arkánum: titkos szer, orvosság (forrás: http://www.idegen-szavak.hu/keres/ark%C3%A1num)

 

Úgy látszik, hogy a Fidesz tényleg üzemeltet valahol, nagy titokban egy Nemzeti Ködfejlesztő és Figyelemelterelő Központot, melynek az a feladata, hogy hétről hétre vessen valami gumicsontot a magyar közéletbe – amíg mi azon rágódunk,  addig ők simán haladhassanak a maguk önérdek és hozzá nem értés vezérelte útjukon…

Tegnap például a gyerekek után járó többletszavazatok ügyét vették elő.

Tegyünk úgy egy pillanatra, mintha nem tudnánk, hogy ez vagy csupán az említett figyelemelterelés, vagy pedig szimpla idiótaság – gondoljuk végig ezt a dolgot! Jó sorvezetőnk is akad ehhez: Révész Már(tír)iusz (copyright by Kuncze -2006) A gyermek választójoga című, a Népszabadságban 2007. április 23-án megjelent írása (http://www.nol.hu/archivum/archiv-443820). Ugyanis ott vetődött fel az ötlet nyilvánosan először - Szájerjózsi most csak leporolta…

Mit ír ott érvként a javaslata mellett a Jeles Szerző?

Bevezetésként elpolemizál azon, hogy „Véletlen lenne, hogy egyetlen demokrácia sem tudja biológiailag reprodukálni önmagát, vagy ennek más okai vannak?” És rögtön fel is veti, hogy ez azért van, mert „…a gyermeket nevelő családokat, szülőket sújtó társadalmi igazságtalanságok oda vezethetők vissza, hogy a gyerekek meg vannak fosztva a demokratikus érdekérvényesítés egyik legfontosabb eszközétől, a választójogtól.

Aha!

Nos, emlékeim szerint annak idején az athéni demokrácia nem küzdött semmiféle népesedési problémával és a mai euro-atlanti típusú demokráciák alapjait adó szabad germán közösségek is úgy szaporodtak annak idején, mint a nyulak. (Ez okozta többek között annak idején a vikingek kirajzását is…) De a kezdeteitől demokrata USA is szépen szaporodott egészen a legújabb korig – tehát: nem a demokrácia a baj és nem is az, hogy az apróságok után nem szavazhat Apuci és Anyuci.

De vajon sújtják-e tényleg „társadalmi igazságtalanságok” a gyerekeseket? Ha a Jeles Szerző itt arra gondol, hogy nekik jövedelmük egy részét a gyerekekre kell költeniük és ekképpen kevesebb jut a felhőtlen szórakozásra és a fogyasztói társadalom talmi javainak felhalmozására, akkor ezzel Máriusz barátunk igen csúnyán bebukik: mert ezek szerint a konzervatív-tradícionális-keresztény elvek hívei is vágyakoznak a „földi kincsek” után, holott ezt ők hivatalosan tagadják… Hoppá! „Életszínvonal” kell nekik, nem csak melegség és szeretet! Pedig a szektaalapító, bizonyos Jézus annak idején a „Gründerzeit”-ben még úgy nyilatkoza’, hogy „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön…!” Ettől azért elég messze esik Lázár „Limuzinpopulista”János – azóta sírva leadott – Audi S8-asa…

De ha már „populizmus”, akkor bizony Máriusz is adagol belőle: „ha egy átlagos kétgyermekes család egy újabb gyerek vállalása mellett dönt, akkor azt is eldönti, hogy önerejéből nemhogy külföldön, de még a Balatonon sem tud majd üdülni az elkövetkező húsz évben.” Ez egyszerűen nem igaz! De ha igaz lenne, akkor meg nem értem, hogy miért szünteti meg épp ez a kormány a Nemzeti Üdülési Alapítványt? (http://index.hu/gazdasag/magyar/2010/12/02/megszuntetik_az_udulesi_alapitvanyt/)

Van egy emelkedett példája is Máriusznak: „…ha egy családi vállalkozás disznót, vagy tehenet nevel, annak költségeit leírhatja, ha gyermeket, akkor annak minden költségét, a pelenkától az iskoláztatásig, a család fenntartóinak kell állnia, a keményen megadóztatott jövedelmükből.” – Igen, itt előmászik a sötétből az a szemléletmód, hogy „A Zállam aggyon nekem..!” Máriusz és elvbarátai azt akarják, hogy az államra – és azon keresztül a kevesebb gyereket nevelő polgárokra - terhelhessék át a saját családideáljuk költségeit. Éspedig azzal akarják ezt megokolni, merthogy: „A fáradságosan felnevelt gyermekek adóforintjaiból a társadalom paradox módon azoknak biztosít nyugdíjas korukra magasabb színvonalú ellátást, akik gyereknevelés helyett karriert építettek, és addig is magasabb színvonalon éltek. Ez az ordító igazságtalanság általánosan jellemző a fejlett demokráciákra.

A gondolatmenet alapja világos és közismert – csak éppen téves: az az állítás, hogy a társadalom stabil anyagi alapjait és a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságát a sok gyerek adja meg. Nos, ezzel a témával nemrég már foglalkoztunk a Progresszív Blog egyik posztjában (Sok gyerek – stabil nyugdíjrendszer? - http://progressziv.blog.hu/2011/01/09/sok_gyerek_stabil_nyugdijrendszer). Ott többek között ezt írtuk:

A társadalom „létszámbeli felfuttatása”… semmit sem old meg – viszont elhozná (ide is) a túlnépesedést, ami nagyobb ellátási feladatokat, több és több erőforrást igényelne…

A népességszám-növelés mint többleterőforrás-teremtő eszköz az ipari forradalom előtti időkből származó gondolat. Addig volt járható ez az út, amíg viszonylag kevés ember viszonylag nagy területen viszonylag kis infrastruktúra-igénnyel élt.

…Van-e megoldás?

Igen, van - de annak semmi köze a „sokasodó társadalom” és a „növekvő születésszám” populizmusához. Nem az emberek számát kell növelnünk, hanem az erőforrásokat bővítenünk. Erre az útra az emberiség az ipari forradalommal léphetet rá: azóta nincs egyértelmű és szükségszerű kapcsolat az előállított erőforrások mértéke és az előállítók létszáma között.

Ehhez először magas szintű technológiák, másodszor kiváló szervezettség, harmadszor pedig az előző kettőn alapuló hatékonyság kell. A későbbiekben a termelésből hiányzó embereket így lehet „pótolni”...” – elnézést a hosszú önidézetért, magam is viszolygom ettől…

Ezek szerint tehát nincs ok arra, hogy a „Sok gyerek–virágzó ország”-elvben higgyünk, azért áldozatokat hozassunk a társadalommal, vagy annak gyermektelen, illetve kevésgyerekes tagjaival! Nem helyes, ha „lejárt szavatosságú igazságokra” akarunk társadalompolitikát alapozni, mint ahogy az sem helyes, ha belemegyünk abba, hogy egyes csoportok a saját hatalmi érdekeiket ezekkel a lejárt igazságokkal megideologizált machinációkkal akarják kiszolgálni.

