2012.02.09. 18:13 Szerző: Đđ

Stabilizált bolondság?

„Nagyon nehéz egyszerre játszani az omnipotens vezért, és a szegény megtámadott áldozatot.”

Egy mai Facebook-komment

 

Puccskísérlet zajlott ellenem, a CNN is benne volt!” – ha ez a mondat a pszichiátrián hangzik el, akkor üldözési mánia, ha viszont a Fidesz frakcióülésén, ráadásul a miniszterelnök szájából, akkor politika.

…Úristen: lehet, hogy nálunk most ez a kettő ugyanaz? Ha ez így van, ha ez igaz, akkor mi vagyunk az igazi bolondok, akik hagytuk és mindmáig eltűrjük ezt az állapotot – és egy ilyen elmeállapotban lévő alakot a kormány élén.

Valóban: bolondok vagyunk. Bolond az, aki nem képes a valóságban a legelemibb érdekeinek megfelelően cselekedni – és mi, magyar választópolgárok elég régóta nem vagyunk erre képesek

…De térjünk vissza Orbán Viktor szavaihoz! A beszéd igazán fontos kijelentése nem a „puccskísérlet” volt, hanem a társadalmi vízió, a megmaradó-megőrizhető „centrális erőtér” elképzelése és az ennek megőrzésére kitalált-keresztülhajszolt „új alaptörvény-alapú” rendszer. Mivel Orbán egész elképzelésrendszerének ez az új alaptörvény lenne a fundamentuma, ezért mielőtt Orbán konkrét kijelentését elemeznénk, nem árt végiggondolni, mi is a helyzet ennek a fundamentumnak a szilárdságával, a létével?

Nos, a helyzet az, hogy jelenleg nincs Magyarországnak érvényes alkotmánya. (Azt a vitát most felesleges kinyitnunk, hogy vajon az 1989-es alkotmány érvényes-e – ugyanis a Fidesz-kormány reményei, lehetőségei és a mi teendőink szempontjából elegendő annyit tudnunk, hogy a 2011-es alaptörvény nem él…) Ez önmagában még nem lenne baj: vannak országok, amelyek ellehetnek enélkül – ha létezik és működik egy erős, egészséges polgári közmorál, amely mindenféle papírra vetett, jogászok és politikusok által kifundált irománynál erősebben hat. Ezekben a társadalmakban ugyanis ezt a közmorált „az anyatejjel szívják magukba” a leendő polgárok és számukra emiatt hasonló belső gátak állnak a „hagyomány-alkotmány” megsértésének útjában, mint mondjuk az anyagyilkosságéban… Mert mi is az alkotmány funkciója? A polgárok együttélésének legalapvetőbb szabályait tartalmazza – és ez remekül pótolható azzal, ha az állampolgárok egy működő közösség tagjainak érzik magukat világéletükben…

Nálunk azért származhatnak komoly bajok az alkotmánytalanságunkból, mert éppen az előbb említett polgári-közösségi morál hiányzik. Az anyagyilkosságot itt is letiltják ősi emberi ösztöneink – de ennél tovább a bennünk élő tiltások nemigen terjeszkednek. Nem számít igazán bűnnek, ha valaki kicseszik a közösségével: adót csal, irányjelzés nélkül vált sávot, bringával áthajt a piroson – vagy épp „centrális erőteret” épít ki, „saját használatra”… A közösséget, annak (igazából meg sem fogalmazott) érdekeivel együtt sokan csupán „akadályként” érzékelik, amelyet megkerülve, semmibe véve érhetik el „saját boldogulásukat”. Egészséges társadalmakban az emberek a többiekhez viszonyulva határozzák meg magukat – nálunk inkább a többiek ellenében. És ez óriási különbség!

…Ám az ember közösségalkotó állatfaj, ezért ösztönei tiltakoznak az atomizált társadalom ellen. Ez előbb „csak” pszichés, viselkedési problémákban mutatkozik meg (amit jól láthatunk maguk körül – esetleg sokan magukban is), de aztán előbb-utóbb génjeink beindítják a spontán „hordába verődést”: akármennyire is küzdünk ellene, kialakulnak a közösségek. Ez ugyanolyan erős természeti törvény, mint a gravitáció.

Mi sem bizonyítja ezt ékesebben, mint hogy még a bűnözők is csoportba verődnek – például a Fideszbe!

…És most jöjjön akkor e szervezet és vezetője, Orbán Viktor fentebb már említett társadalmi víziója, amelyről ezúttal Egerben beszélt, az alábbiakat találván ott tegnap mondani:

…az új alaptörvényre épülő berendezkedés stabil, lényegében visszafordíthatatlan, hanem azért is, mert megosztott, illetve "gyakorlatilag nincs" ellenzék, vagyis az ő szavaival élve: "működik a centrális erőtér".

Súlyos szavak! Mintha azt állítaná, abban reménykedne az illető, hogy amit „alkotott”, az „örökre megmarad” – és persze ha nem is örökre, de jó hosszú ideig az ő érdekkörét fogja szolgálni. És abban is bizakodik, hogy ez ellen nem lesz képes semmiféle szervezett erő fellépni és ezt a helyzetet megváltoztatni. Amit a maga korlátos logikájával megtehetett a változtathatóság ellen, azt az elmúlt évben megtette.

Ezzel (számára) csak az a baj, hogy a dolgok nem így működnek egy emberi közösségen belül. Az emberi közösségeknek nem természetes állapotuk az atomizáltság (ahogy fentebb írtam) és a „társadalmi gravitáció” hamarosan összetereli azt az ellenzéket, amelynek jelenlegi nemlétét a Fidesz főnöke emlegette. Amikor Orbán „centrális erőteret” akar működtetni, akkor valójában a természet törvényei ellen lázad: mintha egy kézi ventillátorral akarná elfújni a hurrikánt. Mert ugyan mit ér 7 millió év génjeinkbe kódolt kooperativitása ellenében egy olyan szervezet, mint a Fidesz és egy olyan illegitim alaptörvény, amit ez a szervezet összetolt tavaly?

Orbán rendszere azért rendkívül instabil, mert arra épít, hogy az emberi természet hosszú távon is elviseli az érdekei és génjei ellenében fennálló „centrális erőteret” – és ez nincs így. Valószínűleg az lehet az (egyik) oka annak, hogy Orbán nem számol ezzel, mert ő (és környezete) oly keveset tud az emberi viselkedés evolúciós alapjairól – ők csak a frusztrált magyar ember viselkedését ismerték jól és annak „ösztöneire” építették a maguk „sikerét”. Ám ezek a frusztrációalapú „magyar választói ösztönök” éppen a hosszú távú sikertelenségünk következtében kezdtek működni: azért „működtetjük” magunkban ezeket, mert általuk véljük-véltük elkerülni a további sikertelenségünket. És ha az a tapasztalatunk, hogy további sikertelenségek lettek annak a következményei, amit frusztráltságunkban elkövettünk, hogy t. i. a Fideszt hatalomra jutattuk, akkor Orbánék ellenében ugyanúgy működésbe lép az „Alkossunk proteszthordát!”-ösztön, mint korábban a szocik – és Gyurcsány – ellenében.

