orbán nem adta fel 2002-ben, és árnyékhatalmat épített. Az Mszp pedig nem volt olyan okos, hogy megvásárolja azokat az üzletembereket, akik ellene dolgoztak.
Szerintem is mindegy, hogy hívjuk ezt a rendszert, de csak akkor lesz jobb, ha a hatalmon levők tisztában lesznek azzal, hogy a mutyik nem söpörhetők a szőnyeg alá, és a szavazók nem legyintenek csak a kiderült piszkos ügyekre.

KovA 2012.03.27. 15:28:17

@legeslegujabbkor:
Én nem hiszek a 4 évenkénti szavazások hatékonyságában - a rendszer attól változatlan és a 3 játékos lehetőségei és érdekeltségei is. És az ország gazdasági politikai kiszolgáltatottsága is.
A kormányok vagy külföldi érdekek ügynükei, vagy belföldi gazdasági érdekekkel játszanak össze - a kiszolgáltatott pedig a választó.
Az hogy valakiket négy év után 4 évre leváltanak nem visszatartó erő - sőt : az a 4 év a biztos amire megválasztották - és eserint viselkedik.

Nem vagyok sem meghatva se föl nem nézek más országokra sem ebben a dologban - tanulni lehet tőlük - de hiba lenne ha az egér arról ábrándozna, hogy macska lesz és azt akarná utánozni.
Amerika is elvesztette rég a tisztességét - rendezkedik a világban (mi nem fogunk) a pénz kiválasztja jó előre miből választhat a nép új álarcot ugyanannak a "kasztnak".
Az elnök lényegében egy váltás alsógatya - a választás pedig a változás látszata - felszín csupán.
Üdítő kivételek előfordulhatnak.

Nálunk meg a 4 év azt jelenti, hogy 2 év reménykedés, hogy javul valami majd 2 év kitartás - hogy amiatt a 2 év miatt már nem érdemes forradalmat csinálni... aztán megint egy változás látszata/reménye.

"csak akkor lesz jobb, ha a hatalmon levők tisztában lesznek azzal, hogy a mutyik nem söpörhetők a szőnyeg alá, és a szavazók nem legyintenek csak a kiderült piszkos ügyekre"

Egyetértek - de az újranemmegválasztás, meg a néhány jéghegycsúcsa ügy feltűnően enyhe ítélettel igen kevés szavazói nem legyintésnek.
A pártfocicsapatok is csak korlátozottan érdekeltek egymás ügyeinek teregetésében, mert feltehetőleg kölcsönösen sakkbantartják egymást - egymás viselt dolgainak ismeretével...
Vagyis egyformán hallgatásban érdekelt mindkettő - kell választásokkor egy-két parasztáldozat - labdának a választás pályáján, amin demonstrálhatják botránylabdarugdosásban rátermettségüket - e sportágban ennyi elég.
Túl sokmindent nem rángatnak elő.

"de a gazdasági felelősség teljesen összemosódik a politikaival"
Furcsa dolgot mondok most. igazából nekem a bűnössel sincs bajom - az is csak egy értékrendhordozó és esendőségünk okán hasonló helyzetben sokan közülünk akik ítélkeznénk - hasonlóan vétkeztünk volna.
De (!)... Az ember és a közösség természete az, hogy a rosszat áldozattal tudod megállítani - szép szóból nem ért sőt visszaél vele.
Ha nincs komolyanvehető következmény - a romlás feltartóztathatatlan.
A rendszer keretein belül a törvény hivatott erre - de ha gyenge, vagy akár mint törvény is romlott - törvényen kívüli állapot következik be ahol írott és íratlan törvények fölötti törvény ül törvényszéket... áldoz bűnöst és ártatlant mint bárányt véres oltáron...
És attól hirtelen súlya lesz a dolgoknak.
Ez az az ár amiből az ember állatja mindig ért...
Féli, ha csábulna a bűnösök példáján okulva, és félti a tanulságot mint amiért drágán fizetett ártatlok vérével.