Máriusz további eszmefuttatásai ezek után már szinte szánalmasak. Ismét elő-előkerül az életszínvonal kérdése – pl.: „Miért természetes, hogy ha valaki gyereket vállal, annak alacsonyabb életszínvonalon kell élnie annál, mintha nem lenne gyereke?” – azért wazze, mert (ahogy fent bizonyítottuk) nem a társadalom, hanem a saját elvei, „kedvtelése” miatt vállalta azt a (több) gyereket! Aztán elkezd Máriusz a választójog „evolúcióján” elmélkedni, hogy: „…szavazati joghoz jutottak a szegényebbek, a nők, és ma úgy gondoljuk, hogy mindenki egyenlő eséllyel részt vehet a közélet formálásában. A gyerekeknek erre nincs esélyük.” – még jóhogy! Hiszen számtalanszor leírtuk már, hogy a demokrácia nem azt jelenti, hogy „bárki beleugathat bármibe, bárhogyan”, hanem azt hogy legalábbis célszerű „kompetensen beleugatni”. Ebből pedig az következik, hogy aki nem kellően felkészült ahhoz, hogy beleszóljon a közösség ügyeibe és esetleg meg is határozza ezzel a közügyek folyását, annak nem célszerű beleszólnia azokba – mert ez veszélyes. És következik ebből az is, hogy nem célszerű „súlyozottan” beleszólást engednünk a közügyekbe azoknak sem, akik valamely „téveszme”, „lejárt igazság”, vagy ideológia fogságában vergődve próbálják az egész társadalmat a maguk hasonlatosságára és a maguk igényei szerint formálni.

A cikk további részében süvít a hülyeség, amikor arról ír Máriusz, hogy:

Vajon ilyen költségvetést fogadna el akkor is az Országgyűlés, ha a gyerekek után is járna szavazati jog? Az adórendszerben akkor is figyelmen kívül hagynák ezt a 2 millió állampolgárt? Biztos nem! A gyermekek és szüleik helyzete javulna, a gyereknevelés társadalmi presztízse jelentősen növekedne. Minden párt programokat készítene a nagycsaládosok lakáshoz jutásának megkönnyítéséről, az anyák munkavállalási lehetőségeinek szélesítéséről s a gyereknevelés kedvező nyugdíjbeszámításáról, hiszen kétmillió szavazat az nem elhanyagolható.”

No, itt szabadulna el a populizmus! Itt omlana össze a költségvetés! Máriusz barátunk nyíltan azt mondja, hogy a politikusok szabadítsák rá az esztelenséget az országra! Fentebb emlegettem az „Aggyon a Zállam!”-szlogent, most ehhez csatlakozna az „Ígérjen a Politika!”… Okos!

Erről az egészről, ahogy Máriusz és elvbarátai meg akarják oldani a magyar társadalom és gazdaság problémáit, valahogy Mikszáth Kálmán Fekete városa jut eszembe, amikor a város földjeinek gyarapítását a bíró vérére alapoznák:

…Ezentúl majd mindég hektikus, vérköpős bírákat fogunk választani, akik a Róbert Károly privilégiumai szerint majd körülköpködik nekünk a szomszédos határokat. Hahaha, fel van találva a nagy arkánum. Lőcse így éri utol Londont, s földbirtoka egykor majd csak Kassa kapujánál fog végződni…” – ez a gyerekválasztójog is egy ilyen „arkánum”, nem lenne jó, ha Máriuszék körülköpködhetnék így az országot! Ez is csak egy olyan hatalombebetonozó eszköz lenne, mint a „határon túli magyarok szavazati joga” – vagyis: egy trójai faló, amely ismét bevinné a halatomba a Fideszt…

…Nem tudom, mi járhatott Máriusz fejében, amikor ez így összeállt benne – és arról is csak sejtéseink lehetnek, hogy miért vette elő ezt az egészet most a Fidesz? De ha végképp be akarjuk verni az utolsó szöget az ország koporsójába, akkor járjunk csak el a javaslat szerint – és hamarosan megoldódik minden bajunk!

…Az utolsó majd oltsa le a villanyt!

A bejegyzés trackback címe:

https://progressziv.blog.hu/api/trackback/id/tr922655937

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Két szülő, három gyerek, három szoba, négy kerék, öt szavazat? 2011.02.12. 19:45:59

Reméljük, hogy a Nagycsaládosok Országos Egyesületénél visszacsukható pezsgőt bontottak ama hír hallatán, hogy Magyarországon családi adózás után családi szavazás is lehet. Azaz a szülők a gyermekeik után is kaphatnak szavazati jogo...

Trackback: A Fidesz a határon túli magyarok ellen? 2011.02.12. 19:34:42

Nemzeti ügyekben köztudottan csak egyetlen igazság létezhet. Aki nem azt képviseli az hazaáruló, de minimum borvizező, ferdeszándékú himpellér (picit más szavakkal).2010 májusában a kettős állampolgárságról szóló szavazás előtt meg is lett mondva Az Ig...

Trackback: A nagy arkánum és a trójai faló 2011.02.12. 19:16:05

Úgy látszik, hogy a Fidesz tényleg üzemeltet valahol, nagy titokban egy Nemzeti Ködfejlesztő és Figyelemelterelő Központot, melynek az a feladata, hogy hétről hétre vessen valami gumicsontot a magyar közéletbe – amíg mi azon rágódunk, addig ők simán hala…

Trackback: Két szülő, három gyerek, három szoba, négy kerék, öt szavazat? 2011.02.12. 18:41:31

Reméljük, hogy a Nagycsaládosok Országos Egyesületénél visszacsukható pezsgőt bontottak ama hír hallatán, hogy Magyarországon családi adózás után családi szavazás is lehet. Azaz a szülők a gyermekeik után is kaphatnak szavazati jogo...

Trackback: Két szülő, három gyerek, három szoba, négy kerék, öt szavazat? 2011.02.12. 18:38:41

Reméljük, hogy a Nagycsaládosok Országos Egyesületénél visszacsukható pezsgőt bontottak ama hír hallatán, hogy Magyarországon családi adózás után családi szavazás is lehet. Azaz a szülők a gyermekeik után is kaphatnak szavazati jogo...

Trackback: Két szülő, három gyerek, három szoba, négy kerék, öt szavazat? 2011.02.12. 18:37:45

Reméljük, hogy a Nagycsaládosok Országos Egyesületénél visszacsukható pezsgőt bontottak ama hír hallatán, hogy Magyarországon családi adózás után családi szavazás is lehet. Azaz a szülők a gyermekeik után is kaphatnak szavazati jogo...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

lobster thermidor 2011.02.12. 16:52:22

Úgy látszik Máriuszt 2006-ban nem eléggé verték kupán.

igényes 2011.02.12. 16:58:05

A Fidesz vezetése teljesen magára maradt, de mindenben, mindehol. A külföld nem ismeri el a belföld kezdi utálni!

Megpróbálja visszacsábítani az ellenzéket az alkotmányozásba kormányoldal, ahol attól tartanak, hogy az új alaptörvényre ráragad az, hogy ez a Fidesz vagy személyesen Orbán Viktor alkotmánya. A Fidesz több kérdésben is késznek mutatkozik a kompromisszumra, és próbál szimbolikus kérdésekben is gesztusokat gyakorolni, ezzel azonban épp a kormánypártok soraiban okoz konfliktusokat. A hirtelen váltást ugyanis sértődéssel fogadták az alkotmányozásban eddig komoly szerepet játszó KDNP-ben.

Dr Kangörény 2011.02.12. 17:00:44

Betegek ezek a fideszben, az tuti.
Tényleg kár, hogy bezárt a lipót.

csababácsi 2011.02.12. 17:10:58

Ez aztán a profi kormányzás.
Mindennel foglalkoznak csak azzal nem amivel kellene.Gratula annak a 3 millió tisztelt magyar állampolgárnak, aki 2002 után még egy szavukat is elhitte.
Szánalmas.