Mindazoknak, akik felelős állampolgárokként akarnak cselekedni, kötelességük az, hogy ezt a frusztrációalapú hordába verődést átalakítsák egy konstruktív módon, jól definiált célokat támogató közösséggé. Ez lehet és ez is lesz a Fidesz utáni következő magyar kormány társadalmi támogatói bázisa! Mind emberi csoportalkotási, mind pedig a sikertelenségtől tartó magyar társadalmi ösztöneink ebbe az irányba terelik a ma bizonytalan választókat…

…A poszt elején azt írtam, hogy jelenleg nincs sem érvényes alkotmányunk, sem pedig ezt pótolni képes erős, egészséges polgári közmorál. Ennek látszólag ellentmond a január elsejével életbe lépett Alaptörvény – ám arról már korábban megírtuk, hogy semmiképpen sem legitim és meg is okoltuk ezt az állításunkat. (Ld.: „Forradalom”? - Nem: puccs! - http://progressziv.blog.hu/2011/07/31/forradalom_nem_puccs, ill. ennek nemzetközi jogi megalapozása:  Elszámoltatás - 2014? - http://progressziv.blog.hu/2011/10/11/elszamoltatas_2014) A következő kormány legitimitását a Fidesz-alaptörvény eltörlése fogja adni. Ha ezt elmulasztják, akkor önmagukat zárják be – feleslegesen, létező ok nélkül – és önmagukat fosztják meg a jó kormányzás lehetőségétől.

Ha a legszigorúbban véve jogszerűen fog eljárni az új kormány, akkor nem tehet mást, mint érvényteleníti a Fidesz-Alaptörvényt – és ezzel mindennek vége, amiben Orbán egri beszédében reménykedett. Nem lehet úgy alaptörvényt írni és elfogadni, hogy eközben nem vagyunk tekintettel azokra az alapokra, amelyekre az alaptörvénynek támaszkodnia kell, ha legitim akar lenni. Ezek az alapok ugyanis egyben a demokrácia - és tágabban az emberi együttélés - alapjai is. Ezek szerint szabad társadalmat sem lehet üzemeltetni nélkülük. Az euro-atlanti közgondolkodásban az utóbbi két évszázadban alaptétellé vált, hogy az öncélú, autoriter hatalmak illegitimek, továbbá célszerűtlenek is, mert szembemennek az ember természetes jogaival és ösztöneivel, ezért fenntartásuk csak erőszakkal, jelentős társadalmi feszültségek mellett lehetséges. Ez viszont komoly erőforrásoktól fosztja meg az adott társadalmat. Jobb tehát megmaradnunk a legitim jogállam és közszabadság platformján, mivel az erőforrásokkal ennél célszerűbben gazdálkodó formációval még senki sem állt elő

Alaptétel továbbá az is, hogy a kormányzás és az alkotmány nem arra valók, hogy általuk egy zárt elit hatalma valósulhasson meg – mindenki más kárára. A történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy az ekképpen „lefojtott” társadalmak rendre lemaradtak a nyitott, a tehetségnek és a teljesítménynek utat engedő társaikhoz képest. Orbán dumája a hatalmas teljesítményeket felmutató autoriter keleti társadalmakról eleve téves pontból indul ki: ezek a társadalmak ugyanis előrelépésüket éppen a szabad világban „kitermelődött” és onnan átvett-átengedett eszközöknek, technológiáknak és szervezési módszereknek köszönhetik, nem pedig annak, hogy „parancsra, egyszerre mozdulnak”. Az utóbbi fejlemények Kínában épp azt igazolják, hogy hiába vannak „fantasztikusan működő” részegységei a kínai gazdaságnak, ha a társadalmi környezet ezek eredményeit, az ezekben megtermelt forrásokat nem képes célszerűen-ésszerűen felhasználni, ha „felülről elrendelt”, a gazdasági növekedés látszatát mindenképpen fenntartani szándékolt, vagy éppen korrupció-vezérelte beruházásokban pazarlódnak el e források… Amikor e társadalmak elkezdik működtetni saját, autoriter, visszacsatolásoktól lényegében mentes metódusaikat, máris „belassulnak”.

…Mindebből az következik, hogy amikor Orbán Viktor az általa az elmúlt bő évben létrehozott társadalmi és közjogi berendezkedés „konszolidálásáról” beszél, akkor végeredményben a nyitott társadalmat és az azon alapuló erőforrásokat „lőné ki”.

Bolondok lennénk hagyni neki!

 

Update: Összeesküvést sejt Orbán - http://index.hu/belfold/2012/02/09/osszeeskuvest_sejt_orban/

...Már csak azt kell kivárnunk, hgy előjöjjön az ürgebőrbe varrt titkos üzenetekkel is, mint ahogy a Tanúban van!:-)

 

A bejegyzés trackback címe:

https://progressziv.blog.hu/api/trackback/id/tr604084955

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Freitől veszi ötleteit Orbán? 2012.02.10. 12:17:07

Azt már NENYI meg az Alaptörvény asztala óta lehet tudni, hogy Orbán szeretne egy kis ötvenes éveket csempészni a mindennapjainkba, de azért a legújabb összesküvés-elmélete (már ha nem Lázár cáfolata az igaz) még így is sokakat meglepett. Vajon honnan ...

Trackback: Exkluzív: az Orbán elleni puccskísérlet hiteles története! 2012.02.10. 09:22:31

Három lábon álló puccskísérlet zajlott ellenem, amiben benne volt a CNN is – többek között erről beszélt Orbán a Fidesz frakcióülésén....

Trackback: Exkluzív: az Orbán elleni puccskísérlet hiteles története! 2012.02.10. 09:22:31

Három lábon álló puccskísérlet zajlott ellenem, amiben benne volt a CNN is – többek között erről beszélt Orbán a Fidesz frakcióülésén....

Trackback: Exkluzív: az Orbán elleni puccskísérlet hiteles története! 2012.02.10. 09:22:31

Három lábon álló puccskísérlet zajlott ellenem, amiben benne volt a CNN is – többek között erről beszélt Orbán a Fidesz frakcióülésén....

Trackback: Exkluzív: az Orbán elleni puccskísérlet hiteles története! 2012.02.10. 09:22:31

Három lábon álló puccskísérlet zajlott ellenem, amiben benne volt a CNN is – többek között erről beszélt Orbán a Fidesz frakcióülésén....

Trackback: Európa beteg embere 2012.02.09. 23:11:03

E blog közéleti blog. A következő poszt ebből következően kerül közlésre.A skizofrénia súlyos elmebetegség, amit a valósághoz fűződő kapcsolat elvesztése (pszichózis), hallucinációk, téveszmék (téves vélekedések), kóros gondolkodás, a munkaképesség és ...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

egyiptomi ugróegér 2012.02.09. 22:02:09

progresszívek = zsidók

Ennyi.

Köszönöm, hogy meghallgattak.

Mesterlövész 2012.02.09. 22:04:15

Köszönjük, hogy eltűntél végre mára.

sárkányfő 2012.02.09. 22:10:48

Ez a blog tényleg annyira igénytelen, hogy tűri a zsidózást?

West Virginia 2012.02.09. 22:11:05

A zsidókban az (is) a szép, hogy mindenhol ott vannak. Többek közt a fideszben is :D

Volt zsidó főnököm, és ő volt a legjobb főnök. Ha jobban belegondolok, akkor zsidó üzletemberek nélkül a világ gazdasága nem is működne, nem lenne munkahely, stb. Lehet őket szidni, attól még nem lesz jobb az átkozódo helyzete.

A poszttal egyetértek, és ezen jellemvonások miatt nem szavaztam soha sem viktorkára.

egyiptomi ugróegér 2012.02.09. 22:11:38

@Dr. Mesterlövész:

Ne reménykedj. Az ugróegerek nokturnális állatok, tehát éjjel aktívak csak igazán!

Hehehe...

piefke 2012.02.09. 22:19:18

@egyiptomi ugróegér:

Az lehet, hogy ti ugróegerek nokturnálisak vagytok - ám mi, svábok éjjel-nappal képesek vagyunk a hozzátok hasonlók kitiltására - lám, most is, hopp!