Lehet liberáliskodni meg komolytalankodni - de az igazság nem liberális.
Ha embernek van is szerencséje nem megérni a megérdemelt pofonját, ám a közösség elég hosszú életű, hogy megfizessen minden megtűrt vagy elkövetett bűnért - különösen - ha mint nálunk - a következmények immár mozdíthatatlan rothadó szargalacsinná dagadtak.

legeslegujabbkor 2012.03.27. 16:16:52

@KovA: Ha szerinted a választás csak a változás látszata, mert minden ismert párt vezető politikusa sáros, és ugyanazt kapjuk egy másik garnitúrával is, akkor nem értünk egyet, mert te egy változatlan, és megváltoztathatatlan világot látsz, de én nem.
Abban tévedsz, hogy a rosszat áldozattal tudod megállítani, mert a bűnözést sem a büntetés nagysága csökkenti, hanem a lelepleződéstől való félelem.
A törvény, ami büntet, és persze mindenkire vonatkozik, kevés, ha az ügyek nem derülnek ki, hanem a riválisok egymás zsarolására használják.
Ha nyilvánosságra kerülnek a régebbi és a mai döntések és cselekedetek, akkor olyanok is beszállnak a politikába, akik idáig elfordultak, és ha nyilvánosan kell lobbizni különböző csoportok érdekében, akkor nincs eltitkolt összefonódás. Pl. meg kell tudni magyarázni egy dohánytörvényt is.

KovA 2012.03.27. 16:56:15

@legeslegujabbkor:
Nem tartom se változatlannak se megváltoztathatatlannak a világot.
El lehet rajta filozofálni, hogy minden változás, meg a változás látszata is változás, de hogy mocsárba ne süllyedjünk: a szempont lényeges annak alapján vagy van lényegi változás vagy nincs. Igen, lehet változás, megfelelő hatásra - ilyen hatás a nyomor és az áldozatok.
Ám ezek nélkül nincs lényegi változás ha az érdekeltségi viszonyok és a játékszabályok ugyanazok.

A lelepleződésnek csak a bűntetéssel együtt van visszatartó ereje.
A lelepleződést szerteszét lehet dumálni "nem erkölcsös de törvényes" - ez nem visszatartó erő.
Az is visszatartó eró, ha vuisszaeső elvetemült gyilkosnak ki kegyelemből kapott esélyét eljátszotta a saját törvényével mérve kivégzek, az többé nem gyilkol. Abüntetés ilyen értelemben is visszatartó erő.
Másrészt játékelméleti alapokon is, egy büntetés akkor visszatartó erő, ha a lelepleződés valószínűsége és a lelepleződés általi veszteség szorzata sokkal nagyobb az elkövetés nyereségénél. Vagyis, ha 50% a bukás esélye 10 forint ellopásáért, akkor több mint 20 Ft-re kell büntetni, vagy olyan dologra, ami ennél értékesebb az elkövető számára.
Nagy cégek játszmáznak ezzel jogászok seregét tartják hadban elrettentő erőnek : íme a jog mint ököljog... megtehetik meg tudják fizetni.
Az alperes pedig tönkremegy az igazába.

legeslegujabbkor 2012.03.27. 17:15:14

@KovA: "egy büntetés akkor visszatartó erő, ha a lelepleződés valószínűsége és a lelepleződés általi veszteség szorzata sokkal nagyobb az elkövetés nyereségénél. Vagyis, ha 50% a bukás esélye 10 forint ellopásáért, akkor több mint 20 Ft-re kell büntetni, vagy olyan dologra, ami ennél értékesebb az elkövető számára."
Most már csak a százalékokban tér el a véleményünk:)

"Ám ezek nélkül nincs lényegi változás ha az érdekeltségi viszonyok és a játékszabályok ugyanazok."
Van, amit meg tudsz változtatni, ezek a mostani játékszabályok, amik nem vonatkoznak egyformán mindenkire, és csak fokozzák a sötétséget.
Van, amit nem tudsz megváltoztatni, azt a törekvést, hogy mindenki a saját érdekeit tartja a legfontosabbnak, és mindent megtesz, hogy jól járjon. Ezt, ha nem is tudod megszüntetni, akkor mederben kell tartanod, pl. nem illene WC papírt csinálni a képviselői vagyon-nyilatkozatokból.