Háááááááááááááát 2011.02.12. 17:12:29

Most olvasom hogy máriusz meg szájer is öö langyibandi.

hogyisvanez?

Caravallo · http://nimfoman.blog.hu 2011.02.12. 17:17:57

A legnagyobb ködösítők és figyelemelterelők a mai napig a komcsik. Miért felejtjük el ezt mindig?

taecleau 2011.02.12. 17:18:06

"disznót, vagy tehenet nevel, annak költségeit leírhatja"

ha a gyereket szintél eladásra, vagy levágásra termelné, akkor annak is leírhatná a költségeit.

öcsi55 2011.02.12. 17:19:17

Nem gondoljátok uraim,hogy mégegyszer szoc-lib kormány lesz Magyarországon.
Még a gondolat csíráját is el kell fojtani.

2011.02.12. 17:21:08

Addig olvastam, míg meg nem láttam leírva: "mellet" a mellett helyett. Innentől teljesen mindegy, mit ír, csak hogy fikázhassa a jobboldalt...

csoko20 2011.02.12. 17:21:38

@Caravallo: Azért, mert mindig jön valaki, aki lekörözi őket :)

Most pl.: Szájer, Máriusz vagy akár Matolcsy és Selmeczi...

Caravallo · http://nimfoman.blog.hu 2011.02.12. 17:23:08

A komcsik ebben a tevékenységükben akkora előnyre tettek szert, hogy lekörözhetetlenek. :)

Orbán Diktor (törölt) 2011.02.12. 17:24:52

@öcsi55: "Még a gondolat csíráját is el kell fojtani."

A gondolatot nem, de a hozzád hasonló Orbán-bolsevik gyökereket igen.

piefke 2011.02.12. 17:27:42

@Caravallo:

A kommunisták - "komcsik" - tudtommal azok, akik a termelőeszközök és a társadalom erőforrásainak, anyagi és egyéb eszközeinek teljes közösségi/társadalmi/állami tulajdonba vételét akarják és meg kívánják szüntetni a magántulajdont.

Ezek szerint a MAL Zrt-t "ideiglenes állami felügyelet" alá helyezők és a MANYUP-pénzeket "kommunizálók" sokkal közelebb vannak a kommunizmushoz - tehát: a Fidesz és Orbán a "komcsi".

Orbán Diktor (törölt) 2011.02.12. 17:29:48

@tálca nélküli miniszter: "mindegy, mit ír, csak hogy fikázhassa a jobboldalt..."

Melyik jobboldalt, te majom? Orbán Viktor pártja nem a jobboldal, hanem egy nemzeti bolsevik egylet, ahol a vezéren kívül mindenki hülye (kábé 20 éve)... paréj.

Jofiu 2011.02.12. 17:31:27

Szoval. Jol ertem?
Tarsadalmi igazsagtalansag van a csaladok rovasara. Nincs eleg beveteluk, nem tudnak nyaralni, kevesebb lesz a nyugdijuk.
Mariusz szerint hogy lehet ezt megoldani?
Szavazati joggal!

Ez egy zseni.

Kuldjuk ki Afrikaba, fogadjunk az ehinseget is kepes lesz kezelni szavazati joggal.

Nagy szelhamos ez a manus. Ugy szerez szavazatokat, hogy nem a problemakkal torodik, hanem a szavazatokkal. Ami tudvalevo a kolykoknek nem, de a politikusoknak nagyon kell. Szep.

Orbán Diktor (törölt) 2011.02.12. 17:33:41

@Jofiu: "Ez egy zseni."

Dehogy. Csak nem kúrták úgy fejbe a rendőrök, ahogy kell.

Caravallo · http://nimfoman.blog.hu 2011.02.12. 17:35:44

A definíciót tekintve nem értünk egyet. Számomra Gyurcsány és a tolvaj bandája a komcsi.

Orbán Diktor (törölt) 2011.02.12. 17:40:46

@Caravallo: Mindegy mit mondasz, bolsi. Ha nem tetszik, el lehet menni a Viktor-blogra.

puszt 2011.02.12. 17:42:19

@Orbán Diktor: Jaj, de jó! (Persze, nem mindenki... húznak még hasznot jó páran.)

becike4 2011.02.12. 17:42:21

@Caravallo: De mi a faszért akarják ezek az idióták utolérni Őket?

Kandabula 2011.02.12. 17:42:39

@piefke: Így igaz. Caravallo-nak többet kéne a történelemmel foglalkoznia. Pillanatnyilag fingja sincs arról, hogy ki a "komcsi", és egyáltalán, mi is az. Hallott valakitől valamiről valamit és azt szajkózza.

piefke 2011.02.12. 17:42:40

@Caravallo:

Pedig ez a kommunizmus általánosan elfogadott definíciója.

"Gyurcsány és tolvaj bandája...": Gyurcsánynak csak egy Audija volt, Lázárnak pedig kettő - ráadásul midketttő drágább változat. Akkor most ki is a "tolvajabb"???

Bmw 2011.02.12. 17:46:22

Hol lehet jelentkezni "komcsizni, szoc-lib" ez ni? 5000ft/nap vállalnám, persze feketén. Nem érdekel hogy mit csináltak az előző kormányok. De ez a mostani orbán banda csak maszatol. Undorítóan, felelőtlenül, rombolják az országot. A környezetemben sokan teljesen elvannak keseredve annyira kilátástalan a helyzetük. Már megint sikerült a 3 millió koldus országává tenni bennünket.
Szégyen amit csinálnak :(

Orbán Diktor (törölt) 2011.02.12. 17:51:11

Ez a Máriusz egy hülye. Jó, ez nem lep meg, Orbán Viktor nem is okos emberekkel vetette körül magát, hogy majd legyen aki leváltsa...
Szavazati jogot felnőtt embereknek adnak, nem gyerekeknek. Olyan meg nincs, hogy én szavazok a gyerekem helyett. Ez az ötlet összeférhetetlen a demokráciával, aki elfogadja, az elmekórtani eset. Ha tovább megyünk eme marhaság mentén, akkor lehetne szavazati jogot adni a magzatnak is, sőt akkor már az ondónak is (a Máriuszé duplán ér, Szarrágó Péteré triplán stb).

Gekko 2011.02.12. 17:55:39

A felvetés - mármint a szavazati jog - nettó hülyeség. Eddig egyetértünk. Viszont a posztoló is az. Haverja szava-járásával: nem kicsit, nagyon. Sajnos a jobboldal ostobasága nem tudja relativizálni a Te sötétségedet. És ez fordítva is igaz. Helyzet az, hogy simán kezet foghatsz a haveroddal, Máriusszal.

Csak egy példa: valóban, az elöregedő társadalomra hirtelen születő sok gyermek nem megoldás önmagában, viszont ebből nem az következik, hogy valamiféle erőforrásokat bővítünk. Ellenben tudatos, és igen, a gyermekvállalást kökemény gazdasági - társadalmi kedvezményekkel támogató népességpolitikával kell az ország korfáját kézben tartani.

És igen, ez egyfelől morális kérdés is. Azt azért próbáld megérteni, hogy 40 év múlva a kifizetésre kerülő nyugdíjak mögött ez ország és a világ általános gazdasági teljesítménye áll. Ez még akkor is így lenne, ha ezek a kretének nem darálják be a MANYUP-ot. Szóval, az, aki nem vállal részt a jövőből - gyerek által - az fizessen másként. Egyszerű a matek.