Disintegrator Rising · http://disintegrator.blog.hu/ 2012.02.09. 22:21:53

@piefke: attól még hogy kitiltjátok Máriabloggal, Véleményvezérrel és társaival a jónépet a fos szar blogjaitokról, attól még azok fos szar blogok maradnak, max csak az orbánfóbiás birkák tudnak kommentelni rajtuk :)

piefke 2012.02.09. 22:28:28

@Disintegrator Rising:

A kommentezés a tények és észérvek mentén folyó vitára való, nem arra hogy ürülék folyhasson a szádból.

komplikato 2012.02.09. 22:36:19

@Disintegrator Rising: Nem nekem van "orbánfóbiám", Orbánnak van üldözési mániája és esélyes, hogy mániás skizó ...

@piefke: Szerinted a CNN-től milyen válasz jöhet és ki teszik e az ablakba?

röhögő 2012.02.09. 22:37:10

@egyiptomi ugróegér: = ókori rágcsálónak álcázott féreg

röhögő 2012.02.09. 22:39:58

Különben Orbán Viktor - az évszázad politikai zsenije - egyetlen mondattal elintézte, hogy a világ vezető médiája biztosan ellene lesz ezután.

Tricera bácsi 2012.02.09. 22:48:40

@egyiptomi ugróegér:
@Disintegrator Rising:
Hozzászólásotok úgy értendő, hogy szerintetek is CNN-puccsot vert le Orbán? (vagy lehet hogy összekeverte a CIA-val?)

Trompf · http://trompf.blog.hu 2012.02.09. 23:00:14

Az alkotmány az olyan állat, hogy progressziv nevű szerző hiába mondja, hogy az nem érvényes, meg nincs hatályban attól pont annyira hatályba volt, mint Gyurcsány 2006-ban, hiába mondta Orbán, hogy nem is.

Az a vicces, hogy a blogíró önnön magát állítja ezzel a fura értelmetlen tagadással Orbáni illetve Gyurcsányi magasságokba.

Csak nekem van igazam, szarok rá mit gondolsz, vagy mi történt, vagy megválasztottak, vagy kétharmad, vagy törvénymódosítás, vagy bármi.

Hülye vagy barátom.

Đđ 2012.02.09. 23:07:05

Itt megtalálod az okfejtést, amiért nem érvényes az alaptörvény (ha már a posztban elkerülte a figyelmedet a két hivatkozás:

progressziv.blog.hu/2011/07/31/forradalom_nem_puccs

és:

progressziv.blog.hu/2011/10/11/elszamoltatas_2014

Gyurcsány 2006-os és Orbán 2011-'12-es helyzete ezért egészen más: az egyik nem hozott új, a hatalmát bebetonozó, hegemonisztikus alaptörvényt és ezzel nem anullálta saját legitimitás-alapjait. Ellentétben Orbánnal, aki éppen ezt tette.

röhögő 2012.02.09. 23:13:07

Ha a CNN féle puccs igaz is lenne, akkor sem kommunikálnám, mert az egész világ Orbánon fog röhögni.
Az pedig hogy milyen lesz az USA-val a viszonyunk, amikor az hangzott el hogy egy amerikai tévétársaság részt vett egy Magyarországi puccsban, azt ugye ne is elemezzem.
Ja! És az IMF-től vár pénzt ezek után egy olyan vezető aki ellen Washingtonból készítenek elő puccsot? :-))
Egy dolog biztos, a Fideszen belül már formálódik Orbán eltávolításának gondolata, ami nagyon pozitív.

Nem Penny hajója 2012.02.09. 23:15:48

Azért jó látni, ahogy a Nagy Vezéren elhatalmasodik a paranoia.

Trompf · http://trompf.blog.hu 2012.02.09. 23:19:32

Ja igen.

Nem árt megjegyezni, hogy mostanság 1 éven belül 3 kormány is ment a lecsóba Európába.
Mindháromnál leginkább külföldi nyomásra mondott le, cserélődött le.

Nevezetesen Görög, Olasz, és Román a minap.

Azért azt kijelenteni, hogy nincs Orbán leváltására irányuló szándék külföldön legalább ugyanakkora merészség, mint puccsot emlegetni.

villamos alóli kacaj 2012.02.09. 23:19:45

@Trompf:
Madarat tolláról, embert barátjáról....

Beru 2012.02.09. 23:21:11

Vártam már a CNN támadását. Miért, azt hittétek talán, Bástya elvtársat már meg sem akarják gyilkolni? Ő már szart sem ér?!?

Trompf · http://trompf.blog.hu 2012.02.09. 23:24:28

@Đđ: Lássuk be ha bebizonyítod a körtéről, hogy alma, akkor a hiba az okfejtésbe van.
Az alkotmány jogszerűen kétharmaddal módosult. Magyarul érvényben van.

De tegyük fel igazad van.
Innentől kezdve bármilyen új alkotmányra jöhet egy blogoló aki megindokloja miért nem törvényes. De miért pont alkotmányra. Minden egyes törvényre kifejti a képzeletbeli blogoló társad, hogy miért nem érvényes.
És kész a recept. Mindenkinek saját alkotmánya és törvényei vannak.

Avagy ha azt hiszed okfejtésben, vagy érvelés technikában bárki felett állsz, tévedsz.
Hacsak nem veszed be, ezt a kitételt a saját magad által megálmodott alkotmányba.

másikpista 2012.02.09. 23:26:54

Miről is ez a blog? Hogy valaki aszonta hogy állítólag azt hallotta egy valakiről hogy izé. Ezen aztán lehet rugózni sokat

sárkányfő 2012.02.09. 23:35:02

@Trompf: Épp ezek bizonyítják, hogy ha valóban le akarnák váltani Orbánt, akkor - írd és mond - 5 perc alatt megtennék. Nem téma. Nem kell hozzá hülyéknek szóló meséket gyártani a cnn-nel meg a többivel. Simán közlik, hogy megvonják a támogatást, és kész. A piac azonnal beárazza. Oszt akkor választhat a fidesz frakció, hogy vagy megszavaz egy új főnököt, vagy Orbánnal buknak az államcsődbe.

Azt kéne felfogni, hogy bármennyire is erőlködik Orbán, le se szarják. Annyit se érdekeljük őket, hogy leszarjanak. Nem vagyunk euró-tag, így nagy kárt nem tudna okozni a bukásunk. A fiskális uniót is Orbán aláírja szépen (közben a hülye híveinek játssza a hős kurucot, de ez mindegy), oszt ennyi. Olcsó cirkusz megy a narancsfejű híveknek, miközben Orbán úgy táncol ahogy ők fütyülnek, miközben mondja hogy nem is.
Aztán ha Orbán mégis komolyan venné amit mond és csődöt csinál szuverenitás címén, hát csináljon, tojnak rá, Mo. az EU GDP-jének 0,75%-át adja, hihetetlen mennyire nem érdekeljük őket, ennél többet számít egy német, angol vagy frankfurti tőzsde tizedszázalékos mozgása is.

sárkányfő 2012.02.09. 23:39:48

@Trompf: tudod egy fél almáról meg lehet szavazni, hogy az egy egész alma. jogilag egész lesz, támadhatatlan. de attól még nem lesz egész.
egy pártalkotmány nem egy nemzet alkotmánya, még ha meg is szavazzák. persze jogilag támadhatatlan...

[megmondoember] 2012.02.09. 23:40:10

Viktorunk sajnos végleg bekattant. Ideje, hogy immár a paranoid fantáziáján kívül is egy puccs kerüljön végrehajtásra ellene.

komplikato 2012.02.10. 00:00:53

@Trompf: "Azért azt kijelenteni, hogy nincs Orbán leváltására irányuló szándék külföldön ..."
Na jah, mert itthon nincs rá szándék, a Fideszben sincs rá szándék. ;)

"Nincs anitiszemitizmus ... de igény volna rá."

komplikato 2012.02.10. 00:01:58

@sárkányfő: "egy pártalkotmány nem egy nemzet alkotmánya, még ha meg is szavazzák. persze jogilag támadhatatlan...
Vá"

Miért lenne támadhatatlan egy 2/3-al megszavazott, de alapvetően TÖRVÉNYESEN 4/5-öt igénylő alkotmány módosítás?

röhögő 2012.02.10. 00:05:32

@Kompli: Ezen ne filózzatok! Bármilyen fideszes szart egy sima népszavazással semmissé lehet tenni, amit a parlament egyszerű többséggel kiírhat.