KovA 2012.03.28. 15:20:23

Hát a jószándékunk tekintetében biztos egyetértünk :-)

Azt kell fölismerni sőt tanítani, hogy az embernek saját érdeke is hogy a közösség-közege, egészséges legyen amiben él.
Azért kertészkedik az ember, ültet és locsol virágot mert az is az élettere.
A sorsközössége ugyanúgy az élettere - akkor kezdi felértékelni amikor kezdi elveszíteni - értsd elkezd körülötte rohadni minden, fogynak lehetőségei romlik az egyéni hatékonysága és a közösségközege gazt és tövist terem számára.

Oszt' akkor észreveszi, hogy elhanyagolt valamit.
Azok a közösségek, kultúrák erősek és van esélyük a túlélésre, amelyek gondozzák magukat - féltik, védik és őrzik élettapasztalataikat amiért nagy árat fizettek nem liberalizálják szét az igazságokat és álbölcselkednek annak relatív és individuális voltáról, hogy elerőtlenitsék a közösséget egymást semlegesítő erőkké megosztással tétova zavaros individuumtömeggé atomizálással, utat nyitva saját egyéni vagy kisérdekcsoportos érvényesülésüknek a nép számlájára.

Mondtam volt fölismerni és tanitani... s aki se föl nem ismeri se meg nem tanulja annak számára marad a leckéztetés amit elhanyagolni nem szabad semmiféle álliberális széplélekre hivatkozva - a náspáng az amiből az ember állattya mindig ért.

Az értelmes ember szabad olyannak lenni amilyennek a többinek kell.
A választás csak az, hogy valaki akar-e értelmes lenni...

legeslegujabbkor 2012.03.28. 18:48:30

@KovA: "Mondtam volt fölismerni és tanitani... s aki se föl nem ismeri se meg nem tanulja annak számára marad a leckéztetés amit elhanyagolni nem szabad semmiféle álliberális széplélekre hivatkozva - a náspáng az amiből az ember állattya mindig ért."
Nem hiszem el, hogy az előző évszázad tapasztalatai után, még mindig hiszel abban, hogy közösséget lehet egyének nélkül létrehozni és egyben tartani.
Felülről adott népboldogító ideákkal boldoggá tenni, és aki mégsem fogadja el, azt erőszakkal belekényszeríteni.
Csak az a közösség lehet tartós, ahol nem nyomják el többségi erővel az egyéni érdekeket és igazságokat, és a közös élettapasztalatokat nem egymás lebénítására használják, mert az mindig a kevesek terrorjához vezet. (Egy családban is úgy próbálnak meg együtt élni, hogy mindenkinek jó legyen, de persze csak akkor fog működni, ha a résztvevők legalább az alapokkal egyetértenek.)

Te írtad, hogy ha már nem hiszik el a hamiskártyásoknak a lúzerek, hogy nyerhetnek, ott bukik a rendszer, vagy kényszerrel mégis megakadályozható szerinted?

KovA 2012.04.05. 17:10:48

@legeslegujabbkor: Közösséget nem lehet egyének nélkül létrehozni (ilyet nem mondtam - hiszen a közösség egyénekből van), ámde az egyén sem életképes ám közössége nélkül - a közösség az egyénnek élettere - ha nem alkalmazkodik hozzá és nem ápolja - tönkremegy a közöség és vele együtt ő is.
Ebben a rákfenében szenvedünk...
Ahogy a test is sejetkből épül sőt sejtek szervezetten együttműködő közössége - és igenis "felülről van boldogítva" - a bibircsóknak a valagadon nem sok beleszólása van hová merre az arra tested összes sejtje számára - meglehet a maguk szintjén de korlátain belül önállóak és szabadok.
Hát ilyesmi a társadalom is...

"és aki mégsem fogadja el, azt erőszakkal belekényszeríteni."
Bizonyos dolgokba erőszakkal bele kell kényszeríteni az egyént - az egyén szabadsága az, hogy erőszakkal vagy bölcs belátás által működik együtt.
Mert mi van, ha valaki akkora egyéniség, hogy részegen akar a városban száguldozni ? Na ugye...
és ha a közösség nem elég bölcs alkalmazkodni, nos akkor a kemény valóság fogja erőszakkal kényszeríteni nyomorral, halállal.
Mi épp annak isszuk levét hogy egyeseknek túl sok lett megengedve boldogító liberális eszmék ürügyén...