De mondom, hülyének nem kell lenni - mint a Máriusznak -, viszont ennél lehetne simán egy még agresszivabb családi adórendszer.

mrgumby1 2011.02.12. 17:58:23

@Caravallo: rosszul használod a jelzőt, nem a jelentésének megfelelően.

az mszpvel egyáltalán nem az a baj, hogy kommunisták lennének. különben nehéz lenne mondjuk a szemükre vetni a privatizációkat.

a fidesz sokkal közelebb áll a kommunista, centralizáló, tőke ellenes nézetekhez.

ráadásul ugyanúgy lop.

csak még meg is akarja mondani, hogy ki a rendes ember, meg ki magyar, meg ki nem az, meg hogy kell gondolkodni.

arra tanítsa meg mindenki a gyerekét. de ne már a párt.

1.szóló · http://ide-oda.blog.hu 2011.02.12. 18:12:46

@Kangörény_: "kár, hogy bezárt a lipót."

Tényleg, a mindent VISSZA csinálók hogyhogy nem nyitották meg már újra?!
(-a kisiskolák, szárnyvonalak, és legfőképp a 13.havik visszaadása mellett!)

Murderface 2011.02.12. 18:17:56

@Caravallo: Magyarországon minden párt komcsi utódpárt.

timarg · http://sas2.elte.hu/tg 2011.02.12. 18:21:26

Egy megjegyzés:

"A gondolatmenet alapja világos és közismert – csak éppen téves: az az állítás, hogy a társadalom stabil anyagi alapjait és a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságát a sok gyerek adja meg.

...

„A társadalom „létszámbeli felfuttatása”… semmit sem old meg – viszont elhozná (ide is) a túlnépesedést, ami nagyobb ellátási feladatokat, több és több erőforrást igényelne…"

Lehet, hogy a növekvő népesség nem oldaná meg a nyugdíjgondokat. Valószínűleg az állandó népesség sok szempontból optimum lenne.

Nade uraim. Most a születésszám drasztikus visszaesésével szembesülünk. 1980 óta több mint 800 ezerrel csökkent az ország lakossága. Az elöregedő társadalom BIZTOS, hogy agyoncsap bármilyen nyugdíjrendszert.

A felnevelt gyerekek számának érvényesítése a nyugdíjrendszerben ilymódon valahol a probléma forrása közelében keresgélne. A gyerekek alapján adott választójogi cenzus viszont ettől teljesen független, és szerintem nettó hülyeség.

öcsi55 2011.02.12. 18:29:37

@Orbán Diktor: elégé hagyma és szalonna szagú vagy itt a neten....Néha fogat is moss!

SzaGyu 2011.02.12. 18:29:41

Ennek a fideszes bandának már a kifutópályán várakozik a repülőgépe, hogy beszállásuk után jó messzire elvigye őket.

Jobb lenne ha egyáltalán ki sem nyitnák a szájukat, mert minden egyes mondatuk kárt okoz az ország népének.
És akkor még nem beszéltem a törvényeikről.
Fidesz-papírKDNP. Lassan felszállási engedélyt kér a gépetek pilótája. Ideje lesz beszállni. Ti már ne is törődjetek a következő választással. nektek már mindegy.

Táskás Tóni 2011.02.12. 18:40:19

@taecleau: Köszi a röhögős perceket.Ez valahogy hiányzik a semjénfélékből @Orbán Diktor: Most jön a negyedik gyerek Máriuszéknál, kénytelen tartani továbbra is a markát az állam felé. Szerinted Orbán okos? Ha az lenne akkor nem egy ilyen idiótával és nem ilyen gazdaqságpolitát "művelne" @igényes: Remélem az LMP sem kap rá a csalira, nagyon csalódnék, ha visszamennének alkotmányozni. Csináljon magának alkotmányt Orbán a Jobbikkal.

különvélemény 2011.02.12. 18:44:54

"hogy egyetlen demokrácia sem tudja"
"annak idején az athéni demokrácia"

Igeidőkkel hadilábon állsz?
Mellesleg a görögök sem szaporodtak, mint a nyulak, valamint nem kell visszamenni annyira, mivel Indiában "nincs gond" a népszaporulattal.
De nyilván itt a mai jóléti társadalmakra gondolt.

Persze ettől még nem lesz igaza, mert pl. Japánban van lóvé bőven, még sincs gyerek.

Orbán Diktor (törölt) 2011.02.12. 19:05:07

@öcsi55: "Néha fogat is moss!"

Az imént én is ezt mondtam anyukádnak lent a sarkon.

öcsi55 2011.02.12. 19:09:33

@Orbán Diktor: látom az eszedért nem lopnak el!

dr. médiafigyelőbété 2011.02.12. 19:18:36

Talán babát várnak ezek a mariusék?
Olyan idióta, mint ha legalább is föld-levegő rakétával lőtték volna ki a szemét...A bölcsiben akarnak kampányolni kakasos nyalókával??
Telhetetlenek, pimaszak, stb...

beni00 2011.02.12. 19:32:35

és most komolyan minden felhang nélkül, egyszerű a trükk, ők már a növekvő roma népesség szavazataira apellálnak, átlag 3-4 szavazat/ nagykorú...

Teker 2011.02.12. 19:57:04

@beni00: hehe, már amelyik nincs eltiltva a közügyektől, illetve tud írni-olvasni :D

Bergeroth 2011.02.12. 19:57:34

"...Rómaisat játszik, orbán oktáviánusz, a szája helyén mi az ott, olyan mint egy ánusz, csak büdösebb, népünk egyre dühösebb..."

anton.chigurh 2011.02.12. 19:58:47

"A gondolatmenet alapja világos és közismert – csak éppen téves: az az állítás, hogy a társadalom stabil anyagi alapjait és a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságát a sok gyerek adja meg."

De nem téves: az egy dolog, hogy a technológia fejlődése lehetővé teheti, hogy kevesebb ember több terméket hozzon létre, ami elvileg lehetővé teszi, hogy nagyobb létszámú nyugdíjast is magasabb életszínvonalon tudjon eltartani.
Azonban a gyakorlatban az aktívak-inaktívak arányának jelentős eltolódása olyan szintű újraelosztást igényel - az aktívak szemszögéből adóztatást, hogy azt azok önkéntesen (fizetem és majd én is kapok) nem lesznek hajlandóak, magyarul a mostaninál is kiterjedtebb lesz az adócsalás - ami viszont már betesz a rendszernek. Már a mostani elvonási szinteknél is jelentős a terhek alóli kibújás, duplázódó terheknél még általánosabb lesz. Ráadásul a gyermektelen családok számának növekedésével egyre erősebb társadalmi feszültség lesz (eddig ezek száma elenyésző volt).