Trompf · http://trompf.blog.hu 2012.02.10. 00:07:20

@sárkányfő: Nem vagyok benne biztos, hogy azt az EP megteheti.
Mitöbb bizonyos vagyok benne hogy nem teheti meg.
Viszont megtehetik gazdasági körök a leváltáshoz szükséges előkészületeket.
Avagy mi másért támogatnák Clintonék az LMP-t pl szerinted ?

sárkányfő 2012.02.10. 00:10:27

@Kompli: megfogtál :)

@Trompf: az EP-t szóba se hoztam, ennek semmi köze az EP-hez.
Ja és az LMP sem teheti meg és azt se hoztam szóba...

Segítsek értelmezni azt amit előbb kifejetettem?

sárkányfő 2012.02.10. 00:13:40

@röhögő: vagy hoznak egy törvényt, amely szerint ha valaki nem a jogos nevével írt alá egy törvényt, akkor az a törvény nincs aláírva, nem érvényes. és akkor a dr. Schmittel aláírt törvények mind kuka.
ez még elegáns megoldás is, nem visszamenőleges, és még jogos is teljesen.

a népszavazás jó ötlet, de azt én inkább az új, valóban nemzeti alkotmányra tartogatnám, ne valami ellen, hanem valamiért népszavazzunk, az lélekemelőbb...

Lófasz Hadnagy - A Magyar Köztársaság Állampolgára 2012.02.10. 00:19:03

Ez az ember tényleg totál megkattant, vagy éppen hogy ügyesen taktikázik: érzi, hogy a pártjában fogy a támogatottsága, ezért belengeti ezt a baromságot. Ezzel ugyanis azt éri el, hogy kényszerűen beállnak mögé az ellenlábasai is (ugye, a külső ellenség ellen össze kell fogni) és megmenekült a belső balhéktól.

Ambiorix 2012.02.10. 00:27:37

Az megvolt már, hogy nemcsak az alaptörvény illegitim, hanem a választást is tulajdonképpen ti nyertétek, mert a nemszavazókat is a baloldalon kell jóváírni, és ha ehhez hozzáadjuk a gyerekeket és az értelmesebbb háziállatokat is, akkor a Fidesz valójában be sem jutott a parlamentbe? :)))))))))

hower 2012.02.10. 00:28:37

Nohát, én régen röhögtem akkorát, mint ezen a mai Orbániádán. Eddig _ez_ mindent visz!

Ezt komolyan csinálja vajon, vagy csak a Kabos nyomdokaiba akar lépni? :-)

JohnHenry 2012.02.10. 00:40:10

@piefke: bocs az offért, de nálam eddig ez az év kommentje! :-)

gerdo 2012.02.10. 02:32:55

Viktor a sajat partjat is ugyanolyan ostobanak tartja mint a nepet? Huh. Habar a legelvakultabb barmok nyilvan parttagok szoval akar meg be is johet a dolog. Csak ne akarnak titkosan kezelni, biztos vagyok benne hogy rajtam kivul meg sokan jot rohogtek volna.
Ha a hvg reportere megkerdi felelos-e a miniszterelnok, ha szarul megy a szeker, akkor azon rohogunk, itt meg sirunk, hogy puccs van? Hogy van ez viktor

Piacbarát 2012.02.10. 03:01:11

egy félő van ezzel..közeleg március 15 tiltott a gyülekezés, de a milla szervezkedik, állitólag már 5 ezer feletti számnál járnak...na most ugye elképzelhető, hogy véletlenül találkozik eme két kritikus tömeg...ugye paranoia..meg tek, meg egyéb..félő hogy baj lesz...

karnak 2012.02.10. 04:04:58

Semmi baj ezzel a dologgal, politikailag efy teljesen ertheto lepes. En amig a t ki nem vette a legnagyobb csomagbol neztem es sokszor szerepeltunk benne quest means business es egyeb musorokban. Altalaban quest allt egy ket grafikon mellett amikbol a jofajtak lefele, a problemat jelentok felfele gorbultek es hungary-trouble-problem stb szovegkornyezetben. Dagadt is a mellem h mekkora hir vagyunk, igazi hir, nem itthon felfujt valami, elertunk valamit vegre, figyelnek rank!

Amugy meg mondott egy nevet, egymillio szavazobol, vagy masfelbol elhiszik mondjuk felmillioan, gonosz media, gonosz cnn, mar nyert ugy. A tobbseg nem latott cnn-t, nem latott kulfoldi sajtot a kulfoldrol hozott pornoujsagok ota.

Az biztos h nem mondhatta h az echo tv volt benne, szal mondott valamit megint. Kovetkezmenyek... Itthon a kov nelkuli orszagban?
Kulhonban... Szamit? Ketharmad van es kesz ahogy latom szerintuk a hataron tul is feljogosit mindenre, ha meg nem az meg nem szamit, csak a masfel millio maradjon meg az meg negy ev. Ennyi a cel.

Rókakígyó 2012.02.10. 06:51:03

@röhögő: Emellett azt is elintézte, hogy kábeltévén magyarországon nem lehet a cnn-t nézni. Ez az elmebeteg beszédénél is nagyobb baj.

Kék az ég 2012.02.10. 07:40:14

Ez a puccs is olyan mint a hírhedt kutya tapos levél, amit nem akart - és azóta sem látta senki - a rendőrségnek átadni, noha állítólag igaz, meg olyan fenyegető?

Kék az ég 2012.02.10. 07:41:47

@hower: Minden Vezér típusnál meg van ez az üldözési mánia illetve világfontosságú beképzeltség.

Bástya elvtársnak ugye minimum egy világméretű összeesküvés dukál!

Kék az ég 2012.02.10. 07:44:19

@prof...de nem dr felebarát: Ezt meg Kósa Lajossal kell megbeszélni!

ja, hogy nekik lehetett, most meg be van rezelve a puccstól?

www.nol.hu/archivum/archiv-419495

Mint fogalmazott, "jön a költségvetés és 1000 milliárdos újabb megszorítás, akkor tavasszal fognak elkergetni bennünket, de mindenkit, mert általános lázadás törhet ki az országban (...), robbanásig feszült az emberekben a tehetetlenségérzet és az indulat".

Hangsúlyozta: "az, ami kialakult az országban teljesen nyilvánvalóan a demokratikus berendezkedés intézményrendszerének működésképtelenségéből fakad.

Nem a gazdaság ment önmagában csődbe, és borult rá a politikára, hanem fordítva, a politika mondott csődöt, és rá fog borulni a gazdaságra (...) ha a politika elszabadul, akkor igazából nem demokrácia van, hanem négy évre választunk egy határozott megbízatású diktátort". (MTI)

Kék az ég 2012.02.10. 07:45:44

@Nem Penny hajója:

Orban Viktor (KRiTiKA, 1992/2.)