"Csak az a közösség lehet tartós, ahol nem nyomják el többségi erővel az egyéni érdekeket és igazságokat"
Egyéni érdek van de egyéni igazság nincs, csak önkény.
Az igazság mindenki számára ugyanaz - kérdés, hogy képes-e felismerni magáévá tenni és magát alárendelni.
Az egyéni érdekeknek pedig az igazság kell hogy korlátokat szabjon - hiába érdekem téged rendszeresen kifosztani akár gazdasági erőfölény hamiskás játékszabályaival: tönkremegy a közösség bele.

Nem lehet ezekkel a fogalmakkal csak úgy dobálódszni - szabadság, érdek nem önmagában, hanem csak a korlátain belül és az közösség/együttműködés viszonylatában értelmezhető/értelmezendő.

"ha a résztvevők legalább az alapokkal egyetértenek"
Igen, ezen van a hangsúly.
És épp az (mértékadó értékrendi) alapok hiányoznak - szét lett liberalizálva össze lett relativizálva no meg privatizálva :-)
No és, ha megvannak az alapok, akkor sem engedhető meg a luxus, hogy "ne működjön" a közösség egyesek hülyesége miatt. Az értelmesek szabadon, a többiek pedig kényszrerből kell hogy alkalmazkodjanak.

"vagy kényszerrel mégis megakadályozható szerinted"
Egy ideig késleltethető, de feltartóztathatatlan - a "késedelmi díj" pedig magas... nagyon magas.
Az evolúció nemcsak fajok és egyének szintjén működik - komplett közösségeket kultúrákat töröl el.
Sok könny és vér hull...

legeslegujabbkor 2012.04.05. 18:02:12

@KovA: Addig egyetértünk, hogy a társadalmi normákat mindenkinek el kell fogadni, ha pedig megsérti, büntetni kell, csak nagyon nem mindegy, hogy ezeket a törvényeket, milyen módon hozzák, csak néhány csoport érdekét figyelembe véve, vagy széles konszenzussal.
"Mi épp annak isszuk levét hogy egyeseknek túl sok lett megengedve boldogító liberális eszmék ürügyén."
Szerinted az eddigi szabályozás nem egyformán bánik bizonyos réteggel, pedig csak az alkalmazásukkal volt baj. Szerintem meg ezek a mostani szabályok már eleve meggátolják, hogy mindenkitől egyformán számon kérhetőek legyenek.
"ha megvannak az alapok, akkor sem engedhető meg a luxus, hogy "ne működjön" a közösség egyesek hülyesége miatt. Az értelmesek szabadon, a többiek pedig kényszerből kell hogy alkalmazkodjanak."
Pont ez a kérdés, hogy mik ezek az alapok? Hiszen ahányan vagyunk, annyiféleképpen látjuk azt, hogyan kellene egy társadalomnak kinéznie. Ki dönti el, hogy mihez kell a többségnek alkalmazkodnia, mit kell elfogadnia? Szerinted biztos, hogy az az igazi értékrend, amit pl. a mostani párt akar betartatni? (adjátok az adót, mi meg magunknak szétosztjuk, akinek nem jut, az annyit is ér).
Rossz példákkal már el vagyunk látva, jó lenne most már egy működőképes, aminek a kulcsa, egy többség által elfogadott értékrend.
A kényszert, mint megoldást te tartod járható útnak, persze nem magaddal szemben, csak másokkal.

KovA 2012.04.06. 13:09:24

@legeslegujabbkor: "csak nagyon nem mindegy, hogy ezeket a törvényeket, milyen módon hozzák, csak néhány csoport érdekét figyelembe véve, vagy széles konszenzussal"
Ezzel lényegében egyetértek - egy kis apróságot pontosítanék: a "konszenzust" meg kell alapozni közértékrenddel...
Mert egyetértésre széthúzó individuáliskodással nem lehet, ha túl sok az összevissza-nevező akkor a közös nevező csak az egy... és az úgy bakfitty. Ezen a dolgon dolgozni kell nyilvánosan vitázni, gondolkozni - mert érzelmi alapon - ha az ember elvi dolgok megvalósulására nem vágyik, pusztán csak mindenféle jóléti szir-szarra amit megálmodik - akkor abból értelmes konszenzus nem lesz.
Mint ahogy a rabszolgaságból sem lesz szabadulás amíg a rabszolga arról álmodik, hogy egyszer ő is rabszolgatartó lesz...