Azt se felejtsük el, hogy bár a gyerekvállalás egyéni hóbortnak tűnik, de nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a felmérések szerint majdnem mindenki szeretne gyereket és átlagosan 1-el kevesebb gyerek születik, mint amennyit szeretnének - azaz itt egy általános társadalmi igényről beszélünk, amivel igenis kell foglalkozni (a nagyobb közjó érdekében szokás közösségi igényeket államilag is támogatni pl. néptánc, tűzijáték stb. akkor is, ha nincs forintosítható haszna).

zembertelen 2011.02.12. 20:11:17

Nyugger díjat megszüntetni!
Mindenki dolgozzon addíg amíg bír!
Ha nem bír, a titokrendőrség összeszedi, ráülteti a taigetosz charter járatra oszt:
z s u p s z ! Ehhez még gyereket se kell szülni, a rendszer önnfenntartó.
(basszus, de a végén ki csukja be az ajtót?)

naresh 2011.02.12. 20:18:29

@beni00: viszont ma még nem ez a helyzet, a jelenlegi többségi társadalomtól negatív visszhang jöhet...
Egyébként én inkább azokkal értek egyet, akik a nyugati világ demográfiai folyamatait veszélyesnek tartják - tekintettel az ezzel párhuzamosan zajló megállíthatatlannak tűnő földi túlnépesedésre. Ez a demográfiai dillema - amely tehát nem hungaricum. Megoldást Máriusz úr - egyébként nem eredeti, évekkel ezelőtt a németeknél is felvetődött - javaslata aligha jelent. Azt nem tudom eldönteni, hogy a jelen felvetés egyszerű átgondolatlanság vagy figyelem elterelési lépés, esetleg a kettő egyszerre.
UI. Annak viszont nem örülök, hogy barátaim itt sem tudunk megszabadulni a ssztereotípiáktól. Az ellenfél eszerint gonosz, mindig lop, csal, hazudik, a barátom viszont mindig makulátlan. Sajnos a világ nem ilyen. Az is gyakorlati tapasztalat, hogy a karrieristától a gengszterig terjedő palettán minden értelmes ember a hatalomhoz húzódik, mert ott a mani (money). Ezért súlyos hiba pl. köztörvényes bűnözök esetében a pártállás emlegetése: rossz irányba tereli a közgondolkodást. Ahogy az emberi tisztesség sem köthető pártálláshoz. Azt pedig érdemes tudomásul vennünk, hogy az eltérő véleménytől még barátok is lehetünk, ha elég értelmesek vagyunk a színvonalas vitára.

Táskás Tóni 2011.02.12. 20:25:33

@korcoló: Most jön a negyedik. Biztosan akkor világosodott meg, amikor fejbeb..k.a. rendőrök. Ez az ütés Máriusznak a kis csücsöri szájúnak 3 milkát ért, ennyit kapott az államtól. A megsebesített rendőrök viszont semmit.

La Rosa 2011.02.12. 20:29:18

@öcsi55: Nem gondoljuk, mert addigra már nem lesz Magyarország, ha a dolgok ilyen fainul alakulnak

twollah / bRoKEn hOPe, sUppLeX · http://freewaresoftwarenews.blogspot.com/ 2011.02.12. 20:29:30

Ugy latszik a par Fideszesnek ilyen hamar megartott a hazilag legalisan fozott palinka.

naresh 2011.02.12. 20:40:50

@anton.chigurh: Egyetértek. A magyar korfa veszélyesen alakul. Hosszú
évek óta 100000 alatt van az évenkénti születésszám. Eszerint, ha minden újszülött 100 évig élne, akkor is erősen fogynánk (a huszas évek elején már e kis létszámú korosztályok lesznek szülői korban). Nyilván a választójog nem megoldás, de a probléma óriási. Főleg akkor, ha az etnikai arányok érezhető módosulására is gondolunk. És ekkor csak egy párhuzamosan jelentkező feladatunkra emlékeztetek - amellyel eddig semmit sem tudtunk kezdeni. Ezért kellene Pató Pál úr helyett végre Széchenyi irányát követnünk. Sohasem késő...

NA YA! 2011.02.12. 20:49:17

Szóval a határon túli magyarok választójogával kapcsolatban egy példa: anyám öccse 14 évesen 1956-ban dobbantott Magyarországról. Az USA-ban kötött ki, tanult, dolgozott, egy normális egzisztenciát teremtett magának. Az eltelt 55 év alatt kétszer volt Magyarországon, legutoljára úgy tizenöt éve. Anyja temetésére már nem tudott/akart eljönni. Magyarul annyira beszélt, hogy még éppen érteni lehetett, hogy mit akar. A magyarországi viszonyokról gőze sincs. Valóban lehetőséget kell-e neki, és a hozzá hasonló több tíz, vagy százezer külhoni embernek adni arra, hogy szavazatával meghatározza a valóban itt élők/létezők/senyvedők életét. Ha a törvény megszületik, akkor valójában csak a hozzá hasonlók tisztességén, vagy gerinctelenségén múlhat, hogy él-e ezzel a lehetőséggel!

NA YA! 2011.02.12. 21:05:42

@naresh: "de a probléma óriási. Főleg akkor, ha az etnikai arányok érezhető módosulására is gondolunk."

Szóval azt szeretnéd, ha 50-100 év múlva "szőke kék szemű" jó magyar emberek laknák e kies tájat, és nem sötét bőrű, fekete hajú "indo európaiak". Hát ezzel sok igaz magyart sarkalltál gyermeknemzésre! Megyek is, már áll a cerkám, de előbb egy gyors DNS teszt!

naresh 2011.02.12. 21:11:16

@NA YA!: A szavazati jogot valóban nem szerencsés "kettős" állampolgárként, tehát életvitel szerűen külföldön élőknek gyakorolni.
A "kettős" állampolgárság kérdésében rugalmasabb lennék. Tekintettel azonban a való világra, hibás megoldásnak tartom. Trianon után sok feszültség halmozódott fel e térségben. Ideje lenne szembenézni kölcsönösen a helyzettel és kizárólagosan együttműködve tenni lépéseket. AZ EU ebben biztosan partner lenne. A történelem kerekét, ahogy mondják, visszafordítani nem lehet. A kisebbségi jogok betartatását sem lehet kierőszakolni egyoldalú lépésekkel. Megint érzelmi síkra tereljük a gondjainkat: ha magyar útlevelünk van, akkor nem fájnak úgy a sérelmek - amelyek éppen emiatt érhetnek bennünket, esetleg. A magyar útlevél semmit sem ér pl. egy pozsonyi bíróságon, legfeljebb ellenszenvet válthat ki.
Nem vagyok naív, a megbékélés nem egyszerű. Kölcsönös - és nem alaptalan a gyanakvás - a nemzetiségi kártya, a nacionalizmus kihasználása is bevett gyakorlat, szerte a világban. De nincs más megoldás, ezt jó lenne egyszer tudomásul venni.

KG2000 2011.02.12. 21:11:25

Látom, ma az index bevetette a gyűlöletcunamict, egyszerre kb. 7 blogot nyomatott be ugyanabban a témában. Természetesen IGAZ, HOGY A GYEREKEKNEK PONTOSAN UGYANANNYI JOGUK VAN AZ EMBERHEZ VALÓ ÉLETHEZ, MINT BÁRMELYIK DROGOS, AGYÁT SZÉTIVÓ MSZPSNEK, VAGY ÁVHs- MSZPs munkásőrnyugdíjasnak ÉS TERMÉSZETES, HOGY EZT A JOGOT ALKOTMÁNYOSAN biztosítani kell. Azt, hogyan lehet ezt a leghatékonyabban biztosítani, az részletkérdés.

naresh 2011.02.12. 21:16:25

@NA YA!: Nagyon félreértettél. Én csupán rögzítettem a tényeket, megállapítva, hogy a felzárkóztatás terén semmi sem történik, ez pedig törvényszerűen növekedő konfliktus-forrás, amely pedig sem barna, sem szőke utódainknak nem lesz jó. Egyértelmű?

tapasztalteladó 2011.02.12. 21:26:44

@KG2000: de azért meg erőlteted magad és mindenhová bemásolod a mélyen szántó véleményedet.ha ez szerinted 100%-ig igazságos elképzelés,akkor más felfogásod van a demokráciáról.

naresh 2011.02.12. 21:31:55

@KG2000: Nyugalom. A témát az élet, pontosabban kormánypárti képviselő vetette fel. Azt pedig nem hiszem, hogy a drogos, piás honfitársaink mind egy párt katonái lennének. Az élet ettől bonyolultabb. ÁVH-s tiszt sem sok élvezheti ma már nyugdíjját, kedves barátom, tekintettel a múló időre. Munkásőr még lehet szép számmal, de az nem munkaviszony volt annak idején, emlékezetem szerint, azért aligha kap valaki nyugdíj kiegészítést. A témának nem vagyok szakértője, ezért csak feltételezéseket tehetek.
A lényeg viszont az, hogy életszerű a kérdés, a megoldásról tehát érdemes eszmét cserélni, ha van értelmes gondolatunk.