"Nem szabad azt gondolni sohasem, hogy a politikus pótolhatatlan. Abban a pillanatban, ha egy politikus, vagy politikai párt azt gondolja, hogy ha nem ő vezeti az országot, ha nem ő van többségben, akkor tragédia lesz - az egész országra nézve veszélyt jelent."

röhögő 2012.02.10. 07:52:41

Azért egy nagy piros pont a Fidesznek!

index.hu/belfold/2012/02/09/uj_btk./

"Változik a jogos védelem kategóriája - az új törvény alapján több lehetősége lesz annak, akit megtámadnak. Az új szabályozás szerint ha valakit éjjel fegyveresen vagy csoportosan támadnak meg, illetve akinek a lakásába törnek be éjjel felfegyverkezve, vagy lakásához tartozó bekerített helyre hatolnak be fegyverrel, az automatikusan úgy tekintheti, mintha az életét fenyegetnék, így lényegében bárhogyan védekezhet, a védekezés pedig nem fog bűncselekménynek minősülni."

butus, a Magyar Köztársaság állampolgára 2012.02.10. 07:53:36

@röhögő: ..így igaz, de legalább is remélem. Végre talán már rájöttek, hogy egy őrült, skrizofén kezéből illene kivenni az ország sorsát. A fene bánja, még az itteni:
www.privatklinik-stradegund.at/
további kezelését is álljuk.
Bár nehéz dolguk lesz, mivel Felcsútra azért voltak egyenként odarendelve a jelöltjei, hogy bemutassa nekik, a róluk, ügyeikről összegyüjtött anyagot. S egyben aláíratta, dátum nélkül mindegyikkel a lemondásukat is. Azt is jelezte, hogy kidobásuk esetében az eljárások is megindulnak ellenük, mennek az anyagok Poltnak. Szóval igy nehéz lesz a szervezkedés ellene házon belül.

röhögő 2012.02.10. 07:54:17

@Rókakígyó: Hát nekem tényleg eltűnt a T-Home-ról a CNN.

butus, a Magyar Köztársaság állampolgára 2012.02.10. 08:02:08

@röhögő: ...megnéztem nálam is eltünt. ÉLJEN A DEMOKRÁCIA!

politologus · http://politologus.blog.hu 2012.02.10. 08:10:33

Valami megmagyarázhatatlan optimizmus szól ebből a posztból, mely szerint ha valami annyira nem jó, akkor azt az ember szinte természeti törvénynek engedelmeskedve megváltoztat. Nem mondom, hogy ez nem lehet igaz, de a választási ciklusok néhány éve kevés e folyamatok beéréséhez.
Az Alaptörvény-ellenesség mint legitimációs alap azonban nem jó gondolat, ezzel a jelenlegi hatalom is érvelhet a korábbi alkotmányra gondolva.
A következő kormányzati többséget ennek az alkotmánynak a rendelkezései fogják előállítani, azért az új hatalomnak ezt megtámadnia elég rosszízű. És akkor a jogfolytonosságról, a kiszámíthatóságról még nem is beszéltünk...
Egyébként az új alkotmány ügyében érteni meg, miért kell sok államban (az amúgy utált) népszavazással megerősíteni az alkotmányozást, inkább valami ilyesmi ajánlható nálunk is.

bapcs1964 2012.02.10. 08:48:23

na mi van?Bástya elvtárs szart se ér?

kisfiam te jol vagy? 2012.02.10. 08:53:54

ha fidesz,akkor fidesz.csakazorbancot iktassák már ki végre!!!!!!

DSityu 2012.02.10. 09:04:02

"Mindazoknak, akik felelős állampolgárokként akarnak cselekedni, kötelességük az, hogy ezt a frusztrációalapú hordába verődést átalakítsák egy konstruktív módon, jól definiált célokat támogató közösséggé. Ez lehet és ez is lesz a Fidesz utáni következő magyar kormány társadalmi támogatói bázisa!"

Ez szépen hangzik. Kár, hogy álomvilág.

debreceni.blog 2012.02.10. 09:10:49

Orbán-Kósa csörte - A számvevőszék megkukult

A januári közgyűlés után bárki azt gondolhatta: Debrecenben minden a legnagyobb rendben van, az ÁSZ-nál viszont csupa idióta ül

www.vagy.hu/tartalom/cikk/1649_orban_kosa_szamvevoszek

A bóvli kormány most már a lottóval is csal!! 2012.02.10. 09:20:42

Ez a bóvli, orbán-fidesz kormány újabb "nemzeti hőstette".
Engedi tönkre menni a Malévot, majd megtámogat egy külföldi légitársaságot a polgárok pénzén. Közben a visszajuttatás megy a zsebbe, vagy a pártnak.

Hazudnak, lopnak , csalnak mint a szocik, csak ezek fehérgallérosak.

Talpra magyar, a románoknak, Egyiptomnak... sikerült, készülj a kormányváltásra.

vladimir964 2012.02.10. 09:51:57

Az egész évértékelő beszéd tipikusan paranoid skizofrén megnyilvánulás, iskolapéldája a láncát letépett cezaromániás elmebetegnek. Lásd még: Caligula, Cesare Borgia, Szálasi Ferenc, Rákosi Mátyás, Nicolae Ceaucescu and their orchestra...
Nem csak azt nem tudja, mely országban él, de még a naprendszert is elvétette elméjében.

zw007 2012.02.10. 10:15:07

AZ nem kérdés, hogy orbának üldözési mániája, kisebbségi komplexusa, és még jó pár személyiségi zavara van. A helyzet még súlyosabb. Jó tizenkét éve már felmerült bennem, hogy pszichopata. Kilenc éve már biztos voltam benne, és a mostani kormányzásával ebben teljesen megerősített. Ez ne sértegetés, indulat részemről. Sajnos ez a durva igazság. A szomorú, hogy emberek tömegét képes megtéveszteni még ma is! (a pszichopatákra ez sokszor jellemző)

chatelo.hu · http://chatelo.hu 2012.02.10. 10:18:29

lába van a beszédbuboréknak!

kunzoo 2012.02.10. 10:25:33

Mintha az ötvenes évek dumája jönne vissza. The best of Rákosi.

A görög, olasz kormány meg még szép hogy ment a lecsóba, gyakorlatilag csődbe kormányozták az országukat.

Nálunk a választásokkor és már előtte is a szociális népszavazással maga a magyar nép szavazott az államcsődre.

Rókakígyó 2012.02.10. 10:30:45

@butus, a Magyar Köztársaság állampolgára: Nem csak a t-home-ról tűnt el, hanem az upc-ről és a digiről is. Indoklás nélkül.

Rókakígyó 2012.02.10. 10:32:00

@Rókakígyó: Bár lehet, hogy az upc-én van még felárért, kíváncsi vagyok meddig.

butus, a Magyar Köztársaság állampolgára 2012.02.10. 10:40:22

@Rókakígyó: Látod, nálunk ezt hívják demokráciának. Nos ezért mondom én változatlanul, hogy nálunk nem történt rendszerváltás. 1989-ben az MSZMP létrehozta a saját ellenzékét, persze a megbízható elemekből, csak azért, hogy elkerülhesse a felelősségre vonást. Egyetlen olyan párt lett volna, amelyik nem a falkába tartozik, a Krassó György féle magyar Október Párt, de ezt az akkori amerikai nagykövet segítségével sikeresen ellehetetlenítették. (Mark Palmer) Szépen osztoztak a hatalmon és a vagyon jelentős részén, és 21 éve hülyítik az embereket, tökéletesen kizsákmányolva. Az emberek pedig már megutálták a demokráciát, hiszen fogalmuk sincs, hogy ez nem az, hiszen még valós demokráciában nem volt részük.
Mindez egy kicsit komolyabban, egy történész tollából:
www.kibulizottorszag.net/tartalom.html

polly graph 2012.02.10. 10:52:00

Hugo Chávez nevű, hasonlóan nem-ortodox kollégája szerint az USA rákkal fertőzi a neki nem tetsző államférfiakat.

Lehet, hogy ez lesz a következő lépés? A kopasz Orbán, akit elrákosítottak az összeesküvők?