"Hiszen ahányan vagyunk, annyiféleképpen látjuk azt, hogyan kellene egy társadalomnak kinéznie."
Igen. És ez a jó ? Eköré kell rendszert csinálni ahol mindenki úgy erőlteti magát a vele kölcsönhatásban lévő környzetére ahogy csak bírja és annyiféleképp ahányan csak vagyunk ?
Sorsközösség okán 1 a hajó - és ha összevissza evezünk sehová sem jutunk.
Muszáj egyezségre jutni... kinek kinek a szabadsága szigorúan véva a bőréig tart. Esetleg a lakása ajtajáig, vagy a kertje kerítéséig, ha az a "kert" nem túlontúl nagy... Ami azon kívül van, ahogy távolsága nő a szíve csücskétől úgy egyre inkább közügy amiről egyetértés kell jutni.

"hogy az az igazi értékrend, amit pl. a mostani párt akar betartatni? (adjátok az adót, mi meg magunknak szétosztjuk, akinek nem jut, az annyit is ér)."
A mostani párt ? Mindegyik !
És ez innentől kezdve (épp ezért) rendszerhiba - egyrészt - másrészt értékrendi hiba...
Ez a gyakorlati liberalizmus nálunk (az elméletivel nincs sok bajom :-) tudod a cucjalizmussal is az volt a bajom, hogy a "létező" nem olyan volt mint az elméleti ...)

az annyiféleképp ahányan vagyunk - nem jó jó, ha vannak alternatívák és vélemények, mert beláthatatlanság okán tévelyeghet egy közösség zsákutcákban...
De azért vannak igazságok amiket egyféleképp kell látni akárhonnan nézzük... a 3x3 az 9 akkor is ha nekem a 10 jobban tetszene...

"jó lenne most már egy működőképes, aminek a kulcsa, egy többség által elfogadott értékrend"
Egyetértek - sőt azért kellene gondolkozni sőt önnevelni, hogy a többség egy jó értékrendet tudjon elfogadni hülyeségek helyett...

mert ha a dolgok úgy csapódnak le, hogy nekem "jár" ez meg az, meg nekem "jogom van" - ám sem kötelességről sem felelősségről szó nem esik - az baj.
Apósom egy vasútvonalon kalauz - lépten nyomon találkozik a sajátos pl. kisebbségi jogértelmezéssel "hülye kalauz, nekünk nem kő jegy nem tudtad mi cigányok vagyunk - mit akarsz gyűlölöd a cigányokat stb..."
Avagy a "tocsikolás" óta szállóigévé lett - lehet nem erkölcsös de törvényes... - no ez a létező liberalizmus: a törvény és a szabályok mint hivatkozási alap az erkölcstelenségre... szabad amit a törvény nem tilt... ugye...

"A kényszert, mint megoldást te tartod járható útnak, persze nem magaddal szemben, csak másokkal."

Magamnak is és másoknak is, ha a kényszer olyan az értelmes ember nem érzi kényszernek.
Nekem pl. nem kényszer, hogy dolgozom a pénzért mert belátom, hogy így működnek a dolgok - ám akinek kényszer, azt muszáj kényszeríteni. Tűzzel-vassal.
Az embernek az jár, hogy szabadsága van a kényszereknek kényszer nélkül engedni... az nem jár, hogy másokat kényszerítsen a lustaságát eltartani.