NA YA! 2011.02.12. 21:47:27

@naresh: hát amikor valaki az "etnikai arányok érezhető módosulását" emlegeti, az elég egyértelmű utalás! Amikor meg azt írod, hogy a "a felzárkóztatás terén semmi sem történik, ez pedig törvényszerűen növekedő konfliktus-forrás", akkor remélem arra gondolsz, hogy a konfliktus fokozódását nem főként az etnikai arányok megváltozása, hanem az anyagi javak birtoklásának nagymérvű különbözősége okozza!

1.szóló · http://ide-oda.blog.hu 2011.02.12. 22:07:50

@KG2000: Igazad van, pontosan ugyanolyanok a jogaik.

Ahogy tehát a mostani felnőttek helyett SEM szavaztak a szüleik, úgy helyettük se szavazzanak,
- viszont ők is ugyanúgy szavazhatnak majd 18 éves koruktól!
Aki tehát 18 év (+9 hónap:) múlva TÖBB szavazatot szeretne kapni, az sürgősen lásson hozzá a gyerekcsináláshoz MOST;)

1.szóló · http://ide-oda.blog.hu 2011.02.12. 22:09:16

@KG2000: Igazad van, pontosan ugyanolyanok a jogaik.

Ahogy tehát a mostani felnőttek helyett SEM szavaztak a szüleik, úgy helyettük se szavazzanak,
- viszont ők is ugyanúgy szavazhatnak majd 18 éves koruktól!
Aki tehát 18 év (+9 hónap:) múlva TÖBB szavazatot szeretne kapni, az sürgősen lásson hozzá a gyerekcsináláshoz MOST;)

1.szóló · http://ide-oda.blog.hu 2011.02.12. 22:10:36

(Bocs, "internáló szerver terror":()

Szlalom 2011.02.12. 22:13:40

@Gekko: Vagy a fogyasztást fogjuk vissza, vagy a létszámot, vagy nagyon-nagyon zöld technológiákat találunk föl igen hamar - vagy feléljük a bolygó erőforrásait és 100 év múlva csak emlék lesz az emberiség.
Na ebbe a képbe hol jön be a sok gyerek? Sok gyerek esetleg elmaradott térségből, megfelelő iskolák nélkül, a családi háttérbe kódolt munkanélküliséggel?

manager2008 2011.02.12. 22:42:07

@NA YA!: Az etnikai arányokkal nyilván az a probléma, hogy ha Indiát nézed, vannak ott is olyan rétegek és/vagy csoportok akikből a világ legprofibb informatikusait képzik, és a nagy cégek oda viszik a fejlesztő részlegeiket is e miatt (tényleg). Azt a pár százezer informatikus Indiából érdemes lenne befogadni :)

De ha csak favágót tudsz az adott népességből képezni ezer okból, akkor jó lenne hozzá erdőt is telepíteni sokat (de hová?).
Az arányokkal van probléma. Mert mit csinálsz ha az a pár informatikusunk is elhúz a Szilicium völgybe és ott fog adózni, mert nincs kedve a favágók miatt nyomorogni, akkor ki fogja eltartani őket. Az az érdekes hogy már el sem kell menni, csak csinál egy kinti céget és máris ott van virtuálisan, adót is oda fizet és nézhetsz.

Nincs elég primitív munka és nem is lesz még ennyi sem hamarosan. Ma már egy profi traktor is úgy néz ki belülről mint egy űrsikló, olvasni sem tudókat GPS támogatott szerkentyűnek a közelébe sem lehet engedni.

Rendelt valaki 500.000 favágót?? Mert ha nem akkor storno a tétel, vagy lehet exportálni Kanadába..

?............... 2011.02.12. 23:07:06

Lehet, hogy én az alsó három mill.-hoz tartozom, de a környezetemben élők-és én sem-lettem gazdagabb ettől a családi adókedvezménytől.
Közszolgaként a teljes kedvezményt ki sem tudom használni.
Tudom többet kell dolgozni, és jobban fizető állást kell csak elvállalni.
Remélem az 1 millióból nekem is jut majd egy jobban fizető.
Én még a jobb helyzetbe vagyok, de a keleten élő rokonaim vagy munkát nem találnak,vagy ha igen minimálbérért,és hiába nevelnek 4 gyereket az anyuka gyeden az ikrekkel, apuka minimálbéres.
Egy fillérrel sem megy több tavalyhoz képest a családi kasszájukba.
Miből gondolja a Máriuszunk, és nagy Zemberünk, hogy ezek az emberek rájuk fognak szavazni, vagy isibe, óvodába majd meggyőzik Pistikét, új játék igéretével, és otthon meg szavazz a Viktor bácsira légyszí lesz.
Mikor veszik már észre, hogy lent is vannak emberek.

HalivudEstevez · http://www.halivud.hu 2011.02.12. 23:09:53

@öcsi55: nem a szoclibség, hanem a korrupcióság a baj. A népnemzeti korrupció is baj. tudod, az álközbeszerzések és az adónk nem megfelelő felhasználása, a lopás. És a tötymörgés.

Az emberek pedig nem állampolgárok immár, hanem nemzeti erőforrások. Nemzeti abszurdisztán.

HalivudEstevez · http://www.halivud.hu 2011.02.12. 23:18:34

külföldieket is idecsalogató Las Vegas másolat, hangulatos kaszinó, bulizó városokat kellene építeni, repülőtérrel, piramissal, szfinxszel, priváttáncosokkal. Lenne bevétel, adó, lenne munka. Nem balaton meg ilyenek, arra a pocsojára már nem jön senki. Persze ez sem működne nálunk, mert nálunk csak a külföldi lehúzása megy.
Sukorónak is keresztbe tesznek.

Kandabula 2011.02.12. 23:39:46

Ha már megint államosítunk és kommunizmust építünk, lehetne még néhány dolgot átvenni:
- népi kollégiumok,
- ipari tanulók, technikumok,
- az egyetemi kommunikációs és bölcsész szakok ideiglenes felfüggesztése,
- földosztás.

Más: nem a népességcsökkenés miatt látom sötéten a jövőt, hanem amiatt, hogy a most felnövő és munkába álló generációk nem képesek a nemzeti "hozzáadott értéket" növelni, így a visszaosztható pénz folyamatosan csökken. Ennek fő oka az, hogy haszontalan tudású tömegek hagyják el az iskolákat. A politikusok példája egyértelműen azt sugallja, hogy komoly karriert lehet anélkül is elérni, hogy az illető akár egy napot is eltöltött volna egy termelő típusú, vagy akármilyen "normál" munkahelyen. A szakmáknak nincs meg a becsületük. Érdeklődéssel várom, hogy a dolgok hogyan fognak alakulni.

gitáros 2011.02.12. 23:47:47

@KG2000:
Legalább ne kopipésztelj, te agymosott barom...