TrueY · http://qltura.blog.hu 2012.02.10. 11:10:29

Egy bolsevik pártban, ha gond van, akkor mindig a külső és belső ellenségek felkutatása a fontos. L. Gerő Ernyő, aki a 'Panyol polgárháborúban a harcok helyett a saját soraikban megbúvó trockisták felkutatásával volt elfoglalva, kiérdemelve a barcelonai hóhér nevet.

Lasombra 2012.02.10. 11:28:00

egy pillanatig játszásdiból vizsgáljuk meg komolyan, mitől ijedt így meg ez a drága ember.

aszongya: "A puccs a szélesebb néptömegek által nem támogatott, a hatalom megragadására irányuló tevékenység , többnyire fizikai erőszak alkalmazásával, katonai erőt is alkalmazva."

1.
"szélesebb néptömegek által nem támogatott"
a lakosság 84 százaléka szerint rosszul mennek a dolgok, és a világ sem kimondottan ünnepli egy emberként Magyarország orbáni megújulását

2.
"a hatalom megragadására irányuló"
a CNN akarja átvenni a hatalmat? médiokrácia?

3.
"többnyire fizikai erőszak alkalmazásával, katonai erőt is alkalmazva"
szegény Viktort telefonkönyvön keresztül verték napokon keresztül, hogy ne látszódjon rajta. a CNN stealth tankjai meg ellepték az országot.

az ilyen puccskísérletek olyanok, mint az izzadtságszagú bulvárhírek a celebekről, ahol valaki _majdnem_ csinált/látott/kapott/adott valamit.
a reflektorfényt próbálja rajtuk tartani, de a többség csak legyint rá.

alternatív valóság, pszeudotörténelem, kvázikormány...

Lacdelo 2012.02.10. 11:34:25

Meddig fogjuk meg ezt a sok fideszes es jobbikos szemetet zabalni Magyarorszagon?

Ha Magyarorszag szarban van, azt nagymertekben magunknak koszonhetjuk nem pedig a zsidoknak, ciganyoknak, melegeknek, szoci, libsi, IMF-nek EU-nak, CNN-nek, USA-nak.

Nem artana sajat magunkkal szembe nezni es hibainkbol tanulni. Az elso lepes a "nemzeti" oldal (Jobbik, Fidesz) megbuktatasa. Amig van vevo erre a nemzetieskedo, populista, nemzetet megoszto, idegengyulolo politikara addig Magyarorszagnak semmi eselye sincs gazdasagi es tarsadalmi prosperalasra.

Ha igy folytatja a Fidesz, akkor valasztasi szovetseget fog kotni a Jobbikkal 2014-ben, hogy megtartsa a kormanyzati poziciojat. Lehet, hogy ezert nem utasitja el Orban a Jobbikot. Ha nem sikerul a Fidesznek nyerni a kovetkezo valasztast, akkor a Jobbik lehet az uj Kisgazda part. A baj az, hogy a Jobbik nem fogja magat hagyni, ha a Fidesz megprobalja felszamolni. :(

Kellene szervezni egy igazi BEKE MENETET, ahol minden Magyarorszagot felto es segiteni akaro ember kovetelnie kellene a demokraciat es a Fidesz kiegyezeset a baloldallal es a Jobbik eszmeisegenek teljes elutasitasat.

Addig amig a Fidesz ezt az eszement nemzetieskedo politikat folytatja, csak a Jobbikot erositi es a gazdasagot tonkre teszi. Tartosan BOVLI orszagga teve Magyarorszagot.

Ez az orszag mehet a sullyesztobe, es a kovetkezo 10-20 evet elbukjuk, ha ezt a "nemzeti" (nemzetietlen) oldalt hagyjuk tovabb garazdalkodni kenye-kedve szerint. :(

kitiltott bögre 2012.02.10. 11:34:34

kezdem azt hinni hogy ez az orbán nem hazudik.hisz benne.igaz,ez még rosszabb.

hörgőszelep (törölt) 2012.02.10. 11:36:40

Szegény miniszterelnök, nem elég, hogy még az ág is húzza, most még a CNN is kajtat utána. Bízom benne, hogy az úr, akiben ő oly nagyon hisz, nem távolodott el tőle, mert ha igen, akkor mán' nagy szar van!

zw007 2012.02.10. 11:52:10

Orbán ateista (ami nem lenne baj), csak érdekei azt diktálják, hogy istenezzen. Jó lenne, ha lenne isten, mert akkor örökké a pokol tüzén égne. Sajna erre kis esélyt látok, mert ateista vagyok.

Lacdelo 2012.02.10. 12:14:39

Habar lassan mar kulso puccs kell, hiszen a magyarok tobbsege sajnos olyan birka (tisztelet a kivetelnek), hogy kiszolgaljuk ezt az antidemokrata es gazdasagilag inkompetens rendszert, minden fenntartas nelkul (Beke menet).

Sokan meg boldogan, tapsolva eljenzik ezt a rendszert. (Evertekelo)

Nyugat meg csak nez ertetlenkedve, hogy mit csinalunk a szabadsagunkkal es tehetsegunkkel.

Lehet, hogy nem is erdemel a magyar mast mint diktatura? Mi magyarok csak diktaturaban erezzuk jol magunkat? Kell nekunk egy eros hangu vezeto, aki megmondja, hogy mit gondoljunk, milyen zenet hallgassunk, mi a jo es rossz es helyettunk gondolkodik?

Ha ez kell, akkor a Fidesz es a Jobbik az idealis partok a teljes ahitott diktatura magyar megvalositasara. Vegre szabadok lehetunk a magyar valosag keretein belul, kulfoldtol mentesen.

Ady - A Hortobágy poétája

Ezerszer gondolt csodaszépet,
Gondolt halálra, borra, nőre,
Minden más táján a világnak
Szent dalnok lett volna belőle.

De ha a piszkos, gatyás, bamba
Társakra s a csordára nézett,
Eltemette rögtön a nótát:
Káromkodott vagy fütyörészett.

magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/ady/hortpoet.htm

Szalahadin 2012.02.10. 12:23:07

"Ha jobban belegondolok, akkor zsidó üzletemberek nélkül a világ gazdasága nem is működne, nem lenne munkahely, stb."
Ennek a kijelentésnek ebben a formában nem sok értelme van, a világ gazdasága akkor is működött, amikor nem voltak zsidó diaszpórák.
Az érzékeny kérdésekre szerintem fokozottan igaz, hogy előítéletektől (minden irányú előítélettől) mentesen szemléljük a kérdést. Valóban sok hozadéka van például az izraeli tőkének is, de ettől még észre kell venni, hogy például Uri Heller egy utolsó gazember az Ablon Group féle vérszívó társaságával együtt. Távolról sem mindenki, de ő mindenképpen.

Trompf · http://trompf.blog.hu 2012.02.10. 12:24:47

@Lacdelo: Én meg azt nem értem, hogyan gondolhatja azt bármelyik birka, hogy itt diktatúra van, miközben gombamód szaporodnak a Fidesz ellenes blogok (MSZP kampányny beindult), és két év műlva választás.

Azért se értem ezeket a birkákat, mert az MSZP 1990 óta konzekvensen minduntalan diktatúrával kampányolt amikor nem voltak épp hatalmon.

reálisan 2012.02.10. 12:28:55

Kiderült, hogy Orbán nem beszélt puccsról! Más szóval már megint csak mocskolódnak és hazudnak a liberális médiumok. Mondhatná valaki ez a dolguk, tudjuk róluk, hogy ilyenek. Ez igaz, de miért hoznak bajt a sok öreg komcsi, meg hívő liberál fejére. Akik "coming out"-oltak barátaik előtt az elmúlt években. És a non-stop hazudozó médiumok miatt ezeket már úgy utálják az emberek, hogy rossz hallgatni! Pedik ők nem tehetnek semmiről. Ők csak buta, primitiv, magyarellenes állampolgárok!