legeslegujabbkor 2012.04.06. 15:00:32

@KovA: "sőt azért kellene gondolkozni sőt önnevelni, hogy a többség egy jó értékrendet tudjon elfogadni hülyeségek helyett..."
Pont ezen az értékrenden vitatkozunk. Szerinted a mostani nem jó, mert nincs valós ellenőrzés, és a bűnök, amik ide vezettek számonkérhetetlenek. (Egy közösség kifosztását csak úgy tudom érteni, hogy a beszedett pénzt nem a legjobban használják fel)
A körülöttünk lévő rendszerek csak abban különböznek egymástól, hogy a civil társadalom mennyire tud függetlenedni a hatalomtól, mert akkor ellenőrizni is tudja. Ha ez a rendszer bukásra van ítélve, és egy új értékrend kell, mi alapján akarod az érdekeltségi viszonyokat, és a játékszabályokat megváltoztatni? (változtatni mindenki képes, de betartatni???)
"Az embernek az jár, hogy szabadsága van a kényszereknek kényszer nélkül engedni... az nem jár, hogy másokat kényszerítsen a lustaságát eltartani."
Ez a vesszőparipád, de ha az általad leírtak szerint fontos neked a közösség érdeke talán még a sajátod előtt is, akkor el kell fogadnod azt a szót is, hogy szolidaritás.
Végül ne nagyon hiányold az áldozatot, ami kell a változáshoz, mert lesz. De nem a vezetőké, hanem egy egész országé.

KovA 2012.04.06. 16:27:09

@legeslegujabbkor: "Pont ezen az értékrenden vitatkozunk. Szerinted a mostani nem jó, mert nincs valós ellenőrzés, és a bűnök, amik ide vezettek számonkérhetetlenek."
Hát nem egészen - ez csupán a rendszer - ne az értékrend.
Az értékrend az belső indíttatás - a rendszer pedig inkább egy külső korlát.

Az előbbi a motor az utóbbi a kerék.
Az előbbi a kazán, az utóbbi a gőzgép :-)

"Egy közösség kifosztását csak úgy tudom érteni, hogy a beszedett pénzt nem a legjobban használják fel)"
Ez sem egészen... a nem a legjobban az nem tartalmaz szándékot csak hiányzó képességet. Tökéletességnek mindenki híjával van.
Ám ha valaki indítékaiban is hamiskás: az más kategória.

"mi alapján akarod az érdekeltségi viszonyokat, és a játékszabályokat "
Félő, hogy nem tudok olyan jó választ adni amilyen jó és jogos a kérdésed.
Azért csak nagyon szerényen arra gondolok, hogy a hatalom és az erőforrások bitorlói is szembesülnek a tehetetlenségükkel a rendszer keretein belül és egy időre okulnak belőle - másrészt a nyomorgók növekvő tömegei is szembesíteni és kényszeríteni fogják őket - nem éppen parlamentáris eszközökkel. Így szokott történni.
Aztán írnak új törvényeket, majd elkezdik az újonnan szerzett tapasztalást annak függvényében mennyi vérbe és könnybe került - hamisítani.
Minél nagyobb árat kellett fizetni annál nagyobb a becsülete...
A rendszerváltás tragédiája az is, hogy nem kellett érte megfizetni igazán - annyi is volt a becsülete...

"Ez a vesszőparipád, de ha az általad leírtak szerint fontos neked a közösség érdeke talán még a sajátod előtt is, akkor el kell fogadnod azt a szót is, hogy szolidaritás"
Szolidaritásom abban nyilvánul meg, hogy kapát is adok annak a kezébe akinek nincs keresete krumplit venni.
És krumplit pedig csak akkor ha felássa legalább a saját kertjét.
Szolidáris vagyok tehát az ember iránt de nem feltétlenül aziránt amit képvisel.
És szolidaritásom úgy nyilvánul meg, hogy támogatásom mellé méltányos feltételt szabok neki mielőtt azt hinné, hogy amit kap az ingyen van és neki jár.
Nem hagyom elszokni a munkától - formában tartja a testet és a lelket.
Nem csinálok rabszolgát belőle de ne szokjon el töle, hogy önmagáért dolgozni, küzdenie kell.
Akkor is, ha "csak" krumplit ültet magának.

legeslegujabbkor 2012.04.06. 16:47:26

@KovA: Most nem tudok semmibe jó szívvel belekötni.:)