Kandabula 2011.02.12. 23:54:55

@HalivudEstevez: Sukoró részleteit nem ismerem, de az egyetemen azt tanultam, hogy valamely beruházást mindenkor annak komplexitásában kell vizsgálni és értékelni. Lehet, hogy a telekcsere nem volt árarányos, de a beruházással és annak jövedelemteremtő képességével (no meg a munkahelyteremtéssel) az állam jól járt volna. Most ott van egy darab ugar, oda járhatunk szarni. Ahogy a moszkvai ingatlanügy részleteit is olvasom, nekem az "jött le", hogy a telek nem volt a miénk, csak az épület, amit már egyébként bontásra ítéltek. Szóval ahová a politika beteszi a lábát, ott Magyarországon csak gaz terem.

Kandabula 2011.02.12. 23:57:08

@KG2000: Te meg miről beszélsz? Te is telekommunikációs szakember vagy?

Nyers Fa 2011.02.13. 01:03:04

Ez a poszt kissé regresszívre sikerült, valószínüleg a szerzőnek nincs gyereke vagy ha van, nincsenek anyagi gondjaik, mert az együttérzése nulla.
Mondom ezt úgy, hogy aki rákkantít a nickemre az mindent mondhat, csak azt nem, hogy fideszes vagyok.

Egy gyerekünk van, 19 hónapos, múlt vasárnap kimentünk a városligetbe. Gondoltuk sétálunk egy jót, jó idő volt.
Hát nem sikerült, valami rendezvény volt, a babakocsit sehol nem sikerült eltolni, k...va sok autó, a járdán árusok, 1 órás harc után feladtuk, hogy eljussunk a tóig (pecsától indultunk), hazaoldalogunk a Hungária mellett!

Ezt nevezem gyerek és caládbarátnak.
Úgy éreztem hányni tudnék ettől az országtól.

A poszthoz visszatérve, a törvény szabályozza a szavazójogot.
Betöltött 18-ik életév, vagy egyéb jogon szerzett nagykorúság a feltétele.
Gyerek nem szavazhat és kész!

Zigomer Trubahin · http://ertedmar.blog.hu/ 2011.02.13. 01:21:42

1. Mártíriuszozás = Fidesz 2/3.

2. Blogíró = nem elég okos a blogíráshoz.

Ezt elkúrtad Gonosz Törpe 2011.02.13. 05:37:58

Már beszart a NEMZETI SZAR FIDESZ banda. Érzik,(talán már tudják is) hogy egyharmad támogatottságuk nincs már most sem és 2014 re kellene valahonnan voksokat " lopni". Ezért ez az "agyament" rohadék ötlet (a Révész Máriusztól akit sajnos nem sikerült agyonverni, mert szar van az agya helyén!!!!!)
Valamit a nagy határon túli seggnyalás is ( állampolgárság, meg szavazati jog),.... a " hálás" szavazatokért megy...
KI ÁLLÍTJA MEG EZT A NEMZETI SZART, HOGY NE MERÜLJÜNK BELE!!!!?????????? EMBEREK TANULJATOK EGYIPTOMTÓL!!!!!!!

igényes 2011.02.13. 07:38:33

Nagyon egyszerű a siker titka!

Munkahely kell az embereknek és megtakarítás, ekkor lehet családot alapítani, ekkor lehet nyugodt körülmények között élni, gyermeket nevelni, fejlődni. Miért olyan nehéz ezt megérteni. A kormány ezt nem teszi, nem ismeri fel, csak a saját gazdagodásuk érdekli őket, de ez mulandó.

atila68 (törölt) 2011.02.13. 07:49:54

Az ötlet (extra szavazat) hülyeség ahogy, de a szerző ellenérveinek többsége is.

igényes 2011.02.13. 07:55:43

@atila68: Hülyeség, hogy nem a munkahelyek megteremtése a téma a Fidesznél, óriási szereptévesztésben vannak. Munkahely = létbiztonság, család, boldogulás. Miért nem foglalkoznak ezzel. Jelenleg a szponzori pénzeket fizeti vissza a Fidesz.

nu pagagyí 2011.02.13. 07:56:10

Ez nagyon tetszett:
„…ha egy családi vállalkozás disznót, vagy tehenet nevel, annak költségeit leírhatja, ha gyermeket, akkor annak minden költségét, a pelenkától az iskoláztatásig, a család fenntartóinak kell állnia, a keményen megadóztatott jövedelmükből.”

Azért gondoljuk végig mit ad a társadalom (adófizetők) a gyerekeknek és szülőknek:
-családi pótlék
-adókedvezmény (korábban csak 3 gyerektől)
-ingyenes oktatási, nevelési intézmények a gyereknek
-ingyenes egészségügy a gyereknek
-ingyenes, vagy kedvezményes közlekedés
-Gyes, Gyed a szülőnek
-többlet szabadság a szülönek (a munkáltatókra hárítva)
-alacsonyabb Áfa a gyerekneveléshez szükséges dolgokra

Hirtelen ez jutott az eszembe. A disznók nem tudom mennyit kapnak.

igényes 2011.02.13. 08:04:59

Javasolnám az összes ellenzéki pártnak, társadalmi szervezetnek, médiumoknak kezdjék el számonkérni naponta az igért munkahelyeket. Index, Origo igenis kérdezzen rá a politikusokra, tudnak-e tükörbe nézni? Munkahelyteremtésre, hány önálló képviselői beadvány érkezett? A legolcsób az lenne, ha Schmitt és Orbán helyett a gazdasági lehetőségeket ismerő szakemberek utaznának külföldre, nem több millióért Orbán repkedne, mint egy keselyű.

igényes 2011.02.13. 08:18:15

Orbán teljesen negligált személy ma a külföld szemében. Nem borzasztó, hogy soros elnökként semmi nyilatkozata nincs az egyiptomi helyzettel kapcsolatban?

Mondhatta-e neki Merkel, Győzike, majd én beszélek, meg a felkészültek, te pedig kínálgasd a szar borodat Gödöllőn. Buta gyerek mit akartál megkérdezésem nélkül Egyiptomban. Nem vetted le a lapot, hogy mi nem utazgatunk oda. Nem vetted a lapot, hogy Obama tartott egy beszédet, amikor Egyiptomban járt legutóbb. Miért kellett elküldened a titkosszolgálati szakembereket Viktorocska?

Viktorocska a Terror elhárítási Központ, amit létrehoztál szart sem ér! Egy taxi soför is belátja, hogy nem tudná irányítani, marad is a volánnál. Hajdú a gépkocsivezetőd arra lett kiképezve, hogy téged cipeljen, ha ittas vagy. VW Van, vagy talicska egyre megy.

na__most__akkor 2011.02.13. 08:36:56

Mi van?

Van, aki azt írja, hogy "mellet", ahelyett, hogy "mellett"?

Nem tud helyesen írni. Alulképzett. Van ilyen, nem is kevés.

Na és?
Aki meg nem ír ékezetet (nagy kezdőbetűt, stb.), az SZÁNDÉKOSAN teszi ezt. Lusta disznó, aki leszarja a magyar nyelvet (meg mindenkit, aki olvassa).

A témához meg nincs mit hozzászólni. Hülye emberek, hülye gondolatok.

Öt gyerekkel, tizenkilenc unokával lehet, hogy jövőre nem lesz szavazati jogom, mert nyugger vagyok. Részletre vett szuzukival. Svájcifrankos részletre, természetesen.