Trompf · http://trompf.blog.hu 2012.02.10. 12:29:39

@Lacdelo: Észre kéne venned, hogy az MSZP-től több gazdasági kárt ezidáig senki nem okozott az országnak.

2002-2010-ig Több mint 17%-ot romlott ez EUR/HUF átváltási szám, 2010 óta alig 7%-ot.

Az MSZP kormány több mint 30%-kal növelte a GDP arányos hiányunkat, a Fidesz csökkentette ezt (1998-2002)-ig, mostanáig max 1-2%-kal emeledett.

Az MSZP kormány nőtt legdrasztikusabban a munkanélküliségi mutatók.

Az MSZP kormány több leminősítést kapott 2002-től, mint a Fidesz, a különbség minössze, hogy élről indultak a csatlakozó országok tekintetében, és utolsóak lettek.

Ha azt hiszed, hogy a Fideszt akarom védeni nagyon tévedsz.
Csupán azt mondom, hogy akinek van agya, az világosan látja, hogy az MSZP a lehető legrosszabb alternatíva.

pilar ternera 2012.02.10. 12:31:54

előbb-utóbb minden cezaromániást elkap a paranoia... ez a dolog természete. "annyira nagy és fontos vagyok, hogy valakinek biztos útjában vagyok"...
ha ez a kór egy minelnököt ér el, akkor nagy gáz van!!!
ugye, ugye mégsem kellett volna megszüntetni a pszichiátriai intézetet?!?!? most hová tesszük ez a sok "lakót"?!?!

pilar ternera 2012.02.10. 12:34:03

@Trompf: mondta itt bárki is, hogy vissza az MSZP-t vagy Gyurcsányt?!?!? én nem olvastam ilyet....

Trompf · http://trompf.blog.hu 2012.02.10. 12:40:45

@lettimom: Ne viccelj.. Az összes hozzászólásában mosdatja őket, és szapulja a Fideszt.
Mást nem is tesz gyakorlatilag.

Én leglább mindkettőt szapulom, csak közben meggyőződésem, hogy az MSZP-től nincs rosszabb alternatíva.

És ha ez így van, akkor ki legyen a jelölt, akivel össze akarsz fogni velem a patás Orbán ellen ?

Lasombra 2012.02.10. 12:46:41

@Trompf: "itt diktatúra van, miközben gombamód szaporodnak a Fidesz ellenes blogok"

te a Fidesz jelenlegi, durva hatalomkoncentrációját, személyi kultuszát és a Vezér erősödő üldözési mániáját komolyan szaros BLOGOK létével akarod cáfolni????

tripla bóvli, mélyszegénység, összeomló gazdaság, adóssághegyek, munkanélküliség, kézi vezérlés az oktatásban, egészségügyben, kultúrában, vallásban stb... de minden a legnagyobb rendben, hisz szabad blogokat írni.
yess!

Lacdelo 2012.02.10. 12:46:53

@Trompf:

A diktatura alapjai le vannak rakva (fekek es egyensulyok kiiktatva). Az EU tagsagunk nem engedi a diktatura teljes kiepiteset es bevezeteset. Orban puha diktaturat epitett ki, ami csak latszat demokracia. Minden fuggetlen intezmenyt lenyelt (AB, ombudsman, birosagok, ugyeszseg, Media Tanacs, stb...), a valasztasi rendszert atszabta a tervei szerint, hogy hatalmat bebiztositsa.

Magyarorszagot ha az EU kiloki magabol, akkor a Fidesz barmit megtehet majd velunk, akkor mar nem kell a demokracia latszatat se fenntartani. Habar Orban felismerte, hogy az lenne a gazdasagi es politikai ongyilkossaggal. Nagymerteku tomeges elszegenyedes, 20-30%-os orszagos munkanelkuliseg, kulfoldi toke kivonasa.

Tovabba, ha a Jobbik torekvese megvalosul es kilepunk az EU-bol, hogy Magyarorszagot a kenye-kedve szerint diktatorikusan kihasznalja, majd tonkre tegye. A Jobbik csak a hatalmat akarja a gazdasagi kerdesekben teljesen inkompetens es tarsadalmi problemakra megoldasai nincsenek. Habar Vona is kinyilatkozta, hogy "nem vagyunk demokratak" ..."minket a penz es toke nem erdekel". Tehat demokracia nem lesz, mint ahogy penz es toke se, amint a Jobbik hatalomra kerul. :(

Ha barmi mast gondolsz naiv vagy, esteleg ostoba.

ob.szerver 2012.02.10. 12:48:57

Nem aludnék nyugodtan a Fidesz alvezérek helyében. A puccsisták részben belülről szervezkedtek, és csak idő kérdése, hogy meg legyenek nevezve. Belső ellenségre szükség van, ezt már régóta tudjuk, Orbán elődeinek példájából.

Szerintem itt még Shakespeare tollára való fejlemények lesznek. Mi lenne például, ha Handó Tündének választani kellene a párthűség és a férje megvádoltatása között? Ha Deutsch Tomi ellen valamelyik házasságon kívüli gyereke vallana a fidesz agytröszt felbújására? Ha Szűrösről és Pozsgairól kiderülne, hogy beépített ügynökök?

Izgatottan várjuk az újabb leleplezéseket.

Trompf · http://trompf.blog.hu 2012.02.10. 12:51:10

@Lasombra: Tisztázzuk.
Ezidáig csak és MSZP kormány alatt verettek meg politikai szimpátia alapján, politikai utasításra embereket.
2006. okt 23.

A többi duma.
Hogy mit hazudsz az oktatásról, miután Magyar Bálint szétverte,
,hogy mit hazudsz az adóssághegyekről, miután az MSZP kormányok azt megduplázták,
hogy mit hazudsz a választási rendszerről, mikor csak az arányok változtak (a nyertes jobban nyer).

Nincs diktatúra.
Aki azt mondja, hogy van, az sajnos elmebeteg, vagy MSZP troll.
Mert az MSZP kampányolt 1990-től kezdve minden választáson diktatúrával, mikor nem ők voltak hatalmon.

tovabb a jezsovi uton 2012.02.10. 12:52:49

nyomurult szarházi felfordulhata már a híveivel együtt...utálják az egész világon ezt a kis geci tetvet

pilar ternera 2012.02.10. 13:01:42

én nem mosdatok senkit. sztem nekünk -mezei polgároknak (?) - fogalmunk sincs, h melyik oldalt milyen érdekek mozgatnak, milyen mutyik mehetnek a háttérben. mivel sem politológus, sem makrogazdaságban magasan képzett szakember nem vagyok, sok mindenre nincs rálátásom és ezt sokakkal ellentétben, én nem szégyellem bevallani. nem játszom az okostojást.
én azért utálom ezt a bandát, mert az emberekhez (polgárokhoz?) való hozzáállásuk , stílusuk egyszerűen minősíthetetlen. "mindenki hülye, primitív, hozzá nem értő barom, aki bármibe beleköt, amit MI kinyilatkoztattunk! mert az a megfellebezhetetlen IGAZSÁG!!!" és ha valaki mégis megteszi, arra legyintenek, kiröhögik, semmibe veszik.
és az végképp elkeserítő, hogy ezeket támogatva még "békemenetek" indulnak. mert vannak, akik annyira kell vmi közösség, h mennek, csak mehessenek. vagy ennyire ostobák. akkor igazán nagy szarban vagyunk!

nincs jelölt. így a reménytelenség még mélyebb! :-((((

de azért - ezek miatt meg végképp - nem megyek a Dunának!!!!

Lasombra 2012.02.10. 13:02:53

@Trompf: két malomban őrlünk.

hol beszéltem diktatúráról? ezt TE használtad. rettentő sebet ütött a Fidesz a jogállamiság és a demokratikus berendezkedés rendszerén.
innét még (hál istennek) pár lépéssel odébb van a diktatúra.