legeslegujabbkor 2012.04.11. 16:33:35

@KovA: Te akartad.
"Az értékrend az belső indíttatás - a rendszer pedig inkább egy külső korlát."
Ezt a BELSŐ indíttatású értékrendet akarod mindenkire ráerőltetni (erőszakkal, ha nem megy másképp) azért, hogy egy tartalmatlan rendszert működésre bírj.
"a nem a legjobban az nem tartalmaz szándékot csak hiányzó képességet."
Nem fogod tudni bebizonyítani, hogy valaki az összes ismeret birtokában direkt döntött rosszul.
"A rendszerváltás tragédiája az is, hogy nem kellett érte megfizetni igazán - annyi is volt a becsülete..."
Ha fenekestül felforgatod a világot, akkor teljesen nulláról kell kezdened. Minden értelemben. Csak akkor lehetne komolyan elgondolkodni ezen az úton, ha tényleg vállalod a romokat is. Azért működik ez az ország, bár recsegve ropogva.
"Nem csinálok rabszolgát belőle de ne szokjon el tőle, hogy önmagáért dolgozni, küzdenie kell.
Akkor is, ha "csak" krumplit ültet magának."
Már megint a végén kezdjük, kihagyva azt a részt, hogy tudást kell adni ahhoz, hogy növényt termeljen, állatot tenyésszen, kotrógépet vezessen, és végül legyen aki fizet a munkájáért.

KovA 2012.04.12. 13:20:52

@legeslegujabbkor: igazából nem tudom kifogásolni amit mondasz - de persze továbbfűzni igen:

"a BELSŐ indíttatású értékrendet akarod mindenkire ráerőltetni (erőszakkal, ha nem megy másképp)"
Van a dolgopknak olyan nézete miszerint a valóság erőszak. Erőszak a gravitáció is. Az igazság is erőszak.
Az értékrend pedig a külső valőság összefüggéseinek elvont leképeződése - hogy adott szempontból mi érték és mi szemét mi fontos és mi nem - ember és közösség boldogulása szempontjából.
Ha elég mélyen gondolkozunk rajta, nagyjából mindenki ugyanoda jut, pusztán a dolgok logikus végiggondolásával is - ha nem megy, akkor a külső valóság kőkemény leckéztetés által újratanítja.
Az a közösségi infantilizmus, ami az elmúlt húsz évben kialakult nem lesz következmények nélkül.

"Nem fogod tudni bebizonyítani, hogy valaki az összes ismeret birtokában direkt döntött rosszul."
Hogy tudom-e bizonyítani vagy nem az csak az ő szempontjából lényeges, hogy rajtakapom-e a hamisságon vagy nem - képembe röhöghet-e vagy nem...
A világon nagyon sok dolog van ami nem bizonyítható ám elég nagy valószínűséggel mutatkozik annak, hogy úgy számolj vele.
Szoktam mondani : vagy hülye vagy gazember - a kettő közül az egyik.
Némely rossz döntés annyira nyilvánvalóan rossz, hogy az ahhoz szükséges hülyeséget csak igen nagy jóakarattal feltételezheti az ember az elkövetőről.

"Ha fenekestül felforgatod a világot, akkor teljesen nulláról kell kezdened. Minden értelemben. Csak akkor lehetne komolyan elgondolkodni ezen az úton, ha tényleg vállalod a romokat is."

Sarkítva igen. Azért nem is egykönnyen vállalja be a közösség - és ez jól is van így - különösen addig, amíg nincs a puskaporhoz cső és golyó - értsd nincs az indulat-energiát iránybavezető értékrend és nincs tömeg-magja - addig hatástalan puffogás.

"Már megint a végén kezdjük, kihagyva azt a részt, hogy tudást kell adni ahhoz, hogy növényt termeljen, állatot tenyésszen, kotrógépet vezessen, és végül legyen aki fizet a munkájáért."

Nem nagy ügy. bárkit fél óra alatt megtanítok földet felásni és krumplit ültetni, de akár mást is.
Ez csak szervezés kérdése. Pénzt meg kapnak segély formájában így is úgy is.
Én csak azt várom el, hogy azért a pénzért annak arányában ahogy az a minimálbérhez aránylik munkára kötelezhetők legyenek - különösen, ha önmagukért szervezett munkáról van szó.
Ásót kapát adni mindenki kezébe nem nagy költség. És mukaszakaszokbe kell óket szervezni, 20 emberre 1 fő szintén a munkanélküliek közül - és kijelölni parlag földeket, hogy felássák és bevessék maguknak- heti kb 3x 8 órában a semmittevés helyett.
A vetőkrumpli bolti árához viszonyítva kb. 4x-esen térül meg a legprimitívebb
vegyszermentes ámde figyelmes kézi gondozás mellett.
A helyi lehetőségeknek megfelelően mindenütt lehet hasznos tennivalót találni, de az értékrendnek bizony része, hogy aki kap attól elvárható hogy adjon is - járuljon hozzá munkával pl. önmaga eltartási költségeihez.