_______________________________
Állandóan azt hiszem, hogy már nincsen lejjebb. A kétharmadosok napról-napra bebizonyítják, hogy a béka segge egy Himalája.

ToF 2011.02.13. 09:07:06

@Caravallo: A politikus parlamenti oldaltól függtetlenül hazudik. Egy célja van: a hatalom. Annak megragadásáért, és megtartásáért mindenre (és ezt vedd szó szerint!!) képesek. Hiszen ezen a vonalon lehet munka nélkül nagy jövedelmre szert tenni, tollasodni. Lásd milliárdosainkat. Egyik sem kétkezi munkás.

www.Bisex.hu · http://www.bisex.hu/aff/99e46a59d4f8188eda373d36ecd8cc3a 2011.02.13. 09:30:16

kezd ciki lenni, hogy mégsem teremtenek munkahelyeket, mint ahogy ígérték. ezzel totális bukta lesz. igaz addigra megint összelopják magukat

Grenadir11 2011.02.13. 09:40:30

@tálca nélküli miniszter: És Pali bácsi és az Ő helyesírása? Remélem, akkor őt is negligálod. :)

igényes 2011.02.13. 09:52:35

@www.Bisex.hu: Kérlek szépen csak nézdd meg a Fidesz-Kdnp elöször 1 000 000 munkahelyet igért győzelem esetén rögtön. Választások után 10 év alatt 1 000 000, majd a Matolcsy bejelentése a 400 000 új munkahelyet illetően az OÉT felé 2010 november 09-én történt, miszerint 2015-ig teljesíti a 400 000. új munkahelyet.

Máig nem történt semmi, csak 90 000 fővel emelkedett a regisztrált munkanélküliek száma.

Első FIDESZ igéret választások elött 1 000 000 új munkahely azonnal!
Második igéret szerint 1 000 000 munkahely 10 év alatt.

Harmadik FIDESZ ígéret 400 000 munkahely 2015-ig. Hatalmas önbizalom, hatalmas hazugság.

1 000 000 munkahely osztva 120 hónappal = 8333,333 munkahely/hónap, tehát az elmaradás 10 hónapot tekintve 83 333 nem megteremtett munkahely.

Matolcsy 400 000-es modósított igérete! Itt már 49 hónap alatt ígér 400 000 új munkahelyet, mely megfelel havonta (400 000 új munkahely osztva 49 hónap = 8163 munkahely/hó) 8163 új munkahelynek. Ezekre szépen lehetne rákérdezni, hiszen a számok embere Matolcsy. Miért ez a nagy tévedés számszakilag? 10 év alatt havonta 8333,33 munkahely, majd havonta 4 év alatt 8163 munkahely. Süket Matolcsy!

piefke 2011.02.13. 10:03:30

@Gekko:

A korfa „kézbentartása” önmagában nem oldja meg a társadalom későbbi fenntarthatóságát és finanszírozhatóságát. Soha a történelemben nem működött hosszú időn át egyetlen társadalom sem úgy, hogy:
• egyre növekedett a létszáma
• ezzel egyidejűleg nem volt expanzív (nem hódított)
• és fenntartotta, netán növelte a társadalom jólétét

A társadalom stabil, hosszú távú fenntartását nem a létszám, hanem a hatékonyság növelésével lehet megoldani. Nem az a kérdés, hogy hányan dolgoznak, hanem az, hogy mennyi erőforrást állítanak elő.

A társadalom számbeli stabilitása sem megoldás: így ugyan elkerüljük a túlnépesedést, de változatlan hatékonyság mellet legfeljebb ugyanannyi erőforrás fog a társadalom rendelkezésére állni, több nem. Ha egy „egészséges korfát” nézel meg, akkor abból egyértelműen láthatod, hogy (modern társadalmaknál) szükségszerűen mindig több az eltartott, mint az aktív. Ebből pedig az következik, hogy az aktívak adóterhelése elkerülhetetlenül magas kell, hogy legyen ahhoz, hogy a társadalom összes szükséglete legalább elfogadható szinten kielégíthető legyen. Ez a terhelés csak abban az esetben csökkenhet, ha nő az egy „átlagos aktív” által előállított erőforrás-mennyiség.

Ez persze azt jelenti hogy – klasszikus kifejezéssel élve – nő az aktívak „kizsákmányolási rátája”, ám sosem az a lényeges, hogy „hány százalékos az adóteher?”, hanem az, hogy „mennyi marad tisztán?”. Világos, hogy ha egy aktív dolgozó 10 egységnyi erőforrást állít elő egy alacsony hatékonyságú rendszerben és 30%-os csupán az őt terhelő elvonás, akkor ugye 7 egység marad neki. Ugyanez az aktív dolgozó, ha magas hatékonyságú rendszerben 20 egységnyi erőforrást állít elő ugyanannyi idő alatt és 60%-os lesz az őt terhelő elvonás (tehát a hatékonyság és az elvonás mértéke is a duplájára nő), akkor mégis jobban jár, mivel 8 egység marad nála, szemben a korábbi 7-tel – „nettó jövedelme” tehát 14%-kal nő, annak ellenére, hogy százalékosan kétszer annyi adót fizet jövedelemarányosan és hogy 3 egységnyi elvonás helyett immár 12 egységnyit „ad be a közösbe”, vagyis 4-szer annyit, mint korábban.

Láthatod: az egyetlen dolog, amely valóban képes fenntartani egy társadalmat, a hatékonyság-növelés (és az annak egyik alapját adó technológiai innováció). Minden „extenzív módszer” eredménytelen…

…A gyerekvállalás emocionális oldaláról pedig szándékosan nem írtam, mert – szerintem – egy modern államnak nem az érzelmekre alapozva kell törvényeket hoznia!

www.konyvline.hu · http://konyvline.hu 2011.02.13. 10:10:35

Azért annak örülni kellene, hogy jó irányba mennek az ország dolgai. Nem mindig kákát keresni a csomón !

ROZ 2011.02.13. 10:37:23

@konyvline:

Te amúgy el is olvastad azt a posztot, amelyet kommenteztél???

atila68 (törölt) 2011.02.13. 17:14:20

@nu pagagyí:

Ha valaki tud olyan oktatási nevelési intézményt ami ingyenes, vagy olyan egészségügyi ellátást ami ingyenes tegye már fel a kezét.
Köszönöm!

Alacsonyabb Áfa a gyerekneveléshez szükséges dolgokra. WTF?

Vértes László · http://kozlogika.blogspot.hu/ 2011.02.14. 23:20:37

@piefke: a népességet célszerű stabilan tartani akkor is, ha nő a termelékenység. A megnövekedett termelékenységű egyén ugyanis már a maga szintjéhez képest vár nyugdíjat, amihez vagy aktív létszám, vagy további termelékenységnövekedés kell. A termelékenységnövekedés azonban pusztulással fenyegeti a bolygót, nem fokozható hosszú távon. Nagyobb GDP-vel ellensúlyozható pár százalékos népességcsökkenés vagy pár százalékos élettartam-növekedés, de nem a kettő egyszerre. Márpedig nálunk a kettő egyszerre következik be, és nemzeti ipar híján nem is nagyon termelünk, nincs mit fokozni.
A gyermeket vállaló középosztály nem az állam felé tartja a markát, hanem a saját jövedelméből szeretne ugyanannyi egy főre jutót megtartani, mint amennyit honfitársai. Ez társadalmilag teljesen igazságos.
süti beállítások módosítása