én azt mondom, tűz van a pajtában, erre te feszt bizonygatod, hogy nem is égett le a város, és aki azt mondja elmebeteg.

de örülök, hogy örülsz az bomlott elméjű napóleonunknak, akit talán csak a gyűlölt külföld élén az EU-val tart vissza egy igazi diktatúra kiépítésétől.
de szerintem neked az is tetszene, ha narancsszínű lenne.

a szemkilövősdit meg kár is feszegetned, erre már az arcom se rezdül. mint ahogy az MSZP-t is leszarom. elbaszták, elzavarták (-tuk) őket. most a Fideszen a sor ugyanezen ok miatt.

Lacdelo 2012.02.10. 13:12:19

@Trompf:

Az osszes hazugsagod tetelesen nem igaz.

"Észre kéne venned, hogy az MSZP-től több gazdasági kárt ezidáig senki nem okozott az országnak."

A Fidesz utobbi 2 eve sokkal sulyossabb karokat okozott, mint az MSZP osszesitett 8 eve. Mig az MSZP jelentosen megdobta az allamadossagot a sszocialis intezkedeseivel, amit a Fidesz tamogatott. 2006-ot kovetoen a Fidesz probalt nagy erovel meggatolni minden megszoritast, amit a Gyurcsany kormany probalt bevezetni (szocialis nepszavazas). Bajnai kormanyzasa meg helyre rakta az orszag koltsegveteset.

"2002-2010-ig Több mint 17%-ot romlott ez EUR/HUF átváltási szám, 2010 óta alig 7%-ot."

Az EUR a bevezeteset kovetoen hirtelen nagy aranyban erosodott minden valutaval szemben USD/EUR, GBP/EUR. Butasag ebbe mast belemagyarazni. A forint gyengeseget csak a fobb valutak egyuttes es regio valutainak arfolyam ingadozasainak fuggvenyeben erdemes vizsgalni. Az teny, hogy a Orban kormany ideje alatt tobbszor elszallt a gvilaggazdasagi hatasoktol mentesen a belfoldi nyilatkozatok es intezkedesek miatt (elrontott koltsegvetes, bankado, egyosszegu devizahitel torlesztes, BOVLI kategoria, kormanyzati hiteltelenseg, antidemokratikus lepesek, EU, IMF ellenesseg)

Az MSZP kormány több mint 30%-kal növelte a GDP arányos hiányunkat, a Fidesz csökkentette ezt (1998-2002)-ig, mostanáig max 1-2%-kal emeledett.

A Fidesz nem csokkentette az allamhaztartasi hianyt, annak ellenere, hogy felelte a MNYP-i megtakaritasokat es most is 82%-on van. A Fidesz 2011-ben 7%-os hianyt produkalt, (ha nem szamoljuk az MNYP penzt), ami a legnagyobb 2003 ota.

A munkanelkulisegi mutatok a Fidesz kormany alatt fognak noni a legjobban es ha Jobbik atveszi az iranyitast 30%-os kategoriaban lesz majd, hiszen a demokraciat felszamoljak es a kulfoldi toket kiuzik, ha celjaik megvalosulnak.

"Az MSZP kormány több leminősítést kapott 2002-től, mint a Fidesz, a különbség minössze, hogy élről indultak a csatlakozó országok tekintetében, és utolsóak lettek."

A Fidesz gazdasagpolitikaja teljesen inkompetens es ez tukrozodik a BOVLI kategoriaban. Hiteles hitelminosito mas besorolast nem adhat mint BOVLI kategoria ennek a kormanynak. A Bajnai es 2. Gyurcsany kormany kiigazitasai es megszoritasai a koltsegvetest kiegyensulyoztak, mig a Fidesz inkompetens gazdasagpolitikaja az IMF hitelehez vezetett minket vissza.

Lacdelo 2012.02.10. 13:21:51

@Lasombra:

Nem veszed eszre, hogy @Trompf: elvtars neonaci jobbikos?

O tamadja Orbant, a "komolytalan" (lasd Orban Evertekelo) szelsojobbrol.

Habar a "komolytalan" jelzo helyett en a neonaci, inkompetens jelzot hasznalnam. Inkompetens gazdasagilag es neonaci tarsadalompolitikaban. Minden rendes, normalis magyar embernek ell kell a Jobbikot es eszmeiseget itelnie. A Jobbik Magyarorszag legnagyobb veszelye!

Egyebkent vigyazzunk a Fidesz megbuktatasaval, mert konnyen a nemzetietlen Jobbik veheti at az iranyitast. Akkor aztan teljesen osszeomlik az orszag es meg ezt diktatorikus Orbant is visszasirjuk nosztalgiazva!

Habar en egy Fidesz-Jobbik koaliciotol tartok 2014-ben, amivel majd megakadalyozzak a mersektarto baloldal visszajovetelet. Ezert is nem hatarolodik el Orban a Jobbiktol, hiszen vegsokeppen akar szovetsegese is lehet a baloldallal szemben a hatalom megtartasban.

Lacdelo 2012.02.10. 13:25:24

@Trompf:

"Nincs diktatúra.
Aki azt mondja, hogy van, az sajnos elmebeteg, vagy MSZP troll."

A valosagban az elmebetegek azok mind azt hiszik, hogy ok a normalisak es mindenki mas haborodott. ;)

Ha nem hiszed kerdezzel meg egy elmebeteget.

Lacdelo 2012.02.10. 13:31:25

@Trompf:

Egyebkent te nem vagy elmebeteg, csak beszoptad ezt a sok Jobbikos elmebetegseget, amivel megfertoztek az agyadat. A Jobbik es Fidesz ugy van felepitve, mint egy vallasos gyulekezet. A szavazoik, ugy viselkednek mint hivok es a szajukba adott (kuruc.info, M1) informaciot kepesek gondolkodas nelkul ismetelgetni.

A torzs Fidesz szavazonak semmi problemat nem okoz az EU es IMF (elnyomasa) ellen felvonulni egy hettel ezelott es utana Orban es Matolcsy beszedet helyeselni, miszerint az EU es az IMF mi magunk vagyunk es minden rendben es hajlandoak vagyunk a sajat hibainkat kijavitani (Lazar Jani).

Lasombra 2012.02.10. 13:39:20

@Lacdelo: "Nem veszed eszre, hogy @Trompf: elvtars neonaci jobbikos?"

bevallom, nem követem a munkásságát. csak az utolsó pár hozzászólására reagáltam.
de az még szebb csapat. elzavarunk mindenkit, kilépünk mindenhonnét, és mi magunk eléldegélünk itthon boldogan a szívcsakránkból táplálkozva. esetleg Irán szóba jöhet, mint stratégiai partner. (hisz ők is utálják a tudjukkiket, tehát rossz emberek nem lehetnek.)

és ők állnak a 2. helyen. :S

stf! 2012.02.10. 13:45:04

Megmondatott, belülről rohasztatik szét.
Ha mondta, már fél sajátaitól.
Ha nem mondta, már félnek tőle sajátai.
Minden véget ér...

spinat 2012.02.10. 16:00:28

@reálisan: kiderült? Mert a lézer azt mondta? Ennyire nem lehetsz naiv:)

fakopács 2012.02.11. 06:11:53

@reálisan: Ja persze, mert lézer hiteles. :-)) Szerintem rájöttek hogy a vezér nem volt rendesen leszedálva és dőlt belőle a marhaság. Gyorsan le kellett tagadni miket mondott.

Đđ 2012.02.11. 10:19:00

@fakopács:

"A múltkor beszéltem álmomban... Alig győztem letagadni!"

Hofi Géza: Tiszta őrültekháza - www.youtube.com/watch?v=taY6jj-z1UU
süti beállítások módosítása