Lehet vályogot vetni, földet művelni, állatot tartani - épp azokon a vidékeken ahol legnagyobb a szükség - és ahhoz tényleg csak egy kicsit kell hozzáadni, hogy sokkal emberibb életük legyen.
De nekik ez a piacgarázdálkodás nem élettér - segélyhez kötött feltételek általi kényszer - szervezés és vezetés nélkül tönkrezüllennek.
Ott már egy 1900-as évek körüli falusi életforma megteremtése is óriási előrelépés és alap volna elindulni... de ez amolyan piacgarázdálkodási alapon nem működik - a profit és a pénz abban nem érdekelt.
A társadalom viszont igen.
A piacgarázdaság nem fogja a miatta/kizárólagossága miatt előállt társadalmi problémákat megoldani, csak elmélyíti.
Aki a piacon nem talál munkát annak pénz szempontjából nonprofit alapon kell munkaerejét önmagáért való hasznos tevékenységre szervezni - igen, az alapoktól.
A piacgarázdaság rengeteg emberi és nyersanyagerőforrást pocsékol - és ezt a közösség - főleg mifelénk már nem bírja el.
Aeddig sem bírta, de a hitelek elfedték - ám ez a járat immár beomlik - jó ha alá nem szorulunk.
Az eladósodás a hitelképtelenség miatti hitelfelárak követketében felgyorsul, majd beáll a csőd.
Jó ha már most elkezdünk arról gondolkozni mi lesz akkor és azután.
Mert még onnan is van lejjeb, ha észhez nem térünk.

legeslegujabbkor 2012.04.12. 15:40:56

@KovA: "Az értékrend pedig a külső valőság összefüggéseinek elvont leképeződése - hogy adott szempontból mi érték és mi szemét mi fontos és mi nem - ember és közösség boldogulása szempontjából."
Ezért nem kell semmit senkire rákényszeríteni, mert megteszik a körülmények. Az anyagi javak hajszolása, mint életcél mostanában bukott meg, mert egyre kevésbé elérhetőek ebben a gazdasági válságban.
Felértékelődnek azok az értékek, amik pénzért nem megvásárolhatók.
"Nem nagy ügy. bárkit fél óra alatt megtanítok földet felásni és krumplit ültetni, de akár mást is"
Te vagy Hegedűs Zsuzsa?
"A helyi lehetőségeknek megfelelően mindenütt lehet hasznos tennivalót találni"
Ide egy M.narancs cikkből idézek:
"Az alsószentmártoni önkormányzat - Vas Péter polgármester állítása szerint - nem tudott mindenkinek még 30 napnyi közmunkát sem biztosítani, enélkül pedig - az új szabályok értelmében - elvész a szociálissegély-jogosultság is (a segély kurrens neve egyébként foglalkoztatást helyettesítő támogatás). Újabban a segély összege is csökkent, 28 500-ról 22 800 forintra."
a másik:
"Drávapiski polgármestere, Mali a Népszabadság-cikk után blogjában (a cigányozáson és az érintett újságíró minden alapot nélkülöző rágalmazásán túl) arról is írt, hogy a közmunkások teljesítménye, amikor még többen dolgoztak, "fabatkát sem ért".
Tehát már a szervezésnél elbukik az egész (itt a polgármester szüntette meg), ha ki is találnak munkát, és kapnak pénzt is rá.
"Aki a piacon nem talál munkát annak pénz szempontjából nonprofit alapon kell munkaerejét önmagáért való hasznos tevékenységre szervezni - igen, az alapoktól."
A közmunkásokat hívjuk éhbérért dolgoztatott munkavállalóknak, a tendencia az, hogy a szakképzettek itt is kiszorítják a szakképzetleneket, szóval a legelesettebbek munkához juttatásától megint messzire kerültünk.
Ha egy kicsit visszatekintünk, akkor pontosan látjuk megismétlődni a falvak kiürülését, és a szegények városokba áramlását.